Sunteți pe pagina 1din 1

GHID CORESPONDEN TAXE DLEP - GHIEUL.

RO
Taxe stare civil:

Denumire tax Cuantum Corespondent GHISEUL.RO


tax procesare dosar 21.A.36.06.00 Taxe speciale
9
(ex.eliberare duplicat/Anexa 24/Anexa 9/alte dovezi, etc) Tx procesare dosar(pentru duplicate, anexa 9, anexa 24, etc)

21.A.36.06.00 Taxe speciale


tax oficiere cstorie n ziua de smbt 74
Tx oficiere cstorie

21.A.36.06.00 Taxe speciale


tax oficiere cstorie n ziua de duminic 194
Tx oficiere cstorie

21.A.36.06.00 Alte taxe i impozite


tax divor pe cale administrativ 500
Tax pentru ndeplinirea procedurii de divor pe cale administrativ

Taxe evidena persoanelor

Denumire tax Cuantum Corespondent GHISEUL.RO


21.A.36.50.00 Alte venituri
c/v carte identitate 7
Tx elib. Carte de id.

21.A.36.50.00 Alte venituri


c/v carte identitate provizorie 1
Tx elib. Carte de id.provizorie

tax furnizare date 1 21.A.36.50.00 Alte venituri