Sunteți pe pagina 1din 35
 
1
Universitatea Tehnicǎ “Gheorghe Asachi”
 
Facultatea de Inginerie Chimicǎ şi Protecția Mediului
 Managementul Mediului
 
2
Întrebări
 -
tema de casă
 Cursul 1
1. Din definițiile managementului ce
 
elemente identificați care determină progresul
organizational?
Elementele care determină procesul organizaţional sunt: activitățile de planificare si luarea deciziei, organizarea, antrenarea, coordonarea și control – 
 reglarea.
2. Exemplificați î 
n cadrul unei o
rganizații procese manageriale şi procese de execuție.
 
În
cadrul organizaţiei S.C.
ANTIBIOTICE S.A.
managerul antrenează şi coordonează sarcinile angajaţii care se regăsesc în fişa postului
.
Angajaţii prin nivelul lor de pregătire şi munca depusă ajută la obţinerea unor produse de calitate superioară, îmbunătăţind imaginii firmei.
 
3. Arătaţ
i de ce managementul de mediu
este considerat parte componentă
 a
managementului organizațional.
 
Managementul de mediu este considerat o componentă a managementului organizaţional
deoarece toate
deciziile luate în cadrul organizaţiei trebuie protejeze resursele naturale, economice şi umane obţinându
-
se astfel servicii şi produse de bună calitate care duc la o bună imagine a firmei. Orice firmă indiferent de profilul activităţii produce un impact negativ asupra
compenentelor de mediu
iar acest lucru duce la modificarea calităţii vieţii şi la reducerea resurselor natural. Acest lucru a devenit din ce în ce mai important şi este necesar ca fiecare
orga
nizaţie să aibă implementat un sistem de management de mediu.
 
4. Explicați ce reprezintă un management integrat ?
 
Managementul integrat
este un sistem de management care integrează t
oate componentele unei afaceri într-un sistem coerent, astfel încât
să permită realizarea scopului ş
i misiunii sale.
5. Motivați de ce managementul de mediu este integrat managementului organizațional
!
Managmentul de mediu este integtrat managementului organizaţional deoarece
orice are un efect asupra rezultatelor afacerii, ar trebui integrat în sistemul de management. Un management integrat
reduce repetările, riscurile, creş
te profitul,
elimină acele responsabilităţi şi relaţii interne necorespunză
toare, f 
acilitează
 
instruirea personalului şi dezvoltarea acestuia.
 
 
3
6.
Explicați elementele sistemului de management de mediu conform tab.nr.1
 
Un sistem de management de mediu trebuie să se ţină cont de calitatea procesului şi
 produselor, de impactul
acestora asupra compenentelor de mediu, de sănatatea şi securitatea în
munc
ă şi de drepturile şi obligaţiile pe care le impune postul de muncă.
 
O organizaţie care
 
deţine echipamente
 
şi instalaţii care respectă obiectivele tehnologiilor curate obţine produse de calitate superioară protejând
 
totodată şi
 mediul. Folosirea tehnologiilor
curate reduce riscurile şi accidentele la locul de muncă dar necesită o pregătire suplimentară a
 personalului.
7. Cum se identifică performanța d
e mediu la nivel organizational?
Performanţa de mediu la nivelul organizaţiei se poate identific
a prin: - reducerea amenzilor cu privire la problemele de mediu; - reducerea emisiilor; -
reducerea cheltuielilor cu privire la transportul sau depozitarea deşeurilor 
; -
obţinerea unor Certificate de conformare la legislaţia în vigoare
; -
câştigarea
 
de prestigiu pe piaţa concurentă
; -
extinderea pieţii de desfacere
; -
obţinerea unor contracte avantajoase pentru organizaţie
.
8. Identificați cei ”3C” și cei ”3R” din formula chimică a ecologiei pe un
caz concret al unei
organizații
 Conservare
 
Organizaţia S.C ANTIBIOTICE S.A.
 
işi procure materiile necesare obţinerii de
antibiotice într-
o cantitate strict necesară.
 
Consum
Organizaţia oferă medicamente valoroase terapeutic, de cea mai bună calitate şi la un preţ accesibil contribuiind la îmbunătăţirea stării de sănătate a oamenilor. Prin departamenul de relaţii  publice ş
i prin intermediul paginii proprii de internet,
operatorul colaborează cu instituţii de învăţământ şi informează
 publicul despre act
ivitatea companiei, politicile ş
i strategiile aplicate
dar şi performanţele realizate, incluzând ş
i aspectele de mediu.
Control
Organizaţia monitorizează regulat
calitatea factorilor de mediu, pentru încadrarea în limitele
impuse de legislaţie.
 

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505