Sunteți pe pagina 1din 156

SHAUNA MICHAELS

R`t`cire
pe t`rmul
triste]ii
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
NICU APOSTOLESCU

ALCRIS
Romance
Capitolul 1

M-am \ntors, m`tu[` Mary!


Nan Durrant \[i sprijini bicicleta de una dintre coloanele rotunjite
care propteau copertina de la intrarea \n fosta cas` parohial` [i urc`
treptele \n fug`.
Ai cump`rat carnea de vit`, don'[oar`? O coam` ro[cat`, ciufulit`
\[i f`cu apari]ia pe u[a verde din cap`tul holului.
Iart`-m`, Rose. Nan scutur` din cap. M`celarul n-avea o bucat`
destul de mare, a[a c` am luat o pulp` de miel.
Mielul e foarte bun pentru noi. Rose \i lu` co[ul din mn`,
n\ncrez`toare. Da' nu-[' dac` va fi pe gustul cuiva de la Londra.
|ncruntarea \ngrijorat` o f`cea s` par` mai grosolan`, iar curentul nu-i
ajuta cu nimic aspectul ciufulit. Probabil o fi obi[nuit s` m`nnce \n
restaurante [ic, declar` ea vag, unde toate mnc`rurile au nume str`ine.
{i de fapt cape]i o musaca de cartofi la pre] astronomic, rse Nan.
Ei bine, chiar dac` nu-i place, o s` trebuiasc` s` se declare mul]umit cu
mielul, spuse ea hot`rt. Nu-]i face griji, Rose. Dac` acest Keir Raven e
obi[nuit cu restaurantele, legumele proaspete de gr`din` o s` \nsemne
o varia]ie pl`cut`. De[i tinerii doctori nu prea m`nnc` \n asemenea
locuri. Experien]a mea spune c` de obicei se mul]umesc cu o tigaie. Ah,
am vorbit ca m`tu[a Mary. Scr]itul inconfundabil al sofalei din salon
6 SHAUNA MICHAELS

demonstr` c` cineva tocmai se ridicase de pe pernele confortabile. M`


duc s`-i dau vestea despre carne.
Dar, don'[oar`, f`cu Rose semne misterioase spre u[a salonului,
doamna Gray nu e ... al naibii ceainic! Dinspre buc`t`rie se auzea un
[uierat ascu]it [i orice ar fi vrut s` spun` Rose fu definitiv pierdut, \n
vreme ce ro[cata se repezea spre u[a verde, \n ajutorul ceainicului aflat
la ananghie.
S`rmana Rose! Nan zmbi ca pentru sine [i se \ntoarse. Femeia
abia se obi[nuise cu John Barclay, fostul asistent al unchiului. Fusese un
tn`r t`cut, simplu, de-al casei, pl`cut, care se integrase u[or \n
atmosfera familial` a c`minului doctorului [i care c[tigase urgent
inima Rosei, datorit` pl`cerii nedisimulate cu care savura cana de cacao
fierbinte l`sat` pe sob` pentru el, dup` cte o vizit` \n miez de noapte.
To]i se \ntristaser` la plecarea lui John, de[i se bucurau c` prinsese acea
ocazie de specializare.
Sper c` urm`torul va fi la fel de modest [i \nfometat ca John, cnd
[i-a f`cut apari]ia prima oar`, spuse Nan cu voce tare, pentru urechea
\nc` invizibilei Mary Gray. U[a salonului era larg deschis` [i probabil c`
auzise schimbul de cuvinte dintre ea [i Rose. Oricum, o s` vedem noi
desear` ah! Se \ntrerupse \n prag [i r`mase cu ochii pe b`rbatul \nalt,
cu p`r negru, care o privea ni]el \ncurcat.
|l c`uta]i pe unchiul Oliver pe doctorul Gray, voiam s` spun?
\ntreb` ea. Cabinetul este dup` col]ul casei. U[a galben`, cu firm`. Se
opri, con[tient` c` mersul pe biciclet` avusese asupra p`rului ei blond
acela[i efect ca [i curentul din cas` asupra claiei Rosei. Ridic` o mn`
s`-[i aranjeze coafura, dar o l`s` s` cad` la loc, iritat` de lucirea amuzat`
a ochilor negri care o priveau de la \n`l]ime, de sub sprncenele la fel
de \nchise la culoare ca [i p`rul \ngrijit piept`nat, foarte diferit de
\nclceala din capul ei.
|l caut pe doctorul Gray, dar nu \n calitate de pacient. {i mi-e
foame, \ntr-adev`r. Zmbi, expunndu-[i din]ii albi [i egali [i ad`ug`:
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 7

am ajuns ceva mai devreme. Am profitat de o ocazie. Sper c` nu


reprezint` un inconvenient? Expresia amuzat` disp`ru, fiind \nlocuit`
de o u[oar` \ngrijorare, provocat` de uimirea ce ap`ruse \n ochii ei
c`prui-deschis.
Doar n-oi fi \nghi]i \n sec doar nu e[ti Keir Raven? N-avea cum
s` fie, sau se \n[ela? |n primul rnd, p`rea mult mai matur. De fapt,
nu-l \ntrebase pe unchiul Oliver c]i ani avea noul asistent, ci \[i
\nchipuise c` va fi cineva cam de aceea[i vrst` cu John. Fa]` de cei
dou`zeci [i [ase de ani ai Nanei, acela ar`tase ca un frate mai mic, \ns`
b`rbatul din fa]a ei p`rea s` aib` peste treizeci. {i era sofisticat. |l privi
critic. Costumul gris-perl \i venea ca o m`nu[`, sugernd un croitor de
lux, foarte scump. C`ma[a alb`, impecabil`, observ` ea, era sut` la sut`
m`tase, precum [i cravata albastr`, perfect asortat`. Pantofii p`reau a fi
lucra]i de mn`. Mai mult, nu exista niciun semn c` ar fi fost subnutrit.
Numele meu este Keir Raven, recunoscu el, [i-i \ntinse o mn`
foarte \ngrijit`. Bun` ziua. Se prezentase pe un ton grav.
A, bun`. Pe furi[, Nan \[i [terse mna dreapt` de pantaloni, \nainte
s` i-o \ntind`. La \ntoarcerea din sat, avusese necazuri cu lan]ul de la
biciclet`, iar degetele ei purtau \nc` semnele interven]iei mecanice, \n
ciuda faptului c` le [tersese cu un m`nunchi de frunze de m`cri[, pe
marginea [an]ului. Acestea \nl`turaser` par]ial petele negre,
\nlocuindu-le cu dungi verzi.
Ah, Raven! Spre u[urarea Nanei, Oliver Gray intr` hot`rt pe u[a
dubl` ce d`dea spre teras`. Nevast`-mea mi-a spus c` ai venit. M` bucur
c` ai ajuns mai devreme. Astfel, vei avea vreme s` te obi[nuie[ti cu locul,
\nainte de a \ncepe lucrul, mine-diminea]`. Amabilul doctor scutur`
mna nou-venitului, vizibil fericit. Privindu-i, Nan se \ntreb` cum naiba
ajunsese unchiul s`-l aleag` asistent. Sau mai degrab`, cum acceptase
Keir Raven s` se angajeze la cabinetul unui doctor de ]ar`, \ntr-un fund
de lume, unde cel mai important eveniment era expozi]ia floral`
anual`. Ar fi fost greu s`-]i imaginezi dou` personaje mai diferite ca
8 SHAUNA MICHAELS

aspect. Oliver Gray era \nalt, \nc` viguros, dar [chiop`ta u[or din cauza
reumatismului [i a celor [aizeci de ani \mplini]i. |l auzise spunnd c`
noul asistent \i va fi partener. Acea amintire o lumin` \n privin]a vrstei
lui Keir Raven [i a faptului c` p`rea s` aib` experien]`.
Doar nu te gnde[ti s` te retragi? \l chestion` ea, cu o figur`
\ngrijorat`. Cabinetul [i micul spital de ]ar` reprezentau via]a lui Oliver
Gray. Sper c` nu e[ti bolnav?
Doamne fere[te, copil`, \i \ndep`rt` el temerile, rznd. Dar satele
se dezvolt`. Deja este prea mult de lucru pentru un singur om [i,
oricum, cndva va trebui s` m` [i retrag, dac` nu pentru mine, m`car
de dragul pacien]ilor, \i explic` el serios. Era o atitudine tipic` pentru
con[tiinciozitatea cu care-[i \ndeplinea munca [i pentru grija fa]` de
pacien]i. Succesiune planificat`, cred c` a[a se nume[te \n industrie, [i
este o idee foarte bun`. Las` pacien]ilor timpul necesar s` se
familiarizeze cu alt medic [tii foarte bine ce greu accept` s`tenii un
str`in. Era un adev`r indiscutabil. Pe deasupra, voi avea mai mult timp
pentru cercetare. Nan [tia c` aceast` pasiune n-avea s`-l p`r`seasc`
vreodat`, indiferent de vrst`.
V`d c` ai cunoscut-o deja pe Nan, ca [i pe nevast`-mea, continu`
el, \n vreme ce Mary Gray \[i f`cea apari]ia cu o tav` pe care se g`seau
cafele [i sandvi[uri.
Te-am auzit plngndu-te de foame, zmbi ea. Prnzul va fi gata
peste aproximativ o or`, iar aceste gust`ri n-au cum s` v` strice pofta.
A[ez` tava pe mas`, \ncntat` ca \ntotdeauna cnd putea avea grij` de
cineva.
Nu, mul]umesc, refuz` Nan, rezumndu-se la o ce[cu]` de cafea.
Pe drumul spre cas` am \ntmpinat unele probleme mecanice, \[i
explic` ea starea minilor. |nainte de mas`, va trebui s` m` sp`l
insistent.
|]i depanezi singur` ma[ina? se interes` politicos Keir Raven.
Tonul \ntreb`rii sugera \ns` c` de fapt nu-l prea interesa r`spunsul, iar
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 9

ea \l r`spl`ti cu o indiferen]` pe m`sur`.


N-am ma[in`, m` refeream la biciclet`. Este veche [i necesit` din
cnd \n cnd cte o mic` interven]ie. Reac]iona involuntar la manierele
lui prea civilizate [i la \mbr`c`mintea excesiv de bine pus` la punct.
Nu ]i-ar strica ni[te exerci]ii de condus \nainte de a te \ntoarce la
spital, suger` Mary Gray. O s` ai mai mult` vreme ct mai r`mi aici.
Nan este sor` de caritate la St. Bartholomews, \n Hopminster, \i explic`
ea musafirului. La un moment dat am f`cut apendicit`, iar ea a venit s`
m` \ngrijeasc`, pe urm` a r`mas s`-l ajute pe Oliver, dup` plecarea
fostului asistent. |n timp ce vorbea, \i servi cu o a doua ce[cu]` de cafea.
A fost doar o solu]ie de urgen]`, pn` cnd unchiul Oliver \[i
g`sea un nou asistent, ad`ug` Nan, observnd privirea \ntreb`toare a
lui Keir. Din clipa asta renun] la post. Cu fostul asistent al unchiului ar
fi r`mas s` lucreze de bun`voie [i chiar o f`cuse de cteva ori. Dar nu [i
cu acesta, \[i spuse ea. Keir Raven nu p`rea doritor s` primeasc` ajutor
de la nimeni, \n niciun domeniu. Ceea ce-i sporea nel`murirea privind
motivele pentru care se angajase pe post.
Sper s` m` ridic la standardele \nalte pe care le-ai stabilit, spuse el
subtil, iar ea ro[i. |[i permitea sarcasme? Nu vru s` r`spund` provoc`rii;
n-avea niciun rost s` plece cu stngul. Ca membr` a familiei, era
responsabilitatea ei s` \ncerce s`-l fac` pe noul venit s` se simt` ca
acas`. Nu crezi c` am s` fiu capabil? Hot`rrea ei fu dat` peste cap chiar
de Keir [i de propria z`p`ceal`.
Sunt convins` c` ai s` te descurci de minune Nu reu[ise s`
elimine complet tonul mu[c`tor.
{i? o \ndemn` el s` continue.
E[ti doar ni]el mai \n vrst` dect m` a[teptam, atta tot, r`spunse
ea t`ios, deranjat` de insisten]`.
Parc` ]i-am spus, c`utam pe cineva \n vederea unui parteneriat,
protest` unchiul. Cineva care s` poat` prelua [i activitatea din spital.
Ziceam c`.
10 SHAUNA MICHAELS

Da, \mi amintesc. Pur [i simplu, nu m-am gndit la problem`.


Fusese prea ocupat` cu \ngrijirea m`tu[ii ca s` fie atent` la detalii [i
pentru Nan nu exista nicio diferen]` \ntre doctorii abia ie[i]i de pe
b`ncile [colii. |i pl`ceau oamenii [i era gata s` accepte pe oricine, a[a
c`, \n afara numelui lui mai pu]in obi[nuit, restul spuselor unchiului
fusese dat uit`rii, iar ea trecuse la probleme mai stringente. Nu citise
CV-ul nou-venitului, care i-ar fi spus cam la ce s` se a[tepte. Dac` Keir
Raven urma s` ]in` locul unchiului [i la spital, \nsemna c` avea [i
specializare de chirurg.
Uneori, m` simt chiar mai b`trn.
Nan \i arunc` o privire. |nf`]i[area lui sublinia cumva remarca aceea
banal`. Figura era complet lipsit` de expresie, imposibil de interpretat,
dar uitase s`-[i controleze vocea, iar \n glas r`suna ce? Am`r`ciune?
Deziluzie? Nu putea spune, iar asta o nelini[ti. Spera c` unchiul \i
cercetase \n am`nunt referin]ele. Poate c` Oliver Gray alesese s` tr`iasc`
pe coclauri, dar era un om ager, care v`zuse lumea, dificil de p`c`lit.
Dac` dore[ti, Nan o s`-]i prezinte locul, sun` oferta lui Oliver, care
o f`cu s`-[i mu[te buzele. Nu voia s`-l refuze, dar sim]i c` nici nu-i
surdea ideea de a-i ar`ta lui Keir Raven \mprejurimile, cum spusese
unchiul, de[i nu exista nicio explica]ie logic`. N-avea niciun fel de
planuri pentru dup`-amiaza aceea.
Mi-ar fi de mare ajutor pentru a m` familiariza cu districtul, se
gr`bi Keir s` fie de acord. Dac` domni[oara Durrant
Spune-mi Nan. Vorbise t`ios. Nu lucrau \mpreun` la spital [i
n-avea de gnd s`-i permit` s` stabileasc` o rela]ie de tip sor`-doctor la
casa parohial`. Ct` vreme mai stau aici, o s` m` trateze ca pe oricare
fiin]` uman`, \[i spuse ea, iar hot`rrea probabil c` i se putea citi pe
figur`, fiindc` el se mul]umi s` replice:
Prea bine, dac` [i tu \mi vei spune pe nume.
E mai scurt, admise ea, nemaiad`ugnd c` nici nu-i trecuse prin
minte s` procedeze altfel. Dac` o s` r`mn` la fosta cas` parohial`, va
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 11

trebui s` se obi[nuiasc` [i cu o relativ` lips` de formalism, fie c`-i


pl`cea, fie c` nu. Nu reu[ea s` deduc` dup` expresia lui dac`-i
convenea. Oft`. Ar fi fost mult mai pl`cut s`-[i petreac` ultimele
s`pt`mni de stat acolo \n compania lui John Barcley, cel plecat.
Cine conduce? |i d`duse de \n]eles c` are de ales, mai devreme,
cnd tr`sese Land Roverul unchiului \n fa]a intr`rii.
Tu conduci, replic` el prompt. M`tu[a a spus c` ai nevoie de
exerci]iu, iar mie mi-ar conveni s` pot privi \mprejur. Se a[ez` pe locul
pasagerului, dar nu \nainte de a-i deschide curtenitor portiera [i de a o
ajuta s` se urce la volan. Fusese un gest nea[teptat, iar Nan \l primi cu
pl`cere. Adesea, \n rolul de sor` de caritate \n sec]ia de chirurgie de la
Bartolomew, ea era cea care avea grija altora.
Te deranjeaz` dac` nu ridic`m capota? Se oprise la mijlocul
gestului de a \ntoarce cheia \n contact. Pare s` fie o zi minunat`. Soarele
era blnd, iar ocaziile de a se bucura de c`ldura lui mult prea scurte, dar
poate c` el era obi[nuit cu ma[inile \nchise [i ar fi putut considera cam
necivilizat felul lor de a c`l`tori. De asemenea, i-ar fi zburlit p`rul, \[i
zise ea cu mali]ie, \nc` deranjat` de propriul aspect ciufulit cnd se
cunoscuser`.
E perfect a[a. Se a[ez` mai confortabil. |mi displac spa]iile \nchise.
Din nou \n glasul lui r`sunase acel ceva indefinit. Alt` nel`murire, \[i
spuse ea: Keir nu venise cu ma[ina. A[a lefter cum era cnd ap`ruse,
pn` [i John Barclay conducea o b`trn` r[ni]`, cum obi[nuia s`-i
spun`. Acest individ nu avea ma[in` proprie, lucru deja foarte ciudat
pentru o persoan` cu statutul lui, [i motiv de comentarii. Avea aparen]a
unui individ care conduce o ma[in` scump`, rapid`, sport nu din cele
zgomotoase, f`r` tob` de e[apament, ci una cu motor puternic, un
pursnge de vitez`. Poate c` dintr-un motiv oarecare \[i pierduse
carnetul. B`utur`? |i arunc` o privire cercet`toare, \n vreme ce \nc`lzea
motorul. Nu avea aspect de be]iv, de individ care s` bea la volan.
Nu-]i pui centura de siguran]`?
12 SHAUNA MICHAELS

El [i-o fix`, ajustndu-i lungimea. Oliver Gray st`tuse ultima oar` pe


locul de lng` [ofer [i avea o siluet` mult mai rotunjoar`.
Hmm. Nan eliber` frna de mn`, sim]indu-se \n mod ciudat
u[urat`. Orice ar fi fost, carnetul lui nu fusese definitiv suspendat, era
convins`.
O s` ne \ndrept`m spre Hopminster. Este ora[ul cel mai apropiat.
Adic` trg, rectific` ea, gndindu-se c` \nso]itorul nu-l va g`si cine [tie
ce mare. |n felul acesta, o s` facem un tur complet al satului. O s`-]i faci
o idee privind amplasamentul principalelor ferme, pentru cazul c` va
trebui s` le faci vreo vizit`, precum [i direc]iile \n care se ajunge \n
celelalte sate. |ntoarse Land Roverul spre deal, p`strnd o vitez` redus`.
Voi \ncerca s` aleg zonele \nalte, promise ea. Astfel, din vrful dealurilor
vom avea \n fa]` un fel de hart`. Inspir` adnc aerul cald, \nmiresmat,
care o fermeca \ntotdeauna.
E de preferat gazelor de e[apament. Keir se sprijini de sp`tar,
p`rnd preg`tit s` se bucure de drum, iar ea opri pe creasta dealului,
unde [oseaua nu era m`rginit` de garduri, iar lanul de porumb se
\ntindea pn` la poale.
La ferma Coton Hill a \nceput deja culesul, ar`t` Nan spre dreapta,
unde o \ntrerupere a lanului auriu l`sa la vedere p`mntul ]epos.
Aceast` parcel` pare gata s` primeasc` vizita combinelor, aprecie ea,
privind spre marginea lanului. S`pt`mna viitoare o s` se organizeze o
vn`toare. Vnezi? Cred c` te-ar primi bucuro[i, dac` vrei. Unchiul
Oliver o s` fac` aranjamentul.
M-am dedicat salv`rii vie]ilor, nu distrugerii lor, replic` el scurt, iar
Nan \l privi surprins`.
Voiam doar s` \ncepu ea, uimit` de felul cum fusese primit`
oferta.
Ei bine, nu-i cazul, \n ceea ce m` prive[te, ap`s` el pe cuvinte.
Dup` mine, vn`toarea de pl`cere este o barbarie.
Dar ei n-o fac doar de pl`cere prea bine, ridic` din umeri [i
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 13

porni ma[ina. Ar fi putut m`car s-o refuze politicos, \[i spuse mnioas`;
oricare ar fi fost opinia lui \n acea privin]`, nu era cazul s` fie att de
dur. {i ea prefera s` vorbeasc` pe [leau, dar mojicia era altceva. N-avea
nicio \ndoial` c` va savura tocana de iepure, f`cut` din ceea ce urmau
s` primeasc`. Din experien]`, [tia c` vn`toarea de iepuri avea s` lase
urme \n buc`t`ria doctorului. O s`-l las s` m`nnce, apoi o s`-i spun de
unde provine, \[i spuse ea furioas`, [i imediat se sim]i mai bine.
Acolo este biserica. Cu toat` nepl`cerea, se achit` con[tiincios de
\ndatoririle de ghid. Po]i s` vezi turla printre copaci. Iar cl`direa aceea
lung` [i joas`, spre dreapta, este spitalul rural. Ambele drumuri te duc
acolo, continu` ea. Dac` o iei pe aici, dep`[e[ti creasta, ajungi \n vale [i
treci pe lng` biseric`. Acolo unde se vede ma[ina aceea, \i ar`t` ea o
pat` de culoare \n dep`rtare. Apropo nu era treaba ei, dar era
curioas` vei folosi Land Roverul ct vei sta aici, sau o s`-]i aduci
propria ma[in`? Drept scuz`, \[i spuse c` avea tot dreptul s` [tie. M`tu[a
Mary sugerase c` ar trebui s` capete mai mult` experien]` la condus, iar
la casa parohial` nu existau dect dou` vehicule, cel \n care se aflau
acum, [i limuzina unchiului.
Doctorul Gray a spus c` o pot utiliza pe asta. Vocea lui suna blnd,
de parc` ar fi uitat deja asprimea abia manifestat`. Ma[ina mea a fost
implicat` \ntr-un accident.
Grav? |ngrijorat`, Nan uit` de propria vexare. Ai fost r`nit?
Ma[ina s-a f`cut praf, dar nu eram la bord. Vocea era mohort`,
iar privirea pierdut`. Dup` expresie, probabil c` avea \n fa]a ochilor
mormanul de metal contorsionat [i ce o mai fi fost al`turi, \n loc s`
admire peisajul rural prin care treceau. S-a petrecut cu mai mult de un
an \n urm`. Apoi, deveni con[tient c` opriser` [i c` Nan \l privea. De
atunci, n-am mai sim]it nevoia s` \nlocuiesc ma[ina. Lucram \n ora[, a[a
c` n-am mai vrut s`-mi bat capul.
Desigur, po]i s-o iei pe asta. Nu-i convenea, fiindc` avea mare
devoie de practic` la volan.
14 SHAUNA MICHAELS

Ah, acum o s`-mi cump`r alta. Keir vorbise de parc` s-ar fi referit
la achizi]ionarea unei cravate noi. Nan \[i aminti croiala impecabil` a
costumului cu care venise perfect ca [i pantalonii de tweed pe care-i
purta acum [i puloverul de ca[mir, pe care l-ar fi asortat cu pl`cere la
proprii ei pantaloni noi, dac` n-ar fi fost mult prea mare, \[i spuse ea
zmbind ca pentru sine.
Mi-ar pl`cea s` am ma[in`, m`rturisi ea. De fapt, m` gndesc
s`-mi cump`r. Probabil c` ar trebui s` \ncep s` caut, ct sunt \nc` \n
concediu.
Hai s` ne ajut`m reciproc, veni sugestia lui nea[teptat`, iar ea \i
arunc` o privire uimit`. La ce anume te gndeai? O ma[in` joas`, ceva
sport? \ncerc` el s` ghiceasc`.
Dintr-un salariu de asistent`? Nu spune aiureli, replic` ea cu
ironie. Nu, m` gndeam la un Mini, o ma[inu]` viu colorat`, declar`
Nan, vis`toare. Sunt vesele [i au consum fantastic de redus. Studiase
deja suficiente cataloage, a[a c` se familiarizase cu unele aspecte
tehnice.
Ro[u-deschis? suger` el, dar se r`zgndi imediat. Nu. Ce-ai zice de
un verde pastelat? S-ar potrivi cu ochii t`i c`prui.
M` mir c` ai observat!
Nu prea [tia cum s` reac]ioneze \n fa]a acestei nea[teptate schimb`ri
de dispozi]ie. La un moment dat nu-i putea intra nicicum \n voie,
pentru ca imediat dup` aceea s` se manifeste ca un vechi prieten.
Dar tu, ce fel de ma[in` ai \n vedere? rezolv` ea problema,
\ntorcndu-i \ntrebarea.
M` gndisem la una cu trac]iune integral`. Nan \[i ]inu respira]ia.
Acest om nu tr`ia doar din salariul de medic, chestiunea era evident`.
Unchiul ei o ducea bine, dar nici el nu s-ar fi putut gndi la o asemenea
ma[in`.
F`r` discu]ie c` am s` te ajut s-o alegi, \l asigur` ea cu \nfl`c`rare.
M`car pentru pl`cerea de a vedea m`car o dat` cum e s` mergi cu ea.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 15

Apoi se opri, con[tient` c` vorbele ei puteau fi interpretate ca o


\ncercare de a ob]ine o invita]ie, dar el nu coment` [i p`trunser` t`cu]i
\n sat.
Bine ai venit la Minster. Opri lng` monumentul \nchinat
victimelor de r`zboi [i f`cu un gest expresiv cu mna. Biserica, apoi
conacul nu se vede de aici, dar se afl` \n spatele acelui zid de piatr`.
Cr[ma, atelierul auto, c`su]ele, cam asta-i tot. Ah, \n camera din fa]` a
ultimei case func]ioneaz` oficiul po[tal [i un magazin de dulciuri,
ad`ug` ea. Pentru orice altceva trebuie s` apel`m la Hopminster.
Unchiul Oliver te-a avertizat c`-i doar un col] adormit de lume, zmbi
ea.
A[ fi diagnosticat [i singur starea de com`, replic` el sec, privind
strada pustie, apoi expresia i se schimb`, dar va fi o atmosfer` pa[nic`,
pl`cut` prin contrast cu Londra. Unde pleci?
S` v`d doar cum o mai duce Ma, \nainte de a ne \ntoarce, \i explic`
ea [i cobor\ din ma[in`. F`r` s` priveasc` \napoi, se \ndrept` spre una
dintre c`su]ele din chirpici de pe partea cealalt` a drumului, ale c`rei
ferestre erau par]ial acoperite de o tuf` de trandafiri trzii. Florile palide
p`reau s` nege c` vara ar fi fost pe sfr[ite.
Ma? Sunt Nan Durrant. Trecu pe sub bolta vegetal` [i cioc`ni la
u[a proasp`t vopsit` \n verde-deschis de fiul b`trnei, \nainte de
plecarea \n vacan]`. Ar fi trecut pe acolo chiar dac` fiul nu era plecat,
dar acum avea o scuz` s`-l lase pe Keir o vreme cu ale lui, ab]inndu-se
de la replica dur` care-i st`tea pe limb`.
De ce mai venise? {i dac` nu-i pl`cea locul, n-avea niciun rost s`
r`mn`. De fapt, dac` voia s` se manifeste att de \nfumurat, ar fi fost
mai bine pentru toat` lumea, inclusiv pentru pacien]i, dac` s-ar fi \ntors
\ndat` la Londra, unde-i era locul. F`r` \ndoial`, [i-ar fi putut g`si un
angajament profitabil \ntr-o clinic` privat`, printre oameni cu acelea[i
gusturi, \[i spuse ea sarcastic. Ma? Te sim]i bine? Nu primi r`spuns, a[a
c` trase z`vorul [i intr`.
16 SHAUNA MICHAELS

Credeam c` asemenea z`voare nu se mai folosesc dect la


[oproane. Nan tres`ri, auzind glasul lui Keir.
Poate c`-i adev`rat acolo de unde vii, dar asta nu-i o cas` modern`.
Se \ntoarse [i-l privi \n fa]`, periculos de iritat`. Nu era cazul s` m`
urmezi, puteai s` m` a[tep]i \n Land Rover, declar` ea t`ios. Nu fac
dect s` trec seara pe aici, s` v`d cum o mai duce Ma, ct timp fiul ei
este plecat. Nu-i o vizit` profesional`.
Totu[i, mi-ar pl`cea s` te \nso]esc. Ah, apropo, o trase de mnec`
ezitant, nu-mi vine s`-i spun Ma, ca s` nu se supere, explic` el stnjenit.
O cheam` doamna Thomas. Fiul ei, George, de]ine atelierul auto
de vizavi. {i dac` vrei s` ob]ii vreun r`spuns de la ea, ai face mai bine
s`-i spui Ma, ca toat` lumea, izbucni ea ner`bd`toare [i \i \ntoarse
spatele, intrnd \n micu]a camer` de zi a c`su]ei, cufundat` \n
semi\ntuneric datorit` tufelor de trandafiri de afar`. Se opri, a[teptnd
s` i se acomodeze ochii.
Keir se ciocni de ea.
Scuze! Te-ai oprit att de brusc. |i puse mna pe um`r ca s`
\mpiedice o c`z`tur` nedemn`. Te-am lovit?
Nu, dar nu te mai mi[ca pn` nu aprind lampa. |ntinse mna [i
ridic` sticla de la lampa cu petrol care st`tea printre fotografiile de pe
bufet, provenite din aproape toate sta]iunile litorale din sud [i vest. A[a,
acum e mai bine. Flac`ra palid` scoase la lumin` \nc`perea cu tavan jos
[i o mogldea]` cu p`r argintiu [i figur` zbrcit`, a[ezat` \ntr-un
balansoar. Femeia se \ntoarse spre ei [i-i \ntreb` cine erau [i ce doreau.
Sunt eu, Nan Durrant, Ma. {i doctorul Raven. |i ar`t \mprejurimile
[i am trecut pe aici s`-]i urez noapte bun`. Nan se apropie de b`trn`,
[optindu-i lui Keir \n vreme ce trecea pe lng` el: are peste nou`zeci de
ani, dar vede [i aude la fel de bine ca tine, dac` vrea, a[a c` fii atent ce
spui. Nu dorea ca el s` repete remarcele sarcastice la adresa satului \n
fa]a celui mai vechi [i loial locuitor. Ma nu l-ar fi iertat niciodat` [i,
dac`-i va ]ine locul unchiului [i-i va face vreo vizit` profesional`, nu i-ar
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 17

fi urmat prescrip]iile.
Am primit o vedere de la fiul meu. Vocea sub]ire r`suna
surprinz`tor de puternic, iar ochii aproape incolori datorit` vrstei
tr`dau inteligen]`. E deasupra c`minului, \n spatele ceasului.
O aduc imediat. Nan se \ntinse [i pescui ilustrata viu colorat` de
pe copertina c`minului vechi, dintr-o multitudine de obiecte similare.
O \ntoarse pentru a verifica numele expeditorului, apoi se duse lng`
lamp` ca s` poat` citi mesajul. |nchipuie[te-]i, George spune c` a \notat
\n mare de trei ori. Apa e cald` [i mncarea destul de bun`, spicui ea cu
voce tare, ignornd expresia iritat` a lui Keir. Se \ntoarce smb`t`,
\ncheie ea vesel, [i-]i aduce un toiag \ncrustat [i un borcan din mierea
care ]i-a pl`cut att de mult anul trecut. |]i transmite toat` dragostea. |i
\nmn` b`trnei ilustrata \n loc s-o pun` la loc, pe c`min. Te rog,
deschide u[a s` poat` ie[i Satan, i se adres` ea lui Keir, \n vreme ce
motanul negru se ridicase de pe covorul de la picioarele st`pnei. Am
s` umplu vasul cu ap` [i ceainicul. Cteva minute fur` de-ajuns pentru
a reface rezerva de ap`, la pompa manual` din spatele casei.
Asigurndu-se c` nu mai avea nimic de f`cut, \l \ndemn` pe Keir s` ias`
[i trase cu grij` z`vorul.
O s` mai a[tept`m vreo dou` minute s` se duc` la culcare, la etaj.
Atunci am s` fiu sigur` c`-i \n regul`. Vr\ cheia \n contact, dar nu porni
motorul.
N-ar fi fost mai bine s-o aju]i s` se culce?
Nu, dac` nu mi-a cerut-o. Nan era ferm`. E o persoan` foarte
independent`. Pn` [i fiu-s`u trebuie s` aib` grij`.
N-ar trebui s-o lase s` stea de una singur`, \l critic` el pe mecanicul
absent. La vrsta ei, nu-i \n siguran]`.
|ntotdeauna a stat \n c`su]a asta. Cu efort, reu[i s` p`streze un ton
egal. Prima oar` i-a trecut pragul ca mireas` [i are tot dreptul s` stea
acolo, dac` asta dore[te. George a montat clopo]ei de alarm` \n toate
camerele [i o viziteaz` de cel pu]in zece ori pe zi, a[a c` nu-i lipse[te
18 SHAUNA MICHAELS

compania. Unchiul Oliver l-a convins s` plece o s`pt`mn`, fiindc`


nevast`-sa a avut grip`. Din cauza asta trec pe aici, \i explic` ea.
Dar locul nu-i potrivit ca locuin]`, protest` Keir vehement. Pfiu!
Aerul din camera aceea puteai s`-l tai cu cu]itul, continu` el
dezgustat. Mirosea a
A gunoi, a pisic` [i a \nchis, chicoti Nan. Va trebui s` te obi[nuie[ti
cu \nc`perile \mbcsite, dac` r`mi aici. Oamenilor de la ]ar` le place
atmosfera \nchis`, declar` ea. Au parte de suficient aer \n timpul zilei
petrecute afar` [i de obicei prefer` s` r`mn` acolo, nu-[i putu ea
st`pni rsul.
Totu[i, b`trnei i-ar fi mult mai bine \ntr-un c`min, insist` Keir,
f`r` s` participe la amuzament. Ai scos ap` cu pompa, nu-i a[a? Aproape
c` nu a[tept` r`spunsul afirmativ, rostit printre din]ii \ncle[ta]i, pentru
a \mpiedica [uvoiul de cuvinte ce-i st`teau pe buze. {i presupun c`
trebuie s` fie o o latrin` \n fundul cur]ii, continu` el sarcastic. Ct
despre lampa cu petrol, n-are suficient` lumin` nici de citit. Magherni]a
ar trebui demolat`. Era mnios.
Iar \n locul ei s-ar construi un bloc de apartamente. Amuzamentul
ei disp`ru la fel de iute cum ap`ruse. E[ti la fel de r`u ca cei din
Comitetul de Planificare, aprecie Nan cu am`r`ciune. Le place ca fiecare
s` fie etichetat frumos [i a[ezat la locul lui. Da, au vrut s` demoleze
c`su]a. Au spus c`-i mizer` [i insalubr` [i aveau dreptate, \i anticip` ea
replica, l`sndu-l cu gura c`scat`. {i \ntr-adev`r, privata este \n curte,
cum spuneai. Era prea furioas` ca s` se mai st`pneasc`. E amplasat` la
distan]` regulamentar` de cas`, dar n-a mai fost utilizat` de ani de zile.
George a amenajat instala]ii interioare. Echipamentele de camping pot
fi folosite nu doar la cort, \i aminti ea, iar \n privin]a luminii, la ce i-ar
folosi? Ma n-a [tiut niciodat` s` citeasc`. De ce credeai c` te-am plictisit
cu am`nuntele vacan]ei fiului? \l privi ea mnioas`, dndu-i de \n]eles
c`-i observase reac]ia de ner`bdare. B`trna voia s` i-o citesc, dar e prea
mndr` s-o cear`.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 19

N-am spus dect credeam c` era rndul lui s` par` ru[inat.


Ghidul bine dispus se transformase \ntr-o tigroaic` turbat`, iar el p`rea
profund stnjenit.
Dac` persi[ti s` gnde[ti astfel, ai putea s` te al`turi Comitetului
de Planificare, \[i continu` ea atacul, nel`sndu-l s` termine. N-am nicio
\ndoial` c` ar fi \ncnta]i s` te aib` de partea lor. Era rndul ei s` se arate
sarcastic`. Nu vor s` demoleze doar c`su]a lui Ma, ci si spitalul rural, \i
dest`inui ea cu am`r`ciune. Iar unchiul Oliver se opune din toate
puterile, \ncheie Nan cu hot`rre.
Capitolul 2

Tonul \i demonstra lui Keir c` avea s`-l combat` dac` s-ar fi raliat
opiniilor comitetului. Era un fel de provocare, iar b`rbia Nanei se
ridicase sfid`tor, punndu-i la \ndoial` dreptul de a se manifesta
\mpotriva p`rerii unchiului.
S-o l`s`m balt`. Keir pricepuse provocarea. Poate ai s` te
r`zgnde[ti, dup` ce vei avea timp s` reflectezi.
Am reflectat deja, cum spui, r`spunse ea pasionat.
E[ti prea implicat` emo]ional ca s` vezi lucrurile \ntr-o perspectiv`
just`. Adineauri ai fost de acord c` locuin]a este insalubr`.
Ma tr`ie[te acolo de aproape optzeci de ani [i n-a p`]it nimic, \i
arunc` ea \n fa]`. Ar fi o cruzime s-o mu]i acum. Nu mai au de a[teptat
dect un an sau doi, apoi n-au dect s` fac` ce vor, f`r` s` mai deranjeze
pe cineva.
Tocmai s-a dat stingerea \n dormitor. Lumini]a din fereastra de la
etaj plpi [i se stinse. Cu buzele strnse, Nan eliber` frna de mn`,
l`s` vehiculul s` ruleze la vale, pornind motorul abia cnd ajunser` la
poalele dealului [i o lu` spre casa parohial`.
Speram c` ai s` demonstrezi loialitate, arunc` ea, \ntrerupnd
lini[tea ce se l`sase \ntre ei. John Barcley \l sprijinise pe unchiul Oliver
f`r` rezerve \n lupta pentru supravie]uirea spitalului rural, lupt` care
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 21

includea [i c`su]a b`trnei, iar atitudinea potrivnic` a nou-venitului \i


provocase un [oc; recunoscuse deschis c` era de acord cu urbani[tii,
m`car \n privin]a c`su]ei. Oare care avea s` fie pozi]ia lui \n chestiunea
spitalului? M`car \n privin]a asta va fi personal interesat.
Loialitatea oarb` nu poate fi util`, coment` el pa[nic, refuznd
polemica. Cu siguran]`, o schimbare \n bine planificat` este de preferat
\ntmpl`rii aleatorii, intervenit` cnd [i dac` intr` \n preocup`rile cuiva.
Tr`d`tor! murmur` ea pentru sine, \n vreme ce parca Land
Roverul \n garaj, dup` ce-l l`sase pe pasager la u[`, refuzndu-i oferta
de ajutor. De ce a trebuit s`-l aleag` tocmai pe el unchiul Oliver?
|n timpul cinei, gndurile mnioase a[ternur` \ntre ei un fel de nor,
stricndu-i pl`cerea mielului suculent [i garniturilor de maz`re [i cartofi
servite de Rose. Mai trziu, cnd strnse masa, femeia avea un zmbet
fericit pe figur`, \ntip`rit acolo de complimentele v`dit sincere ale lui
Keir.
Londra nu poate rivaliza cu cina asta, \[i asigurase el gazda,
c[tignd-o \n acela[i timp [i pe Mary Gray. Nanei nu-i mai r`m`sese
dect s`-l dispre]uiasc` pentru tacticile lui, care func]ionaser` perfect,
trebuia s` recunoasc`.
E nesuferit! izbucni ea, cnd r`mase doar cu unchiul [i m`tu[a,
dup` cin`. Keir ie[ise s` trimit` ni[te scrisori, de care uitase mai
devreme. O privise pe Nan cu speran]`, dar ea se mul]umise s`-i dea
indica]iile necesare. Cutia po[tal` se afla la aproape doi kilometri de
cas`, iar plimbarea ar fi trebuit s`-l ]in` departe vreo or`, \[i spusese ea
[i r`m`sese lipit` parc` de scaun, spre v`dita surpriz` a rudelor.
C`su]a probabil c` arat` deplorabil, mai ales pentru un nou-venit
obi[nuit cu locuin]ele moderne, spuse m`tu[a placid, dup` ce ea \[i
explicase aprecierea. Dac` Ma nu era att de b`trn`, sunt convins` c`
s-ar fi mutat pn` acum. {tii c` George are acel bungalou, construit
lng` atelier special pentru maic`-sa, numai c` ea a refuzat s` se mute.
Zmbi admirativ la adresa independen]ei \nc`p`]nate a b`trnei.
22 SHAUNA MICHAELS

Dac` o s` aib` aceea[i atitudine [i \n privin]a spitalului, o s`-l


pierdem, protest` Nan. Nici m`car nu l-a v`zut \nc`. ~sta era alt motiv
de derut`. Keir fusese intervievat de Oliver Gray la Londra, dar ea \[i
imaginase c` trebuia s` viziteze m`car spitalul din Minster, \nainte de a
se prezenta la post.
Atunci, i-a fost imposibil, explic` unchiul, a[ezndu-se mai
confortabil. Mi-a spus c` trebuia s` lichideze o proprietate, a[a c` n-am
insistat. I-am explicat doar c` pl`nuim s` moderniz`m locul \n mai
multe etape. Dup` toate cele, e amenajat \n fostul atelier. Scutur` din
cap, gndindu-se la lipsa facilit`]ilor. Arat` suficient de pitoresc, dar
sc`rile [i coridoarele alea \ntortocheate sunt un adev`rat co[mar. Acum,
c` am construit blocul noii maternit`]i, contrastul cu vechea cl`dire este
dureros de evident.
Dar va fi reconstruit \n \ntregime, bucat` cu bucat`, cnd o s` ai
bani, protest` Nan. Cei din Comitetul de Planificare [tiu asta, dup` cum
trebuie s` priceap` [i c` districtul are nevoie de o unitate spitaliceasc`
mai apropiat` dect cea din Hopminster.
Da, oft` unchiul. Dintr-o dat`, p`rea mult mai vrstnic, iar Nan fu
cuprins` de mil`. B`t`lia pe care o purtase \ncepea s`-[i arate efectele,
iar ea mizase mai mult dect ar fi vrut s` admit` c` noul asitent avea
s`-l mai despov`reze. |ntlnirile publice, discu]iile \n contradictoriu cu
cte un func]ionar sau alt reprezentant guvernamental \[i spuneau
cuvntul, ad`ugate peste programul [i a[a \nc`rcat, iar Oliver Gray
\ncepuse s` resimt` oboseala. Vom face rost de cea mai mare parte din
fonduri \nainte de sfr[itul anului viitor, dar cu noile reduceri bugetare
pentru s`n`tate, banii s-ar putea dovedi insuficien]i. Cei de la
planificare vor ajunge la concluzia c`-i mai ieftin s`-i trimit` pe pacien]i
la ora[. Ei gndesc \n termeni economici, iar pe mine m` intereseaz`
oamenii. Zmbi stingher. Voi \ncerca s`-l conving pe Raven, promise el,
dar este o problem` \n care va prima p`rerea lui.
Nu-i normal s` trebuiasc` s`-l convingi. Tonul era neiert`tor, dar
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 23

nu mai continu`, [tiind ct de implicat era unchiul \n acest proiect.


Doctorul Gray crease spitalul, iar ea nu putea accepta cu calm ideea c`
munca lui de o via]` urma s` piar` din cauza economisirii ctorva lire.
Este cea mai rapid` interven]ie chirurgical` pe care am f`cut-o de
nu [tiu cnd, declar` jubilnd Oliver Gray \n diminea]a urm`toare [i
\ntinse mna dup` hain`. Dac` zici c` te descurci cu celelalte cazuri,
Keir, am s` m` retrag o or` sau dou` \n laborator. Timpul petrecut \n
micul laborator de la spitalul rural era \ntotdeauna mult prea scurt [i
Nan [tia bine c` de la plecarea fostului asistent nu prea mai avusese
ocazia s` lucreze.
Dac` e vorba despre ceea ce am v`zut \n registru, nicio problem`,
\l asigur` Keir. Nu par s` fie prea multe. Dar glasul lui exprima o
nel`murire.
E zi de trg. Ochii lui Oliver Gray sclipir`. N-au vreme s` fie
bolnavi cnd trebuie s`-[i vnd` produsele, zmbi el tolerant.
Ferma Bridge End a[a se numea locul pe care mi l-ai ar`tat, \n
cap`tul v`ii? o \ntreb` Keir pe Nan, uitndu-se \n registrul de
program`ri. Pe care drum trebuie s-o apuc pentru a ajunge acolo?
Nu-mi mai amintesc, spuse el nesigur.
Ia-o pe Nan cu tine ca ghid, \l \ndemn` unchiul, iar speran]ele ei
se n`ruir`. Nici nu-i trecuse prin minte b`trnului doctor c` nepoata
s-ar putea s` prefere s` nu-l \nso]easc` pe Keir.
Mi-ar conveni, pn` ce m` voi familiariza cu districtul ceva mai
bine, \ntmpin` el oferta cu entuziasm. Era [i bun actor, \[i spuse ea,
fiindc` l`sase impresia c` \ntr-adev`r \i dorea compania. Nu putea s`
cread` c` nu s-ar fi descurcat singur; p`rea un individ foarte sigur pe
sine.
Trebuie s` aranjez dormitoarele \ncerc` ea, dar Mary Gray o
\ntrerupse cu fermitate.
Rose [i cu mine ne vom descurca de minune. M` simt foarte bine
acum, iar tu trebuie s` profi]i mai mult de aerul curat, \nainte de a te
24 SHAUNA MICHAELS

\ntoarce la St Bartholomew. N-au mai r`mas dect vreo cteva


s`pt`mni [i va trebui s` le consideri vacan]`. O pusese \ntr-o situa]ie
din care nu se mai putea scuza f`r` s` par` necioplit`.
M` duc s`-mi iau haina. Urc` \n dormitor [i, dup` un moment de
ezitare, \mbr`c` ni[te pantaloni de culoarea porumbului [i un pulover
alb, costuma]ie potrivit` pentru [ofat. Keir se a[tepta ca ea s` conduc`,
iar lucrul deveni mai clar cnd \l g`si instalat pe locul pasagerului.
Culoarea asta ]i se potrive[te foarte bine, coment` el, privind-o
cum se apropia, iar ea se \ncrunt` ner`bd`toare.
Este trainic` [i u[or de sp`lat, recurse ea la aspecte practice. Nu
avea niciun chef de complimente, mai ales venite de la el. |ncotro?
S` \ncepem cu vizita cea mai \ndep`rtat`, dup` care ne vom
apropia progresiv, decise Keir.
{tii ce, spuse el pe ton de conversa]ie, la \ntoarcerea de la prima
vizit`, de la Bridge End, nu te-ai a[tepta s` g`se[ti probleme respiratorii
\ntr-un aer att de curat. |[i umplu pl`mnii [i se a[ez` la loc, \n timp
ce Nan pornea motorul. A[ \n]elege ni[te manifest`ri reumatice, ]innd
seam` de munca \n aer liber.
Praful e de vin`, r`spunse Nan absent`.
Praful l-a[ asocia mai degrab` cu fabricile, dect cu fermele
agricole.
Acum e adev`rat, aprob` ea. Ma[inile moderne au eliminat praful,
mai ales la recoltat [i treierat. |ns` pe vremuri, de Cr`ciun era vremea
sticlu]elor cu sirop expectorant, \[i aminti ea. B`trnul Joe a fost
treier`tor, zise ea, referindu-se la pacientul pe care-l vizitaser`. Chiar [i
eu \mi amintesc [oproanele \n care munceau, att de pline de praf \nct
nu-]i vedeai vecinul de al`turi. Apoi au venit combinele [i toate astea au
disp`rut, trecu ea \n revist` revolu]ia industrial`. Urmeaz` gemenii
Jones. Au oreion, \l avertiz` ea mali]ios. Nu-i dorea r`ul lui
Keir fereasc` Dumnezeu dar imaginea lipsit` de orice demnitate a
figurii lui umflate \i aduse o privire juc`u[` \n ochi.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 25

Am avut oreion, \i descifr` el gndurile cu acurate]e [i o l`s` s`-[i


revin` pn` la terminarea vizitei. O duc bini[or, o anun]` el ceva mai
trziu. Abia dac` se mai observ` umfl`turile.
O s` apar` alt soi de umfl`turi, ceva mai mari, dac` [oferul `la
nu-i atent. Nan urm`rea \naintarea unei ma[ini sport de culoare ro[ie,
pe drumul de creast` de deasupra lor. Dup` felul cum a luat curba
aceea Se \nfior`. Ei bine, poate c` derapajul l-a mai potolit.
Sper. Fusese un fel de rug` [optit`, mai degrab` dect un r`spuns,
iar ea \l privi \ntreb`tor. Urm`rea cu ochii punctul ro[u, care disp`ru
rapid dincolo de culme. Avea aceea[i expresie \ngrozit` pe care i-o
observase cnd vorbise despre propria ma[in`. "S-a f`cut praf dar eu
nu m` aflam la bord." Oare ce se petrecuse? se \ntreb` ea, mnat` de
curiozitate. Dac` era asem`n`toare cu modelul pe care-l pomenise,
fusese o ma[in` puternic`, de vitez`. |ndep`rt` gndul din minte. F`r`
\ndoial`, dac` va sim]i nevoia, i se va dest`inui unchiului \ntr-o bun` zi,
cnd se vor fi cunoscut mai bine. Nan nu se vedea \n postura de
confident`. Oricum, nu va r`mne pe aproape suficient timp s`-l
cunoasc` bine pe Keir, chiar dac` ar fi vrut. Dar nu era cazul, \[i spuse
ea cu iritare. Poate era mai bine a[a; felul lui de a fi n-o atr`gea deloc,
iar dac` ar fi ajuns s` locuiasc` \mpreun` mai mult` vreme, sigur ar fi
rezultat ciocniri. |n cele cteva s`pt`mni r`mase, era sigur` c` va reu[i
s` p`streze o atmosfer` pa[nic` \ntre ei, cu condi]ia s` evite subiectele
legate de Comitetul de Planificare [i p`rerile lor privind spitalul rural
sau c`su]a lui Ma.
Bun`, Steve! |ncetini mult la intersec]ie, ca s` dea prioritate unui
motociclist [i-i f`cu semn cu mna unei fete \n salopet` [i cisme de
cauciuc, care traversa padocul din spatele unei case de c`r`mid` ro[ie,
tr`gnd dup` ea doi cai
Salut! \i r`spunse tn`ra vesel, a c`rei siluet` micu]` era aproape
complet ascuns` de masivele animale, ascult`toare ca ni[te c`]elu[i. Ce
spui despre un tenis, \n weekend?
26 SHAUNA MICHAELS

A[ fi \ncntat`, \i r`spunse Nan. Am s` te sun.


Bine. Pa! Tn`ra \[i conduse mai departe animalele de povar`,
spre un [ir de grajduri, iar Nan acceler` de-a lungul drumului acum
pustiu.
Era Steve Whitworth, \l inform` ea pe Keir. Ea [i b`rbatul ei, David
cresc cai. A doua pasiune a lor este tenisul.
Cai de trac]iune? Credeam c` nu mai sunt folosi]i \n epoca asta,
coment` el cu ne\ncredere.
De ce trebuie s` fie totul util? r`spunse ea cu o \ntrebare.
E necesar, dac` din asta \]i c[tigi traiul.
C[tig` din cre[terea cailor de curse. Cu pedigriu. De asemenea,
au o [coal` de c`l`rie, explic` Nan, \n]elegnd c` argumentul lui fusese
pertinent, dar nedorind s`-l accepte. Nu au dect dou` exemplare din
rasa Shire [i sunt mereu solicita]i la expozi]ii. |[i scot \ntre]inerea cu
succes, nu se putu ea \mpiedica s` sublinieze.
M` mir c` mai g`sesc vreme de tenis. Tonul era ni]el
condescendent, iar Nan se \ncrunt`.
Le place s` joace, de[i nu exagereaz` Dumnezeule, ce s-a
\ntmplat aici? |ncetini, privind f[ia de iarb` strivit`.
Arat` ca [i cum cineva a ie[it de pe carosabil, spuse Keir.
{i chiar de curnd, observ` ea cu un fior, adulmecnd. Usturoiul
s`lbatic a eliberat un iz specific atunci cnd a fost strivit. Mirosul de
ceap` [i cauciuc \ncins era predominant, cu toat` u[oara briz`.
Opre[te ma[ina! Ie[i de pe drum, \i ceru Keir, pe ton de comand`.
Dup` ce ea se supuse, ad`ug`: stai aici. M` duc s` v`d
Vin [i eu. Nan nu a[tept` s` aud` protestele lui. Oricum, nu le-ar
fi dat ascultare. Trase Land Roverul \ntr-un refugiu de pe marginea
drumului [i cobor\, urmndu-l \n fug`.
Stai pu]in. Keir se \ntoarse la ma[in` [i lu` trusa medical` de pe
bancheta din spate. N-ai cum s` [tii cnd va fi util`, coment` el
posomort. Ascult`! Se opri, cu urechea plnie. Mi s-a p`rut c` aud
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 27

ceva.
{i mie. Haide! Nan o lu` \nainte [i alunec` pe o piatr`.
}ine-te de mine, ca s` mergem mai iute. O prinse de bra] [i porni
\nainte cu pas mare, iar ea nu \ncerc` s` se elibereze. Sunetul
repetat negre[it un geam`t le d`du aripi.
Ma[ina aia, gfi ea, amintindu-[i derapajul violent la care fuseser`
martori [i sim]ind un val de grea]`.
E un Land Rover, ca al nostru. Keir se opri brusc \n fa]a unui
vehicul r`sturnat pe o parte, ale c`rui ro]i se \nvrteau \nc` \nceti[or,
parc` \n b`taie de joc.
|mi pare cunoscut`, spuse Nan, ridicnd ochii spre el. Te sim]i
bine? Pentru moment, uit` de accident, speriat` de expresia de pe
figura lui. Sngele \i fugise din obraji, iar ochii exprimau teroare.
"Ma[ina mea s-a f`cut praf"
Sigur c` da. Vino, replic` el abrupt. Trebuie s` vedem ce Alt
geam`t, ceva mai slab, o determin` s` se pun` \n mi[care. Dup` un prim
pas ezitant, Keir i se al`tur`, \ngenunchind pentru a cerceta interiorul
Land Roverului. Cei doi ocupan]i abia \ncepeau s` se mi[te.
Sunt Helen [i Bob Marriott veterinarul local [i so]ia sa. Pricepu
de ce \i p`ruse familiar` ma[ina.
Nan? Auzindu-i glasul, b`rbatul blond din spatele volanului
deschise ochii.
Nu \ncerca s` te mi[ti, Bob. Doctorul Raven este cu mine, noul
asistent al unchiului. O s` v` scoatem de acolo. |nc` n-avea nicio idee
cum [i-ar fi putut \ndeplini promisiunea; \n primul rnd, trebuia s`
\ncerce s` afle ct de grav erau r`ni]i.
Nu m` pot mi[ca, picioarele \mi sunt prinse. Odat` cu revenirea
\n sim]iri, durerea \l f`cu s` se schimonoseasc`. Ave]i grij` de Helen, \i
implor` el [i le[in`.
N-am nimic, vorbi pe nea[teptate femeia de lng` el, slab, dar
foarte lucid. {i piciorul meu este probabil rupt.
28 SHAUNA MICHAELS

Mai sim]i [i alte dureri? Keir trase de portier` cu puterea


disper`rii, iar aceasta ced`. |mediat fu lng` femeie [i minile lui
pricepute \ncepur` s` caute semnele altor r`ni. |]i voi face o injec]ie, ca
s` elimin`m durerea, apoi o s` te scoatem de acolo. |i suflec` rapid
mneca [i-i administr` analgezicul. Ajut`-m`, Nan. |mpreun`, reu[ir`
s-o elibereze, iar Keir o scoase din ma[in` cu infinit` pruden]` [i o a[ez`
\n o hain` \ntins` \n iarb`. Acum, s` vedem ce-i cu so]ul t`u. Bara asta
\l ]ine captiv. Cred c` pot s-o deplasez destul
Doamne! Ce s-a-ntmplat? Vocea venise din spatele Land
Roverului, iar Nan se \ntoarse.
Po[ta[ul! Mul]umesc cerului c` tu e[ti! |i venea s`-l \mbr`]i[eze pe
b`rbatul \mbr`cat \n uniform` albastr`, care se sc`rpina uimit \n cre[tet,
coco]at pe bicicleta antic`. A avut loc un accident, explic` ea inutil.
Veterinarul [i so]ia lui. Fugi la Steve Whitworth [i telefoneaz` s` trimit`
o ambulan]`, \l rug` ea.
N-o s` ajung` una. Vorbise femeia \ntins` pe marginea drumului,
abia dep`[ind intensitatea unei [oapte. C`uta]i mai \ncolo, pe lng`
drum. T`cu extenuat`, iar Keir reap`ru \n portiera Land Roverului.
Am \ndoit bara care-l ]inea captiv, dar am s`-l las pe loc pn` la
sosirea ambulan]ei. Ce-i pe lng` drum? \ntreb` el tensionat.
M` duc s` v`d. Nan porni de-a lungul drumului. {tia deja ce avea
s` g`seasc`. Trebuia s` fie o ma[in` ro[ie, sport.
E r`sturnat`. Sim]i mna ferm` a lui Keir pe um`r.
O s` avem nevoie de un vehicul de tractare.
Atelierul este \nchis. Ne-am \ntlnit cu me[terul ceva mai devreme,
pe motociclet`, la intersec]ie. Se ducea la mas` [i locuie[te \n ora[. Ar fi
durat cel pu]in trei sferturi de or` ca s`-l anun]e. Po[ta[ul! Se \ntoarse
[i alerg` spre omul care r`m`sese lng` primii pacien]i, cei din Land
Rover.
Acum, c` te-ai \ntors, am s` m` duc s` telefonez. |nc`lec` pe
biciclet`.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 29

Spune-i lui Steve s` \nhame cei doi cai de povar` [i s`-i aduc` aici
ct poate de repede. Dincolo de col] mai este o ma[in` r`sturnat` \n
[an].
Me[terul trebuie s` fie acas`. Atelierul s-a \nchis se opri,
consternat.
Din cauza asta ne trebuie caii. E singura [ans`. |nghi]i \n sec. Este
singura lor [ans`
O s`-i spun. |ntoarse bicicleta [i porni cu o vitez` de care Nan nu
l-ar fi crezut capabil.
Ce a]i g`sit? se auzi [oapta femeii accidentate.
E o ma[in` ro[ie, sport.
Poveste[te-mi, insist` nevasta veterinarului, iar Nan se execut`,
[tiind c` doar adev`rul ar fi satisf`cut-o. Este \ntoars` cu ro]ile-n sus [i
n-am reu[it s` ajungem la cei doi ocupan]i. F`r` ajutor, nu putem ridica
ma[ina.
Mul]umesc cerului c` n-a plouat.
Nan aprob` din cap, f`r` niciun cuvnt. Dac` [an]ul ar fi fost plin,
cum [tia c` se \ntmpl` \n locul acela pe ploaie, doctorul n-ar mai fi avut
ocazia s` dea o mn` de ajutor.
|i v`d, dar n-am cum s` ajung la ei. Keir se \ntorsese, cu figura
tras`, stresat, cu o mnec` atrnnd rupt`. Am \ncercat s` for]ez
portiera, explic` el starea hainelor, dar [an]ul nu-mi permite. |[i vrse
capul \n interiorul Land Roverului. {oferul se trezise din nou [i dorea
s` [tie unde se afla so]ia.
Helen este afar`, pe marginea drumului, \i spuse Nan. Nu-i \n
pericol [i ct de curnd o s` te scoatem [i pe tine ambulan]a e pe
drum.
Ma[ina sport ne-a lovit se stinse glasul veterinarului.
Ne ocup`m [i de ea, \l asigur` Keir. Acum, te rog, spune-mi dac`
mai sim]i alt` durere, \n afar` de picioare, \i atrase el aten]ia asupra
propriei st`ri.
30 SHAUNA MICHAELS

Probabil c` dup` curb` nu s-au mai putut \nscrie pe drum,


continu` relatarea Helen Marriott, iar Nan o l`s` s` povesteasc`,
pricepnd c` astfel \[i uita \ngrijorarea provocat` de starea so]ului. I-am
auzit lovind parapetul, \nainte de a ne ciocni. Probabil c` aveau vitez`
mare. Au rico[at din parapet direct \n noi. |nchise o clip` ochii. Bob a
tras de volan, dar drumul era prea \ngust. Ne-au lovit dintr-o parte.
O s` v` ducem ct de curnd la spital. Glasul lui Keir suna energic,
\ncurajator. Amndoi ave]i leziuni la picioare, dar nimic grav. O s` v`
reveni]i repede. Parc` se aude ambulan]a. Un sunet de siren` confirm`
apropierea salv`rii.
Ce-i cu Timmy? o prinse de mnec` Helen pe Nan. Ce o s` se
\ntmple cu el? Dup`-amiaz` trebuie s` vin` de la [coal`. Era \ngrijorat`.
Am s` m` duc s`-l iau, se oferi Nan imediat. Poate s` stea la noi
pn` v` \nzdr`veni]i. Uitase de fiul veterinarului. A mai stat la noi cnd
a]i fost pleca]i la cursul acela [i s-a sim]it foarte bine, \i aminti ea mamei,
lini[tind-o.
Doctorul Gray este la spital, domni[oar`, a fost deja alertat, spuse
[oferul ambulan]ei, \n vreme ce se ocupa de \mbarcarea t`rgilor.
Spune-i c` vin [i eu \ndat` ce reu[im s`-i scoatem pe ocupan]ii
ma[inii sport, \l instrui scurt Keir.
Mai vine o ambulan]`, domnule. Era chiar \n urma noastr`.
Bine. Dup` ce ajutase la transportul t`rgilor, Keir \[i \ndrept`
pozi]ia la vreme pentru a \ntmpina cea de-a doua ma[in` de salvare.
Treci de cotitur`, \l \ndemn` el pe [ofer.
S` fiu al naibi! La vederea ma[inii sport, [oferul opri brusc. Arat`
mai degrab` ca un cmp de b`t`lie dect a accident rutier, murmur` el.
Atelierul este \nchis, \i explic` Keir, a[a c` n-avem cum s` ajungem
la ei. Poate reu[im s` scoatem ma[ina din [an] tractnd-o cu Land
Roverul.
Nicio [ans`, domnule, ierta]i-m`, scutur` din cap [oferul. Drumul
este prea \ngust. Omul era localnic [i avea mult` experien]`. {tia ce
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 31

spune.
Am trimis dup` Steve Whitworth [i cei doi Shire, interveni Nan.
Caii o s` aib` destul loc acolo unde ma[ina n-ar \nc`pea, aprob`
[oferul. Dac` am \ncerca s`-i tragem cu Land Roverul, ar`t` el spre
rambleul pronun]at, \ncheiat cu un [an] adnc, ne-am putea r`sturna
peste ei. Am putea provoca mai multe distrugeri, de[i nu pare de
crezut. Mai bine s` a[tept`m caii. Chiar dac` unul alunec`, cel`lalt va
rezista. Mi se pare c` vin. Urechile lui prinseser` tropotul copitelor pe
drum.
Am adus ni[te funii, anun]` Steve, urmat` \n trap m`runt de
blnzii uria[i. Dumnezeule, ce nenorocire! Le \nmn` patru frnghii la
capetele c`rora erau montate crlige metalice. Keir [i soferul luar` cte
dou`. Arat`-i unde s` le prind`, Bill, pre\ntmpin` ea posibila lips` de
experien]` a medicului.
M` pricep, spuse Keir lini[tit [i porni imediat spre ma[ina
r`sturnat`.
Am s`-l conduc eu pe `sta, \n vreme ce tu te ocupi de cel`lalt, se
repezi Nan s-o ajute pe Steve, \n vreme ce caii st`teau lini[ti]i, de parc`
[tiau ce se a[teapt` din partea lor.
Trage. Steve supraveghea opera]ia. Opre[te-te cnd funia se
\ntinde, apoi mergi \nceti[or cnd \]i fac semn. Voi doi, ]ine]i ma[ina.
Luase comanda opera]iunii [i, \n ciuda situa]iei triste, Nan se amuz` pe
seama umilin]ei cu care Keir \i accepta instruc]iunile. OK, stop. Hai s`
tragem. Acum! |nceti[or, cei doi cai de povar` pornir` \nainte, tr`gnd
\n hamuri, iar funiile se \ntinser` de parc` ar fi fost gata-gata s` se rup`.
Se mi[c`! Scr[netul o f`cu pe Nan s` priveasc` \n urm`. Treptat,
for]a celor dou` animale dep`[i iner]ia ma[inii, iar aceasta ie[i din [an]
[i se rostogoli pe marginea drumului.
Opri]i!
Hoo!
R`mne]i pe loc o clip`, strig` Keir. Cu tot riscul de a fi prins
32 SHAUNA MICHAELS

dedesubt dac` ma[ina aluneca \napoi, el s`ri \n [an] [i ajunse la siluetele


nefiresc \ndoite ale b`rbatului [i femeii din`untru, care se rostogoliser`,
ca ni[te p`pu[i dezarticulate peste scaune. Tr`iesc, anun]` el [i ad`ug`
ca pentru sine, abia. Mai trage pu]in, po]i, Steve? |i folosise numele de
botez cu aceea[i naturale]e cu care o strigase mai devreme pe Nan.
Aduce]i t`rgile. Dar [oferul o f`cuse deja. |n timp ce femeile ]ineau caii
pe loc, b`rba]ii transferar` trupurile ocupan]ilor ma[inii. |nti se
ocupar` de fat`.
Nu [tiu dac`-l putem muta pe [ofer. Figura lui Keir era \n
continuare extraordinar de palid`. O [uvi]` de p`r \i c`zuse pe frunte.
Tot aspectul lui \ngrijit disp`ruse complet. Scaunul pare s` fie aproape
complet desprins. Poate reu[im s`-l lu`m cu totul, ca s` nu-l deranj`m
pn` la spital, spuse el examinnd situa]ia.
Vom reu[i cumva. {oferul ambulan]ei \[i scoase haina [i o arunc`
\n cabin`. O s`-l c`r`m a[a cum e, cu tot cu scaun. Cu eforturi extreme,
reu[ir` s` scoat` pe accidentat din epav` [i-l proptir` \n ambulan]`,
astfel \nct s` stea aproximativ vertical.
Am s` merg \n`untru ca s` ]in scaunul, zise Keir, \nghesuindu-se
\n interior. Nan se \nfior`, v`zndu-l pe tn`r. P`rea s` n-aib` mai mult
de dou`zeci de ani. Probabil c` primise ma[ina drept cadou de majorat.
O s` tr`iasc`? \ntreb` ea tensionat`, cteva ceasuri mai trziu.
Are [anse. La fel [i fata. Unchiul \[i d`duse drumul moale \n
fotoliul din cabinetul lui, acolo unde-l a[teptase Nan, incapabil` s`
plece acas` \nainte de a afla care era situa]ia. Dac` mai \ntrzia]i o
jum`tate de ceas, ar fi fost prea trziu.
Bun` treab` c` te-ai gndit la caii `ia, recunoscu Keir, primind
ner`bd`tor cana de ceai.
Caii de povar` sunt \nc` utili. Nu era vremea potrivit` s` i-o
aminteasc`, Nan [tia bine. El [i Oliver Gray erau foarte palizi datorit`
efortului \ndelungat, intens.
Hendrick [i Watson au venit din Hopminster s` ne ajute, numi
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 33

unchiul pe doi dintre asisten]ii de la spitalul or`[enesc. Nu prea avem


pe aici atta activitate, i se dest`inui el lui Keir. De obicei, folosim s`lile
de opera]ie prin rota]ie, ca s` fie puse la punct \ntotdeauna. Azi a
trebuit s` le folosim pe toate, chiar [i pe cea de la urgen]`.
Am fi putut trimite fracturile la ora[, interveni Keir. Probabil c`
sunt mai bine utila]i ca noi. Cu toat` oboseala, \n glasul lui se deslu[ea
un accent critic.
Este preferabil s` vin` doctorii la pacient, nu fu de acord Oliver
Gray. {i veterinarul [i so]ia lui erau \n stare de [oc. Ct despre ceilal]i
doi, soferul [i \nso]itoarea lui Se opri [i duse cana la gur`.
Ar fi decedat \nainte de a ajunge la Hopminster, \i termin` Nan
propozi]ia [i se \ntoarse spre Keir. Iat` dou` motive pentru care e bine
s` men]inem spitalul rural \n activitate, i se adres` ea direct.
Capitolul 3

Am s`-l sun pe veterinarul din Hopminster, s`-i explic ce s-a


petrecut, rupse Oliver Gray t`cerea stnjenitoare, ce se l`sase dup`
interven]ia Nanei.
I-am promis Helenei c` o s` avem grij` de Timmy. Se uit` la ceas.
O s` termine [coala peste vreo jum`tate de or`.
E cel mai bun lucru pe care-l po]i face, aprob` unchiul. Du-te
dup` el ct iau eu leg`tura cu cel`lalt veterinar. Ah, ar fi bine s` anun]
[i schimbarea num`rului de telefon, \[i aminti el, astfel \nct s` poat`
prelua direct apelurile, pn` se aranjeaz` ceva. |ntr-un fel, e bine c`
folosim \nc` sisteme dep`[ite, \i comunic` el lui Keir. Automatele nu te
pot ajuta \n caz de urgen]`, dar oamenii o pot face. Domnul Bell de la
po[t` o s` rezolve treaba. Se \ntinse dup` telefon, iar Keir se ridic` \n
picioare.
Vin cu tine s`-l lu`m pe b`iat, se oferi el. Unchiul t`u mai r`mne
o vreme aici, a[a c` nu mi se va sim]i lipsa.
Trebuie s` mergem cu Land Roverul, accept` ea. Nu avea nevoie
de Keir, dar nu-i putea spune a[a ceva. Vom trece pe la casa lor, s` lu`m
lucrurile lui Timmy. Ct` vreme crezi c` vor r`mne \n spital p`rin]ii?
Vreo cteva s`pt`mni, suger` Keir. Nu-i putem trimite acas` pn`
nu se vor putea descurca singuri, l`snd la o parte copilul. Vorbise
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 35

degajat, f`r` niciun comentariu la adresa ie[irii Nanei, folosind


subiectul ca pe un teritoriu al nim`nui, \n care vederile lor nu puteau
intra \n conflict. Nan \l observ` cum se a[eza pe locul pasagerului.
Paloarea disp`ruse, de asemenea [i privirea bntuit` de la locul
accidentului. P`rea din nou absolut st`pn pe sine.
Intr` singur` [i te voi a[tepta aici, spuse el, cnd oprir` \n fa]a
[colii.
Trebuie s` discut [i cu \nv`]`toarea. Nan travers` locul de joac`,
\ntrebndu-se cum s` aduc` o asemenea veste unui copil de [ase ani.
O s` le pun` ghips, cum am avut [i eu? Figura \ngust` [i pistruiat`
a lui Timmy era grav`.
Chiar a[a. Numai c` ei vor avea picioarele puse \n ghips, nu
minile. Nan mul]umea cerului pentru calmul cu care copilul primise
[tirea; uitase c` [i el avusese o mn` rupt` cu un an \n urm`. A[a c` o
vreme nu vor putea circula, iar unchiul Oliver o s`-i oblige s` stea \n pat.
Tu le-ai pus? \ntreb` Timmy, dndu-i ghiozdanul [i urcndu-se
lng` Keir.
Ce anume? Medicul \i arunc` o privire Nanei, solicitnd parc`
ajutor.
Ghipsul, desigur. B`iatul \l privi cu repro[.
Anul trecut, Timmy a avut mna \n ghips, explic` ea, spernd ca
el s` \n]eleag`. I-am spus c` i-ai pus p`rin]ii \n ghips.
Pe ghipsul meu, profesoara mi-a f`cut un desen, iar colegii s-au
semnat, \[i aminti Timmy. Numai numele de botez, n-a fost loc pentru
semn`turi \ntregi.
Voiam s` desenez [i eu, dar ghipsul nu se \nt`rise \nc`. Keir \l
ridic` pe Timmy pe genunchi, iar Nan sim]i cum o p`r`se[te tensiunea,
l`snd-o f`r` energie. Abia acum \[i d`dea seama ct de mult se temuse
[i nu se a[teptase la niciun fel de ajutor din partea lui Keir. Nu p`rea
persoana care s` se descurce cu copiii, totu[i, iat`-l discutnd relaxat cu
Timmy, de parc` l-ar fi cunoscut de cnd se n`scuse.
36 SHAUNA MICHAELS

Probabil c` Timmy vede dincolo de aparen]e, \[i spuse ea, ridicnd


din umeri. Pentru ea, aerul lui de \ncredere \n sine sofisticat` era
dezgust`tor.
Pot s`-i iau pe Sauce [i pe Fluffy? |n glasul lui se sim]ea un u[or
tremur, \n vreme ce deschideau poarta casei.
Da, desigur, accept` ea imediat. {i data trecut` l-ai adus pe Sauce,
a[a c` se va sim]i bine. Ca [i st`pnul, \[i zise ea. Corcitura cu blan`
deas` este un amestec din toate rasele, spusese Helen le sim]ise
deja prezen]a [i-i \ntmpina zgomotos. Dar cine e Fluffy? Nan se opri
\ngrijorat`. Credeam c` pe poneiul t`u \l cheam` Beauty?
A[a-i, o asigur` Timmy. Fluffy e un hamster. L-a adus cineva la tata,
fiindc` nu-l mai doreau [i au spus c` pot s`-l p`strez.
Un hamster! Ochii ei se m`rir` uimi]i. Va trebui s`-l cari singur, \i
declar` ferm copilului. Nu suport [oriceii!
Nu-i [oarece, este
{tiu, mi-ai spus, se \nfior` Nan.
Fetele! Keir rse cu un aer de superioritate, punnd o mn` pe
um`rul lui Timmy, ca pentru a sublinia c` ei erau b`rba]i. Toate se tem
de roz`toare, nu-i a[a? Noi doi o s` mergem s`-l lu`m pe Fluffy [i o s-o
l`s`m pe Nan s`-]i strng` hainele. Apropo, Steve Whitworth a spus c`
o s` treac` mai trziu s`-]i ia poneiul [i c` o s`-l ]in` la grajduri pn` se
\nzdr`vene[te tat`l t`u. M-a rugat s` te anun]. |l urm` pe b`iat dincolo
de poart`, pe poteca \ngustat` de tufele \nclcite de ochiul-boului. C`
veni vorba f`cu o pauz` [i privi \n urm` spre Nan, cum o s` intri \n
cas` pentru a-i lua lucrurile?
Folosind cheia de la intrare, replic` ea scurt. Mi-a dat-o Helen,
cnd i-am promis c` o s` avem grij` de Timmy. Nu-i pl`cuse atitudinea
sfid`toare a lui Keir pe tema hamsterului. Lucirea din ochii lui negri \i
demonstr` c` rdea de ea, iar necazul se amplific` atunci cnd cheia
introdus` \n broasc` refuz` s` se roteasc`.
Las`-m` pe mine. Afi[` o expresie exasperat` cnd v`zu
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 37

dimensiunile obiectului. Seam`n` mai iute cu o cheie de temni]`! Se


opri imediat, amintindu-[i de prezen]a copilului.
Pe aici, oamenii nu se mai obosesc s`-[i \ncuie u[ile peste noapte,
replic` Nan. Contrar p`rerii \mp`mntenite, ]iganii nu mai fur` copii,
continu` ea mu[c`tor [i oricum \n fiecare gospod`rie exist` unul sau
doi cini. L`tr`turile corciturii se f`cur` auzite de cealalt` parte a u[ii de
la intrare. Veterinarul \[i ]ine cabinetul \ncuiat cu cele mai moderne
mecanisme, ca [i unchiul Oliver, interpret` ea corect ridicarea
sprncenei lui Keir. Nici aici, nici la casa parohial`, nu prea sunt [anse
s` dai lovitura la dulapul cu medicamente.
M` bucur s-o aud, declar` el scurt, \ncepnd s` dea semne de
ner`bdare.
Nu procedezi cum trebuie. Timmy se \ntinse [i prinse cheia cu
ambele mini. Nu trebuie s-o introduci dect pe jum`tate vezi? Uria[a
cheie se roti cu precizie, iar Nan \ncepu s` chicoteasc`.
Po]i s`-]i iei hamsterul, \l \ncuraj` ea. Se sim]ea r`zbunat` [i-[i
\ndrept` aten]ia spre corcitura t`rcat` care-i \ntmpinase cu bucurie.
Ai grij` la glezne, ciupe[te, \l avertiz` ea pe Keir cu mali]iozitate.
M` mir c` mai vede ct s` mu[te, r`spunse el privind spre ghemul
de blan`, iar Nan \[i pierdu r`bdarea.
Poate c` nu se poate l`uda cu un pedigriu, dar e cinele lui
Timmy. Glasul ei suna ostil.
N-am vrut s` d`du el \napoi.
Fluffy e \n spate. Mna mic` \l prinse pe Keir de mnec`,
\ntrerupnd schimbul de cuvinte, iar Nan \ncepu s` urce scara. Nu-i
p`sa ce voise s` spun`, cu condi]ia s` nu-l supere pe b`iat.
Vrei ceva anume? strig` ea peste balustrad`.
Doar pijamaua. Timmy era preocupat de lucruri mai importante,
a[a c` Nan \[i v`zu de treab`, intrnd \n dormitor. Ultima dat` cnd
venise s` stea cu ei, Helen \i adusese un cuf`r plin de lucruri, a[a c`
proced` \ntocmai.
38 SHAUNA MICHAELS

Bluze, salopete bune pentru joac` Adun` un mald`r pe pat,


ad`ug` ni[te pantaloni scur]i [i unii de ln` [i privi \mprejur \n c`utarea
inspira]iei. Nu dorea s` fac` mai mult de un drum. Articolele de toalet`
erau adunate pe policioara de sticl`, deasupra chiuvetei. Veterinarul [i
so]ia lui f`cuser` treab` bun` moderniznd c`su]a, \[i spuse ea,
ner`pindu-i farmecul vechi al grinzilor de stejar.
Ai grij` la cap, \l avertiz` ea pe Keir, \n vreme ce reveneau \n hol.
Prea trziu, declar` el acru. M-am izbit deja de o grind` din
buc`t`rie de am v`zut stele verzi. O dung` ro[ie pe frunte ar`ta unde se
produsese contactul, iar Nan jubil`.
Nu mi-a trecut prin minte s` te avertizez
N-o s` am nevoie de el. Cerndu-[i parc` scuze, Timmy ar`t` spre
ursule]ul ponosit pe care-l luase ea sub bra].
M-am gndit c` s-ar putea ca el s` aib` nevoie de tine, obiect` ea
cu tact. Ei bine, dac` tot l-am adus, hai s`-l lu`m, ca s` nu urc iar sc`rile.
|[i zise c` una era bravada la lumina zilei [i cu totul altceva un b`ie]el
de [ase ani ghemuit noaptea \ntr-un pat str`in. Ursule]ul familiar ar fi
putut s` \nlocuiasc` suspinele cu somn. Pe el \ns` va trebui s`-l ]ii \n
poal`, continu` ea cu un fior, ar`tnd spre micul ghem de blan` aurie
din cu[c`.
Nu mu[c`, nu-i destul de mare uite! Timmy scoase hamsterul,
prezentndu-i-l.
Te cred pe cuvnt, se retrase Nan \n prip`, c`lcndu-l pe picior pe
Keir.
U[urel, va trebui s` m` mai pot deplasa. O prinse \n bra]e ca s`-i
opreasc` deplasarea [i o \ntoarse cu fa]a spre el. {tii, nu se prea
potrive[te ca cineva total neimpresionat de un accident rutier s`
tremure \n fa]a unui hamster.
Am tot dreptul la una sau dou` aversiuni, se smulse ea din minile
lui. Privirea, atingerea o tulburaser`, la fel ca [i proximitatea lui.
Confuzia ad`ug` asprime glasului. Tonul d`dea de \n]eles c` el ar putea
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 39

s` fie obiectul unei a doua aversiuni. Keir strnse buzele [i se \ntoarse


spre b`iat.
Ce ar fi s` te a[ezi \n spate [i s`-l iei pe Sauce lng` tine? |n felul
`sta vei avea mai mult loc. }in eu cu[ca lui Fluffy pn` te aranjezi. O
ignora pe Nan, iar ea se calm` pu]in, dar se mont` iar imediat. Nu
rsese de el cnd d`duse semne de stres. Nu cuno[tea motivul, dar
semnele fuseser` evidente, a[a c` de ce s`-i rd` el \n nas?
Sus, Sauce! Deschise portiera de pe partea [oferului [i pocni din
degete, iar cinele s`ri imediat peste sp`tarul scaunului [i se a[ez` pe
bancheta din spate.
Acum, pune-l pe Fluffy lng` tine, \l instrui Keir, \nmnndu-i
cu[ca. O s` stea bine pe banchet`.
Timmy \l lu`, iar la sosire, spre u[urarea Nanei, \l l`s` pe mna
Rosei, cu promisiunea c`-i va g`si un loc[or cald \n oficiu, unde b`iatul
putea s`-l viziteze oricnd.
Pe mine nu m` deranjeaz`, de[i domni[oarei Nan i-e fric` de el,
spuse ea [i plec` netulburat`, spre invidia Nanei.
Trebuia s` m` prezint cu floarea soarelui la festivalul recoltei.
Imaginea lanului galben, prin fereastra salonului \i amintise
evenimentul [i Timmy se bosumfl`, \n ciuda ceaiului apetisant ce fusese
pus pe mas`.
Dar [i acum po]i s-o faci. Mary Gray puse jeleu \ntr-un castron [i
ad`ug` o por]ie generoas` de fri[c`. De fapt, le po]i prezenta [i pe ale
mele, dac` dore[ti, \i f`cu ea oferta.
Pot? Figura i se lumin` [i se \ntoarse cu scaunul, ca s` le observe
mai bine. Nu-s la fel de mari
A[a vorbe[te un adev`rat gr`dinar, rse Oliver Gray. Va trebui s`
le aduci ni[te \ngr`[`mnt de la grajduri, cnd te vei duce s`-]i vizitezi
poneiul. Steve Whitworth o s`-]i umple o pung`, ad`ug` el, g`sindu-i
astfel o preocupare.
Ai reu[it s` aranjezi programul cabinetului veterinar? \ntreb` Keir.
40 SHAUNA MICHAELS

Da, veterinarul din Hopminster \[i trimite asistentul, pn` cnd


Bob va fi din nou pe picioare. Va prelua toate cazurile [i va face vizitele
necesare. Bine c` nu-i prim`var`, fiindc` acela este anotimpul cel mai
ocupat. Toamna nu vin dect cazuri de animale domestice, sau
victimele vreunei lupte \ntre cini, zmbi b`trnul doctor.
Trei veterinari \n district [i doar doi medici, murmur` Keir.
Pe aici, sunt mai multe animale dect oameni, interveni Nan,
deranjat` de comentariu. Nimic nu-i convenea, \[i spuse ea mnioas`.
Dac` prefera via]a organizat` a unui cabinet citadin, de ce se mai
deranjase s` vin`?
Doamna Whitworth la telefon, don'[oar`, \[i vr\ Rose capul
ciufulit pe u[`. Zice c` vrea s` discute despre un meci de tenis.
Uitasem. Nan s`ri \n picioare, bucuroas` de \ntrerupere. De cte
ori se afla \n aceea[i camer` cu Keir, s`reau scntei. De parc` ar fi fost
\nc`rca]i cu electricitate. Credeam c` era vorba s` juc`m \n weekend,
vorbi ea \n receptor.
M-am gndit c` n-ar fi o idee rea s` ne \ntlnim desear`, veni
replica lui Steve. |ntmpl`rile dimine]ii `steia au fost destul de
nepl`cute. Glasul era grav. Mi-am spus c` un ceas petrecut pe teren
ne-ar calma cugetul. Chiar [i noul doctor p`rea pu]in zdruncinat.
Deci, observase [i Steve.
Cred c`-i obi[nuit ca pacien]ii s` fie sp`la]i [i aranja]i \nainte de a
ajunge la el. Nu a[a cum i-am g`sit la fa]a locului, ast`zi. Din cine [tie ce
motiv, se surprinse lundu-i ap`rarea. De ce? Poate fiindc` era noul
partener al unchiului Oliver, \[i spuse ea [i renun]` s` se mai gndeasc`.
Ce ai zice s` ne \ntlnim la [apte, la club? suger` ea. |n felul acesta, am
avea la dispozi]ie o or` sau dou` \nainte s` se \ntunece. Cu tine [i cu
David ca opozan]i, ar fi mai mult dect suficient, termin` ea chicotind.
Dac` vrei, po]i s` iei [i o pauz` pe la jum`tatea intervalului. Vocea
lui Steve devenise dintr-o dat` afurisit`. Marcia, boieroaica, spunea c` o
s` treac` [i ea pe acolo. Rse de mritul Nanei. Scuze, dar [tii bine ct
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 41

de naiv poate fi David, \[i ceru ea iertare pentru so]. Marcia a trecut pe
aici pentru o partid` de c`l`rie, \mpreun` cu fratele ei cel boln`vicios,
dup` ce m-am \ntors acas` cu cei doi Shires. Ca de obicei, se plngea
de plictiseal`. Glasul lui Steve suna ne\ncrez`tor. Ca majoritatea
oamenilor, nici nu-[i putea imagina c` cineva s-ar putea plictisi. David a
men]ionat faptul c` pl`nuiam s` juc`m o partid` cu tine [i cu Keir [i
i-a invitat, continu` ea jalnic.
Am s`-i spun lui Keir c` jocul a fost reprogramat pentru ast`zi.
Indiferent dac` el vine sau nu, eu am s` fiu acolo, promise ea. Reintrnd
\n camer`, i se adres` degajat lui Tommy: Steve ar vrea s` [tie ce-i place
poneiului s` m`nnce la cin`. Am l`sat telefonul deschis, a[a c` fugi [i
vorbe[te cu ea. Dup` plecarea b`iatului, se \ntoarse spre Keir. Steve a
devansat aranjamentul cu tenisul pentru seara asta, dar nu e[ti obligat
s` participi. Va mai fi un cuplu la club. Spera din toat` inima c` el va
spune nu.
Despre cine-i vorba? se interes` Mary Gray.
Marcia [i Rodney Lisle. Steve \i spune "Marcia boieroaica", zmbi
ea.
S`rmana Marcia, familia ei nu [i-a g`sit niciodat` locul aici, o
comp`timi m`tu[a. Ce p`cat, mai ales cnd te gnde[ti ct de frumos
este conacul.
Probabil c` nu-i suficient de mare pentru ei, interveni ager
unchiul. Familia are obiceiul s` dea petreceri \mbel[ugate. Expresia
de pe chipul lui tr`da dezgust.
Conacul nu-i locul despre care spuneai c`-i ascuns de zidul de
piatr`? se \ntoarse Keir spre Nan.
Chiar `la. Casa ai v`zut-o de pe deal, dincolo de p`dure, la o
arunc`tur` de b`] de biseric`.
Are un aspect minunat de gospod`rie b`trneasc`, exclam` Keir.
Nu-i att de mare cum sunt \n general conacele, dar pare destul de
spa]ioas` pentru orice gusturi. Implicit, punea la \ndoial` bunul gust al
42 SHAUNA MICHAELS

proprietarilor actuali.
Marcia pretinde c` zidul \i d` senza]ia c` ar fi \nchis`, explic` Nan.
Cum? |ntr-un loc att de mare? se ar`t` el ne\ncrez`tor.
Cu toate astea, vrea ca tat`l ei s` d`rme zidul ce \mprejmuie[te
gr`dina [i s` ridice \n loc o \mprejmuire ca de ferm`. Spune c` asta ar
da un aspect mai modern propriet`]ii.
Ce? Oliver Gray p`rea scandalizat. Nu-[i d` deama ce se va
\ntmpla cu to]i pomii fructiferi lipi]i de zid? Vechiul st`pn s-ar
\ntoarce-n mormnt! explod` el.
M` tem c` cei din familia Lisle nu se pricep la gr`din`rit, explic`
Mary Gray pentru toat` lumea. Sunt afaceri[ti de succes, dar
Parveni]i, o \ntrerupse so]ul. Problema este c` averea lor vine din
c[tiguri de burs`, nu-i ob]inut` prin munc`, a[a c` nu le prea pas` cum
o cheltuiesc.
|]i sunt pacien]i? vru Keir s` [tie.
Nu, nu sunt. R`spunsul fusese repezit. Facilit`]ile locale nu-s
destul de bune pentru ei. Se duc la un cabinet particular de la ora[. Dar
asta nu-l \mpiedic` pe Lisle s` fac` parte din Comitetul de Planificare al
satului, care dore[te s` desfiin]eze spitalul rural, se plnse el. Ce [tie el
despre nevoile localnicilor? N-a stat aici nici cinci minute.
Atunci, a mo[tenit conacul? se ar`t` Keir nel`murit.
L-a cump`rat, interveni Mary Gray, \ncercnd s` previn` o nou`
r`bufnire din partea so]ului. Cnd a murit fostul st`pn, fiul lui a fost
obligat s` vnd` din cauza datoriilor. Ridic` din umeri. Acum,
locuie[te \n str`in`tate, dar \i sim]im lipsa. Familia f`cea parte
integrant` din comunitate. O cuprinsese nostalgia zilelor de demult. |[i
aveau r`d`cinile aici, a[a c` erau implica]i \n via]a satului.
Este bine s` prinzi r`d`cini undeva, spuse Keir vis`tor, iar Nan \i
arunc` o privire curioas`. Unchiul \i spusese cte ceva despre trecutul
lui, dar nu-l prea ascultase, ocupat` fiind cu treburile gospod`re[ti.
Acum \i reveneau \n memorie frnturi. "Apar]ine unei familii vechi [i
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 43

foarte numeroas`. Este cel mai tn`r dintre cei cinci copiii [i are trei fra]i
mai mari, a[a c` n-are nicio speran]` s` mo[teneasc` proprietatea
p`rinteasc`."
Raven Hall este pe undeva spre nord?
Se afl` pe Marches, \i aminti unchiul. }i-am ar`tat-o cndva, cu ani
\n urm`, cnd ne-am petrecut un concediu cu drume]ii \n zona Offa's
Dyke.
Deci, fiul cel mic trebuie s`-[i c[tige existen]a muncind. Fiind \n
aceea[i situa]ie, Nan nu considera c` asta ar putea constitui motiv de
compasiune.
Nu, a mo[tenit averea bunicii, ceea ce-l face relativ independent.
Din cauza asta \l admir c` nu-[i irose[te via]a. Are o minte brici este
interesat de cercetare. Aceasta era de fapt adev`rata leg`tur` dintre Keir
[i unchiul ei, \n]elese brusc Nan. Cercetarea. Domeniul \n care cele
dou` min]i se \ntlniser`.
Steve [i David vor crede c` ne-am r`t`cit. Trezit` de pendula de
pe hol, Nan s`ri \n picioare. Am promis c` vom fi acolo la [apte [i deja
e [ase [i jum`tate. Trebuie s` ne schimb`m urgent, dac` mai mergem.
Spera c` el ar putea spune c` prefer` s` r`mn` pe loc, dar Keir o urm`.
Auzi u[a de la camera lui trntindu-se [i, cu toate c` nu se sp`l` dect
sumar [i \mbr`c` rapid echipamentul alb de tenis lundu-[i doar o
jachet` de ln` ro[ie, pentru cnd urmau s` se \ntoarc` la coborre el
o a[tepta deja.
N-o s`-]i fie prea cald cu pantaloni lungi? Vorbise ca de obicei f`r`
s` se gndeasc`, a[a cum ar fi procedat cu fostul asistent al unchiului,
uitnd c` nu se aflau \n aceia[i termeni.
Nu cred. P`rea surprins. Juc`m dublu [i abia dac` vom avea o or`
la dispozi]ie, \nainte de \nserare.
Parc` se preg`te[te pentru cteva schimburi de mingi cu ni[te copii
de [coal`, \[i spuse Nan, deranjat` de implicita desconsiderare a
tenisului din Minster.
44 SHAUNA MICHAELS

Dac` te sim]i confortabil accept` ea, cu indiferen]` mimat`.


Las`-l s` afle pe pielea lui! \[i continu` monologul interior, deloc
\mblnzit` de degajarea lui elegant`. Puloverul \nchis la culoare,
purtnd pe buzunar emblema unei cunoscute [coli, era la fel de bine
croit ca toate celelalte haine. |n vreme ce urca treptele de la intrarea \n
club \nso]it` de Keir, observ` cum ochii Marciei Lisle se rotunjesc. Cu
gndul la seara ce urma, sim]i c`-i fuge sngele din obraji. David era
prea naiv. Nu-i convenea deloc s` fie obligat` s`-[i petreac` mai multe
ceasuri \n compania Marciei [i a fratelui ei.
Salut! V-am \ntrecut. Steve \i salv` pentru moment, conducndu-i
spre locul unde so]ul ei se lupta cu un [iret rupt.
|n vreme ce se apropiau, \l auzir` morm`ind:
{tiu sigur c` mai aveam un [iret pe undeva. Steve izbucni \n rs.
Poftim. Vr\ mna \n buzunarul pantalonilor scur]i [i scoase
obiectul cerut. Acesta este so]ul meu, Keir. David, dumnealui este
doctorul Nu cred s`-mi fi spus cineva cum te nume[ti, eram prea
preocupa]i azi-diminea]`.
Raven dar spune]i-mi Keir. Scutur` amical mna celuilalt b`rbat,
iar Nan r`sufl` u[urat`. Manierele distante ale lui Keir puteau induce \n
eroare, iar ea \i iubea prea mult pe cei doi Whitworth ca s`-i vad`
ofensa]i.
Keir un nume cam neobi[nuit. Marcia se apropia de ei, iar Nan
\i arunc` o privire rapid` lui Steve, dup` care \ntoarse capul. Prietena
era \mbr`cat` cu acela[i stil de echipament, atr`g`tor dar simplu, care
\ns` p`rea ponosit \n compara]ie cu al blondei de la conac. Nu \ndr`zni
s` mai priveasc` spre Steve, temndu-se s` nu-[i piard` autocontrolul [i
s` nu-i apar` pe figur` necazul. Nu prea avem ocazia s` \ntlnim la club
nou-veni]i. Ochii alba[tri ai Marciei \l m`surau intens, excluzndu-i pe
\nso]itori, de parc` nici n-ar fi existat. Iritarea Nanei crescu, de[i era
obi[nuit` cu reac]ia Marciei \n fa]a oric`rui b`rbat prezentabil. O v`zu
pe blond` studiind emblema de pe buzunarul lui Keir, \ns` f`r` s-o
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 45

recunoasc`.
Ce dr`gu]! Unghiile ei lungi, date cu oj`, urm`rir` desenul
heraldic [i, aplecndu-se \nainte, bluza decoltat`, potrivit` mai degrab`
la o fust` tirolez`, se deschise privirilor cu d`rnicie. Nan sim]i c` ro[e[te
[i solicit` din priviri ajutorul lui Steve. Aceasta \ns` \[i urm`rea so]ul,
amuzndu-se copios. David r`m`sese cu gura c`scat`, extrem de
stnjenit.
Alt` dat` n-o s-o mai invite, \[i spuse Nan \ntristat`, dar fu mndr`
de reac]ia lui. |n ciuda faptului c` b`tuser` lumea \ntreag` [i a
capacit`]ii de a se adapta \n orice companie, cei doi amici ai ei
r`m`seser` cumsecade. David era vizibil de mod` veche \n privin]a
rela]iilor cu femeile. |ntoarse privirea spre Keir, dar figura lui nu l`sa s`
se vad` nimic. Probabil c` nu observ` din cauz` c` e medic, sper` ea,
dar nu-i vedea ochii, dup` experien]a c`p`tat` pn` atunci, singurii
susceptibili de a-l tr`da.
Nu juc`m? \ntreb` ar]`gos Rodney Lisle, cufundat \ntr-un fotoliu
de pe verand`. Pe masa de lng` el se afla un pahar, iar Nan reu[i s`-[i
st`pneasc` \ncruntarea instinctiv`. Rodney avea optsprezece ani [i ar
cam fi fost vremea ca tat`l s`-i g`seasc` ceva de f`cut. Dac` era s` dea
crezare zvonurilor, \[i petrecea prea mult` vreme la club. La vrsta lui,
n-ar fi trebuit s` apeleze la pahar ca s` se dreag` la ora [apte seara. Banii
se puteau dovedi o nenorocire, \[i spuse ea, incapabil` s` reziste
compara]iei \ntre profesionalismul lui Keir [i reputa]ia compromis` a
lui Rodney.
S` \ncepem! trecu David la ac]iune. Vre]i s` juca]i \nti cu noi,
Nan?
|n felul acesta, Marcia [i Rodney se vor putea \nc`lzi cu un meci
de simplu, \ncerc` Steve s` \ndrepte mojicia so]ului, stopnd \n acela[i
timp \nceputul de protest al Marciei.
Bine, se declar` mul]umit Rodney. V` l`s`m pe voi s`-i obosi]i,
rnji el.
46 SHAUNA MICHAELS

|i face s` par` pe Steve [i pe David spaima terenurilor de tenis,


coment` Keir, returnnd serviciul lui Steve. Oponen]ii c[tigaser` la
aruncarea cu banul.
Trebuia s`-l fi avertizat, \[i spuse Nan, dar nu avea mustr`ri de
con[tiin]`. O s`-i fac` bine propriului ego s` descopere c` Minster nu
era complet rupt de via]`. Comentariile lui ironice o usturau \nc`.
Primul serviciu al lui Steve \l lu` prin surprindere. Viteza cu care
venise mingea nu-i d`du vreme s` r`spund`, a[a c` ea servi mai potolit
a doua oar`. Era clar c` nu juca la \ntreaga capacitate, iar asta \l
ambi]ion`. Trimise mingea \napoi tare, cu reverul, lovitur` care o
\ncnt` pe Nan. Era bun chiar foarte. Ea nu fusese cine [tie ce
juc`toare, dar se perfec]ionase constant \n compania celor doi
Whitworth, \n timpul prelungitei [ederi la Minster. Dac` li se al`tura,
era bine de [tiut c` el \i era cel pu]in egal ar fi dep`[it-o probabil dac`
ar fi jucat constant cu Steve [i David.
Dup` acea prim` concesie, Steve nu le mai f`cu favoruri, David nici
att. Nan [i Keir fur` surclasa]i, dar dup` surpriza ini]ial` doctorul se
ridic` la \n`l]imea a[tept`rilor [i cei doi fur` nevoi]i s` munceasc` din
plin pentru victorie.
E mingea ta, strig` Keir vesel, iar Nan return` cu un lob. Cauza
comun` p`rea s`-i apropie, iar atunci cnd Marcia le strig` de pe
margine c` timpul lor expirase, fur` \ntmpina]i cu aplauze de
spectatorii ocazionali ce urm`riser` partida.
Pfiu! a fost rapid, exclam` Keir. De ce nu m-ai avertizat? Mergeau
spre marginea terenului, ca s` lase locul Marciei [i lui Rodney. ~[tia doi
sunt juc`tori de excep]ie, continu` el agitat, iar tu [tiai foarte bine.
Au fost profesioni[ti, m`rturisi Nan, cu o privire [`galnic`. Cunosc
Wimbledonul la fel de bine ca \mprejurimile Minsterului, \[i recunoscu
ea perfidia. N-ai urm`rit niciodat` concursurile interna]ionale? \ntreb`
ea. Dac` ar fi f`cut-o, sigur le-ar fi recunoscut numele; Steve [i David nu
se retr`seser` din circuit dect de vreo dou` sezoane.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 47

|n ultimii ani, n-am prea avut vreme, replic` el, dintr-o dat` sobru,
iar \n ochii lui ap`ru \nc` o dat` acea expresie care o f`cea pe Nan s` se
simt` exclus`.
Cercetare? Nu voia s`-[i vre nasul, dar nu [tia ce altceva ar fi putut
spune.
Asta [i altele, r`punse el ambiguu. Data viitoare, aminte[te-mi
s`-mi iau un [ort, schimb` el subiectul, \mpreun` cu dispozi]ia afi[at`.
Aveai dreptate c` pantalonii lungi te \ncing. |[i c`ut` batista \n buzunar
[i \[i tampon` fruntea cu un gest exagerat, care smulse rsete din partea
Nanei.
O r`coritoare [i odihna vor \ndrepta lucrurile urgent. Vesel`, \[i
balans` racheta, \n vreme ce r`spundea saluturilor venite din mul]ime.
Ajunser` pe treptele clubului.
M`car ne-am prezentat mai bine dect `ia doi, aprecie Keir cu
\ngmfare, ar`tnd cu paharul spre Marcia [i Rodney, care aveau o
presta]ie modest`, cu toate c` oponen]ii reduseser` considerabil
motoarele, pretinznd c` sunt obosi]i dup` primul meci, pentru a le
menaja mndria.
Keir duse paharul la gur`.
Este pl`cut, spuse el mul]umit [i se l`s` pe sp`tarul scaunului.
Nan n-avea habar dac` se referise la priveli[te, la joc, sau la sucul de
struguri cu ap` mineral` pe care-l ]inea \n mn`. Refuzase cu
indiferen]` o b`utur` mai tare, ceea ce o convinse pe Nan c` avusese
dreptate s` nu-l considere b`utor.
V-am preg`tit cte un \nt`ritor. Keir \mpinse tava cu r`coritoare
spre cei patru, cnd ace[tia li se al`turar` \n cele din urm`.
Ai un rever grozav, \l felicit` David. |n glasul lui nu exista nici urm`
de condescenden]`, ci doar interesul trezit de un oponent care-i
furnizase pl`cerea unui joc de calitate. Mi-ar pl`cea s` ne mai \ntlnim
pe teren, oricnd vei mai avea un ceas de omort, \[i manifest` el
speran]a.
48 SHAUNA MICHAELS

Pl`cerea va fi a mea, accept` Keir invita]ia cu o grab` care ar`ta c`


era sincer. M-a \ncntat confruntarea din seara asta. P`rea surprins c` se
sim]ise bine, aprecie Nan, preocupat` de reac]ia prietenilor fa]` de el.
Poate c` acceptase invita]ia dintr-un fel de datorie moral`, a medicului
care trebuie s`-[i cunoasc` viitorii pacien]i? Nu-l obligase nimeni, ba
chiar \i d`duse mai multe ocazii s` refuze, iar el nu profitase.
Ai jucat mult \nainte de a ajunge aici? se interes` Steve. Nu aveau
prea des ocazia s` \ntlneasc` ni[te oponen]i de dublu pe m`sur` [i
fuseser` obliga]i s`-[i men]in` nivelul doar jucnd unul \mpotriva
celuilalt.
Nu ct mi-ar fi pl`cut, \i r`spunse Keir. Niciodat` n-am avut
suficient timp.
Iat`, se \ntmpla din nou. Nan detect` existen]a unui sub\n]eles
ascuns, care avea darul s-o pun` pe gnduri. St`tea relaxat pe scaun,
discutnd lejer cu prietenii ei, cu aerul cuiva care savureaz` o ocazie
rar`, iar ea se \ntreb` ce-i putuse monopoliza timpul \n asemenea
m`sur` \nct s`-l ]in` departe de jocul care-i pl`cea att de mult. La
ora[, probabil c` avusese la dispozi]ie facilit`]i care i-ar fi permis s`
joace tot timpul anului, situa]ie pe care cei de la ]ar` puteau doar s-o
invidieze.
Ai comandat [i ceva care s` ne \nveseleasc`? se strmb` Rodney,
gustnd din sucul de grepfrut.
E prea amar? Ai prefera un suc de portocale, sau Keir privi
\mprejur dup` chelner.
Voiam s` spun, ceva mai tare, rectific` Rodney dispre]uitor, iar
Marcia se gr`bi s`-l \ntrerup`.
Nu ast`-sear`, Rodney. Tata se \ntoarce devreme [i [tii bine ce va
zice. |i arunc` fratelui o privire feroce, dar expresia i se \mblnzi cnd
\ntlni ochii lui Keir. Tata face parte din Comitetul local de Planificare,
declar` ea, de parc` ar fi vorbit despre vreo comisie guvernamental`.
Mine are loc o \ntrunire [i este obligat s` participe. Are afaceri \n
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 49

Birmingham, complet` ea plin` de importan]`.


Doctorul Gray [i cu mine vom participa la acea \ntrunire. Keir se
referise la partener cu tot respectul, iar Nan fu pl`cut impresionat`.
|ntr-un fel, p`rea a fi de mod` veche, la fel ca David. Era un punct \n
favoarea lui, prin compara]ie cu atitudinea modern-neobr`zat` a lui
Rodney. Se va discuta despre spital, a[a c` sigur vom fi acolo. Nu sufl`
nicio vorb` despre ce alegere va face, iar Nan sim]i c` o cuprinde furia.
Tat`l Lisle urma s` aib` un aliat nesperat. Ar fi preferat ca subiectul s`
nu fie pus pe tapet. |i stricase seara, dar se v`zu nevoit` s` admit` c`
pn` \n clipa aceea se sim]ise bine.
Ah, iar! Mereu discut` despre spital, se plnse Marcia.
Are un laborator excelent, aprecie Keir lini[tit, iar Nan fu
surprins`. Deci, recuno[tea c` \n Minster existau [i lucruri de valoare,
pe care le aprecia.
Ce s` te mai chinui s`-l reabilitezi, cnd e mult mai simplu s`-l
demolezi [i s` transferi to]i pacien]ii la Hopminster? Marcia ridic` din
umeri. Tata spune c` poate folosi terenul \n planuri de dezvoltare,
ad`ug` ea nep`s`toare.
Nan strnse din buze. Suspectase c` Lisle senior avea anumite
interese particulare s` distrug` spitalul, dar aceast` recunoa[tere
deschis` era de-a dreptul infam`. |i era tot mai greu s` se st`pneasc`,
\n vreme ce Marcia continua:
Dac`-l vei sus]ine pe tata la vot, sunt convins` c` o s` se \ngrijeasc`
s` ai un laborator chiar mai bun la ora[. |l privea cu ochi str`lucitori. |[i
poate permite, are destui bani, explic` ea [i se aplec` peste mas` \n
direc]ia doctorului, spre uimirea evident` a lui David, ad`ugnd
provocator: unde pui c` [i eu ]i-a[ fi recunosc`toare.
Capitolul 4

Mi-ai promis c` pot s`-l vizitez pe Beauty, \i aminti Timmy lui


Oliver Gray, la prnz.
Ce ai spune de ziua de ast`zi, imediat dup` [coal`? r`spunse Nan
privirii rug`toare a unchiului [i zmbi cnd aceasta deveni
recunosc`toare. Vin s` te iau, propuse ea, [i-]i aduc salopeta. Po]i s-o
\mbraci peste pantalonii de [coal`, iar [apca de c`l`rie a r`mas \n Land
Rover. Keir avea s` mearg` \mpreun` cu doctorul Gray la \ntrunirea
comitetului, programat` pentru ora dou` [i n-ar fi avut nevoie de
ma[in`.
Pe drum, po]i s` m` iei [i pe mine de la spital, suger` Keir.
Comitetul se adun` la ora trei [i ar trebui ca discu]ia care implic`
prezen]a mea s` se \ncheie pn` la patru. David m-a invitat s` vin s`-i
v`d amenaj`rile [i dac` tot treci pe acolo L`s` propozi]ia
neterminat`, sugernd un semn de \ntrebare.
Atunci, ne vedem pe la patru, accept` Nan. Dar dac` \ntrunirea nu
se va fi terminat, n-o s` te a[tept`m, \l avertiz` ea. N-avea de gnd s`-i
provoace dezam`gire lui Timmy, doar ca s`-l mul]umeasc` pe Keir.
Voi fi gata, promise el, iar dup`-amiaz`, cnd ajunse la spital, cu
b`iatul ner`bd`tor al`turi, mototolindu-[i [apca \ntre degete, Keir st`tea
la intrare, a[teptndu-i.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 51

}i-am preg`tit o surpriz`, \nainte de partida de c`l`rie. Se aplec`


[i-l ridic` \n bra]e pe Timmy. Dac` te ridic \n crc`, po]i s` tragi cu
ochiul pe fereastr` \n camera unde sunt interna]i p`rin]ii t`i. F`-le cu
mna, \l instrui el. Asta o s`-i vindece mai bine dect orice medicament
prescris de mine. Zmbi, \ncntat de fericirea copilului. Nu, nu po]i
intra, r`spunse el \ntreb`rii avide, trebuie s` ai peste paisprezece ani ca
s` vizitezi pe cineva internat. Nan observ` c` vorbise ca un om mult mai
b`trn, explicnd situa]ia [i ob]innd acceptarea calm` [i \ncrederea
copilului.
O s-o ridici [i pe Nan? \ntreb` Timmy, s`ltnd pe aleea acoperit`
cu pietri[.
Ar trebui s-o fac? Keir privi spre ea grav, iar Nan avu impresia c`
se va ralia sugestiei lui Timmy, ridicnd-o \n acela[i fel nedemn.
Nu, nu! se retrase ea, ie[ind din raza lui de ac]iune. Am dep`[it
paisprezece ani, a[a c` pot s` le fac o vizit` normal`, se pripi s`
argumenteze, sim]ind dintr-o dat` c`-i lipse[te oxigenul.
|ntr-adev`r! |n ochii lui ap`ruse o umbr` de mali]ie. |i sus]inu
privirea \ndelung, l`snd-o s` \ntrevad` cum fusese de fapt copilul Keir,
\nainte ca grijile vie]ii de matur s`-i pustiasc` expresia. Dar nu-i
program de vizit` acum. F`cu un pas spre ea, ridicnd minile. O clip`,
Nan r`mase pe loc, dar curajul o p`r`si, observnd c` el continua s`
\nainteze. Nu credea c` va avea tupeul de a o ridica, dar Se gr`bi s`
se a[eze \n spatele volanului, trnti portiera \n urm` [i ro[i toat`, ca
r`spuns la rsul lui ironic.
Cum o mai duc Bob [i Helen? Ne\ncrezndu-se \n st`pnirea ei de
sine, a[tept` pn` ajunser` la grajduri [i pn` ce Timmy disp`ru
\n`untru, \n c`utarea lui David.
Se refac perfect. De ast` dat`, Keir era destul de serios. Sunt
uimitor de rezisten]i. Probabil c` de vin` este aerul din Minster.
{i o via]` nerisipit` \n petreceri, probabil. Steve se apropiase [i-i
auzise remarca. Asta ar trebui s` conteze. Bob [i Helen muncesc din
52 SHAUNA MICHAELS

greu, iar distrac]iile tind s` fie domestice pe aici. Dar care-i situa]ia
celorlal]i doi? Pasagerii ma[inii sport? Pornir` \mpreun`, ghida]i de
sporov`iala vesel` a b`iatului ce venea dinspre cap`tul grajdului.
Amndoi sunt \ntr-o stare grav`, r`spunse Keir serios. Au c`p`tat
r`ni foarte periculoase, dar sunt tineri, ceea ce-i va ajuta s`-[i revin`. |mi
pare r`u pentru familiile lor, ad`ug` el blnd, cu un sentimentalism
care le f`cu pe cele dou` femei s` se priveasc` \ntreb`tor.
Cum a evoluat \ntrunirea? schimb` Nan subiectul, ner`bd`toare s`
afle rezultatul. Voia s` [tie, f`r` s` \ntrebe explicit, care fusese pozi]ia lui
Keir \n chestiunea spitalului. |l sprijinise pe unchiul Oliver? Sau d`duse
urmare invita]iei Marciei, votnd \n favoarea tat`lui ei? Nan se strmb`
gndindu-se.
A[ zice c` e o controvers` foarte echilibrat`, r`spunse el degajat.
Fiecare parte are argumente conving`toare [i sus]in`tori.
Asta \nsemna c`, oricare i-ar fi fost p`rerea, votul lui era \n stare s`
\ncline balan]a. P`rea incorect ca decizia final` s` depind` de p`rerea
unui str`in. Ca [i tat`l Marciei, el nu locuise suficient` vreme acolo,
pentru a putea aprecia nevoile oamenilor.
Adic` ai avut votul decisiv, rse Steve. Ce pozi]ie! Oricare opinie
are c[tig de cauz`, ai s` fii foarte nepopular \n rndurile fac]iunii
opuse, \l comp`timi ea.
Nu m-am gndit la asta, arbor` el o grimas`. Oricum, nu m` pot
declara \n favoarea niciuneia dintre variante, pn` nu voi cunoa[te mai
bine situa]ia. Ambele puncte de vedere au argumente puternice,
recunoscu el gnditor. Deocamdat`, am s` m` rezum s` r`mn la mijloc
[i s`-i ascult pe to]i. F`r` s`-[i dea seama, \i furnizase Nanei informa]ia
dorit`. Oare de ce era nevoie pentru a-i ob]ine votul? De promisiunile
lingu[itoare ale Marciei? Sau va avea c[tig de cauz` loialitatea fa]` de
unchiul ei? Privindu-i profilul puternic, \[i spuse c` era de a[teptat s`-[i
formeze propria p`rere, refuznd s` se lase influen]at de sentimente.
Hai s` vezi padocurile, Keir. Invita]ia lui David \i ab`tu gndurile.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 53

Ap`ruse \n u[a grajdului, ducnd de c`p`stru poneiul. |ncalec`, \l


\ndemn` el pe Timmy. Po]i s` vii cu noi ct ne plimb`m, ad`ug` David,
potrivindu-[i pasul dup` Keir [i l`sndu-le pe femei s`-i urmeze \n
ritmul lor.
Simpatic, nu-i a[a? se referi Steve la doctor, care mergea \naintea
lor, adncit \n conversa]ie cu so]ul ei. Sunetul vocilor ajungea pn` la
ele, dar cuvintele nu puteau fi \n]elese. David l-a \ndr`git imediat,
continu` ea, bine dispus`.
I-a pl`cut cum joac` tenis, vrei s` spui, rse Nan. Pn` ieri-sear`,
voi doi n-a mai trebuit s` v` chinui]i s` c[tiga]i \mpotriva cuiva, de cnd
v-a]i \ntors \n Minster, o tachin` ea.
Este bun, recunoscu Steve cu generozitate. Aproape la fel de bun
ca tine. Nu, vorbesc serios, \ntmpin` ea protestele Nanei. Ai jucat doar
cu pu]in mai bine. N-are nevoie dect de ni]el antrenament ca s` te
dep`[easc`, o avertiz` ea.
Va avea parte de asta, dac` e dup` David, zmbi Nan.
{i niciun strop, dac` ar fi dup` Marcia cel pu]in, nu de
tenis replic` Steve.
S`rmanul David! chicoti Nan, amintindu-[i stnjeneala lui. O s` se
gndeasc` de dou` ori, \nainte de a mai lansa o asemenea invita]ie.
A primit instruc]iuni ferme \nct s` n-o mai repete, dest`inui so]ia.
A spus Keir ceva despre ea, cnd a]i plecat? Nu \ndr`znesc s` repet
vorbele lui David, dup` ce am ajuns acas`.
N-a f`cut niciun comentariu \n fa]a mea. |[i p`streaz` p`rerile
pentru sine, explic` Nan nep`s`tor.
Nu-l prea placi. Steve o privi p`trunz`tor. De ce? Cu fostul asistent
al unchiului te-ai \n]eles destul de bine.
Keir a venit ca partener al unchiului Oliver. Este alt` situa]ie.
~sta nu-i un r`spuns la \ntrebarea mea, insist` prietena.
Nu-]i pot r`spunde, fiindc` nici eu nu prea [tiu. Nan se \ncrunt`,
gnditoare. De fapt, nu-mi displace ba da, se contrazise ea imediat.
54 SHAUNA MICHAELS

Nu-i pot suporta arogan]a. Detest atitudinea de superioritate. Se


\nfierbntase \n asemenea m`sur`, \nct amica r`mase cu gura c`scat`,
obi[nuit` fiind cu o aparen]` mai calm` din partea ei. Nimic din Minster
nu pare s` fie suficient de bun pentru el. Ridic` minile \ntr-un gest
expresiv. {i-i att de al naibii de sigur pe sine! explod` ea.
Oare? M` \ntreb replic` cealalt` pe gnduri. Cnd tr`geam
ma[ina aia din [an], mi s-a p`rut c` observ o expresie ciudat` pe figura
lui. Ca [i cnd
E un medic bun. |nc` o dat`, se pomeni lundu-i ap`rarea lui Keir
[i din nou se \ntreb` de ce. Unchiul spune c`-i un chirurg excelent.
{i-l pasioneaz` cercetarea. Cred c` `sta-i lucrul care i-a apropiat, \n
primul rnd.
Nu-i pun la \ndoial` capacitatea profesional`, se gr`bi Steve s-o
asigure. N-ar fi ajuns aici, dac` doctorul Gray ar fi avut vreo nesiguran]`
\n privin]a asta. Nu, e ceva mai profund. Ceva de natur` personal`, a[
zice. Credeam c` ai observat [i tu.
N-am s` stau aici suficient de mult ca s`-mi fac griji pentru
sentimentele lui Keir, evit` Nan r`spunsul. Mai am cel mult dou`
s`pt`mni, a[a c` avem timp pentru destule jocuri de tenis. Dar
problemele lui personale vor trebui s` r`mn` departe de mine,
declar` ea cu dezinvoltur`. El va r`mne aici, eu m` voi \ntoarce la St.
Bartholomew [i ne vom \ntlni foarte rar. Ceea ce probabil c`-i foarte
bine, ad`ug` ea \nver[unat`. Exist` vreo dou` lucruri care-mi plac la el,
dar [i o mul]ime care-mi displac.
Nu m`rturisi c` reu[ea s-o tulbure. {i s-o z`p`ceasc`, a[a cum se
\ntmplase cnd fusese gata-gata s-o ridice pe umeri ca s` poat` privi pe
fereastra rezervei unde erau interna]i p`rin]ii lui Timmy. Nu-i putea
socoti nenum`ratele schimb`ri de dispozi]ie: \ntr-o clip` era lipsit de
griji [i juvenil, \n urm`toarea nemul]umit [i retras \n sine. Preferase
compania lui John Barcley. Rela]ia simpl`, nepreten]ioas`, \n care
niciunul nu trebuia s` dea sau s` cear` cine [tie ce, care \i permitea s`
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 55

se relaxeze. Totu[i, oare toleran]a nu reprezenta un alt apelativ al


indiferen]ei? Pn` acum, nu privise lucrurile astfel. Nu reu[ea s` fie
indiferent` fa]` de Keir. Avea o fire care nu putea fi dect du[m`nit` sau
iubit`, iar ea devenea dureros de con[tient` de sub]irimea demarca]iei
\ntre sentimentele respective. Keir ar fi pretins din partea persoanei
iubite. Ar fi pretins [i s-ar fi d`ruit pasional, proteguitor, complet,
a[teptndu-se la reciprocitate. O rela]ie cu el ar fi fost incitant`,
tumultuoas`, profund satisf`c`toare dar niciodat` indiferent`.
Ideea o f`cu s` tremure. Speriat` de propriile gnduri, \[i spuse ea
sup`rat`, \ntorcndu-se s` prind` ceea ce tocmai spusese Steve.
|n]elesul \i sc`pase fiindc` era atent` la acea voce interioar`, care-i
[optea ceva ce nu voia s` aud`.
Galopeaz` o tur` \n jurul padocului, iar noi o s` te a[tept`m aici.
David \[i sprijini cotul pe \ngr`ditur` [i-i d`du drumul copilului \n
terenul al`turat. Acolo nu sunt dect cei doi cai de povar`, \i explic` el
Nanei, observndu-i \ngrijorarea, iar ei o s` vin` la noi, nu la Timmy.
Fluier` scurt [i imediat cei doi Shire renun]ar` la p`scut [i venir` \n trap
la gard.
Sunt ca ni[te copii, \n ciuda dimensiunilor, zmbi el afectuos,
dndu-le cubule]ele de zah`r a[teptate. Apoi rse de expresia ap`rut`
pe figura lui Keir. Ei bine, [i ]ie-]i place din cnd \n cnd cte o tablet`
de ciocolat`, nu-i a[a? \[i ap`r` el favori]ii. Care-i diferen]a?
De vreo jum`tate de ton`, a[ zice, rnji Keir, privind cu coada
ochiului spre cai. Dac` le place att zah`rul, data viitoare am s` le aduc
o pung`, promise el. Le-am r`mas dator pentru ajutor.
E prima dat` c` au fost solicita]i la un accident, spuse David, dar
au mai tractat ma[ini r`mase-n pan`. Iarna trecut` [i-au scos banii de
\ntre]inere pe un an \ntreg, cnd o jum`tate din participan]ii la un raliu
au r`mas \nn`moli]i, \[i aminti el cu satisfac]ie. Stai foarte frumos \n [a,
tinere, i se adres` el lui Timmy, cnd acesta se \ntoarse, apoi \nchise
poarta \n urma lui. Tat`l t`u te-a \nv`]at corect.
56 SHAUNA MICHAELS

M`tu[a Mary a spus c` pot s` v` cer o traist` de b`legar. Timmy se


l`s` s` alunece din [a, ro[ind de pl`cere. La ei, floarea soarelui nu a
crescut att de mare ca la mine, iar unchiul Oliver spunea c` dac` le
pun \ngr`[`mnt or s` creasc`.
Du-te [i umple-i traista ct` vreme fac o cafea, se al`tur` Steve
rsetelor. Ei bine, ce crezi despre cresc`toria noastr` de cai? se \ntoarse
ea spre Keir, \mpingnd spre el zaharni]a.
Sunt impresionat. Sinceritatea lui nu putea fi pus` la indoial`. Dar
probabil c` exist` un contrast fa]` de felul vostru de trai dinainte,
aprecie el, referindu-se la carierele lor de juc`tori de tenis.
|ntr-adev`r. David se sp`l` la chiuvet` [i vr\ pe ascuns dou`
buc`]i de pr`jitur` \n mna b`iatului. Numai c` orice carier` de
profesionist trebuie s` se \ncheie cndva ba chiar destul de devreme
comparativ cu alte meserii, explic` el resemnat, [i niciunul dintre noi
n-a fost atras de antrenorat.
Ne-a pl`cut, ct a durat, fu de acord Steve. Era un ritm palpitant,
distractiv, dar am sim]it nevoia s` ne stabilim undeva. Via]a asta e mai
potolit`, recunoscu ea, dar mai durabil`. |ntlni privirea so]ului [i-i
zmbi, cu acea intimitate care provoca invidie Nanei. G`sirea
partenerului potrivit nu putea fi substituit` cu nimic altceva, \[i spuse
ea cu regret, iar Steve [i David erau parc` f`cu]i unul pentru cel`lalt.
{tia c` ambii tnjesc s` aib` un copil, acesta fiind motivul principal
pentru care renun]aser` la turnee. Norocos copilul care ar fi avut
asemenea p`rin]i. Sim]i \mpuns`tura con[tiin]ei, care aproape \i t`ie
respira]ia. Un c`min, un copil dar \nti trebuia s` apar` partenerul
potrivit.
Nu-l \nv`]a a[a, \[i reveni din reverie la timp ca s` observe cum
David \i strecura alt biscuit lui Timmy. Fie, de ast` dat`, se relax` ea, sub
privirea lui Keir. Va trebui s`-i g`sesc scuze cnd va refuza pinea cu unt
acas`, \[i explic` ea atitudinea.
N-am scos nicio vorb`, spuse Keir, dar ochii \i rdeau [i Nan
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 57

replic` t`ios:
Expresia de pe chip a vorbit \n locul t`u. Totu[i, fursecurile [i
cafeaua au fost grozave, \i mul]umi ea lui Steve.
E[ti binevenit` oricnd ai vreme [i adu-l [i pe el, r`spunse Steve,
ciufulind p`rul b`iatului.
Pe drumul de \ntoarcere, Keir rupse t`cerea pe nea[teptate.
{tiu exact ce vor de la via]`.
Steve [i David? Hmm \ntotdeauna au [tiut, replic` Nan. Chiar
la apogeul carierelor lor de juc`tori profesioni[ti. Ambii au avut acela[i
tip de viziune asupra lumii. Sunt att de cinsti]i, detecteaz` imediat
orice falsitate. Se gndea la Marcia, dar n-o spuse. S-ar fi putut ca fata
s`-i plac` lui Keir. Dac` insistau, ar fi ajuns primii. Oricum, erau foarte
aproape de vrf. Apoi a ap`rut ocazia cump`r`rii grajdului, iar ei au
profitat [i au revenit acas`. |]i trebuie curaj nu glum` s` renun]i dintr-o
dat`, mai ales cnd e[ti aproape de \n`l]imi, aprecie ea gnditoare.
|n`l]imile ame]itoare sunt \nconjurate de o atmosfer` rarefiat`,
spuse el lini[tit. Acolo, respiratul poate deveni dificil pentru om.
{tiu ce vor, aprob` Nan din cap. Existau [i chestiuni asupra c`rora
se \n]elegeau perfect, cu toate c` nu prea multe, \[i spuse ea cu p`rere
de r`u. Au preferat pinea de secar` \n locul cozonacului, zmbi ea, [i
au avut bunul-sim] de a alege.
Norocul lor c` li s-a ivit ocazia de a ob]ine exact ceea ce doreau,
murmur` el. Cum spuneai, e nevoie de curaj.
Abia dup` aceea, stnd treaz` \n \ntunericul dormitorului, Nan \[i
d`du seama c` el vorbise parc` din proprie experien]`.
|ndat` ce ajunser` acas`, Rose \l lu` \n primire pe Timmy.
Vin' s` te sp`l, s` te preg`tesc pentru ceai.
Cum r`mne cu b`legarul? se \ntoarse el spre Keir, rug`tor.
Unchiul David l-a pus \n spate. Era clar c` sp`latul nu se num`ra printre
priorit`]ile lui.
O s`-l l`s`m \n cisterna cu ap` de ploaie. Nan \i arunc` o privire
58 SHAUNA MICHAELS

r`ut`cioas`. A[a-i trebuia, \[i spuse ea, gndindu-se la amenin]area de a


o ridica pe umeri. Se va \mbiba cu ap` peste noapte [i pe urm` ai s` po]i
stropi floarea soarelui cu cte o can` de lichid \n fiecare zi. S` vezi cum
vor cre[te, prezise ea vesel.
{i noi o s` p`]im la fel, strmb` Keir din nas, dac` mai umbl`m
mult cu chestia asta. Nu-]i face griji, ad`ug` el, \n vreme ce Timmy
\ncerca s` scape de Rose ca s`-i dea o mn` de ajutor. Nan o s` ridice
de cap`tul cel`lalt [i o s` ne descurc`m cumva. Reu[ise cu \ndemnare
s`-i joace festa, iar ea se strmb`, dar se aplec` [i prinse de cap`tul
sacului.
Condu-m` spre cistern` [i apoi fere[te-te. Keir disp`ru \n [opron,
iar ea \l auzi cotrob`ind \n \ntuneric. Asta o s` fie numai bun`. Reap`ru
cu un retevei. Am s`-l \nfig \n fundul sacului. Se chinui pu]in, dar scoase
un morm`it triumf`tor cnd b`]ul ap`ru \n cap`tul cel`lalt. O s`-l pun
singur \n ap`, refuz` el oferta de ajutor f`cut` cu jum`tate de gur` de
c`tre Nan. Nu-i prea greu. S`lt` sacul [i se feri de stropii de ap` din
bazin. Seam`n` cu evitarea valurilor sparte la prova, rse el, iar Nan se
\ntreb` ce vacan]` lipsit` de griji \i evocase \ntmplarea. Oliver Gray
spusese c` provenea dintr-o familie numeroas`. Probabil c` era
distractiv, \l invidie ea. Ea fusese singur` la p`rin]i [i r`m`sese orfan` de
mic`. Doctorul [i so]ia lui erau singurii p`rin]i pe care-i cunoscuse
vreodat`, iar casa parohial` era c`minul ei. Existaser` mereu prietenii,
dar i-ar fi pl`cut s` aib` ni[te fra]i [i surori. S` apar]in` unei familii
numeroase. Cnd \[i va \ntemeia propria familie, va avea grij` s` aib` cel
pu]in doi copii, preferabil mai mul]i
B`]ul este destul de solid ca s` ]in` sacul suspendat, aprecie Keir.
Acum, dac` \nchizi capacul, p`s`relele n-o s` se mai \nece, \ncercnd s`
ajung` la ap`. Hei! strig`, \ncercnd s`-i atrag` aten]ia.
Scuze, visam cu ochii deschi[i, \[i reveni ea brusc [i trnti capacul
peste cistern`. Keir \l roti astfel \nct s` acopere ct mai bine
deschiderea.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 59

La ce te gndeai? La ceva frumos? se interes` el.


Ah, una-alta. Pentru nimic \n lume nu i-ar fi m`rturisit. El ridic`
din umeri, iar ea oft` resemnat`, observnd cum atitudinea retras`
pune din nou st`pnire pe tr`s`turile lui. De ce nu l-am min]it
spunndu-i c` m` gndeam la vacan]`? \[i spuse ea, exasperat`. Poate c`
s-ar fi relaxat [i mi-ar fi povestit despre propriile distrac]ii de var`. Ca [i
vremea, vacan]ele constituiau un subiect obi[nuit de \ncropire a unei
conversa]ii [i, dac` i-ar fi r`spuns, poate c` atmosfera relaxat` dintre ei
ar fi d`inuit ceva mai mult. Dintr-o dat` se sim]i obosit` de acea
permanent` beligeran]`. |[i zise c` va fi fericit` cnd se va \ntoarce la St.
Bartholomew, \n sec]ie, capabil` s` se cufunde \n munc`. Se sim]ea
u[or deprimat`. Nu putea fi vorba despre reluarea serviciului,
\ntotdeauna abia a[teptase momentul, orict de pl`cute ar fi fost
vacan]ele. {ederea \ndelungat` la Minster o f`cuse ner`bd`toare, \[i
spuse ea, sc`pnd cu dificultate de pasa proast`.
Floarea soarelui are nevoie de sus]inere. |[i \nclin` capul,
urm`rind aliniamentul de pete cafenii cu cercurile lor de petale
galbene. Devin prea grele pentru tulpini. Dac` se \nte]e[te vntul, o s`
le rup`. Arunc` o privire spre ceasul de la mn`. Am s` m` ocup de ele
dup` cin`.
Dac` dore[ti, le voi lega eu pe cele \nalte, se oferi Keir pe un ton
indiferent, iar ea r`spunse la fel:
Cum vrei.
Cu pacea astfel reinstaurat`, intrar` amndoi \n cas`, Keir
preg`tindu-se pentru programul de sear` la cabinet, iar Nan ca s-o ajute
pe Rose la preparatul cinei.
Apropo, \[i mut` Oliver Gray aten]ia de la pufoasele mere coapte
cu care se delecta, au ap`rut rulotele. Pe la prnz m-am \ntlnit cu
prima. Se servi cu zah`rul lui favorit, pu]in rafinat, [i-i arunc` o privire
Nanei. Ai grij` cum mergi zilele astea, o avertiz` el. Po]i s` dai peste una
la fiecare col].
60 SHAUNA MICHAELS

O s` fiu atent`, promise ea [i \ntinse mna dup` zaharni]`, iar el


i-o \nmn` cu un zmbet ru[inat. Nan \i \mp`rt`[ea pasiunea pentru
con]inut, dar avea ceva mai mare respect pentru propria siluet`, a[a
c`-[i pres`r` pu]in pe felia de pine pr`jit`.
Nu [tiam c` exist` un camping \n zon`, se ar`t` Keir surprins.
Nu-s rulote de mers \n concediu. Apar]in ]iganilor nomazi. Nan
ezit` \n fa]a celui de-al doilea m`r copt oferit de m`tu[`, dar refuz`. Risc
o durere de burt`, explic` ea, ignornd expresia ironic` a unchiului. Vin
la vremea recoltatului, \[i continu` ea explica]iile. Prunele [i cartofii
s-au terminat, iar porumbul se recolteaz` cu combinele acum, a[a c`
n-au de lucru aici. O s` plece spre livezile din sud, la cules de mere.
|ntotdeauna se g`se[te cte ceva de f`cut pe la ferme [i cu ct \i prinde
frigul mai spre sud, cu att mai bine. Acolo iarna e mai blnd`, r`spunse
ea la uimirea lui. Pe aici, podi[ul e \nalt [i poate s` fie foarte rece.
Lemnul de foc nu se prea g`se[te, iar combustibilii obi[nui]i cost` bani.
Mobili fiind, se aleg cu ce-i mai bun \n ambele zone, remarc` el.
Nan nu era foarte sigur`, mai ales cnd peste noapte auzi cum se
\nte]e[te vntul [i \ncepe s` plou`. Se cuib`ri mai bine \n a[ternut,
fericit` c` se afla la ad`postul pere]ilor de c`r`mid` [i nu sub acoperi[ul
sub]ire al unei rulote, care ar fi r`sunat ca o camer` de rezonan]` \n
r`p`itul ploii.
Un curent insistent umfl` perdeaua. Aceasta se ag`]` de ceva de pe
noptier`, care c`zu cu zgomot. Nan suspin` [i ie[i cu p`rere de r`u din
c`ldura culcu[ului. Limbile fosforescente ale de[tept`torului ar`tau ora
dou` [i jum`tate. Cu un frison, trase fereastra [i o z`vor\. Luna ap`ru
trec`tor printre nori, luminnd pentru o clip` gr`dina de sub fereastr`
[i copacii care se unduiau \n voia furtunii.
Ceruri! Am uitat de floarea soarelui!
S`rmanul Timmy. Avea s` fie att de dezam`git cnd va g`si florile
rupte, mai ales dup` tot efortul de a le pune \ngr`[`mnt. Imaginea
mutri]ei lui neconsolate \n fa]a [irului de plante zdrobite, o f`cu s` se
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 61

\ndrepte spre dulap. Halatul de cas` ar fi fost inutil \ntr-o astfel de


noapte. C`ut` cu mna [i sim]i atingerea familiar` a pardesiului de
poplin. O pereche de papuci de piele \i complet` ]inuta, ie[i din
dormitor [i cobor\ scara pe lng` perete, \n speran]a c` astfel treptele
nu vor scr]i.
Drumul cel mai scurt era prin buc`t`rie [i oficiu. Se opri o clip`.
Rose l`sase cu[ca hamsterului \n oficiu. O nou` rafal` zgl]i ferestrele,
iar ea \[i l`s` la o parte temerile. Nu prea existau [anse ca animalul s`
fie liber, Rose era mult prea grijulie, dar dac` nu f`cea nimic, pn`
diminea]` toate florile ar fi fost rupte aproape sigur. |[i aminti c` z`rise
\n [opron lucirea g`lbuie a aracilor de fasole, cnd Keir \[i alesese b`]ul
cu care suspendase sacul de b`legar. {tia c` m`tu[a p`stra ag`]ate
\ntr-un cui un m`nunchi de sfori pentru legat plantele.
|[i \ncheie pardesiul pn` sus [i p`trunse \n oficiu, \ncercnd s` nu
se mai gndeasc` la hamster. Nu avea nimic pe cap, dar acum era prea
trziu. Avea p`rul scurt, a[a c` se va usca rapid. La ora aceea, gr`dina
p`rea str`in` [i ciudat`. Poteca pavat` ce ducea la [opron abia dac` se
distingea.
Ce bine era dac`-mi aduceam lanterna, \[i spuse ea ezitnd. Apoi
ridic` din umeri. Era suficient` lumin` ca s` mearg` pe bjbite. G`si
z`vorul. Era la fel cu cel de la u[a c`su]ei lui Ma, cel care provocase
sarcasmele lui Keir. Amintirea \i d`du for]a s` mearg` mai departe. U[a
\i fu smuls` din mini [i se trnti de perete.
Bine c` ceilal]i dormeau \n partea din fa]` a casei. {tia c` Rose nu
s-ar fi trezit. Era nevoie de mult mai mult dect o simpl` furtun` pentru
a o scoate din a[ternut, odat` ce punea capul pe pern`. Intr` \n [opron,
dar se \mpiedic` de o gr`mad` de obiecte ascu]ite aracii. Se aplec` s`
pip`ie, iar b`nuiala i se confirm`. Rev`zu \n minte [irul de plante.
Opt-nou` araci aveau s` fie de-ajuns. Mai bine s` ia o duzin`, ca s`
fie sigur`. N-avea niciun chef s` se mai \ntoarc` o dat` \n [opronul
\ntunecos. C`ut` pe bjbite m`nunchiul de sfori. Avea s` pun` la loc
62 SHAUNA MICHAELS

ceea ce-i r`mnea a doua zi, pe lumin`. Reu[i s` \nchid` u[a f`r` s` mai
provoace zgomote nedorite. Aracii erau surprinz`tor de greu de
transportat. Aveau cam doi metri [i jum`tate lungime, se balansau
necontenit [i se \ncurcau \n vegeta]ia \nconjur`toare. Nan nu avea la
dispozi]ie dect un bra]. Dup` al treilea popas neplanificat, \i prinse de
un cap`t [i-i tr\ dup` ea, f`r` s` mai ia seama la zgomot.
Mul]umesc Domnului, c`-s \nc` \n picioare, r`sufl` ea u[urat`,
aruncnd o privire de-a lungul [irului. Niciuna dintre tulpini nu se
rupsese, dar dup` cum se \ndoiau \n vnt era doar o chestiune de timp.
L`s` jos aracii [i m`nunchiul de sfori. Be]ele erau aproape verzi [i tari;
odat` fixa]i, aveau s` sus]in` f`r` probleme lujerele florilor.
Ah, intr` odat`! Se ag`]` cu toat` greutatea de arac, \ncercnd
s`-l \nfig` \n sol. |n ultimele s`pt`mni nu prea plouase, iar p`mntul
era nea[teptat de tare. N-ai s` po]i sus]ine planta dac` nu p`trunzi
suficient \n teren, mri ea la adresa aracului inocent.
Las`-m` pe mine. Am mini mai puternice.
Nan sc`p` un sunet de surpriz`, speriat` de vocea grav`. Lng` ea
ap`ruse o siluet` \nalt`. |[i duse minile la gur`.
Te-am speriat? Keir \ntoarse lanterna spre propria figur`, ca s-o
lini[teasc`. |mi pare r`u.
Ce naiba faci la ora asta pe afar`? U[urarea fu urmat` de o
izbucnire mnioas`.
Acela[i lucru ca tine, b`nuiesc. Dac` ]ii minte, m-am oferit s` te
ajut cu tulpinile mai \nalte. Ea sc`p` o exclama]ie de ner`bdare. OK,
furtuna m-a trezit [i mi-am amintit c` n-am legat floarea soarelui. Apoi
am auzit o bubuitur` puternic`, spuse el, privind \mprejur ca pentru a
dezlega misterul.
Aia era u[a [opronului, vntul mi-a smuls-o din mn`. Nan se
\ntoarse la arac. El ie[ise \n miez de noapte ca s` nu fie dezam`git
b`iatul
Las`-m` [i pe mine. Se aplec` [i prinse b`]ul mai de jos, astfel \nct
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 63

s` nu se rup` din cauza presiunii [i s`-l r`neasc`.


Ai mai lucrat cu araci, constat` Nan.
Gr`dinarul ne-a ar`tat cum trebuie manevra]i, cnd eram copii,
replic` el [i se \ntinse dup` altul. |ncepe s` faci leg`turile, ct de sus
ajungi. U[urin]a cu care-i \nfigea avu darul s-o enerveze, dup` propriul
e[ec. Nu mai scoase nicio vorb` pn` nu terminar`. |i folosiser` pe to]i,
iar Nan se bucur` c` avusese prevederea s` ia c]iva \n plus. Acum, o s`
leg tulpinele la vrf.
Nu-s dect buc`]ele de sfoar`. Folose[te-le pe rnd, iar mine vom
t`ia surplusul, la lumina zilei. Probabil c` [i ]ie \]i este frig. Din]ii \i
cl`n]`neau \n gur`, a[a c` fugi la ad`postul [opronului, bucurndu-se
de ajutorul lui. Acum, c` urgen]a disp`ruse, gr`dina acoperit` de
coroanele dese ale copacilor \i ap`rea mai \ntunecoas` [i mai
misterioas`.
E[ti ud` leoarc`! exclam` el, cnd ajunser` la lumina din oficiu.
Scoate-]i pardesiul [i scutur`-l bine, o instrui Keir, aruncnd restul
buc`]elelor de sfoar` pe masa geluit`.
A[a voi face. Nan \ncepu s` se descheie, dar se opri, stnjenit`.
Ce s-a mai \ntmplat? fu rndul lui s` se arate ner`bd`tor.
Am s`-l scutur \n camer`, ocoli ea chestiunea [i ro[i brusc.
|n primul rnd, trebuie s` te \nc`lze[ti. R`scoli t`ciunii r`ma[i \n
ma[ina de g`tit din buc`t`rie, ad`ug` vreo c]iva bu[teni [i strni focul.
Dac` te culci a[a, mine te vei trezi cu nasul \nfundat [i nu-mi doresc s`
r`mn f`r` [ofer. Ea avea senza]ia c`-i lua prea mult` vreme s` se
familiarizeze cu \mprejurimile, dar era decis` s` nu-[i calce
promisiunea, furnizndu-i alte motive de critic`.
N-am dect c`ma[a de noapte pe dedesubt, izbucni ea, ro[ind
violent.
Ei bine Keir se opri din a]]area focului [i se \ntoarse. Lumina
plpitore se reflecta pe figura lui, sco]nd \n eviden]` gtul puternic,
\ntrez`rit prin deschiz`tura impermeabilului. Am v`zut sute de c`ma[i
64 SHAUNA MICHAELS

de noapte. Face parte din meseria mea. De[i, trebuie s` recunosc, rar
am \ntlnit unele att de dr`gu]e ca a ta, declar` el, privind aprobator
spre bumbacul fragil, cu imprimeu, ce se i]ea pe sub pardesiul lung.
Ochii \i str`luceau amuza]i. S`-]i spun cum vom proceda, \[i f`cu el mil`
de confuzia ei. Am s` m` \ntorc cu spatele, \n vreme ce-mi voi scoate
impermeabilul s`-l scutur, dac` [i tu ai s` te \ntorci ca s`-l scuturi pe al
t`u. Bine?
Nan aprob` din cap. Nu se mai sim]ea capabil` s` vorbeasc`, dar [tia
c` el are dreptate \n privin]a r`celii, iar Keir era la fel de ud. Se \ntoarse
cu spatele [i-[i scutur` violent impermeabilul. |l auzea pe Keir
procednd asem`n`tor. Apoi, el spuse amuzat:
Sunt din nou decent. Tu, cum stai?
Sunt gata. |ncheie ultimul nasture, se \ntoarse [i abia atunci \[i
d`du seama c` pe peretele opus se afla o oglind` mare, \n care ar fi
putut s-o Dar observ` c` el f`cuse un pas lateral, astfel \nct s` nu
vad` nimic \n oglind`.
"Sunt cteva lucruri care-mi plac la el" \i revenir` \n minte propriile
cuvinte [i pricepu c` acum trebuia s` adauge ceva pe list`.
Am s` preg`tesc o b`utur` fierbinte, ct ard bu[tenii. Se \ntoarse
bine dispus` spre ma[ina de g`tit; turn` lapte \ntr-un ibric [i lu` de pe
raft dou` c`ni metalice. Cafea, sau ciocolat` fierbinte?
Sunt ani de cnd n-am mai b`ut o ciocolat`
Atunci, o s`-]i facem pe gust. Se sim]ea ca o conspiratoare, dnd
o petrecere nocturn` \n dormitorul comun al [colii [i [tia c` [i el are
aceea[i senza]ie. Ad`ug` zah`r [i cacao cu generozitate.
Ai grij`, a dat \n clocot. |i \nmn` o can` [i r`mase lng` el, \n fa]a
focului. C`ldura pl`cut` \i p`trundea \n oase. Pn` [i degetele de la
picioare \[i reveniser`. P`rul i se usc`, se ondul` [i se \nfoie ca un halou
\mprejurul fe]ei. Termin` ciocolata, mul]umit`, sim]indu-se
somnoroas` ca o m]` \n culcu[ul ei. Imaginea \i aduse zmbetul pe
buze. |ntinse minile deasupra focului. Keir \i lu` cana goal`, dar nu
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 65

dorea \nc` s` evadeze din cercul magic de c`ldur` [i str`lucire. Parc`


prin cea]`, sim]i c` el venise \napoi, c` o cuprindea cu un bra] [i o
\ntorcea cu fa]a spre el.
E[ti foarte dulce, Nan. |ncearc` s` r`mi a[a mereu. Glasul \i suna
r`gu[it, de parc` ar fi r`cit deja, sau
Capul lui se aplec` spre ea, \n vreme ce o \mbr`]i[ase strns, iar
buzele \i oprir` \ntreb`rile cu un s`rut ferm.
Capitolul 5

Pn` la ziu`, vntul se lini[ti.


Cnd Nan f`cu ochi, furtuna se risipise \n lumea exterioar`, dar se
p`rea c` se mutase \n mintea ei. Keir o s`rutase! Se \ntreb` dac` nu
cumva visase, apoi \ncerc` s` se conving` f`r` succes c` fusese un
co[mar.
Keir o tulbura [i asta nu-i convenera. Ura r`spunsul instinctiv cu
care \ntmpinase \mbr`]i[area nea[teptat`, un r`spuns care-l
surprinsese [i pe el la fel de mult. Cnd \ncercase s-o cuprind` \n bra]e
din nou, ea se ferise [i se refugiase \n propria camer`, parc` fugind de
chemarea lui [optit`:
Nan! Doar o clip` Nu \ndr`znise s` vorbeasc` tare, nedorind
s`-i trezeasc` pe ceilal]i.
Cu inima b`tnd s`-i sparg` pieptul, Nan fugise de Keir, sau poate
de ea \ns`[i. Nu [tia [i nici nu se oprise s`-[i pun` \ntrebarea. Ajuns` \n
sanctuarul dormitorului, \nchisese u[a \n urm`. Se sprijinise de t`blie,
fruntea pulsndu-i dureros. |l auzise pe scar`, evitnd zgomotul la fel
cum procedase ea la coborre. Pa[ii se apropiaser` [i se opriser` \n fa]a
u[ii ei. Dup` o pauz` care sem`nase cu o eternitate, auzise o b`taie
u[oar`, destinat` exclusiv ocupantului acelei \nc`peri.
Nan?
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 67

Nu r`spunsese. |i era imposibil, datorit` nodului care i se pusese \n


gt [i, oricum, ce-ar fi putut spune? C` ea, lini[tita sor` Durrant de la St.
Bartholomew, cea st`pn` pe sine \ntotdeauna era acum moart` de
fric`? Speriat` de strig`tul s`lbatic al propriei inimi? Via]a ei lini[tit` de
pn` atunci r`m`sese \n urm`; \nainte nu \ntrez`rea dect o negur`
prin care ajungea pn` la ea o muzic` ademenitoare, \ndemnnd-o s`
se aventureze pe o punte fragil`, spre frumuse]i b`nuite doar. Dar oare
o a[teptau minun`]ii? Sau nu era dect o iluzie? Imposibil de [tiut sigur.
Nu era convins` dect de faptul c` dup` primul pas n-ar mai fi existat
cale de \ntoarcere. A[a c` t`cuse mlc. Dup` cteva minute, \l auzise din
nou pe Keir:
Noapte bun`, Nan. Somn u[or. Apoi pa[ii lui se \ndep`rtaser` pe
coridor.
|mpotriva tuturor a[tept`rilor, reu[ise s` adoarm`. La asta au
contribuit att relaxarea de dup` tensiunea emo]ional` tr`it`, ct [i
p`tura tras` copil`re[te peste cap.
Se trezi a doua zi, surprins` de str`lucirea soarelui, \n zvonul
preg`tirilor pentru micul dejun venite de la buc`t`rie [i descoperi o
can` de ceai rece pe m`su]a de lng` pat.
Dormeai profund, don'[oar`, a[a c` n-am vrut s` te deranjez, veni
explica]ia Rosei, ca r`spuns la urarea de bun` diminea]a. M-am gndit
c` un supliment de somn era de preferat unui ceai fierbinte. Tinere, se
\ntrerupse ea, capturndu-l pe Timmy care trecea prin hol, cu pantofii
plini de noroi, intr` \n buc`t`rie [i scoate-]i \nc`l]`rile. {i ia-l pe Sauce
cu tine, \nainte s` se scuture pe mobil`. Blana corciturii era plin` de
ap`. Cafeaua este aproape gata, don'[oar`, continu` ea, adresndu-se
iar Nanei. St`pnul [i st`pna sunt deja \n sufragerie, iar doctorul Raven
nu va mai \ntrzia nici el prea mult.
Deci, Keir nu coborse \nc`. Auzi [i ea cum se trntea u[a camerei
lui, iar inima \ncepu s`-i palpite. Ce avea s`-i spun`, cnd se vor \ntlni?
Cum s`-i r`spund`?
68 SHAUNA MICHAELS

Bun` diminea]a, dom' doctor. Rose o sc`p` de incertitudini,


reap`rnd cu ibricul de cafea chiar \n clipa cnd el cobora scara. Dac`
vrei, ia-o \nainte, \l \ndemn` ea pe Timmy, ca s` nu-i stea \n cale. O
s`-i prepar cerealele, don'[oar`, a[a c` po]i s` te a[ezi la mas`. Astfel
eliberat`, Nan accept` scaunul pe care Keir i-l tr`sese curtenitor, \nainte
de a se a[eza chiar el.
|[i a]inti ochii \n farfurie, nedorind sau fiindu-i fric` s`-i
\ntlneasc` privirea.
Apropo, don'[oar`, se \ntoarse Rose, la buc`t`rie e un m`nunchi
de coceni l`sa]i pentru dumneata. Ieri au strns recolta la Coton Hill [i
unul dintre oameni i-a adunat special. A mai l`sat [i patru iepuri gra[i,
ad`ug` ea mul]umit`.
|n]eleg iepuri, i se adres` direct Keir. Obligat` s` ridice ochii, v`zu
c` arbora un zmbet pl`cut, care nu l`sa s` se \ntrevad` \ntmpl`rile
nop]ii, readucndu-i pe pozi]iile dinainte. Aproape. Ciudat, sim]ea c`
nu dore[te s` revin` la situa]ia anterioar` Dar ce-i cu cocenii? Doar
n-o s`-i g`teasc` Rose [i pe ei? Simul` dezgustul pentru o asemenea
perspectiv`, spre \ncntarea lui Timmy.
Toc`ni]` de coceni! exclam` b`iatul, chicotind nest`pnit, iar Nan
izbucni \n rs. Tensiunea fusese risipit`.
Sunt pentru p`pu[ile de porumb, explic` ea. Folosite la decorarea
bisericii pe timpul festivalului recoltei. Ceea ce r`mne de la combin`
nu-i bun de nimic, e nevoie de tulpini lungi [i drepte.
T`iate ca pe vremuri, interveni unchiul.
M` simt u[urat, anun]` Keir pe acela[i ton glume] [i \[i urm`
partenerul, preg`tindu-se pentru programul de diminea]`.
Rose a spus c` pot s` m` duc s`-l hr`nesc pe Fluffy. Privirea lui
Timmy era rug`toare, iar Nan accept`.
Atunci, du-te. Noi o s` ne termin`m \n lini[te micul dejun, zmbi
spre m`tu[` [i se rea[ez` pe scaun s`-[i savureze restul de cafea.
Ce-o fi? Mary Gray l`s` cana din mn` [i se ridic`, iar cei doi
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 69

medici se \ntoarser` din drum, la sunetul unor b`t`i puternice \n u[a de


la intrare. Vocea Rosei, de ast` dat` mai pu]in calm`, \ncerc` s`-l
lini[teasc` pe cel de afar`:
Taci acum, vin ct se poate de repede! Apoi u[a grea se deschise,
iar Rose se retrase \n fa]a b`rbatului ciufulit din prag, a c`rui mn`
ridicat` se preg`tea s` aplice noi lovituri blatului de lemn. Imediat ce o
v`zu pe Rose, l`s` bra]ul \n jos, iar Nan \l recunoscu. Era unul dintre
]iganii din tab`ra de la marginea p`durii Peel Wood.
Ce s-a \ntmplat, Jake? Intr` pu]in. Oliver Gray porni spre noul
venit [i-l \nvit` \n`untru, ignornd privirea dezaprobatoare a Rosei.
Ce-i? Credeam c` a]i plecat deja. Glasul doctorului p`ru s`-l calmeze pe
vizitatorul matinal, care f`cu un pas ezitant pe hol [i se opri, astfel \nct
Rosei \i era imposibil s` \nchid` u[a.
Este \n regul`, Rose, spuse Nan zmbind, \n semn c` se putea
retrage. Femeia nu-i \mp`rt`[ea compasiunea pentru claustrofobia
nomazilor obliga]i de \mprejur`ri s` p`trund` \ntre pere]ii unei case.
~ilal]i au plecat, rosti ]iganul, fr`mntndu-[i degetele [i
r`spunznd \nti la ultima \ntrebare a medicului. Dar Ritei i-a venit
sorocul [i mi-a zis s` v` spun c` are necazuri.
A[teapt` aici, vin imediat. Nu, mai bine am s`-l rog pe doctorul
Raven s` mearg`, se \ntoarse el spre Keir. M` ocup eu de cei de la
cabinet, iar Nan te poate \nso]i. S-ar putea s` ai nevoie de ajutor, iar ea
este mai obi[nuit` cu condi]iile pe care le vei \ntlni, \i explic` el
partenerului. Ai venit pe jos, Jake?
|h\, r`spunse omul cu o privire speriat` spre tavan, de parc` s-ar
fi a[teptat s` pice peste el din clip`-n clip`.
Po]i s` vii cu noi, \n Land Rover, interveni Nan. E mai repede. Din
buzunarul umflat al individului se i]ea cap`tul unei srme. Cu toat`
aparenta lui grab`, Nan \l suspecta c` alesese traseul cel mai lung, pe la
marginea p`durii, unde-[i pusese capcanele cu o sear`-n urm`. N-avea
de unde s` [tie ct pierduse pe drum, sau \n ce stare o vor g`si pe
70 SHAUNA MICHAELS

viitoarea mam`, ca urmare a acelei \ntrzieri.


Ia-]i trusa pentru nou-n`scu]i, \l \ndemn` ea pe Keir, [i-l conduse
spre u[a buc`t`riei, [optindu-i: s` fii preg`tit pentru orice. Nomazii nu
apeleaz` la ajutor medical dect cnd au pierdut orice alt` speran]`.
Avem opt danci, p` cuvnt. }iganul se a[ezase confortabil pe
bancheta din spate, constatnd c` ma[ina nu era acoperit` [i putea
vedea cerul deasupra. Umfl`tura din buzunar \l stnjenea, a[a c` vr\ o
mn` osoas` [i scoase la lumin` un iepure mort. |[i desf`cu n`frama
murdar` de la gt [i \nveli cu ea animalul. Keir voia s`-[i lase trusa \n
spate, dar se r`zgndi [i o lu` pe genunchi.
Danci?
Copii, \i explic` Nan, \ndreptnd ma[ina \n direc]ia opus` satului.
Opt copii \ntr-o rulot`? Keir p`rea uimit.
Adic` opt care au supravie]uit, vrea s` spun`. Nan nu-[i f`cea vreo
iluzie. {i-s convins` c` to]i au venit pe lume f`r` asisten]` medical`,
ad`ug` ea, concentrndu-se asupra vitezei vehiculului. Din cauza asta
sunt att de ner`bd`toare s` ajung la nevast`-sa. Dac` ea spune c` are
necazuri, atunci fii sigur c`-i adev`rat. Dup` ce a n`scut de cel pu]in opt
ori, are suficient` experien]`. Vorbi din nou abia cnd \n fa]a lor ap`ru
un deal [i liziera unei p`duri.
Acolo! se repezi omul s` le arate cu degetul o rulot` mare, crem,
cu aspect modern, parcat` \ntr-un lumini[.
Deschide-ne poarta. Nan opri ma[ina, iar Jake se repezi s` trag`
bariera [i s-o a[eze la loc dup` trecerea lor, revenind apoi \n Land
Rover.
E o rulot` modern`, constat` Keir cu u[urare. Asta \nseamn` c`
exist` anumite facilit`]i R`m`sese cu ochii pe lucioasa cas` pe ro]i.
Nu miza pe asta, \l avertiz` Nan, \n vreme ce Jake s`rise jos,
pescuise un briceag din chimir [i se preg`tea s` jupoaie iepurele. Nu
f`cu nicio tentativ` de a intra \n rulot`, ca s` se intereseze de starea
nevestei, iar Nan se r`sti la el.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 71

Las` asta, acum. Doctorul Raven va avea nevoie de mult` ap`


fiart`. A]]` focul [i ai grij` s` nu ne lipseasc`. F`cu semn spre resturile
fumegnde ale vetrei, aflat` la mic` distan]` de rulot`. Deasupra exista
un trepied primitiv, iar diverse ustensile st`teau \mpr`[tiate al`turi.
Cur`]` ceaunul, \nainte de a-l umple cu ap`, \l \ndemn` ea pe
nep`s`torul so], [i preg`te[te \nc` o cantitate de ap` s` fie la \ndemn`.
{i aceea trebuie s` fie curat`. Cinele l`]os care st`tea sub rulot` se
hr`nise probabil cu resturile sleite de mncare din vase, iar ea nu dorea
s`-[i asume vreun risc.
Speram s` aib` butelie cu gaz, se ar`t` Keir dezam`git, privind
focul deschis [i vasele murdare.
}i-am spus s` nu mizezi pe asta. Va trebui s` ne mul]umim cu ce
g`sim la \ndemn`. Nan nu avea dispozi]ia de a fi \ng`duitoare.
Preg`tirea profesional` \i \nl`tur` f`r` greutate pn` [i tulburarea
emo]ional`, astfel \nct pentru moment nu mai contau dect nevoile
pacientului. Dac` lucrurile aveau s` evolueze a[a cum se a[tepta, Keir
nu va mai avea de-a face cu o pacient` preg`tit` cu grij` pentru
interven]ia lui. Un geam`t venind din interior o f`cu s` se repead` spre
u[`, iar Keir \nh`]` trusa [i o urm`.
Ai grij` la scar`. Vorbise automat, conform experien]ei acumulate.
Probabil c` se mi[c`. |n clipa urm`toare se felicit` c`-l avertizase.
Treapta de mijloc lipsea cu totul, iar cea de sus era fixat` \ntr-o singur`
parte. N-o \ncnta gndul c` el [i-ar fi putut scrnti glezna. Cel pu]in, nu
\nainte de rezolvarea urgen]ei, \[i spuse ea cu un \nceput de
amuzament care disp`ru imediat, dup` ce deschise u[a. Interiorul
rulotei \i confirma cele mai negre temeri.
Doamne! Exclama]ia doctorului fusese smuls` de aerul fetid.
Pune-]i masca, o s` te ajute, \l sf`tui ea. Uite, am adus cteva,
pentru orice eventualitate. Bun`, Rita. Se apropie de femeia care z`cea
pe mald`rul de p`turi murdare a[ezate pe jos, f`r` s` dea vreun semn
c` mirosul \n`bu[itor ar fi deranjat-o. Nu v`zu sclipirea admirativ` din
72 SHAUNA MICHAELS

ochii lui Keir, iar el \[i puse masca [i o urm`. L-am adus pe doctorul
Raven, continu` Nan, \ngenunchind lng` pacient`. O s` te ajut`m.
P`rea calm`, sigur` pe sine, nel`snd s` se vad` consternarea.
Interiorul rulotei era ct pe ce s`-i destrame echilibrul interior. Toate
c`ptu[elile interioare fuseser` scoase, pn` [i canapelele, iar podeaua
era acoperit` cu un strat de zdren]e [i haine vechi. Fiecare centimetru
p`trat de suprafa]` fusese modificat ca s` ofere loc de culcare pentru
Jake, nevast`-sa [i cei opt danci. Speran]ele lui Keir fuseser` zadarnice.
Nan nici nu se a[teptase la altceva. Cu o asemenea familie numeroas`,
toate celelalte activit`]i zilnice trebuia mutate afar`.
Va trebui s-o ducem la spital, s-o scoatem de aici, spuse Keir, \n
vreme ce Nan \l ajuta s`-[i pun` halatul alb.
M` \ndoiesc c` vom avea vreme, replic` ea pe un ton sc`zut. Avea
dreptate. Iar Rita estimase corect cnd spusese c` va avea necazuri. Nan
[i Keir \ngenunchear` lng` femeie, fiecare de cte o parte [i se apucar`
de treab` cu o concentrare disperat`. Femeia nu putea s` aib` mai mult
de treizeci de ani, dar figura ei tuciurie, b`tut` de intemperii, cenu[ie
aproape din pricina extenu`rii indica o vrst` dubl`, \[i spuse Nan cu
compasine. Obrajii ascu]i]i erau br`zda]i de riduri datorate multiplelor
na[teri, muncilor istovitoare \n aer liber, indiferent de starea vremii;
singurele ei tr`s`turi impresionante erau ochii imen[i, negri, umbri]i de
suferin]` [i p`rul lung, ca pana corbului, care i-ar fi ajuns pn`-n talie,
dac` ar fi fost sp`lat, piept`nat [i desclcit. Probabil c` fusese m`ritat`
la cincisprezece sau [aisprezece ani, \[i spuse Nan. V`zuse asemenea
cazuri adesea printre nomazi. Admirase frumuse]ea fetelor, demn` de a
fi imortalizat` \n broderii [i le comp`timise declinul rapid, pricinuit de
traiul aspru.
Mai adu o por]ie, imediat ce \ncepe s` fiarb`. Lu` vasul cu ap` din
minile lui Jake, felicitndu-se pentru inspira]ia de a aduce o oal`
emailat` curat` de acas`.
E b`iat!
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 73

Dup` o perioad` lung` de timp, vorbele lui Keir o f`cur` s` se a[eze


pe c`lcie, dintr-o dat` con[tient` de genunchii durero[i. Urm`ri f`r`
reac]ie eforturile doctorului de a reanima f`tul, epuizat de na[terea
dificil`. Se aplec` [i \ntinse minile ca s`-l ajute. Observ` \ncruntarea lui
pricinuit` de lipsa oric`rei reac]ii, apoi valul de bucurie la auzul
primului scncet, care le r`spl`tea eforturile bucuria celor care se
lupt` pentru a salva o via]` [i \nving. Scncetele devenir` mai puternice,
transformndu-se \ntr-un ]ip`t viguros, iar Keir \[i scoase masca [i
zmbi.
Arat`-i-l Ritei. S`-i l`s`m s` se odihneasc` o vreme, \nainte de a
continua. Figura lui era la fel de epuizat` de efort.
L-am prins. Nan lu` copilul din minile lui [i-l \nmn` mamei,
care-l a[tepta cu bra]ele deschise. Imaginea copilului cuib`rit la sn \i
aduse un nod \n gt. |nc` opt copii o a[teptau undeva. Probabil c`
plecaser` cu restul [atrei [i urmau s` se \ntlneasc` mai trziu. Dar dup`
str`lucirea din ochii mamei, ai fi putut crede c` acesta era primul.
Continu` s` aduci ap`.
Auzi vag instruc]iunile lui Keir [i pa[ii [ov`itori ai tat`lui. Apoi o
\njur`tur` adresat` cinelui, care ie[ise probabil de sub rulot` [i-i st`tea
\n drum. Dar astea erau doar zgomote de fond, neesen]iale. Privirile li
se \ntlniser`, f`r` o vorb`, dar exprimnd att de mult, iar cele dou`
femei \mp`rt`[ir` un moment de intimitate, parc` pe alt t`rm. Dou`
perechi de ochi ce observaser` via]a din perspective total diferite se
\ntlniser` deasupra nou-n`scutului, recunoscnd \ncheierea
periculosului drum [i admirnd r`splata aflat` doar la \ndemna
femeilor.
O s`-l ferchezuiesc eu. Cu blnde]e, Nan lu` copilul din bra]ele
mamei, iar \n ea se declan[` o n`zuin]` de nedescris, aproape
dureroas`. O invidiez! Orict de incredibil ar fi p`rut, era adev`rat. O
invidia pentru copil. N`scut \n condi]ii \ngrozitoare, a[teptndu-l o via]`
grea, acel bo] de umanitate avea puterea de a o bulversa. Buim`cit`, se
74 SHAUNA MICHAELS

apuc` de treab`, revenind mereu asupra recentei concluzii. |n primul


rnd, era necesar un partener potrivit
|nveli copilul \ntr-un prosop moale, [i privi spre Keir. O urm`rea cu
ochi insondabili. Habar n-avea de ct` vreme o observa cum \mb`iaz`
nou-n`scutul. Probabil c` o a[tepta s`-i dea o mn` de ajutor cu Rita,
de[i nu d`dea semne de ner`bdare. Se gr`bi s` depun` copilul adormit
la o distan]` sigur` [i se \ntoarse s`-l ajute. }iganca vorbi cu glas slab,
dar inteligibil.
Copiii t`i vor fi puternici, dr`gu]o. O prinse de \ncheietur` pe Nan
[i o \ntoarse astfel \nct s`-i poat` urm`ri liniile din palm`. Ai o figur`
norocoas`!
Asta-i bine de [tiut, rnji Keir, \n vreme ce se cl`tea pe mini. O s`
ne sp`l`m ca lumea cnd vom ajunge acas`.
Am s`-i las s`punul Ritei, ca s`-l foloseasc` la baia copilului. Nan
\[i scutur` minile viguros ca s` se usuce mai repede [i se \ntoarse spre
Jake. S` nu pleca]i azi. O s` revenim dup`-amiaz`, s` vedem cum o duce
Rita [i copilul [i vreau s`-i g`sim tot aici. Dac` pleca]i prea devreme [i
oricare dintre ei p`]e[te ceva, voi avea grij` s` dai socoteal`. Glasul ei
era amenin]`tor. Acum, apuc`-te s` faci o tocan` din iepurele `la [i
hr`ne[te-]i nevasta ca lumea.
Doar n-o s`-[i reia drumul att de repede? Femeia nu [i-a revenit
\nc`, protest` Keir, \n vreme ce se \ndreptau spre Land Rover. Nu poate
suporta c`l`toria, e ilegal. Nu poate merge nici \n cabin`. Camioneta
gata-gata s` se descompun` a lui Jake, ce nu p`rea capabil` s` tracteze
rulota, st`tea parcat` \n apropiere.
Nomazii au legile lor, r`spunse ea cu resemnare. N-ar avea niciun
rost s` \ncerci s-o internezi; n-ar accepta, \i potoli ea reac]ia mnioas`.
|n cazul `sta, am s` iau ni[te p`ruri de la spital [i am s` i le aduc,
replic` el brusc. N-o putem l`sa \n condi]iile alea, chiar dac` va trebui
s` cur`] rulota aia cu propriile mini. Arunc` trusa pe bancheta din
spate. Am s` trec pe acolo de dou` ori pe zi, s` v`d cum evolueaz`
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 75

copilul. D`-mi cheile, ad`ug`. Am s` conduc eu \napoi, pentru moment


ai f`cut destule. Po]i s`-mi dai indica]ii, dac` gre[esc drumul, \[i
\mblnzi ie[irea cu un zmbet.
Mul]umesc. Nan \i \nmn` cheile, recunosc`toare. Se sim]ea
sfr[it`, dar b`nuia c` asta se datora mai mult nop]ii trecute dect
ultimei ore de munc`. Nu-i putea m`rturisi a[a ceva lui Keir. Cnd vom
reveni, desear`, am s`-i aduc ni[te h`inu]e. M`tu[a Mary are
\ntotdeauna o provizie pentru asemenea cazuri. Oamenii din sat \i aduc
hainele r`mase mici pentru copiii lor, dac` sunt \nc` bune. Se dovedesc
utile mai des dect ai crede. Dar de mine, po]i s-o sco]i pe Rita de pe
list`; or s` plece \nainte de r`s`rit.
|n diminea]a urm`toare, Keir privea f`r` s` cread` lumini[ul pustiu.
Ai avut dreptate.
N-are niciun rost s` \ncerci s` \ngrije[ti un nomad, spuse Nan.
Nu-s obi[nui]i. Pn` mine, Rita va fi iar pe picioare, g`tind pentru
familie ca de obicei, prezise ea.
Bine c` m`car asear` nu d`dea niciun semn de febr`. Glasul lui
m`rturisea \nc` \ngrijorare.
Nu te mai nec`ji, \l dojeni ea. Singurul lucru care le-ar putea
pricinui suferin]` Ritei [i familiei ei este o cur`]enie exagerat`. Garantez
c` Jake a dormit azi-noapte sub rulot`, chicoti ea. Combina]ia de p`turi
de spital noi [i miros de dezinfectant a fost prea mult pentru el.
M`car copilul a pornit cu dreptul \n via]`. Ar`ta dr`gu] \n
h`inu]ele cu care l-ai \mbr`cat. Ochii lui supravegheau drumul
cercet`tor.
De pe partea cealalt` a p`durii, po]i vedea mai mul]i kilometri.
Nu-i prea departe, iar dac` asta ]i-ar potoli cugetul, putem s` mergem
pn` acolo, de[i ei sunt deja departe.
Ei bine, am \ncercat. M`tur` orizontul cu privirea, lucru facil din
cauza colinei pe care se aflau [i apoi o urm` f`r` tragere de inim` spre
vehiculul lor.
76 SHAUNA MICHAELS

Nan opri ma[ina lng` ni[te rugi de mure [i adun` cteva fructe
suculente.
Aici e un loc foarte bun. I-am promis lui Timmy c`-l aduc s`
culeag`, \[i aminti ea, cu o mustrare de con[tiin]`. Va trebui s`-mi fac
vreme \ntr-o zi, s`pt`mna asta sunt numai bune. |ntinse mna spre
el [i-i l`s` cteva fructe \n palm`. Continuar` s` se deplaseze \ncet, f`r`
s` vorbeasc` , culegnd din cnd \n cnd tentantele fructe de p`dure.
Cnd Keir se \ntoarse spre ea s`-i vorbeasc`, Nan scoase un hohot de
rs, cauzat de mutra lui p`tat`.
Bine c` nu trebuie s` te \ntorci direct la cabinet, \l tachin` ea,
fiindc` te-ai f`cut totuna de suc purpuriu.
Unde? Scoase o batist` curat` din buzunar, iar Nan i-o lu` din
mn`.
Apleac`-te pu]in, nu ajung att de sus. El se supuse, iar ea \i [terse
petele de pe fa]`. A[a, merge pn` ajungem acas`. |i vr\ batista \n
buzunarul de la piept, ridicndu-se pe vrfuri.
Asear` ai fugit de mine, vorbi el blnd. De ce, Nan? Te-ai speriat?
Nu. Dar se temuse. {i acum \i era fric`. Inima i se zb`tea \n piept,
ca o pas`re captiv`. F`r` \ndoial` c` [i el o sim]ea.
Locuim \n aceea[i cas`. Avem acela[i domeniu de activitate. Nu
putem fi amici? Pauza fusese aproape insesizabil`. Amici era a
doua oar` cnd o cuprindea-n bra]e, iar acum era plin` zi, nu un miez
de noapte bntuit de vraj`, dar sim]i c` e gata s` se avnte prin cea]a
viitorului, s` urmeze de bun`voie acordurile care o invitau. Din punctul
ei de vedere, n-aveau cum s` r`mn` doar prieteni.
Nu tremura a[a. Keir se aplec` [i o s`rut`, cu tandre]ea blnd` a
celui care \ncearc` s` conving` un copil. De ast` dat` \ns` nu fusese
luat` prin surprindere [i reu[i cu mari eforturi s`-[i \n`bu[e pornirea de
a r`spunde. S-ar fi putut ca el s` fi fost \nsurat. Nu, imposibil. Care
fuseser` cuvintele lui Oliver Gray? |ncerca s`-[i aminteasc`.
"Poate s` locuiasc` \mpreun` cu noi, n-are grija unei neveste". {i nu
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 77

se mai gndise la problem`, pn` acum. Dar putea fi logodit. B`rba]ii


nu purtau inele de logodn`, a[a c` n-avea niciun indiciu. Pe t`cute, \i
\ntinse cheile, iar el se urc` la volan f`r` s` comenteze. Trebuia s`
[ofeze: ea tremura \nc` prea tare.
Keir p`str` t`cerea pe drumul spre cas`. De vreo dou` ori, Nan \i
arunc` priviri fugare, dar avea o expresie de izolare, concentrat s`
negocieze curbele periculoase [i \nguste. Accidentul \l f`cuse excesiv de
prudent.
M` duc s` vorbesc cu Rose despre prnz. Era mult prea devreme,
dar nu-i p`sa. Nu voia s` mai r`mn` \n preajma lui. De fapt, sim]ea o
nevoie disperat` de singur`tate, s` aib` timp de gndire.
Vin [i eu. E mai scurt s-o iau prin spatele casei spre cabinet. Nu
reu[ea s` scape de el. O prinse de mn`, oblignd-o s`-[i potriveasc`
pasul dup` al lui. Intrnd \n hol, se \ntlnir` cu Rose, iar Nan sim]i c`
ro[e[te. Femeia avea \ntr-o mn` o cutie mare de vaselin`, iar \n cealalt`
un mald`r de crpe.
Dori]i s`-mi spune-]i ceva, don'[oar`? \ntreb` ea vesel. Voiam s`
[terg praful \n dormitoare.
Ai grij` s` nu te love[ti de sertarul de jos al m`su]ei mele de
toalet`, Rose, se \ntoarse Keir din drum, de parc` atunci [i-ar fi amintit.
A r`mas \n]epenit [i m` gr`beam att de mult azi-diminea]`, \nct nu
m-am mai oprit s`-l repar. M` duc s-o fac acum. Porni spre scar`.
Pute]i merge lini[tit la cabinet, domnu' doctor, \l lini[ti Rose. {tiu
c` se blocheaz` [i am auzit cum \l izbea]i diminea]`. Din cauza asta am
luat [i unsoarea. Un strop [i s` vezi ce frumos o s` alunece.
Ei bine, dac` e[ti sigur`
Sunt convins`. Vede]i-v` de treab` lini[tit, acu'. Roze \ncepuse
deja s`-l cocolo[easc`, a[a cum procedase [i cu mult mai tn`rul John
Barcley, \[i spuse Nan amuzat`. |i pl`cea s` aib` grij` de cineva. Avea
s`-i resimt` lipsa lui Timmy, dup` ce va fi plecat. Nan o urm` pe scar`
[i decise c` era de preferat compania ei vesel`.
78 SHAUNA MICHAELS

Dac` sco]i a[ternuturile, am s`-]i dau o mn` de ajutor, se oferi ea.


Activitatea fizic` [i vorb`ria f`r` ifose a Rosei se puteau dovedi antidotul
necesar pentru pasa proast` ce amenin]a s-o cuprind`.
O s`-mi priasc` o mn` de ajutor cnd voi ajunge la sertarul
doctorului Raven, accept` Rose oferta cu vioiciune. |n rest, nu fac dect
s` [terg praful. Nu-i ziua a[ternuturilor, cu excep]ia camerei lui Tommy,
rse ea tolerant. {tiai c` [i-a adus ursule]ul de plu[, don'[oar`?
Diminea]a \l las` pe scaun, dar cnd m-am uitat s` v`d dac` nu trebuie
s`-l \nvelesc asear`, era sub p`tur`. Ochii ei exprimau blnde]e.
{tiu. {i Nan observase. M` bucur c` i l-am adus pn` la urm`. Se
\ntreb` dac` b`ie]elul Ritei va avea vreodat` un ursule] [i \[i r`spunse
cu p`rere de r`u c` nu prea erau [anse. De \ndat` ce va putea merge, o
s` fie pus la treab`, chiar dac` n-ar fi fost vorba dect de alimentarea
focului.
Sunt gata s` ne ocup`m de sertar, don'[oar`, strig` Rose peste
cteva minute.
Cred c` cel mai bine ar fi s`-l scoatem complet. Privi sertarul pe
jum`tate tras [i \n]epenit strmb. Am s` \ncerc s` \mping la loc pu]in
cap`tul `sta, iar apoi, dac` tragem amndou` iat`! exclam` ea cu
satisfac]ie. A intrat c]iva centimetri. Acum \ncearc` la cap`tul cel`lalt,
Rose.
Acum st` bine, don'[oar`. Ar trebui s` ias` u[or. |nainte ca Nan s`
se aplece, femeia prinse ambele mnere [i se opinti cu putere. Sertarul
nu avu nicio [ans`. Ced` \n fa]a bra]elor musculoase ale Rosei [i-i
ateriz` direct \n poale. Prins` nepreg`tit`, femeia se retrase pe c`lcie,
iar con]inutul se rev`rs` pe covor. Un mald`r de lenjerie curat` [i un
obiect mare, prelung, care lovi cu zgomot piciorul unui scaun din
apropiere.
Doamne, ce a fost asta? Rose l`s` lenjeria pe care apucase s-o
prind` [i se aplec` s` vad` ce cauzase pocnitura. E un soi de poz`,
satisf`cu ea curiozitatea Nanei. Imagineaz`-]i, s` p`streze un tablou
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 79

printre obiecte de lenjerie, coment` ea. M` \ntreb de ce nu l-a pus pe


noptier`, ca toat` lumea. |ngenunche, privind obiectul \nr`mat. Nu-[' ce
o s` spun` c` i-am spart sticla, p`ru ea \ngrijorat`. Sper s` nu ]ipe la
mine.
Dac` o face, am s` strig [i eu la el, zise Nan. Lini[te[te-te, Rose, a
fost un accident. {tia c` fotografia e \n sertar cnd i-ai spus c` o s` te
ocupi de el, a[a c` nu poate da vina pe tine. Dac` nu voia s` se sparg`,
trebuia s` vin` [i s` se ocupe singur de sertar. |i \nmn` Rosei crpa de
praf [i cutia cu vaselin`. Unge [inele, iar eu am s` strng restul
lucrurilor. Dac` vrei, am s`-i explic ce s-a \ntmplat. Ba chiar am s`-i
\nlocuiesc geamul spart. Nu-i cine [tie ce. D`-mi s` v`d, spuse ea
\ntinznd mna. Se \ntreba ce gusturi avea Keir la ilustra]ii. Vreo
reproducere dup` Constable? Sau art` modern`? O intriga aceast`
latur` ascuns` a personalit`]ii noului partener al unchiului.
Rose \i \ntinse tabloul cu fa]a-n jos. |ntorcndu-l, Nan se pomeni
privind nu o reproducere, ci portretul unei femei, executat \ntr-un
studio fotografic.
Era foarte bine realizat. Artistul o surprinsese \ntr-o atitudine de
mole[eal`, figura \n semiprofil denotnd o arogan]` rar \ntlnit` la o
femeie. Faldurile rochiei aranjate cu pricepere scoteau \n eviden]`
silueta supl`, de model. Ochii cu gene bogate aveau un aer fierbinte, de
parc` ar fi apar]inut unei brunete focoase, dar p`rul extrem de blond se
putea datora artei coaforului [i nu naturii. O clip`, Nan se gndi la
Marcia, dar pe lng` aceast` frumuse]e, fata din sat p`rea necoapt`. S`
fi fost Keir atras de Marcia? se \ntreb` Nan dintr-o dat`. Dac` era s` dea
crezare fotografiei, \i pl`ceau blondele, naturale sau nu. Pn` [i scrisul
era exotic. Caracterele mari, \nflorate, ce marcau col]ul din dreapta jos
al fotografiei vorbeau despre personalitatea ei puternic`.
"Iubitului meu Keir. A ta pentru vecie, Edwina."
Capitolul 6

"Edwina!"
Nan privea figura minunat`, \n vreme ce o ghear` \nghe]at`
\ncepuse s`-i strng` inima. Cnd \i spusese: "hai s` fim amici", Keir nu
implicase nimic mai mult. Sim]ea c` i se face r`u, iar tremurul care o
cuprinsese mai devreme lng` liziera p`durii reveni, de necontrolat.
Te sim]i bine, don'[oar` Nan? Ai p`lit la fa]`. |ngrijorarea Rosei o
f`cu s` tresar`, iar posesoarea glasului pricepu c`-[i speriase
\nso]itoarea. Stai jos un minut. Ascult`toare, Nan se a[ez`. Te-ai trezit
diminea]` [i ai plecat s` vezi ce-i cu nomazii `ia, continu` Rose,
acordndu-i involuntar r`gazul necesar s`-[i revin`.
Munca. Asta era solu]ia. S` lucreze [i s`-l dea uit`rii pe Keir. Nu,
n-avea cum s`-l uite, fiecare tr`s`tur` a lui p`rea s` i se fi gravat \n minte.
Dar odat` revenit` la spital, n-ar mai fi avut vreme s` se gndeasc`.
Bine c` mai ai cteva zile de vacan]` ca s` te po]i odihni ca lumea,
\nainte de a o lua de la cap`t.
Nu-i mai trebuia restul de concediu. Rezervele de la St.
Bartholomew deveniser` un fel de sanctuar. Dar nu putea s` fug`
imediat, a[a cum procedase asear`. Rudele n-ar fi \n]eles [i s-ar fi sim]it
r`nite, iar Keir ar fi avut iar ocazia s-o \ntrebe: "de ce ]i-e fric`?" Temerile
ei se refereau la propria persoan`, nu la el. Fusese tr`dat` de propria
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 81

inim`.
|l aud pe doctorul Gray, don'[oar`. S`-l rog s` urce pu]in?
Nu-i nevoie, Rose. Probabil c` m-am gr`bit s-o prind pe Rita [i am
cam s`rit peste micul dejun, invent` ea, pentru a o \mpiedica pe Rose
s` cheme ajutor. Unchiul avea ochi mult mai ageri [i era mai perspicace
dect ro[cata. Ar fi explicat altfel de ce st`tea \n mijlocul camerei lui,
alb` la fa]`, \nconjurat` de articole de lenjerie, strngnd la piept
fotografia celei care era probabil logodnica lui Keir. Pricepu ct era de
caraghioas` situa]ia, iar mndria o ajut` s`-[i revin`.
Termini tu de aranjat lucrurile, Rose? L`s` portretul pe noptier`.
Am s`-i explic la prnz doctorului Raven ce s-a petrecut. Pn` termini
treaba aici, am s` prepar ni[te cafea [i o gustare. Explica]ia cu micul
dejun fusese plauzibil`.
A, Nan, iat`-te, o \ntmpin` doctorul Gray \n hol. N-o g`sesc pe
Mary.
S-a dus la cump`r`turi \n Hopminster, [i l-a luat [i pe Timmy.
S`-i spui c` eu [i cu Keir nu vom veni la masa de prnz, e[ti
amabil`? Unchiul p`rea istovit. Dup`-amiaz` a fost convocat` o
\ntrunire extraordinar` a Comitetului de Planificare. Se pare c` un
oficial guvernamental va veni aici s` discute despre spital [i despre ceea
ce ei numesc lista de construc]ii cu probleme.
Adic`, despre c`su]a lui Ma, pricepu Nan.
Nu \n]eleg de ce nu-i spun pe nume, declar` doctorul, dezgustat.
Oricum, noi doi nu putem lipsi. Vor stabili ce s`-i prezinte
func]ionarului cnd va ajunge aici [i vrem s` fim siguri c` se va ]ine
seama [i de p`rerea noastr`.
P`rerea lor? A amndurora? Din nou, figura Marciei defil` prin fa]a
ochilor Nanei, iar vechea \ntrebare ap`ru iar \n mintea ei. Pe cine va
sus]ine Keir? Cel la care se gndea \[i f`cu apari]ia, \n grab`. Nan i se
adres` ezitant, ne[tiind cum s`-i aduc` vestea. Cum ar fi reac]ionat dac`
el \ntreba: ce poz`? "Portretul logodnicei tale al iubitei al Edwinei."
82 SHAUNA MICHAELS

N-avea cum s` pun` asemenea \ntreb`ri, \[i f`cu ea curaj. {tia prea bine
despre ce fotografie era vorba.
Rose a uns sertarul; de acum ar trebui s` alunece u[or. De ce
nu-i spusese imediat? O \nciudau propriile ezit`ri. Era o poz` oarecare,
a[a cum oricine putea s` ia cu sine cnd pleca de acas`. Inima \i spunea
c` nu era adev`rat, dar
Mul]ume[te-i Rosei din partea mea, te rog. Aten]ia lui Keir fusese
atras` de ceva ce unchiul tocmai vra \n serviet`. Iat` cel`lalt document
pe care-l c`utai, zise el, \ntinzndu-i partenerului o foaie de hrtie cu
antet. Unchiul \nchise servieta cu un pocnet.
S` mergem. Dac` ceilal]i vin \nainte, s-ar putea s` ne trezim c`
ne-am dus degeaba.
Keir
Ura]i-ne baft`! Glasul unchiului \i acoperise apelul, iar Keir n-o
auzi. Se gr`bi s`-l urmeze afar`, la ma[in`. Nan urm`ri semnalizatorul
care clipea spre ea, parc` \n b`taie de joc, apoi ma[ina disp`ru pe alee.
Telefonul alese momentul \n care to]i se f`cuser` nev`zu]i pentru a
\ncepe s` sune. Dac` era o urgen]`, i-ar fi putut contacta pe Keir [i pe
unchiul Oliver la spital, dar spera c` nimeni nu-[i alesese tocmai acea
clip` pentru a na[te. |ntrunirea era foarte important`. Nan oft` [i ridic`
receptorul, resemnat`. M`car dac` ar fi putut fi sigur` de loialitatea lui
Keir!
Alo, Nan. Aici e Marcia Marcia Lisle, repet` vocea ascu]it` [i
ner`bd`toare, ca r`spuns la \ntrebarea ei: "cine?"
Scuze, Marcia. Visam cu ochii deschi[i. S-a \ntmplat ceva?
Redevenise atent`. Poate c` cineva se \mboln`vise la conac. Marcia nu
prea telefona dect dac` era la strmtoare. |n condi]ii normale, n-o
interesa compania cuiva de acela[i sex.
Ah, nimic de felul `sta, rse cealalt`. De[i, m`rturisesc, nu m-ar
deranja s` m` \mboln`vesc dac` asta ar \nsemna s`-l chem pe doctorul
Keir, chicoti ea.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 83

Parc` ar fi vorbit de instalator. Nan sim]i c` o cuprinde ner`bdarea


la rndul ei.
Este ziua de na[tere a lui Rodney, trecu Marcia la subiect,
\mpline[te nou`sprezece ani, iar mama a decis s` organizeze o
petrecere. Nu durase mult pn` ce noua st`pn` de la conac g`sise
prilejul s` dea o petrecere, \[i spuse Nan cu resemnare. Unica ei
problem` era s`-i conving` pe localnici s`-i accepte statutul. Prietenii
familiei Lisle aveau gusturi diferite de cei care obi[nuiau s` petreac` la
conac pe vremea fo[tilor st`pni [i, dup` o prim` experien]`, acea
ospitalitate exagerat`, fudulia exacerbat` [i comportamentul lipsit de
modera]ie al amicilor proprietarului avusese darul s`-i \ndep`rteze pe
oamenii locului, care refuzau politicos orice alt` invita]ie. Ne-am gndit
c` ar fi o [ans` foarte bun` pentru Keir s`-i cunoasc` pe to]i, continu`
Marcia, arogndu-[i rolul de ghid [i mentor. Este acolo? \ntreb` ea
ner`bd`toare. Am s`-l invit personal. Desigur, invita]ia te include,
ad`ug` ea dup` o scurt` pauz`.
|]i mul]umesc foarte mult! Nan se str`duia s`-[i elimine din glas
orice urm` a sentimentelor proprii, spernd c` avea succes. Keir este la
spital, cu unchiul Oliver. Abia au plecat. Bucuria pe care i-o producea
situa]ia era nedemn` de ea. Probabil c` [i tat`l t`u va fi acolo. E vorba
despre o \ntrunire de urgen]` a Comitetului de Planificare.
Ah! Marcia p`ru dezam`git`, iar Nan f`cu eforturi s`-[i \n`bu[e
\ncntarea. Ei bine, tata o s`-i transmit` invita]ia, spuse ea \mbufnat`.
P`i, atunci, ne vedem pe la [apte?
Mi-e team` c` va fi ceva mai trziu, \[i ceru scuze Nan, explicnd:
Keir nu este liber dect dup` \ncheierea programului de dup`-amiaz` la
cabinet.
Lisle ne-a invitat [i pe noi, pe Mary [i pe mine, r`spunse Oliver
Gray, aflnd de la nepoat` despre telefonul Marciei. A fost ca [i cnd ai
\ncerca s` te opui unui buldozer, morm`i el, f`cnd haz de necaz.
Nu-i nimic, interveni so]ia, am s-o pun pe Rose s` ne sune dup`
84 SHAUNA MICHAELS

vreo or`. Ea [i Timmy se \ntlniser` cu cei doi medici \n sta]ia de


autobuz [i profitaser` de ocazie s` vin` \mpreun` acas`, a[a c` erau la
curent cu invita]ia. Rose poate pretinde c` ai fost chemat la o na[tere,
sau c` a ap`rut un caz de apendicit`. Sunt sigur` ca Nan [i Keir nu se
vor sup`ra s` ne suplineasc` lipsa r`mnnd la petrecere, apel` ea la
mila celor doi.
Of, prea bine. Oliver Gray se declar` de acord [i se preg`ti pentru
programul de dup`-amiaz`. Totu[i, vreau s` m`nnc ceva \nainte de a
ajunge acolo. Nu m` omor dup` cocteilurile ciudate care aparent le
plac lor, [i dup` gust`rile ridicole.
O s` cinezi ca de obicei, dar ceva mai devreme, \i promise so]ia,
\mp`ciuitor. Acum, [tege]i-o amndoi, \i alung` ea. |mpiedic` astfel a
doua tentativ` a Nanei de a-i explica lui Keir spargerea geamului. Era
obligat` s` a[tepte alt` ocazie, mai trziu, cnd vor fi singuri.
Cu ce te \mbraci desear`, Nan? \ntreb` m`tu[a. Hai sus, s` m` aju]i
s` aleg ceva potrivit. Cei care particip` la petrecerile familiei Lisle par s`
fie cam aiuri]i. Ultima dat` cnd am fost acolo, m-am ales cu dou`
pahare v`rsate pe haine \ntr-o singur` sear`.
De ce nu alegi rochia gri? Se spal` u[or [i arat` bine \ntotdeauna.
Cu p`rul alb ca neaua [i ochii ei alba[tri, so]ia doctorului avea o
elegan]` princiar`. Eu am s` m` \mbrac cu cea de culoarea jadului. {i
aceea era sintetic` [i deci u[or de cur`]at. De la venirea noilor
proprietari, Nan nu participase dect la vreo dou` petreceri [i r`m`sese
cu aceea[i impresie negativ` ca [i m`tu[a.
Ajunser` la conac pu]in dup` ora opt. Programul \nc`rcat de la
cabinet [i refuzul \nc`p`]nat al lui Oliver Gray de a se gr`bi pentru un
eveniment la care oricum nu era atras s` participe conlucraser` la
dep`[irea \ntrzierii estimate de Nan. Problema cadoului potrivit
pentru Rodney contribuise de asemenea, pn` ce spiritul practic al
doamnei Gray rezolvase problema.
|nc` n-am cunoscut vreun tn`r de nou`sprezece ani care s` nu
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 85

economiseasc` bani pentru ceva, rse ea. D`-i ni[te bani, Oliver, [i
spune-i c` sunt de la noi to]i. Poate avea gusturi personale, pe care
taic`-s`u nu le aprob`, ad`ug` ea cu perspicacitate [i-l convinse pe
medic s` se urce \n ma[in`. Acesta se trezi acceptnd un pahar de
b`utur` din mna gazdei [i se lini[ti complet, dndu-[i seama c` era un
vin de Xeres de cea mai bun` calitate, nu unul din cocteilurile de care
se temuse.
Vino s` ]i-o prezint pe nevast`-mea, Raven. Lisle senior \[i lu` rolul
de gazd` expansiv`. Cea mai mare ambi]ie a lui era ca localnicii s` i se
adreseze cu apelativul "boier", la fel ca fostului proprietar. Pn` acum,
n-o f`cuser` niciodat`, nici m`car \n glum`, dar speran]a nu i se stinsese
\nc`. Minnie, iat`-l pe noul nostru doctor. Nan privi \mprejur, c`utnd
figuri cunoscute, dar nu descoperi dect vreo cteva. Nu dorea s` fie
martor` la prezentarea lui Keir. Cuno[tea efuziunile obi[nuite ale
doamnei. Minile gr`sulii, rotofeie, \ntinzndu-se pofticioase spre
oricare nou-venit; era \ntotdeauna deosebit de atent`, mai ales fa]` de
b`rba]i. Mutra ei \nc`rcat` de farduri purta un zmbet pe care
posesoarea \l credea demn. Observndu-i ]inuta, Nan se strmb`.
Materialul [i croiala erau de lux, imprimeul floral era dezastruos pentru
silueta bondoac`, dar posesoarea nu p`rea con[tient` de vreo
nepotrivire. Vocea ei sonor` [i afectat` r`suna f`r` \ntrerupere.
Ce bine c` Marcia [i Rodney au ni[te prieteni a[a dr`gu]i. Nu prea
au ocazia s` \ntlneasc` oameni potrivi]i, pe aici
M`car Keir avea prilejul s` afle c` e considerat dr`gu] de c`tre
familia Lisle, \[i spuse Nan cu un \nceput de amuzament, pe care spera
c` nu-l l`sase s`-i apar` pe chip.
Marcia mea abia a[teapt` s` afle dac` e[ti un bun dansator. Sunt
convins` c` a[a stau lucrurile
Nan \l l`s` pe Keir s`-[i \nfrunte soarta. Mai trziu, cnd el [i Marcia
se amestecar` printre cei care dansau, nepotrivit de strns \nl`n]ui]i
dup` p`rerea Nanei practic, ea era lipit` de um`rul lui figura lui nu
86 SHAUNA MICHAELS

l`sa s` se vad` c` [i-ar fi considerat respectiva soart` drept potrivnic`.


Se \ntreb` despre ce puteau discuta. De fapt, Marcia vorbea, iar Keir
p`rea s-o asculte atent.
Iart`-m`, a fost vina mea, se scuz` ea dup` un pas gre[it \n fa]a
propriului partener, un tn`r de[irat, cu p`rul lung [i cu un [irag de
m`rgele la gt, vizibile prin deschiz`tura c`m`[ii, care-i fusese prezentat
drept prieten cu Rodney. Era genul de amici]ie pe care ea n-ar fi
\ncurajat-o, dac` Rodney ar fi fost fiul ei. Dup` eforturi inutile de a
descoperi un oarecare ritm \n zb`n]uiala partenerului, renun]` [i
pretinse c` obosise. Tn`rul plec` s`-i aduc` un pahar cu limonad`.
Ce p`cat! Glasul gazdei o trezi la realitate [i observ` c` unchiul [i
m`tu[a se apropiau. Doctorul Gray a fost chemat exact cnd petrecerea
\ncepuse s` se anime, se plnse tat`l Marciei. Cnd \ncepuse s` devin`
excesiv de zgomotoas`, \[i spuse Nan jalnic. Cineva m`rise volumul
picupului pn` la o intensitate despre care ea spera c` este maxim`, iar
gazda trebuia s` strige ca s` se fac` auzit`.
|mi pare r`u, Lisle, dar [tii cum e vorbi unchiul pe ton de scuz`,
iar Nan \i \ntlni fugitiv privirea.
"B`trne ipocrit!" spuneau ochii ei. "A mers!" r`spunser` ai lui,
triumf`tori.
|ntre timp, Nan \[i exprima regretul c` rudele ei erau frustrate de
pl`cerea de a participa mai departe la petrecere. "Cine-i ipocrit acum?"
clipir` cu \n]eles ochii unchiului, iar ea regret` c` nu era cu zece ani mai
mic` [i obligat` astfel s`-i \nso]easc` acas`. Deocamdat`, dorea cu
disperare s` se g`seasc` altundeva; oriunde, numai \n sala de bal a
conacului nu. Era obligat` s` fie martora p`l`vr`gelii Marciei [i
zmbetului de r`spuns al lui Keir; s` vad` p`rul lui \nchis la culoare
aplecndu-se asupra celui oxigenat al fetei, \n vreme ce-i urm`rea cu
interes spusele, f`r` s` arunce m`car o singur` privire \n direc]ia Nanei.
Hai s` ne al`tur`m \mbulzelii. Partenerul o prinse de mn` [i o
trase f`r` pic de ceremonie. To]i se distreaz` super! Se pomeni \n
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 87

mijlocul gr`mezii vesele, care se agita \n preajma mesei cu gust`ri. F`r`


s`-[i dea seama cum, se trezi c` cineva \i vrse \n mn` o farfurie de
unic` folosin]`, \nc`rcat` cu acele buc`]ele ridicole, prinse cu scobitori,
att de dispre]uite de unchiul Oliver, dar care ar`tau totu[i foarte
\mbietor; apoi ajunse la marginea mul]imii, sc`pat` de \ngr`m`deala
sufocant` [i urmat` de Keir, care-i vorbea.
S` mergem la o plimbare [i s` ne r`corim, vrei? Nici nu-i p`sa ce
se \ntmplase cu partenerul ei sau cu Marcia. Important era doar c`
disp`ruser`. R`m`seser` doar ea [i Keir. G`l`gia [i rsetele, muzica prea
tare, toate se estompaser`, iar ei r`m`seser` singuri, plimbndu-se
agale prin camerele de la parterul conacului, cndva att de familiare
Nanei, pe cnd le colinda \mpreun` cu copiii fostului st`pn. Plnse \n
lini[te minunatele \nc`peri b`trne[ti, asaltate de mobilier modern [i
ornamente nepotrivite.
Lisle a sugerat c` mi-ai putea prezenta conacul, \i arunc` el o
privire pe sub sprncene, distrndu-se cu gust`rile din propria farfurie.
Se plimbau relaxa]i, ca ni[te copii la promenad`, cu cte o pung` de
chipsuri \n mn`. Era convins` c` doamna Lisle n-ar fi fost de acord cu
a[a ceva. Nefericitul so] ar fi trebuit s` dea seam` pentru o asemenea
idee, \ntruct Nan era convins` c` doamna manipulase situa]ia astfel
\nct sarcina respectiv` s`-i revin` propriei fiice.
Mi-ar face deosebit` pl`cere, \l asigur` ea cu pref`cut` modestie,
f`cnd gropi]e \n obraji. Ochii lor se \ntlnir` [i izbucnir` amndoi \n
rs. O prinse de mna liber` [i o trase departe de mul]imea g`l`gioas`,
de care [i el p`rea c` vrea s` se disocieze, dar f`r` s-o spun` explicit.
Cunosc foarte bine conacul. Copiii boierului erau prieteni buni cu
mine, \[i aminti ea zmbitoare, f`r` s`-[i dea seama de p`rerile de r`u
care-i marcaser` glasul, determinndu-l pe Keir s`-i strng` mna.
Privirea lui cobor\ asupra ei, \n vreme ce se opriser` \n fa]a ferestrei
deschise a salonului. Nan urm`rea nostalgic tufi[urile rare ce p`reau s`
erup` din pavajul cur]ii, dincolo de teras`, ag`]ndu-se de bol]i
88 SHAUNA MICHAELS

semicirculare [i \mpodobind locul cu petice de culoare [i miresme


minunate.
Cumva, continu` ea, locul pare s`-[i fi pierdut lini[tea, dup`
plecarea lor. Nu [tia cum altfel s` explice senza]ia. Pa[ii o duser` parc`
de la sine pe teras`, refuznd atmosfera ap`s`toare din interior, cel
pu]in pn` cnd va fi obligat` s` se \ntoarc`. Prinznd \n n`ri parfum de
cimbru, se opri [i se deplas` lateral, pentru a nu c`lca [i alte plante. Asta
\mi aduce aminte, spuse ea, savurnd mireasma, c` trebuie s` culeg si
verdea]a de acas`, ct timp vremea mai e favorabil`. Era o treab` de
f`cut diminea]a, \ndat` ce roua se evapora. Obi[nuim s-o punem la
uscat pentru iarn`, explic` ea, sim]ind mai degrab` privirea
\ntreb`toare a lui Keir, \ntruct luna nou` abia dac` lumina ct de ct
gr`dina, ascunznd \n umbr` expresia de pe fa]a \nso]itorului.
Toamn`. Glasul lui era plat, dintr-o dat` obosit parc`. Anun]`
decesul anului.
Toamna este un \nceput, nu un final. Nu-i st`tea \n fire lui Keir s`
se lase prad` deprim`rii, cu att mai pu]in s-o arate. Oricare i-ar fi fost
sim]`mintele, obi[nuia s` [i le ascund` sub o masc` suav`. |i era de
folos preg`tirea profesional`, desigur, dar autocontrolul strict, specific
masculin, ar fi fost suficient. Nan \nv`]ase s`-i urm`reasc` expresia
ochilor, care-l tr`dau la fel cum pe ea o tr`da inima.
Recolta constitue \nceputul, nu sfr[itul anului, protest` ea [i se
\ntoarse spre el mnat` de dorin]a de a-l \nveseli. Oare Marcia fusese de
vin`? Fata aceea era incorigibil dispus` s` flirteze cu oricine [i-i privea
pe b`rba]i ca pe ni[te trofee numai bune de colec]ie, nu ca pe fiin]e
umane u[or de r`nit. Ridicnd din umeri, Nan o alung` pe Marcia din
gnduri. Dup` ce au terminat recoltarea, cei de la Coton Hill se vor
apuca de arat, insist` ea. Pn` la Cr`ciun, grul de toamn` o s` apar`
deja. Aceast` continuitate f`r` vrst` avea un efect alin`tor asupra ei. {i
tu e[ti crescut la ]ar`. Ar trebui s` [tii toate astea. Nu pricepea motivul,
dar se sim]ea obligat` s`-l consoleze [i suferea c` n-avea habar cum. Mai
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 89

mult, n-avea nici dreptul. Poate Marcia sau mai curnd Edwina?
A trecut mult` vreme de cnd nu mai stau la ]ar`. E o via]` de om
de cnd am plecat de acas`. Se sprijini de un stlp al balustradei de
piatr` [i vorbi pu]in mai destins: dup` ani de studii [i munc` petrecu]i
la ora[, oamenii tind s` uite
N-ai cum s`-]i ui]i r`d`cinile. Exist` \n tine.
De ast` dat` r`d`cinile au dat gre[. Acum, \n glasul lui r`suna
amuzament, strnit de argumentele Nanei. Era o \ncercare de a o face
s` continue controversa. Au fost \ngropate.
Nan r`spunse cu aceea[i moned`, fericit` c` eforturile ei nu
fuseser` inutile.
Dar din cnd \n cnd dau na[tere unor l`stari. Se i]esc precum
ni[te periscoape, arunc` o privire \mprejur, s` vad` doar dac` s-a
schimbat ceva.
{i prea des constat` c` a[a e.
Dar se adapteaz`.
Ah! Glasul \i devenise moale, parc` ironic. Se adapteaz`. Dar nu
mai ]in minte dect ultima ajustare. O ml`di]` poate s` creasc` \ntr-un
mediu nefavorabil, dar nu-i va prii. Se adapteaz`, repet` el, iar Nan
detect` o not` de triste]e, care-i demonstra c` de fapt el nu se adaptase
niciodat` complet. Nicicnd nu-i mersese-n plin. Cariera lui prosperase,
dar pentru el lipsise \ntotdeauna ceva.
N-ai sim]it niciodat` dorin]a de a te \ntoarce? De a p`r`si ora[ul?
\l chestion` ea. Intui]ia \i spunea c` acum n-avea s`-i resping` demersul,
c` p`rea s` doreasc` s`-[i deschid` sufletul. Poate c` Marcia fusese cea
care-i provocase aceast` stare, poate c` reu[ise cumva s`-i str`pung`
plato[a rezerv`rii obi[nuite, iar acum, de[i pentru moment era lipsit de
prezen]a ei, profita de orice ureche disponibil`. Oricum ar fi stat
lucrurile, Nan se bucura c` dorea s` vorbeasc` [i c` i se adresa ei, nu
fiicei gazdei.
Ah, ba da, adesea am vrut s` m` \ntorc. Am`r`ciunea disp`ruse. |[i
90 SHAUNA MICHAELS

controla din nou vocea. {i \n ultima vreme, din ce \n ce mai mult. Dar
nu-i dup` cum ne dorim. Exist` tot soiul de obstacole.
Evident, nu reu[ise s` le \nving`, concluzion` ea. Se l`s` din nou
condus` de instinct [i abandon` subiectul cu tact.
Dar ai acceptat compromisul de a veni la Minster. Chiar dac`
nu-i apar]inea, fosta locuin]` parohial` constituia un substitut foarte
confortabil, iar rudele ei \l tratau de parc` ar fi fost de-ai casei. Cu
adev`rat amuzant, ad`ug` ea, cei din familia Lisle se confrunt` cu
aceea[i problem`, dar invers. Dup` ei, conacul este prea mic [i terenul
aferent prea mare.
Despre ce suprafa]` e vorba? se ar`t` Keir interesat \ntr-un fel care
o determin` s` renun]e la tema dinainte. Gr`dina pare destul de
spa]ioas`, din cte mi-am putut da seama.
De fapt, nu-i chiar a[a de mare. |ncerc` s` aprecieze din memorie,
scrutnd \ntunericul. C]iva acri cu totul, inclusiv por]iunea ap`rat` de
zid. |n afar` de aceea, mai exist` o livad` [i ni[te padocuri \n partea din
spate, suficiente pentru a aproviziona cu nutre] caii familiei. Fostul
st`pn obi[nuia s` ]in` [i un m`g`ru[, \[i aminti Nan, zmbind. Cnd
eram copii, ne distram de minune c`l`rindu-l, apoi, cnd am crescut, iar
el a \mb`trnit, i se permitea s` stea \n livad` [i obi[nuia s` mu[te orice
animal care-i \nc`lca teritoriul. |l r`sf`]am cu biscui]i [i dulciuri, \n cel
mai scandalos mod.
Ce s-a \ntmplat cu el? Aparent, Keir chiar voia s` [tie.
Ei bine, pn` la urm` s-a ales cu un mormnt la marginea
crngului. Acolo exist` un mic cimitir pentru animale. Unele morminte
au cteva sute de ani vechime, iar inscrip]iile abia mai sunt lizibile.
Fostul boier a p`strat locul neatins, de[i n-a \ncurajat perpetuarea
obiceiului. M`g`ru[ul a fost singurul dintre animalele lor care a fost
\ngropat acolo, fiindc` ]ineau la el foarte mult.
Cndva, va trebui s` m` duci acolo s`-mi prezint omagiile.
Vei fi obligat s` apelezi la Marcia sau la Rodney. Nan se sim]i
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 91

umilit`. El vorbise de parc` ar fi uitat c` fiica proprietarului nu-i mai era


al`turi. Nefericit`, \[i spuse c` nu era capabil` s`-i atrag` aten]ia [i se
cufund` \n t`cere.
Ah, iat`-v`. Ce naiba face]i aici singuri, pe \ntuneric? Tonul Marciei
sugera c` [tia cel pu]in o duzin` de motive [i c` niciunul nu-i era pe
plac.
Nan \mi spunea cte ceva despre istoria conacului. Keir se ridicase
de pe balustrad` [i vorbise lini[tit. A tras din nou obloanele, \[i spuse
Nan, dorindu-[i din r`sputeri ca Marcia s` nu-i fi descoperit, cel pu]in
nu \nc`. Pn` \n seara asta, rare fuseser` ocaziile de a \ntrevedea omul
din spatele acelei cochilii protectoare [i nu-i convenea deloc
\ntreruperea primei lor discu]ii adev`rate. Avuseser` destule ocazii [i
\nainte, \n vreme ce-l plimba prin \mprejurimi, dar conversa]iile din
Land Rover p`reau s` conduc` mereu spre confrunt`ri. Era un fel de
joc, \n care orice clip` de sl`biciune sau neaten]ie echivala cu o
\n]ep`tur` din partea oponentului. La \nceput, nu conta, dar
\n]ep`turile lui Keir \ncepuser` s` usture.
Nu [tiam c` v` pute]i l`uda cu un cimitir de animale, ad`ug` el,
iar Marcia rse ironic.
Ah, `la! Tata o s` culce la p`mnt crngul cu buldozerele [i o s`
fac` loc pentru ni[te terenuri de tenis. Ne-ar prinde bine ni[te terenuri
cu suprafa]` neted`. Deocamdat`, nu exist` dect cel cu iarb`, de lng`
padoc.
Dar \n p`duricea aceea se afl` vizuinele bursucilor! \ncerc` s`
protesteze Nan. Se afl` acolo de sute de ani, sunt men]iona]i \n primele
acte parohiale. Nu-i pute]i deranja, aproape strig` ea. Tat`l t`u nu [tie
c` sunt acolo?
Sigur c` [tie, replic` rece Marcia. Dar avem nevoie de spa]iu [i cu
asta basta. N-am s` renun] la terenurile de tenis doar pentru confortul
unor bursuci. N-au dect s-o ia din loc [i s`-[i fac` vizuine \n alt` parte.
Dac` ocup` locul `la de sute de ani, \nseamn` c` a venit timpul s`-i mai
92 SHAUNA MICHAELS

lase [i pe al]ii, chicoti ea, de parc` ar fi emis o cugetare hazlie.


Sunt ni[te vandali! explod` Nan cu furie, \nl`n]uit` de bra]ele lui
Keir. Nu-i vorba despre cimitirul animalelor, ci de bursuci. De ce s`-i
alunge cnd au destul loc \n alt` parte pentru nenorocitele alea de
terenuri de tenis?
Au dreptul s` procedeze cum vor pe proprietatea lor, apel` Keir
la ra]iune. Hei! exclam` el, este a doua oar` cnd m` calci. |i cuprinse
talia cu mai mult` fermitate, \n vreme ce ea se \ncurca \n pa[ii simpli de
dans. Las-o balt`, o sf`tui el. Melodia fu \nlocuit` de un vals lent.
Nu pot, se \nec` ea de furie.
Va trebui s-o faci. Keir o scutur` u[or, iar ea \l privi \n ochi, mintea
fiindu-i deturnat` pentru moment de la obsesie. Conacul apar]ine
familiei Lisle. Prietenii t`i l-au vndut, \i aminti el.
Doar fiindc` au fost nevoi]i, replic` ea \nc`p`]nat`, iar el se
crisp`. Dintr-o dat` reveniser` la vechea atitudine de confruntare, el
refuza s`-i accepte punctul de vedere, iar ea \l includea \n du[m`nia
resim]it` fa]` de familia Lisle. Deocamdat`, sim]ea c`-i ur`[te pe to]i.
Erau str`ini de sat [i p`reau doar doritori s` distrug` tot ce ea pre]uia
mai mult. Mai \nti spitalul rural [i c`su]a b`trnei Ma; apoi, zidul ce
\mprejmuia gr`dina; [i acum, crngul
Voi doi, v` str`punge]i cu privirile de parc` a]i fi \n r`zboi. Rodney
Lisle interveni \ntre ei cu succes, r`pind-o pe Nan. Keir \i eliberase talia
cu o grab` care-i spunea c` se bucura s-o lase s` plece, \[i zise ea cu
mnie. Ct despre ea, nu sim]ea niciun regret c` dansul lor luase sfr[it.
De ce naiba v` certa]i? se ar`t` Rodney curios. Cu toate c` nu-l
prea avea la inim`, Nan era prea pornit` pentru a se mai st`pni. Noul
partener era suficient de tn`r ct s` nu-[i fi pierdut complet idealurile.
Nu existau mari speran]e s`-i devin` aliat, dar n-avea alternativ`.
Lipsa asta de logic`! Hot`rse totu[i c` trebuie s` fie prudent`;
n-avea cum s`-i critice \n fa]` rudele, atta vreme ct era invitata lor.
Controversa asta cu privire la spital [i la c`su]a lui Ma. Iar acum sora ta
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 93

spune c` o s` construi]i terenuri de tenis \n locul crngului, distugnd


vizuinele bursucilor |[i \nghi]i nodul din gt [i sim]i c` e ct pe ce s`
izbucneasc` \n lacrimi.
Sunt ni[te chestiuni chiar att de importante pentru tine, vreau
s` spun? Armura lui de nep`sare modern` c`zuse, iar ceea ce ap`ruse
dedesubt era destul de atr`g`tor. Nan c`p`t` curaj.
Conteaz` foarte mult. Dar este [i mai important pentru bursuci,
ad`ug` ea nefericit`, clipind des.
V`d c` e[ti tare pornit`! Nu-mi d`dusem seama Spre
consternarea ei, b`iatul d`du alt` semnifica]ie str`lucirii exagerate a
ochilor ei, iar pe figur` i se putu citi o \ngrijorare veritabil`. Uite, s`-]i
spun cum am s` procedez, promise el sub imboldul momentului. Am
s` \ncerc s`-l conving pe tata s` mute terenurile altundeva, de exemplu
pe por]iunea dintre livad` [i padoc. Acolo e loc destul. {i o s` fie chiar
mai u[or de amenajat. Tufi[urile se pot \ndep`rta mai u[or dect
copacii, iar locul este plat, pe cnd crngul este \n pant`. Brusc, o trase
\n mijlocul gr`mezii de dansatori. Uite-l pe pis`logul `la din forma]ia
pop, care ]i-a pus gnd r`u. |l evit` cu abilitate pe tn`rul l`]os, care se
\ndrepta hot`rt spre Nan.
Credeam c` e prietenul t`u, se ar`t` ea surprins`. Era martora
unei laturi a personalit`]ii lui Rodney pe care n-o mai cunoscuse pn`
atunci.
El a[a zice, replic` b`iatul, dispre]uitor. {tii, i se dest`inui dintr-o
dat`, de cnd am c[tigat o groaz` de bani, a devenit dificil s`-i
deosebe[ti pe amicii adev`ra]i de profitori. |nainte era mai bine,
concluzion` el sincer.
Nu-]i place s` locuie[ti la ]ar`, nu-i a[a? Pentru a doua oar` \n seara
aia, Nan sim]i c` \ntrebarea ei nu va fi \ntmpinat` cu refuz.
Nu cel pu]in, nu att de departe. |nainte de a c[tiga to]i banii
`ia, aveam o locuin]` micu]`, \n suburbiile Birminghamului. Tata avea
o slujb` destul de bun`, a[a c` nu ne lipsea nimic din ceea ce doream
94 SHAUNA MICHAELS

[i mereu aveam ce s` facem \n timpul liber. Aici Ridic` expresiv din


umeri. Pn` de curnd, nici Marciei nu-i prea pl`cea. Mama [i tata sunt
de vin`, rnji el. Tnjeau s` devin` "st`pnul" [i "st`pna" conacului,
cred.
Ei bine, [i-au \mplinit visul. Nan \ncerca s` se poarte cu blnde]e.
{tii bine c` nu-i adev`rat. Tn`rul era mai perspicace dect \[i
\nchipuise. Tata nu s-a s`turat \nc`, dar cred c` mama a \nceput s`
resimt` lipsa serilor de bingo, rse el. Cred c` se ]ine tare doar \n
speran]a c` o s-o vad` m`ritat` pe surioar`.
Cu un om bun? Nan nu rezistase, iar zmbetul lui se l`]i.
Cu un b`rbat bun, maimu]`ri el.
Dar la ora[ avea perspective mai mari, spuse Nan privind
\mprejur, iar partenerul replic` indiferent:
Nu m` refeream la cineva de teapa noastr`. Mama vrea ca Marcia
s` se m`rite cu cineva din clasa superioar`. Cred c` a pus ochii pe al t`u
doctor Raven, chicoti el pozna[.
Nu-i al meu, neg` ea, dorindu-[i imediat s` nu fi fost obligat` s-o
fac`. |ncepuse s-o doar` capul. Probabil c` era efectul \ntrziat al
accesului de mnie cauzat de problema bursucilor. |[i dorea s` se poat`
\ntoarce acas`. Fusese o zi lung`. Plecase cu Keir diminea]`, s` \ncerce
s`-i prind` pe nomazi \nainte s` dispar` [i de atunci amndoi nu mai
avuseser` niciun moment de tihn`. |l c`ut` din priviri. Era obligat` s`
a[tepte pn` ce el va dori s` se retrag`. |l observ` \n cel`lalt cap`t al
\nc`perii, dansnd cu Marcia. Ce bine ar fi fost dac` ar fi avut propria
ma[in`. Ar fi fost independent`, l-ar fi putut l`sa s` danseze ct dorea [i
n-ar fi trebuit s`-l a[tepte [i s` fie de fa]`. Proprii genunchi \ncepuser`
s` tremure.
Scuze, i se adres` ea lui Rodney, renun]nd la orice preten]ie c`
ar fi avut chef de dans. Sunt obosit`. Nu cred c` pot face fa]` energiei
voastre, m`rturisi ea cu p`rere de r`u, urm`rind agita]ia celorlal]i.
Contorsiunile tinerilor cu greu puteau fi numite dans; fiecare o ]inea pe
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 95

a lui, interpretnd fantezist muzica. Doar vreo dou` cupluri apelaser` la


maniera conven]ional`, iar dintre ele f`cea parte [i perechea
Keir-Marcia.
Ah, o s-o ]in` tot a[a pn` mine. Oricum, probabil c` s-au trezit
abia la prnz, aprecie tn`rul. Cnd m` voi s`tura, am s-o [terg. Nu se
vor sup`ra. Indiferen]a lui fa]` de musafiri era pe m`sura atitudinii lor,
iar Nan \ncepu s` \n]eleag` de ce-i numise el profitori. |n mod vag,
sim]ea mil` pentru familia Lisle, mai ales pentru Rodney. Aveau att de
mult, dar att de pu]in \n acela[i timp. Iar b`iatul p`rea singurul
suficient de perspicace \nct s`-[i dea seama. Ceilal]i trei p`reau
preocupa]i exclusiv s`-i deposedeze pe al]ii, \[i spuse ea cu dezgust.
Spitalul, vizuinele bursucilor, [i acum Keir, dac` lucrurile evoluau dup`
dorin]ele Marciei [i ale mamei ei. |ns` refuz` s`-[i pun` \ntrebarea
esen]ial`: cui i-l r`peau pe Keir?
Iat`-]i \nso]itorul, vine s` te ia. Rodney nu voise s` insinueze
nimic, dar felul cum rostise acele cuvinte, de parc` Nan ar fi fost un
pachet ce urma s` fie aruncat pe bancheta din spate, \i spori
resentimentul [i izbucni sup`rat`.
}i-am mai spus c` nu-i escorta mea. Nu-i p`sa c` tn`rul p`ru
surprins [i nici c` Marcia [i Keir se apropiaser` [i-i auziser` cuvintele.
Atunci, al cui e? \ntreb` Marcia cu pref`cut` dulcea]`. Nu-l putem
l`sa pe s`rmanul dr`g`la[ s` cread` c` nu apar]ine nim`nui, nu-i a[a? |[i
trecu degetele peste reverele hainei lui [i p`ru c` ar fi vrut s` continue
gestul, mngindu-i obrazul, dar nu \ndr`znea. Cui s`-l atribuim? Din]ii
mici, ca ni[te perle se ar`tar` \ntr-un zmbet vesel, care \ns` nu se
reflecta [i \n privire.
Ochii erau duri ca ni[te agate [i o sfredeleau pe Nan, inconfundabil
provocatori.
Cui dore[ti, ridic` Nan din umeri cu indiferen]`, nedorind s` se
preteze la jocul acela stupid. }ie, sau Edwinei cui \]i convine?
Nu-[i d`dea seama ce o \ndemnase s` spun` acele cuvinte, cu
96 SHAUNA MICHAELS

excep]ia faptului c` atitudinea Marciei o determinase s` doreasc` s` se


r`zbune: s` \ntoarc` loviturile. Dar observnd reac]ia lui Keir, al c`rui
obraz devenise alb ca varul [i care era mai mnios dect \l v`zuse
vreodat` pn` atunci, pricepu c` nu procedase bine.
Capitolul 7

Cum ai aflat de Edwina?


Vorbise \ncordat, \mpro[cnd-o parc`, prin \ntunericul din ma[in`.
Dup` ce-[i luase r`mas-bun de la gazde, se cufundase \n t`cere cel
pu]in, fa]` de ea. Primise invita]ia Marciei "s` mai treci pe la noi ct
de curnd" zmbind prietenos [i auzise promisiunea rostit` de
Rodney "n-am s` uit ce ]i-am promis, Nan, p`str`m leg`tura". Se
strmbase dezaprobator, dar nu comentase, iar Nan nu se oferise s`-i
explice. Ar fi trebuit s`-i fie foarte clar c` nu-[i d`duse \ntlnire cu
fl`c`ul. Ridicol` idee; era mult mai tn`r dect ea. Dar chiar [i a[a, n-ar
fi fost treaba lui.
I-am g`sit numele pe fotografia din camera ta. Se \ntrerupse,
incapabil` s` continue.
De ce \i venise att de greu s`-i explice? se \ntreb` mai trziu,
vrndu-se \n a[ternut. Ar fi ascultat-o, dac` i-ar fi povestit \ntmplarea
[i ar fi priceput. |n loc de asta, propria t`cere p`rea s-o condamne.
Nodul din gt n-o l`sase s` scoat` vreun cuvnt nici \n hol, cnd el se
dep`rtase mnios.
Acum, c` ai descoperit ceva, poate ai s` te lini[te[ti. Po]i s` crezi
ce vrei! {i f`r` s` spun` m`car noapte bun`, trecuse pe lng` ea [i se
f`cuse nev`zut \n propria camer`.
98 SHAUNA MICHAELS

Nan \ncerc` s`-[i explice cele dou` lacrimi ce i se rostogoliser` pe


obraji, urmate de multe altele, prin sup`rarea provocat` de problema
bursucilor. Pentru prima oar`, nu sim]i nicio bucurie privind \n oglind`
modelul complicat al broderiei c`m`[ii de noapte, \n vreme ce-[i
piept`na cu mi[c`ri automate p`rul. |[i cl`ti din nou obrajii cu ap` rece,
\n \ncercarea inutil` de a se calma.
Ce bun mi-ar fi fost acum ursule]ul lui Timmy, \[i spuse ea, cople[it`
de singur`tatea ce o \nv`luia ca o cea]` cenu[ie. Pn` [i obiceiul
\mp`mntenit de a-[i trage p`tura peste cap n-avea sor]i de izbnd`.
Numai c` maturii erau lipsi]i de alinarea unui ursule] de plu[, c`ruia s`
i se dest`inuie, fiind siguri de confiden]ialitate. Orict de mizerabil s-ar
fi sim]it, maturii trebuie s` se declare mul]umi]i cu perna rece,
impersonal`. Se trezi cu obrajii umfla]i.
Cu degete frem`tnde, se obloji cu crem`, strmbndu-se de
usturime. Mul]umea cerului pentru existen]a fardurilor. Nu obi[nuia s`
le utilizeze, iar cnd o f`cea le aplica discret, dar \n diminea]a aceea
trebuia s` mascheze efectele nop]ii de chin. Pleoapele erau \ntr-o stare
mai proast` dect obrajii, dar crema \[i f`cu efectul, iar atunci cnd
cobor\ la micul dejun, pe chipul ei nu mai existau urme prea vizibile [i
cele r`mase puteau fi puse pe seama oboselii [i aerului \mbcsit cu fum
de ]igar` de la petrecere.
Crema de zi \i salvase aspectul, dar nu f`cuse nimic pentru moral.
Temerile se intensificau cu fiecare treapt` cobort`. Era \ngrozit` de
\ntlnirea cu Keir.
'Nea]a, Rose, r`spunse ea salutului vesel al ro[catei [i sc`p` un
suspin de u[urare cnd, intrnd \n sufragerie, constat` c` ceilal]i
membri ai familiei erau deja acolo [i nu p`reau foarte pu[i pe discu]ii.
Petrecerile nocturne nu-mi priesc. Sunt prea b`trn, morm`i
Oliver Gray [i se cufund` \ntr-o t`cere pe care nici so]ia lui nu p`rea
dispus` s-o tulbure, a[a c` nimeni nu coment` dispozi]ia
necomunicativ` a Nanei, sau a lui Keir, cnd li se al`tur`, cinci minute
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 99

mai trziu, cu un scurt bun` diminea]a. Nan \l auzise vorbind pe hol cu


Timmy, pe obi[nuitul lui ton amabil.
Rose \l ajut` pe b`iat s` scape de atmosfera aceea mohort`,
sugernd cu tact:
Dac` ai terminat de mncat, po]i s` te duci s`-l hr`ne[ti pe Fluffy.
Primind acceptul doamnei Gray, b`iatul o zbughi fericit afar`.
Acum, vrei s`-mi spui ce ai f`cut cu fotografia Edwinei? |n clipa \n
care u[a se \nchisese \n urma Rosei, Keir deschise subiectul cu r`ceal`,
iar comesenii \l privir` uimi]i.
Ce am f`cut cu ea? se blbi Nan. Nimic, bine\n]eles. Am l`sat-o
pe noptier`.
Imposibil. Nu-i acolo. Dac` asta-i ideea ta de glum` Ne]innd
seama de prezen]a unchiului [i a m`tu[ii, nu f`cea nicio tentativ` de
a-[i ascunde mnia.
Dar acolo trebuie s` fie, doar n-o fi f`cut picioare. Indignarea ei
era pe m`sura sup`r`rii lui. Voiam s`-]i explic \n ce condi]ii s-a spart
geamul, dar n-am mai apucat ieri.
Ah, c`uta]i fotografia, domnu' doctor Raven? Neauzit`, Rose
reap`ruse, aducnd un ibric de cafea. Don'[oara Nan a pus-o pe
noptier`, dar m-am gndit c` v-a]i putea t`ia \n geamul spart, din
neaten]ie, a[a c` am adus-o jos [i am vrt-o \ntr-o pung` de hrtie.
Chicoti brusc. Toate s-au r`sturnat din sertar cnd am tras de el. A cedat
brusc [i m-am trezit cu el \n poal`. Dar fotografia s-a lovit de piciorul
unui scaun, oft` ea. |mi pare foarte r`u. Don'[oara a zis c` o s` v` spun`
[i c` o s` fac` rost de o bucat` de sticl`, ca s-o \nlocuim pe cea spart`.
Mai dori]i ni[te cafea? E proasp`t f`cut`. {i se apuc` s`-i umple cea[ca.
Acum, o s` m` duc s` aduc poza. Vorbise pe tonul pe care l-ar fi folosit
cu un b`ie]el nec`jit, c`ruia \i promitea c`-i aduce juc`ria preferat`.
Iat-o, reap`ru curnd, sco]nd fotografia dintr-o pung` mare de
hrtie. Numai geamul s-a spart, poza n-are nimic. |mi pare foarte r`u,
dar n-am avut ce face, repet` ea mhnit`.
100 SHAUNA MICHAELS

N-aveai de unde s` [tii c` fotografia e \n`untru, Rose. N-a fost vina


ta. Ar fi trebuit s` te avertizez. |i lu` poza din mn`, mul]umindu-i
potolit, iar ea p`r`si \nc`perea fericit`, l`snd \n urm` aceea[i lini[te
stnjenitoare. Keir privi spre Nan. |mi pare r`u, \ncepu el, dar se opri.
De pe figur` \i disp`ruser` semnele mniei, iar ochii lui rec`p`taser`
expresia aceea pierdut`, caracteristic` \nc` de la sosirea la Minster. |n
ultimul timp, se mai estompase pu]in Continua s` ]in` fotografia cu
fa]a \n jos, a[a cum o primise de la Rose, f`r` s` \ncerce s-o \ntoarc`.
Pot s-o v`d? Mary Gray \ntinsese o mn`. Avem un me[ter foarte
priceput \n sat. Dac` nu-i spart dect geamul, sunt sigur` c` o va repara
perfect.
Cu o imperceptibil` ezitare, Keir \ntoarse fotografia f`r` s-o
priveasc` [i i-o \nmn` doamnei Gray.
Ah, o s-o dreag` f`r` probleme, declar` ea \ncrez`toare. Bine c`
nu s-a deteriorat poza, ar fi fost p`cat la ct este de frumoas`. Edwina
rosti numele gnditoare, are un nume neobi[nuit [i o figur`
\ncnt`toare.
Edwina a fost so]ia mea.
So]ia? p`ru uimit Oliver Gray. N-am [tiut
A fost? interveni Mary, cu un gest de avertizare, care-i opri
cuvintele pe buze so]ului.
Da, r`spunse el. A murit \ntr-un accident de ma[in` despre care
]i-am povestit, continu` el, \ntorcndu-se spre Nan.
"Ma[ina s-a f`cut praf. Dar eu nu eram la bord." Vorbele lui \i
revenir` \n memorie. Deci, asta se petrecuse cu ma[ina lui. {i cu
nevasta. Trecuse mai mult de un an de la accident, a[a-i spusese. Totu[i,
\nc` nu avea puterea s` priveasc` fotografia ei. S`-[i aminteasc`.
~sta-i motivul pentru care nu te-am \nso]it imediat spre Minster,
dup` vizita la Londra, \i explic` el partenerului. Trebuia s` finalizez
actele privind lichidarea propriet`]ilor Edwinei. Cred c` ]i-am spus
Da, ziceai ceva despre lichidarea unei propriet`]i, aprob` din cap
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 101

Oliver Gray. Nu-i spusese [i despre ce proprietate era vorba.


Cunoscndu-l, Nan \[i \nchipuia c` se limitase la o explica]ie ct mai
sumar`, folosindu-se de rezerv` ca de o armur` \mpotriva suferin]ei,
prefernd s` se retrag` dect s` suporte compasiunea oamenilor. Nicio
mirare c` la prima lor \ntlnire spusese c` se sim]ea b`trn.
Nu fi mhnit`, Mary. Keir \i lu` fotografia [i vorbi lini[tit,
observnd expresia ei tulburat`: a trecut mai bine de un an, aproape
doi, cred. P`rea oarecum surprins. Ciudat ct de repede trece vremea.
Lichidarea propriet`]ii a durat, dar era aproape gata cnd Oliver m-a
chemat la Minster. Zmbi scurt. Venirea aici mi-a fost de mare folos. {i
\n cele din urm`, oricine se adapteaz`, \i arunc` el o privire Nanei.
Oare ct de mult se adaptase? se \ntreb` ea, amintindu-[i cum se
albise la auzul numelui Edwinei, seara precedent`. Avea remu[c`ri.
Regretase amarnic felul cum d`duse fru liber impulsivit`]ii, iar acum
c` aflase cine era Edwina se sim]ea [i mai r`u.
Rupse alt` tulpin` de salvie [i o intoduse \n s`cule]ul l`sat al`turi,
pe iarb`. Privea f`r` s` vad` plantele aromatice dimprejur. Revedea \n
minte evenimentele petrecute la micul dejun.
|nc` o mn` de tulpini [i va fi suficient, murmur` Nan, cu gn-
durile \n alt` parte. Apoi renun]` [i se a[ez` pe c`lcie, \ndep`rtndu-[i
p`rul din ochi.
Ce o s` faci cu ditamai gr`mada? O umbr` ap`ru lng` ea [i,
\ntorcndu-se, \l v`zu pe Keir. O observa [i \n ochi \i ap`ruse o lucire de
interes da, constat` ea, lini[tindu-se un zmbet \i ridicase col]urile
gurii. Probabil c` se hot`rse s` dea uit`rii trecutul.
Keir, \mi pare r`u pentru asear`. Chipul lui se profila pe cerul
str`lucitor, iar ea \[i dori s`-i poat` vedea ochii, dar era imposibil din
pozi]ia aceea, cu soarele \n fa]`.
Iar eu \mi cer scuze pentru azi-diminea]`, a[a c` suntem chit. Se
l`s` pe vine lng` ea, \ntinse mna [i rupse un fir mov de l`mi]`
\nflorit`. |l zdrobi [i-[i \ngrop` fa]a \ntre palme, inspirnd mireasma
102 SHAUNA MICHAELS

puternic`. Hai s` d`m uit`rii amndoi cele petrecute, bine? S-o lu`m de
la cap`t. Apoi o privi \n ochi, neatingnd-o; minile i se sprijineau pe
genunchi [i se afla foarte aproape de ea. Vrei s` fim prieteni? Senza]ia
de u[urare o \mpingea s` accepte orice, a[a c` d`du din cap bucuroas`.
Zmbetul lui se l`rgi.
Acum c` am l`murit problema asta, poate vei binevoi s`-mi
r`spunzi la \ntrebare.
Care \ntrebare? Ce voise oare s` afle de la ea, cu excep]ia
acceptului de a o lua de la cap`t? Probabil c` se referise tot la revenirea
la rela]iile anterioare. Pricepea foarte bine c` asta nu-i va fi suficient
mult timp, prezenta ei dispozi]ie nu va dura [i, dup` ce va fi de
domeniul trecutului, nostalgia se va reinstala. Va tnji dup` ceva mai
mult dect simpla amici]ie. Inimile nu r`mneau nemi[cate, aveau
propriile lor voin]e, care nu coincideau \ntotdeauna cu cele ale
neferici]ilor posesori.
Ce vei face cu toat` gr`mada asta? repet` el \ntrebarea, iar Nan se
relax`.
Asta-i foarte simplu, r`spunse ea degajat. Mult mai simplu dect
crezuse, dar nu-i dezv`lui asta. Le separ \n leg`turi [i le atrn \n crligele
pentru [unc`, prinse pe grinzile din tavanul buc`t`riei. |n felul acesta,
se vor usca lent [i o s` avem la \ndemn` verdea]` pentru iarn`.
|ntruct sper s` beneficiez de pe urma lor, am s` particip [i eu la
preg`tire [i, f`r` alt` vorb`, \[i vr\ mna \n buzunarul pantalonilor [i
d`du la iveal` un m`nunchi de sforicele, printre care se i]ea un briceag
uzat, cu lama rupt`.
Vai, Keir! chicoti ea, f`r` s` se poat` st`pni, privind cu
amuzament ghemul \ncurcat. Scos din buzunarele unui costum
impecabil Savile Row, acesta provoca un contrast hazliu. Parc` ai fi
Timmy, \l acuz` ea. Dintre toate imperfec]iunile armurii sale, era cea
care releva cel mai bine, dup` ea, adev`rat` lui fire. B`ie]elul care \nc`
se ascundea \n spatele aparen]ei de b`rbat sigur pe sine, despre care
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 103

aflase c` era la fel de sensibil ca ea \n fa]a durerii.


Nu \n]eleg de ce fac femeile atta caz de con]inutul buzunarelor.
Sunt lucruri foarte utile.
{i astfel \nnodate, n-ai cum s` le dai de cap`t, \l dojeni ea bine
dispus`. Deschide-]i briceagul, iar eu voi \ncerca s` descurc i]ele. Arat`
de parc` ai fi jucat "leag`nul". G`si un c`p`ti [i \ncepu s` descurce
ghemul.
Leag`nul? Keir p`rea cuprins de amintiri. {tii, am [i uitat, cnd
eram copii, obi[nuiam s` ne juc`m astfel.
De fapt, n-ai uitat, doar ai refuzat s`-]i mai aminte[ti. }i-am mai
spus, n-ai cum s`-]i ui]i r`d`cinile.
Va trebui s` m` \nve]i din nou jocul.
O s-o fac` Timmy. Nu \ndr`znea s` se implice. |mpletirea sforii
peste degetele lui pentru a construi o figur` geometric`, preluarea
firului pe propriile ei mini, atingerile inerente Trebuie s` m` apuc
de realizarea p`pu[ilor de porumb pentru festivalul recoltei, se scuz`
ea. Snopii de la Coton Hill sunt adu[i pentru a \ncepe mine decorarea
bisericii. Nu prea mai este vreme, iar p`pu[ile nu se fac u[or. Am
promis.
Am mai v`zut p`pu[ele, declar` el, \n vreme ce strngea o leg`tur`
de salvie, dar n-am [tiut niciodat` cum se realizeaz`.
Dac` desear` stai acas`, vei vedea dou`. Tanti Mary a promis c`
m` ajut`. Ea face una, iar eu alta.
Ziceai c` mergem la cules de mure. Glasul sub]irel, neconsolat al
lui Timmy \i aminti alt` promisiune, iar b`iatul ap`ru lng` ei, \nso]it de
Sauce.
Nu mai \mpinge, protest` Nan \mpotriva botului curios al
corciturii, care \ncerca s` descopere ce ascunde ea \n poal`. }ine-l,
Timmy, o s` m` r`stoarne Prea trziu! rse ea [i se rostogoli \n iarb`,
\mpr`[tiind \mprejur toate firele de verdea]` ce nu fuseser` \nc` legate.
Le culeg eu, se repezi Timmy s` ajute, iar corcitura \[i pierdu
104 SHAUNA MICHAELS

interesul [i se dep`rt`.
Nan mi-a spus c` o s` m` \nve]i s` joc leag`nul. Keir \i permise
copilului s` strng` urm`toarea leg`tur` [i chiar s`-i utilizeze briceagul,
t`ind sfoara.
Nu [tii cum? se ar`t` Timmy uimit. O s`-]i ar`t, dar cum r`mne
cu murele? Jocul cu [nurul \mpletit era pentru serile de iarn`, cnd erai
obligat s` stai \n cas`, la gura sobei.
Mergem ast`zi, imediat dup` [coal`. Ah, uitasem, a \nceput
vacan]a, nu-i a[a?
S`pt`mna asta nu mai mergem la [coal`, o inform` Timmy cu
satisfac]ie, iar Keir izbucni \n rs.
Ai spus c` acum e vremea murelor, se al`tur` el pledoariei
b`iatului.
Bine, mergem dup` masa de prnz, accept` Nan. N-o s` avem
mult de lucru pentru cin` Rose o s` lase iepurele \n ceaun [i pot s`-l
pun pe foc \nainte de plecare, iar la \ntoarcere va fi numai bun. Asta este
dup`-amiaza liber` a Rosei [i nu se va \ntoarce \nainte de nou`. |[i
planifica timpul astfel \nct s` poat` culege fructe de p`dure, f`r` s-o
\mpov`reze pe m`tu[a ei sexagenar`.
|n dup`-amiaza asta [i eu sunt liber. Ochii negri, rz`tori ai lui Keir
implorau permisiunea de a li se al`tura.
Po]i s` vii, cu condi]ia s`-]i schimbi costumul, replic` Nan. Acesta
e mult prea bun ca s`-l distrugi cu pete de mure.
|mediat dup` prnz, Keir se prezent` la inspec]ie.
A[a merge?
O s` fie perfect. Nan \[i ascunse surpriza. Ar`ta cu cel pu]in zece
ani mai tn`r [i cumva fericit. Sau m`car, lipsit de griji, deocamdat`.
De parc` odat` cu hainele ar fi sc`pat [i de necazurile personale. Cele
pe care le purta acum erau tot de bun` calitate, dar p`reau suficient de
vechi [i purtate: un pulover cu guler rulat pe gt, pantaloni [i pantofi
confortabili.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 105

~sta-i echipamentul meu de hoin`real`.


N-am [tiut c`-]i place s` umbli. O faci adesea? Edwina nu p`rea o
femeie dispus` s` h`l`duiasc` pe coclauri, la noroc, pe orice vreme, dar
nici el nu l`sase asemenea impresie cnd \[i f`cuse apari]ia. Abia de
curnd \ncepuse Nan s` descopere adev`rul, dincolo de aparen]e.
Nu cine [tie ce, n-am prea avut ocazia, r`spunse el cu regret. Dar
uneori, cnd nu mai suportam ora[ul, evadam pe dealuri pentru o zi.
Zilele furate sunt cele mai pl`cute, recunoscu Nan. {i le po]i
savura [i mai trziu, \n jurul focului, dep`nnd amintiri.
De plusul `sta n-am avut parte, admise el. Eram nevoit s` plec
singur. Edwinei nu-i pl`cea s` umble.
Deci, intuise corect. Edwina nu se d`dea \n vnt dup` activit`]ile \n
aer liber. Keir vorbise degajat despre fosta so]ie, iar Nan se sim]i
bucuroas`. Chiar dac` o \ntrista, subiectul putea s`-i fac` lui bine.
Chiar speri s` umplem toate astea? schimb` el brusc subiectul,
gesticulnd spre recipientele de pe bancheta din spate [i cele trei
castronele albe cte unul pentru fiecare.
Vom reu[i, dac` v` da]i silin]a, se ar`t` ea \ncrez`toare. {i s` nu
mnca]i prea multe, \i avertiz` ea. N-avem nevoie de dureri de stomac
peste noapte.
Dintr-o dat`, fu izbit` de ciud`]enia unui asemenea sfat dat unui
medic [i-i zmbi.
E[ti o adev`rat` st`pn` de sclavi! Totu[i, vreo or` mai trziu, Keir
privea uimit [i mndru la propria gr`mad` de mure culese. Habar
n-aveam c` sunt att de multe.
Solul de prin p`r]ile astea este favorabil rugilor de mure. Nan
continua s` culeag`, neobosit`. Ne plac \n combina]ie cu merele. O s`
cape]i o pl`cint`, drept r`splat` pentru efort.
Keir \[i relu` activitatea, apoi se opri [i se ridic`.
Ce face Sauce? Cinele se str`duise pn` de curnd s` sape la
intrarea unei vizuine de iepuri, dar acum zgomotul \ncetase, iar el
106 SHAUNA MICHAELS

scheuna jalnic.
S-a blocat undeva, dup` cum sun`. Mai bine m` duc s` v`d. Nan
puse deoparte castronelul cu mure [i porni \n direc]ia scncetelor.
|mi vine s`-l omor pe Jake! murmur` ea pornit`, dup` cteva
secunde. E unul dintre la]urile lui. Stai lini[tit, Sauce! \ncerc` ea \n van
s`-l potoleasc` pe cine, pentru a-i desface colacul de srm` prins \n
jurul piciorului, dar zbaterile corciturii nu f`cur` dect s` strng` mai
tare la]ul.
D`-mi voie s`-l ]in eu nemi[cat. Keir \ngenunche al`turi [i lu`
c`]elul \n bra]e. Acum reu[e[ti?
Hm, a[a cred. Unde-i Timmy?
Culege \n partea cealalt` a crngului. De ce?
S`-l l`s`m \n pace pn` \l eliber`m pe Sauce. Nu vreau s` se
nec`jeasc`.
Las`-m` s` m` uit, b`trne. Keir \ntinse mna [i o ajut` s`
l`rgeasc` gura la]ului. Apoi \nl`tur` blana \nclcit` [i oft` a u[urare. E \n
regul`, nu s-a t`iat. Blana i-a salvat pielea. Totu[i, cred c` l-a cam durut.
L`s` jos cinele [i d`du din cap mul]umit, observndu-l cum se scutur`
[i porne[te vioi, f`r` s` [chioapete, \n direc]ia fluier`turilor distonante
ale lui Timmy. N-are nimic, zmbi el [i o ajut` pe Nan s` se ridice \n
picioare. Mai bine arunc`m o privire de-a lungul lizierei, s` vedem dac`
Jake n-a mai l`sat [i alte semne de prezen]`. Nu-i d`du drumul [i
pornir` ]inndu-se de mn`, aplecndu-se din cnd \n cnd. Abia cnd
fur` siguri c` Sauce reu[ise s` g`seasc` singurul la] r`mas, se \ntoarser`.
Ce facem cu asta? Nan ridic` bucata de srm` legat` de un b`], iar
el i-o lu` dintre degete.
Asta! Desf`cu srma \nnodat`. Mi-ar pl`cea s` rup reteveiul pe
spinarea nomadului, fiindc` te-a sup`rat. |i observase paloarea.
Nu-i vorba despre asta, doar c` Hai s` ne \ntoarcem la Timmy.
N-avea cum s`-i explice c` paloarea se datora faptului c` o ]inuse de
mn`. {tiuse c` n`zuin]a o s` apar` din nou [i asta se \ntmplase. Dar
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 107

era preferabil s`-l lase s` cread` c` suferin]a se datora capcanei.


Uite, am mai umplut un castron! se l`ud` Timmy, dar privirea \i
fu atras` imediat de obiectul din mna lui Keir. Ce ai g`sit? se ridicase
pe vrfuri ca s` vad` mai bine.
}iganii au l`sat un la] la o vizuin` de iepure. Keir \[i alese
cuvintele, astfel \nct s` nu men]ioneze accidentul. L-am luat de acolo
ca s` nu prind` din gre[eal` alt animal.
Tata le d` foc dac` le g`se[te, replic` b`iatul. Ce ai s` faci cu el?
O s`-l pun pe foc, accept` Keir sugestia. S-o \ntreb`m pe Rose dac`
putem s`-l vrm \n ma[ina de g`tit.
Rose nu va fi acas`, \i aminti Timmy. Se duce la cinematograf cu
poli]istul. Mi-a spus s` nu uit s`-l hr`nesc pe Fluffy, \nainte de culcare.
P`rea \ngrijorat.
O s`-]i amintesc, \l asigur` Nan, privind amuzat` spre Keir.
Secretul Rosei ie[ise la lumin`, indiferent dac`-i convenea sau nu. Ai
cules o mul]ime de mure, continu` ea admirativ, ascunzndu-[i ct mai
bine zmbetul.
Te \nc`lze[ti muncind.
|n cazul acesta, meri]i o \nghe]at`, interveni Keir. To]i merit`m,
suger` el, cu elan tineresc. |n vreme ce Nan oprea ma[ina \n fa]a
magazinului s`tesc, \i \ntreb` ce arom` prefer`. Reveni peste cteva
clipe. N-au dect la cornet, dar suntem deja att de murdari \nct mi-am
spus c` nu mai conteaz` cteva pete, declar` el vesel, \nmnndu-i lui
Timmy \nghe]ata cu ciocolat`, Nanei pe cea de c`p[uni [i p`strnd-o
pentru sine pe cea cu arom` de cafea. Sunt ani de cnd n-am mai
mncat un cornet de \nghe]at`, m`rturisi Keir cu desf`tare. Nan \i
arunc` o privire plin` de mil`. Era s`n`tos, realizat profesional [i, totu[i,
so]ia, sau slujba, sau cele dou` combinate \l \ncorsetaser` parc`,
privndu-l de cele mai simple bucurii, cum ar fi o plimbare pe coclauri,
sau un cornet de \nghe]at`.
Ar`ta]i de parc` a]i fi la o petrecere. V` deranjeaz` dac` particip [i
108 SHAUNA MICHAELS

eu? Nan mu[c` brusc din \nghe]at` [i sim]i o durere ascu]it` \n din]i.
Marcia venea spre ei din direc]ia conacului. Probabil c`-i v`zuse din
gr`din` [i nu mai pierduse nicio clip`.
Vrei [i tu un cornet? o invit` Keir.
Doamne fere[te, nu! Nici nu m` ating de \nghe]at`, scutur` ea
viguros din cap. Trebuie s` am grij` de siluet`, \i dest`inui ea cu o
expresie [ireat`. V` invidiez pe voi, sl`b`nogii, se \ntoarse ea spre Nan,
cu o privire care dezmin]ea tonul amical.
Nan nu-i sl`b`noag`, nu-i a[a? s`ri indignat Timmy. Nu e[ti
Lini[te, Timmy! \l potoli ea, dar nu reu[i s`-i \n`bu[e
corectitudinea tinereasc`, stnjenitoare, cu care se uita la Marcia.
Pentru moment, n-o interesa cum o descria blonda. Singura dorin]` era
s`-l ia pe Timmy [i s` dispar`, \nainte de a se instala starea de
beligeran]`. Abia se normalizase rela]ia dintre ea [i Keir [i nu trebuia s`
permit` o nou` deteriorare, \[i zise ea.
Am venit s` v`d dac` e[ti liber \n seara asta, i se adres` Marcia lui
Keir, ignornd-o complet pe Nan. A[ vrea s`-mi spui ce p`rere ai despre
noile terenuri de tenis. Cele pe care vrem s` le construim \n locul
crngului. Arunc` o privire dispre]uitoare spre Nan, ale c`rei buze se
strnseser`.
"N-am s`-i r`spund", \[i jur` ea, concentrndu-se asupra \nghe]atei.
Provoc`rile Marciei o f`cuser` s` reac]ioneze seara trecut`, cu rezultate
aproape dezastruoase.
Cu pl`cere, accept` Keir entuziast, de[i cred c` David Whitworth
sau so]ia lui ar fi mult mai \n m`sur` s` dea sfaturi.
Ah, ei ar vrea ceva la nivelul Wimbledonului, rse Marcia. Prefer
p`rerile unui amator priceput, \l flat` ea.
Dac` pui problema a[a, nu pot s` refuz, r`spunse el galant, iar
Nan se strmb`. Cu toat` atitudinea lui distant`, era la fel de vulnerabil
la flat`ri ca orice b`rbat. Parc` spuneai c` o s` cin`m devreme
ast`-sear`, Nan? Pe la [ase? |i mul]umi pentru r`spuns [i-i spuse Marciei:
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 109

pot s` ajung la conac \n jur de ora [apte.


Dar cum r`mne cu "leag`nul"? interveni Timmy. N-o s` mai avem
timp
N-o putem l`sa pe mine, b`trne? spuse el conving`tor.
Amplasarea terenurilor `lora este foarte important`.
Bine Timmy p`rea dezam`git, dar renun]`. Nan \i arunc` o
privire lui Keir.
Important`? De ce erau att de importante nenorocitele alea de
terenuri ale familiei Lisle? Cu ce era mai prejos cel vechi, acoperit cu
iarb`? Fo[tilor st`pni le fusese suficient. Iar jocul Marciei era sl`bu], ca
s` se exprime blnd, a[a c` nu vedea la ce i-ar servi ni[te terenuri
noi doar dac` le considera ca pe un fel de simbol al statutului social?
Sau era doar o \n]ep`tur` la adresa ei. Acum \[i dorea s` nu-[i fi dat de
gol sentimentele privind soarta bursucilor. A[a stnd lucrurile, Marcia
avea s` fac` tot ce-i st`tea \n putere ca s`-[i pun` planul \n aplicare.
Promisiunea de ajutor venit` de la Rodney n-avea greutate. Tat`l lor o
r`sf`]a pe Marcia chiar mai mult dect pe fratele ei, iar dac` s-ar fi ajuns
la un conflict deschis, Nan n-avea nicio \ndoial` cine ar fi ie[it c[tig`tor.
Conduse pn` acas` \ntr-o lini[te \nc`p`]nat`, pe care nici ceilal]i
nu p`reau dispu[i s-o rup`, Timmy fiind probabil dezam`git uita voit
c` amnarea se f`cuse cu permisiunea b`iatului iar Keir fiindc` se
gndea deja la \ntlnirea cu Marcia. Gndul acesta \i stric` toat` pofta
de iepure la ceaun. Keir \[i mnc` por]ia cu vizibil` pl`cere. Att se
alesese din protestul lui \mpotriva vn`torii de la Coton Hill, \[i spuse
ea sarcastic. Nu mai aduse vorba despre bursuci; dac` lui nu-i p`sa c`
vizuinele vor fi acoperite cu "tarmac", con[tiin]a ei n-avea de ce s`
sufere. De-a lungul cinei, r`spunse monosilabic la toate remarcele lui
[i-i ignor` promisiunea c` n-o s` lipseasc` mult.
Se aplecase asupra balo]ilor de coceni, de parc` ar fi fost prea
absorbit` de lucrul la p`pu[i, pentru a-i observa plecarea.
Acum po]i s`-l hr`ne[ti pe Fluffy, \i aminti ea lui Timmy, dup` ce
110 SHAUNA MICHAELS

terminase de strns masa.


P`cat c` are chef de joac` tocmai cnd trebuie s` m` culc, se
tngui el, dar Nan nu ced`, \l s`rut` pe frunte [i cobor\, \ntrebndu-se
ce or fi f`cnd acum Keir [i Marcia. El declarase c` n-o s` \ntrzie. |ns`
p`ruse ner`bd`tor s` se duc` [i n-o vedea pe Marcia dispus` s` renun]e
prea curnd la prezen]a lui. Cu o zi \n urm`, pretinsese c` nu-i plac nici
lui petrecerile prelungite \n noapte, dar f`cuse o excep]ie pentru
Marcia, \[i zise ea caustic. Ciudat, Edwina fusese tot o blond` platinat`,
dac` era s` se ia dup` fotografie, cu acelea[i tr`s`turi dure ca Marcia.
Keir p`rea s` fie atras de acela[i tip de femeie. Minile ei \mpleteau
automat p`nu[ele, iar p`pu[ile c`p`tau form` din obi[nuin]a
exerci]iului, \n vreme ce gndurile o purtau aiurea.
Zgomotul de la intrare o f`cu pe Mary Gray s` comenteze, surprins`:
Asta trebuie s` fie Rose. S-a \ntors devreme, \nc` nu-i nou`.
A fost la film cu poli]istul. Mi-a spus Timmy, zmbi Nan, iar m`tu[a
izbucni \n rs.
E normal ca Timmy s` [tie, observ` mai multe lucruri dect
b`nuim noi.
Dup`-amiaz`, o v`zuse pe Marcia [i fusese impresionat nefavorabil.
Privirea dispre]uitoare pe care i-o aruncase vorbea de la sine, iar Nan se
\ndoia c` ar fi reu[it s`-l potoleasc` att de u[or dac` ar fi [tiut despre
bursuci. Ea era aproape la fel de sup`rat` pe Keir ca [i pe Marcia. Fusese
indiferent fa]` de problema vizuinelor, ca [i \n cazul spitalului. Era
aproape mul]umit` c` plecase.
Ai avansat mult. Obiectul gndurilor ei se l`s` pe vine lng` sofa,
iar ea \l privi cu vinov`]ie.
Nu credeam c` ai s` te \ntorci att de devreme.
Am spus c` n-am s` \ntrzii. O privi cu uimire. Cine credeai c` a
trntit u[a de la intrare adineauri vreun sp`rg`tor? glumi el.
Nu te prosti! Emo]iile contradictorii \i provocaser` ie[irea
necontrolat`.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 111

Nan spunea c` te intereseaz` s` vezi cum se fac p`pu[ile, \i s`ri \n


ajutor Mary Gray, iar Nan \[i relu` lucrul f`r` elan.
De ce a trebuit s` izbucnesc a[a? Abia declaraser` armisti]iu, \[i zise
ea nefericit`. {tia foarte bine de ce. Era mult mai u[or s` fii mnioas` pe
el dect s`-l iube[ti. Fusese un fel de manevr` de ap`rare \mpotriva
propriilor sentimente, pe care le dorea ne[tiute de nimeni mai ales
de el pentru a-[i proteja mndria. Dup`-amiaz`, la cules de mure, nu
sim]ise nevoia unei armuri. Se \ntorseser` la copil`rie, al`turi de
Timmy. Rseser` \mpreun`, Keir aplecase ramurile mai \nalte, ca ea s`
le poat` culege. |ntotdeauna, fructele la care nu ajungi sunt cele mai
atr`g`toare. "A[a se \ntmpl` mereu", o tachinase el, dar continuase
s-o ajute.
De ast` dat`, sigur este Rose. U[a trntit` [i sunetul tocurilor pe
pardoseal` nu l`sau nicio \ndoial`. Peste cteva secunde, acelea[i tocuri
]`c`nir` din nou gr`bite.
Pardon, don'[oar`, spuse ro[cata, vrndu-[i capul pe u[`, vizibil
agitat`. P`rul ei era chiar mai zburlit ca de obicei, iar Nan se \ntreb` dac`
nu cumva intervenise [i mna poli]istului. A]i v`zut cumva dac` Timmy
[i-a hr`nit hamsterul \nainte de culcare?
Da, i-a dat de mncare, r`spunse Nan. I-am adus aminte.
|mi \nchipui c` nu i-a]i amintit s` \nchid` ca lumea [i u[i]a cu[tii,
dup` aceea?
Nu, [i nici nu m-am dus s` verific.
Ar fi fost mai bine dac` o f`cea]i, don'[oar`. Suna a repro[.
Hamsterul a sc`pat, anun]` ea. Trebuie s` fie prin cas`, fiindc` u[a spre
oficiu este \nchis`. Dac` nu dori]i o repriz` de plnsete mine
diminea]`, ad`ug` ea cu un rnjet semnificativ, va trebui s` g`sim mica
bestie [i \nc` repede!
Capitolul 8

Unde naiba s-ar putea ascunde un hamster? Nan se trase spre


mijlocul sofalei, privind nelini[tit` \mprejur.
Ar putea fi oriunde, don'[oar`, r`spunse Rose, cu o lips` de grij`
vesel`. E att de mic [i poate intra oriunde neobservat.
Ah, Doamne, asta-i o nou` \ncercare. Dup` petrecerea de ieri,
speram s` avem o sear` lini[tit`, oft` Mary.
Tu [i cu Oliver nu trebuie s` v` deranja]i, declar` Keir,
sco]ndu-[i haina. Haide, Nan. Hai s` vn`m hamsterul, o invit` el vesel,
provocnd-o parc` s` refuze.
Eu? Ridic` privirea spre el, uimit` [i furioas`. {tia c`-i era team` de
[oareci. Eu, ` Se uit` neajutorat` la p`pu[a neterminat` din mn`. El
o urm`rea ironic. Da, \i era fric` de [oricei, tremura, iar el [tia foarte
bine. |[i mu[c` buzele.
V` ajut [i eu, doctore Raven, se oferi Rose. O s` cercetez buc`t`ria
[i debaraua, \n vreme ce dumneavoastr` [i don'[oara v` ocupa]i de hol
[i de celelalte \nc`peri. Rose luase decizia \n locul ei, dar Keir a[tepta \n
continuare \n fa]a ei provocator, a[a c` Nan strnse din buze [i ridic`
b`rbia sfid`tor.
Ce mai a[tep]i? Se ridic` de pe sofa, spernd s` nu-i tremure
genunchii prea tare. Ce facem dac`-l g`sim?
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 113

Tu ]ipi, iar eu vin s`-l prind, rse Keir, \nveselind-o [i pe Rose.


Probabil c` este \nc` \n oficiu. Remarca o mai \ncuraj` pu]in pe
Nan. De[i le place s` exploreze. L`sa]i luminile aprinse; \n felul `sta,
probabil va r`mne pe loc [i o s`-l putem captura u[or.
O or` mai trziu, cu p`rul \n dezordine, Nan se recunoscu \nfrnt`.
Pur [i simplu, nu-i aici! exclam` ea, spernd ca u[urarea s` nu-i fie
vizibil`.
Nu [tiu unde s` mai c`ut`m, recunoscu [i el, frustrat. Ai avut mai
mult noroc, Rose? o \ntreb` cnd femeia li se al`tur` pe hol.
Nu, domnule, veneam s` v`d dac` n-a]i reu[it dumneavoastr`.
Mine o s` avem de furc` cu tn`rul Timmy, prezise ea.
Oare Sauce nu l-o fi? Nan \nghi]i \n sec [i nu termin`
propozi]ia. Nici nu-i venea s` se gndeasc` la aceast` posibilitate.
Nu, don'[oar`, am \nchis cinele \n garaj cu mna mea, \nainte de
a pleca, respinse Rose posibilitatea.
L`sa]i-o balt` deocamdat`, \i \ndemn` Mary Gray. Am f`cut cafea
[i sandvi[uri [i insist s` ne culc`m la o or` rezonabil`, indiferent dac`
hamsterul apare sau nu. Vino, Rose, e destul pentru toat` lumea. |i
mn` spre sufragerie. Mnca]i, [i o s` relu`m c`ut`rile mine. Animalul
de companie o s` apar` \n cine [tie ce loc nea[teptat, ve]i vedea.
Mine o s` avem amndoi nevoie de minte limpede, interveni
Oliver Gray, adresndu-se partenerului. Recomand`rile Comitetului de
Planificare trebuie s` ne parvin` cu po[ta de diminea]`.
Cum sun` recomand`rile? vru s` afle Nan. |n a[teptarea
r`spunsului, degetele i se crispaser` pe cea[ca de cafea.
Poate c` am folosit un cuvnt nepotrivit, r`spunse unchiul.
Raportul enumer` ct se poate de impar]ial toate argumentele pro [i
contra privind existen]a spitalului.
Dar am r`mas cu impresia c` se va vota?
A[a va fi, dar numai dup` ce func]ionarul guvernamental va
discuta cu cei din comitet. Mai \nti va studia raportul, apoi o s`-i
114 SHAUNA MICHAELS

asculte pe membrii Comitetului de Planificare. Decizia final` depinde


de expunerea p`rerilor [i de fundamentarea lor.
Trebuie s` fie favorabil`, declar` Nan cu aprindere. Doar ai
reconstruit o parte din spital.
Ceea ce pune restul \ntr-o lumin` [i mai dezavantajoas`, explic`
Keir, iar Nan \i arunc` o privire \nd`r`tnic`. N-avea dreptul s` intervin`.
Era un nou-venit, nici m`car nu avea o cas` \n localitate.
Dac` decizia final` va fi \n favoarea spitalului, m` tem c` Lisle va fi
foarte nemul]umit, aprecie Oliver Gray gnditor. A amenin]at deja c`
dac` votul \i va fi potrivnic, o s` demisioneze din comitet.
Iar votul de departajare se afla \n mna lui Keir. Nicio mirare c`
Marcia voia "s`-i cear` p`rerea \n problema terenurilor de tenis". |[i
pusese la b`taie farmecele ca s`-l c[tige de partea tat`lui ei. {i probabil
urm`rea s`-l prind`-n mreje pentru restul vie]ii, \[i spuse Nan, cu
am`r`ciune.
Sunt obosit`, anun]` ea. Cred c` am s` m` retrag. Se s`turase de
Comitetul de Planificare, de Marcia Lisle [i de terenurile ei de tenis;
pentru moment, sim]ea c` nu-i mai trebuia nici Keir. |l \nvinuia pe
nedrept pentru evolu]ia sentimentelor proprii.
Cred c` a venit vremea s` mergem to]i la culcare, aprob` unchiul.
Ah, s` nu uit, Keir. |n privin]a raportului `luia
Nan nu mai a[tept` continuarea. Adun` tacmurile de la cin`,
verific` dac` luminile erau stinse [i le urm` pe m`tu[` [i pe Rose la etaj.
|nchise u[a [i aprinse veioza de la capul patului, sc`ldnd \nc`perea
\ntr-o lumin` blnd`, difuz`. Era att de obosit`, \nct nici nu-i mai
venea s` se piept`ne. Dup` cteva mi[c`ri automate, l`s` peria [i d`du
la o parte p`pu[a cu rochie de sear`, a[ezat` pe pern`, peste c`ma[a ei
de noapte [i se pomeni privind un ghemotoc de blan`, cu ochi vioi
[i must`]i care tres`reau nervos. Tocmai \n acel loc \[i g`sise hamsterul
lui Timmy s` se ascund`.
Keir! Ajutor! Keir!
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 115

F`r` s` \n]eleag` cum, se trezi coco]at` pe scaunul de la m`su]a de


toalet`, cu minile tremurnde \mpreunate peste gur`, strignd
cuprins` de panic`. Pe scar` se auzir` pa[i grei, iar u[a se d`u de perete.
Ce naiba s-a \ntmplat? \ntreb` el, complet neceremonios.
Pe pat, ar`t` ea cu un deget tremur`tor, iar el se opri, privi \n
direc]ia indicat` [i izbucni \ntr-un hohot r`sun`tor de rs.
Ai g`sit hamsterul, o felicit` el amuzat. Chicotind \n continuare, se
apropie de pat [i ridic` roz`torul dintre faldurile c`m`[ii de noapte,
unde r`m`sese ca \mpietrit de ]ipetele Nanei. Aproape c` l-ai speriat de
moarte, constat` el, iar ea se \nec` de indignare.
Eu l-am speriat? Cum r`mne cu spaima mea? Nu, nu-l aduce mai
aproape, c` am s` ]ip iar.
Pentru numele Cerului, nu mai zbiera a[a, se retrase el. Uite,
Oliver, ai grij` de el. I-l \nmn` b`trnului doctor care urcase ceva mai
\ncet. Pune-l la loc \n cu[c` [i \nchide-i u[i]a. Poate c` a[a o s` putem
dormi [i noi. P`rea iritat, iar Nan \ncepu s` simt` c` reac]ionase
proste[te. Continua s` stea \n picioare pe scaun [i n-avea de gnd s`
renun]e la precau]ie pn` ce hamsterul nu va fi p`r`sit camera. Ar fi
putut sc`pa [i Se scutur` convulsiv.
Te sim]i bine, Nan? vru s` [tie unchiul, f`cnd un pas spre ea.
O s` ]ipe iar dac` te mai apropii, ]inndu-l pe Fluffy \n mn`.
Zmbetul lui Keir reap`ruse [i Oliver \nghe]`. Du-l la locul lui, iar eu o
s` am grij` de ea.
Orizontul s-a \nseninat, po]i s` te dai jos acum. Ai grij` la pas!
Alarmat, ridic` vocea, \n vreme ce ea se dezechilibr` [i zbur` prin aer
direct \n bra]ele lui. O frac]iune de secund`, el reu[i s`-[i p`streze
echilibrul, dar vitreza cu care aterizase Nan se dovedi prea mare chiar [i
pentru constitu]ia lui atletic`. F`cu o serie de pa[i \napoi, picioarele lui
\ntlnir` rama patului [i c`zu cu toat` greutatea peste a[ternut,
purtndu-[i \n continuare povara.
Bine c` am sc`pat de hamster. Nan se lupt` s` ajung` \ntr-o
116 SHAUNA MICHAELS

pozi]ie decent` [i \[i \ndep`rt` p`rul din ochi. Stai exact pe locul unde
era el, peste c`ma[a mea de noapte! Pricepu umorul situa]iei [i \ncepu
s` chicoteasc`.
Atunci, \mbrac`-te [i vr`-te-n pat [i poate c` o s` ne putem odihni
pu]in. Cu o energie izvort` din exasperare, Keir o ridic` de pe
genunchi [i o depuse al`turi pe marginea patului, apoi c`ut` sub el
c`ma[a de noapte [i i-o arunc` \n bra]e. Sim]indu-se lezat de veselia ei,
se ridic` [i porni spre u[`. Acum, treci \n pat! izbucni el, de parc` ar fi
mustrat un copil neastmp`rat. Ah, [i \nc` ceva Se opri \n prag [i se
\ntoarse la locul unde ea r`m`sese \mpietrit` de brusca lui ie[ire.
Noapte bun`! Se aplec`, \i cuprinse umerii \n mini, iar cnd ea ridic`
privirea, o s`rut` cu foc. |ntr-o mi[care ne\ntrerupt`, se \ntoarse din
nou [i ie[i din \nc`pere, \nchiznd u[a \n urm`.
|i vorbise ca unui copil neascult`tor, dar s`rutul fusese altfel.
R`mase nemi[cat`, complet uimit` de reac]iile lui nea[teptate. }inea
\ntr-o mn` c`ma[a de noapte, iar pe cealalt` o duse la buze. Habar
n-avea dac` s` rd` sau s` plng`.
|n diminea]a urm`toare, glasul Rosei se f`cu auzit prin u[a deschis`
a buc`t`riei:
Alt` dat`, ai grij` s` \nchizi cum trebuie cu[ca. Asear` ne-ai speriat
pe to]i. Timmy primea meritata dojan`, iar Nan \[i aminti c` era \nc` \n
vacan]`.
|n diminea]a asta, o s`-l iau cu mine, spuse ea. Am promis c` voi
da o mn` de ajutor la decorarea bisericii. Vom t`ia floarea soarelui [i
o s` aranj`m plantele \n vasele ceramice din sacristie. Lu` foarfeca de
gr`din`rit [i ie[i, urmat` de Timmy, cu un sentiment de u[urare,
\mp`rt`[it probabil de b`iat. Spre norocul ei, Keir disp`ruse \n birou cu
Oliver Gray, ca s` discute copiile raportului. Mary Gray fusese obligat`
s` le ierte preocuparea cu care studiau paginile b`tute la ma[in` \n
timpul micului dejun. Foile acelea de hrtie erau att de importante,
\nct Oliver \[i \nc`lcase propria regul` [i citise \n timpul mesei. Astfel,
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 117

Nan avusese ocazia s` evite orice conversa]ie, cu excep]ia formulelor de


polite]e.
O s` t`iem florile pe rnd, declar` ea, privind [irul de plante
\nalte. O s` le a[ez`m separat \n spatele Land Roverului, astfel \nct s`
nu se deterioreze \n timpul transportului. Probabil c` va trebui s` facem
mai multe transporturi. Le m`sura din priviri, p`rnd s` evalueze
spa]iul necesar fiec`rei plante.
Mi-ai promis c` am s` le pot lua [i pe cele de acas`, \i aminti
Timmy. Nan uitase, a[a c` fu obligat` s`-[i schimbe \n grab` planurile.
Urmau s` fie o mul]ime de flori [i nu prea aveau timp.
Voi avea nevoie de Land Rover \ndat` ce se termin` programul de
consulta]ii. Keir \[i i]ise capul pe u[` [i-i transmisese ultimatumul,
disp`rnd apoi spre cabinet, cu un mald`r de hrtii sub bra].
La naiba! Nan ro[i. Nu avea vreme s` transporte florile la biseric`,
s` le aranjeze [i s` se \ntoarc`, \nainte de terminarea programului.
Bunul-sim] \i spunea c` el avea prioritate, dar \n diminea]a asta nu se
sim]ea dispus` s` se conformeze uzan]elor.
Uite-o pe doamna Whitworth, o trase Timmy de mnec`, ar`tnd
spre ma[ina care ap`ruse pe alee. Pot s` m` duc la cai? se ar`t` el plin
de speran]`.
Credeam c` o s` m` aju]i. Dac` Timmy se ducea s` c`l`reasc`,
\nsemna c` va avea nevoie de ma[in` mai mult` vreme.
Se vede c` te fr`mnt` probleme globale, remarc` Steve,
cobornd din ma[in` [i apropiindu-se cu un zmbet luminos.
|ncerc s` descop`r cum s` multiplic Land Roverul. Keir are nevoie
de el dup` program, iar eu trebuie s` ajut la decorarea bisericii. Nu
vreau s` ne batem pe ma[in`, dar
C`ru]a[ul de la Coton Hill mi-a spus c` trebuia s` te apuci de
decora]iuni \n diminea]a asta. A trecut pe la noi s`-mi aduc` ni[te balo]i
de paie [i urma s` lase la biseric` snopii de porumb. M-am gndit s`-]i
dau o mn` de ajutor, \[i explic` ea prezen]a. Se pare c` am nimerit la
118 SHAUNA MICHAELS

]anc. Putem s`-i l`s`m Land Roverul lui Keir [i s` folosim ma[ina mea,
oferi ea o solu]ie.
Pot s` merg [i eu la c`l`rie? \[i repet` Timmy rug`mintea. Acum,
dac` a venit doamna Whitworth, nu mai ai nevoie de ajutorul meu,
argument` el.
David a r`mas acas`, spuse Steve, ciufulind p`rul b`iatului. N-o
s`-l deranjeze, doar [tii ct \i plac copiii. |n afar` de asta, mi-ar pl`cea s`
r`mnem singure cteva ceasuri. Oricum, nu prea avem vreme s` ne
\ntlnim.
Credeam c` o s` ai cursuri de c`l`rie. Ast`zi n-ai pe nimeni
programat?
Nu, \n diminea]a asta, r`spunse Steve evaziv. I-a]i [apca, Timmy.
Are pantaloni lungi, a[a c` n-o s` se r`neasc`. Vizita o s`-l fac` fericit pe
David.
|l l`sar` pe b`iat [i pornir` spre biseric`, ducnd primul transport
de flori.
Putem s` le l`s`m \n stran` [i s` ne ducem dup` cele de la familia
Marriott. Parc` am defila cu steaguri. Puse pe um`r planta cea mai \nalt`
[i porni rznd spre biseric`.
Ar`ta]i \nfloritor, dragele mele, le \ntmpin` zmbind amabil
pastorul. Omul de serviciu a scos vasele [i le-a umplut cu ap`, [i,
salutndu-le, le l`s` s`-[i vad` de treab`.
Simpatic om, aprecie Steve.
{i foarte bun observator, coment` Nan. Chiar ar`]i extraordinar \n
diminea]a asta. Ce s-a \ntmplat?
S-a petrecut ceva minunat. Ah, Nan, sunt att de fericit`!
Poveste[te-mi! o \ndemn` amica, molipsit` de entuziasm. Nu m`
fierbe!
I-am cerut unchiului t`u s` te pun` la curent, dar m-a refuzat. A
zis c` nu poate discuta despre pacien]i nici cu propria familie. {i \mi
dau seama c` n-a f`cut-o, dup` nel`murirea ta.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 119

Doar n-oi fi ah, Steve!


Ba da, o s` avem un copil. Adic`, eu voi avea. Amndoi suntem \n
al nou`lea cer. Sc`p` un strig`t de bucurie pur`. Din cauza asta am
renun]at la c`l`rie. David m-a trimis s`-]i povestesc [i ]ie. Zicea c`
oricum sunt prea zbuciumat` ca s` fac vreo treab` [i c`-l molipsesc [i pe
el, dar este la fel de \ncntat ca mine.
Minunate nout`]i. {i pe cnd e sorocul?
De Pa[te, la anul, cred. Steve \[i l`s` povara pe primul scaun din
stran`. De Rusalii o s` facem botezul.
U[urel! rse Nan. Pari gata s` \nscrii copilul \n cor, dar \nc` nu [tii
dac` va fi b`iat sau fat`. S-o lu`m pe rnd! Unde o s` na[ti?
Acas`, desigur, replic` iute cealalt`. Sau, dac` n-o s` fie posibil, la
spitalul rural, rectific` ea.
N-ai de unde s` [tii, o temper` Nan. Ai v`zut cum se zbate unchiul
s` salveze spitalul.
Vreau s` nasc \n Minster, insist` Steve cu \nc`p`]nare. Ori acas`,
ori la spitalul nostru. Nu \ntr-un loc oarecare, la ora[, unde nu e[ti dect
un num`r. Figura ei c`p`tase o expresie tulburat`.
Sunt sigur` c` nu se va ajunge pn` acolo. Unchiul Oliver se
str`duie[te din r`sputeri s` p`streze spitalul rural \n func]ie.
Dac` va fi sus]inut [i de Keir, n-are cine s` le r`stoarne
argumentele. Sunt singurii medici de aici, iar comitetul trebuie s` ]in`
seama de p`rerea lor.
Nu [tiu sigur cum va vota Keir, m`rturisi Nan.
Dar este partenerul unchiului t`u! Trebuie s`-l sus]in` pe Oliver
Gray. Steve o privea cu surprindere vizibil`.
A[a credeam [i eu la \nceput. Speram c` o s` putem conta pe
loialitatea lui Keir, dar lucrurile nu stau chiar a[a. Iar acum Marcia se
str`duie[te s`-l influen]eze, doar [tii c` taic`-s`u vrea ca spitalul s` se
mute la ora[. |l intereseaz` terenul, a[a c` o s` fac` tot ce poate pentru
a-l atrage pe Keir de partea lui.
120 SHAUNA MICHAELS

Lucrurile stau mai r`u dect \mi \nchipuiam. Hai s` culegem [i


plantele lui Timmy, iar \ntre timp o s` ne gndim la o posibil` solu]ie,
suger` Steve. N-ai nicio putere asupra lui Keir? |i d`du trcoale Nanei,
jum`tate \n glum`, jum`tate serios. E[ti liber`, potrivit` ca vrst` [i
n-ar`]i r`u deloc, o nec`ji ea. {i locui]i sub acela[i acoperi[, a[a c` ai un
avantaj.
Dar eu nu-s blond` platinat`, i-o t`ie Nan.
Dac` nu vrei, nu-mi povesti. Steve \[i mascase cu grij` curiozitatea.
Dar trebuie s` spun cuiva, [i Nan de[ert` sacul cu \ntmpl`rile
ultimelor s`pt`mni. Nu vreau s` transfer povara pe umerii t`i, dar
lucrurile se leag`, \ncheie ea am`rt`. Spitalul, c`su]a lui Ma, fotografia
Edwinei [i felul \n care i-am pomenit numele \n fa]a Marciei. Apoi mai
sunt [i terenurile de tenis, iar asear` \ntmplarea cu hamsterul lui
Timmy. A fost cu adev`rat amuzant, reu[i ea s` rd` neconving`tor.
De[i Keir p`rea s` vad` lucrurile altfel. Era furios pe mine, recunoscu
stins Nan. Nu-i spuse lui Steve [i c` o s`rutase.
Chestiunea cu hamsterul o fi fost hazlie, dar nu cred acela[i lucru
[i despre terenuri, explod` Steve. Imagineaz`-]i, s` le amplaseze tocmai
peste vizuinele bursucilor! De ce nu mai e bun vechiul teren cu iarb`?
Pn` acum a fost arhisuficient. Ea [i cu David jucaser` de multe ori pe
el. Probabil c` o s` aib` nevoie de aprobarea comitetului, \[i exprim` ea
speran]a.
Tat`l Marciei face parte din comitet.
Hm, \n]eleg. Prietena c`zuse pe gnduri. M`car dac` l-ar fi \ntrebat
pe David, le-ar fi scos rapid prostia din cap.
Dar ea i-a cerut p`rerea lui Keir. Vrea s`-l atrag` de partea tat`lui
ei, a[a c`-l m`gule[te cu orice ocazie.
|mi este clar c` vrea s` pun` mna chiar pe Keir, nu doar pe votul
lui. Nu m` surprinde vestea despre so]ia lui, totu[i. |n ziua
accidentului, am avut impresia c` reac]ia lui era ciudat`.
Hai s` l`s`m naibii toat` t`r`[enia, izbucni Nan. Stric`m o zi
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 121

perfect` [i vestea minunat` pe care mi-ai dat-o, gndindu-ne la Marcia


[i la cei de teapa ei. |[i alung` din minte toate preocup`rile legate de
fata de la conac. Cu asta basta, declar` ea, t`ind \nc` o floare, am face
bine s` mai l`s`m cteva de s`mn]` pentru anul viitor. Adun` plantele
recoltate, refuznd ajutorul prietenei, iar Steve chicoti amuzat`.
{i tu? Procedezi ca David, care \ncearc` s` m` oblige s` stau tot
timpul pe sofa, cu picioarele ridicate pe un scaun.
M` bucur c` n-am fost nevoite s` c`r`m [i ap` pentru vasele astea.
Nan a[ez` florile cu grij`. Ar fi fost greu de umplut, sunt imense.
Sunt ideale pentru tulpinele lungi de floarea soarelui. Nu-i a[a c`
arat` bine? Steve se retrase c]iva pa[i pentru a cuprinde cu privirea
m`nunchiurile de flori galbene amplasate strategic \n biseric`. Dac`
snopii adu[i de la Coton Hill vor fi sprijini]i de vase, va fi ca [i cnd
soarele ar privi \n jos spre porumb.
Majoritatea lanurilor a fost deja culeas`. Nan ie[i din biseric` [i se
a[ez` pe o b`ncu]` de lemn amplasat` astfel \nct s` poat` fi admirat`
\ntreaga vale fertil`, precum [i versantul abrupt al dealului de pe partea
opus`. N-a mai r`mas dect por]iunea aceea de la cap`t, dar [i acolo
recoltatul e pe sfr[ite. Zgomotul slab al combinelor ajungea pn` la ele
\mpreun` cu zumz`itul albinelor prin florile din fa]a bisericii.
La conac or mai avea stupi? \ntreb` Steve vis`toare, \n vreme ce se
al`tura prietenei. Cndva, aveau o mul]ime de roiuri \n livad`. Cnd
mergea]i la [coal`, v` oprea]i adesea s` gusta]i mierea, nu-i a[a? Cum de
avea]i curaj, n-am priceput niciodat`, recunoscu ea.
Dac` [tii cum s` le manevrezi, albinele nu-s primejdioase. |ntot-
deauna mi-am dorit s` am [i eu c]iva stupi.
Cum? La St. Bartholomew? Ai deveni extrem de cunoscut`!
exclam` Steve.
Nu te prosti, chicoti Nan. Nu, voiam s` spun atunci cnd voi avea
casa mea. {i o gr`dini]`. Glasul vis`tor o f`cu pe Steve s`-i arunce o
privire cercet`toare.
122 SHAUNA MICHAELS

Asta e [i problema conacului, explic` ea cu agerime. |ntotdeauna


a fost un c`min, au existat copii tot felul de viet`]i. Ar`t` vag cu mna
spre toate acareturile ridicate de fostul st`pn de-a lungul anilor. Cei
din familia Lisle par s` nici nu stea acolo. Se \ncrunt`, gnditoare. Ca [i
cnd c`uta o exprimare potrivit` [i explod`: de parc` ar fi locatari
temporari. A[a cum poart` manechinele cte o rochie spectaculoas` [i
apoi, dup` [edin]a foto, nu-i mai acord` nicio aten]ie.
Te \n]eleg. Nan n-avea chef s` rd` de exprimarea amicei, se
potrivea prea bine cu realitatea. Dac` e dup` Marcia, conacul va suferi
destul de mult \nainte ca ei s`-[i vad` de drum, cuget` ea amar.
Nu-i chiar ea, acolo? Steve se sui cu picioarele pe banc` [i ar`t`
spre terenul conacului din vecin`tatea bisericii. |n livad`, uite. Se
\ndreapt` spre vechiul teren de tenis. O \nso]e[te cineva, ad`ug` ea
curioas`.
Este Keir. Vorbise f`r` inflexiuni. Cumva, [tiuse c` el era chiar
\nainte de a privi. Nu-i trebuise Land Roverul pentru vizite acas`, cum
l`sase s` se \n]eleag`. Doar ea \[i imaginase motivul, iar el o l`sase s`
cread`. |i trebuise vehiculul ca s-o poat` vizita pe Marcia. {tiuse c` ea va
ceda, creznd c` are chestiuni mai importante de rezolvat.
Observa mnioas` siluetele \ndep`rtate. Se sim]ea ca [i cnd ar fi
tras cu urechea, de[i ar fi fost imposibil s` aud` ceva. Biserica era
a[ezat` pe un teren ceva mai \nalt dect conacul, a[a c` avea vizibilitate
pn` spre cap`tul lotului, unde se g`seau livada [i crngul. Cei doi
mergeau unul lng` cel`lalt. P`rul lui negru se distingea clar lng`
coama ei blond`. Cnd ajunser` la porti]a ce d`dea spre livad`, cele
dou` siluete p`rur` s` se contopeasc` pentru scurt` vreme. Pe acea
poart` obi[nuia Nan s` se cocoa]e pentru a hr`ni m`g`ru[ul. |ndep`rt`
gndul. Amintirea era dureroas`. Sim]i o satisfac]ie dr`ceasc`
v`zndu-l pe Keir cum se apleac`, str`duindu-se s` deschid` porti]a.
Dup` ce trecur`, o \nchise cu grij` \n urm`, dar \n loc s`-[i continue
drumul, Marcia se opri, \ntorcndu-se spre el. {i Keir se oprise, iar Nan
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 123

observ` c` ridica bra]ele ca [i cnd ar fi vrut s-o cuprind`. Dar minile


lui \[i continuar` deplasarea spre capul ei. Oare o mngia pe p`r? Era
atras de blondele platinate. Pozi]ia celor doi se schimbase, a[a c` Nan \i
vedea numai spatele, iar Marcia era ascuns` dup` silueta lui. R`maser`
astfel cteva clipe, \nainte de a se \ntoarce [i a disp`rea printre meri.
S` mergem, \[i \ndemn` Nan prietena, incapabil` s` mai r`mn`
acolo.
Ce ai de gnd s` faci? o chestion` potolit Steve.
Am s` m` \ntorc la St. Bartholomew. N-o deranja \ntrebarea. Abia
i se dest`inuise amicei [i era foarte normal ca Steve s` vrea s` [tie.
Nu-]i st` \n fire s` accep]i \nfrngerea.
N-am de gnd s` m` lupt pentru afec]iunea cuiva care nici m`car
nu m-a observat. Ridic` sfid`tor b`rbia. Nu-[i aduce aminte de mine
dect atunci cnd caut` pe cineva cu care s` se certe, sau un ghid.
Poate c` nu-i mai place s` conduc` de cnd i-a murit so]ia \ntr-un
accident rutier. Ar fi de \n]eles, spuse Steve, comp`timindu-l.
Dac` n-a[ fi fost acolo cnd a ap`rut, ar fi fost obligat s` se
descurce singur.
Da, \ntr-adev`r, accept` Steve, dar chiar tu mi-ai povestit c` nu
s-a mai ostenit s`-[i ia alt` ma[in` dup` accident [i au trecut deja
aproape doi ani. Probabil c` prezen]a ta a fost un fel de man` cereasc`.
Ct` vreme a stat \n Londra, nici n-avea nevoie de ma[in`. Exist`
suficiente taxiuri [i e mai simplu s` apelezi la ele dect s` cau]i mereu
loc de parcare. Nu era deloc dispus` s`-l comp`timeasc`.
Dup` atta vreme, o s`-i vin` peste mn` s` urce la volan.
A condus Land Roverul cnd ne-am \ntors de la rulota nomazilor,
\[i aminti Nan. {i s-a descurcat foarte bine. Prive[te, \i ar`t` ea ma[ina
parcat` la poarta conacului. Nu-i lipse[te \ncrederea \n sine, chiar dac`
nu mai are exerci]iu.
M` \ntreb unde s-or fi ducnd. Steve urm`rea curioas` Land
Roverul care \ntorsese [i pornise spre sat, avndu-l pe Keir la volan [i
124 SHAUNA MICHAELS

pe Marcia al`turi.
Spre Hopminster, sunt convins`, s` comande terenurile, ghici
Nan. Exist` o firm` de arhitec]i peisagi[ti care se ocup` cu asemenea
lucr`ri, pe strada principal`. Probabil c` au stabilit locul, a[a c` pot
foarte bine s` pun` lucrurile \n mi[care, ad`ug` ea cu am`r`ciune.
Ai s`-l \ntrebi pe Keir, cnd ai s`-l vezi?
Sigur ca nu! |i repugna ideea de a-[i manifesta \n vreun fel
interesul, de[i era roas` de curiozitate.
La cin`, faptul c` el p`stra t`cerea asupra subiectului o afect` mai
mult dect ar fi vrut s` recunoasc`.
Lisle a avut vreun comentariu asupra raportului? vru s` afle Oliver
Gray.
Nu era acolo cnd am ajuns, a[a c` n-am putut s`-l trag de limb`.
Acesta era deci motivul prezen]ei lui la conac. N-avea nicio leg`tur`
cu Marcia. Descoperirea \i provoc` oarecare satisfac]ie.
Pe urm`, m-am dus pn` la spital, a[a c` n-a fost o pierdere de
vreme.
De ce se mai chinuia s` ascund` adev`rul? Nu avea nicio nevoie de
justificare, Oliver Gray nu l-ar fi \ntrebat \ncotro plecase de la conac, a[a
c` ce rost avea s` pretind` c` se dusese la spital, cnd ea \l v`zuse
plecnd cu Marcia?
Unde-i sfoara, Nan? Timmy intr` preocupat \n salon, iar Nan l`s`
pe mas` cea[ca de cafea, suspinnd.
Credeam c` o s`-]i dea Rose.
Da, dar este plin` de noduri. Nu po]i s` te joci cu o sfoar`
\nnodat`, se tngui copilul.
E un mosor nou \n dulap. Nan scormoni \ntr-un sertar [i-i \ntinse
sfoara. Ai o foarfec`?
Am cu]it. Keir se ridic` de pe scaun [i scoase briceagul din
buzunar. Arat`-mi unde s` tai. Deschise briceagul [i t`ie firul cu o
mi[care rapid` a lamei rupte, dar incredibil de bine ascu]it`. |ntinse
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 125

apoi mna dup` bucata t`iat`, dar Nan i-o d`du lui Timmy,
pref`cndu-se c` nu observ`.
Leag` bine capetele, ca s` nu cedeze la mijlocul jocului.
Tu nu joci? Figura firav` a b`iatului reflecta dezam`gire.
Trebuie s`-mi termin p`pu[a de porumb, ca s` fie gata pentru
festival, motiv` ea. |[i trase scaunul departe de foc, de parc` ar fi fost
prea fierbinte, [i \ncerc` s` ignore discu]ia dintre Keir [i Timmy, dar f`r`
succes. De dou` ori fu nevoit` s`-[i ia munca de la cap`t. A doua oar`
fu aproape fericit` de interven]ia copilului.
Uite, am f`cut leag`nul, Nan, [i \ntinse bra]ele s`-i arate. Dar
doctorul Raven nu poate s` ia sfoara de la mine; are degetele prea
groase. P`rea dezam`git de eforturile care se dovedeau inutile.
Las`-m` pe mine \nti, \ntinse ea minile, invitndu-l. Pot s`-l las
mai larg [i el va avea loc s`-l preia apoi. Vrnd-nevrnd, fusese atras` \n
capcan`. Pricepu prea trziu [i se sim]i tentat` s` lase sfoara s`-i alunece
de pe degete. Dar Timmy \[i privea realizarea cu atta mndrie, \nct nu
avu inima s`-[i duc` inten]ia la \ndeplinire. A[a uite! Lu` pe propriile
degete structura complicat` [i se \ntoarse spre Keir, \ncercnd s` nu-[i
manifeste nepl`cerea.
Acum, \ntinde minile. Nu a[a dep`rtate. |ncerca s` se
concentreze doar asupra jocului, dar propria tensiune interioar` era
prea mare. Un cap`t al sforii \i sc`p`.
Prinde-l repede! strig` Timmy, iar Keir se conform`. |i prinse [i
degetele \mpreun` cu sfoara, iar contactul fu suficient ca s`-i topeasc`
Nanei toat` mnia, ca [i cnd n-ar fi existat niciodat`.
"Trebuie s` m` \ntorc la St. Bartholomew. Ct mai departe de" Se
ag`]a de gnd pentru a-[i potoli b`t`ile puternice ale inimii. Acel loc \i
oferea pacea, distan]area de Keir; acolo nu va mai fi obligat` s`-i
vorbeasc` \n fiecare zi.
Grozav uite, am priceput acum. Interesant, nu-i a[a? se adres`
el b`iatului.
126 SHAUNA MICHAELS

N-ai prins [i partea asta, trebuie s` treac` pe dup` degetul mare,


\i aranj` Timmy priza. Te-ai descurcat aproape la fel de bine ca tati. P`ru
s` se \ntristeze dintr-o dat`, vorbind despre p`rinte, iar Mary Gray \i
arunc` o privire de avertizare lui Keir. Se cam f`cuse ora de culcare.
Ah, asta-mi aminte[te, reac]ion` el, c` p`rin]ii t`i se vindec` mult
mai repede dect ne-am fi a[teptat. Mama merge destul de bine cu
crjele, iar tat`l face curse de c`rucior de-a lungul coridoarelor, exager`
el. Ce ai spune s` mergi mine cu mine ai putea s` stai cu ei vreo
jum`tate de ceas?
I-ai putea supraveghea \n locul meu?
Parc` ziceai c` n-am voie \nainte de paisprezece ani? Timmy
dovedea o memorie mult mai bun` dect crezuse Keir.
N-ai voie \n rezerv`, dar acum pot veni ei la tine, \l asigur` Keir.
Pot s` ias` \n holul de la recep]ie [i nu mai trece mult pn` or s` se
\ntoarc` acas`. De fapt, continu` el dup` ce copilul fu cu greu convins
s` mearg` la culcare maic`-sa ar putea fi externat` peste vreo dou`
zile, cu condi]ia s` nu se for]eze dup` ce ajunge acas`.
Exist` servicii de ajutor la domiciliu \n districtul `sta? \[i \ntreb` el
partenerul.
Sunt solicitate la limit`, replic` Oliver Gray, dar Mary are o idee.
Rose a f`cut sugestia, r`spunse doamna. S-a oferit s` locuiasc` o
vreme cu familia Marriott, pn` cnd Helen o s` scape de ghips [i va fi
destul de ref`cut` ca s` ia friele. Nan mai are de stat \nc` o s`pt`mn`
sau dou`, a[a c` o s` ne descurc`m foarte bine f`r` Rose. Rezolvase
problema veterinarului, dar \nr`ut`]ise f`r` s` [tie situa]ia Nanei. Apoi,
f`cu lucrurile [i mai rele, ad`ugnd: n-am nevoie de ajutor \n cas`.
Doamna Cummings a spus c` o s` m` ajute la cur`]enie, a[a c` va
r`mne doar g`titul. Ca urmare, ai s` te po]i \nc` bucura de ultimele zile
de vacan]`.
Diminea]a o s` am treab`, dac` lipse[te Rose, protest` Nan.
Sim]ea nevoia s` se apere de privirea insistent` a lui Keir, iar munca \n
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 127

cas` era un motiv la fel de bun ca oricare altul.


Dar dup`-amiezile [i serile vor fi libere, interveni Keir. A[a c` am
s` m` bucur \nc` de serviciile tale de [ofer, concluzion` el cu satisfac]ie
v`dit`.
Capitolul 9

Va fi minunat, dac` Rose o s` ne dea o mn` de ajutor. Cnd Keir


\i aduse vestea apropiatei extern`ri, figura Helenei se lumin`. M` simt
vinovat` c` ]i-am stricat vacan]a, se \ntoarse ea spre Nan, plin` de
regrete. E[ti sigur` c`
Nici vorb`, \i respinse Nan \ndoielile. {tia un singur lucru. Aflase
cum trebuie s` se simt` o pas`re \n colivie. Dar nu-i putea spune a[a
ceva Helenei, nici m`car propriei m`tu[i. Trebuia s` reziste ca [i pn`
acum, a[teptnd cu r`bdare clipa cnd Helen va sc`pa de ghips. Nici
m`car nu se va mai bucura de compania lui Timmy, pe post de tampon
\ntre ea [i Keir.
O s`-i sim]im lipsa, spuse ea cu voce tare. Asear` l-a \nv`]at pe Keir
s` joace "leag`nul". B`iatul adusese sfoara \n buzunar [i-i f`cea o
demonstra]ie fostului elev cu ajutorul tat`lui.
Aparent, lui Keir \i plac copiii, coment` mama. Mi-a fost dor de
Timmy. Bine c` m`car o s` pot face cte ceva prin acas`. M` a[teapt` o
movil` de ciorapi murdari. |n gura ei, corvoada plicticoas` c`p`ta virtu]i
neb`nuite, iar Nan izbucni \n rs.
Po]i s` te apuci se cro[etat. Steve Whitworth o s` aib` nevoie de o
mul]ime de h`inu]e \nainte de Pa[te, \i d`du ea vestea.
Botezul o s` fie a[teptat cu ner`bdare, se entuziasm` Helen. Mi
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 129

s-a p`rut \ntotdeauna c` e un ritual potrivit cu Pa[tele, nu crezi?


Sunt complet de acord, interveni [i Keir, pe nea[teptate. Dar fu
\ntrerupt de apari]ia unei asistente \n uniform`. Da, sor`, ce s-a
\ntmplat?
Pute]i veni o clip` la urgen]e, doctore Raven? Vorbise energic, ca
[i cnd ar fi fost convins` aprioric de acceptul medicului. Nu-i mare
lucru, dar ne-am trezit cu trei cazuri simultane de accidenta]i [i ar avea
mai pu]in de a[teptat dac` v-a]i putea ocupa de unul dintre ei, dac` tot
sunte]i aici.
Vin \ndat`, r`spunse Keir. Te rog s` m` a[tep]i, Nan. S-ar putea s`
dureze ctva timp.
Bine\n]eles c` voi a[tepta. N-avea niciun rost s` se manifeste
politicos din cauza companiei, \[i spuse ea ner`bd`toare. Apoi se
\ntoarse spre Timmy [i spre p`rin]ii lui: \n felul `sta, pute]i s` sta]i mai
mult \mpreun`.
N-o s`-mi vede]i florile. Nu ve]i putea participa la festivalul
recoltei, la biseric`, se plnse Timmy.
N-au s` piard` chiar tot. Nan se preg`tise pentru aceast`
eventualitate [i-i mul]umi \n gnd vicarului fiindc` g`sise o solu]ie.
Imediat dup` slujba de diminea]`, pastorul o s` vin` la spital [i va ]ine
[i aici o mic` slujb` pentru recolt`, \i explic` ea b`iatului. O s` aduc` [i
corul; mi-a spus c` po]i s`-i \nso]e[ti [i s` cn]i \mpreun` cu ei, dac`
dore[ti.
Dar cum r`mne cu florile mele? Copilul se \nveselise, iar Nan \[i
spuse c` era minunat s` ai doar [ase ani [i maturii s`-]i rezolve toate
problemele. M`car dac` propriile ei necazuri ar fi fost la fel de u[or de
tratat. Umbrele \ntunecate de sub ochi vorbeau despre nop]i de
insomnie, de prea multe \ntreb`ri r`mase f`r` r`spuns. Am l`sat cteva
flori neatinse, \n gr`din`, de s`mn]`, \l lini[ti ea pe Timmy. Dac` vrei,
le putem aduce aici, \ntr-o vaz`.
Iar eu am s` jumulesc destule semin]e pentru la anul. Ce p`rere
130 SHAUNA MICHAELS

ai? prelu` Bob Marriott imediat ideea.


Oh, ce bine! aprob` Timmy cu entuziasm. Apoi se \ntoarse spre
Keir, care tocmai revenise [i \[i \mbr`ca haina. I-ai vindecat?
Da, n-a fost grav, r`spunse el serios. Niciodat` nu-l lua de sus pe
b`iat, observ` Nan, [i-i r`spundea la \ntreb`ri, chiar dac` uneori
r`spunsurile erau cenzurate atent. Numai cineva c`ruia \i pl`ceau copiii
s-ar fi purtat astfel.
N-a mai fost accident de ma[in`? interveni Helen \ngrijorat`.
Nu, r`spunse Keir degajat. Cineva a dat foc la paie, a stat \n
direc]ia vntului [i s-a cam prlit. Mare prostie, s` te joci cu focul,
ad`ug` el pentru uzul lui Timmy, care asculta atent.
Sora spunea c` au fost trei. Timmy st`tea la fel de bine cu
num`ratul ca [i cu memoria.
Da, dar ceilal]i doi aveau accidente simple. Un muncitor de la
ferm` recolta cu secera acolo unde combina n-a putut ajunge, a lovit o
piatr` [i s-a t`iat la picior. I-am pus cteva copci. Cel`lalt culegea mere
[i a c`zut din pom.
Doctorul Raven a avut de-a face [i cu accidente mult mai grave,
interveni tat`l. N-o s`-]i vin` s` crezi, dar cei doi tineri din ma[ina sport
care ne-a lovit stau deja \n capul oaselor [i se roag` ca nu cumva el s`
r`mn` f`r` carnet, i se adres` Bob Nanei.
Mie o s` mi-l suspende m`tu[a Mary dac` nu ne \ntoarcem la
vreme pentru masa de prnz, declar` ea, privind ceasul de mn` [i
\ncruntndu-se. Am promis s-o duc pe Rose la voi acas`, dup`-amiaz`,
ca s` se familiarizeze din timp cu locul. Vrea s` aprind` focul \n sobe,
s` [tearg` praful [i a[a mai departe.
Ia-l cu tine [i pe Timmy, cunoa[te toate rosturile [i o s-o \ndrume
pe Rose, pn` culegi tu florile r`mase. Maic`-sa avea grij` s`-i dea o
responsabilitate, evitnd \n acela[i timp o repriz` de lacrimi la
desp`r]ire.
Am s` coc o pl`cint` [i voi preg`ti ni[te pr`jituri. Am cules o
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 131

mul]ime de mure [i o s` fie bine venite pentru \nceput. Am s` v`d ce


alimente mai sunt necesare.
{i eu am cules mure, s`ri Timmy cu mndrie.
Dar la mere n-ai voie un singur accident pe ziua de azi e
suficient! F`cndu-le cu ochiul p`rin]ilor, Keir \l ridic` pe b`iat [i-l duse
chicotind spre Land Rover.
Atunci, m` apuc de treab`, iar el n-o s` mai aib` vrame s` se
gndeasc` la desp`r]ire, spuse Nan [i se gr`bi s`-l ajung` pe Keir.
Gnde[te-te cte buc`]i de pl`cint` o s` fie necesare [i f`-]i un nod la
batist` s` nu uit`m s` lu`m cheia, \i d`du ea copilului alte dou` subiecte
de medita]ie.
Mi-ai promis [i mie pl`cint`, pentru ajutorul dat la cules, interveni
Keir. Curnd, l`sar` spitalul \n urm`, discutnd amical despre num`rul
de buc`]i pe care-l merita fiecare.
Trebuie s` te apuci de copt \n dup`-amiaza asta? o prinse Keir de
mnec`, \n fa]a casei, \n vreme ce Timmy o zbughise pe treptele de la
intrare.
Nu, n-are rost s` \ncep \nainte de ajunul extern`rii Helenei.
Pl`cinta se \nveche[te dac` o fac prea devreme, \l privi ea surprins`. Va
trebui s`-mi comunici cnd inten]ionezi s-o trimi]i acas`.
S` spunem, s`pt`mna viitoare, miercuri. |n felul `sta, vei avea la
dispozi]ie dou` zile dup` weekend pentru preg`tiri. Keir se dovedea
nea[teptat de prev`z`tor.
O s` am suficient` vreme. Rose poate cur`]a \ntreaga cas` pn`
atunci.
Asta \nseamn` c` nu va fi nevoie de prezen]a ta \n aceast`
dup`-amiaz`?
Trebuie doar s`-i duc acolo pe Rose [i pe Timmy. {i s` culeg
floarea soarelui, bine\n]eles, ad`ug` ea uimit`. De ce? Nu-i trecea prin
minte niciun motiv pentru care el i-ar fi putut solicita serviciile,
exceptnd Ai nevoie de Land Rover? Poate c` voia s-o scoat` la
132 SHAUNA MICHAELS

plimbare pe Marcia? |[i mu[c` buza [i t`cu, l`sndu-l s`-[i explice singur
vorbele.
M` gndeam s`-i l`s`m pe cei doi la casa familiei Marriott [i s` d`m
o rait` prin Hopminster, s` vedem ni[te oferte de ma[ini. Amndoi
dorim nu, avem nevoie de cte un vehicul. Land Roverul este perfect,
dar dac` ne trebuie \n acela[i timp M` simt pu]in vinovat c` l-am luat
ieri, se confes` el, iar Nan strnse din buze. N-avea cum s` se simt` att
de vinovat, c`ci altfel n-ar fi ]inut ma[ina mai mult dect era necesar, ca
s-o plimbe pe Marcia. |[i dorea ca el s` renun]e la minciuna spus` \n
seara precedent`. {tiind adev`rul, se sim]ea stnjenit`. Sau poate c`
voia alt` ma[in` fiindc` Land Roverul nu era destul de bun pentru
Marcia. O limuzin` luxoas` era mai pe gustul ei. Poate c` `sta era
adev`ratul motiv pentru care se hot`rse att de brusc; \nainte p`rea s`
nu se prea gr`beasc`. Men]ionase ce ma[in` dorea.
Un Twin Jet, sau ceva asem`n`tor, nu-i a[a?
Adev`rat. Nici nu-[i d`duse seama c` vorbise cu glas tare. Uite c-ai
]inut minte!
{i tu \]i aminte[ti c`-mi doream un Mini, replic` Nan. Nu prea [tia
cum s` r`spund` acestei noi dispozi]ii amicale din partea lui; \i venea
mai u[or cnd erau \n plin antagonism; cel pu]in atitudinea aceea nu-i
provoca suferin]`. Mnia func]iona ca un soi de armur`
Bine\n]eles, voiai o ma[inu]` verde pal, continu` el s`-[i arate
interesul. Ei, ce p`rere ai? Mna lui \i prinsese \ncheietura [i n-o l`sa s`
se retrag` spre buc`t`rie. Ne-am uita dup` ma[ini [i am cina apoi \n
ora[. Trebuie s` existe \n Hopminster un loc unde s` putem lua masa.
"George [i Dragonul" e un local bun, vorbi ea automat [i apoi
regret`. Dar cum r`mne cu Rose? Dac` st`m \n ora[, ea o s` fie obligat`
s` a[tepte la casa Marriott. Nu-i putem pretinde s` se \ntoarc` pe jos,
sunt aproape patru kilometri, g`si ea unica salvare posibil`.
Ave]i nevoie de Land Rover? \ntreb` Oliver Gray ,care auzise
ultima parte a discu]iei. Mary [i cu mine avem la dispozi]ie cealalt`
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 133

ma[in`.
A[a pl`nuisem, dar ar \nsemna s`-i l`s`m pe Rose [i pe Timmy s`
a[tepte, \i explic` Keir, \nainte ca ea s` poat` deschide gura, ceea ce o
nemul]umi. Ac]iona de parc` ar fi fost deja de acord cu invita]ia. P`rea
s` considere garantat acceptul ei.
Am s`-i aduc eu \napoi desear`, cnd m` \ntorc de la spital, se
oferi b`trnul medic. Asta va \nsemna cam pe la cinci. Ai suficient`
vreme, Rose? se adres` el femeii care-[i f`cuse apari]ia \n u[a buc`t`riei.
Nan [i doctorul Raven vor s` r`mn` \n Hopminster la cin`.
Pe la cinci o s` fie perfect, replic` Rose vesel. Merge]i [i distra]i-v`,
dom'[oar`. Acum e momentul, \nainte ca eu s` plec. S`pt`mna viitoare
n-o s` prea ave]i vreme. Din buc`t`rie r`zb`tu zgomotul unui capac
trntit, iar Rose disp`ru gr`bit`.
Atunci, a[a r`mne, aprecie Keir pe un ton mul]umit. La mas`,
relu` tema. Am observat un parc auto la intrarea \n Hopminster. Te
intereseaz` o ma[in` nou` sau una la mna a doua?
M` gndisem la una nou`. De fapt, nu voia deloc s` mearg`. Sau
cel pu]in, o p`rticic` din ea ar fi vrut s` accepte, iar restul o \ndemna s`
se ]in` departe de compania lui. M-am gndit c` o ma[in` nou` ar
\nsemna o economie la repara]ii [i \ntre]inere nu-s priceput` la
mecanic`, a[a c` n-a[ [ti dac` o ma[in` la mna a doua \[i merit` banii.
Dac` vrei, pot s-o verific eu, se oferi Keir, dar cred c` ai dreptate,
pe termen lung.
Asta \nsemna c` [i el voia s` achizi]ioneze un Twin Jet nou. Nan nici
nu se putea gndi la pre]. {tia cam ct urma s-o coste propria ma[in`.
Ar fi trebuit s` multiplice suma de "n" ori. Renun]` [i se concentr`
asupra mnc`rii.
O s` g`se[ti ceva la acela[i angrosist? Vehiculul lui era mai
important. Nan nu dorea s` se manifeste egoist cu timpul lui liber.
Probabil se sim]ea obligat s-o ajute numai fiindc` se angajase \nainte
s-o cunoasc` pe fata de la conac.
134 SHAUNA MICHAELS

Nu, va trebui s` mergem la alt parc auto, \n cealalt` margine a


ora[ului, r`spunse el degajat, de parc` n-ar fi existat niciun
inconvenient. Este vorba de alt fabricant [i de obicei cedeaz` dreptul de
comercializare unor firme diferite.
La scurt` vreme dup` ce-i l`sar` pe Rose [i pe Timmy, se oprir` \n
fa]a vitrinei magazinului.
Ce spectacol minunat! exclam` Nan.
Ai de unde alege, aprob` Keir, bine dispus de entuziasmul ei. Se
pare c` modelul t`u preferat este expus cu predilec]ie n-am fi putut
nimeri mai bine. Ma[inu]ele \n culori str`lucitoare erau teribil de
atr`g`toare, iar Nan \[i uit` complet demoralizarea anterioar`.
S` intr`m, abia a[tept s` \ncerc una! |l prinse de mn` [i sim]i cum
degetele lui o strngeau. Deci, \n ciuda aspectului rece, era [i el capabil
de emo]ii. Intrar` ]inndu-se de mn`, r`znd ca doi copii lipsi]i de
griji, iar tn`rul angajat \i \ntmpin` zelos. |n luna aceea urma s`
primeasc` un comision mai mare. Privirea lui expert` \l aprecie imediat
pe elegantul Keir, aspectul lui fiind sus]inut de \mbr`c`mintea asortat`
a \nso]itoarei.
S` \n]eleg c` e pentru so]ia dumneavoastr`? |i pofti la masa lui de
lucru. Poate c` mai \nti ar fi bine s` vede]i ni[te cataloage, ca s` v`
face]i o idee despre ceea ce avem?
Ah, uit`-te tu; las`-m` s` m` duc la ma[ini, se ar`t` Nan
ner`bd`toare, observnd cu nep`sare zmbetul superior schimbat de
b`rba]i.
Pe femei le atrage \n primul rnd coloritul, d`du din cap
vnz`torul. Lua]i-o \nainte, doamn`
Ah, nu suntem c`s`tori]i, \i corect` ea presupunerea [i constat` c`
nici m`car acea realitate nu era capabil` s`-i strice dispozi]ia.
|n cazul acesta, poate c`-i vorba de o ocazie special`? \[i \ncerc`
norocul tn`rul, privind cu \n]eles spre mna ei stng`. Domnul se
poate pune la punct cu am`nuntele plictisitoare ca puterile motoarelor
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 135

[i pre]urile modelelor, \n vreme ce dumneavoastr` admira]i culorile.


Comportamentul vnz`torului \ncepea s-o enerveze, \n vreme ce
implica]iile vorbelor lui \i deveneau clare.
|mi cump`r singur` ma[ina [i am s` aflu [i am`nuntele acelea
plicticoase, declar` ea pe un ton acru. Totu[i, doresc \nti s` admir
expozi]ia. Zmbetul \i reap`ru pe figur`.
|nclin` capul \ntr-o parte [i privi gnditoare modelele expuse.
Cred c`-mi place cea verde. Sau poate cea aurie sau cea
portocalie. Oh, mai bine alege tu \n locul meu! apel` ea disperat` la
Keir.
S` d`m cu banul, replic` el amuzat. Nu, ia-o pe cea verde. Se
potrive[te mai bine cu ochii t`i c`prui, o tachin` el, iar ea sim]i c`
ro[e[te.
Ct de curnd o pot avea? Aruncase \ntrebarea ca s` scape de
stnjeneala momentului.
P`i, o s`pt`mn` sau dou`. Observndu-i dezam`girea, vnz`torul
ad`ug`: Va trebui s` facem actele, s` ob]inem o asigurare [i a[a mai
departe.
|nti s` complet`m comanda, rse Keir. {i cred c` o s` lu`m un
catalog cu noi. |n felul `sta, o s` ai la ce te uita. La plecare, i se f`cu mil`
de privirea ei melancolic`.
}ie nu-]i place s` admiri \nti? Nan coborse instinctiv tonul, la
intrarea \n magazin. Erau expuse numai dou` Twin Jeturi. Caroseriile
prelungi, suple, aveau un aspect de for]` st`pnit`. Era convins` c` ar fi
ajuns [i pe orbit`, dac` asta ar fi dorit [oferul.
Vin imediat s` arunc o privire modelelor, \[i \ntrerupse Keir
conversa]ia cu vnz`torul. Ia-o \nainte [i vom veni [i noi. Relu` discu]ia
despre specifica]iile tehnice, care pentru Nan p`rea purtat` \ntr-o limb`
str`in`, \n vreme ce ea se plimba prin \nc`pere.
Atinge suta de kilometri pe or` \n numai cteva secunde, la
pornirea de pe loc, domnule. B`rbatul nu era un simplu vnz`tor, ci [i
136 SHAUNA MICHAELS

un fidel admirator. Conform frnturilor de propozi]ie ajunse la urechile


ei, Nan deduse c` \nso]itorul ei \[i descoperise un suflet pereche.
Contrar tuturor legilor firii, ma[ina despre care vorbeau n-avea niciun
neajuns. De fapt, nici ea nu-i g`sea vreun cusur. Se deplasa cu grij`;
orice zgomot p`rea o adev`rat` blasfemie \n acel sanctuar.
Nu m` intereseaz` prea mult culoarea. Gri metalizat, cred
tocmai spunea Keir, \n vreme ce ea \[i \ncheiase turul [i se apropia de
cei doi b`rba]i.
Nu vrei s` arunci m`car o privire mostrelor de culoare? \ntreb` ea
indignat`.
M` intereseaz` mai mult motorul. Am s` las coloritul \n seama ta.
|i \nmn` o bro[ur` groas`. sem`nnd mai degrab` a catalog de art`.
Reflecta calitatea ma[inii [i de asemenea pre]ul, probabil. Se bucur`
c` nu era problema ei.
Po]i s` te faci comod`, ct` vreme ne uit`m la motor. Keir \i
deschise portiera uneia dintre ma[inile expuse, iar Nan se urc`, dup` ce
privi nesigur` spre vnz`tor [i primi acceptul zmbitor al acestuia.
Portiera se \nchise cu un sunet discret, mult diferit de al Miniului
\ncercat mai devreme. Tapi]eria era realizat` din cea mai fin` piele,
bordul era acoperit cu panouri de lemn [i o]el cromat. Toate erau
realizate manual. N-aveau s` se deterioreze \n timp. Era o ma[in`
perfect`, f`cut` pentru un b`rbat capabil s` aprecieze excelen]a [i \n
stare s`-i pl`teasc` pre]ul.
Pare prea frumoas` pentru Minster. Cei de la George [i
Dragonul le oferiser` cte o friptur` excelent`, [eful de sal` \i plasase
la o mas` de dou` persoane, luminat` cu un sfe[nic, iar combina]ia avea
un efect mole[itor, descoperi Nan. Deocamdat`, era perfect degajat` \n
compania lui Keir. |[i d`du seama c` se sim]ea chiar foarte bine.
Probabil fiindc` avuseser` ma[inile drept subiect de conversa]ie. Era un
teren neutru, \n care se puteau desf`[ura liber, f`r` vreun pericol.
N-am de gnd s-o folosesc numai \n Minster. Se sprijini pe sp`tar,
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 137

complet relaxat. De parc` [i el s-ar fi sim]it la fel de bine. Mai exist` [i


vacan]e. Ochii lui devenir` vis`tori. Mi-ar pl`cea s` fac o excursie \n
Sco]ia, \nainte de a m` aventura \n afara ]`rii. Insula Arran, prim`vara!
un paradis de flori s`lbatice. |i zmbi peste mas`. Am putea l`sa ma[ina
[i traversa cu bacul.
Noi? Nan \i \ntoarse privirea. Keir [i Marcia? Vorbele lui sunaser` de
parc` ar fi f`cut planuri pentru luna de miere. Se bucura c` lumina]ia
tremur`toare \i ascundea expresia, care probabil reflecta durerea din
inim`.
Land Roverul este ideal pentru vizitele \n district, dar la c`l`torii
mai lungi este pl`cut s` dispui de un mijloc de transport mai
confortabil, ad`ug` el mul]umit.
Sunt convins`, replic` ea sec. Dar ai dreptate \n privin]a vizitelor
locale, mai ales iarna; ar fi p`cat s` intri cu o asemenea ma[in` pe
drumurile ce duc la ferme. Keir nu avusese \nc` ocazia s` circule pe
noroi, iar ea se \ntreb` dac` nu cumva dup` aceea o s`-[i regrete decizia
de a veni la Minster. Doar timpul avea s`-i dea r`spuns.
Nu ]i-e dor de cabinetul de la ora[? se ar`t` ea curioas`.
|n ce fel? Vorbise aproape indiferent.
Ah, nu [tiu exact. F`cu un gest vag. De exemplu, dac` vorbim de
pacien]ii de la spital, din diminea]a asta. Ai avut o t`ietur` de coas`, o
c`z`tur` din pom [i ni[te arsuri provocate de fn. Problemele de aici
par s` fie de tip domestic, ca s` folosim un termen blnd.
Dar asta nu \nseamn` c`-s mai pu]in importante, replic` Keir
lini[tit. {i cum r`mne cu accidentul de ma[in`? N-am v`zut niciodat` o
interven]ie chirurgical` mai bine realizat`. |n ochii \i ap`ruse o
str`lucire provocat` de acea amintire. Unchiul t`u a f`cut minuni cu
[oferul ma[inii sport; dac` n-ar fi fost el, b`iatul ar fi r`mas invalid
pentru tot restul vie]ii.
L`snd accidentul deoparte, restul evenimentelor sunt obi[nuite,
produse \n gospod`rie, argument` Nan, iar Keir o privi ciudat.
138 SHAUNA MICHAELS

Prefer s` tratez un b`rbat t`iat cu secera \n vreme ce muncea pe


cmp, dect s` cos o ran` provocat` de cu]it, sau de o sticl` spart`, pe
vreo alee dosnic`. Evenimentele de la ora[ nu-s chiar att de
atr`g`toare, s` [tii.
|n]eleg, \l asigur` Nan. Avem parte mereu de asemenea situa]ii la
St. Bartholomew. Dar aici este altfel. La Londra ai fi putut s` faci orice
s`-]i alegi pacien]ii. |ncepuse s` fie pu]in incoerent` sub privirea lui
insistent`.
Cei boga]i [i faimo[i? Glasul lui era la fel de lipsit de inflexiuni. Ca
s` devin la rndul meu bogat [i cunoscut?
Cam a[a ceva. Ar fi putut ajunge pe culmile profesiunii, dar
preferase s` vin` la Minster. Oare descoperise virtu]ile unei cariere la
]ar` abia dup` decesul Edwinei? {i dac` a[a st`teau lucrurile, ct` vreme
urma s` treac` pn` s` \ncep` s` tnjeasc` dup` via]a sofisticat` cu care
era obi[nuit? Ar fi fost o adev`rat` lovitur` pentru unchiul Oliver dac`
partenerul care urma s`-i ia de pe umeri o parte din povar` [i \n cele
din urm` s`-i preia cabinetul, [i-ar fi luat t`lp`[i]a de \ndat` ce \ncepuse
s`-i fie util. Eventualitatea o tulbura mai mult dect ar fi dorit s` admit`.
|n primul rnd, n-am nevoie de bani. Vorbise pe un ton egal, f`r`
urm` de resentiment pentru \ntreb`rile ei indiscrete. {i \n afar` de asta,
aveam nevoie de timp.
Pentru ce? se \ntreb` ea. S` treac` peste pierderea Edwinei?
Doream s` am vreme pentru cercetare, veni r`spunsul la
\ntrebarea nerostit`. Dar mai ales, voiam timp s`-mi pot tr`i via]a.
Ai spus c` doreai s` p`r`se[ti ora[ul, dar am crezut c` asta a fost
dup` dup` Se opri, stnjenit`, nedorind s`-l mhneasc` [i s` strice
atmosfera aceea amical`.
Dup` moartea Edwinei? Din nou, \n vocea lui nu r`suna pic de
stres. Nu, era o n`zuin]` mult mai veche. |]i mai aminte[ti, cndva
mi-ai spus c` n-ai cum s`-]i ui]i r`d`cinile. Zmbi. Am constatat c` nici
nu po]i supravie]ui f`r` ele. Podoabele \ncep s`-[i piard` str`lucirea.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 139

P`rea dintr-o dat` am`rt, iar Nan se \ntreb` ce gnduri r`scolise, ce


imagini \i treceau prin fa]a ochilor care l`sau impresia c` privesc prin
ea. Sim]i un \nceput de gelozie. Nu [tia dect foarte pu]ine despre el,
cu excep]ia celor aflate de cnd ajunsese la Minster. Iar pu]inele ceasuri
petrecute \mpreun` nu fuseser` \ntotdeauna tihnite.
Poate, dac` ai fi avut copii Nu [tia cum s` rup` t`cerea [i s`-l
aduc` \napoi cu picioarele pe p`mnt, acolo unde ea r`m`sese singur`.
Chiar [i a[a, Edwina n-ar fi acceptat s` tr`iasc` la ]ar`. Privea
situa]ia filozofic, acceptnd ceea se \ntmplase deja [i n-ar fi putut
schimba. Cu vrsta, poate c` ar fi acceptat s`-l trimit`, posibil s-o fi
f`cut Am`r`ciunea revenise evident, iar Nan \l privi surprins`.
N-am [tiut c` a]i avut un copil.
N-am avut. O triste]e indescriptibil` \i ap`ruse pe chip. Copilul
nostru n-a apucat s` se nasc`. A murit \mpreun` cu mama \n accidentul
de ma[in`. Strngea \ntre degete piciorul paharului, astfel \nct
\ncheieturile i se albiser`, iar Nan se temu pentru fragilul obiect.
Nu-l sparge, Keir, ai s` te tai. |ntinse mna peste mas` [i-l atinse,
ignornd propria suferin]` cauzat` de scurtul contact. O clip`, el o privi
aiurit, de parc` n-ar fi [tiut exact cine era, cu mintea \nc` r`t`cit` pe
t`rmul triste]ii. Apoi, sub atingerea mai ap`sat`, \[i scutur` capul,
\ncercnd s`-[i clarifice mintea \nce]o[at`.
Nan? Vorbise ezitant. De parc` abia ar fi revenit din alt` lume, \nc`
nesigur c` recunoa[te persoana c`reia i se adresa. |ns` strnsoarea
sl`bi, iar el l`s` paharul pe mas`. Mi[carea aceea avu darul s` rup` vraja.
Keir oft` prelung, se relax` [i spuse ceva foarte straniu:
Poate c` a fost mai bine a[a. N-ai cum s` cuno[ti cu adev`rat
implica]iile unor astfel de \ntmpl`ri.
Mai bine? S` pierzi un copil nen`scut? {ocul ei era \nso]it de o
compasiune cople[itoare.
Edwinei nu-i pl`ceau copiii. P`rea ostenit. M-am gndit c` s-ar
putea s`-[i schimbe p`rerea dac` va fi vorba de progenitura noastr`. C`
140 SHAUNA MICHAELS

s-ar putea chiar s` vrea s` se stabileasc` undeva, uitnd de anturajul


social \n care eram prin[i. Dezgustul lui era evident, iar Nan avu o
revela]ie: mariajul lui Keir cu Edwina nu func]ionase. Anturajul [i
petrecerile erau podoabele care-[i pierduser` str`lucirea. Cnd Rose \i
\nmnase fotografia, la mas`, iar el i-o \ntinsese mai departe lui Mary
Gray, Nan se \ntrebase de ce nu-i aruncase nici m`car o privire. Astfel se
explica [i faptul c` o ]inea \n sertar, nu pe noptier`, cum ar fi fost
normal.
Edwina ura copilul. Spunea c` o s`-i strice silueta. |nainte de
c`s`torie, a lucrat ca model. Asta explica [i atitudinea studiat` a femeii
splendide din fotografie. M` \ntreb dac` Se opri, \ndurerat.
Dac` ce, Keir? \ncerc` ea s`-l fac` s`-[i continue dest`inuirea.
Privirea ei spunea: d`-i drumul! Vars`-]i sacul, ca s` te po]i lini[ti. Keir
avea o expresie bntuit` [i astfel ar fi putut sc`pa de fantome, fiindc`
acum aflase erau dou`, nu una singur` cum crezuse ini]ial. Edwina [i
copilul.
Dac` nu cumva Edwina a provocat accidentul voluntar, r`spunse
el. B`use. Se \ntorcea de la una dintre nesfr[itele ei petreceri. Lucram
la spital. Nu era neobi[nuit s` plece singur`, urmnd s` vin [i eu, dac`
era posibil. |n ziua aia, n-am reu[it. Am avut o opera]ie complicat`, care
a durat mai mult dect crezusem. La sfr[it, m` sim]eam extenuat, [tii
cum e? Nan aprob` din cap. |ntr-adev`r, [tia. A[a c` m-am dus direct
acas`. Ar fi trebuit s-o iau de la petrecere. {tiam c` obi[nuia s` bea prea
mult, dar [i asta era normal \n mediul obi[nuit al Edwinei. Se referise la
"mediul Edvinei" nu la "mediul nostru". Orice l-ar fi atras ini]ial la
Edwina, probabil c` destul de curnd \[i v`zuse toate iluziile spulberate.
Voia s`-i fac o intrerupere de sarcin` s`-mi omor propriul copil!
Oroarea [i repulsia se reflectau \n ochii lui. Am refuzat, bine\n]eles.
Reu[ise s`-[i opreasc` tremurul vocii [i Nan se minun` de ct` st`pnire
de sine d`dea dovad`. S-a \nfuriat. A spus c` dac` nu vreau, o s` m` fac`
s` pl`tesc. {i am pl`tit amarnic, \ncheie el simplu.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 141

Continua s` pl`teasc`, fiindc` se \nvinov`]ea pe sine, ghici Nan. Nu


att pentru moartea Edwinei, ct pentru pierderea copilului. Ce
groz`vie \i putuse cere so]ului? Probabil c` \n]elesese perfect c` ar fi fost
\mpotriva tuturor principiilor [i instinctelor lui. |n subcon[tient, Nan
pricepu c` numai o alt` c`s`torie fericit` l-ar fi putut salva pe b`rbatul
din fa]a ei. I-ar fi putut aduce uitarea O nevast` care s`-i d`ruiasc`
iubire [i copii. Un c`min, cu tot ce presupunea asta. S` fi fost capabil`
Marcia de a[a ceva? Datorit` ciudatelor meandre ale sor]ii, sau poate
propriei lui educa]ii, Keir era din nou atras de acela[i gen de femeie. Nu
era vorba doar de p`rul platinat. Aceea[i duritate se citea \n ochii
Marciei [i \n cei ai femeii din fotografie, dezv`luind lips` de c`ldur` [i
egoism, f`cndu-le pe ambele incapabile de a p`stra un c`min. Ie[ind
din atmosfera confortabil` a restaurantului, Nan fu str`b`tut` de un
fior.
}i-e frig? Vrei s` pun capota? \ntreb` Keir cu solicitudine.
Nu, prefer s` stau \n aer liber. Nop]ile luminoase sunt minunate.
Vara, \mi lipsesc stelele de pe cer. L`s` capul pe spate. Merit` s` suport
r`coarea, dac` le pot vedea din nou. |n aerul curat, cerul de catifea
p`rea stropit cu lumini]e str`lucitoare. Ochii ei iubeau cerul acela, \n
vreme ce inima tnjea.
Capitolul 10

A fost o slujb` frumoas`. Mary Gray \[i trase m`nu[ile [i se opri pe


aleea din fa]a bisericii ca s` urm`reasc` cele dou` [iruri de cori[ti ce se
preg`teau s` plece spre spital.
M` \ntreb dac` vor rezista tenta]iei de a se \nfrupta din bun`t`]ile
primite, zmbi Keir. Cnt`re]ii \[i l`saser` c`r]ile cu imnuri \n favoarea
unei p`r]i din ofrande, cu excep]ia celui din frunte, care purta crucea.
Oricum, toate vor ajunge la spital. E doar un gest frumos din
partea copiilor de a aduce cu ei o parte, cu ocazia asta. {tii c` celor mici
le place s` \mpart`. {i ea f`cuse parte din procesiune vreme de mai
mul]i ani [i-[i amintea cu ce bucurie ducea darurile. Nu-i a[a c` Timmy
are un aspect angelic? Probabil c` cineva i-a adus un ve[mnt pe
m`sur`. Credeam c`-i prea mic.
Chiar este, dar so]ia vicarului spunea c` i-a ajustat stiharul cu ace,
ca s` nu se \mpiedice, explic` amuzat` m`tu[a. Oricum trebuia s` intre
\n cor la [apte ani, a[a c` probabil o s` i-l trag` la ma[in`, dac` tot a
\nceput mai devreme.
Helen nu-l va recunoa[te, profe]i Oliver Gray, chicotind. Ca
r`spuns la privirea \ntreb`toare a asociatului, \l l`muri: nu plec`m \nc`.
Obi[nuim s`-i urm`rim de aici. Sunt vizibili aproape pn` la spital [i
cnt` tot drumul. Se aude minunat, \ntr-o astfel de zi calm`.
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 143

A[a procedeaz` \ntotdeauna? Glasul lui Keir era grav, profund


emo]ionat, \n vreme ce urm`rea al`turi de Nan procesiunea, iar zvonul
de glasuri clare ajungea pn` la ei.
Este un obicei, \l l`muri ea. Se repet` de Cr`ciun [i de Pa[te de
fapt la toate s`rb`torile [i chiar \n unele duminici. Pacien]ii provin
dintre noi. Ar fi p`cat s`-i ]inem departe de tradi]iile locale, doar fiindc`
sunt bolnavi. Iar glasurile cnt`re]ilor sun` minunat \n aerul \nghe]at,
ca un zvon de clopo]ei.
Totul e att de de normal. Keir vorbise r`gu[it. Ochii lui
cercetau gr`mada de pietre \nnegrite de vreme lng` care se opriser`;
gr`dina lini[tit` [i cl`dirile vechi ale conacului de vizavi; oamenii
aduna]i \n fa]a micii biserici, care acum discutau amical \nainte de a se
\ntoarce fiecare la treaba lui, pn` la urm`toarea \ntrunire \n inima
satului, la fel cum f`cuser` [i str`mo[ii lor.
Prea mult` lini[te, dup` unele gusturi, dar mie-mi place, declar`
Nan, \ndreptndu-se spre ma[ina unchiului. Nu-i z`rise pe cei din
familia Lisle, ceea ce era p`cat. Nu era suficient s` locuiasc` la conac,
trebuia s` participe la via]a comunit`]ii, dac` doreau s` fie accepta]i de
localnici. {i pentru Keir ar fi fost important ca Marcia s` se implice \n
evenimentele s`te[ti. Pn` acum, cu excep]ia unor rare apari]ii la clubul
de tenis, nu se ar`tase \nclinat` spre a[a ceva, iar \ncerc`rile p`rin]ilor
de a-i atrage pe localnici de partea lor se dovediser` sortite e[ecului.
Tot la familia Lisle, \n spe]` la Marcia, se gndea Nan [i peste dou`
zile, \n vreme ce pusese pl`cinta pentru Helen la cuptor. Nu reu[ea s`
[i-i scoat` din minte. Ar fi preferat s` preg`teasc` ceva absolut inedit,
astfel \nct s` fie obligat` s` se concentreze la ceea ce f`cea. Coacerea
pl`cintei era un automatism.
Vreau s` ias` excelent, i se dest`inui ea Rosei. Dac` tot m-am
apucat, am s` fac [i ni[te pr`jiturele apetisante [i le las \n forme. O s`
]in` o vreme [i o s`-]i u[ureze munca la \nceput, pn` te obi[nuie[ti cu
locul. Apoi ad`ug`, ridicnd vocea: \nchide u[a dup` tine, Timmy. |n
144 SHAUNA MICHAELS

diminea]a asta viespile au \nnebunit, parc`.


Fructele fierbin]i le atrag, o l`muri Rose, savurnd mireasma.
Pl`cintele alea au \nceput deja s` miroas` bine.
Am pus patru la copt, spuse Nan. Dou` pentru noi [i dou` pe care
s` le iei cu tine. |nc`puser` cu u[urin]` \n cuptorul uria[ de la fosta cas`
parohial`, iar Nan mul]umi Cerului pentru dimensiunile lui.
Doctorul Gray [i doctorul Raven n-au s` apar` mine nici la prnz
nici la masa de sear`, \i aminti Rose. Trebuie s` vin` la spital
func]ionarul acela de la prim`rie, iar Lisle i-a invitat pe to]i la cin`, a[a
am auzit. Cic` vrea s`-i mituiasc`!
La naiba! Uitasem c`-i mine. Helen va fi externat` [i i-am promis
c` o voi duce acas`. Pl`nuisem s` iau ma[ina unchiului Oliver; Land
Roverul nu-i tocmai potrivit pentru cineva cu piciorul \n ghips, continu`
ea, fr`mntndu-se.
|n diminea]a urm`toare, Oliver Gray \i risipi \ngrijorarea.
Asta-i u[or de rezolvat. Ia tu ma[ina, iar noi o s` folosim Land
Roverul. {tii unde-i locul meu de parcare, la intrarea \n spital. Adu
limuzina acolo, dup` ce ai dus-o pe Helen acas`, [i facem schimbul.
Restul zilei vei avea la dispozi]ie Land Roverul.
A[a voi proceda, \l asigur` Nan cu u[urare. Vreau s`-mi respect
promisiunea fa]` de Helen. Fu recunosc`toare pentru spa]iul generos
din limuzin`, \n vreme ce \nghesuia toate lucrurile lui Timmy [i
pl`cintele. Ad`ugase [i un pui la cuptor, pe care-l preg`tise suplimentar
cu o zi \nainte.
Mai ai nevoie doar de ni[te salat` [i ai rezolvat prima mas`, \i
spusese Rosei. Cu toate proviziile cump`rate ieri, n-o s` mai ai
probleme o vreme.
Dup` cte ai luat acolo, au cu ce rezista unui asediu, rse Keir. Pe
el unde-l mai pui? f`cu el semn spre Timmy, care cobora cu grij` scara
de la intrare, ducnd cu[ca \n bra]e.
Hamsterul! Ochii ei se rotunjir` de surpriz`. Uitasem c` trebuie
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 145

s`-l lu`m [i pe el. Se \nfior`. Ce-ar fi s`-l iei mine? se adres` ea rug`tor
b`iatului.
Dar vreau s`-l lu`m acum! Dezam`girea copilului egala nepl`cerea
ei, iar Rosei i se f`cu mil`.
Am s` stau pe bancheta din spate, cu cu[ca pe genunchi; iar Sauce
poate s` vin` lng` mine. Dac` e[ti cuminte, te las s` stai \n fa]`.
Lucrurile se aranjaser` spre mul]umirea tuturor.
Bravo, Rose! murmur` Keir, privind ironic spre Nan, care se
strmb`, umilit` de propria la[itate. Probabil c` avea s` rd` de ea
\mpreun` cu Marcia
Sper ca \ntrevederea s` decurg` bine. Se \ntoarse spre unchi,
evitndu-l pe Keir. |nc` n-avea habar cum va vota el, c`rei p`reri urma
s` se ralieze la \ntlnirea cu func]ionarul guvernamental. Deocamdat`,
avusese grij` s` nu-[i dea \n vileag p`rerile, refuznd s` abordeze
subiectul. T`cerea lui avea darul de a o scoate din min]i, se purta de
parc` nici n-ar fi fost treaba ei, cu toate c` era o problem` de interes
general, a \ntregii comunit`]i. F`r` \ndoial`, discutase subiectul cu
Marcia. Avusese ea grij`.
Abia dup`-amiaz` trziu se va ajunge la o decizie, spuse Oliver
Gray. Privindu-l, Nan sim]i c` i se rupe inima. P`rea b`trn, ap`sat de
stres. Cum putea Keir s` i se al`ture, dar s` voteze \mpotriv`? Toat` via]a
lui trudise pentru acel spital, iar Nan se temea de consecin]ele
spulber`rii eforturilor lui pe considerente financiare.
Data viitoare cnd se va \ntmpla ceva, s-ar putea s` fii nevoit` s`
te deplasezi pn` la Hopminster, \i spuse ea prost dispus` Helenei, ceva
mai trziu. I-am l`sat acas` pe Timmy [i pe Rose. |ncerca s` se
\nveseleasc`, pentru a nu strica ziua externatei.
La plecare, dup` ce-[i instalase prietena pe canapeaua din
sufragerie, aceasta \i strig`:
S` m` ]ii la curent.
Oare ce se va \ntmpla? Timpul p`rea s` se scurg` cu \ncetinitorul
146 SHAUNA MICHAELS

chiar [i pentru ea, deci situa]ia era mult mai stresant` pentru unchiul
Oliver. |i \nmn` portarului de la spital cheile ma[inii.
A spus c` o s` vin` dup` ele cnd termin`.
M` \ntreb dac` la anul pe vremea asta o s` mai am ocazia s`-i
p`stez cheile de la ma[in`. Portarul era la fel de \ngrijorat ca ea [i Nan
se sim]i demoralizat`. Era normal ca disputa prelungit` s` afecteze
moralul personalului. Omul de lng` ea era s`tean. Nan \l cuno[tea
foarte bine. |n urma r`zboiului, r`m`sese cu grave sechele [i era foarte
important` pentru el slujba aceea aproape de cas`, nu prea solicitant`.
|nchiderea spitalului ar fi \nsemnat s` se deplaseze zilnic pn` la
Hopminster, la alt loc de munc`, perspectiv` destul de \ngrijor`toare
chiar pentru un om perfect s`n`tos.
Lini[te[te-te, \l \ndemn` ea cu un optimism mimat. Am trecut noi
[i peste alte crize.
Ah, dar de data asta e altfel, domni[oar`. |n trecut ne luptam s`
punem pe picioare spitalul. S` facem rost de echipament, s` construim.
Ne-am unit for]ele [i am reu[it, cumva. De data asta, suntem diviza]i.
~[tia nu se gndesc dect la aspectele financiare, se plnse el cu
am`r`ciune. Niciodat` nu-i intereseaz` ce se \ntmpl` cu oamenii.
Brusc, deveni atent. Uite-i c` vin. U[a se deschisese [i se auzea murmur
de conversa]ie. Cineva rdea. Nan recunoscu tonalitatea exagerat` a
glasului lui Lisle [i se \ntreb` ce-l f`cuse s` se \nveseleasc`. Dac` g`sea
amuzant` compania func]ionarului, \nsemna c` lucrurile evoluaser` pe
gustul lui.
Mai bine r`mi pe loc, domni[oar`, pn` ce pleac` ei. Portarul \i
urm`rea pe cei care se apropiau cu o privire lugubr`. Nan \i studia cu
interes, \ncercnd s` le citeasc` pe chipuri [i s` ghiceasc` rezultatul
final. Unchiul \i spusese c` urmau s`-i fac` func]ionarului un tur de
prezentare a spitalului, iar ea [tia c` trebuia s` viziteze [i c`su]a lui Ma,
m`car ca aspect exterior. |i recunoscu pe to]i cei din grup, cu o singur`
excep]ie. Dar chiar [i func]ionarul nu-i era complet str`in. Silueta \nalt`,
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 147

u[or \ncovoiat`, cu p`r alb, \i era ciudat de familiar`. |ncerc` s`-[i


aminteasc` de ce i se p`rea cunoscut.
Iat-o pe sora Durrant, nu-i a[a? Spre uimirea ei, str`inul \i \ntlni
privirea [i zmbi, \ndreptndu-se spre ea cu mna \ntins`. Ce
pl`cere nu m` a[teptam s` te \ntlnesc aici.
Glasul cald cu accent sco]ian [i ochii alba[tri, str`lucitori \i
\mprosp`tar` instantaneu memoria.
Cum mai merge cu um`rul? John McFee avusese un um`r
dislocat, tot ca urmare a unui accident rutier, iar ea \l \ngrijise \n rezerva
de chirurgie de la St. Bartholomew.
M` bucur c`-]i mai aminte[ti de mine! exclam` el \ncntat.
Probabil c` ]i-au trecut prin fa]a ochilor sute de pacien]i, dar nu m-ai
uitat. Nu mai lucrezi la St. Bartholomew?
Ah, ba da, \i \ntoarse ea zmbetul, pe deplin degajat`, acum c` [tia
cu cine are de-a face. |i p`strase o amintire pl`cut`, iar impresia actual`
era la fel de favorabil`. Sunt \n concediu, deocamdat`. Minster este
localitatea \n care m-am n`scut, \[i explic` ea prezen]a.
Nu [tiam c` o cunoa[te]i pe nepoata mea. Oliver Gray se
apropiase, urmat de c]iva membri ai comitetului. Nan observ` c` cei
r`ma[i la distan]` f`ceau parte din fac]iunea ce dorea dispari]ia
spitalului [i sper` din tot sufletul ca \ntlnirea nea[teptat` s` nu-l
stnjeneasc` pe unchiul Oliver.
Coinciden]a asta e \ncnt`toare, continu` oficialul. Azi-diminea]`,
plecnd din ora[, nici nu-mi trecea prin minte c` voi avea o asemenea
pl`cere.
N-am [tiut c` ve]i veni, replic` Nan pe acela[i ton. To]i vorbeau
despre un func]ionar guvernamental care este a[teptat. {i iat`-v`! Un
om \n carne [i oase, \l tachin` ea, amintindu-[i c` avea un dezvoltat sim]
al umorului. Nu gre[ise, iar ochii lui clipir` vesel.
A[teptai s` te al`turi grupului? Abia ne-am \nceput turul.
N-am fost invitat`, r`spunse Nan, f`cndu-i cu ochiul [i aruncnd
148 SHAUNA MICHAELS

o privire rapid` spre unchiul ei. Membrii din comitet apar]innd taberei
adverse n-aveau s`-i ierte prea u[or interven]ia, \[i spuse ea stnjenit`,
de[i era foarte clar c` cei ce-l sus]ineau pe b`trnul doctor erau
\ncnta]i de nea[teptata turnur` a evenimentelor.
Ah, dar trebuie s` ni te al`turi nu pot s` pierd ocazia de a sta din
nou de vorb` cu tine, exclam` John McFee. Adic`, dac` ai timp. Nici
felul lui de a fi curtenitor nu se schimbase.
Am dus-o acas` pe Helen, iar la mas` nu-s a[teptat`, fiindc` le-am
spus c` s-ar putea s` r`mn acolo \ncepu ea gnditoare.
Atunci, vino cu noi. Unchiul \i transmise aprobarea, dnd din cap
aproape imperceptibil, dar inutil, fiindc` vizitatorul o luase deja de bra].
Po]i s`-mi atragi aten]ia asupra lucrurilor importante, declar` el
mul]umit. Domnii ace[tia inclusese \ntregul comitet [i cei doi
doctori \[i vor prezenta p`rerile dup`-amiaz`. Acum, m` intereseaz`
opinia ta. Ar fi putut chiar s`-l influen]eze. Nu-i venea s` cread` ce
noroc avusese. Argumentele ei ar fi putut contrabalansa votul \mpotriv`
al lui Keir. |i arunc` o privire furi[`. R`m`sese departe de tat`l Marciei
[i de ceilal]i membri ai Comitetului de Planificare. Keir se retr`sese
\ntr-o parte, singuratic, separat de cele dou` tabere, aproape indiferent.
Nan constat` c` posibilitatea ce i se ivise de a-i r`sturna votul nu-i
furniza \ncntare triumf`toare.
Asta-i noua noastr` ambulan]`, \[i \ncepu ea misiunea [i sim]i c`
unchiul Oliver era cuprins de tensiune.
Urm`toarea vizit` este la Urgen]e, oricum, murmur` el. Grupul
poate s` stea \ntr-o parte. Nu mai ad`ug` [i "ca s` nu deranjeze pe
nimeni", dar Nan observ` c` pentru el vizitatorii deveniser` dintr-o dat`
o surs` de distragere inutil`. Mintea lui era concentrat` asupra
ambulan]ei [i a ocupan]ilor. {i Keir adoptase o atitudine mai rigid`.
S` st`m un minut aici, lng` perete, suger` Nan, dup` ce
p`trunser` prin u[ile batante. Vreo duzin` de oameni a[teptau \n
\nc`perea spa]ioas`, bine aerisit`, unde activitatea febril` capt` aten]ia
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 149

\nso]itorului. T`rgile se aduc pe u[a aceea lateral`, ar`t` Nan spre


copertina sub care tocmai oprea ambulan]a, astfel \nct pacien]ii s` fie
feri]i de vicisitudinile vremii.
Scuza]i-m`, \nterveni politicos unchiul Oliver [i se \ndep`rt`
urmat de Keir. Gestul cu degetul mare \n jos f`cut de [oferul
ambulan]ei fusese suficient ca cei doi medici s`-[i schimbe priorit`]ile.
Keir reveni dup` vreo zece minute, care ei \i p`rur` mult mai lungi.
Doctorul Gray [i cu mine suntem nevoi]i s` v` p`r`sim o vreme,
vorbi el gr`bit. Dac` vom putea, o s` venim la mas`, \ns` deocamdat` e
nevoie de serviciile noastre aici.
Este grav? vru s` [tie John McFee.
S-a r`sturnat un tractor [i l-a prins dedesubt pe tractorist. N-avem
vreme de pierdut, ad`ug` el [i se \ntoarse brusc pe c`lcie, p`r`sind
\nc`perea.
Doar nu-i nevoie de amndoi, aprecie r`ut`cios locatarul
conacului. Nu-i frumos din partea lor s`-l p`r`seasc` astfel pe oaspete.
N-ar fi putut s`-l trimit la Hopminster pe accidentat? Sub tonul caustic,
Nan sim]i o not` triumf`toare. Dup` dispari]ia celor doi doctori, i-ar fi
fost foarte simplu s`-[i impun` propriul punct de vedere. N-ar fi cazul
s` te duci la mas`, draga mea? relu` el mieros, iar Nan avu senza]ia c`
se \neac` de furie.
Speram s` iei masa cu noi, i se ag`]` John McFee de bra], cu
\nc`p`]nare, iar ea sim]i c`-i revine apa la moar`. Mi-ai spus c` nu e[ti
a[teptat` acas`, \i aminti el.
Mi-ar face mare pl`cere, declar` ea, c`utnd sprijin la alia]ii
unchiului ei, din partea c`rora veni un murmur de aprobare.
Nu i-ar fi fost de niciun folos s`-l trimit` la Hopminster, [efule,
vorbi ne\ntrebat [oferul ambulan]ei, r`punznd criticilor lui Lisle, \n
vreme ce se \ntorcea spre vehicul. Atitudinea lui demonstra c`
pricepuse foarte bine ce urm`rea Lisle. Nu mai rezista pn` acolo.
Nimeni n-ar fi rezistat dac` era \n locul lui. Doctorul Gray este singura
150 SHAUNA MICHAELS

lui [ans` ad`ug` el [i, cu o nou` privire dezaprobatoare ie[i, se urc` la


volan si deplas` ma[ina astfel \nct s` fac` loc sub copertin` urm`toarei
ambulan]e. Nu trecur` dect cteva secunde pn` ap`ru alta, iar
func]ionarul guvernamental \i spuse la ureche Nanei.
S-ar p`rea c`-s cam ocupa]i \n diminea]a asta.
A[a-i \ntotdeauna, \i explic` ea. |nc` n-am auzit de o sec]ie de
urgen]e unde s` se piard` vremea.
Rasa uman` e o adun`tur` ciudat`, aprob` \nso]itorul ei,
surznd. Spune-mi, de[i vorbea degajat, ochii lui m`rturiseau
vioiciune, acest doctor Raven \]i este [i el rud`?
Ah, nu, scutur` ea din cap. A devenit de curnd partenerul
unchiului Oliver. O s` mai treac` un an sau doi pn` ce unchiul o s` se
retrag`, dar a dorit s`-[i asigure un succesor, att la cabinet, ct [i la
spital. Cnd e nevoie, chem`m ajutoare suplimentare de la
Hopminster. Se str`duia s` fie corect`. Desigur [i ei apeleaz` la noi cnd
e cazul. Important este ca medicul-[ef s` fie mereu pe aproape, iar fosta
cas` parohial` se afl` la numai cteva minute de aici.
Doctorul Raven pare capabil s` se descurce cu ambele \ns`rcin`ri,
spuse gnditor John McFee.
Keir, oh, e apt. {i-l preocup` [i cercetarea. Exist` un laborator
excelent, pe care unchiul Oliver l-a pus pe picioare \n timp, iar interesul
pentru aceast` activitate i-a apropiat pe cei doi medici, ad`ug` ea cu
entuziasm.
|n Hopminster ar avea un laborator mai performant la dispozi]ie,
se amestec` \n discu]ie tat`l Marciei. M-am oferit s`-i finan]ez unul
modern.
Pricep. Tonul glasului func]ionarului nu se modificase deloc, iar
Nan sim]i c` o cuprinde iar demoralizarea. Mergea al`turi de John
McFee, parcurgnd rezervele, salutnd to]i pacien]ii, pe care-i cuno[tea
foarte bine, fiindc` erau din \mprejurimi.
Ar fi preferabil s` nu intr`m la terapie intensiv`. Se vede destul
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 151

prin u[ile de sticl`.


De ce? Tat`l Marciei intervenise cu ner`bdare. Hai s` intr`m [i
acolo [i s` termin`m odat`. Trecu cu grosol`nie pe lng` Nan [i \ntinse
mna s` \mping` u[a.
O clip`, Lisle, \l opri func]ionarul. Ai prefera s` nu intr`m, sor`
Durrant? o \ntreb` el potolit.
|ntmpl`tor, [tiu c` \n`untru sunt patru oameni foarte grav
bolnavi. Dac` m` pricep ct de ct la accidente, \n curnd vor fi cinci. O
invazie \n mas` ar avea un efect nelini[titor asupra lor.
Atunci, vom r`mne afar`. Chiar mai bine, o s` ne continu`m
inspec]ia \n alte p`r]i, unde nu deranj`m activitatea. Tonul lui era ferm,
aproape t`ios, iar locatarul de la conac Nan nu se putea gndi la el ca
la un proprietar ezit` [i se \ncrunt`.
Cum dori]i, rosti el f`r` bun`voin]`, dar privirea aruncat` Nanei
era aproape caustic`. Apropiindu-se ora mesei, ea \[i dorea cu disperare
ca unchiul Oliver sau Keir s` apar` [i s-o elibereze de ceea ce \ncepuse
s` arate ca un r`zboi al voin]elor, declan[at \ntre ea [i tat`l Marciei. Spre
jena ei, \[i d`dea seama c` John McFee pricepuse foarte bine care era
situa]ia. Cei doi doctori nu-[i f`cur` apari]ia dect cnd ajunseser` la
desert [i amndoi p`reau extenua]i.
E bine? \ntreb` ea din privire.
Deocamdat`, p`ru s` r`spund` semnul unchiului. Trebuia s`
afle dac` tractoristul avea familie. Poate c` aveau nevoie ca cineva s`-i
aduc` la spital. Autobuzele treceau foarte rar. |[i dorea s` fi avut la
dispozi]ie Miniul. Acum s-ar fi dovedit util, dndu-i independen]` de
mi[care.
Spune-mi, la ce te gnde[ti? St`tea la mas` \n stnga musafirului
[i, f`r` [tirea ei, acesta \i observase expresia de pe chip. Voia s`
r`spund`, dar fu iar \ntrerupt` de tat`l Marciei.
Nu v` mai gndi]i la s`rmanul nefericit, izbucni el. Nu pentru asta
ne-am adunat aici.
152 SHAUNA MICHAELS

Credeam c` tocmai `sta este subiectul. Vocea lui Keir se auzi peste
mas` [i parc` era o]elit`. Toate conversa]iile \ncetar`. Rostul unui spital
[i singurul lui motiv de a exista sunt pacien]ii, explic` el. Nan \l privea
[i speran]a \i ren`scu.
Ei bine, pentru mine nu-i un motiv valabil. Polite]ea de suprafa]`
a domnului Lisle \ncepuse s` se zdren]uiasc`. A venit vremea s` trecem
la afaceri, se ridic` el \n picioare. Tonul sugera c` \ntregul tur din
diminea]a aceea fusese o pierdere de vreme.
Prietenii no[tri abia au ajuns, obiect` oaspetele, salutndu-i pe cei
doi. N-au avut vreme s` m`nnce. R`mase a[ezat, a[a c` ceilal]i nu avur`
\ncotro dect s`-i urmeze exemplul.
A[ prefera s` trecem la discu]ii, dac` a]i terminat, declar` Oliver
Gray, l`snd jos cea[ca de cafea ne\nceput`. Mncase devreme la micul
dejun, iar pn` la cin` mai era destul` vreme. Dar [i masa de sear` urma
s` aib` loc la conac, ceea ce-l deranja \ntotdeauna. Nan era \ngrijorat`.
Nu te mai gndi la noi. Cumva, pe nesim]ite, Keir ajunsese lng`
ea [i-i [optea serios la ureche, de parc` i-ar fi comunicat ceva foarte
important. Nan reu[i s` r`mn` serioas`, de[i era gata-gata s`
izbucneasc` \n rs. |l judecase gre[it pe Keir, acum \i era foarte clar. Era
\n favoarea spitalului [i nu doar dintr-un simplu impuls de solidaritate,
ci fiindc` se convinsese de necesitatea existen]ei lui, ceea ce era de bun
augur pentru viitor.
Asistenta din sala de opera]ii ne-a adus o tav` cu sandvi[uri [i ni[te
cafea, obligndu-ne s` mnc`m \nainte de a veni aici. Din ochi \i
disp`ruse duritatea. Oliver \ncearc` doar s` ob]in` simpatia asisten]ei.
Ne-am \nchipuit c` Lisle ]i-a dat de furc`. Nan se strmb` [i se \ntoarse
spre musafir.
Acum, trebuie s` plec. Simula c` primise ve[ti importante de la
Keir. Am de f`cut anumite lucruri
Nu-i nimic, o s` ne revedem la cin`, replic` vesel John McFee. Voi
a[tepta momentul cu ner`bdare. Vei veni, nu-i a[a? P`rea s` ia ca
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 153

garantat faptul c` [i ea avea s` fie invitat` la cin`, la conac, iar Nan


r`mase perplex`. |n aceea[i situa]ie se afla [i tat`l Marciei, a c`rui figur`
c`p`tase o nuan]` purpurie. Dar el \[i reveni repede.
Desigur, se gr`bi el s` declare. Sper`m c` doamna Gray [i Nan ne
vor onora cu prezen]a. Se purta de parc` ar fi fost vorba de prieteni
vechi, dar ochii \l contraziceau.
Am s-o anun] pe m`tu[a Mary, \i zmbi ea dulce [i, salutnd din
cap restul membrilor comitetului, plec`, ]innd degetele \ncruci[ate. |[i
sim]ea inima mai u[oar`, [tiindu-l pe Keir de partea lor.
Te a[teptai s` voteze altfel? o \ntreb` m`tu[a, surprins`.
Eram nesigur`, recunoscu Nan. I-a trebuit mult` vreme ca s`-[i
formeze o p`rere.
Asta i-a cerut Oliver, \i dezv`lui m`tu[a. S`-[i formeze o p`rere
proprie, eliminnd orice prejudec`]i. Doar astfel putea s` fie sigur c`
las` spitalul pe mini bune, dup` retragere. Cuiva care va lupta pentru
spital din convingere, la fel cum o f`cuse [i el. Ciudat` \ntmplare c`-l
cuno[ti pe func]ionarul guvernamental.
O \ntors`tur` cu adev`rat norocoas`. Ochii ei dansau parc`. A
spus c` vrea s` te cunoasc` [i pe tine, a[a c` suntem invitate amndou`
pentru cin`, la conac. O s`-]i plac` John McFee, ad`ug` ea. E un om pe
gustul nostru.
Era evident` simpatia lui John pentru cele dou` femei. Le ]inu lng`
el cu tenacitate, pn` veni vremea s` se a[eze la mas`, iar Nan avu
senza]ia c` procedase astfel \n autoap`rare, cople[it de efuziunile
zgomotoase [i deplasate ale Marciei [i ale mamei ei.
Cum a mers votul? reu[i ea s`-i [opteasc` lui Keir la intrarea \n
sufragerie, \nainte de a fi desp`r]i]i voit, b`nui ea.
|nc` nu s-a luat nicio decizie, veni r`spunsul lui lini[tit.
Func]ionarul a ascultat toate p`rerile pro [i contra, a citit cu aten]ie
raportul pe care i l-am trimis [i a demonstrat c` era pus \n tem`. A fost
o b`t`lie zgomotoas`, dar arbitrul nu s-a pronun]at \nc`. Vorbea
154 SHAUNA MICHAELS

degajat, dar pe chipul lui se citea tensiunea. A spus c` vrea s` mai


chibzuiasc` o vreme, lucru destul de logic, [i ne-a adus la mas`. M`car
va fi o cin` pe cinste, coment` el cu satisfac]ie copil`roas`. Lisle se va da
de ceasul mor]ii s`-i fac` o impresie bun`, a[a c` vom fi compensa]i
pentru sandvi[urile de la prnz.
Masa fu excelent`, dar Nan observ` c` nu era singura f`r` poft` de
mncare. Gazda era \n mod vizibil stresat`. Oliver Gray [i Keir mncar`
cu elanul celor \nfometa]i. John McFee acord` bucatelor aten]ia
meritat`, dar Nan observ` c` \mpingea conversa]ia \n direc]ia dorit` de
el [i asculta atent cele mai ne\nsemnate remarce.
Sper c` tractoristul o s`-[i revin`, i se adres` el lui Oliver, mai
degrab` din polite]e dect ca urmare a unui interes real.
A avut noroc, se va vindeca, r`spunse scurt doctorul.
Accidentele de tractor sunt ceva uzual? vru s` [tie func]ionarul.
Din p`cate, da. Dar facem tot ce putem pentru a remedia situa]ia.
De ast` dat` r`spunsese Keir.
V` referi]i la cauz`, sau la efecte? Vocea pl`cut` a lui John McFee
ascundea perfect interesul.
La cauz`, spuse Olivr Gray, surprins. Suntem obliga]i s` trat`m
rezultatele, ceea ce-i suficient s` fim interesa]i de eliminarea total` a
accidentelor. Efectele nu-s deloc pl`cute [i de multe ori se ajunge la
deces. Aici intervine cercetarea.
S`-l ierta]i pe so]ul meu, zmbi Mary Gray. A]i intrat pe t`rmul
hobbyului lui.
L`sa]i-l s` detalieze, interveni John McFee, \ncurajator. Cum se
face sim]it` activitatea de cercetare?
P`str`m leg`tura cu produc`torii, relu` surprins vrstnicul medic.
Pentru el, explica]ia p`rea la mintea coco[ului. Ei sunt la fel de dornici
ca [i noi s` se reduc` num`rul de accidente. Majoritatea evenimentelor
se petrec pe teren \nclinat, de obicei din cauza manevr`rii incorecte a
utilajului, totu[i caracteristica morfologic` a podi[ului de aici face ca
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 155

utilizarea tractorului s` fie riscant`, explic` el cu corectitudine. P`str`m


permanent leg`tura cu cei din compartimentele de cercetare, iar ei sunt
mereu gata s` implementeze sugestiile pe care le facem. Sper` s` ob]in`
un vehicul absolut sigur, \n cele din urm`.
Dar pn` cnd vom avea [i omul perfect, serviciile dumneavoastr`
vor fi mereu binevenite, concluzion` John McFee, zmbind.
Mereu va exista necesitatea, replic` ap`sat Oliver Gray.
Dar aceast` necesitate poate fi rezolvat` la fel de bine de spitalul
din Hopminster, interveni gazda, \mpingndu-[i la o parte farfuria.
Nu-mi prea vine s` cred, ]innd seama de vizita de ast`zi, replic`
John McFee.
Auzindu-i cuvintele, to]i cei prezen]i se crispar` [i se oprir` din
mncat. To]i ochii priveau spre vorbitor, iar lini[tea devenise absolut`.
Doar doamna Lisle continua s` m`nnce, apetitul ei pentru dulciuri
neputnd fi stnjenit de t`cerea celorlal]i. Zgomotele f`cute de linguri]a
ei aduser` pe figura so]ului o \ncruntare, dar vorbitorul nu-[i abandon`
tonul civilizat.
Nu-mi amintesc cnd am mai fost att de impresionat, continu` el.
Micu]ul dumneavoastr` spital local se poate compara ca eficien]` cu
orice alt` unitate medical`, dar are [i acea component` umanitar`. Privi
direct spre Nan, amintindu-[i cum \i recunoscuse pe to]i pacien]ii
\ntlni]i. N-o f`cuse deliberat, dar atitudinea ei nu r`m`sese
neremarcat`. A[a cum spuneai, se \ntoarse John McFee spre Keir, v`
afla]i aici la dispozi]ia pacien]ilor. Se \ntoarse spre gazd`, iar glasul lui
c`p`t` o oarecare duritate. Doar binele lor conteaz`.
Atunci r`mnem \n activitate? \ntreb` Keir, iar Nan \[i ]inu
respira]ia.
Bine\n]eles c` da!
Cei care-l sus]inuser` pe Oliver Gray se relaxar`, iar Nan sim]i c`-i
vine s` izbucneasc` \n rs. Sunetele scoase de tacmuri demonstrau
c`-[i reluaser` \ndeletnicirea \ntrerupt`.
156 SHAUNA MICHAELS

De fapt, pute]i merge chiar mai departe, continu` func]ionarul. Se


l`s` iar lini[tea. Am aflat c` a]i fost obliga]i s` strnge]i bani pentru a
reconstrui unele p`r]i ale spitalului. Munca sus]inut` a celor ce au
participat la efort le face cinste. Cred c` pot contribui [i eu, printr-un
ajutor guvernamental. Am s` declan[ez formalit`]ile, astfel \nct
comitetul dumneavoastr` de planificare s` [tie exact pe ce poate conta
\n urm`toarea etap`. Sec]ia de terapie intensiv` era urm`toarea pe list`,
nu-i a[a? Apoi unitatea de cercetare?
Terapia intensiv` conteaz` cel mai mult, spuse Keir. De laborator
ne putem ocupa singuri. Ezit` pu]in, de parc` n-ar fi vrut s` discute
problema de fa]` cu toat` lumea, iar Nan fu surprins`. De obicei, Keir
era sigur pe sine. Nu se putea schimba dintr-o dat`. S`-l fi fermecat
oferta gazdei privind laboratorul din Hopminster?
Partenerul dumitale mi-a dest`inuit c` ai de gnd s` folose[ti o
mo[tenire pentru a reconstrui [i utila laboratorul, vorbi lini[tit John
McFee. Cred c` a[a a spus? Keir aprob` t`cut.
Unitatea de cercetare ar fi o dona]ie foarte potrivit` \n memoria
fostei mele so]ii. Ca de obicei, sco]ianul [tia exact ce s` spun`.
Keir, ce a[ putea spune? Dup` cin`, se izolaser` de restul
convivilor care discutau, beau cafea [i fumau. Laboratorul Ezit`,
neavnd obi[nuin]a [i priceperea lui John McFee.
Nu spune nimic. Mai bine vino s` ne plimb`m. De-acum se pot
descurca [i f`r` noi. Oaspetele, Oliver Gray [i Mary erau prin[i \ntr-o
convesa]ie sus]inut`, dar \i observar` \ndreptndu-se spre teras` [i le
f`cur` semn cu mna.
|ncotro? De fapt, nu-i p`sa, se sim]ea ame]it` de evenimentele
recente. Iar rezultatul o f`cea s` jubileze. De asemenea, sim]ea oarecare
triste]e pentru familia Lisle. Nu fa]` de Marcia ea se alegea cu Keir
ci fa]` de p`rin]i. A[teptaser` attea de la mutarea la conac, iar acum
toate planurile lor d`duser` gre[. Cu o singur` excep]ie. Doamna Lisle
ar fi fost \ncntat` de o c`s`torie \ntre fiica ei [i Keir. Nan \ncerc` s`
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 157

goneasc` gndul, dar el continua s`-i afecteze starea de spirit,


\mpiedicnd-o s` se bucure ca lumea de nout`]ile privind spitalul.
Pn` la crng [i \napoi. Dac`-]i mai aminte[ti, mi-ai promis c` o
s`-mi ar`]i cndva locul.
Dar credeam c` Marcia Se opri. Nu dorea s`-i dezv`luie c`-i
v`zuse \ndreptndu-se \n direc]ia aceea, dup` ce aranjase florile la
biseric`, \mpreun` cu Steve.
Ah, numai c` Marcia nu mi-a ar`tat vizuinele bursucilor, ci doar
locul unde vrea s` amenajeze terenurile de tenis.
Parc` n-ar fi fost \n acela[i loc, \[i zise Nan nec`jit`.
Cum a r`mas cu Ma [i c`su]a ei? Acum c` sc`pase de grija
spitalului, voia s` afle [i ce se hot`rse \n privin]a b`trnei.
Ah, McFee a fost ct se poate de clar. {i-a spus p`rerea \nc` \nainte
de a ajunge la spital, r`spunse el vesel. |mi place individul. A spus c`
nimeni, sub niciun motiv nu trebuie s-o deranjeze, dac` eu sau Oliver
nu consider`m c` ar fi mai bine \ngrijit` altundeva. Noi l-am asigurat c`
e preferabil s` fie l`sat`-n pace acolo, \ngrijit` de propria familie.
Sunt att de fericit`, Keir! Sub impulsul momentului, \l prinse de
bra], iar el o cuprinse [i o trase aproape, \mpiedicnd-o s`-[i retrag`
mna. Ct despre laborator \ncepu Nan [i se opri iar, ne\ndr`znind
s`-[i exprime adev`ratele sentimente, ca nu cumva s` lase s` se vad`
prea mult.
M-am gndit c` este cel mai bun lucru pe care-l puteam face cu
banii Edwinei. Mie nu-mi trebuie. Oboseala zilei \ncepuse s` se simt` \n
glasul lui. Nu vreau nici banii, nici amintirile legate de ea. Mariajul
nostru n-a fost unul reu[it.
De ce-i spunea toate astea? Marcia ar fi trebuit s` primeasc` acele
confiden]e.
Pe aici, nu-i a[a? Ajun[i la porti]a ce da spre livad`, ezit` pu]in, iar
Nan aprob` dnd din cap. Treci \nainte, iar eu am s` \nchid poarta. La
fel se \ntmplase cu Marcia. Probabil c` se oprise \n exact acela[i loc.
158 SHAUNA MICHAELS

Poarta strni un mic nori[or de praf.


Acela[i lucru s-a petrecut [i ieri. Scoase o batist` din buzunar [i
i-o \ntinse. }i-a intrat \n ochi?
Nu, m-am ferit la timp. |ns` nu se feri [i din calea lui, l`sndu-l
s`-i [tearg` u[or praful de pe obraji.
Ar fi fost normal s`-mi amintesc, spuse el cu p`rere de r`u. Marcia
a p`]it la fel ieri, cnd mi-a ar`tat unde voia s` amplaseze terenurile. Am
\nchis porti]a [i o particul` de ]`rn` i-a intrat \n ochi. N-am fost convins
c` am reu[it s` scot tot, a[a c` am dus-o la spital, ca s` fiu sigur. Din
cauza asta am fost obligat s` ]in Land Roverul att de mult. Deci, pn`
la urm`, nu-l min]ise pe unchiul Oliver! Nan se sim]i u[urat`.
|n curnd o s` ai propria ma[in`, n-o s` mai depinzi de Land
Rover. N-o s` te deranjeze s` te urci iar la volan? Ea nu se sim]ea
capabil` s` conduc` un Twin Jet nou.
De ce m-ar deranja? P`rea sincer uimit.
Mi-am \nchipuit c` poate nu voiai s` conduci fiindc` ei bine,
m-ai folosit pe post de [ofer de cnd ai venit, \ncheie ea \n defensiv`.
Cum altfel s`-mi asigur compania ta? \ntreb` el, rznd de uimirea
ei. Numai a[a a[ fi reu[it s` te ]in aproape. {i a fost o stratagem`
eficient`. Apropo, continu` el, aminte[te-mi s` repar porti]a asta, cnd
ne vom muta aici.
Cnd ne vom ? Ziua asta ne-a dat gata pe amndoi, \[i spuse ea,
con[tient` c` bra]ul lui continua s`-i cuprind` umerii. O ]inea strns,
de[i acum era foarte clar c` ochii ei nu p`]iser` nimic.
Am lansat o prim` ofert` de a cump`ra conacul, declar` Keir
lini[tit. Dac` e[ti de acord Ochii lui p`reau s-o sfredeleasc`. Nu f`cea
niciun efort s`-[i ascund` sentimentele. M`rit`-te cu mine, Nan, spuse
el rug`tor, dintr-o dat` nesigur, ca oricare b`rbat ce-[i pledeaz` cauza
inimii. Te iubesc!
Nan se sim]ea de parc` ar fi delirat. Bra]ele ei \[i g`sir` singure
drumul spre gtul b`rbatului, iar dulcea]a buzelor ei \i d`du r`spunsul
R~T~CIRE PE T~RMUL TRISTE}II 159

pe care-l a[tepta.
Habar n-aveam c` familia Lisle vrea s` se mute. R`mase mult`
vreme cu capul lipit de um`rul lui. Acolo-i era locul, de parc` ar fi fost
special conceput. El continua s-o \mbr`]i[eze strns, ca [i cnd n-ar fi
dorit s`-i mai dea drumul vreodat`, s`rutnd-o mereu.
Se pare c`, doamna Lisle resimte lipsa partidelor de bingo. Glasul
lui suna amuzat. Rodney [i-a g`sit ceva de lucru \n Birmingham, iar
domnul va fi acum obligat s`-[i dea demisia din Comitetul de
Planificare. A[a c` n-are ce s`-l mai re]in` aici, dac` nu poate pune mna
pe terenul ocupat de spital. Marcia pare s` fie singura doritoare s`
r`mn` de[i nu pricep de ce, ad`ug` el indiferent.
Nan cuno[tea motivul, dar t`cu. Acum nu mai conta.
Poate c` se gnde[te la terenurile de tenis, g`si ea o explica]ie
vag`.
Nu cred, r`spunse Keir serios. Am reu[it s-o conving s` renun]e.
Erai att de am`rt` de soarta bursucilor, \nct a trebuit s` fac ceva ca
s`-i salvez. Chiar dac` am pierdut ore \ntregi discutnd cu Marcia, \n loc
s` stau lng` tine. Nan scoase un rs vesel, cristalin.
{i eu care credeam c` Ah, nu mai are nicio importan]` ce-mi
\nchipuiam.
Oricum, vizuinele bursucilor vor fi \n siguran]` cu noi. Dup` ce o
s` ne instal`m la conac, putem s` le purt`m de grij`. Iar copiii no[tri vor
fi \nv`]a]i s` procedeze la fel. O privi \n adncul ochilor [i, \ncntat de
ceea ce v`zuse, ad`ug`: vom fi ferici]i, iar conacul va prospera din nou!
Era o promisiune.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și