Sunteți pe pagina 1din 68

Grile management general .

Prof Ipate

1. Rolul managerilor, intr-o organizatie consta in :


a) angajarea celor mai potriviti oameni in cadrul organizatiei conduse
b) conducerea orgaizatiei astfel incat sa obtina un profit cat mai ridicat
c) conducerea organizatiei spre atingerea obiectivelor
d) conducerea organizatiei incat valoarea actiunilor sale sa creasca
e) conducerea organizatiei astfel inct sa fie evitate reducerile de
personal
2. Managementul ca process se caracterizeaza prin faptul ca :
a) indica o anumita mentalitate de diriare a oamenilor in ederea
realizarii unor obiective
b) o parte din forta de munca (personalul de conducere) actioneaza
asupra celeilalte parti (a executantilor)
c) reprezinta capacitatea conducatorilor de a transpune in viata
principile, tehnicile si metodele de lucru si adaptarea permanenta a
acestora la conditiile concrete ale firmei
d) stabilirea si utilizarea de reguli, tehnici si metode de lucru cu
character general pentru utilizarea optima a potentialului uman,
material si financiar.
3. Managementul ca stiinta se caracterizeaza prin :
a) stabilirea si utilizarea de reguli, tehnici si metode de lucru cu
character general pt utilizarea optima a potentialului uman, material
si financiar
b) reprezinta capacitatea conducatorilor de a transpune in viata
principile, tehnicile si metodele de lucru si adaptarea permanenta a
acestora la conditiile concrete ale firmei
c) indica o anumita mentalitate de dirijare a oamenilor in vederea
realizarii unor obiective
d) procesul indeplinirii obiectivelor oganizatiei lucrand cu si prin
intermediul oamenilor, precum si al altor resurse ale organizatiei.
4. Managementul ca arta se caracterizeaza prin :
a) reprezinta capacitatea conducatorilor de a trasnpune in viata
principile, tehnicile si metodele de lucru si adaptarea permanenta a
acestora la conditiile concrete ale firmei
b) procesul indeplinirii obiectivelor organizatiei lucrand cu si prin
intermediul oamenilor, precum si al altor resurse ale organizatiei
c) indica o anumita mentalitate de dirijare a oamenilor in vederea
realizarii unor obiective
d) stabilirea si utilizarea de reguli, tehnici si metode de lucru cu
character general pt utilizarea optma a potentialului uman, material si
financiar.
5. Care este nivelul managerial responsabil pt orientarea strategica
a organizatiei?
a) operational
b) de prima linie
c) mediu
d) top
6. Care este nivelul managerial responsabil timplementarea
strategiilor organizatiei?
a) operational
b) de prima linie
c) mediu
d) top
7. Pe ce nivel managerial se afla seful de receptie, avand in
subordine 4 receptioneri, in cadrul unui complex hotelier ?
a) de prima linie
b) mediu
c) top
8. Pe ce nivel managerial se afla medical sef al sectiei de pediatrie
in cadrul unui spital?
a) operational
b) de prima linie
c) mediu
d) top
9. Care dintre urmatoarele ablitati sunt cele mai importante pentru
managerii operationali?
a) capacitatea de orientare strategica
b) capacitatea de a dezvolta relatii umane
c) cunosintele profesionale
d) toate variantele
10. Care dintre urmatoarele abilitati sunt cele mai importante pt
managerii de nivel mediu?
a) cunostintele profesionale
b) capacitatea de orientare strategica
c) capacitatea de a dezvola relatii umane
d) toate variantele
11. Care dintre urmatoarele abilitati sunt cele mai importante pt
managerii de top?
a) capacitatea de a dezvolta relatii umane
b) capacitatea de orientare strategica
c) cunostintele profesionale
d) toate variantele
12. Din punct de vedere chronologic, care este prima etapa in
evolutia managementului?
a) stiinta managementului
b) managementul japonez si excelenta in afaceri
c) managementul in abordarea clasica
d) abordarea behavionista
e) managementul systematic si contengential
13. Din punct de vedere chronologic, care este cea mai recenta etapa
in evolutia managementului?
a) stiinta managementului
b) managementul japonez si execelenta in afaceri
c) managementul in abordarea clasica
d) abordarea behavionista
e) managementul systematic si contengential
14. Care dintre urmatorii reprezinta cei trei factori de cre depide
susccesul managerial?
a) motivatia de a conduce
b) cunostintele profesionale
c) varsta
d) abilitatea managerial
e) oportunitatea conducerii
A) a + b + c
B) a + c + e
C) a + d + e
D) b + d + e
E) c + d + e
15. F.W. Taylor si H. Fayol sunt reprezentatii :
a) scolii manageriale bazate pe compertamentul uman
b) managementul systematic
c) managementul contingential
d) scolii clasice a managementului
e) managementul in stil japonez
16. A. Maslow si E. Mayo sunt reprezentantii:
a) scolii manageriale bazate pe comportamentul uman
b) managementul systematic
c) managementul contingential
d) scolii clasice a managementului
e) excelentei in conducerea afacerilor
17. T.J. Peters si R.H. Waterman sunt reprezentantii :
a) scolii manageriale bazate pe comportamentul uman
b) managementul sistemati
c) managementul contingential
d) scolii clasice a managementului
e) excelentei in conducerea afacerilor.
18. Care este, in progresa presupusa de Maslow, ordinea necesitatilor
care compun piramida nevoilor?
a) nevoia de stima
b) nevoia de securitatenevoia de autorealizare
c) nedoia de afiliere
d) necesitati fizologice
A) e + c + d + a+ b
B) e + b + d + a + c
C) b + e + a + d + c
D) e + d + b + a + c
E) e + b + a + d + c.
19 . Principala contributie a managementului stiintific este :
a) imbunatatirea performantelor managementului prin crearea posibilitatilor
de a lua in considerare, in procesul decisional a cat mai multe varianbile de
care depin rezultatele ctivitatii organizatiilor
b) reconsiderearea rolului factorului uman si al comunicatiilor;
c) rationalizarea muncii si reducerea pierderilor
d) focalizarea asupra deciziei manageriale
e) simplificarea realitatii si incadrarea ei intr-un numar imitate de tipuri de
probleme.
20. Printre criticile adse abordarii behavioniste se numara:
a) lasa impresia ca rganizatia este o captive a mediului si, in consecinta,
incercarile de a dirija organizatia sunt inutile
b) limitarea numai la pregatirea deciziilor fara sa precizeze rsponsabilitatile
pe care le presupune si modul de operationalizare a acestora
c) tratarea simplista si unilaterala a finite umane angajata in organizatii
d) supraevaluarea rolului climatului organizational ca element motivational.
21. Precizati combinatia corecta adevarat/ fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. printre criticile aduse managementului stiintific se numara si faptul ca
se concentreaza exclusive asupra aspectului uman al intreprinderii
2. abordarea sistematica a managementului porneste de la teoria potrivit
careia in ederea intelegerii si organizarii intregului este necesar sa fie
cunoscute atat partile cat si legaturile dintre acestea
3. in cadrul organizatiilor japoneze, de regula angajatii au cariere
specializate.
a) A,A,A
b) F,A,A
c) F,F,F
d) F,A,F
e) A,F,A.
22. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii :
1. in cadrul organizatiilor pot exista cel mult trei niveluri manageriale
2. in cadrul organizatiilor pot exista cel putin trei niveluri manageriale
3. in cadrul organizatiilor exista de regula patru niveluri manageriale .
a) A,A,A
b) F,A,A
c) A,F,F
d) F,A,F
e) A,F,A.
23. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cadrul urmatoarelor
afirmatii:
1. top managerii sunt rsponsabili de performantele de ansamblu a
organizatiei
2. managerii de nivel mediu au relatii directe cu executantii
3. managerii operationali sunt responsabili pentru cresterea vanzarilor
produselor organizatiei
a) A,A,A
b) F,A,A
c) F,A,F
d) A,F,A
e) A,F,F.
24. Precizati combinatia corecta adevarat / fas in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. experienta este mai importanta decat educatia in carera de manager
2. orice manager este, implicit, un ledear
3. orice leader este, implicit, un manager.
a) A,A,A
b) F,A,A
c) F,F,F
d) F,A,F
e) A,F,A.
25. Precizati combinatia corecta adevarat / fals n cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. trasaturile caracteristice ale unui bun manager sunt determinate de
educatia sa profesionala
2. trasaturile caracteristice ale unui leader sunt determinate de abilitatile
sale naturale
3. conceptele de manager si de leader sunt sinonime.
a) A,A,A
b) F,A,A
c) F,F,F
d) A,A,F
e) A,F,A
26. Intr-o economie de piata, scopul final al activitatii unei firme este:
a) crearea de noi locuri de munca
b) satisfacerea nevoilor de consum al populatiei
c) reducerea costurilor de productie
d) maximizarea profitului.
27. Din structura de trasnformare a firmei pot rezulta :
a) resurse financiare
b) produse
c) resurse materiale
d) servicii
e) informatii
A) a + b + c
B) b + d + e
C) c + d + e
D) a + d + e
E) b + c + e.
28. Deoarece o intreprindere reuneste resurse umane, materiale,
financiare intre care se stabilesc multiple siprofunde legaturi aceasta
este considerate:
a) un system dynamic
b) un system tehnico material
c) un system complex
d) un system socio economic
e) un system organizatoric administrative.
29. Deoarece in cadrul unei intreprinderi se combina factori de
productie in cadrul unor procese generatoare de bunuri materiale
aceasta este considerate:
a) un system deschis
b) un system socio economic
c) un system dynamic
d) un system organizatoric administrative
e) un system tehnico material.
30. Deoarece in cadrul unei intreprinderi intre mijloacele de munca,
materiile prime si materialele utilizate se creeaza anmite conexiuni
aceasta este considerate:
a) un system tehnico material
b) un system autoreglabil
c) un system dynamic
d) un system deschis
e) un system organizatoric administrative.
31. Deoarece intreprinderea reprezinta o unitate organizata, care la
infiintare capata statut de persoana juridical, capata un sediu, un
capital etc. aceasta este considerate:
a) un system dynamic
b) un system tehnico material
c) un system complex
d) un system socio economic
e) un system organizatoric administrative.
32. Deoarece intreprinderea se adapteaza atat la schimbarile
macrosistemelor din care face parte cat si la cerintele generale de
dinamica elementelor ncorporate aceasta este considerate:
a) un system deschis
b) un system socio economic
c) un system dynamic
d) un system organizatoric administrative
e) un system tehnico material.
33. Deoarece intrepinderea este in interactiune permanenta cu celelalte
elemente ale sistemului caruia ii apartine aceasta este considerata :
a) un system tenico- material
b) un system autoreglabil
c) un system dynamic
d) un system deschis
e) un system organizatoric administrative.
34. Deoarece intreprinderea are capacitatea sasi autoregleze activitatea
prin conducere proprie, pe baza informatiilo culese, care prelucrate
adecvat, se transforma in decizieviitoare aceasta este considerate:
a) un system tehnico material
b) un system autoreglabil
c) un system dynamic
d) un system deschis
e) un system organizatoric administrative.
35. Denumirea oficiala a firmelod din Romania este :
a) societati comerciale
b) organizatii
c) regii autonome
d) S.R.L.-uri
e) S.A.-uri.
36. Care dintre urmatoarele reprezinta o caracteristica a societatilor cu
raspundere limitata?
a) Numarul asociatilor este nelimitat
b) Partile sociale nu sunt comercializabile
c) Proprietatea asupra capitalului si a managementului pot exista
separate
d) Sunt adecvate afacerilor cu perspective mari de dezvoltare.
37. Care dintre urmatoarele reprzinta o caracteristica a societatilor pe
actiuni?
a) Proprietatea asupra capitalului si managementului pot exista separate
b) Actiunile nu sunt comercializabile
c) Consiliul de Administratie este format dintre cei care detin cele mai
multe actiuni
d) Numarul actionarilor este limitat.
38. Care dintre urmatoarele nu reprzinta o caracteristica a societatilor
cu raspundere limitata?
a) Pot functiona si u osingura persoana
b) Directorul general este, de regula, un manager profesionist
c) Numarul maxim de asociati este limiat la 50
d) Sunt adecvate afacerilor de dimensini mici.
39. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o caracteristica a societatilor
pe actiuni?
a) Raspunderea actionarilor este proportionala cu valoarea actiunilor
detinute
b) Numarul maxim de actionari este limitat la 50
c) Sunt adecvate afacerilor de dimensiuni mari
d) Sunt conduse, de regal, de manageri profesionisti.
40. Care dntre urmatoarele nu reprezinta o caracteristica a regiilor
autonome?
a) Efectueaza activitati de productie si comercializare in scopul obtinerii
de profit
b) Sunt conduse de un Consiliu de Administratie
c) Reprezinta o forma de organizare specifica intrerinderlor de interes
national si/sau local
d) Sunt intreprinderi aflate in proprietate publica.
41. Care dintre urmatoarele reprezinta o caracteristica a regiilor
autonome?
a) Se inscriu in categoria intreprinderilor particulare
b) Raspunderea asociatiilor este proportionala cu valoarea actiunilor
detinute
c) Profitul obtinut revine statului ca proprietar unic
d) Numarul asociatilor este limitat la 50.
42. Care dintre urmatoarele este o caracteristica a managementului
ethnocentric?
a) Se caraterizeaza prin eleborarea deciziilor in comun de catre firma
mama si firmele subsidiare
b) Managerii firmei mama elaboreaza decziile inclusive pentru subsdiari
c) Managerii locali elaboreaza si aplica deciciile
d) Este orientat catre tarile in care sunt amplasate filialele.
43. Care dintre urmaoarele este o caracteristica a managementului
polycentric?
a) Este orientat global
b) Procesl deczional este descentralizat, conducatorii locali elaborand si
aplicad deciziile
c) Managerii fimei mama elaboreaza deciziile inclusive pentru
subsidiary
d) Se caracterizeaza prin elaborarea deciziilor in comun de catre firma
mama si firmele subsidiare.
44. Care dintre urmatoarele este o caracteristica a managementului
geocentric?
a) Se caraterizeaza prin elaborarea deciziilor in comun de catre firma
mama si firmele subsidiare
b) Procesul decisional este descentralizat, conducatorii locali elaborand
si aplicand deciziile
c) Managerii firmei mama elaboreaza deciziile inclusive pentru
subsidiary.
45. Care dintre urmatoarele afirmatii caracterizeaza managementul
cunostintelor?
a) Este o functie a managementului
b) Este un department ce se intalneste in structura organizatorica a
firmelor bazate pe cunostinte
c) Este un concept ce reprezinta ansamblul actiunilor prin care sunt
culese, organizate si disseminate cunostintele necesare unei
organizatii
d) Este o disciplina de studio.
46. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. activitatea de ansamblu a regiilor autonome este condusa de
Adunarea Generala a Actionarilor
2. societatile comerciale functioneaza in ramurile strategice ale
economiei nationale
3. actiunile se pot comercializa, in timp ce partile sociale nu.
a) F,A,A
b) F,F,F
c) F,F,A
d) F,A,F
e) A,A,F.
47. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
a) Insolvabilitatea apare atunci cand o firma isi inceteaza platile catre
salarati, stat, furnizori etc.
b) Declansarea procedurii judecatoresti de constatare a starii de
intrerupere a platilor se poate face de ctare cei care au de primit bani
din partea firmei si nu sunt onorati in demersul lor.
c) O lichidare acceptabila este considerate cea care recupereaza peste
30% din capital.
a. F,a,A
b. F,F,F
c. F,F,A
d. F,A,F
e. A,A,F
48. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii :
a. Elementele fundamentale care sustin functionarea managementului
cunostintelor sunt: motivarea si recompensarea salaratilor,
sentimentelor de siguranta pe care il au acestia si educarea salaratilor
b. Departamentul de amanagement al cunostintelor exista in majoritatea
organizatiilor bazate pe cunoastere
c. Managementul cunostintelor se poate implementa in toate tipurile de
organizatii, indiferent de marimea lor.
a. A,A,F
b. A,F,F
c. F,F,F
d. F,A,F
e. A,A,F
49. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
a. Regiile autonome se inscriu in categoria intreprinderilor mixte
b. In cazul S.R.L urilor legea precizeaza un numar maxim de asociati
c. In cazul S.A urilor legea prczeaza un numar minim de actionari
a. F,A,A
b. F,F,F
c. F,F,A
d. F,A,F
e. A,A,F
50. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatiilor:
a. In cazul S.R.L urilor managementul este asigurat, de regula, de
principalii asociati
b. In cazul S.A. urilor managementul este asigurat, de regula, de
manageri profesionisti care nua u in mod obligatoriu calitatea de
actionar
c. Atat in cazul S.R.L urilor cat si in cazul S.A.- urilor raspunderea
asociatilor / actionarilor este proportionala cu valoarea partilor
sociale / actiunilor detinute
a. F,A,A
b. F,F,F
c. F,F,A
d. F,A,F
e. A,A,A
51. Precizati varianta corecta de prezentare a functiilor manageriale ale
firmei, din variantele:
a. Previziune, organizare, planificare, motivare, comanda
b. Planificare, cercetare dezvoltare, organizare, productie
c. Planificare, cercetare dezvolatre, conducerea personalului,
organizare
d. Planificare, organizare, comericala, financiar contabila
e. Planificare, organizare, conducerea personalului, control

52. Cum se numeste procesul prin care se determina principalele


obiective ale firmei, resursele si principalele mijloace necesare realizarii
lor?
a. Organizare
b. Control
c. Cercetare dezvoltare
d. Planificare
e. Conducerea personalului
53. Cum se numeste procesul de repartizare a sarcinilor diferitelor
personae sau grupuri de personae din cadrul organizatiei?
a. Organizare
b. Control
c. Cercetare dezvoltare
d. Planificare
e. Conducerea personalului
54. Cum se numeste procesul care are drept scop indrumarea
activitatilor membrilor organizatiei in directia indeplinirii obiectivelor
organizationale?
a. Organizare
b. Control
c. Cercetare dezvoltare
d. Planificare
e. Conducerea peronalului
55. Cum se numeste procesul prin care performantele organizatiei sunt
masurate si comparate cu obiectivele si standardele stabilite initial ?
a. Organizare :
b. Control ;
c. Cercetar dezvoltare ;
d. Planificare ;
e. Conducerea personalului.
56. Managerul unei societati comeriale il caracterizeaza pe seful sectiei
Motoare, astfel:Consider ca eforturile dvs. De a ordona sarcinile si
asctivitatile sectiei au fost notabile, dar cel mai mult apreciez modul cum
ati amornizat si sincronizat obiectivele continute de programele de
fabricatie ale atelierelor. In caew attribute le procesului de
management a excelat seful sectiei Motoare?
a. Previziune
b. Organizare
c. Antrenare
d. Control
e. Evaluarea
57. Care dintre urmatoarele nu este o aracteristica a planurilor?
a. Se refera la o perioada cuprinsa intre o luna si 5 ani
b. Gradul de detaliere depinde de marimea orizontului propus
c. Au character obligatoriu
d. Se bazeaza pe date aproximative cu privire la dezvoltarea de
ansamblu a firmei
58. Care dintre urmatoarele nu este o caracteristica a programelor?
a. Cuprind previziuni referitoare la activitatea de productie,
aprovizionare, vanzari, venituri, cosuri, profit, resurse financiare,
planul de rezorerie
b. Se refera la o perioada cuprinsa intre o luna si 5 ani
c. Se intocmesc pentru perioade scurte de timp (o ora, o zi , o
saptamana, o decada)
d. reprezinta o detaliere a planurilor
59. La care nivel managerial se aplica toate functiile managementului?
a. Top managerial
b. Nivelul mediu
c. Nivelul operational
d. La toate nivelurile
60. Precizati varianta corecta de prezentare a functiunilor unei firme din
variantele:
a. Previziune, cercetare dezvoltare, produtie, marketing
b. Productie, marketing, cercetare dezvoltare, organizare
c. Coordonare, financiar contabila, de personal, desfacere
d. Comerciala, cercetare dezvoltare, productie, financiar contabila,
de personal
e. Planificare, organizare, conducerea personalului, controlului.
61. Aranjati in ordine logica etapele procesului decisional:
A. Formularea variantelor de rezolvare
B. Analiza informatiei
C. Identificarea problemei si culegerea informatiei
D. Aplicarea deciziei
E. Instructiunile de aplciare
F. Alegerea variantei optime
a. A,C,D,F,B,E
b. C,B,A,F,E,D
c. C,B,F,A,E,D
d. B,C,A,F,D,E
e. C,B,A,F,D,E.
62. Care dintre urmatoarele reprezinta o caracteristica a conducerii
strategice a firmei?
a. Aplicarea procedeelor si regurilor de realizare a unei productii
eficiente
b. Asumarea responsabilitatii privind producerea bunurilor si serviciilor
c. Asumarea raspunderii privind evolutia pe termen lung a afacerii
d. Asumarea raspunerii privind transpunerea in practica a strategiilor si
politicilor
e. Fixarea obiectivelor si luarea deciziilor pentru compartimentel
conduse
63. Care dintre urmatoarele reprezinta o caracteristica a conducerii
tactice a firmei?
a. Fixarea obiectivelor si luarea deciziilor pt compartimentele conduse
b. Asumarea raspunderii privind producerea bunurilor si serviciilor
c. Aplicarea procedeelor si regulilor de realizare a unei productii
eficiente
d. Acordarea de asistenta tehnica necesara subordonatilor
64. Care dintre urmatoarele reprzinta o caracteristica a conducerii
operationale a firmei?
a. Coordonarea activitatilor interdepartamentale
b. Asumarea raspunderii privind evolutia pe termen lung a afacerii
c. Fixarea obiectivelor siluarea deciziilor pentru compartimentelele
conduse
d. Aplicarea procedeelor si regulilor de realizare a unei productii
eficiente.
65. La ce nivel managerial functia de planificare are ponderea cea mai
mare in activitatea managerilor?
a. Are aceeasi pondere indifferent de nivelul managerial
b. La nivel tactic
c. La nivel strategic
d. La nivel operational
66. La ce nivel managerial functia de influentare arepondere cea mai
mare in activitatea managerilor?
a. Are aceeasi pondere indifferent de nivelul managerial
b. La nivel tactic
c. La nivel strategic
d. La nivel operational.
67. Pe ce treapta a piramidei ierarhice se afla managerul de resurse
umane in cadrul unei firme?
a) Manageri operationali
b) Manager de nivel mediu
c) Manager de nivel superior
d) Personal de executie
68. Pe ce treapta a piramidei ierarhice se afla seful compartimentului
financiar in cadrul unei firme?
a) Manager operationali
b) Manager de nivel mediu
c) Manager de nivel superior
d) Personal de executie
69. Pe ce treapta a piramidei ierarhice se afla seeful unei echipe de
muncitori in cadrul unei firme de constructii?
a) Manager operationali
b) Manager de nivel mediu
c) Manager de nivel superior
d) Personal de executie
70. Care dintre urmatoarele personae este un manager operational in
cadrul unui cmplex hotelier?
a) Directorul economic al complexului hotelier. El raporteaza direct
managerului general
b) Sefa compartimentului aprovizionare care coordoneaza activitatea de
aprovizionare a hotelului si restaurantului. Ea raporteaza directorului
economic
c) Sefa de receptie. Ea raporteaza directorului de hotel.
71. Care dintre urmatoarele personae este un manager de nivel mediu in
cadrul unei banci?
a) Sefa directiei vanzari care raporteaza vice presedintelui bancii
b) Seful unei filiale cu 10 anagajati care raporteaza managerului
departamentului filiale
c) Vice presedintele bancii care raporteaza presedintelui bancii
72. Care dintre urmatoarele personae este un top manager?
a) Sefa biroului contabilitate. Ea raporteaza directorului economic
b) Directorul economic in cadrul firmei. El raporteaza direct
presedintelui frmei
c) Seful de echipa in cadrul unei societati de constructii
73. Care dintre urmatoarele actiuni reprezinta o actiune de
management?
A) Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli entru anul urmator
B) Participarea la un seminar pentru a lua cunostinta de noutatile aparute
in sfera dvs. De activitate
C) Decizia de a elibera din funtie un angajat
D) Prezentarea planurilor si obiectivelor organizatiei in cadrul unei
sedinte
E) Stabilirea nivelului primelor acordate anagajatilor.
a) A + C + D
b) C + D + E
c) A + C + E
d) A + B + D
e) A + B + C
74. Care dintre urmatoarele actiuni reprezinta o actiune de executie?
A) Vizita la o agentie publicitara pentru a incheia un contract de
publicitate, in numele firmei, cu aceasta
B) Analiza contului de profit si pierdere in scopul determinarii
corespondentei cu planul stability initial
C) Aprobabrea unei cheltuieli privind decontarea unui drum in afara
localitatii
D) Prezenta la un targ de job-uri, ca reprezentant al firmei pentru a
recruta forta de munca
E) Decizia de a crea un nou post
a) A + C + D
b) C + D + E
c) A + C + E
d) A + B + D
e) A + B + C
75. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in caul urmatoarelor
afirmatii:
1. Prin procesele de conducere pe care managerul le realizeaza in cadrul
functiei de organizare, acesta raspunde la intrebarea cine si cum
contribuie la realizarea obiectivelor intreprinderii
2. Privite in ordine cronologica, planificarea este prima dintre functia
managementului
3. Fundamentul antrenarii personalului il constituie motivarea acestuia.
a) A,A.F
b) A,A,A
c) F,A,A
d) A,F,A
e) F,F,F
76. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Dimensiunea tridimensionala a managemntului se refera la cele trei
componenete ale sale: functi, functiuni, operatiile deciziei
2. Organizarea reprezinta una dintre functiunile intreprinderii
3. Privite in ordine cronologica, functiunea de cercetare dezvoltare
este prima dintre functiunile intreprinderii.
a) A,F,F
b) A,A,A
c) F,F,F
d) F,A,F
e) A,F,A
77. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Dimensiunea tridimensionala a managementului se refera la cele trei
niveluri ale piramidei manageriale : top, mediu, operational
2. Cercetarea dezvoltarea reprezinta una dintre functiunile
intreprinderii
3. Cele cinci functiuni ale intreprinderii se regasesc in toate tipurile de
organizatii
a) A,F,F
b) A,A,A
c) F,F,F
d) F,A,F
e) A,F,A
78. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Cele cinci functii ale managementului se regasesc in activitatea
managerilor indifferent de nivelul organizational la care activeaza
2. Initierea de noi afaceri este responsabilitatea managementului
operational
3. Conducerea tactica a organizatiei este asigurata de managementul de
nivel mediu al firmei.
a) A,A,F
b) A,A,A
c) F,A,A
d) A,F,A
e) F,F,F
79. Care dintre urmatoarele caracteristici nu este specifica planificarii:
a) Este ultima functie manageriala care trebuie indeplinita
b) Este functia manageriala de baza si prima care trebuie indeplinita
c) Precede functia de organizare
d) Precede functia de influentare
80. Care dintre urmatoarele caracteristici este specifica prognozelor?
a) Au character obligatoriu
b) Reprezinta o detaliere a planurilor intreprinderii
c) Se refera la dezvoltarea de ansamblu a firmei
d) Se refera la o perioada cuprinsa intre o luna si cinci ani.
81. Care dintre urmatoarele caracteristici este specifica planurilor?
a) Se intocmesc ppentru o perioada de maxim o luna
b) Au un character obligatoriu fiind la bza activitatilor desfasurate
c) Acopera un orizint de timp de mininm 10 ani
d) Se refera la dezvoltarea de ansamblu a firmei
82. Care dintre urmatoarele caracteristici este specifica programelor?
a) Au character aproximativ
b) Nu sunt obligatorii
c) Se refera la dezvoltarea de ansamblu a firmei
d) Reprezinta o detaliere a planurilor
83. La ce nivel managerial se consuma cel mai mult timp pentru
planificare?
a) La nivel tactic
b) La nivel strategic
c) La nivel operational
d) Timpul alocat nu depinde de nivelul managerial ci de conjuctura
84. La ce nivel managerial se consuma cel mai putin timp pentru
planificare?
a) La nivel tactic
b) La nivel styrategic
c) La nivel operational
d) Timpul alocat nu depinde de nivelul managerial ci de conjuctura
85. Care dintre urmatoarele este o caracteristica a planurilor strategice?
a) Cuprind activitati majore ale firmelor, pe intervale relative lungi de
timp, intre 2 si 10 ani
b) Sunt strans legate de bugete intrucat activitatile de crestere vizate de
ele reclama alocarea de resurse
c) Se elaboreaza pentru a atinge anumite performante la nivelul
compartimentelor organizatiei
d) Sunt denumite dupa domeniul de activitate la care se refera
86. Care dintre urmatoarele nu este o caracteristica a planurilor tactice?
a) In cadrul piramidei ierarhice a conducerii revin nivelurilor de baza
ateliere, echipe, locuri de munca individuale
b) Se elaboreaza pentru punerea in pactica a planurilor strategice
c) Se elaboreaza pentru a atinge anumite performante la nivelul
compartimentelor organizatiei
d) La nivelul firmelor exista tendinta de a fi suprimate pentru a accelera
timpul de raspuns al sistemului conduceriiorganizatiilor.
87. Care dintre urmatoarele nu este o caracteristica a planurilor
operationale?
a) In cadrul piramidei ierarhice a conducerii revin nivelurilor de baza
ateliere, echipe, locuri de munca individuale
b) Constituie suportul informational al metodei de conducere pe baza de
obiective
c) Sunt strans legate de bugete intrucat activitatile de crestere vizate de
planurile operationale reclama alocarea de resurse
d) Cuprind activitatile majore ale firmelor, pe intervale relative lungi de
timp, intre 2 si 10 ani
88. Ce tip de planuri folosesc, de regula, firmele mici si mijlocii?
a) Planuri tactice s operationale
b) Planuri strategice si operationale
c) Planuri strategice si tactice
d) Numai planuri operationale
89. Care dintre caracteristicile urmatoare este specifica politicii firmei?
a) Se aplica la nivelul atributiilor individuale
b) Prin intermediul lor se stipuleaza modul concret in care sa se
realizeze actiunile
c) Este un plan permanent ce ofera ghidajul necesar atingerii
obiectivelor organizatiei
d) Este un plan unicat destinat sa asigure realizarea unuia sau mai
multor proiecte ale organizatiei
90. Cum se numeste ansamblul fazelor ce trebuie parcurse intr-o
organizatie atunci cand este angajata o persoana?
a) Politica privind angajarea salaratiilor
b) Programul de anagajare a salaratiilor
c) Regulile pe care trebuie sa le respecte angajatii
d) Procedura privind anagajarea
91. Ce reprezinta specificatia potrivit careia pe un anumit post pot fi
anagajate numai personae cu stdii superioare?
a) O etapa a planurilor de anagajare
b) O regula privnd angajarea
c) O procedura privind anagajarea
d) Un obiectiv privind angajarea
92. Identificati carecteristicile obiectivelor strategice:
a) Arata cum sau in ce mod sic and trebuie actionat
b) Arata unde tinteste organizatia sa ajunga in viitor
c) Precizeaza ce trebuie intreprins la nivelul afacerilor pentru a realize
rezultatele specifice
d) Gradul de precizie in formularea acestora este cel mai ridicat
93. Care dintre urmatoarele nu este o caracteristica a obiectivelor
tactice?
a) Concretizeaza rezultatele specifice care se spera a fi obtinute de catre
departamente, uzine, grupuri de lucru siindivizi in vederea atingerii
obiectivelor fixate la nivelul superior.
b) Reprezinta detalieri ale obiectivelor strategic
c) Precizeaza ce trebuie intreprins la nivelul afacerilor pentru a realize
rezultatele specifice
d) Se mai numesc si obiectivele afacerilor in cazul companiilor
holdingurilor si concernelor.
94. Un obiectiv strategic astfel exprimat:Obtinerea unei cote de piata
superioare celei detinute de concurenta prezinta urmatoarea
deficienta:
a) Nu este masurabil
b) Nu incurajeaza anagajatoo sa participle la realizarea lui
c) Nu este realizabil
d) Nu este flexibil
95. Un obiectiv strategic al unei firme nou intrate pe piata serviciilor
turistice astfel exprimat:Firma noastra va detine 60 70 % din piata
serviciilor turistice prezinta urmatoarea deficienta:
a) Nu are finalitate
b) Nu este masurabil
c) Nu este realizabil
d) Nu este flexibil
96. Care dintre rumatoarele reprezinta un avanataj al MBO?
a) Se preteaza oricarui stl de management, inclusive in cazul
managerilor autoritari, birocratici
b) Asigura o stransa corelatie intre gradull de indeplinire al obiectivelor
si nivelul recompensalor
c) Nuimplica o formalizare excesiva
d) Asigura conditiile unei bune participari a executantilor si managerilor
la fixarea obiectivelor
97. Care dintre urmatoarele reprezinta un dezavantaj al MBO?
a) Implica cerinte frmale execesive legate de completarea unor
documente
b) Nu asigura o corelare a marimii recompenselor cu gradul de
indeplinire a obiectivelor
c) Nu stimuleaza implicarea personala a anagajatilor
d) Obiectivele nu sunt stabilite intr-o maniera participative
98. Aranjati in ordine logica etapele procesului de management
strategic:
A) Formularea strategiilor
B) Actualizarea misiunii si obiectivelor
C) Implementarea planului
D) Analiza factorilor externi siinterni
a) D,B,A,C
b) D,A,B,C
c) B,D,A,C
d) D,B,C,A
e) D,C,B,A.
99. Care sunt informatiile pe care nu le ofera analiza mediului extern al
unei firme?
a) Nivelul impozitelor platite de salarati si de firme
b) Nivelul concurentei
c) Rata recuperarii investitiei
d) Cerintele clientilor
e) Valorile civice ale populatiei.

100. Care sunt informatiile pe care nu le ofera analiza madiului intern al


unei firme?
a) Cota de piata a firmei
b) Tipul de concurenta existent pe piata pe care functioneaza firma
c) Gradul de centralizare al managaemntului firmei
d) Nivelul prductivitatii muncii
e) Profilul si atitudinea salaratiilor
101. Ce tip de strategie este recomandata pentru o organizatie
profitabila, cu un system de conducere descentralizat si care actuoneaza
pe o piata in plina dezvoltare?
a) Strategia defensive
b) Strategia reactiva
c) Strategia ofensiva
d) Strategia focalizarii
e) Strategia asigurarii costului minim.
102. Ce tip de strategie este recomandata pentru o firma mica, care
actioneaza pe o piata in declin?
a) Strategia ofensiva
b) Strategia focalizarii
c) Strategia diferentierii fata de competitori
d) Strategia defensive
e) Strategia de secondare
103. De care dintre urmatoarele caracteristici determina tipul de
obiective pe care un manager il stabileste in cadrul unei organizatii?
a) Numarul de subordonati directi
b) Nivelul managerial la care se afla
c) Nivelul educational al managerului
d) Toate cele trei caracteristici prezentate

104. In procesul elaborarii strategiei, cum va fi aborata aparitia de noi


firme concurente pe piata?
a) Ca o oportunitate
b) Ca o amenintare
c) Ca un punct forte
d) Ca un punct slab
105. In procesul elaborarii strategiei, cum va fi abordata existenta in
cadrul firmei a unei forte de munca superior pregtite si motivate?
a) Ca o amenintare
b) Ca un punct forte
c) Ca un punct slab
d) ca o opotunitate
106. In procesul elaborarii strategiei unui complex hotelier dintr-o zona
muntoasa, cum va fi abordata o prognoza a vremii favorabila ski-ului?
a) Ca o amenintare
b) Ca un punct forte
c) Ca un punct slab
d) Ca o oportunitate
107. In procesul elaborarii strategiei uneiorganizatii care doreste
obtnerea unui credit, cum va fi abordat un nivel redus de lichiditatii?
a) ca o oportunitate
b) ca o amenintare
c) ca un punct forte
d) ca un punct slab
108. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. planificarea este functia de baza a managementului
2. planurile permanente reclama crearea unor organisme speciale care sa
se ocupe de conceperea sicontrolul desfasurari lor
3. bugetele sunt planuri financiare permanente, putand avea durate de
mai multi ani
a) F,F,F
b) A,F,F
c) A,F,A
d) F,A,F
e) A,A,F
109. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazl urmatoarelor
afirmatii:
1. Obiectivele operationale arata unde tinteste organizatia sa ajunga in
viitor
2. Programul reprezinta un plan de folosinta permanenta
3. Politicile, procedurile, regulile sunt planuri permanente.
a) F,F,A
b) A,A,F
c) A,F,A
d) F,A,F
e) A,A,F
110. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Rstructurarea organizatorica reprezinta un exemplu de plan de
folosinta unica
2. Planurile pe termen lung au o flexibilitate mai mare decat cele pe
termen scur
3. Crsterea profitului cu 10% reprezinta un exempl de obiectiv
operational.
a) F,A,A
b) A,F,A
c) A,F,F
d) F,F,F
e) A,A,F.
111. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul rumatoarelor
afirmatii:
1. Acele obiective pe care le are de indeplinit un angajat in cadrul unei
firme se inscriu in categoria obiectivelor operationale
2. dintre toate planurile pe domenii de activitate planul commercial
descrie cel mai cuprinzator sistemul obiectivelor de la nivelul
strategic al firmei
3. Planurile pe termen scurt au o flexibilitate mai mare decat cele pe
termen lung
a) F,A,A
b) A,F,A
c) A,F,F
d) F,F,F
e) A,A,F
112. Alegeti varinata care desemneaza totalitatea componentelor
organizarii procesuale:
a) Functinea, functia, activitatea, atriutia, sarcina, operatia
b) Postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic, ponderea ierarhica,
relatiile organizatorice
c) Functiunea, activitatea, atributia, sarcina, operatia
d) Functiunea, atributia, postul, nivelul ierarhic, relatiile organizatorice
e) Functiunea, activitatea, atributia, sarcina.
113. Care dintre urmatoarele activitati se inscriu in functiunea de
cercetare dezvoltare?
a) Angajarea de personal
b) Aprovizionarea
c) Depozitarea si getsiunea stocurilor
d) Protectia proprietatii industriale
e) Activitatea de reclama si publicitate
114. Care dintre urmatoarele activitati se inscri in functiunea
comerciala?
a) Intretinerea si reparatia mijloacelor fixe
b) Depozitarea si gestiunea stocurilor
c) Proiectarea produselor, lucrarilor si serviciilor
d) Protectia muncii
e) Controlul financiar intern
115. Care dintre urmatoarele activitati se inscriu in functiunea de
productie?
a) Transportul intern
b) Organizarea conducerii, a productie, a muncii
c) Incarcarea si descarcare mijloacelor de transport
d) Protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor
e) Stabilirea costuriloe si a preturilor

116. Cate dintre urmatoarele acticitati se inscriu in functiunea financiar


contabila?
a) urmarirea indicatorilor tehnici
b)evidenta actionarilor / asociatilor
c) pregatirea si perfectionarea salariatilor
d) asigurarea calitatii
e) studiul pietei
117. Care dintre urmatoarele activitati se insriu in functiunea de
personal?
a) Evidenta actionarilor / asociatilor
b) Elaborarea normativelor si normelor de munca
c) Protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor
d) Serviciile post vanzare
e) Transportul intern
118. Organizarea structurala a unei firme cuprind:
a) Functiunea functia, activitatea, atributia, sarcina, operatia
b) Postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic, ponderea ierarhica,
relatiile organizatorice
c) Functiunea, activitatea,a tributia, sarcina, operatia
d) Functiunea, atributia, postul, nivelul ierarhic, relatiile organizatorice
e) Functiunea, activitatea, atributia, sarcina.
119. Ce reprezinta ansamblul de responsabilitati si competente ce revin
in mod current unei personae in cadrul organizatiei?
a) Functia
b) Ponderea erarhica
c) Postul
d) Nivelul ierarhic
e) Relatiile organizatorice

120. Potrivit organigramei prezentate care este, in ordine, ponderea


ierarhica a directorului de productie, directorului executive, directorul
commercial?

a) 4 2- 5
b) 4 5- 2
c) 5 4- 2
d) 5 2- 4
e) 2 4 5
121.Potrivit literaturii de specialitate, care este marimea maxima a
ponderi ierarhice atunci cand in subordine se afla conducatorii?
a) 2 3
b) 6 7
c) 9 10
d) 4 5
e) 8 9
122. Potrivit literaturii de specialitate, care este marimea maxima a
ponerii ierarhice atunci cand in subordine se afla numai executanti?
a) 10 20
b) 30 40
c) 5 10
d) 4 5
e) 20 30

123. Ce tip de relatie ierarhica se stabileste intre directorul general si


directorul commercial, dintr-o firma?
a) Relatii de control
b) Relatii de reprezentare
c) Relatii functionale
d) Relatii de tip ierarhic
e) Relatii de cooperare
124. Ce avanataj adduce, din punct de vedere managerial, respectarea
principiului interdependentei minime in proiectarea structurilor
organizatorice?
a) Trasnmiterea rapida a decizilor de la manageri la executanti
b) Asigurarea unui numar optim de salarati pentru fiecare treapta
ierarhica
c) Duce la concentrarea sarcinilor, competentelor, responsabilitatilor si
autoritatii
d) Implica responsabilitatea superiorului nu numai pentru actele sale,
dar si pentru cele ale subordonatilor
e) Presupune definirea clara a autoritatii, responsabilitatii si relatiilor
ierarhice ale fiecarui post.
125. Ce principiu respecta o structura organizatorica cu un numar
reduce de niveluri ierarhice?
a) Principiul specializarii
b) Principiul numarului de subordonati
c) Principiul autoritatii
d) Principiul apropierii conducerii de executie
e) Principiul coordonarii
126. Ce principiu nu respecta o structura organizatorica in cadrl careia
o parte dintre salarati se subordoneaza, in mod direct, mai multor
manageri?
a) Principiul coordonarii
b) Principiul unitatii de decizie si actiune
c) Principiul numarului de subordonati
d) Principiul corespondentei
e) Principiul autoritatii.
127. Ce principiu al organizarii se respecta prin intocmirea fisei postului
si aducerea ei la cunostinta salaratiatilor?
a) Principiul definirii
b) Principiul managementului participativ
c) Principiul autoritatii
d) Principiul coordonarii
e) Principiul suprematiei obiectivelor.
128. Faptul ca literature de specialitate indica valori pentru ponderea
ierarhica maxima, ajuta managerii sa se orienteze in respectarea unui
principiu al organizarii. Care este acesta?
a) Principiul coordonarii
b) Principiul unitatii de decizie si actiune
c) Principiul numarului de subordonati
d) Principiul corespondentei
e) Principiul autoritatii
129. Un manager raspunde pentru indeplinirea sarcinilor ce revin
subordonatilor sai, in schimb el nu are dreptl sa-I penalizeze pe acestia
in cazul in care acestia nu-si ating obiectivele individuale. Ce principiu
al organizarii nu a fost respectat?
a) Principiul coordonarii
b) Principiul unitatii de decizie si actiune
c) Principiul numarului de subordonati
d) Principiul corespondetei
e) Principiul autoritatii
130. Principiul suprematiei obiectivelor, presupune :
a) Activitatile fiecarui membu al uni compartiment sa urmareasca
realizarea unei singure functii
b) Reducerea numarului de niveluri ierarhice la strictul necesar
c) Definirea clara, in scris, si aducerea la cunostinta celor intersati a
continutului fiecarui post ierarhic, a indatoririlor, responsabilitatilor,
autoritatilor si relaiilor cu alte posturi
d) Fiecare compartiment sa fie expresia unui scop alfat in deplina
armonie cu obiectivele intreprinderii respective.
131. Documentele necesare realizarii subsistemului organizatoric si
transpunerii lui formale pentru a putea fi impus de conducere, sunt:
A) Planul de afaceri
B) Organigrama
C) Bilantul firmei
D) Regulamentul de oraganizare si functionare
E) Fisa postului
a) A + B + D
b) A + C + D
c) B + C + D
d) B + D + E
e) A + B + E
132. Organigrama reprezinta grafic:
a) O metoda de management
b) Structura organizatorica informala a firmei
c) Structura organizatorica formala a firmei
d) Fisele posturilor de munca
e) Fisele compartimentelor.
133. In organigrama unei firme sunt vizualizate :
a) Componentele primare ale structurii organizatorice
b) Posturile si obiectivele individuale ale acestora
c) Atributiile, responsabilitatile si competentele compartimentelor
functionale si operationale
d) Posturile, functiile si obiectivele firmei.
134. Fisa compartimentului trebuie sa cuprinda:
a) Obiectul de activitate al firmei, denumirea comprtimentului, statutul
juridic al societatii
b) Denumirea compartimentului, atributiile comaprtimentului,
competentele, diagrama de relatii, lista documentelor intocmite
c) Atributiile AGA, atributiile conducerii executive, denumirea
compartimentului, rolul compartimentului
d) Actulnormativ de infiintare al firmei, organigrama, denumirea
compartimentului, atributiile compartimentului, competentele,
diagrama de relatii, lista documentelor intocmite.
135. Cum se numeste dreptul unui angajat de a stabili sarcini si de a
desemna persoanele care sa le indeplineasca:
a) Management
b) Autoritate
c) Responsabilitate
d) Sarcina.
136. Cum se numeste obligatia unui angajat de a-si asuma maniera in
care si-a indeplinit obiectivele individuale fixate?
a) Competenta
b) Autoritate
c) Responsabilitate
d) Sarcina.
137. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Precizarea obiectivelor organizatiei este o responsabilitate proprie
compartimentului organizare din cadrul firmei
2. Prin intermediul organizarii procesuale se stabileste configuratia
subdiviziunilor organizatorice procesuale se stabileste configuratia
subdiviziunilor organizatorice in cadrul organizatiei, astfel incat
acestea sa contribuie la realizarea obiectivelor
3. Prin intermediul organizarii structurale se delimiteaza si
dimensioneaza procesele de munca in sarcini, atributii, activitati,
functiuni.
a) A,F,F
b) F,F,F
c) F,A,F
d) A,A,A
e) F,A,A

138. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor


afirmatii:
1. Organizarea informala este acea forma a organizarii relgementata ed
acte normative si dispozitii ale managementului firmei
2. Un atelier de productie face parte din structura de operatii a firmei
3. Triunghiul de aur al organizarii se refera la tripa componenta a
irganizarii: organizarea structurala, organizare procesuala,
organizarea formala.
a) A,F,F
b) F,F,F
c) F,A,F
d) A,A,A
e) F,A,A
139. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. TRiunghiul de aur al organizarii se refera la tripla determinare a
posturilor prin intermediul sarcinilor, competentelor,
responsabilitatilor
2. Cu cat exista un numar mai mic de niveluri ierarhice in structura
organizatorica a firmei, cu atat infoprmatiile circula mai usor in firma
3. Ponderea ierarhica este mai redusa in cazul compartimentelor
functionale
a) A,A,F
b) F,F,A
c) F,A,F
d) A,F,A
e) F,A,A
140. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii :
1. Managerul este responsabil atat pentru indeplinirea sarcinilor sale cat
si pentru masura in care subordonatii isi indeplinesc sarcinile
2. Cu cat treapta ierarhica este mai inalta cu atat trebuie sa fie mai putini
subordonati directi
3. Obiectivul final al structurii organizatorice este cel de utilizare
optima a oamenilor.
a) A,F,F
b) F,F,F
c) F,A,F
d) A,A,A
e) F,A,A.
141. Puterea legitima pe care un manager o poate utilize este
determinate de :
a) Capacitatea managerilor de a satisface cerintele subalternilor ca
recompense pentru prestatii
b) Capacitatea de a influenta comportamentul subalternilor prin
puterea exemplului propriu al conducatorului
c) Pozitia pe care un conducator o detine in cadrul unei organizatii
d) Dreptul de a solicita subalternilor sa realizeze sarcinile pe care le
revin
e) Capacitatea de a retrograde subalterni, de a nu le plati sporurile
salariale, de a-I retrograde
142. Puterea coercitiva pe care un manager o poate utilize este
determinate de:
a) Controlul prin care un conducator intervine pentru a corecta
comportamentul subalternilor
b) Dreptul conducatorului de a solicita subalternilor sa realizeze
sarcinile care le revin
c) Capacitatea de a influenta comportamentul subalternilor prin puterea
exemplui propriu al conducatorului
d) Capacitatea de a retrograde subalterni, de a nu le plati sporurile
salariale, de ai retrograde
e) Capacitatea conducatorului de a influenta comportamentul membrilor
organizatiei prin pricepere, talent sau cunostinte de specialitate
143. Puterea de recompensare a subalternilor pe care un manager o
poate utilize este determinate de:
a) Capacitatea managerilor de a satisface cerintele subalternilor ca
rasplata pentru prestatii
b) Abilitatea personala a conducatorului de a influenta comportamentul
celorlalti membri ai grupului prin pricepere, talent sau cunostinte de
specialitate
c) Capacitatea de a retrograde subalterni, de anu le plati sporurile
salariale, de a-I retrograde
d) Controlul prin care un conducator intervine pentru a corecta
comportamentul subalternilor
e) Dreptul de a solicia subalternilor sa realizez sarcinile care le revin.
144. Puterea exemplului personal pe care un manager o poate utilize este
determinate de:
a) Abilitatea personala a conducatorului de a influenta comportamentul
celorlalti memnri ai grupului prin pricepere, talent sau cunostinte de
specialitate
b) Abilitatatea conducatorului de a influenta comportamentul
subalternilor ca rezultate al aprecierii, increderii sau admiratiei lor
c) Capacitatea de a retrograde subalterni, de a nu le plati sporurile
salariale, de a-I retrograde
d) Capacitatea managerilor de a satisface cerintele subalternilor ca
rasplata pentru prestatii
e) Pozitia pe care un conducator o detine in cadrul unei organizatii.
145. Puterea de expert pe care un manager o poate utilize este
determinate de:
a) Abilitatea conducatorului de a influenta comportamnetul
subalternilor ca rezultat al aprecierii, increderii sau admiratiei lor
b) Controlul prin care un conducator intervine pentru a corecta
comportamentul subalternilor
c) Dreptul de a solicita subalternilor sa realizeze sarcinile care le revn
d) Abilitatea personala a conducatorului de a influenta comportamentul
celorlalti membri ai grupului prin pricepere, talent sau cunostinte de
specialitate
e) Capacitatea managerilor de a satisface cerintele subalternilor ca
rasplata pentru prestatii.
146. Ce tip de comuniatii reprezinta deciziile pe care managerii le
transmit subordonatilor?
a) Comunicatii verticale ascendente
b) Comunicatii oblice
c) Comunicatii verticale descendente
d) Comunicatii orizontale.
147. Ce tip de comunicatii reprezinta informatiile pe care si le transmit
doi angajati din cadrul aceluiasi department?
a) Comunicatii verticale ascendente
b) Comunicatii oblice
c) Comunicatii verticale descendente
d) Comunicatii orizontale
148. Ce tip de comunicatii reprezinta informatiile pe care subordonatii
le transmit managerilor?
a) Comunicatii verticale ascendente
b) Comunicatii oblice
c) Comunicatii verticale descendente
d) Comunicatii orizontale.
149. Ce tip de comunicatii reprezinta informatiile pe care directorul
ethnic le transmite juristului companiei?
a) Comunicatii verticale ascendente
b) Comunicatii oblice
c) Comunicatii verticale descedente
d) Comunicatii orizontale.
150. Ca metoda de evaluare a personalului, evaluarea realizata de catre
conducatorii directi se caracterizeaza prin:
a) Permite autoeducarea angajatilor care doresc sa-si imbunatateasca
performantele
b) I determina pe manageri sa acorde maimulta atentie relatiilor cu
subordonatii
c) Avanatajul metodei consta in faptul ca angajatii sunt evaluate de catre
conducatorul direct, cel mai in masura sa judece daca performantele
subalternilor servesc obiectivelor organizatiei
d) Procesul de evaluare necesita timp si este costisitor.
151. Ca metoda de evaluare a personalului, autoevaluarea se
caracterizeaza prin:
a) Dezavanatajul consta in faptul ca din exterior pot sa nu cunosca toate
elementele importanta ale organizatiei
b) Este o metoda prin care angajatii identfica punctele tari si cele slabe
ce ii caracterizeaza gasind singuri metodele de imbunatatire
c) Absenta oricarei dependente ierarhce face ca evaluarile sa fie corecte,
iar solutile propuse consistente
d) Procesul de evaluare necesita timp si este costisitor.
152. Ca metoda de evaluare a performantelor, grila de evaluare se
caracterizeaza prin:
a) Consta in alcatuirea uneiliste cu cei care se dovedeste sa fie
ierarhizati
b) Personalul evaluat este apreciat pe baza unui punctaj sau nota care
reflecta nivell de performanta pentru fiecare criteriu in parte
c) Consta in efectuarea comparatiilor pe scara gradate
d) Implica stabilirea unor obiective specifice masurabile pentru fiecare
anagajat si verificarea periodica a progresului inregistrat de acesta.
153. Ca metoda de evaluare a performantelor, compararea pe baza
curbei de distributie normale se caracterizeaza prin:
a) Consta in efectuarea comparatiilor pe scara gradate
b) Evalulatorul trebuie sa determine performantele personalului si apoi
sa se incadreze intr-un procent prestabilit pentru fiecare nivel de
performanta
c) Se are in vedere faptul ca, pentru un grup de personae, nivelurile de
perfrmanta se vor incadra intr-o distributie normala de forma tip
Gauss
d) Implica stabiliarea unor obiective specifice masurabile pentru iecare
angajat si verificarea periodica a progresului inregistrat de acesta
e) Se bazeaza pe elaborarea unei liste de criterii.
154. Care dintre urmatoarelenu este o caracteristica a evaluari bazate pe
conducerea prin obiective ca metoda de evaluare a performanelor?
a) Implica stabiliare unor obiective specifice masurabile pentru fiecare
anagajat si verificarea periodica a progresului inregistrat de acesta
b) O deficienta a acestei metode cosna in faptul ca diferenta dntre
indivizi este considerate constanta, fapt care nu crespunde realitatii
c) Obiectivele trebuie sa fie moblizatoare, realizabile, sa fie consemnate
in scris, concis si neechivoc
d) Este o metoda inadecvata in cazul unui system de management
autocratic si rigid
e) Stabiliarea standardelor de performanta ca niveluri minime admise
ale performantelor se realizeaza prin punerea de accord a managerilor
si subalternilor.
155. Care dintre metodele de evaluare a performantelor este cel mai des
folosita, potrivit literaturii de specialitate?
a) Compararea simpla
b) Condcerea prin obiective
c) Compararea pe baza curbei de distributie normala
d) Grila de evaluare.
156. Ce eroare de evaluare face un manager care concepe standarde de
performanta astfel incat sa-I avantajeze pe oparte dintre subordonati?
a) Efectul de halou
b) Erarea de contrast
c) Folosirea de standarde variabile
d) Subiectivismul.
157. Care dintre urmatoarele activitati nu sunt specifice planificarii
personalului?
a) Organizarea activitatilor de perfectionare a personalului
b) Previzionarea necesitatilor viitoare de personal ale organizatii
c) Examinare planurilo siobiectivelor organizatiei
d) Elaborarea programului de resurse umane.
158. Care dintre urmatoarele nu reprezinta o ipoteza pe baza careia este
construita piramida nevoilor a lui Maslow?
a) Exista mai multe cai pentru a satisface nevoile de la nivelurile
superioare ale ierarhiei decat nevoile de la nivelurile inferioare
b) Oamenii au un set complex de nevoi care ii motiveaza
c) Oamenii sunt intotdeauana motivate de salariile ridicate
d) O data satisfacuta se substituie cu alta nevoie.
159. Care dintre urmatoarele reprezinta un avantaj al recrutarii din
surse externe?
a) Este mai ieftina decat recrutarea din surse interne
b) Nu presupune actini publicitare referitoare la posturile vacante
c) Asigura integrarea rapida a resurselor umane nou angajate
d) Aduce noi informatii si cunostinte in firma.
160. In categoria recompenselor directe, nu se inscriu:
a) Sporurile salariale
a) Programele de protectie sociala a anagajatilor
b) Salariul
c) Comisionul
d) Participarea la profit.
161. In categoria recompenselor indirecte, se inscriu:
a) Premiile
b) Stimulentele de grup
c) Sporurile salariale
d) Programele de protectie sociala a angajatilor
e) Participarea la profit.
162. Precizati combinatia corecta adevarat / fasl in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Oamenii sunt motivate in munca pe care o desfasoara numai de
nivelul recompenselor materiale
2. Abraham Malow a dezvoltat conceptual de ierarhie a nevoilor ca
factor de motivatie in munca
3. Teoria lui Herzberg se bazeaza pe doua categorii de factori: factori
motivatori si factori igienici.
a) A,F,F
b) F,F,F
c) F,A,F
d) A,A,A
e) F,A,A.
163. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Un stil de management este cel care incurajeaza participarea
subordonatilor la luare deciziilor
2. Planul strategic al organizatiei deriva din planul de resurse umane al
acesteia
3. Cu cat un grup este mai mare, cu atat sunt mail imitate posibilitatile
de comunicare n cadrul acesteia
a) F,A,F
b) F,F,A
c) A,F,F
d) F,A,A
e) F,F,F
164. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Un system de recompense efficient va aprecia in primul rand
rezultatul obtinut si nu efortul facut
2. Ca metoda de evaluare a performantelor, compararea simpla are ca
principala deficienta faptul ca diferenta dintre indivizi este
considerate constanta, fapt care nu corespunde realitatii
3. O limita a teoriei lui Maslow este aceea ca nu a luat in considerate
faptul ca un individ poate resimti concomitant mai multe categrii de
nevoi.
a) A,A,F
b) A,A,A
c) F,A,A
d) F,A,F
e) F,F,F
165. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Un system de recompense efficient va aprecia in primulr and efortul
facut si nu rezultatul obtinut
2. Ca sursa de erori in procesul de evaluare sbectivismul evluatorului se
datoreaza sistemuli de valori si de prejudecati ale celui care
evalueaza
3. Managerii care pun accent pe nevoiel de securitate(siguranta) ale
angajatilor incearca sa motiveze angajatii cu recompense publice si
recunastere pentru serviciile prestate.
a) A,A,F
b) A,A,A
c) F,A,A
d) F,A,F
e) F,F,F
166. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Managerii care pun accent pe nevoile de stima (consideratie) ale
anagajatilor pot utilize anumite instrumente de evidentiere ca:
articole elogiative, despre angajati publicate in ziarul companiei, liste
de evidentiere a personalului plasate in zone vizibile si sustinerea
demnitatii ca o calitate a angajatilor in munca lor
2. Nevoile fiziologice sunt primele asupra satisfacerii carora oamenii se
concentreaza inainte de a trece la satisfacerea celorlalte categorii de
nevoi
3. Comisioanele, ca forma de recompensare directa a angajatior, constau
in acordarea unor sume de bani pentru stimularea lucrului in conditii
deosebite
a) A,A,F
b) A,A,A
c) F,A,A
d) F,A,F
e) F,F,F.
167. Directorul economic al unui lant de magazine controleaza
activitatea de marketing a trei dintre cele noua magazine aflate in
subordine. Cu ce tip de control poate fi asimilat acesta?
a) Precontrol
b) Postcontrol
c) Control partial
d) Control total
e) Control strategic
168. Carui tip de control ii corespunde controlul pe care il practica seful
unei echipe de muncitori in tip ce acestia lucreaza?
a) Control strategic
b) Control curent
c) Feedback control
d) Feedforward control
e) Control tactic operational
169. Carui tip de control ii corespunde controlul efectuat de un manager
asupra unorproiecte realizate de candidatii la un post in cadrul
organizatiei?
a) Control current
b) Control partial
c) Control total
d) Feedback control
e) Feedfoward control
170. Carui tip de control ii corespunde controlul final al calitatii unui
autoturism?
a) Control strategic
b) Control current
c) Feedback control
d) Feedfoward control
e) Control tactic operational
171. Despre controlul statistic al calitatii se poate afirma ca:
a) Reprezinta procesul folosit pentru a stabili ca de multe produse
trebuie inspectate pentru a calcula probabilitatea ca toate produsele sa
indeplineasca standardele de calitate ale organizatiei
b) Un astfel de process nu este fezabil din punct de vedere economic
pentru majoritatea produselor realizate in masa
c) Este un process al operatiunilor care implca un grup lar de activitati
cu scopul indeplinirii obiectivelor de calitate ale organizatiei
d) Se realizeaza atunci cand managementul aopta o filozofe care nu
accepta respingerile pe motive de calitate
172. Despre filozofiazero defecte se poate afirma ca :
a) Reprezinta procesul folosit pentru a stabili cat de multe produse
trebuie inspectate pentru a calcula probabilitatea ca toate produsele sa
indelineasca standardele de calitate ale organizatiei
b) Se realizeaza atunci cand managemenul adopta o filozofie care nu
accepta respingerile pe motive de calitate
c) Este definite drept inlocuirea efortului uman prin dispozitive
electromecanice
d) Reprezinta un spectru de activitati care incepe cu stabilirea
standardelor de calitate si se incheie cu livrarea catre clienti a unor
produse si servicii de calitate
173. Tehnica just in time este o forma de control a :
a) Intretinerii echipamentelor
b) Costurilor
c) Stocurilor
d) Bugetului
e) Resurselor umane
174. Precizati ordinea corecta a etapelor procesului de control general al
costurilor:
A) Determinarea costurilor
B) Compararea costurilor cu standardele
C) Stabilirea standardelor
D) Aducerea costurilor inregistrate la nivelul celor planificate
a) A,C,B,D
b) C,B,A,D
c) C,A,B,D
d) A,C,D,B
e) C,A,D,B
175. Bugetul cu baza zero reprezinta:
a) Procesul deplanificare a bugetului in care managerii justifica
marimea cheltuielilor fara sa se raporteze neaparat la chesluielile din
bugetele superioare
b) Procesul de planificare a bugetului in care managerii stabilesc
marimea chestuielilor actuale majorand, potrivit ratei inflatiei,
chesltuielile bugetare anterioare
c) Procesul de planificare a bugetului in care managerii stabilesc
marimea chestuielilor actuale pastrand acelasi nivel cain cazul
chestuielilor bugetare anterioare
d) Procesul de lanificare a bugetului in care managerii stabilesc
marimea chestuielilor actuale egala cu cea a veniturilor actuale asfel
incat sa existe deficit bugetar zero.
176. Bugetul variabil reprezinta :
a) bugetul ale carui cheltuieli prevazute initial se pot modifica in functie
de evolutia cursului de schimb valutar
b)bugetul ale carui cheltuieli prevazuteinitial se pot modifica in functie
de evolutia productiei
c) bugetul ale carui cheltuieli prevazute initial se pot modifica in
functie de evolutia ratei inflatiei;
d.) bugetul ale carui cheltuieli prevazute initial se pot modifica in
functie de evolutia ratei dobanzii.
177. Formla de calcul a randamentului investitiilor este :
a) Profit net / CA
b) Ca / stocuri
c) CA / active totale
d) Profit brut / active totale
e) Datorii totale / active totale
178. Formula de calcul a randamentului vanzarilor este :
a) Profit net/ CA
b) Profit brut / CA
c) CA / active totale
d) CA / stocuri
e) Active totale / CA
179. Formula de calcul a ratei de solvabilitate este:
a) Datorii totale / active totale
b) Datorii totale / stocuri
c) Capital propriu / datorii totale
d) Active curente / datorii curente
e) Datorii totale / capital propriu
180. Rata de solvabilitate reprezinta :
a) proportia in care activul total este fmantat prin datorii;
b) raportul intre fmantarea externa i finantarea asigurata de proprietarii
de capital;
c)proportia in care capitalul propriu este fmantat prin surse atrase;
d) de cate ori rata activelor fixe este mai mare decat datoriile pe termen
lung.
181. Formula de calcul a ratei indatorarii este:
a) Datorii totale / Active totale;
b) Datorii totale / Stocuri;
c) Capital propriu / Datorii totale;
d) Active curente / Datorii curente;
e) Datorii totale / Capital propriu.
182. Rata indatorarii reprezinta:
a) proportia in care activul total este fmantat prin datorii;
b) raportul intre fmantarea externa i fmantarea asigurata de
proprietarii de capital
c) proportia in care capitalul propriu este fmantat prin surse atrase;
d) de cate ori rata activelor fixe este mai mare decat datoriile pe
termen lung.
183. Formula de calcul a lichiditatii imediate este:
a) Active curente / Datorii curente;
b) Profit brut / Active totale;
c) Disponibilitati / Pasive curente;
d) Pasive curente / Disponibilitati;
e) CA / Active totale.
184. Lichiditatea imediata reprezinta:
a) masura in care activele curente ale firmei asigura acoperirea
obligatiilor curente;
b) capacitatea firmei de a plati datoriile exigibile pe termen scurt;
c) proportia in care activul total este fmantat prin datorii;
d) de cate ori rata active.fixe este mai mare decat datoriile pe termen
lung;
e) proportia in care capitalul propriu este finantat prin surse
185. Lichiditatea generala reprezinta:
a) Active curente / Datorii curente;
b) Profit brut / Active totale
c) Disponibilitati / Pasive curente;
d) Pasive curente / Disponibilitati;
e) CA / Active totale.
186. Lichiditatea generala reprezinta:
a) masura in care activele curente ale firmei asigura acoperirea
obligatiilor curente;
b) capacitatea firmei de a piati datoriile exigibile pe termen scurt;
c) proportia in care activul total este fmantat prin datorii;
d) de cate ori rata activelor fixe este mai mare decat datoriile pe
termen lung;
finantat prin surse
e) proportia in care capitalul propriu este atrase.
187. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Functia de control este specifica numai top-managerilor sj celor de nivel
mediu.
2. Top-managerii consuma mai putin timp pentru control decat
managerii operational
3. Analizele financiare sunt o forma de control specifica
managementului tactic.
a) A, F, F;
b) F, A, F:
c) F, F, F;
d) A, A, A;
e) F, A, A.
188. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Tehnica JIT este recomandata firmelor a caror productie este
standardi zata.
2. Bugetul unei firme, o data elaborat nu mai poate fi modificat.
3. Lichiditatea generala este un indicator de indatorare.
a) A,F,F
b)F,A,F;
c) F,F,F;
d) F,A,A;
e) F,A,A.
189. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Functia de control este specifica tuturor managerilor, indiferent de nivelul
managerial la care se afla.
2. Tehnica JIT funcfioneaza mai bine in conditiile in care distanta dintre
furnizori si producatori este mai mare.
3. Controlul total se efectueaza in timpul desfaurarii activitatilor
controlate.
a) F, A, F;
b)A, F, F;
c) A, A, A;
d) F, F, F;
e) F, A, A.
190. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1 . Managerii operationali consuma mai mult timp pentru control decat top-
managerii.
2. Cel mai cunoscut exemplu de control strategic este supervizarea
directa.
3. Randamentul vanzarilor este un indicator de activitate.
a) A, F, F;
b) F, A, F;
c) F,F, F;
d) F, A, A;
e) F,A,A.
191. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Rata de solvabilitate este un indicator de indatorare.
2. Tehnica JIT presupune reducerea stocurilor la un nivel minim.
3. Nivelul de exigenta a controlului trebuie sa creasca progresiv pe masura
ce nivelul managerial se apropie de varful piramidei.
a) A, F. A;
b) F. A, A;
c) A, A, A;
d) A, F, F;
e) A, A. F.
192. Un manager decide ca la sfarsitul anului fiecare sef de
compartiment sa-si evalueze subordonatii, insa nu precizeaza si
indicatorii in functie de care se va face evaluarea. De ce nu este rationala
o astfel de decizie?
1 . pentru ca este inoportuna;
2. pentru ca este incompleta;
3 . pentru ca nu este imputernicita;
4. pentru ca nu este fundamentata stiintific;
5. pentru ca nu este concisa.

193. Managerul compartimentului marketing ia o decizie legata de


calitatea materiei prime folosite in procesul de productie. De ce nu este
rationala o astfel de decizie?
1. pentru ca este inoportuna;
2. pentru ca este incompleta;
3. pentru ca nu este imputernicita;
4. pentru ca nu este fundamental stiintific;
5. pentru ca nu este concisa.
194. Un manager compartimentului aprovizionare stabileste pretul
maxim de cumparare a materiilor prime, dupa ce contractele cu
furnizorii au fost incheiate. De ce nu este rationala o astfel de decizie?
1 . pentru ca este inoportuna;
2. pentru ca este incompleta;
3. pentru ca nu este imputernicita;
4. pentru ca nu este fundamentata stiintific;
5 pentru ca nu este concisa.
195. Ce se intelege prin faptul ca decizia trebuie sa fie eficienta?
1 . sa fie luata in conformitate cu realitatile din intreprindere pe baza unui
instrumentar stiintific adecvat care sa inlature practicismul, improvizatia,
rutina;
2. sa permita obtinerea unui efect sporit cu un efort redus;
3. sa se in cadreze in perioada optima de elaborare si
operationalizare;
4. sa cuprinda toate elementele necesare intelegerii corecte i mai ales
implementarii
196. Dupa criteriul gradului de cunoastere a mediului ambiant ce tipuri
de decizii cunoasteti?
1. decizii unipersonale si decizii de grup;
2. decizii adoptate in faza previzionala, decizii adoptate in faza
operativa, decizii adoptate in faza postoperativa;
3. decizii unice, decizii repetitive;
4. decizii in conditii de certitudine, decizii in conditii de risc, decizii
in conditii de incertitudine.
197. Care dintre urmatoarele tipuri de decizii comporta cele mai mari
riscuri?
1. deciziile strategice;
2. deciziile unipersonale;
3. deciziile in conditii de certitudine;
4. deciziile tactice;
5. deciziile curente.
198. Identificati caracteristicile deciziilor in conditii de certitudine:
1. se elaboreaza in cadrul intreprinderii o singura data sau de un
numar redus de ori, la intervale mari de timp;
2. manifestarea starilor conditiilor obiective se cunoas,te cu o _
anumita probabilitate;
3. variabilele cu care se opereaza sunt controlabile, iar gradul de
certitudine privind obtinerea rezultatelor potentiale este mare;
4. variabilele cu care se opereaza sunt necontrolabile, iar gradul de
certitudine privind obtinerea rezultatelor potentiale este practic nul.
199. Identificati caracteristicile deciziilor in conditii de rise:
1. variabilele cu care se opereaza sunt necontrolabile, iar gradul de
certitudine privind obtinerea rezultatelor potentiale este ,~ practic nul;
2. manifestarea starilor conditiilor obiective se cunoaste cu o
anumita probabilitate;
3. variabilele cu care se opereaza sunt controlabile, iar gradul de
certitudine privind obtinerea rezultatelor potentiale este mare.
200. Identificati caracteristicile deciziilor in conditii de incertitudine:
1. nivelul consecintelor ce caracterizeaza variantele decizionale este
influentat de doua sau mai rnulte stari ale conditiilor obiective;
2. se manifesta doua sau mai multe stari ale conditiilor obiective,
fara a cunoate probabilitatea de aparitie;
3. manifestarea starilor conditiilor obiective se cunoaste cu o
anumita probabilitate;
4. se manifesta o singura stare a conditiilor obiective a carei
probabilitate de aparitie este egala cu unitatea.
201. Deciziile care se refera la domenii importante ale intreprinderii si
sunt adoptate pentru o perioada relativ scurta de timp (aproximativ 1
an), sunt decizii:
1. curente;
2. operational;
3. tactice;
4. strategice;
5. unipersonale.
202. Aranjati, in ordine, etapele procesului decizional:
A) adunarea, selectarea datelor si analiza informatiilor;
B) comunicarea sj aplicarea deciziei;
C) identificarea si definirea problemei s.i stabilirea criteriilor si
obiectivelor decizionale;
D) constituirea variantelor decizionale si adoptarea deciziei; '"
E) controlul si evaluarea aplicarii deciziei.
a)B, C, A, D, E;
b) C, A, D, B, E;
c) C, A, B, D, E;
d) A, C, D, B, E;
e) C, A, D, E, B.
203. In ce consta etapa de adunare, evaluare i selectionare a ideilor, in
cadrul procesului de luare a deciziilor?
a) are loc alegerea din mai multe cai de actiune, din mai multe
variabile posibile, a variantei optime;
b) se transmite decizia adoptata, in scris sau direct, persoanelor sau
compartimentelor insarcinate sa puna in aplicare sau sa ia act de continutul ei;
c) se pune in practica decizia luata la termenul stabilit ss de catre
persoanele insarcinate;
d) se culeg date din interiorul firmei si din mediul ambiant al firmei.

204. In ce consta etapa de analiza a informatiilor, in cadrul procesului de


luare a deciziilor?
1. completarea setului de date cu elemente semnificative care dau
dimensiuni problemelor analizate;
2. are loc alegerea din mai multe cai de actiune, din mai multe
variabile posibile, a variantei optime;
3. se evalueaza rezultatele;
4. identificarea problemei decizionale i diferentierea ei de una
nedecizionala
205. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Deciziile strategice acopera o perioada mai mare de un an.
2. Deciziile in conditii de certitudine presupune existenta unui numar
mare de conditii obiective ale caror consecinte nu pot fi pronosticate.
3. Deciziile unipersonale se refera la probleme de mare importanta
pentru firma.
a)F,F,A;
b) a, f,a;
c) A, F, F;
d) F, F, F;
e) F, A, A.
206. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Deciziile strategice acopera o perioada mai mare de un an.
2. Deciziile in conditii de certitudine presupune existenta unui numar
mare de conditii obiective ale caror consecinte nu pot fi pronosticate.
3. Deciziile unipersonale se refera la probleme de mare
importanta pentru firma.
a) F, F, A;
b) A, F, A;
c) A, F, F;
d) F, F, F;
e) F, A, A.
207. Precizati combinatia corecta adevar / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Ultima etapa a procesului decizional este luarea deciziei.
2. Faptul ca managerul ia decizii in conditii de incertitudine presupune
ca el opereaza cu variabile necontrolabile a caror evolutie in timp nu
poate fi previzionata.
3. Regula minimizarii regretelor este un model matematic folosit
pentru a lua decizii in conditii de certitudine.
a) F, F, A;
b) A, F, A;
c) F, A, A;
d) A ,F, F
e) F, A, F.
208. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. in conditii de certitudine un manager va alege strategia ce ii asigura
rezultatul optim.
2. Aplicarea deciziei este ultima etapa a procesului decizional.
3. in cadrul unei organizatii rolul de decident il pot avea atat managerii
cat sj executantii.
a) F,F,A
b) A, F, A
c) F, A, A;
d) A, F, F;
e) F, A, F.

209. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor


afirmatii:
1. Regula pesimista este un model matematic folosit pentru a lua decizii
in conditii de incertitudine.
2. in cadrul unei organizatii rolul de decident il pot avea numai
managerii.
3. in conditii de risc un manager va alege strategia cu valoare de
speranta maxima.
a) F,F,A;
b) A, F, A;
c) A, F, F;
d) F, F, F;
e) A, A, A.
210. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Metoda utilitatii globale este un model matematic folosit pentru a
lua decizii in conditii de incertitudine.
2. Profitul este un criteriu de maxim,
3. Orice activitate economica suporta un anumit nivel de risc.
a) F, F, A;
b) A, F, A
c) F, A, A
d) A, F, F;
e) F, A, F.
211. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Nivelul costurilor este un criteriu de minim.
2. Durata de recuperare a investi|iilor este un criteriu de maxim.
3. Rata dobanzii este un criteriu de minim.
a) F, F, A;
b) A, F, A;
c) F, A, A;
d) A, F, F;
e)F, A, F.
212. Precizati combinatia corecta adevarat / fals in cazul urmatoarelor
afirmatii:
1. Consumul de energie este un criteriu de maxim.
2. Fiabilitatea este un criteriu de minim.
3. Durata ciclului de productie este un criteriu de minim.
a) F, F, A;
b) A, F, A;
c) F, A, A;
d) A, F, F;
e) F, A, F.
213. O firma producatoare de autoturisme, cu piata de desfacere nationala si
intemationala are ca obiectiv introducerea in fabricatie s.i pe piata a unui nou model.
Pentru aceasta are de ales intre patru variante, a caror eficienta este apreciata dupa patru
criterii: profitul, cifra de afaceri, gradul de utilizare a capacitatilor de productie, durata
ciclului de productie. Consecintele celor patru variante decizionale (Vj) impreuna cu
coeficientii de importanta (Kj) sunt prezentati in tabelul de mai jos. Sa se determine
modelul optim ce urmeaza a fi introdus in fabricatie s.i ordinea de preferinta a variantelor
folosind metoda utilitatii globale.
Variante Profitul Cifra de Durata ciclului de Gnulul de utilizare a
anual afaceri productie capitalului de
productie

Mii u.v. mii u.v. zile %


VI 11.200 746.000 30 70

V2 11,400 950.000 26 80
V3 10.900 990.000 32 85
V4 10.600 963.000 29 60
K, 0,35 0,15 0,30 0,20

Raspuns : V2 : V3 , V1 , V4

214. Pentru asimilarea in fabricatie a unui nou produs, in cadrul unei societati comerciale, pot fi
utilizate trei variante de proces tehnologic. Aprecierea eficientei economice a variantelor se poate
face luand drept criterii urmatorii indicatori: volumul investitiei; profitul; cifra de afaceri.
Consecintele variantelor decizionale sj gradul de importanta al criteriilor sunt prezentate in tabelul
de mai jos.

Volumul Profitul Cifra de


Variante investijiei (C2) afaceri (C3)
(C,)
- u.m. - - u.m. - - u.m. -
V, 250 94 864
V; 245 97 850
V, 213 80 815
K OJO 0,40 0,30
Sa se determine varianta tehnologica optima i ordinea de preferinta a variantelor,
folosind metoda utilitatii globale.
215. O firma dores.te sa scoata din fabricatie pe eel mai ineficient dintre produsele sale.
Pentru aceasta apreciaza cele trei variante dupa patru criterii: volumul productiei,
costurile de productie, profitul, fiabilitatea. Fiecaruia dintre criterii i se acorda acelasj
coeficient de importanta. Rezultatele obtinute sunt urmatoarele:

Variante Protluclia fizicS Cost de productie Profit anual Fiabititatea

Buc.'an um um am
VI 32.000 107.000 34.800 3

V2 35.000 106.000 37.000 4,5


V3 38.000 105.000 60.100 4

Sa se determine varianta cea mai ineficienta s.i ordinea de preferinta, dupa acest criteriu
a variantelor, folosind metoda utilitatii globale.
216. Pentru obtinerea unui credit in vederea derularii unei investitii o firma are
urmatoarele variante de la 3 banci diferite:
MSrimea garanfiilor Perioada de rambursare Rata
Variante solicitate (,) a creditului (Jobaii/.ii (Cj)
<C2)
- urn - - Uini -
V, 100 12 0.08
V, 80 16 _, 0,10
V, 134 10 0,07
K 0.3 0,2 0.5

Tinand cont de coeficientii de importanta ai celor trei criterii sa se determine, folosind


metoda utilitatii globale varianta optima sj ordinea de preferinta a variantelor.

217. O firma is.i propune analiza posibilitatilor de crestere a flexibilitatii productiei,


de amplificare a adaptabilitatii acesteia la cerintele pietei interne s.i externe. In acest
sens, in AGA sunt prezentate mai multe variante, caracterizate prin urmatoarele aspecte:
Variante Cifra de afaceri Incasarile valutare Profit l un a r Gradul de utilizare a capacititii de
productie

Mil u m UV u m. %
VI 1.350 400.000 15.520 62

V2 1.200 358.300 15.000 66


V3 1.500 300.000 15.625 60
V4 1.250 340.000 16.500 64
K 0,25 0,25 0,30 0,20
Folosind metoda utilitatii globale determinati varianta optima s,i ordinea de preferinta a
variantelor.

218. Dezvoltarea capacitatii de productie a unei intreprinderi este caracterizata prin


3 criterii de apreciere: nivelul productiei anuale (tone) - Ci; costul investitiei (u.m.) -
C2; termenul de recuperare a investitiei (luni) - 3.
Decizia de dezvoltare a capacitatii de productie se bazeaza pe analiza a 3 proiecte (Pi,
pi i ps), caracterizate prin urmatoarele consecinfe economice si niveluri de importanta
ale criteriilor de apreciere:
~~~~~ ___Criteriul Proiectul de dezvoTfaTe _____ c, C2 C3

PI 2.300 1140 12
P, 2.000 1125 15
P3 2.500 1100 18
Nivelul de importanta al criteriului 2 3 1

Aplicand metoda utilitatii globale determinati proiectul optim ordinea de preferinta


a proiectelor de dezvoltare a capacitatii de productie.

219. O firma dorete sa investeasca o parte din veniturile sale in actiuni, avand in
vedere actiunile emise de trei societati comerciale. Experfii fmanciari previzioneaza
diferite castiguri medii pe care aceste actiuni le-ar putea aduce in termen de cinci ani, in
functie de modul de evolutie al economiei. De asemenea, au in vedere faptul ca evolutia
economiei poate imbraca trei forme (cres.tere economica, stagnare, descretere), fiecare
avand diferite probabilitati de producere. Situatia se prezinta astfel:
- ______StSrile economiei S2 P2 = 30% S3 P3 = 40%
Variante de investitie~ ~~~-
s,
_____ P, =30%
Investitie in A (V,) 11. 000 u.m. 5.000 u.m. 3. 000 u.m.

Investiiiein B (V 2 ) 10.000 u.m. 4.000 u.m. - 1.000 u.m.

Investitie in C (V?) 12.000 u.m. 3.000 u.m. -2.000 u.m.

Folosind metoda sperantei matematice sa se determine spre actiunile carei firme ar


trebui sa se orienteze firma pentru a investi disponibilul mentionat si ordinea de
preferinta a variantelor.

220. O intreprindere doresle sa investeasca intr-un utilaj. Managerul care urmeaza


sa ia aceasta decizie va hotari in functie de fiabilitatea utilajelor, Ii, h, 13. Aparitia
avarilor la cele trei instalatii, estimata probabilistic prin trei stari ale conditiilor
obiective, este dependenta de media timpului de functionare continua. Starile condidilor
obiective sunt estimate cu probabilitatile: p, = 25%, p2 = 35%, p3 = 40%. Manifestarile
avariilor, dupa un numar de ore de functionare continua, sunt redate prin consecintele
economice din urmatoarea matrice:
JStSrile condifiilor obiective $i
aparilic
S, S2
Tipul iiistalaliilor complexe
I, p, = P2 = p3 = 40%

3200 2200 2600


3100 2200
2600 2500 2500
Folosind metoda sperantei matematice sa se determine varianta optima si
ordinea de preferinta a variantelor.

221. Trei societati comerciale (Si, 82, 83), vor acorda in conditii diferite
de aprovizionare (bune, medii, favorabile), urmatoarele dividende, in procente
la valoarea profitului:

18
14 15
Probabilita;i 0.6

Folosind metoda sperantei matematice determinati varianta optima de investitie


si ordinea de preferinta a variantelor decizionale.

222. O firma cerceteaza posibilitatea de a investi in noi instalatii complexe.


In acest caz, abordarea decizionala se refera la analiza disponibilitatii
instalatiilor complexe, Ii, h, Is. Disponibilitatea este estimata probabilistic
prin doua stari ale conditiilor obiective: Si - tiabilitatea cu o probabilitate de
60% i 82 - mentenabilitatea cu o probabilitate de 40%. Fiabilitatea este
caracterizata prin doua criterii: Q - media timpului de buna functionare i 2 -
rata caderilor. Mentenabilitatea este caracterizata prin doua criterii: Cj
-accesibilitatea, 4 - asigurarea pieselor de schimb. Manifestarea
disponibilitatii este redata prin consecintele economice din urmatoarea
matrice:
Starile conditiilor s, SP2 2
= 40%
obiective P, = 60%
Instalatii
c, C4
3.200 90
3.300 \ 8 9
2.500 2 0 0
9
Folosind metoda sperantei matematice determinati varianta optima de investitie si
ordinea de preferinta a variantelor decizionale.

223. Consiliul de Administrate are de ales o varianta de fabricare a unui produs


destinat pietei externe a carei cerere variaza intre 500 si 700 de buc. Corespunzator
nivelurilor posibile ale desfacerii se pot obtine urmatoarele profituri exprimate in
u.m.:

500 buc. 600 buc. 700 buc.


^~\^^ Cerere
Produse^\.
P, 300 350 410

P, 320 360 430


P, 330 380 440

Sa se determine varianta optima folosind succesiv tehnicile de optimizare a


deciziilor in conditii de incertitudine: regula pesimista, regula optimista, regula
optimalitatii, regula proportionalitatii.

224. O societate comerciala isi propune includerea in planul de afaceri a unui produs din
trei posibile de exportat. in momentul luarii deciziei, societatea nu dispune de
informatii certe asupra cererii, cunoscand doar ca pot fi exportate cantitati intre 650
si 900 de bucati. Corespunzator nivelurilor posibile ale desfacerii se pot obtine
urmatoarele profituri exprimate in u.m.:
^\. Cerere 650 buc. 800 buc. 900 buc.
Prod use^~"~"\^
PI 390 4.500 8.000
P2 350 4.000 8.200
P;
500 4.400 7.900

Sa se determine varianta optima folosind succesiv tehnicile de optimizare a deciziilor in


conditii de incertitudine: regula pesimista, regula optimista, regula minimizarii regretelor.
225. In vederea cjiversificarii gamei de produse, o societate comerciala studiaza
piata s.i stabiles.te ca poate raspunde cererii prin fabricarea unui nou produs din trei
produse ce pot fi realizate. Informatiile privind cererea de piata pentru cele trei produse
nu sunt certe, existand totusi premise pentru vanzarea unor cantitati cuprinse intre
10.000 s.i 20.000 de bucati, pentru fiecare produs.
Corespunzator nivelurilor posibile ale desfacerii, pentru fiecare dintre cele trei
produse se pot obtine urmatoarele profituri:
^\^^ Cerere 10.000 buc. 12.000 buc. 14.000 buc.
Produse^^^-
P,
^^^ | 100 1.200 2.150
P2 400 920 2.030
P3 120 1.030 1.940

Sa se determine varianta optima folosind succesiv tehnicile de optimizare a deciziilor in


conditii de incertitudine: regula pesimista, regula optimista, regula optimalitatii, regula
proportionalitatii.

S-ar putea să vă placă și