Sunteți pe pagina 1din 1
Carpatcement ® H II/A-S 32.5 – un ciment “cu acoperire na ţ ional ă ”

Carpatcement ® H II/A-S 32.5 – un ciment “cu acoperire naţională

Cimentul Carpatcement ® H II/A-S 32.5 făcea parte exclusiv (şi tradiţional am putea spune…) din gama de produse a fabricii din Bicaz. Analizând cerinţele pietei, Carpatcement a decis fabricarea acestui tip de ciment şi în celelalte fabrici ale holdingului (Deva şi Fieni).

Carpatcement ® H II/A-S 32.5 este un ciment specializat, cu căldură de hidratare limitată, care conferă betonului rezistenţă la agresiunea apelor sulfatice (evaluarea agresivităţii apei se face conform standardelor şi normativelor în vigoare).

Cunoscut sub denumirea de ciment “hidrotehnic”, H II/A-S 32.5 poate fi folosit în elemente / structuri monolite simple, armate, armate dispers şi prefabricate inclusiv cu grosimi mai mari sau egale cu 1.5m, executate în afara perioadei de timp friguros;

Carpatcement ® H II/A-S 32.5, fabricat în conformitate cu SR 3011:1996, poate fi utilizat în:

construcţii masive, de greutate (ex: baraje);

elemente / structuri cu grosimi reduse, expuse agresiunilor sulfatice (aplicaţii specifice staţiilor de epurare, peree, fundaţii în terenuri contaminate etc.);

straturi stabilizate, din infrastructura rutieră.

Condiţiile de admisibilitate impuse conţinutului de aluminat tricalcic din clincher limitează căldura de hidratare degajată în primele zile de la turnarea betonului, aceasta reprezentând o exigenţă specifică execuţiei elementelor/ structurilor cu grosimi mari asupra cărora sunt impuse condiţii de impermeabilitate.

În primele zile de la turnarea betonului se degajă, oricum şi indiferent de tipul cimentului, o anumită cantitate de căldură ca efect al hidratării compuşilor mineralogici.

În volume mari de beton (baraje, fundaţii de dimensiuni mari), această căldură de hidratare nu se disipă cu uşurinţă (betonul este izolator termic în acest caz) şi este posibil să apară diferenţe mari de temperatură între feţele libere ale betonului turnat şi interiorul acestuia. Aceste diferenţe de temperatură din masa betonului pot conduce la apariţia de fisuri de contracţie termică; prezenţa acestor fisuri, în special la elementele de beton cu rol de etanşare, este de neacceptat.

Limitarea, la o valoare prestabilită prin standardul de produs, acestei călduri de hidratare în cazul Carpatcement ® H II/A-S 32.5 oferă posibilitatea obţinerii performanţelor de impermeabilitate impuse betonului.

Carpatcement ® H II/A-S 32.5 poate fi utilizat în betoane hidrotehnice (sau uzuale) simple, armate şi armate dispers până la clasa BcH 35 (CH 35).

Utilizarea acestui tip de ciment este primul pas în garantarea îndeplinirii performanţelor impuse betoanelor hidrotehnice sau uzuale, expuse agresiunilor sulfatice.

în garantarea îndeplinirii performan ţ elor impuse betoanelor hidrotehnice sau uzuale, expuse agresiunilor sulfatice.