Sunteți pe pagina 1din 7

Tematica pentru Olimpiada de Religie (clasele VII-XII) i

Concursul Spiritualitate cretin (clasele V-VI)


An colar 2016-2017
n conformitate cu Programa colar, aprobat prin O.M. nr.
5097/09.09.2009 i nr. 5230/01.09.2008 ale MENCS
Clasa a V-a
Pentru etapa local (21 ianuarie 2017):
I. CREDIN A CRE INA
1. fintele aine
2. fa nta aina a Botezului
3. fa nta aina a Mirungerii
4. fa nta aina a povedaniei
5. fa nta aina a Impa rta aniei
II. MA NUIORUL HRIO, INVA AORUL DEA VA R I
1. Pilda amarineanului milotiv
2. Pilda bogatului nemilotiv i a a racului Lazar
3. Pilda vame ului i a farieului
4. Pilda celor 10 fecioare
Pentru etapa judeean (18 martie 2017) se completeaz cu:
III. FIN IREA IMPULUI
1. Depre a rba tori - mpa rtirea i importanta lor
2. Duminica - a rba toarea a pta ma nala a cre tinilor
3. a rba torile mpa ra te ti
Clasa a VI-a
Pentru etapa local (21 ianuarie 2017):
I. CREDIN A CRE INA
1. Ruga ciunea Domneaca
2. fa nta aina a Cununiei
3. fa nta aina a Preotiei
4. fa nta aina a Malului
II. IIU HRIO MA NUIORUL LUMII
1. Minunea din Cana Galileii
2. Pecuirea minunata
3. Vindecarea celor 10 lepro i
4. Femeia cananeeanca
Pentru etapa judeean (18 martie 2017) se completeaz cu:
III. FIN IREA IMPULUI
1. Potul n viata noatra
2. Maica Domnului
3. a rba torile n cintea fintilor

Clasa a VII-a
Pentru etapa local (21 ianuarie 2017):
I. CREDIN A CRE INA
1. Dumnezeu e decopera oamenilor. fa nta criptura i fa nta raditie
2. Crearea lumii
3. Purtarea de grija a lui Dumnezeu fata de lume
II. MA NUIORUL HRIO INVA AOR I MA NUIOR
1. Vindecarea la ba nogului din Capernaum
2. Vindecarea orbului din na tere
3. Invierea lui Laza r
4. Pilda fiului riipitor
5. Pilda talantilor
Pentru etapa judeean (18 martie 2017) se completeaz cu:
III. EXPRIMAREA INVA AURII CRE INE
1. Ruga ciunea n viata cre tinului
2. fa nta Liturghie - nta lnirea cu Hrito
Tematica pentru etapa naional (24-28 aprilie 2017) cuprinde temele
precizate pentru etapa judeean la care se adaug urmtoarele:
IV. 1. Legea cea noua Fericirile
V. 2. Faptele bune roade ale virtutilor
VI. 3. Faptele rele nca lca ri ale voii lui Dumnezeu

Clasa a VIII-a
Pentru etapa local (21 ianuarie 2017):
I. CREDIN A CRE INA
1. Crezul - inteza nva taturii de credinta
2. Inva tatura depre fa nta reime n Crez
3. Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu n Bierica
4. Credinta n nviere i viata ve nica
II. RA IREA INVA AURII CRE INE
1. Pilda vitei i a mla ditei
2. Pilda ema na torului
3. Pilda neghinei
Pentru etapa judeean (18 martie 2017) se completeaz cu:
III. EXPRIMAREA INVA AURII CRE INE
1. Bierica, loca de nchinare
2. Icoana - fereatra ca tre cer
3. Ca ntarea religioaa - forma de ruga ciune
4. Ca la torind cu Dumnezeu - pelerinajul la bierici i ma na tiri
Tematica pentru etapa naional (24-28 aprilie 2017) cuprinde temele
precizate pentru etapa judeean la care se adaug urmtoarele:
1. Ra bdare i ncredere n Dumnezeu
2. Iubirea fata de Dumnezeu i de aproapele
3. Imnul dragotei cre tine (1 Corinteni 13)
Clasa a IX-a
Pentru etapa local (21 ianuarie 2017):
I. INVA A URA DE CREDINA
1. Relaia omului cu Dumnezeu:
Adorarea lui Dumnezeu
Preacintirea Maicii Domnului
Cintirea fintilor
II. RA IREA INVA AURII CRE INE
1. Reponabilitatea cretina :
Datorii fata de Dumnezeu
Datorii fata de ine
Datorii fata de aproapele
Pentru etapa judeean (18 martie 2017) se completeaz cu:
III. EXPRIMAREA INVA AURII CRE INE
1. Prega tirea credincioului pentru participarea la fintele lujbe
IV. PIRIUALIAE I VIA A CRE INA
1. Chemarea omului pre aema narea cu Dumnezeu
2. Eu i duhovnicul meu
3. Bucurie i reponabilitate n relaiile dintre tineri
4. Monahimul - forma a piritualita tii cre tine

Tematica pentru etapa naional (24-28 aprilie 2017) cuprinde temele


precizate pentru etapa judeean la care se adaug urmtoarele:
1. Religii n antichitate: n Meopotamia i Egipt
2. Religii n antichitate: n Grecia i Roma

Clasa a X-a
Pentru etapa local (21 ianuarie 2017):
I. INVA AURA DE CREDIN A
1. Relatia omului cu Dumnezeu
Cintirea fintelor moa te
Cintirea fintelor icoane
Cintirea fintei cruci
Repectul fata de cele finte
II. RA IREA INVA AURII CRE INE
1. Reponabilitate cre tina
Legea morala a Vechiului etament (Decalogul)
Legea morala a Noului etament (Predica de pe munte)
Pentru etapa judeean (18 martie 2017) se completeaz cu:
II.RA IREA INVA AURII CRE INE
2. Libertate i optiune
Virtute i pa cat
Contiina morala - glaul lui Dumnezeu n om
III. EXPRIMAREA INVA AURII CRE INE
1. Loca urile de cult ale cre tinilor aparitie i dezvoltare n contextul culturii
univerale
2. tiluri arhitecturale reprezentative (n lume i n tara )
IV. PIRIUALIAE I VIA A CRE INA
1. Iubire i dreptate
2. Ruga ciune i reconciliere

Tematica pentru etapa naional (24-28 aprilie 2017) cuprinde temele


precizate pentru etapa judeean la care se adaug urmtoarele:
1. Loca urile de cult ale cre tinilor aparitie i dezvoltare n contextul culturii
univerale
2. tiluri arhitecturale reprezentative (n lume i n tara )
3. Religii orientale (hinduimul, budimul, confucianimul)

Clasa a XI-a
Pentru etapa local (21 ianuarie 2017):
I. INVA AURA DE CREDIN A
1. Decoperirea lui Dumnezeu
2. Iiu Hrito Ma ntuitorul lumii
Intruparea Fiului lui Dumnezeu
Jertfa pe Cruce a Ma ntuitorului Iiu Hrito
Adeverirea mortii i realitatea Invierii Ma ntuitorului
3. Lucrarea fa ntului Duh n lume
II. RA IREA INVA AURII CRE INE
1. Familia cre tina azi
Pentru etapa judeean (18 martie 2017) se completeaz cu:
II. RA IREA INVA AURII CRE INE
2. Rolul cre tinilor n promovarea valorilor religioae
3. Forme de denaturare a peroanei (coruptia, minciuna, n ela toria)
III. EXPRIMAREA INVA AURII CRE INE
1. Elemente de iconografie
2. emnificatia a eza rii fintelor icoane n bierica
IV. PIRIUALIAE I VIA A CRE INA
1. Jertfa euharitica i iubirea jertfelnica
2. Repectul fata de lumea creata ecologie cre tina

Tematica pentru etapa naional (24-28 aprilie 2017) cuprinde temele


precizate pentru etapa judeean la care se adaug urmtoarele:
1. Elemente de iconografie
2. emnificatia a eza rii fintelor icoane n bierica
3. Iudaimul
4. Cre tinimul
5. Nentelegerile din 1045
6. Reforma
Clasa a XII-a
Pentru etapa local (21 ianuarie 2017):
I. INVA A URA DE CREDINA
1. Credina n nviere i n viaa venica
2. Ruga ciunile pentru cei adormii n Domnul
II. RA IREA INVA A URII CREINE
1. Rolul tinerilor n apa rarea vieii: combaterea violenei, a uicidului, a
eutanaiei i a degrada rii demnita ii umane
III.EXPRIMAREA INVA A URII CREINE
1. Monumente reprezentative de arta cretina din Roma nia i din Europa
Pentru etapa judeean (18 martie 2017) se completeaz cu:
IV. PIRIUALIAE I VIAA CREINA
1. Aceza cretina pot, ruga ciune, milotenie
2. Rolul dialogului ecumenic i inter-religio
V. CONFEIUNI CREINE IN ROMA NIA
1. Ortodoxia
2. Catolicimul
3. Protetantimul i Neoprotetantimul

Tematica pentru etapa naional (24-28 aprilie 2017) cuprinde temele


precizate pentru etapa judeean la care se adaug urmtoarele:
1. Oameni de cultura roma ni - promotori ai valorilor cretine (Nicolae Iorga,
Nichifor Crainic, Vaile Voiculecu, Nicolae teinhardt, Petre uea, Dumitru
ta niloae, Mircea Eliade, Contantin Bra ncui)

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIV pentru clasele VII-XII


(conform Regulamentului pecific de organizare i defa urare a
olimpiadei de religie)

1. Biblia au fa nta criptura , Editura Intitutului Biblic i de Miiune a BOR,


toate editiile tipa rite cu binecuva ntarea f. inod
2. ***, Bioetica i taina peroanei, Editura Bizantina , 2006
3. ***, Catehim - Inva tatura de credinta ortodoxa , Editura Intitutului Biblic i
de Miiune a BOR, Bucureti
4. ***, Credina Ortodoxa , tipa rita cu binecuva ntarea I.P.. Dr. Daniel,
Mitropolitul Moldovei i Bucovinei, rinita, Iai, 2007
5. ***, Molitfelnic, Editura Intitutului Biblic i de Miiune a BOR, Bucureti
6. ***, Parabolele i nva a turile Domnului notru Iiu Hrito, Editura
Vetala, Bucureti, 1998
7. *** Patericul, ipa rit de Epicopia Ortodoxa Roma na a Alba-Iuliei cu
binecuva ntarea Prea finitului Epicop Andrei, Alba-Iulia, 1990
8. ***, fintele Evanghelii i Ruga ciuni alee, Editura Renaterea, Cluj Napoca,
2009
9. ***, imbolul de credina pe neleul copiilor, Editura Bailica a Patriarhiei
Roma ne, Bucureti ,2011
10. Branite, Ene i Branite, Ecaterina, Dicionar enciclopedic de cunotine
religioae, Editura Diecezana , Caranebe, 2001
11. Bria, Ion Pr. Prof. Dr., Dicionar de eologie Ortodoxa , Editura Intitutului
Biblic i de Miiune al Biericii Ortodoxe Roma ne, 1994
12. Ca luga r, Dumitru, apte ca rti de religie, Editura Epicopiei Romanului i
Hu ilor, 1990
13. Critea, George, In ara biericilor de lemn, Editura Mitropoliei Ardealului,
ibiu, 1989
14. Ieremia, Ioachim, Parabolele lui Iiu, trad. de P.. Calinic Dumitriu, Pr.
Vaile Mihoc i Dr. tefan Matei, cuva nt introductiv de Pr. Galeriu, Anataia,
Bucureti, 2000
15. Ilie, Arhimandritul Cleopa, Depre credina ortodoxa , Editura Intitutului
Biblic i de Miiune al Biericii Ortodoxe Roma ne, Bucureti, 1987
16. Irineu, Epicop de Ecaterinburg i Irbit, Educaia religioaa -nva a turi
pentru copii i tineri, Editura ofia, Bucureti, 2002
17. Lemeni, Adrian, Adeva r i comuniune, Editura Bailica a Patriarhiei
Roma ne, Bucureti, 2011
18. Logotheti, piridono Arhimandrit, Ra punuri la ntreba ri ale tinerilor
(1,2), Editura ofia, Bucureti, 2004
19. Marc-Antoine Cota de Beauregard, Rugai-va nencetat, Editura Bailica a
Patriarhiei Roma ne, Bucureti, 2011
20. Mladin, Nicolae (i colaboratorii), eologia Morala Ortodoxa , 2 vol.,
E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1979, 1980
21. Paiie Aghioritul, Viaa de familie (IV), Editura Evanghelimo, Bucureti,
2003
22. Papacota, erafim, Minunile Domnului, Editura Rentregirea, Alba Iulia,
2001
23. Pa curariu, pr. prof. dr. Mircea, Itoria Biericii Ortodoxe Roma ne,
EIBMBOR, vol. I-III, Bucureti 1991,1994,1997 i ediia revizuita , vol. I-II,
rinita, Iai, 2004-2006
24. Pa ra ian, eofil, Venii de luai bucurie, Ediie realizata de Ioan Ga nca ,
Editura eognot, Cluj-Napoca, 2001
25. Pla ma deala , Mitropolitul Ardealului Antonie, a lcuiri noi la texte vechi,
editura Mitropoliei Ardealului, ibiu, 1989
26. P.F. Dr. Daniel, Patriarhul Biericii Ortodoxe Roma ne, Comori ale
Ortodoxiei, rinita, Iai, 2007
27. Ra duca , pr. Vaile, Ghidul cretinului ortodox de azi, Editura Humanita,
Bucureti, 1998
28. Roe, erafim , Cartea Facerii i omul nceputurilor, Editura ofia,
Bucureti, 2001
29. chmemman, Alexander, Potul cel Mare, Editura Univer enciclopedic,
Bucureti, 1995
30. fa ntul imeon Noul eolog, Cateheze, crieri II, Editura Deii, ibiu,
1999
31. levoaca , pr. Dr. tefan, Din tezaurul ortodoxiei, Editura Epicopiei
Buza ului, 1990
32. tan, Alexandru i Ru, Remu, Itoria Religiilor, Manual pentru
eminariile teologice, E.I.B.M.B.O.R., Bucureti, 1991
33. ta niloae, Dumitru, eologia Dogmatica Ortodoxa , I (1996), II (1997), III
(1997), E.I.B.M.B.O.R., Bucureti
34. f. Ioan Gura de Aur, Cateheze Maritale, Editura Oatea Domnului, ibiu,
2004
35. Za grean, Ioan, Morala Cretina , Manual pentru eminariile teologice,
Editura Renaterea, Cluj-Napoca, 2003