Sunteți pe pagina 1din 1

COALA GIMNAZIAL NR.

1 LUNCA

Nr. 284/23.06.2017

DELEGAIE SPECIAL

Noi,coala Gimnazialnr.1 Lunca, prin prezenta delegm pe d-na


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
, , care se legitimeaz cu B.I/C.I. seria XH nr. ------------------- eliberat() la data de
-------------------------------------, s preia manualele colare pentru Scoala Gimnazial nr.1
Lunca ,Loc. Lunca,nr7 ,jud. Bihor CIF19107882..
Anexm prezentei: copie carte de identitate persoan delegat.

DIRECTOR,

ILIE ANGELA FLORENTINA