Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

______ din __________

Avizat
Director,

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (subsemnata), ..........


cu domiciliul n ........., str. ................................
bl. sc. .. et. .. ap. .. nr. tel. .,
mama/tatl/tutore al elevului .., v rog
s-mi aprobai nscrierea fiului meu/fiicei mele n clasa , n anul
colar 2015 2016, la coala din .
com......, jud. . structura
a ..................................................................................................
(se precizeaz unitatea colar cu personalitate juridic)
Menionez c n ROMANIA fiul/fiica meu promovat clasele
_________________, anii colari _______________________________,
iar n (ara) _______________, a promovat clasele __________________
n anii colari ______________________________ , fiind nscris n
semestrul ____ al anului colar ____________ n (ara) _____________.
Declar pe propria rspundere, cunoscnd prevederile art. 326 din Codul Penal,
c informaiile prezentate n aceast cerere, precum i documentele incluse n dosar
sunt reale i autentice i solicit nscrierea elevului n clasa a -a pe propria
rspundere.
V mulumesc,
Semntura
Data.................

Domnului/doamnei director al ..
(se precizeaz unitatea colar cu personalitate juridic)