Sunteți pe pagina 1din 3

HOTRRE nr.

732 din 9 iulie 2008 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului


nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural prin Programul Naional de Dezvoltare
Rural 2007-2013
Avnd n vedere prevederile comunitare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul
pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR), ale
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.975/2006 privind normele de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 n ceea ce privete punerea n aplicare a procedurilor de control i a
ecocondiionalitii n ceea ce privete msurile de sprijin pentru dezvoltarea rural i ale Deciziei Consiliului
(CE) nr. 664/2006 de adaptarea a anexei VIII din Tratatul de aderare a Bulgariei i Romniei, ale Regulamentului
Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunitii Europene, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale Regulamentul (CE, EURATOM)
nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE,
EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului,
n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor
nerambursabile destinate finanrii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea European, precum i a
fondurilor de cofinanare i prefinanare alocate de la bugetul de stat, aprobat cu modificri prin Legea nr.
492/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 7 i 24 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea
i exercitarea profesiei de arhitect, republicat,
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

Articol unic
Hotrrea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a msurilor cofinanate
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural prin Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-
2013, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:

1.La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modific i va avea urmtorul cuprins:


"k) aviz privind respectarea criteriului de ncadrare n specificul arhitectural local - documentul eliberat, conform
reglementrilor n vigoare, de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecilor din Romnia, necesar pentru
proiectele specifice msurilor 313 ncurajarea activitilor turistice i 322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale, cu
privire la atestarea respectrii criteriului de ncadrare n arhitectura specific local;"

2.La articolul 2 alineatul (2), dup litera m) se introduc patru noi litere, literele n)-r), cu urmtorul cuprins:
"n) parteneriat - forma de cooperare ntre autoriti publice, entiti private i organizaii neguvernamentale, pe
baza acordului liber consimit n temeiul art. 942 din Codul civil, n concordan cu prevederile art. 61 din
Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005, n vederea elaborrii unei strategii de dezvoltare local i pentru
implementarea acesteia;
o) Grup de aciune local - GAL - parteneriat local, constituit din diveri reprezentani ai sectoarelor public, privat
i ai societii civile;
p) submsur - aciunea distinct din cadrul unei msuri care se deruleaz pe parcursul uneia sau mai multor faze;
r) faz - etapa component a evoluiei a unei submsuri, care, prin obiective proprii, permite o construcie
progresiv a obiectivelor specifice msurii din care face parte."

3.La articolul 5, litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:


"a) beneficiarii nregistrai n lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD i pentru FEADR, pn la
achitarea integral a datoriei fa de APDRP, inclusiv a majorrilor de ntrziere."

4.La articolul 6, alineatele (3) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(3) Costurile generale ale proiectului sunt eligibile ntr-un procent de maximum 10%, fiind detaliate pentru
fiecare msur n Ghidul solicitantului, intensitatea acordrii fiind n funcie de tipul i de complexitatea
proiectului. Pentru proiectele depuse de beneficiarii publici, ale cror studii de fezabilitate au fost ntocmite i
finanate din alte fonduri comunitare sau bugetare, nainte de intrarea n vigoare a prevederilor Hotrrii
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiii i lucrri de intervenii, costurile reprezentnd actualizarea acestor studii nu vor depi 3% din valoarea
costurilor de proiectare i inginerie, cu meninerea procentului de maximum 10% din costurile generale ale
proiectului.
...........................................................................................................
(5) Studiile de fezabilitate sau documentaiile de avizare a lucrrilor de intervenie, aferente cererilor de finanare
depuse de beneficiarii din cadrul msurii 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz
pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale, precum i cele aferente cererilor de
finanare depuse de beneficiarii publici ai msurilor din PNDR i care prevd obiective de investiii i lucrri de
intervenie trebuie s fie ntocmite sau actualizate conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 28/2008."

5.La articolul 8 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(i) costurile generale legate de realizarea investiiilor prevzute la lit. a) pentru proiectare i asisten tehnic,
asimilate categoriei de active necorporale, dup cum urmeaz: studii de teren, obinere de avize, acorduri i
autorizaii, inclusiv avizul definit la art. 2 alin. (2) lit. k), proiectare i inginerie, consultan;"

6.Articolul 14 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"Art. 14
APIA, potrivit funciilor delegate de APDRP, va implementa i va efectua plile pentru msurile prevzute la art.
13 alin. (1)."

7.La capitolul II, titlul punctului II.3 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"II.3 Reguli privind msurile de asisten tehnic, formare profesional, precum i submsura Construcie
parteneriate public-private, fazele 1, 2 i 3, din cadrul msurii Funcionarea grupurilor de aciune local -
LEADER"

8.Articolul 18 se modific i va avea urmtorul cuprins:


"Art. 18
(1) AM-PNDR este autoritatea direct responsabil cu implementarea msurilor 111Formare profesional -
training, informare i difuzare de cunotine, 143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru
agricultori, 431, cu submsura 431.1 Construcie parteneriate public-private, fazele 1, 2 i 3, conform
reglementrilor n vigoare, precum i a msurii Asisten tehnic.
(2) Implementarea proiectelor cofinanate din FEADR, prevzute la alin. (1), se realizeaz dup cum urmeaz:
a) pentru msurile 111 Formare profesional - training, informare i difuzare de cunotine, 143 Furnizarea de
servicii de consiliere i consultan pentru agricultori - la nivel central, prin AM-PNDR, iar la nivel judeean,
prin compartimentele de dezvoltare rural ale direciilor pentru agricultur i dezvoltare rural (denumite n
continuare DADR) judeene i a municipiului Bucureti;
b) pentru submsura 431.1 Construcie parteneriate public-private, fazele 1 Sensibilizarea actorilor locali
privind abordarea LEADER, 2 Formarea reprezentanilor grupurilor poteniale i selecia proiectelor aferente
fazei 3 Sprijin financiar pentru pregtirea dosarelor pentru selecia GAL, la nivel central, prin AM-PNDR, iar
pentru implementarea proiectelor aferente fazei 3, de ctre APDRP;
c) pentru msura Asisten tehnic, prin:
(i)AM-PNDR, pentru nevoile de asisten tehnic proprii ale DADR-urilor, ale organismului de certificare, ale
autoritii competente i ale altor organisme implicate n derularea programului;
(ii)APDRP - Direcia de asisten tehnic, pentru nevoile de asisten tehnic proprii ale organismului de
coordonare, ale APIA, ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic i de vntoare i ale altor organisme crora le
vor fi delegate funcii ale APDRP,
(3) Subcontractarea total a achiziiei nu este permis pentru operaiunile derulate n cadrul msurilor 111
"Formare profesional - training, informare i difuzare de cunotine, 143 Furnizarea de servicii de consiliere
i consultan pentru agricultori, submsurii 431.1 Construcie parteneriate public-private, fazele 1, 2 i 3,
precum i n cadrul msurii Asisten tehnic.
(4) Pentru implementarea msurilor 111 Formare profesional - training, informare i difuzare de cunotine,
143 Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori, a submsurii 431.1 Construcie
parteneriate public-private, fazele 1, 2 i 3, precum i a msurii Asisten tehnic, se vor elabora manuale de
proceduri care vor conine instruciuni de coordonare, supervizare, avizare i monitorizare a proiectelor."
9.La articolul 22 alineatul (1), litera b) se abrog.
-****-
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Dacian Ciolo
Ministrul internelor i reformei administrative,
Cristian David
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocnea
secretar de stat
Ministrul economiei i finanelor,
Varujan Vosganian
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei cu numrul 533 din data de 15 iulie 2008