Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN DE CONTURI APLICABIL INSTITUIILOR DE CREDIT

CLASA 1 OPERAIUNI DE TREZORERIE B 1427 - Datorii ataate i sume de amortizat P 1742 - mprumuturi primite de la organizaiile
I OPERAIUNI INTERBANCARE P 14271 - Datorii ataate coop. de credit din cadrul reelei
B 14272 - Sume de amortizat P 17421 - mprumuturi de pe o zi pe alta primite
Grupa 10 - CASA I ALTE VALORI de la org. coop. de credit din cadrul reelei
A 101 - Casa Grupa 15 - ACORDURI DE P 17422 - mprumuturi la termen primite de la
A 102 - Numerar n ATM-uri i ASV-uri RSCUMPRARE I TITLURI DATE SAU organizaiile coop. de credit din cadrul reelei
A 109 - Alte valori LUATE CU MPRUMUT P 17427 - Datorii ataate
B 151 - Operaiuni repo i titluri date cu B 176 - Valori de recuperat i alte sume
Grupa 11 - DECONTRI CU BNR mprumut datorate org. coop. de credit din cadrul reelei
A 111 - Cont curent la BNR P 1511 - Operaiuni repo de pe o zi pe alta A 1761 - Valori de recuperat de la organizaiile
A 1111 - Cont curent la BNR P 1512 - Operaiuni repo la termen coop. de credit din cadrul reelei
A 1112 - Depozite la vedere la BNR P 1513 - Titluri date cu mprumut de pe o zi pe A 17611 - Valori de recuperat
A 1113 - Depozite la termen la BNR alta A 17617 - Creane ataate
A 1114 - Depozite colaterale la BNR P 1514 - Titluri date cu mprumut la termen P 1762 - Alte sume datorate org. coop. de credit
P 112 - mprumuturi de refinanare de la BNR B 1517 - Datorii ataate i sume de amortizat din cadrul reelei
P 1121 - mprumuturi colateralizate cu active P 15171 - Datorii ataate P 17621 - Alte sume datorate
eligibile pentru garantare B 15172 - Sume de amortizat P 17627 - Datorii ataate
P 1122 - mprumuturi lombard B 152 - Operaiuni reverse repo i titluri luate A 178 - Creane restante i ndoielnice privind
P 1123 - Alte mprumuturi cu mprumut operaiunile cu organizaiile coop. de credit din
B 117 - Creane ataate, datorii ataate i sume de A 1521 - Operaiuni reverse repo de pe o zi pe cadrul reelei
amortizat alta A 1781 - Creane restante privind operaiunile cu
B 1171 - Creane ataate i sume de amortizat A 1522 - Operaiuni reverse repo la termen organizaiile coop. de credit din cadrul reelei
A 11711 - Creane ataate A 1523 - Titluri luate cu mprumut de pe o zi pe A 17811 - Creane restante
B 11712 - Sume de amortizat alta A 17812 - Dob. restante
B 1172 - Datorii ataate i sume de amortizat A 1524 - Titluri luate cu mprumut la termen A 17817 - Creane ataate
P 11721 - Datorii ataate B 1527 - Creane ataate i sume de amortizat A 1782 - Creane ndoielnice privind operaiunile
B 11722 - Sume de amortizat A 15271 - Creane ataate cu organizaiile coop.de credit din cadrul reelei
Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT B 15272 - Sume de amortizat A 17821 - Creane ndoielnice
A 121 - Conturi de corespondent la instituii de A 17822 - Dob. ndoielnice
credit (nostro) Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT I A 17827 - Creane ataate
P 122 - Conturi de corespondent ale ALTE SUME DATORATE
instituiilor de credit (loro) B 161 - Valori de recuperat Grupa 18 - CREANE RESTANTE I
B 127 - Creane i datorii ataate A 1611 - Valori de recuperat CREANE DEPRECIATE
A 1271 - Creane ataate B 1617 - Creane ataate i sume de amortizat B 181 - Creane restante nedepreciate
P 1272 - Datorii ataate A 16171 - Creane ataate A 1811 - Creane restante nedepreciate
B 16172 - Sume de amortizat B 1817 - Creane ataate i sume de amortizat
Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE B 162 - Alte sume datorate A 18171 - Creane ataate
B 131 - Depozite la instituii de credit P 1621 - Alte sume datorate B 18172 - Sume de amortizat
A 1311 - Depozite la vedere la instituii de credit B 1627 - Datorii ataate i sume de amortizat B 182 - Creane depreciate
A 1312 - Depozite la termen la instituii de credit P 16271 - Datorii ataate A 1821 - Creane depreciate
A 1313 - Depozite colaterale la instituii de credit B 16272 - Sume de amortizat B 1827 - Creane ataate i sume de amortizat
A 1314 - Depozite la instituii de credit A 18271 - Creane ataate
rambursabile dup notificare Grupa 17 - OPERAIUNI NTRE B 18272 - Sume de amortizat
B 1317 - Creane ataate i sume de amortizat ORGANIZAIILE COOP. DE
A 13171 - Creane ataate CREDIT DIN CADRUL REELEI Grupa 19 - AJUSTRI PENTRU
B 13172 - Sume de amortizat B 171 - Conturi curente DEPRECIEREA CREANELOR DIN
B 132 - Depozite ale instituiilor de credit A 1711 - Cont curent la casa central OPERAIUNI DE
P 1321 - Depozite la vedere ale instituiilor de P 1712 - Cont curente ale coop. de credit afiliate TREZORERIE I INTERBANCARE
credit B 1717 - Creane i datorii ataate P 191 - Ajustri specifice pentru deprecieri
P 1322 - Depozite la termen ale instituiilor de A 17171 - Creane ataate identificate la nivel individual
credit P 17172 - Datorii ataate P 192 - Ajustri specifice pentru deprecieri
P 1323 - Depozite colaterale ale instituiilor de B 173 - Depozite ntre organizaiile coop. de identificate la nivelul grupurilor de active
credit credit din cadrul reelei financiare
P 1324 - Depozite ale instituiilor de credit A 1731 - Depozite la casa central P 193 - Ajustri colective pentru pierderi generate
rambursabile dup notificare A 17311 - Depozite la vedere la casa central dar neidentificate
B 1327 - Datorii ataate i sume de amortizat A 17312 - Depozite la termen la casa central
P 13271 - Datorii ataate A 17313 - Depozite colaterale la casa central
B 13272 - Sume de amortizat A 17317 - Creane ataate CLASA 2 - OPERAIUNI CU CLIENTELA
Grupa 14 - CREDITE I MPRUMUTURI P 1732 - Depozite ale coop. de credit afiliate
INTERBANCARE P 17321 - Dep la vedere ale coop. de credit afiliat Grupa 20 - CREDITE ACORDATE
A 141 - Credite acordate instituiilor de credit P 17322 - Dep la termen ale coop. de credit afiliat CLIENTELEI
A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate inst. P 17323 - Dep colaterale ale coop. de credit afiliat A 201 - Creane comerciale
de credit P 17327 - Datorii ataate A 2011 - Creane comerciale
A 1412 - Credite la termen acordate inst. de credit B 174 - Credite i mprumuturi ntre A 20111 - Scont
B 1417 - Creane ataate i sume de amortizat organizaiile coop. de credit din cadrul reelei A 20112 - Factoring cu recurs
A 14171 - Creane ataate A 1741 - Credite acordate org. coop. de credit din A 20113 - Forfetare
B 14172 - Sume de amortizat cadrul reelei A 20114 - Factoring fr recurs
P 142 mpr. primite de la instituii de credit A 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate org. A 20119 - Alte creane comerciale
P 1421 - mprumuturi de pe o zi pe alta primite de coop. de credit din cadrul reelei B 2017 - Creane ataate i sume de amortizat
la instituii de credit A 17412 - Credite la termen acordate org. coop. A 20171 - Creane ataate
P 1422 - mprumuturi la termen primite de la de credit din cadrul reelei B 20172 - Sume de amortizat
instituii de credit A 17417 - Creane ataate A 202 - Credite de trezorerie

1
A 2021 - Credite de trezorerie P 24171 - Datorii ataate P 292 - Ajustri specifice pentru deprecieri
A 20211 - Utilizri din deschideri de credite perm B 24172 - Sume de amortizat identificate la nivelul grupurilor de active
A 20212 - Credit global de exploatare B 243 - Operaiuni reverse repo i titluri luate financiare
A 20213 - Diferene de rambursat legate de cu mprumut P 293 - Ajustri colective pentru pierderi generate
utilizarea cardurilor A 2431 - Operaiuni reverse repo de pe o zi pe dar neidentificate
A 20219 - Alte credite de trezorerie alta
B 2027 - Creane ataate i sume de amortizat A 2432 - Operaiuni reverse repo la termen
A 20271 - Creane ataate A 2433 - Titluri luate cu mprumut de pe o zi pe
B 20272 - Sume de amortizat alta CLASA 3 - OPERAIUNI CU TITLURI I
A 203 - Credite de consum i vnzri n rate A 2434 - Titluri luate cu mprumut la termen OPERAIUNI DIVERSE
A 2031 - Credite de consum B 2437 - Creane ataate i sume de amortizat
A 20311 - Credite de consum pentru nevoi pers. A 24371 - Creane ataate Grupa 30 - OPERAIUNI CU TITLURI I
A20312- Credite de consum pentru achiziionarea B 24372 - Sume de amortizat ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE
de bunuri B 301 - Active i datorii financiare deinute n
A 2032 - Vnzri n rate Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI vederea tranzacionrii
B 2037 - Creane ataate i sume de amortizat B 251 - Conturi curente A 3011 - Active financiare deinute n vederea
A 20371 - Creane ataate B 2511 - Conturi curente tranzacionrii
B 20372 - Sume de amortizat B 2517 - Creane ataate, datorii ataate i sume A 30111 - Instrumente de capitaluri proprii
A204 - Credite pentru finanarea operaiunilor de amortizat A 30112 - Instrumente de datorie
de comer exterior B 25171 - Creane ataate i sume de amortizat A 30113 - Credite i creane
A 2041 - Credite pentru import B 25172 - Datorii ataate i sume de amortizat P 3012 - Datorii financiare deinute n vederea
A 2042 - Credite pentru export B 253 - Conturi de depozite tranzacionrii
B 2047 - Creane ataate i sume de amortizat P 2531 - Depozite la vedere P 30121 - Poziii scurte
A 20471 - Creane ataate P 2532 - Depozite la termen P 30122 - Depozite
B 20472 - Sume de amortizat P 2533 - Depozite colaterale P 30123 - Datorii constituite prin titluri
A 205 - Credite pentru finanarea stocurilor i P 25331 - Depozite pentru deschiderea de P 30129 - Alte datorii financiare
pentru echipamente acreditive B 302 - Active i datorii financiare desemnate
A 2051 - Credite pentru finanarea stocurilor P 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de ca fiind evaluate la valoarea just prin profit
A 2052 - Credite pentru echipamente garanie sau
B 2057 - Creane ataate i sume de amortizat P 25333 - Depozite pentru cecuri certificate pierdere
A 20571 - Creane ataate P 25335 - Depozite pentru garanii gestionari A 3021 - Active financiare desemnate ca fiind
B 20572 - Sume de amortizat P 25336 - Alte depozite colaterale evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere
A 206 - Credite pentru investiii imobiliare P 2534 - Depozite rambursabile dup notificare A 30211 - Instrumente de capitaluri proprii
A 2061 - Credite pentru investiii imobiliare B 2537 - Datorii ataate i sume de amortizat A 30212 - Instrumente de datorie
A 20611 - Credite ipotecare P 25371 - Datorii ataate A 30213 - Credite i creane
A 20619 - Alte credite pentru investiii imobiliare B 25372 - Sume de amortizat P 3022 - Datorii financiare desemnate ca fiind
B 2067 - Creane ataate i sume de amortizat B 254 - Certificate de depozit, carnete i librete evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere
A 20671 - Creane ataate de economii P 30221 - Depozite
B 20672 - Sume de amortizat P 2541 - Certificate de depozit P 30222 - Datorii constituite prin titluri
A 209 - Alte credite acordate clientelei P 2542 - Carnete i librete de economii P 30229 - Alte datorii financiare
A 2091 - Alte credite acordate clientelei B 2547 - Datorii ataate i sume de amortizat A 303 - Active financiare disponibile n vederea
B 2097 - Creane ataate i sume de amortizat P 25471 - Datorii ataate vnzrii
A 20971 - Creane ataate B 25472 - Sume de amortizat A 3031 - Instrumente de capitaluri proprii
B 20972 - Sume de amortizat A 3032 - Instrumente de datorie
Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT I A 3033 - Credite i creane
Grupa 23 - CREDITE I MPRUMUTURI ALTE SUME DATORATE A 3037 - Creane ataate
PRIVIND INSTITUIILE FINANCIARE B 261 - Valori de recuperat A 304 - Investiii pstrate pn la scaden
B 231 - Credite acordate instituiilor financiare A 2611 - Valori de recuperat A 3041 - Instrumente de datorie
A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate B 2617 - Creane ataate i sume de amortizat A 3042 - Credite i creane
instituiilor financiare A 26171 - Creane ataate A 3047 - Creane ataate
A 2312 - Credite la termen acordate instituiilor B 26172 - Sume de amortizat A 305 - Instrumente de capitaluri proprii
financiare B 262 - Alte sume datorate evaluate la cost
B 2317 - Creane ataate i sume de amortizat P 2621 - Alte sume datorate
A 23171 - Creane ataate B 2627 - Datorii ataate i sume de amortizat Grupa 31 INSTR. FINANC. DERIVATE
B 23172 - Sume de amortizat P 26271 - Datorii ataate B 311 - Instrumente derivate deinute n vederea
B 232 - mprumuturi primite de la instituiile B 26272 - Sume de amortizat tranzacionrii
financiare B 3111 - Instrumente derivate pe rata dobnzii
P 2321 - mprumuturi de pe o zi pe alta de la Grupa 28 - CREANE RESTANTE I B 31111 - Swap pe rata dobnzii
instituiile financiare CREANE DEPRECIATE B 31112 - Opiuni pe piee la buna nelegere
P 2322 - mprumuturi la termen de la instituiile B 281 - Creane restante nedepreciate B 31113 - Alte instrumente pe piee la buna
financiare A 2811 - Creane restante nedepreciate nelegere
B 2327 - Datorii ataate i sume de amortizat B 2817 - Creane ataate i sume de amortizat B 31114 - Opiuni pe piee organizate
P 23271 - Datorii ataate A 28171 - Creane ataate B 31115 - Alte instrumente pe piee organizate
B 23272 - Sume de amortizat B 28172 - Sume de amortizat B 3112 - Instrumente derivate pe instrumente de
B 282 - Creane depreciate capitaluri proprii
Grupa 24 - ACORDURI DE A 2821 - Creane depreciate B 31121 - Opiuni pe piee la buna nelegere
RSCUMPRARE I TITLURI DATE SAU B 2827 - Creane ataate i sume de amortizat B 31122 - Alte instrumente pe piee la buna
LUATE CU MPRUMUT A 28271 - Creane ataate nelegere
B 241 - Operaiuni repo i titluri date cu B 28272 - Sume de amortizat B 31123 - Opiuni pe piee organizate
mprumut B 31124 - Alte instrumente pe piee organizate
P 2411 - Operaiuni repo de pe o zi pe alta Grupa 29 - AJUSTRI PENTRU B 3113 - Instrumente derivate pe cursul de
P 2412 - Operaiuni repo la termen DEPRECIEREA CREANELOR DIN schimb
P 2413 - Titluri date cu mprumut de pe o zi pe OPERAIUNI CU CLIENTELA B 31131 - Operaiuni ferme de schimb la termen
alta P 291 - Ajustri specifice pentru deprecieri B 31132 - Swap financiar de valute
P 2414 - Titluri date cu mprumut la termen identificate la nivel individual B 31133 - Opiuni pe piee la buna nelegere
B 2417 - Datorii ataate i sume de amortizat
2
B 31134 - Alte instrumente pe piee la buna B 314 - Instrumente derivate de acoperire a P 35183 - Beneficii pentru terminarea contractului
nelegere valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de munc
B 31135 - Opiuni pe piee organizate de rat a B 3519 - Alte datorii i creane n legtur cu
B 31136 - Alte instrumente pe piee organizate dobnzii angajaii
B 3114 - Instrumente derivate pe riscul de credit B 315 - Instrumente derivate de acoperire a P 35191 - Alte datorii n legtur cu angajaii
B 31141 - Credit default swap fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu A 35192 - Alte creane n legtur cu angajaii
B 31142 - Credit spread option mpotriva B 352 - Asigurri sociale, protecia social i
B 31143 - Total return swap riscului de rat a dobnzii conturi asimilate
B 31144 - Alte instrumente B 316 - Modificri de valoare just aferente B 3521 - Asigurri sociale
B 3115 - Instrumente derivate pe mrfuri elementelor acoperite n cadrul unei operaiuni de B 35211 - Contribuia unitii la asigurrile
B 3116 - Alte instrumente derivate acoperire a valorii juste a unui portofoliu sociale
B 312 - Instrumente derivate de acoperire a mpotriva riscului de rat a dobnzii B 35212 - Contribuia angajailor la asigurrile
valorii juste sociale
B 3121 - Instrumente derivate pe rata dobnzii Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN B 35213 - Contribuia angajailor pentru
B 31211 - Swap pe rata dobnzii TITLURI asigurrile sociale de sntate
B 31212 - Opiuni pe piee la buna nelegere B 321 - Certificate de depozit B 35214 - Contribuia angajatorului pentru
B 31213 - Alte instrumente pe piee la buna P 3211 - Certificate de depozit asigurrile sociale de sntate
nelegere B 3217 - Datorii ataate i sume de amortizat B 3522 - Ajutor de omaj
B 31214 - Opiuni pe piee organizate P 32171 - Datorii ataate B 35221 - Contribuia unitii la fondul de omaj
B 31215 - Alte instrumente pe piee organizate B 32172 - Sume de amortizat B 35222 - Contribuia angajailor la fondul de
B 3122 - Instrumente derivate pe instrumente de B 322 - Carnete i librete de economii omaj
capitaluri proprii P 3221 - Carnete i librete de economii B 3526 - Alte datorii i creane sociale
B 31221 - Opiuni pe piee la buna nelegere B 3227 - Datorii ataate i sume de amortizat P 35261 - Alte datorii sociale
B 31222 - Alte instrumente pe piee la buna P 32271 - Datorii ataate A 35262 - Alte creane sociale
nelegere B 32272 - Sume de amortizat B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale i
B 31223 - Opiuni pe piee organizate B 325 - Obligaiuni conturi asimilate
B 31224 - Alte instrumente pe piee organizate P 3251 - Obligaiuni B 3531 - Impozitul pe profit
B 3123 - Instrumente derivate pe cursul de B 3257 - Datorii ataate i sume de amortizat B 35311 - Impozitul pe profit curent
schimb P 32571 - Datorii ataate B 35312 - Impozitul pe profit amnat
B 31231 - Operaiuni ferme de schimb la termen B 32572 - Sume de amortizat B 3532 - Taxa pe valoarea adugat
B 31232 - Swap financiar de valute B 326 - Alte datorii constituite prin titluri P 35323 - TVA de plat
B 31233 - Opiuni pe piee la buna nelegere P 3261 - Alte datorii constituite prin titluri A 35324 - TVA de recuperat
B 31234 - Alte instrumente pe piee la buna B 3267 - Datorii ataate i sume de amortizat A 35326 - TVA deductibil
nelegere P 32671 - Datorii ataate P 35327 - TVA colectat
B 31235 - Opiuni pe piee organizate B 32672 - Sume de amortizat B 35328 - TVA neexigibil
B 31236 - Alte instrumente pe piee organizate B 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor
B 3124 - Instrumente derivate pe riscul de credit Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE A 3534 - Subvenii guvernamentale de primit
B 31241 - Credit default swap PRIVIND OPERA. CU TITLURI B 3536 - Alte impozite, taxe i vrsminte
B 31242 - Credit spread option P 331 - Conturile instituiilor de credit asimilate
B 31243 - Total return swap P 332 - Conturile organismelor de plasament B 3538 - Fonduri speciale - taxe i vrsminte
B 31244 - Alte instrumente colectiv n valori mobiliare (OPCVM) asimilate
B 3125 - Instrumente derivate pe mrfuri B 333 - Conturile societilor de burs B 3539 - Alte datorii i creane cu bugetul statului
B 3126 - Alte instrumente derivate P 334 - Conturile altor instituii financiare P 35391 - Alte datorii fa de bugetul statului
B 313 - Instrumente derivate de acoperire a P 335 - Conturile clientelei A 35392 - Alte creane privind bugetul statului
fluxurilor de trezorerie B 336 - Alte conturi de decontare privind P 354 - Dividende de plat
B 3131 - Instrumente derivate pe rata dobnzii operaiunile cu titluri B 355 - Debitori diveri
B 31311 - Swap pe rata dobnzii P 3361 - Alte sume de pltit privind op. cu titluri A 3551 - Depozite de garanii vrsate
B 31312 - Opiuni pe piee la buna nelegere A 3362 - Alte sume de ncasat privind op. cu titl. A 35511 - Depozite aferente operaiunilor pe
B 31313 - Alte instrumente pe piee la buna B 337 - Creane i datorii ataate pieele organizate de instrumente derivate
nelegere A 3371 - Creane ataate A 35512 - Depozite aferente altor operaiuni cu
B 31314 - Opiuni pe piee organizate P 3372 - Datorii ataate instrumente derivate
B 31315 - Alte instrumente pe piee organizate A 35516 - Alte depozite
B 3132 - Instrumente derivate pe instrumente de Grupa 34 - DECONTRI INTRABANCARE A 3552 - Debitori din avansuri spre decontare
capitaluri proprii I NTRE ORGANIZAIILE A 3556 - Ali debitori diveri
B 31321 - Opiuni pe piee la buna nelegere COOPERATISTE DE B 3557 - Creane ataate i sume de amortizat
B 31322 - Alte instrumente pe piee la buna CREDIT DIN CADRUL REELEI A 35571 - Creane ataate
nelegere B 341 - Decontri intrabancare B 35572 - Sume de amortizat
B 31323 - Opiuni pe piee organizate B 342 - Decontri ntre organizaiile cooperatiste B 356 - Creditori diveri
B 31324 - Alte instrumente pe piee organizate de credit din cadrul reelei P 3561 - Depozite de garanii pentru leasing
B 3133 - Instrumente derivate pe cursul de P 3562 - Alte depozite de garanii primite
schimb Grupa 35 - DEBITORI I CREDITORI P 3566 - Ali creditori diveri
B 31331 - Operaiuni ferme de schimb la termen B 351 - Beneficii ale angajailor B 3567 - Datorii ataate i sume de amortizat
B 31332 - Swap financiar de valute P 3511 - Indemnizaii i salarii datorate P 35671 - Datorii ataate
B 31333 - Opiuni pe piee la buna nelegere P 3512 - Absene pe termen scurt compensate B 35672 - Sume de amortizat
B 31334 - Alte instrumente pe piee la buna P 3513 - Participarea angajailor la profit i prime B 357 - Decontri din operaiuni n asocieri n
nelegere de pltit participaie
B 31335 - Opiuni pe piee organizate P 3514 - Beneficii nemonetare A 3571 - Creane din operaiuni n asocieri n
B 31336 - Alte instrumente pe piee organizate P 35141 - Angajai ajutoare materiale datorate participaie
B 3134 - Instrumente derivate pe riscul de credit P 35149 - Alte beneficii nemonetare P 3572 - Datorii din operaiuni n asocieri n
B 31341 - Credit default swap A 3515 - Avansuri acordate angajailor participaie
B 31342 - Credit spread option P 3516 - Beneficii ale angajailor neridicate
B 31343 - Total return swap P 3517 - Reineri din salarii datorate terilor
B 31344 - Alte instrumente P 3518 - Alte beneficii ale angajailor Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI I
B 3135 - Instrumente derivate pe mrfuri P 35181 - Beneficii postangajare ASIMILATE
B 3136 - Alte instrumente derivate P 35182 - Alte beneficii pe termen lung ale A 361 - Active deinute n vederea vnzrii
angajailor A 3611 - Valori din aur, metale i pietre preioase
3
A 3612 - Alte active deinute n vederea vnzrii A 402 - Credite subordonate pe durat A 471 - Creane din operaiuni de leasing
A 3613 - Bunuri la valoarea just nedeterminat financiar
A 362 - Materiale i alte consumabile B 407 - Creane ataate i sume de amortizat A 4711 - Creane din operaiuni de leasing
A 3621 - Materiale A 4071 - Creane ataate financiar cu imobilizri necorporale
A 3622 - Alte consumabile B 4072 - Sume de amortizat A 4712 - Creane din operaiuni de leasing
A 363 - Active imobilizate deinute n vederea financiar cu imobilizri corporale
vnzrii Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPARE A 4713 - Creane din operaiuni de leasing
DEINUTE N FILIALE, N ENTITI financiar cu alte active
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE ASOCIATE I N A 4717 - Creane ataate i sume de amortizat
A 371 - Valori primite la ncasare ENTITI CONTROLATE N COMUN A 47171 - Creane ataate
B 372 - Conturi de ajustare A 411 - Titluri contabilizate la cost B 47172 - Sume de amortizat
B 3721 - Poziie de schimb A 4111 - Titluri de participare deinute n filiale P 472 - Datorii din operaiuni de leasing financiar
B 3722 - Contravaloarea poziiei de schimb A 4112 - Titluri de participare deinute n entiti P 4721 - Datorii din operaiuni de leasing
B 3723 - Conturi de ajustare valut asociate financiar cu imobilizri necorporale
B 3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente A 4113 - Titluri de participare deinute n entiti P 4722 - Datorii din operaiuni de leasing
din afara bilanului controlate n comun financiar cu imobilizri corporale
A 375 - Cheltuieli nregistrate n avans A 412 - Titluri evaluate la valoarea just prin P 4723 - Datorii din operaiuni de leasing
P 376 - Venituri nregistrate n avans profit sau pierdere financiar cu alte active
P 377 - Cheltuieli de pltit A 4121 - Titluri de participare deinute n filiale P 4727 - Datorii ataate i sume de amortizat
A 378 - Venituri de primit A 4122 - Titluri de participare deinute n entiti P 47271 - Datorii ataate
B 379 - Subvenii guvernamentale i alte conturi asociate B 47272 - Sume de amortizat
de regularizare A 4123 - Titluri de participare deinute n entiti
P 3791 - Subvenii guvernamentale controlate n comun Grupa 48 - CREANE RESTANTE I
P 37911 - Subvenii privind activele A 413 - Titluri disponibile n vederea vnzrii CREANE DEPRECIATE
P 37912 - Subvenii privind veniturile A 4131 - Titluri de participare deinute n filiale B 481 - Creane restante nedepreciate
P 37913 - mprumuturi nerambursabile cu A 4132 - Titluri de participare deinute n entiti A 4811 - Creane restante nedepreciate
caracter de subvenii asociate B 4817 - Creane ataate i sume de amortizat
B 3799 - Alte conturi de regularizare A 4133 - Titluri de participare deinute n entiti A 48171 - Creane ataate
controlate n comun B 48172 - Sume de amortizat
Grupa 38 - CREANE RESTANTE I B 482 - Creane depreciate
CREANE DEPRECIATE Grupa 42 - DOTRI PENTRU UNITILE A 4821 - Creane depreciate
B 381 - Creane restante nedepreciate PROPRII DIN STRINTATE B 4827 - Creane ataate i sume de amortizat
A 3811 - Creane restante nedepreciate A 421 - Dotri pentru unitile proprii din A 48271 - Creane ataate
B 3817 - Creane ataate i sume de amortizat strintate B 48272 - Sume de amortizat
A 38171 - Creane ataate
B 38172 - Sume de amortizat Grupa 43 - IMOBILIZRI N CURS Grupa 49 - AJUSTRI PENTRU
B 382 - Creane depreciate A 431 - Imobilizri necorporale n curs DEPRECIEREA ACTIVELOR
A 3821 - Creane depreciate A 432 - Imobilizri corporale n curs IMOBILIZATE
B 3827 - Creane ataate i sume de amortizat A 4321 - Amenajri de terenuri i construcii P 491 - Ajustri pentru deprecierea titlurilor de
A 38271 - Creane ataate A 4322 - Instalaii tehnice i mijloace de transport participare deinute n filiale, n entiti asociate i
B 38272 - Sume de amortizat A 4323 - Alte imobilizri corporale n
entiti controlate n comun
Grupa 39 - AJUSTRI PENTRU Grupa 44 - IMOBILIZRI NECORPORALE P 492 - Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
DEPRECIERE PRIVIND OPERAIUNI CU I CORPORALE P 4921 - Ajustri pentru deprecierea
TITLURI I A 441 - Imobilizri necorporale imobilizrilor n curs
OPERAIUNI DIVERSE A 4411 - Fondul comercial P 49211 - Ajustri pentru deprecierea
P 391 - Ajustri pentru deprecierea titlurilor i A 4419 - Alte imobilizri necorporale imobilizrilor necorporale n curs
altor active financiare A 442 - Imobilizri corporale P 49212 - Ajustri pentru deprecierea
P 3911 - Ajustri pentru deprecierea investiiilor A 4421 - Terenuri i amenajri de terenuri imobilizrilor corporale n curs
pstrate pn la scaden A 44211 - Terenuri P 4922 - Ajustri pentru deprecierea
P 39111 - Ajustri pentru deprecierea A 44212 - Amenajri de terenuri imobilizrilor necorporale
instrumentelor de datorie A 4422 - Construcii P 49221 - Ajustri pentru deprecierea fondului
P 39112 - Ajustri pentru deprecierea creditelor i A 4423 - Instalaii tehnice i mijloace de transport comercial
creanelor A 4424 - Mobilier, aparatur birotic, P 49222 - Ajustri pentru deprecierea altor
P 3912 - Ajustri pentru deprecierea echipamente de protecie a valorilor umane i imobilizri necorporale
instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la materiale i alte P 4923 - Ajustri pentru deprecierea
cost active corporale imobilizrilor corporale
P 392 - Ajustri pentru deprecierea creanelor din A 4425 - Investiii imobiliare P 49231 - Ajustri pentru deprecierea terenurilor
operaiuni cu titluri i operaiuni diverse i amenajrilor de terenuri
P 3921 - Ajustri specifice pentru deprecieri Grupa 46 - AMORTIZRI PRIVIND P 49232 - Ajustri pentru deprecierea
identificate la nivel individual IMOBILIZRILE construciilor
P 3922 - Ajustri specifice pentru deprecieri P 461 - Amortizri privind imobilizrile P 49233 - Ajustri pentru deprecierea instalaiilor
identificate la nivelul grupurilor de active necorporale i corporale tehnice i mijloacelor de transport
financiare P 4611 - Amortizarea imobilizrilor necorporale P 49234 - Ajustri pentru deprecierea altor active
P 3923 - Ajustri colective pentru pierderi P 46111 - Amortizarea fondului comercial corporale (mobilier, aparatur birotic,
generate dar neidentificate P 46112 - Amortizarea cheltuielilor de constituire echipamente
P 393 - Ajustri pentru deprecierea stocurilor i P 46119 - Amortizarea altor imob necorporale de protecie a valorilor umane i materiale i alte
activelor asimilate P 4612 - Amortizarea imobilizrilor corporale active corporale)
P 46121 - Amortizarea amenajrilor de terenuri P 49235 - Ajustri pentru deprecierea investiiilor
P 46122 - Amortizarea construciilor imobiliare
P 46123 - Amortizarea instalaiilor tehnice i P 493 - Ajustri pentru deprecierea creanelor
mijloacelor de transport aferente operaiunilor de leasing financiar
CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE P 46124 - Amortizarea altor active corporale P 4931 - Ajustri specifice pentru deprecieri
identificate la nivel individual
Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE Grupa 47 - LEASING FINANCIAR
A 401 - Credite subordonate la termen
4
P 4932 - Ajustri specifice pentru deprecieri B 521 - Diferene de curs valutar aferente B 5815 - Rezultatul reportat provenit din
identificate la nivelul grupurilor de active activelor financiare nemonetare disponibile n modificrile politicilor contabile
financiare vederea B 5816 - Rezultatul reportat reprezentnd
P 4933 - Ajustri colective pentru pierderi vnzrii surplusul realizat din rezerve din reevaluare
generate dar neidentificate B 522 - Diferene din modificarea valorii juste a B 5817 - Rezultatul reportat provenit din
P 494 - Ajustri pentru deprecierea creanelor activelor financiare disponibile n vederea implementarea IFRS ca baz a contabilitii
aferente activelor imobilizate vnzrii
P 4941 - Ajustri specifice pentru deprecieri B 523 - Diferene privind instrumentele de Grupa 59 - REZULTATUL EXERCIIULUI
identificate la nivel individual acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea FINANCIAR
P 4942 - Ajustri specifice pentru deprecieri eficient) B 591 - Profit sau pierdere
identificate la nivelul grupurilor de active B 524 - Impozit pe profit curent i impozit pe B 592 - Repartizarea profitului
financiare profit amnat
P 4943 - Ajustri colective pentru pierderi B 5241 - Impozit pe profit curent
generate dar neidentificate B 5242 - Impozit pe profit amnat CLASA 6 CHELTUIELI
B 525 - Beneficii acordate angajailor sub forma
instrumentelor de capitaluri proprii Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE
CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, B 526 - Diferene aferente activelor imobilizate A 601 - Cheltuieli cu operaiunile de trezorerie
ASIMILATE I PROVIZIOANE deinute n vederea vnzrii i operaiunile interbancare
P 527 - Componenta de capitaluri proprii a A 6011 - Dobnzi la Banca Naional a Romniei
Grupa 50 - CAPITAL instrumentelor financiare compuse A 6012 - Dobnzi la conturile de corespondent
P 501 - Capital social B 529 - Alte conturi de capitaluri propri A 6013 - Dobnzi la depozitele instituiilor de
P 5011 - Capital subscris nevrsat credit
Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE A 60131 - Dobnzi la depozitele la vedere
P 5012 - Capital subscris vrsat P 531 - Datorii subordonate la termen A 60132 - Dobnzi la depozitele la termen
P 502 - Elemente asimilate P 5311 - Titluri subordonate la termen A 60133 - Dobnzi la depozitele colaterale
capitalului P 5312 - mprumuturi subordonate la termen A 60134 - Dobnzi la depozitele rambursabile
A 503 - Aciuni proprii P 532 - Datorii subordonate pe durat dup notificare
B 504 - Ajustri ale capitalului social/capitalului nedeterminat A 6014 - Dobnzi la mprumuturile de la instituii
de dotare P 5321 - Titluri subordonate pe durat de credit
B 508 - Acionari sau asociai nedeterminat A 60141 - Dobnzi la mprumuturile de pe o zi pe
P 5322 - mprumuturi subordonate pe durat alta
Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL I nedeterminat A 60142 - Dobnzi la mprumuturile la termen
REZERVE B 537 - Datorii ataate i sume de amortizat A 6015 - Dobnzi la operaiunile repo i titlurile
P 511 - Prime de capital P 5371 - Datorii ataate date cu mprumut
P 5111 - Prime de emisiune B 5372 - Sume de amortizat A 60151 - Dobnzi la operaiunile repo de pe o zi
P 5112 - Prime de fuziune pe alta
P 5113 - Prime de aport Grupa 55 - PROVIZIOANE A 60152 - Dobnzi la operaiunile repo la termen
P 5114 - Prime de conversie a obligaiunilor n P 551 - Provizioane pentru angajamente de A 60153 - Dobnzi la titlurile date cu mprumut
aciuni creditare, garanii financiare i alte angajamente de pe o zi pe alta
P 5119 - Alte prime date A 60154 - Dobnzi la titlurile date cu mprumut la
P 512 - Rezerve legale P 552 - Provizioane pentru beneficiile angajailor termen
P 5121 - Rezerve legale din profitul determinat P 5521 - Provizioane pentru beneficii ale A 6016 - Cheltuieli cu operaiunile organizaiilor
nainte de deducerea impozitului pe profit angajailor sub forma absenelor compensate pe cooperatiste de credit din cadrul reelei
P 5122 - Rezerve legale din profitul determinat termen A 60161 - Dobnzi la conturile curente ale
dup deducerea impozitului pe profit scurt cooperativelor de credit afiliate
P 513 - Rezerve statutare sau contractuale P 5522 - Provizioane pentru participarea A 60162 - Dobnzi la depozitele cooperativelor
P 514 - Rezerve pentru riscuri bancare angajailor la profit i prime de pltit de credit afiliate
P 5141 - Rezerva general pentru riscul de credit P 5523 - Provizioane pentru pensii i alte obligaii A 60163 - Dobnzi la mprumuturile de la
din profitul determinat nainte de deducerea similare organizaiile cooperatiste de credit din cadrul
impozitului pe profit P 5525 - Provizioane pentru alte beneficii reelei
P 5142 - Rezerva general pentru riscul de credit postangajare A 60164 - Dobnzi privind alte sume datorate
din profitul determinat dup deducerea P 5526 - Provizioane pentru alte beneficii pe organizaiilor cooperatiste de credit din cadrul
impozitului termen lung ale angajailor reelei
pe profit P 5527 - Provizioane pentru beneficii ale A 60169 - Comisioane
P 5143 - Rezerva reprezentnd fondul pentru angajailor la terminarea contractului de munc A 6017 - Alte cheltuieli cu dobnzile
riscuri bancare generale P 5529 - Provizioane pentru alte beneficii ale A 6019 - Comisioane
P 516 - Rezerve din reevaluarea imobilizrilor angajailor A 602 - Cheltuieli cu operaiunile cu clientela
P 5161 - Rezerve din reevaluarea imobilizrilor P 553 - Provizioane pentru litigii A 6022 - Dobnzi la mprumuturile primite de la
necorporale P 554 - Provizioane pentru restructurare instituii financiare
P 5162 - Rezerve din reevaluarea imobilizrilor P 555 - Provizioane pentru dezafectarea A 60221 - Dobnzi la mprumuturile de pe o zi pe
corporale imobilizrilor corporale i alte aciuni similare alta
P 517 - Rezerve specifice organizaiilor legate de A 60222 - Dobnzi la mprumuturile la termen
cooperatiste de credit acestea A 6023 - Dobnzi la operaiunile repo i titlurile
P 5171 - Rezerva de ntrajutorare P 559 - Alte provizioane date cu mprumut
P 5172 - Rezerva mutual de garantare A 60231 - Dobnzi la operaiunile repo de pe o zi
P 51721 - Rezerva mutual de garantare Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT pe alta
constituit din profitul casei centrale determinat B 581 - Rezultatul reportat A 60232 - Dobnzi la operaiunile repo la termen
nainte de B 5811 - Rezultatul reportat reprezentnd profitul A 60233 - Dobnzi la titlurile date cu mprumut
deducerea impozitului pe profit nerepartizat, respectiv pierderea neacoperit de pe o zi pe alta
P 51722 - Rezerva mutual de garantare B 5812 - Rezultatul reportat provenit din A 60234 - Dobnzi la titlurile date cu mprumut la
constituit din cotizaiile cooperativelor de credit adoptarea pentru prima dat a IFRS, mai puin termen
afiliate IAS 29 A 6024 - Dobnzi la conturile curente
P 519 - Alte reserve B 5813 - Rezultatul reportat provenit din A 6025 - Dobnzi la conturile de depozite
adoptarea pentru prima dat a IAS 29 A 60251 - Dobnzi la depozitele la vedere
Grupa 52 - ALTE CONTURI DE B 5814 - Rezultatul reportat provenit din A 60252 - Dobnzi la depozitele la termen
CAPITALURI PROPRII corectarea erorilor A 60253 - Dobnzi la depozitele colaterale
5
A 60254 - Dobnzi la depozitele rambursabile A 60741 - Pierderi privind instrumentele derivate Grupa 63 - CHELTUIELI CU STOCURILE,
dup notificare pe rata dobnzii LUCRRILE I SERVICIILE EXECUTATE
A 6026 - Dobnzi la certificatele de depozit, A 60742 - Pierderi privind instrumentele derivate DE TERI
carnetele i libretele de economii pe instrumente de capitaluri proprii A 631 - Cheltuieli cu activele deinute n vederea
A 6027 - Alte cheltuieli cu dobnzile A 60743 - Pierderi privind instrumentele derivate vnzrii
A 6029 - Comisioane pe cursul de schimb A 6311 - Cheltuieli cu activele vndute
A 603 - Cheltuieli privind operaiunile cu A 60744 - Pierderi privind instrumentele derivate A 6312 - Pierderi din reevaluarea bunurilor
titluri i alte instrumente financiare pe riscul de credit evaluate la valoarea just
A 6031 - Pierderi aferente activelor i datoriilor A 60745 - Pierderi privind instrumentele derivate A 632 - Cheltuieli cu materialele i alte
financiare deinute n vederea tranzacionrii pe mrfuri consumabile
A 60311 - Pierderi din reevaluarea i cesiunea A 60746 - Pierderi privind alte instrumente A 633 - Cheltuieli cu active imobilizate deinute
activelor financiare deinute n vederea derivate n vederea vnzrii
tranzacionrii A 60747 - Pierderi privind instrumentele de A 634 - Cheltuieli cu lucrrile i serviciile
A 60312 - Pierderi din reevaluarea i cesiunea acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea executate de teri
datoriilor financiare deinute n vederea ineficient) A 6341 - Cheltuieli de ntreinere i reparaii
tranzacionrii A 60749 - Costuri de tranzacionare A 6342 - Cheltuieli privind energia i apa
A 60313 - Costuri de tranzacionare A 6075 - Pierderi privind contabilitatea de A 6343 - Cheltuieli potale i taxe de
A 6032 - Pierderi aferente activelor i datoriilor acoperire telecomunicaii
financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea A 60751 - Pierderi privind instrumentele de A 6344 - Cheltuieli cu colaboratorii i de
just prin profit sau pierdere acoperire a valorii juste intermediere
A 60321 - Pierderi din reevaluarea i cesiunea A 60752 - Pierderi privind instrumentele de A 6345 - Cheltuieli cu deplasri, detari,
activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la acoperire a fluxurilor de trezorerie transferri i transportul angajailor i bunurilor
valoarea just prin profit sau pierdere A 60753 - Pierderi privind instrumentele A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrrile i serviciile
A 60322 - Pierderi din reevaluarea i cesiunea acoperite n cadrul unei operaiuni de acoperire a executate de teri
datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate valorii juste A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
lavaloarea just prin profit sau pierdere A 6076 - Cheltuieli cu dobnzile aferente A 63479 - Alte cheltuieli
A 60323 - Costuri de tranzacionare instrumentelor derivate desemnate ca instrumente A 635 - Cheltuieli de protocol, reclam i
A 6033 - Pierderi din cesiunea activelor financiare de publicitate
disponibile n vederea vnzrii acoperire a riscului de rat a dobnzii
A 6034 - Pierderi din cesiunea investiiilor A 6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE
pstrate pn la scaden A 608 - Cheltuieli cu prestaiile de servicii EXPLOATARE
A 6035 - Pierderi din cesiunea instrumentelor de financiare A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului
capitaluri proprii evaluate la cost A 6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plat social
A 6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin A 6087 - Alte cheltuieli cu prestaiile de servicii A 644 - Cheltuieli din investiii imobiliare
titluri financiare A 646 - Cheltuieli din cedarea i casarea
A 60361 - Dobnzi privind certificatele de depozit A 609 - Alte cheltuieli de exploatare imobilizrilor
A 60362 - Dobnzi privind carnetele i libretele A 6461 - Cheltuieli din cedarea i casarea
de economii Grupa 61 - CHELTUIELI CU ANGAJAII imobilizrilor necorporale
A 60363 - Dobnzi privind obligaiunile A 611 - Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt A 6462 - Cheltuieli din cedarea i casarea
A 60364 - Dobnzi privind alte datorii constituite ale angajailor imobilizrilor corporale
prin titluri A 6111 - Cheltuieli cu indemnizaii i salarii A 647 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor
A 6037 - Cheltuieli diverse privind operaiunile A 6112 - Cheltuieli cu absenele pe termen scurt A 6471 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor
cu titluri i alte instrumente financiare compensate necorporale
A 6039 - Comisioane A 6113 - Cheltuieli cu prime reprezentnd A 6472 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor
A 604 - Cheltuieli cu operaiunile de leasing participarea angajailor la profit i alte sume corporale
A 6041 - Dobnzi aferente datoriilor din similare A 649 - Alte cheltuieli diverse din exploatare
operaiuni de leasing financiar A 6114 - Cheltuieli cu beneficiile nemonetare A 6491 - Despgubiri, amenzi i penaliti
A 6042 - Cheltuieli cu chiriile A 61141 - Cheltuieli cu tichetele de mas acordate A 6492 - Donaii i subvenii acordate
A 6049 - Comisioane angajailor A 6493 - Cheltuieli privind sponsorizrile
A 605 - Cheltuieli privind datoriile A 61149 - Alte cheltuieli privind beneficiile A 6496 - Cheltuieli privind calamitile i alte
subordonate nemonetare evenimente similare
A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate A 6115 - Cheltuieli cu beneficiile angajailor sub A 6497 - Alte cheltuieli diverse din exploatare
la termen forma plilor pe baz de aciuni
A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate A 6116 - Cheltuieli cu alte beneficii ale Grupa 65 - CHELTUIELI CU
pe durat nedeterminat angajailor AMORTIZRILE PRIVIND IMOBILIZ
A 6059 - Comisioane A 61161 - Cheltuieli cu beneficiile postangajare NECORPORALE I CORPORALE
A 606 - Cheltuieli privind operaiunile de schimb A 61162 - Cheltuieli cu alte beneficii pe termen A 651 - Cheltuieli cu amortizrile
A 6061 - Cheltuieli din diferene de curs valutar lung ale angajailor imobilizrilor necorporale
aferente tranzaciilor n valut A 61163 - Cheltuieli cu beneficiile pentru A 652 - Cheltuieli cu amortizrile
A 6069 - Comisioane terminarea contractului de munc imobilizrilor corporale
A 607 - Cheltuieli privind operaiunile n afara A 612 - Cheltuieli privind asigurrile i protecia
bilanului i operaiunile cu instrumente derivate social Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTRI
A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare A 6121 - Contribuia unitii la asigurrile sociale PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE I
A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de A 6122 - Contribuia unitii pentru ajutorul de PIERDERI DIN CREANE
creditare primite de la instituii de credit omaj A 661 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea
A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de A 6123 - Contribuia angajatorului pentru creanelor din operaiuni de trezorerie i
creditare primite de la clientel asigurrile sociale de sntate interbancare
A 6072 - Cheltuieli cu garaniile financiare A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurrile i A 6611 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru
A 60721 - Cheltuieli cu garaniile financiare protecia social deprecieri identificate la nivel individual
primite de la instituii de credit A 617 - Alte cheltuieli privind angajaii A 6612 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru
A 60722 - Cheltuieli cu garaniile financiare deprecieri identificate la nivelul grupurilor de
primite de la clientel Grupa 62 - CHELT CU ALTE IMPOZITE, active
A 6074 - Cheltuieli privind operaiunile cu TAXE I VRSMINTE ASIMILATE financiare
instrumente derivate deinute n vederea A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe i A 6613 - Cheltuieli cu ajustri colective pentru
tranzacionrii vrsminte asimilate pierderi generate dar neidentificate

6
A 6617 - Cheltuieli cu ajustri pentru dobnzi A 66447 - Cheltuieli cu ajustri pentru dobnzi P 70152 - Dobnzi de la operaiunile reverse repo
calculate aferente creanelor depreciate calculate aferente creanelor depreciate la termen
A 662 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea A 665 - Cheltuieli cu provizioane P 70153 - Dobnzi de la titlurile luate cu
creanelor din operaiuni cu clientela A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru mprumut de pe o zi pe alta
A 6621 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru angajamente de creditare, garanii financiare i P 70154 - Dobnzi de la titlurile luate cu
deprecieri identificate la nivel individual alte mprumut la termen
A 6622 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru angajamente date P 7016 - Venituri din operaiunile cu organizaiile
deprecieri identificate la nivelul grupurilor de A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru cooperatiste de credit din cadrul reelei
active beneficiile angajailor P 70161 - Dobnzi de la contul curent la casa
financiare A 66521 - Cheltuieli cu provizioane pentru central
A 6623 - Cheltuieli cu ajustri colective pentru beneficii ale angajailor sub forma absenelor P 70162 - Dobnzi de la depozitele la casa
pierderi generate dar neidentificate compensate central
A 6627 - Cheltuieli cu ajustri pentru dobnzi pe termen scurt P 70163 - Dobnzi de la creditele acordate
calculate aferente creanelor depreciate A 66522 - Cheltuieli cu provizioane pentru organizaiilor cooperatiste de credit din cadrul
A 663 - Cheltuieli cu ajustri pentru depreciere participarea angajailor la profit i prime de pltit reelei
privind operaiuni cu titluri i operaiuni diverse A 66523 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii P 70164 - Dobnzi privind valorile de recuperat
A 6631 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea i alte obligaii similare de la organizaiile cooperatiste de credit din
titlurilor i altor active financiare A 66525 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte cadrul
A 66311 - Cheltuieli cu deprecierea activelor beneficii postangajare reelei
financiare disponibile n vederea vnzrii A 66526 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte P 70168 - Dobnzi din creane depreciate privind
A 66312 - Cheltuieli cu ajustri pentru beneficii pe termen lung ale angajailor operaiunile cu organizaiile cooperatiste de credit
deprecierea investiiilor pstrate pn la scaden A 66527 - Cheltuieli cu provizioane pentru din cadrul reelei
A 66313 - Cheltuieli cu ajustri pentru beneficii ale angajailor la terminarea contractului P 70169 Comisioane
deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii de P 7017 - Alte venituri din dobnzi
evaluate la cost munc P 7018 - Dobnzi din creane depreciate
A 6632 - Cheltuieli cu ajustri pentru creane din A 66529 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte P 7019 - Comisioane
operaiuni cu titluri i operaiuni diverse beneficii ale angajailor P 702 - Venituri din operaiunile cu clientela
A 66321 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru litigii P 7021 - Dobnzi de la creane comerciale i
deprecieri identificate la nivel individual A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru credite acordate clientelei
A 66322 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru restructurare P 70211 - Dobnzi de la operaiunile de scont,
deprecieri identificate la nivelul grupurilor de A 6655 - Cheltuieli cu provizioane pentru forfetare i alte creane comerciale
active dezafectarea imobilizrilor corporale i alte P 70212 - Dobnzi de la operaiunile de factoring
financiare aciuni similare P 70213 - Dobnzi de la creditele de trezorerie
A 66323 - Cheltuieli cu ajustri colective pentru legate de acestea P 70214 - Dobnzi de la creditele de consum i
pierderi generate dar neidentificate A 6657 - Cheltuieli privind actualizarea vnzri n rate
A 66327 - Cheltuieli cu ajustri pentru dobnzi provizioanelor P 70215 - Dobnzi de la creditele pentru
calculate aferente creanelor depreciate A 6659 - Cheltuieli cu alte provizioane finanarea operaiunilor de comer exterior
A 6633 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea A 668 - Pierderi din creane neacoperite cu P 70216 - Dobnzi de la creditele pentru
stocurilor i a activelor asimilate ajustri pentru depre finanarea stocurilor i pentru echipamente
A 664 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea P 70217 - Dobnzi de la creditele pentru investiii
activelor imobilizate Grupa 68 - CHELTUIELI DIN AJUSTAREA imobiliare
A 6641 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea LA INFLAIE P 70218 - Dobnzi de la alte credite acordate
titlurilor de participare deinute n filiale, n A 681 - Cheltuieli cu ajustarea la inflaie clientelei
entiti P 7022 - Dobnzi de la creditele acordate
asociate i n entiti controlate n comun Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL instituiilor financiare
A 6642 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea PE PROFIT P 70221 - Dobnzi de la creditele de pe o zi pe
imobilizrilor A 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent alta
A 66421 - Cheltuieli cu ajustri pentru A 692 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amnat P 70222 - Dobnzi de la creditele la termen
deprecierea imobilizrilor n curs P 7023 - Dobnzi de la operaiunile reverse repo
A 66422 - Cheltuieli cu ajustri pentru i titlurile luate cu mprumut
deprecierea imobilizrilor necorporale CLASA 7 VENITURI P 70231 - Dobnzi de la operaiunile reverse repo
A 66423 - Cheltuieli cu ajustri pentru de pe o zi pe alta
deprecierea imobilizrilor corporale Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA P 70232 - Dobnzi de la operaiunile reverse repo
A 6643 - Cheltuieli cu ajustri pentru depreciere DE EXPLOATARE la termen
aferente operaiunilor de leasing financiar P 701 - Venituri din operaiunile de trezorerie P 70233 - Dobnzi de la titlurile luate cu
A 66431 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru i operaiunile interbancare mprumut de pe o zi pe alta
deprecieri identificate la nivel individual P 7011 - Dobnzi de la Banca Naional a P 70234 - Dobnzi de la titlurile luate cu
A 66432 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru Romniei mprumut la termen
deprecieri identificate la nivelul grupurilor de P 7012 - Dobnzi de la conturile de corespondent P 7024 - Dobnzi de la conturile curente debitoare
active P 7013 - Dobnzi de la conturile de depozite la P 7027 - Alte venituri din dobnzi
financiare instituii de credit P 7028 - Dobnzi din creane depreciate
A 66433 - Cheltuieli cu ajustri colective pentru P 70131 - Dobnzi de la depozitele la vedere P 7029 Comisioane
pierderi generate dar neidentificate P 70132 - Dobnzi de la depozitele la termen P 703 - Venituri din operaiunile cu titluri i
A 66437 - Cheltuieli cu ajustri pentru dobnzi P 70133 - Dobnzi de la depozitele colaterale alte instrumente financiare
calculate aferente creanelor depreciate P 70134 - Dobnzi de la depozitele rambursabile P 7031 - Ctiguri aferente activelor i datoriilor
A 6644 - Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea dup notificare financiare deinute n vederea tranzacionrii
creanelor aferente activelor imobilizate P 7014 - Dobnzi de la creditele acordate P 70311 - Ctiguri din reevaluarea i cesiunea
A 66441 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru instituiilor de credit activelor financiare deinute n vederea
deprecieri identificate la nivel individual P 70141 - Dobnzi de la creditele de pe o zi pe tranzacionrii
A 66442 - Cheltuieli cu ajustri specifice pentru alta P 70312 - Ctiguri din reevaluarea i cesiunea
deprecieri identificate la nivelul grupurilor de P 70142 - Dobnzi de la creditele la termen datoriilor financiare deinute n vederea
active P 7015 - Dobnzi de la operaiunile reverse repo tranzacionrii
financiare i titlurile luate cu mprumut P 7032 - Ctiguri aferente activelor i datoriilor
A 66443 - Cheltuieli cu ajustri colective pentru P 70151 - Dobnzi de la operaiunile reverse repo financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea
pierderi generate dar neidentificate de pe o zi pe alta just prin profit sau pierdere

7
P 70321 - Ctiguri din reevaluarea i cesiunea P 70751 - Ctiguri privind instrumentele de Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTRI
activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la acoperire a valorii juste PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE I
valoarea just prin profit sau pierdere P 70752 - Ctiguri privind instrumentele de RECUPERRIDE CREANE
P 70322 - Ctiguri din reevaluarea i cesiunea acoperire a fluxurilor de trezorerie P 761 - Venituri din ajustri pentru
datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate P 70753 - Ctiguri privind instrumentele deprecierea creanelor din operaiuni de
la valoarea just prin profit sau pierdere acoperite n cadrul unei operaiuni de acoperire a trezorerie i interbancare
P 7033 - Venituri aferente activelor financiare valorii P 7611 - Venituri din ajustri specifice pentru
disponibile n vederea vnzrii juste deprecieri identificate la nivel individual
P 70331 - Dobnzi P 7076 - Venituri din dobnzi aferente P 7612 - Venituri din ajustri specifice pentru
P 70333 - Dividende i venituri asimilate instrumentelor derivate desemnate ca instrumente deprecieri identificate la nivelul grupurilor de
P 70336 - Ctiguri din cesiune de active
P 7034 - Venituri aferente investiiilor pstrate acoperire a riscului de rat a dobnzii financiare
pn la scaden P 7077 - Venituri din alte angajamente date P 7613 - Venituri din ajustri colective pentru
P 70341 - Dobnzi P 708 - Venituri din prestaiile de servicii pierderi generate dar neidentificate
P 70342 - Ctiguri din cesiune financiare P 762 - Venituri din ajustri pentru
P 7035 - Venituri aferente instrumentelor de P 7081 - Comisioane privind titlurile gestionate deprecierea creanelor din operaiuni cu
capitaluri proprii evaluate la cost sau n depozit clientela
P 70351 - Dividende i venituri asimilate P 7082 - Comisioane privind operaiunile cu P 7621 - Venituri din ajustri specifice pentru
P 70352 - Ctiguri din cesiune titluri efectuate n contul clientelei deprecieri identificate la nivel individual
P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri P 7083 - Comisioane din activitile de asisten P 7622 - Venituri din ajustri specifice pentru
P 7037 - Venituri diverse din operaiunile cu i consultan deprecieri identificate la nivelul grupurilor de
titluri i alte instrumente financiare P 70831 - Comisioane din activitile de asisten active
P 7038 - Dobnzi din creane depreciate i consultan pentru persoane fizice financiare
P 7039 - Comisioane P 70832 - Comisioane din activitile de asisten P 7623 - Venituri din ajustri colective pentru
P 704 - Venituri din operaiunile de leasing i consultan pentru persoane juridice pierderi generate dar neidentificate
P 7041 - Dobnzi aferente creanelor din P 70839 - Alte comisioane P 763 - Venituri din ajustri pentru depreciere
operaiuni de leasing financiar P 7085 - Venituri privind mijloacele de plat privind operaiuni cu titluri i operaiuni
P 7042 - Venituri din chirii P 7087 - Alte venituri din prestaiile de servicii diverse
P 7048 - Dobnzi din creane depreciate financiare P 7631 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
P 7049 - Comisioane P 709 - Alte venituri din activitatea de titlurilor i altor active financiare
P 705 - Venituri din credite subordonate exploatare P 76311 - Venituri din reluarea deprecierii
P 7051 - Dobnzi de la creditele subordonate la activelor financiare disponibile n vederea
termen vnzrii
P 7052 - Dobnzi de la creditele subordonate pe Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN P 76312 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
durat nedeterminat EXPLOATARE investiiilor pstrate pn la scaden
P 7058 - Dobnzi din creane depreciate P 741 - Cota - parte din chelt sediului social P 7632 - Venituri din ajustri pentru creane din
P 7059 - Comisioane P 744 - Venit din reevaluarea imob corporale operaiuni cu titluri i operaiuni diverse
P 706 - Venituri din operaiunile de schimb P 745 - Venituri din cedarea prilor n cadrul P 76321 - Venituri din ajustri specifice
P 7061 - Venituri din diferene de curs valutar societilor comerciale legate, a titlurilor de constituite pentru deprecieri identificate la nivel
aferente tranzaciilor n valut participare i a titl activitii de portofoliu individual
P 7069 - Comisioane P 746 - Venituri din cedarea i casarea P 76322 - Venituri din ajustri specifice
P 707 - Venituri din operaiunile n afara imobilizrilor corporale i necorporale constituite pentru deprecieri identificate la nivelul
bilanului i operaiunile cu instrumente P 7461 - Venituri din cedarea i casarea grupurilor de
derivate imobilizrilor corporale active financiare
P 7071 - Venituri din angajamentele de creditare P 7462 - Venituri din cedarea i casarea P 76323 - Venituri din ajustri colective pentru
P 70711 - Venituri din angajamentele de creditare imobilizrilor necorporale pierderi generate dar neidentificate
n favoarea instituiilor de credit P 747 - Venituri accesorii P 7633 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
P 70712 - Venituri din angajamentele de creditare P 7471 - Venituri din alte activiti stocurilor i a activelor asimilate
n favoarea clientelei P 7479 - Alte venituri accesorii P 764 - Venituri din ajustri pentru
P 7072 - Venituri din garaniile financiare P 74791 - Venituri din operaiuni de intermediere deprecierea activelor imobilizate
P 70721 - Venituri din garaniile financiare n n domeniul asigurrilor P 7641 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
favoarea instituiilor de credit P 74799 - Venituri accesorii diverse titlurilor de participare deinute n filiale, n
P 70722 - Venituri din garaniile financiare n P 749 - Alte venituri diverse din exploatare entiti
favoarea clientelei P 7492 - Cota - parte din subveniile de investiii asociate i n entiti controlate n comun
P 7074 - Venituri privind operaiunile cu trecut la venituri P 7642 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
instrumente derivate deinute n vederea P 7493 - Venituri din subvenii de exploatare imobilizrilor
tranzacionrii P 74931 - Venituri din subvenii de exploatare P 76421 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
P 70741 - Ctiguri privind instrumentele derivate aferente veniturilor din activitatea de exploatare imobilizrilor n curs
pe rata dobnzii P 74932 - Venituri din subvenii de exploatare P 76422 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
P 70742 - Ctiguri privind instrumentele derivate pentru materii prime i materiale consumabile imobilizrilor necorporale
pe instrumente de capitaluri proprii P 74933 - Venituri din subvenii de exploatare P 76423 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
P 70743 - Ctiguri privind instrumentele derivate pentru plata personalului imobilizrilor corporale
pe cursul de schimb P 74934 - Venituri din subvenii de exploatare P 7643 - Venituri din ajustri pentru depreciere
P 70744 - Ctiguri privind instrumentele derivate pentru asigurri i protecia social aferente operaiunilor de leasing financiar
pe riscul de credit P 74935 - Venituri din subvenii de exploatare P 76431 - Venituri din ajustri specifice pentru
P 70745 - Ctiguri privind instrumentele derivate pentru alte cheltuieli de exploatare deprecieri identificate la nivel individual
pe mrfuri P 74936 - Venituri din subvenii de exploatare P 76432 - Venituri din ajustri specifice pentru
P 70746 - Ctiguri privind alte instrumente aferente altor venituri deprecieri identificate la nivelul grupurilor de
derivate P 7494 - Venituri din producia de imobilizri active
P 70747 - Ctiguri privind instrumentele de P 7495 - Venituri privind bunurile mobile i financiare
acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea imobile din executarea creanelor P 76433 - Venituri din ajustri colective pentru
ineficient) P 7499 - Alte venituri pierderi generate dar neidentificate
P 70749 - Comisioane P 74991 - Venit din despg, amenzi i penaliti P 7644 - Venituri din ajustri pentru deprecierea
P 7075 - Ctiguri privind contabilitatea de P 74992 - Venituri din donaii creanelor aferente activelor imobilizate
acoperire P 74997 - Alte venituri diverse de exploatare P 76441 - Venituri din ajustri specifice pentru
deprecieri identificate la nivel individual
8
P 76442 - Venituri din ajustri specifice pentru P 9313 - Lei vndui i nc nelivrai B 9524 - Swap financiar de valute
deprecieri identificate la nivelul grupurilor de P 9314 - Valut vndut i nc nelivrat A 95241 - Lei de primit contra valut de livrat
active Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE P 95242 - Valut de livrat contra lei de primit
financiare VALUT N AFARA BILANULUI A 95243 - Valut de primit contra lei de livrat
P 76443 - Venituri din ajustri colective pentru B 941 - Poziie de schimb P 95244 - Lei de livrat contra valut de primit
pierderi generate dar neidentificate B 942 - Contravaloarea poziiei de schimb A 95245 - Valut de primit contra valut de livrat
P 765 - Venituri din provizioane B 943 - Conturi de ajustare valut P 95246 - Valut de livrat contra valut de primit
P 7651 - Venituri din provizioane pentru A 9525 - Alte instrumente derivate pe cursul de
angajamente de creditare, garanii financiare i Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE schimb
alte B 951 - Instrumente derivate deinute n vederea A 95251 - Opiuni pe piee la buna nelegere
angajamente date tranzacionrii A 95252 - Alte instrumente pe piee la buna
P 7652 - Venituri din provizioane pentru A 9511 - Instrumente derivate pe rata dobnzii nelegere
beneficiile angajailor A 95111 - Swap pe rata dobnzii A 95253 - Opiuni pe piee organizate
P 76521 - Venituri din provizioane pentru A 95112 - Opiuni pe piee la buna nelegere A 95254 - Alte instrumente pe piee organizate
beneficii ale angajailor sub forma absenelor A 95113 - Alte instrumente pe piee la buna A 9526 - Instrumente derivate pe riscul de credit
compensate nelegere A 95261 - Credit default swap
pe termen scurt A 95114 - Opiuni pe piee organizate A 95262 - Credit spread option
P 76522 - Venituri din provizioane pentru A 95115 - Alte instrumente pe piee organizate A 95263 - Total return swap
participarea angajailor la profit i prime de pltit A 9512 - Instrumente derivate pe instrumente de A 95264 - Alte instrumente
P 76523 - Venituri din provizioane pentru pensii capitaluri proprii A 9527 - Instrumente derivate pe mrfuri
i alte obligaii similare A 95121 - Opiuni pe piee la buna nelegere A 9528 - Alte instrumente derivate
P 76525 - Venituri din provizioane pentru alte A 95122 - Alte instrumente pe piee la buna B 953 - Instrumente derivate de acoperire a
beneficii postangajare nelegere fluxurilor de trezorerie
P 76526 - Venituri din provizioane pentru alte A 95123 - Opiuni pe piee organizate A 9531 - Instrumente derivate pe rata dobnzii
beneficii pe termen lung ale angajailor A 95124 - Alte instrumente pe piee organizate A 95311 - Swap pe rata dobnzii
P 76527 - Venituri din provizioane pentru B 9513 - Operaiuni ferme de schimb la termen A 95312 - Opiuni pe piee la buna nelegere
beneficii ale angajailor la terminarea contractului A 95131 - Lei de primit contra valut de livrat A 95313 - Alte instrumente pe piee la buna
de munc P 95132 - Valut de livrat contra lei de primit nelegere
P 76529 - Venituri din provizioane pentru alte A 95133 - Valut de primit contra lei de livrat A 95314 - Opiuni pe piee organizate
beneficii ale angajailor P 95134 - Lei de livrat contra valut de primit A 95315 - Alte instrumente pe piee organizate
P 7653 - Venituri din provizioane pentru litigii A 95135 - Valut de primit contra valut de livrat A 9532 - Instrumente derivate pe instrumente de
P 7654 - Venituri din provizioane pentru P 95136 - Valut de livrat contra valut de primit capitaluri proprii
restructurare B 9514 - Swap financiar de valute A 95321 - Opiuni pe piee la buna nelegere
P 7655 - Venituri din provizioane pentru A 95141 - Lei de primit contra valut de livrat A 95322 - Alte instrumente pe piee la buna
dezafectarea imobilizrilor corporale i alte P 95142 - Valut de livrat contra lei de primit nelegere
aciuni similare A 95143 - Valut de primit contra lei de livrat A 95323 - Opiuni pe piee organizate
legate de acestea P 95144 - Lei de livrat contra valut de primit A 95324 - Alte instrumente pe piee organizate
P 7659 - Venituri din alte provizioane A 95145 - Valut de primit contra valut de livrat B 9533 - Operaiuni ferme de schimb la termen
P 767 - Venituri din recuperri de creane P 95146 - Valut de livrat contra valut de primit A 95331 - Lei de primit contra valut de livrat
A 9515 - Alte instrumente derivate pe cursul de P 95332 - Valut de livrat contra lei de primit
Grupa 78 - VENITURI DIN AJUSTAREA LA schimb A 95333 - Valut de primit contra lei de livrat
INFLAIE A 95151 - Opiuni pe piee la buna nelegere P 95334 - Lei de livrat contra valut de primit
P 781 - Venituri din ajustarea la inflaie A 95152 - Alte instrumente pe piee la buna A 95335 - Valut de primit contra valut de livrat
nelegere P 95336 - Valut de livrat contra valut de primit
Grupa 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE A 95153 - Opiuni pe piee organizate B 9534 - Swap financiar de valute
PROFIT AMNAT A 95154 - Alte instrumente pe piee organizate A 95341 - Lei de primit contra valut de livrat
P 791 - Venituri din impozitul pe profit amnat A 9516 - Instrumente derivate pe riscul de credit P 95342 - Valut de livrat contra lei de primit
A 95161 - Credit default swap A 95343 - Valut de primit contra lei de livrat
A 95162 - Credit spread option P 95344 - Lei de livrat contra valut de primit
CLASA 9 - OPERAIUNI N AFARA A 95163 - Total return swap A 95345 - Valut de primit contra valut de livrat
BILANULUI A 95164 - Alte instrumente P 95346 - Valut de livrat contra valut de primit
A 9517 - Instrumente derivate pe mrfuri A 9535 - Alte instrumente derivate pe cursul de
Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE A 9518 - Alte instrumente derivate schimb
CREDITARE B 952 - Instrumente derivate de acoperire a A 95351 - Opiuni pe piee la buna nelegere
A 901 - Angajamente n favoarea instituiilor de valorii juste A 95352 - Alte instrumente pe piee la buna
credit A 9521 - Instrumente derivate pe rata dobnzii nelegere
P 902 - Angajamente primite de la instituii de A 95211 - Swap pe rata dobnzii A 95353 - Opiuni pe piee organizate
credit A 95212 - Opiuni pe piee la buna nelegere A 95354 - Alte instrumente pe piee organizate
A 903 - Angajamente n favoarea clientelei A 95213 - Alte instrumente pe piee la buna A 9536 - Instrumente derivate pe riscul de credit
P 904 - Angajamente primite de la clientel nelegere A 95361 - Credit default swap
A 95214 - Opiuni pe piee organizate A 95362 - Credit spread option
Grupa 91 - GARANII FINANCIARE A 95215 - Alte instrumente pe piee organizate A 95363 - Total return swap
A 911 - Garanii date instituiilor de credit A 9522 - Instrumente derivate pe instrumente de A 95364 - Alte instrumente
P 912 - Garanii primite de la instituii de credit capitaluri proprii A 9537 - Instrumente derivate pe mrfuri
A 913 - Garanii date pentru clientel A 95221 - Opiuni pe piee la buna nelegere A 9538 - Alte instrumente derivate
P 914 - Garanii primite de la clientel A 95222 - Alte instrumente pe piee la buna A 954 - Instrumente derivate de acoperire a
Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND nelegere valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului
TITLURILE I ALTE ACTIVE A 95223 - Opiuni pe piee organizate de rat a
FINANCIARE A 95224 - Alte instrumente pe piee organizate dobnzii
A 921 - Titluri i alte active financiare de primit B 9523 - Operaiuni ferme de schimb la termen A 955 - Instrumente derivate de acoperire a
P 922 - Titluri i alte active financiare de livrat A 95231 - Lei de primit contra valut de livrat fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu
Grupa 93 - OPERAIUNI DE SCHIMB LA P 95232 - Valut de livrat contra lei de primit mpotriva
VEDERE A 95233 - Valut de primit contra lei de livrat riscului de rat a dobnzii
B 931 - Operaiuni de schimb la vedere P 95234 - Lei de livrat contra valut de primit
A 9311 - Lei cumprai i nc neprimii A 95235 - Valut de primit contra valut de livrat Grupa 96 - GARANII REALE
A 9312 - Valut cumprat i nc neprimit P 95236 - Valut de livrat contra valut de primit P 961 - Garanii reale primite
9
P 9611 - Ipoteci imobiliare
P 9612 - Gajuri cu deposedare
P 9613 - Gajuri fr deposedare
P 9619 - Alte garanii primite
A 962 - Garanii reale date
A 9621 - Ipoteci imobiliare
A 9622 - Gajuri cu deposedare
A 9623 - Gajuri fr deposedare
A 9629 - Alte garanii date

Grupa 97 - ALTE ANGAJAMENTE


A 971 - Alte angajamente date
P 972 - Alte angajamente primite

Grupa 98 - ANGAJAMENTE NDOIELNICE


A 981 - Angajamente ndoielnice
A 9811 - Angajamente de creditare
A 9812 - Garanii financiare
A 9819 - Alte angajamente date

Grupa 99 - ALTE CONTURI N AFARA


BILANULUI
P 991 - Bunuri luate cu chirie
P 992 - Valori primite n pstrare sau custodie
A 993 - Alte active contingente
P 994 - Alte datorii contingente
P 995 - Filtre prudeniale
B 998 - Alte conturi n afara bilanului
P 9981 - Alte valori primite
A 9982 - Alte valori date
B 9989 - Conturi diverse n afara bilanului
B 999 Contrapartida

10