Sunteți pe pagina 1din 2

Cod F022

PROCES VERBAL
DE CONTROL INTERN AL CALITATII LUCRARILOR
IN FAZE DETERMINANTE

NrData..

Ca urmare a controlului efectuat la obiectivul .


s-a constat ca realizarea acestuia se face in baza Autorizatiei de Construire
nr.valabila pana la data de.
Lucrarea se executa pe baza proiectului nr.
elaborat de verificat de ..
cu atestat nr...in domeniul (partea de rezistenta) si de
.cu atestat nr..in domeniul (partea de
arhitectura);avand ca responsabil tehnic cu executia pe.atestat
nr..in domeniile
..;
in faza determinanta

Executantuleste reprezentat de..


avand calitatea desi de responsabilul CQ..
autorizat nr..
Investitorul..este reprezentat de
avand calitatea.

In baza prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, a


reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren
si a documentelor privind calitatea materialelor si a elementelor de constructii-
instalatii puse in opera, de catre investitor, executant si proiectant s-a constatat ca
SUNT (NU SUNT) asigurate conditii corespunzatoare de continuare a executiei
lucrarilor, SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute in plansele:

SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare.


Mentiuni speciale.

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA


CONTINUAREA EXECUTARII LUCRARILOR

Prezentul proces verbal a fost intocmit in exemplare, cate un


exemplar pentru fiecare semntar.

INVESTITOR PROIECTANT EXECUTANT CQ RTE

S-ar putea să vă placă și