Sunteți pe pagina 1din 29

17.01.

2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
Username/Parolainexistente

email
Login AmuitatparolaxCreazacontnou

Home Exploreaza Upload


HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
biologie

Lucrarepractica1
TESUTURILEEPITELIALE
loading...
Epiteliilereprezintaocategoriefundamentaladetesuturicaresunt
alcatuitetipicdincelulestransuniteintreele.Potprezentaomare
varietate morfologica aspectul fiind de tesut dens cu putina
substanta interstitiala. Tesuturile epiteliale se divid in 3 clase
majore: epitelii de acoperire, glandulare si ALTEDOCUMENTE
Comportareagenelor.EchilibrulHardy
Weinberg.
Biosintezaproteinelor
Fenomenedetransportprinmembranacelulara
FUNCTIASENZITIVOSENZORIALAA
SISTEMULUINERVOS
Digestiasiabsorbtiaproteinelor
INSECTE
Celula
AGRICULTURAECOLOGICA
Biogeografiegrile
Melcul

Search

senzoriale.
EPITELIILEDEACOPERIRE

Epiteliiledeacoperiresidedelimitareseimpartin2categorii:
Primaestereprezentatadeepiteliileunistratificate(epiteliimembranaresimple)

Adouaestereprezentatadeepiteliilestratificate,formatedinmaimultdeunstratdecelule.

Instabilireadenumiriiepiteliilordeacoperireseiauinconsideratie2criteriipluscelalmorfologieitipuluicelularpredominant.Deexemplu,putem
aveaunepiteliusimpluscuamosunistratificat,darsialtulstratificatetc.

EPITELIULSIMPLUSCUAMOS

CapsulaBowmanglomerululrenal.ColoratieHE400x.
Sageataindicaepiteliulsimpluscuamos,formatdintrunstratunicdeceluleaplatizatenucleiinmuguriti.

PeretecapilarcoloratieHE400x.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 1/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
Epiteliulinterndedelimitareatuturorvaselordesangeesteunepiteliusimpluscuamossiestefrecventdenumitendoteliu.

Tubirenali(uriniferi),coloratieHE400x.
Epiteliul simplu cuboidal este format dintrun singur strat de celule care, pe sectiune, prezinta aceleasi
dimensiunipegrosime,lungimesiinaltime(cauncub).Inimagineademaijos,sageatadesusindicamembrana
bazala,desuportpentruepiteliulsimplucuboidal,intimpcesageatadejosarataostructuranumitamarginea"in
perie".

Celulehepatice,coloratieHE400x.
Chiardacafacpartedintrostructuraglandula353h72dra,celulelehepatice(hepatocite)aparmorphologiccauntipdeepiteliucuboidal,cumse
vedeinimagineademaijos,pesectiunehistologica.

Epiteliugerminalovarian,coloratieHE400x.
Se observa cum un singur strat de epiteliu simplu cuboidal acopera suprafata libera a ovarului. De aceea se
incearcainlocuireatermenuluide"cuboidal"cuepiteliu"cuboidaldesuprafata".

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 2/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
EPITELIUSIMPLUCOLUMNAR

VezicaurinaracoloratieHE400x.
Sectiunilelongitudinalealeepiteliilorsimplecolumnareprezintaceluleinalte,alungite,prismatice,careaunucleu
oval, localizat de obicei la polul bazal al celulei. Epiteliul simplu columnar se sprijina pe o membrana bazala
subtire.

Segmentulduodenalalintestinuluisubtire,coloratieHE400x.
Ca o caracteristica a epiteliilor simple columnare este prezenta unui singur sir de celule alungitinalte, prismatice. Sageata din stanga indica
margineastriata,intimpcesageatamaimareseterminalanivelulmucusuluisecretatdeocelulaglandulara.

Salpinge(trompauterina)coloratieHE400x.

Seobservaunepiteliusimplucolumnarciliat.Sageataindicaprezentacililorlasuprafataliberaacelulelorcolumnare.

EPITELIULPSEUDOSTRATIFICATCOLUMNAR
Trahee,coloratieHE400x.

Inimagineademaijosapareunepiteliutipicpseudostratificatcolumnaraltractuluirespirator.Seobservaprezentacililorsicelulelorsecretorii.
Sageata indica mucusul ca produs de secretie. Cum acest tip de tesut este format din celule de inaltime diferita, se creaza impresia de falsa
(pseudo) stratificare. Alt aspect caracteristic asociat epiteliilor pseudostratificate columnare din caile aeriene superioare este prezenta unei
membranebazalelargiproeminente.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 3/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Epididim,coloratieHE400x.
Se observa epiteliul pseudostrtificat columnar localizat la nivelul epididimului (parte a aparatului reproducator
masculin).Esteformatpartialdinceluleepitelialeinalte,columnare,acarorsuprafataliberaprezintastereocili,
asacumindicasageata.

EPITELIULTRANZITIONAL
Vezicaurinara,coloratieHE400x.

Epiteliultranzitionalesteocategoriedeepiteliustratificatcaracteristiccailorurinare.Aicieltapeteazavezicaurinara,ureterulsiportiunidinuretra
casiregiuneapelvisuluirenal(bazinet).Prezintaomarevariabilitatedeaspectemicroscopice,adeseaceluleledesuprafata(sageata)fiindmari
rotunde,ceeaceconferasuprafeteilibereauroteliuluiunmodelondulant,neregulat(veziimagineadepepaginaurmatoare).

Vezicaurinara,coloratieHE400x.
Mergandinjosdelacelulelemari,rotunde,superficiale,observatimodificareamorfologieicelulare,caredevine
neregulatpoliedrica, in zonele intermediare, pana la celule in forma de "para" si in final, in regiunea celulelor
bazaleundeacesteasuntrotundesaucuboidale.

EPITELIULSTRATIFICATCUBOIDAL
Duct(canalexcretor)deglandasalivara,coloratieHE400x.
http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 4/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Epiteliulstratificatcuboidalesterelativrar.Inlocalizarealaducteleglandelorsalivareapareformatdin2straturi
celularecuaspectcuboidal.

EPITELIULPIGMENTAT
Retina,coloratieHE400x.

Stratulexternalretineiprezintaceluleincarcatecuunpigmentnumitmelanina.Functional,acestepiteliupigmentarabsoarbeluminasitindesa
previnareflexiaacesteia.Inimagine,sageataindicamultegranulemaridepigmentmelanic,brunnegricios.

EPITELIULSTRATIFICATSCUAMOSNEKERATINIZAT

Esofag,coloratieHE,100x.

Se observa o membrana epiteliala formata din multe straturi celulare. Celulele superficiale, cele mai aproape de suprafata libera a membranei
epitelialestratificate,suntaplatizate,scuamoasecaaspect,caracteristicastructuralaceconferanumeledeepiteliuscuamos.Celuleleprofundesunt
deformarotundasauchiarcuboidale.Sageataindicacelulelebazalealeacesteimembraneepiteliale,caresesprijinapetesutulconjunctivde
suport.

Epiglota,coloratieVerhoeff'100x.

Comparaticuprecedentaimagineaspectuldemaijosalepiteliuluistratificatscuamosnekeratinizatalepiglotei.

EPITELIULSTRATIFICATSCUAMOSKERATINIZAT

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 5/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
Tegumentgros,coloratieHE400x.

Sepoateobservaaspectulepiteliluistratificatscuamosrecoltatdelategumentulgrosalpalmelorsauplantelor.Sageatadinportiuneasuperioara
dreaptaindicaunstratlargdeceluleepitelialekeratinizate,deaspectaplatizat.Inaceastaariecelulelesuperficialesuntdepletiatedenucleisisunt
reduse la simple scuame cornificate. Straturile mai profunde prezinta celule care variaza ca forma, de la aplatizatescuamoase la rotunde sau
cuboidalebazale.Omembranabazalasubtireseparastratulbazalalcelulelorepitelialedetesutulconjunctivdesuport,subjacent.

Pielesubtire,coloratieHE100x

Seobservaepiteliulscuamosstratificatkeratinizatapartinandpieliidinzonaabdominala.Sevedestratulsuperficialdecelulecornificatecareeste
considerabil mai subtire decat cel din imaginile anterioare. Sageata indica stratul celulelor bazale ale epiteliului care se sprijina pe mebrana
bazala.

Lucrarepractica2
GLANDELEUNICELULARE

Structurileepitelialeglandularesuntclasificatein2categoriimajore:glandeunicelularesigalndemulticelulare.Glandelemulticelularesesubdivid
inglandeexocrinesiglandeendocrine,adicacusaufaracanalexcretor.

Intestinsubtire,coloratiealbastrualcian400x.

Iataunexempluclasicdeglandaunicelulara,lanivelulintestinuluisubtire(siaceluigros)casiinmucoasatrahheeisibronsiilor.Dupacumindica
sageata, mucusul extras din celulele galndulare secretoare este colorat viu in coloratia albastrualcian. Portiunea bazala a celulei, ce contine
nucleulsicitoplasmaesterelativstransaporninddelanivelulmembraneibazale.Seobservasimucusulsecretatinafaracelulei.

Intestinsubtire,coloratieMallory,400x.

Examinatcomparativcuimagineaprecedentaseobservamucusulsecretatsimorfologiacaracteristicaacelulelorsecretoare.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 6/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Glandelesimpleexocrine

Clasificarea glandelor exocrine multicelulare se bazeaza pe prezenta sau absenta ramificatiilor la nivelul canalelor excretoare si pe aspectul
morfologicalportiuniisecretoriiaglandei.Dacaoglandaareunsistemductalexcretorneramificatesteoglandasimpla.Glandelecusistemductal
excretor ramificat se numesc glande compuse. Morfologic, unitatile secretorii ale glandelor multicelulare pot fi tubulare, alveolare, acinare, sau
saculare. In mod frecvent produsul de secretie al glandelor multicelulare poate fi mucus (glande mucinoase), sau o substanta filanta numita
serozitate(glandeseroase).

Tesutulepitelialcareformeazaunitatilesecretoriiimpreunacusistemuldecanale(ducte)excretoareestenumitparenchim.Tesutulconjunctivde
sustinereaglandelor,cumarficapsulelesausepturileintraglandulareconstituiestromaglandei(mezenchimul).

Glandasimplatubularadreapta,intestinsubtire,100x.

Unbunexempludeglandasimpla,tubulara,dreaptaestedatdeglandaintestinalasau"criptaluiLieberkuhn"delatubuldigestiv.Sageatadin
coltuldinstangasusindicaorificiulexcretoralglandeilanivelulsuprafeteiexterneamucoasei.Lumenulestemaidegrabalargsiunmareprocent
dinceluleleconstitutivealeglandeisuntcelulesecretoaredemucus.Sageatasituatamaijosindicaacesteceluleglandulare.

Glandatubularasimpla,tegument,coloratieHE40x.

Portiunilesecretoriisiexcretoriialeacesteiglandesuntdispusecanisteviermisori.Sageata1indicaportiuneasecretoarepalidaaglandei,iar
sageata2indicaomicaportiuneaductuluiexcretor,inchislaculoare,caresesprijinapetesutulconjunctivaldermului.Sageata3aratatraiectul
ductuluiexcretorprinstraturilesuperficiale,keratinizatealeepidermului.

Glandasimplatubularadreapta,intestinsubtire,coloratieHE40x.
Glandelesimpletubularedreptesedeschidinlumenulintestinallabazavilozitatilorintestinale.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 7/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Glandasimplatubulara,pielegroasa,coloratieHE100x.

Seobservaportiuneasecretorieaglandeisiariilemaiprofundealecanalelorexcretoare.Portiuneasecretorieaglandeiestecoloratainrozpal.
Sageataindicaaceastastructuraacesteiregiuni.Ducteleexcretoriiauunlumenmaimarecaregiuneasecretorieiarcelulelelorsuntmaiinchis
colorate.

Glandasimplaramificatasacularaasociatafolicululuipilosdintegument,coloratieHE400x.Aceasta
prezintalaobiectivulmare(400x)morfologiacelularatipicaaunitatilorsecretoriiacinare.Datoritacontinutuluilipidiccelularcitoplasmaareaspect
bogatvacuolat(veziimagineadepaginaurmatoare).

Glanda simpla ramificata tubuloacinara, trahee, coloratie HE,


100x.Cumseobservadupa
ce indica sageata in imagine exista ducte simple sau neramificate care colecteaza produsul de secretie in
lumenul traheei dintro serie de unitati secretoare, care devin coalescente in functie de canalele excretoare
neramificate.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 8/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Glandetubularesimple,pielegroasa,coloratieHE100x.

Cuunobiectivmaiputernicseobservaducteeexcretoarealeuneiglandetubularesimple.Sageatadesusindicatraiectulductuluiexcretorprin
stratulcornosalepidermului.Sageatadejosindicaoportiuneacanaluluiexcretorcarestrabatetesutulconjunctivaldermuluipanainstraturile
bazaleepitelialealeepidermului.

Glandatubularacompusa,rinichi,coloratieHE100x.

La aceasta marire morfologia tubulara este mai greude observat. Dupa cum indica sageata se vede un nou exemplu a portiunii ramificate a
sistemuluiductal.

Glandacompusatubulara,glandeleBrunner,coloratieMallory400x.
Laomariremaimareunitatilesecretoriitubularesecretoriisiramificatiilesistemuluiductaldevinevidente.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 9/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Ducteintralobualre,glandaparotida,coloratieHE400x.

Indicat de sageata avem o sectiune transversala a canalelor intralobulare. Aceste ducte sunt cateodata denumite "ducte striate" sau "ducte
secretorii".Lumenulestedelimitatdeunepiteliusimplucolumnar,careareadeseaunaspectstriat,radial.Sepoateremarcasistructurileacinare
secretoareinconjuratoare,formateexclusivdinceluledetipseros.

Acinimucosi,glandasubmandibulara,coloratieHE400x.
Inglandelemixtesalivare,adicaincelecuprinzandatataciniserosicatsimucosicelulelemucoseacinaresuntadeseapalidcolorate.Acestaeste
intradevarcazulstructurilormucoaseacinareindicatedesageata.Denotatcitoplasmacareaparefoartepalidasinucleiilocalizatilapolulbazalal
celulei.

Acinimucosi,glandasubmandibulara,coloratieHE400x.Iataunaltexempludereactiedecolorareaacinilorformatidincelulemucoasecomparativ
cuceluleleseroase.Celulelemucoaseindicatedesageatasuntclarcolorateinroz(eosinofile)comparativcuaspectulgranular,bazofilalcelulelor
seroaseadiacente.Denotatcaaciniimucosiprezintapracticacelasilumencareafostobservatinimaginiledemaisuscareserefereaulaacinii
serosi.

Glandelecompuse
Glandacompusasubmandibulara,coloratieHE40x.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 10/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
Glandele submandibulare, parotide sau sublinguale sunt un bun exemplu de glande compuse acinare. Iata un aspect de ansamblu in care se
observaunductinterlobar,ducteinterlobulare,casiacini,atatserosicatsimucosi.

Glandesacciformecompuse,glandamamaraactiva,coloratieHE100x.

Seobservacatevaunitatisecretorii,iarsageataindicalumenullargalacestorunitati.

Glandacompusasacciforma,mamela,coloratieHE400x.

Laomariremaimareseobservadetaliialeunitatiisecretoriiextinse.Sageataindicalumenullarg.

Aciniserosi,glandaparotida,coloratieHE400x.

In centru se observa un lumen acinar de mici dimensiuni. Sageata indica acinul seros si lumenul sau central. Celulele seroase au un aspect
oarecumgranularalcitoplasmei.Inglandaparotidaexistanumaiaciniserosi.

Lucrarepractica3

GLANDELEENDOCRINE

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 11/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
Aspectele structurale care sunt commune majoritatii glandelor endocrine sunt la fele de importante ca si cele
specificesivorfidescriesindetaliumaijosinceleceurmeaza.

Glandaendocrina
Adenohipofiza,coloratieHE100x.

Glandele endocrine sunt caracterizate prin absenta canalelor excretoare. Sectiunea prezinta cuiburi sau siraguri de celule care isi varsa direct
produsuldesecretie(hormon)incurentulsanguine.Chiarlaomariremicaaobiectivuluiesteevidentabogatavascularizatieaacesteiglande.De
notatasociereacelulelorparenchimuluicucanalelevascularesanguinecuperetesubtire.

Glandaendocrina
AdenohipofizacoloratieHE400x.

Laomariremaimareaobiectivuluiseobservadetaliilestructuralespecificealeglandeiendocrine.Existacateva
tipuri de celule parenchimatoase secretoare care se sprijina pe o retea fina de fibre conjunctive. De notat ca
celulelesecretoriiseaflainstransaasocierecuperetiisubtiriaivaselordesangealeorganului,asacumindica
sageata.

TESUTULCONJUNCTIV
Impreuna cu tesutul epitelial muscular si nervos face parte din cele 4 categorii de tesuturi de baza sau
fundamentale. Tesutul conjunctiv se caracterizeaza prin abundenta de substanta intercelulara sau matrice.
Tesutul conjunctiv este format din 3 entitati structurale: substanta fundamentala, fibre si celule. Substanta
fundamentalaesteadeseadificildedemonstrathistologic,deobiceiprezentandusesubformaunuiprecipitatfin
granular.Vomprezentaintaicomponentelefibrilaresiapoiceluleleiarapoivomrevedeavariateletipuridetesut
conjunctiv.
Fibreletesutuluiconjunctiv
Fibreledecolagen
Fibreleelastice
Fibreledereticulina
Fibreleoxitalanice

Fibrecolagene
TesutconjunctivmoaleareolarcoloratieHE400x.

Fibrelecolagenedinimaginesuntacidofile(rosiisauroz)siisiiauculoareadincomponentaeosinicaatehniciidecolorare.Colagenulaparein
structuri de diametru grosime si aranjament diferit. Sageata din portiunea centrudreapta indica un ghem destul de voluminous de fibre
colagene.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 12/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Fibreelastice
TesutconjunctivmoaleareolarcoloratieVerhoeff400x.

Fibrele elastice sunt prezente in tesutul conjunctiv moale se coloreaza slab cu HE (coloratie uzuala). Totusi, pot fi usor de diferentiat de cele
colageneprinfolosireaunorcoloratiispeciale(coloratiaVerhoeff),careledauonuantaneagrasaualbastruneagra.Fibreleelasticesuntadesea
valuritesauramificatesinuformeazaagregategroasecaincazulfibrelordecolagen.Sageataindicafibreelasticetipice(imagineaestepepagina
urmatoare).

Fibrereticulinice
Stromaunuiganglionlimfatic,coloratieaurcloridSoule400x.

Fibrelereticulare(fibrile)formeazaoreteadelicatapentruorganelelimfoide,maduvaosoasahematopoieticasiformeazasuportulpentruvasele
mici de sange si pentru nervi. Intra si in constitutia membranei bazale. Fibrele reticulare sunt cel mai bine evidentiate histologic prin metode
specilalecarefolosescderivatideaursauargintsisuntPAS+.Cumesteindicatsidesageatafibrilelereticulareauunaspectfindelicat,incadrul
reteleistromale.

Fibreleoxitalanice
Ligamentperiodontal,tehnicacufucsina100x.

Fibreleoxitalaniceindicatedesageatasuntdistribuiteneuniform,darconcentrateinanumitezone,unadintreelefiindligamentulperiodontalcare
fixeaza dintele. In imagine litera P indica ligamentul periodontal iar litera C cementul, in timp ce litera D indica
dentina.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 13/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Fibreleoxitalanice
Ligamentperiodontal,tehnicacufucsina400x.
Examinat la un obiectiv mai puternic fibrele oxitalanice purpurii indicate de sageata sunt dispuse printre cele galbenoranj de colagen ale
ligamentuluiperiodontal.

Celuleletesutuluiconjunctiv:
Fibroblaste
Macrofage
Neutrofile
Limfocite
Plasmocite
Mastocite
Reticulocite

Fibroblaste
Tesutconjunctivlaxareolar,coloratieHE400x.

Ceamaifrecventasiimportantacategoriedeceluleconjunctivesuntfibroblasteledeformaspinoasasaufuziforma,alungite,maricunucleipalizi
deformaovala.Adeseacitoplasmasieapalidaesteputinevidentafiindmascatadefibrelecolagene.

Macrofag
Capilarelesinusoidehepatice,coloratieHE400x.

InimagineesteprezentmacrofagulintrozonaundecitoplasmaceluleinuestemascatademaricantitatideFibredecolagen.Lacapatulsagetiise
afla un macrofag care este alungit si prezinta un mare numar de granule inchis colorate prezente in citoplasma sa.

Leucocitneutrofil(PMN)
Tesutconjunctivfibros,coloratieHE400x.

Intesutulconjunctivlaxesteneobisnuitsaintalnimleucocite(celulealbealesangelui)careaupatrunsintesutulconjunctivdincurentulcirculator.
Leucocitul indicat de sageata este cunoscut ca neutrofil (frecvent intalnit in inflamatia
acuta).

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 14/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Limfocit
Tesutconjunctivlax,coloratieHE400x.

Limfocitelesuntalteexempledecelulealbealesangeluicareajungintesutulconjunctivpatrunzanddelanivelulsangelui.Limfocitelesuntdificil
de distins de neutrofile, asa cum se poate observa in imaginea precedenta, din cauza nucleilor solizi, de forma rotunjita. (in cazul inflamatiilor
croniceinfiltratelelimfocitaresuntfrecventesibogatcelulare).

Plasmocit
Tesutconjunctivlax,coloratieHE600x.

Sageataindica2plasmocite.Pesectiune,plasmociteleaparunpicmaimaridecatlimfocitelesiauunnucleurotundcumaterialcromatinianaranjat
ingranulechiarininteriorulmembraneinucleare.Aceastadanucleuluiunaspectin"spitederoata"careestecaracteritic.

Mastocit
Tesutconjunctivlax,coloratiealbastrudetoluidina400x.Granulelecitoplasmaticealemastocituluisecoloreazainrosucualbastrudetoluidina,tipic
pentru o reactie metacromatica. Cateva mastocite sunt prezente in imagine, 3 dintre ele indicate de sageata.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 15/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
Reticulocit: limfoganglion, coloratie HE 400x.Reticulocitul este stelat cu granule alungite, palide in citoplasma si nuclei sferici moderat
colorati.

Lucrarepractica4

Tesuturileconjunctivefibroasemoi
Tesuturileconjunctivemucoase
Tesutconjunctivmucos,cordonombilical,HE100x.

Tesutul mucos are substanta fundamentala abundenta. In stadiul proaspat tesutul prezinta un aspect amorf,
asemanator jeleului, adesea cunoscut sub denumirea "gelatina Warthon". Sectiunea din imagine prezinta o
substanta fundamentala amorfa, palida, o retea fina de fibre colagene si fibroblasti dispersati, stelati sau
fuziformi

Tesutconjunctivmucos,cordonombilical,coloratieHE400x
Denotatmorfologiafuziformaafibroblastilorsiaspectuldelicatalfibrelorcolagene

Tesutulconjunctivmezenchimal
Tesutconjunctivembrionar,bratdeembrion,coloratieHE,100x.Asemanatorcaaspectcutesutulconjunctiv
mucos,cuabundentasubstantafundamentala,fibrelefinecolagenesifibroblastiistelatisaufuziformisuntprezentisiinacesttipdetesut.Sectiunile,
asacumseindicadecatresageataadeseaprezintacapilaresanguinecuperetesubtire(veziimagineadepepaginaurmatoare).

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 16/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Tesutconjunctivfibroslax
Tesutareolarmoale,submucoasaintestinala,coloratieHE100x.Tesutulconjunctivareolarposedatoate
componentelementionateanterior,adica:fibrecolagene,elasticesireticularefibroblasti,macrofage,mastocite,plasmocitesileucocitesubstanta
fundamentalaamorfa.Fibreledecolagensuntcelecarepredomina,intimpcefibroblastiisunttipulcelularcelmaidesintalnitinacesttesut.

Tesutconjunctivareolar,fasciesuperficiala,coloratieHE100x.
De subliniat aranjamentul lax interstitial al fibrelor de colagen sub forma de pachete de grosimi diferite, ca si numarul si varietatea de cellule
prezente.

Tesutconjunctivlaxareolar,glandamamarainactiva,coloratieHE100x.

Dupa cum indica sageata se observa fasciculele laxe de fibre colagene si celulele tesutului conjunctiv lax
areolar.

Tesuturileconjunctivedensefibroaseinterstitiale

Tesutconjunctivdensfibrosinterstitialglandamamarainactiva,coloratieHE100x
Asacumseindicadesageatastromainterlobularaaglandeimamareinactiveesteformatadin
tesutconjunctivdensinterstitial.Fibrelegroasedecollagendispuseinmanunchiuricuaranjamentneregulat
http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 17/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

formeazastromatesutului.Fibroblastiiformeazamajoritateacomponenteicelulare,putinemacrofagefiind
prezente.

Tesutconjunctivdens,derm,coloratieHE100x.

De comparat tesutul conjunctiv indicat de sageata cu imaginile anterioare. De notat fibrele colagene si reducerea ca numar a celulelor
componente..

Tesutconjunctivdensfibrosparalel

Tesutconjunctivdensfibrosparalel,tendon,coloratieHE100x

Bandadetesutorientataindiagonalasituatalastangasagetiiestetesutconjunctivdensfibrosparalel.Aranjamentulestefoarteregulatlanivelul
fasciculelor de fibre colagenice, caracteristic acestui tip de tesut. Prinsi intre straturile paralele de fibre se afla fibroblasti
aplatizati.

Tesutconjunctivfibrosdenselastic,peretedearteriola,coloratieVerhoeff
400xSageataindicaostructuraspecializatanumita"laminainterna"
elasticaatuniciimuscularelaoarteriola.Structuraecompusadinfibreelasticestranscompacatate.

Tesutconjunctivfibrosdenselastic,peretedearteriola,coloratieVerhoeff400x

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 18/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
Inperetelearterelorelasticemari,cumarfiaorta,existabenziconcentricedefibreelasticedense,compacte,regulatecareadaugarezistenta si
elasticitatepereteluivascular..

Tesutconjunctivelastic,aorta,coloratieVerhoeff400x
Sepoateexaminastructuralamineielasticedensaranjate,compacte,inpereteleaortei.

Tesuturileconjunctivefibroase
Tesutconjunctivreticular,ganglionlimfatic,coloratieaurclorid600x
Tesutul conjunctiv reticular este format din celule reticulare (reticulocite) si o retea delicata de fibre reticulare,
careformeazaramificatiicereprezintasuportulpentruceluleleganglionuluilimfatic.Inafaradestromadelicataa
organelor limfoide, tesutul conjunctiv reticular se gaseste si in maduva osoasa
hematopoietica.

Tesutconjunctivadipos,tesutsubcutan,coloratieHE40x.

Incontrastcualtetesuturicumarficelconjunctivfibroscomponentamajoraafunctionalaaatesutuluiadiposestereprezentatadecelulagrasa
(lipocit).Celulelegrase(indicatedesageata)suntstransimpachetatesisesprijinapecolagenfinsipecelulereticularecasipefibrelemaidurede
colagen.Peaceastasectiune,pedurataprelucrariipiesei,solventiiauindepartatmaterialullipidicdincelulelegrase.

Tesutulconjunctivadipos,tesutsubcutan,coloratieHE400x.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 19/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Cum indica sageata nucleii celulelor grase sunt impinsi la periferie de catre vacuolele de grasimi. Citoplasma
adipociteloresteredusalaobandasubtireinjurulperiferieicelulare.Citoplasmasapalidadelimiteazavacolele
delipide.

Tesutulconjunctivadiposbrun(grasimeabruna)
Grasimebruna,tesutfetal,coloratieMallory100x.

Grasimeabrunaesteofromadetesutadiposincaremicipicaturilipidiceisipastreazaindividualitatea,adicanu
conflueaza intro singura vacuola de grasime (asa cum este cazul celulelor grase apartinand grasimii albe,
prezentateinimaginileanaterioare).

Lucrarepractica5

Tesutulosos

Osul este un tesut conjunctiv specializat cu celule si o matrice fibroasa impregnata cu saruri minerale. Osul
spongiosareunaspectdeburetecuspatiineregulatenumiteareolecumaduvarosiehematogena,sispiculifini
sau trabecule osoase. Osul compact, pe de alta parte, are un model regulat al straturilor
osoase.
Oscompact
Deget,coloratienitratdeargint40x

Inosulcompactlameleleosoasesuntaranjateintrunmodelregulat.MultelamelesuntlocalizateinjurulcanalelorHaversiene,unulindicatde
sageatasiculiteraH.CanalelemaimicivascularedelanivelulendostuluisauperiostuluisenumesccanaleleVolkmanncarecomunicacucanalel
Haversmaimari.OsageatanotatacuVaratauncanalVolkmann.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 20/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Oscompact
Deget,coloratienitratdeargint100x

Laobiectivulmicpotfiobservatecatevaaspectestructuralealeosuluicompact.Incadranulinferiordrept,identificatculiteraCseobservalamelele
circumferentiale. Numarul 1 identifica sistemul Haversian (osteon) format din canalul Haversian inconjurat de lamele concentrice. Zonele dintre
sistemeleHaversienecontinstraturidelameleinterstitiale.Acesteaindicatedenumarul2,suntreminiscentealesistemelorHaversienecaresau
dezorganizatdinosulcompact.

Oscompact
Deget,coloratienitratdeargint400x

In portiunea centrala superioara, a imaginii se poate identifica o sectiune transversala a sistemului Haversian, incluzand canalul Havers,
numeroaseosteociteininteriorullacunelorpropriisilameleconcentrice.Denotatdinnouprezentadenumeroasecanaliculecudispozitieradiara
porninddelalacune.

Osspongios
PalatdurcoloratieHE40x

Inaceastaimagineseobservaaspectultrabecularalosuluispongioscareautraiectindiagonala.LiteraTindicaaceastastructura.Deoparteside
lataatrabeculelor,seaflacavitatilecumaduvahematogena,unadintreelenotataculiteraM.Acestecavitatiformeazaelementelefigurateale
sangelui (hematopoieza). In trabecul chiar la o marire cu obiectiv mic se pot observa clar celulele osoase (osteocite) care sunt adapostite in
interiorullacunelor(osteoplaste)iarcementulneregulatdelimiteazastraturiledelameleosoase.Dealungulperiferieitrabeculelorosoaseseafla
celuleformatoaredeosnumiteosteoblaste.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 21/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE
Osspongios
Palatdur,coloratieHE40x

CeamaimareparteaimaginiiesteocupatadeareolenotateculiteraM.Inaceastaimagineseaflamaduvagalbenaformatadintesutadipos.Ase
notaprezentatrabeculelorosoase.

Osteogenezademembrana
Mandibulainformare,coloratieHe40x

La obiectivul mic se observa o imagine panoramica a osteogenezei de membrana. De notat prezenta in periferia spiculilor a osteoblastelor.
Materialulosteoidsecretatdeosteoblastesecoloreazainroz.Zonadeculoareinchisa(negricioasa)ingrosmieatrabeculeloraflateinformareeste
datadedepozitareadesaruriminerale.

Osteogenezadecartilaj
Degetinformare,coloratieHE40x.

O vedere de ansamblu a A panoramic view of the phenomenon of endochondral bone formation. On the left side of the frame, note the active
replacementofthecartilaginousmodelbythedevelopingbone

Osteogenezadecartilaj
Osinformare,coloratieHE100x

AceastaimagineprezintaozonademodelcartilaginoscareestedenumitazonaderezervanotataculiteraRcareesteoariedecartilajtipicjuvenil
hialin.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 22/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Muschistriatscheletic
Deget,coloratieHE100x

Se poate compara zona de muschi striat scheletic notata m cu zona de tesut conjunctiv (tendon) notata t. De subliniat diferenta de coloratie si
diferentadeformasiaranjamentalnucleilor.Striatiilefinetransversalealemuschiuluischeleticsuntdificildeobservatlaobiectivulmic(imaginea
seaflapepaginaurmatoare).

Muschistriatscheletic
Limba,coloratieHE400x

Pesectiunelongitudinalaseobservalocalizareaperifericaanucleiloralungitiaicelulelor(fibrelor)muscularesiprezentabenzilorintunecate(A)si
luminoase(I)careformeazastriatiiletransversale.

Muschineted
Vezicaurinara,coloratieHE100x

La obiectivul mic muschiul neted poate fi examinat pe sectiune transversala (indicata de litera X) iar pe sectiune longitudinala se observa
dimensiunea redusa a celulelor musculare si localizarea centrala a nucleilor lor. Pe sectiunea longitudinala muschiul neted apare
alungit.

Muschineted
Intestinsubtire,coloratieHE400x

Morfologia fuziforma, alungita a fibrelor musculare netede este bine definita in aceasta imagine. D notat ca nuclei ovoizi ocupa aria centrala a
celulei.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 23/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Muschineted
Peretedearteramica,coloratieHE400x

Celulelestranscompactatedemuschinetedformeazatunicamedieapereteluivaselorarterialemici(arteriole).Dincauzamodeluluicompactal
medieilimitelecelulelornusepotdistingeinintregime.Denotatnucleialungitiindicatidesageata(2imagini).

Muschicardiac(miocard)
Cord,coloratieHE400x

Sectiunitransversaleprinmiocard.Sageatadinprimaimagineindicapozitiacentralaanucleuilui.Existaodispozitiespecificaazonelornumiteale
luiConheimpeaceastaimagini

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 24/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Lucrarepractica6

Sangele

CELULELE(ELEMENTELE)FIGURATEALESANGELUI

Sangelecirculantesteuntesutconjunctivspecializatcuomatricefluidaintercelularanumitaplasma.Celulelesangeluisuntde3feluri:hematii
(globulerosii),leucocite(globulealbe)sitrombocite(plachetesanguine).Intoateimaginiledemaijostehnicafolositapentruevidentiereaacestor
elementeestecoloratiaWright.

Eritrocitesineutrofile
Frotiusangeperiferic950x

Eritrocitul(hematia)esteundiscbicocncavanucleatcaresecoloreazainroz.Inzonasacentralapoateaderadealteritrocitsisaformezerozete.
Neutrofilele sunt mai mari, au nucleu central multilobat si o citoplasma palida. In partea de jos a imaginii este un
monocit.

Eosinofilul

Frotiudesangeperiferic950x

Zonacentralaesteocupatadeunleucocitnumiteosinofil.Denotatprezentainaceastacelulaaunuinucleulobatsiauneicitoplasmegranulare
care se coloreaza in rozpal. De comparat cu afinitatea tinctoriala a neutrofilelor din imaginea
precedenta.

Bazofilul
frotiudesangeperiferic950x

Bazofilulnotatculitera"b"esteunleucocitcunucleupolilobatsicaracterizatprinprezentaunuimarenumardegranuleinchiselaculoare(bazofile)
intracitoplasmaticecarepotuneorimascanucleul.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 25/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Limfocitul
Frotiudesangeperiferic950x

Monocitul

Estemaimarecalimfocitul,cunucleumaresiinegalcolorat,citoplasmaabundentasicugranule.

Plachetelesanguine

Frotiudesangemarire950x.
Sepotobservacatevaplachetesanguineinaceastaimagine(unadintreeleesteindicatadesageata).Acestellacheteauputinacitoplasmasiau
formaneregulata.

Plachetelesanguine

Frotiudesange950x

Asa cum arata sageata micul fragment de citoplasma constituie un trombocit. In portiunea centrala a imaginii exista un neutrofil iar in cadranul
inferiordreptseobservaunlimfocit.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 26/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Eritrocitesileucocite
Frotiudesange950x.

Derevazutcaracteristicleeritrocituluicomparativcualeleucocitului.

Elementefigurateintroarteramica
ColoratieHE400x.

Imaginile atrag atentia asupra aspectului celulelor din sangele periferic pe un vas sectionat. De notat ca eritrocitele si leucocitele sunt usor de
diferentiat,casineutrofilelesilimfocitelepebazastructuriilornucleare.

Hemopoieza(formaredeelementefigurate)

MaduvaosoasacoloratieHE400xn400x.

Exista multe tipuri de cellule in diferite stadii de dezvoltare. Celula amre centrala indicata de sageata este un megacariocit
.

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 27/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

Hemopoieza

Maduvarosieosoasa,coloratieHE600x

Launobiectivmaiputernicseobservaelementefigurateindiferiteetapededezvoltare,incoltulstangdesusseobservaunmegacariocit(indicat
desageata),caocelulademaridimensiuni.DocumentInfo
Accesari:52259
Apreciat:

Comenteazadocumentul:
Nuestiinregistrat
Trebuiesafiiutilizatorinregistratpentruaputeacomenta

Creazacontnou

Afostutil?
Dacadocumentulafostutilsicrezicamerita
saadaugiunlinkcatreellatineinsite

Copiazacodul
inpaginawebasiteuluitau.

<ahref="http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIE
GENERALALUCRARIPR85375.php"target="_blank"
title="HISTOLOGIEGENERALALUCRARI
PRACTICEhttp://www.scritub.com">HISTOLOGIE

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 28/29
17.01.2017 HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPRACTICE

CopyrightContact(SCRIGROUPInt.2017)

http://www.scritub.com/biologie/HISTOLOGIEGENERALALUCRARIPR85375.php 29/29