Sunteți pe pagina 1din 21

28.1.

2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/1

I
(Acte legislative)

DIRECTIVE

DIRECTIVA 2011/92/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI


din 13 decembrie 2011
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului
(text codificat)

(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, trebuie luate n considerare ct mai devreme posibil n
toate procesele de planificare tehnic i luare de decizii.

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


n special articolul 192 alineatul (1),
(3) Principiile evalurii efectelor asupra mediului ar trebui
armonizate, n special n ceea ce privete proiectele care
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,
ar trebui s fac obiectul evalurii, principalele obligaii
ale iniiatorilor proiectului i coninutul evalurii. Statele
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele membre pot adopta norme mai stricte cu privire la
naionale, protecia mediului.

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro


pean (1), (4) n plus, este necesar s se realizeze unul dintre obiectivele
Uniunii n domeniul proteciei mediului i al calitii
vieii.
dup consultarea Comitetului Regiunilor,

hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2),


(5) Legislaia Uniunii n domeniul mediului include dispoziii
privind adoptarea de ctre autoritile publice i de ctre
ntruct: alte organisme a unor decizii care pot avea un efect
semnificativ asupra mediului, precum i asupra sntii
i bunstrii personale.
(1) Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985
privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i
private asupra mediului (3) a fost modificat de mai multe
ori i n mod substanial (4). Este necesar, din motive de (6) Principiile generale pentru evaluarea efectelor asupra
claritate i de raionalizare, s se codifice directiva mediului ar trebui prevzute n vederea suplimentrii i
menionat. a coordonrii procedurilor de emitere a aprobrii de
dezvoltare a proiectelor publice i private care pot avea
un impact important asupra mediului.
(2) n temeiul articolului 191 din Tratatul privind
funcionarea Uniunii Europene, politica Uniunii n
materie de mediu se bazeaz pe principiul precauiei i
al aciunii preventive, pe principiul remedierii, cu prio (7) Aprobarea de dezvoltare a proiectelor publice i private
ritate la surs, a daunelor provocate mediului i pe prin care pot avea efecte semnificative asupra mediului ar
cipiul poluatorul pltete. Efectele asupra mediului trebui acordat numai dup ce s-a efectuat o evaluare a
posibilelor efecte semnificative ale acestor proiecte asupra
(1) JO C 248, 25.8.2011, p. 154. mediului. Evaluarea respectiv ar trebui s se desfoare
(2) Poziia Parlamentului European din 13 septembrie 2011 (nepu
pe baza informaiilor adecvate furnizate de ctre
blicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din
15 noiembrie 2011. iniiatorul proiectului, care pot fi completate de ctre
(3) JO L 175, 5.7.1985, p. 40. autoriti i de ctre publicul care ar putea fi interesat
(4) A se vedea anexa VI partea A. de proiectul respectiv.
L 26/2 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

(8) Anumite tipuri de proiecte prezint efecte importante deciziilor i contribuind la contientizarea de ctre
asupra mediului i acestea ar trebui s constituie n public a aspectelor de mediu i la ctigarea de sprijin
general obiectul unor evaluri sistematice. pentru deciziile adoptate.

(9) Alte tipuri de proiecte pot s nu prezinte efecte semnifi (17) Participarea, inclusiv participarea prin intermediul
cative asupra mediului n orice situaie i acele proiecte ar asociaiilor, al organizaiilor i al grupurilor, n special
trebui evaluate dac statele membre consider c ar putea al organizaiilor nonguvernamentale care promoveaz
avea efecte semnificative asupra mediului. protecia mediului, ar trebui ncurajat n mod adecvat,
inclusiv, ntre altele, prin promovarea educaiei publicului
privind mediul.
(10) Statele membre pot fixa praguri sau criterii pentru a
determina proiectele care ar trebui supuse evalurii n
funcie de importana efectelor lor asupra mediului. Nu (18) Comunitatea European a semnat Convenia CEE a ONU
este necesar ca statele membre s supun proiectele care privind accesul la informaie, participarea publicului la
se situeaz sub aceste praguri sau n afara criteriilor fixate luarea deciziilor i accesul la justiie n aspecte de
unei analize de la caz la caz. mediu (Convenia Aarhus) la 25 iunie 1998 i a
ratificat aceast convenie la 17 februarie 2005.
(11) Atunci cnd fixeaz aceste praguri sau criterii sau
analizeaz proiectele de la caz la caz, cu scopul de a (19) Printre obiectivele Conveniei Aarhus se numr dorina
determina proiectele care ar trebui supuse evalurii n de a garanta drepturile de participare a publicului la
baza efectelor semnificative ale acestora asupra luarea deciziilor cu privire la aspecte de mediu pentru a
mediului, statele membre ar trebui s in seama de contribui la protejarea dreptului de a tri ntr-un mediu
criteriile de selecie relevante stabilite de prezenta adecvat sntii i bunstrii personale.
directiv. n conformitate cu principiul subsidiaritii,
statele membre sunt cele mai n msur s aplice acele
criterii n situaii concrete. (20) Articolul 6 din Convenia Aarhus prevede participarea
publicului la deciziile privind activitile specifice
menionate n anexa I la convenie i la deciziile
(12) Pentru proiectele care constituie obiectul evalurii, ar
privind activitile care nu figureaz n anexa n cauz,
trebui s se furnizeze o anumit cantitate minim de
dar care pot avea un efect semnificativ asupra mediului.
informaii referitoare la proiect i la efectele sale.

(13) Ar trebui prevzut o procedur care s permit (21) Articolul 9 alineatele (2) i (4) din Convenia Aarhus
iniiatorului s obin avizul autoritilor competente cu prevede accesul la proceduri judiciare sau alte proceduri
privire la coninutul i volumul informaiilor ce urmeaz pentru a contesta legalitatea pe fond sau procedural a
a fi pregtite i furnizate n vederea evalurii. Statele deciziilor, a aciunilor sau a omisiunilor care intr sub
membre, n cadrul acestei proceduri, pot solicita incidena dispoziiilor articolului 6 din convenia
iniiatorului s prezinte, ntre altele, alternative la respectiv privind participarea publicului.
proiectele pentru care intenioneaz s nainteze o cerere.
(22) Cu toate acestea, prezenta directiv nu ar trebui s se
(14) Efectele pe care un proiect le are asupra mediului ar aplice proiectelor ale cror detalii sunt adoptate printr-
trebui evaluate pentru a se ine seama de eforturile de un act legislativ specific de drept intern, deoarece obiec
a proteja sntatea uman, de a contribui prin inter tivele urmrite de prezenta directiv, inclusiv cel al
mediul unui mediu mai bun la calitatea vieii, de a furnizrii de informaii, sunt realizate prin intermediul
asigura pstrarea diversitii speciilor i de a conserva procesului legislativ.
capacitatea de reproducere a ecosistemului ca resurs
fundamental de via.
(23) n plus, poate fi oportun, n cazuri excepionale, ca
anumite proiecte specifice s fie exceptate de la proce
(15) Este de dorit stabilirea unor dispoziii consolidate cu durile de evaluare prevzute de prezenta directiv, cu
privire la evaluarea impactului asupra mediului ntr-un condiia ca informaiile necesare n acest sens s fie
context transfrontalier pentru a ine seama de evoluiile comunicate Comisiei i publicului interesat.
care au loc la nivel internaional. La 25 februarie 1991,
Comunitatea European a semnat Convenia privind
evaluarea impactului transfrontalier asupra mediului i a (24) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate
ratificat aceast convenie la 24 iunie 1997. n mod satisfctor de ctre statele membre i, n
consecin, datorit anvergurii i efectelor aciunii, pot
fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate
(16) Participarea efectiv a publicului la luarea deciziilor i adopta msuri n conformitate cu principiul subsidiari
permite acestuia s i exprime opiniile i preocuprile tii, astfel cum este prevzut la articolul 5 din Tratatul
care ar putea fi relevante n ceea ce privete deciziile n privind Uniunea European. n conformitate cu principiul
cauz, iar factorilor de decizie s in seama de aceste proporionalitii, astfel cum este enunat n articolul
opinii i preocupri, conducnd astfel la o mai mare respectiv, prezenta directiv nu depete ceea ce este
responsabilitate i transparen n procesul de luare a necesar pentru atingerea acestor obiective.
28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/3

(25) Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere obli (4) Prezenta directiv nu se aplic proiectelor ale cror detalii
gaiilor statelor membre privind termenele de trans sunt adoptate printr-un act legislativ specific de drept intern,
punere n dreptul intern a directivelor menionate n deoarece obiectivele urmrite de prezenta directiv, inclusiv cel
anexa V partea B, al furnizrii de informaii, sunt realizate prin intermediul
procesului legislativ.

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:


Articolul 2
Articolul 1 (1) Statele membre adopt toate msurile necesare pentru a
asigura c, naintea acordrii autorizaiei, proiectele care ar putea
(1) Prezenta directiv se aplic evalurii efectelor proiectelor
avea efecte semnificative asupra mediului, n temeiul, ntre altele,
publice i private care pot avea efecte importante asupra
al naturii, al dimensiunii i al localizrii lor, fac obiectul unei
mediului.
cereri de aprobare de dezvoltare i al unei evaluri a efectelor
lor. Respectivele proiecte sunt definite la articolul 4.
(2) n sensul prezentei directive, se aplic urmtoarele
definiii:
(2) Evaluarea efectelor asupra mediului poate fi integrat n
cadrul procedurilor existente de autorizare a proiectelor n
(a) proiect nseamn: statele membre sau, n cazul n care acest lucru nu este
posibil, n cadrul altor proceduri sau n cadrul procedurilor
care urmeaz a fi stabilite n conformitate cu obiectivele
executarea lucrrilor de construcii sau a altor instalaii prezentei directive.
sau lucrri;

(3) Statele membre pot prevedea o procedur unic pentru a


alte intervenii n mediul natural i asupra peisajului, ndeplini cerinele prezentei directive i ale Directivei 2008/1/CE
inclusiv cele care implic exploatarea resurselor a Parlamentului European i a Consiliului din 15 ianuarie 2008
minerale; privind prevenirea i controlul integrat al polurii (1).

(b) iniiatorul proiectului nseamn persoana care solicit


aprobarea de dezvoltare a unui proiect privat sau autoritatea (4) Fr a aduce atingere dispoziiilor articolului 7, n cazuri
public iniiatoare a unui proiect; excepionale, statele membre pot excepta un anumit proiect, n
totalitate sau n parte, de la dispoziiile prevzute de prezenta
directiv.
(c) aprobare de dezvoltare nseamn decizia autoritii sau a
autoritilor competente care mputernicesc iniiatorul
proiectului s i realizeze proiectul; n acest caz, statele membre:

(d) public nseamn una sau mai multe persoane fizice sau
(a) evalueaz n ce msur ar fi potrivit o alt form de
juridice i, n conformitate cu legislaia sau practica
evaluare;
naional, asociaiile, organizaiile sau grupurile constituite
de acestea;
(b) pun la dispoziia publicului interesat informaiile obinute
(e) public interesat nseamn publicul afectat sau care ar putea prin alte forme de evaluare menionate la litera (a), infor
fi afectat sau care este interesat de procedurile de adoptare a maiile privind decizia de exceptare i motivele acordrii
deciziilor n domeniul mediului menionate la articolul 2 acesteia;
alineatul (2). n sensul prezentei definiii, se consider c
au un interes organizaiile nonguvernamentale care
promoveaz protecia mediului i care ndeplinesc toate (c) informeaz Comisia, naintea acordrii aprobrii de
cerinele prevzute n legislaia intern; dezvoltare, despre motivele care justific acordarea exceptrii
i i furnizeaz, dac este cazul, informaiile puse la
dispoziia propriilor resortisani.
(f) autoritatea sau autoritile competente nseamn acea sau
acele autoriti desemnate de ctre statele membre ca fiind
rspunztoare de ndeplinirea obligaiilor ce decurg din
Comisia transmite de ndat documentele primite celorlalte state
prezenta directiv.
membre.

(3) Statele membre pot decide, de la caz la caz, dac legislaia


intern prevede astfel, s nu aplice prezenta directiv proiectelor Comisia informeaz anual Parlamentul European i Consiliul cu
care servesc unor obiective de aprare naional n cazul n care privire la aplicarea prezentului alineat.
consider c aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra
respectivelor obiective. (1) JO L 24, 29.1.2008, p. 8.
L 26/4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

Articolul 3 (b) statele membre consider c, n mod normal, i se poate


solicita unui iniiator de proiect s reuneasc aceste infor
Evaluarea impactului asupra mediului identific, descrie i maii, innd seama, ntre altele, de cunotinele i metodele
evalueaz ntr-o manier corespunztoare, n funcie de fiecare de evaluare existente.
caz i n conformitate cu articolele 4-12, efectele directe i
indirecte ale unui proiect asupra urmtorilor factori:
(2) Statele membre iau msurile necesare pentru a asigura c,
(a) oameni, faun i flor; n cazul n care iniiatorul proiectului solicit acest lucru,
anterior prezentrii unei cereri de aprobare de dezvoltare, auto
ritatea competent emite un aviz cu privire la informaiile pe
(b) sol, ap, aer, clim i peisaj; care iniiatorul proiectului trebuie s le furnizeze n confor
mitate cu alineatul (1). Autoritatea competent consult
iniiatorul proiectului i autoritile menionate la articolul 6
(c) bunuri materiale i patrimoniu cultural; alineatul (1) naintea emiterii avizului. Faptul c autoritatea a
emis un aviz n conformitate cu prezentul alineat nu o
mpiedic s solicite ulterior iniiatorului proiectului s
(d) interaciunea dintre factorii menionai la literele (a), (b)
prezinte informaii suplimentare.
i (c).

Articolul 4 Statele membre pot cere autoritilor competente s emit un


aviz, indiferent dac iniiatorul proiectului solicit sau nu acest
(1) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), proiectele lucru.
enumerate n anexa I se supun unei evaluri n conformitate
cu articolele 5-10.
(3) Informaiile care trebuie furnizate de iniiatorul
proiectului n conformitate cu alineatul (1) cuprind cel puin:
(2) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), pentru proiectele
enumerate n anexa II, statele membre stabilesc dac proiectul
trebuie supus unei evaluri n conformitate cu articolele 5-10. (a) o descriere a proiectului, incluznd informaii referitoare la
Statele membre stabilesc aceasta: amplasarea, concepia i dimensiunile acestuia;

(a) pe baza unei analize de la caz la caz; (b) o descriere a msurilor preconizate pentru a evita, a reduce
i, dac se poate, a remedia efectele negative semnificative;
sau
(c) datele necesare pentru a identifica i evalua principalele
(b) pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru. efecte pe care proiectul ar putea s le aib asupra mediului;

Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri (d) un plan al principalelor alternative studiate de iniiatorul
menionate la literele (a) i (b). proiectului i o expunere a principalelor motive care stau
la baza alegerii sale, innd seama de efectele asupra
mediului;
(3) Atunci cnd se efectueaz o analiz de la caz la caz sau
se fixeaz praguri sau criterii n sensul alineatului (2), se ine
seama de criteriile de selecie relevante stabilite n anexa III. (e) un rezumat nontehnic al informaiilor menionate la literele
(a)-(d).
(4) Statele membre garanteaz c deciziile luate de autori
tile competente n conformitate cu alineatul (2) sunt puse la
(4) Statele membre asigur, dac este necesar, c autoritile
dispoziia publicului.
care dein informaii relevante, n special cu privire la
articolul 3, pun aceste informaii la dispoziia iniiatorului
Articolul 5 proiectului.

(1) n cazul proiectelor care, n temeiul articolului 4, se


supun unei evaluri a impactului asupra mediului, n confor Articolul 6
mitate cu prezentul articol i cu articolele 6-10, statele membre
adopt msurile necesare pentru a asigura c iniiatorul (1) Statele membre iau msurile necesare pentru a asigura c
proiectului furnizeaz, ntr-o form corespunztoare, infor autoritile care ar putea fi interesate de un proiect, prin natura
maiile precizate n anexa IV, n msura n care: responsabilitilor lor specifice n materie de mediu, au posibi
litatea s emit un aviz cu privire la informaiile furnizate de
iniiatorul proiectului i la solicitarea de aprobare de dezvoltare.
(a) statele membre consider c informaiile sunt relevante n acest sens, statele membre desemneaz autoritile care
pentru un anumit stadiu al procedurii de emitere a trebuie consultate, n general sau de la caz la caz. Informaiile
aprobrii de dezvoltare, n funcie de caracteristicile colectate n conformitate cu articolul 5 se transmit autoritilor
specifice ale unui proiect dat sau ale unui tip de proiect respective. Statele membre stabilesc normele de aplicare privind
sau de elementele de mediu care ar putea fi afectate; consultarea.
28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/5

(2) Publicul este informat, fie prin anunuri publice, fie prin opinii destinate autoritii sau autoritilor competente atunci
alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, dac cnd toate opiunile sunt posibile i nainte de luarea unei
acestea sunt disponibile, cu privire la urmtoarele aspecte la decizii asupra solicitrii de aprobare de dezvoltare.
nceputul procedurii de luare a deciziilor privind mediul
menionat la articolul 2 alineatul (2) i de ndat ce informaiile
pot fi furnizate n limite rezonabile: (5) Normele de informare a publicului (de exemplu, lipirea
unor afie pe o anumit raz sau publicarea n ziarele locale) i
de consultare a publicului interesat (de exemplu, prin depunerea
(a) solicitarea de aprobare de dezvoltare; de materiale n scris sau prin anchete publice) se stabilesc de
ctre statele membre.
(b) faptul c proiectul este supus unei proceduri de evaluare a
impactului asupra mediului i, dup caz, faptul c se aplic
articolul 7; (6) Sunt prevzute termene rezonabile pentru diferitele etape,
care s permit suficient timp pentru informarea publicului i s
permit publicului interesat s se pregteasc i s participe
(c) datele privind autoritile competente responsabile de luarea efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul sub rezerva
deciziei, cele de la care pot fi obinute informaii relevante, dispoziiilor prezentului articol.
cele crora le pot fi prezentate observaii sau ntrebri i
detalii privind termenele pentru transmiterea observaiilor
i a ntrebrilor; Articolul 7
(1) n cazul n care un stat membru are cunotin de faptul
(d) natura deciziilor posibile sau, n cazul n care exist, a c este posibil ca un proiect s aib efecte semnificative asupra
proiectului de decizie; mediului din alt stat membru sau n cazul n care un stat
membru care este posibil s fie afectat n mod semnificativ
solicit acest lucru, statul membru pe al crui teritoriu se
(e) o precizare privind disponibilitatea informaiilor colectate n intenioneaz s fie realizat proiectul trimite statului membru
conformitate cu articolul 5; afectat ct mai repede posibil i cel trziu atunci cnd
informeaz propriul su public, ntre altele:
(f) o precizare a orelor i a locurilor n care i a mijloacelor
prin care vor fi oferite informaiile relevante;
(a) o descriere a proiectului, nsoit de informaiile disponibile
privind posibilul impact transfrontalier al acestuia;
(g) detalii privind sistemele de participare a publicului instituite
n conformitate cu alineatul (5) de la prezentul articol.
(b) informaii privind natura deciziei care ar putea fi adoptat.
(3) Statele membre se asigur c urmtoarele elemente sunt
puse la dispoziia publicului interesat, n termene rezonabile:
Statul membru pe al crui teritoriu se intenioneaz derularea
proiectului acord celuilalt stat membru un termen rezonabil
(a) orice informaii colectate n conformitate cu articolul 5; pn la care acesta s precizeze dac dorete s participe la
procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menionate
la articolul 2 alineatul (2), putnd include informaiile
(b) n conformitate cu legislaia intern, principalele rapoarte i menionate la alineatul (2) de la prezentul articol.
ndrumri emise pentru autoritatea sau autoritile
competente n momentul n care publicul interesat este
informat n conformitate cu alineatul (2) de la prezentul (2) n cazul n care un stat membru care primete informaii
articol; n temeiul alineatului (1) precizeaz faptul c intenioneaz s
participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul
(c) n conformitate cu dispoziiile Directivei 2003/4/CE a Parla menionate la articolul 2 alineatul (2), statul membru pe al crui
mentului European i a Consiliului din 28 ianuarie 2003 teritoriu se intenioneaz derularea proiectului trimite statului
privind accesul publicului la informaiile despre mediu (1), membru afectat, n cazul n care nc nu a fcut acest lucru,
alte informaii dect cele menionate la alineatul (2) de la informaiile care trebuie furnizate n conformitate cu articolul 6
prezentul articol care sunt relevante pentru decizia adoptat alineatul (2) i puse la dispoziie n conformitate cu articolul 6
n conformitate cu articolul 8 din prezenta directiv i care alineatul (3) literele (a) i (b).
devin disponibile numai dup ce publicul interesat a fost
informat n conformitate cu alineatul (2) de la prezentul
articol. (3) n plus, statele membre n cauz, fiecare n msura n
care este interesat:

(4) Publicului interesat trebuie s i se ofere de la nceput


ocazii efective de a participa la procedurile de adoptare a deci (a) dispun ca informaiile menionate la alineatele (1) i (2) s
ziilor privind mediul menionate la articolul 2 alineatul (2) i, n fie puse, ntr-un termen rezonabil, la dispoziia autoritilor
acest scop, trebuie s aib dreptul de a exprima observaii i menionate la articolul 6 alineatul (1) i publicului vizat de
pe teritoriul statului membru care ar putea fi afectat n mod
(1) JO L 41, 14.2.2003, p. 26. considerabil; i
L 26/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

(b) garanteaz c autoritile menionate la articolul 6 alineatul putere de lege i de actele administrative de drept intern i de
(1) i publicul interesat au posibilitatea, naintea emiterii practicile legale acceptate cu privire la secretul industrial i
aprobrii de dezvoltare pentru proiect, s i comunice comercial, inclusiv la proprietatea intelectual i la protecia
avizul, ntr-un termen rezonabil, cu privire la informaiile interesului public.
transmise, autoritii competente din statul membru pe al
crui teritoriu urmeaz s se desfoare proiectul.
n cazul aplicrii articolul 7, transmiterea de informaii unui alt
stat membru i primirea de informaii de ctre alt stat membru
(4) Statele membre n cauz intr n consultri care se refer, constituie obiectul restriciilor n vigoare n statul membru n
ntre altele, la eventualele efecte transfrontaliere ale proiectului i care este propus proiectul.
la msurile destinate s reduc sau s elimine aceste efecte i
stabilesc un termen rezonabil pentru durata perioadei de
consultare.
Articolul 11
(1) Statele membre se asigur, n conformitate cu sistemul
(5) Normele de punere n aplicare a prezentului articol pot fi legislativ intern aplicabil, c membrii publicului interesat:
stabilite de statele membre n cauz i sunt de asemenea natur
nct s i permit publicului interesat de pe teritoriul statului
membru afectat s participe efectiv la procedurile de adoptare a (a) care au un interes suficient; sau
deciziilor privind mediul menionate la articolul 2 alineatul (2)
privind proiectul.
(b) care pretind nclcarea unui drept, atunci cnd procedurile
de drept administrativ al unui stat membru impun aceast
Articolul 8
condiie preliminar,
Rezultatele consultrilor i informaiile adunate n temeiul arti
colelor 5, 6 i 7 sunt luate n considerare n cadrul procedurii
de aprobare de dezvoltare. au acces la o cale de atac n faa unei instane judiciare sau a
unui organism independent sau imparial instituit n confor
mitate cu legea, prin care este contestat legalitatea de fond
Articolul 9 sau de procedur a deciziilor, a aciunilor sau a omisiunilor
(1) La adoptarea unei decizii privind acordarea sau refuzul care intr sub incidena dispoziiilor privind participarea
aprobrii de dezvoltare, autoritatea sau autoritile competente publicului din prezenta directiv.
informeaz publicul n acest sens n conformitate cu procedurile
adecvate i pune la dispoziia publicului urmtoarele informaii:
(2) Statele membre stabilesc stadiul n care pot fi contestate
deciziile, aciunile sau omisiunile.
(a) coninutul deciziei i orice condiii anexate acesteia;

(3) Statele membre stabilesc ce nseamn interes suficient i


(b) dup examinarea preocuprilor i a opiniilor exprimate de nclcarea unui drept n conformitate cu obiectivul de a acorda
ctre publicul interesat, principalele motive i consideraii pe un acces amplu la justiie a publicului interesat. n acest sens,
care se bazeaz decizia, inclusiv informaii privind procesul interesul oricrei organizaii nonguvernamentale care nde
de participare a publicului; plinete cerinele prevzute la articolul 1 alineatul (2) este
considerat suficient n sensul alineatului (1) litera (a) de la
prezentul articol. Se consider c aceste organizaii au drepturi
(c) n cazul n care este necesar, o descriere a principalelor care pot fi nclcate n sensul alineatului (1) litera (b) de la
msuri de evitare, de reducere i, n cazul n care este prezentul articol.
posibil, de compensare a efectelor negative majore.

(4) Dispoziiile prezentului articol nu exclud posibilitatea


(2) Autoritatea sau autoritile competente informeaz orice unei ci de atac prealabile pe lng o autoritate administrativ
stat membru care a fost consultat n conformitate cu articolul 7, i nu afecteaz obligaia de epuizare a tuturor cilor de atac
transmindu-i informaiile menionate la alineatul (1) de la administrative nainte de a recurge la procedurile de atac judi
prezentul articol. ciare, atunci cnd legislaia intern prevede o astfel de obligaie.

Statele membre consultate se asigur ca informaiile s fie Orice astfel de procedur trebuie s fie corect, echitabil, rapid
n mod adecvat puse la dispoziia publicului interesat pe i cu un cost care s nu fie prohibitiv.
teritoriile lor.

Articolul 10 (5) Pentru creterea eficienei dispoziiilor prezentului articol,


statele membre se asigur c informaiile practice privind
Dispoziiile prezentei directive nu aduc atingere obligaiei auto accesul la cile de atac administrative i judiciare sunt puse la
ritilor competente de a respecta limitele impuse de actele cu dispoziia publicului.
28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/7

Articolul 12 atingere obligaiilor statelor membre n ceea ce privete


termenele de transpunere n dreptul intern a directivelor
(1) Statele membre i Comisia schimb informaii pe baza menionate n anexa V partea B.
experienei dobndite prin aplicarea prezentei directive.

Trimiterile la directiva abrogat se neleg ca trimiteri la


(2) n special, statele membre informeaz Comisia cu privire prezenta directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de
la orice criterii i/sau praguri fixate pentru selectarea proiectelor coresponden din anexa VI.
n cauz, n conformitate cu articolul 4 alineatul (2).

Articolul 15
(3) Pe baza respectivului schimb de informaii, Comisia Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data
transmite Parlamentului European i Consiliului, dac este publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
necesar, propuneri suplimentare pentru a asigura o aplicare
ct mai coordonat a prezentei directive.
Articolul 16

Articolul 13 Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Comisiei i sunt comunicate de ctre statele membre textele


dispoziiilor de drept intern pe care le adopt n domeniul Adoptat la Strasbourg, 13 decembrie 2011.
reglementat de prezenta directiv.

Articolul 14 Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Preedintele Preedintele
Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificat prin direc
tivele menionate n anexa V partea A, se abrog, fr a aduce J. BUZEK M. SZPUNAR
L 26/8 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

ANEXA I

PROIECTE MENIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

1. Rafinrii de iei (cu excepia ntreprinderilor care fabric doar lubrifiani din iei) i instalaii de gazeificare i
lichefiere a minimum 500 tone de crbune sau ist bituminos pe zi

2. (a) Centrale termoelectrice i alte instalaii de ardere cu o putere termic de minimum 300 megawai

(b) Centrale nucleare i alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reac
toare (1) (cu excepia instalaiilor de cercetare pentru producerea i transformarea materialelor fisionabile i fertile,
a cror putere maxim nu depete 1 kilowatt de sarcin termic continu)

3. (a) Instalaii pentru retratarea combustibililor nucleari iradiai

(b) Instalaii destinate:

(i) producerii sau mbogirii combustibililor nucleari

(ii) tratrii combustibililor nucleari iradiai sau deeurilor cu un nalt nivel de radioactivitate

(iii) depozitrii finale a combustibililor nucleari iradiai

(iv) n exclusivitate depozitrii finale a deeurilor radioactive

(v) n exclusivitate depozitrii (pe o perioad mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiai sau a
deeurilor radioactive ntr-un loc diferit de cel de producie

4. (a) Topitorii integrate pentru producerea primar a fontei i a oelului

(b) Instalaii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime
secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice

5. Instalaii pentru extragerea azbestului i pentru prelucrarea i transformarea azbestului i a produselor care conin
azbest: pentru produse din azbociment, cu o producie anual de peste 20 000 tone de produse finite, pentru
garnituri de friciune, cu o producie anual de peste 50 tone de produse finite i pentru alte utilizri ale azbestului,
cu cantiti utilizate de peste 200 tone pe an

6. Instalaii chimice integrate, adic instalaii pentru fabricarea la scar industrial a substanelor prin utilizarea unor
procedee de conversie chimic, n care mai multe uniti sunt grupate i legate funcional i care sunt destinate:

(a) fabricrii produselor chimice organice de baz

(b) fabricrii produselor chimice anorganice de baz

(c) fabricrii ngrmintelor pe baz de fosfor, azot i potasiu (ngrminte simple sau compuse)

(d) fabricrii produselor fitosanitare de baz i a substanelor biocide

(e) fabricrii produselor farmaceutice de baz prin utilizarea unui procedeu chimic sau biologic

(f) fabricrii explozibililor

(1) Centralele nucleare i alte reactoare nucleare nu se mai ncadreaz n aceast categorie dup ce ntreg combustibilul nuclear i alte
elemente contaminate radioactiv au fost complet ndeprtate din instalaie.
28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/9

7. (a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lung distan i de aeroporturi (1) cu o lungime a pistei de
minimum 2 100 m

(b) Construirea de autostrzi i drumuri expres (2)

(c) Construirea unei osele cu patru sau mai multe benzi sau realinierea i/sau lrgirea unei osele existente cu dou
sau mai puine benzi pentru a o transforma ntr-o osea cu patru sau mai multe benzi, n cazul n care oseaua
nou-constituit sau poriunea de osea realiniat i/sau lrgit se ntinde pe o lungime de cel puin 10 km

8. (a) Ci navigabile interne i porturi pentru traficul navigabil intern care s permit accesul ambarcaiunilor de peste
1 350 tone

(b) Porturi comerciale, cheiuri pentru ncrcare i descrcare legate de uscat i porturi de larg (cu excepia cheiurilor
pentru bacuri) care permit traficul ambarcaiunilor de peste 1 350 tone

9. Instalaii de eliminare a deeurilor prin incinerare, tratare chimic, astfel cum sunt definite n anexa I la Directiva
2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile (3) la poziia D9, sau
prin depozitarea deeurilor periculoase, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 2 din respectiva directiv

10. Instalaii de eliminare a deeurilor nepericuloase prin incinerare, tratare chimic, procedee definite n anexa I la
Directiva 2008/98/CE, la poziia D9, cu o capacitate de peste 100 tone pe zi

11. Sisteme de captare i de rencrcare artificial a apei subterane n care volumul anual de ap captat sau rencrcat
atinge sau depete 10 milioane de metri cubi

12. (a) Lucrri de transfer al resurselor de ap ntre bazine fluviale, n cazul n care respectivul transfer vizeaz prevenirea
eventualelor penurii de ap i n care volumul anual de ap transferat depete 100 de milioane metri cubi

(b) n toate celelalte cazuri, lucrri de transfer al resurselor de ap ntre bazine fluviale, n cazul n care debitul mediu
anual, prevzut pentru mai muli ani, al bazinului de captare depete 2 000 de milioane metri cubi i n cazul
n care volumul apei transferate este mai mare de 5 % din respectivul debit

Din ambele situaii se exclude transferul apei potabile furnizate n reea

13. Instalaii de tratare a apei uzate cu o capacitate superioar celei prevzute pentru un echivalent de 150 000 de
locuitori, n conformitate cu articolul 2 punctul 6 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind
tratarea apelor urbane reziduale (4)

14. Extracia petrolului i a gazelor naturale n scopuri comerciale, n cazul n care cantitatea extras depete 500 tone
de petrol pe zi sau 500 000 metri cubi de gaz pe zi

15. Baraje i alte instalaii destinate reinerii sau depozitrii permanente a apei, n cazul n care noul volum de ap sau
volumul suplimentar de ap reinut sau depozitat depete 10 milioane metri cubi

16. Conducte avnd un diametru mai mare de 800 mm i o lungime de cel puin 40 km:

(a) pentru transportul gazelor, al petrolului, al substanelor chimice

(b) pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon (CO2) n scopul stocrii geologice, inclusiv staiile auxiliare
conexe

17. Instalaii de cretere intensiv a psrilor de curte i a porcinelor cu o capacitate care poate primi mai mult de:

(a) 85 000 de pui maturi, respectiv 60 000 de gini

(b) 3 000 de porci de producie (cu o greutate mai mare de 30 kg) sau

(c) 900 de scroafe

(1) n sensul prezentei directive, aeroport nseamn un aeroport care corespunde definiiei date prin Convenia de la Chicago din 1944
care instituie Organizaia Internaional a Aviaiei Civile (anexa 14).
(2) n sensul prezentei directive, drum expres nseamn o osea care corespunde definiiei date prin Acordul european privind principalele
artere de trafic internaional din 15 noiembrie 1975.
(3) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.
( ) JO L 135, 30.5.1991, p. 40.
4
L 26/10 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

18. Instalaii industriale destinate fabricrii:

(a) celulozei din lemn sau din alte materiale fibroase

(b) hrtiei i a cartonului, cu o capacitate de producie de peste 200 tone pe zi

19. Cariere i exploataii miniere de suprafa, n cazul n care suprafaa antierului depete 25 hectare sau, pentru
turbrii, 150 hectare

20. Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV i o lungime mai mare de 15 km

21. Instalaii de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de minimum
200 000 tone

22. Siturile de stocare n conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind stocarea geologic a dioxidului de carbon (1)

23. Instalaii de captare a fluxurilor de CO2 n scopul stocrii geologice n conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri
care provin din instalaii menionate n prezenta anex sau care capteaz o cantitate total anual de CO2 de cel puin
1,5 megatone

24. Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate n prezenta anex n cazul n care o astfel de modificare sau
extindere ndeplinete limitele prevzute, dup caz, n prezenta anex

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 114.


28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/11

ANEXA II

PROIECTE MENIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2)

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA I ACVACULTURA


(a) Proiecte pentru restructurarea proprietilor funciare rurale

(b) Proiecte pentru folosirea terenului necultivat sau a suprafeelor seminaturale n scopul exploatrii agricole
intensive

(c) Proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare i de asanare i desecare a solului

(d) mpduriri iniiale i defriri n vederea reconversiei solului

(e) Instalaii de cretere intensiv a animalelor de ferm (proiecte neincluse n anexa I)

(f) Piscicultur intensiv

(g) Recuperarea terenului din mare

2. INDUSTRIA EXTRACTIV
(a) Cariere, exploataii miniere la zi i turbrii (proiecte neincluse n anexa I)

(b) Exploataii miniere subterane

(c) Extracia mineralelor prin dragare marin sau fluvial

(d) Foraje de mare adncime, cu excepia forajelor pentru investigarea stabilitii solului, n special:

(i) foraj geotermic

(ii) foraj pentru depozitarea deeurilor nucleare

(iii) foraj pentru alimentarea cu ap

cu excepia forajelor pentru investigarea stabilitii solului

(e) Instalaii industriale de suprafa pentru extracia crbunelui, a petrolului, a gazelor naturale i a minereurilor,
precum i a istului bituminos

3. INDUSTRIA ENERGETIC
(a) Instalaii industriale pentru producerea electricitii, a aburului i a apei calde (proiecte neincluse n anexa I)

(b) Instalaii industriale pentru transportul gazelor, al aburului i al apei calde; transmiterea energiei electrice prin
cabluri aeriene (proiecte neincluse n anexa I)

(c) Depozitarea la suprafa a gazelor naturale

(d) Depozitarea n rezervoare subterane a gazelor combustibile

(e) Depozitarea la suprafa a combustibililor fosili

(f) Brichetarea industrial a huilei i a lignitului

(g) Instalaii pentru colectarea i tratarea deeurilor radioactive (altele dect cele menionate n anexa I)

(h) Instalaii pentru producerea energiei hidroelectrice

(i) Instalaii destinate transformrii energiei eoliene n energie electric (parcuri eoliene)
L 26/12 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

(j) Instalaii de captare a fluxurilor de CO2 n scopul stocrii geologice n conformitate cu Directiva 2009/31/CE,
fluxuri care provin din instalaii care nu sunt menionate n anexa I la prezenta directiv

4. PRODUCEREA I PRELUCRAREA METALELOR


(a) Instalaii pentru producerea fontei sau a oelului (fuziune primar sau secundar), inclusiv echipamente pentru
turnare continu

(b) Instalaii pentru prelucrarea metalelor feroase:

(i) laminoare la cald

(ii) instalaii de forjare cu ciocan de forj

(iii) aplicarea unui strat protector metalic prin topire

(c) Turntorii de metale feroase

(d) Instalaii pentru topirea, inclusiv aliajul, metalelor neferoase, cu excepia metalelor preioase, precum i a
produselor de recuperare (rafinare, turnare prin topire etc.)

(e) Instalaii pentru tratarea de suprafa a metalelor i a materialelor plastice prin folosirea unor procedee elec
trolitice sau chimice

(f) Fabricarea i asamblarea autovehiculelor i fabricarea motoarelor pentru autovehicule

(g) antiere navale

(h) Instalaii pentru construcia i reparaia aeronavelor

(i) Fabricarea materialului feroviar

(j) Matriare de fond prin materiale explozibile

(k) Instalaii pentru arderea i sinterizarea minereurilor metalice

5. INDUSTRIA DE PRELUCRARE A MINERALELOR


(a) Cuptoare de cocs (distilare uscat a crbunelui)

(b) Instalaii pentru fabricarea cimentului

(c) Instalaii pentru producerea azbestului i fabricarea produselor din azbest (proiecte neincluse n anexa I)

(d) Instalaii pentru fabricarea sticlei i a fibrei de sticl

(e) Instalaii pentru topirea substanelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale

(f) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, n special a iglei, a crmizii refractare, a plcilor ceramice, a
produselor ceramice sau a porelanului

6. INDUSTRIA CHIMIC (PROIECTE NEINCLUSE N ANEXA I)


(a) Tratarea produselor intermediare i fabricarea preparatelor chimice

(b) Fabricarea pesticidelor i a produselor farmaceutice, a vopselei i lacurilor, a elastomerilor i a peroxizilor

(c) Instalaii de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice i chimice

7. INDUSTRIA ALIMENTAR
(a) Fabricarea uleiurilor i a grsimilor vegetale i animale

(b) Ambalarea n cutii i conserve a produselor animale i vegetale


28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/13

(c) Fabricarea produselor lactate

(d) Fabricarea i malificarea berii

(e) Fabricarea dulciurilor i a siropurilor

(f) Instalaii destinate sacrificrii animalelor

(g) Instalaii industriale pentru fabricarea amidonului

(h) Uzine pentru fabricarea finii de pete i a unturii de pete

(i) Fabrici de zahr

8. INDUSTRIILE TEXTIL, A PIELRIEI, A LEMNULUI I A HRTIEI


(a) Instalaii industriale pentru fabricarea hrtiei i a cartonului (proiecte neincluse n anexa I)

(b) Instalaii pentru pretratarea (operaiuni de splare, nlbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor sau a textilelor

(c) Uzine pentru tbcirea pieilor brute i prelucrate

(d) Instalaii pentru prelucrarea i producerea celulozei

9. INDUSTRIA CAUCIUCULUI
Fabricarea i tratarea produselor pe baz de elastomeri

10. PROIECTE DE INFRASTRUCTUR


(a) Proiecte de amenajare a zonelor industriale

(b) Proiecte de amenajare urban, inclusiv construirea de centre comerciale i parcri publice

(c) Construcia de ci ferate i platforme de transbordare intermodal, precum i de terminale intermodale (proiecte
neincluse n anexa I)

(d) Construcia de aerodromuri (proiecte neincluse n anexa I)

(e) Construcia de drumuri, porturi i instalaii portuare, inclusiv porturi pentru pescuit (proiecte neincluse n
anexa I)

(f) Construcia cilor navigabile interne neincluse n anexa I, lucrri de canalizare i de regularizare a inundaiilor

(g) Baraje i alte instalaii destinate s rein apa sau s o depoziteze pe termen lung (proiecte neincluse n anexa I)

(h) Linii de tramvai, ci ferate aeriene sau subterane, linii suspendate sau linii similare de o anumit categorie i
folosite exclusiv sau n principal pentru transportul persoanelor

(i) Instalaii de conducte pentru gaz i petrol i conductele pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon n
scopul stocrii geologice (proiecte care nu sunt incluse n anexa I)

(j) Instalaii de apeducte pe distane lungi

(k) Lucrri costiere pentru combaterea eroziunii i lucrri maritime destinate modificrii coastei prin construirea de
baraje, diguri portuare, jetele i alte lucrri de protecie mpotriva aciunii mrii, cu excepia ntreinerii i a
reconstruirii acestor lucrri

(l) Sisteme de captare i de rencrcare artificial a apei subterane neincluse n anexa I

(m) Lucrri de transfer al resurselor de ap ntre bazine fluviale neincluse n anexa I


L 26/14 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

11. ALTE PROIECTE


(a) Piste permanente de curse automobilistice sau piste de ncercare pentru autovehicule

(b) Instalaii pentru eliminarea deeurilor (proiecte neincluse n anexa I)

(c) Staii de tratare a apei uzate (proiecte neincluse n anexa I)

(d) Amplasamente pentru depozitare a nmolului

(e) Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor casate

(f) Bancuri de testare pentru motoare, turbine sau reactoare

(g) Instalaii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale

(h) Instalaii pentru recuperarea sau distrugerea substanelor explozibile

(i) Centre de ecarisaj

12. TURISM I AGREMENT


(a) Piste de schi, teleschiuri i telecabine i lucrri de amenajare aferente

(b) Porturi de agrement

(c) Sate de vacan i complexuri hoteliere din afara zonelor urbane i lucrri de amenajare aferente

(d) Terenuri permanente de camping i campinguri de rulote

(e) Parcuri de distracii

13. (a) Orice modificare sau extensie a proiectelor menionate n anexa I sau n prezenta anex, deja autorizate, executate
sau n curs de executare, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului (modificare sau extindere
care nu este inclus n anexa I)

(b) Proiecte prevzute n anexa I care sunt ntreprinse exclusiv sau n principal pentru perfectarea i testarea noilor
metode i produse i care nu sunt utilizate pentru o perioad mai lung de doi ani
28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/15

ANEXA III

CRITERII DE SELECIE MENIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

1. CARACTERISTICILE PROIECTELOR

Caracteristicile proiectelor trebuie luate n considerare n special n funcie de:

(a) dimensiunea proiectului;

(b) cumularea cu alte proiecte;

(c) utilizarea resurselor naturale;

(d) producia de deeuri;

(e) poluare i alte efecte nocive;

(f) riscul producerii de accidente, legate n special de substanele i tehnologiile utilizate.

2. LOCALIZAREA PROIECTELOR

Sensibilitatea mediului n zonele geografice care ar putea fi afectate de proiect trebuie luat n considerare n special n
funcie de:

(a) destinaia existent a terenului;

(b) bogia, calitatea i capacitatea de regenerare relativ a resurselor naturale ale zonei;

(c) capacitatea de ncrcare a mediului natural, acordnd o atenie special urmtoarelor zone:

(i) zone umede;

(ii) zone costiere;

(iii) zone montane i forestiere;

(iv) rezervaii i parcuri naturale;

(v) zone repertorizate sau protejate de legislaia intern a statelor membre; arii cu protecie special indicate de
statele membre n conformitate cu Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
30 noiembrie 2009 privind conservarea psrilor slbatice (1) i cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului din
21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor slbatic (2);

(vi) zone n care normele de calitate a mediului fixate de legislaia Uniunii sunt deja depite;

(vii) zone cu o densitate mare a populaiei;

(viii) peisaje importante din punct de vedere istoric, cultural i arheologic.

3. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENIAL

Efectele semnificative pe care le-ar putea avea un proiect trebuie tratate innd seama de criteriile enumerate la punctele
1 i 2, n special n funcie de:

(a) rspndirea impactului (zona geografic i ponderea populaiei afectate);

(b) natura transfrontalier a impactului;

(c) amploarea i complexitatea impactului;

(d) probabilitatea impactului;

(e) durata, frecvena i reversibilitatea impactului.

(1) JO L 20, 26.1.2010, p. 7.


(2) JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
L 26/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

ANEXA IV

INFORMAII MENIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)

1. O descriere a proiectului, care s cuprind, n special:

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale ntregului proiect i cerinele n materie de utilizare a terenului n cursul
fazelor de construcie i funcionare;

(b) o descriere a principalelor caracteristici ale procedeelor de fabricaie, de exemplu, natura i cantitatea materialelor
utilizate;

(c) estimarea, n funcie de tip i cantitate, a reziduurilor i a emisiilor poteniale (poluarea apei, aerului i solului,
zgomot, vibraii, lumin, cldur, radiaii etc.), rezultate din desfurarea proiectului propus.

2. Dup caz, un plan al principalelor alternative studiate de ctre iniiatorul proiectului i o prezentare a principalelor
motive care susin alegerea lui, lund n considerare efectele asupra mediului.

3. Descrierea elementelor de mediu care ar putea fi afectate n mod semnificativ de ctre proiectul propus, cuprinznd, n
special, populaia, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arheologic i
arhitectural, peisajul i relaiile dintre toi aceti factori.

4. O descriere (1) a efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului i care rezult din:

(a) existena proiectului;

(b) utilizarea resurselor naturale;

(c) emisiile de poluani, crearea fenomenelor nocive i eliminarea deeurilor.

5. Descrierea de ctre iniiatorul proiectului a metodelor de estimare folosite pentru evaluarea efectelor asupra mediului
menionat la alineatul (4).

6. Descrierea msurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea i, dac este posibil, compensarea oricror efecte nefa
vorabile asupra mediului.

7. Un rezumat nontehnic al informaiilor furnizate n rubricile menionate anterior.

8. Prezentarea oricror dificulti (deficiene tehnice sau lipsa cunotinelor profesionale) ntlnite de ctre iniiatorul
proiectului la sintetizarea informaiilor necesare.

(1) Aceast descriere ar trebui s cuprind efectele directe i toate efectele indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu i lung,
temporare i permanente, pozitive i negative ale proiectului.
28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/17

ANEXA V

PARTEA A

Directiva abrogat i lista modificrilor ulterioare


(menionate la articolul 14)

Directiva 85/337/CEE a Consiliului


(JO L 175, 5.7.1985, p. 40)

Directiva 97/11/CE a Consiliului


(JO L 73, 14.3.1997, p. 5)

Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European i a Consiliului Numai articolul 3


(JO L 156, 25.6.2003, p. 17)

Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului Numai articolul 31


(JO L 140, 5.6.2009, p. 114)

PARTEA B

Lista termenelor de transpunere n dreptul intern


(menionate la articolul 14)

Directiva Termen de transpunere

85/337/CEE 3 iulie 1988

97/11/CE 14 martie 1999

2003/35/CE 25 iunie 2005

2009/31/CE 25 iunie 2011


L 26/18 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

ANEXA VI

Tabel de coresponden

Directiva 85/337/CEE Prezenta directiv

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) primul paragraf Articolul 1 alineatul (2) partea introductiv

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf partea intro Articolul 1 alineatul (2) litera (a) partea introductiv
ductiv

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniu Articolul 1 alineatul (2) litera (a) prima liniu

Articolul 1 alineatul (2) al doilea paragraf a doua liniu Articolul 1 alineatul (2) litera (a) a doua liniu

Articolul 1 alineatul (2) al treilea paragraf Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 alineatul (2) al patrulea paragraf Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 1 alineatul (2) al cincilea paragraf Articolul 1 alineatul (2) litera (d)

Articolul 1 alineatul (2) al aselea paragraf Articolul 1 alineatul (2) litera (e)

Articolul 1 alineatul (3) Articolul 1 alineatul (2) litera (f)

Articolul 1 alineatul (4) Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (5) Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (1) Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2a) Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (3) Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3 partea introductiv Articolul 3 partea introductiv

Articolul 3 prima liniu Articolul 3 litera (a)

Articolul 3 a doua liniu Articolul 3 litera (b)

Articolul 3 a treia liniu Articolul 3 litera (c)

Articolul 3 a patra liniu Articolul 3 litera (d)

Articolul 4 Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1) Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2) Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3) partea introductiv Articolul 5 alineatul (3) partea introductiv

Articolul 5 alineatul (3) prima liniu Articolul 5 alineatul (3) litera (a)

Articolul 5 alineatul (3) a doua liniu Articolul 5 alineatul (3) litera (b)

Articolul 5 alineatul (3) a treia liniu Articolul 5 alineatul (3) litera (c)

Articolul 5 alineatul (3) a patra liniu Articolul 5 alineatul (3) litera (d)

Articolul 5 alineatul (3) a cincea liniu Articolul 5 alineatul (3) litera (e)

Articolul 5 alineatul (4) Articolul 5 alineatul (4)

Articolul 6 Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1) partea introductiv Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf partea introductiv
28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/19

Directiva 85/337/CEE Prezenta directiv

Articolul 7 alineatul (1) litera (a) Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) litera (b) Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) partea final Articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 7 alineatele (2)-(5) Articolul 7 alineatele (2)-(5)

Articolul 8 Articolul 8

Articolul 9 alineatul (1) partea introductiv Articolul 9 partea introductiv

Articolul 9 alineatul (1) prima liniu Articolul 9 alineatul (1) litera (a)

Articolul 9 alineatul (1) a doua liniu Articolul 9 alineatul (1) litera (b)

Articolul 9 alineatul (1) a treia liniu Articolul 9 alineatul (1) litera (c)

Articolul 9 alineatul (2) Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10 Articolul 10

Articolul 10a primul paragraf Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10a al doilea paragraf Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10a al treilea paragraf Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 10a al patrulea i al cincilea paragraf Articolul 11 alineatul (4) primul i al doilea paragraf

Articolul 10a al aselea paragraf Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 11 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4) Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2) Articolul 13

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 14 Articolul 16

Anexa I punctul 1 Anexa I punctul 1

Anexa I punctul 2 prima liniu Anexa I punctul 2 litera (a)

Anexa I punctul 2 a doua liniu Anexa I punctul 2 litera (b)

Anexa I punctul 3 litera (a) Anexa I punctul 3 litera (a)

Anexa I punctul 3 litera (b) partea introductiv Anexa I punctul 3 litea (b) partea introductiv

Anexa I punctul 3 litera (b) prima liniu Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (i)

Anexa I punctul 3 litera (b) a doua liniu Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (ii)

Anexa I punctul 3 litera (b) a treia liniu Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (iii)

Anexa I punctul 3 litera (b) a patra liniu Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (iv)

Anexa I punctul 3 litera (b) a cincea liniu Anexa I punctul 3 litera (b) punctul (v)

Anexa I punctul 4 prima liniu Anexa I punctul 4 litera (a)


L 26/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 28.1.2012

Directiva 85/337/CEE Prezenta directiv

Anexa I punctul 4 a doua liniu Anexa I punctul 4 litera (b)

Anexa I punctul 5 Anexa I punctul 5

Anexa I punctul 6 partea introductiv Anexa I punctul 6 partea introductiv

Anexa I punctul 6 subpunctul (i) Anexa I punctul 6 litera (a)

Anexa I punctul 6 subpunctul (ii) Anexa I punctul 6 litera (b)

Anexa I punctul 6 subpunctul (iii) Anexa I punctul 6 litera (c)

Anexa I punctul 6 subpunctul (iv) Anexa I punctul 6 litera (d)

Anexa I punctul 6 subpunctul (v) Anexa I punctul 6 litera (e)

Anexa I punctul 6 subpunctul (vi) Anexa I punctul 6 litera (f)

Anexa I punctele 7-15 Anexa I punctele 7-15

Anexa I punctul 16 partea introductiv Anexa I punctul 16 partea introductiv

Anexa I punctul 16 prima liniu Anexa I punctul 16 litera (a)

Anexa I punctul 16 a doua liniu Anexa I punctul 16 litera (b)

Anexa I punctele 17-21 Anexa I punctele 17-21

Anexa I punctul 22 Anexa I punctul 24

Anexa I punctul 23 Anexa I punctul 22

Anexa I punctul 24 Anexa I punctul 23

Anexa II punctul 1 Anexa II punctul 1

Anexa II punctul 2 literele (a), (b) i (c) Anexa II punctul 2 literele (a), (b) i (c)

Anexa II punctul 2 litera (d) partea introductiv Anexa II punctul 2 litera (d) partea introductiv

Anexa II punctul 2 litera (d) prima liniu Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (i)

Anexa II punctul 2 litera (d) a doua liniu Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (ii)

Anexa II punctul 2 litera (d) a treia liniu Anexa II punctul 2 litera (d) punctul (iii)

Anexa II punctul 2 litera (d) partea final Anexa II punctul 2 litera (d) partea final

Anexa II punctul 2 litera (e) Anexa II punctul 2 litera (e)

Anexa II punctele 3-12 Anexa II punctele 3-12

Anexa II punctul 13 a prima liniu Anexa II punctul 13 litera (a)

Anexa II punctul 13 a doua liniu Anexa II punctul 13 litera (b)

Anexa III punctul 1 partea introductiv Anexa III punctul 1 partea introductiv

Anexa III punctul 1 prima liniu Anexa III punctul 1 litera (a)

Anexa III punctul 1 a doua liniu Anexa III punctul 1 litera (b)

Anexa III punctul 1 a treia liniu Anexa III punctul 1 litera (c)

Anexa III punctul 1 a patra liniu Anexa III punctul 1 litera (d)

Anexa III punctul 1 a cincea liniu Anexa III punctul 1 litera (e)

Anexa III punctul 1 a asea liniu Anexa III punctul 1 litera (f)

Anexa III punctul 2 partea introductiv Anexa III punctul 2 partea introductiv
28.1.2012 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 26/21

Directiva 85/337/CEE Prezenta directiv

Anexa III punctul 2 prima liniu Anexa III punctul 2 litera (a)

Anexa III punctul 2 a doua liniu Anexa III punctul 2 litera (b)

Anexa III punctul 2 a treia liniu partea introductiv Anexa III punctul 2 litera (c) partea introductiv

Anexa III punctul 2 a treia liniu litera (a) Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (i)

Anexa III punctul 2 a treia liniu litera (b) Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (ii)

Anexa III punctul 2 a treia liniu litera (c) Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (iii)

Anexa III punctul 2 a treia liniu litera (d) Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (iv)

Anexa III punctul 2 a treia liniu litera (e) Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (v)

Anexa III punctul 2 a treia liniu litera (f) Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (vi)

Anexa III punctul 2 a treia liniu litera (g) Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (vii)

Anexa III punctul 2 a treia liniu litera (h) Anexa III punctul 2 litera (c) punctul (viii)

Anexa III punctul 3 partea introductiv Anexa III punctul 3 partea introductiv

Anexa III punctul 3 prima liniu Anexa III punctul 3 litera (a)

Anexa III punctul 3 al doilea liniu Anexa III punctul 3 litera (b)

Anexa III punctul 3 a treia liniu Anexa III punctul 3 litera (c)

Anexa III punctul 3 a patra liniu Anexa III punctul 3 litera (d)

Anexa III punctul 3 a cincea liniu Anexa III punctul 3 litera (e)

Anexa IV punctul 1 partea introductiv Anexa IV punctul 1 partea introductiv

Anexa IV punctul 1 prima liniu Anexa IV punctul 1 litera (a)

Anexa IV punctul 1 a doilea liniu Anexa IV punctul 1 litera (b)

Anexa IV punctul 1 a treia liniu Anexa IV punctul 1 litera (c)

Anexa IV punctele 2 i 3 Anexa IV punctele 2 i 3

Anexa IV punctul 4 partea introductiv Anexa IV punctul 4 primul paragraf partea introductiv

Anexa IV punctul 4 prima liniu Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (a)

Anexa IV punctul 4 a doua liniu Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (b)

Anexa IV punctul 4 a treia liniu Anexa IV punctul 4 primul paragraf litera (c)

Anexa IV punctul 4 partea final Anexa IV punctul 5

Anexa IV punctul 5 Anexa IV punctul 6

Anexa IV punctul 6 Anexa IV punctul 7

Anexa IV punctul 7 Anexa IV punctul 8

Anexa V

Anexa VI