Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE


COLAR JUDEEAN
HUNEDOARA

DETALIEREA
acordrii punctajului, conform Anexei nr. 2 Nr. _______ / _________ 2017
a Metodologiei-cadru privind micarea (numr de nregistrare dat de coal)
personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n anul colar 2017-2018,
aprobat prin O MENCS nr. 5739/2016

FIA DE EVALUARE
pentru ierarhizarea candidailor participani la etapele mobilitii personalului didactic pentru anul colar
2017-2018
PUNCTAJ TOTAL
Autoevaluare Evaluare
Doamna/Domnul .....................
angajat() cu contract pe perioad nedeterminat pe postul .........
de la unitatea colar: ..................... ..........
...

PUNCTAJ PUNCTAJ
CRITERII I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC conform Autoevaluar
Anexei nr.2 Evaluare
e
I. Nivelul studiilor
A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de
6p
absolvire.
B. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
8p
normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat.
C. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat care i-au 8,5 p
echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
D. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de
absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) i studii universitare de lung durat sau ciclul I 9p
de studii universitare de licen sau ciclul II de studii universitare de masterat.
E. Profesori de instruire practic/maitri-instructori, absolveni de coal postliceal/coal de maitri cu
5p
diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale.
Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata
F. 8p
de 3 ani cu diplom de absolvire.
Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata
G. de 3 ani, cu diplom de absolvire, care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 8,5 p
cu modificrile i completrile ulterioare.

H. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen. 9p

Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen i cu studii postuniversitare


I. 9,5 p
cu durata de cel puin 3 semestre.
Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat cu diplom de licen sau ai ciclului II
J. de studii universitare de masterat. 10p

K. Absolveni cu diplom n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat sau ai ciclului II de studii universitare de masterat i cu:
1. o alt licen; 4p
2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre; 3p
3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre 3p
4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre 2,5 p
5. masterat n sistem postuniversitar sau un alt masterat n cadrul ciclului II de studii universitare 3p
6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre 2p
7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre 2p

1
INSPECTORATUL
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
COLAR JUDEEAN
HUNEDOARA

8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3


1p
semestre

Not:
1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer n
specializarea dobndit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespunztor studiilor superioare de lung/ciclului I de studii universitare
de licen/ciclului II de studii universitare de masterat.
2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaz.
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat, universitar/postuniversitar de la litera K
punctele 1-8.

II. (1) Gradul didactic


a) Definitivat 4p
b) Gradul didactic II 7p
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I 10 p
d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul specializrii
14 p
/specializrilor nscrise pe diploma de licen
(2) Categorii pentru antrenori
a) Categoria a IV-a 4p
b) Categoriile a II-a i a III-a 7p
c) Categoria I 10 p
(3) Media de absolvire pentru debutani ( 0-2 ani ) sau antrenori categoria a V-a:
Media 10 3p
Media 9-9,99 2,5 p
Media 8-8,99 2p
Media 7-7,99 1,5 p
Media 6-6,99 1p

Not:
1. Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz.
2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobndit.
3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a
obinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest calificativ cu media 10.

III. Rezultatele obinute n activitatea didactic


Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheia i (2014/2015 i 2015/2016) i echivalentul acestora n puncte:
Foarte bine 10 p
Bine 7p
Satisfctor 2p
Nesatisfctor 0p

Not:
a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2016-
2017.
b) Pentru absolvenii promo iei 2015 i debutan ii afla i n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2015-
2016 i calificativul parial din anul colar 2016-2017.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari
n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

IV. Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative


1) Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheia i(*) (2014/2015 i 2015/2016) la nivelul:
a) unitii de Activitate n comisia metodic:
nvmnt - Lecie/activitate demonstrativ 0.5 p./ lecie
max. 6 p - Referat, comunicare, prezentare de modele de proiecte didactice, planificri,
probe de evaluare, fie psiho - pedagogice etc. 0.1 p./material
(dovedite prin copii ale proceselor-verbale)
Responsabiliti
- Director/director adjunct 0,5 p. /
- Responsabil de comisie metodic, cu activitatea de perfecionare, C.E.A.C., responsabilitate/an
consilier educativ, lider al grupei sindicale din unitate
- Preedinte/membru al Consiliului de Administraie

2
INSPECTORATUL
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
COLAR JUDEEAN
HUNEDOARA

- Membru n structuri consultative de dialog social (comisie paritar, comisie de 0,25 p./responsabili-
dialog social etc.), alte comisii cu caracter permanent sau temporar tate/an
Rezultate la olimpiade i concursuri colare i activitatea cu elevii cu C.E.S.
- Elev / formaie promovat/ la fazele judeene ale concursurilor i olimpiadelor
colare organizate de I..J., M.E.N.C.S. (dovedit prin tabel/adeverin certificat/ 0,20 p./elev/formaie
de inspectorul de specialitate)
- Elev / formaie participant/ la activiti extracurriculare (dovedite prin
0,10 p./elev/formaie
adeverine semnate de director)
- Activitate la clase cu elevii cu cerine educative speciale (dovedit prin
0,20 p./elev
adeverin semnat de director, n baza documentelor doveditoare)
1p - pentru activitatea defurat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu
suplimentar copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la 1 p.
punctul IV.1.a) (conform Nota, punctul c)
Activitate metodic
- Lecie/activitate demonstrativ 1 p. / lecie
- Prezentare de modele de proiecte didactice, planificri, probe de evaluare, fie 0,2 p. / material
psiho - pedagogice etc. prezentate n cercurile pedagogice)
- Lucrare/referat prezentat la sesiunile judeene de comunicri tiinifice, studiu
0.5 p./material
de specialitate sau lucrare metodico-tiinific (alta dect cea pentru gradul I)
Responsabiliti
- Inspector colar, director al unitii conexe I..J.
- Formator local (cu activitate certificat), responsabil de cerc pedagogic, 1 p./
responsabil centru metodic, metodist al I.S.J. / C.C.D (activitate certificat de responsabilitate/an
inspectorul de specialitate/C.C.D.), lider al organizaiei sindicale de zon
b) judeului - Membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului consultativ,
max. 8 p membru n asociaii profesionale ale cadrelor didactice, membru n comisii de
elaborare subiecte / evaluare n cadrul concursurilor colare / de ocupare a 0,5 p./
posturilor vacante / rezervate organizate la nivel local / judeean, membru n responsabilitate / an
structuri consultative de dialog social (comisie paritar, comisie de dialog social
etc.), fiecare alt responsabilitate sau alt activitate la nivel judeean
Rezultate la olimpiade i concursuri colare
Concursuri i olimpiade colare organizate de I..J., M.E.N.C.S. faza judeean:
- Locul I 1 p./elev /formaie
- Locul II 0,75 p./elev/
- Locul III formaie
- Meniuni / premii speciale 0,50 p./elev/formaie
0,25 p./elev/formaie
Activitate metodic
- Lucrare prezentat la sesiunile naionale de comunicri tiinifice / simpozioane,
studiu de specialitate sau lucrare metodico-tiinific (altele dect cele 0,5 p. / material
anterioare)
Responsabiliti
- Formator naional (cu activitate certificat), lider al organizaiei sindicale 2 p. /
judeene/naionale responsabilitate / an
- Membru al comisiei naionale de specialitate (activitate certificat), al altor
consilii/comisii naionale menionate n L. 1/2011cu modificrile i completrile 2 p. /
c) naional
ulterioare (activitate certificat), membru n structuri consultative de dialog social responsabilitate / an
max. 10 p
la nivel naional
- Membru al altor comisii naionale, membru n asociaii profesionale, culturale, 1 p. /
fiecare alt responsabilitate sau alt activitate la nivel naional responsabilitate / an
Rezultate la olimpiade i concursuri colare
Concursuri i olimpiade colare organizate de M.E.N.C.S. faza naional
- Locul I 2,5 p./elev/formaie
- Locul II 2,0 p./ elev/formaie
- Locul III 1,5 p./elev/formaie
- Meniuni / premii speciale 1 p. /elev /formaie
d)internaional Rezultate la olimpiade i concursuri colare
max. 12 p Concursuri i olimpiade colare din calendarul M.E.N.C.S.
- Locul I 4 p. / elev / formaie
- Locul II 3 p. / elev / formaie
- Locul III 2 p. / elev / formaie
- Meniuni / premii speciale 1 p. / elev / formaie
- Participare 0,5 p. / elev / formaie
Activiti specifice

3
INSPECTORATUL
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
COLAR JUDEEAN
HUNEDOARA

Lucrare de specialitate publicate 2p. / lucrare


Premii, distincii pentru diferite activiti didactice 1p. / premiu
Organizarea de simpozioane, seminarii, conferine, congrese internaionale 2p. / organizare
Participare la simpozioane, seminarii, conferine, congrese internaionale 1p / participare
Activitate n cadrul unor comisii internaionale de specialitate (activitate
1p. / activitate
certificat de organismele respective)
Membru n asociaii profesionale, culturale etc. (certificat eliberat de organismele
0,5p. / participare
respective)

(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nv mntul primar/profesorii pentru nv mntul primar cu o vechime de cel mult 5
ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i
tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.
Not:
a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul
colar 2015-2016.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani
colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

2) Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activit ii specifice
domeniului nv mnt, n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar):
a) metodologii, regulamente, instruciuni aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii 2 p. /act
tiinifice (participarea n colective de elaborare); max. 6 p. pentru toate actele normative normativ
b) programe colare, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice (participarea n
1 p. /program
colective de elaborare); max. 4 p. pentru toate programele
c) manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
7 p. / manual
(punctajul/manual se mparte la numrul de autori)
d) monografii/lucrri tiinifice nregistrate ISBN; 5 p. / lucrare /
max. 10 p. pentru toate monografiile (punctajul/monografie/lucrare se mparte la numrul de autori) monografie
e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin; 1 p. /
max. 4 p. pentru toate ghidurile/auxiliare curriculare (punctajul/ghid/auxiliar se mparte la numrul de autori) ghid/auxiliar
f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate n reviste de specialitate, la nivel judeean sau
naional nregistrate cu ISSN; 0,5 p. / articol
max. 3 p, pentru toate articolele (punctajul/articol se mparte la numrul de autori) 1 p./studiu
max. 4 p, pentru toate studiile (punctajul/studiu se mparte la numrul de autori)
g) cri n domeniul educaional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific din domeniu;
5 p./carte
max. 10 p. pentru toate crile (punctajul/carte se mparte la numrul de autori)
h) mijloace de nvmnt omologate de ctre Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice 2,5 p./mijloc
max. 5 p. (punctajul/mijloc de nvmnt se mparte la numrul de autori) de nvmnt
Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educa iei
Na ionale i Cercetrii tiin ifice n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la
1 p./program
3) inspectoratul colar): formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Leonardo da
sau proiect
Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte finanate din fonduri structurale i de coeziune),
altele dect cele punctate anterior (max. 5 p)
4) Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de
Ministerul Educaiei Na ionale i Cercetrii tiin ifice n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data
depunerii dosarului la inspectoratul colar), finalizate cu Certificat de competen profesional sau
adeverin echivalent
a) program de lung durat (90 de credite) 0,1p/3 credite
b) program de durat medie (60 de credite)
c) program de scurt durat (30 de credite)
d) program cu mai puin de 30 de credite
(max. 6 p.)
5) Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de 0,1 p./10 ore
formare continu aprobate de Ministerul Educa iei Na ionale i Cercetrii tiin ifice sau alte de curs
instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii
5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu
adeverin/certificat/diplom

4
INSPECTORATUL
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
COLAR JUDEEAN
HUNEDOARA

(max. 5 p)

Not:
Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul n alt specializare se evalueaz activitatea metodic i
tiinific pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate.
Detalierea punctajelor prevzute la punctul IV din prezenta anex se realizeaz n edina consiliului de administraie al inspectoratului colar i se
afieaz pn la demararea etapei de constituire a posturilor didactice/catedrelor i ncadrarea personalului didactic titular.

V. Criterii de vechime:
- vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei 0,3p. / an ntreg

Not:
Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.

PUNCTAJ I PUNCTAJ II PUNCTAJ III PUNCTAJ IV PUNCTAJ V Punctaj total


Autoevaluare Evaluare Autoevaluare Evaluare Autoevaluare Evaluare Autoevaluare Evaluare Autoevaluare Evaluare Autoevaluare Evaluare

(punctajul total acordat se trece i pe prima pagin, dreapta sus)

Not:
Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, n urmtoarea ordine:
a) so (soie) cu activitatea n nvmnt, n aceeai localitate;
b) so (soie) cu domiciliul n localitate;
c) prini cu domiciliul n localitate;
d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc);
e) soul/soia s lucreze n nvmnt;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea respectiv, minori n ntreinere, prini
bolnavi, proprieti imobiliare n localitate).

DIRECTOR CADRUL DIDACTIC EVALUAT


Numele __________________________ De acord cu punctajul acordat,

Semntura Numele ___________________

L. S. Semntura