Sunteți pe pagina 1din 6

S.C H.S.E.Q. CONSULTING S.R.L.

LUCRARE ABSOLVIRE

CADRU TEHNIC CU ATRIBUTII IN DOMENIUL


PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR

TEMA: Executarea unui control propriu intern in domeniul


APARARII MPOTRIVA INCENDIILOR

ABSOLVENT :

2009

1
Scopul activitii de prevenire:
a) asigurarea respectrii prevederilor actelor normative i ale celorlalte reglementri
privind aprarea mpotriva incendiilor i protecia civil;
b) identificarea, evaluarea i analizarea pericolelor poteniale prin aprecierea
posibilitilor de apariie a lor i a consecinelor acestora asupra vieii oamenilor, mediului i
bunurilor materiale;
c) contientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informaii dintre personalul care
execut controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat i alte persoane
interesate sau implicate;
d) informarea populaiei i a salariailor privind pericolele poteniale, precum i modul
de comportare n situaii de urgen.

Modul de organizare si desfasurara a controlului de prevenire

n cadrul S.C. ...................... se realizeaza un sistem informational bazat pe


documente pentru a se sesiza cat mai operativ orice deficienta care apare cu privire la
apararea mpotriva incendiilor.
Pe timpul controlului se urmrete respectarea prevederilor actelor normative i ale
celorlalte reglementri privind aprarea mpotriva incendiilor i protecia civil.
Documentul trebuie sa contina n principiu urmatoarele:
a) data constatarii;
b) sectorul (locul) n care se manifesta;
c) descrierile deficientelor ;
d) consecintele posibile;
e) propuneri de solutionare;
f) certificarea nlaturarii deficientelor in timpul controlului sau la termenul stabilit.
Documentul se ntocmeste n doua exemplare, dintre care unul ramne la seful
sectorului de activitate n care s-au constatat deficientele, iar celalalt se transmite structurii cu
atributii n domeniul apararii mpotriva incendiilor.
Analiza, mpreuna cu propunerile de solutionare pentru nlaturarea deficientelor se
face operativ, cu participarea factorilor de raspundere din sectorul controlat cat si a
personalului care executa controlul.
Etapele desfasurarii controlului de prevenire la obiectivele din rafinarie sunt
urmatoarele:
a) Prezentarea la conducerea punctului de lucru si informarea asupra scopului
cotrolului.
b) Se urmareste stadiul de rezolvare a deficientelor constatate cu ocazia controalelor
efectuate anterior ;
c) Obiectivele urmarite:
organizarea activitatii de aparare asupra incendiilor;
realizarea instructajului in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, in
conformitatecu prevederile legislatiei in domeniu;
intretinerea si functionarea sistemelor, aparatelor si dipozitivelor de semnalizare,
alarmare, avertizare si alartare in caz de incendiu;
starea cailor de acces si evacuare;

2
intretinerea si funtionarea sistemelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare si
stingere a incendiilor, precum si a stingatoarelor si altor aparate de stins incendii aflate in
dotarea sectiilor;
respectarea instructiunilor si normelor specifice pentru S.U. si a instructiunilor la
executarea lucrarilor cu foc deschis;
documentatia privind verificarile periodice de la prizele de impamantare pentru
echipamentele din dotare;
instruirea personalului de pe locul de munca din punct de vedere al prevenirii si
stingerii incendiilor;
inscriptionarea:
-sitemelor de avertizare,
- zonarii EX ,
- hidrantilor si tunurilor fixe,
- ventilelor si liniilor de la sitemele de inabusire si perdele cu abur,
-ventilelor si utilajelor aferente instalatiei;
-caile de acces ;
rezolvarea neconformitatilor constatate pe timpul cotrolului.

d) Neconformitatile vor fi consemnate in documentul de control.

3
NOT DE CONTROL

ncheiat astzi 99.99.2009, cu prilejul controlului efectuat in perioada 99.99.2009


99.99.2009 privind aprarea mpotriva incendiilor.
n perioada 99.99.2009 99.99.2009, subsemnatul RADOI PETRE n calitate de
responsabil cu activitatea de aparare impotriva incendiilor precum i n baza graficului de
control aprobat, am executat un control privind modul de respectare a normelor specifice de
prevenire i stingere a incendiilor la parcul de rezervoare apartinand .........................
Pe timpul controlului am urmrit n mod deosebit:
stadiul de rezolvare a deficientelor constatate cu ocazia controalelor efectuate
anterior;
verificarea modului de ntreinere i funcionare a sistemelor, instalaiilor, aparatelor
i dispozitive de semnalizare, alarmare, avertizare i alertare n caz de incendiu, sistemelor,
instalaiilor i dispozitivelor de limitare i stingere a incendiilor, precum i a stingtoarelor i
altor aparate de stins incendii aflate n dotarea seciei;
modul de respectare a cantitilor de materiale combustibile utilizate n procesul
tehnologic care se deruleaz n parcul de rezervoare;
modul de organizare a activitii de aprare mpotriva incendiilor;
modul de executare a instructajului n domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, n
conformitate cu prevederile legislaiei n domeniu;
nlturarea operativ a surselor posibile de iniiere a focului.

A. La instalatia PARC REZERVOARE s-au constatat urmatoarele neconformitati:


1. Instructiunile de aparare impotriva incendiilor trebuiesc reactualizate conform
Ordinului Nr. 163/28.02.2007, art. 35.
2. Lampa de iluminat situata pe scara de acces a rezervorului R1234 are globul de
protectie antiex spart.
3. La statia de stingere semifixa nr. 123:
-Nu este afisata schema cinematica de functionare pentru rezervoarele: R1234,
R1235 si R1236.
4. Caminele cu robinetii pentru instalatiile de racire (C.R.R.) aferente rezervoarelor:
R1234, R1235, R1236, R1237 si R1238 sunt inundate cu apa.
5. Liniile de tras-impins aferente rezervoarelor: R1234, R1235, R1236, R1237 si
R1238 nu sunt inscriptionate.

Propuneri de solutionare:
a. Reactualizarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor conform Ordinului Nr.
163/28.02.2007, art. 35. pana la data de 99.99.2009
b. Inlocuirea globului de protectie antiex aferent lampei de iluminat situata pe scara
de acces a rezervorului R1234, termen solutionarea deficientei 99.99.2009.
c. Afisarea schemei cinematice de functionare pentru rezervoarele: R1234, R1235 si
R1236, aferenta statiei de stingere semifixa nr. 123, termen de solutionare 99.99.2009
d. Remedierea pierderilor de apa care au dus la inundarea caminelor cu robineti
pentru instalatiile de racire (C.R.R.-uri) ce deservesc rezervoarele: R1234, R1235, R1236,
R1237 si R1238 pana la data de 99.99.2009.

4
e. Inscriptionarea liniilor de tras-impins aferente rezervoarelor: R1234, R1235, R1236,
R1237 si R1238, termen de executie 99.99.2009.

La data de 99.99.2009 s-a verificat permisul de lucru cu numarul 484 in instalatia


PARC REZERVOARE unde se executa lucrarea de reparare a sistemului de racire aferent
rezervorului R268 de catre firma S.C. Construct S.R.L. ; pentru efectuarea lucrarii respective
se foloseau scule ce erau confectionate din material care produc scantei si lipseau mijloacele
de prima interventie.
S-a luat masura opririi lucrarii pana la inlocuirea sculelor neconforme cu alte scule
antiex si a dotarii cu mijloace de prima interventie, s-a efectuat instructajul personalului ce
executa lucrarea cu foc, privind respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor.

Dupa efectuarea controlului tehnic de specialitate privind respectarea prevederilor


actelor normative i ale celorlalte reglementri privind aprarea mpotriva situatiilor de
urgenta, la initiativa Presedintelui Comisiei Tehnice pentru Situatii de Urgenta si in
conformitate cu programul de efectuare a exercitiilor de antrenament tactic pentru
interventie in cazul situatiilor de urgenta, s-a desfasurat o aplicatie in care au fost implicati in
principal Serviciul pentru Situatii de Urgenta si salariatii apartinand instalatiei PARC
REZERVOARE .

SCOPUL EXERCITIULUI TACTIC:


1. Instruirea si pregatirea pompierilor pentru interventii la obiectivul mentionat in
ipoteza cand se produc situatii de urgenta si s-a urmarit in principal:
a. modul de actiune;
b. utilizarea instalatiilor de stingere din dotarea obiectivului;
c. colaborarea cu personalul de pe locul de munca.
2. Instruirea personalului de pe locul de munca si colaborarea acestuia pe timpul
interventiilor cu formatia de pompieri.
3. Prezentarea obiectivului, a instalatiilor de stingere ce deservesc obiectivul si sursele
de apa si a cailor de acces in obiectiv.
4. Testarea capacitatii de interventie in situatia declansarii unui incendiu in zona
mentionata.

SITUATIA CREATA
In casa de pompe 19A, din PARCUL DE REZERVOARE, datorita uzurii la etansarea
aferenta axului pompei P99A au avut loc pierderi de fractie care datorita frecarii s-a
supraincalzit provocand un inceput de incendiu.

FORTE PARTICIPANTE
Pompierii apartinand S.S.U.
Personalul de pe locul de munca
Autosalvarea cu asistent medical

5
ACTIUNI DESFASURATE DE CATRE PERSONALUL DE PE LOCUL DE MUNCA
a. S-a alarmat i s-a intervenit cu echipa de intervenie stabilit i format din
personalul operator al instalaiei, pentru localizarea i izolarea incendiului.
b. S-a alarmat Serviciul pentru situatii de urgenta prin telefon si prin avertizorul nr. 88.,
pentru a se deplasa cu mijloacele de intervenie din dotare.
c. S-au pornit perdelele de abur.
d. S-a oprit accesul n zon, s-au evacuat persoanele i autovehiculele neimplicate n
intervenie.
e. S-au efectuat manevrele tehnologice de oprire a sursei care alimenteaz incendiul.
f. S-a acionat cu mijloace de prim intervenie stingtoare portabile, carosabile cu
spum, cu praf i gaz inert, s-au pus in functiune perdelele de abur.
g. S-a acionat cu :
- tunurile fixe de ap i spum;
- autospecialele PSI i tunurile mobile;
- instalaiile mobile de ap i spum.

PROTECTIA PERSONALULUI DE INTERVENTIE


Seful de formatie interventie, salvare si prim ajutor a confirmat sefilor de grupa
interventie ca s-a intrerupt curentul electric in zona.
Sefii de grupa interventie au folosi costumele tip Nomex, aluminizate si aparatele de
respirat tip Drager PA 94 la comanda Sefului formatiei de interventie, salvare si prim ajutor.
S-a folosit echipamentul de protectie si interventie din dotare.
Obiectivul principal al aplicatiei a fost realizarea cooperarii intre personalul tehnologic
din instalatie, formatia de interventie a pompierilor, si grupa de asistenta medicala in vederea
stingerii incendiului, salvarii persoanelor si protejarea bunurilor.
Personalul tehnologic a actionat conform atributiilor ce decurg din programul de
desfasurare al aplicatiei.
Anuntarea Dispeceratului de Productie s-a realizat telefonic de catre dispecerul
telefonist al formatiei de pompieri si seful formatiei la schimb din instalatie.
Anuntarea echipei de interventie medicala s-a realizat telefonic de catre Dispecerul
telefonist al formatiei de pompieri si Seful formatiei la schimb din instalatie.
Autosalvarea deservita de un asistent medical a efectuat deplasarea in zona, fiind gata
de interventie in cazul oricaror solicitari.

Intocmit,