Sunteți pe pagina 1din 320

IlustraUa copertet: Anca Vastlescii

cartea celor

o mie i una de nopti


(11)

(NOPTILE 795844)

TPADUCERE DE HARAI.AMBIE GRAMESCLJ

IBLIOTECA PENTRU IOu 1914


FOITURA MINERVA BiJCUPjT(
Fentru versiunca romneasc, toate drepturile re7er
vate Editurli Minerva (B.P.T.)

Le LLvre des Mule nuits et une nuit, traduction littrale


et complete du texte arabe par le dr. J. C. Mardru.c,
Paris, Eug. Fasquelle diteur (f. a.) tomurile
(; i 7.
Versiunea romiineasc a fost coafruntat i cii traducerca
in liniba rus: ICniga tisiaci i odnoi nod, perevoci
s arabskovo M.A. Salie (opt volume), Gosudarstvenrine
Lzdatelistvo Hudojestvennot Literaturi, Moskva,
1939.
DI VAN UI4 NAZBITI1LOR UURATICE SI AL
tNTFLEPCIUNII VESELE
PAPUCII CARE NU SE MAI PRAPADESC

Sc povestet,e Ca a fost odata la Cairo un negutor de


leacuri, pe nunie Abu-Cassern El-Tamburi, care junscse
de po:min pentru zgIrcenia lui. Or, macar c Allah Ii
claruise cu bogie i cu spor in treburile do vInzare i
cumprarc, ci tria i so irnbraca aidoma cu ccl rnai milog
cer.etor; jar hainele pe care le purta flu mai erau deelt
nite plotoage i nite zdrente ; jar turbanul lui era atita
do vechi i atita de jegos, Incit nu se rnai putea ghici ce
culoare avusese vreodat; ci, dintre toate lucrurile lui,
mai Cu seam papucii ii aritau cArpnoenia; Intrucit nii
numai Ca erau ferecai cu nite cub man, i trainici ca
un car de lupta, cu nite pingele man cit o capIna de
hipopotam, i peticite de mu de on, ci en caputele atita de
cirpite Incit, do douzeci de ani de pe cind papucii fuseser
papuci, eel mai iscusiti cIrpaci i peticari din Cairo ii mosiser
1 toata pniceperea spre a mai alipi intre do ruptunile.
51, dupa ailta inet.crea1a, papucii lui Abu-Cassem ajunseser
atlt.a do grei Incit de mult vreme trecuser in zicale
In tot Egiptul; intrucit, atunci clod cineva vroia s
spun e un lucru este greu, papucii acela erau totdeauna
1uai ca masura. Asia, dac un oaspete cam zbovea in
casa gazdei, so zicea despre el: .,,Are sIngele greu ca pa-
5
pucii lui Abu-Cassem ! On dac vreun dasc1 de coal,
din soiul dasclilor de coal Iovii de clscleahi, vroi,i
s se arate pun de minte, se zicea ciespre el : ,,Izgonit
tie Cel-ru! Asta are mintea grea ca papi.icii ]ui AbuCassem
! On cind vreun hamal era covirit de greutatea
poverii, ofta i zicea ,,Bft-1-ar Allah pe stpinul
poverli acesteia! E grea ca papucii lui Abu-Cassem !
On cind prin vreun harem vreo btrmn din soiul eel
afurisit al btrinelor posomorite vroia s le opreasc pe
soIiile cele tinere ale stpinului s se veseleasci Intre
ele, se zicea: ,,ChiorI-o-ar Allah pe pacostea asta! E grea
ca papucii lui AbuCassem! On dac vreo mincare mai
an-iarnic pica greu i stirnea furtuna in li.intrunile pintecelui,
se zicea: ,,MIntui-m-ar Allah! Afurisita asta
de minca.re este grea ca papucii lui Abu-Cassem! $i, tot
aa, in toate imprejurnile cInd greutatea ii arta fata.
Or, lntr-o zi, dup ce Incheie o negustorie mai norocoas
ca de obicel, Abu-Cassem se sirnt,i cuprins de o
voioie aparte. Tncit, in bc s dea i el vreun aldima, mai
mare on mat mic, dup datina negustorilor cind Allah
Ii ajut s izbindeasc un tirg, gsi mai de fobs s se
duc s fac o baie la hammam, unde, de cind ineau
oamenii minte, nu-i cAlcase piciorul. 5i, incuindu-.i prr1ia,
porni Inspre hammam, luindu-i papucii la spinare,
In bc sA-i 1neale; cci de mult vreme tot asa fcea,
spre a-i ocroti s flu se priipdeasc. Si, ajungind la
harnmam, ii puse papucii pe prag, laolult Cu toate inc
lri1e ce se aflau rInduite acolo, curnu-i obiceiul. $i
intril s se scalde.
Or, pielea lui Abu-Cassem era atita de htucit de jeg
melt bieii care 11 frecar i masagiii avur de trudit
peste msur pin s-i dea de hac; i flu izhutir deelt
inspre sfinitu1 zilei, cind toi cei care veniser si se
irnbieze plecaser de mulL. 5i Abu-Cassem putu Intr-un
sfIrit s ias din hammam, i 1i cut papucii : ci
papucii flu se mai aflau unde ii lsase, jar in bocul lou
era o pereche de iminei frumoi, fcui clintr-o piele
galben ca lmlia. Si Abu-Cassem Ii zise: ,,Fr de
nici o Indoial c Allah ml i-a, trimis, acela carele tie ci
de muit tmnjesc s-mi cumpr upii ca acetia. Cr1 poate
c i-o fi schimbat careva cu ai mel, din greea1 ! Si,
pun de bucurie elI se vedea astfel cruat de a-i mai
cumplIra altii, ii lulI i pleclI.
Or, imineii cci de piele galbenlI-portocalie erau papueii
cadiulul, care Se mai afla mcI In hammam. Jar in
ce privete papueii lui Abu-Cassem, apoi pe acetia ornul
InsIrcinat cu paza InclitIrilor, vIzind scIrboeniUe ace-
lea care duhnea de 1mpueau intrarea de la hammam,
se repezise sIi ia i s-i ascundI lntr-un colt. Pe urmI,
cInd ziua se sf1rise i cInd ceasul lui de veghe se Im
p1inis, paznicul plecase, frI a-i mai aduce aminte
sI-i punI la bc.
tncit, atunci cind. cadiul 1i isprlvi Imbliatul, slujit
rii de la hammam, zorind la poruncile lul, ii dlIutarl
zadarnic imineii, i, pInI la urmI, gIsirl mntr-un colt
papucii cel de pominI, pe care Ii cunoscurl numaidecit dlI
erau ai lui AbuCassem. i o marl la fugI dupl e1 i,
ajungindu-1,. U intoarserl la hammam, cu dovada furtiagului
pe umIr. i cadiul, dupI cc Li luI ceea ce era
al lui, porunci sl i se dea lui Abu-Cassem IndlIrlIt papucii
i, cu toate Impotrivirile Iui, II trimise la Inchisoare.
i Abu-Cassem, ca sI flu moarl in temnitA, trebui, mIcar
Cl fIrI mimI bunl, slI se arate darnic la bacsisuri cu
caraliii i Cu cavazii de la agie; Intrucit toti tiindu-l
Ca era tot atita de putred de bani pe cit era de otrIvit de
zgircenie, nu-1 socotirl izblIvit cu una cu doul.
$i Abu-Cassem putu, In felul acesta, SI iasI din inchisoare;
ci, plcurit i Inciudat peste mIsurI, i socotind
dI papucii-s pricina nenorocirii lui, dete fuga i-i arundI
in Nil, ca sI se scape de ei.
Or, peste elteva zile, nite pescari, trIgIndu-i cu
mare cazn nIvodul rnai greu ca de obicei, gIsirl in nI7
papucil, pe care ii cunoscur numaitlecIt Ca erau ai
lui AbuCassem. i vzur, plini de rnInie, Ca grmaIa
ce cuie cu care erau m.podobii le rupsese ochiurile nvoclului.
Si se cluser la dugheana lul AbuCassem i
zvlrlira papucii napraznic mn1auntru, biesternlndu-1 PC
stplnul lot-. Jar papucii, aruncai prea tare, izbir ipu
rile Cu apa de tranclafir i cu alte ape ce se aflau pe
rafturi, i le rasturnara, sprgIndu-le Intr-o puzderie
de cioburi.
La prive1itea aceea, jalea lui Abu-Cassem ajunse pIn
peste poate, i amrItul de el strig:
Ah, papuci blestemati, v tineti de fundul meu!
Da nu mult aveti s-rni mal pricinuiti vol necazuri!
5i Ii ridic de pe jos i se duse In grclin i se apuc
s sape o groap in care s-i astruce. Ci un vecin, care
avea un dinte impotriva lui, gsi prilejul s se razbune
i dete fuga numaidecit sa4 vesteasc pe vallu c AbuCassem
dezgroap de zor la o comoar, In gradina. mr
valiul, tiind bogia i zgIrcenia negutorului de leacuri,
nici flu puse vreun pic la Indoial tirea aceasta, i tn
mise nurnaidecIt strjerii s-1 inface pe AbuCassem i
sl aduc dinaintea sa. Si amarItul de Abu-Cassem de-.
geaba se tot jur c flu gsise nici un fel de comoar, ci
Ca numai vrOise s-i ingroape papucii, valiul flu vroi s
cread nicidecu.m un lucru atIta de ciudat i atIta de po
trivnic cu zgircenia de pomin a celui zeberit; i, intrucit
la valiul acela totul, once-ar fi fost, se masura
In bani, 11 sili pe pacuritul de Abu-Cassem, spre a-si
dobIndi slobozenia, sa-i nurnere o mare gramada de
bani.
Jar Abu-Cassem, slobozit dupa aceasta amarnic Indatorint.

CincI povestea ajunse aid, Scherezada vzu zorli mijind i


siioas, tacu.
Ci lntra apte sute nouzeci i cincea noapte

Urtn:

...Iar Abu-Cassrn, slobozit clup aceast amarnicA


indatorinUl, i 1uindui papucii, se jur c are s se
descotoroseasC de ei cu once pre. i rtci mu1t
vreme, chibzind Ia calea de izbInd cea mai bun i,
pIn la urm, hotrI. si se duc i s-i arunce Intr-o gIna
departe, undeva in ClaW. 5i socoti c de data aceasta flu are s rnai aud pornenindu-se de ei. Ci soarta vroi ca
apa girici s duc papucii pin la un scoc de moar, la
care ierecul fcea roi1e s se InvIrteasc. Jar papucli
se prinscr In ro1i i le dezgirc1inar, smucindu-le din.
leau1 br. Jar stiipmnhi morii se repezir st dreag stricciunea
i vzur Ca pricina se datora papucilor cei man,
pe care ii gsir Inepenii in dintii rotior, i pe care Ii
cunoscuri nurnaidecit a fi papucii lui Abu-Cassem. 51
ainritul de neguitor de leacuri fu iari aruncat in
temni1 i osIndit de data aceasta s plleasc nite daune
man stplnilor monii, pentru paguba pe care ic-u pricinuise.
5i, pc deasupra, mai trebui s plteasc i nite
baesisuri stranice, spre au dohIndi iari slobozenia.
5i, totodata, i se dcter i papucii Indarat.
Atunci, pIna peste poate de uluit, se duse acas i,
suindu-se pe teras, se propti In coate i se porni s
cugete adinc la ce-i mai rarnmnea de fcut. 5i pusese
papucii flu departe de ci, pe teras; ci se Intorsese Cu
spatcie inspre ci, ca s nu-i mai vad. 5i, tocmai in
clipa accea, un dine dc-al vecinilor vazu papucii j,
repezindu-se de pe terasa stpinilor liii pe terasa lui
Abu-Cassem, lu In gur unul dintre papuci i Incepu s
se joace cu ci. 5i, din zbeaga aceea a ciinelui, papucul sari
deodata cit cob, i soarta cea blestemat 11 prvli cle pe
teras drept in capul unei babe care trecea pe uli. 51
9
greutatca npraznic a papucului eel Irnbrcat in fiej o
strivi pe bab f1cind-o s-i amestece lungimea. cu l
1.imea.. Iai rudele babei cunoscur papucul lui Abu-Cassern
i se duser cu plIngere Ia cadiu, cerind preul pentru
singele rudei br, sau moartea lui Abu-Cassem. 5i
bietul de el fu suit s plteaac preul singelui, dup
lege. Si, pe deasupra, trebui s mai plteasc i nite
baciuri grase araliilor i cavazibor de Ia agie.
De data aceasta Ins hotrIrea lui era luatL Sc in-.
toarse prin urmare acas, lu cci doi ahirisiti de papuci
i, venind iari la cadju, ridic amindol papucii deasupra
capului i strig CU 0 dllrzenie ce-i fcu s izbucneasc in
ris i pe cadiu i pe martori i pe to1i cei care se brodiser
de fat,:
0, domnia ta cadiule, iact pricina belelelar mele!

i-n curind am s ajung s ceresc prin cu.rUle de pc Ia moschei. Ma rag, clar, s te miluieti a da o porunc prin
care s se adevereasc Irecum c Abu-Cassem flu mai
este stpinul acestor papuci, c le d Cu legat cui o vrea
s-i ia i ca el, Abu-Cassem, nu rnai este rspunztor de
acostele pe care au s le mai pricinuias.c pe viitor!
$i, dupa ce spuse acestea, arunc papucii irrniijlocu1
slii de judeeat i o rupse l.a fu in picloarele goale,
In vreme cc toU cei de fa, de-aUta ris, se prbuir pe
spate. Ci Allah tie mai bine!
Jar eherezada, fr a se opri, povesti mai departe:

J3AHLUL, MASCAR1CIUL LUI AL-RAID

Cic ernirul drept-credineioilor, califul Harun A]Ra


id, avea Un rniiscrici, care tria la ella palat i care
avea sarcina de a-i inveseli pe calif In ceasurile s&le de
inirn rca. $i pe mscrkiu1 acela Ii chema Bahiul-cel1n
e1ept. lar califul 11 zise intr-o zi
Ya Bahiul, tii ft cumva cI1i nehuni sint in Bagd.d?
i Bahiul rspunse:
0, doainne al meu, iniruirea ar Li cam lung!
lar Harun zise
ti dau in seamil s-o intocmetl. i atept s lie
intocrnai
Tar Bahiul scoase din gItlej un hohot. lung de ris. $1
califul ii intrebA
Ce-icu tine?
lar Bahlul spuse:
- 0, doamne al meu, eu sint vrjma pe once trud4
care ostenet. Drept care, spre a te mu1umi., am s ma
apuc pe datA sA intcanesc socoteala cu Inelepii cIi Se
af IA In Bagdad! tntruclt asta-i o trudA care nu-mi va
cere mai mult vreme decIt s beau o gurA de apA. i,
Cu socoteala asta, care o sA lie tare setxrtA, tu ai sA ti1,
pe Allah! i cIi zmintiti se aflA in cetatea de caun a
impAAiei tale!
i tot Bahlul acesta, aezindu-se tntr-o zi pe jeu1
califului, a cApAtat din partea slugilor de Ia palat, pentru
neobrAzarea aceea, o pioaie de lovituri de bA. Jar tipetele
infricoAtoare pe care ]e-a scos el in Imprejurairea
aceea, au stIrnit tot palatul i 1-au adus acolo pinA i pe
calif. Jar Harun, vAzind CA mAscAriciul sAu plingea cii
lacrimi fierbinii, incercA sA-l aline. Ci Bahuul .i spuse;
of, o, emire al drept-credincioilor, durerea mea-.1
frA de alinare, intrueft flu pe mine mA pling, ci pe
stApinul rneu califul! CA daci iacAtA eu cApAtai atitea
lovituri numai pentru CA am ezut o clipitA pe jeu1 lul
domnesc, ce potop are sA-l SCA pe el care ade de-atIta
amar dc ani!
i, iarAi, tot Bahiul a lost atita de in1elcpt IncIt sA-i
lie great,A de tnsurAtoare. Jar Harun, spre a-i juca un
renghi alurisit, 1-a pus s.A se insoare Cu de-a sila Cu 0
fetican dintre roabele sale, incredintIndu-l CA fata are
si-l facA fericit .i cA el, Harun insui, se pune cheza4
pentru aceasta. Jar Bahlu.I fu nevoit sA se supunA vrlndU
nevrInd i intr in odaia de nunt in care ii atepta tin
ra-i nevast, care era de o frumusee fr tic cusur.
Ci nici flu se Intinsese el binc ling ea, Ca i sari deoclat
cu spaim i o zbughi din odaie, de parc 1-ar fi alungat
nite vrjmai nevzui, i o 1u la fugA ca un nebun prin
sarai. Jar califul, Intiin11at despre cele ce s petrecuser,
porunci s vin Bahiul dinaintea sa i ii intreb Cu gins
aspru:
Pentru ce, o, afurisitule, i-ni fcut ruinea asta
sotiei tale?
Jar Bahiul rspunse:
0, doamne al meu, spaima este o boal fr de leac!
Or, cu flU am, de bun seam, nimica de ce s-o invinuiesc
pe soia pe care drnicia ta mi-a druit-o, mntrucIt este
frumoasa i cuminte. Ci, o, doamne al meu, nici nu am
intrat eu bine in patul de nunt, c am i auzit limpede
un potop de glasuri care ieeau laolalt din sotia mea.
S una Imi cerea o rochie, jar alta Imi cerea un iamac
de m.tase; una vroia nite papuci, alta o hinut Cu
horbote, iar cealalta alte lucruri iari. Eu, atunci, n-am
mai putut s-mi stapinesc spaima i, In ciuda poruincilor
tale i a nurilor fetci, am luat-o Ia fug cit ma tineau
clciiele, de fric s n ajung Inca i mai nebun i mai
arnarIt deelt sInt!
i tot Bahiul flu a vroit intr-o zi si primeascet Un
dar de o mie de dinari cu care, de dou on, 1a Imbiat
califul. i, Intrucit califul, nedurnerit pIn peste rnsur
do atIta nelcomie, Ii crea larnuriri, Bahiul, care edea
jos, cu un picior Intins I Cu celalalt strIns, se multumi
drept once raspuns sa Intinda, destul de neobrazat,
diiaiiitea califului A1Raid, amIndou picioarele tieo
laia. i, vizind obr1zni.cia aceea nernaipomenit i lipsa
do cuviint lata de ca]if, cpetenia hadImbilor dete s-I
inface i sil pedepseasc ; ci A1Raid 11 Opni Cu u
somo, i ii inireba pe Bahiul carei pricina unei atare
vitiri a )unei-cuvi lute. Tar Bahiul rspunse
0, doamne al meu, (1ac a fi intins mina ca s
mu daru tiu, mias fi pierdut pe veci slobozcnia dc a
intincle picioarcle
5i, intrun sfirsit, tot Bahiul. intrind Iritro zi
(ortUl lui A1Raic1, cure intorsese cle la un rzbi, Ii
gisi pe calif insetoat i cermnd cu st:rigte arnarnice un
pahar Cu ap. mr Bahiul dete fuga de-i aduse un pahar
cu ap proaspt i, artindu-i-l, ii spuse
0, emire al drept-credincioi1or, ma rog tie s-mi
spUi, Irtai:nte dc a bea, cu ce pret ai Li .pltft paharul acesta
cu apa, dac, din intimplare, nu s-ar fi gsit on ar fi
fost anevoie s se capete?
51 Al-Raid spuse:
De bun seam ci as Li dat, ca sn-I am, jumtate din
I rnparaia mea!
Jar Bahiul zise
Acurna bea-1, i Allah s-l umpla cu desftare IrL
inimata!
5i, dup ce califul sfIri de but, Bahiul Ii zise,
51 dac, o, emire al drept-credincioi1or, acuma,
ci 1-ai but, paharul acesta flu ar vroi s mai i din
trupul tu, din pricina vreunei zpreli in preacinstita4i
hica, CU Ce pre ai plti leacul care 1-ar fcea s i?
5i A1-Raid raspunse:
Pe Allah! mi-a da atunci toat Impria In
lung in lat
Jar Bahiul, mohorindu-se dintr-odata, spuse
0, doamne al meu, unei Irnprii care nu trage
In cumpana mai mult decit un pahar cu ap on decit
o Initur de ud, flu ar trebui s i se Inchine toate grijile
pe care i le d i toate rizboaie1e sclldate In singe
pe care nile pricinuiete!
51 Harun, auzind acestea, Incepu S p1ingi.
lar cherezada, In noaptea aceca, mal spuse:

I
CHEMARE LA PACE PESTE TOT PAMINTUL

Se povestete Ca un preacinstit eic dintr-un sat avea


in gospodaria lui o tare frumoas poiat pe care o in
grijea cu toat luarea-aminte i care era bine Impodobit
i Cu ortnii de parte biirbteasc i cu ortnii de parte
femeiasc, i Care 11 dedeau i ou frumoase i nite pin
minunati buni de mincat. Or, printre psrile de parte
brbteasc, eicu1 avea ci tin coco mare i minunat, cu
glas limpede, cu penet strAlucitor i aunt, i care, peste
1nsuiri1e frumuseiii de pe dinafar, rnai era dAruit i
Cu agerime, cu 1nte1epciune i cu pricep&e la treburile
1umeti, la schimbrile de vreme i la chitibu5urile vietii.
5i era plin de dreptate i de gnij Cu sotiile liii, i ii
indeplinea datoriile fai de ele pe cIt de vrednic, pe
atIta de neprtinitor ca s flu lase zizania s le intre in
mimi ci ura in pniviri. 5i era dat de pikl pentru toat
gloata din curtea de psri, ca sot, ca putere i ca buntate.
lar stpIriul su ii pusese numele de Glasul-Zorilot.
Or, Intr..o zi, pe cind 6otiile lui ti vedeau de puiorii
br ci li dichiseati penele, Glasul-Zonilor led s cerceteze
pminturile gospodriei. i, tot minunlndu-se de
cite vedea, scornicxnea chigulea ba tel, ba colo pe
msur ce da In drumul Iui de boabe de gnu, sau tie orz,
sau de porumb, sau de sesam, sau de hric, sau de mei.
Si, tInt de gaselile i de cutrile lui mai departe decit
ar fi vrut, se vzu de la o vreme dincolo de maagini1c
aatului ci ale gospodniei, i singur cu totul intr-un bc
slbatic pe care nu-l anal v.zuse vreodat. i dgeaba se
tot uit el ba ia dreapta, ba la stinga, c flu zri aici 0
fatA de pnieten ci nici o fptur cunoscut. $1 Incepu sa
se simt tulburat, c scoase citeva ipete scurte, tie Ingnijorare.
5i, in vrerne ce se pregttea s fac drum Intors...
C!nd povestea ajunse aid, $ehcrczada vzu zoril rn!jind 1,
s.fioas, ticu.
Ci Intr-a apte sute nouzeci i asea noapte

...5i, in vrerne ce se pregtea s facA drum ifltorS,


iact c privirea ii czu pe un vulpan care, de departe,
venea Inspre ci alergInd in copci man. Si, vzind aa.
Incepu s tremure pentru viaa sa, dete dosul inspre
durnan, Ii lu vint din toate puterile aripilor Intinse
i izbuti s ajung pe creasta unui zid drpnat, unde
nu avea clecit numai atIta bc cit s-i pun picioareie,
i iinde vti4panul flu putea s1 ajung In nici un chip.
$i vulpanul se opri cu sufletul la gur sub zid, adulmeclnd
$ scheunInd. Ci, vzlnd cti flu are nici o putini
de a se cra pini Ia pasrea dorurilor sale, ridic Inspre
ea capul i ii zise:
- Pacea fie asupra-ti, o, chip de bunvestire, o, fratele
meu, o, tovarie minunat!
Ci Glasul-ZorLior flu-i Intoarse salamalekul i flu vroi
nici miicar s se uite Ia el. lar uipanu1, dac vzu asa,
ii spuse:
0, pnietene al rneu, o, gingauie, o, frumosule,
pentru ce flu vrei nici macar s-mi Laci nazirul unei
binei on at unei priviri, cin.d eu a don atIta s-4i dau
o veste mare?
Ci cocou1, prin tcerea lui, se scutura de toate vorbele
acelea dulci i de toate ispitele, jar vulpanul urrn:
Ah, frtele meu, dac ai ti numai ce tire sInt
trimis s-ti aduc, te-ai da jos cit mai lute s ma in-ibrt
iezi i s ma srui pe gur!
Ci coco.u1 se fce mai departe n-aude n-avede, i,
fara a-i rspunde nimic, se ulta In zare, Cu nite ochi
rotunzi i nemiscai. lar vulpanul urm:
Afl, dan, o, fratele meu, c sultanul anin-ialebor,
care-i maria sa Leul, i sultanul psrilor, care-i maria sa

15
Vulturul, sau intilnit de curind In inima unei poien
Invcrzite, iinpodobit Cu flori i cu izvoare, i au adunat
imprejurul br pe trimiii tuturor jivinelor zmislite de
Allah i tigri, i hiene, i leoparzi, i rii, i pantero.
i aca1i, i antilope, i lupi, i iepuri, i dobitoace de
pe lIng casa omului, i oirni, i eri, i ciori, i p0-
rumbi, si turturele, i prepe1ite, i potIrnichi, i ortnii,
i toate psrile. i cei doi Imprai ai notri, cInd solii
tuturor supui1or s-au aflat dinaintea br, au dat de tire.
cu caz domnesc, c de-acurna Inainte, peste tot intinsul
pmintului eel locuit, au s dornneasc sUipIne tilma,
frli i buna-Invoire; i c nurnai preuirca, prietenia,
tovtiria i dragostea au s fie simImintele Ingduite intre
neamurile jivinelor din pdure, ale dobitoacelor de
pe lIng casa ornului i ale pisri1or; c uitarea trebuic
s se atearni peste vechile vrjrnii i peste urile dint.re
nearnuri; i c fericirea tuturora i a fiecruia in parte
este t,inta Inspre care trebuie s tind toate strdanii]e.
5i au hotirit c oricine va Inculca starea aceasta dc
lucruri va fi adus fr de zbav dinaintea judeului cc]
mare i va fi judecat i osIndit fr de mil. $1 mi-au
dat slujba de crainic al proasptului ucaz, i mi-au dat
in seam s ma due s vestesc peste tot pmIntul hotrirea
adunarii, Cu porunea de a Insemna nurnele tuturoi
care vor cirti, spre a fi osindii pe msura rizvrtirii br.
Si, 0, cocou1e, fratele meu, drept aceea ma vezi tu acun
lu teinelia acestul zid pe care teai cocotat, Intrucit en,
intr-adevr, eu, cu chiar ochii mei, eu i nu altul, sint
trirnisul, solul, crainicul i Imputernicitul cu puteri depline
al stpInibor i domnilor notri. 5i, pentru aceasta,
adineauri, te-am Intimpinat cu urarea de pace i cu vorbela
prieteniei, o, fratele rneu!
5i-aa! Ci cocoul, fr sa ia aminte la toat poliloghia
aceasta mai mult decIt dac n-ar fi Inteles nimic,
se uita mai departe In zri, cu 0 Infaiare nepasatoare,
i cu nite ochi rotunjii i pieri, pe care Ii Inchidea
din cInd in (md, lcgrimnd din cap. Jar vulpanul, Cu inirna
ursa de cloiul de-a ron1i :prada aceea dulce, urn:
0, fratele ineu, pentru ce nu vrei s ma cinsteti
Cu un raspuns, on s catadicseti a-mi spune macar
cuvint, oN numai s-U cohori pnivirile mnspre mine,
care-s trimisul sult.anului nostru Leul, stpInul jivineior,
si al sultan ului nostru Vulturul, stapmnul pasarilor? Or,
mgaduie-nu a-U aduce aminte ca, dac staruieti In tcerea
ta fat dc. mine, am s fiu nevoit s spun lucrul
acesta sfatului; i tare ma tern ca ai s cazi sub pe-.
deapsa lcgii celei noi, care este neInduplecata in doninta
de a statornici pacea peste intreg pamintul, chiar Cu primejdia
de-a oinorl jumtate din vietuitoare. Te rog, aadan,
pentru ultima oara, o, fratele meu eel chipes, s-mi
spui macar pentru Ce flU vrei sA-mi raspunzi!
Atunci cocou], care pn aci se inepenise Intr-o ne.
pasare mindr, intinse gitul i, plecIndu-i capul pe-o
parte, Ii cobori privirea ochiului su din dreapta inspre
vulpan, i spuse;
Intradevr, o, fratele meu, vorbele tale sint asupr
capului i asupra ochilor mci, i te cinstesc In inima mea
ca pe un tnimis i ca pe Un pristav i Ca pe Un crainic i
ca pe un Imputernicit i ca pe tin sol al stpInului nostru
Vulturul. Ci, dac flu U-am rspuns, s nu carecumva sa
crezi c am fcut-o din sfniritare on din rzvrtire on
din once alt sim1mint vinovat, o, nu! pe viata ta! am
fcut-o nurnai i numai pentru c eram tare tulburat de
ceea cc vedeam i Inca mai vd In departare, cob jo.s,
inaintea mea!
i vulpanul Intreb:
Allah lie cu tine, o, fratele rneu, i cc vedeai Lu,
i cc Inca rnai vezi acolo? Alungat lie Celviclean ! Ni-
mica de ru, nadajduiesc, on nimica duiitor?
37
Jar cocou1 intirise iari Inca i mai mult gitul, .
spuse
Cum. o, fratele meu, tu flu zreti ceea ce zresc
eu, cu toate Ca Allah a pus deasupra preacinstitului tu
bot doi ochi ptruinztori, macar c oleaca ciacIri - lie
zis fr a te sirnt,i jignit!
Jar vulpanul intreb Cu ingrijorare:
Da spune-mi odat, cc zreti, rogu-m lie! Ca e
Ziu- cc am astzi la ochi, macar ca flu ma tiu nicFdecum
zbanghiu lie zis fr a te supra!
Jar cocosil Glasul-Zoriior spuse i
tntr-adeVr, vd cum se rklic un nor dc pulbere,
i vd in vazduh un stol de soirrii de vintoare intr-un
cerc rotitor!
Jar vulpanul, la vorbele acelea, Incepu sa tremure .t
lntreb, pIna peste poate de tngrijorat:
Asta-i tot ce zreti, o, chip vestitor de bine? Da
pe jos flu vezi nimica gonind?
Jar cocoul Ii aint.i Indelung privirea In zare, rasucinduii
capul ipe dreapta i pe stInga i, pInil la urm,
spuse:
Da! vad ceva cu patru picioare gonind pe JO5, CU
nite lahe sprintene, lung,. subtire, cu un cap micut i
ascutit, i cu nite urechi clpuge. i vine jute Inspre
noi!
Tar vulpanul, tremutind din foate rndularele, Intreb
Au nu-i un ogar ceea ce vezi tu, o, fratele meu?
Allah sA ne apere!
Jar cocoul spuse:
Nu tiu dac este Un ogr, mntrucit eu Inca flu am
vzut asemenea dihanie i numai Allah tie! Da sint
Incredintat, oricum, c e un dine, o, cb.ipuIe!
Cind auzi cuvintele acestea, vulpanul strig:
Sint suit, o, fratele meu, sml iau rinas bun d
latine
i, rostind acestea, dete dosul i Ii arunc picioare]e
n vint, Incredinindu-.se Maicii-Scprii. Lir coco5ul strig dup ci:
Hei, tu! Hei, tu! Irate-al meu, ma dau jos, ma
clau jos! De ce nh ma atepti?
Jar vulpanul zise
Pal, vezi tu, mie mi-e cam sil de cIinele ogar, Cu
care flu sint nici rieten, nici nimic!
Jar cocou1 urm:
Ci, o, chip al binecuvntrii, flu-mi spuneai tu maE
adineaori c vii ca trimis 1 ca pristav din partea domnitorilor
notri, spre a vesti ucazul pcii intre toate neamurile
de pe pamInt, aa cum sa hot.rIt in divanul tu.
turor trimiilor gini1or noastre?
Jar vulpanul rspunse de foarte departe
Da, aa e! Da, aa e! o, fratele meu, cocou1e,
urnai Ca pramatia asta de ogar batu-l-ar Allah!
s-a tinut s flu vin la divan, jar neamul lui flu i-a
trimis nici Un sol, jar numele lui ml a !fost rostit cind
s-au strigat numele ginior care au hotrlt ehemarea la
pace peste tot .pinlntul. i de .aceea, o, cocou1e plln de
gingie, dinuie Inca neprietenia itre neamul meu i
neamul lui, i vrjmAia Intre mine i el! Ci Allah s
be tie bine sntos, pin ce rn-oi Intoarce!
i vulpanul, dup ce gri toate astea, pieri in deprtare.
Jar cocoul scp astfel de coltii dumanului, muitumit
iscusintei i deteptciunii sale. hi se grbl s se dea jos
de pe culmea zidu.lui i s se Intoarc la gospodria eicului,
preamrindu-l pe Allah, carele 11 aduse tndrt
In tihna poiatel sale. i le povesti niimaideclt sotiilor i
vecinilor si pc]eala pe care i-o trsese asupritorului
su din neam de neam. i toi cooii din ogri ridicar
spre vzduhuri chemarea r5suntoare a bucuriei br,
spre a sarbatori izblnda GLasuli4-Zorilor.

tar eherezada, ?n noiptea accea, mat spuse:

19
BRACINARELE TNNODATE

Se pdvestete c un rege ca toll regii edea Intro zI


in jeul su, in mijlocul clivanului, ii pri.inea pe supuii
sai venili Cu plingeri, cInd intr un eic, grdinar de
neserie, i care purta pe Cap Ufl CO Cu poame frumoase
i Cu felurite legume, numai trufandale. Si grdinarul
sArut pmIntul Intre miinile regelui, i chem asu
pra mriei sale binecuvintarea cerului, i ii dete In dar
coul cu trufandale. Jar regele, dup Ce Ii rspunse la
salamalek, IHntreb:
Da ce ai In cou1 acela acoperit cu frunze, o, eicule?
Jar grdinarul spuse:
- 0, rege al vremilor, sInt nite legume proaspete
i nite poame, din cea dintui pIrg de pe pilmInturile
mele, i i le aduc Ca trufandale!
Jar regele zise:
Cu drag inim! Slut primite!
5i regele dete la o parte frunzele care fereau de deochi
cele ce se aflau In co, i vzu Ca erau acolo i nite minunati
castraveti brobonai, i bame tare ispititoare, i
banane, i ptlgele vinete, i lmIi, i felurite alte
fructe, i legume pretimpurii. 5i strig
Maal1ah!
5i lu un castravete brobonat i eroni din el cii
mare poft. Pe urm, spuse hadImbilor s duc totul la
harem. Jar haclimbii zorirA s indeplineasc porunca. 5i
femeile, la rindu-le, mIncar Cu multa desftare trufan
dalele acelea. 51 fiecare lu ceea ce vroi, firitisindu-se una
pe alta i spunind:
Trufandalele din anul care vine s ne aduca sanatate
i s ne gilseac tot bine i frumoase!
Pe urma, impariira roahelor Ce mai ramasese In oo.
5 tc)ate de-un gind spuser:
Pc Allah! trufandalele acestea sInt lucru rar! Si
trebuie numaidecLt s-i dm un baci insului caie ni
ic-a adus !
$i 11 trimiser fel ahului, pri n m ijiocirea hadImbiloi,
o sut de .dinari de aur. Jar regele, tot aa, hi mu11umit
peste mIsur de castravetele cel brobonat pe care ii
mIncase, i rnai adug i el doug sute de dinari de aur Ia
darul sotiilor sale. Jar felahul cpt in felul acesta,
pentru coul lui pun Cu trufandale, trei sute de dinari de
aur. Ci cu asia nu se isprvi treaba. Tntrucit sultanul,
punI.ndu-i felurite Intrebri despre rosturile pomritului
i ale grdinrituiui, i despre Inca alte multe, ii gsi
a-i 11 intru totul folositor i Ii plcur rspunsurile ; cci
felahul avea o vorb diilce, limba spornic, rspunsul pe
buze, mintea rodnic, purtarea frumos lefuit, i graiul
curninte i ales. Jar sultanul vroi s i-l fac indat to..
var :de ospee, i-i spuse:
0, eicule, tii cumva curn se line tovaraue regi]or ?
Jar felahul rspunse:
5tiu.
Jar sultanul ii zise
Asia-i bine, o, eicule ! tntoarcete dcgrab
satul tu, s Ic duci alor tai cele de care Allah 1i-a fcut
parte astzi, i vino cit mai jute Indrt Ia mine, spre
a-mi fi deacuma Inainte tovar de ospeie
5i felahul rspunse ca ascult i e se supune i, dupLi
cc duse alor lui cele trei sute de dinari de aur triniii de
Allah, se Intoarse Ia rege, care tocmai atunci se aezase
Ia :cin. $i regele 11 pofti s ad lIng el, dinaintea tab
lalei, ci st mnSncc i s bea cit o putea. $i 11 gisi in cii
.i mui plicut deolt intIa oarii, i II indrgi dca binelea,
i Ii intrebii:
Dc bun seam cii tu trobuie s tii nite povcti
frumoase dc povestit i tie ascultat, 0; eicule?
Jar felahul rspunse:

2).
Aa-i, pe Allah! Jar la noapte am si povestesc
regehii!
Si regele, Ia vestea aceea, se Invoioi pin peste poate
i se Infior de mu1umire 5], spre a-i da tovaru1ui u
de osp o dovad de grij i de prietenie, porunci au vin
din harem cea mai tinr si cea mai frumoas dintre Inso
itoareIe sultanei, o copilu, fecioar i pecetluit...
Cind povestea ajunse aici, herezada vzu znrii mjjind i,
sfioas, tacu.

Ci Intr-a apte suteiwuzeci i aptea noapte

Urm1

...porunci s vin din harem cea mai tinr i rnai


frumoas dintre Insoitoarele sultanei, o copil fecioar
i pecetluit, i i-o dete In dar, macar c i-o pusese deoparte
pentru sine, Inca dip ziua cind fusese curnprat,
pstrindu-i-o ca pe o bucic aleas. $i puse la Inci.emina
celor cloi proaspe1i insurei un iatac frurnos, in
saraiul de lI.n.g palatul suu, i Imbracat mrel, i druit
cu toate cele de trebuin. 5i, dup ce le ur toate desftarile
pe noapte, ii ls singuri i se intoarse Ia haremul
sau.
Or, tinerica, dup ce se dezbrc, atept cuicat sii
vin Ia en noul ci stpin. lar eicul grdiaar, care in iaa
lui nici nu gustase, ni<i nu vazuse trup all), rmase uluit
de ceea ee vzu acurn, i ii preanri in inIma lui pe acela
carele a zmislit pielea alb. 5i veni ling fat i Incepu
s se joaDe cu ea toate jocurile indatinate Intr-o Imprejurare
ca aceea. 51 iact Ca, fr ca el s-i dea searni
nici cum, nici pentru Ce, copilul eel motenit de la t
tine-san flu vroi s ridice capul, t :rnase aipit, cu tn
ochi frcle via1, i bleojdit in jos. Si grclinarul degeaba
ii tot dojeni ci ii imbrbt, c el flu vr.oi s aud de nimie,
i rrnase surd Ia toate indemnurile, Impotrivindu-se cu
-o neclintire i o ncptInare fr de nici un int,eles. 5i
bietui grdinar, pin peste poate de nedumerit, strg:
Chiar c asta-i o treab de-a mirrile!
lar fata, eu gIndul de-a trezi dorinele eo.pilului, Incepu
s uguiasc cu el, ci s-l clezmierde cu toate minglierUe,
i sIl Indemne ba cu a]intri, ba cu zgiliie1i, ci flu izbuti
neam s-l fac s se trezeasc. $i, tntr-un sfircit, strig:
0, stpIne al meu, deie Allah si desfoare
sporul
$i, vzind c nirnica nu sluj8a la nimica, zise?
0, stapIne al meu, ma cam socotesc Ca tu habar
nu ai din ce prjdn copilu1-de-la--ttine-tu nu vrea s
se trezeasc!
Elzise:
Nu, pe Allah! habar nii am!
Ea spuse:
Pi din pricin c stptnui l.ui este innodat la
brcinri!
El intreb:
i ce-i tie facut., o, preacinstito, ca s deziegam
bracinarue acelea?
Ea spuse:
Nu-t,i bate capul cu asta. $tiu eU ceA de Iacut!
51 se ridic pe dlip pe data, iu nlte tniiie tare i,
aruncind-o intr-o cAuie, lricepu sA-l alume pe sou1 et,
aca cum se tamliaza trupul celor mord, rotind
Allah s-i scoale pe eel morti I Allah s-i scoale
pecei adormii!
51, dup asta, lu un ulicior pun cii ap I Incepu s
stropeasc pruncul-cel-motenit, aca cum se stropeso
trupurile cel-or morU nainte 1e a fti piuzuite cu giIgiul.
51, dupa ce H scLild aa, lu o nfrarn de moselina i
fi Invlui PC copflul ccl adormif, aa cum se pinzuieso
morii cu giulgiul. i, dup cc Incleplini toate aceste pregiitiri
Indtinate pentru o InmormIntare prefcut, tine-rica
le chern pe roabele cele multe pe care sultanul le
pusese in slujba ci i a sou1ui ei; i le art cc leart
Ia bietul grdinar, care sta nemicat, cu trupul pe jumatate
acoperit cu nfrarna i inviuit de un nor de tamlie.
i, la privelitea aceea, ferneile, scotind ipete de veselie
i icnete de rIs, o luar la fug prin sarai povestind
cea ce vzuser tuturor celor care nu vzuser.
Or, dimineaa, sultanul, sculat mai de vrerne ca de
obicei, trimise dup grdinar, tovaraul silu de ospet,e,
i ii Iiiu urrile de dirninea, i II Intreb:
Cum tia trecut noapt.ea, o, eicule?
5i felahul ii povesti sultanului toate cite le piiise,
ftr sii-i ascund nici un arnnunt. lar sultanul, cIrid
auzi :ptania, se porni pe un rIs de czu pe spate; pe
urrn, strig:
Pe Allah, fata care a doftoricit In felul acesta bine
chihzuit Innodarea brcinri1or tale este o fat, druit
Cu tiin, cu iscusinii i Cu minte ! i o iauIndrt, pentru
a mi sluji eu Insumi de ea! -
5i porunci s vinci fata la ci i o puse s-i povesteasc
toate cite se Intiinplaser. Si fata Ii spuse i ea regelui totul
aa curn se urmase, i Ii istorisi Cu toate amnuntele
truda cu care se cznise spre-a risipi somnul copilului
eel indrtnic, lsat motenire, i teaoui de care ptn la
urmil se slujise, fr de izbInd! Jar regele, Invoiosin
du-se peste miisur, se Intoarse Inspre felah, i 11 Intreb j
Adevratu-i ?
Jar felahul dete din cap in semn c este adevrat,
i ls ochii In jos. Jar regele, rIzIn.d din tot gitleju, ii
spuse
Pc viaa mea si-a ta, o, eicule, mai povestete-mI
o daUi curn a lost
$i, c!up ce biet.ul rnn ii mai spuse o data povestea.
sultanul Iricepu s lcrirneze de plcere, i strig
Uallah! sta-i un 1ucru de pomin I
Pc urrn, IntrucIt muezinul tocmai 1i Incepea din
minaret chemarea la rugciune, sultanul i grdi:narul
Isi Indeplinir datorine1e fa de Atoatefctorul, apoi
sultanuispuse
Acuma, o, eicu1e, s-mi povestet.i istorille fgcluite!

lar grdinarul spuse:


Cu tot dragul inimli i ca pe o cinstire datorat
preadarnicului stpIn!
i, ezInd jOS, Cu picionrele ghcmuite sub ci, clinaintea
regelui, povesti

POVESTEA CELOR DOl MINCATORI DE HAIS

Al l, o, doamne i cunun a capului meu, c intr-un


ora ca toate orae1e era un em, pescar ca Indeletnicire,
i mInctor de hasi ca deprindere. Or, dup ce Ii aduna
rodul unei zile de munc, o parte din agoniseal i-o
cheltuia pe merindea guru, jar partea care ii mai rrninca
o cIa pe larba cea inveselitoare din are se scoate haiul.
5i lua trei tainuri de hai pe zi: una pe care o Inghil,ea
pe nemIncate, dimineata, una la prmnz i una la scptatul
soarelui. 5i, In felul acesta, Ii trecea viaa In voioie si
in aiureal. Da asta nu-l Impiedica s-i vad do munca
Iui, pescuitul; ci adescori o fcea intr-un fel tare ciudat.
Aa, intr-o sear, luInd o tutie de hai mai mare ca de
obicei, aprinse rnai Intli o lumInare de scu, i ezu joS,
dinaintea ci, Si incepu s vorbeasc cu sine Insui, pu
rrIndu-i Intrebri i rspunzIndui singur, i bucurIndus
de toate huzururile visului i ale desftArii tihnite.
Si rmase mult vreme aa, Si mi fu scos din vistoria
lui cea rninunat decit de rcoarea noptii i de strucirca

25
lunU In plinitatea ei. i spuse atunci, vorbindu-i singur:
,.Mai, Cutare! ia te uit ! u1ia-i tcut, boarea nopii este
cuiat. iar strlucirea lunii cheam Ia preumblare. Aa
c ai face inai bine s iei din cas i s iei oleac de
er i s priveti fal,.a lunii, la un ceas cind oamenii flu
urnbl pe drurnuri i flu pot ;sti tulbure plcerea i desftarea
singuratic ! 5i, cugetmnd astfel, pescarul iei
din cas i Ii Indrept preumblarea inapre trmul apei.
Or, era tocmai In cea de a patrusprezecea zi a Iunii, i
noaptea era plin de lumin. lar pescarul, vzind pe caldarim
oglindirea talgerului eel argintiu, 1u strlucirea
aceea a lunii drept ap, iar Inchipuirea lui bezmetic ii
zise: ,,Pe Allah, o, pescarule Cutare, .i3ctA c aiajufls pe
rmu1 apei i nici un ali pescar In afar de tine nu se
mai af1 pe mal. Aa mncit bine ai face s te Intorci repede
sa-ti iei undita i s vii s te apuci s pescuieti ce ti-o
clarui norocul in noaptea aceasta ! .Aa gIndi, in sminteala
lui, i asa fcu. Si, aducinduii undia, veni i ezu pe
o piatr dc drum, i se apuc s pescuiasc In inirna strlucirii
lunii, aruncInd firul cu nada pe faa alb oglindit
de caldarirn.
Or, iact c un dul:u peste rnsur de mare, ademenit
de miasma crnurilor cc slujeau de rnomal, se repezi
Ia cirlig, i ii inghii. lar cirligul i se Irthpse in bercgat
i ii pricinui o vtmare atIta de amarni Incit
Inecpu s scuture dezndjduit de. ata undiei spre a putea
s se descatoroseasc de ea. lar pescarul, care .socotea Ca
a prins vrcun pete stranic, tragea din toate puteri1e; jar
clinele, care Incepea s rru mai poat s indure durerea,
trgea i ci In partea celalalt, scotInd nite urlete de te
lua groaza; pin Ce, intr-un sflrit, pescarul, nevrInd
sa lase s-i scape vinatul, fu smucit di be i rsturnat
pe JOS. 5i-atunci, gindind c are sA se Inece in rIul pe
care i-i nzirea haisu1 lui, se porni s scoata nite
ipetc in.fricot.oare strigind dup ajutor. 5i, la zarva
aceea, strjerii din mahala deter nva1, jar pescarul,
cind ii vzu, strig
Srii, o, musulmanilor! Ajutat,i-m s scot petele
acesta npraznic din adincurile apei in care ma tIrte.
Yallab, yallah! sariti odat, voinicilor! Ma inec!
Jar strjerii, tare nedumeriti, Ii intrebarA
Ce-ai pit, o, pescarule? 5i despre cc ap vorbe
ti? $i despre ce pete e vorba?
Jar el le spuse
Btu-v-ar Allah, o, pui de ctea! Acuma-i vreme
de glurnit, on dc-a m ajuta s-mi scap sufletul de La
inec si sscot petele din ap?
Jar strjcrii, care dintru-ntii riseser de nazbItia lui,
se miniar cInd ii auzir ca-i face pui de cea, i se
repezir Ia ci i, dup cc U turnbcir in btaie, ii duser
la cadiu.
Or, si cadiul, Ia fel, cu. Ingaduina lui Allah, era tare
dedat haiu1ui...

Cind povestea ajunse aid, eherezada vzu zorii mijind i,


sfioas, tacu.

Ci Intr-a apte sute nouzeci i opta noapte

Urm

...Or, i cadiul, la fel, cu ingduinta lui Allah, era


tare dedat haiu1ui. Si, cind ii dete searna, dintr-o singur
privire aruncat asupra pescarului, Ca insul pe care strjerii
ii invinuiau c a tulburat tihna mahalalei se afle
sub puterea prafului eel inveselitor pe care i el II gusta Ia
fel dc tare, flu pregeta s-i certe aspnj pe striijcri i s le
27
porunceasca s piece. i dete in searna robilor sal s
a:ba mare grij de pescar i sti orInduiasc un pat bun
in care s-i treac noaptea In deplina 1inite.
Tntr-adevr, dup ce Ii petrecu noaptea toat tihnit
Si netulburat, i toat ziua urmtoare hranindu-se bine,
pescarul fu chemat seara Ia cadiu, care II primi cu toaa
prietenia i se purt fa de el en fa de un Irate. Si,
dup ce cinar laolalt, ezu jos lIng el, Inaintea lumIn
Iriior aprinse i, punIndu-i dinainte nite hwi, incepura
s se Infrupte din ci arnIndoi. $i mistuir singuri
atIta hai cit ar fi lost deajuns s rstoarne cu tuspatru-i
picioarele In sus pIn i-un elefant trecut de o sut
de ani.
Jar cInd haiul Ii se incuib bine in minte, incepu si
Ic stIrneasc pornirile cele pctoase ale firii br.
Or, Ia ceasul aceia, sultanul i vizirul su tocmai se
preumhlau prin ora, arnIndoi strvestiti In negutori.
5i auzir toat zarva cc se revarsa din casa eadiului;
i, cum ui1e flu erau Incuiate, intrar i gsir pe cadiu
i pe pescar In nebunia veseiiei. Tar cadiul i tovarul
sau, cInd ii vzur pe oaspeii adui de soart c intr.I
pes.te ci, se oprir din dantuiahi i le urar bun-venit i
ii poftiri cu prietenie s ad jos, fr a prea stingheri
i In vreun fel de venirea br. Tar sultanul, cInd 11 vzu
pe cadiul cetii dnuind aa, gol teac, dinaintea unui
om tot atIta de gol, Ii zgIi ochii i, plecInclu-se In urechea
vizirului, spuse
Pc Allah! cadiul nostru nu este tot aa de bine
mozestrat ca tovarul sau ccl negru.
Tar pescarul se Intoarse Inspre ci i zise:
Ce ai, m ala, de vorbeti aa Ia urechea stuia?
Sta1i jos ainIndoi, curn v poruncese eu, stpmnul vostru,
sultanul cetatii! Ca de flu, 11 pun pe vizirul meu, dntuitoni],
sa Va reteze capainile. tntrucIt ma socotesc ci
28
veti fi tiind c eu is ehiar sultanul, ci aCesta-i vizirul rneu.
si Ca CU lin lumea intreag, Ca pe un pete. in puinnul
rniiaii mele drepte!
Tar sultanul i rjZjfjjl, la vorbele acelea, pricepur cA
se aflau de fat Cu doi minctori de hasis, din eel rnai
amarniC soi. Tar vizirul, spre ai inveseli pe sultan, I
spuse pescarulul.
5i de cInd, o, stapine al meu, ai ajuns sultan al
cettii? 5i-ai putea sri-mi spui ce s-a fcut Cu stpInul
nostru eel vechi, de dinaintea ta?
Pti 1-am dat jos i i-am spus: .,CarI-te! i s-a
this. Si rn-am aezat In locul lui!
El intreb:
Da sultanul nu s-a Impotrivit?
El rspunse
Deloc! Ba s-a i foarte bucurat s-i descarce asupra-mi
povara cea grea a dornniei. lar eu, ca s-i r.splatcsc
po1iteuri1e, 1-am oprit pe lIng mine, s ma slujeasca.
5i ma gIn.desc s-i istorisese niscaiva povesti, de
1-0 prea ran c s-a lepdat de domnie!
$i, dupA cc vorbi aa, pescarul adug:
Ma trece-o nevoie!
Tar cadiu!, la rindu-i, spuse
5i pe mine!
$1 se apropie de vizir, i vroi s fac i el Ia id Ca pescarul.
Si, dac vazura aa, sultanul i vizirul, potopii
dc ris, srir In picloare i ii luar t1p5ia, strigInde
Btu-i-ar Allah pe mInctorii de hais!
5i-avur mult de cazn pin ce s scape de cei dot
tovarasi smintili.
Or, a doua zi, vroind s-i Implineasc rIsetele din
preseara aceCi, sultanul porunci strajilor s-i dea de
tire cadiului sit se Infitlieze Ia palat, dimpreuna cu oas29
petele din casa lui. Si cadiul, Insoit de pescar, flu zbovi
s vin intre rniinile sultanului, care ii zise:
Te-am chernat, o, aprtorule al legii, pentru ca s
poi, laolalt Cu sotul tu, s-mi arli care este calea cea
mai lesnicioas de a te uura !...
Cind cadiul alizi vorbele acestea ale sultanului, si curri
pe de ait parte cunotea c sultanul avea obiceiul s se
pieumble strvestit, noaptea, pricepu c Ia trsnaia Si Ia
sn-iinteala lui din ajun fusese martor mnsui sultanul, i
se simti pin peste poate de Infricoat gfndind Ca se do-.
vedise fiu de cuviint fat de sultan i de vizir. $i,
czu In genunchi, strigind:
. Arnan! Aman! o, doamne al meu, haiul rn-a
impins la mielji i la necuvinta i
Da pescarul, care din pricina prea multului hai pe
care ii inghiea in fiece zi se afla i acuma tot In stare de
bel,ie, ii spuse sultanului:
$i-apoi ce? DacA tu acurna eti in palatul tu,
asear i fbi eram In palatul nostru.
5i sultanul, pina peste poate de Inveselit de purtrile
pescarului, Ii spuse:
0, tu, eel mal desfatator trsnit din Impria mea,
devreme ce i tu eti sultan, ci devreme ce i eu sint Ia
id, te juruiesc s-rni tii tovarie deacurna inainte In
palatul meu. Si, Intruelt tii sA istoriseti poveti, ndjduiesc
c ai s vrei s ne indu1ce.ti auzul Cu vreuna
dintre ele!
lar pescarul rspunse:
Cu tot dragul inirnii i ca pe o cinstire datorat!
Ci, hotarit, nu pIn n-ai s dai iertare viziruiui rneu,
care-i Ingenuncheat la picioarele tale!
5i sultanul flu preget a-i da cadiului porunc s se
riclice, i 11 iert de boacna lui din ajun, i Ii spuse s
se Intoarc Ia casa i la slujbele lui. 5111 opti la sine
numai pe pescar, care, fr a mal zbovi, ii povesti,
precurn urmeaz, povestea cadiului Tata-al VIntuiturilor!
POVESTEA CADI ULU[ TATA-AL VINTULTUR ILOEL

Sc povestete c tria odat In orau1 Trablus din


Siria, pe vremea lui Harun alRaid, un cacliu care indeplinea
puterile slujbei sale cu o asprime i cu o neIn-.
duplecare pIn peste poate. 5i-aa, ajunsese de pornin
pentru toat lurnea.
Or, cadiul acela al prpdului avea, spre a-i sluji,
o arpoaic btrInL, cu pielea aspr i groas ca pielea
unui bivol de pe Nil. 5i asta! tot ce-avea el ca femeie in
harernul lui. Izgoni-l-ar. Allah cle la mila a! tntrucIt
cadiul acela era de o crpnoepi?e ce u se putea ase
rnui decit cu neinduplecarea liii 1a osIndele pe care le
da. Btu-l-ar Allah! 5i, macar c era bogat, flu tria
decit Cu pline uscatA i cu ceap. $i, dup toate, mal
era i pun de fuduuie, i-.i era ruine s se arate zgIrcit,
i totdeauna vroia s dea dovad de be1ug i de drnicie,
da tria cu legumeala unui cmiiar ajuns Ia captul me
rindelor. 5i, spre a amgi cu o strlucire care nici gInd
s se afle in casa lul, Ii fcuse ravu1 de-.a coperi sofraua
CU 0 fal de rnas chindisit cu horbote de aur.
5i, in felul acesta, ciacA din Intimplare intra careva in
casa lui, Cu vreun necaz, la ceasul mesei, cadiul flu pre
geta s-o cheme pe arapoaucA 1 sdi spun cii glas tare
Pune fata de mas cea cu cuucuri de aur I
5i gindea c aa oamenii. au s cread Ca masa lul
era imbelugat i c bucatele erau tot atI.ta de bune I
de multe pe cit de frumoas era Zata de mas cea Cu
ciucuri de aur. Ci nimenea n-a ft vreodat poftit la
vreuna clintre acele mese aternute pe acea fata strlucit;
i nirnenea flu se amagea, ba dimpotriv, in privina
adevruiti.i despre calicenia cea ticloas a cadiulul. PIn
intr-atita, c se i spuea deobte, atunci cind la vreun
ospt se minca prost: ,,Am fost poftii la fata de mas
a cadiului! 5i-aa Ca omul acela, pe care Allah ii druise
31
cu bogii i Cu flnicii, tria o via cu care flu sar fi
rnulIumit nici cuinii de pe u1iI. Firar ci afurisit si fie
Or, Intro zi, nite ini, care vroiau s i-1 fac bine
voitor Ia 0 pricin, Ii spuser:
0, stpInc al nostru, cadiule, pentru ce flu Iti iei
tu o soie? Intrucit arpoaica cea btrmn pe care 0 ai
in ensi flu este vrednic de mnsuirile tale!
Si ci rspunse
Este careva printre voi care vrea s-mi giseasc
o femeie?
mr unul clintre eel de fat rspunse:
0, stpIne al nostru, eu am o fat tare frumoas,
mr tu 1-ai preacinsti pe robul tu dac ai vroi s-o iei
de sot;ie.
5i cadiul primi tirgul; i nunta se srbtori repede;
i fata fu dusfi chiar in seara aceca in casa soului ci.
$i tirerica era tare nedumerit Ca flu se pregtea de nici
un fel de mas, i c nici macar nu se ponienea de masa;
ci, Intruelt era fatil la locul ci, i Cu mult bun-simt, flu
puse nici o intrebare i, vrInd s se supun deprinderilor
sou1ui ei, Incerca si treaca vremea. La rindu-le, mar-
torn de la casatorie i oaspeii prepuneau Ca nunta aceea
a cadiului avea si prilejuiasc vreun osp, sau macar o
masii; ci nclejdile i ateptarea br se dovedir zadarnice,
iar ceasurile trecur fr en seIrtanul de cadiu sLi
Ic fac vreo poftire. 5i toti plecar blestemIndu-1 pe
miepestrie.
Ci, in ceea cc o privetc pe tinra mireas, apoi aceasta,
dup cc Indur amarnic un post atita de aprig i atIta de
Indelung, ii auzi Intrun. sfirit pe sou1 ci c o cheain
pe arapoaica cea cu piele de bivol i ii poruncete s pregiitensc
sofraua i s atearn pe ea faa cu ciucuri de
aur i podoabele cele mai frumoase. $1 arnrita de mireas
ndtjduia atunci c are sa poat Intr-un sfIrit s se
despagubeasca de postul ccl greu Ia care fusese osIndita,
eu (a!e totdeauna trise, in casa tatIui ci, in mijiocul
belugului i al bunstriL Ci vai de ea i de ea! C
s mai fac, atunci cind arpoaica aduse, drept once
alt tabla Cu rnIncruri, o farfurie pe care erau trei
buci de pline neagrA i trei cepe? 5i, Intrucit mireasa
nu cuteza s fac nici o micare i flu pricepea nimic,
cadiul lu cu mult luare-aminte o bucat de pline i
o ceap, Ii dete o parte la fel i arpoaicei, i o pofti pe
tinerica-i nevast s cinsteasc ospul, spunIndui:
Nu te sfii s guti din darurile lui Allah!
Si Incepu s mnInce cu o duioie care videa cit
de mult preuia ci minuntia mesei acelela, lar arpoaica
i ea, la fel, mIntui repede ceapa, de vrerne ce asta
era toat masa din ziua aceea. 5i biata nevast amgit
dete s-ncerce a face i ea ca ci. 5i, pIn la urm, se ridic
de la mas, nemIncat, biestemind In suflet Intunecimea
soartei sale. 5i trei zile trecur aa, in cumpAtare,
cu tot aceeai chemare de la ceasul mesei, cu tot aceleai
podoabe frumoase pe sofra, cu tot acelai chindeu cu
ciucuri de aur, cu plinea cea neagr i cu cepele jalnice.
Ci, In cea de a patra zi. cadiul auzi nite ipete Infricotoare...

Cind povestea ajunse aid, ehereZada VZU zorli iniJin(I


sfioas, tcu.

Ci Intr-a apte sute nouzeci si noua nba pie

Urm:

...Ci, In ce de a patra zi, cadiul auzi niste ipete mnfrico


toare ieind din harem. Jar arpoaica veni s-i dea de
tire, ridicInd mIinile inspre cer, c stpIna el In cas se
rzvrtise impotriva lumli Intregi, i c a trimis dup
33
taic-su. lar cadiul, minios, se duse Ia sotie cu ochii
aprini, Ii rcni tot felul de lucruri urite i, invinuind-o
c sar fi dedat la tot soiul de dezmturi, ii tie piirul
cu dea sila i se lepda de ea, spunindu-i:
Eti desprit de mine, cu cele trel lepdziri
o izgoni cu minie, i !ncuie poarta dup ea. Btu-l-ar
Allah ! Ca i se i cade s fie blestemat!
Or, flu Ia multe zile de la desprenia de nevast,
se rnai gsi un muteriu care s-l imbie pe ciirpnosul
acela, plod de crpnoI, a-i lua fata de sotie, mulurnit
slujbei care Ii fcea de mare fobs pentru mult lume.
$i se Insurl cu fata, care fu osprtat in acelai fel i
care, neputind s indure mai mult de trei zile ajunarea
cu ceap, se rzvrti, i fu i ea, tot a.a, alungat. Da
ata flu sluji de Invtur i altora; intrucit cadiul mai
gsi inca multe fete de mritat, .si se insur cu ele rind
pe rind, ca s be alunge apoi dupA o zi sau douL din
pricina rzvrtirii br Impotriva p!inii celei negre i a
cepebor. S
Da cirid despareniile de sotii se inmulUra mntr-un
chip atita de peste m1sura, zvonul despre zgIrcenia cadlului
rzbtu i la urechile la care pin atunci nu razbatuser,
jar purtarea lui fa de soiile sale ajunse s
fie de poveste Ia toate taifasurile din harernuri.. $1 cadiul
ii pierdu toate lefterille cu putin fa de toate rnijlocitoarele,
si flU rnai se putu cu nici un chip s se rnai
I nsoare.

Or. intr-o sear, chinuit de motenirea de la ttine-su,


iiitrucit nici o femeie nu-l mai vroia, cadiul se preumbla
pe-afar din ora, cInd vzu venind Inspre el o femeie
ciare pe 0 catirc de culoarea sturzului. i rmase tulburat
tie Infti.area ei cilibie i de hainele-i bogate. melt,
ridicindu-i sflrcurile musttilor, se lndrept inspre ea.
cu o leganare dulee, ii fcu o temenea adinc i, dup
salamalekuri, ii spuse:
0. preaaleasa domnita, de unde vii?
Ea rspunse
De pe diftimul care se afl indrtui tu!
lar cadiul zimbi a ride i spuse:
Da, de bun seam! da, de bun seam! stiu I
Da din ce ora?
Ea rspunse:
Din Mossul!
El Intreb:
Eti fat on eti mrjtat?
- Ea spuse:
Smnt Inca fat!
El mntreb:
Nu vrei, dac-i a.a, s-mi s1ujeti de-acuma inainte
de sotie, jar eu In schimb s-i fiu brbat?
Ea rspunse:
Spune-mi unde locuieti, iar eu am s ma ingrijesc
sa capei rspunsul chiar mime.
i cadiul o lmuri cinei el i unde sta. Da e tia!
$ill ls, lunecIndu-i Inspre ci zImbetul eel mai fgduitor,
din coada ochiului.
Or, a doua zi dirnineata, feticana Ii trirnise stire
cadiului, spre a-i vesti c primete s se mrite cu el,
dac-i d de zestre cineizeci de dinari. Tar mate-fripte,
zbuciumindu-se amarnic impotriva crpnoeniei din el,
scoase Si numr, data fund patima pe care o simtea pentru
fat, cei cincizeci de dinari, i o Insrcin pe arapoaica
sA se ducA s-o cheme. i fetiscana, nelepadIndu-se de
fAgAduiala data, veni, Intr-adevr, In casa cadiului ; iar
cAstoria fu repede Incheiat. dinaintea martorilor, care
apoi numaidecIt piecarA, fArA a fi fost omeniti in nici
unfeL -
i cadiul, credincios deprindenilor lui, ii spuse ar
poakei, cu Ufl gias pun de falA:
Aterne fata de mas ce Cu ciucuri de aur!
i, ca de obicei, pe masa falnic ImpodobitA, se adusera,
cirept once bucate, cele trei coji de pline i cele trei cepe.

35,
Lu Linia mireasI Iu cu o infiare foarte muurnit
cea de a treia porie i, cinci s1Iri, spuse
Alharndu lillah ! Mrire lui Allah! Ce rnas rninunat
ani rnincat
i insoti strigaiea aceea cu Un zimbet de nernsurat
niul1urnire. Jar cadiul, dac vzu i dac o auzi aa, strig:
Slvit si lie Cel-prealnalt, carele Intr-un sfIrit
mia hrizit, in drnicia sa, o sc>ie ce ingemiIneaz In
ea toate desviririle i tie s se multumeasc cu ce
i se d1uiefte, multurnindu-i Atoateziditorului i pentru
mult i pentru puIin
Da orbul de scirtan, ritanul prpdi-l-ar Allah!
habar nu avea Ca ursitoarea ii i osindise, in mintea cea
afurisit a tinerei Jui mirese.
Or, a doua zi dirnineaa cadiul plec la divan, jar
nevestica, in lipsa Iui, mncepu s cerceteze una dupa alta
toate ungherele casei. $i-aa, ajunse la o Incpere cu
ua bine zavorIta, i hictuit cu trei 1coaie cIt toate
zIlele, i IntritL cu trei rInduri de drugi de tier virtoi,
care ii stirnir o aprig dorint dea vedea ce se afl
Inluntru. 5i, dup ce se Invirti o bun bucat de vreme
de jur imprejur, i dup ce cercet bine ceea ce avea de
cercetat, pIn la urrn baga de seam o crptur pe ling
ciubucria zidului, cain cIt un deget de mare. Si se uit
.prin crapatura aceea, i fu pIn peste poate de uluit si
de .bucuIoas cind vizu ca acolo mnluntru era Inghesuit
averea cadiului, numai aur i argint, In nite cldri de
ararn puse pe jos. 5i numaideelt Ii trecu prin minte s
se prilejuiasc fara 4e zbav de norocul acela nen..
djduit; i dete fuga s caute o ramur lung de palmier,
pe care o mInji bine la virf u nite aluat lipicios, i o
yin pe gaura din perete. 5i tot mnvirtind binior ramura,
ci1iva bani de aur se lipir de virful ramunii pe care tine-
rica Ii trase numaidecit afar. 5i se duse in iatacul ei,
o ehen-ia pe arapoaica i Ii spuse, Intinzlndu-i banii de aur:
Du-te degrab Ia suk i adune nite pita cald Inc
din cuptor, presrat Cu Susan, nite orez cu ofran, ni.te
came frageda de miel, i tot ce vei putea sa gseti mai
bun ca poarne i ca dulciuri!
Si arpoaica, uluit, raspunse Ca ascult i c se supune,
i dete zor s Indeplineasc poruncile stpIne-si, care,
clnd tuciuria se intoarse din suk, o puse sa Intind tvilc
i irnpari Cu ea lucrurile cele gustoase pe care le adusese.
lam negricioasa, care IntIia oar in viaa ei mIca 0 mas
atita de bun, strig:
Tinea-te-ar Allah, o, stpin a mea, i fcea-te-ar
s schimbi In grasimea cea mai aleasa minunt,iile cu care
ma hranesti tu acuma! Peviata ta! mi-ai dat sa maninc,
numai la masa aceasta, datorat drniciei palmei tale,
nite buntturi pe care eu flu le-am gustat vreodata (te
cInd ma aflu in slujb la eadiu!
Jar tinerica ii spuse
Ei, dac dorti In fiecare zi nite bucate la fel,
ba i mai bune decIt cele de astzi, flu ai decit a te supune
Ia tot ce ti-oi spune eu i s-ti tii limba Incuiata
In gur fata de cadiu.
5i balaoachea chem asupra stpine-si toate bine
cuvIntrile, i Ii multumi, i ii srut mIna, fagaduindu-i
supunere i credin. IntrucIt nu avea de ovit nici
baremi o clip s aleaga Intre belug i bunastare pe
de-o parte, i lipsuri i legumeal amai pe de alta.
$i cInd, ctme pmInz, cadiul se intoarse acasa, strig la
arpoaic
0, roabo, aterne fata de mas cea cu ciucumi de aur!
5i, dupa ce cadiul se aez la mas, nevasta-sa se
ridic i ii aduse ea Insi cea ce mai rmsese de hi
ospu1 cel minunat. Jar el mInc cu mare pofta i se
bucurA de o mincareatita de buna, i Intreb:
- De unde-s bucatele acestea?

37
tar ea rspunse:
0, stpine a! meu, eu am in orau1 accsta foarte
multe rude, una dintre ele mi-a. trimis astzi hurittile
acestea, pe care nu am pus pret decit cu gindul de a
le imprti Cu stpinul meu!
Jar cadiul Sc firitisi hi sinei c s-a Insurat cu o femeie
ce are nite rude attta de scumpe.
Or, a doua zi, creanga. de painier lucri ca i intlia
oura, si scoase din comoara cadiului cIiva bani de aur,
cu care sotTia lui trimise s se cumpere nite bucate
minunate, printre care i tin miel Indopat Cu fistic, i
pofti i vreo citeva vecine s impart cu ea masa aceea
strlueitli. Si ii petrecur vrernea intre ele in ehipu:! ccl
mai plcut, pInt. la ceasul de Intoarcere a cadiului. $i
femdfle se cIesprir atunci, cu fgduiala c ziua. aceea
do binecuvIntare so va mai Innoi, cu toat chagostea. Tir
cadiul, de cum intr in casi, Iistrig.aripoaicei
A;terne fata cle mas cea cu ciucuri cle aur!
5i, cInd masa fu ihtins, scirogarul bitu-l-ar
Allah ! rmase tare uimit vzind pe tablale crnuri
si bucate hic i mai bune i mai alese decit (dc din
ajun. 5i pun de ingrijorare, Intrehi
Pc capul meu ! de uncIe-s lucruiile acestea atita
de scumpe?
Jar tinra nevast., care 11 siujea: chiar Ca, rispu.nse
0, stpin.e, 1initete-ti sufletul si insenineazi
ochii, ci, fr a te frminta mai niult In privi.na. bunuriliw
pe care Allah ii. le trimite, flu te gindi decit s ic rnninci
cit mai bine si s-ti bucuri luntrurile. tntrucIt
tabialele acestea cu bucate mi-au fost trirnise de o mituI
de-a mea, i rn-as socoti fericit dac stpinul rneu vu fi
multumit!
tar cadiul, peste rnsur de bucuros c are o sotie atita
de bine inrubedenit, i atita de drgstoas, i atIta de
grijulie, flu se mai gtndi dectt s se foloseasc pe cIt puteca
de atita fericire nepltitL tncit, dupA un an de asernenea
/
trai, cadiul prinse atIta ,grsme, lar burdihanu] Iui se
buici Intr-un chip atita de aVdIt, C lOcUitQrii din ora,
4cind vroiau s dea o. asemuire pentru un lucru mare, spuneau.:
,,E mare ca pintecele cadliului! Ci 1mate-Iripte -
alungat lie Pirdalnicul! habar nu avea despre Ce
ii atepta i c lemeia lui fcuae jurmint s le riizbune
pe toate bietele fernei cu care el se Insurase i-apoi
aproape c le fcuse s moar de foame, i Ic izgonise
dup cc le tiase prui i se lepdase de ele rostind pe
rtotdeauna desprania de trei on. i iact cc se apuc
s fac muieruca, spre a-i ajunge tinta i spre ai juc
renghiul.
Printre vecincie pe care le ospta ea zi dc zi, se
afla i o srmani femeie insrcinat, care mai avea cinci
copii, i al crei sot era un harnal ce deabia cItiga atita
-cIt s fac fa1 la nevoile cele mai apstoare ale casei.
Ian sotia cadiului ii spuse Intro zi
0, vecina inca, Allah ti-a dlruit o casI pliri de
plozi, jar brbatu] tu flu are cu cc s v hrineasc. Si
iacit-te c iari eti Insrcinat, din vrerea Ceiui
prealnait! Au n-ni vrea tu, dup cc ai sl aduci PC lurne
pe noul-nscut, s mi-i dai sl Ingrijesc i s-I crese eu
ca pe copilul meu de vrerne cc Allah nu rn-a biecuvintat
i pe mine cu darul rodirii? 5i I.i fgduiese, in
schirnb, c n-ai s duci lips nicidat de nirnic, si Ca
belugul are s-ti binecuvinteze casa! Ci flu-ti cer decIt
sii nu spui Ia nirneni nimica, i s-rni dai copilul pe USCUflS,
asa ca nimeni din n-iahala s flu tie nimica!
lar nevasta hamalului prirni tirgul i fgdui s plstrcze
taina. lar in ziua cind nscu, in mare tain, ii date
sotiel cadiului copilul nou-nscut, care era un baiat gras
cit doi copii de seama lui.
Or, in ziua aceea, nevestica gti chiar ea, pentru ceasiil
mesei, o cratitA plin cu un amestec de bob, dc mazre, de
fasole aib, de varz, de linte, de ceap, de ctei de ustu-.
roi, de felurite firuri i de tot soiul de seminte piperate
39
i tie mirodenli pisate. 5i, cInd cadiul se Intoarse acas, tare
nifoinetat din pricina burdihanului su cel mare care era
gol-golul, nevasta ii dete s mnInce amestectura aceea
bine Inniiresmat, pe care el o gsi foarte bun i din
care se Infrupt hplete. Si mai ceru de cIteva or i
Infuleci pmni la urm tot ce se afla in crati, spunInd
N-am mai mincat niciodat o mincare atIta tie uor
Lunectoare pe gIt! Vreau, o, nevastL smi gte.ti in
fiecare zi o crati si rnai mare decit asta! Intrucit ndjduiesc
c rubedeniile tale nu au s-i curme drnicia!
Jar nevestica rspunse:
Fie-ti toate astea plcute i uoare de mistuit!
tar cadiul Ii mu1tumi pentru urare i se firitisi inca
o data c are o soie atIta tie desavIrsita i atIta de grijulie
fa de plcerile lui.
Ci nici flu se scursese bine un ceas de vreme de la
masa, Ca pIntecele cadiului i Incepu s se umfie i sa
sporeasc vazInd cu ochii; i o mare hrmlaie, ca un
vuiet de furtun, razbatu din luntrurile lui; i nite
bubuituri Infundate, ca un tunet Infricotor, Ii zguduir
temeliile, Insoindu-se nurnaidecIt cu nite junghieturi
cumplite, cu nite sgetturi i cu nit dureri prin vintre.
$i inglbeni de tot la fa, i incepu sa geam i s se
rostogoleasc pe jos ca un ulcior, inindu-se cu amIndou
inlinile de burt i tipInd
Ya Allah! e-o furtun in pintecele mele! Of, cine-o
s ma scape!
5i in curind flu mai ptu s se opreasc a flu Incepe
s urle, chinuit de zvIcnituriie tot mai amarnice din burta
care ajunsese mai umflat ca un burduf pun. Jar la
tipetele lui, nevast-sa dete fuga la el i, cutInd s-l
uureze, ii dete s Inghi.t un pumn de praf de anison i
de fenicel, care aveau sA-i implineasc pe data rostul.
5i, totodat, spre a-i alma i a-i Imbrbta, Incepu s-l
minglie peste tot, aa cum se mingIie un elefant bolnav,
i s-1 frece uure1 pe partea Indurerat, trecIndu-i mina
peste ea. i deodat se opri, scomnd un ipt ascuit, urmat de un ir de strigte do minunare i de ubiial,
i zicind
Yuh ! Yuh ! cc minune ! minunea minunilor! o, stpIne
al rneu ! o, stpine al meu!
Jar cadiul, cu toate durerile cele arnarnice care 11 fceau
si se zvircoleasc, Intreb
Ce ai ? Si de ce minune e vorba?
Ea spuse:
Yuh! Yuh! o, stpIne al meu, o, stpine al meu!
El intreb:
Ce ai, spune-mi odut!
Jar ea rspunse
Numele lui Allah fie asupra-i i Irnprejurul tiu
$i iari ii petrecu mina peste pintecele cel bIntuit
de furtun, adugind:
Prearnrit s fie ccl prealnalt, carele poate i carele
face once vrea el ! Fie-i tainele lui implinite, o, stpine
al meu!
Jar cadiul, Intre dou urlete, intreb:
Ce ai, o, femeie? Spune! Btute-ar Allah, cl ma
chinuieti aa!
Eazise:
0, stpine al rneu, o, stpIne al meu, irnplineasc
i-se vrerea! Eti insrcinat! Jar naterea st s Inceap!
La vorbele acelea ale sotiei, cadiul se ridic, in pofida
junghieturilor i a zvicniturilor, i stnigA:
Ai innebunit, o, muiere? Da de cInd rmin Insarcinati
barbatii?
Easpuse:
Pe Allah! flu tiu ! Da copilul se mic In pIntecele
tale! i-1 simt cum d din picioare, i-i pipi capul Cu
mIinile mele!
5i adug:
Allah arunc sminele zmislirii unde vrea elf
-Fie e preanirit! Roag-te intru Profetul, o, brbate!
41
i cadiul, prad junghiurilor, spuse:
Asupra-i fie toate binecuvIntiri1e toate milele!
5i, sporindu-i durerile, incepu iari s se zvircoleasc,
urlind de te lua groaza; i Ii fringea mIinile, i ma mal
putea s rsufle, atita de cumplit era frmmntarea din
pIntecele lui. 5i deodat iacit uurarea! Lung i rsuntoare,
o vintuitur Infricotoare se slobozi din Iauntrurile
lui, de fcu s se cutremure casa toat, i ii
ls pe cadiu leinat sub npraznica repezitur a rbufnirii
ei. 5i un ir Intreg de alte multe vintuituri, bubuind
tot rnai stins, se rostogolir mai departe prin aerul tremurat
al casei. Pe urm, cu cea m.ai de pe urm borboroseal,
asemeni unui vuiet de tianet, In cas se ateriiu Iini
tea. Si incet-mncet isi veii Si cadiul in fire, i vzu,
culcat pe o saItelu dinaintea lui, un prunculet, Inftrat
in scutece, i care ipa i se zbuciurna. $i o vzu i
pe nevast-sa, care spunea:
Mrire lui Allah i Profetului su pentru naierea
aceasta fericiti ! Alharndu lillah, o, brbate
5i se porni s ingine toate numele cele sfinte asupra
culcuu1ui pruncului i asupra capului soului ei. Jar
cadiul flu mai stia daci dormc-a, dac era treaz, on dac
durerile prin care trecuse ii vintuiseri puterile miniji.
lns n avea cum s tgduiasca mrturia sknturilo.r lui
i vederea acelui prune nou-nscut, i mncetarea durenilor,
i amintirca furtunii care se dez1nt,use din pintecele
lui II sileau s dea crezare nateri aceleia uluitoare. Jar
pornirea de mama fu mai tare i ii fcu s rimeas -
pruncu!, i s spun: -
Allah arunc sminta i zamislete unde vrea ci
5i pIn i bArbatii, dac aa-s meniti, pot s prind rod
i s nasc la soroc!
Pe urm, se Intoarse Inspre sotie i-i spuse:
0, nevast trebuie sA te !ngrijeti a-i gsi o doic
acestui copil I Intrucit eu nu pc4.s4 alaptez I
Iur ea rspunse:
M-arn gIndit i la asta! lar doica este cola, ateapt
in harem! Da eti incrinat, o, stplne al meu, Ca sinii
ti n-ar fi crescut i c n-ai putea s-l alptezi pe copilul
acesta? Intrucit, tii bine, nimica flu este mai bun ca
laptele marnei!
lar cadiul, tot mai niuc, ii pipi pieptul cu spaim
i rspunse:
Nu, pe Allah! sint precum erau, fara nimic in ci!
$i-aa! lar pirdalni.ca de muieru.c se veselea in sufletu!
ei de izbincla tertipului. Pc urm, vroind s-i ducA
viclenia pin la capt, ii indemn pe cadiu s se cuice
in pat .i s stea a.a, ca femeile dup ce nasc, patruzeci de
zile i patruzeci de nopt,i, fr s iasA din cas. i se
apuc s-i dea de but buturile ce se dau de obicei la
uzelor, i s-1 ingrijeasc i s-1 rasfee in toate chipurile.
$1 cadiul, peste mAsur de vlguit de junghieturile cele
grele din vintre, pe care le indurase, i de toatA rscoleala
din inaruntaiele sale, flu int!rzie muTt pin ce s adoarmA
adinc, spre a flu se mai detepta clecit h1 tIrziu, neit.
mat la trup, da tare beteag in minte...

CInd povested ajunse aici, $cherezadn vizu ZOlik mijind i,


sfiousft, tcu.

Ci Intr-a opt suta noapte

Urin:

..spre a flu se rnai cletepta decit hat tirziu, nevtmat


Ia trup, da tare beteag la minte. i cea dintli grij a lul
fu de a o ruga pe nevast-sa s pastrze cu grij taina
aceiei Intimplri, spunindu-i

a
0, vai cle pcatele noastre dac oarnenit ar afla de
cadiu c a nscut Un prune viu!
Jar afurisita, departe de a-I 1initi In privina aceasta,
se apuc si sporeasc ingrijorarea, spunIndu-i:
0, stpine al rneu, flu numai noi tim despre IntImplarea
aceasta minunat i bincuvintat! IntrucIt toti
vecinii notri o i tiu, de Ia doica noastr, care s-a dus,
In ciuda Indemnurilor mele, s le dezvluie minunea i
s trncneasc In dreapta i-n stInga; i e tare greu s
opreti o doic s plvrgeasc, tot aa cum e greu
acuma s mai pui capt zvonului acesta In ora!
i cadiul, pIn peste poate de dobOrIt tiindu-se de
povestea tuturora, i prilej de bIrfeli mai mult on mai
puin suprtoare, ii petrecu cele patruzeci de zile de
zcere nemicat in pat, neincumetindu-se s se clinteasc,
de frica vreunor beteuguri i a singerarilor, i chibzumd,
cu sprIncenele incruntate, la starea lui cea jalnici.
i Ii zicea: ,,Neindoielnic! rutatea vrjmailor mei,
care-s multi, are s m invinuiasc de lucruri mai mult
sau mai puin de rIs, de pi1di c m-a fi lsat ticIoit
In vreun chip nemaipomenit, i au s spun : <<Cadiul este
un ticlos! Hotrit, cadiul este un ticlos! A, chiar Ca
degeaba s-a mai artat atIta de aspru in judecle lui,
dac avea s ajung la ticloie i la ftug! Pe Allah!
cadiul nostru este un ticlos ciudat !> Or, eu, pe Allah,
e mult de cind habar flu rnai am de nite lucruri ca acelea,
i flu la vIrsta mea a mai putea s-i ispitese pe cei
dornici !
Aa cugeta cadiul, netiivid ci numai carpanoenia lui
11 adusese la toat viuzoleala asta. i cu cit chibzuia mai
mult, Cu atita I se intuneca mai tare lurnea dinaintea ochibr,
S1 CU atita mai de ris i mai de jale i se prea st.area
lui. melt, de Indat ce nevast-sa hotrI c putea s se
scoale fr tearn de beteuguriIe de dup natere, grbi sii
se dea jos din pat i s se spele, da fr s se Incurnete a
iei din cas spre a se duce la hamniam. i, ca s ocoleasc
zeflemelile i inepturi1e, de care nu avea cum s mal
scape de-aci Inainte, dac ar mai fi stat in ora, hoti1
s se mute din Trablus, i Ii deschise inima fat di
nevast-sa care, tot prefcindu-se ca-i pare rau s:l
vadA curn ii las cisa i curn se 1ipsete de slujba 1w
de cacliu, flu pregeta s se Invoiasc i si-l Indemne .si
se duc, spunIndu-i:
HotarIt, o, stpine a! mew ai dreptate s te miiii
din oraul acesta blestemat, pun de limbi afurisite, (!d
numai pentru o bucat do vreme, pIn ce s-o uita inti!uplarea
aceasta. 5iatunct ai si to intorci ca s-1 cre$i
pe copilul acesta, cruia ii eti i tat i mama totodati.
i pe care, dac vrei, avern s-l numin, spre a ne aduce
aminte de naterea lui cea de-a mirtirile. 1zvoru1Minuni-
tiilor!
Si cadiul rspunse
Nu este nirnica impotri Va
5i, pe noapte, se strecur afar din casU, lsiiidu-si
nevasta s aib grij de Izvorul-Minuna1ii1or i de lucrurile
i de hainele din cas. 5i iei din ora, ferind u1iele
umblate, i plec inspre Damasc.
5i ajunse la Damasc, dup o cltorie grea, da rningIindu-se
cu gindul c, in oraul acela, nimeni flu tia riici de
el, nici de povestea Iui. Ci avu pacostea s aud istorisindu-se
povestea lui, prin toate locurile de adunare ale
oamenilor, de ctre povestaii la ale eror urechi i
ajunsese. $i, aa cum s temuse, povestitorii din ora,
on de cite on spuneau povestea, mai adugau cite un
amnunt i, spre a-i face pe asculttori s rId, 11 Inzestrau
pe cadiu cu nite rndulare de pornin, i ii irnpnau
cu toate sculele catIrgiilor din Trablus, i 11 numeau cii
vorba de care ci atIta se InspimIntase, fcindu-l hi,
nepot i strnepot al unuia pe care ii nurneau cu ULI
nume pe care el flu i-l rostea lui !nsui. Da, spre norocul
su, nimeni nu-l tia cum arta ia chip, i putu in felul
acesta s treac nebgat de seam. 51 seara, cInd strabatea
41,
ocuri1e pe unde se aineau povestaii, flu se putea stptnI
s nu se opreasc, spre ai asculta povestea care, In gurile
icr, ajunsese peste fire; hitrucIt acuina flu numai un copil
avusese, ci o droaie de copii in ir uul dup altul, i,
pIn la urm, atita de mare era hazul In mijlocul celor
de fa, c pln i el Incepea s rId cu ceilali de povestea
lui, bucuros c nu-1 cunoate nimeni, i zicmndu-i:
,,Pe Allah! snmi pun In cIrcA tot ce-or vrea, numai s
flu mA cunoascA vreunul! i trAi aa, tare schivnicit.
Intr-o calicie IncA i mai aprigA ca Inainte. i, cu toate
acestea, ii lefteri pInA la urmA toti banii pe care ii adu
sese cu ci i, intr-un sfirit, ajunse de-i vindu, ca s
trAiascA, piflA i hainele; intrucIt flui venea a se hotri
sA cearA bani, prin vreun sol, deja neyastA-sa, spre a n
se vedea nevoit s-i dezvAluie locul unde Ii tinea gal
biorii. Cad nu-i da prin gInd nicidecum, amAritul d
el, c glbiorii aceia fuseser dibuiti de multA vreme. $i
se amgea c sotia lui trAia mai cleparte pe spinarca rudebr
i a vecinilor, precurn ii fcuse ea sA creacl. 5i stare,i
lui do saracie ajunsese atIta de mare IncIt fu nevoit, ci,
cadiul de odinioar, sA intre crtor de moioz, Cu ziua,
la un zidar.
5iaa se scurscra vreo cIliva ani. 5i, prpdituI do el.
ducInd povara tuturor blestemuribor arunc-ate rsupra--i do
toti oro.psit,ii judeelor lui i do tot,i oropsiUi zoIrccniei lui.
so scovIrgise ca o mIt uitat incui.at Intrun pod. 5ia
tunci se gindi si Se intoarca la Trablus, ndjduind a
anii or fi ters amintirea paaniei lui. Si plecii din Damasc
i, dup un drum tare greu pentru trupul lui slbit.
ajunse la pori1e Trablusului, oraul .su. 5i, tocmai cind
intra p poarta cetatii, vzu nite copii ce Sc jucau i 11
auzi pe unul dintre ei spunind altuia:
Cum vrei s cItigi la joe, cInd te-ai nLisut in anul
ccl rAu al cadiului Tata-al-Vintuituribor?
$1 bietul de el fu bucuros dacA auzi vorbele acelea,
gIndind: ,,Pe Allah! ptania ta s-a uitat, de vreme ce alt
cadiu, flu tu, s1ujete acurna de zicaILi pentru copii!
5i se duse Ia copilul care vorbise despre anul cadiului
Tata-al-VIntujturilor sill lntreb
Cine-i cadiul acela despre care ai pornenit, i pentru
cc I se zice Tata-al-Vintuiturilor?
i copilul istorisi toat povestea ruttii nevestei
cadiului, cu de-amnuntul, dc Ia Inceput pIna Ia sflrit.
Ci flu-i de nici un fobs s-o mai spunem o data.
Cind scirtanul cel btrln auzi istorisirea copilului. flu
rnai avu ce si se indoiasci de pacostea lui i pricepu Ca
fusese de risul i de batjocura rAutt,ii neveste-si. Si,
Islndu-i pe copii s-i vacta dc jocul br, se repezi lnspre
cas, vrInd In mInia lui s-o pedepseasc pe afurisita care
isi risese de el atita de crud. Ci, cInd ajunse, gasi casa
cu toate uile vraite, cu tavanul spart, Cu zidurile pe
jumtate nruite. i pustiit din culme pln-n temelii,
i dete fuga Ia comoar, dar flu mai era nici cornoara,
nici urm de cornoar. nici rnireasrn (to comoar, mmicnirnica.
Jar vecinii, cind 11 vzur venind, deter fuga
si-i povestir in hazul tuturora c e multA vreme de clad
sotta lui p!ecase, socotindu-1 mort, i c luase cu Ca, nu
tiau in ce 1ara departata, tot ce se gsea in casit. 5i,
afindu-i in felul acesta nenorocirea lui Intreag, si vzInduse
inta risului lurnii, carpanosul eel btrmn prsi
degrab orau1, fr s mai Intoarc Indarat capul. Si
flu se mai auzi nimica despre el niciodat.
5i asta-i, 0, rege at vrernilor, spuse mai departe mIn
ctorul de hai. povestea cadiului Tata-al-VIntuiturilor,
curn a ajuns Ca pIn l.a ureehile mete. Ci Allah stie mai
bine!

lar sultanul, dup cc auzi istorisirea aceasta, se zgiln


de plcere i de multumire. i ii drui pescarului un caftan
falnic, i U spuse:
Allah lie cu trLe, o, gura de zahr ! mai istorisete-m
0 poveste din pove.tile pe care le tii.

7
i ininctorul de hai. rilspunse :
Ascult i m. supun!
i povesti

iAGARUL CADI(J

Am auzit, o, norocitule rege, c a fost oclata, intr-un


ora din tara Egiptului, un om care avea slujba de
zapciu i care, drept aceea, era deseori nevoit s Jipseasc
de acas. i, eum flu prea era druit cu brbtie, intru
ceea ce se cheam brbat druit, soia lui flu pregeta s
se foloseasc de plecrile lui spre a se Intuini cu drgutul
ei, un flAciandru ca luna i gata pururea s-i rnu1umeasc
dorurile. melt femeia 11 Indrgise. pln peste poate, i,
in schimbul plcerilor pe care i le druia acesta, nu se
mutumea a-i da s se Infrupte cu tot ce era mai bun
in grdina sa, ci, cum flciul flu era bogat i Inca flu tia
si citige bani cu aliveriuri1e, Ii pltea toate de cIte
avea nevoie, necerIndu-i vreodat s-i dea banil indrt
atminteri decit in alinturi, in giugiuleli, i In altele
asemenea. $i-aa, amIndoi triau eel mai dulce trai,
ghiftuindu-se i drgostindu-se Ifltre ei cit ii tineau puterile.
Slav lui Allah, acela carele ciruiete unora putinl,,
lar pe a1ii ii blestem cu neputerea! De neptruns sint
gindurile tui
Or, Intr-o zi, mumbairu1, soul muierustii, Inainte dc-a
pleca la slujbele lui, li pregti catIrul, umplu una dintre
desage cu hIroagele i cu hainele trebuitoare, i ii
spuse neveste-si st-i umpl cellalt sac al desagilor cu
merindea de drum. lar titierica, bucuroas ca scapi de
el, ii dete degrab tot ce dorea, da flu putu s-i gseasc
pime; IntrucIt plinea de sptmIria aceea se sfIrise, jar
arapoaica tocmai se pregtea s frrninte alta pentru saptmlna
urmAtoare. Atunci zapciul, nemaiputmnd .s atepte
pIn sa se coaca plinea acasA, se duse sa cumpere din
48
suk. Si Ii 1s mgarul, pln una alta, cu samaru-n spinare,
n grajd, legat la iesle...

Cnd povestei ajunse aid, $cherezada vzu zorii inijind i,


sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute una noa pie

Urrni:

...5i Ii ls mgarul, pIn una alta, cu samaru-n spi-.


nare, in grajd, legat la iesle. lar nevast-sa rmase in
curte, ca s atepte acolo, pIn ce s-o Intoarce brbatu-su;
Si deodat Ii vzu venind pe drguu1 ei, care credea c
taxidarul plecase de muit. 5i ii spuse femeii:
Am mare nevoie de nite bani. Trebuie s-mi dai
numaidecit trei sute de drahrne!
5i ea rspunse:
Ma jur pe Profet! Nu am acuma, si nu tiu de
unde s-i iau!
Jar flcul spuse
E aci magarul, o, sora mea! Ai putea s-rni dai
migarul sou1ui tu, pe care-i vd cu samarul pe el,
legat la iesle, i s ma due s-1 vInd. 5i capt pe el, pe
puin, cele trei sute de drahrne de care am trebuinta,
mare trebuint!
Jar nevestica, uluit de tot, striga
Pe Profetul, habar flu ai ce vorbeti! Da brbaturneu,
cInd s-o Intoaree i n-o mai gasi mgarul?! La
asta flu te gIndeti? Are s ma invinuiasc, de buna
seani, Ca eu i-am prpdit rngarul, IntrucIt rn-a lasat
s atept aici, i are s ma bat

49,
Ci flcul lu o Inftiare atita de amrit, i o rug
cu atIta iscusin s-i dea mgarul, melt muieruca flu
putu s se Impotriveasc rugminii lul i, cu toat spaima
pe care i-o stirnea sotul ei, zapciul, Ii ls s ia rngaru!,
da numai dup ce ii descotorosi de tot trhatul.
Or, flu peste mult se Intoarse i soul, cu daraburile
de puine la subsuoar, i se duse la staul s le pun
In desagi 5i s-i Ia mgarul. i vzu cpstrul mgarului
agt,at Intr-un ciii, i samarul i desagii aezati pe paie,
da rngarul nu, nici urm de mgar, nici miros de mgar.
i, pini peste poate de nedumerit, se Intoarse Inspre
ncvast-sa i-i spuse
0, femeic, ce-i cu mgarul?
lar sotia, fr a se tulbura, rspunse cu glas 1ini.tit
0, fiu al mou1ui meu, mgaru1 a plecat mai adineaori
i, din pragul porii, s-a intors inspre mine i mi-a
spus Ca se duce s judece irnpricinaii la divanul de
judeuri al oraului
Cind auzi asemenea vorbe, taxirgiul, pun de mInie,
ridic pumnul asupra neveste-si i rcni:
0, denato, cutezi sa-ti bai joc de mine Au tu
mi ftii C numai clintr-o lovitur pot s te turtese?
Tar en, fr a-si pierde nim.ica din senintate, spuse:
Nurnele luj Allah fie asupra ta i asupra men, Si
imprejurul meu i imprejurul tu! Cum sri-mi bat
de tine, o, fiu al mau1ui meu? $i-apoi de cind a Ii eu iii
stare s te inel cu ceva? i-apoi, i de-a vrca s cutez,
iscusinta i agerimea minUi tale ar dibci pe data nsco-.
cirile mdc cele stingace i necioplite. Da, cii Ingduina
ta, o fiu a! mojului meu, trebuie sa-ti spun, mntr-un
sfirit, un lucru pe care pin acuma flu rn-am Incumetat
sa ti-i spun, de team ca flu cumva darea lui in vileag
s flu traga asupr-ne vreo napasta fr de mIntuire!
AiM, dar, Ca mgaru.l tau este vrjit i, din vrerne in
vreme, se presehimba in cadiu!
lar mumbalrul, ctnd auzi una ca asta, se minun s
Ya Allah!,
Ci nevestica, fr a-i da rAgaz sA mai seoat i alte
strigte de uimire, nici s cugete, nici sA vorbeascA, urm
cu ace1ai glas plin de Incredere linititA:
tntr-adevr, mntlia oarA cind am vzut dintr-odat
ieind din staul un om necunoscut, pe care nu-l vzuern
cmnd intrase, i pe care nici mai inainte nu-1 mai vzusem
vreodat, mi s-a fcut o spaim 1nfricotoare i, IntorcIndu-i
spatele i acoperindu-mi repede fata cu poala
rochiei, pe care mi-am ridicat-o, Intrucit atuncea flu aveam
nici un fel de iamac pe cap, am dat s-mi zvIrlu picioarele
In vint i s-mi caut scparea in fug,, cci tu nu
erai acas. Ci omul s-a apropiat de mine i mi-a spus cu
un glas pun de greuta.te i de buntate, fr s-i ridice
ochii inspre mine, de fric s nu-mi fac ruine: ,,Liriiste
te-ti sufletul, fata mea, i insenineaz-ti ochii! Nu
sint nicidecum un strain pentru tine, Intrucit eu sInt
mLgarul fiului moului tu! Da din urea mea cea adevrat
sint fptur omeneasc, i sint cadiu ca indeletnicire.
i am fost prefcut in mgar de ctre vrjrnaii pa care-I
am, i caie-s dedai la vrjitorii i la farmece. i, Intru
cit eu flu cunosc tiintele br cele tainice, ma aflu fri
de scpare i fr de fljCj 0 arm impotriva br. Da cum
ci sInt, oricum, nite drept-credincioi, imi ingaduie din
cmnd In cInd, in zilele de judecl,i, s-mi iau chipul de orn,
din rnigarul care sInt, ca s ma due s impart judetele
Ia divan. i trebuie s-mi due zilele astfel, ba mgar, ba
cadiu, pIn ce Allah preainaltul ra binevoi s ma deziege
din descintecele vrjmaibor mei i s sfarme vraja pa
care mi-au scris-o.! Ci fie-ti mil, o, binevoitoarea mea
ma rog tie, pe printele tu, pe maica ta i pe toti ai ti,
s flu pomeneti la nimeni despre stare mea, pici nicar
fiului mou1ui tu, birarul. Cad, dac ar afla de taina mea.
ar fi In stare, intrucit e om de credint luminat si un
tare grijuliu pstrtor al datinelor credintei, s se descoto51
roseasca de mine, ca s nu rnai aib in casa lui o fpturA
ce se af l sub puterea vrjilor; i are s ma vInd la vreun
felih, care rn-ar chinui de dimineata pIn seara, .i mi-ar
cia S mnInc niscaiva pleav rnuced, pe cit vremc aid
o due bine in toate privir4ele! Pe urm, a adugat:
,,Mai am ceva s te rog, o, stpmna mea! o, preabuno!
o, binevoitoareo! i-anurne de-al ruga pe stpmnul meu
z(lpciul, fiul rnoului tu, s flu mai ma inepe prea tare In
fu id, cind e grabit, intrucit partea aceea a trupului imi
e (Iaruit, spre pcatele mele, cu o simtire peste msurA
si cu o gingie de neInchipuit ! i, dup cc mi-a vorbit
a%a, mgarul nostru, preschirnbat in cadiu, rn-a lAsat
intr-o mare nedumerire i s-a dus s judece la divan.
$i-acolo ai s-1 gseti, .clac vrei. Or, eu, o, fiu al mou1ui
meu, nu putearn s tin. pre.a Indelungata vrerne numai
pentru mine taina aceasta grea, mai cu searn acuma cmnd
ma aflu invinuit i cind ma primejduiesc a-ti stIrni mInia
i izgoana! i Irni cer iertare de la Allah c mi-am inclcat
in felul acesta fgduiala ce i-o fcusern amrItului de
(acilu de-a flu spune la nirneni despre starea lui de mgar!
$i de vreme ce fapta s-a svIrit, ingduie-rni, o, stApine
al rneu, s-ti dau un sfat, i-anume de a nu te despri
de mgarul acesta, care nu nurnai cii e un dobitoc minunat,
1plin cle rivnii, i cuminte, i care nu se vintuie nici(
data, i e pun de shah, neaniitIndu-i decIt foarte arare
seula cind este privit, da care, ha caz de nevoie, ar putea
sa-ti dea nite sfaturi tare bune in treburile cele incilcite
ae .pravilniciilor i despre temeiurile cutiirui on cutiirui
lucru deal legilor
Dupii cc zapciul auzi vorbele acestea ale sotiei sale, pe
care o ascultase cu o mnfiitiare tot mai minunatil, niimase
pin peste miisuri de uluit i spuse:
Da, pe Allah! treaba asta-i dc-a mirrile! Da ce
am eu de fiicut acuma, cind flu mai am miigarul la 1n-
clemin, i cind trebuie s plec s string dinile din cutare
i din cutare sat din Imprejurimi? Da macar tii la care
ceas urnieuz si se intoaiciEi? On te poineneti ei mi
ti-a spus nirn lea Ifi pnivina aceasta?
Jar muieruca rspunse:
Nu, n-a spus la care ceas. Nu mi-a spus decit c se
(Iuce si judece la divan! Or, eu tiu prea bine ce-as face
dac a fi in locul tu! Da flu-i de fliCi 0 nevole s dau
povel,e unuia rnai detept i, fr de tgad. mai iseusit
i n)ai ager decit mine!
lar tntlul zise
Ci chiar siaa, ia scoate ce ai ! Am s d urnped
dac chiar eti proast dc-a binelea!
Ea spuse:
Pi eu, in locul tu, rn-a duce drept la divan, wide
se lfie cadiul, a lua In min un pumn de boabe i, cInd
a ajunge dinaintea arnrItului cel vrjit care se af l in
capul divanului, i-as arta de departe ceea cc am in min,
i i-a da de inteles, prin semne, c am trebuin de sluj
bele lui de mgar. i ci rnar pricepe i, intrucit are simmIntul
datoriei, ar iei de la divan i ar veni dup mine,
mai ales cInd ar vedea boabele, hrana lui cea mai plcut,
i flu s-ar putea opri s flu vin dup mine!
Or, cind auzi vorbele acelea, stringtorul de biruri
socoti tare ineiept gIndul sotiei sale, i zise
Socot e asta-i tot ceea ce am mai bun de fcut.
HotrIt, eti o femeie tare la sfaturi.
i pieca de-acas, dup cc iu un purnn de boabe,
pentru Ca, de n-o putea s-i induplece pe mgar cu vorba
bun, macar s4 poat amgi cu ispita mincrii, meteahna
lui cea rnai dt seain. i, pe cind se deprta, nevasta ii
mai stri.g
i mai cu seam, 0, fiu al moului meu, ferete-te
s nu care umva s te mmii pe ci i s-1 loveti; intrucit
tii bine. cit e de nzuros i, pe deasupra, rnai este,
atIt ca mgar cit i ca un .cadiu ce se afl, do clou on
indrtnic .i zca!
53
Si. Cu povata asta de pc urrn, zapciul indernn inspre
divwi i intri In sala de judec, unde, pe o podin, edea
cacihil.
$1 se opn Ia capztul saul, in spatele celor cc se aflau
acolo, si, ridcind mina in care tinea pumnul de boabe,
incepu cu ceaialt mIn s-i faca semne de grabnic poftire
cadiului, semne ce vroiau s zic rzvedit : ,,Hai jute!
Tiebuie s-Ii spun ceva ! Vino Incoace! Si cadiul, pin la
uin. vzu semnele acelca i, cunoscind in insul care i Ic
fieea pe unul dintre zapciii de frunte, gIndi Ca o fi vrInd
sn-i spunn apaite niscaiva lucruri dc searn, on sw-i
clea vreo stije grabnic din partea valiului. $i se ridicl
pc data, oprind mersul judetelor, i se du in sala de Ia
inirare dupa zapeiu, care, spre ai ademeni mal virtos,
-mcrgca Inairite- 1, artmndu-i boubele i indernnindu-L
pnin semne prin viu grai, aa cum se face cu trigarii.
Or, de indat. ce amindoi ajunser in sala de Ia in
ti-are, zapciui se aplec Ia urechea cadiului i ii spuse:
Pc Allah! o, prietene, sInt tare necjit i tare rnIhnit
i tare amrit de fermectoria care te tine vrjit. $i,
de buna seam, nu ca sa te supr am venit aici dup
tine, cia trebule numaidecit s p1cc pe data la s!ujha mea,
i nu pot sa te atept pin s-ti ispraVe!ti ziua aici. Ma
rog dar tie s te preschimbi fr dc zabava in magar ii
s ma 1ai s incalec pe spinarea ta!
$i, vzIndu-1 pe cadiu cii se trage Indiiriit Cu Spalrnii,
pe miisuri cc asculta, zapciul liii un glas pUn de mare
duioe i adiiugii:
Ma jun ie pe Profetul asuprai fie rugiiciu
si tihna! Ca, dac vrei s vii tndatii duii thine, niciodatii
flu am sil te mai inep In fund cu strimurarea,
cad ttu cii eti tare ginga i tare piipind In cee cc
privete partea aceea a trupului ta! Hai, vino, rniigrusul
meu, prietene a! meu bun! $i al sii capeti, in seara
aceasta, un tam de douii on mai mare de boabe i de
lucernii proaspiui!
i-aa! Jar cadiul, gindind c are de-aface cu un nej
bun scpat de la maristan, se trase Incetior Incetior inspre
ua sUii, pIn peste insur de riucit i cle spe
nat, i mai galben ca ofranu1 la fatA. Ci zapciul, vzind
c are s-1 scape, fcu o sritur sprinten i trecu Iritre
el i ua dinspre divan, t!ndu-i In felul acesta calea. lar
cadiul, nevzInd nici un strjer i nici pe nimenea pe
care s-l cheme in ajutor, gsi cu cale s se poare cu
dulceal, cu grij i cu gingie, i Ii spuse zapciului
S-ar prea, o, stpine al meu, Ca i-ai pierdut magarul,
socotesc cu, si ai vrea altul In locul lui. Or, ni
mica mii rnai Interneiat, dup piirerca mea. Iactt, dar,
din parte-mi, trei sute de drahrne, pe care i le dau spre
a putea sa-1 cumperi altul. i, cum astzi este zi de tIrg
la sukul de vite, are si fie lesne si alegi, la preu
acesta, ccl mai frumos mgar.
i, spunind acestra, scoase de l chimir cole trei sute
do cirahme, Ic dete zapciului, care prmi tirul, si so in
toarse in S?la de judee, luInd o Infiare aezati i in
gIndurata, ca i cum tocmai i sar fi dat o veste cLspre
vro trah de mare Insemntate. Si Ii zicea In sinci.:
,,Pe Allah e vina mea ca am perdut In felul acesta trei
sute do drabme ! Dai rni bine aa, decIt s fi strnit
gilceuv do fat, cu Impricinaii mei. 5i-apoi, am sa izbutesc
eu s-mi c3pt Indrt banii, pe spnarea pricina
i1or 5i ezu pe locullul, i cuse rnai departe judee1e.
5iatita Cu el
Estimp, zapciul, iacUi! 1nd ajunse la sukul de vite,

spre a-si curnpra Un mgar, - incepu s cerceteze Cu luare-aminte i pc Indelete toi mgari , unul cite unul.
5i, pin Ia urm, zri un mgar tare bun, care-i pAru s
ab toate insuirile cerute, i deocIat cunoscu Ca acela
era chiar mgarul sau. lar mgaru1 ii cunoscu i el i,
dIndu-i urechile pe spate, Incepu s fornie i s rgease
de bucurie. Ci zapciul, tare catranit de obrznicia
55
asinului, dup toate cite so petrecuser, se trase iric1nt,
seuturinclui miinile, i strig
Nu, pe Allah! flu pe tine am s te curnpr, dac
am trebuint, de mgar credincios, intrucIt, ba cadiu, ba
rngar, n-ai si poIJ s-ti faci cu adevrat treaba!
Si se deprt, scos din fire de cutezanta mgarului su,
care indrznea s-l imbie a-i cumpra. i se duse de curnp
iri altul, i se intoarse degraba acas, spre a-i insmara
i a incaleca pe el, dup cc ii povesti neveste-si
toate cite I se intimplaser.
$1, in felul acesta, datorit minUi pline de rod a muierustii,
sotia zapciului, toat lumea fu mu11umit i riimenea
flu rrnase pigubit. Intrucit, dac ficiandrui dobIndise
banii de care avea trebuin, jar sotul rostuise
Un mgar mai bun, fr s dea o drahm din buzunarul
siu, nici cadiul flu zibovise s-i capete banii, citig1nd
cinstit, de pe urma impricinatilor indatoritori, de dou
on mai mult decIt ii dedese zapciului.
$i ata-i, o, preafericitule rege, tot ce tiu eu despre
migarul cadiu. Ci Allah tie mai bine!

1)up ce sultanul ascult istorisirea aceasta, strig


0, gur de zahr, o, tu, eel mai desfttor dintre
tovarii mei, te cftnesc cpetenie peste cmrai!
5i porunci s fie gtit pe data cu insemnele slujbei
lui, i ii pofti sil ad jos lIng el, i Ii spuse
Pe viata mea i-a ta, o, cap al cmrai1or mei, tu
de bun seam c trebuie s mai tii vreo poveste. i
mult mi-ar plcea s te aud cum mi-o povesteti!
lar pescarul minctor de hai, ajuns cmra peste
sarai, Cu ucazul ce-i dase ursita, rAspunse:
Cu tot dragul in.imii i ca pe o cinstire datorat!
i, bMngnind din cap...

- Cind povestea ajunse aid, eherezada vzu zorfl niUifld


gfioas, tcu.
Ci intr-a opt sute doua noapte

Urrn

...Iar pescarul mInctor de hai, ajuns crnra peste


sarai, cu ucazul ce-i dase ursita, rspunse:
Cu tot dragul inimii i ca pe o cinstire datorat
Si. bi1ngnind din cap, istorisi

CADIUL [ MAGARU$UL

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, Ca triau odata,


intr-un ora ca toate orae1e, un orn cu femeia lui, oameni
sraci, vinztori de porumb copt, i care aveau o
fat ca luna, ajunst Ia vIrsta de mritif. i vru Allah
ca un cadiu s-o cear de nevast ji s-o capete de Ia pariiflii
ei, care i deter clegraha Invoirea, macar c preacinstitul
cadiu era de o uritenie cumplit, cu o barbLi
aspr ca tepii ariciului, i ceacIr de-un ochi, i-aa de
btrin IncIt ar fi putut s treac thcpt tat al feticanei.
Da era om avut i se bucura de mare vuz.
Jar prinii fetei, nejincluind decit la imbuntirea pe
care maritiul acela avea s-o aduc starii i vielii br, flu
se gindir c, dac bogi1ia poate s inlesneasca fericirea,
riu ea ii este Si terneiul. Da de altniinteri cadiul avea
s simt in curind, pe pielea lui, necazurile i helelele
unei Insurtori ca aceea.
Incepu, cadiul, aadar,. spre-a incerca s se fac p1icut,
In ciuda cusururilor legate de trupul lui, din pricina bitrinetii
i a urIciunii, s-o cop1eeasc in fiecare zi cu
tot alte daruri pe soa sa cea tineric, i s-i Indepli-.
neasc pIn i cele mai mrunte nazuri. Da el uita c
nici darurile, nici indeplinira nazurilor flu preuiese cit
dragostea cea tinereasc i care stinge pojarurile. 51 se
I7
plIngea in sufletul su c nu gsea nimic din ceea ce
atepta el de la sotia lui, care, aitminteri, i fr de nici
o pricepere, flu avea cum s-i dea ceea ce nu tia, din
pricina lipsei ei de Invtur.
Or, cadiul avea de cirac un dic tInr, pe care ii Indi
1gise mult i despre care nu putea s se opreasc a-i
vobi deseori soiei sale. i, tot aa, flu putea s se
opreasci, macar Ca lucrul acesta este potrivnic obiceiurilor,
s-i povesteasc flcului despre frumuseea soiei
i despre iubirea pe care el i-o purta, i despre nepasarca
sniei s9le fa do ci, in pofida a toate cIte facea
pentru ca Intrucit aa ii orbete Allah pe insul cruia
i se cuvine pierzania! Ba mai mult! Pentru ca s se Irnplineasc
serisele, cadiu impinse sminteala i orbia pin
la a iI ala intr-o zi pe flciandru, de la fereastr
tineei lui sot,ii. Si, cum flcul era frumos i p1cut, ti
nerica so Indragi de tinerel. $i, cum dou mimi care se
cauta tot ajung pin la urm s se gseas i s Sc impreune,
impotriva oricror piedici, cei doi tinerei izhutir
s ine1e ochii cadiului i s-i adoarmi veghea zuliar.
liii coDjiancira Ii indrgi pe copilandru mai mult deelt ca
re lumina ochilor i, dindu-i sufletul, I se drui i cu tot
trupul. Jar calemgiul ccl tinerel ii dote indrt sporit
o fcu s guste ceea ce batrInul cadiu flu izbutise nici1atiis
trezeasc. 5i amIndoi trir in felul acesta peste
nIsur de ferici, vzIndu-se mereu i Indrgindu-se zi
du zi tot mai mult. lar cadiul se arta multumit c o
edea pe nevast-sa cum se fcea tot rnai frumoas de
tiicrel,e, dc sntate i de prospeime. i toatA lumea era
fericit in felul su.
Or, nevestica, spre a putea s se Intilneasc fr de
nici o spairn cu drguul ci, se Intelesese c el ca, dac
are s agate Ia fereastra dinspre grdin o nafrarna alb,
flAcul poate s vin la ea s-i tin tovre; dar, dac
nfraia. va fi rosie, flcul trebuia sA se Iereasc a veni,
iiitrucit ifrania aceea vroa sa insemne ci btrinul cadiii
este acasi.
Ci vru soarta ca intr() zi, tocinai cInd iritinsese nframa
cea albi, dup cc cadiul plecase Ia divan, nevestica
s aud nite bti gribite Ia u i nite strigte; i
ii vizu indat pe sotul ci, sprijinit de braieIe unor hadin
bi, i galben tot, i sciitmbat tot Ia chip i Ia tnfti
are. lar haclimbii o Imuriri c bietul cadiu fusese Cupiins
pe neateptate la d:van de un zor, i c flu mai
ZaboVise s vimi acas s Sc Ingrijeasei i s se odihneascfi.
Si chiar ci bietul moneag avea o fa atita de
jalnic incIt tinerica, nevastsa, in ciuda ceasuiui nedorit
Ia care picase i a tulburrii pe care sositea accea o stIrnea,
mncepu a-I stropi cu ap de trandafiri i a-i da ingrijirle
de trehuint. 5i, dup ce ii ajut si so dezhrace,
ii culc in patul pe care i-I aSternu ehiar ea, si unde,
uurat ca urmare a ingrijirilor cei dase soUa, flu peste
mutt adormi. !ar tinerica vroi s se foosease de rgazuI
pe care i-i aducea intoarcerea aceea fr do veste a sotului,
spre a merge s faci o sId la hammam. $i, in
zorul In care so afla, uit s dea jos ntframa cea a1b a
intilnirilor so pun In be pe cea a opreIitibor. $1,
IUIii(I ifltl() Iegturi i.ire Inrniresmate, pIeei de-ieas i
se close In hamrnam.
Or, diacul eel tinr, vzmnd nirarna alb in geam. se
sui Cu pas sprinten pe tcrasa vccinCi, dc unde, dup nravul
!ui, sari pe terasa cadiuiui i intr in odaia unde de
obicei o gsea pe dragua sa ateptindu-l goal goiu
sub inveiitoarele patului. 5i, intrucit ferestrele de Ia odaie
erau Inchise dc tot, jar in odaie, tocmai spre a ocroti
somnul cadiului, stpinea un intuneric mare, i cum nevest
ica adesca, ca sa se joace, U prirnea pe flcu In tcere
i flu da sernn de viat, se apropie de pat rizmnd i,
ridicInl pturile, ii duse mina repede, ca pentru o mln.
giiere. $1. na beleaua! La atingerea aeeea, caleingiul II
trase mina cu sclrb i cu spaim, da nu indeajuns de
59
repede, melt cadiul, sirind din somn, i lecuit dintr-odat
de rul lul, Infc mmna aceea i sari cu nilnie asupra
stpInului ei. i, dInciu-i puteri mInia, In vreme ce pe
stpInul mIinhi uluiala ii intuia in nernicare, ii trmnti la
.pamInt, in mijiocul odii, cu o piedic i, mnhmndu-l bine
i apucindu-l pe dup brIu, pe negur, 11 aruncA In ldoiul
In care se tin saltelele In timpul zilei, i care acum
era desehis i gol, Intrucit saltelele fuseser scoase afar.
i puse capacul repede, i Incuie lada cu cheia, fr a
avea vreme sa vad chipul celui mnculat. Jar toat vinzoleala
aceea care Ii incinsese sIngele, pricinuind In el .0
intoarcere mIntuitoare, fcu s-i capete pe deplin puterile;
aa c, Irnbrcmndu-se, cadiul 11 Intreb pe hadImbul
de Ia poart unde a plecat nevast-sa, i dete fuga s-o
atepte la ieire, dinaintea porii harntnamului. Intrucit
ii zicea: ,Mai inainte de a-I omorl pe eel nepoftit, trebuie
s tiu dac a fost In ine1egere cu nevast-mea. Pentru
aceea, am s-o atept colea la ieire i am s-o due
apoi acas, i, dinaintea martorilor, am s-o pun fat cu
eel din lada. Intrucit, dat fund Ca sInt cadiu, trebuie ca
lucrurile s se petreac aa cum scrie la lege. $i-atunci,
am svd lmurit daca este numai Un vinovat, on dac
sInt doi prtai. In cea dintli Imprejurare, am s-l sting
de pe fata pmIntului Cu chiar mIna mea, dinaintea ,martorilor,
pe eel Inchis; iar in eel de al doilea caz, am s-i
sugrum pe arnindoi, cu cele zece degete ale mele!
Si, chibzuind aa i tot rsucindu-i in minte gIndurile
acestea de razbunare, Incepu sa opreascil, una cite una,
pe baieitele care intrau In hammam, spunInd fiecreia:
Allah fie cu tine! spune-i femeii mele cutare s
ias afar pe data, IntrucIt am de vorbit cu ea numaidecIt!

Da spunea vorbele acestea cu atIta repezeal i cu


atita foe, i avea ochii atIta de aprini i faa atIta de
galben, i da din mImi atIta de anapoda, i glasul ii era
atita de tremurtor i mnfiarea atIta de plin de miie,
Incit ferneile, Infrieoate, o luau Ia fug, scoInd ipcte
subtiri i IuIndu-l drept nebun. Jar cea dintui dintre do
care i duse pIn la capt solia, In mijiocul slii harninainului,
Ii aduse aminte dintr-odat copilandrci, sotia cadiuiui,
de negrija ei i de uitarea In ce privcte nframa
cea a1b pus in gearn. Si Ii zise: ,,Gata! sint pierdut,
fr de scpare! 5i numai Allah tie Ce-n Li ptit driigu
uI meu ! 5i dete zor si ispriiveasci scalda, pe cind
in salA soliile bieitelor vcneau repede-repede, una (lUIJa
alta, jar sou1 ei, cadiul, ajunsese singurul simbure (10
vorb al femeilor speriate. Ci, spre norocul ei, nici una
flu o cunotea pe copilandra care, cle aitminteri, se prefcea
c flu ia aminte nicklecum la ceea ce se spunea, do
parc lucrul flu o privea deloc. 5i, dupii cc se imbrc,
se duse in sala de la intrare, unde vzu o vinztoare
srac de nut, ce sta jos dinaintea griimezii ci de boabe,
din care vindea la bieie. 5i p chern i ii spuse
Tua mea cea bun, iact colea un dinar de aur

pentru tine, dac vrei s-mi Imprumui pe-un ceas ins macui tu eel albastru i coul eel gol de i ng tine!
Jar btrIna, bucuroasi de chilipirul acela, Ii clete cosul
de rchit i prpditul de amac fcut dintr-o pInz
amrIt. Ia copilandra se Invlui cu iasmacul, 1ui cosul
in min i, strvestit aa, iei din hammam.
5i, In ulit, 11 zri pe brbatu-su, care se vInzolea de
cob cob, dind din mimi, dinaintea porii, i blestemirid
Cu glas mare hammamurile, i pe femeile care se duc Ia
hammam, i pc stpInii hQrnmamurilor, i pe zidarii de
hammamuri.
Tar ochii-i ieeau din cap, i fcea spume la gur. $i
fcmeiuca se duse la el i, schimblnduii glasul, i prefcIndu-
i-l ca al vInztoarebor de pe ulite, 11 intreb
dac vrea s cumpere nut. Jar el atunci Incepu s afuriseasc
nutul, i pe vInztoarele de nut, i pe cei care
seamn nut, i pe cei care mnlnc nut. Jar tinerica,
rIzInd de nebunia lui, 11 ls i o lu inspre eas, fr a

61
fl cunoscut, sub strvestirea el. 51 intr in cas, i se
sui repede In odaia ei, 0 auzi nite gemete. 5i, nevzind
pe nimeni in odaia la care dschLsese degrab ferestrele,
I se fcu fric i tocmai se pregtea s theme hadlimbul
ca s-o liniteasc, i cleodatA auzi limpede c gemetele
ieeau din lada de saltele. 5i dete fuga la acea lad, de
la care cheia flu fusese luat, i o desehise strigInd:
In numele lui Allah eel atoateierttoru1 si milo
slrdnicul

Cind povestea ajuasc aid, $iwrezada vazu zorli mjind i,


sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute treia noapte


Urrn:

...5i dete fuga la acea lad, de la care cheia nu fuses


luat, i o desehse strigind
In numele lui Allah eel atoateierttorul Sj miloslrdnicul

5111 vzu pe iubitul ei, gata s-i dea sufletul din


pricina innbuelii. 5i, cu toat spairna din ea, femeiuca
flu se putu opri s flu pufneasc In ris cInd ii vzu pe
flcul ei ghemuit acolo, cu ochii Incruciati. Ci se i repezi
s-l stropeasc cu ap de trandafiri i s-1 Invioreze.
5i, cind Ii vzu bine Intremat i in fire, afl degrab tot
ce pise; i pe data copilandra L fAcu socoteala cum
s orInduiasc totul.
5i-.aveau, In grajdul br, o asin care, chiar In ajun,
ftase Un pui de mgru. 5i copilandra dete fuga la
grajd, IuA In brate puiorul cel mititel de mgar i, aducIndu-l
in odaia el, 11 aez In lada In care fusese Incuiat
diacul, i inchise capacul Cu cheia. 5i, dup ce ii srut
drguul, II trimise de-.acolo, spunindu-i s se intoarc
atunci cind o vedea ca semn nfrma cea alb. Si, la
rmndu-i, se intoarse degrabA la hammam, i ii vzu pe
brbatu-su cum se vinzolea Intr.una In lung si-n lat,
afurisind hammamurile i tot ce urmeaz. 5i, cind o vzu
c intrii In hammam, strig dup ea i II spu:
0, vInz1toareo de boabe cle nut, spune-i femeii
mele Cutare Ca, dac mai zbovete acolo inauntru, ma
jur pe Allah c am s-o omor pina-n seara, i c Li drim
hammainul in cap!
lar copilandra, rizind in sufletul ei, ajunse in sila de
Ia intrare a haminamului, dete Indrt vInzitoarei de
boabe de nut iamacu1 i cou1, i iei numaidecIt, cu
Iegturica de rule Ia subsuoara, znicindu-i oldurile.
Or, de cum o zri, cadiul, soul ei, se repezi in ea
si ip
Unde-ai Lost? unde-ai Lost? Te-atept aid de dou
ceasuri! Hai, ia-o dupa mine! Vino dupa mine. o, vic
eano, o, stricato! Haide!
lar copilandra, oprindu-se din mers, raspunse:
Pe Allah! ce ai? Numele lui Allah Lie asupra1
Cei ai, 0, bIrbate? Te-al smintit, dintr-odat, de fad
atIta zarv pe ulit, tu, cadiul oraului? On te pomenes
a boala ceea 1-o fi spulberat judecata i i-o Li scrtntit
inini1e, de rtu mai ai nici un fel de cuviinta in lurne si
pe u1i fa cle Liica rnouiu1 tu?
lar cadiul se burzului:
Destul cu vorbele de clac! 0 s spui tu acas ce
al de spus ! hai dup mine!
5i porni inainte, dlncl din mtini, tipind i vrs!ndu-i
otrava, fr ca totui snI spun vreo vorbi de-a dreptul
neveste-si, care vene d-up el, tacuta, la zece pasi In
urm,

63
5i, cInd ajunser acas, cadiul o Inchise pe nevast-sa
in odaia de sus, i se duse s cherne eicu1 mahalalei si
Inca patru martori, cum cere legea, precum i pe toti
cu care putu s se Intilneasc de prin vecini. Si ii aduse
pe toi in odaia cu lada, unde se afla sotia lui, i unde
el dorea s-i aiba de martori la ce avea s urmeze.
CInd intrar In odaie, cadiul i toi cei care ii mnsoeau
o vazura pe tInra nevestica, acoperita Inca de iamacurile
ei, care se trsese intr-un ungher, spre fund,
vorbind singur, da in aa fel melt s fie auzit de top.
5i spunea: ,,O, vai de pcatele noastre! bietul brbatu-.
meu! Boala ceea 1-a smintit! De bun seam ca a innebunit
de-a binelea, dac a ajuns s ma potapeasc aa
cu Injurturile i dac aduce in harem nite brbati
strini! 0, peatele noastre! Brbati strini in haremul
nostru! i-au s se uite la mine! Vai! Vai! e nebun, e
nebun de tot !
5i Intr-adevr c btrmnul cadiu era intr-o asemenea
stare de mmnie, de glbeneal i de tulburare, Incit, cu
barha care-i tremura i Cu ochii care ii ardeau, chiar c,
dup chip, prea s fie lovit de frigurile nebuniei si de
dambla. Aa c vreo cItiva dintre cei care 11 Insoteau cutau
s-1 1initeasc i il sftuiau s-i vin in fire; ci vorbele
flu fceau decIt s-1 IntrIte i mai ru, i zbiera la ei
Intrati! Intrati! N-o ascultati pe ticloas! Nu v
lsati Induioati de bocetele vicleniei! Aveti s vedeti!
Aveti s vedeti! Aceasta-i ziua ei cea de pe urm!
Acesta-i ceasul judecii ! Intrati ! Intrati
Or, dup ce toat lumea intra, cadiul Inchise ua Si
se duse drept la lada de saltele, i slt capacul. 5i iact
Ca mgruu1 scoase capul, scutur din urechi, se uit la
toat lumea cu ochii lui man, negri i dulci, sfori rsuflInd
i, ridicIndu-i coada i tin!nd-o dreapt, Incepu
s rgeasc, In bucuria lui Ca vedea iarAi lumin i ca
s-i cheme mama.
La privelitca aceea, cadiul ajunse pin peste puate
de turbat i de rnmnios, i fu cuprins de tremurturi si
de zvIrco]eli; i deodat se repezi la nevast&sa, dInd
s-o sugrurne. Jar ea Incepu s tJpe, luInd-o la fug prin
odaie:
Pe Profetul ! vrea si ma string de git. Tineti-l pe
nebun, 0, musulmanilor ! Ajutor
lar cei de fa, viizInd Intradcvar spu ma turbirii pe
buzele cadiului, flu se mai indoir de nebunia lui, Si se
repezra Intre el i nevasta-sa, i II luar in hiale, i H
puSeI cu sila jos pe covor, in vrerne cc el horcaia vorbe
fr de Ine1es i Incerca si le scape spre-a o omori pe
nevastsa. lar eicul rnahalalei, peste rnsur de tulbu-.
rat Ca Ii vedea pe cadiul oraului intr-un hal ca acela,
flu putu totui s se opreasc, luInd aminte in nebunia
lui indIrjit, s le spun celor de fa
Vai, trebuie s-1 tinem sub veghe, nemicat, pin
ce Allah 1-o poto.li i 10 face si vina in fire
5i toti strigar
Allah s-1 lecuiasca! Un om (Ic vaz ca ci! Ce
boal rea!
Jar cItiva spuneau
Curn se poate s fie zuliar pe an magaru!
Jar altii Intrebau:
Cum de-a intrat magIruu1 in lada aceasta de
saltele?
Jar altii ziceau:
Vai, pi tot el l-o fi inchis acolo Inluntru pe mg
ruul acesta, luIndu-1 cirept vreun brbat!
Jar eicu1 mahalalei adug, ca Incheiere:
Allah s-i vie in ajutor! i alunga-1-ar pe Cel-.
viclean!
Si toti rspunser:
Izgonit s fie Cel-viclean!
51 toat lumea pleca, afar de cci care 11 1ineau pe
cadiu. tintuit jos pe covor. Da de aitminteri flu zabovira

65
prea mult vreme acolo, Intruelt cadiul fu cuprins din.
tr-odat de Un val de mInie atIta de npraznic, i Incepu
s tipe atita de tare nite vorbe de neInt,eles, i sii se
zbat cu atIta Inverunare, dind mereu s se repeadil la
nevast-sa care, de departe, ii fcea pe furi nite strinib
turi i nite semne de bat.jocur, incIt vinele gItului I
se rupser i, vrsInd un bolboro de singe, Ii dete sufletul.
Aib-1 Allah Intru mila sa! intrucIt flu numai c
era un cadiu fr de cusur, da Ii mai i lsa neveste-si,
copila cu pricina, destul avere cit s poat s triasc
In belug i s se mrite cu calemgiul eel tinerel pe care
l Indrgise, i care o indrgise i el!

Si, dup ce istorisi aa povestea aceasta, pescarul mmctor


de hai, vzind Ca regele ii asculta cu IncIntare,
zise : ,,Am s-i mai povestesc una ! 51 spuse:

CADWL CEL ISTET

Se povestete c a fost odat la Cairo un cadiu care


savirise atItea potlogarii i dedese atItea judee mituite
ineit fusesemazilit din huzmeturile lui, i era nevoit, ca
sa flu moar de foame, s triasc din pezevenlIcuri.
Or, Intr-o zi, degeaba i tot btu el capul, c nu mai
gsi nici un mijioc de a face rost de niscaiva bani, intrucIt
Ii mistuise toate istetimile minii, tot aa curn le
;prpdise i pe cele ale vieii sale. 51, vzindu-se ajuns
Ia captul acela,- ii chem pe singurul rob ce-i rnai. rarnsese
i Ii zise:
0, Cutric, sInt cam bolnav astazi i flu pot s
ies din cas, da cat s te duel tu s ne gseti ceva de
rntncare, on s-nii trimii pe vreunii care au trebuin

66
de sfaturi pentru judccii. si-am sL ma pricep eu si
fac s-mi piteasc osteneala!
i robul, care era o pramatie tot atita de trecut prin
ciur i prin dirmon ca i stpmnu-su, in ce priveste pisicherlicuriie
i tertipurile, i care era tot atIta de dornic
ca i el in izbInda acelui gind, plec zicIndu-si: ,,Am
s ma leg de vreo cItiva trecatori, Ia rind, i am s ma
iau la gIlceav Cu ei. i, IntrucIt flu toat lumea tie c
stpInui meu a fost dat afar din siujb, am sA-i tirsc
dinaintea lui, sub cuvInt dea ne judeca pricina, i am
s-i fac s-i goieasc chimirul in miinile iui! i, chibzuind
aa, puse ochii pe un trector ce mergea Inaintea
sa, i care pea iinitit sprijinindui bastonul cu amIndou
miinile pe ceaf; Si, CU 0 piedic bine adus, II
dete de-a rostogolul In noroi. 51 bietul om, Cu hainele
murdrite i Cu imineii beliti, se ridic minios, cu gindul
de a-i pedepsi pe eel care 11 doborIse. Da cunoscIndu-l
c e robul cadiului, flu mai vroi s se infrunte cu el i,
otrvit de tot, se multumi s spun, luindu-i tlpia:
Btu-i-ar Allah pe Cel-viclean!
5i, robul, pezevenghiul acela, vzind c Incercarea
dintIi flu-i izbutise, ii urm drumul mai departe, zicIndu-
i : ,,Mijlocul acesta nu-i bun. Trebuie s cutrn altul,
cci toat lumea ne cunoate, pe stpinul meu i pe mine!
5i, cum chibzuia la ce-i rminea de fcut, dete cu ochii
de un slujitor ce ducea pe cap o tabla pe care se afla
o gIsc minunata, umplut i Impodobit de jur Imprejur
cu ptlgele roii, Cu dovlecei i cu vinete, toate iscusit
orinduite. 5i se lu dup slujitorul acela, care se indrepta
Inspre cuptorul uriui cuptoragiu, ca s dea gIsca acolo la
copt; i Ii vzu cum intr i cum Ii d stapInulul cup-S
torului tablaua spunIndu-i
Am s yin s-o iau peste un ceas!
5i plec.
6?
Atunci, robul cadiului Ii zise : ,,Iact chilipirul! i,
dup o bucat de vrerne, intr Ia tuptorar i spuse:
Salamalleikum, ya hagg Mustafa!
lal stpInul cuptorului ii cunoscu pe robul cadiului, pe
care nu-1 mai vzuse de mult vreme, dat fund c In
casa cadiului flu mai era niciodaUl ceva de trimis la cuptor
; i rspunse:
i asupra ta s lie pacea lui Allah, o, Mubarat, fra..
tele meu! Ce vint te aduce? E mult vrerne de cInd
cuptorul meu flu a rnai ars pentru stpinul nostru Ca
diul ! Cu ce pot s te ajut astzi, i ce trii-aduci?
Jar robul spuse:
Nimic aitceva pe lingi ceea cc ai acurna; i-am ye-
nit sii iau gIsca umplut care se afl in cuptor!
Jar cuptorarul rspunse
Pi da gisca aceea, o, fratele meu, flu este a ta!
El zise
Nu vorbi aa, o, eicule! gIsca aceea flu-i a mea,
spui tu? Pal da eu sInt acela care am vzut-o cind a
ieit din ou, care am hrnit-o, care am Uliat-o, care am
umplut-o i care am pregatit-o!
Jar cuptorarul spuse
Pe Allah, a vrea i eu s lie aa! Da ce-am sfl-i
spun aceluia care mi-a adus-o, cind are s vin dup ea?
El rspunse
Nu cred c are s mai vin! Oricum, s-i spui atIt,
In chip de glum, Intrucit e om hltru i-i place sa rId:
,,Uallah, o, fratele meu, chiar cind impingeam tava In
cuptor, gIsca deodati a dat un ipt ascul%it i i-a luat
zborul...

Cind povestea ajunse


sfloas,
aid, Seherezada vzu zorij mijind j
ttcu. -
Ci Intr-a opt sute patra noapte
Urrn:

,,...Uallah, o, lratele meu, chiar cInd Impingearn tava


in cuptor, gisca deodat a dat un ip ascuit i si-a luat
zborui !
iapoi robul cadiului adug:
D-mi gisca aceea, Ca acuma trebuie si lie indeajuns
de coapt!
Jar cuptoragiul, rIzInd de vorbele pe care le auzea,
scoase tava din vatr i o dete cu toat Increderea robului
cadiuiui, care zori s se duc s-o dea stpInului su,
i s mnince gisca impreuna cu el lingIndui degetele.
Estimp, aductorul gItei se duse Ia cuptoragiu i ii
ceru tava, zicind:
Gisca acuma trebuie s lie taman gata, o, stpIne!
Jar cuptorarul rspunse:
Uallah! tocmai cInd o puneam l cuptor, a dat un
ghigit ascutit i i-a luat zborul!
5i omul, care era departe de a fi ins giume, fu cuprins
de minie, Incredintat cA stpInul cuptorului vroia s-i
bat joc de ci, i strig:
Cum de cutezi s-t,i rIzi cle barba mea, o nimicura
lumii ?
5i, din vorba in vorb si din sudalm In sudalm, cei
doi ini ajunser la btaie. lar multimea nu zbovi mult
pin ce s se strIng, la auzul ipete1or, i s dea nval
pe data In odaia unde era cuptorul. 5i Ii spuneau unii
altora:
Hagg Mustafa se bate cu un orn din pricina unei
gite fripte care a Inviat!
Si cci mai multi Ii luau partea i aprarea stpiniIui
cuptorului, a crui buna-credina i cinste o cunoteau de
69
mult. vreme, pe cind ntmai vreo oIiva Ii ingdutau s
ridice o umbra cle mndoial in privina acelei Invieri.
Or, printre inii ce se inghesuiau aa Imprejurul celor
doi care se bateau, se afla i o femeic insrcinat, pe
care pIrdalnicul o Impinsese In rindul din fa. Da asta
fu spre nenorocul ei, intrucit In clipa cInci cuptoragiul se
rtsuci ca sa-l ating mai vIrtos pe potrivnicul siu, femeia
primi drept in pIntece lovitura aceea npraznic, meniti
aitcuiva decIt ei. i czu la pmInt, scotind un tjpt de
gaina speriata, i 1epd pe clip pe data.
Or, soul femeii cu pricina, care locuia intr-o dugheana
de poame, In vecintate, fu vestit numaidecit i veni pe
fug, Cu U toroipan arnarnic, i rcnind:
Am sl betejesc pe euptoraglu, i pe tata-al cuptoragiulu
i pe bunicu-sau, i-am s-l sting de pe pmmnt!
Jar cuptoragiul, istovit i-aa de bataia dintli, i vilzind
cum vine asupra-i omul acela mIniat i Inarmat cu
toroipanul eel vIrtos, flu putu s tin mai mult i I sbbozi
picioarele in vint, fugind in curte. 5i, dae vzu cri
potrivnicul se luase dup el, sari peste nite ziduri, se
cr pe o teras de-alturi, i de acolo ii dete drumul
s cad la pamInt. 51 vru ursita s cad drept pe un
maghrebin care dormea Ia temelia easel, Inf.5urat in paturile
lul. 5i cuptorarul, care cdea de sus i care era
tare greu la trup, Ii dezgrdin toate coastele. Jar maghrebinul,
fr a ovi, Ii dete sufletul pe bc. Si toi cunoscutii
lui, ceilalti maghrebini din suk, detera fuga i-I
Irthlar pe cuptoragiu, snopindu-l in bAti, i se pornir
s-l tirasc dinaintea cadiului. Jar aductorul gitei, la
rmndu-i, cInd ii vazu pe cuptoragiu Infcat, se all p1. i
el repede maghrebinilor. 5i, In huietul de tipete i rilenete,
toat lumea lu calea inspre divanul de judee.
Or, tocrnai atunci, sluga cadiului, minctorul gitei,
care, virindu-se printre cameni, venise indribt s vada
ce se mai petrece pe acobo, spuse ctre toi eel Incaierai:
Haidei dup mine, o, preafericitilor! vi art eu
drumul
Si ii duse la stpinu1 su.
Jar eadiul, cu o Infiare aspr, incepu prin a-i pune
p toti impricinaii sa p1.teasc de dou on huzmetul
idet,ului. Pe urmi, se Intoarse inspre pint, impotriva Caniia
erau indreptate toate degetele, i ii spuse:
Ce ai a rspunde in privina gitei, o, cuptorarule?
5i bietul om, pnicepmnd c era mai bine, In Imprejurarea
de fat, dir pricina robului cadiului, s struiasc
In mrtunia Jui dintli, raspunse
Pe Allah! o, stpine al nostru, cadiule, pasrea a
dat un ghigit asculjt i, aa umplut toat cum era. s-a
sculat din mijiocul tvii i si-a luat zborul!
Jar aductorul gItei, cInd auzi, strig
A, pui de cea, tot mai strui s spui una ca asta
i dinaintea domniei sale cadiului?
Jar cadiul, luInd o Inftiare suprat, ii spuse aductorului
gItei
Da tu, o, necredinciosule, o, pgInule, cum de Indrzne
ti s flu crezi c acela carele are s invieze toate
fpturile la Ziua Tnvierii, adunmnd la bc oasele br risi
pite pe toat fata pmIntului, flu poate s dea Indrt
viata unei gIte care are toate oasele i creia numai pe
nele ii lipsesc?
Jar multimea, la vorbele acelea, strig:
Slav lui Allah, carele Inviaz mortii!
$i se porni s-1 huidu!asc pe nenorocitul de aductor
al gItei, care ii lu valea, cindu-se de lipsa lui de
credin.
Pe urm, cadiul se intoarse inspre sotul ferneii care
lepdase i ii spuse:
- Da tu ce ai de spus impotriva omului acesta?
71
Si, dup ce ascultil plingerea, spuse
Pricina-i liinpede i flu Ingduie nici o ovire. Hotint,
cuptoragiul este vinovat tie-a fi pricinuit lepdarea
pruncului. 5i poate fi osindit cu legea talionul-ui, Intocrnai
5i se Intoarse inspre sot i ii spuse:
Pravila i1i d clreptate, jar eu dau volnicie s-o
trimiti pe sotia t.a la vinovat, ca s ti-o fac la bc Insrcinat.
5i poi s-o lai pe sean-ia lui toate cele ase luni
dintli ale sarcinii, IntrucIt lepdarea s-a petrecut cmnd
femeia ajunsese in luna a asea!
Jar sotul, clac auzi judecata aceea, stnig:
Pe Allah, o, domnia ta cadiule, irni trag Indirt
plingerea, i Allah s-l ierte pe pinitul rneu!
5i plec.
Atunci cadiul le - spuse rudelor maghrebinului mort:
Da, voi, o, maghrebinilor, care-i pricina plingerli
voastre impotriva omului acesta, cuptorar de meserie?
Jar maghrebiriii, dInd din mImi de zor, Intr-un potop
tie cuvinte, ti Inftiar plingerea i artart trupul neInsuflet,it
aT nemoteniei br, cerInd pretul sIngelui. $i cadiul
Ic spuse:
HotrIt, o, maghrebinibor, pretul singeiui vi se cuvine,
mntrucIt dovezile sint din prisos Impotriva cuptorarului.
melt, flu aveti decit s-mi spuneti dac vreti ca
preul acesta s v fie pitit cu ait viat, care va s
zic singe pentlu singe, on in vreo despgubire?
Jar maghrebinii, vlstare dintrun nearn crunt, nilspunser
iaolalt:
Cu viata, o, domnia ta, cadiule!
Jar ci le spuse
Atunci aa s fie! Luati-1 pe cuptorarul acesta, inf
urati-1 In pturile rudei moarte, i puneti-1 sub minaretul
de la moscheea suitanului Hassan. Si, dup asta,
fratele celui ucis s se suie in minaret i s-l dea drumul
din virful moscheei peste cuptorar, ca s-1 zdrobeasc
aa cum 1-a zdrohit cuptorarul pe fratele vostru!,
5i adug:
Unde eti, dar, o, frate al celui ucis?
Si, la vorbele acelea, un maghrebin iei dintre maghrebini
i strig:
Pe Allah, o, domnia ta cadiule, Irni trag Indrt
plingerea Impotriva omului acesta! 5i Allah sA-l ierte.
$i plec, urmat de ceilalti maghrebini.
$1 multimea care fusese de fat la judeuI acela plec
si ea, minunat de priceperea pravilniceasc a cadiului,
de simul lui de dreptate, de adincimea i de agerirnea
mintii lui. Jar zvonul despre intImplarea aceea ajungInd
pin la urechile sultanului, cadiul clobindi iari dragostea
rnriei-sale i fu pus iari In slujbele de mai Inainte, pe
-Ind cadiul care ii luase locul se vedea mazilit, f.r s
fi svIrit nimic pentru aceasta, ci numai c flu avea
iscusina de minte a celui care mincase gisca.

lar pescrul care minca hai, vzInd Ca regele ii asculta


tot cu o luare-aminte fermecat, se simi peste msur
de flos In mIndria lui, i povesti:

POVETELE UNUIA CARE SE PRICEPE LA FEMEI

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, Ca erau odata 1a


Cairo doi tineri, unul insurat, jar cellalt burlac, i care
erau 1egai cu mare prietenie Intre ei. Pe cel care era
Insurat ii chema Ahmad, jar pe eel care flu era ii cherna
Mahmud. Or, Ahmad, care era cu doi an! mai mare decIt
Mahrnud, so prilejuia de Intlietatea pe care osebirea aceea
de virst 1-0 da, spre a face pe dasclul i pe ddaca fa
de prietenul su, mai cu seam in ce privete priceperea
la femei. $i necontenit Ii tot vorbea despre asta, istorisindu-i
o sumedenie de IntImplari din viaa lui, I spu
nindu-.i totdeauna ca Incheiere;

73
Acuma, o, Mahmud, pot-i spune Ca ai cunoscut in
iiaa ta pe unul care le tie pin in strfunduri pe lpturile
acelea afurisite! i se cade s te socoteti tare
noroens ca cti prieten CU mine, pentru a te povui cum
s t.e feresti de toate vicleniile br!
5i Mahmud era, din zi in zi, tot mai minunat de cite
tia prietenul su, i era incredintat Ca niciodat vreo
femeie, oricIt de viclean ar fi lost ea, nar fi putut s-1
In.e1e on macar s ascund ceva de ochii lui. Si adeseori
ii spunea:
0, Ahmad, ce grozav eti tu!
51 Ahmad se umfia In gu, cu 0 Inftiare ocrotitoare,
btIndu-l pe umr pe prietenul su i spunIndui:
Am s te Invt s fii i tu ca mine!
Or, Intr-o zi, cInd Ahmad ii spuse iari: ,,Am s
te Invt s lii i tu ca mine! Cci te lurninezi pe ling
unul care a trait multe, i flu pe lIng unul care te dsc-.
iete fr a fi trait nimic! tinrul Mahrnud ii zise:
Pe Allah, pIn a ma 1nva cum trebuie s dejoci
ruttile ferneilor, n-ai putea oare, o, prietene al meu,
s ma inveti ce trebuie s fac spre a lega chelemet cu
vreuna dintre ele !...

Cmnd povestea ajunse aid, Seherezada VZU zoril mjind 1


s.fioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute cincea noapte

Urin

- ,..n-i putea oare, 0, prietene al meu, ma inveti ce


trebuie s fac spre a lega chelemet cu vreuna dintre ele?
Ahmad rspunse, cu glasul lui de dascl de scoal
Pe Allah, acesta-i lucrul eel mai lesne! Nu ,ai
decIt s te duci mIme, la srbtoarea Muled el-Nabi, sub
corturi, i s iei seama bine Ia femeile care colcAiesc PC
acolo. 5i s-i alegi una care s fie Insotit de vreun copila
, i care totodat s aib o elctur frumoas i nite
ochi sclipitori sub iamacul de pe faa ei. 5i, dup ce ti-ai
ales-o, s cumperi nite curmale i nite nut zhrit, i
s i le dai copilului, i s te joi Cu el, ferindu-te s nu
prea ridici ochii Inspre maic-sa; i s-l mlngli cu ging
ie i s-l sruti. Si, dup ce copilul are s se deprind
bine cu tine, atunci numai s-i ceri Ingduin maic-si,
da fr s te uiti la ea, s porti copilul in local ei. i, pe
tot drurnul, s alungi mutele de pe fata eopilului, i s-i
vorbeti pe limba lui, povestindu-i o multime de znoave.
lar maic-sa, pIn la urm, are s Inceap s vorbeasc
i ea cu tine. 5i, dac Incepe s vorbeasc, poi s fii Incre-
dinat c ai s fii cocoe1ul!
i, dup ce ii spuse toate astea, Ahrnad plec. lar
Mahmid, minunat pIn peste poate de prietenul su, ii
petrecu toat noaptea aeeea spunIndui neintrerupt ds.
cleaia pc care o cptase.
Or, a doua zi, dis-de-dimineat,, dete zor sA se duca
1 Muled, cu o neovire ce dovedea cit de Incredintat era
c priceperea prietenului su, i s pun In fapt povetele
din ajun. $i, spre marea iui minunare, izbInda ii intrecu
asteptriie. $i vru soarta ca femeia pe care o Insoti pn
acas la ea, i pe al crei tine ii luase in circa, s fie
tocmai sotia prietenului su Ahmad. $i, ducIndu-se la ea,
era departe dc-a gIndi c ii ineal prietenul, IntrucIt pe
deoparte ci flu mai fusese aiciodat in casa acestuia, Jar
pe de alt parte flu avea de unde s ghiceasca, de vreme
cc flu o mai vzuse nickxlat, nici cu fata descoperit, nici
Cu faa acoperita, Ca femeia aceea era sotia lui Ahmad.
lar femeia, la rindu-i, era bucuroas c poate, intr-un
sfIrit, s pun la Inoereare puterea de ptrundere a
73
sotuiui ei, care tot aa o sIclia i pe e Cu priceperea lui
la femei cu iscusinta dca le dibui vicleniile.
Or, acea intlinire dintli dintre tmnrul Mahrnud i soia
lui Ahrnad se petrecu foarte p1cut pentru amIndoi. lar
f1cu1, care era Inca fecior i netiutor, gust din pun
rnu1urnirea de a fi prins intre rniinile i Intre picioarele
unci egiptence dedat bine cu meseria. 5i rarnasera atita
de mu]t,umiti unul de altul melt rnai puser In fapt povestea
de destule on in zilele urrntoare. Jar femeia se bucura
Ca astlel 11 dovedete de ageamiu, fara ca ci s tie, pe
sou1 su cel credul; jar sol,ul se minuna c nul mai intilnea
pe prietenul su Mahmud in ceasul cind II Intilnea
dc obicei, i Ii zicea ,,Trehuie s fi gtsit vreo ferneie,
folosindu-se de Invtaturi1e i de slaturile mele !
Totui, dup o bucat de vreme, pe cind se ducea intr-o
vinere la gearnie, ii zri in curte, lirig puu1 pentru spa1
iri1e cele sfinte, pe prietenul su Mahinud. Si se duse la
ci i, dup salamalekuri i bun-hiti1niuri, II Intreb cu 0
InLtiare Inelegtoare dacA a izbutit in cutrile lui, i
dac femeia este frumuic. Jar Mahrnud, peste rnsur
de fericit s-i cieschid inima fa de prietenul su, strig:
Ya Allah! dac-i frumuicA? E numai unt i lapte!
5i-i gras i alba! Numai mosc i iasornie! 5i ce deteapt-i!
5i ce bucate mai face ca s ma ospteze, la fiecare
intilnire a noastr! Da sotul ei, o, prietene Ahmad,
imi pare-a fi un nataf1e fr de leac i un neisprvit!
Jar Ahmad se puse pe ris i spuse:
Pe Allah! a.a-s rnai toti barbatii insurai! Hei,
vd Ca teai cam priceput s te fo1oseti de sfaturlle mele!
Tine-o tot aa, o, Mahmud!
i intrar lmpreun in moschee, pentru rugciune,
i-apoi se pierdur din veclere.
Or Ahmad, cInd iei din gearnie, In ziua aceen de
vineri, netiind cum s-i treaca vremea, dat Iliad c prvillii
le erau Inchise, se duse In ospeie la un vecin, care
sta poarta In poart cu el, i se urc s ad cu VCCUiUJ
76
la fereastra care da inspre uli. i deodat Ii vzu venind
pe prietenul su Mahrnud, chiar el, cu ochil lui, i intrind
repede In cas fr ca macar s bat, ceea cc era o dovad
rzvedit ca mnliiuntru fusese cineva in Ine1egere cu el
i ca atepta sosirea lui. i Ahm:ad, nucit de ceea ce vedea,
se gIndi dintru-ntIi s1 dea buzna drept In cas i sail
prind prietenul CU sotia, i s-i pedepseasc pe amIndoi.
Ci socoti Ca, la zarva pe care are s-o fac btInd in poartL
sotia lui, care era istea1, ar putea prea bifie s-l ascunda
pe flcu or! s-i dea drumul pc sus, pe teras; i chibzui
s intre In cas hi alt id, fr s trezcasc hiarea-aminte.
Se afla, Intr-adevr, in curtea lui o fintina, cu gura
desprit in douii jumatai, una din jumt1i dind inspre
curtea lui, iar cealalta jumtate Inspre curtea vecinului
la care se afla acum. i Ahmad ii zise: ,,Pe-acolo am
s-i pot lua pe neateptate ! i Ii spuse vecinului:
Pe Allah, vecine, ia uite c1 rni-adusei aminte ca
mi-a czut azi-diminea punga in fintIn. i Ii cer ing
duina s intru s-o caut. i pe urmA am s ies din fIntin
la mine in eurte. -.
i vecinul raspunse:
Nu am nimica Impotriv! Ba chiar merg si l,in
lumin, o, fratele meu!
Ci Ahrnad flu vroi s primeasc ajutorul acela, gindind
sa coboarepe dibuite, :pentru ca flu cumva lurnina ieind
din put s flu dea deteptarea la ci in casa. i, dup cc Li
lu ziua-bun de la vecin, cobori in fIntIn.
Or, lucrurile merser cit se poate de bine in timpul
coboririi; da cind trebui s se urce pe partea cealalta,
soarta se Impotrivi Intr-un chip tare ciudat. tntr-adevr,
Ahmad se i ctrase, ajutIndu-se Cu mIlnile i Cu picioa
rele, pIn pe la juirntatea ftntinii, cind arpoaica slujnic
yen! s scoat ap din put i, auzind oarecare zgomot In
fintIn, se aplec s vad ce-i. i vzu o umbra neagr,
ce Se zbuciuma in negura fIntinil i, nici gtnid s1 cunoasc
pe stpinui ci, fu cuprins de spaima i, dInd
77
rumu1 din muini funiei Cu dutura, o lu Ia fug tip1d
ca 0 smintit
Efritul ! Efritul ! lese din fintin, o, rnusulmaniler?
Ajutor
Jar ciutura, slobozit in felul acesta, czu cu toat greutatea
ci drept in capul lui Ahmad, deaprope s-I omoare.
Cind deteptarea Lu astfel data de ctre arapoaica, soia
Iui Ahmad zori s-I fac scpat pe iubitul ei, apoi cobori
n curte i, aplecinidu-se peste ghizdui puuiui, Intreb
Cine-i in fIntIn?
5i cunoscu atunci glasul sou1ui ei, care, n ciuda
c&Ierii, gsi utere s arunce un potop de sudalme Infrico
toare impotriva fintinii, i lmpotriva celor care au
fintIni, i a celor care se bag In fIntni, si a celor care
scot ap din fintini.
Si ea II mntreb:
Pe Allah i pe Na ei utind ia Lundul
tinii?
lar el raspunse:
Taci odat, o, afurisito! M-atrn bgat s-mi caut
punga care mi-a czut azi-diminea! In bc s ma tot
Intrebi, ai face mat bine s ma ajuti s ies afar!
5i nevestica, rizInd tn sufletul ei, cci pricepuse pricina
adevrat a coborIrii in fintin, se duse s strige
vecinii, care venir s-l scoata cu nite funii pe amritul
de Ahmad, care nici flu mai putea s se mite, atIta de
curnplit fusese bovitura ciuturii. $i se ls dus in pat,
fr a zice nici circ, tiind ca-i mai de fobs intr-o Imprejurare
ca acea si tinulasc suprarea. 5i se simtea
tare umilit, flu numai in mindria Iui, cit mai cu seam
In priceperea but Ia femei i in dibcirea vicleniilor icr. 5i
chibzui in sinei s fie mai cii grij alt data, i Incepu
s cugete ce mijboace ar ft de urmat ca s-o prindA pe
ticaboasa.
$i-aa, cind dup o bucat dc vreme putu s se ridice
din pat., flu mai avu alt grij decIt sa stea Ia pInda rzbu
nitii lui. i ntr-o zi, stitd pitit pe dup un colt de u1i,
Ii zri pe prietenul su Mahmud curi tocmai se furia hi
cas pe usa Intredeschis, care fu numaidecIt mnchis dup
ce el intr. i se repezi i Incepu s Tbat cu lovituri spa
rite in u...

Cnd poveste8 juus C4ICL, Iwrezda vzU zaril rnijind I,


sfoas, tcu.

Ci mntr-a optsute asea noapte

Urrn:

...i Se repezi i incepu s at Cu lovituri sporite II


.u. lar sotia lul, fr a ovi, ii spuse lui Mahmud:
Ridic-te i hai dup mine!
i ccvbori cu el i, dup ce U aez intv-un ungher, chiar
in dosul uii dinspre uli, Ii deschise sotului, spunIndu.-i .
Pe Allah ! ce al de bati asa?
Ci Ahmad, Infcind-o de mIn i tirind-o mIniat Inluntru,
rcnind, dete fuga in odaia de sus, ca s punA
gabja pe Mahmud care, tn vrernea asta, deachise linitit
ua in dosul creia sttuse pitit, 1 ii lu tlpia. Jar
Ahmad, vzInd cit de zadarnice ii erau strdaniile, mai-mai
s rnoar de turbare, i hotrI s se lepede de nevast-sa
pe be. Pe urm, chibzui Ins c ar fi mai bine s mal
aibA oleac de riidare, ci Ii inghii veninul n tain.
Or, prfleju1 pe care 11 piadea flu zbovi mult pIn ce
s se nfieze singur, la citeva zile dup ntImp1area
aceea. tntr-adevAr, unchiul lui Ahrnad, tatl sotiei lul, da
un osp cu prilejul tierii-Imprejur a unui ccvpil pe care
11 avusese la bAtrInee1e Iui. bar Ahmad i cu nevast-sa
fur poftii s se duc s petreac la el ziua i seara
79
aceea. i Ahmad puse atunci la cale un gind Ia care chibzuise.
Se duse aadar s-l caute pe piictenul sAu Mahmud,
care rrnsese mai departe singurul care hahar flu avea
ca-i Ine1a pe chiar prietenul su, i, gsindu-1, 11 pofti s
vinA cu el s ia parte la cumetria de la socru-su. i toat
lurnea ezu jos dinaintea tAvilor pline cu bucate, in rnijlocul
curt,ii, lurninat i aternuti Cu preuri, i impodo..
bit Cu panglici i Cu niframe. Ear ferneile puteau in felul
acesta s vad de la ferestrele haremului tot ce se petrecea
in curte, fr a fi vzute, i sA aud tot ce se vorbea. i
Ahrnad, in timpul mesei, aduse vorba despre znoavele
deocheate care ii placeau In chip osebit tatalui sotiei sale.
i, dup1 ce fiecar povesti cc tia mai hazilu, Ahmad
spuse, artmndu-l pe prietenul su Mahmud:
Pe Allah! fratele rneu Mahniud, colca de fata,
mi-a povestit odata o intimplare adevarata, care i s-a itiznplat
chiar lui, i care-i cu mult mai hitr decit: tot ce
am auzit noi aici.
Jar socrul strig
Povestete-ne-o, o, saiied Mahmucl
i toi cci de fata adaugara
Chiar, Allah fie cu tine, povestete-ne-o!
i Ahmad ii spuse:
Da tii care! intImplarea Cu nevestica accea gras
i alb ca untul!
i Mahmud, mIndru Ca se vedea rugat aa dc toata
lumea, Incepu s povesteasc cea dintli Intilnire a lui cu
tinra sotie, care era mnsotit de copilul ei, sub corturi, Ia
Muled. i Incepu s dea nite amanunte atIta de adevarate
despre femeie i despre casa ci, melt socrul lui Ahmad
flu zbovi mult pin s priceap c era vorbchiar
fata lui. Jar Ahmad se i veselea in sufletul su, meredintat
Ca are s poate, Intr-un sfIrit, sa fac dovada,
dinaintea martorilor, despre necredinta sotiei lui, i s se
lepede de ea, lipsind-o de drepturile ci Ia zestrea de cstone.
lar moul, cu sprincenele Incruntate, sta gata s se

80
scoale i s fac cine ie ce, cmnd un tipt de durere
ascutit sc auzi, ca de copil inepat ; i Mahmud, trezit. de
odat la iptul acela, avu iueala de minte s schimbe
firul istorisirii, Incheind astfel
Or, eu, curn purtam copilul tinerci fernei pe umeril
mci, vrusei, odat ajuns In curte, s m sui in harem cu
copiluL Ci alungat lie Cel-viclean ! dedesein, sp
nenorocul meu, de o femeie cinstit, care, pricepind in
driznea1a mea, imi smulse copilul din brae i Irni arse
un pumn drept In obraz, mai am urma i-acuma. i ma
lu Ia goan, speriindu-m Ca chearn vecinii ! Btu-o-ar
Allah
i btrInul, printele tinerei neveste, auzind sfIrsituI
acela al povestirii, mncepu s rId in hohote, la fel en toi,i
cci de fa1. Ci numai Ahmad flu avea chef de ris, i se
Intreba, fr a putea s ini,eleag pricina, pentru cc schimbase
Mahmud aa sfIritu1 povetii lui. i, cInd ospau1
se curm, se apropie de el, i ii intreb:
Allah lie asupra-i! poi s-rni spui, oare, pentru
ce n-ai povestit lucrurile aa cum s-au petrecut?
Jar Mahmud rspunse:
Pi s-ti spun! Pentru c am priceput, din 1,ipat.ul
ace]a de copil, pe care 1-a auzit toata lumea, Ca acel
copil i mama lui se aflau in harem i c, prin urmare,
i sou1 trebuia s se afle printre musafiri. 51 rn-am grbit
so scot nevinovata pe femeie, ca flu carecumva s dam
amIndoi de vreo belea! Da flu-i aa, o, fratele meu, c
povestea mea, Intoarsa aa, 1-a veselit stranic pe so-
crultau?
Ci Ahrnad, ingalbenind dc tot, plecA i 11 ls pe prietenul
sau fara a-i raspunde la Intrebare. 51, chiar a doua
zi, se lepada de sotia sa. i plec la Mecca, spre a se
sfinIi Intr-un hagialIc. -
5i, in felul acesta, Mahmud putu, dup rstimpul cerut
de datini, s se mnsoare cu dragua Iui i s triasc fe81
ricit Cu ea; intrucit el flu avea nici o pretenie c ic-ac
cunoate pe fernei i c ar fi rneter s ic dibceasc vileniile
i s1 le deziege iretlicurile. Ci snur Allah este
atoatetiutor!

5i, dup ce povesti aa Intimplurea aceasta, pescarul


minctor de hai, care fusese fcut cpetenie de musaipi,
(acu. I
Jar sultanul, pmn peste msur de incintat, strig
0, musaipule, o, limb de miere, te cftnesc
fii vizirul rneu cel mare! .
5i cum, tocmai atunci, doi irnpricinai intrau in sala
de judee, cerInd dreptate la sultan, pescarul, ajuns
inare-vizir, fu Insrcinat, pe be, s le asculte plingerea,
sa le judece pira i s rosteasc asupra pricinei o hot-.
tire. 5i vizirul eel proaspt, gtit cu Insemnele slujbei
sale, spuse cebor doi impricinai:
Apropiati-v 1 povestii-ml pricIna care v aduce
dinaintea sultanului, stpInul nostru!
Si iact istoria ion

JUDECATA MINCATORULUT DE HA[

Dup ce, o, preafericitule rege spuse mai departe


grdinarul care adusese castravetii rizirul eel proaspit
le porunci celor doi Impricinai s vorbeasc, intliul dintre
ei zise:
0, cloamne al meu, am o plIrigere Impotriva
acestui om!
5i vizirul Intreb
5i care ti-e plIngerea?
El spuse:
0, doamne al meu, am colea afar Ia poarta divanuIui,
o vac Cu vielul ci. Or, in dimineata aceasta, ma
duceam Cu C ia cimpu meu Cu 1ucern, ca sai pasc
i vaca mergea inaintea mea, cu vilelul zburdind dup
ca, cind ii vzui venind inspre noi pe omul acesta ad de
lat, clare PC o iap care era urmat de puiul ei. o mmzoacurit
i prpdit, o stirpiciune. Ot, vi1elul meu,
vzmnd mInzoaca, dete fuga si Se eunoasca cu ea, si incepu
s zburde in jurul ei, s-o alinte pe sub cIntre cu
botiorul. s-n adulmece, s se joace cu ea in fel si chip,
ba deprtindu-se spre a zvirli drg1a din picioare. ba
zvIrlind in sus pietricelele de pe drum cu copitut,ele ci.
Si deodat, o, doamne al meu, stpinul acesta al iepei
desclee i se duse la viteluu1 meu eel zburdatic, si-j
petrecu un curmei pe dup gIt, spunIndu-mi: ,,Nu-1 mai
las! Cci nu vreau ca vite1uul meu s se dezmteze jucmndu-se
c ticloasa asta de mInzoac, fiica vacii tale,
i vlstarul ei ! $i se intoarse Inspre vitel i-i zise
,,Haide, o, fiu al iepei mele i vlstar al ei! $i, In pofida
tipetelor mele de uluial i de Impotrivire, Imi lu vitelul,
lsIndu-mi amrIta de minz care-i colea, cu maic-sa,
Si arneninIndu-m c ma zdrobete dac incerc s iau
Intlrt ceea ce este bunul i averea mea dinaintea liii
Allah, carele ne vede, i dinaintea oamenilor!
Atunci, vizirul cel proaspt, care era pescarul mmnctor
de hai, se Inturn Inspre pIrIt i ii zise
Da tu, omule, ce ai de spus la vorbele pe care
Ieai auzit?
Jar insul rspunse:
0, doamne al meu, tie toat lumea, intr-adevr,
c vit,elul este ftul iepei rnele, i c minzoaca e plodul
vacii acestui om!
5i vizirul spuse:
Aadar este neindoielnic c acuma vacile pot s
fete minji, iar eaii pot s plodeasc vitei? TntrucIt acesta-i
un lucru care pIn astzi flu putea fi primit nicicum de
Un om cu mintea Intreag I
83
i pirItul rspunse : -
0, doamne al rneu, au tu flu tii cA nimica flu este
cu neputin la Allah, carele zmislete ce vrea el i insminteaz
unde vrea el, i c zmislitura flu are decit
s se piece, s-l preamreasc i s-l proslveasc?
Jar vizirul spuse:
Aa-i! aa-i! drept spui, bre, nimica flu este cu neputin
la puterea Celui-preainalt, carele poate orindui
ca viteii sse trag din iepe, i minjii din vaci!
Pe urrn, adug:
Ci, pmn a-ti lsa tie vitelul, puiul iepei tale, i pmn
a-i da pIrIu1ui tu ceea ce este al lui, vreau i eu s v
fac martori la una dintre minunile atotputerii Celui-.
prealnalt! *
i vizirul porunci c i se aduc un oarece i un sac
mare cu gnu. i le spuse celor. doi Impricinati
Uitati-va Cu luare-arninte la ce are s urmeze, i
flu mai rostiti nici o vorb!
Pe urm, se intoarse Inspre pint i ii spuse:
Tu, o, stpine al vitelulul, ftul iepei, ia sacul esta
cu grIu i incarc-1 pe spinarea oarece1ui acesa!
5i cmiii se minun:
0, doamne al meu, cum a putea s fac sacul acesta
mare de grIu s stea pe oareceie acesta, fr a-i zdrobi?
Jar vizirul Ii spuse
0, omule putin la credint, cum de cutezi s te indoie
ti de atotputerea Celui-preainalt, carele a fcut ca
vaca sA nasc un mInz?
$i porunci strjeriior s-1 inface pe ins, din pnicina
necredintei i a pgIniei lui, i s-i trag o ciomgea1.
Si puse s i se dea pIrIu1ui vitelul Cu mama lui, i ii
mal dete, pe deasupra, i minza cu mama liii!

5i-aceasta-.i, o, rege al vremilor, spuse rnai departe


grdinarul care adusese cou1 cu poame, toat povestea
pescarului rnmnctor de hai, ajuns mare-vizir al sultanului.
$i-aceast pozn de la urm este spre-a dovedi
cit de mareera Inelepciunea lui, curn tia s scoat ade
vrul prin rzvedirea smintelii, i cIt clreptate avusese
sultanul cInd 11 cft1nise marevizir si cInd i-1 luase ca
tovar Ia ospee, i cind 11 copleise cu cinstiri i cu
huzrneturi. Ci rnai darnic, i mai mret, i mai fcto
de bine este Allah!
Dup cc sultanul ascult din gura pomarului iruI
acesta de znoave, se ridic in picioare, bucurIndu-se pin
peste poate, i strig:
0, eic al oarnenilor plini de du1cea, o, limb de
zahr i de miere, cui, dar, i s-ar cuveni mai mult decit
tie s Lie mare-vizir, tu care tii s gIndeti cu terneinicie,
s vorbeti cu har i s povesteti plcut, desfttor i
desvIrit?
i ii cftni pe data mare-vizir, i i-1 fcu cirac la
ospete, i flu se mai despri de el, pIn la venirea Desprtitoarei
de prieteni i Sfarmatoarea sindrofiilor.

i iact, spuse mai departe Seherezada, grindu-i regelul


ahriar, tot ce am citit eu, o, preafericitule rege in Diranul n4z-
bitiilor uuratice i al Inelepciunii vesele.
lar sora ei Doniazada strigA:
0, sora mea, ce dulci, i ce gustoase, i ce desfttoare, I
ce Inveselitoare, i ce plcute sint vorbele tale, In prospetimea br!
Iar eherezada spuse:
Da ce-s astea ling cele ce am s Va povestesc mime, deepre
frumoasa domnit Nurennahar, dac 01 mai fi in viat i dac
m1 lngaduie stapinul nostru Regele!
i rege1e $ahriar ll zise: ,,Hotrit! Binevoiesc s aud 1 po
vestea aceasta pe care nu o tiu !
Ci Intr-a opt sute aptea noapte

Micuta Doniazada it spuse suror-si:


0, sora mea, hat, ma rog e! grbete de ne Itcepe po
vestea fgAduit, lntructt regele acesta druit cu purtiri Jese
lngaduie!
lar Seherezada spuse:
Cu tot dragul inirnil l ca pe 0 clnstire datorat.t tu1
rege mult lnvatat I
povesti:

I)
FOVESTEA DOMNITEI NURRENNAHAR SI
A FRUMOASEI GENNIA

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, Ca a trait odatA,


in vechimea vremilor i In trecerea veacurilor i a clipelor,
un rege vrednic i puternic, care fusese druit de
Allah cel atoatedttorul cu trei feciori ca niste lune si
pe care ii cherna: pe eel mai mare Au, pe eel de al doilea
Hassan, iar pe c1 mic Hossein. i acesti trei cuconi
fuseser crescui in saraiul printelui br, laolalt cu fata
unchiului br, domnia Nurrennahar, care era orfan i
de tat i de mama, i care nu-i avea pereche de frumoas,
de mintoas, de nurlie i de desvirsit, printre
fetele oamenilor, asemuindu-se Ia ochi cu gazela cea sperioas,
la gur cu bobocul de trandafir I cu mrgritarele,
la obraji cu zarnacadelele i cu bujorii, iar la boiu
cu creanga cea mldie a arborelui ban. i crescuse irnpreun
cu cei trei cuconi, copiii moului ei, numai In voiosie
i huzur, jucindu-se cu ei, mincind cu ei i dormind
cu ei.
Or, sultanul, moui domnitei Nurrennahar, totdeauna
1i zisese In sinea lui c, din ceasul cind fata are s
ajung de mritat, are s-o dea de sotie vreunui fecior de
crai de prin megieii1e lui. Ci, atunci cInd Nurrennahar

87
isi puse lasmacul fecioriei, sultanul bg de seam In cu
rind c cci trei cuconi, fiii lui, o indrgeau amarnic, tus-.
trei cu 0 dragoste la fel de mare, i c rivneau in inima
br s-o dobIndeasc i s-o aib de sotie. Si maria sa rmase
tare tulburat In inima sa, i tare incurcat, i ii
zise: ,,Dac o dau pc domnita Nurrennahar unuia dintre
veriorii ei, in paguba celorlali doi, aceia flu au s fie
mult,urnti i au si cirteasc Impotriva hotrIrii mele ; jar
dac o mrit cu vreun beizadea de prin strini, eel trei
feciori at rnei au s fie pinA peste poate de necajiti i
de amiirii; i sufletul br are s se mohorasca i arc s
se umpl de durere; i cine tie dac nu cumva, intr-o
atare Imprejurare, de dezndejde, flu au s-i pun capt
zilelor, on dac flu au s piece din casa noastrit la vreun
rzboi in vreo tar deprtat? Chiar ca treaba-i plin
de Incetoare i de primejdii, i-i departe de a fi lesne
de descIlcit ! $i sultanul se aez s chibzuiasc 0 bun
bucat de vreme asupra acestei pricini, i deodat slt
capul .i stnig : ,,Pe Allah! treaba-i lmunit ! 5i Ii chema
pe bc pe cci trei euconi, Au, Hassan i Hossein, i le
spuse:
0, fccionii mci, voi tustrei In ochii mci slateti dii
ruiti deopotriva cu aceleai vrednicii, i flu pot a ma In-.
dmna s tin in vreunul dintre voi in dauna fratilor lui,
dindu-i-o de so1ie pe domnita Nurrennahar; i flu pot
nici s-o mArit Cu tustrei Ia Un be. melt, am giisit o cale
potrivit spre a vii multumi deopotrivii, fiir a-i supiina
pc vreunul, i piistrind Intre voi buna ine1egere i dra
gostea. Ascultatj-mii, dar, cu luare-aminte, i sii IndepliniU
Intocmai ce aveti sii auziti. Or, iaciitii gIndul la care
cugetul rneu s-a oprit: fiecare dintre vol sii piece i sii
stniibatii cite 0 tari striinii, i sii-mi aducii de pe acolo
vreun lucru rar, pe care 1-o socoti ci mai osebit i mai
fiiri de pereche. lar eu am s-o dau pe fata mu1ui vostru,
domnita Nurrennahar, acelula care s-o Intoarce cu mimi-
nia cea rnai uluitoare! melt, dac prirnii sI Indepliniti
gIndul acesta pe care vi-l Inftiez, sint gata s v dau
atIta aur cit v va fi fund de trebuin pentru cL1toria
voastri i pentru curnprarea lucrului pe care avei s-l
gsi1i
Or, eel trei cuconi, care totdeauna fuscser copli supu.i
i cuminti, se Invoir tustrei cu gIndul acela al printelui
br, fiecare fund incredinat Ca are s aduc lucrul eel
mai minunat i cii are sk jungii soWl verioarei Nurrcnnahar.
lar sultanul, dacii ii viizu atita de voioi, ii duse
la vistierie i le dete cIU saci de aur vroiri. Si, dupii ce
ii indernnii sii flu prea alungeascii ederea br prin cele
1iiri stniiine, ii luii rirnas-bun de Ia el, siirutindu-i i
chernInd asupra capetelor br toute binecuvIntiirile. $i,
strivestiti In neguiitori ciuitori, i urrna1i nurnai de cite
un rob, beizadelele plecar din casa piirinteascii, in pacea
lui Allah i ciuiri pe cai de soi ales.
5i Ii Incepuri ciuitoria Impreunii, mergInd Inspre un
han aezat Intr-un be unde drumul se despiirtea In trei.
51 acolo, dupii cc se ospiitari cu o masii pe care o giitiri
robii br, se Invoiri ca lipsa br sit dureze un an, nici o
zi mai mult, nici o zi mal puin. 5i ii detent Intilnire
la hanul acela, la Intoarcere, cu Inelegerea ca acela
care va ajunge acobo eel dintIi st1i atepte fratii, aa ca
sit poatit st se Infiiieze tustrel laolaitii dinaintea sulta.
nuiui, pitnintele Ion. 5i, sfIrindu-i osptul, se spitlari pe
mImi; i, dupit cc se sitrutari i ii urari Intre ci o iii-.
toarcere fericitit, incilecari iarii pe cal. i apuct fiecare
pe alt druim
Or, beizadea Au, care era eel mai mare dintre eel trei
frati, dupit trei luni de umblet prin esuni i prin munti,
prin cimpii i prin pustietii1i, ajunse Intr-o tart de pe
titrmurile miirii, In India, care era Impitriia Biangarului.
se duse St stea la un han mare, de nguittori, i luit
odaia cea mai mare i cea mai curatit, pentru ci i pentru
89
robul su. S, de Indatce putu s se odihneasc de ostenelile
drurnului, plec s cerceteze orau1, care avea trei
rinduri de ziduri imprejur, i care era mare de doi parasanji
in toate prlile. Si se indrept fr de zhav
inspre suk, pe care ii gsi minunat, intoemit cum eia din
mai multe u1ie man ce duceau inspre o piat, aflat Ia
mijioc, CU Ufl havuz frumos de rnarmor in ocolul ei. 5i
bate ulitele acelea erau acoperite cu bolti, i erau rcoroase
i bine luminate prin deschiztunile lsate in bolta
de deasupra. $i pe fiecare ulit erau Iniruite dughene
cu negustori de ace1ai soi, i pe fiecare vedeai acelai
isnaf de meteguri. Intrucit pe o ulil, flu se vedeau
decIt pInzeturi gingae din t,ara Indiei, vopsite in culori
aprinse i limpezi, cu nite Inflorituri Inftiind dihnii,
prive1iti, pduri, grdini i flori, i atlazuri de la Persia,
i rntsuri din China; pe cind pe alt ulit se vedeau
portelanurile cele mai frumoase, farfuriuri lucitoare, i
oluri frumos Inchipuite, i tvi meteugite, i ceti de
toate mrimile; pe cIt vreme pe ulita de alturi se yedeau
marame man de la Camir, care, odat strinse, puteau
s fie tinute In cuu1 palmei, asa de subtire i de
ginga era testura br; i preuri de rugciune, i multe
alte chilirnuri de toate mrimile; i, mai inspre stinga,
Inchis pe amIndou pri1e cu nite pori de acioaie, se
afla ulita giuvaiergiilor i a aurarilor, sclipind de nestemate,
de aamante i de aurrii i argintrii, multe de-ti
luau mintile. 5i, preumblindu-se el prin acele sukuri ametitoare,
bga de searn cu uimire Ca In multimea aceea
de inclieni i de indience, care se inghesuiau pe la tara-.
bele prvliilor, pini femeile de rind purtau gherdane,
bratari i podoabe la picioare, la glezne, la unechi, ba si
Ia nas; i, cu cit pielea feineibor era mai alb, cu atita
cinul br era mai malt i Cu atIta erau i giuvaierurle
br mai scumpe i mai strlucite, macar c pielea neagr
a celorlalte avea Insuirea de a face s bat i mai bine
la ochi strlucirea giuvaerurilor i albeaa mrgAritarelor.
Dar ceea ce mai ales 11 fermec pe prinu1 Au fu numrul
mare de copilandri care vindeau trandafiri i Iasornii,
i chipul eel Indatoritor cu care te irnbiau cu acele
flori, i erpuirea cu care se strecurau prim multimea cea
deas peste tot pe u1ile. i tare se mai minun de patima
osebit a indienilor pentru flori, care mergea atIta de dearte
Incit flu numai Ca le purtau pe tot trupul, i in
plete, i pe mImi, ci Inca i pe urechi, on in nan. $i-apoi
toate prvliile erau Impodobite cu oluri pline cu tranda
firii i cu iasomiile acelea; iar sukul era Inmiresmat, si
te preumblai prin el ca printr-o grdin sprijinit pe
pi1atri.
Dup ce craiorul Au ii bucur in felul acesta ochii
cu privelitea tuturor acelor lucruri frumoase, vroi s se
odihneasc oleac, i primi poftirea unui negutor care,
stind jos la taraba prvliei sale, II Imbia cu semne i
cu zImbete s intre s stea. $i, de cum intr, negutorul
ii dete locul de cinste, i ii aduse rcoritoare, i flu-i puse
nici o mntrebare de prisos on iscoditoare, i flu 11 sIcli s
cumpere nimic, aa era de pun de buncuviin i de
druit Cu purtri alese. 5i beizadea Au pretui pin peste
poate toate astea, i Ii zise: ,,Ce tar fermecat! 5i ce
oreni plcui! Si vru pe data, atIta de vrjit era de
buncuviint,a i de bunpurtarea negutorului, s cumpere
tot ce avea acela In prvlie. Pe urm cget c flu
an avea ce face cu toate cumparaturile acelea, i se mulULni
deocarndat s lege un chelmet mai strins cu negut,torul.
-

Or, In vreme ce Au taifasuia cu negustorul i Ii intreba


despre obiceiurile i despre datinile indienilor, VZU
trecind prin fata prvliei un telal care inea la subsuoar
un covora ptrat, de vreo ase picioare. $1 deodat tela91
lul, apropiindu-se, Ii mntoarse capul i la dreapta i la
stInga, i strig
0, oarneni din suk, o, curnprtorilor! eel cc va s
cumpere n-o s pgubeasc! la treizeci de mu de dinari
de aur covorul! Covorul de rugciune, o, cumprtorilor,
la treizeci de mu de dinari de aur! Cine va s-l cumpere
n-o s pgubeasciI!
Auzind strigarea aceca, cuconul Au ii zise: ,,Ce tarA
uluitoare! un pre d rugciune la treizeci de mu de
dinari de aur iac un lucru despre care eu flu am
mai auzit pomenindu-se vreodatiI! Da poate c telalul
acesta vrea s glurneasc! Pe urm, vzInd c telalul
Ii mncepe iari strigarea, prinul se intoarse Inspre el
Cu o Inf1iare chibzuit, Ii fcu sernn s vin la el i
ii spuse s-i arate preul rnai de-aproape. lar telalul des
fur chilimul, fr a spune o vorb; i beizadea Au
ii cercct Ine1ung i, Intrun sfirit, spuse
0, telalule, pe Allah! nu vd deloc prin ce poate
s preuiasc preu1 acesta de rugciune preul nemsurat
Ja care ii strigi.
lar telalul zimbi a ride i spuse:
0, stpine al meu, nute prea grbi s te minunezi
de preuJ acesta, care nu-i deloc nernsurat fa de pre1
u1 adevrat al chilirnului! 5i, de aitminteri, minunarea
hi are s fie cu mult mai mare dup ce ti-oi spune cA
am porunc s-i ridic preul pIn la patruzeci de mu de
dinari de aur, i s nu-l dau decIt aceluia care irni va
plti to1i galbenii acetia pein!
Si criorul Au strig
Dc bun seam, o, telalule, preul tu, pe Allah!
Ca s preuiasc un asemenea pre, trebuie s fie nzdrvan
prin vreun co1 al lui, de care eu habar flu am, on
pe care nui bag de searn...

CInd povestea ajunse aid, $eherezada vzu zoril mijind I,


sfioas, tLcu.
Ci Intr-a opt sute opta noapte

Urmi

...De bun searn, o telalule, preu1 tu, pe Allah


s preuiasc Un asernenea pret, trebuie s fie nzdrvan
prin vreun colt de care eu habar flu am, on pe care
nu-l bag de seam!
5i telalul zise
Domnia ta spui! Afl, Intr-adevr. c presul acesta
este druit cu o putere nevzut care face ca atunci cInci
te aezi pe el s I ii numaidecit purtat oriunde ai viet
s mergi, i cu o iuteal de nici nu ai vrerne s inchizi
un ochi i s1 deschizi pe- ce1la1t! Si nici o piedic ni
poate s-l opreasc din druinul lui, Intruelt dinaintea lui
furtuna piere, vijelia se stinge, muntii i zidunile se Introdeschid,
iar 1actele cele mai zdravene rrnln de prisos
i zadarnice. 5i-aceasta-i, o, doamne al meu, puterca cea
nevzut a preului acesta de rugilciune!
51 telalul, dupli ce vorbi astfel, fiir a mai adiuga nici
o vorbt, incepu s Irnptureasc preu1, ca spre a-i yedea
de cale, cInd beizadea All, pin peste poate do bucuros,
stnig
0, telal al binecuvIntrii, dac Intr-adevc preuI
acesta este tot atIta de druit pe cit Imi dan de inleles
vorbele tale, sInt gata s-ti pltesc flu nurnai cci patru
zeci de mu de dinari pe care ii ceni, ci Incil o mie, ca
dar pentru tine, de misitie. Numai Ca trebuie s vad cu
ochiul meu i s cu mtna mea I
5i telalul, fr a setulbura, rspunse:
Unde sint cei patruzeci de mu do dinani de aur, o,
stapine al meu? 5i -unde--s ceilalti o irtie pe care mi-i
fagaduieti In mrinimia ta?

93
prinlul All rspunse :
Sint In hanul cel mare al negutorilor, unde am
tras iinprcun cu ro1ul rneu! Si am s merg acolo cu
tine, ca s U-i numr, de Indat ce am s vd i am
s pipi!
mr telalul rspunse:
Pe capul i pe ochii mei! Ci hanul eel mare este
cam departe, i avem s ajungem mai repede acolo dui
de preu1 acesta decIt pe picioarele noastre!
5i, IntorcInclu-se lnspre stpinul prvliei, ii spuse
Cu ingduina ta!
se duse In fundul prv1iei i, aternInd covorul, ii
rug pe beizadea s stea jos pe el. $i, aezindu-se i el
alturi, ii spuse
0, doamne al meu, rostete In gind dorinta de a
fi dus la hanul tu, in chiar odaia ta!
5i printul Au rosti in cugetul sAu dorinta. $i, mai mainte
dea avea vreme s-i ia ziua-bun de la stpinu1
prvliei, care 11 primise atIta de frumos, se i vzu dus
In iatacul lui, fr de nici o zguduitur i fr de nici
o suprare, chiar In odaia in care edea, i fr a putea
s-i dea seama dac strbtuse vzduhul on dac lunecase
pe pmInt. lar telalul se afla tot lIng el, zimbind
i multumit. Jar robul i dedese fuga dinainte-i, spre-a
asculta poruncile.
Dobindind Incredintarea aceasta, despre puterea cea
nzdrvan a covorului, beizadea Au Ii spuse robului
Numr pe data omului acesta binecuvIntat patru
zeci de pungi cu cite o mie de dinari, i d-i in mina
cealalt o PUfl) CU 0 mie de dinari!
5i robul indeplini porunca. Jar telalul, lasIndn-i printului
Au covorul, spuse
Bun tIrguial, o, stapine al meu!
5i plec in calea lui.
Jar cuconul Au, ajuns stpIn In felul acesta pe cvorul
eel fermecat, fu pIn peste msur de multumit i de
bucuros, gIiidind cii giisise o minuniitje atIta de nemalpomenit,
chiar de cum sosise in ora1 i In Imprta
aceea a Biangaru1ui. i strigii: ,,Maallah! Alhamdu
liifah! Iaciitii cii mi-am atins firi de nici o cazn nta
cAuitoriei; i acuma flu ma Indoiesc c i-am dovedit pe
fratii mel ! i am sii fiu sol,ul fiicei unchiului meu, domni
a Nurrennahar! i-apoi, care n-o sii Lie bucuria printeiui
meu, i uimirea fratilor mel, cind am s le dau s
vadii ce niizdrivinie poate s facii preu1 acesta yrjit
Ciici flu e cu putinii ca fratii mel, oricIt de prielnicii
le-ar Li soarta, sii izbuteascii a giisi vreun lucru care sii
poatii Li, mai de aproape on mai de pe departe, asemuit
cu acesta! i, gIndind aa, Ii zise: ,,Da de fapt ce-ar Li
dacii a pleca numaidecIt In tara mea, acuma, cmnd pentru.
mine depiirtarea flu mai are Insemniitate? Apoi, dup
ce cugetii aa, Ii aduse aminte de ristimpul de un an pe
care ii hotiirise Cu Lratii sal, i Ii dete seama c, dac
ar pleca Indatii, ar putea sii-i atepte prea mult la hanul
de Ia rispintia celor trei drumuri, locul br de Intilnire.
i ii zise: ,,Dacii-i pe ateptate, apoi mai bine-i s-mi
petrec vremea aid, decIt In hanul pustiu de la cele trei
drumuri. Aa cii am sii ma desfiitez In tara aceasta mlnunatii,
i totodatii am sii pot cunoate lucruri pe care
nu le cunosc ! i, de-a doua zi, porni ianiii sii bat
sukurile i sii se preumble prin orau1 Biangar.
5i putu, In felul acesta, sii se minuneze de lucrurile
Cu adeviirat de minunare, din tara aceea de la md. Printre
alte lucruri osebite, vilzu, Intradeviir, o capite de idoli,
toat numai din aramii, cu boltii, i aezatii pe o terasA
Inaltii de cincizeci de col1i, i cioplitii, i zugrivit cu trek
rinduri de zugriveli tare aprinse i de o lucrituri gin
gaii; i toatii capitea aceea era impodobitii cu ciopleli
In piatri, de o meterie rari, i cu inflorituri Intretiiiate;
i toatii capitea era aezati In mijiocul unei gridini man,
plinii cu trandafiri i Cu alte Lion frumoase de mirosit
i de pnivit. Dar lucrul care alciituia ispita cea mai cle

95
seam a capitei accleia de idoli zdrobii i sfriiriati
fic ei! era un idol cle aur greu, mare do un stat de
om, Cu ochii facuU din dou rubine nictoare i puse
cu atIta meteug Ca preau ochi vii, i care se uitau Ia
oricine s-ar fi aflat dinaintea br, urmindu-i fiece micare.
i, dirnineaa i seara, preol,ii idolilor slujeau in capFte
slujbele legii br piigIneti, i pe urm puneau s so dbntuiasc
tot felul de dant,uri, i cIntri din alute i petreceri.
i preoii accia, de aitminteri, flu triau decIt din
milele pe care mu1imea de hagii Ii le aduceau Intr-una
din afundul trilor celor mai deprtate.
i prinul Au, in timpul ederii liii la Biangar, putu
s fie de fa la o mare srbtoare cc avea bc In fiecare
an in tara aceea, i la care veneau valiii din toate vialeturile,
i capeteniile de oti, i brahmii, care sint preoi
ai idolibor i capetenii ale credinei celei pgineti, i o
multime fr numr de norod. i toat adunarea aceea
se tinea intr-o cImpie larg, in care se ridica o zidire de
o inltime ameitoare, care 11 adpostea pe rege i pe
musaipii lui; i zidirea se sprijinea pe douzcci i patru
de pilatri, i era zugrvit pe dinafara cu prive1iti, cu
jivine, cu psri, cu gInganii, ba i cu mute i muscuIite,
i toate parc erau vii. i, ling zidirea aceea mare, se
aflau vreo trei sau patru podine, de o Intindere uluitoare,
pe care edeau gloatele. i toate acele minunii aveau o
insuire nemaipomenita, aceea anume de a fi misctoare
i de a se roti la ceas la ceas, schimbindu-i fat.a i podoabele.

i petrecerile Incepur cu o intrecere de panglicari,


pin peste poate de iscusi1i, i cu jocuri de pehlivani, i
cu danuri de fachiri. Apoi se vazura venind In iruri de
btlie, rinduiti strins unii dup alii, o mie de elefantj
lmpodobii falnic, i purtind fiecare In spinare cite Un turn
ptrat, de lemn aunt, cu mscrici i cu cIntreti din
ilute in fiecare turn. Si nasul acelor elefant i urechile
br erau zugravite cu chinovar cu cinabru, coltii erau
auriti Intru totul, jar pe nsoaie aveau zugrvite in culori
aprinse nite chipuri scAlImbe, cu o sumedenie de picioure
i de mimi, in rsucituri mnfricotoare sau strImbe. i
cInd turma aceea cumplit ajunse dinaintea privitorilor,
doi elefanti, care nu erau Incrcati cu turnuri, i care erau
cei mai man dintre toti o mie, ieir din rind i venir
pIn in mijiocul ocolului pe care 11 alctuiau podinele.
5 i unul dintre ei, In zvoana de lute, Incepu s danuiasc
ridicindu-se cInd pe cele dou picioare, cInd pe
cele dou mimi ale lui. Apoi se cr sprinten pin In
virful unui stIlp i, punIndu-i pe vIrful stIlpului picioarele
i miinile totodat,. incepu s mestece vintul cu nasul
lui el lung, i s-i fac urechilc s joace i capul s
i se suceasc in toate prtile, in btaia alutelor, pe cInd
elefantul cellalt, cocotat la captul unei birne sprijinite
drept la mijiocul ei pe un cprior, i cu greutatea cumpnit
cu o piatr peste msurA de mare, aezat la Captul
dlmpotriv, se tot legna ba ridicindu-se, ba coborind,
in vreme ce cu capul btea irisura cintecului.
5i beizadea Au rmase uluit de toate astea, .i de Inca
multe alte lucruri. Incit, se apuc tot mai patima s cerceteze
obiceiurile indienilor aceia, atita de osebiti de oamenu
din tara lui, i ii urm preumblrile i ospetiile
pe la negutorii i pe la mai-marii din impi1rie. Ci in
curInd, cum era chinuit necontenit de dragostea pentru
verioara sa Nurrennahar, i macar c anul Inca flu se
scursese, nu putu s stea mai mult departe de tara sa, f
se hotrl s lase India spre a porni inspre steaua gIndurilor
lui, Incredintat c are s lie mai fericit cind n-o s
se mai simtA despArtit de ea cu o deprtare atIta de mare.
5i, dup ce robul su Incheie cu portarul de la han socoteala
odii, se aezar amindoi pe covorul cel fermecat,
apoi se cufund in sinei, dorinduii In gInd s lie dusi
la hanul de la rscrucea celor trei drumuri. 5i, pe cInd
deschidea ochii pe care ii Inchisese o clip ca s. cugete,
yzu c i ajunsese Ia hanul acela. 5i se scul de pe
97.
covor, i intr In han, imbrAcat in hainele iui de negu-.
ttor, i Incepu s atepte acolo iinitit mntoarcerea fia
t,ilor iui. 5iatIta cu el!
Estimp, printul Hassan, eel de al doilea dintre cei trei
frati, iact
De Indat ce pprni la drum, intulni o caravan care
mergea in Persia. 5i se alipi i el la caravana aceea, si,
dup o cllorie lung prin esuri i munti, prin pustiet
i cImpii, ajunse Impreun cii ea In cetatea de scaun
a Impriei persieneti, care era orau1 $iraz. Si desclec,
dup povaa negutorllor din caravan, cu care legase
prietenie, Ia hanul eel mare al oraului. 5i, de-a
doua zi de la sosire, In vreme ce tovarii si de drum
isi desfceau lucrurile i ii Inirau mrfurile, nu mai zbovi
s ias In oras ca s vad ceea ce avea de vzut.
$i cut s se duc la suk, care in ara aceea se cheam
bazistan, i unde se vindeau giuvaieruri, nestemate, atlazuri,
esturi frumoase cle mtase, pInzeturi subt,iri i
toate mrfurile cele scumpe. 5i incepu s preumble
prin bazistan, minunIndu-se de grrnezile cele multe de
rnIndieturi pe care le vedea prin prvMii. 5i peste tot
Intilnea misiti i telali care foiau In toate prile, iinbiin
du-te cu tsilturi frumoase, cu chilimuri rare i cii alte
lueruri scumpe ce se strig la mezat.
Or, printre toU oamenii aceia atita de zoriti, beizadea
Hassan vzu unul care inea in mIn unfel de 4eav de
fi1de, iung cam de. un picior i groas ca de-in deget.
5i omul acela, In bc s aib o Inftiare tacoma i grbit
ca tol,i ceilalti telali i misiti, cMca incet i apAsat, inInd
teava aceea de fiIde Intocniai turn ii tine un rege schiptnul
Impriei sale, ba inca i rnai fios...

Cmnd povestea ajunse aid, Seherezacla vza zorii tnijind i,


sfioas, tcu
Ci intr-a opt side noua noapte

Urrn:

i omul acela, in be s aib o Infare Iacom i


grbit ca toti ceilalti telali i misi4i, clca meet i ap.sat,
tinInd teava aceea de filde intocmai cum ii tine.
un rege schiptrul Imprtiei sale, ba Inca i mai laThs.
Jar cuconul Hassan Ii zise: ,,Iact un telal care imi d
Incredere in el ! i se i pregtea s se indrepte inspre
el, ca s-l roage s-i arate teava pe care o tinea Intr-un
chip atita de fudul, cind ii auzi strigind cu un glas pun
de mare minie i de o fIoenie Irnprteasc:
0, cumprtoribor! cine va cumpra nu are s pagubeasc!
Pe treizeci de mu de dinari de aur teava
aceasta de filde! Acela care a facut-o e mort, j niciodat
nu are s se mai arate! Ta teava de filde! Cu ea
poi s vezi tot ce vrei s vezi! Cine va cumpra flu
are s pgubeasc ! Cine vrea s vad, va putea s vad!
Cu ea poti s vezi tot ce vrei s vezi ! Ta teava de filde!
Auzind strigarea aceea, beizadea Hassan, care i f-.
cuse un pas inainte, se trase Indrt de uimire i, Intorcindu-se
inspre negustorul de a crui dughean ezuse rezemat
cu spatele, ii spuse:
Allah lie asupr-ti! 0, stpine al meu, spune-mi
dac ornul care strig spre vInzare teava aceea de filde,
Ia Un pre atita de uluitor, este intreg la minte, on i-a
pierdut once bun cuviint, on face aa numai ca sa
se joace?
Tar stpInul prvbiei rspunse:
Pe Allah, o, stpine al meu, pot s-ti adeveresc
c omul acesta este eel mai cinstit i eel mai cuminte
clintre toti telalii notri; i eel mai adesea de el se fobsese
negustorii notni, datA fIind Increderea pe care o au
In el, i ntru cA este eel mai vechi In meserie. Tar cii
9,
rspund de buna lui cuviinta, afar doar de flu i-o fi
pierdut-o in dimineata aceasta; da n-a crede! Aa Ca
pesemne teava aceea preuiete cei treizeci de mu de dinan
si chiar mai mult, dac el o strig la un asemenea
pre! i pesemne ca-i meritA prin ceva ce flu se vede!
De aitminteri, dac doreti, pot s-l chern; i ai sa-1 intrebi
tu Insuti! Te rog, dar, s urci i s stai In prvlia
mea, i s te odihneti o clip.
i prinul Hassan primi poftirea cea indatoritoare a
negustorului; i, de indat cc ezu jos, telalul se apropie
de prvlie, fund strigat pe nume. Jar negutorul ii
spuse:
0, telalule, Cutare, domnia sa negutorul acesta de
colca este tare nedumerit auzindu-te c strigi la trei mu
de pungi tevita accea de filde i eu Insumi a fi tot
atita de nedumerit, de flu te-a cunoate ca pe un om
druit cu o cinste neptat. Rspunde-i, dar, domniei sale,
ca s nu mai aib fat de tine vreo prepunere rea!
Jar telalul se Intoarse Inspre beizadea Hassan i Ii
spuse:
Tntr-adevr, o, stapIne al meu, Indoiala ii este Ingcluit
acelui care n-a vzut! Da cInd ai s vezi, flu
ai sa te mai Indoieti! lar in cc privete preul tevii,
apoi nu-i de treizeci de mu de dinari, care-i numai pretul
pentru punerea in vInzare, ci de patruzeci de mu.
i am porunc s flu o las pe rnai puin, i s flu o dau
decit aceluia care o va plti pefin!
Jar prinul Hassan spuse:
Binevoiesc s te cred pe cuvint, o, telalule, ci Inca
tot trebuie s aflu i eu pentru ce insuire i se cade
acestei tevi atita pret,.uire, i pentru care ciudtenie s-ar
nvrednici ea de vreo luare-aminte!
Jar telalul spuse:
Afl, o, stpIne al meu, c dac te uiti in teava
ceasta prin captul care este Impodobit cu cletarul
acesta, once-ar fi s-i doreti tu a vedea, vei fi multumit
pe data i vei vedea!
Jar beizadea Hassan spuse:
Dac este adevrat, o, telalule al binecuvintrii, flu
numai c am sti pltesc preul pe care ii ceri, ci inca
o mie de dinari, ca misitie pentru tine!
5i adug:
Grbete de-mi arat captul de care trebuie s-mi
lipesc ochiul!
51 telalul i-i art. Jar printul se uit prin el, dormdu-
i s-o vad pe domnita Nurrennahar. 5i deodat o
vzu, In scldtoarea de la hammamul ei, Intre muinile
roabelor care o scldau. 5i domnita rIdea, jucIndu-se cu
apa, i se privea in oglind. 5i, dac o vzu atIta de
frumoas i atIta de aproape de el, beizadea Hassan, pIn
peste poate de tulburat, flu se putu opri s flu dea un
ipt mare, i era s scape teava din min.
5i dupA ce cpt astfel dovada c teava aceca era
lucrul eel mai minunat de pe lume, flu mai ovi nici o
clipit s-o cumpere, incredintat cA flu are s mai gseasc
nicicInd o asemenea minuntie, vrednic de adus din drume
ia lui, de-ar fi s tin aceast drumetie i zece ani
i de-ar fi s strbat lumea toatL $i Ij fcu semn telalulul
s vin dup el. i, dup ce Isi lu rmas-bun de
la negustor, se duse la hanul la care sttea, i 11 puse pe
robul su sA-i numere telalului cele patruzeci de pungi
mai adugind una pefltru misitie. 5i ajunse stpInul acelei
tevi de filde.
5i, dup ce fcu acea tIrguial de pre, beizadea Has-
san flu mai avu nici o Indoial despre Intlietatea lui asupra
fratilor si, i despre izbInda lui asupra br, i despre
dobIndirea venioarei sale Nurrennahar. 5i, pun de bucune,
se gIndi, cum avea destul timp inainte, s afle i el
obiceiurile i datinile persienibor, i s vad minunatiile
din orau1 5iraz. 5i Ii petrecu zilele plimbIndu-se, privind
i ascultInd. 5i, intrucIt avea mintea bine druit
1o1
i sufletul sim1itor, leg prieteug cu oamenii invtati i
cu poeii, i Inv1 pe dinafar stihurile persieneti cele
mai frumoase. 5i-atunci numai se hotrI s se Intdarc
Inspre iara sa; i, prilejindu-se de plecarea tot a caravanei
cu care venise, Se alipi i ci negutori1or care o
a1cLtuiau i porni la drum. Si Allah Ii sense bun pace,
i ajunse fr de suprare la hanul de la rspIntia celor
trei drumuri, locul de Intilnire. 5i 11 gsi acolo pe fratele
su beizadea Au. $i rmase cu el acolo, s atepte Intoarcerea
celui de al treilea frate al br. $i-atita cu ci!
Ci, in ceea cc ii pnivete pe cuconul Hossein, ere era
cel mai mic dintre cei trei, ma rog tie, o, preafenicitule
rege, sa-ti pleci Inspre mine urechea, mntrucIt iact!
Dup 0 calatorie lung, care chiar c nii avu nimica
neobinuit, ajunse Intr-un ora despre care i se spuse
ca este Samarcand. 5i era Intr-adevr Samarcand al-Ajam.
chiar orauI unde domnete acuma falnioul tau frate
5ahzaman, o, rege al vremilor. $i, a doua zi dup sosirea
sa, prinu1 Hossein se duse Ia suk, care pe limba acelei
tan se cheam bazar. $i gasi c bazarul ce1a era tare
frumos. $i, curn heizadeaua era tare doritor s Se preumble
pe acolo privind in toate prtile cu amindoi ochii, deodat,
la doi pai mnaintea iui, vazu un telal care tinea In mIn
un mar. 5i mrul acela era atIta de minunat, ro.u pe-o
parte i auriu pe cealalta, i mare cit un harbuz, inck
prinu1 Hossein don numaidecit s-1 cumpere, i It intreb
pe eel care purta mrul:
CIt ceri pe mrul acela, o telalule?
i telalul spuse:
Treizeci de mu de dinani de aur, o, st.pIne al meu,
ca Inceput de pre. Ci am porunca s nu-1 dau deelt cu
patruzeci de mu, i cu bani pein!
lar beizadea striga
Pc Allah, bre omule, miirul este tare frumos i
nu am mai vazut unul asemenea In viaa tnea! D fr
de nici o indoial c vrei s rIzi cInd Imi ceri tin pre
atita de uluitor.
5i telalul rspunse:
Nu, pe Allah! o, doamne al meu, preul acesta pe
care ii cer flu este nimic pe ling preu1 adevrat al
acestui mar. Cci, oricit de frurnos i de minunat este el
Ia vedere, o, stpIne al meu, nu e nimic fa cu mireasma
lui. Tar mireasma lui, o stpine al meu, oricit de bun i
de placuta ar fi, nu este nirnic fa cu puterile ei! Tar
puterile ei, o, cunun a capului meu, o, doamne al meu
preafrumos, oricIt de minunate ar fi, nu smnt nimic fai
cu rmrile i cu foloasele ce se dobindese de Ia ele
pentru binele oamenilor!
Tar priniu1 Hossein spuse
0, telalule, grbete dc-mi d rnai intii s miros,
clac-i aa, mireasma lui. Si ai s-mi spui pe urm care
ii sint puterile, foloasele i urmrile!
5i telalul, Intinzind mina, puse mrul sub nasul
prinului, care ii mirosi. $11 se paru mireasma aceea atita
de patrunztoare i de dulce, In cIt strig:
Ya Allah! toat osteneala mea de la drum am
uitat-o, i-i de parc acuma a fi ieit din pIntecele maicii
mele ! Ah, ce mireasm de nespus!
Jar telalul zise:
Ei bine, doamne, devreme ce, sorbind mireasma
acestui mar, tocmai ai Incercat pe tine Insuti nite urmri
atita de neateptate, afl c mrul acesta flu este mar
ca bate merele, ci este lucrat de min de om; i flu-i
rod al unui porn orb i nesimtitor, ci-i rodul trudelor i
al veghilor unui mare invtat, ale unui filozof foarte
vestit, care i-a petrecut viata toat In cutri i in cercetan
asupra puterilor ierbunilor i pietrelor. 5i a izbutit s
ajung la tntocmirea acestui mar, care Inchide in ei
chintesena tuturor buruienilor de leac, a tuturor ierbu-.
rilor folositoare i a tuturor pietrelor tamaduitoare. tntr-adevr,
nu se afl bolnav lovit de once acoste ar fi,
103
lie cium, Ie friguri stacojii, lie le:pr, care, chiar i-n
pragul mortii, s nu-i capete iari sntatea, numai
amirosindu-l. i, de aitmititeri, iacAt c tu ai i simtit
oleac din puterea lul, intrucit ostenelile drumului s-au
i spuiberat la mirosirea lui. Ci, pentru ca lucrul s fie
i mai bine adeverit, vreau ca un bolnav atins de vreo
boal fr leac s fie tmduit dinaintea ochilor ti, ca sA
fii i tu lmurit asupra puterilor i a insuirilor l.ui, aa
cum sint toti locuitorii din oraul acesta. Nu ai, aadar,
decit s-i mntrebi pe neguItorii care sint strini aici,
i cei mai multi dintre ei au s-ti spun Ca, dacA se mai
afl In viat, faptu-i numai datorit mrului acesta pe
care 11 vezi!
Or, In vreme ce telalul vorbea astfel, mai multi ini
se opriser i ii Inconjuraser, zicind
Aa-i, pe Allah! totu-i adevrat! Mrul acesta
este sultanul merelor, i-i cel mal minunat dintre toate
leacurile! si-i face s se zviduiasc pIn i pe bolnavii
cei mai dezndjduii, de la porile mortii!
i, ca spre a adeveri tot binele pe care 11 spuneau
despre mar, un biet om orb i olog tocmai trecea pe acolo,
dus intr-un co pe spatele unuia care ii purta. i telalul
merse repede la el i ii puse mrul sub nas. i deodat
beteagul se ridic In co, i, sarind ca un motan tinr
peste capul celui ce ii ducea, ii slobozi picioarele In vint,
deschizInd nite ochi ca nite tciuni. i toat lumea ii
vzu, i puse mrturie.
Atunci, cuconul Hossein, incredintat de puterile acelui
mar minunat, spuse telaiului:
0, chip de bunvestire, te rog s ma urmezi ptn
la haniil meu!
i 11 duse la hanul unde sttea, ci ii .plti patruzeci de
mu de dinari, i Ii dete o pung de o mie de dinari, ca
bac5i pentru misitie. i, intrInd in stapinirea mrului
cel minunat, atept rbduriu plecarea vreunei caravane,
spre a se intoarce In tara lui. Int.rucit era Incredintat c
acuma, Cu mrul acela, Ii va dovedi lesne pe cei doi frai
ai si, i va ajunge soul domnitei Nurrennahar. Si, cind
caravana fu gata, plec din Samarcand i, In ciucla ostenelilor
unei cltorii lungi, ajunse, cu Ingduina lui
Allah, In bun pace la hanul de la rscrucea celor trei
drumuri, unde 11 ateptau cei doi frati ai si, Au i
Hassan.
5i cei trei. cuconi, dup ce se srutar cu mult drag,
i se firitisir unul pe altul, pentru bun-intI1niul loi...
CLad povestea ajunse aid, $eherezada vzu zorii mijind i,
sfioas, tcu,

Ci Intra opt sute zecea noapte

Urm

...$i cei trei cuconi, dup ce se srutar cu mult drag,


i se firitisir unul PC altul pentru bun-IntI1niul br,
ezur s mnince laolalt. $i, dup ce mIncar, beizadea
Au, care era cel mai mare, lu cuvintul i spuse:
0, fratii mei, aven inaintea noastr toat viata s
tot tifsuim aespre minunii1e cltoriilor noastre.
Acuma Ihs-i vorba s ne artrn Intre noi lucrul tirguit,
ci cOrei rostul i rodul ostenelii noastre, spre a putea sa
ne dam seama dintru Inceput i vedem cit de cit cui
are s-i lie suftanul, printele nostru, binevoitor, In cc
priverte vericoara noastr, domnita Nurrennahar!
i tcu o clip, apoi adauga:
In ce mA priveste, intrucit sInt eel mai mare dintre
voi, am sA vA arAt ce am adus. Aflai, dar, CA drumeia
mea rn-a purtat pe tArmurile indieneti, in tara Biangar.
i tot ce am adus de acelo este preu1 acesta de rugAciune,
105
pe care ma vedeti stind acuma, i care este fcut dintr-o
lin de rind, i are o infatiare fr strluce. Da cu
preul acesta ndjduiesc eu s-o dthindesc pe verioara
noastr!
5i le istorisi fratilor si toat Intimplarea cit covorul
cel zburator, i despre puterile covorului, i curn se slujise
de el spre a veni acolo, la han, Intr-o clipire de othi,
din impria Bian.ga.r. i, spre a da mai muIt temei vorbelor
sale, ii rug pe fratli lui s ada jos pe chilim ling
el, i ii lu s fac prin vzduh cu ei o cltorie care tinu
cit o clipire de ochi, da pentru care, cu alte rnijloace de
drumelit, ar fi fost de trebuint luni In ir spre a o duce
la capt. Pe urm, adug
Acuma atept s aflu de la voi dac ceea ce ai
adus poate s fie aseiriuit cu covorul meu!
Si, sfIrind In felul acesta s laude virtutile minun
tiei pe care o dobIndise, tcu.
Jar prinu1 liassan, la rIndu-i, lu cuvIntul i spuse
Tntr-adevr, o, fratele meu, covorul acesta zburtor
este un lucru uluitor, jar eu It viata mea flu am rnai vzut
ceva asemuitor. Ci, oricIt de-a mirrilea ar fi el, aveti
s v Invoiti amIndoi cu mine c pe lume se afl i alte
lucruri vrednice de luare-aminte ,i, ca s v dau dovada,
iact teava aceasta de fi1de, care, la Intlia vedere, na
s-ar prea cine tie ce minuntie. Fiti Insa Incredintati
c rn-a costat ce rn-a costat, i c, in pofida Infirii
ei terse, este un lucru Intru total minunat. $i flu o s
oviti a ma crede, dupa ce aveti s v lipii ochiiA Ia
captul la care vedeti cIetarul acesta. Poftiti! fceti aa
cum am s v art!
51 Ii lipi eava de filde de ochiul su drept, inchizInd
ochiul sting, i rostind
0, teava de fi1de, f s-o vd nurnaidecit pe darnni1
a Nurrennahar!
51 se uit prin clestar. Jar eel doi frati al si, care
edeau Cu ochii pe el, rmaser pir pesbe rns.ur de uimii
cind Ii vzurA cum se chimb dintr-odat ta chip i cuin
se face galben cle tot la fa, ca sub o lovitur de gret
cIiirere. i, pin s ab ei vreme s-1 Intre4e, cuconul
trig:
Nu este putere i mintuire decit &ntru Allah! 0,
fraii mci, degeaba am mai fcut noi tustrei o cltorie
atita de grea, cu ndejdea fericirii ! Vai, peste citeva c1ipit.
verioara noastr nu are s mai fie In via, Intruclt tocmai
am vzut-o in patul ci, Inconjurat de sujnice1e
plingmnd i de hdImbii dezndjduiti. De aitminteri.
aveti s judecai voi iniv starea jalnic in care se afl
ea acuma, o, pcateie noastre!
5i, grind acestea, dete printului Au teava de filde,
i Ii spuse s rosteasc In gind dorinta de a o veclea pe
domnit. Si prinu1 Au se uit prin c1etar, i Se dete Ind-.
rat tot atita de tulburat ca i fratele su. lar printul
Hossein 1u i ci eava in mImi, i vzu tot aceeai prive1i
te IntristAtoare. Ci, departe de a se arta tulbural,
ca fratii si, incepu s rid i spuse:
0, fratii mci, inseninaliv ochii i 1inititi-v
suf1etu, intrucit, macar c boala verioarei noastre este
de mare primejdie, dup curn ni se arat, tot flu are s
poat birui puterile mrului acestuia de colea, i care
numai cu mireasma lui poate s Intoarc i rnorii din
afundul mormintelor icr! -
i le povesti, In put1ine cuvinte, istoria mrului i
puterile iui, i urmarile puterlior liii, i ii Incredint, c
are s-c yin dccc fr de abatere pe veioara br.
Auzind vorbele acestea, prinu1 All strig:
Dac-i aa, o fratele rneu, flu avem decit s pornini
in toat graba spre palatul nostru, cu ajutorul covoruluA
meu. $1 tu sa-ti Incerci pe mult iubita noastr verioari
puterea cea mIntuitoare a marului acela.
51 eel trei cuconi deter porunca robilor br sa vin
dup ei ciare, Si II lsar. Apoi, aezIndu-se pe covor,
rostir laolalt orinta de a fi dui In odaia domnitei
lOT,
Nurrennahar. si,. intr-o clipire de ochi, se i vzur jos,
pe covor, In mijiocul odii domnit,ei.
i-aa, cInd ferneile i hadimbii domniei Nurrennahar
Ii zrir deodat pe eel trei cuconi in odie, fr a pricepe
cum de ajunseser ci acolo, fur cuprini de paim i
de uluire. i haclImbii, necunoscindu-i dintru-ntIi, i
socotindu-i niscaiva strini, erau gata s se anince asupr-le,
cInd se dezmeticir din uluiala br. Tar cei trei frai
se ri.dicar nurnaidecit de pe cover; i beizadea Hossein se
duse repede la patul pe care sta intins domnita Nurren-.
nahar cIindu-i sufletul, i ii puse sub nas mrul cel f-.
ctor de minuni. .i domnita deschise ochii, Intoarse capul
Intr-o parte i In cea1a1t, uitmndu-se cu nite ochi nedumeriti
la toti cci care o Inconjurau, i se ridic In capul
oasebor. i zIrnbi inspre veriorii ei, i le dete mina s-o
srute, urIndu-le bun-venit, i H Intreb cum le-a fost
c11toria. Tar ei ii spuser cit de fericiti erau ci. sosiser
destul de la timp spre a-i aduce vindecarea, Cu ajutorul
lui Allah. Tar femeile Ii spuser cum veniser ei, i cum
domnioru1 Hossein o Intorsese la viat, dindu-i s adulmccc
mireasma mrului. i Nurrennahar le rnrultumi
la tustrei, i prinului Hossein mai cu osebire. Pe urm,
curn ea ceru s se imbrace, veriorii si Ii luar ziua-bun
de la ea, fcIndu-i urri de viat lungt, i ieir.
i, lsind-o pe verioara br In grija fecmeilor, cei trel
frati se duser s cad la picioarele sultanului, printele
br, i s i se inchine cii toat cinstirea. i suFtanul, pe
care hadImbii ii i vestiser de sosirea br i de vinde-.
carea domnitei, Ii ridic i Ii srut, i se bucur cu ci
ca-i vedea Intori.bine sntoi. i, du;p ce Ii revrsar
in felul acesta dragostea br, cci trei cuconi ii inftiar
sultanului minuntia pe care fiecare o acLusese. i, dup
cc lairvurira ceea ce aveau de lmurit, in aceast privin,
Ii rugar s le spun prerea lui i s se mrturiseasc
de partea ciii e.
Dup ce auzi tot ce fecForii si inur s-i 1nftize,
I iecare spre folosul liii, despre ceea ce aduseser, ci dup
Ce, fr a-i Gpri, ascult tot ce ii povestir i despre yindecarea
vericoarei br, sultanul rmase o bucat de vreme
tout, chibzuind adinc. Dup care, ridic fruntea i le
spuse:
0, fiji mei, treaba este tare Incurcat, ba Inca-i i
mai incurcat decIt Inainte de plecarea voastr. Cci,
pe de o parte, gsesc Ca minuntiile pe care le-ai adus
sInt, clup dreptate, toate deopotriv, i, pe de. alt parte,
ele au ajutat, fiecare cu puterea sa, la vindecarea yencoarei
voastre. Intrucit teava de filde este cea care din..
tru-ntii v-a luminat asupra strii domnitei; Ian covorul
v-a adus In toat graba lIng Ca; jar mrul a vindecat.-o.
Ci acest sfIrcit minunat flu s-ar II putut infptui, cu ingduin
a lui Allah, dac vreuna dintre cele trei minun
ii ar fi lipsit. melt acum ii vedeti pe tatl vostru
inc i mai incurcat decit Inainte, fr a cti cum s fac
alegerea. Si voi Inciv, druiti cu simtul drepttii cum sinteti,
trebuie s fii tot atita de Incurca i tot atIta de
nedumeriti ca i mine!
i, dup ce vorbi in felul acesta, CU Intelepciune i
neprtinire, sultanul se puse s cugete la incurctura
aceea. $i, peste un ceas de vreme, st.rig:
0, f iii mei, mi-a mai rmas o singur cale pentru
a iei din incurctur. 5i am s vi-o art. acata, o,
copiii mel. Intrucit mai aveti destul timp pin la noapte,
luati fjecare cite un arc j o sget, i ieii dincolo de
zidurile cettii, pe ineidanul ce slujete la intrecerile viteje
ti, i am s yin i eu cu voi.- $i v Incredintez c am
s-o dau de sotie pe domnita Nurrennahar aceluia dintre
vol care va arunca eel mai departe sgeata!
5i eei trei Cuconi rspunser c ascult i c se supun.
$i CU totii laolaltA, urmati de o multime de musaipi de
la palat, se duser pe meldan.

109
i beizadea All, fund eel mai mare, Ii lu arcul si
sgeata i trase eel dintli; iar prinu1 Hassan trase al
doilea i sgeata Iui czu mai departe decit cea a lui
nene-su; iar cel de al treilea care trase fu criorul
Hossein; ci nici unul dintre musaipi aezati din bc in
bc, pe o deprtare foarte mare, flu vzu coborind
seata, care strbtu vzduhurile drept, i se pierdu in
deprtare. i fugir dup ea, i o cutar; da, cu toate
cutrile, i oriclt luare-aminte se puse, flu fu cu putina
s se mai gseasc.
Atunci sultanul, de fat cu toti musaipii strIni, spuse
celor trei cuconi:
0, fiji mei, vedeti i voi, soarta sa rostit! Mac
c s-ar prea c tu, o, Hossein, ai tras eel mai departe,
flu tu eti biruitor, IntrucIt este de nevoie ca sgeata
s fie gsit, spre a face biruinta vdit i nelndoielnic.
i ma vd indatorat s-l numese biruitor pe cel de al
doilea fecior al men, pe Hassan, a crui sgeat a czut
mai departe decit cea a lui nene-su. Aadar, o, fiul meu
Hassan, tu, fr de tgad, ai s fii soul fiicei mosuFui
tu, domnita Nurrennahar. Intrucit aceasta ti-a fost
ursit

i, dup ce hotrI astfel, sultanul dete numaidecit


porunci s se fac pregti.rile i slujbele de nunt ale
fiului su Hassan cu domnita Nurrennahar. i, peste
put,ine zile, se srbtori i nunta, cu mare strlucire. i-atita
cu prinul Hassan i cu sotla lui, Nurrennahar!
Ci printul Au, vIrstnicul, flu vroi s fie de fa Ia
srbtorirea cstoriei i, Intruclt dragostea Iui pent.ru
verioar-sa era tare aprins, iar de aci inainte fr de
ndejdi, flU se putu indupleca S triasc la palat, Si,
In divan obtesc, se lepd cu deplina lui voie de motenirea
scaunului domnesc al ttlne-su. i se Imbrac
In straie de dervi, i se duse s se pun sub oblduirefl
sufleteasc a unui eie vestit pentru sfinenia, pentru
Intelepciunea i pentru viata Iui pilduitoare, !n afund.ut
ceiei mai adInci schivnicii. i-atIta cu el!
Ci, In ceea ce ii privete pe crioruI Hossein, a crui
sgeatA se pierduse in deprtare, iact...
Cind pcwestea ajunse aici, eherezada vzu zorli mijind
sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute unsprezecea noapte

Urm:

..tn ceea ce ii privete pe cuconul Hossein, a cru


sgeat se pierduse In deprtare, iact! La fel curn fratele
su Au se 1isise a fi de fa la nunta prinu1ui
Hassan i a domniei Nurrennahar, tot aa i el se lipsi
a lua parte. Da el flu Imbrc straie de dervi ca acela
i, departe de a se lepda de viaa 1urneasc, se hotrI
s dovedeasc precum c fusese furat de bunul su i,
drept aeeea, porni s caute sgeata pe care flu o socotea
pierdut pe totdeauna. 5i, fr a mai zbovi, in vreme ce
petrecerile se urmau la sarai, Cu prilejul nunii, se furi
dintre slugile lui i se duse pe meidan, la locul unde avusese
bc Intrecerea. 5i acolo incepu s meargA drept Ina
intea lui, pe drumul urmat de sgeat, privind cu bgare
de seam i In dreapta .i In stInga, la fiecare pas. Si
ajunse In felul acesta tare departe, fr s gseasc nimic.
Ci, in bc de a dezndjdui, merse inainte Inca i Inca,
mereu drept Inainte, pin ce ajunse In un ir de stInci
care astupau cu totul zarea. 5i Ii zise Ca, dac sgeata
trebuia s se afle pe undeva, flu putea fi altundeva decit
acolo, dat fund c flu ar fi putut s strbat peretele acela
de stinci. 5i nici nu apuc bine s-i rosteasc In sinei
gindul acesta, c i vzu pe jos, asezat cu vhful Inainte,
i flu Infipt in prnInt, sgeata cea Insemnat cu numele
su, chiar aceea pe care o slobozise cu chiar mIna lui. i
ii zise: ,,O, ce minune! Uallahi ! nici eu, i nici nirneni
de pe lume flu am fi putut, numai cu puterile noastre, s
zvirlim o sgeat atIta de departe. i ia uite c flU numai
c a ajuns la deprtarea aceasta nemaipomenit, da Inca
trebuie s se fi izbit Cu trie de stInca aceasta, dac a fost
Intoars aa de tria stIncii. Iact un lucru tare anapoda!
5i cine tie ce tain o mai fi in toate astea !
5i, dup ce Ii ridic de jos sgeata, cuconul Hossein,
cum se tot InvIrtea ba s msoare din ochi, ba s se minuneze
de stinca de care se izbise sgeata, bg de seam
in stInca aceea o scorbura ciop1it In chip de ti. 5i se
apropie i vzu c era cu adevrat o u tinuit, fr
de lacte i fr de zvor, cioplit chiar In piatr, i care
flu se putea vedea decit la despritura subtiric de pe
laturile ei. 5i, cu o micare Intru totul fireasc Intr-o
imprejurare ca aceea, crioru1 impinse usa, fr a prea
iidjdui ca s-ar deschide la impingerea lui. 5i rmase tare
uirnit cind vzu c ua se mic sub mina lui Si se rsu
cete, Intocmai ca i cum s-ar fi sprijinit pe nite balamale
proaspt unse. Si, fr a gindi prea mult la ce face, intr,
cu sgeata In min, In bolta care cobora un dincolo de
ua aceea. Ci, de cum trecu pragul, usa, ca Impins de la
sine, se intoarse la bc i inchise cu totul intrarea In
bolt. 5i prinu1 se trezi Intr-o negur deas. 5i degeaba
se mai czni el s deschid iari ua, c flu izbuti decIt
s-i juleasc miinile i s-i zdreleasc unghiile.
Atunci, intrucit nu mai avea curn gindi la ieire, si
intrucit era dAruit Cu o inim viteaz, flu pregetA s se
afunde Inainte prin bezn, urmind coborIsul duke al
boltei. 5i In curInd vzu mijind o lumina, Inspre care grIbi;
i se porneni la ieirea din bolt. 5i se trezi deodat sub

cerul gol, In fata unei cimpii verzi In mijbocul creia se ridica un palat strlucitor. 5i, mai inainte de-a avea
el rgaz s se minuneze de mindretea acelui palat, iei
de acolo o domnit care porni inspre el, InconjuratA de
un alai de alte domnie peste care, flu Incpea nici o
tndoial, ea era stpin, judecInd nurnai dup frumuseea
-i nefireasc i dup mersul ei Imprtesc. Si era Imbrcat
cu nite haine care nu mai aveau nimica pmIntesc,
iar pru-i despletit unduia pIn la picioare. 51 veni Inspre
ci cu un mers uor, pIn la intrarea In bolt i, Intinzmnd
mIna cu o micare plin de bunvointa, spuse:
Fii binevenit aid, o, beizadea Hossein!
51 cuconul, care se plecase adInc cind o zrise, fu
Inca peste msur de uimit. auzindu-i numele rostit de
o domnit pe care flu o mai vzuse vreodat, i care tria
Intr-un bc de care el flu auzise niciodat sa se fi poine
nit, macar c locul acela era atIta de aproape de cetatea
de scaun a impAriei br! 51, cum Ii i deschidea gura
spre a-i mrturisi uimirea, feticana cea minunat Ii
spuse:
S nu ma Intrebi nimic! Am s-ti Implinesc eu
insumi dorina fireasc de a afla totul, atunci cInd avem
s fim in saraiul meu!
51, zImbitoare, II lu de min i ii duse pe nite alei
Inspre sala de primire ce se deschidea cu un portic de
marmur ctre grdin. 5i 11 pofti s stea lIng ea p sofa,
in mijbocul slii aceleia strlucite. $i, inindu-i mIna Intre
muinile ei, Ii spuse
0, preadulce beizadea Hossein, uimirea ta are s
conteneasc atunci cInd ai s afli c te cunosc de clnd
te-ai nAscut i c am zImbit peste leagnul tu. Cci
sint o domnit, gennie, fiica regilor ginnilor. 5i ursita
mea-i scris asupra-i. 51 eu am orinduit s vi Se vInd
la Samarcand mrul ccl nzdrvan pe care l-ai cumprat
tu, i la Biangar covorul de rugciune. pe care i-a adus
fratele tu All, i Ia 5iraz teava de filde, pe care a
gasit-o fratele tu Hassan. 5i atita este deajuns ca sa te
fac s pricepi Ca tiu tot In cc te privete. $1 am socotit,

113
intrucIt scrisa mea este legat de a ta, c erai vrednic
de o fericire mai mare decIt aceea de a fi sotu.1 verioarei
tale Nurrennahar. i pentru aceea ti-am fcut sgeata
s piar i am adus-b pIn aici, spre a te cluzi i pe
tine. i-acum, flu mi tine decit de tine ca s flu 1a
norocul s-1i scape printre degete!
i, dup ce rosti vorbele acestea de la urm, cu un
glas ptruns de o mare iubire, frumoasa domnit gennia
Ii ls ochii in jos, Inrindu-se toat. Jar frumuseea
ei cea tinereasc se fcu i mai mIndr. Jar crisorul
Hossein, care tia bine c verioara sa Nurrennahar nu
mai avea cum s fie a lui, i vzInd cu cIt ii era domnita
gennia mal presus, ca frumusete, ca nun, ca farmec,
ca minte i ca strluciri, macar dup atIta cit putea s
presupun din ceea ce izbutea s zreasc i dup flnicia
palatului in care se afla, flu putu decit s-i binecuvInteze
ursita care Ii adusese, parc tinindu-l de mmn, pin in
locurile acelea atIta de apropiate i atita de tainice; i,
ternenindu-se dinaintea frumoasei genflia, ii spuse:
0, domnit a ginnilor, o, sultana a frumusetii, o,
Irnprtito ! c fericirea de a fi robul ochilor ti, i c
Inlntuirea desviririlor tale mi-au venit fr de nici o
vrednicie din partea mea, iact nite lucruni anume
rInduite spre a vrji mintea unei faptuni omeneti curn
sInt eu! Ah, cum ar putea o fat de ginni s-i arunce
privirile Inspre un adamit de rInd, i s-i dea Intlietate
asupra regilor cei nevzuti, care dornnesc peste tnile
vzduhului i peste Imparatiile de sub prnint? Da poate
c, o, domnit, te-ai fi suprat pe prinIii ti i ai fi
venit, de ciud, s locuieti In palatul acesta, In care
.poate Ca rn-al pnimit fara de Ingduina regelui gin-.
nilor, printele tii, i a reginei ginnilor, mama ta, i a
celorlalte rude ale tale? i poate cii, dacii-i aa, a putea
sii flu pentru tine o pricinii de necazuri i un izvor de
Incurciituni i de neplceri!
5i, vorbind aa, beizadea Hossein se temeni pIn la
pmInt i srut poala rochiei acelei gennia domnite,
care ii spuse, ridicIndu-1 i luIndu-1 de min:
Afl, o, beizadea Hossein, c eu Imi sInt singur
stpin, i c totdeauna flu fac decit ce imi place, nein
durind niciodata ca nimenea dintre ginni s se amestece
rn ceea ce fac sau vreau eu s fac. Poti, dar, s fii 1initit
in privina aceasta; i nimic flu are s ni se mntimple,
afari de fericire!
5i adug:
Vrei s fii sotul rneu Si S ma iubeti mult?
lar beizadea Hossein strig:
Ya Allah! dac vreau? Pi eu mi-as da viaa
toat Ca s petrec o zi cu tine, flu numai ca so al tu,
ci ca robul tu cel mai de pe urm.
Si dup ce vorbi astfel, se arunc la picioarele fru.moasei
gennia, care ii ridic i Ii spuse:
De vrerne ce-i aa, te primesc ca sot, i, de aci
inainte, sInt sotia ta!
5i adaug:
5i acuma, IntrucIt pesemne Ca Iti este foarne, haide
s mincm amIndoi cea dintli mas a noastra!
5i ii duse In cea de a doua sal, Inca i rnai striucit
decit cea dintli, luminat de nite luminri fr de numr,
Inrniresmate cu ambr si aezate Intr-o rInduial dc-ti
era drag s te tot uiti la ele. 5i se aez cu ci dinaintea
unei tablale minunate, plin cu bucate de o Inftisare
ispititoare pentru inim. 5i numaidecIt se auzi, intro
zvoan dulce de lute, un cintec de giasuri de femei cc
.parea coboritor chiar din ceruri. 5i gennia cea frurnoas
Incepu s-i dea s mnince cu chiar mIinile sale proasptulul
ci sot, lmbiindu1 cu durnicaturile cele mai bune
din felurile pe care ea i le nurnea rind pe rInd. 5i cri
,brului I se preau alse toate buntturile acelea, de care
flu mai auzise pomenindu-se vreodat, ca i vinurile,
ca i poamele, ca i pleirrtele i dulceturile, tot lucruri
115
din care nu mai gustase ceva asemntor pe la ospeele
i pe la nuntile fpturilor orneneti.
i, cInd masa se sfIri, frumoasa gennia domnita i
sou1 ei se duser s ad In cea de a trela sal, zidit ca
o bolt, i Inca mai frumoas decIt cea dintli. i edeau
cu spatele sprijinite pe nite perne de mtase cu Inflorituri
man de felurite culori, lucrate din ac, de o ging
ie minunat. i Indat un stol de dantuitoare, fete de
ginni, intrar In sal i dntuir Intr-un pas rpitor, cu
o uurtate ca de psri. i totodatA o cmntare se auzea,
fr seaman de limpede, i venind din vzduhuri. i danul
se urm pIn ce frumoasa gennia se ridic, laolalt cu
sotul ei. i dntuitoarele, Intr-o legnare de pai uorl,
ieir din sal ca un thor de vluri, i merser Inaintea
tinerilor Insurtei pi.n la ua iatacului in care era aternut
patul de nunt. i se orInduir In ir, pentru ca ei s
intre, i pe urm pierir, lsmndu4 slobozi s se culce
on s doarmA.
i cei doi soti tinerei se culcarA In patul eel Inmires-.
mat, i flu ca sA doarm, ci spre a se veseli...
Cind povestea ajunse aid, $ehereada vzu zorH mjind i,
sfioas, tAcu.

Ci Intr-a opt sute dousprezecea noapte

Urm:

...i cei doi soti tlnerei se culcar In patul eel mnmi


resmat, i flu ca s doarm, ci spre a se veseli. lar bi-.
zadea Hossein putu in felul acesta sA deguste ci s ase
muiasc. i gsi In acea gennia fecioar o desvirclre pin
la care nu s-au ridicat vreodat, lie mal de-aproape, lie
mai de pe departe, nici cele mai minunate feti.cane fiice
de oameni. 5i, cind vroi s guste iari din nurii ei cei
fr de asernuire, Wisi locul tot atita de nevtAmat ca i
cum nici nar fi fost atins. 5i pricepu atunci c fecioria
la fiicele de ginni Inflorete la bc, pe msur ce te
bucuri de ea. Si se. desft de bucuria aceea, pIn peste
mai-gini!e desftrii. 5i se firitisi in sinei, jar i jar, c
ursita ii cluzise de mIn pIn la istorioara aceea nen(ljduit.
5i ii petrecu noaptea toat, i IncA multe alt.e
r1pi si zile, in huzururile celor meniti aa din ceruri.
$i dragostea lui, departe de a se domoli dupA atita rAsf
, flu fAcea decit sA sporeascA de tot ceea ce fArA de
contenire gAsea necunoscut la frumoasa lui gennia domni
ii, atit in farmecele mintii ei cit i in desAvIririIe
trupeti.
Or, dupA ase luni de viaA fericitA ca aceea, beizadea
Hossein, care totdeauna nutrise o mare dragoste
fireascA faA de tatAl sAu, cugetA CA pesemne lipsa lui
l-o fi cufundat pe sultan intr-o durere fArA de margini,
mai cu seamA cA plecarea flu-i fusese vestitA, i pe crAior
ii cuprinse un dor fierbinte de a-i vedea iarAi. 5i ii
dezvAlui fArA de ocoliuri sufletul fatA de sotia sa gennia,
care dintru-ntii se arAtA tare speriatA de hotArIrea aceea,
atIta de mult se temea sA flu care cumva sA fie numai o
nAscocire spre a o pArAsi. Ci prinu1 Hossein Ii dase,
i Ii dete ma! departe, atitea dovezi de credintA i atItea
semne de dragoste pAtimaA, i ii vorbi despre bAtrInul
lui tatA cu atita duioie i cu atita iscusintA, IncIt ea
nu vroi sA se punA in calea dragostei lui de flu. 51 ii
spuse, sArutIndu-l: -
0, preaiubitul meu, hotArit ! dacA nu a asculta decit
de inima mea, flu m-a putea Indupleca sA te vAd cum
p1cc! din saraiurile noastre, fie i mAcar pentru o zi, on
chiar pentru i mai putin. Da acuma atIta sInt dc incredintatA
de iubirea ta fatA de mine, i atIta Incredere am
In statornicia dragostei tale j in adevArul vorbelor tale,
117,
melt flu vreau s te lipsesc de Ingduina de a te duce
s-I vezi pe printele tu sultanul. Ci nurnai dac Imi
fgduieti ca lipsa ta flu are s fie de lung vreme, i
numai dac mi te juruieti c aa vei face, ca s ma
1initeti
i craiul Hossein se arunc la picioarele sotiei sale
gennia spre a-i clovedi cit de ptruns era de datorinta
pe care o avea fat de buntatea ei i Ii spuse:
0, Imprtia mea, o, sultana a fru.museii, cunosc
tot preul bunvoinei pe care mi-o arti si, orice-a
putea s-ti spun eu spre a-ti multumi, tu s fii iricredin-
tata c este Inca i mai mult ceea ce simtesc. i ma juru.
iesc tie, pe capul meu, Ca lipsa mea are s fie de scurt
vreme. i, de aitminteri, cum a putea, cind team Indragit
aa cum te lndrgesc, s zbovesc peste rstimpul
cit mi-e de trebuint numai cit s ni duc pin la printele
meu i s ma intorc? Linitete-ti, dar, sufletul .i Inse
nineaza-ti ochii, cad toat vremea am s ma gIndesc la
tine; i nimica neplcut flu are s mi se intImple. In
allah!
j vorbele acestea ale luj Hossein izbutir s ljnisteasc
pe deplin tulburarea preafrumoasei gennia, care,
srutmndu-l iarAi pe sotul ei, rspunse:
Du-te, dar, o, multiubitul meu, sub pavza lui
Allah, Si Intoarce-te iari la mine bine santos. Ci, mai
Inainte, te rog s flu care cumva sa socoi greit dac
I1i dau clteva povete despre felul cum s te porli in
vremea cIt ai s fii plecat la palatul tatAlui tau. i, dintru-ntIi,
socot ca trebuie s te fereti cu grij a pomeni ceva
despre cstoria noastr sultanului, printele tau, on
fratilor tai, i nici despre obirsia mea de fiic a regelui
ginnilor, rici despre locul saraiurilor noastre, nici despre
drumul care duce aici. Ci la toti s le spui s se multurneasc
nrnai a te ti pe deplin fericit, c toate dorm
ele Iti sInt Implinite, ca flu rIvneti nimica mai mult
decIt s triesti In fericirea In care trieti, i c singura
pricin care te aduce Ia ei este numai aceea de a pune
capt ingrijorrii in care s-ar fi putut afla ei in privinta
soartei tale! S
Si, dup ce vorbi astfel, gennia Ii dete sotului su
douzeci de ginni clrei, bine Inarmati, bine Intocmii
i bine imbrcati, i porunci ca lui s i se aduc un cal
atita de frumos cum nimenea de la pa1atu i din Impr
ia tatlui lui flu avea vreunul asemenea. 5i beizadea
Hossein, cind totul Lu gata, ii lu rmas-bun de la soia
sa gennia domnita, srutind-o Si Innoindu-i inca o data
fgduiala pe care i-o fcuse de a se Intoarce fr de
zbav. Pe urm, se apropie de calu.1 eel frumos i iabra,
ii mingiie cu palma, Ii vorbi la ureche, ii srut, i sari
cilibiu in sea. lar sotia lui ii privea i ii sorbea din ochi.
$i, dup ce ii spuser eel de pe urm rmas-bun,
prinul porni In fruntea clretilor si.
$i, cum drumul care ducea Ia cetatea de scaun a printelui
su flu era lung, prinul Hossein nu avu mult pIn
ce s ajung la pori1e oraului. 5i norodul, care Ii
cunoscu, Lu bucuros c-l vedea iari i ii Intimpin cu
urale i 11 Insoti Cu strigte de voioie pin la palatul
sultanului. $i ttIne-su, cIn.d ii zri, se umplu de bucurie
i 11 prirni cu bratele desehise, plIngInd, i plingIndu-se,
In dragostea lui de tatA, de durerea si de mihnirea In
care 11 aruncase o lips atita de lung i atita de peste
putin1 de Ineles. 5i Ii spuse:
Ah, fiul meu, flu credeam s mai am minglierea de
a te vedea! Ba chiar aveam tot temeiul s socot c din
pricina hotrIrii ursitei, data In folosul fratelui tu Has-.
san, te-i Li lsat dus de vreun gInd de dezndejde!
lar beizadea Hossein spuse:
De bun seam, o, printe al meu, mi-a fost crud
pierderea domniei Nurrennahar, verioara mea, a carei
dobindire fusese stngura 1int a dorurilor mele. lar iubirea
este o patirn de care nu te scuturi dud vrei, mai ales
dac e.ste o simire care te cuprinde, te stpInete, i
nu-ti d rgaz s asculi,i sfaturile minl,ii. Ci, o, printe
al ineu, de bun seam tu nu ai uitat c atunci cind am
slobozit sgeata, la intrecerea de pe meidan cu fraii
mel, s-a intImplat lucrul acela ciudat i de neinte1es, Ca
sigeata mea, slobozit Intr-un cimp es i larg, de fai
Cu tine i de fa cu toti cei ce erau acolo, nu a mai putut
s. fie gsitii, In pofida tuturor cutrilor mele. Or eu,
Invins In felul acela de o ursit potrivnica, flu an-i vroit
nicicum s-rni pierd vremea cu bocete, pn a nu-mi
stImpra pe deplin sufletul, tulburat de intImplarea
aceea pe care flu o pricepearn. Si am plecat, In toiul petrecerilor
de nunt ale fratelui meu, fr ca rnmeni s ma
vad, si rn-am intors singur pe meidan, ca s incerc s-mi
gsesc sgeata. 5i am Inceput s-o caut mergind drept,
inspre partea in care presupuneam c s-a dus, i ma
uitam ba ici, ba cob, ba la dreapta, ba la stInga. Ci
toate cutrile mele erau zadarnice, da fr s ma biruie.
5i mi-am urmat drumul Inainte, tot aruncIndu-mi ochii
i Intr-o parte i in cealalt, i strAduindu-m s scrutez
i s cercetez pin i eel mai rnrunt lucru care, mai
de aproape on mai de pe departe, putea s se asemuie
cu sgeata rnea. 5i am strbtut in felul acesta o deprtare
foarte mare, i pin la urm rn-am gIndit c o
sageata, de-ar fi fost ea tras chiar i cu un brat de mu
de on rnai tare deelt al meu, flu era cu putin s ajung
atIta de departe, i ma intrebam de flu cumva mi-oi fi
pierdut, odat cu sgeata, i minile. 5i tocmai eram pe
cale s ma las de cutarea aceea, mai ales cInd am vzut
c ajunsesern la un briu de stlnci care astupau cu totul
zarea, cInd deodat, la piciorul uneia dintre stIncile
acelea, am zrit chiar sageata mea, flicidecum Infipt cu
vIrful In pmInt, ci culcat la o oarecare deprtare de
locul unde lovise. 5i faptul acesta rn-a aruncat intr-o
mare nedurnerire, in bc s ma bucure. Cci, judecind
bine, flu puteam s-rni inchipui cA a Li fost in stare s
arunc atita de deperte o sgeat. $i acobo, atunci, 0,
printe al ineu, am dobIndit 1murirea .tainei ace!eia i
a tot ce mi s-a IntIrnplat In clAtoria mea din Samarcand.
Ci aceasta-i o tain pc care eu flu pot, vai! s ti-o dez-.
vluiesc fAr a-mi Inclca jurmlntul. 5i tot ce pot s-ti
spun, o, printe al meu, este c, din ceasul acela, am uitat-o
i pe verioara mea, i infringerea, i toate necazurile
mele, i cA am purces pe calea cea rieted a fericirii.
$i, pentru mine, a mnceput o via de desftare, pe care
flu mi-o tulburau decit deprtarea in care ma aflu de
un printe care mi-c mai drag decit once pe lurne, i simtmIntul
pe care 11 aveam Ca el de bun seam era Ingrijorat
din pricina mea. Si-am socotit atunci de datoria mea
de flu s yin s te rd i s te 1initesc. 5i-aceasta-i, o,
printe al meu, toat pricina veniri mele!
Cind auzi vorhele fiulul su i. cind pricepu astfel c
prinu1 dobIndise fericirea, i nimic alta, sultanul rspunse:

0, fiul meu, ce poate s doreasc mai mult pentru


copilul lui un tat iubitor? De bun seam, mi-ar Li
plcut mai mult sa te vd i cu cum trieti, in fenicirea
aceea, In preajma ma, la anii mel btrIni, mai degrab
decit Intr-un bc despre care nu tiu unde se afl i nici
macar dac se afl. Da macar, fiul meu, nu-mi poi arta
unde s dau de tire, de acuma Inainte, cind a vrea s
am de la tine tiri mai dese, i s nu mai flu in starca de
ingrijorare In care ma cufundase lipsa ta?
5i beizadea Hossein rspunse:
In ce privete 1initea ta, o, printe al meu, s

ti c am s veghez eu Insumi, abtIndu-m atIta de des pe la tine Incit mi-e fric s flu incep a te sastisi. Ins,
in ce .privete a-ti arta bocul de unde ai putea s capeti
tiri despre mine, te rog fierbinte s ma ierti a nu-i
dezvlui nimic, Intrucit aceasta-l o tain de credint pe
care am jurat i un legmint pe care tin s-1 tin.
Si sultanul, nevroincl s sthruie mal mult In privina
aceasta, ii spuse craiului Hossein:

121:
0, fiul meu, fereasc-m Allah s ptrund mal
departe, Impotriva voinei tale, in taina aceasta. Poti
oricind vei vroi s te mntorci la saiaiul acela de desftare
unde locuieti. Vreau nuznai s-i cer a-mi face i mie,
printele tu, o fgduial, tot aa, i anume cti ai s Vii
s ma vezi o data pe Iun, fr teama c m-ai sastisi,
cum zici tu, on Ca mai stinjeni. Cci ce mndeletnicire mai
scump poate avea un tat iubitor, dac flu aceea de a-si
inclzi inirna in preajma copiilor lui, i de a-i rcori
sufletul la rsuflarea 1, i de a-i bucura ochii la vederea
br?
Jar cuconul Hossein rspunse c ascult i c sc
supune i, fcInd juruina cerut, rmase la palat trei
zile Intregi, dupa care i lu ziua-bun de la ttIne-su,
i, In dimineaa celei de a patra zile, plec de cu zori,
in fruntea calaretilor si, fiji de ginni, aa curn venise...

Cind povestea ajunse aid, Seherezada vzu zoril mijind i,


sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute treisprezecea noa pie

Urm:

...cuconul Hossein rspunse Ca ascult i c se supune


i, fcind juruina cerut, rmase Ia palat trei zile intregi,
dupA care Ii lu ziua bun de la ttmne-siu, si,
in dimineata celei de a patra zile, plec cle cu zori, n
fruntea clretilor si, I iii de ginni, aa cum venise.
Jar sotia lul, gennia cea frumoas, 11 primi cu o bucurie
fr de margini cu o plcere cu atita mai cald cu cit
flu se atepta s-1 vad intors a.a e grabnic. i srb..
torira impreun intoarcerea aceea fericita, drgostin
du-se Indelung, In cele rnai plcute i In cele mai felurite
chipuri.
5 i frumoasa gennia flu precupei nimic, Incepind din
ziua aceea, spre a-i face sotului ei cit mai ispititoare cu
putin ederea In saraiul fermecat. 5i se sluji pentru
aceasta tie necontenite schirnbri In felul ei de a rsuf1a,
de a se plimba, de a minca, de a bea, de a se veseli, de
a privi curn dnuiau dnuitoare1e, de a asculta cIntecele
almeelor i du1ceaa lutelor, de a spune stihuri,
de a rnirosi mireasma trandafirilor, de a se Impodobi
cu florile grdinii, de a culege chiar de pe ramuri poa
mele coapte, i de a juca neasernuitul joe al celor ce se
au dragi, care-i jocul de ah In pat, luind seama la toate
chichitele cele iscusite la care duce jocul acesta ginga.
5i, dup o lun de zile de viat dulce ca aceea, beizadea
Hossein, care o prevestise dintru Inceput pe sotia sa
despre fgduiala ce-i fcuse sultanului, printele su,
fu nevoit s curme iru1 desftrilor Si s-i ia rrnas-bun
de la gennia cea intristat. 5i, Imbrcat i. Impodobit
Inca i mai falnic decIt IntIia oar, Inclec pe calul lui
cel frurnos i .porni in fruntea fiilor de ginni, clretli
si, ca s se duci in ospet;ie Ia ttIne-su sultanul.
Or, In vremea lipsei lui, dup ce plecase intiia data
din palatul tati1ui su, sfetnicii de tain ai sultanului,
care preuiserA puterea prinu1ui Hossein i bogaii1e
lui necunoscute dupA dovezile pe care le dedese in vileag
In rstimpul celor trei zile pe care le petrecuse la palat,
flu pregetar s se foloseasc de ingduina pe care le-o
dase sultanul cle a-i vorbi, i de Inriurirea pe care o dobindiser
asupra cugetului su, spre a Incerca s-i iste
In suflet anurnite prepusuri impotriva lui fiu-su, i
s-l fac s cread Ca prinul ii purta pica. $i I zugrvirA
c grija cea .mai de rind ii poruncea s cerceteze macar
in ce bc se af l adpostul fiului su, i de unde scoate el
tot aurul trebuitor pentru nite cheltuieli cumu-s acelea
p care le-a fcut cit a stat colo, i pentru fala cu care

123
i-a p1cut s se impuneze anume numal, ziceau ei, c
s-1 infrunte pe ttine-su i ca s arate c flu are trebuin
de milele on de bunvoia lui spre a tri ca un
fecior de sultan. i ii spuser c tare mai era de temut s
nu care cumva s se fac indrgit de gloate i s-i rAzrrteasc
pe supui impotriva domnului br, spre a-i
cia jos pe sultan din scaunul de domnie i spre a-i iua
locul.
Ci sultanul, macar c vorbele acelea 1-au cam tulburat
oleac, flu a vrut nicidecum s cread c Hosscm,
fiul su eel mai drag, ar Li in stare s unelteasc
impotriva lui, punind 1-a cale o hainie atita de ticloas ca
aceea. 5i le rspunsese sfetnicilor sal de tain:
0, voi, care cu limba voastr p1mdii neIncrederea
i presupunerile, au voi flu titi c fiul meu Hossein sine
la mine i c eu sInt cu atIta mai incredinat de dragostea
i de credinta lui cu cit nu i-am dat vreodat
nici eel mai mic prilej de a Li nemultumit de mine?
Dar eel mai ascultat dintre sfetnici o intoarse:
0, rege al vremibor, da-ti-ar viat lung Allah!
Si crezi tu ca beizadea Hossein a uitat aa de repede
ceea ce el socoate a Li o nedreptate din partea ta, In ce
privete hotArirea norocului lui cu domnita Nurrennahar?
5i au nu pricepi tu, din ceea ce se vdete urnpede,
c beizadea Hossein s-a dovedit tare iscusit c!nd
a primit Cu supunere hotrirea soartei, In bc s se ia
dup pilda fratelui mai mare, care, rnai degrab decit
s se rzvrteasc Impotriva a ce a fost scris, s-a dus i
a imbrcat haina de dervi i s-a pus sub oblduirea
sufleteasc a uriui sfint eic, meter Ia cunoasterea
Crtit-celei-sfinte? 5i-apoi, o, stpIne al nostru, au nu
i tu ai bgat de seam, inaintea noastr, Ca, atunci cInd
a venit printul Hossein, i el i oamenii lui erau curati,
jar hainele i podoabele i tacimurile caibor erau strlucite
de parc de-abia ar Li ieit din mIna meterului?
5i n-ai luat seama Ca pin i caii aveau prul uscat i
24
lucios i flu erau mai osteniti decIt dac s-ar fi Intors
de la o preumblare scurt ? Or, toate astea, o, rege al
vrernilor, sInt numai spre a-ti dovedi Ca beizadea Hossein
i-a aezat tabra lui cea tainic foarte aproape de
cetatea ta de scaun, spre a-i fi cit mai la indemIn s-i
infptuiasc gindurile cele pidosnice, i s stIrneasc
tu1huriri In norod, i s se dedea la hainilcurile lui cele
negre. Noi, dar, am fi lipsit s ne Indeplinim datoria,
o, rege preamrit, dac flu ne-am fi luat asupr-ne
cruda Indatorire de a trezi luarea-ti aminte asupra
unei trebi care-i tot atIta de anevoioas pe cit este de
temeinic i de grea, spre a te hotrI s veghezi la paza ta
i la binele supui1or ti cei credincibi
Jar cind sfetnicul ii Incheie testura aceasta de raut
i i de scorneli, sultanul Ii spuse:
Chiar Ca nici flu mai tiu ce se cade s cred on
s flu cred din lucrurile acestea uluitoare. Oricum, v
rmIn indatorat tuturora pentru sfaturile voastre, i pe
viitor am s-mi deschid ochii mai bine!
j II iaa s piece, fr a le arta prea mult cit era
de tulburat i de ingrijorat In sufietul su de vorbele
br. i, spre a putea Intr-o zi fie sa-i nimiceasc, fie s
le mu1umeasc pentru sfatul br de bine, se hotrI sA
vegheze la faptele i la umbletele fiului sau Hossein,
chiar de lajIntoarcerea urmtoare a acestuia.
Or, cuconul Hossein flu zbovi mult pIn ce s
soseasca, dup cum fgduise. i sultanul, ttine-su, 11
primi tot cu bucuria i tot cu mulumirea de Intlia oar,
ferindu-se cu grij s-i dezvluie crioru1ul bnuielile
pe care i be stirniser In minte vizirii cei dornici s-1
piard. Ci, a doua zi, chem o bab, vestit in tot palatul
pentru vrjitoriile i ruti1e ei, i care era in stare s
descurce, fr a be rupe, pIn i firele dintr-o pinz de
pianjen. i, cind baba se Inftia dinainte-i, sultanul
ii spuse:

125
0, btrIn a binecuvintrii, iact ziua In care
ai s poi da dovada credintei tale fa de nevoile sultanului
tu. Afl, dar, c, de cind 1-am gsit pe fiul meu
Hossein, flu 1-am putut face s-mi spun in ce bc s-a
aciuat. Si flu am vrut, ca s nu-1 umilesc, s ma slujesc
de puterea mea i,s-i cer fr de voia lui s-mi dezvluie
taina. Aa c te-am chemat, o, regina a vrjitoarelor,
IntrucIt te socot deajuns de iscusit ca s faci In aa feb
Incit dorinta mea s fie irnplinit fr ca nici fiul meu,
nici nimeni din palat s poat afla ceva. Iti cer, dar,
s te foloseti de toat dibcia i deteptciunea ta, care-s
fr de asemuire, spre a lua seama la tot ce va face flul
meu dup plecarea sa, hare Ta avea bc mIme dimineat
in zori. On poate c ai face i mai bine s te duci chiar
de astzi, fara a mai trgna, la bocul unde i-a gsit
sgeata, lIng briul de stinci ce Inchide cimpia dinspre
apus. tntrucit el acobo, odat cu sgeata, i-a gasit i
ursita
[ar hIrca cea btrmn rspunse c ascult i c se
supune, i iei s se duc la stInci i s se piteasc acolo,
in aa fel IncIt s vad tot fr a fi vzut.
Or, a doua zi, beizadea Hossein plec de-acas, cu
elreii lui, din revrsat de ziu, spre a flu trezi luareaaminte
a musaipilor i a trectoribor. 5i, cInd ajunse
dinaintea scobiturii in care se afla ua de piatr, pieri
dincolo de ea dimpreun cu toti cei care ii mnsoeau. Si
baba vrjitoare vzu totul, i rmase uluit pin peste
marginile uluirii.
5i, cind ii veni In fire din turburarea ei, iei din
ascunztoare i se duse drept la ungherul In care vzuse
pierind i oamenii si caii. Ci, cu toate strduintele, i
oricit cut ea In toate prile, rotindu-se Tntr-una peste
tot, flu zari nici 0 deschizatura i nici o intrare. TntrucIt
ua de piatr, care pentru prinu1 Hossein se lasase
vzut Inca de Ia intlia lui sosire acobo, flu se ivea decit
numai pentru anume oamen, care erau pe placul .prea
frumoasei gennia, da niciodat, i nicidecum, ua aceea
flu era de vzut pentru nite muieri, i mai cu seam
pentru babele cel urIte si greoase Ia privit. Si, In turbarea
ei de a nu-i putea duce mai departe iscodelile.
baba flu se putu uura altfel decIt slobozind o vintuituri
care fcu s sara pietrele din bc i ridic in vzduh un
nor de artnL 51, Cu nasul alungit pin Ia picioare, se
bitoarse la sultan i Ii dete seama despre tot ce vzuse
adugInd:
0, rege al vremilor, am toat ndejdea s izbutesc
mai bine data viitoare. 5i nu-U .cer decIt s ma Indatorezi
cu oleac de rbdare i s flu intrebi nimic despre
cile de care am de gind s ma slujesc!
$i sultanul, care i aa era destul de multumit cle
izbInda aceea dintli, Ii rspunse btrinei:
Al toat slobozenia s faci cum te-i pricepe! Du-te,
sub ocrotirea lui Allah, iar eu am s atept aici rabduriu
izbInda fgduielilor tale!
5i, ca Indemn s lucreze bine, Ii dete In dar un dia
mant minunat, i Ii spuse:
Primeste diarnantul acesta, ca pe un semn al mulumirii
mele! Da s tii Ca el flu este nimic fa cu ceea
cc gindesc eu s-i rspltesc izbinda!
5i btrIna srut prnIntul Intre rniinile regelui, i
se duse In calea ei.
Or, la o lun de la intImplarea aceasta, beizadea Hossein
iei ca i cea din urrn oar pe ua de piatr, cu
alaiul lui de douzeci de clreti imbrcati falnic. $i,
mergInd dc-a lungul stIncilor, dete cu ochii de o biat
btrin care zcea jos pe pmmnt i gemea intr-un chip
jalnic, ca o fptur lovit de vreo suferint grea. i era
Imbracata in zdrene, i plingea. 51 cri.oru1 Hossein,
cuprins de mila, Ii opri calul i o Intreb Cu duioie pe
btriri ce o doare i ce putea s ..fac el spre a-i uura
suferina. i baba cea prefacut, care anume venise si
se atearna acolo, spre a rzbate la tinta ce i-o urma

127
rspunse, fr a ridica fruntea, cii un glas Intretiat de
gemete, i cu gIflituri:
0, mintuitoare doamne al meu, Allah anume te-a
trimis ca s-mi sapi mormIntul, Intruelt am s mor!
Of, sufletul meu se duce! 0, doamne al meu, am plecat
din satul meu s ma due la ora i, pe drum, rn-a cuprins
o fierbinteal grea, care rn-a doborit aici fr de puteri,
departe de once fpturA omeneasc i fr de ndejdea
vreunui ajutor!
Si cuconul Hossein, care avea inima miloasa, ii spuse
btrInei
Mtu a mea bun, Ingduie ca doi oameni de-ai
mei s te ridice si s te duc la locul unde am s ma
Intore i eu, ca s ti se dea Ingrijire!
5i fcu semn la doi dintre oamenii lui s-o ridice pe
bab. lar ei aa fcur; i pe urmA unul dintre ei o
sui pe spinarea calului, In spatele su. 5i prinul fcu
cale Intoars i ajunse cu clretii si Ia ua de piatr,
care se deschise i ii ls s intre...

Cind povestea ajunse aid, eherezada vzu zoril mijind 1,


slLoasA, tcu.

Ci Intr-a opt sute paisprezecea noapte

UrmA:

...5i prinu1 fcu cale intoars i ajunse cu calaretii


si la ua de piatrA, care se desehise i Ii ls s intre.
5i domnita gennia, cInd ii vzu pe toti c yin aa indrt,
i nedIndu-i prin cap care s fie pricina ce-i silise
s se Intoarca, dete fuga Inaintea printului Hossein,
sotul ei, care, fr s descalce de pe cal, i-o art cu
degetul pe baba ce se fitcea c moare i pe care doi
calareti tocrnai o puneau jos pe pmInt, sprijinind-o pe
dup subsuori, i ii spuse:
0, sultana a inea, aceast biat batrina, in starea
jalnic in care o vezi, ne-a lost scoas in cale de Allah,
i se cuvine s-i purt;im de griji i s-i darn ajutor. 0
incredinWz, aadar, nlei tale, rugindu-te sa pui s i
se dea toate ingrijirile pe care l vei socoti de trebuint!
Si gennia doinrnl,, care sta cu privirile pironite pe
hab, dete porunci slujnicelor sale s-o ia din muinile clre
ilor i s-o duc inirun iatac uparte, i s se poarte fat
de ea cu tot atI(a cinstirc i Cu tot atita luareaminte cit
ar avea i fal, de ea 1nsi. i, dup cc femeile se Indeprtar
Cu btrIna, preafruinoasa gennia Ii spus soului
su, scoborind glasul:
Allah s-i rsplteasc mila, care porncte dintr-un
suflet bun! Ci, de acunia ineolo, poi sa hi linis
tit In privina acestei btrine, intrucit ea flu e mai bolnav
decIt ochiul meu, i tiu care-i pricina ce-o aduce aici,
i care-s inii ce-au mmnat-o i inta ce-a chibzuit-o cind
s-a aternut in drumul tau. Ci s hi fr de nici o tearn
in privina aceasta, i s hi bine Incredinat Ca once
s-ar putea unelti Impotriva ta, cu gindul de a te urgisi
si de a-ri cuna necazuri, am s tiu eu curn s to apar,
fcInd zadarnice toate capcanele ce se vor pune Impo-.
triva ta! S
5i, dup ce ii mai saruta o data, ii spuse:
Du-te, sub ocrotirea lui Allah
$i beizadea Hossein, deprins de mult s flu-i rnai
cear lmuriri sotiei sale gennia, Ii lu rarnas-bun de
Ia ea i porni jar la drum inspre cetatea de scaun a
printelui su, unde flu peste mult ajunse cu intregu-i
alai. 51 sultanul Ii primi ca de obicei, nelsind s se
vad nimic, nici dinaintea lui, nici dinaintea sfetnicilor,
din simtAmintele care. 11 zbuciumau.

129
Estimp, wadar, cele dou slujn ice ale- preafrumoasei
gennia o duser pe hIrca de vrjitoare intr-un iatac
minciru fi o ajutara sa se culce pe un pat cu saltele de
satin, chindisit cu horbote, i cu un polog de rnitase subt
ire, cu perdele de zarafir. i una dintre ele ii dete s
bea o ceuc plin Cu ap de la Fint1na Leilor, spun indu-i:
Iact o ceac de apA de la FIntina Leilor, care
vindec pIn i bolile ccle rnai zcae, [ d sntate pin
i celor ce se afl in pragulrnor1ii!
51 baba sorbi ceaca i, peste puine clipe. strig.:
0, licoare rninunat! Iact-in-s trnduit, de
parc mi s-ar fi scos rul cu un clete! Facei-mi binele.
de a mA cAlAuzi degrabA pIn Ia stApTha voastrA, ca SA-4
mu1umesc pentru bunAtatea ei 5i ca sA-i art indatorinta
mea!
5i se ridic in capul oaselor, prefAcIndu-se cA s-ar
i zviduit de un rtu de care nici flu suferise. 5i cele douA
slujnice 0 cAluzirA, printr-un sir de iataeurj care de
care rnai strlucit, pinA In sala in care se af [a stApina

Or, preafrumoasa gennia edea pe un je de aur greu,


mpodobit cu nestemate, impresuratA de o mu1ime de
doir.nite de-ale ei care toate erau Ia fel de minunate si
Imbracate Intr-un chip tot atita de sLriiucit ca i stpina
br. Tar baba vrjitoare, uluitA de tot cc vedea, se pboconi
la picioarele jeu1ui. IngAitnInd nite multaumiri. 5i gen
nm ii spuse:
SInt tare bucuroas, o, preabunA femeic, c te-ai
vindecat. 5i-acuma eti slobodA s riimii In palatul rneu
clt vreme vei vrea. Jar .ferneile mele au s stea la porun
cue tale. spre a-ti arAta saraiul!
5i baba, dup ce rnai sArutA o datA pArnintul, se ridicA
i se lAsA dusA de douA tinerele, care pornir sA-i arate
palatul pinA In toate minunatele lui arnAnunte. 5i, cind
sfIrir1 de umblat, baba ii zse cA w fi rnai bine pentru
ea s se crbneasc acuma, cind vzuse cc vrusese s
vad. 5i Iji mrturisi dorinta fat de cele doui tinerele,
dup ce le multumi pentru bunvoina br. lar dc o scoaser
prin ua de piatr, urindu-i drum bun. Si, de cum
ajunse in afara stincibor, baba se Intoarse ca s ia seam a
mai bine Ia u i ca s poat s tin minte bocu] ; si,
ntrucit ua flu era de vzut pentru o muiere de teapa
ei, degeaba se tot uit ea; i fu neoit. s piece fr a
izbuti s dibceasc ua.
51, cInd ajunse dinaintea sultanului, Ii dete seama de
tot cc fcuse, de tot cc vzuse, i de neputina in care
fusese de a mai gsi intrarea la palatul acela. 5i su1tnu],
destul de multumit de 1rnuriri1e ci, Ii chen-i Ia sfat
vizirii i sfetnicii i Ic povesti cumu-i treaba, cerindu-le
sfatul. 5i unii II sftuir s-1 dea mortii pe printub
Hossein, ponegrindu-1 Ca urzte impotriva dornniei;
jar altii fur de prere c poate ar fi mai bine s-1 zebereasc
i s-1 intemniteze pentru tot restul zilelor lui.
Jar sultanul se intoarse inspre bab i o intreb:
Da tu cc socoti?
:Ea spuse:
0, rege al vremilor, eu socot ca-i mai bine sa te
s1ujeti de legturile pe care fiul tu be are cu acea gen-.
nia, spre a-i pune s cear i s dobIndeasc de Ia ea
minuntii ca acelea cc se afi In palatul ei. Jar dac el
nu are sA vrea, on dac ea flu are s-i dea, numai atunci
urmeaz s cugei la mijiocul eel crunt pe care ti-i ar
tar vizirii
$i regele zise:
Nu este nimica impotriv!
5i trimise dup fiul sAu i ii spuse
0, fiul mcii, intrucit iacAt-te ajuns mai bogat f
mai puternic dcit tatl tu, oare flu ai putea s-mi aduci,
data viitoare, vreun lucru care s-mi fac picere, de
piid vreun cort frumos, care s-mi poat siuji la vInatoare
on la rzboi?

131
$i criorul Hossein dete rspunsul de cuviint, incredin
indu-i pe ttine-su de bucuria pe care o avea
de a-i rnulumi In privinta aceasta.
i, cInd ajunse iari indrt la sotia lui gennia, Ii
spuse dorin1a tatlui su ; iar ea rspunse:
Pe Allah! lucrul acesta pe care ni-i cere suitanul
este un fleac!
5i ii chem pe vistiernicul ei i ii spuse
Du-te i ia cortul eel mai mare care se af1 In
haznaua mea! 5i spune-i strjerului vostru 5aiibar s
ni-i aducA!
5i vistiernicul grbi s mndeplineasc porunca. $1,
peste puine clipe, se Intoarse Insoit de strjerul haz..
nalei, care era un ginn dintr-un 501 Cu totul aparte.
ntrucIt era malt de un picior i jumtate, avea o barb
de trei picioare, o mustat deas i suflecatA pin la
urechi, i nite ochi ca ochii de pore, Infundati adinc In
capul lui care era tot atita de gros cit i trupul; i ducea
pe umr o dreav de her mai grea de cinci on decit el,
jar In mIna cealalt ducea o legiituric impturit. 5i
gennia ii spuse:
0, 5aiibar, ai s-i Insoeti numaidecIt pe soul
meu, prinul Hossein, pin Ia sultan, printele su. 5i
s faci ceea ce eti dator s faci!
lar 5aiibar rspunse c ascu1t i c se supune; i
ntreb:
Si, o, stpina mea, trebuie s due i cortul pe care
11 am in min?
Ea spuse:
De hun seam! Ci, mai Intli, intinde-1 aici, pentru
ca prinu1 Hossein s poat s-l vad!
5i 5aiibar trecu in grdin i desfcu legturica pe
care o adusese. $i se vzu un cort care, intins cu totul,
putea s adposteasc o otire Intreag, i care avea insu
irea Ca se miirea i se micora, pe msura a ce trehuia
sa cuprind. 5i, dup ce ii desfaura in felul acesta, U
strinse Ia Joe i II fcu o 1egturie pe care o tinea in
podul palmei. Si ii spuse prinului Hossein
S mergem la sultan
Or, cind beizaclea Hossein, Cu 5aiibar mergind pe jos
1naiitei, ajunse in cetatea de scaun a printclui su,
tot,i trectorii, cuprini de spaiml la vederea ginnului
cel pitic, care venea cu birna lui de iei pe umr. o
luar la fug S SC ascund prin case i p!.1n prv1ii,
unde incuiar de zor uiie. Si, Ia sosirea br la palat,
portarii, hadimbii .i strjerii Ii luar tlpile la spinare,
scoUnd tipete de spaim. $i amindoi inlrar in palat
i se Infibjar dinaintea sultan ului, care se afla Incon
jurat de vizirii i de sfetnicii liii tiifsuiau cu hoasca de
vrjitoare. Jar $aiibar, inaintinci pin Ia picharele jel,ului
domnese, atept pmn cc prinl,ul 1-lossein se temeni
dinaintea ttInesu, dup care spuse
0, rege al vremiior! Uam adus cortul.
5i intinse cortul in mijiocul siIii, si inCepu sa1 mreasc
i s-l rnicoreze, stind la oarecare deprare. Pe
urm, deodat, ridic bIrna de 11cr .i o slohozi drept in
capul vizirului, i 11 fcu terci, dintr-o 1ovituri. Pe urn-ia,
Ii teriui in acelasi chip i p ceiIali viziri, i pe sfetnici,
PC cInd ei, inepeni de spaim, nu aveau putere nici
macar s ridice mina ca s so apere. 51 o terciui apoi si
pe hoaca do vrjituare, spunindu-i
Asta-i ca s te inv cum s to mci prefaci c eti
pe moarte!
5i, dupil ce nimici in felul acesta toa: liota, pus
dreava de fier pe umar i ii spuse regelui:
Iam nimicit, spre ai pedepsi pentru sfaturil
cele rele ! In ce te prive.te, o, mariata, intrucit ai mintea
slab, i Intrucit flu teai gindit s-1 ucizi on sa-1 otrve
ti pe craiul Hossein decIt din pricin Ca t.e-au in
demnat acetia, te crut de o soart ca a br. Dc te rnazilesc
din domnie. 5i dac vreunul din cetate cuteaz s cir-.
teasc, ii nimicesc! 5i nimicesc orauI tot, dac flu va
133
vroi s-l prirneasc pe criorul Hossein de rege ! i-acuma.
d-te jos i pleac, on te sfrim!
Ian regele dete zor si se supun i, coborind din scaunuL
de domnie, iei din palat i se duse s trAiasc ,In
pustnicie, lIng fiul su Au, sub ci1uza derviului cel
sfInt.
Tar in ce-i pnivete pe beizadea Hassan i pe sotia
sa Nurrennahar, Intrucit nu luaser parte in nici un fel
la uneltire, crai Hossein, ajungind rege, le drui ca
huzmet tara cea mai frurnoas din Irnprie i rmase
mai departe, In cele rnai bune legturi cu ei. lar crai
Hossein tri cu solia lui, preafrumoasa gennia, In desftare
i huzur. i lsar amindoi un ir lung de urrnai,
care domni dup moartea br, vrerne de ani i ani. Ci
mai tiutor este Allah!

Tar eherezada, dup ce istorisi aa povestea aceasta, tcu.


far sora ei Doniazada Ii spuse:
0, sora mea, ce dulci, L ce mLezoae, si ce desflttoare
slnt vorbele tale!
Tar eherezada ziznbi i spuse
Da ce sint acestea pe lirg ceea ce am s mai povestesc,
dac regele Imi ingduie!
i regele $ahriar 1i zise: ,,Ce poate ea s-mi mat povesteasc,
Tar eu s flu tiu? $1 ii zise $eherezadei:
Al ingduina!

far eherezada ii sruse regelui ahriar:


POVESTEA
DULCEI SCLIPIRE-DE-MARGARITAR

Se istorisete, in 1etopiseele Invailor i in crile


trecutuiui, Ca emirul drept-credincioilor Al-Motazid
Billah, ceI de al aselea calif din neamul lui A,bbas,
nepotul lui Al-Motavakkil, nepotul lui Harun Al-Rad,
era un clomnitor druit cu un sufiet ales, cu o inim barbat
i cu simtminte inalte, pun de vraj i de frumusete,
de buntate i de gingie, de vitejie i de cutezanta,
de mretie i de deteptciune, puternic i neinfricat
Ca leii i, pe ling toate, cu un har la stihuire atita
de desvIrit incIt era socotit poetul cel mai mare de
pe vremurile lui. i avea la Bagdad, cetatea sa de scaun,
spre a-i ajuta s chiverniseasca treburile Imprtiei lui
fr de margini, aizeci de viziri plini de rivn neostenit,
care vegheau treburile norodului cu neodihnit
osIrdie, intocmai ca i domnul br. Fapt care cea ca
nirnica, nici macar Intimplarea ce-ar fi prut fr de
nici o insemntate, s flu-i rmin ascuns din tot ce se
petrecea sub domnia lui, In trile care se. Intindeau de Ia
pustiul Sarnului pIn la hotarele Maghrebului, i de Ia
muntii Khorassanului i marea apusului pIn la marginile
cele mai afunde ale Indiei i ale AfganistanuluL

135
c,, mntr-o zi, pe clad se plimba cu povestitorul Ahfnad
Tbn-Hamdun, prietenul i tovaru1 su de pahar ccl
rnai drag, chiar acela cruia Ii datorm c ne-a lsat
atitea istorisiri frumoase de povestit i atItea stihuri
minunate de-ale moilor notri de demult, ajunse
dinaintea unci case cu InfAiare domneasci, ascuns
dulce In inima unei grdini, i care, cu InfI,iarea-i plcut,
mrturisea gusturile stipInului el, Cu mult mai
limpede decit ar Li feut-o chiar liinba cea mai malestrit.
Cad, pentru ccl ce avea ochi simitori i suflet
lutor-aminte, aa curn avea califul, casa aceea era
Insi miestria graiului.
5i, curn se aezaser amindoi pe lavita de marmur
ce se afla in fata casei, i se odihneau de preumblarea
br, bucurmndu-se de reveneala care adia Inspre ei Irnblsmat
de mireasma crinilor i a iasomiilor, vzur
ivindu-se dinainte-le, ieii din umbra griidinii. doi tinerei
frurnoi ca luna In cea de a patrusprezecea zi a sa. Si
vorbeau Intre ei, fr a-i Li bgat de seam pe cci doi
calatori care edeau pe laita de rnairnur. 5i unul dintre
cei doi tinerei ii spunea tovaru1ui sau
Deie Allah o, prietene al meu, ca In ziua aceasta de
strlucire nite oaspei adui de intImplare s se abat
pe la stapinul nostru, care-i moliorit c a sosit ceasul
de mas fr ca nimenea s se Li aratat spre a-i tine
tovrie, pe clad de obicei are totdeauna in preajma sa
niscaiva prieteni on niscaiva calatori pe care s-i
cinsteasc cu buntturi i pe care s-i gazduiasca mret!
bar cellalt rspunse:
Hotrit! e Intla data clad se IntImpla un lucru
ca acesta i cind stpInul nostru se afl singur in sala
de oaspei. Tare-i ciudat Ca, cu toat dulceata zilei acestela
de prirnvar, nici un trector flu i-a ales ca bc
136
de odihnA gridini1e noastre cele atIta de frumoase, pe
care de obicei yin s le vad oameni tocmai din afundurile
Impriei.
Auzind vorbele acestea ale celor doi I lci, Al-Motazid
fu peste msur de uirnit s afle flu numai c In cetatea
sa de scaun triete un orn de vaz de-a cjuj cas nu
tia nimic, ci i Ca acest om ducea o viat destul de osebit
i c mi-i plcea s ad singur Ia mas. Si gindi:
,,Pe Allah! mie, care sint calif. adeseori imi place s
stau singur singure1, nurnat Cu mine, i a muri in eel
mai scurt rstimp dae ar Ii s simt mereu o suflare
strinA lIng a mea! intrucit singurtatea este de nepreuit,
uneori! Pe urm, spuse credinciosului su tovar
de chefuri:
0, Ibn-Hamdun, o, povestitorule cu limb de miere,
tu, eel care cunoti toate povestile trecutuiui i nu ai
scpat nimic din Intimplrile vremurilor noastre, tii
ceva despre omul care e stripmnul palatului acesta? 51
flu socoi a Ii de sIrg sa ne cunoatern cu unul din.tro supuii
notri care duce o viat atita de aitfel deelt viata color
lali oanieni, i-atIta de ulwtoare in striilucireai singu-.
ratic? 5i-apoi, lucrul acesta oare nu mi-ar da pritejul
s dovedesc, fat de unul dintre supuii mel de vi
aleasil, o drnicie care a vrea s fie Inca i mai larg
decIt aceea pe care o va fi artInd pesemne ci fat, de
oaspeii si adui de Intimplare?
lar povestitorul Ibn-Haindun rspunse:
De buna seam ca emirul drept-credincioi1or flu
ar avea de ce s se ciasc mergind la navabul acesta
pe care nu-1 cunoatem. Aa ca, do vrerne Ce asta-i
dorina stpinului rneu, am s-i strig pe cci doi flci
chipei i am s le dau cle tire cii vrem sil mergem la
stpInul acestui saral

137
se ridic de pe lespede, dimpreun cu A]-Motazid,
care, dup obiceiul lui, era strvesUt in negutor. i se
inf1,i dinaintea celor doi flci chipei, i le spuse;
Ducel1i-v, Allah lie cu vol amIndoi, i dai de
tire stpInu1ui vostru c la poarta lui doi negutori
strini cer intrare in cas, i niizuiesc la cinstea de a se
infia dinainte.-i.
Jar cei doi tinerei, de cum auzir vorbele acelea, zburar
voioi spre cas, i flu peste mult se ivi In prag
insui stpInul loculul. 5i era Un brbat cu fata lumi
noas, cu trsturi subtiri i gingae, cu inft,iarea zarif
i cu chipul pun de bunvoin...

Cind povestea ajunse aid, eherezada vzu zori rnijind i,


sfioasi, tcu.

Ci mntr-a opt sute cincisprezecea noapte

Urni:

Si era un brbat cu fata luminoasI, cu trsturi sub


tin i gingae, cu Inftiarea zarif i Cu chipul plin de
bunvoint. 5i era Imbrcat Cu o hain de mtase de
Niabur, avea pe umeri o mantie de catifea Cu Ciucurj de
aur, i purta pe deget un mel de rubin. 5i veni in calea
br, cu un zimbet de bunvenit pe buze i cu mIna stIng
pe inim, i le spuse:
Salamaleikum, i prietenie domniilor-voastre cele
binevoitoare, care ne cinstesc cu o cinstire fr de seaman
venind la noi!
Jar ei intrar in cas i, dac vzur rInduiala cea
minunat de acolo, ii se pru casa chiar ca un colt de
ra, mtiucit frumuseea ei do dinluntru Intrecea, ! Ine
cu mutt, frumusel.-ea do dinafar si, fr do nici o indo:u
i, at fi fcut-o pin i pe turtureaua cea Ittdi1gos
ti s1-i uite jalea dorului do iubitul ei.
Si, Iii odaia de taifas, o grdini se og1indea in
ha;: uzul de alabastru, in care cInta uvoiul de diarnant,
i. prir chiar micimea ei, era o plcere de reveneal i
do incintare. Cci clac grdina cea mare. cu toate flor
le i cu toate frunziuri1e care Impodobesc pmintul
lui Allah. inch ipuia un brIu Imprejurul casei, i dac,
prin strlucirea ei, era ca o nebunie de ierburi, fr de
nici o Indoial c grdina cea mica era ca insi Inl1elep-
ciunea br. lar ierburile ce-o acfttuau erau patru flori,
da, mntr-adevr, numai patru flori, ins nite flori cuin
ochiul omului nu mai vzuse decIt in zilele cele dintli
ale pmintului.
Or, floarea cea dintli era un trandafir, aplecat pe
firul lui i, In totului tot, flu un trandafir ca toti trandafirii,
ci chiar trandafirul cel clintii, al crui frate a Inflorit
In rai, Inainte de prbuirea cea npraznic a Ingerului.
i floarea aceea, luminat de ea Insi, era o flacr de
aur rosu, un foe de bucurie stirnit din sinei, un zori
de zi strlucitor, viu, stacojiu, catifelat, proaspt, fecioresc,
neprihnit, imbttor. i, In bobocul lui, cuprindea
atita purpur cIt s-ar fi cerut pentru haina unui rege.
tar mireasma lui, fcInd si se deschid dintr-o suflare
canaturile inimii, gria sufletului ,,Trnbat-te! ; si,
punind aripi trupulul, Ii spunea : ,,Zboar!
Jar floarea cea de-a doua era o lalea, dreapt pe firul
ei i, in totului tot, nu o lalea din vreo gradina Imprteasc,
ci laleaua strbun, cea adpat cu singe de balauri,
si al crei neam stins mnflorea in Iram-cel-cu-Pilatri,
i a crei culoare spunea cupei pline cu yin btrin: ,,Eu
Imbt frii sa fiu atins cu buzele !, jar jaruiui fierbinte
ii spunea : ,,Eu ard fr s ma rnistui !
13@
lar cea de a treia floare era o zambil, dreapt pe
firul ci i, In totului tot, nu zambila de prin grdini. ci
zambila mama a crinilor, cea numai safi de albi, zambila
cea ginga, i inmiresmat, i plapind, i neprihnit,
care ii spune lebedci ce iese din ap: ,,Eu sint
rnai alb deelt tine !
Tar floarea cea de a patra, stind p!ecat pe firul el,
era Intru totulul tot, nu, o. flu garoafa cea de pe terasele
pe care seara le stropese feticane1e, ci un ghemotoc
aprins, o bucat de soare, prvlit spre apus, un ip de
mireasm inchizInd sufletul eel zburatic al piperului,
era Insi garoafa pe a crei sor regele gnnuior i-a
dat-o lui Soliman, ca s Impodobeasc cu ea prul frumoasei
Balkis, i din care acela a scos Elixirul de viat
lung, J3alsamul Inelepciunii, A]-caliul iniprtese i
Teracu1.
lar apa din havuz, numai atingInd acele patru lion,
lie i doar umbra br, era strbtut, chiar si dup ce
zvonul cintecuiui se stingea i ploaia de cliamante se
sfirea, de un ir de fiori de tulburare. Jar cele patru
fbori, tiindu-se atita de frumoase, se temeneau zimbitoare
pe tulpinele br i se priveau indelung.
$i nitnic flu impodobea sala aceea de marmura alba
si racoroasa, in afar de cele patru flori de 1a acel havuz.
lar privirea se odihnea asupra br, rapita, fr a cere nirnic
mai mult.
Si, dup ce califul i soul su ezur pe divanul
aternut cu chilimuri de Khorassan, gazda Ii pofti, dup
alt rind de urri de bun-venit, s Impart cu el masa
alctuit din bucate alese, pe care tocmai i-o aduceau pe
tvi de aur slugile, i pe care o aterneau pe nite sofrale
de bambus. 5i masa se petrecu in dragostea de care se
slujesc prietenii fa de prietenii br, i fu Inveselit,
Ia un semn al gazdei, de intrarea a patru feticane cu
chipurile ca luna, i care erau: cea dintli o cIntrea
din a1ut, cea de a cloua o cintreaA din timba!, yea
de a tteia 0 cintreat diii guru, iar cea de a patra o
dantuitoare 5i, In vrerne ce cu alutele, cu cintarea si
cu frumuscea dantului, ele desvireau, tuspatru, strlucirea
acelei sli i vrjeau Imprejurul, gazda i cei doi
musafiri degustau viriul din cupe i se dedulceau cu
poamele cuese cu crengile br cu tot, aa de frurnoase
Ca flu se putea s fi fost aduse decIt din livczile raiului.
51 povestau1 Ibn-Hamdun, macar c era deprins s
fie cinstit din belug de ctre stpinul suu, Ii simti
sufletul atita de aprins de vinurile acelea inarmanzii, i
de acel noian de frumuseti strinse laolalt, irielt se Intoarse
cu nite ochi plini de lumin mnspre calif i, cu
cupa In mIn, rosti nite stihuri ce Inflorea in el la
amintirea ruscolita a unui tinr prieten al su. 5i, cu
glasul lui frumos cIntat, spuse:
0, tu, Cu trandafirii ca de jar
De pe obrajii-i timpezi ca lui,zina,
Cei pldmddii dup dreptul tipar
Al ttnui idol prosldvit in China,
0, copilandre cu ochi de gacjat,
Ct trup zarif ca de hurie Sf Int,
Ilczi, las-i visu-n lene alintat,
Incinge-ti briul, i cu veche-orindd
Sd gulgiie fd vinul Inspztmat,
Aprinsul yin precum laleana blindd.
Cd slnt i ceasuri de ine1epciune,
Precum 1 ceasuri sint cle nebunil.
Aeuma-n cupd toarnd-mi vin-minune
Sd-i sorb cit mare sete, Cd tu stii
Ce mult imi place vinul, dacd este
Ca singele ce-i gilguie asa,
Din gititri groase, olzirile-aceste,
Ak, vinu-aprins precum inzina1a!
,i sd flu-mi spui cd dulcea lui lucoare

141
Viiecrnti e eci nu-i .adevrat!
Yii-apA e ru inuz e beia, oare,
Pentru aceta ce s-a nscut beat?
Azf gindurfle rnele-s o viltoare,
Precum zuluffi-n: ru-i revrsat!
S flU-mi Spt4T mze CtL7TZ ca, jata, vintil
Poetor le e duntor.
Cit timp Ii pune cerul baldachinW,
Ca azi, albastru, cit in verde zbor
Se-nvluie pmmntul las-mi chinul
&i-l sting in vis, s beau pin-am s nwr!
Jar tinerii cei cu obraz de jar,
Cind vor veni s-mi caute mormantul,
Mireasmcz dulce-a vinului amar,
Din groapa inca, iinblsinind pnzintitl,
S-o simt cuin rzbeste in afar,
i-n preajma br, cInd 0 Intoarce vintul,
Beia niea s-i prind jar yi ictr,
i s-i imbete i pe ei de-a rindul.
Si, sf1rind de ticluit stihurile acestea, poestaul
lbn-Hamdun ridic ochii Inspre calif, ca s judece dup
chipul lui cum ii plcuse cIntarea. Ci, in !oede plcerca
pe care se atepta s-o vad, dete cu ochii de o in!isare
atita de acrit i de 0 mInie atita de aprigL, melt scapa
din mIri cupa plin Cu Vifl. $i se eutremur In sufletul
su, i s-ar fi i crezut pierit fr de izball. daci flu ar
fi bgat tot atunci de seam Ca emirul drept-credincio
i1or flu prea nici macar a-i fi auzit stihurile rcstite,
i dac flu i-ar fi vzut ochii tulburi i pare pierdui
in cercetarea unui lucru de nedes1uit. $i zise ,Pe
Allah! acum 0 clip avea chipul vistor, i-acuma iacta-i
negru de suprare i curn niciodat flu i 1-am mai
vzut aa de furtunos. 51, cit sint eu de depriris a-i citi
gmndurile dup inftiarea chipului, i s-l ghicesc ce
sirnt.e, iacAt Ca acuina haJar nu am de unde i se trage
schimbarea asta neateptat I Izgoni1-ar AlLah pe cci
viclean, i apere-ne de rele !
i, cum ii storcea mint%ile, in felul acesta, spre a
ajunge s ineleagA pricina acelei mInii, califul deodat
arunc inspre .gazd o privire plina de Indoinl i, impotriva
tuturor datinilor ospeiei, i In pofida obiceiului
care cere ca niciodat gazda i musafirul s flu se intrebe
cie nume i de rosturi, 11 intreb pe stpinul caset, CU Uft
glas ce se strduia s flu izbucaeasc:
Cine eti tu, bre!
lar gazda, Ia intrebarea aceasta, schiiribIndu-se de tot
La fa1 i speriat pIn peste fire, flu vroi nicicum s .nr
dea rspunsul, ci zise:
Mi se spurie indecbte Abul Hassan All-benAhmad
A1Khorassani.
i califul urm:
Da tu tii cine sInt eu?
lar gazda rspunse, Inca i rnai galben:
Nu, pe Allah! flu am avut cinstea aceasta, o, stpine
al meu!

Atunci Ibn-Harnclun, sirntind Ca Imprejurarea se fcea


tot mai incurcat, se ridic i Ii spuse tIprului:
0, gazd a noastr, te afli de fa cu emirul dreptcredinciosilor,
califul Al-Motazid Billah, nepotul Iui
Al-Motavakkil ALallah.
Cind auzi vorbele acestea, stapInul casei se ridic la
rmndu-i, tulburat pin peste poate, i, tremurInd, srut
pmintul dinaintea califului, i spuse:
0, emire al drept-credincioilor, ma Inchin tie,
pe harurile preacuvioilor i preacredincioi1or ti strrnPi,
s-i ieri robului tu greealele pe care ;Ta fi putut
s le svireasc, fr de voia lui, fat de niria ta, on
143
Jipsa de cuviinl de care o Li putut s se fac viriovat,
on lipsa de preacinstire, on lipsa de drnicie, fr de
nici o Indoial!
i califul rspunse:
Bre, ornule, nu am s te cert pentru nici o lipsa
de felul acesta. Ai dovedit, dimpotriv, fat de noj3 o
nisip de care tear pizmui pin i regii cci mai darnici.
Ci, dac te-am intrebat ce te-am intrebat, am fteut-o
mntrucit, din cite-mi pare, o. pricin tare grea rna stirnit
deodat, cind flu ma gIndearn decit s-ti multumese
pentru tot cc vzuscm atIta de frurnos In casa ta!
i gazda, nucit, spuse:
0, st pine i doamne al meu, Lie-ti mil I tin lAsa
minia s cad asupra robulul tu, pin a nu-1 Li meredintat
i pe e1 de nelegiuirea lui!
lar califul spuse
Am bgat dintr-odat dD seam, bre omule, c tot
ce se afl in casa aceasta, de 1a lucrunj pin la hainele
pe care le ai pe tine, poart numele hunicului rneu, AlMotavakkH
Alaallah! Or, poi tu sa-mi lrnurestj un
fapt atita (le ciudat? i flu carecumva se cade sa ma
gIndese Ta vreun furtag nedovedit din saraiul strmoi!or
mci preacucernici? Vorbete fr de ocoliuri, on
te-ateapt moartea pe data!
i gazda, in Joe s se tulbure, ii dobindi la bc chipul
eel indatoritor i zimbetul, i, cu glasul lui ccl mai linitit,
spuse

Milele i pavza Celui-atotputernic lie asupra ta,


o, doamne al meu! HotArit, vorbesc LAna de ocoliuri,
intrucit adevAru-i haina ta cea de pe dinluntru, cinstirca-i
mantia ta cea de pe dinafar, i nimeni flu an putea
sA grAiascA aitminteri deck Intru adevr dinaintea ta...

Cind povestea ajunse alci, $eherezada vzu zoril mijind I,


slioas, tcu. -

44
Ci Intr-a opt sute aisprezecea noapte

Urm:

HotrIt, vorbesc fr de ocoliuri, Intrucit adevru-i


haina ta cea de pe dinluntru, cinstirea-.i mantia ta cea
de pe dinafar, i nimeni flu ar putea sA griasc alt
minteri decIt Intru adevr dinaintea ta.
Jar calful ii spuse
Daci aa, ezi jos i zi-i
5i Abul Hassan, Ia Ufi semn al califului, ezu jos pe
locul lui i spuse:
Afl, dar, o, emire al drept-credincioi1or dare-ar
Allah s-ti duci mai departe biruintele i noroacele!
Ca eu flu sIfit, precum s-ar putea presupune, nici fiu
de rege, nici de serif, nici fecior de vizir, nici nirnic ce
s-ar putea asernui, mai de aproape on mai de pe departe,
Cu vreo spi de os dornnesc. Da povestea meai o poveste
atita de ciudat Incit, de-ar fi scris cu acul pe coltul
dinluntru al ochiulul, ar sluji de mnvmInt aceluia
care ar citi-o Cu preuire i Cu luare-aminte. Intruelt,
mAcar cA nu slat nicidecum os domnesc, nici de vitA
aleasA, nici dn vreun rieam de vazA, socot CA pot, fAr
de a minti, s-i rnArturisesc stApInului meu cA, do bine
voiete s-i piece inspre mine urechea, povestea aceasta
are sA-1 rnultumeascA i are sA facA sA-i IJiarA minia
adunatA Impotriva rohului care Ii vorbete.
Si Abul Hassan so opri 0 clipit din vorbA, Isi adunA
amintir1e, le oririclui in mintea lui, i urmA astfel
Eu, o, ernire al drept-credincioi1or, rnam nAscut la

Bagdad, ca flu al unui tatA i al unei mame care flu mai aveau altfi odraslA in afarA de mine. lar tatAl men
era un neguAtor oarecare din suk. Dreptu-i, totodat,
c era ccl mai bogat i ccl mai preuit dintre toi negustoni.
51 nu era negustor numai intr-un suk, ci in toate
145
sukurile avea dte o rvlie. cate era cea rnai fru.moas,
atit In sukul zarafilor cit in eel al negutorilor de
icacuri on in eel al postvarilor. i In fiecare prv1ie
avea cite un om al lui, priceput la treburile de vInzare
i de curnprare. i mai avea, ling Gdaia din fund a
prvliei, i cite un iatac lturalnic, unde putea, ferit
de cei ce intrau on ieau din prvhe, s se Intind u
voie, la vreme de arcita, i s-i fac tabietul, pe cIid
spre a-i rcori In rstimpul somnului un rob avea slujba
de a-i face vInt cu Un vInturar, vIntunIndu-i cu buncuviin
mai ales boaele. Cici taic-meu avea boae1e
simtitoare Ia cldur, i nimic nu le fcea atita bine cit
rcoreala vInturarului. Or, cum alt odrasl iii afar de
mine flu rnai avea, ma iubea din toat inima, flu ma isa
s duc Ups de nimic, i nu precupeea nici o cheltui
pentru Invtura mea. i, de aitminteri, bogiile liii
sporeau an de an, datorit binecuvintrii cerului, i se
fceau tot mai anevoie de socotit. Si-atunci, venindll-d
ceasul sorocului, muri Indura-s-ar Allah s-1 copere
cu mila lui, s-I prirneasc In tihna lui, i s dealungeasc,
cu zilele pe care lea pierdut rposatul, viata
emirulul drept-credincioiIor.
Jar eu, motenind averi nenumrate de la printele
meu, am urmat a ma sine, ca i pe vremea cmnd tria el,
de negustoriiie sukului. i, de aitminteri, flu ma lipsearn
de la nimica, mincam, beam i ma veseleam cIt puteani.
Cu prietenii care Imi erau dragi. i mi se prea c viaa-i
rninunat, i ma strAduiam s le-o fac i Lelorlalti tGt
atIta de plcut cit irni era mie. Drept care, fericirea imi
era fr de cinte i fr de arnaruri, i flu rIvneam Ia
nimica mai bun decIt viaa mea de fiecare zi. Intrucit si
ceea ce oarnenii nurnese arnbitie, i ceea ce infumuraii
numesc slav, i ceea ce sracii cu duhul numese faim,
i mai-mririle, i zarva, toate astea Irni erau un sirnImInt
de neindurat. i ma socoteam mai presus de
ele. Jar mai presus de plcerile din afar puneam Iini
lea traiului meu iar mai presus de mririle cee inel.
bare puneam fericirea mea de rind, tinuit in rnijloeul
prietenilor mei cu chip dulce. Ci, o, doamne al meu,
0 via, cit de curninte Si de curat ar 11 ea, flu este
niciodat ferit cle belele. $1 trebuia i eu, dupil pilcia
semenilor mei, s ma Incredinlez de aceasta in curind.
Si beleaua veni sub chipul eel mai vrjit in viaa mea.
Intrucit, pe Allah ! oare se afl pe pmInt vreo vraj
ce s-ar itea asernui cu frurnusetea, atunci cInd frumuse
ea ii alege, spre a se vdi, chipul i Iegnrile unei
copilandre de paisprezece ani? 5i se afl oare, o, doamne
a] rneu, copilandr mai dulce decIt aceea pe care nu o
atepi, atunci cind, ca s ne ard inima, ia chipul. i
1gnrile imei copilandre de paisprezece ani? Cci
sub inft,ijarea aceasta, i nu sub ata, mi se ivi, o,
emire al clrept-credincioi1or, aceea care avea s-mi pecetluiasc
.pe totcleauna rninl,ile cu pecetea atotputerii ei.
Ca iact, starn intr-o zi p lavita de dinaintea prvliei
aiele, i tifsuiain ba de una, ba de alta, cu prietenii mei
binuii, cinci vzui Ca se oprete dinaintea mea o
tineric legnIndu-se .i zimbind, Impodobit cu doi ochi
de habiloneanc, i care Imi arunc o privire, numai o
privire, i nimic mai mult. Jar eu, ca sub sgettura unei
sge1i agerite, tresarii In cugetul i in trupul meu, i
Imi simii intreaga fiiii cuprins de tulburare, ca dinaintea
chiar a nzririi fericirii mele. 51 feticana, dup o
clip, veni inspre mine i Imi spuse
Oare aici este pravalia domniei-sale Abul Hassan
Mi TbnAhmad A1-Khorassan ?
5 i Intrebarea aceea, o, doamne al meu, mi-o puse cu
un glas ca de izvor, i edea, malta i subire, dinaintea
mea, i mldie in gingiai duice; iar gura-i de copil
neprihnit, sub iamacu1 de moselin, era un bobocel de
purpura ce se desehidea peste dou iruri lucii de boabe
de grindin. Jar cu rspunsei, ridicindu-m In cistea ei:
Da, o, stpIn a men, aceasta-i prvlia robului tu.
i47
Tar prietenii mei, din bunA-cuviinl, se ridicarA tot!
i plecar. Atunci feticana intri In prvlie, o ernire al
drept-credincioi1or, tirIndu-rni minile dup ea. 5i ezu
ca o regina pe divan, i ma Intreb:
51 unde-i el?
Eu rspunsei, da bliblindu-ma de tot, asa de tare
mi se innodase limba de tulburare:
Chiar cu slat, ya setti
5i ca zimbi, cu zImbetul guru ei, i grill
Spune-i atunci slujbau1ui tu de colea s-mi dea
trei sute de dinari de aur!
Tar eu, Intr-o clip, ma intorsei Inspre cpetenia bietilor
mci de prvlie i Ii poruncii s cintreasc trei sute
de dinari i s-i dea domnitei aceleia nepmIntene! 5i
ea lu punga cu aur pe care i-o Infili s1ujbau1 meu,
i, ridicInclu-se, plec fr o vorb de multumire, fr
un semn de rmas-bun. 51, hotrit! o, emire al dreptcredir
cioilor, mintile mele flu putur s fac aitceva
decIt s-o urmeze mai departe, lipite de paii ei.
Or, cInd pieri din vedere, biatul meu de prv1ie
Imi spuse cu bun-cuviint,
0. stpIne al meu, pe nurnele cui trebuic s scriu
banli acetia arvuniti ?
Eu rspunsei
Ek. de unde s stiu, bre? 5i-apoi, de clad lnsem
neaz oamenu In cr1iIe br de socoteli nuinele huriilor?
Dac vrei, scrie: ,,Trei sute de dinari dati arvun
HoaiceicIe mimi
Cind tcjghetarul meu auzi vorbele acestea, ii zise
,,Pc Allah! stpmnu1 i.neu, care de felul Iui este atita de
chibzuit. nu a fcut lucrul acesta decit ca s punil Ia
Incercare iscusiifla i priceperea mea. Aa c am s dau
fuga dup necunoscuta aceea i am s-o mntreb curn o
cheam! Si, furl a-mi cere sfatul, se repezi pun de sirg
afar din prlvl[ie i o Iu la fug dupil feticana care de
mult flu se mai vedea. 5i, dup un timp, se Intoarse la
prvlie, da tininduil m!na peste ochiul sting, 1 Cu
fata scldat In lacrimi. i, cu capul plecat, se duse s-i
ia iari locul la tejghea, tergIndu.se pe obraji.
Jar eu 11 Intrebai:
Ce-ai pit?
El imi rspunse:
Izgonit fie Cel-viclean, o, stpIne al meu! Socoteam
c fac bine, cu gIndul s-o Intreb cum o chearn,
cind rn-am luat dupA copilandra care a fost mci. Da ea,
de cum rn-a simtit In urma ei, s-a rsucit dintrodat
Inspre mine, i mi-a alduit peste ochiul sting un pumn
de era s-mi crape capul. 5i iact-m acuma Cu ochiul
zdrobit de un pumn mai vIrtos decIt pumnul unul fierar.
5i-aa! Or, o, doamne al rneu, mrire lui Allah eel
carele ascunde atIta putere In miinile gazelelor, i pune
atita repeziciune in micrile br! Jar eu rrnsei toat
ziua aceea cu mintile prinse In lantul amintirii ochilor
aceia ucigai de oameni, i cu sufletul chinuit i rcorit
totodat de trecerea celei cc irni rpise judeclile.
Or, a doua zi, tot la ceasul acela, pe cmnd ma pierdearn
In dorul de ea, o vzui pe vrjitoritA stInd dinaintea prvliei
mele, uitIndu-se la mine .i zimbind. 5i, In vederea
ci, bruma de minte care Imi rnai rmsese fu mai-tnai
s-i ia zborul de bucurie. Si, curn tocmai deschidcain
gura spre a-i ura bun-venit, fata Imi spuse:
Nui aa, ya Abul Hassan, c i-ai zis pesemne
mintea ta, gIndindu-te la mine: ,,Ce fel de hoat o mai fi
i aia care mi-a rpit ceea cc mi-a ripit, i pe urm si-a
luat tii1pita?
Ci eu rspunsei: 4.
Numele lui Allah lie asupra-i i Imprejurul tiu,
0, sultana a mea! Nu ai facut aitceva decit s iei ceea cc
este al tu, IntrucIt tot ce-i aici este bunul tu, i pe
dinafar i pe dinuntru! Jar sufletul robului tu flu
mai este al lui de cInd te-ai ivit tu, i se aflA laolalt cu
toat zestrea de bunuri lipsite de pret, din prvlia aceasta!

149
i copilanctra, cmnd auzi aa, Li sl4t iatnaci4ul de pe
fa i se aplec, trandgfi,r pe un fir de crrn fji ezu jos
rIzIrid, cu susur de brtari i de rntsriL 4, odat cu
ea, intr in prv1ie mireasrna iinbLsmat a tuturor
grdinilor. Pe urmil, Irni spuse
Dac-i aa, ya Abul Hassan. nurnAr-rni cinci sute
de dinari!
Si eu rspunsei:
Ascuitimsupun!
i, poruncind s I se cmntreasc duel sute de dinari)
i-i detei. Jar ea ii lu i plecA. 5i-atIta tot.,
Tar eu, ca i in ajun ma simearn mai departe inctu
at de nurii ei, i rob a! frumuseii sale. $i, netiind
ce vritorie ma lsase atita d cu totul lipsit i de minti
i de judecat, flu izbuteam sA ma Induplec a lua vreo
hotrIre, on a face vreo Incercare s ies din starea de
pieire In care ma cufundasem. Ci in ziua urmtoare,
pe cInd cram mai ofrnit i rnai toropit ca oricind, fata se
ivi jar inaintea mea, cu ochii ei cei lungi, de flacart i
de neguri, i cu zImbetul ei pierztor de minti. $i, de
data aceasta, fara a rosti o vorb, Ii puse degetul pe o
bucat de catifea pe care erau agate nite giuvaeruri
scumpe, i rumai Ii spori zimbetul...
Cnd povestea ajunse aici, $eherezada vzu zoril mijind si,
sfioasi, tcu.

Ci Intia opt sitte aptesprezecea noapte


Urm

...fri a rosti o voib, ii puse degetul pe o bucat de


catifea pe care erau agt,ate nite giuvaieiuri scumpe,
i nurnai Ii spori zimbetul. Jar eu, pe data, o, emire at
drept-credincioilor, luai bucata de catifea, o irnpturii
cu tot cc se afla in ea, i i-o dedei vrjitoarei, care o lu
si se duse, fr aitceva nirnic.
Or, de data aceasta, cInd o vzui Ca se duce, flu mai
fusei In stare s stau mai departe nernicat .i, infrIngindu-mi
sfiala ce ma fcea s ma tern de un necaz asernenea
cu eel pe care Ii pise biatul meu de la tejghea,
ma riclicai i plecai pe urmele ei. i ajunsei, in felul
acesta, mergind in urma ci, pe trmurile Tigrului, unde o
vazui cum se suie intr-un caic, care loptind spornic
ajunse Ia palatul de marmur al ernirului drept-eredinciosilor
Al-Motavakkil, bunicul tu, o, doamne al meu. Jar
cu, dac vzui aa, ma simii cuprins de o Ingrijorare
pin peste poate i gIndii In cugetul meu: ,,Jacata-te
acuma, ya Abul Hassan, bgat in grele belele i tint
in vIrtejul incurcturilor! 51 ma gIndeam, fara de voia
inca, Ia spusa aceasta a poetului:
Bratul aib si-atit de dulce
Al iubitei, braul care
Ca s-1i rezemi pe el fruntea
Puf de lebd 10 pare,
Cerceteaz-l si ia seanza
Ca te duce la pierzare.
51 am sttut rnult vreme pe gInduri, privind, fr
s-o vd, apa rIului; i toat viata mea cea fr de necazuri
i cea atita de otova In dulceata trecutului el ml
se prefir pe dinaintea ochilor,, in nite luntrii plutind
una dup alta i toate Ia fel, pe firul apei aceleia. 5i
deodat, dinaintea ochilor mel, caicul se lvi iari, aternut
cu purpur, cu fata aceea stInd In ci, tras acurna
Ia captul de jos al scrii de marmur, i fr nici un
vIsla. i ma minunai Cu glas tare: ,,Hei, pe Allah! au
nu Ii-e ruine de viala ta Iineed, ya Abul Hassan? 5i
curn de stai tu s soviesti Intre viaa aceea i viata de
foc pe care o due eel care flu se tern de mci un id de
151
Incurcaturi! i au flu cunoti tu i ceastlalt spusA a
poetului:
Prietene, hai, scoal
Din lgnga-i toropeal,
Ca trandafirul fericirii sfint
Nu Inf1orete-n somn nicicind.
Nu inai Isa s treac
Prin viata ta srac
Atitea clipe fr Sd te-aprinzz
La jarul mare-al marilor dorinz.
Cd veacuri vei avea de-ajuns
Sd dormi in somnul nepdtruns.
ti, Inviorat de stihurile acestea si de amintirea fetei
ceei tulburtoare, ma hotrii, acum cind tiam unde slluie
te, sA flu ma abat de la nimic spre a ajunge la ea.
i, pun de gIndul aeeta, ma dusei acas i intrai In iatacul marnei mele, care ma iubea cu toat suflarea ei, i i
povesti , fr a-i ascunde nimic, tot ce se intimplase In viaa mea. Jar maic-mea, infricoat, ma strinse la
initna. ei, i Imi spuse
Mintui-te-ar Allah, o, copilul mcu, i fereasca-ti su
fletul de vreo belea! Of, fiul meu, Abul Hassan, tu,
singura inca temelie de via, uncle vrei tu s primej-.
duicti i tihna ta i pe a mea? Dac fata aceea ade
In saraiul emirului drept-.credincioi1or, cum poti tu s
te mndIrjeti a don s-o vezi? Au tu flu bagi de seam
prpastia inspre care alergi, cind te Incume1i, macar i
Cu gIndul numai, s porneti Inspre saraiul stpinului
nostru califul? 0, fiul meu, ma rog ie pe cele nou luni
cit i-ain iriclzit via1a, leapd-te de gindul dc-a o mai
veclea pe fata aceea, i de-a lsa s se sape in inima ta o
patim amarnicd!
Jar cu raspunsei ca ce-o fi o fi. i cii cc-i scris trebuie
sii se intimple. 5i cii Allah este rnai presus de toate! Si,
a doua zi, ducIndu-mA Ia prv1ia mea din sukul giuvalergulor,
veal sA ma vad omul meu care se Ingrijea ce
negutorii}e de la prvlia mea din sukul negustorilor
de sulimanuri. i era un oin btrmn, In care rAposatul
taic-meu avea o incredere fr de margin I i de in care
cerea sfat la once negutorie mai anevoioas on niai
IncurcatA. i, dup salamalekurile si urnile indtinate,
Imi spuse:
Ya sidi, cei cu schiinbarea aceasta pe care o vd
in Inftiarea ta, i ce-i cu glbeneala de pe chipul tu,
i ce-i cu ingrijorarea aceasta? Fereasct-ne Allah de
neguAtoria pguboas i de muterii de rea eredinl! Da
ricare o fi necazul pe care ii vei fi ptit, nu Ioate s
f!e frA de izbav, de vreme ce eti bine sntos!
lar eu ii spusei:
Nu, pe Allah, o, preacinstite taica, nu am fcut. nici
o negutorie proast, i flu am fost ine1at de reaua
credin a nimnui. Numai Ca viata mea s-a schimbat la
chip, atita. i belelile au intrat In casa mea, odat cu
trecerea unei copilandre de paisprezece ani.
i ii povestii ce mi se IntIrnplase. i i-C) zugrAvii_de
parc acolo de fa s-ar fi aflat chiar rpitoarea inimii
mele. i preacinstitul eic, dup ce cugeta o clip, Imi
spuse:
Hotiirit! treaba-i Incurcat. Da flu-i mai presus de
isteia btrinului tu rob, o, stpine al rneu. Cci chiar
c am printre cunoscutii mci un om care locuite Ia
saraiurile califului Al-Motavakkil, intrucIt este croitorul
slujbai1or i al hadimbilor de acolo. Aa c am s te
duc la el; i ai s-i dai s-ti lucreze vreo hain, pe care
s i-o pIteti gras. Jar ci, atunci, are s-i fie de mare
fobs!
i, frA a mai zbovi, ma duse la palat i intr Cu
mine Ia croitorul care ne primi cu dragoste. Jar eu, spre a
face Inceputul iruIui de haine pe care aveam s-i dau
s mi le lucreze, Ii artai Ufi buzunar de la surtucul

153
meu, pe care avusesem grij s-4 descos, pe drum, l
ii rugai s mii coase la bc numaidecli. i croitorul mi-I
eusu cu mult bunvoie. Jar eu, spre a- piti lucrul, ii
strecurai In min zece dinari de aur, cerindu-mi iertciune
c era atIta de pu1in, i fgduindu-i c am s-l
despgubesc din beiug Ia cel de al doilea priiej. 5i croitorul
flu mai stia ce s cread de felul meu de a ma purta;
ci, uitInduse Ia mine cu uimire, Imi spuse
0, doamne al meu, eti Imbrcat ca. un negutor,
da eti departe de-a te purta ca negutorii. De obicei,
in negutor ia seama la ce cheltuie, i flu scoate o
drahm pIn ce flu este incredintat Ca are s cItige zece.
Da tu, pentru un lucru de nimic, imi dai un pret. cit
pentru un caftan de calif!
Pc urrn, adug:
Numai Indrgostiii-s aa de darnici! Allah fie
cii tine, o, stpine al meu, flu cumva eti Indrgostit?
Eu rspunsei, 1sInd ochii in jos:
Cum s flu fiu, dup ce am vzut ce-am vzut?
El ma Intreb
5i cine-i pricina dorurilor tale? E vreun cprior
on vreo gazei?
Eu rspunsei
0 gazel!
El Irni zise
Nu este nimica Impotriv. Si, o, stpine al meu,
iacata-ma-s gata s-ti slujese de cluz, dac lcau1 ei
este saraiul acesta, de vreme ce-i o gazel i de vreme ce
aici se afi cele mai frumoase soiuri din neamul acesta!
Eu spusei:
Da, aici ade!
El spuse:
5i care-i numele ei?
Eu spusei:
Numai unul Allah 11 tie! 5i poate Ca i tu!
El spuse:
Zugrvete-mi-&, atunci.
i i-o zugrvii, pe cit putul mal bine; jar el strig
He, pe Allah! asta-i tpina noastr Scilpire-deMrgritar,
alutista ernirulut drept-credincioilor Al-Mo
tavakkil Ala-llah!
i adug:
Ta te uitii c chiar hadin-ibul ei tornai vine inspre
noi! Tu, stpIne al meu, sil flu lasi s-1i scape prilejut
cle a 1,i-1 face apropiat, spre a-ti fi cluz Inspre stpin:t
lui, Sclipirede-Mrgritar!
i, intr-a-devr, o, emire al drept-credincioilor, vzui
intrind in croitorie un rob ath, tare tinerel, frurnos c.
lurta la vreme de Ramadan. i, dup ce ne dete binee
cu ging,ie, Ii spuse croitorului, artIndu-i o vestut, de
zarafir:
Cit costa vestuta aceata de zarafir, o, seic All?
Tocinai mi-ar trebui una, cind o insot,esc Ia preurnblrile
ei pe stpIna mea Sclipire-de-Mrgritar!
Tat eu numaidecit Iuai haina din locul unde se afla
i i-o detei, spunIndu-i
Este pltit, si-i a ta!
lar copilul ma privi cu Ufl zimbet dintr-o parte, intocmai
ca i stpina lui, i Imi spuse, luindu-rnrt de
mIn i tragindu-ma Intr-un ungher:
Tu eti fr de nici o indoial Abul Hassan
ibn-Ahmad-Al Khorassani.
Tar eu, pIn peste poate de uluit vazind atita isteciune
la un copil si auzindu-rn numit pe nume, ii pusei pe
deget un mel scump, pe care 11 scosei de pe degetul meu,
i rspunsei
Aa-i precum spui, o, copilandre preadrgu. Da
de unde stii tu nurnele n-ieu?
El grAi
Pe Allah, cuin s nu-l tiu, daca stpina mea ii roste
te de-atItea on pe zi fa cu mine, de cind este
indrgostita de Abul Hassan Au, preastrlucitul rneu
1r5
stpIn? Pe harurile Proietului asupra.-i lie milcie
i binecuvintrile ! dac Si tu eti tot atita de in
dragosit de stpina mea pe cit este ea de tine, iacma-s
gata numaidecit s te cAluzesc pIn Ia ea!
Eu atunci, o, ernire al drept-credincioi1or, ma jurai
copilulul, cu juimnte1e cele mai sfinte, c cram indrgostit
pIn Ia pierderea mint,ilor de stpIna lui, i c de
bun seam am s mor de n-am s-o vd numaidecit.
5i copi1au1 hadImb Imi spuse...
CInd povestea ajunse aid, Seherezada vzu zoril mijina t,
sfioas, tcu.

Ci mntr-a opt sute optsprezecca noapte

Urrn:

Eu atunci, o, emire al thept-credincioi1or, ma jural


copilului, Cu jurmintcle cele mal sfinte, Ca cram !ndrgostit
pin Ia pierderea min1iIor de stpina lui, i c de
buii seam am s mor de n-am s-o vd numaidecIt. 5i
copi1au1 hadimb Imi spuse:
Daca-i aa, o, stphie al meu Abul Hassan, smnt
al tu cu totul. Si nu vreau s mai trgnesc a te ajuta
s ai o vedere cu stpina mea!
5i plec spunindu-mi:
Am s ma intore intr-o clipit.
5i chiar Ca nu zbovi mult pIn cc s vin jar la
mine Ia croitorie. 5i aducea o Iegturic pe care c desfcu,
i scoase o cina inflorat cu zarafir, i o mantle care
era chiar una din mantiile califului, cum am putut s
bag de seam din semnele cu care era Insemnat i din
numele scris in urzeala testurii, cu litere de aur, i care
era numele lul Al-Motavakkil Alallah. Si hacUmbu!
eel micut irni spuse:
Ti-am adus, o, stpine al rneu, Abul Hassan,
hainele cu care se Imbrac ernirul drept-credincioi1or
cind se duce seara In harem.
$i ma Indemn sa ma irbrac Cu do, i irni spuse
Odat ce ai s ajungi pe sala cea lung din
luntru, unde sint iatacurile cadinelor, s ai mare grij, cind treci, s iei din ipuIeu1 acesta, pe care i 1-am
adus, cite un bob de mosc, .i sil puj in farfuriua de
dinaintea uii de Ia fiecare iatac; int.rucIt acesla-i obiceiul
ealifuhti, in fiecare sear, cind trece pe sala de la
harem. 51, odat cc vei ajunge dinaintea unei US cu
pragul de marmur alhastr, s-o desehizi fri s bai,
i vol fi in brae1e stpInei tale
Pc urm, adug:
In ce privete ie.5irea de acolo, dupa Intuinire, Allah
are s vad
5i, dup ce irni dete aceste Indrurnri, ma 1si, urIndu-mi
noroc, i pieri. Eu atunci, o, doamne al meu, macar
c nu cram dedat cu asemenea soiuri de ispravi, si
macar c aceasta era inceputul meu PC ca1ca belelilor,
flu pregetai s ma Imbrac cu hainele califului si, ca si
cum as fi slluit toat viata mea In saraiul califului
si m-a fi nscut acolo, pornii Ia drum vitejete dc-a
lungul curtilor i al slilor, i ajunsei in latura saraiului
Cu iatacurile hrzite haremului. 5i numaidecit scosci
din huzunar ipul pun cu boahe de mosc i, aa cum ma
Invase hadimbul ccl micu, flu pregetai, cind treceam
prin dreptul uilor cadinelor, sLi pun cite un bob de mosc
pe farfuriua care anume so afla ac&o. Si ajunsei, in
felul acesta, dinaintea uii cu prag de marmur aihastril.
$i mA pregAteam s-o Imping spre a intra la cea atita
de dorit, firitisindu-mA in sinea mea ca flu fusesern
cunoscut de nimeni pin acolo, cInd deodat auzii o
zarvA i, tot atunci, vAzui i lumina de Ia o sumedenie

137
de fc1ii. Or, era chiar califul Al-Motavakkil, Inconjurat
(le puholul lui de curteni i de alaiul su. Si flu mai
avusei decit rgazu1 de a ma Intoarce pe unde venisern,
cu inima pierit de spaim. 5i, in fuga mea de-a lungul
slii, auzearn glasurile cadInelor care, din luntru, se
minunau spunind:
Pe Allah! ce lucru ciudat! iaata c ernirul drepteredincio
ilor inai trece o data pe sl. HOtrIt c tot el a
trecut i-acum 0 clip, pui-iind in fiecare farfurjoar.
hobul de mosc eel rInduit. 5i-apoi 1-am rnai cunoscut
i dup mireasma hainelor sale!
Tar eu fugeam Inainte pierdut, da fusei nevoit in
curind s m opresc, neavlnd curn merge mai depar.te pe
sal fr a ma primejdui sa trezesc luarea-aminte. Ci
auzeam intr-una zarva alaiului, i vedeam curn yin tnspre
mine lurninile. Atunci, nevroind s fiu prins in starea
aceea, i strvestit cum eram, lmpinsei, chiar cu primejdia
de a muri, cea dintli u ce-mi czu sub mIn, i dedei
buzna Inluntru, uitInd Ca eram strvestit in hainele
califului i uitInd i tot ce-ar fi putut urma. 5i ma pomenji
dinaintea pnei feticane cu ochii lungi i speriai, care,
ridicindu-se dintr-o sritur de pe chilimurile pe care
ezuse tolnit, dete un ipt mare de spairn i de
buimcire i, Cu o micare repede, Ii ridic poala rochiei
de moselin i Ii coperi fata i prul. Jar eu ma oprii
acolo, dinaintea ei, nucit de tot, zapacit de tot, i dormdu-mi
in sufletul meu, ca s scap din be1eaua aceea, s
se crape pmIntul sub picioarele mele i s pier. Ah!

asta-mi doream fierbinte, de buna seam, i, pe deasupra, afuriseam Increderea necugetat pe care o avusesem in
hadImbutul acela al pierzaniei, care, flu mai Incpea
Indoial, avea s fie pricina mortii mele, lie In treang,
lie In teap. 51, tinIndu-m.i aasuflarea, asteptam s vd
ieind din gura feticanei aceleia inspimlntate strigtele
de chemare ce aveau s fac din mine un lucru de inil
si o pild de osInda menit celor dornici de belele. 5i Ia
158
ulte Ca buzele ele tinere se micar sub poalele de
ntoselin, i giasul care se auzi era dulce i Imi spunea
Fii bine-venit in iatacul meu, o, Abul Hassan, cad
tu eti eel pe care 1-a mndrgit sora mea Sc1ipire-de-.Mr-
garitar, i care ai indragito
Tar eu, Ia vorbele acelea nendjduite, o, doamne at
meu, ma aruncai cu fruntea Ia pmint dinaintea copilan
drei, i Ii rutai poalele hainei, i imi pusei pe cap
vlul ocrotirii ei. i ea imi zise
Bun-venit i via lung oamenilor mrinimoi, ya
Abul Hassan! Ce strillucit te-ai purtat fa de sora mea
Sciipire-de-Mrgritar! i ce cItigat ai ieit din Incercrile
la care te-a supus! IncIt flu mal contenete s-rni
tot vorbeasc de tine i de dragostea pe care te-ai pricepu
s i-u stirnesti. Ma c poi s-i binecuvIntezi norocul
care te-a impins Ia mine, cind ar fi putut s te c1u-
zeasc Ia peirea ta, strvestit curn ejti In hainele acestea
ale califului. i poi s I ii 1initit in privina aceasta, i
trucIt am s orInduiesc eu totul in aa fel ca nimic alta
si nu se intimple in afar de ceea ce-i pecetluit cu pecetea
norocului
lar eu, n.etiind cum s-i multumese, ii srutam mal
departe, tcut, pulpana hainel. $i ea adug:
Numai c, ya Abul Hassan, pin a incepe si Iucrez
in folosul tu, a vrea s fiu bine dum.irit in ce privete
induri1e tale fata de sora mea. Intrucit flu trebuic s
dinuie nici 0 neIneIegere in privina aceasta
Tar eu rspunsei, rklcind miinile
Allah s te apere i s te tie pe calea cea dreapt,
o, stpina mea cea mintuitoare ! Eh, pe viaa ta curn ar
putea s I ie gIndurile mele aitfel decit curate si cinstite ?
Nu rivnesc, Cu adevrat, decit un lucru, ianume s
mai vd o data pe luminoasa ta sor Sclipirc-de-Margaritar.
numai pentru ca ochii inei s se bucure de vederea
ei, i inima mea tinjitoare s se iritoac Ia viat,. Atiti
numai, i nirrric mai mult! i Allah atoatevztorul

459
este martor pentru spusele mele, Si tie tot ce am in
gIndurl!
Ea atunci imi spuse:
Dac-i aa, ya Abul Hassan, flu am s precupe
tesc nimica spre a te face s ajungi Ia tinia iegiuit
a dorurilor tale!
5i, rostirid acestea, btu din palme i spuse unei roabe
micue ce veni pe fug la chenarea aceea:
Dute dup stpina ta Sclipiie-de-Mrgrita
spune-i: ,,Sora ta 5erbct-de-Migdale Ii trimite salamalekurile
ei i te poftete la ea fr de zbav, intrucit In
noaptea aceasta Ii simte pieptul apsat i numai tu ai
putea s i-i uurezi. 5i, pe deasupra, este intre tine i ca
o tain!
Si roaha dete fuga s Indeplineasc porunca. $i numai-decit,
o, doamne al meu, o vzui pe Sclipire-de-Margritar
ivindu-se in toat frumuseca, Cu toat gingia ei in
treag. 5i, drept once vemint, era Invluit cu Un izar
lung de miitasc albastr; i era cu picioarele goale i cu
pletele desfcute. Or, flu ma vazu dintru mnceput, i ii
spuse surore sale, 5erbet-de-Midale
Iaciita-ma, surioar. Veneam de la hammam, i Inca
nu am avt vreme s ma Imbrac. Ci spunemi jute ce
taini Intre mine i tine
$i, drept once rspuns, ocrotitoarea mea ma art
Sclpireide-Mrgritar cu degetul, lcIndu-mi semn s
rn apropii. Jar en ieii din umbra In care ezusem. Cind
ma vzu, mult-iubita mea nu Se arata fliei ruinat, nici
Incurcat, ci veni la mine, alh i tulburtoare, si se
arunci in bratele mele, ca un copil In braele mamei sale.
Jar mie mi se prea c tin la piept toate hurille raiului.
$i nu tiam, o, doamne al men, atIta de dulce i de mierie
era, dac flu curnva-i o bucaUi de unt ales on un crbet
de migdale. BinecuvIntat lie acela carele a Inch!puito!
MIin.ile mele nici flu cutezau s se sprijhie pe acel trup de copiL 5i o viat nou de o sut de ani coborl in mine
oclat cu srutarea ei. $i ezurim, In1nuii aa, nici
flu ma! tiu cit vreme. Cci tare sInt Incredinat c
pesemne oi fi czut in vreo stare ca de vraj, on aitceva
de soiul acesta...

Ctnd povestea ajunse aki, $eherezida vzu zorli mijind I,


sfLoas, tcu.

Ci intr-a opt sute nousprezecea noapte

Urm:

..Si ezurrn, In1nuiti aa, nici flu mal tiu cit


vreme. Cici tare sInt Incredinat c pesemne oi fi czut
In vreo stare ca de vraj, on aitceva de soiul acesta. Ci,
cind imi mai venii oleac In fre, vrusei s povestesc tot
ce Indurasem pentru ea, cInd auzirm de PC sa1 un
murmur ce cretea. i era chiar califul, care venea s-o
vad pe erbet-de-M!gda1e, cadina lui, sora Sclipirei-de-.
Mrgritar. i nu mai avusei decit rstimpul cit s ma
ridic i s san Intr-o lad mare, pe care ele o Inchisera
peste mine, ca i curn nirnic flu ar fi fost Inluntru. i
califul A1-Motavakkil, bunicul tu, o, doamne al meu,
intr in iatacul cadinei lui i, zrind-o pe Sclipire-.de-.
Mrgritar, ii spuse:
Pe viata inea, o, Sc1ipire-de-Mrgritar, m bucur
ca te gasesc astzi Ia sora ta $erbet-de-Migdale. Unde-ai
fost, dar, toate zilele acestea din urm, de cind flu te-am
mai vAzut nicieni in sar&, i de cind flu am mai auzit
glasul tu care imi place atIta?
i dug, fara a atepta rspunsul:
Ta degrab luta pe care ai dat-o uitrii. i cInt-mi
ceva ptima, Insotindu-te cu strunele!

a6
i Sc1ipire-de-MrgriLar, rare 11 tia pe ca1i indrigostit
pln :peste poate de o roab tInr, pe nurnele ci
J3enga, flu avu prea muli de cutat pin. s dea de
cintecul potrivit; Intrucit, fund i ea Indrgostit se is
numai dus de firul simtminte1or ei i, strunindu-i 1uta,
se plec dinaintea califului i cint
Obrazul pe care-i zubesc ah ! ciii!
De care mi-e sufletzzl pun 0, noapte!
Mcii dul ce-i cci rouci pe ennui doinnesc 0, ochii!
Obrazul pe care-i iubesc 0, noapte!
Dc care mi-e sufletul pun ah ciii!
Ca floarea-nflonit-i, cind inzigurii crese o, napte!
si-n ochui-i, vrjitii, s-ar pierde de chin ciii ! au!
Tori ai Babilonuiui regi pe cleplin 0, noapte!
Cci pririnile-acelea vrjesc 0, ochii
Dc care mi-c sufletul pUn ah ! ah
Obrazul pe care-i iubesc!
Dup ce ascult cmntecul acesta, califul Al-Motavakkjl
rmase pIn peste poate de micat i, Intorcmndu-se mnspre
Sclipire-de-Mrgiritar, spuse
0, copil binecuvIntat, o, guru de fi1ome1, spre
a-ti da o dovad de mult,umirea mea, vreau sl-mj inrturise
ti o dorin1 de-a ta. 3i ma juruiese pe volniclile
strbunilor mei preaslvil,.i i preavrednici !
dc-mi vei cere chiar i jumttate din imprt,ia mea, i-o
vol da!.
Jar Se1ipirede-Mirglritar, lasmnd ochii in jos, rs
punse:
Allah lungeasca viaa stapInului nostru ! da eu
nu-mi dorcsc alta decIt sa am parte pe mai dpartede
rniiele emirului dreptcredincioiIor, asupra capului nzeu
i asupra capului surorii mele erbet de-Mi.gdale!
Jar califul spuse
Sclipre-de-Mrgritar, trebuie s-mi ceri ceva I.
Atunci ea zise 1
tntrucit stpInul nostru Irrii poruncete, am s-i cer
sfl-mi druiasc slobozenia i s-mi lase, drept once buTt,
lucrurile din iatacul acesta,cu tot ce se afl in ele!
Jar califul spuse: 9
Eti stpIn pe ele, o, Sclipire-de-Mrgritar I
Jar 5erbet-de-Migdale, sora ta, va avea de azi Inainte,
ca iatac al ei, chioscul cel mai frumos din palatul acesta.
i, de vrerne ce eti slobod, poi s rmli aici on s
pleci!
Si, ridicIndu-se, iei din odala cadInei, spre a se duce
la tinra Benga, pe care o avea drag atunci. Or, de cum
plecA el, iubita mea ii trimise pe hadImbut s cheme niste
hamali si nite oameni pricepui la mutarea lucrurilor din
cas, i ii puse s ridice tot ce se afla In latac, i haine
i lzi i pturi. Jar lada In care ma aflam eu inchis
porni cea dintui, in spinarea unui hamal, i ajunse fr de
nici un necaz multumit grijei lui Allah in casa mea
5i chiar in ziua aceea, 0, emire al drept-credincioilor, ma
Insurai Cu Sclipire-de-Margaritar, dinaintea cadiului si a
martorilor. Jar ce-a mai lost este taina credintei musul
mane! Si aceasta-i o, doamne al meu, povestea lucrurilor
pe care le vezi aici, i a acestor chilirnuri i haine Insemnate
cu numele s1vitului tu bunic, califul A1-Motavakkil
Alaflah! 5i ma jur pe capul meu! --- flu am Inflorit
povestea aceasta cu o vorbii, i nici flu am saracit-o cii
o vorh. $i emirul drept-credincioilor este izvorul tutu
ror darn:ciilor i comoara tuturor facerilor de bine!

$i, dup ce rosti acestea, AbuHassan tcu. Jar califul


A1-Motazid Billah strig
Limba ta a rodit miere, o, gazd a noastri, jar
povestea ta-i poveste de-a mirrile! melt, spre a-ti
dovedi bucura pe care o triesc, te rog s-rni acluci un
calam i o foaie de hirtie
63
5i, dup ce Abul Hassan aduse calarnul i hirtia, califul
Ic dete povestau1ui Ibn-Harndun i ii zise:
Scrie ce am sti spun!
5i ii spuse
-mTn numele lui Allah eel atoatcierttor i atoatedt
itor! Cu firmanul acesta, semnat de mmna noastrl i
pecetluit cu pecetea noastr, 11 iertm de toate dajdiile, cit
va tri, PC preasupusul nostru credincios Abul Hasan All
ben-Ahmad Al-Khorassani. Si ii cftnim cpetenie peste
cmraii notri!
$i, dup ce pecetlui firmanul, iI dete i adug:
$i-a don s te vd in saraiul meu, ca mesean de
credin1 i ca prieten al meu!
$i de-atunci, Abul Hassan rmase tovar nedesprit
al califului al-Motazid BilIah. i trir cu toii in huzurun,
pIn la despirirea cea fr de izbav care ii face
s se mute tn morminte pin i pe cei care au trait In
saraiurile cele rnai frumoase. Slav Celui Prealnalt, carele
ade intr-un palat iriai presus de toate inMirni1e!
Tar Seherezada, dup cc istorsi aa, flu vroi s lase a trece
floaptea aceea fri sa inccap povestea celor dou victi ale sultanulul
Mahmud.
CELE DOUA VIETI ALE SULTANULUI MAHMUD

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, c sultariul


Mahmud, care a lost unul dintre cei rnai inelcpi si niai
slaviti dintre sultanii Egiptului, edea adeseori singur,
in palatul s-tu, chinuindu-se sub nite valuri de jile
fr de pricin, In care rstimpuri lumea intrcagi se
Innegura dinaintea fetei lui. i, in ceasurile acelea, viaa
i se prea plin de serbezie i goal de once rost. i-aa!
Miicar Ca flu ducea lips de nici unul dintre lucrurile care
ar Li alcatuit fericirca oricarei fpturi omeneti ; intrucit
Allah, fAr a se precupei, 11 daruise cu sntate, cu
tinerete, Cu putere i cu fal, i ii menise, drept cetate de
scaun pentru Irnpria sa, cea mai frumoasa cetate de
pe lume, unde, spre a-si bucura sufletul i simtirile, avea
laolaltA i mindrcele pamintului, i mindreele cerului,
i rnIndretele femeilor daurite ca apele Nilului. Ci toate
I se tergeau din ochi in rastinipul tristel,eloi lui IrnpirIte
ti; i pizmuia atunci soarta felahilor cei girbovi1i pe
brazdele ogorului, i pe cea a rtcitorilor de prin pustiurile
cele fr de ap.
Or, Intr-o zi, pe cInd sta cu ochii cufundati in negura
gindunilor, mai abtut ca de obicei, nevrInd nici s
165
mnince, nici s bea, nici s s ingrijeasc de treburile
domniei, i flu ii dorea decIt s moarA, vizirul eel mare
intr in odaia in care sultanul zcea cu capu-ntre mimi,
i, dup ce se temeni cumu-i datul, Ii spuse:
0, doamne stpIne al meu, iact ci la u, cerind
-ti vorbeasc, se afi un btrIn eic venit din zarea
Apusului, din afundul Maghrebuiui eel deprtat. 51,
de-ar fi s-1 judec din cite am tifisuit cu ci i din cele
puine vorbe pe care ic-am auzit din gura iui, fr de
nici o indoiai c eicu1 acesta este Invatul eel mai
iseusit, vraciul eel mai osebit i magul eel mai minunat
din eiti au trait vreodat printre oameni. 51, intruclt Ii
tiam pe suitanul meu prad tristeilor i mohoriii, am
vroit ca eicu1 acesta s capete ingduina de a intra,
cu ndejdea c apropierea lui are s ajute la alungarea
gindurilor ce apas peste vedeniile regelui nostru?
5i sultanul Mahmud fcu din cap un semn cle Invoire,
i pe data vizirul Ii pofti in sala Imprteasc pe eicu1
cel strain...

Chd povestea ajue :.ct. $eherezda vizu zor:i m!jind i,


8f1O.LSJ, tu.

Ci intr-a opt sute douzecea noapte

Urm i

...i pe data vizirul II pofti in sala imprteasc pe


eicul eel strain.
51, hotrit, omul care intra era mai degrab umbra
unui om decIt o fptur vie ca toate fpturile. $i, dac
I s-ar fi putut da vreo vIrstiI, de bun seam c virsta
aca ar fi trebuit s i se socoteasc in sute de ani.
Orept once remint, o barb de-a mirrile flutura peste
goliciunea Itu aspr, pe cind un chimir lat, de piele moale,
punea o paFi strins !mprejurul oldurilor btrine i
uscate. 5i ar fi putut s fie luat drept vreo morn lie tare
veche, ca acelea pe care le scot clteodat de prin norrnintele
de piatr plugarii de Ia Egipt, dac pe faa Iui,
sub nite prlncene arnarn ice, flu ar fi ars doi ochi n
care srlucea deteptciunea.
Si btrinul eel daib. fr a se ploconi dinaintea sultanului,
spuse cu un glas surd, care nu avea nimic Cu
glasurile cie pe pmint:
Pacea lie asupra-i, o, sultane Mahmud! Sint tnmis
la tine de fratii mci, santonii de la marginile Apusului.
Vin ca s te fac a pricepe binefacerile Atoa1e
dttorului asupra capului tu
51, fr de n.ici un semn, se duse lnspre rege ci1Dmnd
seme i, luindu-l de min, ii sili s se ridice i s1
insoteasc pin la o lereasir a slii domneti.
Or, sala aceea clornneasc avea patru ferestre, i
fiecare dintre acele ferestre se afla in dreptul unui semn
de zodiac. Jar btrinul .eic ii spuse sultanului:
Deschide fereastra.
5i sultanul se sipuse ca un copil, i deschise cea
dintli fereastr. Jar btrinul eic ii spuse numai atit:
Privete
5i sultanul Mahmud scoase capul pe fereastr i vzu
c oaste m::re dc clreti care, cu sbiile trase, veneau
buluc, mincind prnintuI, de pe culmile cetii din muntele
Makattam. 5i cele dintii uri ale acelei oti i
ajunseser la poalele palatului, desclecaser i porniser
sa sara peste ziduri, scoiInd strigte de rzboi i de
moarte. Jar sultanul, la prive1itea aceea, pricepu c
otile se rzvriLiser i veneau s-1 alunge din scaunul
de domnie. 5i, sciimbat de tot Ia chip, strig
este alt Durnnezcu decit unul Allah ! Tactt
ceasul sorocului nieu!

167
i Indat eicu1 Inchise fereastra, ci nurnai ca s-o
deschid iari, char ci, peste o clip. 3i toat otirca
pierise. 5i numai cetatea se ridica 1initit in deprtare,
strapunglnd cu rninaretelc el cerul arniezr.
Atunci eicul, fr a-i da rgaz regelul si-i vin in
fire din tulburarea-i adinc. ii duse Ia cea de a doua
fereastr, care da Inspre oraul ncsfirit, i ii zise
Deschide i privete I
Tar sultanul Mahmud clesehise fereastra, i privelitea
cc i se infti ochilor ii fcu si se trag indrt de
spairn. Cele patru sute de minarete cc strjuiau peste
geamil, i boltele geamiilor, i boltele palatelor, i terasele
cc Se iniruiau Cu mule pin la marginile zrii flu mai
erau deelt un pojar fumegind i pliplind din care, cu
urletele spaimei, se rostogoleau inspre toiul vzduhurilor
nite noun negri cc orbeau ochiul soarelui. Si un vint
npraznic impingea flcrile i spuza drept inspre palat,
ce in curind fu Invluit de o mare de foe, de care nu
mai era desprit decIt cu perdeaua subt,ire a grdinilor.
Jar sultanul, npdit pink peste poate de durerea do a-i
vedea nimicit oraul ccl mindru, ii ls muinile s cad
in jos i strig
Singur Allah este mare! Lcrurflc ii au ursita
br, ca toate fpturi]e! MIme pustiul are s se lmpreune
cu pustiul peste cimpurile firL do nume ale unui prnInt
care a fost eel mai strlucit dintre toate! Slav celuia
singur viu!
5i se jell de soarta orau1ui i de soarta sa Insi. Ci
eicul Inchise numaidecit fereastia, i iar o desehise
peste o clipit. i once urm de pojar pierise. Jar oraul
Cairo se intindea in strlucirea lui neatinsmi, In mijiocul
livezilor i al palmierilor si, pe cind cole patru sute do
glasuri ale muezinilor vesteau drept-crcdincioilor ceasul
de rugciune i se topcau Intr-o singuri preamrire a
stpInului lumilor.
Jar eicu1, tuindu-1 nuniaidecit pe rege, ii duse la cea
de a treia fercastr, care da inspre Nil, i 11 puse s-o
deschid.
5i sultatiul M;ihniucl vizu apele Nilulul curn ieeau
din matca br, i cum valurile, npdind ora5ul i Cu
prinzind repede terasele cele rnai inalle, incepuser si bat
Cu minie in zidurile palatului. 5i un tahtz mai vajnic
decIt cele de dinairite rupse dintroclat toate piedicile
din cale i nboi peste catul de jos al patatului. 5i
cldirea, topindu-se in ape ca o bucat de zahCw, se p1ec
Intro parte i era gata s se surpe, cind eicu1 inchise
deodat fereastra, i-apoi o deschise iar. 5i tot puhoiul
fu ca i curn nar .fi fost. Si Nilul mindru, ca totdeauna,
Ii ducea falnic rnai departe apele, printre cimpuri1 nesfir
ite de lucern, picotind in albia lui.
Jar eicu1 ii puse pe rege s deschid cea de a patra
fereastr, fr a-i da rigaz s-i vin In fire din ulmirea
lui. Or, cea de a patra fereastri avea vederea inspre
minunata cimpie verde cc se aterne de la portile oraului
pin unde VCZi cu ochii, plin tie ape curgtoare de
turme man, cimpia e care au cintat-o toi poeil, incepbnd
cu Ornar, i unde straturile dc trandafini, de busuioc,
de zarnacadele si de iasornij se Intrees cu tufiuri1e do
portocali, unde pomii sint plini de turturele i de privi
ghetori gata si dea sufletul deatite plinsete de do
unde pmintul este tot atita de bogat i do impocbobit
ca in grtdini1e cele de demult de la Iram-ce1-cu-Pi1atri,
i tot atita de Inrniresmat ca i pajitiIe din rai. $i, in
locul otavei I al livezilor de porni roditori, sultanul
Mahmud flu mai vzu declt un pustiu Infricotor rou
i aib, ars de un soare necruttor, un pustiu de piatr
i de nisip, cc slujea de adpost hienelor i aca1ibor, i
de cimp de alergri erpilor i jigiiniilor otrvite. $i
vedenia aceea de moarte, ca i cele de dinaintea ci, flu
zbovi s se sting atunci cind eicul, cii chi.ar mina sa,
169
nchise i apoi deschise jar fereastra. 5i iari cImpia se
art minunat, zimbind cerului din toate grdinile el..
5i-aa! Jar sultanul Mahmud flu tia de dormea, de
era treaz on de flu cumva era sub puterea vreunei vrji
on a vreunei nzniri.
Ci eicu1, fr a-i lsa s se liniteasc de toate
nprazriicele Incercri cite trise, Ii lu iari de min,
fr ca sultanului mcai s-i fi dat prin minte s pun
nici cea mai mica Impotnivire, i ii duse lIng un havuz
mic ce racorea sala cu murmurul apei lui. Si Ii spuse:
Apleac-te peste apa aceasta i privete!
$i sultanul Mahmud se aplec peste apa din havuz,
ca s se uite In ea, cmnd, cu o micare repede, ejcu1 Ii
bg capul cu totul In ap.
5i sultanul Mahmud se vzu aruncat de ape la poalele
unui munte ce strjuia peste valurile mrii. Jar el sta
acolo, ca pe vremurile de stralucire, Impodobit cu insemnele
sale Imparateti i cu coroana pe cap. 5i, flu departe,
niste felahi se uitau la el ca la o minuniie i ii
fceau semne Intre ei, rIzind cit puteau. 5i sultanul
Mahmud, la prive1itea aceea, fu cuprins de o mInie fr
de margini, nu atit impotriva eicu1ui, cit impotriva
felahilor, i strig: ,,A, mag afurisit! pricin a prpdului
meu! dare-ar Allah s ma mai Intorc odat la dornnia
mea, ca s te pedepsesc dup nelegiuirea pe care ai
svIrit-o! Pentru ce m-ai viclenit cu atIta hainie ?
Pe urn-i, chibzuind mai bine, se duse La felahi i le
spuse Cu glas Imprtesc:
Sint sultanul Mahinud! Plecati de-aici!
Ci ci hohotir mai departe, cscind nite gun pin
Ia urechi. UI, ce gun ! nite huri ! chiar nite huri !
ca s flu care cumva s lie Inghiit de viu, dete s fuga,
cInd acela ce pirea a Li cpetcnia feluhilor veni In el,
ii lu cununa i insemnele Inipariei i le urunc in
mare, spunind
0, bietul de tine! la ce-s bune toate Iieroteiiile
astea? E prea cald ca s te Impodobeti aa! Na, o, sr
mane de tine, ia nite haine de-ale noastre!
i, dezbrcindu-1 cle tot, 11 InvemInt apoi cu o citm
ie albastr de bumbac, ii puse In picioare o pereche
rupt de papuci galbeni din piele de hipopotam i pe
cap un fesu1e de aba pestri ca sturzul. i Ii gri:
Hai, o, bietul de tine, vino cu noi la rnunc, de flu
vrei s mon de foame aici, unde tot omul trudete!
Ci sultanul Mahmud spuse:
Nu tiu s rnuncesc!
Jar felahul zise
Dac-i aa, o s ne s1ujeti de hamai i de rngar,
deopotriv...

Cirid povestea ajunse aid, Seherezada vzu zoril mijind


afLoas. tcu.

Ci Intr-a opt sute doudzeci i una noapte

Urm:

...ai s ne s1ujeti de harnal i de mgar, deopotrivi!


i, curn felahii tocmai Ii isprviser ziua cie trud,
fur tare bucuroi s-i pun pe spinarea altuia i flu
pe a br uneltele de munc. Jar sultanul Mahmud, Incovoiat
sub povara de cazmale, de sape, de bopeti i de
greble, i-abia mai putInd s se tIrasc, fu nevoit, vnindnevrInd,
s rnearg dup felahi. i ajunse Impreun cu
ei, istovit i de-abia mai rsuflind, in sat, unde se vzu
tinta bat jocurii tIneilor, care alergau desculti. dup el,
fLcIndu-l s Indure un potop de ticloii. i, ca s-i
treac noaptea, fu bgat intr-un staul prsit, unde
ill
I se arunc pentru cin o coaj de pline i o ceap. Jar
a doua zi se vzu de-a binelea mgar, rngar cu coacl,
Cu copite, i Cu urechi. i i se petrecu un curmete pe
dup gIt, I i se puse o tarnii n spinare, i fu dus la
cimp s trag la plug. Ci, intrucit se smucea amarnic, Lu
dat pe mina morarului din sat, care Ii bg numaidecIt
minile In cap, punindu-l s Invlrteasc la roata mor,
dup ce 11 leg Ia ochi. i cinci ani invirti el aa la
roata morii, nehodinindu-se decit numai atita cit s-i
Infulece tainul de boabe i cit s bea o ciutur de ap.
i au fost cinci ani de lovituri de bIt, de Impunsturi
cu strrnurarea, de injurturi cumplite i de lipsuri.
i flu-i mai rmseser, drept once mingliere i drept
once uurare, decIt irurile de vIntuituri pe care le
slobozea de dirnineala pmn seara, ca rspuns la sudalme,
Invirtind roata rnorii. i iact c deodat moara se topi,
jar el se vzu iari In chipul su de la Inceput, de om,
i nu mai era mgar. i se preurnbla prin sukurile unui
ora, PC care nu-1 rnai vzuse; i habar flu avea Incotro
s-o ia. i, cum era stul de umblet, cuta din ochi un
unghcr unde s se odihneasc ; i iacta c un negutor
btrIn, care 11 pricepuse dup inftiare c este strain,
11 pofti Cu mult pohfal s intre In prvlia lui. i,
vzindu-1 c era trudit, 11 pofti s ad pe lavit i
ii zise
0, strine, eti tinerel i flu ai s-o duci rAu In
orau1 nostru, unde tinerii sInt cit se poate de preu4i
i au mare cutare, mai ales cInd sint ca tine, nite

fIci voinici. strinilor


Spune-mi, dar, dacceai vor
de gIndss rAsemIi Instatorniceasc
orau1 nostru, unde datinilelasIntfbi.
cit se poate de prielnice
Jar sultanul Mahmud rspunse:
Pe Allah! nu cer alta mai mult decit s ma statornicesc
aici, numai s-mi pot gsi de mIncare aitceva
decit tecile de bob cu care am Lost hrnit vreme de
Cinci ani!
Jar negutorul eel btrin ii spuse:
Ce tot Indrugi tu de teci, o, sracul de tine! Aid al
s fii ghiftuit numai cu buntl,uri intritoare, pentru
treaba pe care are s trebuiasc s-o mndep1ineti! Ascult-m,
aadar, cu luareaminte, si tine-te de povata pe
care am s i-o dau!
5i adug:
Du-te i to acaz degrab drept la poarta hamma
mului oraului, care-i colea, pe dup colt,.ul ulitei. 5i pe
fiecare femeie care are s ias deacolo, oprind-o, s-o
intrebi dac are brbat. 5i aceea care ti-o spunc c rtu
are va s-ti fie soat pe data, dup datinile trii ! $1,
mai Cu seam, s ai grij s le intrebi pe toate femeile,
fr de nici o abatcre, pe care ai sa le vezi iesind de la
hammam, aitminteri to paste mare necaz st fii zgornit
din oraul nostru!
5i sultanul Mahrnud se duse sa ada la poarta hammaynu
ui, i flu se afla acolo de mult. vreme cind vzu
ieind o copilandr straluciUi, ca do treisprezece ani. $i
gindi, cmnd o vzu : Pe Allah ! cu una ca aceasta m-a
alma de toate necazuril mole. Si o opri i ii zise:
O,stpina mea, eti maritata, on eti fat ?
Jar ea rspunse
Sint maritata do anul trecut!
$i isi vzu de drum.
5i iacata ca iesi din hammam o hatrina de o UrItenie
1nfricotoare. Jar sultanul Mahmud se cutremur de
great la vederea ei, i gindi : ,,Hotrit! mai bine sa mor
de foame, on s ma schimb iarii in mgar, qri In
salahor, decit s ma impreun cu paciaura asta de bab!
Da de vreme cc btrinul negutor mi-a spus s le
Intreb pe toate muierile, sint dator s ma supun a o in-.
treba i pe pacostea asta! $i I iei Inainte i ii spuse:
Eti mnitat, on trieti singur?
Jar baba cea cumplit raspunse, cu bale la gura;
SInt mnitatii, o, inima mea!

373
Of, ce uurare ! i stiltanul zise:
Sint tare bucuros, o, mtuico! .
i gindi: ,,Aib-l Allah intru mila sa pe amArtul
care mi-a luat-o inainte! Jar btrina ii vzu dc drum;
i iact c iese din hammam o baboni inca i mai
1ngreotoare decIt cea de dinaintea ci, i Inca i rnai
cumplit. lar sultanul Mahmud se duse trernuiind ] ea
i o Intreb:
Eti mritat, au ba?
i baba rspunse, suf1indu-i nasul prinire degct2
Nu sint mritat, o, ochi al meu
Jar sultanul Mahmud strig:
Hei, na! hei, na! eu sint un mgar, .o, nIu a
mea! sint un mgar! Ia uit-te in i.irechile mdc, i in
oada mea, i la pacostea mea! Asteas urechile si oda
i. pacostea unui mgar. Nimenea flu se mrita cu ma
garii
Ci hirca de bab se lipi de ci i dete si-1 srute ! Tar
sultanul Mahmud, pIn peste poate de scirbit i de iflrri
(oat, incepu s zbiere:
Hei, flu! hei, flu ! sint un migar, ya setti, sint un
rnItgar ! Fie-ti mil, flu te rnrita Cu mine ! Sint un
biet mgur de la o mnari ! Hei. nu ! hei. nu
5i, smucindu-se in sinei cu o dIrzenie petc Eueri!
omeneti, scoase capul din havuz.
5i sultanul Mahmud se vzu iii mijiocul sal:i dtnne
ti din palatl lui, avindul dca diepta pe vizir
eel mare i dc-a stInga pe eicul eel strain. mr dinainw-i,
una dintre cadinele lui ii aducea pe o tabla de aur :n
pahar cu sorbetulpe care i-I ceruse Cu cIteva ciipte mai
devreme, pIn a Li venit eicul. Hei, na! Hei. na aadar,
e sultan ! ajadar, e sultan.! Si toat intImpln:ea iwcea
amarnic flu inuse decit rspiisul cit bgase eapu-n
apa i-1 scosese iar! 5i nu putea sa izbutease a crcde
Intr-o minune ca aceea! 5i Incepu s. se uite imp:eiu:ul
iui, pipinduse i frecindu-se la ochi. Hei, na! hel, pa!
174
Eta el, Intreg i nevtImat, insui sultanul Mahrnud, i
nicidecum amritul eel lepdat de apele mrii, nici hama.lul,
nici mgarul de la moar, nici sotul acelei babonite
mnfricotoare! Hei, pe Allah! tare mai era bine s se
vadi iar sultan, dup atitea necazuri! 5i, pe cmnd des..
chidea gura ca s cear lmuriri despre un lucru atlta
de ciudat,. glasul Infundat al btrInului eel neprihnit se
riciic, grindu-i:
Sultane Mahrnud, am venit la tine, trimis de fratii
mei santoni de Ia marginile Apusului, ca s te ajut s pricepi
binefacerile Atoateimpritorului asupra capului tu.
5i, dup ce gri astfel, eicu1 rnaghrebin pieri, fr
a se ti dac ieise pe u sau dacA zburase pe fereastr,
Tar sultanul Mahmud, cind tulburarea i se potoli,
pricepu Invttura Domnului su. Si pricepu Ca viaa
lui era frumoas i c el ar fi putut s fie eel mai nenorocit
dintre oameni. $i pricepu Ca toate npastele pe care
le intrevazuse, sub privirea grea a moneagu1ui, s-ar Li
putut, de-ar fi vrut ursitoarea, s lie npaste adevrate
ale vietii lui. 5i czu In genunchi, izbucnind In plinset.
$i de-atunci inainte s-a scuturat de once mlhnire de pe
inima Iui. $i, trind in fericire, a revrsat fericire Imprejurul
su. $i aceasta este viata cea adevarata a sultanului
Mahmud, jar acelea au fost vietile pe care
s-ar fi putut s le duc numai la o Intorstur a ursitet
sale. IntrucIt Allah este stapinul eel atotputernic!
lar eherezada, dup ce istGrtsi aa !ntitvrpI3rea aceast3, ticu.
far regele ahriar se minun:
Ce pild pentru mine, o, eherezada
/ tar fata vizirului zimbi a rtde i spuse:
Ci pilda aceasta, o, maria ta, nu este rimic pe ling cea
cmoarei fr de sfIrit I
tar ahriar spuse:
Habar nu am de comGara aceea, $eherezada t
!ar eherezada spmse:

175
COMOARA CEA FARA DE SFIRI$IT

Mi sa povestit, 0, preafericitule rege, 0, multdruitule


cu purtri alese, Ca emiru dreptcredincioi1or, califul
Al-Raid, care a fost sultanul cel mai darnic de pe vre
mile lul i eel mai mrinimos, avea uneori slabiciunea
nurnai uiiul Allah este fr de nici 0 slbiciune! s
lase a se int,elege, cind venea vorba, c nici un orn
dintre muritori flu 11 Int.recea in drnicie i in mmn larg.
Or, Intr-o Zi, PC cInd se lsa ispitit s se laude asa
Cu bunurile care, la urina urmei, flui fuseser hrzite
de ctre Atoateimprl,itorul deelt spre a le folosi tocmai
cu rnrinimie, marele vizir Giafar flu vroi nicicum, cu SUfletul
su ginga, ca stpInul sau sa se dovedeasc mai
departe lipsit de urnilinta datorit fata de Allah. i se
hotarl a-si lua Ingaduint,a sa-i deschid ochii. Se temeni,
a.5adar, clinaintei i, dup ce srut de trei on pmmntul,
ii spuse
0, emire al drept-credincioilor, o, curiun peste
capetele noastre, iart-l pe robul tu dac se incumt
a-i ridica glasul de fa cu tine spre a-ti zugrvi c
virtutea cea ma! de seam a unui drept-credincios este
umilinta dinaintea lui Allah, i c aceastai singurul
lucru cu Care se cade s se fleasc cineva. Cci toi4e
bunurile de pe prnmnt, i toate darurile rninil, i toate
1nsuirile cele bune ale sufletului flu sint pentru om decit
un dar de la ccl Prealnalt liudat lie el! Jar ornul
flu se cuvine s se Ingtrnfe Cu darul acesta rnai mult
deelt un porn c e pun de roade, on decit marea ci se
vars in ea apele cerului. Cit despre laudele ce se cuvin
drniciei tale, las mai degrab s le fac supuii ti,
care mu1urnesc fr de incetare cerului c le-a menit
s se nasc in Irnpria ta, i care flu au alt mulumire
decIt s-ti rosteasc nurnele plini de recunostin!
Pe urm, adug:
$i-apoi, o, doamne al meu, s flu care curnva s
crezi c tu ai fi singurul pe care Allah 1-ar fi coplet
cu darurile lui cele fr de socoat! S tii, dar, Ca se
afl in cetatea Bassrei un tInr care, macar c flu este
decIt un om de rind, triete cu mai inult strlucire si
cu rnai mult Imbelugare decIt cei mai man reg. Ti
cheam Abulcassern, i nici un domn de pe lurne, nici
macar emirul drept-credincioilor insui, flu are mIha
mai larg i flu este mai filotim ca el...

Ctad povestea ajunse aid, $ehereznda vizu zorH mijind f,


sfLoas, tcu.

Ci mntr-a opt sute douzeci ci doua noapte


Urm:

...fl chearn Abulcassem, i nici un domn de pe lume


nici macar ernirul drept-credlinciosilor Insusi, flu are
mai larga i flu este rnai filotim ca el! A

177
Cind auzi vorbele astea de la urm ale vizirulul su,
califul se sim1i peste msuri de Inciudat; i se fcu rou
de tot la fat, i cu ochii aprini; i, uitIndu-se la Giafar
cu fal, ii spuse:
Vai de tine, o, dine de vizir! curn de cutezi s mink
dinaintea stpInului tu, uitind c o purtare ca asta
1i-aduce fr de izbav moartea?
lar Giafar rspunse:
Pe viata capului tu! 0, emire al drept-credinciGilor,
vorbele pe care rn-am Incumetat si le rostesc de
fat cu tine sInt vorbe de adevr. Jar dac mi-am pierdut
toat credinta la inima ta, poi s pui a se cerceta,
i pe urm s ma osindeti, dac ai s fli c sint mmcinoase.
In ce ma privete, o, doamne ale meu, flu mI
sfiesc a-ti rnrturisi c am fost, cu prilejul cltoriei meie
din urrn la Bassra, oaspetele uluit al tInrului Abulcassern.
Jar ochii mei Inca flu au uitat ceea ce au vazut, urechile
mele ceea ce au auzit, i mintea mea ceea ce a
fermecat-o. 5i, drept aceea, chiar cu pritnejdia de a trage
asupra-mi obijduirea din partea stpinului meu, flu am
putut s ma opresc de a nu spune sus i tare c Abulcassern
este oinul cel mai mriniinos din vremile lui!
5i Giafar, dup ce vorbi astfel, tcu. lar califul, pIna
peste masura de suprat, fcu semn cpeteniei strjilor
s-1 inface pe Giafar. Si porunca fu Indeplinit pe bc.
$i, dup asta, Al-Raid iei din sal i, nestiind cum
s-i descarce mInia, se duse In iatacul sotiei sale Sett
Zobeida, care Ingilibeni de spairn Cifld ii vaZU chipul
de zile negre.
51 A1-Raid, cu sprincenele mncruntate i cu ochii bulbucati,
se duse i se intinse, fara a scoate o vorb, pe
divan. Jar Sett Zobida, care tia cum s-l ia In ceasurile
lui de suprare, se feri s-l zgIndre cu vreo intrebare
de prisos; ci, luInd o Infiare de mare Ingrijorare,
ii aduse un pahar pun cu ap inmiresmata c
trandafir i, dInduio, ii spuse
Numele lul Allah fie asupra.4i, o, fbi al moului
meu! Butura aceasta s te roreasc i s te 1initeasc I
Viata-i intocmit din dou culori, una alb i alta neagr.
Deie Allah ca numai culoarea alb s lumineze lungile
tale zile!
i Al-Rasid spuse:
Pe volniciile strmoilor notri cel slviti! numai
negura are s-mi acopere viaa, o, fiic a moului meu,
eIt vreme am s-l mai vd dinaintea ochilor pe fiul
brmecidului, pe Giafar ta l pacostei, care se veselete
s-mi infrunte vorbele, s-mi precumpneasc faptele i
s dea precdere asupra mea unor ini oarecari dintre
suptiii mei!
i ii istorisi sotiei sale tot ce se IntImplase, i i se
pUnse de vizirul su, Cu nite vorbe care o fcur s pri

ceap Ca pr e aci n st it u l cap al 1i i Gi a f a r se


a Li dintru-ntIi la un gInd Cu einirul, mrturisindu-si
af l a de data aceast a I a mar e pr i m ejd ie . melt Set t Zobei d a nu pr e get
suprarea Ca ji vedea pe vzir .irigduindu-i atari necuviinte
fat de domnul su. Pe urmi, tare iscusit, Ii dovedi
Ca ar Li mai cuminte s?i amlie osinda numai atit cit s
trimit pe cineva la Bassra spre a cerceta cum st treaha.
i adug:
i-atunci ai s te poi Incredinta de adevrul on
de minciuna spuselor lui Giafar, i s-i fad ceea ce se
va cuveni.
Jar Harun, pe care vorbele pline de 1nelepciune ale
sotiei sale 11 potoliserri pe jurnitate, rspunse
Dreptu-i ce spui, o, Zoheida! HotrIt ! Ii datorez
accastil chibzuin UflUi om CUmUi fiul slujitorului meu
Yahia ! Ba chiar, Intrucit flu pot s am deplin Incredere
In searna pe cure mi-ar da-o eel pe care l-a trimite
Ia Bussra, vreau s ma clue mnsumi In cetatea aceea, s
cercetez lucrurile. i am sa-l cunosc si eu pe Abulcas
scm ala. i m jur c Giafar are plteasc cu capul
179
daci mi-o fi Inflnrit filotimia tinrului acela, on dac
nii-o fi spus vreo minciunil.
Si fr a zbovi rnui mult s-i ducil la indeplinire
gindul, Harun se ridie pe clip pe data i, fr a vrea
s mai asculte ce-i spunea Sett Zobeida spre a-i Indemna
s flu fac de unul singur drurnul acela, se strvesti in
neguiitor de Ia Jrak, o povui pe sultana sl vegheze
In lipsa lui la treburile impr(iei i, ieind din palat pe
o poart tainica, pleca din Bagdad.
i Allah ii meni bun-pace; i ajunse la Bassra fr
de suprare, i trase Ia hanul eel mare al negustorilor.
51 acolo, mai Inainte chiar de a-si face un rgaz de
odihn i de a ininca oleaca, se grbi s-l iscodeasca PC
portarul de la han despre ceea ce ardea s afle, Intrebindu-1,
dupa schimbarea salamalekurilor:
- Este adevrat, o, eicule, Ca In orau1 acesta trieste
Un tInr, pe nume Abulcassem, care este mai presus
decit regii ca mrinimie, ca lrgime de rnin i ca bogtie?

51 bAtrinul portar, cltinInd din cap cu o inftiare


plin de incredinare, rspunse:
Allah coboare asupra-i binecuvIntrile sale! Da
care-i insul care s flu fi cunoscut urmrile drniciei
lui? tn ce ma privete, ya sidi, apoi de-a avea eu pe
faIa mea i o. sut de gun, i in fiecare gur cite o
sut de limbi, i pe fiecare limb cite o comoara de urn-.
butie, tot n-a putea s-ti povestesc aa cum se cuvine
drnicia cea minunat a domniei sale Abulcassem!
Pe urm, intrucit ali calatori soseau cu calahalicurile
br, portarul hanului flu avu rgaz s-i spun mai departe.
Ian Harun fu nevoit s pIece, i se sui in odaie s se
odihneascA i s cineze ceva In seara aceea.
lar a doua zi, dis-de-dimineata, plecA de Ia han i se
duse s se pimbe prin sukuri. 5i, dupil ce negustorii
1i deschiser prvliile, emirul se duse Ia unul dintre
el, acela cc i se pru cel mai de vazil, i II rug s-i
arate drumul care ducea la casa lui Abulcassern. 5i negustonil,
tare minunInduse, Ii spuse:
Da de prin ce tar deprtat vei fi venind tu, de
flu ai habar unde-i .casa domniei sale Abulcassem? Pi
el, aici, este mai cunoscut decit o fi fost vreodat un rege
In toat irnpria lui!
- Jar Harun adeveri c venea intr-adevr de tare departe,
da c tinta cltoriei lui era tocrnai accea de a-I cunoa5te
pe domnia sa Abulcassern. Atunci negustorul porunc.i
unui bAiat dc-al lui s-i slujeasc de cii1uz, spunIndu-i:
Du-l pe acest preacinstit strum pIn la palatul
strlucitului nostru domn! -
Or, palatul acela era un palat uluitor. Si era Intru
totul zidit numai din pietre de marmur ca matostatul,
cu nite pori de jad verde. 51 Harun rurnase uluit de
frumusetea intocmirii lui ; i, clnd intr in curte, vuzu
o multime de robi tineri, albi i ncgri, Irnbrcati zar! f,
care se veseleau jucindu-se, in ateptarea poruncilor de
la sthpinul br. $i 11 opri pe unul ntre ci i ii spuse:
0, tinere, te rog s te duci i s-i spui stipinu1ui
tAu Abulcassern: ,,O, stApIne ale meu, se afl in curte
un strain care a htut drurnul de Ia Bagdad pin Ia
Bassra anurne nurnai spre a-i bucura ochii cu chipul tu
binecuvintat !
5i robul eel tinIr cunoscu nurnaidecit din felul curn
vorbea i din inftiarea celui care ii oprise Ca acc1a nu
era orn de rind. 51 dete fuga s-si esteasc stpinu],
care veni pIn in curte s-1 Intimpine pe oaspetcle eel
strain. 5i, dup salarnalekurile i urrile dc bun-venit,
ii lu de rnin i ii duse intr-o sal care era Impodobit
numai cu frumusetea i cu liniile ei desvirite.
5i, de Indat cc ezur pe divanul eel larg de mtas
chindisit cu aur ce se Intindea de jur imprejurul slii,
se i ivir doisprezece tineri robi albi, tare frumoi, aducind
nite oluri de agat i de ru-bin, pline cu licori
alese. Apoi intrar dousprezece copilandre ca nite lune,
181
care unele aduceau castroane de farfuriu pLine cu poaine
i cu flori, iar altele aduceau cupe marl de aur pline cit
sorbeturi de Ingheat de fructe zdrobite, minunate Ia
gust. i robii aceia tineri, i copilandrele acelea gustar
intli din licorile, din sorbeturile i din rcoritoarele acelea,
pIn a le da oaspetelui stpmnu1ui br. i Harun se Indulci
cu acele buturi felurite i, macar c era deprins
cu cele mai plcute bunatauri din tot Rsritul, mrturisi
c flu mai buse nicicInd ceva asemuitor.
Dup care Abulcassen ii pofti pe musafirul lui s treaca
intr-o alt sal, unde era aezat o mas plin Cu bucatele
cele mal alese, In nite farfurii de aur greu. i Ii dete.
cu chiar miinile lui, bucatele cele mai bune. i Harun
gisi c bucatele acelea erau gtite nemaipomenit.
Pe urrn, cInd masa se sfIri, tmnrul ii lu de mIn
i Ii duse Id cea de a treia sal, i mai bogat iznpodobit
decIt celelalte dou. i nite robi, Inca i rnai frumoi decit
cei de rnai Inainte, aduser o sumedenie uluitoare de
oluri de aur invrIstate cu nestemate i pline cu tot febul
de vinuri, precum i nite tablale man de farfuriu pline
Cu uscaturi dulci, i nite tvi Impodobite cu plcinte de
soi. i pe cind Abulcassern Ii Imbia musafirul s guste,
intrar nite cintrete i nite lautarese, care Incepur
o cintare ce-ar fi tulburat i pietrele. i Harun, pIn
peste poate de IncIntat, ii zicea : ,,Hotiirit ! ji In saraiul
rneu am cIntrete cu glasuri minunate, i chiar cmntrei
ca isac, care cunosc totul despre tainele meteugu1ui lr,
da nimenea flu ar putea s nzuiasc a se lua Ia intrecere
cu acestea de aici! Pe Allah! au ce-a putut s fac un
om de rind, un tirgove din Bassra, ca s adune atita
grrnad de lucruri desvIrite?
i pe cInd Harun lua aininte cu osebire la glasul unei
almee ce-i vriijise Cu dulceaa ei, Abulcassem iei din sal
i se intoarse peste o clip, tinind intr-o mina o vergea
de chilimbar, jar In cealalta un copacel cu tulpinia de
atgiat, cu crengile i cit frunzele de smarald i cii poamele
de rubin. Jar In vIrful acelul porn se afla un pun de
iiur de o frumusee ce-i proslvea pe acela care Ii
inchipuise. 5i Abulcassem, dup ce puse pomul jos Ia
picioarele califuli, lovi cu vergeaua capul punului. 5i
numaidecIt pasrea cea mindr i mntinse aripile i desfli
ur minunia cozii, i incepu s se InvIrteasc repederepede.
Si, pe msura ce s invIrtea, nite parfumuri de
ambr, de nard, de mireasrn de aloe i de aite odoruri
Cu care era pun 1Jneau din toate pri1e ei, In uvite
subtiri, i Irnblsrnau sala tot.
Ci deodati, In vreme ce Harun privea prins cu totul
pomul i punul i se minuna de ele, Abulcassem le lu
i pe unul i pe .cellalt i le duse. Jar Harun se simti
tare Intepat de fapta aceea neateptat, i Ii zise in sinei
,,Pe Allah! ce lucru ciudat! 5i ce vor s Insemne toate
stea? Oare aa se poart o gazd fat cu oaspei si?
TInrul acesta, mi se pare mie, flu prea tie s se arate
piecum Imi da de Inteles Giafar. Tmi ia pomui i punul
tocmai cind ma vecle mai dornic s ma uit ia ei. Pesemne
c, fr de nici o lndoial, i-a fost frica s flu-i cer s mi
le daruiasca. A, nu-rni pare ru s cercetez eu insumi
filotimia aceasta vestit care, dup vizirul meu, nuli
are perechea pe lurne!
In vreme ce lui Al-Raid asemenea ginduri i se nzreau
prin minte, tinrul Ahulcassem se Intoarse in sal.
5i era Insoit de un rob micut frumos ca soarele. 5i
copilul acela drgla avea o mantie de atlaz de zarafir,
irnpodobit cu margaitare i cu diamante. 5i tinea in
mmn o cup fcut dintr-o singur bucata de rubin, si
umplut cu un yin purpuriu. 5i veni Ia Harun i, dupa
ce srut pmIntul clinainte-i, ii Intinse cupa. $i Harun
o Jua i o duse Ia buze. Da care nu-i fu mirarea dup
cc, golind cupa, vu cii, dind-o Indarat robului ccl drilgut,
era iari plina pin sus! melt o lu jar din mIinile
copiiului i, ducind-o la gura, o goli pin la ultimul strop.
Pe urin o dete lndiiit robului cel micut, Juind seama

183
cutn se umplea Ia bc fr ca nirneni s II turnat ceva
In ea.

VzInd acestea, Harun rimasc plnL peste poate de

Cind povestea ajunse aid, 5hcrezacIa vzu Z1i injind 1,


sftoasa, tcu.

Ci Intr-a opt sute douJzeci i trcia nba pie

ULrn:

...VzInd aceasta, Harun rmase pIn peste poate de


uluit i flu se putu opri s flu mntrebe curn se putea in
tImpla aa ceva. Jar Abucaissem rspunse:
Doamne, flu este nimica nzdrvnesc aid. Cupa
aceasta este lucrarea unui lnvtat de odinioar, care era
stpin pe toate tainele pmintului!
Si r9stind vorbele acestea, lu de min copilul i iei
grbit din sal. Jar npraznicuI Harun, de data aceasta,
rinase tare imbufnat. 5i gindi: ,,Pe viaa capului meu!
tinerelul acesta si-a pierdut mintile, on, i mai ru,
habar na avut vreodat de datorine1e ce se cuvin fat
de un oaspete, i habar n-a avut de purtri1e alese. Imi
aduce toate minuniile acestea, frA ca s-l fi rugat
cineva, ml le Intinde dinaintea ochilor, i, cInd bag
de seam Ca ma cuprinde cea mai mare plcere s ma
uit la ele, ml le ia. Pe Allah! nam vazut in viata mea
ceva mai suparator i mai bdrnesc. Afurisitule de
Giafar! am s te invt eu In cunmnd, de-o vrea Allah,
s judeci mai bine oamenii i si mai invirteti limba
prin gurA Inainte de a vorbi!

184
In vreme ce Al-Raid ii fcea asernenea socoteli despre
firea gazdei lui, 11 vzu PC acesta IntorcIndu-se in
sal pentru a treia oar. i, Ia cI,iva pai in urma lui,
veriea o copilandr curn flu se afli decIt in grdinile
raiului. Era toat imbricat in rnirgritare i In nestemate,
i inca i mai npodobit cu chiar frumuseea ci,
decIt cu gteUle hainelor. Jar Harun, cind o vzu, uit
i de porn, i de ptun, i de cupa cea mereu plin, Si
ii simi sufletul junghiat de plccre. Jar feticana, dupi
cc i se temeni adinc, veni i ezu dinainte-i i, cu o lut
lucrat in lernn de aloe, din fiIde. din sandal i cln abanos,
incepu s elate pe douzeci i patru de feluri osebite,
cu 0 inestrie atita de desvIrit Incit Al-Rasid nu-sj
mai putu stpmni mirarea i strig
0, tinere. cc soart vrednic de pizmuit ai avut!
Da de indat cc Ahu1cssem bg de seami c mUSa
firul su era fermecat de fetican, numLidecit o lui pe
aceasta de rnIn i o scoase din sal cu mare zor.
Cind califul vzu purtarca accea a gazdei sale. fu
pir peste msur de jignit i, de team s nu-i lase
miria s izbucneasc, flu voi s rmIn inai mult mntr-o
cas in care era primit Intr-un chip atita (Ic ciudat. melt,
(le indata ce tinrul Sc intoarse in sal, Ii spuse, ridicindu-se:

0, marnumoase Ahuleasse:n. sInt, intr-adevr, tare


tulburat de feluJ eum te-ai purtat cu mine, fr a-mi
cunoaste cinul i rostul. Ingilduiemi, aaar, s p1cc i
s te las in tihn, fr si pun mai mult la mncercare
filotirnia!
Jar tinrul, de teami s nu-l supere, flu voi s se
impotr:vcasca (IOriflCi mi i, fcinclu-i o ternenea cuviin
cioas, ii insoti Ia poarta saraiului, cerIndu-i iertare c
flu 1-a primit cu toat rnreia cc i s-ar Li czut.
i Harun porni inspre han, gindind cu amrciune:
,,Ce om pun de fumuri i Abulcassem sta! Ii place s1i
inire bog1iile sub ochii strinilor, ca sA-i stimpere
185
el mindria i f1oenia. Dac asta-i drnicie de m!n, apoi
eu flu sInt decit un smintit i un orb! Pal flu! Ca, de
fapt, insul sta flu e decit un crpnos, i Inca un crpflOS
de soiul cel mai greos. lar Giafar are s afle in
curind cIt face s-ti amgeti domnul Cu minciuna cea
mal ticaloasa!
$i, tot chibzuind aa, ajunse Ia poarta hanului. Si zri
In curte un aIi mare, aezat ca o jumtate de lun i
ahtuit clintr-o mulime mare de robi tineri, i albi Si
negri, cei albi de-o parte, jar cei negri de cealalt. 5i,
in mijiocul cornului acela de lun, edea o copilandr
frumoas, copilandra cea cu luta, care 11 vrjise In pala-.
tul lui Abulcassem, avindu-1 de-a dreapta ei pe copilul
cel drgla, cu cupa de rubin In mIn, i de-a stinga
un alt copil, tot atIta de dulce i de frumos, tinind pomul
de smarald i punul.
Or, de cuin intr pe poarta hanului, totirobii se ploconir
pIn la pmInt, jar copilandra cea aleas veni maintea
lui i Ii infati, pe o pern de atlaz, un sul de
hirtie de mtas. 5i Al-Raid, macar c tare nedumerit
de toate astea, lu sulul, Ii desfur i vzu c purta
aceste rInduri
,,Pacea i binecuvIntarea fie asupra musafirului nostru
eel plcut, a earth ospeie ne-a cinstit casa i ne-a
inmiresmat-p. $i-apoi! Binevoiete, o, printe al musafiLilor
preaa1ei, s-ti pleci privirea asupra luerurilor fr
de pre pe care le trimite domniei tale mina noastr cea
prea puin darnic, i s le primeti din partea noastr
ca pe Un prea sarac semn al supu5eniei noastre fa de
acela care ne-a luminat slau1. Ca am bgat de searn
c rohii acetia care alctuiesc alaiul, precum Si b1:etij
fetele acestea, ca i pomul, ea i pocalul, ca i nunul,
nu i-au neplacut in chip osebit musafirului ncstru; ci,
drep aceea, ne rugm lui s le socoat ca Si curn ale
sale ar fi fost dintotdeauna. k5i-apoi, toate de la Allah
Vifl si la el se intorc toate. Uassalam !

186
CInd sfiri de citit scrisoarea aceea i cind ii In1elese
tot tulcul i toat Insernntatea, Al-Rasid rmase pin
peste poate de minunat de atita drnicie i strig:
Pe volniciile strrnoilor rnei cinsti-le-ar Alla
chipurile! pricep acuma c greit 1-am judecat pe
tmnrui Abulcassem! Ce rnai eti tu, drnicie a lui Al-Raid,
pe ling o drnicie cUmu-i aceasta? Fie-i binecuvintrile
celui Preainalt asupra capului, o, vizire al mcii
Giafar, tu, care rni-ai prilejuit s ma scutur de mindria
mea cea pctoas i de Infumurarea mea! Iact Ca
intr-adevr un ins de rInd, frA a pregeta nici cIt de
elt, i fr a se arta stInjenit in vreun fel, se dovedete
mai presus ca rniirinimie i ca filotimie dccIt sultanul
eel mai bogat de pe pmInt!
Aa strig. Pc urm, chibzuincl deodat, cuget: ,,Da,
pe Allah! ci curn se face c Un ins de rInd poate
s dea asemenea claruri, i de unde a luat sau unde
a gasit ci atitea bogii? 5i curn dc este Cu putint, Ca,
in rile niele, un orn s duc o via rnai strlucit decIt
regii, filr ca eu s tiu pe cc cLIi a ajuns ci Ia o atare
treapta de bogie? Hotrit! trebuie ca firi de zibav,
chiar cu primejdia de a ma arta necuviincios, s ma
duc i s-1 pun s-mi dezvAluie CUIfl a putut s adunc o
avere atita de peste msur !
5i numaidecit, In nerbdarea lui de asi astImpra
neclumerirea, Al Raid, MsIndu-i la han pe robii si cci
noi i tot ce-i adusescr, se intoarse Ia pa1atul lui Abutcassem.
Si, cind ajunse dinaintea tInrului, ii spuse, dup
salamalekuri
0, preadarnice stpine, Allah sail sporeasc asupra-
i facerile de binei ajute-i s dinuiasc huzururilc
Cu care eti acoperit ! Ci darurile pe care nii Ic-a facut
mIna ta binecuvintat sint atIta de man Incit mi-c tean
c, primindu-le, s flu trec peste datonintele mele de
musafir i peste marginile drniciei tale fr de asemuire.
tngduie-mi, aadar, Ca, fr teama de a te igni,
187
s flu lsat a 1,1 le trimite Indrt, i ca, minunat de
ospeia ce miai dat, s ma due s povestese la Bagdad, orau1 meu, despre filotimia ta!
Ci Abulcassem, cu o inftiare tare mihnit, rspunse:
Doamne, frA de Indoial c, dac ai vorbit asa,
vei fi avind vreo pricina s te. plIngi de primirea mea,
on poate ci darurile mele tiau neplcut pentru putin
itatea insemnatatii Ion! Aitminteri, flu teal fi Intors
de Ia hanul tu ca s ma faci s mndur o qcar ca
aceasta!
i Harun, tot strvestit In neguator, raspunse:
Fereasci-mi Allah s rspund la ospetia ta In
tr-un asemenea chip, o, preadarnicule Abulcassem! Pri-.
cina Intoarcerii mele flu vine decit numai din grija pe
care o am vazIndu-te cum risipeti aa pe nite strini
pe care ii vezi intlia oar nite lucruri atIta de scumpe,
si din teama de a vedea curn se sfIrete, fara ca tu
s dohIndeti muHumirea ce ti se cuvine, o avutie care,
oricit de lr de sflrit ar putea s lie, trebuie s aibA
i un capt!
La vorbele acestea ale ml Al-Raid, Abulcassem flu
putu a se opri s flu zIinbeasca, i rspunse:
Linitete-ti grijile acestea, o, stapine al meu, dw
chiar nurnai asta-i pricina ce mi-a prilejuit bucura intoarcenii
tale. AfI, Intr-adevr, Ca in fiecare zi a lui
Allah eu ma pllitesc de datorintele pe care le am fat
de Atoateziditorul preamrit i proslvit fie el
fcInd celor cc bat Ia poarta mea unul, on dou, on trei
daruri pe potriva acelora care sInt acurna in miinile mele.
Intrucit avutia pe care mi-a hrzit-o AtoatedtAtorul
de hogie este o avutie fr de capt.
Si, vzInd o nedumerire mare cum se ivea pe chipul
oaspetelui su, adug:
Vad, o, stapIne al meu, c trebuie s-ti mrturisesc
nite Intimplari din viata mea i s-ti povestesc istoria
acestei comori fr fund, care-i o poveste atit de minu188
nat i de uluitoare Incit, de-ar fi scris cu acul ii coltul
de dinluntru al ochiului, ar sluji de inv1,tur1
aceluia care ar citi-o cu luare-arninte!
51, rostind acestea, tinrul Abulcassem ii Uu1 PC oaspetele
su de min i ilduse mntr-o sal plin de reveneal,
In care mai multe ci1ui tare frurrioase Imb1simau aerul
i unde se vedea un je iarg de aur cu niie chilimuri
scumpe la picioare. 5i tinrul 11 pofti pe Harur4 s se
sule In jet, si ad ling ci, i Ii Incepu aa povestea:

Afl, o, stpIne al meu Allah este stpinul nostru


al tuturora! c eu sint copilul uriui mare giuvaiergiu,
de batin din Cairo, pe care ii cherna Abdelaziz. Ci tatl
meu, macar c s-a nscut Ia Cairo, ca i tatl SU, Si ca
i tatl tatlui su, nu a trait toat viaa lui in orasui
sau de natcre. Cci stpInea atitea bogii Incit, fHndu-i
fric s flu trag asuprai zavistia i licomia sultanului
Egiptului care, pe vremile acelea, era un asupritor friI
de leac, s-a vzut suit sa-si lase ara i s vina szi se
statorniccasc in orasul acesta al Bassrei, Ia umbra ocrotitoare
a sultanilor Bani-Abbas reverse AHah asu
pr-le binecuvintrile sale! 5i tatl mcii, flu pcste mult
timp, s-a insurat cu singura fatA a negustorului eel mai
bogat din cetate. lar eu rn-am nscut din cstoria aceea
norocit. Jar inainte de mine, i dup mine, nici un alt
rod nu s-a mai adugat la vita nearnului br. Si-aa Ca,
bucuriridu-m de toate bunurile tatlui rneu i ale mamci
mele dup moartea br drui-le-ar mintuirea Allah
Si fie el multurnit de ci! Inca tinr de tot, am avut
de minuit o avere mare, alcatuita din tot felul de bunuri
i de bogii...
CInd povestea ajunse aici, Scherezada vzu zorii. mijind i,
sfioas, tcu.

189
Ci intr-a opt sute douzeci i patra noapte

Urm;

...IncA tInr de tot am avut de mmnuit o avere mare,


alctuit din tot felul de bunuri i de bogii. Ci, Intrucit
Imi plceau cheltuielile i risipa, ma apucai s triesc cu

atita necumpt/c in nici doi ani toat motenirea mea fu vIntuit. tntrucIt, o, stpIne al meu, toate ne yin de
la Allah i toate Ia el se mntorc! Eu atunci, vzIndu-m
Intr-o stare de srcie lucie, ma apucai s chibzuiesc la
viata mea trecut. i ma hotrIi, dup viata i dup
isprvile mele de la Bassra, s las orau1 meu de natere,
i s ma due s-mi tirsc pe aiurea amritele mele
de zile; cci srcia este mai uor de purtat sub ochii
unor strini. Imi vindui aadar, casa, singurul bun care
Imi mai rmsese, i ma alipii Ia o caravan de negustori,
Cu care ajunsei mai intii la Mossul pe urm la Damasc.
Dup care, strbtui pustia, ca s ma due in hagialic Ia
Mecca; iar de acolo ma dusei la Cairo eel mare, leanu1
spitei i al neamulul meu.
Or, cind ajunsei in oraul acela cu case frumoase i
cu geamli fara de numr, imi adusei aminte Ca chiar acolo
se nsduse Abdelaziz, giuvaiergiul cel bogat, i flu putui
s ma oprese, la aceast amintire, s scot nite suspine
adinci i s pling. 5i ma gIndii ce durere 1-ar fi cuprins
pe tatal meu dac ar fi vzut starea jalnic a singurului
su copil, motenitoru1 su. Si, stplnit de gIndurile aces-
tea ce ma apsau, ajunsei In preumblarea mea pe
malurile Nilului, in spatele saraiului sultanului. 5i iact
c la o fereastr se lvi un cap vrjit de fetican on de
copila, flu tiam, i care, cInd o zrii, ma inrnrmuri. Ci
deodat se trase Indrt, L flu mai vizui nimic. Jar eu
ezui acolo pierit, pina seara, ateptind zadarnic si se
mai arate o data. 5i, Intr-un sfIiit, plecai, ci cu inima
grea, i ma dusei sa-mi petrec noaptea Ia hanul la care
trsesem. Jar a doua zi, mntrucit chipul feticanei se inf
ia necontenit In mintea mea, flu pregetai sil ni in
Lore sub fereastra cu pricina. Ci ndejdea i ateptarea
inea fur chiar degeaba; Intruelt chipul eel dulce flu se
mai ivi, macar c perdeaua de la geamuri trernur oleac,
iar mie ml se pru Ca ghicesc o pereche de ochi babilo
nici dincolo de giurgiuvele. Jar neivirea aceea ma mohori
amarnic, fr totui a ma clezndAjdui, intrucit flu pre
getal s ma mntorc iari tot in acel bc, a doua zi. Or.,
care flu Lu atunci tulburarea mea cInd vzui fereastra
c se intredeschide i c perdeaua se d la o parte, Ismn
s se iveasc luna plin a chipului ei! 5i ma temenii
degrab, cu fruntea la prnint; i, dup ce ma ridical,
rostli
0, doamn i stpin, slat un strain venit de curInd
la Cairo, i care i-a Incput intrarca in cetatea aceasta
cu vederea frumusetii tale. Jar ursita, care rn-a cluzit
de rnIn pln aici, impIineasc-i minunea precurn dorete
robul tu!
Si tacui, ateptInd rspunsul. Jar feticana, In bc de
a-mi rspunde, cpt o mnftiare atita de Infricoat
mncit en nu rnai tiam dac se cadea s rnai stau acolo
on s-mi slobozesc pieioavcle in vint. $1 ma hotrii s
stan pe be, nesirntjtor la toate primejdiile ce rn-ar Li
putut patc. Or, bine am fcut, lntrucit deodat feticana
se plec peste marginea ferestrei i irni spuse cii glas
tretnurator
Intoarcete pe la miezul nopii. Da acuma fugi c
rnai jute
$i, Cu vorbele acestea, pieni grahnic i rni lasa pica
peste rnsurii de uluit, de Indrgostit i de buc-uos. Si
Imi uiai pe data necazurile i srcia. $i ma grbii sa
ma Intor la hanul rneu, ca sa tnimit dup brbierul
bocului, care se apuc s ma rad pe cap, la suhiori i
PC vintre, s ma ferchezuiasc i s ma dichiseasc. Pe
191
urm, ma dusei la hammamul sracilor uncle, pe citiva
gologani, fcui o scald minunat i ma Inmiresmai i
ma Improsptai, i ieii de acolo cu totul Invoioat i cu
trupul uor ca fulgul. melt, atunci cind veni ceasul hotnt,
ma dusei ocrotit de noapte sub fereastra de la sarai.
5i gsii Ia fereastra aceea o scar de mtas, care cobora
pin Ia pmInt. Jar eu, fr a ovi, nemaiavind de alt
minteri nirnica de pierciut, afar de o viaA care flu mai
avea nici 0 legtur i nici Un rost, ma crai pe scar
i intrai pe geam in iatac. Strbtui degrab dou odi,
ajunsei in cea de a trea, unde, pe un pat de argint,
edea mntins i zImbitoare aceea dup care tInjeam. Ah!
domnia ta negustorule, oaspete al meu, cit nunune era
In fptura aceea a Atotateziditorului! Ce ochi! Si ce
gur ! Cind am vzut-o, am simt ca-mi zboarA mintile,
i nu am putut s rostesc o vorh. Ci ea se ridic pe
jumtate i, cu un glas rnai dulce ca zahrul candel, imi
spuse s stau jos lingA ea pe patul de argint. Apoi mA
intreb cii luare aminte cine sint. Jar eu Ii istorisii povestea
mea, cu inima deschis, de la Inceput pin la s(irit,
fara a ocoli nci un amanunt. Ci flu ar fi de nici un fobs
s-o mai spunem o data. Or, feticana, care mA ascultase
cu mult bAgare de seam, se art cu adevArat tulburatA
de starea in care ma adusese soarta. Jar eu, vzindo
aa, rostii
0. stApIn a mea, oricit de amArit a fi, pun capAt
jelaniei, de vreme ce tu eti atIta de bun incIt sA plingi
de nenorocirile mele!
Jar ea la acestea irni dete rspunsul de cuviintA, i
pe nesirnite ne prinserm intr-o tifsuial care se fcea
tot mai dragastoasa i mai cald. $i, pinA la urmA, Imi
marturisi Ca i ea, cind rna vzut, a simtit o ispit
pentru mine. Jar eu grii:
Preaslavit fie Allah, carele induioseazA inimile i
Indu1cete ochii gazelelor!
La care ea dete iarAi rspunsul de cuviln, i aclAugA:
Intrucit tii mi-ai mrturisit CA eti Abulcassem, nici
eu flu vreau sA nu tii cine sint!
5i, dupA ce ezu tAcutA o clipA, spuse:
Af1A, o, Abulcassern, CA sInt cadIna cea mai dragA
a sultanului, i cA mA chearnA Stt Lahiba. Or, cu tot
huzurul in care trAiesc aici, flu sint deloc fericjtA. CAd,
pe lIngA cA sint inconjuratA numai de nite potrivnice
pizmae i gata sA mA dea pierzArii, sultanul, care mA
are dragA, flu izbutete sA mA multumeascA, Intrucit Allah,
eel carele Imparte vIrtute cocoilor, pe el 1-a uitat la
irnpAranie. 5i pentru aceea, cind te-am zArit sub fereas-
tra mea i cind te-am vAzut pun de cutezantA i netemAtor
de prirnejdie, am socotit cA vei fi fund si bArbat
destoinic. Si te-arn chernat sA te Incerc. Asa melt acurna-
rindul tAu sA-mi dovedeti cA flu rn-am ine1at cmnci
te-arn ales, i cA destoinicia ti-este pe mAsura cutezantei
Eu atunci, 0, stApine al meu, care nu duceam lipsA
sA fiu Indemnat spre a face cele ce se cuveneau, Intrucit
flu mA aflarn acolo decIt pentru fapte, nu vrusei sA rnai
pierd nicidecum o vreme scurnpA cintind stihuri, cumui
datul in ImprejurAri deacestea, i mA pregAtii de iure.
Ci In chiar clipita cind bratele noastre se impreunau,
se auzi o bAtaie nApraznicA la ua odAii. Jar preafrumoasa
Labiba, InfricoatA foarte, Imi spuse
Nimeni nu are IngAduinA sA batA a, de nu
curna-i chiar sultanul. Sintem vinduti i pierdui, fAr
de scipare!
Eu mA i glndii la scara de la fereastrA, ca sA fug pe
unde suisem. Ci vru soarta ca sultanul tocmai dinspre
partea aceea sA se abat i flu-mi mai rAmInea nici ci
putint, de scpare Incit, hotArIndu-mA Ia eel din urmA
lucru ce-mi mal rAmInea de fAcut, mA ghemuii sub patul
de argint, PC cInd cadIna sultanului se scula sA des-

193
chidi. Si, d Indat ce ua fu deschis, sultanul i intr
urmat de hadimbli lui i, pIn s apuc eu s-mi dau
seama despre ce se IntImpl, ma i simtii infcat de sub
pat de douzeci de mImi amarnice i negre, care ma tra-.
ser ca pe un sac i ma ridicar de jos. 5i hadimbli aceia
se repezir cu mine la fereastr, In vreme ce alti hadImbi
negri, infcInd-o pe cadIn, se repezeau la fel spre cealalt
fereastr. 51 toate mIinile deodat isi aruncar
povara, zvIrlindu-ne pe amIndoi din virful palatului in
apele Nilului.
Or, fusese scris la ursita mea s-mi fie dat s scap
de moartea prin Inec. 5i-aa, macar c zticnjt ru din
cdere, izbutli, dup ce ajunsei pIn la strfundul Nilului,
s ies jar la fata apei i s ma furiez, la adpostul
nopii, pin Ia malul din partea dirnpotriv palatului.
5i, dup ce scpai dintr-o primejdie atita de mare, flu
ma indurai s plec pin ce flu Incercai s-o pescuiesc i
pe aceea pe care nesbuinta mea o dusese la pierzanie,
si m bagai Indrt In ape, cu mai mult IndIrjire decit
cind ieisem, i ma scufundai, i jar ma scufundai de-o
grarnad de or truclindu-m s-o gsesc. Ci toate strdaniile
mele rmaser zadarnice i, cum puterile incepeau
s ma lase, ma vzui nevoit, ca s-mi scap sufletul, s
ma intorc la mal. 5i, amrIt ru, jeluiam moartea cadinei
aceieia dulce, zicindu-mi c flu s-ar fi czut s ma apro
piu de ea cit vrerne ma tiam sub zodia nenoroculuj sj
tiam c nenorocul este molipsitor. melt, sfIiat de durere
si copleit de cinte, detei zor s fug din Cairo si din
Egipt, i luai calea Bagdadului, cetatea pcii.
Or, Allah Imi meni cale tihnit, i ajunsei fr neca
zuri la Bagdad, da Intro stare tare jalnic, Intruelt eram
fr barii, i din toat averea mea de odinioar flu-mi
mai rmsese decIt numai un dinar de aur pe fundul
chimirului. 5i, de cum ajunsel In sukul zarafilor, schim
bai dinarul In mrunti, i, ca s-mi cItig plinea cea !e
toate zilele, cumprai o tabla de rchit i niste zaharicale,
i nite mere Inmiresmate, i nite balsamuri, i
nite chitonaguri, i nite trandafiri. 51 ma apucai s-mi
strig marfa pe la ua prvliilor, vInzInd In fiecare zi Si
cItigInd atita cit s-mi ajung pentru ziua de mIme.
Or, negutoria aceea mrunt imi mergea, IntrucIt aveani
glas frumos i Imi vesteam marfa flu ca vInztorii din
Bagdad, ci cIntind In bc s strig.
5i, Intr-o zi, pe cInd mi-o cIntam Cu Ufl glas Inca i
mai limpede ca de obicei, un preacinstit eic, stpIn pe
prvlia cea mai frumoas din suk, ma strig, alese un
m&r Inmiresmat de pe tablaua mea i, dup ce 11 mirosi
de mai multe on, privindu-m intr-una cu luare-aminte,
ma pofti s stau jos linga et. 5i ezui, ian el Imi puse o
sumedenie de Intrebri, iscodindu-m cine sInt i cum ma
cheam. Ci eu, tare stinjenit de Intrebrile lui, rspunsei:
0, stpIne al meu, cruta-m de ati mai vorbi des-.
pre nite lucruri de care nu-mi pot aminti fr s zgIn.dresc
nite rni pe care timpul Incepuse s le zviduiasc.
Ca i numai ami pomeni numele imi este o durere!
5i pesemne Ca oi fi rostit vorbele acestea oftInd i cu
un glas tare trist, de vreme ce btrInul flu mai voi s
mai struie i s ma mai Intrebe nimic in privinta aceasta.
5i numaidecIt schimb irul, aducInd vorba despre treburile
de vInzare i de cumprare ale zaharicalebor mele;
pe urm, luinduii rmas-bun, scoase din pung zece
dinari de aur, pe care mi-I strecur in palm cu mult
gingie, i ma srut aa cum Un printe 11 srut p0
fiul su...

Cind povestea ajunse aid, herezada vazu zorii mijind I,


sfioas. tcu.

195
Ci intr-a opt sute douzeci i cincea noapte

Urm:

...scoase din pung zece dinari de aur, pe care mi-f


strecur in paim Cu multA gingie, i ma sArut aa
cum un printe 11 srutA pe fiul su. Or, eu II preamrii
In cugetul meu pe acest eic preacinstit, a carui drnicie
Irni era i mai de pre In srcia In care ma aflam, i
ma gindeam c njci cei mai de searn navabi la care
aveam obiceiul s le Inftiez tablaua mea de rachita nu-rnj
dedeser vreodat macar a cincea parte din cit cptasem
de la mIna aceea pe care flu pregetam s-o srut In semn
de cinstire i de multumire.
Si, a doUa zi, macar c flu eram eu bine dumirit asu
pra gIndurilor binefctorului meu din ajun, flu pregetai
s ma duc iari in suk. Tar el, de cum ma zri, Imi
fcu semn s ma apropii, i lu oleac de tmIie de pe
tablaua mea. Pe urm ma pofti s ed jos lIng el i,
dup citeva intrebri i rspunsuri, ma rug cu muit
1uare-arnnte s-i istorisesc povestea mea, pe care de data
aceasta flu avusei cum s-o mai ocolesc fr a-i nemul1
urni. Ii povestii, aadar, cine eram i tot ce mi se Intimplase,
fr a-i ascunde nimic. 5i, dup ce ii fcui aceast
destinuire, btrinul Imi spuse, cu o mare tulburare in
glas:
0, fiul meu, ti-ai gsit in mine un printe mai
bogat decIt Abdelaziz Allah fie mu1umit de el!
care nu are s aiba mai putih dragoste fa de tine.
Intrucit flu am nici un copil, i nici o ndejde de-a avea,
te Infiez. Aa c, o, fiul meu, linitetei sufletul si In
senineaz-tJ ochii, cci, deo vrea Allah, ai s-.ti iti
In preajma mea necazurile trecute!
5i, grind aa, ma srut i ma strinse Ia inima lui.
Pe urm, ma puse s-mi arunc tablaua de rachita cu tot
ce era pe ea, Inchise prvAlia i, luIndum cle rnmn,
ma duse acas la el, unde imi spse:
Mime plecarn la cetatea Bassrci, care-i i oraul
meu, i unde vreau s triiesc de-acuma inainte laolalt
cu tine, o, copilul meu!
i-aa e a doua zi pornirn-i la drum amindoi inspre
Bassra, orau1 meu de batina, unde ajunserm fara
de necazuri, sub ocrotirea lul Allah. i toU cei cu care
ma intlineam i ma cunosteau se bucurau cInd vedeau
Ca fusesem infiat de un negustor atIta de bogat. In ce ma
privete, flu mai trebuie s-ti spun, doamne, c rn-am apucat
Cu tot cugetul meu i CU toat priceperea mea S-4
fiu pe plac btrInului. Jar eicul era ca vrjit de purtarea
mea fat de el., i Imi spunea adesea:
Abulcassem, ce zi binecuvIntat a fost ziua cind
ne-am Intilnit noi la Bagdad ! Ce bun a fost ursitoarea
mea Ca mi te-a scos In cale, o, copilul meu! Jar tu tare
rnai eiti vrednic de dragostea mea, i de Increderea mea,
de tot ce fac pentru tine, i de tot ce ma gIndesc
s mai fac pntru viitorui tu!
Jar eu cram atita de micat de simmintele pe care
mi le arta melt, cu toata osebrea de virst, ii iubeam
cu adevrat i ma Ingrijeam s-l premntImpin cu tot ce
putea s-i fie pe piac. Aa, de pild, in Joe s ma due
i s petrec CU tinerii de seama mea, stam Cu el, tiindu-l
eli se Innora pin i de lucrul cel mai mrunt on de
fapta cea rnai neInsemnat cc flu-i era druit lui. Or,
cind trecu un an, ocrotitorul meu fu lovit, dn vrerea
iui Allah, de o boal care ii doborl, i toi doftorii ii
pierdur ridejdea de a-i mai trndui. melt se grbi sa
ma cheme linga ci; i Imi spuse:
Ai binecuvintarea mea, o, fiul meu Abulcassem.
Mi-ai druit fericire de-a lungul unui an Intreg, pe clod
cci rnai mu1i oameni de-abia daca pot s-i socoteasc
o zi fericit In toata viata br. Ma c a venit vrcmea,
pIn ca Atotdesprlitoarea s poposeasc la cptliul mcu,
197
s ma pltesc de prea marile mele datorii fat de tine.
Afl, dar, o fiul meu, c am a-ti dezvlui o tain a crei
cunoatere are s te fac mai bogat decit toti regii de pe
pmInt. Dac intr-adevr flu a avea alte bunuri decit
casa aceasta cu bogiile care se afl In ea, a fi incredintat
c flu iti las decit o avere prea mica; ci toate
bunurile pe care ic-am strins in curgerea vietii mdc intregi,
oricit de man sint pentru un negutor, flu sint
riimic pe iing comoara pe care vreau s ti-o dezvluiesc.
Nu am s-ti spun nici de cit vreme, nici prin cine, flICi
in cc fel se afi comoara in casa noastr, intrucIt flu
tiu. Tot cc tiu este c e tare veche. Buniicul meu, in
ceasul mortii, i-a dezviuit-o tatlui meu, care i ci la
rindu-i mi-a fcut destinuirea aceasta cu putine zile iriainte
de a muri!
i, dup cc rosti acestea, btrmnul se plec Ia urechea
mea, pe cind eu plingeam vzind viata cum se duce din ci,
i Imi spuse in cc bc din cas se afl comoara. Pc urm,
ma incredint c oricit de mare mi.-a Inchipui eu bogia
pe care o cuprinde, am s vad ca este i mai mare decit
Inchipuirile mele. i adug:
i iact-te, o, fiul meu, singur stpin peste toate.
S fii pururea min iarg, fr a te teme c ai s mIntui
vreodat ceea cc fliCi flu are fund. S fii fericit!
Uassalam!
i, pin s rosteasc vorbele acestea din urm, se
zviri In pace aib-1 Allah Intru mila lui i reverse-i
asupra-i binecuvintrile sale! Or, eu, dup cc, ca singurul
iui motenitor, imi indeplinli fat de ci datonintele
cele de pe urm, luai in stpinire toate bunurile lui i,
fr a mai zbovi, ma dusei s vd cornoara. i, spre
uluirea mea, putui s vd c rposatul meu printe infietor
flu-i Inflorise intru nimic mretia; i ma pregtii
s-i dau cea mai plcut Intrebuintare Cu putint. Jar
cci care ma cunoteau, i care vzuser cderea mea din-

198
tIi, fur numaidecit mncredinai c am s ma lefteresc
iarsi. $i ISj ziceau Iritre ei
De-ar fi avut bogtanul care 1-a infiat pe Abulcassem
toate averile ernirului drept-credincioilor, el tot are
s le vintuiasc fr de ovire.
IncIt care nu le fu mirarea cind, in bc s vad vreo
tuthurare cit de cit in negultoriile mele, bgar de
searn dimpotriv c din zi In zi erau i mai Infloritoare.
i flu izbuteau s priceapi cum de puteam s-mi sporesc
bunurile risipindu-le, rnai cu searn cInd vedeau c
feearn niste cheltuieli tot mai nesocotite i ca-i ineam
pe banii mei pe toti strinii In trecere prin Bassra, gzduindu-i
ca pe nite regi. TricIt se imprtie In ora zvonul
c a fi gsit o cornoar, i flu trebui mai mult ca
s se abat asupr-rni lcomia cirmuitorilor. Tntr-adevr,
cpetenia agiei flu zbovi mult pIn s vin la mine Intr-o
zi, i, dup ce Ii lu rgazub, imi spuse:
Domnia ta Abulcassem, ochii mel vd i urechile
mele aud! Ci, intrucIt eu imi indeplinesc slujbele ca s
triesc, pe cind atitia a1ii triesc ca sli indeplineasc
slujbele, nu am venit s-ti cer socoteal de viaa imbelugat
pe care o duel, i nici s te Intreb despre o comoar
pe care al toate pricinile s-o tinuieti. Am veriit numai
ca sa-i spun c, dac sint om cu minte, nu sint decit
mu1umit lui Allah, i nu ma fudulesc deloc cu asta.
Numai c piiflea-i scump, jar vaca noastr flu mai d
strop de lapte.
lar eu, pricepInd unde bate, Ii spusei:
0, taic al oamenilor de duh, de cit ai trebuintA
pe zi ca s-ti cumperi plinea abor ti i ca s pui la bc
laptele pe care vaca ta nu-1 mai d?
El rspunse:
Nu de mai mult de zece dinari de aur pe zi, doamne
al meu.

199
Eu spusel
Nu-i destul! Eu am s-i dau o sut pe zi. si,.
pentru aceasta, flu ai decit s vii aici la I iecare inceput
de lun, iar vistiernicul meu are si numere cele trei
mu de dinari trebuitori traiului tu!
El atunci dete s-mi sirute mmna, ci eu ma ferii, neui-.
tind c toate pecheurile sint Un dar de la Atoatezidi-
torul. i el plec, chemInd asupra-mi toate binecuvIntrile.
Or, a doua zi dup venirea cpeteniei agiei, ma chem
i cadiul la el acas i Imi zise:
0, tinere, Allah este stpin peste toate comorile,
i lui i se cade dup pravil, cea de a cincea parte. Plte
te-i, dar, dijma, i stapinete-i In tihn celelalte patru
pri
Eu rspunsei
Nu prea tiu ce vrea s-i dea de Inteles stpinul
nostru cadiul slujitorului su. Da ma indatorez s-i druiesc
In fiecare zi, pentru sracii lui Allah, o mie de dinari
de aur, cu Invoiala s ma lase in tihn.
i cadiul IncuviinA Intru totul vorbele mele, i primi
Invoiala. Da peste vreo cIteva zile, un strjer veni s ma
caute din partea valiului Bassrei. i, cInd ajunsei dmaintea
valiului, care ma primi cu un chip mndatoritor, Imi
spuse: -
Ma socoi tu atIt de necinstit melt sri-ti rripesc
comoara, dacri mi-ai arrita-o?
Jar eu rrispunsei:
Allah lungeaseri cu o mie de ani zil&e stripInuui
nostru valiul! Ci i de-ar Ii sri mi se smulgri carnea cii
c1etele Inroite, nu am s dezvrilui vreodatri comoara pe
care intr-adevrir 0 am. Da ma Invoiesc sri plritesc In
fiecare zi stripinului nostru valiul, pentru amrirItii pe care
Ii tie, douri mu de dinari de aur.
i valuul, Inaintea unui dar care i se priru Indestul
de mare, flu pregetri sri primeascri Invoiala mea, i mu
irisri sri plec, dup ce ma potopi Cu cinstirile Jul. i, de-a
tunci, le pltesc statornic celor trei slujbai tainul zilriic
pe care 1-am fgduit. i, in schimb, ei ma las s due
viata de filotirnii i de drnicii pentru care sint nscut.
i-aceasta-i, o, doamne al meu, izvorul averii care te-a
minunat, pe cit vd, i despre care nimeni altul in afar de
tine fliCi cu gindul flu gIndete citu-i de mare!

CInd tinrul Abulcassem sfiri de povestit, califul, pin


peste msur de doritor s vad comoara cea minunata,
Ii spuse gazdei sale:
0, preabunule Abulcassem, chiar e cu putin s
se afle pe lume o comoar pe care fiotimia ta s flu lie
in stare s-o isprveasc pe data? Nu, pe Allah, nu-mi
vine s cred, i, de n-ar fi s-ti cer prea mult, te-a
ruga s mi-o ari, i m-a jurui pe datorintele cele sfinte
ale ospetiei, pe capul meu i pe tot ce poate s fac de
neInclcat un jurmInt, c flu am s ma prilejesc vreodat
de increderea ta, i odat i-odat am s tiu Si
eu s-i rspltesc hatirul acesta fr de pereche.
La vorbele acestea ale califului, Abulcassem se
schimb de tot .i la chip ci la Infticare, i rspunse cu
glas mohorIt:
SInt tare mihnit, doamne, c ai dorinta aceasta,
pe care nu pot s i-o Implinesc decit cu nicte Invoieli
tare neplcute, dat fund c flu pot s ma hotarasc a te
lasa sa pleci din casa mea cu o plcere curmat i cu
o bucurie netrit. belt, are s fie de trebuint s te
leg la ochi i s te cluzesc, luIndu-ti toate armele i
lasindu-te cu capul gol, iar eu cu iataganul in mIna, gata
s te clespic daca ai Incerca s Incalci datorintele ospetiei.
$i-apoi, ctiu prea bine c, chiar i aa, svIresc o
nechibzuin mare, i c flu s-ar cdea s ma supun
chefului tu. tntr-un sfIrcit, hal s facem dup cum ne-o
fi scris In ziua aceasta binecuvlntat! Ecti gata s pri-.
mecti Invoielile mele?
El rspunse
Sint gata s te urmez, i prirnese Invoielile acestea,
precurn i altele o mie pe deasupra. Si ma jur lie pe
Ziditorul cerului i al pmintului Ca flu ai s te cieti
Ca mi-ai implinit dorul. 51-apoi, ii Incuviint,ez chibzu
ine1e, i nici pe departe n-am sa-ti pstrez vreo pica!
5i-atunci, Abulcassem ii petrecu o legtura peste ochi
i, luindu-l de min, ii ajut s coboare, pe o scar tainic,
Intr-o gidin intins foarte. 51 acolo, dup un ir
de ocolituri pe crrile care se intreeseau, 11 duse i ii
bg mntr-o tainit sub pmInt, adinc i larg, care
avea intrarea coperit deasupra cu o piatr mare. 5i, dintru-ntIi,
trecur printr-o hrub lurig i povirnit, care
da Intr-o sal mare i rsuntoare. 5i Abulcassem Ii dezleg
la ochi pe calif, care vzu cu minunare sala aceea luminat
numai de strlucirea granatelor ca de foe cu care
i pereii i tavanul erau btute peste tot. Jar un havuz
de alabastru aib, mare de o sut de picioare de jur Imprejur,
se vedea in mijiocul slii, pun cu galbeni i cu toate
giuvaierurile pe care ar putea s le viseze o minte cit
de aprins. 5i, de jur imprejurul havuzului, doisprezece
stilpi de aur, sprijinind douasprezece chipuri cioplite din
gemirie de dousprezece culori osebite, se in1au ca nite
flori rsrite dintr-un pmInt vrjit.
Jar Abulcassem 11 duse pe calif la marginea havuzului
i ii spuse
Vezi grmada aceasta de dinari de aur i de giu.vaieruri
de toate felurile i de toate culorile? Ei, afl
c n-a sczut decit de dou degete, pe cind adIncimea
havuzului nici flu poate fi rnsurat! Da asta flu-i tot!
5i Ii duse In a doua sal, asemenea cu cea dintli Ia
strlucirea pereilor, da mult mai mare, avind in mijiocul
ei un havuz pun de pietre nestemate lefuite i de nestemate
neatinse, i adumbrit de dou rinduri de pomi
asemenea cu acela pe care i-i druise. 5i, In mijiocul
boltei acelei sli, se Iniruia aceast inscriere, fcut din
litere strlucitoare: ,,StpInul comorli acesteia s flu se
team c are s-o isprveasc vreodat; Ca tot flu are
s-i dea vreodat de capt. S se slujeasc de ea mai
degrab spre a duce o viat plcut i spre a-i dobInci
prieteni; cci viaa flu este decit una, i nu se mai In-S
toarce, iar viata fr de prieteni flu e viat !
Dup care, Abulcassem ii duse pe oaspetele su s
mal vad i alte multe sli, care nu erau cu nimic mai
prejos decIt cele de pin aci; pe urm, bgmnd de seam
Ca oaspetele ostenise de vederea atItor lucruri nucitoare,
Ii cluzi Indrt afar din tain, dup ce Ii leg iari
la ochi.
lar odat ajuni iari in palat, califul ii spuse cluzului
su:
0, stpine al meu...

Cind povestea ajunse aici, Seherezada vazu zorii mijind I,


sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute douzeci i asea noa pie

Urin:

...Iar odata ajuni iari in palat, califul ii spuse clu


zului su:
0, stpIne al meu, din toate cite am vzut aici,
i din cite judec dup roaba cea tInr Sj dUp cei doi
bieti drglasi pe care miai druit, tu trebuie s fii
flu numai omul ccl mai bogat de pe pmInt, da de bun
seam Ca omul eel mai fericit. IntrucIt pesemne ca ai
In palatul tu fetele cele rnai frumoase ale Rasaritului
i copilandrele cele mai frumoase din Insulele Mrilor!

o3
Jar tInrui rspunse Cu mIhnire:
De bun seam, o, doamne al rneu! Da pot eu s-o
rnai indrgesc pe vreuna, cInd port o amintire plin nu
anai de multiubita care a pierit, de dulcea, de preaminu
rata care a fost aruncat, din pricina mea, in apele
Nilului? Of! rn-a bucura mai mult s flu fi avut alt
avere decit aceea ce se afi In chimirul unui harnal din
Bassra, ci s-o fi avut pe Labiba, sultana cea dragA, decit
sA ttAiesc fr ea cu toate comorile i cu tot haremul meu!
lar califul se minunA de statornicia simminte1or fiuIui
lui Abdelaziz, dar ii mndemnA sA-i dea toatA si1ine1e
spre a-i birui prerile de ru. Pe urmA, ii multumi pentru
primirea cea strAlucitA pe care i-o fAcuse i Ii lu
bun-rArnas de la el, ca s se intoarcA la hanul sAu, incredin
Indu-se In felul acesta, e1 insui, de adevrui spuselor
vizirului Giafar pe care ii aruncase in temni.
si-a doua zi luA drumul Bagdadului, cu toti slujitorii lui,
en feticana, cu cei doi bAieei i cu toate darurile care le
clatora dArniciei frA de pereche a lui Abulcassem.
Or, de IndatA ce ajunse jar la palat, Al-Raid se grbi
ski-i dea slobozenie vizirului Giafar i, spre a-i dovedi
cit de rAu Ii pArea c ii osmndise de mai Inainte, ii dete
In dar cei doi bAieei i ii IncununA iarAi cu toat increderea
lui. Pe urm, dup ce ii povesti cele ce cunoscuse
In (alatorla sa, Ii spuse:
5i-acuma, o, Giafar, spune-mi ce se euvine s fac
spre a rAsplAti bunele purtAri ale lui Abulcassein! Tu
tii cA recunotina regilor se cade sA fie mai presus
dclt bucuria ce ii s-a fcut. Dac m-a mrgini s-i
trimit strAlucitului Abulcassem tot ceea ce am eu mai
rar i mai de pre in visteria mea, ar fi tare pu1in pentru
el Curn, dar, a putea sA-l Intrec In dArnicie?
Si Giafar rAspunse:
0, ernire al drept-creclinciosilor, singura cale pe
care o ai spre a te plAti de datoria ta de recunostin
este de a-i cAftni pe Abulcassem rege peste Bassra.
$i AI-Raid rAspunse:
Adevratui, o, vizire al meu! Aceasta este sjngura
cale de a mA plAti fatA de Abulcassem. Jar tu ai
s pieci numaidecIt la Bassra sA-i duci hatierifui cf
tnirii, i pe urmA sA1 insoteti pmnA aici, ca i nol sA
putem a-i sArbAtori in palatul nostru!
i Giafar rAspunse Ca ascultA i cA se supune, i plecA
fAr de zAbavA la Bassra. Jar A1-Raid se duse la Sett
Zobeida in iatac i Ii dete in dar fet$cana, pomul i pAunul,
nepAstrInd pentru el decit cupa. Jar Zobeida gsi
copilandra atIta de fermecAtoare melt Ii spuse, zimbind,
sotului san c o primete cu Inca chiar mai multA plA-.
cere deelt pe toate celelalte daruri. Pe urm, ii puse s-i
istoriseascA de art cAlAtoria aceea minunatA.
Estin-ip Giafar flu zbovi sa se IntoarcA degrabA de Ia
Bassra cu Abulcassem, pe care avusese grijA s-1 intiin
eze despre tot ce se petrecuse i despre cine fusese
oaspetele pe care ii gzduise In casa lui. 5i cInd flcul
intrA In sala impArteasc, emirul drcpt-credincioi1or
se ridic in cinstea lui, ii iei Inainte zImbind sill srutA
ca pe un fiu. 5i binevoi s mearg el Insui la hammam
cu ci, cinste pe care nu i-o mai fcuse nimanuia Inca
tie pe cInd se urcase in scaunul de domnie. Si, dup
scaid, In vreme ce ii se aduceau rcoritoarele Si niste
eibeturi de migdale i de fructe, o roab, proaspat
adusil la palat, veni sA cInte. Ci Abulcassem nici flu apuc
s se uite bine la fata roabei aceleia, c i scoase un
strigt mare i czu lat. $i A1-Raid sari s-l ajute,
11 lu in brate i II fcu s-i vin Incet meet In sirntiri.
Or, tinAra cintreat flu era alta decIt cadina de odinioar
a sultanqiui de la Cairo, pe care un pescar o
scosese din apele Nilului i o vInduse unui negustor de
robi. 5i negustorul acela, dup ce o 1,inuse muitA vreme
ascuns in haremul su, o adusese Ia Bagdad i o yinduse
sotiei emirului drept-credincioiIor.
O5
i-aa Abulcassem, ajuns rege la Bassra, Ii gsi iu.
bita i putu de-aci inainte s Aiasc laolalt cu ea In
huzururi, pIn la venirea SfrThitoarei de bucurii, Zi-.
ditoarea cea de neabtut a mormintelor.

Da s flu care cumva s crezi, o, maria ta, spuse ehere-.


zada mai departe, Ca povestea aceasta ar fi cit de cit tot atita de
niinunat i tot atit de plin de fobs sufetesc ca Pc,vestea cea
ntortocheat a Blajinului copil-din-flori.
tar, regele ahriar, fticruntinduii sprinceana, Intreb:
Despre ce copil-din-fbori vrei tu s vorbejti, eherezada?
Ear fata vizirului rspunse:
Chiar despre unul, maria ta, cu viata atita de zbuciumat
cum am s i-o povestesc!

A
$i $eherada spuse:

POVESTEA CEA INTORTOCHEATA A BLAJINULUI


OOPIL DIN FLORI

Se povestete ci mai tiitor este Allah! Ca intr-u


ora dintre orae1e prini1or nostri arabi triau
odat trei prieteni care erau genea1ogiti de meserie.
Or, cu voia lui Allah, are s se lmureasc despre ce-i
vorba.
Jar aceti trei prieteni erau totodata peevenghii pezevenghilor
i iscuSiii iscusii1or. lar iscusinta br era
atIt de mare melt puteau, in joac, sa-l uureze pe un
zgIrcit de punga lui, fr ca acela sA simt ceva. i, in
fiecare zi, aveau nravul de a se Intilni Intr-o odaie
la un han mai Aturanie, odaie pe care anume o luaser
cu chine ca s poat, fr a fi suprai de nimeni, s
cisluiasc In tihn la cotcriile pe care s le mai fac tIrgove
i1or din cetatea br, on la pozna de pus Ia cale spre
a-i petrece ziua mai cu haz. Ci trebuie nurnaidecIt s
spun c faptele i nazdravaniile br erau, de obicei, mai
degrab lipsite de rutate i pline de ghiduii, precum de
aitminteri i purtrile icr erau abese, jar chipurile br
blajine. i cum erau legat,i Intre ei cu o prietenie mntru
totul freasc, ii puneau agoniselile laolalt, IrnpArin
207,
du-i-1e cu deplln dreptate, cit de marl on cit cle mict
s fi fost ele. i niciodat, din ceea ce chiverniseau flu
cheltuiau mai mult de jumtate spre a-si rostui de-ale
guru; jar cu cealalt jumtate cumprau ca s
se beivneasc noaptea, dup ziua folosit spornic. Jar
beIivnea1a ion, dinaintea iumInriior aprinse, era tot..
deauna de bun gust, i niciodat flu cobora pIn la bti
on pIn la vorbe urIte. Ba chiar dimpotriv! i, in
ceasurile acelea, nAscoceau nite pehiivnii minunate
care, Intr-adevr, ar fi fcut desftarea oricrui ascult
tor.

Or, haiu1, Intr-o zi, pin a flu se dospi in creierii br


be niizri o isprav de o cutezanta cum flu s-a mai p0-
menit. Intruelt, odat ce ticluir totul, se duser disde-dimineat
dinaintea grdinii ce Imprejmuia palatul
regeiui. i acobo, se pornir in vzui iumii s se certe
i s se suduiasc Impotriva obiceiului br, si s-si
arunce cele mai amarnice blesteme, f1uturIndu-i npraznic
rniinile i buibucind ochii, cu tot felul de amenint,ri, ba
cu moartea, ba macar cu btaia.
Jar sultanul, care toCmai se preumbia prin grdin,
cind auzi strigtele i zarva stIrnit, spuse:
S lie adui la mine inii care fac toat zarva
aceea!

$i numaidecIt musaipii i hadImbii deter fuga s-f


mnface i s-i tirasc, dupcindu-i virtos, dinaintea sulta
nuuui.

Or, de cum ajunser Inaintea-i, subtanui, tulburat In


preurnblarea lui de diminea din pricina strigtelor su.
.prtoare, ii Intreb cu minie:
Cine sInteti voi, bre rniei1or? i pentru ce v
certati fr de ruine sub zidurile palatului regelui vostru
Tar ei rspunser
0, rege al vremilor, noi sintern nite doftori in
meseria noastr. i fiecare dintre noi se indeletniceste
Cu cIte 0 meserie. Tar In ce privete pricina gIlcevii noastre
s ne ierte stpInu1 nostru! pi s-a stIrnit toc
mai pentru priceperea noastr. Intrucit ne certam pe Care-i
mai Iun dintre indeletnicirile noastre i, cum fiecare
sintem stpIni desvIriti pe tainele meseriei, fiecare so
coteam a fi mai presus decIt ceilalti doi. i, din vorb
In vorb, ne-am lsat npdi1i de mInie; i de aci pIn
la vorbe rele i pInA la sudalme deprtarea a fost kite
btut. 5i-aa c, uitind cA ne aflam lIng stpmnul nostru
sultanul, ne-am apucat s ne facem unii pe alii
ba curlangii, ba pui de lele, ba mInctori de zebburi!
Alungat fie Cel-viclean! MInia-i sfetnic pctos, 0, stpIne
al nostru, i-i face pe nite oameni bAne crescuti
s-i piard simtul cuviintei br! Ce ruine pe capul
nostru! Fr de cIrtire, ni se cade s fim osInditi amarnic
de stpinul nostru sultanul!
Tar sultanul Ii IntrebA:
Da ce meserii aveti?
5i Intliub dintre cei trei prieteni sArut pmIntul dmaintea
sultanului i, dup ce se ridic, spuse:
Eu, o, doamne al meu, sint geneaboglu de pietre
scumpe, i rnai toat obtea ma cunoate a fi un invat
druit cu harul eel mai ales in tiinta genealogiilor lapidare!

Tar su1tanu, tare uimit, Ii gri


Pe Allah! tu, judecInd dup privirea ta ponci,
mai degrab ai prea o pramatie, decit un mnvatat. Si-ar
fi Intlia oar cInd a vedea ingemnate Intr-un singur ins
stiinta si drcoveniile! Da, oricurn ar fi, poi tu s-mi
spui ce-i aceea...

Cind povestea ajunse aid, Seherezada VZU zorli m!jind I,


sfioas, tcu.

O9
Ci Intr-a opt sute douczeci i aptea noapte

Urm:

...Da, oricum ar fi, poi tu smi spui ce-i aceca genealogie


lapidar?
i el rspunse:
Este tiinta obIriei i a soiului pietrelor nestemate,
i este arta de a le osebi, de la Intlia arunctur de ochi,
dintre pietrele calpe, i de a le cunoate unele de altele
numai vzIndu-le i pipindu-le.
i sultanul se minun: ,,Ciudat lucru! Da am S-j
pun priceperea la cercare, i am Sa-j cmnthresc harul!
i se Intoarse Inspre eel de al doilea mInctor de hasis
i Ii intreb
Da tu ce meserie ai?
i insul eel de al doilea, dupa ce srut pmmntul
dinaintea sultanului, se ridic i spuse:
Eu, 0, rege al vremilor, sInt genealogiu de cai.
i sInt socotit indeobte drept omul ccl mai Invat
printre arabi in Ce privete cunoaterea soiului i a obIriei
cailor. Intrucit, de Ia cea dintli arunctur de ochi,
pot, i fr ca s ma ine1 vreodat, s judec dac un cal
vine din tribul nearnurilor lui Anazeh, on din tribul celor
ai Iui Muteir, on de la ai lui Beni-Khaled, on din tribul
lui Dafir sau al lui Jabal-ammar. i tiu s ghicesc,
fr de gre., dac a fost crescut pe podiuri1e cele de
sus ale Nedjedului, on in inima punilor Nefuduluj j
dac-i din soiul Kehilan .El-Ajuz, on Seglawi-Jedran,
on Scglawi-eifi, on Hamdani-Sirnri, on Kehilan El-Krus.
i pot s spun deprtarea Intocmai, in numr de picioare,
pe care poate s-o strbat calul acela Intr-un anume rs210
timp, lie la galop, fie Ia buiestru, lie la trap zorit. Si
pot s dezvluiesc bolile tainice ale calului, i bolile pe
care are s le aib, i s spun de ce beteug i-au murit
i tata, i mama, i strrnoii toi, pIn la a cincea spit
In urm. 5i pot s vindec bolile socotite Ca fr de leac
ale cailor, i s pun iari pe picioare un animal care
Ii trage sufletul. Iact, o, rege al vremilor, numai o
parte din ceea ce tiu, intrucIt flu cutez, de team s
nu-mi laud peste msur vredniciile, sa-ti Insiruiese si
alte amnunte ale tiinei mele. Ci mai tiutor este Allah!
5i, dup cc vorbi astfel, ls ochii In jos Cu sfialA, temenindu-se
dinaintea sultanului.
Jar sultanul, ascultind i auzind, se rninun: ,,Pe
Allah! s fii i invt,at, i punga, mare minune! Da
am s-i cercetez eu stranic spusele i am s-i pun la
Incercare tiinta cea genealogiceasc ! Pe urm se Intoarse
Inspre eel de al treilea genealogiu i ii intreb:
Da tu, bre al treilea, care ti-e meseria?
Jar eel de al treilea mInctor de hai, care era eel
mai viclean dintre ei, rspunse, dup temenelile de cuviin1
:
0, rege al vremilor, Indeltnicirea mea este cea mai
aleas, fr de tgad, i cea mai anevoioas. IntrucIt,
dac tovarii rnei, aceti doi invtai aci de fa, sint
genealogiti de pietre i de cai, eu sInt genealogist pen-.
tru spita omeneasc. 5i dac tovarii mel sInt niste
Invtati dintre cei mai de seam, eu trec drept cununa
de pe capul br, neIndoielnic. IntrucIt, o, doamne al meu
Si cunun a capului nostru, eu am puterea de a cunoate
obiria adevrat a semenilor mei, flu numai obirsia br
mrturisit, ci i pe cea nemrturisit, aceea pe care pIn
i mama copilului de-abia dac poate s-o tie i de care
tatl habar nu are, indeobte. Afl, Intr-adevr, Ca numai

211
dac m uit o data Ia un om i numai dac Ii aud o dat
sunetul glasului, eu pot, fr de ovire, s-i spun daca
este fiu de cirept on fecior din flori, i sii-i spun, pe
deasupra, dac ttine-su i maic-sa au fost copii le-
giuii on odrasle dintr-o impereehere nesfintit, i
s-i dezvluiesc pravilnicia on nepravilnicia zamislinii
ncarnului Intreg, pIfi sus la printele nostru Ismail
ben-Ibrahirn cu ei cu amIndoi fie numele lui. Allah
i binecuvintarea cea mai aleas! 5i pot In felul acesta,
datorit tiintei cu care rn-a druit Atoateimparitoru1
preamrit fie el! si deschid ochii la multi dintre
domnii cei man asupra obIriei alese a naterii br, Si
s le dovedesc, cu dovezile cele mai apriate, c flu sInt
decit rodul unei impreunari a mamei br fie cu vreun
cmilar, fie cu vreun mgrar, fie cu vreun buctar, fie
cu vreun hadImb caip, fie cu vreun harap negru, fie cu
vreun rob c toti robii, on cu ceva de soiul acesta. Si
dacit, o, doamne al meu, fptura pe care o cercetez este
o femeie, tot a5a pot, numai uitIndu-rn la ca prin iamacui
de pe fata sa. s-i spun i spia, i obiria, si pIn
i mesenia priniior ei ! 5i iat, o, rege al neamunilor,
nurnai o parte din ceea ce pot eu, IntrucIt tiinta genealogiei
omeneti cste atita de Intins IncIt ar tebui. spre
a-ti Insirui numai felunitele ei rarnuri, sa ne petrecern
aid ziua toat, cu necioplita mea InfLitisare sub ochjj
stpinului nostru sultanul. 5i-aa c, o, doamne al rneu,
bine vezi c iina mea cste thai de minunare, i Inci
cu mult, decIt cea a sotilon mei, acesti doi invut,ati de
colea; ca nici Un om pe fata pamIntului nu stipineste
stiina aceasta mai deplin decIt mine. Ci toat tiinta de
Ia Allah ne vine, toat pniceperea este un han de Ia mninimia
sa, jar darul lui cel mai de pre este tot virtutea
umi1inei
5i, dupA cc vorbi aa, cel de al treilea geneabogiu Isi
las ochii in jOS cu sfial, temenindu-se iartii, i se
trase Indrt intre tovarii si rInduii cliriaintea re
gelui.
Jar regele, pIn peste poate de uimit, Ii zicea: ,,Pe
Allah, ce lucru nemaipomenit! Dac laudele stora trei
sint intemeiate, acestai, fr dc nici o indoial, invta
tul ccl mai grozav din vremurile noastre i din toate
vremurile! Am s-i tin, aadar, pe aceti trei genealo
giti la saraiul meu, pint ce s-o ivi vreun prilej care s
ne ingduie a le pune la incercare priceperea cea uluitoare.
Si dac laudele br au s se dovedeasc fr de temei,
eapa Ii ateapt !
5i, dup ce vorbi astfel Cu sine Insui, sultanul se In
toarse inspre vizirul su eel mare i Ii spuse:
S lie PZiti Cu grij aceti trei invati, dIndu-li-se
o odaie in sarai, precurn i un tam de pline i de came
pe zi, i ap cit or vrea!
5i porunca fu Indeplinit pe clip pe data. Jar cei trel
prieteni se uitar unul la altul, zicinduii din ochi: ,,Ce
drnicie! N-am mai auzit pomenindu-se vreodat despre
vreun rege care sA lie tot atIta de mrinimos ca regele
acesta, i tot atita de inelept! Ci, pe Allah! nu degeaba
sintern noi geneabogiti. 5i-are s vin i ceasul nostru,
mai degrab on mai tIrziu!
Jar in ceea cc ii privete pe sultan, apoi prilejul pe
care 11 atepta flu zbovi mult pIn ce s se arate. In
tr-adevr, un rege megie ii trimise nite pecheuri tare
scumpe, printre care se afla i o nestemat de o frumu
sete ininunat, alb i strvezie, i cu nite ape mai
limpezi ca ochiul de coco. Jar sultanul, aducindu-i aminte
de vorbele genealogistul lapidar, trimise s-l cheme
i, dup cc ii art piatra, ii ceru s-o cerceteze i s-i
spun curn i se pare. Ci .genealogistul lapidar raspunse:
Pc viata stplnului nostru regele, nici flu am tre
buinA sA cerceteze piatra aceasta pe toate fetele, lie prin
strvezimea ci, fie prin strlucire, nici s-o iau In min,
nici baremi s ma ult la ea. IntrucIt, spre a-i cmntari
213
pretul i frumusetea, flu am trebuint decIt s-o ating
cu virful degetului cel mic de la mina stIng i Unindu-mi
ochii inchisi!
i regele, Inca i mai uluit decIt Intlia oara, Ii zise:
,,Tact, intrun sfIrit, clipa In care avem s-i putem face
socoata laudelor ! i puse piatra dinaintea genealogistu
lui lapidar care, cu ochii inchii, Intinse degetul cel mic
Si 0 atinse uurel. i nurnaidecIt se trase Indrt deodat,
Si isi scutur mina ca de-o rnuctur on ca deo arsur,
i spuse
0, doamne al meu, piatra aceasta este fr de nici
un pre, Intrucit, flu numai c flu este din soiul cel curat
al nestematelor, da mai are i un vierme in inima ei
i sultanul, la vorbele acestea, simti mInia curn II d
pe nas, i strig:
Ce tot Indrugi tu, o fecior de codo? Au tu flu
tii Ca piatra aceasta are nite ape minunate, strvezii
Intru totul i pline de strlucire, i c o am in dar de !a
un rege dintre cei mai man?
i, nemaiascultInd decit de suprarea lui, ii chem pe
slujbaul care avea in seam eapa i ii spuse:
Strpunge-1 prin fund pe mincinosul sta nevolnic!
i s1ujbau1 cu eapa, care era un unia pIn peste
fire, 11 Infc pe genealogist i ii slt ca pe o psric,
i se i pregtea sa-l inigluiasc, strpungIndu-i ceea
cc avea de strpuns, cInd vizirul cel mare, care era un
btnIn pun de chibzuin i de msur i de bun simt,
ii spuse sultanului
0, rege al vremilor! De bun seama, omul
acesta pesemne Ca i-o fi ludat prea mult priceperea, iar
lauda de sine este Intrutotul de osIndit. Da poate c ceea
ce a mrturisit n-o fi chiar cu totul lipsit de temei, i,
dac ar fi aa, moartea flu ar fi indeajuns de Indrepttit
dinaintea stpInului lumilor. Or, o, doamne al rneu,
viaa unui om, oricine ar fi el este mai de pre decIt piatra

214
cea mai scump, i cIntrete mai mult in terezia Atoatecumpnitorului!
Pentru aceea, este mai bine s amli
osinda omului acesta pIn ce se va face dovada. Jar dovada
flu se poate dobindi decIt sprgind piatra aceasta in
dou. i aturici, dac viermele se afl In inima pietrei,
spusele omului se vor adeveri; dar dac piatra este
nevtmat Si fr de nici o meteahn in lAuntrul ei,
pedeapsa lui s fie Indealungita i sporit de s1ujbauI
Cu eapa.
5i sultanul, dind dreptate vorbelor vizirului su, spuse a
S fie despicat in dou piatra aceasta!
5i piatra fu sparta pe data. Jar regele i toi cei de
fat rmaser pIn peste poate de uluiti cind vzur ivindu-se
un vierme aib din chiar inima nestematei. 5i vier
mele acela de cum ajunse afar, se aprinse singur i se
mistui intr-o clipit, fr a lsa nici cea mai uoar
urm a treceril lui pe-acolo.
Or, dup ce se dezmeteci din tulburarea lui, sultanul
11 Intreb pe genealogiu:
Da cu ce ai putut tu s-ti dai seama Ca In inima
pietrei se afl viermele acesta pe care nici unul dintre
noi nu a izbutit s-1 vad?
Cu agerimea vederii ochiului pe care ii am in vIrful
degetului rneu eel mic, i cu simticiunea acestui degeb
la cldura i Ia rceala pietrei acesteia:
Si sultanul, minunat de tiinta i de iscusinta lu1,
spuse slujbau1ui epei:
D-i drumul!
5i adug:
S i se dea pe ziua de astzi un tam de pline t
de came indoit, i ap cit o vrea!
5i-aa cu genealogistul lapidar!
Ci in ceea ce 11 privete pe genealogistul de cai, iact I
La un timp dupa intImplarea aceasta cu gemma cea
roas de vierme, sultanul primi din afundurile Arabiei,

215
ea rnrturie de supuenie din partea unei marl cpetenii
de trib, un cal murg inchis, de o frumusete .grozav. i,
bucuros de peche, petrecea zile Intregi In grajd, stind
s Sc minuneze de el. i, IntrucIt flu uitase Ca in sarai
se afla genealogistul de cai, Ii trirnise porunca s i se
1nfieze dinainte. i, cind genealogistul se afl inaintea
hal, sultanul ii spuse
Ia ascult, bre, tot te rnai lauzi c te pricepi Ia
cal, aa curn ne-ai povestit flu demult? i te simti in
stare s ne dovedeti tiinta ta in ce privete obIria i
stirpea cailor?
Jar cel de al doilea genealogist rspunse:
Pi de bun seam, o, rege al vremilor!
i sultanul strig:
Ma juruiesc pe adevArul Aceluia care rn-a pus
stpin peste grurnajii slujitorilor sal, i care a spus fun
telor i lucrurilor: ,,Fii ! pentru ca ele s i fie, c
daca are s se iyeasca o grea1 sau o nepotriveal, sau
o mncurctur cit de mica in spusele tale, am sa te dau
morii cu cea rnai rea moarte!
Jar omul raspunse:
Ascult i m supun!
i sultanul spuse atunci:
S fie adus calul dinaintea genealogistului acesta!
i cInd calul cel de soi se afl dinainte-i, genealogistul
arunc asupra-i o privire, numaj una, pe urm se incrunt
la chip, zImbi i spuse, Intorcindu-se inspre sultan *
Am vazut i rn-am dumirit!
Jar sultanul intreb
Ce ai vzut, bEe, i cum te-ai dumirit ?...
CInd povestea ajunse aid, $eherezada vzu zorii mijiwl 1,
Lfioas, tcu.
Ci intra opi sute douczeci i opta noapte
Urin: -

...genealogistul de cai arunc, aadar, asupra calului


cel de soi o privire, numai una, pe urm se Incrunt la
chip, zimbi i spuse, Intorcindu-se inspre sultan:
Am vzut i m-am dumirit!
Jar suitanul Ii intreb:
Ce ai vzut, bre, i cum te-ai dumirit?
Jar genealogistul rspunse:
Am vzut, o, rege al vremilor, Ca acest cal este
Intr-adevr de o frumusete rar i de Un St)1 strlucit,
c liniile fpturii lui sInt bine potrivite i c umbletul
ii este pun de fal, Ca este cit se poate de puternic i
de o vioiciune desvIrit, c spata e tare gingaa, gru..
mazul minunat, crupia dreapt, rmurii oteliti, rd
cina COZij fudul i Inchipuind un arc fr de cusur,
cu coada grea, stufoas i mturInd pmIntul; jar in
ceea ce privete capul, i-acesta are toate semnele osebitoare
care slut cpetenie la capul unui Cal din trile
arbeti: este larg, i flu mic, bine croit In pari1e de
sus, cu o departare mare de la urechi Ia ochi, cu depr-.
tarea mare i de Ia un ochi la altul, i cu o deprtare cit
se poate de mica Intre urechi; iar partea de dinainte a Ca
pului este boltit; jar ochii Ii sInt bulbucati i frumoi
ca ochii de gazel; jar pielea Imprejurul ochilor este
fara de par i neted intru totul, i neagr, i gingalucioas;
jar osul obrajilor este lung i subtire, jar cel
al flcii este vdit ; jar fata, inspre josul ei, se Ingusteaz
numaidecIt i se rsfrInge aproape ca un gurgui pIn Ia
marginea buzei; jar niirile, cInd stau linitite, slut totuna
Cu fata i parc n-ar fi decit o despiCtur subtire; jar
Ia gur buza de jos este mai lat decIt buza de sus; iar
217
urechfle sInt largi, lungi, subtiri i ginga tiate, a ure
chile de antilop; Intr-un sfIrit, este un animal minu
nat intru totul. Jar culoarea lui murgInchis este sultana
culorilor. i fr de nici o indoial, calul acesta ar
fi ccl mai dintli cal de pe pmint, i nicieri flu i s-ar
putea gsi perechea, de n-ar avea Ufi cusur pe care ochii
mci i I-au i dibuit, 0, rege al vremilor!
Dup ce auzi zugrvirea aceea a calului care ii era
drag, sultanul dintru-ntIi rmase minunat, mai cu seam
dat fund acea singur -privire pe care genealogistul o
aruncase Intr-o doar asupra bidiviului. Da cind 11 auzi
c pomenete de un cusur, ochii lui fulgerar, pieptul i
se incrincen, i, cu un glas ce tremura de minie, 11 intreb
pe genealogist:
Ce blmjeti tu, ma, pramatie afurisit? $i ce-mi
Indrugi despre vreun cusur la un cal atIt de desvirit
i care-i cea mai proaspt mldit din cea mai aleas
stirp din Arabia?
Jar genealogistul, fr a se fistici, rspunse
Dc vreme ce pe sultan ii supr vorbele robulul
su, robul nu are sinai spun nimic!
lar sultanul rcni
Ba s spui ce ai de spus!
Jar omul rspunse
Nu am s vorbesc decIt dac regele Imi f
gd1Liete slobozenia!
i regele spuse:
Vorbete, dar, i s nu-mi tinuieti nimic!
Atunci genealogistul spuse:
AfI, o, maria ta, c acest cal este dintr-o stirpe
curat i aleas, dup tatl lui, da numai dup tatl lui!
In cc o privete pe maic-sa, nu cutez s vorbesc!
lar regele, cu chipul schimonosit, strig:
Cine-i, dar, maic-sa? D zor de ne spune!
lar genealogistul spuse:
Pe Allah, o, doamne al meu, mama aeestui cal
minunat este dintr-un soi de vieuitoare cu totul osebit.
IntrucIt flu este 0 iap, ci o bivolit de mare!
La vorbele acestea ale genealogistului, sultaflul se
minie pin peste marginile miniei, i se umfl, pe urm
Se desumfl, i dintru-ntii flu putu s rosteasc o vorb.
Jar pin la urm strig:
0, dine de genealogist, moartea ta-i mai de ales
decit viata!
Si ii fcu semn slujbaului care avea in grija sa eapa,
spunIndu-i:
Strpunge-i fundul genealogistului sta!
5i huidum de ttIne al epelor Ii ridic pe genealogist
in brate i, punIndu-l cu fundul In vIrful eel strpungtor
cu pricina, sta s-l lase s cad In ea cu toat
greutatea, pentru ca pe urm s InvIrteasc scripeii suitori,
cind vizirul eel mare, om druit cu duhul dreptii,
11 rug pe rege s zboveasc oleac osInda, spunindu-i:
0, doamne stpIne al meu, genealogistul acesta de
bun seam c este zticnit de vreo nesbuinl de minte
i de vreo slbiciune de judeeat, dac se Incumet asa
s-l fac pe calul acesta curat s se trag clintr-o mama
care ar fi 0 bivoli de mare. melt, spre a-i dovedi limpede
c i se cuvine osInda, este mai binc s-l chemi aici pe
grjdarul care a adus calul din partea cpeteniei de tnbun
arbeti. 5i stpInul nostru sultanul s-l intrebe,
de fat eu genealogistul acesta, i s-l pun s ne arate
pungua In care se afl senetul de natere al calului Si
in care este insemnat stirpea i obIria lui; intrucit
tim c once cal de singe ales trebuie s poarte legat
la gIt o pungut, cu Insuinile i cu strmoii lui!
Jar sultanul spuse
Nu st nimica Impotniv!
Si dete porunc s fie adus dinainte-i grjdarul cu
pricina.

219
CInd ajunse dinaintea sultanului 1 cind auzi i pricepu
ce i se cere, grjdarul rspunse:
Ascult i ma supun! i iact pungua!
i, scoind din sin 0 pung de piele impodobit si
batutt cu peruzele, i-o dete sultanului care Ii deznod
nurnaidecit bierile i scoase o hirtie pe care erau asternute
peceile de la toate cpeteniile tribului unde se
nascuse calul, i mrturiile de la toti martorii care fusesera
de fat la insmintarea mamei de ctre tat. lar
hirtia aceea dovedea, pIn la urm, e acel cirlan avea
ca tat un armsar de singe curat din stirpea SeglawiJedran,
iar ca mama 0 bivolit de mare pe care armAsarul
0 gsise, intr-o zi cind gonea pe tarmul mrii, Si
c 0 Insminase de trei on, dup ce nechezase pe ea
intr-un chip ce flu mai Ingduia tgd. 51 se spunea acolo
ci bivo1ia aceea de mare, prins de clreti, ftase la
soroc rnInzul acela murg-inchis, i c ii alAptase vreme
de un an, In mijiocul tribului. 5i-aceasta era, pe scurt,
dovada cuprins In senet.
DupLi ce ascult citirea acelui senet, pe care io fcuse
Insusi vizirua eel mare, i iniruirea numelor seicilor i
a martorilor care ii pecetluisera, sultanul rmase neclu-.
merit pin peste poate de un fapt atit de ciudat, i, totodata,
tare uluit de tiina nazdraveneasca i fr de gre a
gcnealogistului de cai. 5i se intoarse Inspre slujbaul cii
eapa i ii spuse
Ia-i indrt de pe podina scripetuluf!
5i, de indat ce 11 vzu iari pe picioare dinaintea-i
sultanul ii intreb pe genealogist:
Cum de ai putut tu, numai dintr-o privire, s
cunoti i stirpea, i obIria, i insuirile, i naterea ar
msaraului acesta? TntrucIt spusele tale s-au dovedit
Intemeiate, pe Allah! i s-au adeverit intr-un chip de
netgduit. Grabete-te, dar, de ma dumirete din care
semne al cunoscut rneteahna bidiviului acesta strlucit!
tar genealogistul rspunse
Treaba-i uoar, o, doamne al meu! Nu am avut
deci.t s ma uit la copitele calului. Ear stpInul nostru flu
are decIt s fac aa cum am fcut eu.
i regele se uit la copitele murgului i vzu c erau
despicate, scortoase i lungi, ca ale bivolilor, in bc s fie
dintr-o bucat, uoare i rotunde ca ale cailor. i sultan.ul,
la privelitea aceea se minun:
Allah este atotputernic!
i se Ifl:toarse inspre slujitori i le spuse:
S i se dea astzi acestui Invatat genealogist un
tam Indoit de came, precum i dou porii de pline, i
ap cit va voi! i-atita cii el! Ci In ceea ce ii privete
pe geneabogistul de neamuri de oameni, Cu acesta treaba
fu Cu totul altfel.
Tntrucit sultanul, dup ce vzu cum se petrecuser
cele dou IntImplri fr de asemuire, datorate dezva
luirii celor doi genealogiti, cii gemma care avea un vierme
In inima ei i cu murgul nscut dintr-un armsar de
singe safi i dintr-o bivolita de mare, i dup ce se incredintase
cu ochii lui de tiinta nazdravana a celor doi,
Ii zise: ,,Pe Allah! flu tiu, da socot c al treilea mie1
trebuie s fie un invat Inca i mai nzdrvan! i cine
tie de n-o avea s ne dezvluie ceva de care noi habar
flu avem ! i porunci s fie adus pe bc dinaintea sa,
i ii spuse
Pesemne ci Iti mai aminteti, bre, despre ce te-ai
laudat de fata Cu rnrne in privina priceperil tale de genealogist
al stirpebor omeneti, cu care tii s dezvaluieti
obIria adevrat a oamenilor, aceea pe care pIna i mama
copilului de-abia dac poate s-o bnuiasc i de care tatl
habar flu are, Indeobte. i Ia feb pesemne cii mai tii
minte cum te-ai Impaunat cu 0 laudii ca aceasta In priyinta
femeibor. Aa melt doresc sii aflu de la tine dacii
Q21
mai struieti in spusele tale i dae eti gata s le dovede
ti dinaintea ochilor notri?
51 genealogistul de stirpi omeneti, care era eel de
al treilea mInctor de hai, rspunse:
Aa am spus, o, rege al vremiior, i strui in spusele
mele. 5i Allah este eel mai mare!
Atunci sultanul se ridie din scaunul su imprtesc
i ii spuse insului
Vino dup mine!
5i ipochimenul porni dup sultan, care ii duse In
harem impotriva obiceiuiui su, Ins numai dup ce le
prevestise pe cadine prin hadimbi s-i pun iamacele
i s-i acopere fata. 5i cInd amIndoi ajunserA in iatacul
druit cadInei dragi In vremea aceea, sultanul se intoarse
Inspre genealogist i Ii spuse:
Srut pmIntul dinaintea stpInei tale i uit-te
la ea, ca s-mi spui pe urm ce-ai vzut!
5i mInetorul de hai ii spuse sultanului, dup ce
srut pmintul dinaintea cadInei:
Am cercetat-o, o, rege al vremilor!
Or, el flu fcuse decit s arunce Inspre ea o privire,
una numai, i nimic mai mult.
Jar sultanul ii spuse:
Dac-i aa, hai dup mine!
5i iei, iar genealogistul porni dup el, pIn ce ajunser
In sala domneasc. 51 sultanul, dup ce porunci s piece
toat lumea din sal, rmase numai cu vizirui su eel
mare i cu genealogistul, pe care 11 intreb:
Ce ai vzut la stpIna ta?
51 el rAspunse:
0, doamne ai meu, am vzut o femeie druit Cu
nun, cu farmece, cu gingie, cu prospeime, cu sfiiciune,
i cu toate Insuiri1e i toate desvIririle frumusetii. 5i,
hotrit! flu s-ar mai putea don nimie la ea, intrucit are
toate darurile ce pot s le vrjeasc inima i s inseni-
neze ochii i, din once parte ai privi-o, este Intru totul
222
potrivit i frumos Inchipuit; i, hotrIt! dac e sA
judec dup ce se ved i dup isteciunea care ii insuflee
te privirile, trebuie s aib In luntrul luntrului ci
toate Insuiri1e cele de rivnit, ca iscusint i ca minte.
Jact ce am vzut la aceast stpIn i crias, 0,
doamne al meu! Tar singur Allah este atoatetiutor!
Ci sultanul strig iari, spunind:
Nu-i vorba de toate astea, 0, genealogistule, cl-i
vorba s-mi spui ce ai vzut in privina obirdei stpInei
tale, preacinstita mea cadIn...

CInd povestea ajunse aid, $eherezada vzW zorii mijind i,


sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute douzeci i noua noapte

Urm:

...Dup cc genealogistul ii spuse sultanului: ,,Tact


cc am vzut in aceast doamn i stpIn, o, doamne al
meu, ci Allah este atoatetiitor ! sultanul Ii spuse
Nu-i vorba de toate astea, o, genealogistule, ci-i
vorba s-mi spui cc ai vzut in privina obIriei stpinei
tale, preacinstita mea cadin!
i genealogistul, luInd deodat o mnfiare supus i
cuminte, rspunse:
Aceasta-i 0 treab ginga, 0, rege al vremilor,
i flu stiu dac se cade s vorbesc on s tac!
i sultanul strig:
Hal, pe Allah! nu am poruncit s vii decIt ca
s vorbesti! Haide, scoate ce ai de scos, si cIntrete-ti
vorbele, o, mielnicu1e!

223
mr genealogistul, fr a se tulbura, spuse:
Fe viaa stpinului nostru, cadina aceasta ar Ii
fptura cea mai desvirit dintre toate fpturile liii
Allah, de n-ar avea un cusur din natere, care ii stric
desviriri1e!
Cind auzi spusele acestea de la urm i vorba ,,cusur,
sultanul, incruntind sprincenele i npdit do minie,
Ii trase pe datll iataganul i se repezi la genealogist,
sfl-i reteze capul, rcnind:
0, duine i pui de dine, de bun seam c ai s-mi
spui c aceast cadIn a mea se trage din cine tie ce
bivolit de mare, sau Ca cine tie ce vierme o mai fi
avind in ochiul ei on In alt parte! A, pui dintr-o mie
de incornorai ai nerusinarIi, sabia aceasta are sa-ti
amestece lungimea cu lll1imea!
Si 1-ar fi fcut s bea dintr-o sorbitur moartea fr
de cruare, dac vizirul eel chibzuit i drept flu s-ar fi
aflat acolo spre a-i abate bratul i a-i spune:
0, dornne al meu, este mai bine s nu curmi
viaa acestui om pin a flu te Li incredinat de nelegiuirea
Iui!
Tar sultanul 11 intreb pe bietul acela, pe care 11 dobo-.
rise la pmInt i 11 tinea sub genunchi:
Ei, hal! vorbete! Care-i cusurul pe care 1-ai
aflat la cadIna mea?
5i genealogistul de oameni raspurise, tot cu glas Iini
tit
- 0, rege al vremilor, stpina mea, preaaleasa ta
cadmn, este un lucru mIndru Si desvirsit, da maica ei a
fost dntuitoare de bIlci, o muiere sloboda din tribul cel
rtcitor al Ghaziylor, o fiic de prostituat!
La vorbele acestea, minia sultanului se fcu atIt de
arnarnic melt rcnetele i se impotmolir in fundul gitu224
1W. Si numai dupA un rstimp izbuti s maT griasc,
spunindu-i vizirului su:
D fuga i adu-mi--l aici pe printele cadinei mele,
ba.-ceauu1 palatului!
$i 11 inea mai departe sub genunchi pe genealogist,
care era eel de al treilea minctor de hai. 5i cInd tatl cadinei veni, sultanul rcni:
Vezi eapa ceea on n-o vezi? Ei, dac flu vrei s te
vezi In virful ci, grbete de-mi spune care-i adevrul
in ce privete natcrea fetei tale, cadIna meal
$i ba-ceausul palatului, pirintele cadInei, rspunse I
Ascult si ma supun!
5i spuse:
Afl, o, doamne i stpine al meu, c am s3-t,i mr
turisesc adevrul, care-i singura mIntuire. In tinereele
mele, eu am dus viaa slobod a pustiurilor, i drumeearn
insotind caravanele care Imi plateau dabila de trecere pe
la otacurile tribului mcu. Or, intr-o zi, pe cmnd aezasem
tabr lIng fIntina Zobeidei milele i blagoslovenia
lui Allah fie asupru-i ! iacit c trece o ceat de fernei
din tribul eel rtcitor al Ghaziylor, ale cror fete, de curn
ajung mai rnricele, se vind brbatilor de prin pustiurl,
hoinrind de Ia un trib la altul i de la un otac la altul,
negutorindu-i pe la flaeai draganelele i priceperea Ia
iubit. $i ceata aceca a ezut Cu noi vreme de cIteva zile,
i pe urrn ne-a lsat spre a se duce i pe la eei din
tribul rnegic. Si iact Ca dup plecarea br, cind dc se
i afinu dincolo de vederile noastre, dau de-o fetit, de
vreo cinci anisori, ghemuit sub un porn, pe care maic-sa,
o Ghaziya, pescmiie Ca 0 pierduse on o uitase in oaza
de Iing fintina Zoheidei. $i, Intr-adevr, o, doarnne cj
stpIne al meu, fetia aceea, oachee ca o curmal coapt,
era atit de mititic i de frumuic melt hotrii, acolo
pe 1, s-o iau in seama mea. 5i, macar c era sperioas
ca o cpri slbatic ieita intIiai data din pduri, izbutii
s-o domesticese i o Incredintai mamei copiilor mci, care

22
,o crescu ca i cum ar fi fost fata ei. 5i crescu printre nol
i se fcu atit de frumoas IncIt, cind ajunse mare, nici
o copil de prin pustiuri, oricit de frurnoas ar fi fost,
nu se putea aserhui Cu ea. Jar eu, o, doamne al meu, imi
simeam inima iipit de fat, i, nevroind s ma impreun
cu ea in chip nelegitim, o luai de soie dupa pravil, i
ma insurai cu ea, macar c era de obIrie ticloas. 5i,
din mila lui Allah, Imi drui fta pe care tu ai binevoit
s i-o alegi de cadin, o, rege al vremilor! Si acesta-i
adevrui despre mama fiicei mele, i despre neamul Si
obIria ei. 5i ma juruiesc, pe viata prorocului nostru Ma
homed Cu ci fie rugciunea i pacea! c flu am ad
gat nici o vorb mai mult la adevrul acesta, i c nu
am rostit nici o vorb mai puin. Ci Allah este cel mai
adevrat i numai ci este desvirit.
Dup ce auzi mrturisirea aceasta fr de ascunziuri,
sultanul se simi uurat de gindul amar i de ingrijorarea
cea plin de durere. Intrucit Ii nlucise Ca dulcea lui
cadIn era fata vreuflei prostituate din neamul fiicelor
Ghaziylor, i iact c afla tocrnai dimpotriv, devreme
cc, macar cA era o Ghaziye, mama ci fusese fecioar pin
la mritiu1 cu baceauu1 palatului. 5i-atunui se ls
cuprms de uimirea pe care i-o priciuuia tiina iscusitului
genealogist. 5i ii Intreb
Da cum ai fcut tu de-ai ghicit, o, Invatatule, Ca
aceast cadin a mea este o fiic de Ghaziya, fat de
dntuitoare, fat, la rmndu-i, de femeie a plcerilor?
5i genealogistul minctor de hai rspunse:
lacata! Mai intii, a fost tiinta me: ci num
Allah este atoitetiitor! care m-a dus pe calea acestei
descoperiri. 5i-apoi, a fost faptul c toati femeile din
neamul Ghaziya, ca i cadIna ta, au sprtnccnele foarte
groase i Ingemanate Ia rdcina nasului, (;j mai au, ca
i ea, ochii Cci mai amarnic de negri din Arabia!
5i regele, minunat de toate cite auzise, flu vroi s-1
lase pe genealogist s piece fr a-i da o dovad apriat
espre multumirea sa. Se rsucl, aadar, Inspre slugile
care se mntoarser, i le spuse
S-i dati acestui Invatat de seam un tam Indoit
de came i dou piini pe zi, precum i ap pe sturatele!
i-aa cu genealogistul de neamuri omenpti. Da atIta
flu este tot, caci flu s-a sfIrit.
Intrucit sultanul, a doua zi, dup ce ii petrecuse toat
noaptea cugetind la cele ce svIrsiser cei trei ortaci i
la adincimea priceperii br la osebitele feluri de genealogii,
Ii zise in sinei: ,,Pe Allah! difl cele ce mi-a spus genealogistul
de stirpe despre obiria i neamul cadinei mele,
flu-i mal rimine decit s fie numit omul eel mai invtat
din Imprtia mea. Ci, mai intli, tare a vrea s tiu ce-ar
putea s-mi spun despre obiria mea, care sInt sultan
i coboritor dintr-un ir de regi ! i gindul i se preschimb
In fapt in chiar clipita aceea, i porunci s fie
adus iari dinainte-i genealogistul de stirpe omeneti,
i ii spuse
Acum, o, taic al tiintei, cInd flu mal am nici un
temei s ma indoiesc de vorbele tale, tare a vrea s
te aud grindu-mi despre obIria mea i despre obIria
neamului meu irnprtesc!
Jar el rspunse:
Pe capul i pe ochii mel, o, rege al vremilor! da
nu pln a nu-mi fgdui ocrotirea ta! Cci spune zicala!.
,,Tntre mInia sultanului i gItul tu aterne deprtare,
i las-te mai degrab In lips osIndit ! Or eu, o, stpine
al meu, sint cam sirntitor i ginga, i imi place mai degrab
o teapA cu care s flu prea am treab, decIt o
eap care nu te mai scap i care te Ineapa.
Jar sultanul ii spuse:
Pe capul meu! Ii daruiesc ocrotirea si, once vei
.avea a spune, eti iertat dintru bun mnceput!
Si ii arunc nframa ocrotirii.

227
Tar genealogistul ridic de jos nframa ocrotirli, T
spuse: Dac-i aa, o, rege al vremilor, ma rog tie s flu
ai In sala aceasta pe nimeni altul In afarA de noi doi!
Jar regele intreb:
Da pentru Ce, bre, omule?
El spuse:
Pentru c, o, stpine al meu, Allah eel atotputernic,
printre binecuvintatele lui nume, mai are si nu
rnele de ,,Tnvluitorul, IntrucIt Ii place s invluiasc
In vluriie tainei lucrurile a cror dezvaluire ar fi pri
mejdioas!
i sultanul porunci la toat lumea, pin i viziruiui
u eel mare, s ias din saiL
Atunci genealogistul, aflindu-se singur, singurel cu
sultanul, se duse lIng el i, plecinduse Ia urechea sa,
ii spuse
0, rege al vrernilor, flu eti decIt un copil din lion
i de ru soi... /
CInd povestea ajunse aid, eherezada vzu zorli mijind I,
Lfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute treizecea noapte

Urm :

Atunci genealogistul, aflInduse singur, singurel cu


sultanul, se duse iIng ci, i plecIndu-se la urechea sa,
Ii spuse
0. rege al vremilor, flu eti decIt un copil din hon
i de ru soi!

28
Cind auzi vorbele acestea npraznice i de-o cutezant
nemaiauzit, sultanul se Inglbeni cu totul i se schimb
la chip; i miinile ii cazura frinte; i ii pierdu auzul
i vzul; i se fiicu de parc era beat de yin; i se cltin,
cu spume la gur; i, pIn la urrn, se prbui la pmlnt,
i rmase rnult vreme In starea aceea, fr ca genealogistul
sa tie Intocrnai dacA era mort de-a binelea, on
numai pe jurntate, on dae mai tria. Ci, intr-un sfIrit,
1i veni in fire i, dczmetecindu-se i dobIndindu-i iari
sirnt,irile, se Intoarse inspre genealogist i ii spuse
Acum, bre, pe adevrul Aceluia earele rn-a pus
deasupra grumazurilor slujitorilor si, dac spusele tale
mi se vor dovedi intemeiate, i dacA am s capt meredin
area aceasta, cu dovezi apriate, sint hotrit, fr
putinl, i fr chip de rzgindire, s ma lepd de scaunul
clomniei de care nu a mai fi volnie, i s ma dezbrac
de puterea mea Irnprteasc pe care am s ti-o tree
tie. Intrucit tu eti eel rnai druit, i nimenea nu s-ar
pnicepe ca tine sA se fae vrednic de o stare ca aceasta.
Da dac avi s dau de rnineiun la captul cuvintelor
tale, am s te sugrum
5i genealogistul rspunse:
Ascult i ma supun! Si flu am nimica impotriva!
Atunci sultanul, ridicindu-se In picioare, fr de amI-.
nare i fr de zbav, se repezi inspre iatacul sultanei
valid, cu sabia in min, i intr, i zise:
In numele Aceluia carele a Inaltat cerul i 1-a despn1
it de ape, dac flu ai sa-mi rspunzi cu adevarul la
ceea ce urn s te Intreb, am s te toe bueIe1e cu sabia asta!
$i roti sabia, bulbucind nite ochi de foc, i spumegind
de turbare. Tar sultana valid, inspimIntat si mabu
it totodat de asemenea vorbe atIta de puin obinuite,
stnig
Numele lui Allah fie cu tine i asupra ta! Lini
tete-te, o, copilul meu, i Intreab-m despre tot
229
ce vrei s tii, cci flu am s-t,i rspund decit dup poveele
Adevrului!
i sultanul ii spuse:
Atunci grbete de-mi spune, fr nici un fel de
ocoli i de tilcui, dac eu sint fiul suitanului, tatl meu,
i dac sInt din spia Imprteasc a strrnoilor mei.
Cci numai tu poi s-mi dezvluiesti aceasta!
Jar ea rspunse:
Am s-ti spun, dar, fr de nici un oco1i, c eti
fiul drept al unui buctar. 5i, dac vrei s tii curn,
iact! CInd sultanul care a domnit inaintea ta, acela
pe care pIn acuma 1-ai crezut tatl tu, rn-a luat de
soie, s-a Impreunat cu mine cumu-i datul. Ci Allah
flu 1-a miluit cu harul rodniciei, jar eu n-am putut s-i
druiesc un motenitor care s-i fac bucurie i si duc
mai departe domnia neamului. 5i cind a vzut Ca flu are
copii, s-a cufundat jntr-o rnihnire care i-a rpit i pofta
de mIncare, i somnul, i sntatea. 5i maic-sa ii tot
dodelea IndemnIndu-l s ia peste mine Inca o solie. Jar
el rnai lu peste mine inca o sotie. Ci Allah flu o dlrui
cu harul zmislirii. 5i iarsi maic-sa Ii pvui sa ia
o a treia scUe. Eu atunci, vzind c pmn Ia urm am s
fiti wuncat pe cea mai de jos treapt, i c de altmiiiteri
starea sultanului nu se urnea din bc, rn-am hotrit
s-mi izbvesc rosturile, izbvind totodat i mostenirea
scaunului domnesc. 5i nu am ateptat decit o imprejurare
prielnic spre a-mi Indeplini gindul cel minunat. Or,
Intr-o Zi, sultanul, care ca i pin aci nu avea nici o
poft de mincare si slbise ru, a avut poft s rnnince
un pui fript. 5i a dat porunc buctarului s taie Ufl uiandru
dintre psrlle inchise in nite cotete sub ferestrele
palatului. Si buctarul a venit s prind puiul din
cotet. Eu atunci, cercetindu-1 hine pe buctarul acela,
1-am vzut cu totul potrivit pentru treaba plnuit, intrucIt
era un flcu tInr, bine fcut i bine legat. 5i

230
aplecindu-m peste fereastr, i-am fcut semn s intre
printr-o u tainic. 5i 1-am ateptat In iatacul meu. Jar
ce s-a petrecut Intre mine i el n-a tinut decit un ristimp
tare scurt, Intrucit, de Indat ce i-a isprtvit treaba, eu
i-am i infipt in inim un jungher. Jar el a czut lat,
cu capu-naintea picioarelor, mort. Si am poruncit slujnicelor
mele de credint s-1 ia s-1 Ingroape tainic Intr-o
groap spat de ele in grdin. $i, In ziua aceea, sultanul
flu a mincat pui fript, i a fost cuprins de o minie mare
din pricina pieiril nelmurite a buctarului su. Ci, peste
nou luni, zi de zi, te-arn adus pe lume, zdravn sntos,
aa cum ai fost mereu. Jar naterea ta a fost prilej de
bucurie pentru sultan, care i-a dobIndit iari sntatea
i pofta de mIncare, i i-a coperit CU hatiruri i cu daruri
pe to1i vizirii, i pe toti credincerii lui, i pe toti cei de
la palat, i a dat nite ospee man i nite petreceri
obteti care au tinut patruzeci de zile i patruzeci de
nopi. 5i-acesta-i adevrul despre naterea, despre spia
i despre obiria ta. 5i ma jur pe Prorocul asupra-i
fie rugaciunea i paea! cii flu am spus decit ce am
tiut. Ci numai Allah este atoatetiutor!
Dup ce auzi istorisirea aceasta, sultnul se ridic
i iei plingInd din iatacul mamei sale. 5i se Intoarse lit
sala domneascii, i ezu jos, dinaintea celui de al treilea
genealogist, fiiri a rosti o vorbii. Jar lacrimile ii curgeau
Intr-una din ochi i ii lunecau printre firele din barba-i
tare lungii. Si, peste un ceas de vreme, ridicii fruntea i
Ii spuse genealogistului
Allah fie cu tine, o, guri a adevirului! ia spune-mi,
cum de-ai putut s vezi cii sint copil din flori i de soi
riu?
5i genealogistul rispunse:
0, stiipine al meu, atunci cind noi trei ti-am dovedit
harunile pe care le aveam, i cind tu ai fost cit se poate
de multumit, ai poruncit sii ni se dea ca risplatii un tam
231
indoit de carrie i de pline, i ap oricit. Tar.eu am judecat,
dupil nevolnicia unei filotimii Ca aceea, i dup felul
nsui al drniciei, c flu puteai fi decit feciorul vreunui
buctar, vlstar de buctar i sInge de bucitar. Intrucit
regii fii de regi flu au obiceiul s cinsteasc un har Irnp
rind came sau alte lucruri de soiul acesta, ci pe cei
hituii ii rspltesc cu daruri strlucite, cu haine alese
i cu bogii necIntrite. melt flu am putut s fac alta
decit s vd obIria ta amrIt de copil din flori, dupi
dovada aceasta fr de tgad. 5i flu este nici un fel de
vrednicie s vezi una ca aceasta!
CInd genealogistul sfIri de vorbit, sultanul se ridica
i ii spuse
Dezbrac-te!
Si genealogistul se supuse, iar sultanul se despuie de
hainele i de mnsemnele sale irnpriteti, i 11 lmbrc cu
ele pe genealogist. $i I spuse s se suie In scaunul de
domnie i, plecindu-se dinainte-i, srut pmIntul intre
miinile lui i i se Inchin ca un supus stplnului su.
$i, pe elip pe data, chema In sal pe vizirul eel mare, Si
pe ceilalti viziri, i pe toti mai-marii imprt,iei, i le
porunci s-1 primeasc pe genealogist ca stpin legiuit al
br. Jar sultanul eel proaspt trimise nurnaidecit dup
prietenii si, ceilalti doi genealogiti rnInctori de hai,
i ii cftni strjeri, pe unul strjer de-a dreapta, jar pe
cellalt strjer de-a stInga lui. Jar pe vizirul eel mare
pin aci ii ls in slujba sa, dat fund duhul lui pun de
dreptate. $i fu un rege mare.
5i-atIta cu cei trei genealogiti!
Ci, In ce ii privete pe sultanul de rnai inainte, apoi
istoria lui deabia incepe. IntrucIt iact. !...

Clad povestea ajunse aid, Seherzada vazu zorii inijirid i,


sfioas, tcu. lar sGra-sa, micua Doniazada, care din zi in zi .i
231
din noapte In noapte se fcea tot mai frumoas I ma! tmplinit
i niai deteapt i ma! ginditoare i ma! tAcut, se ridic pe
jumtate de pe covorul pe care edea ghemuit, i ii spuse:
0, sora mea, cc dulci 1 ce miezoase 1 ce veselitoare i ce
plcute sint vorbele tale!
lar 5eherezada Ii zImbi, o srut i Ii spuse:
Aa-1, da ce sInt ele pe lIng cele ce am s ma! povestesc
in noaptea urmtoare, dac, firete, va binevoi s-mi ingaduie
stplnul nostru regele!
lar sultanul 5ahriar spuse:
0, 5eherezada, s flu te indoieti! Poi, de bun seam, s
ne spui mime urmarea la povestirea aceasta plin de minun4ie
ci care de-abia acuma Incepe. 5i poi, dac flu ecti ostenit, s-i
dai drumul chiar din noaptea asta, atIta de tare doresc s aflu
ce are s i se Intimple sultanului dintil, nscutul acela din flori!
Btu-le-ar Allah pe femeile cele stricate! Ci trebuie s mrturisesc
Ca aici sotia sultanulu!, mama feciorului din Lion, flu s-a
dezmat cu buctarul decit cu un rost curat, i nu ca s-i stirnpore
pojarurile din luntruri. Allah sA-ci intind asupra-j iertarea
lui! Ci cit despre afunisita, i dezmtata, ci fata de catea care a
fcut ce-a fcut cu harapul Massud, apoi ea n-a svlrcit ticiocia
ca s dureze scaunul de domnie al urmailor me!, afurisita! In
veci n-ar mai avea-o Allah Intru milele sale!
Si regele 5ahriar, dup ce rosti aceasta, I1 Incrunt amarnic
sprIncenele i, ultindu-se cu nicte ochi go! i poncii, adauga:
Cit despre tine $eherezada, mncep s cuget c poate n-al
Li la fel cu toate smintitele alea pe care am poruncit s le scurteze
de cap!
lar 5eherezada se plec dinaintea regelul cel crunt i spuse:
Allah s-i alungeasca viaa stpinului nostru i s mi lase
s mal triesc pin inline, ca sa-ti povestesc c -a pit bunul copil
din flori!

5i dup ce spuseacestea, tcu.

233
Ci Intr-a opt sute treizeci i una noapte

Micuta Doniazada Ii zise eherezadei


Allah fie cu tine, o, sora mea! Dac flu ti-e somn, hal, ma
mg tie, grbe.te de ne spune ce-a mai fcut sultanul, copiul din
lion al buctarului!
lar Seherezada spuse:
Din toat inirna i ca pe o cinstire datorat regelui acesta
strlucit, stpinul nostru
i li urm povestirea In felul acesta:

...Tn ceea ce-i privete pe sultanul de mal inainte, apoi


istoria lui deabia incepe, intrucIt iact!
De cum Ii prsi scaunul Imprtesc i domnia In
miiniie celui de al treilea geneaogist, ii puse straiele
de dervi rtcitor i, fr s mai zboveasc cu bun-r-.
masuri, pentru el acurna cu totul zadarnice, si fr sa
ia nimic cu sine, porni Ia drum inspre tara Egiptului,
unde socotea s triasc in uitare i singurtate, cugetInd
la soarta lui. lar Allah Ii meni bun-pace i, dup o cl
tone piin de trud i de prirnejdii, ajunse la Cairo, oraul
strlucit, cetatea cea nernsurat i cea atita de osebit
de orae1e din tara sa, i care ca s-i dai ocol cere pe
puin trei zile i jumtate de umblet. Si vzu Ca oraul
acela era cu adevrat una dintre cele patru minuni ale
lurnii, pe ling podul de la Sanja, farul de la Al-Iskan.dana
i moscheea Omiazilor de la Damasc. 51 se Incredin
Ca poetul era departe de a fi Inflorat frumusetile acelui
ora i ale acelei tan cind spuse:
Egiptule, pinint pUn de minune,
Pe unde e de aur i tdrina,
Cu fluviu-ti sfInt, rodind belug genune,
cu noroclul tdu de toat mmna,
Tu e$i al celui care, Indrznet,
Te pciate cuceri cu once prej!
234
Si preumblIndu-se, i privind, i minunIndu-se, fr
a se mai stura, sultanul de odinioar, sub straiele lui
de dervi srac, se sirntea pe deplin fericit Ca poate s
se bucure in tihn i s rtceasc in voie i s se opreasc
dup plac, uurat de daravelile i de poverile domniei.
5i gindea: ,,Laud lui Allah cel atoateirnpritorul!
El le d unora puterea cu poverile i cu grijile ei, i altora
srcia cu negrijile cu zburda inimii. 5i-acetia
din urm sInt cei mai norociti ! Binecuvintat fie El !
$i-aa ajunse, pun de priveliti vrjite, dinaintea palatului
sultanului de la Cairo, care pe-atunci era sultanul
Mahrnud.
5i se opri sub ferestrele palatului i, sprijinit In
cirja lui de dervi, Incepu s cugete la viata pe care va
fi ducInd-o in locuinta aceea mreatA regele trii, i
la alaiul cle griji, de gInduri i de necazuri felurite In
care trebuie s fie pururea cufundat, fara a mai pune la
socoteal i datorintele lui fat de eel Preala alt, carele
vede i judec faptele regilor. 5i se bucura In sufletul
su ca-i venise gIndul s se uureze, ca urmare a dezvLuirii
obIriei sale, de o viat, atIt de grea i de Incurcat,
i c o schimbase u un trai nc-Ingrdit i slobod, neavmnd
alte bunuri i alte beluguri decIt crnaa de pe el, Si
mantia de lin, i cirja. 5i simtea cum o linite mare ii
Insenina sufletul i ii fcea s-i uite pe deplin tot zbuciumul
de mai inainte.
Or, tocmai atunci, sultanul Mahmud, Intorcindu-se de
la vIntoare, intra in palatul su. Si II zari pe derviu1
sprijinit In cIrj, care nu vedea nimica din toate cite
se petreceau in jurul lui i sta Cu privirea pierdut in
nite zri departate. 5i se simti tulburat de nf1isarea
aleas a derviului acela, i de privirea lui niIndr, si de
chipul lui falnic. 5i Ii zise: ,,Pe Allah, iacata eel dintli
dervi care nu Intinde mina la trecerea unor domni
bogai ! Fr de nici o indoial c povestea lui trebuie
s lie 0 poveste osebit! 5i trimise pe unul dintre mai235
mar11 din alalul domnese s-l poflease s Intre Tn palaf,
Intruelt vroia s stea cu el de vorb. i derviul flu
putu s fac alta decIt s se supun rugminii sultanumi.
Jar pentru el aceasta fu cea de a doua Intorstur
a soartei.
Si sultanul Mahmud, dup ce se odihni oleac de oste
rielile vIntoarei, porunci s vin derviul dinainte-i
sill primi cu bunAvoint i ii Intreb cu buntate despre
starea lui, spuiiIndu-i:
Fii binevenit, o, preacinstite dervi al lui Allah!
judecInd dup chipul tu, trebuie s fii din neamul eel
ales al arabilor din Hedjaz on din Jemen!
Jar derviu1 rspunse
Numai Allah este ales, o, doamne al meu! Eu
flu sint decit un om srac i un ceretor.
Jar sultanul Mahmud gri:
Nu am lmpotriv nimic! Da care-i prcna sosirii

tale in tara mea i a veniri tale sub zidurile acestui palat, o, derviule? IntrucIt, de bun searn, acesta trebuje s
lie o poveste vrednic de mirare!
5i adug:
Allah lie cu tine, o, derviule binecuvIntat, istorise
te-mi povestea ta, fr s-mi ascunzi nimica!
Jar derviul, la vorbele acestea ale sultanukii, flu se
putu opni s flu lase o lacrim s-i cad din oehi, i o
tulburare mare ii sugrum inima. $i rspunse:
Nu am s-ti ascund nimica, doamne, din povestea
mea, macar e Imi este 0 amintire plin de amrlciune
i de durere. Ci lngaduie-mi s flu ti-o povestese de fat
cu al1ii
lar sultanul Mahmud se ridic din scaunul su Imparatesc,
cobori pin la dervi i, lulndu-I de mIn, 11 duse
Intr-o odaie lturalnic, uncle se inchise cu el. Pe urm
ii spuse
Acuma .poi s vorbeti fr de teamA, o, derviule!
Atunci sultanul de odinioar, stInd jos pe chilim dmaintea
sultanului Mahmud, spuse:
Ccl mai mare este Allah! Iact povestea mea!
5i Ii povsti tot cc i se Intimplase, de la Inceput pin
la sfIrit, fr s dea uitrii nici un amnunt, nici cum
se lepdase de scaunul de domnie i se strvestise In
dervi, ca s bat drumurile Si sa caute s-i uite nenorocirile.
Ci flu ar fi de nici o trebuint s le mai spu
nem Inca o data.
Dup ce sultarrul Mahmud auzi IntIrnplrile derviului
se arunc la pieptul lui i 11 srut cu dragoste i Ii spuse:
Slav Aceluia carele ridic i coboar, carele nevolnice
te i cinstete, cu hotrIrile intelepciunii sale i cu
atotputerea sa!
Pe urma adug:
Tntr-adevr, o, fratele rneu, povestea ta este 0 poveste
mare, iar pilda ei este o pild mare! S fii dar
raplatit ca mi-ai cinstit urechile i mi-ai sporit mintea
cu ea. Durerea, o, fratele meu, este un foe curitor, jar
cotiturile vremii vindec ochii cei orbi din nscare
Pc urm spuse:
Si acuma, cind Inelepeiunea i-a ales Fnicma ta ca
1aca a cind virtutea umilintii dinaintea lui -Allah ti-a
dat maj multe Insemne de vita aleas cite flu le dau
fiilor de regi nici o mie de ani de domnie, fi-mi--va mie
oare Ingduit s rostese o dorinta, o, tu, care eti ccl mai
mare?
5i sultanul de odinioar spuse:
Pe capul i pe ochii mci, o, prefalnicule rege!
lar sultanul Mahmud zise:
A vrea s-ti flu prieten
5i, dup cc spuse asta, ii mai saruta 0 data pe sultanul
de odinioara, ajuns dervi, i ii zise:
Ce viata minunat are s fie viata noastr de-aici
!nainte, o fratele meu! Laolalt avem s plecrn de-acasa,
237
laolalt avem s ne Intoarcem i, noaptea, avem s ne
ducem i s strbatem, Imbrcati teptil, toate mahalalele
orau1ui, intru folosul sufletese pe care vor putea s ni-i
dea asemenea preumblri. Si, In palatul acesta totul are
s lie i al tu pe jumtate, spre desvirit prietenie!
Ma rog tie, s nu zici c flu primeti, Intrucit neprimirea
este un chip al nevrerii!
51, dup ce su1tanu1-dervi prirni cu inima tulburat
rugmintea aceea prieteneasc, sultanul Mahmud adugA:
0, Irate i prieten al meu, afl ca la rIndu-mi i eu
am o poveste la viata mea. 5i povestea mea este atIt de
uluitoare Incit de-ar fi scris cu acul pc co1u1 dinluntru
al ochiului, ar sluji de invtatur izbvitoare aceluia
care ar citi-o Cu luare-aminte. $i flu vreau s trAgnez
rnai mult a tio povesti, ca s tii i tu, chiar dintru Inceputul
prieteniei noastre, cine sint eu i cine am lost!
$i sultanul Mahmud, adunindu-i laolalt toate amintirile,
ii spuse su1tanu1uidervi, acurn orieten al lui2

POVESTEA MAIMUTOIULUI FLAc.AU

Afl, o, fratele meu, Ca Inceputul viet.ii mdc a fost in


toate privintele asemenea sfirsitului rosturilor tale, cci
dac tu ai Inceput cu a fi din tru-ntIi sultan, ca s Imbraci
pe urim hainele de dervi, eu iin fcut tocmai dimpotriv.
Intrucit eu am lost mai IntIi dervi, eel mai srac
dintre dervii, ca s ajung pe urm s fiu rege si s ma
aez in scaunul de domnie al sultniei Egipetului.
M-am nscut, Intr-adevr, dintr-un tat tare srac,
care isi indeplinea pe ulite meseria de stropitor de caldarim.
51 in fiecare zi purta In spinare burduful de piele
de capr pun cu ap i, Incovoind.u-se sub greutatea lui,
stropea drumul dinaintea prvliilor si a caselor, dobindind
o simbrie tare srac. 51 tot asa i eu,. cind am ajuns
la vIrsta de a munci, ii ajutam la truda lui i crarn In
spinare un burduf cu ap pe potriva puterilor mele, ba
mai degraba ceva mai greu decit Se euvenea. lar cind
printele meu se svIrsi Intru mila Dornnului su, cptai
drept once motenire, once lsat i once bun burduful
cel mare de piele de capr, cu care s stropesc ulitele.
Si flu avusei Incotro, ca s-mi citig plinea cea de toate
zilele, decit s ma apuc de meseria tatlui meu, care era
cinstit de toti negutorii pe Ia care stropea ulitele dmain
tea prvliilor, i de toti portarii de pe la domnil cei
bogai.
Ci, o, fratele meu, spinarea fiului niciodata flu este tot
atita cle tare ca a tatlui, i repede fusei suit, aa de greu
era burduful eel mare printesc, s ma las de truda
amarnic a stropitului, ca s nu-mi rup ira spinrii sau
s ma vd dulat fr de izbvire. 5i, neavind nici o
avere i nici o motenire, nici macar vrco rnireasm de
asemenea lucruri, trebui sa ma fac dervi ceretor, j a
Intind mIna la trectori, prin curti pe la geamuri i prin
loeurile obteti. Jar cind se lsa noaptea ma Intindeam
lat la ua geamiei din mahalaua mea, i dormeam, dup ce
Imbucam agonisita cea puintic a zilei, spunIndu-mi ca
toti amritii de teapa mea: ,,Ziua de mime, de-o vrea
Allah. are s fie mai darnic decIt aceasta! 5i flu uitam
c tot omul Ii are scris un ceas al lui pe pnInt, i c
mai devreme on mai tIrziu trebuie sa vin i ceasul acela
al meu, fie ca-i vreau, fie c nu-l vreau. Da lucrul cel
mai de seam era s flu fiu pierdut In ginduri sau adormit
atunci cind are s se iveasc. Si pentru aceea gIndul Ia
el nu-mi da pace niciodat, i vegheam nereu ca un
dine pIndind vinatul.
Ci, tot a.teptind, triam tralul celui srac, in lipsuri
i In nevoi, fr a ti vreuna dintre bucuriile vietii. melt,
Intiia oar clad am avut In mIn cinci dralmie de argint,
un dar nendjduit de la un nabab filotim, Ia poarta Ia
care ma dusesem s ceresc In ziua nuntii lui, i de cum
i-am vzut stpIn pe grmada aceea de bani, chibzuii

239
sui iau bine seama pe cei dau i s-mi p1tesc vreo plcere
mai actrii. i, stringind in palm cele cinci norocite
drahme, zhurai spre sukul cel mare, msurInd cu ochii
i adulmecind cu nasul in toate pri1e, spre a ochi lucrul
cel mai bun pe care s-1 cumpr.
Or, iact c deodat auzii In suk niste hohote man
de ris...

Cmnd povestea ajunse aicir Seherezada vzu zorii IT1T)ind 1,


sfioas, Uicu.

Ci Intr-a opt sute treizeci i doua noapte

Urrn

...Or lct c deodat auzii in suk nite hohote man


de ris i vzui 0 mu1Iime de lurne cu chipurile vesele i
cu gurile cscate, stnins imprejurul unui om ce ducea, la
captul unui lant, Un maimu1oi tInr i mare, cu fundul
trandafiriu. Si maimuoiul acela, clcInd tare striinb, fcea
cu ochii, cu faa CU mIinile 0 sumedenie de semne Inspre
cci care 11 Inconjurau, Cu scopul vdit de ai stirni s se
veseleasc pe seama lui, de a-i Indupleca s-i dea fistic,
nut i nucuoare.
lar eu, la vederea maimutoiului, Imi zisei : ,,Ya Mahmud,
cine tie de nii ti-o Li legat soarta de gitul maimutoiului
acesta? Iact-te acuma stpmn p cinci drahme de argint,
pe care vrei s-i ch1tuieti ca s-U umpli pIntecele o
data, sau de dou on, sau de trei on cel mult. Au nu ar
fi n-iai bine Ca, pe banii acetia s cumperi rnaimujoiul de
la stpInul lui, ca s te faci arttor de maimue i s-4i
cIti.gi In tihn pIlnea cea de toate zilele, in bc s duci
mai departe via1a asta de milog in poarta lui Allah ?

240
ChibzuinI aa, ma slujii de o clip cind multimea se
tnai risipi i ma apropiai de stpInui maimuoiuiui,
spunindu-i:
Vrei s-mi vinzi maimutoiul acesta cu lant cu
tot, pe trei drahme de argint?
Jar el imi rspunse:
Eu 1-am pltit cu zece drahme sunatoare, da am s
i-.l las cu opt!
Euzisei:
Patru!
Elzise:
apte!
Eu zisei
Patru i jumatate!
Elzise:
Ultimul cuvmnti cinci! i mulu.mete Profetului!
lar eu rspunsei a
cu el fie binecuvintarea, i rugciunea, ci pacea lui
Allah ! Primesc tIrgul, i iact cele cinci drahme!
i desfcIndu-mi clegetele care tineau cele cinci drahme
incuiate In cuu1 palmei mele mai abitir decIt intr-un
sipet tie otel, Inmlnai banii ace.ia care erau toat averea
mea i, In schimb, 1uai maimutoiul eel tInr i voinic,
i 11 trsei dup mine tinind de captul lantului.
Ci atunci ma gIndii c eu flu aveam nici cas, nici
nimic unde s-1 adpostesc, i c nu puteam s indrz
nesc a-i duce cu mine in curtea geamiei unde ma aciuiam
sub tavanul cerului, IntrucIt rn-ar fi alungat paznicul
gearniei cu sudlmi amarnice asupra mea i asupra maimutoiului
meu. i-a1unci pornii inspre o cas nruit, care
flu mai avea deolt trei pereti In picioare, i ma oprii acolo
s-mi petrec noaptea impreun cu maimutoiul meu. Jar
foarnea Incepuse s ma chinuiasc ru, jar peste foamea
aceea se mai aduga i pcxfta cea Infrmnt, pe care nu putusem
s mi-o multumesc cu buntturiie din suk i pa
care deacuma Inainte era paste putin s-o mai astImpr,
241.
IntrucIt cumprarea maimutoiului ma saracise cu totul.
Jar nevoile mele, i-aa destul de grele, se fceau de doua
on rnai grele acuma, cind mai aveam i grija cle ai hrni
pe tovarul meu, eel care avea smi agoniseasc plinea
zilelor de aici Inainte. 5i incepeam s ma cam ciesc de
curnprtura aceea, cInd deodat Ii vzui pe maimuIoiu1
rneu c se scutur, fcInd un ir de micri ciudate. 51,
tot atunci, fr a mai avea rgazul s-mi dau bine seama
curn, in locul jivinei cea slut cu fundul lustruit vzui
tin flciandru ca luna In a cincisprezecea zi a ei. 5i
in viat,a mea flu mai vzusem o fptur care s se poat
asernui cu el ca frumuset,e, ca gingie i ca strlucire. 5i
stind drept, cu o inftiare vrjitoare, Incepu s-mi vor
beasc cu glas dulce ca zahrul, spunInd:
Mahmud, ti-ai cheltuit ca s ma cumperi, cele
cinci drahme de argint care erau toat vistieria i toat
averea ta, jar acuma iact nu tii curn s faci spre ati
rostui ceva de mincare, care s ne poat ajunge Si mie
si tie
lar eu rspunsei
Pe Allah, adevrat grieti, o, flcule! Da, curn asa?
5i cine eti tu? 5i de unde vii? 5i ce vrei?
lar ci Imi spuse zimbrnd:
Mahmud, s flu ma intrebi ni:mic. Ci ia mai degrab
dinarul acesta de aur i cumpr tot ce eiste de trebuint
spre a ne ospta. 5i afla, Mahmud, Ca soarta ta, Intr-a-devr,
aa cum ai gIndit, este legata de gitul rneu, i c
eu yin la tine ca aducator de bunastare i de noroc!
Pc urma adauga:
Da, Mahrnud, grbete de te du sa ne cumperi de
mm care, IntrucIt sIntem tare flmInzi i eu i tu!
Jar eu Ii indepiinii pe data poruncile i ne grbirm

s mIncm Impreuna o cina minunat, cea dintli de felul acesta de cind rnam nseut. 5i, cum noaptea era dc mult
tare tIrzie, ne culcarm unul linga altul. Jar eu, vzIndu-1
mai ginga decit mine, ii Inveiii Cu mantia mea cea vech

242
din par de cmil. 5i adormi lipit de mine, de parc numat
a ar fi fcut toat viata lui. lar eu flu cutezam s ma
clintesc, de fric s nu-1 sperii on s-1 fac s cread vreun
gind aa i-aa din part-mi, i s1 vd atunci luIndu-si
iar Inftiarea dintIi de rnaimutoi gras cu fundul belit.
Si, pe viaa mea! vzui i eu c Intre apropierea plcut
de acel trup de flcu i pielea de caprA a burdufurilor
care Imi slujiser de cptii Inca din 1eagn era Intr-adevr
ceva osebire! 5i adorrnii, la rindu-ri, gindind Ca
dorm alturi de soarta mea. 5i ii preamream pe Atoatedttorul
care mi-o druise Intr-o Infisare atita de
frumoas i de ispititoare. Or, a doua zi, flcul, sculIndu-se
mai devreme decIt mine, ma detept i irni
spuse:
Mahmud! ar cam fi vremea, dup noaptea aceasta
chin uit, s te duci i s inchiriezi peritru noi vreun palat
care s fie eel mai frumos dintre palatele din orau1
acesta! 51 s flu-ti fie team Ca ai s fii strimtorat cu
banii, i s cumperi, ca lucruri i chilimuri, tot ce ai
s gseti mai scamp i mai de pret In suk.
lar eu rAspunsei c ascult i c ma supun, i Indeplinii
pe data porunile, fr a pierde vremea.
Or, dup ce ne aezarm In casa noastr cea nou,
care era cea mai strlucit din Cairo, Inchiriat de la stpInul
ei pe zece purigi de cite o mie de dinari de aur,
flcul Imi spuse:
Mahmud! cum de flu ti-e ruine, Imbrcat asa in
zdrente i cu trupul slujind de adpost la toate neamurile
de pureci i de pduchi, s te apropii de mine i s trie
ti lIng mine? $i ce atepi de flu te duci ta hammam
s te cureti i s-ti Imbunezi starea? Intrucit, in ceea ce
privete banii, ai mai multi decIt i-ar trebui unui sultan
stpin de Imprie. Tar In ceea ce privete hainele,
flu i decIt a te osteni s tile alegi!
243
Tar eu rAspunsel c ascult i Ca mA Supun, i detef
fuga s fac o scald minunatA, i ieii din hammarn usor,
inmiresmat i luminat.
Cind flciandrul mA vAzu dinaintei, schimbat sI
Irnbrcat in ni.te haine de cea mai aleasA bogAie, se
uiti la mine Indelung i pAru multumit de InfAtiarea mea.
Pe urmA imi spuse:
Mahmud! intocmai aa vroiam sA te vAd! Acuma
vino i ezi colea lingA mine!
Tar eu ezui lingA el, cugetind In sufletul meu : ,,Hei
mi se cam pare c a venit ceasul! Si mA pregAteam sA flu
fiu zAbavnic ci In nici un chip ci oricurn ar fi sA fie.
Or, peste o clipitA, flAcAul mA bAtu .prietenete pe umAr
i Irni zise
Mahmud!
Jar cu rAspunsei I
Ya sidi!
El Imi spuse:
Ce-ai zice tu de-o copilandrA fatA de rege, mai
mIndrA ca luna Ia vreme de Ramadan, care sA-i fie
nevastA?
Eu spusei
Ac zice, o, stApine al meu, CA ar fi binevenit!
El spuse:
DacA-i aca, ridicA-te, Mahmude, ia legAturica ast.a de
colea i du-te la sultanul din Cairo s-o ceri de nevastA pe
fata lui cea mai mare! TntrucIt ea-i scrisA la osInda ta -!
Tar tAtine-sAu, cind te-o vedea, are s ctie c tu esti acela
care trebuie sA lie sotul fetei lui. Ci tu s flu uii, cInd ai sA
intri in sala domneascA IndatA dupA salamalekuri, si
dai legturica aceasta in dar!
lar eu rAspunsei:
Ascult i mA supun
5i ArA a pregeta o clipA, devreme ce aceea era osnda
mea, luai cu mine un rob care s poarte de-a lungul dru.
mului legAturica, i mA dusei la saraiul sultanului.
244
Tar strjerii de Ta palat i hadIrnbii, vzIndu-m
Imbrcat cu atita strMucire,, ma intrebar cuviincioi
ce doream. i, dup ce aflar Ca doream s vorbesc
cu sultanul i c aveain un peche pe care s i-i dau In
inIn, flu avur nimic Impotriv s fac, In numele meu, o
cerere cle prim ire Ia sultan, i ma duser numaidecit
dinaintea sa. Tar eu, fr a-mi pierde firea, de parc toat
viata a fi fost oaspete de regi, ii aruncai sultanului
salamalekul Indtinat, cu mult cuviintA, da fAr s
ma umilesc, iar el Imi rspunse Intr-un chip plcut
binevoitor. i Iuai legtura din mIinile robului i-o
druii sultanuui rostind: I
Binvoite a primi darul acesta marunt, 0, rege
al vremilor, macar c flu este pe potriva mreiei tale,
ci pe msura crrii urnile a neputinei mele-!
Tar sultanul porunci vizirului su s ia i sit desfait
legittura, i se uitit sit vadit ce este In ea. i vitzu niste
giuvaieruri, i nite diademuri i nite podoabe de o strit..
lucire atIt de necrezut, cum pesemne niciodatit flu mai
vazuse ceva aserneni. i, uluit, se minunit cu glas mare de
frumuseea acelui dar si Imi zise
Este prim-it! Da gritbete de-mi spune ce doreti
i ce pot sit-i dau eu In schimb. IntrucIt niciodat flu se
cade ca regii sa ritminit rnai prejos ca ditrnicie i ca fibtirnie!

Tar eu, fitrit a mai atepta alta,ritspunsei


0, rege al vremilor, dorul meu arzittor este sit-i
fiu ginere i fecior, prin acel ascuns odor, cea floare
dulce mirositoare, acea fecioarit cetluitit cu lucoare, minunea-n
iamacuri uoare, fiica ta cea rnai mare!
Dupit ce sultanul auzi vcrbele mele i pricepu ce-i
cer, se uitit Ia mine un ceas de vreme i Imi ritspunse:
Nu este nirnica tmpotrivit!

245
Pe urm se Intoarse Inspre vizirul su Si Ii spuse:
Tu ce soooi despre ceea cc ne cere acest preastr
lucit domn? In ce ma privete, eu 11 gsesc Intru totul pe
potriv! i cimosc, din anumite semne de pe chipul lui,
Ca este trimis de ursit spre a-mi fi ginere!
Jar vizirul intrebat rspunse
Vorbele regelui sInt asupra capului nistru! Jar
domnul acesta flu este Intru nimic nevrednic de stipInul
nostru, i flu este o rudenie de aruncat. Departe de aceasta!
Da poate c va binevoi maria ta s-i cear o dovad,
peste darul acesta, despre puterea i volnicia lui!
i sultariul ii spuse:
Cum trebuie s ma port in treaba aceasta? Sftuiete-m,
o, vizirule!
El spuse
Sfatul meu, o, rege al vremiior, este s-i ari diamantul
eel rnai frumos din vistierie, i s nu i-o dai de
soie pe domnita fiica ta decit cu invoiala de a-ti aduce,
ca dar de nunt, un diamant de pret tot aa.
Eu atunci, macar c in sinea mea eram tulburat ru
de toate acestea, 11 Intrebai pe sultan
Dac am s-i aduc o piatr care s fie geamana
acesteia de-aici i Intru totu! asemenea ei, mi-o dai pe
domnit?
El imi rspunse
Dac Imi aduci Intr-adevr o piatr aicioma cu cea
cle aici, fata mea va fi soia ta.
Jar cu cercetai piatra, o Intorsei pe toate parile i
mi-o invistai In ochi. Pe urma i-o dedei Indrt sultanului
i Imi luai rmas-bun de la el, cerIndu-i Ingduina de
a veni iari a doua zi.
i, cInd ajunsei la palatul nostru, flcul Imi zise :
Cum st treaba?

246
5i Ii inirai toate cite se petrecuser, zugrvindu-i
piatra de parca o ineam Intre degete. Jar el Imi spuse:
Liucruleste lesne. Ci astzi e prea tirziu; da mime,
inal1ah! am s-ti dau zece diam.ante intru totul asemenea
cu eel pe care mi l-ai zugrvit...
CInd povestea ajunse aici, Seherezada vazu zorli mijind i,
sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute treizeci i treia noapte

Urrn:

...Lucrul este lesne. Ci astzi e prea tIrziu; da mime,


inal1ah! am s-ti dau zece diamante Intnu totul ase-
menea cu cel pe care l-ai zugrvit.
Si, Intr-adevr, a doua zi dimineata flcul iei In
grdina palatului i, peste un ceas, Imi aduse cele zece
diamante, toate de o frumusete intru totul aidoma cu a
diamantului sultanului, 1efuite In chip de ou cle porumbel
i limpezi ca ochiul soarelui. Jar eu plecai s le Inftiez
sultanului, spunIndu-i:
0, stpine al meu, iart-cm pentru preapuinul
acesta. Da n-am avut cum s rostuiesc numai un diamant
i am fost nevoit s-ti aduc o testea de zece. Da tu poi
s alegi, i pe urm s le anunci pe cele care n-au s-ti
plac!
5i sultanul puse pe vizirul eel mare s deschid sipetelul
de rnalt In care Se aflau pietrele i rmase vrjit de
strLucirea i de frumusetea br, i tare uluit vzind Ca
erau - Intr-adevr zece, toate asemeni cii eel pe care 11
avea, aiidoma.

247
i dup ce se dezmeteci din uluirea aceea, se In
toarse inspre vizir i, fr ai gri o vorb, ii fcu din
min un senn care spunea: ,,Ce trebuie s fac? i
vizirul rspunse, In aceiai fel, Cu Ufl semn care vroia s
zic : ,,Trebuie s-i dai fata!
i numaidecit se deter poruncile ca s se fac toate
pregtirile pentru nunta noastr. i fur chemai cadiul
i martorii, care scriser senetul de cstorie, acolo pe
Joe. i cInd hrisovui cel legiuit fu intocmit, mi-i in
mInar, dup orInduirea Indtinat. i, Intrucit inusem
ca flciandrul, pe care i-i Inftiasem suitanului ca pc
ruda mea cea mai apropiat, s fie de fat la ceremonie,
ma grbii s-i art senetul, ca s1 citeasc in locul meu,
dat fund c eu flu tiam nici s citesc, nici s scriu. 1i
dup ce 11 citi cu glas tare de la un cap la altul, mi-i
det& indrt, spunIndu-mi:
Este fcut dup toate regulile i dup datina. i
iact-te Insurat iegiuit cu fata sultanului.
Pe urm ma lu de-o parte i Imi spuse:
Toate astea smnt bune, Mahmud, da acuma vreau
si-i cer o fgduiai!
Jar eu rspunsei:
Eh, pe Allah! cc fgaduiala poi tu s-mi ceri care
s fie mai mare deelt aceea de a-ti da i viata mea, care-i
de inult a ta!
Jar el zImbi i Imi spuse:
Mahmud! Nu vreau s te bucuri de cstoria ta,
pIna ce flu am s-i dau eu Invoire de-a o incepe. Intrucit
mai este un lucru pe care trebuie s-i fac eu mai
Inainte!
i rspunsei:
A asoulta inseamn supunere!
melt, atunci cInd sosi i noaptea incepturii, intrai Ia
fata sultanului. Ci, in bc s fac ceea ce face sotul in atare
imprejurare, eu ma aezai departe de ea, in un,gherui meu,
248
In pofida doriniei. Si ma mu1urneam numai s ma uit Ia
ea de departe, amruntindu-i cu ochii desviririle. $i t.ot
aa fcui i in cea de a doua noapte, i in cea de a treia
noapte, macar ca In fiecare dimineat mama soiei mele
renea, cumu-i dtina, s-o Intrebe cum a fost noaptea,
spunindu-i: ,,Ndjduiesc de la Allah c flu s-a intImplat
nici o suprare i c dovada fecioriei tale s-a fcut !
Ci sotia mea rspundea! ,,Nu mi-a fut Inca nimic !
Drept care, In dirnineata celei de-a treia zile, mama
sotiei mele se mohorl pin peste margine mohorlii,
i strig:
0, ce napasta pe noi! pentru ce ne batjocorete sot,ul
tu Intr-un chip atita de greu, i de ce struie a flu vroi
sa-ti fac Inceptura? $i ce-au s gIndeasc despre purtarea
aceasta cle rIs ruclele noastre i robii notri? $j
n-au ele tot temeiul s cread c nedorinta aceasta se
trage de la vreo pricin despre care e greu s faci dovada,
on de la cine tie ce belea amarnic?
5i, plin de spaime, se duse, In dimineata acelei a treia
zile, s-i povesteasc treaba sultanului, care zise:
Dac in noaptea aceasta flu-i mIntuie fecioria, am
s-l sugrum!
Jar vorbele acestea ajunser la urechile copilandrei sotia
mea, care veni Imi le aduse.
Eu atunci flu pregetai s-i dau de tire ilcului
cumu-i treaba. Jar el mi spuse:
Mahmud, acum se poate! Ci, pIn a-i rnIntui fetia,
mai trebuie Inca ceva, i anume s-i ceri, cind ai s Iii
numai tu cu ea, sa-ti dea o brtar pe care o poart Ia
mina dreapt. Jar tu s-o iei Si s mi-o acluci numaidecit.
Pe urm are s fie cu putin sa-ti indeplineti datorinta
i s-i multu.rneti pe mama i pa tat.
Jar eu rspunsei:
Ascult i m supun!

249
i cind rinsei singur cu fata, Ia cderea nopii, Ii
pusei
Allah fie cu tine! chiar ai tu dorinta s-ti dau in
noaptea aceasta plcerea i bucuria?
Ea imi rspunse:
Am dorinta aceasta, Intr-adevr.
Eu urmai:
Atunci, dmi brt,ara pe care o pori la mIn
dreapt! -
Jar dom.nia strig:
Eu vreau s ti-o dau, cia flu tiu ce are s se
poat intimpla cind am s las In miinile tale aceast
brtar-talisman ce mi-a fost druit de doica mea pe cind
eram copil mica.
i, spunind aceasta, scoase brtara de la mIn si mi-o
dete. Jar eu ieii pe data i ma dusei s .i-o InmInez prietenului
meu, flcul, care Imi spuse:
Este chiar cea care Imi trebuia! Acuma, poi s
te Intorci s-i faci treaba.
Jar eu detei faga In odaia de nunt, ca s-mi 1mph-
nesc fgduiala in ce privete luarea In stpinire, i in
felul acesta s multumesc pe toat lurnea.
Or, IncepInd din chipa cind s ma bucur de soia mea,
care ma atepta Intru totul pregtit in ptul ei, flu mai
stiu, o, fratele m&u, ce mi s-a intirnplat. Tot ce tiu este
c am vzut -deodat odaia i palatul cum se surup ca
Intr-un vis, i in-am trezit culcat sub cerul gol, in mijlocul
casei celei dArpnate unde dusesem inairnutoiul cInd
ii cumprasem. i eram frA hainele mele cele bogate, i
pe jumtate gol, sub zdrenele tic1oiei mele de mai
Inainte. i cunoscui haina mea cea veche, cirpit cu petece
de toate culorile, i ciomagul meu de dervi ceretor,
i turbanul meu cel ciuruit de guri ca un ciur de pasrar.
La privelitea aceasta, o, fratele meu, flu prea pricepeam
cam ce vrea s Insemne totul, i ma Intrebam:
,,Ya Mahmud, au eti treaz sau dormi? Visezi, on eti cu
250
adevrat Mahmud, derviul ceretor? $i, dup ce Irni
venii In simiri, m ridicai i ma scuturai, curn ii vzusem
pe maimutoi mai Inainte. Da rmIneam tot aa cum eram,
un flu srac de om srac, i nimic mai mult.
Atunci, Cu sufletul zdrobit i cu minile risipite,
plecai s rtcesc fr s prea tiu Incotro, cugetind Ia
ursita cea de nepriceput, care ma adusese in starea aceea.
i, hoinrind aa, ajunsei Intr-o u1i flu prea urnblat,
unde vzui, stInd jos pe un preu1et i avInd dmainte-i
o rogojin mica plin cu hIrtii sense i cu felurite
lucruri de ghicit, un maghrebin din Barbar.
lar cu, fericit de acea IntIlnire, ma apropiai de maghre
bin, cu gindul de a-I pune s-mi trag ursita i s-rni
tlmceasc horoscopul, i ii aruncai un salamalek, Ia
care el irni rspunse. i ezui jos pe pmInt, Cu picioarele
strinse sub mine, ma ghemuii dinaintea lui i ii rugai
s cerceteze Nevzutul pentru mine.
Atunci rnaghrebinul, dup cc ma msur Cu nite ochi
prin care treceau limbi de cutite, strig
0, derviu1e, au flu tu ai fost eel pgubit de o
ursit ticloas care te-a desprit de soia ta?
Tar en graii
Hei, uallah ! hei, uallah! ba eu sInt!
El irni spuse
0, sracul de tine! Maimutoiul pe care 1-al cumprat
pe cinci drahme de argint, i care s-a presehimbat
aa, dintr-odat, inir-un flcinndru pun de gingie i
de frumuseie, nu este o fptur omeneasc dintre fiii lui
Adam, ci un ginn de ru soi. $i nu s-a slujit de tine decit
ca -i ajunga tinta. AfI, intr-adevr, Ca el de rnult
vreme este Indrgostit u patim de fata sultanului, chiar
aceea cu care te-a pus s te Insori. Ci intrucit, In pofida
tuturor puterilor lui, nu putea s se apropie de ea, dat
fund Ca fata purta o brtar-talismanic, s-a folesit de
mijiocirea ta ca s pun mina pe brtara accea Si ca si
pun stpinire nepedepsit pe domni. Da eu ndjduiesc

251
c nu peste mult am s spulber puterea amarnic a
acestui supus tic1os, care-i unul dintre ginnii cei spurcati
care s-au rzvrtit Impotriva legii stApinului nostru
Soleirnan cu el lie rugciunea i pacea!
5j dup ce gri astfel, maghrebinul luA o foaie de
hIrtie, scrise pe ea nite litere incurcate, i mi-o dete
spi.inmnd
0, derviule, s flu ai vreo indoial in ce privete
strlucirea ursitei tale, Intremeaz-ti sufietul i du-te
acolo unde am s-i art. 5i acolo s atepti pIn ce are
s1 se iveasc o ceat de oameni, Ia care s te uiti Cu
luare-aminte. 5i cInd a-i s-1 vezi pe acela care va prea
sii le fie cpetenie, s-i dai rvaul acesta; iar el are s-ti
Implineasc dorintele!
Pe urm Imi dete Indrumrile de trebuint spre a
ajunge la locul despre care era vorba, i adug:
In ce privete plata pe care mi-o datorezi, ai s
rni-o dai cInd ursita are s ti se implineasc!
Eu atunci, dup ce ii mulumii maghrebinului, Iuai
rvau1 i pornii Ia drum Inspre locul pe care mi-i artase.
Si mersei, pe drurnul acela, toat noaptea i toat ziua
urm1toare, i Inca o parte din cea de a doua noapte. Si
ajunsei atunci la o cIrnpie goal in care nu se afla drept
toata vietatea decIt ochiul cel nevzut al lui Allah i
iarb slbatic. Si ezui jos i ateptai Cu nerbdare ceea
cc avea s mi se intImple. 5i auzii Imprejurul meu ca un
id de zbor de psri de noapte pe care nu le vodearn. $i
spaima de pustietate Incepea s-mi fac inirna s trernure,
jar Inca de noapte Irni umplea sufletul. 5i iact Ca deodat
zrii, la o oarecare deprtare, o mu1ime mare de
fic1ii ce preau ca yin singure Inspre mine. 5i in curmnd
putui s intreziresc i mIinile care le purtau; ci oamenii
care aveau mIinile acelea rmIneau In golul nopii, iar
ochii mei flu ii vedeau. 5i o multime fr de sfIrit de
fciii, purtate de nite mImi fr de stpIni, trecur in
252
felul acesta perechi-perechi pe dinaintea mea. 5i mntr-un
sfIrit, vzui, Inconjurat de un numr mare de lumini,
un rege stind In jeu1 su, :imbrcat n strlucire. S,
cind ajunse clinaintea mea, mI privi i ma &crut Indelung,
In vreme ce genunchii mci se loveau Intre ei de spaim,
iimispuse:
Unde este ravau1 de Ia prietenul meu, maghrebinul
Barbari?
Jar eu atunci Imi intrii inim i, Inaintind, ii Intinsei
rvaul, pe care el ii desfcu i ii citi, pe cind alaiul se
oprise. Jar el strig la careva pe care nu ii vedeam:
Ya Atras, vino incoace!
5i numaidecIt, ieind din bezna, se ivi Un so] gata
Impodobit, care srut pmIntul dinaintea regelui. 5i
regele Ii spuse:
Du-te degrab la Cairo, pune-1 in 1anuri pe ginnul
cutare, i adu-mi-1 fara de zbav!
Jar solul se supuse i pieri pe datil. Or, peste un ceas,
solul se intoaise aducIndu-1 in lanturi pe flciandrul
meu, care se ficuse cumplit de vLzut i hid de privit.
Jar regele rcni la el
Pentru Ce, o, blestematule, i-ai rapit acestui adamit
imbuctura? 5i pentru ce i-ai Infulecat-o tu?
lar el riispunse:
Tmbucitura este Inca neatins, jar eu am gtit-o.
$i regele zise:
Trebuie s-i dai pe data indrt brtara-talismari
fiului acesta de adamit, ca, de nu, vei avea a face cu
mine!
Ci ginnul, care era un ticalos Impie1iat, rispunse
niindru:
Brara este Ia mine i nimeni nu are s mi-o ia!
5i, rostind acestea, csc o gur cit o ur i arunc
In ea brara ce se afund In luntrui. CInd vazu aa,
regele acela de noapte ridic mina i, aplecInduse, Ii
253
Infc pe ginn de ceaf i, InvIrtindu-1 ca pe o pratie,
dete cu el de pmmnt, strigindu-i:
Ca s te inveti minte!
Si dintr-o izbitur ii mestec lungimea cu 1irnea.
Pe urm porunci uneia dintre muinile purttoare de
fclie s scoat brtara din luntrul acelui trup far
de via, i s mi-o dea. Lucru care fu Indeplinit pe bc.
5i, o, fratele meu, de Indat c brara-ta1isman fu in
miinile mele, regele i tot sultanatul lui...
Cind povestea ajunse aid, eherezada vzu zorli mijind 1,
sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute treizeci i patra noapte

Urrn:

....$i, o, fratele meu, de Indat ce brtara-talisman


fu In rniinile inele, regele i tot sultanatul lui de mimi
pierir, jar eu ma pomenii iarj Imbrcat cu hainele
mele cele scumpe, in palatul meu, in chiar odaia sotiei
mele. 5i pe ea o gsii cufundata Intr-un somn adinc. Ci,
de cum ii pusei brtara la mIn, se trezi i scoase un
tipt de bucurie cind ma vzu. Jar eu, ca i cum nimic
nu s-ar fi petrecut in rstimp, mA alipii de ea. Jar ce-a
mai fost este taina credmntei musulmane, o, fratele meu.
Jar a doua zi tatAl i mama ei fur pInA peste poate de
bucuroi, vAzmndu-mA IndArAt dupA atIta lipsA, i uitarA,
aa de mare be era bucuria de-a ti isprAvitA fetia copilei
br, s mA mal iscodeascA In privina aceasta. 5i de-atunci
trim laolaltA In palatul acesta, in tihnA i In bunA-Invoire.
Jar la Un timp de la nunta mea sultanul, socrul meu, tatAl
soiei mele, muri fArA a lAsa vreun urma de parte bArbA.
teasc i, mntrucIt cram Insurat Cu fata lui, Imi ls mie ca
motenire scaunul su de domnie. i ajunsei cc sint i
acurna, o, fratele meu. Ci Allah este cel mai mare. i de
la ci ne tragem, i la ci avem s ne intoarcem.

i sultanul Mahmud, dup ce Ii istoriri astfel povestea


lui prictenului su eel proaspt, su1tanul-dervi, ii
vzu pe acesta pmn peste poate de minunat de o Intimpiare
atita de ciudat, i ii spuse:
Nu te minuna, o, fratele meu; cei tot ceea cc este
scris, se Imp1inete, i nimic flu este peste putin la
vrerea Aceluia carele a zmislit tot! Si-acuma, dup cc
rn-am artat fa de tine in deplintatea adevrului,
fr a ma teme Ca m-a rnicora in oehii tAi dezvluindu-ti
obIria mea umil, ci anurne tocmai pentru ca pilda
mea sti fie o mIngIiere, ci ca s nu te socoti mai prejos
decit mine ca stirpe i ca stepan, poi s fii prieten cu
mine in toat linictea; Intrucit niciodat nu am s ma
socotese Indrituit, dup toate cite tiam povestit, s ma
Ingimf de starea mea fat de tine, o, fratele meu!
Pc urm adug:
lar pentru ca starea ta s fie mai limpede, o, frateie
meu de obIrsie i de cm, am s te cftnesc ca mare
vizir al mcii. Si aca ai s fii mina mea cea dreapt, ci
sfetnic al faptelor mdc; i nimic flu are s se fac In
Imprie fr de mijlocirea ta ci fr ca priceperea ta s
fi Incuviinat rnai Inainte!
$i, fr a mai amIna, sultanul Mahmud Ii chema pe
emirii i pe mai-marii imprtiei sale ctm le porunci sa-l
ctie pe suitanul-dervic de vizirul-cel-mare, c ii Imbrc
cu chiar mIinile sale Intr-o hain mindr de fai, c ii dete
In seam turana domneasc.
5i proasptul mare-vizir tinu divan in chiar ziua
aceea, ci tot aca ci In zilele care urmar, implinindu-i
datorintele slujbei cu atIta duh al dreptii ci al neprtinitii,
melt lumea, aflind de oua stare a lucrurilor, venea

255
din afundurile rii spre ai mnfAtia jalbete i spre a se
supune hotrIrilor br, luindu-1 de singur judector at
pricinilor br. lar el punea atita Inlelepciune i atIta
chibzuial in judetele sale, incit Ii aduceau multumire
i Iaud pIn i eel Impotriva crora se rosteau hotririle
lui. In ce privete clipele de rgaz, apoi pe acestea
i Ic petrecea laolalt cu sultanul, cu care ajunsese sot
nedesprtit i prieten la toart.
Or, intr-o zi, sultanul Mahmud, simtindu-i cugetul
pustiu, se duse degrabA la prietenul su i ii spuse:
0, Irate i vizir al meu, astzi rni-e inirna grea in
piept, i cugetul mi-c pustiu.
lar vizirul, sultanul de odinioar al Irii Arabiei,
rspunse:
0, rege al vremilor, bucuriile i necazurile sInt In
noi i numai iriima noastr le zmisleste. Ci aclesea vede-.
rea lucrurilor din afara noastr poate s ne schimbe stat-ca
sufletului. Ai incercat astzi asupra och1or ti privelitea
lucrurilor din afar?
Tar sultanul rspunse:
0, vizire al rneu, am Incercat astzi asupra ochilor
rnei privelitea nesternatelor din vistieria mea, i le-am
luat una cite una in muinile mele, i rubinele, i smaralciele,
si safirele, i gemmele de toate felurile de culori; ci ele
flu rn-au Irhdernnat nicidecum Inspre voioie, iar sufletul
mia rmas mohorit i inima trist. i rn-am dus pe urm
In haremul meu, i mi-am petrecut privirile peste toate
neamurile mele de femei, i albe, i oa.chee, i blaie, si
arrnii, i negre, i grase, i gingae, ci nici una dintre
ele nu a izbutit s-rni risipeasc tristetea. i mi-am cer
cetat pe urm grajdurile, i rn-am uitat la caii, i la lepele
Si la cirlanii mci, ci toat frumusetea br flu a putut s
rnite vlul care Intunec lurnea dinaintea ochilor mei.
i acuma yin la tine, o, vizire aT rneu pun de Ine1epciune,
ca s gAseti tu un leac pentru starea mea, sau s-mi
spui niste vorbe trnduitoare.
Jar vizirul rspunse: -
0, doamne al meu, ce-ai zice de un drum pe Ia
lcaul nebunilor, pe la maristan, pe care de atItea on
am vrut s-l vedem Impreun, fr s fi ajuns Inca Ia
ci? Ma gIndesc Ca, intr-adevr, nebunii sInt nite lapturi
druite cu alt fel de Inelegere decIt a noastr, i c
ei vd Intre lucruri nite legturi pe care cei care nu sint
nebuni flu le bag niciodat in seam, i c sInt cercetati
de duhuri. 5i poate ca drurnul acesta are s ridice tristetea
care apas pe sufletul tu i are s-ti uureze pieptul!
Tar sultanul rspunse:
Pe Allah, o, vizire al rneu, hai s-i vedem pe nebunif
din maristan!
Atunci sultanul i vizirul su, sultanu1-dervi de
odinioar, ieir din palat, fr a lua nici un fel de alal
Cu ei, i se duser, fr a se mai opri pe undeva, drept
la maristan, adic la casa de nebuni. Si intrar i se
preumblar peste tot; spre uimirea br cea mare, flu
gsir acolo pe nimenea In afar de chelar i de paznici;
cit despre nebuni, flu se afla nici umbra, nici mireasmi
de vreunul. 5i sultanul 11 intreb pe chelar:
Unde sint nebunii?
Jar el rspunse:
Pc Allah, o, doamne al meu, flu mai gsim nebuni de
un lung rspr de vreme, .i pricina acestei srcii flu
poate s stea decIt In slbirea deteptciunii la lpturile
lui Allah!
Pc urm aclug:
Ci totui, o, rege al vremilor, am putea s-ti aratam
trei nebuni care se afla aid de o bucata de vreme, i care
ne-au lost adui, unul dup altul, de nite oameni de vaz,
care ne-au oprit s-i aratam cuiva, lie acela mic on mare.
Ci nimica nu poate s-i fie ascuns stpInului nostru subtanul!

257
i mai adug:
Acetia, fr de nici o mndoial, sint nite man
1nvat,i, cci toat ziua citesc In cri
5i ii duse, pe sultan i pe vizir, Ia nite odi lturalnice,
apoi, cuviincios, Ii ls singuri.
Jar sultanul Mahmud i vizirul su vzur trei ini
tineri 1egai cu lanWri de un zid, dintre care unul citea,
pe cInd ceilali doi ascultau cu luare-aminte. 51 tustrei
erau frunioi, bine fiicu, i flu ddeau nici un semn de
sminteal on de nebunie. 51 sultanul se Intoarse Inspre
tovarul su i Ii zise:
Pe Allah, o, vizire al meu, necazul acestor trel
tineri trebuie s fie un necaz tare de-a mirare, jar povestea
br o poveste neinaipomenit!
5i se Intoarse Inspre ei i le spuse:
T0 mntr-adevr din pricina nebuniei ati fost inchii
In maristanul acesta?
Tar el rspunser:
Nu, pe Allah, flu smntem nici nebuni, nici smintii,
o, rege al vremilor, i flu sIntern mci barerni nerozi on
tImpi. Da atita de ciudate sint intImplrile noastre, i
atIta cle nernaipomenite istoriile, Ca, de-ar fi Insilate
Cu acul pe co1u1 ochilor notri, ar fi o .Invtur mintultoare
pentru aceia care ar fi in stare s-o sloveneasc!
Jar sultanul i vizirul, la vorbele acestea, ezur jos
dinaintea celor trei tineri legai in lanturi, spunInd
Urechea noastra-i deschis, i-i gata s vi .asculte!
Atunci cel dintli, acela care citise din carte, spuse:

POVESTEA CELUI DINTII NEBUN

Eu de meserie, o, stpInii mci i cununa peste capul


meu, am fost negutor In suku] mtsarilor, aa curn
Inaintea mea fuseser printele i parintele printelui
meu. 5i, ca marf, flu vindeam decIt lucruri indieneti,
de toate felurile i de toate culorile, da numai Ia preu!!
tare ridicate. Si vindeam i cumpram cu cItig i cu
agoniseal mare, curn e datul Ia neguttorii cci man.
Or, Intr-o zi, siam ca de bicei in prvJia mea, cind
se ivi o btrIn care Irni ur ziu-bun si m cinsti cu

salsiama
malekuliscodi,
ci. Jar ei i zicInd
rspunsei In urri i la vorbele Indtinate, cind ea ezu jos pe marginea tejghelei mele
0, stpine al meu, ai marf de soi adus chiar din
lara Indului?
Eu rspunsei
0, stiipin a mea, am cu cc sa te mu1umesc in pr...
vlia inca.
Jar ea spuse:
Scote-mi o stof dintre acelea, ca s-o vd.
Jar eu ma ridicai i trsei, anume pentru ea, din dulapul
tinut departe, un vig de stof indieneasc de eel mai mare
pret, i i-o pusei dinainte. Jar ea o lu i, dup ce o cercet,
fu pe deplin mulumit de frumusetea ei i Irni spuse
0, stpine al meu, cu cit dai stofa aceasta?
Eu rspunsei
Cu cinci sute de dinari.
Jar ea ii scoase numaidecIt punga i Imi numr cei
cinci sute de dinari de aur; pe urm lu stofa i plec
in calea ei. Jar eu, o, stpine i sultan al nostru, Ii vIndui
In felul acesta o maria care nu ma costase decit o sutA
cincizeci de dinari. $i Ii multumii Atotatedttorului pentru
binefacerile sale.
Or, a doua zi, btrIna veni mr la mine i Imi mai
ceru o stof, i .mi-o plti tot cu cinci sute de dinari, i
plec apoi cu tIrguiala i cumprtura ei. $i, iari, veni
i In ziua unmtoare s cumpere de Ia mine inca o
bucat de stof indieneasca, pe care mi-o plti pe be;
i, o, doamne sultane al meu, tot a.a fcu vreme de
cincisprezece zile Ia rind, cumpr i plti mereu la fel.
5i, in cea de a aisprezecea zi, o vzui cum vine ca de
obicci i Ii alege o bucat. Si tocmai se pregtea s mi-o
plteasc, cInd vzu ci flu avea punga la ea, i Imi spuse:
Ya Khawaga, pesemne c mi-am lsat punga acas.
lar cu rspunsei
Ya setti, flu-i nici un zor. Dac vrei s-mi aduci
banii mIme, vei fi binevenit; de flu, tot bineveriit ai s
fii!
Ci ea se 1epd, spunInd c niciodat flu s-ar nvoi s
primeasc o marf pe care nu a pltit-o, jar eu, la rIn
du-mi Ii spusei de rnai multe on:
Poi s-o iei, pe temeiul prieteniei noastre i pe preuirea
pe care o am pentru tine!
$i Incepu Intre noi o Infruntare de mrinirnii, ea nevroind
s primeasc, iar eu vroind s dau. IntrucIt, o,
doamne al meu, se cdea Ca, dup ce dobIndisem atIta
citig de pe urma ei, s ma port frumos cu ea, ba eram
gata,. la nevoie, s-i dau pe degeaba chiar una on dou
buci de stof. Ci, la urm, Imi zise:
Ya Khawaga, vd c niciodat n-avem s ajufigem
a ne Ine1ege dac o tinem tot aa. Tncit, cel mal lesrie
ar fi sa-mi faci hatIrul de a ma insoti pIn acas, ca
s-i capei preu1 pentru marfa ta.
Eu atunci, nevroind s-o supar, ma sculai, Inchisei pr
vlia i pornii dup Ca.
5i merseram, ca Inainte, iar eu la zece pai in urma
ei, pIn Ce ajunserm la intrarea In ulita pe care se afla
casa. Atunci se opri i scotInd din sin o nfram imi
spuse
Trebuie s prirneti a te lsa legat la ochi Cu nframa
aceasta.
Jar eu, Cu totul nedumerit de o ciudtenie ca aceea, o
rugai cuviincios s-mi spun pentru care pricin. 5i ea
imi spuse
Peritru aceea Ca pe ulita aceasta pe care avem s-o
strbatem se af l nite case cu ui1e deschise i unde
ferneile stau, cu 1aa dezvelit, in odaia de Ia intiare;
i-aa ca s-ar putea ca privirea ta s cad pe vreuna
dintre ele, rnritat on fat, iar inirna ta s-ar putea ispiti
atunci in vreo Incurctur de dragoste, i ai fi tare necjit
in via ta; IntrucIt, in aceast mahala a orasului se afl
destule chipuri de femei rnritate on de fecioare, atita
de frurnoase Ca 1-ar ispiti pin i pe schivnicul cel mai
cucernic. Jar eu tare ma tern pentru tihna inimii tale...
Cind povestea ajunse aid, $cherezada vzu zorii mijind i,
sfioas, tcu.

Ci intr-a opt sute treizeci i cincea noapte

Urrn:

...IntrucIt, in aceiit mahala a orau1ui, se afl destule


chipuri de fernei rnritate on de fecioare, atita de frumoase
c 1ar ispiti pin i pe chivnicul cel rnai cucernic.
Jar eu tare rn tern pentru tihna inirnii tale. Eu, la
astea, gindii ,,Pe Allah, btrina aceasta nu are gInduri
necurate. $i ma supusei la ce irni cerea. Ea atunci ma
leg la ochi cu nfrarna i ma fcu astfel s flu rnai vd
nimic.

Ma lu pe urrn de mIn i merse cu mine pin ce


ajunserrn dinaintea unei Case, unde btu in poart cu
veriga de fier. Si ni se deschise pe data, din luntru. 5i,
de curn intrarrn, ClUZa mea cea btrIn Imi dete jos
nframa, iar eu vzUi uluit Ca erarn Intr-o Incpere Irnpodobit
i irnbrcat cu toata strlucirea saraiurilor Imprte
ti. $i, pe Allah! o, doamne i sultane al nostru. in
viaa mea nu rnai vazusem ceva asemenea, nici flu visasem
nite lucruri atIta de minunate.
61
Estiinp, btrIna ma rug s-o atept In odaia in care
ma aflain, i care da Intr-o sal Inca i mai frumoas,
Cu perdele. Si, lsIndu-m singur in odaia aceea, din care
putearn s zAresc tot ce se petrece In cealalt, plec.
i iact! vzui la intiarea in cea de a doua sal,
aruncate claie peste grmad Intr-un co1, toate stofele
cele de pre pe care i le vindusem btrInei. $i IndatA intrara
dou tinerele ca doU lune, aducInd fiecare cIte
gleat plin cu apa de trandafiri. 5i Ii pusera glei1e jos
pe lespezile de marmor albA i, ducindu-se la grmada
de stofe scumpe, luar una Ia IntImplare i o despicarA
In dou, ca pe o cIrp de vase. Pe urma, fiecare se duse Ia
gleata ei i suf1ecIndu-i mInecile pIn Ia subsuoara
bgar bucata cle stof scurnp In apa de trandafiri, i
Incepur s ude si sa spele lespezile, i s le tearg apoi
Cu alte bucti din stofele mele cele scumpe, i, Intr-un
sfirit, s le frece i sA le lustruiasc cu ce mai rminea
din stofele care costaser cinci sute de dinari fiecare.
5i cInd acele feticane Ii sfIrir treaba, i cInd marmora
se fcu ca argintul, acoperira podeaua cu nite preuri
atIta de frumoase In cIt, dac a fi vIndut prvlia mea
Intreag, tot n-a fi dobIndit banii trebuitori spre a-I
putea cumpiira chiar i pe eel mai srccios dintre ele.
Si peste preuri1e acelea fetele aternur un chilirn do
lIn de caprA inmiresmat cu mose i nite perne umplute
cu pene de strut. Dup care, aduser cincizeci de bucU
de atlaz de zarafir i le rinduir frumos Imprejurul
chilimului din mijioc; pe urm ieir din odaic.
$i, iacat! perechi-perechi, intrar nite fete inindu-se
de mIn i care venir i se rInduir fieCare dinaintea
cite uneia dintre bucile cele ptrate de atlaz, i, intrucit
ele erau cincizeci, se aflar aezate astfel, intr-o desvIr
it rinduiat, dinaintea atlazurilor acelea.
$i, iact! sub an baldachin purtat de zeCe lune de
frumusete, se ivi la intrarea In sal o fetican, atita de
orbitoare In albeaa sa i In strlucirea ochilor ei

2f2
eel negri, c ocliii rnei se inchiser singuri. Si cInd ii desehisei
iar, o vzui ling mine pe btrina care m cluzise
acolo, i care ma pofti sTo insoesc spre a mA mnfAtia feticanei
ce se i tolnise gale pe chilimul de la mijioc, Intre
cele cincizeci de fete stind in picioare pe bucAile de atlaz.
mr cu, nu fArA o mare tulburare, mA vAzui atintit aa
de privirile celor cincizeci i una de perechi de ochi negri,
i irni zisei : ,,Nu este putere i izbAvire decit Intru Allah
eel preainirit i preainalt! E vAdit cA moartea mea o vor!
Or, cInd ajunsei dinaintea ei, copilandra crAi4A Imi
zimbi, irni ur bun venit i mA pofti sA stau jos pe chilim
lingA ea. Si, tare incurcat i fistIcit, ezui, ca sri mA supun
el, iar ea imi spuse
0, tinere, ce zici de mine i de fnimuseea men?
5i socot,i CA putea sri-ti fiu sotie,?
Jar eu, la vorbele acestea, uluit pInri peste marginile
uluirii, rAspunsei
0, stApina mea, cum a cuteza sri mA cred vrednic
de un hatir ca acela? Crici, cu devArat, eu nu mA socot
Ia un pre atit de mare melt sri ajung un rob, on, IncA
si mai puin, dinaintea ta!
Ci ea urmA
Nu, pe Allah, o, tinere, vorbele mele nu cuprind
nici un vicleug, i flu este nimica arnrigitor In spusele
mele, cares din inimA. Rrispunde-mi, dar, in fel de curat,
i alungA-t,.i din minte toatri spairna, intrucit inima men
este plinA pinA sus de dragostea pentru tine!
La vorbele acestea, pnicepui, o, doamne sultane al
nostru, pricepui, frirri putinl.A de IndoialA, CA feticana
avea cu adevArat de gind sri se mArite Cu mine, ci fArri sri
flu in stare a ghici pentru care pricinA mA alesese tocmai
pe mine dintre mule de tineri, nici de unde tia de mine.
5i, pinA Ia urmA, imi zisei : ,,O, CutAnicA, ceea cc este de
nepAtruns are insuirea de a nu cere gInduri chinuitoare.
263
Nu cuta, aadar, s Inelegi, i las lucrurile s1i
urmeze calea. Si rspunsei:
0, stpIn a mea, dac Intr-adevr flu spui asta
ca s le faci pe fetele acestea s rld de mine, adu-ti
aminte de zicala cc spune: Cmnd drugu-i rou, este gata
pentru ciocan! Or, socot c inima mea este atlta de
aprins de dorint, melt e vremea s Irnplinim Impreunarea
noastr. Spune-mi, dar, pe viata ta! ce trebuie s-ti
aduc ca zestre i .ca avere din parte-mi!
Jar ea rspunse zImbind:
Zestrea i averea sInt de mult date, i nu ai a te
Ingriji de dc.
5i adug:
Intrucit aai i dorinta ta, am s trimit pe da
dup cadiu si dup martori, spre a- putea s urn uniti fr
de amInare.
5i, lntr-adevr, o, doamne al rneu, cadiul i martorii flu
zbovir s vin. 5i mnnodar nodul, curnu-i pravila. 5i
fuserAm Insurati fr de amInare. 5i toat lumea plec,
dup implinirea datinei. Jar eu ma Intrebam : ,,O, Cutarica,
visezi on eti treaz ? 5i-apoi fu iari cu totul aitceva
cind ea le porunci roabelor sale cele frumoase s gteasc
hainmamul pentru mine, i s ma Indrurne acolo. $i fetele
ma poftir s intru intr-o odaie de scald Inrniresmat
cu aloe de la Comorin, i ma deter pe seama scldtoa
relor care ma dezbracara i ma frecar i ma scldar de
ma fcur mai uor ca psrile. Pe urm turnar pe mine
parfumurile cele mai alese, ma lmbrcar cu gteli
bogate i Imi aduser tot felul de rcoritoare i de sorbe-.
turi. Dup care, ma scoaser din hammam i ma duser
In odaia sotiei mdc, care ma atepta lrnpodobit numai
cu frumusetea ci.
5i ea veni numaidecit la mine, i ma munci cu o
patim uluitoare.
5i trairam lrnpreun, o, rege al vremilor, douazeci de
nopt,i la rind, peste msur de bucuroi i de fericii. 5i
264
dup acest rstiirip, gIndul la maic-mea veni de se infii
In mintea mea, i ii spusei copilandrei soia mea:
Ya setti, iact c a i trecut o grmada de vreme
de cInd lipsesc de acas, iar maic-mea, care nu mai are
nici un fel de tire despre mine, tibuie s fie tare Ingri
jorat. Pe deasupra, treburile negustoriei mele tare or
mai fi lIncezit pesemne In toate zilele acestea cite au
trecut.
Jar ea Imi rspunse:
Nu te necji! $i ma Invoiesc cu draga inim sa
te duci s-o vezi pe mama ta i s-o 1initeti. Ba poli,
IncepInd de-acum, s te i duci In fiecare zi i sa-i vezi
de daraveli, dac-i place; ci vreau ca de fiecare datil sa
vin s te ia batrIna mea i tot ea s te aduci Inapoi
Jar eu rspunsei : -
Nu este nimica Impotriva!
Cu aceasta, btrina cea de la Inceput veni la mine, iani
puse o nfram peste ochi, ma duse la locul unde ma le
gase la ochi Intiia oar i Irni spuse:
S te Intorci aici deseara, la ceasul rugciunii, i ai
s ma gseti chiar In locul acesta, ca s te due la solia ta.
Si, cu vorbele acestea, ma deziegA la ochi i plec.
Jar eu zorii s alerg la mine acas, unde o gsii pe
maicmea cop1eit de jale i scaldata de lacrimile dezndejdii,
trudindu-se s-i coase hainele de doliu. S, de cuni
ma zri, se repezi la mine i ma cuprinse In brate, pUngind
de bucurie; jar eu ii zisei
Nu ma plInge, o, maic a mea, i Insenineaz-ti
ochil, IntrucIt lipsa aceasta a mea m-a dus la o fericire
Ia care n-a fi cutezat s jinduiesc vreodat.
5i ii istorisii IntImplarea mea ce norocit, iar ea se
minun cu bucurie:
Ocroteasc-te si lumineze-te Allah, o, fiul meu!
Da fagaduiete-mi Ca ai s vii sa ma vezi In fiecare zi,

265
intrucit ragnstea mea are trebuin s fie rsp1tit Cu
nbirea ta.
Jar cu nu preget.ai s-i fac Igduiala aceea, dat
fund Ca soija irni i dedese slobozenie s p1cc de acas
oricind. Dup care imi trecui ziua cu daraverile mele
de vfnzri i de curnprri, in prvlia din suk, jar cmnd
veni vremea ma intorsei la locul hotrit, unde o gsii pe
btrIna care ma leg la ochi ca de obicei i ma duse in
palatul sotiei mele, spunIndu-mi:
Aa este mai bine pentru tine, IntrucIt, aa cum
ti-am mai spus, se afl pe ulita aceasta o sumedenie de
femei, mritate on fete, care ed in tinda caselor br i
care toate flu au decit un dor, i-anume de a sorbi dragostea
de pe drum aa curn adulmec aerul .1 cum Inghit
apa pe care o beau! Si cc s-ar face inima ta intre nvoadelelor?

Or, cInd ajunsei la sarai.ub In care loculam acuma, sotia.


mea ma pnimi cu o bucurie de nespus, jar eu rspunsei
aa cum ilul rspunde ciocanului. lar cocou1 meu ccl
fr de creast si fr de glas flu rmase mai prejos fat.A
de puicuta aceea ispititoare, i izbuti s flu se fac de
3car fat, de faima lui de viteaz dezbtelnic, intrucIt,
pe Allah! o, stpine al meu, in noptea aceea berbecul
dat flu mai puIin decit treizeci de izbituri de corn in
oia aceea btelnic, i flu si-a curmat truda decit atunci
cind potrivnica sa strig aman, ceririd Indurare.
5i vreme de trei luni trii aa rnai departe viata
aceasta neostenit, plin de Infruntri de noapte, de harte
de dimineat i de iureuri de zi. 5i in sufletul meu ma
minunam In fiecare zi de ursita mea, zicindu-mi : ,,Ce soart
norocoasa am avut de rn-a dus Ia feti.cana aceasta pojarnica,
i pe care mi-a dat-o de sotie! 5i cc rsit ului
toare ca aceea care odat Cu bueica aceasta de un
proaspt mi-a menit i Un sarai curn flu au nici regii !
i flu trecea zi fr ca s Iflcerc a afla de la robi nurnele
si cinul celei Cu care ma Insurasem fr 5-0 fi cunoscut
i fr s tiu a cui fat este i din ce neam se trage.
Ci, mntr-o buna zi, aflindu-mA singur mai deoparte cu
o arapoaica tInara dintre roabele cele negre ale soiei
mele, o iscodii pe roab In privina aceasta, spunIndu-i
Allah Lie cu tine, o, copilandr binecuvIntat, o,
albo in luntrul tu, spune-mi e tii despre stpIna ta, jar
vorbele tale am sa le aez adine in cotlonul eel rnai
adumbrit al inirnii mele.
Jar tInara arpoaic, trernurind de spairna, imi rspunse:
-

0, stpine al meu, povestea stpInei mele este un


lucru cu totul i cu totul nemaiauzit; ci, dac l-a dezvlui
mA tern sa flu flu datA morii fAr de izbvire si
LArA de zAbav! Tot ce pot s-4i spun este c ea te-a
bAgat de seamA Intr-o zi In suk, i e i-ai czut cu drag.
Si flu putui nimic sA rnai scot de la arpoaic, peste
cuvintele acestea. Ba chiar, intrucIt struiam, ma arnenin
A cA se duce sA-i povesteascA stapmnei sale incercarea
mea de-a 0 ispiti la destAinuiri. Atunci, 0 Isai s-i cate
de calea ei, jar eu ma intorsei la nevasti-mea ca sa stIr-.
nesc o zbintuial frA de insemniitate-.
Tar viaa mea se scurgea in felul acesta, Intre p]ecri
nprasnice i hare drgstoase, pIn intr-o dupa-amiaza,
cind mA aflam in prAvAlia mea, Cu Ingduina sotiei rnele,
i cmnd, aruncindu-mi privirile Inspre ulitA. zarii o copilandrA
cu iamacul pe fai...

Cmnd povestea ajunse aci, Seherezacla vizu zorU inijind L,


sfioas, t.cu.

261
Ci Intra opt sute treizeci i asea noa pEe

Urrn:

...Iar viata inea se scurgea in felul acesta, Intre plceri


nprasnice i hare drgstoase, pmn intr-o dup-arniaz,
cInd ma aflam in prvlia mea, cu Ingduina soliei mele,
i cind, aruncIndu-mi privirile inspre u1i, zrii o copilandr
cu iamacu1 pe fa, care venea inspre mine, in
chip fti. lar cind fu dinaintea prvliei mele, Imi arunc
salamalekul cel mai ginga i imi spuse:
0, stpine al meu, iat un coco de aur Impodobit
Cu diamante i cu nestemate, pe care degeaba rn-am strduit
s-1 vInd la preu1 potrivit, pe la toti negutorii
din suk. Ci aceia sInt nite ini fr gust i fAr subtirime
la frumuseti, Intruelt mi-au rspuns Ca un asernenea
giuvaier nu-i lesne de vindut i c nici n-ar putea s-1
marite cu vreun cItig. De aceea am venit s ti-i dau tie,
care eti om de gust, la preu1 pe care vei binevoi sa-1
hotrti singur!
Jar eu rspunsei
Nici eu flu am vreo trebuin1 de giuvairu1 acesta.
Dar ca s-ti fac plcerea, ifi dau pe el 0 sut de dinari,
nici unul mai mult, nici unul mai putrn.
Jar copilandra raspunse:
Ia-I, atunci, i s-i fie o curnprtur aductvaLe
de cItig!
Jar cu, macar c flu aveam cu adevrat nici o dorin
sa cumpr cocou1 de aur, ma gIndii totui Ca pasarea
aceea ar putea s-i fac plcere soljei mele, aducIndu-i
aminte de virtutile mele temeinice, i pornii inspre dulapul
meu, i luai o sut de dinari. Ci, cind vrusei sa-i
dau fetei, ea nu vroi s-i primeasc, zicindu-mi:
Intr-adevr, nu-mi sInt de nici un fobs, i flu
doresc alt plat decit Ingaduina de a ma lsa s te

268
srut numai o data pe obraz. 51 aceasta-i singura inca
dorin, o, tinere!
Jar eu Imi zisei In sinea mea : ,,Pe Allah ! nurnai un
sarut pe obraz pentru un giuvaer care preuiete mai bine
de o mie de diriari de aur, sta-i un chilipir pe cit do
ciudat, pe-atita de mare ! 5i flu pregetai s-i dau in
gduina.
Atunci copilandra, o, doamne al meu, veni lIng mine
i ridicIndu-i iamcutu1 de pe fa ma srut pe
obraz pin peste poate de placut! ci, totodatil, d
parc i-ar fi venit poft s guste din carnea mea, ii in-fipse
In obrazul meu dintii de tigroaic tInara i imi arse
o muctur de-i mai port i-acuma urma. Pe urm plec
rIzind cu un rIs mulumit, pe cInd eu imi tergeam singele
Ce curgea de pe obraz. 5i ma gIndeam: ,,Patania
aceasta a ta, o, Cutare, este o ptanie uluitoare! 5i in
curind ai s vezi toate muierile din suk cum au s vini
sa-ti cear care o buctic de ohraz, care o bucatica do
barbie, care o buctica de ce tii tu, i poate Ca atunci
ar fi mai bine s-ti leftereti toat marfa Si s flu mai
vinzi decit buci din tine !
$i cind veni seara, mai rIzInd, mai minios, ma intorsei
la baba care ma atepta ca de obicei, la coltul ulitei
noastre, i care, dup cc Imi puse nframa la ochi, mi
duse la palatul nevestei mele. 5i, de-a lungul drumului,
o auzii curn mormia printre dinti nite vorbe neIntelese
ce-mi preau a cam fi un soi de arnenintri, ci gIndearn:
,,Babele-s nite fpturi crora le place s boscorodeasca
i care i petrec btrinele br zile amarIte cIrt.ind de toate
i trncnind !
Or, cInd intrai la sotia mea, o gasii stInd In sala de
primire, cu sprIncenele Incruntate i Imbrcata din talp
pin-n cretet Intr-o culoare roie stacojie, cum poart
regii in ceasunile br de minie. Jar inftiarea ei ei-a
aprig, jar chipul coperit de glbeneal. $i, la privelitea
aceea, zisei in sinea mea: ,,O, Ocrotitorule, scapli-mil !
2(9
Si, netiind de unde-i vine pornirea vrjma., ma dusei
Ia soia mea care, Impotriva obiceiului, flu se ridic s
ma IntImpine, ci Ii Intoarse capul de la mine; i, mntinzindu-i
cocou1 de aur pe care ii cumpirasem, ji spusei:
0, stpIna mea, primete cocoul acesta de pre, care-i
un lucru Intr-adevr minunat i care-i vrednic de
privit ; intrucIt 1-am cunrat spre a-ti face plcere!
Ci, la vorbele acestea, fruntea I se posomorl, i ochii
i se innegurar i, pIn. s am eu vreme s ma feresc,
cptai o palm ametitoare care ma rsuci ca pe un titirez
i era mai mai s-mi rup falca din stInga. $i strig:
0, dine i fecior de dine, dac chiar ai cumprat
cocoul acela, atunci de unde este muctura de pe obranil
tu?
Tar eu, nucit i de palma cea nprasnic, simii cii ma
clatin i trebui sii ma incordez stranic, ca s flu cad cit
eram de lung. Da asta flu fu decit Inceputul, o, doamne
al meu, asta flu fu, vai! decit Inceputul Inceputului! Ciici,
Ia un semn al sotiei mele, vzui deodatii cum se dau Ia
o parte perdelele din fund i cum intri patru roabe CaIiuzite
de babii. $i aduceau un trup de copilandr, cu
capul tiat i pus pe mijiocul trupului. Si cunoscui pe
data c acel cap era al fetei ce-mi dedese, pe o muciitur,
giuvaierul. Tar prive1itea aceea izbuti s ma topeascii
de tot, i ma pribuii la pmlnt, fr de simtire.
Tar cind imi venii in fire, o, doamne sultane al meu,
ma vzui legat Cu lanturi in maristanul acesta. Si paznicii
imi spun c sint nebun. $i aitceva nimic flu-mi
mai spun.
$i-aa-i cu povestea prepusei mele nebunii i a Intemni
rii mele in casa aceasta de nebuni. 5i nurnai Allah
v-a trimis pe amIndoi, i pe tine, o, doamne sultane al
meu, .i pe tine, o, ine1eptu1e i dreptule vizir, ca sii ma
scoateti afari de aici. 5i voi amindoi sii judecai, din socotinta
on din descumpnirea vorbelor mele, daca sint
cu adeviirat stpinit de duhuri, on dac sint cumva lovit

270
de vreo aiureal, de vreo scrinteal on de vreo 5mm-
teal, sau dac sint intreg la minte.

Dup ce ascultar povestea tinrului, sultanul i vizirul


su. care era sultanul-dervis de odinioar, eel nscut
din flori, se cufundar In cugetri adinci i rmaser gInditori,
cu fruntea plecat i cu ochii atintii in pmint,
vreine de un ceas. Dup care sultanul ridic eel dintli
fruntea i spuse sc4ului su:
0, vizire al. meu, ma jur pe adevirul Aceluia carele
rn-a pus ocIrmuitor peste Imparatia aceasta c flu
voi avea tihn i nici n-am s rnnInc on s beau nimic
pIn n-oi da de copilandra care s-a maritat cu tInrul
acesta. Grbete, dar, de-mi spune ce s-ar cuveni s facern
pentru aceasta.
5i vizirul rspunset
0, rege al vrernilor, trebuie sl lurn fr de zbav
pe tinrul acesta, lsIndu-i deocamdat pe ceilali
doi tineri In lanturi, i s strbatem cu el ulitele oraului,
de la rsrit la apus i de la dreapta spre stInga,
pin ce el are s poat gAsi intrarea In ulita unde btrIna
avea obiceiul s-l lege la ochi. 5i-atunci noi avern
s-1 legm la ochi, iar el are sii aduc aminte cii pai
fcea Insoit de babe, i are s ne fac in felul acesta
s ajungem la poarta casei, Ia ua la care i se scotea
legtura de la ochi. Si acolo, Allah are s ne lumineze
curn s ne purtam In treaba aceasta ginga.
lar sultanul spuse:
S se fac dupil sfatul tu, o, vizire al rneu pun
de iscusin.
5i se ridicar amIndoi pe data, porunciri sa se dez
lege lanunile tInrului, i ii scoaser din maristan.
5i totul se petrecu aa curn poruncise vizirul. IntrucIt,
dup ce strbtur o sumedenie de ulie prin fel de fel
de mahalale, ajunser intr-un sfirit la intrarea ulitei cu
pricina, pe care tInrul o cunoseu fniI de ovire. 5i,

27 [
legat Ia ochi ca odinioar, putu s-i socoteasc paii i
s-i duc dinaintea unui palat, pe care sultanul cInd ii
vzu rmase nuc. i strig:
Alungat lie Cel-ru, o, vizire al meu! In saraiul
acesta sacle una dintre soiile sultanului de odinioar de
Ia Cairo, acela care mi-a lsat scaunul de domnie, din
pricin c n-a avut ca urmai copiii de spi brbteasc.
Jar so1ia aceasta a sultanulul de odinioar, printele nevestei
mele, trAiete aici cu fata ei, care de bunseam
c ea trebuie s lie sotia tInrului acesta! Allah este cel
rnai mare, o, vizirule! Aadar-i scris la osinda tuturor
fetelor de regi s se Impreune cu nimicurile lumii, aa
cum am lost i noi! OsIndele AtoaterInduitorului au pururea
pricinile br, ci noi nu putem pricepe aceste pricini!
i adug:
S dam zor i s intram, ca sa vedem urmarea
acestei istorii.
5i btur cu belciugul de her In poarta care rsunL
Jar tInrul spuse
Chiar asta-i sunetul!
5i poarta fu numaidecit deschis de nite hadImbi,
care rmaser Impietriti cunoscIndui pe sultan, pe vizirul
cel mare i pe tInrul so al stpinei br...
Cmnd povestea ajunse aid, $eherezada vzu zorii mijind t,
sftoast, ttcU.

Ci intr-a opt sute treizeci i aptea noapte


Urrn:

Si batura cu belciugul de her in poart, i poarta fu


numaidecit desehisa de nite hadimbi, care rmaser impietri i cunoscIndu-i pe sultan, pe vizirul cel mare i pe
272
tinrul SO al copilandrei. Jar unul dintre ei zbur s-o
prevesteasc pe stpmn-sa de sosiiea sultanului cu cei
doi insot,itori ai si.
Atunci fetieana se impodobi .i se dichisi i iei din
harem i veni in sala de oaspei, s-i atearn temenelile
dinaintea sultanului, sotul surorii ei de pe tat, da
nu i de pe mama, .i s-i srute mina. lar sultanul o
cunoscu Intr-adevr i fcu un semn ce Inelegere inspre
vizirul su. Pe urm ii spuse criei
0, fiic a socrului meu, fereasc-m Allah s-ti fac
vreo certare pentru purtarea ta; intrucit trecutul se afl
Ia stpInul cerurilor, i numai vremea de fa este a
noastr. Pentru aceasta eu acuma doresc ca tu s te Impaci
Cu. acest tInr, soul tu, care-i un tinr pun de bune
insuiri la temelia lui, i care, fr a-ti pstra nici un
fel de pica, flu cere nimic mai mult decIt s dobIndeasc
iari bunvointa ta. De aitminteri, iti jur pe vredniciile
rposatului meu socru sultanul, printele tu, c sotul
tu n-a svirit nici Un pcat greu impotriva cuviintei
fat de sotia sa. i a i ispit destul de greu slbiciunea
lui de o clip! Ndjduiesc, dar, c ai s prirneti
rugrnintea mea!
Jar copi.landra rspunse:
Dorintele stapInului nostru sultanul sInt porunci
pentru noi i ele se afl asupra capetelor i a ochilor
notri.
5i sultanul se bucur mult de supunerea aceasta i
spuse:
Dac-i aa, o, fiica a socrului meu, ii cftnesc pe
sotul tu in slujba de ba-cinra al rneu. Si de-acum
Inainte are s fie oaspetele meu la mas i tovar al
rneu de pahar. 5i chiar in seara aceasta am s i-1 trimit
pentru Ca, fr martori stinjenitori, sa Infptuii amIndoi
Impcarea figduit. Ci, deocamdat, ingduie-mi s-1 iau
cu mine, IntrucIt avem de ascultat Impreun istorisirile
celor doi tovari ai si de lant!

273
$i plec, aduglnd:
Se Inelege c de-.alci Inainte rmine limpede Intre
voi doi Ca ai s-i lai s piece i s vin In toat voia,
fr legtur la ochi, iar ella rindu-i fgduiete c
niciodat, sub nici un cuvInt, flu are s se mai lase srtitat
de vreo femeie, fie ea mriiat, lie fat.

i aceasta-i, o preafericitule rege, urm $eherezada sffr.itu.j


povetii pe care i-a istorisit-o sultanului i vizirului su tInrul
cel dintli, acela care citea dintr-o carte, la maristan. Ci In ceea ce
1.1 privete pe cel de al dotea tlnr, unul dintre eel aol care ascultau
cittrea, iact!

Cind sultanul, Cu vizirul i Cu cmrau1 eel nou ajun


set-a Indrt la maristan, sezur jos pe prnmnt dinaintea
celui de al doilea tInr, zicind;
Acunia-i rindul tu.
lar ce de al doilca tinr spuse

POVESTEA CELUI DE AL DOILEA NEBUN

0, stpIne sultane al nostru, i tu, preadreptule vizir,


i tu, lost tovar al meu de lant, afl Ca pricina
intemnirii mele In maristanul acesta este Inc i mai
de-a tnirrile deelt cea pe care o tii, IntrucIt, dac tovar
ul rneu de colea a lost Internniat ca nebun, apoi el
a lost cam din vina lui i din pricina credulittii si a
mncrederii in sine nsui. Ci eu, dac am pctuit, am
pctuit tocrnai dimpotriv, aa cum avei s auziti, dac
chiar binevoiii a-mi Ingdui s pureed chibzuit!
Tar sultanul i vizirul su i camarau1 eel proaspt,
care era nebunul de rnai Inainte, raspunsera Intr-un glas
Da, de bun seamaf
i vizirul adug i
De aitminteri, Cu cit rnai muIt chibzuir4 ai s pul
in istorisirea ta, cu atita avem i fbi S I un rnai gata
s te privim ca bgat pe necirept printre nebuni i srnintii.
Si tlnrul ii Incepu povestea astfel
Aflati, dar, o, stpinii mei i cunun peste capul meu,
c i cti smnt tot un negustor, fiu de negustor i, pln a
flu fi fost aruncat In maristanul acesta, -tineam prvlie
in suk, unde vindearn soiilor stpInilor cei bogai brtri
podoabe de toate felurile. $i, pe vremea cind Incepe
istorisirea aceasta, flu aveam en vIrst decIt aisprezece
ani, .i ma i fcusem vestit In suk i pentru chibzuina
mea, i pentru cinstea mea, i pentru capul meu cuminte
i pentru grija pe care o dovedeam la negustorie. $1 niciodat
flu cutam s ma Inndesc la taifas cu emeiie care
erau mutereiele mele; i nu le spuneam decit numai
vorbele de trebuin peritru Incheierea .tIrguielii. $1 de
aitminteri ma tinearn de poveele Crii celei sfinte, i
flu ridicam niciodat ochii asupra vreunei femei dintre
fiicele musulmanilor. $i negutorii ma dedeau de pild
feciorilor br, cInd ii luau cu ei in suk pentru intiia oara.
5i multe mame intraser In vorb cu maic-mea, in pri-
vinta mea, pentru vreo cumetrie cinstit. Ci maic-mea
zbovea rspunsul pentru vreun prilej mai bun, i ocolea
prirnejdia pe cuvInt ca sInt prea tinr i c flu ma are
decIt pe mine, i c sint cam plpInd din fire.
Or, Intr-o zi, starn dinaintea crtii mele de socoteli i-i
cercetam cuprinsu, cInd vzui Ca intr in prvlie o ar
poaica micut i duke care, dup ce ma salut cuviincios,
Imi spuse:
Aici este oare prvlia domniei-sale negutoru]
Cutare?
lar cu rspunsei:
Adevrat este!
Ea atunci scoase din sin, cu mare luare-aminte i attindu-se
grijulie i la dreapta i la stInga, Un rvei pe
care mi-I intinse spunind:
275
Acesta-i din partea stpInei mele. $i ateapt bunvoin
a ufiui rSpUnS.
51, InmInIndu-rni rrau1, se trase deoparte, ateptInd
s vadii ce fac.
Jar eu, dup ce ii desfcui, citii i vzui c se aflau
sense in el nite stihuri inflcrate de laud, spre marirea
i cinstirea mea. Jar stihurile de la urn-ia cuprindeau
in estura br numele aceleia care se da drept Indrgostit
de mine.
Eu atunci, 0, doamne sultane al rneu, ma simtii pIna
peste poate de otrit de aceasta ispitire, i socotii Ca ea
era o grea lovitur la buna mea purtare. on poate o in
cercare de a ma tIn in vreun craicanile primejdios on
pun de incurcturi. 5i luai mrturia aceea i o rupsei i
o clcai sub picioare. Pe urm in dusei la arpi, o
apucai de ureche i Ii altoii cIteva pame i citeva ghionturi
bine aduse. 51 desvirii pedeapsa mai trgmndu-i i
o lovitur de picior care o arunc de-a berbeleacul afar
din pravalie. 5i o scuipai in obraz, cit mai fatis, asa ca
toti vecinii mei s vad fapta mea i s flu aib curn se
Indoi de cumintenia i de cdenia mea, i ii strigai
A, plod dintr-o mie de Incornorati ai nerusinarif,
du-te dc-i povestete toate astea fetei aceleia dc eodosi,
stapIna-ta!
$i toi vecinii mci incepur s opteasc minunIridu-se
bucurai; jar unul dintre ci ma art lui fiu-su cu degetul,
spunIndu-i : ,,Binecuvintarea lui Allah fie asupra
capului acestui tinar cuviincios ! Deie Cel-de-sus en i tu,
o, fiul meu, cInd ai s ajungi de vIrsta lui s tii s te
lepezi de ispitele ticloaselon i ale stricatebor care stau
s-i pindeasc pe flacaii frurnoi !
5i iact, o, stpinii mci, cc am facut la aisprezece
ani. 5i, cu adevarat, numai acuma vd eu limpede cc
purtare necioplit a fost purtarea men, bipsita de judecatli,
plin de o mIndnie smintit i de o ingimfare prosteasc,
i pnefcut, i ticloas, i mInlaneasca. 5i on
eke necazuri mi-a fost dat s pat mai tIrziu pentru I apta
uceasta nevrednic, socot c ml s-ar Ii czut Inca i mai
inult, i c 1anul acesta, care imi atIrn acuma de git
pentru o pricma Cu totul alta, s-ar Ii cuvenit s-mi lie
legat Inca de la acel inceput smintit. Ci, cum a fost, cum
n-a fost, flu vreau s mncurc luna abanului cu luna ramadanului,
aa incIt urinez in bun rinduial istorisirea p0
vetii mele.
Aadar, o, stplnii mei, zilele Si lunile i anii au curs
de la acea intimplare, jar eu am ajuns brbat In toat
firea. Si cunoseusem ferneile i tot ceea ce urmeaz, ma-
car cii eram tot burlac; i simteam cii venise Intr-adeviir
ceasul sii-mi giisesc o fatii care sii-mi lie sotie dinaintea
lui Allah, mama a copiilor mei. Or, aveam sii flu slujit
dupii pofta inimii precum veti auzi. Ci nu vreau s ristorn
curgerea faptelor i pureed dup art.
5i-aa, intro dupii-amiazii, viizui cii vine inspre priviuia
mea, Impresuratii de vreo cinci sau ase roabe albe
care ii alciituiau alaiul, o copilandri nurnai bunii de indrigit,
Impodobitii cu giuvaierurile cele mai scumpe, Cu
mIinile date cu henea, i cu cositele piirului unduindu-i
pe umeri; i piiea In toatii gingiiia ei, leginIndu-se cu
filnicie i cu aunt...

Cind povestea ajunse aici, eherezada vazu zorli mijind i,


slioas, tcu.

Ci mntr-a opt sute treizeci i opta noapte

Urm:

...o copHandri numai bunii de lndrigit, irnpodobiti Cu


giuvaierurile cee mai scumpe, cu miinile date eu henea,
i cucosie1e prului unduindu-i pe umeri; piiea in toata
77
giagAia e&. legnIndii-se cu flnicie 1 cu aunt. i intrA
ca o rgin in prviia mea, urmat de roabele ei, i
ezu jos dup ce ma cinsti cu un slama1ek dulce. i
Imi spuse:
0, tinere, at cumva vreo podoabA frum.oas de aur
i argint?
tar eu rAspunsei:
0, stApInLi a mea, am de toate soiurile cu pulii4A,
i IncA aitele!
La atunci Irni ceru sA vadA nite .belciuge de aur pentru
glezne. Jar eu ii adusei tot ce aveam rnai bun i rn&
frumos printre podnabele de aur de pus Ia glezne. lar
ea repezi o atuncAturA de ochi neAsAtoare Inspre ele d
Imi zise:
IncearcAmi-le!
5i nurnaidecIt una dintre roabele ei se aplecA d, ridicindu-i
poala rochiei, dezvAlui ochiior inei glezna cea
mai .gingaA i mai albA care a ieit vreodaiA din muinlle
Atoateziditorului. Jar eu ii Incercai belciugeie, ci flu putui
sA gAsesc In prAvAlia rnea nici unul care s fie Indeajuns
de strtmt fatA de gingAia vrAjitoare a picioarelor
acelea turnate dupA tiparul desAvIrdrll. Jar ea, vizIndu-mi
necazul, Imi spuse
Nu face nirnica, o, tinere! Am s-i cer aitceva. Ci,
mai mntui, ia sA vedem! tntr-adevr, mi s-a spus, acasA,
CA a avea nite picioare de elefant. Aa este?
Jar eu strigai
Numele lui Allah fie asupra ta i Imprejuru-4i, i
asupra desAvIririi gleznelor tale, o, stApInA a mea! Gazela,
dacA le-ar vedea, s-ar topi de ciuda!
Ea Irni spuse atunci:
Tar eu credeam dimpotrivA I
Pe urmA adAugA : -
DA-ini sA vAd nite t,rAIAri!
tar eu, Cu ochii IncA plini de icoana acelor .glezne vrAjite
i a acelor picioare de pierzanie, cAutai tot ce aveam
niai uctrii i nai ginga p1ntre brrUe de aur i dc
smalt, i i le adusei. Ci ea imi rise:
tncearcmi-le chiar tu. Eu sint cam osteni
astzi.
i numaideci.t una dintre roabele ei se repezi i SUmCa
minecile stpinesi. i ii se lvi ochilor mci un brat, at!
ai! git de iebd flu alta, mat all> i mai neted decIt
c1etaru1, i isprvit Cu o Incheietur i cu un pumnior
i cu nite degete, at! ai ! de zahr candi, o, st.pne a]
meu, curmale CU miere, bucuria sufletului, o dulcea,
0 curata dulceata, nu altceva. Jar eu, aplecIndu-m incercai
pe bratul acela al minunilor brrile mele. Ci pin
i cele mai strimte, mnchipuite pentru mimi de copii, se
blbneau larg pe Incheieturile ei subtirele i strvezii;
i Ic scosei repede, de team ca flu cumva greutatea br
s vatme pielea aceea neprihn.it
Jar ea zImbi a ride iar.i, vzIndu-mi Incurctura, i
imi zise
Ce-ai vzut, o, tinere? Oare-s ciunga, oH poate Ca
am nite labe de rat, on poate Ca am vreo mIn de
hipopotam?
Jar eu stnigai
Nurnele lui Allah tie asupra-i i imprejuru-i i
asupra mIinii tale albe, i asupra gingiei incheieturii
tale de copil, i asupra subtinimii degetelor tale de hurie,
e, stpIna mea!
Jar ea Imi zise:
Cum, curn? flu e adevrat! Ca acas Ia min m
s-a spus adesea dirnpotriv!
Pe urrn adug:
D-mi s vd nite gherdane i nite salbe de aur.
Jar eu, cllitinindu-m fr a fi gustat vreun vat, detei
zor s-i aduc ce aveam mai de pret i mat uor printre
gherdanele i salbele de au.r. Si numaidecit una dintre
roabe, cu Q grij. cucernic, dezveli, octat cu gitul stpI
ne.-si, i o parte din pieptul: ei. 51,. otilio! olioflo! cei doi

279
sIni, amIndoi deodati, o, doamne al meu, amIndoi sIniorii
de fi1de trandafiriu se ivir rotunzi i-atIta de obraznici,
peste zpada cea ametitoare a pieptului; i preau Ca
spinzur de gitul de marmur, ca doi copi1ai mIndri i
gemeni la gItul mamei br. Jar eu, la privelitea aceea,
flu ma putui opri s flu strig, intoreInd ochii
Acopere-i! acopere-i ! Allah atearn-i vlurile
sale! S
Jar ea Imi zise:
Cum, flu vrei s-mi Incerci gherdanele i salbele?
Da nu-i nimica! Am s-ti cer aitceva. Da rnai intli ia
spune-mi : sint cumva slut, on pieptoas ca bivoliele,
i neagra, i proas? On poate Ca sIrit vestejit i uscat
ca un pete srat, i dreapt ca o tejghea de timplar?
Jar eu strigai
Numele lui Allah fie asupra-i i Imprejuru-i, i
asupra farmecelor tale cele tainice, i asupra poarnelor
tale cele tainice, i asupra intregii tale frumusei tainice,
o, stpina mea!
Jar ea zise
Oare s ma fi amagit, aadar, cei care de atItea
on mi-au spus c flu s-ar putea gsi nimic rnai urit ca
prile cele tainice ale trupului meu?
$i adAug:
Fie! Ci, IntrucIt nu indrzneti, o, flacaule, s-mi
Incerci aceste gherdane de aur i aceste salbe, ai putea
macar s-mi Incerci niste centuri?
Jar eu, dup ce ii adusei tot ce aveam mai moale

i mai uor printre centunile cu filigrarie de aur, le pusei la picioarele ei, sfios. Ci ea Imi zise
Ba nu! ba flu! pe Allah, Incearc-mi-le acuma
chiar tu!

Jar eu, o, doamne sultane al meu, flu tiui s raspund


decit Ca ascult i cii ma SUUfl i, ghicind dintru Inceput
care putea sii fie subtirimea acelei gazele, o alesei pe
cea mai micuta i mai strIrntii diritre centuri i, pe dea280
supra rochiilor i a izaelor, i-o inchisei peste mijloc.
Ci centura aceea, lucrat anuine pentru o copil doznnil,
se dovedi prea larg pentru mijiocul acela atIta de subire,
Incit flu arunca nici un fir de umbra pe prnlnt,. i atita
de drept melt 1-ar fi dus Ia dezndejde pe un calengiu
al literei alef, i atIta de mldiu melt ar fi fcut s se
usuce de ciud arborele ban, i atita de dulee incIt ar
fi fcut s se topeasc de pizm o bucat de unt ales,
i atIta de zarif Incit ar fi fcut s fug ruinat punul
eel tInr, i atita de unduios Incit ar fi fcut s piar
firul de bambus. Si vzind c flu ajung in nici un fel
s gsesc ceea ce trebuia, rrnsei tare ineurcat i flu mai
tiam eurn s-rni cer iertciune. Ci ea irni zise:
Precurn pare, pe semne c sint ru fcut, Cu un
gheb stranic dindrt i Cu un gheb stranic dinainte,
cu un burduhan vIrtos i cu o spinare de cmil.
Jar eu strigai
Numele lui Allah fie asupra-i i imprejuru-i i
asupra mijlocelului tu, i asupra a ceea ce are Inainte,
i asupra a ceea ce ii insotete, i asupra a ceea ce ii
urmeaz, o, stpina inea!
Jar ea Imi zise
Sint nedumerit, o, flacaule! tntrucIt aeas de-atitea
on mi s-a adeverit o parere neprielmca despre mine!
Oricum, IntrucIt flu poi s-mi gaseti o centur, ndj
duiesc c flu are sii-ti fie cu neputint s-mi gseti nite
cercei i un pieptene de aur pentru prins prul!
Si, spunInd acestea, ii ridic singur iamcutul de
pe fa, i ls s se iveasc ochilor mei o fata care era
chiar luna plina merglnd lnspre cea de a patrusprezecea
noapte a sa. Jar eu, la vederea acelor dou nestemate
care erau ochii ei babilonici, i a obrajilor ei ca bujorii,
i a guriei ei, toe de corai cuprinzlnd o brar de margritare,
i tot acel chip ameitor, Irni pierdui rsuflarea
281
i flu mat putui s fac nici o micaie ca s caut ceea
ce Irni ceruse. Jar ea zimbi a ride i Irni zise:
In1eleg, o, flcule, c vei fi fund t.ulburat de unenia
mea. tiu, intr-adevr. de vreme cc am tot auzit
spunindu-mi-se asta de atitea on, Ca fata mea este infrico
tor de urit, ciuruit i presarata de ciupituri de
bubat, c sInt chioar de ochiul drept i zbanghie de
ochiul stIng, c am un nas borcnat i hid, i o gur Impu
it cu niste dinti beliti si sclImbi, i c, intr-un sunit,
sint cioarnp i ciul de urechi. $i flu mai pomenesc
de pielea mea riioas, nici de prul meu scmosat i
sirmos, nici de toate pacostele cele nevzute din luntrul
meu!
Jar eu strigai
Numele lui Allah lie usuprai i Irnprejuru-ti, i
asupra intregii tale frumusetj vzute, 0, stpin a mea,
i asupra frumuseii tale celei nevazute, o, invemintato
In strlucire, i asupra curtiei tale, o, mldi de cnn,
i asupra miresmei tale, o, boboc de trandafir, i asupra
strlucirii tale i asupra albet,ei tale, o, iasomio, i asupra
a tot ce poate fi vzut, mirosit i atins de tine. Si preafericit
este ccl care poate s te vad, sa te miroase i s
te ating!
$i rrnsei zdrobit de tulburare, beat de o betie

uciga. Atunci copila iubirii se uit Ia mine cu un zImbet in


ochii ci prelungi i Imi zise
Vai! vai! pentru Ce, dar, tatal meu ma scIrbete
atita, incit Imi pune In searn toate sIueniile pe care ti
le-am Inirat? Caci chiar tatl meu, i flu aitcineva, rn-a
Thcut totdeauna s cred in toate acele zise beteuguri
ale fpturii mele. Ci slvit fie Allah carele Imi dovedeste
dimpotriva, prin milocirea ta! melt acum sInt meredintat
c printele meu flu rn-a amgit, ci c se afl sub
puterea vreune nluciri care II face s vad totul unIt
inrejuruI su. $i, In ce ma privete, este gata, ca sa
282
scape cle vederea mea care ii apas. s ma cincl roab
negutorului de robi de chilipir.
Jar eu, o, doamne al meu, strigai:
Da oare cine-i piirintele tiiu, o. su1tni a frumusetii?

Ea lini rispunse:
Este insui Seicul al-Islam!
Jar eu, infliciirat, ma minunaf
He, pe Allah! decIt sii te vindt negustorului cie
robi, pentru ce flu s-ar invoi sii te miirite Cu mine?
Ea spuse:
Tatl meu este un om drept i cinstit. i, Intrucit
Ii Inchipuie cii fata lui este o pocitanie jalnicii, flu ar
vroi sii aibii pe sufletul lui Imperecherea ei cu un fliciiu
ca tine! Da poate cii ai izbuti, totui, sii incerci a-i face
o cerere. $i, pentru aceasta, am sii-ti arit ciule ce ti-ar
fi mai de fobs spre a-i indupleca.
i, dup ce vorbi aa, copila desiiIritei iubiri chibzui
o clipii i irni spuse:
Iaciitii! CInd ai sii te Infiitiezi dinaintea tatilui
meu, care-i $eicul al-Islam, i cInd ai sii-i faci cererea
ta de ciisiitorie, el de bunii seamii cii are sii-ti spunii:
,,O. fiul meu, trebuie sA desehizi ochii. Afli cii fata
este o oboigii, o beteagii, o cocoatii, o... Ci tu sii-l opreti
i siii spui : ,,Eu sInt multumit ! eu sInt mullumit ! S
ci are sii urmeze: ,,Fata mea este o chioari, o ciuli de
urechi, o Iinpuitii, o chioapii, o piiicioasii, o... Ci tu siil
opreti sai spui : ,,Eu sint rnu1umit ! eu sint multumit !
5i el are sii urmeze: ,,O, bietul de tine, I at.a mea este o
scIrbavnicii, o stricatii, o bAinoasii, o biloas, o... Ci hi
sii-l opreti i sii-i spui : ,.Eu sint mul1umit ! eu sint mul
tumit ! 5i ci are sii urineze : ,,Da tu flu stii, o siiracuL
de tine! Fata mea este o rnustiicioasii, o burduhinoasii,
o muma-padurii, o ciungil, o oantii, o ciacIri de ochiul
stIng, 0 mucoasii Ingilatii la nas, 0 Impistratii de bubat
la chip, o Impuitii la guri, o lelit.ii i o sciuimbii Ia dini,

283
o vtmat in luntrul ei, o chelbos, 0 rijoaSa iflfC)
toare, o spaimodiv int.ru totul, o pedeapsa amarnie.b
lar tu, dup cc ai s1 lai si verse asuprami t
cldarea lui de spairne, s-i spui : ,,Hei, pe Allah, eu sint
mulIumit ! eu sint mulumit...
Cind povestea ;junse aid, $eherezada vzu zorH mijind i,
sfioas, tcu.

Ci Intr-a opt sute treizeci si noua noapte

Urrn:

...Iar tu, dup ce ai s-l lai s-i verse asupra-mi


toat cldarea lui de spaime, s-i spui: ,,Hei, pe Allah!
eu sInt rnulumit ! eu sint mulumit !
lar Cu, o, doamne al meu, numai auzind acestea i
numai la gmndul c asemenea vorbe puteau s fie spuse
de printe1e su acestei copile de desvirit iubire, sim.ii
sIngele cum mi se suie la cap de suprare i de minie.
Ci, pin la urm, de vreme ce trebuia s tree prin in
cercarea aeeea spre a ajunge s ma Insor Cu acea minune
de gazel, ii spusei:
tncercarea este aspra, 0, stpina mea, i a putea
s mor cind l-a auzi pe tatl tu purtIndu-se aa fa
de tine. Ci Allah are s-mi dea tria de trebuint i bar-.
btia!
Pe urma o intrebai:
i cInd a putea s m mnftiez dinaintea preacinstitului
Seic al-Islam, printele tan, spre a te cere
de la el?
Ea imi rspunse:

84
Mime fr abatere, In temeiul dimine1ii.
Si se ridic, la vorbele acestea, i plec, urmat de
fetele roabe ale ei, uIndu-t rmas-bun de la mine cu
un zimbet. Jar sufletul meu porni pe urmele sale i s
inu cu paii ei, pe cind eu rmIneam in prvlie, prad
chinurilor ateptrii i ale iubirii.
Incit, a doua zi, la vremea hotrit, flu pregetai s
zbor Inspre casa 5eicuFui al-Islam, i cerui s ma primeasc,
trimitindu-i vorb c era pentru o treab grabnic
de 0 insemnatate mare. Jar el ma primi fr de zbav
i Imi rspunse la salamalek cu mult preuire, si
ma ru.g s stau jos. 5i luai seama c era un btrin cu
Infiarea preacinstit, cu barba alb neprihanit i cu
un chip pun de flnicie i de mretie, dar care avea, pe
obraz i in ochi, un nor de mihnire fr de ndejde i
de durere fr de leac. 5i gindii: ,,Asta-i! Are nlucirea
uriteniei! Deie Allah s se vindece! Pe urm, ezInd
jos, da numai dup cea de a doua poftire, din cinstire si
preuire fat de vIrsta i de cinul lui malt, ii rostii Inca
o data salamalekurile i urrile mele, i le mai spusei i
pentru a treia oar, ridicIndu-m de fiecare data. 5i dupLt
ce artai in felul acesta bunaeuviint i buna mea cres
tere, ezui jos iari, da tinIndu-m cit mai pe marginea
scaunului, i ateptai ca el s deschid vorba eel dintii
i s ma Intrebe de temeiul pricinii.
5i, Intr-adevr, dupa ce aga ce Se afla de slujb aduse
sorbeturile Indtinate, i dup ce 5eicul al-Islam schimbi
cu mine citeva vorbe fr de insemntate despre ari1
i despre secet, imi zise:
0, negustorule Cutare, cu ce a putea s te mul
tumesc?
Jar eu raspunsei:
0, doamne al meu, rn-am inf1,iat dinaintea ta spre
a te ruga i a cere de la tine mina mIndretei tinuite
285
sub perdeaua curiei din preacinstita ta cas, mrgrttarul
eel pecetluit Cu pecetea neprihnirii i floarea cea
ascuns in bobocul sfiiciunii, fiica ta cea strlucit, fecioara
fr de asemuire cu care doresc, eu nevrednicul,
s ma unesc Intru legturile cele sfinte i cu senetul eel
legiuit!
La vorbele mele, vzui chipul preacinstitului btrln
cairn se Innegureaz, pe urm cum inglbenete i fruntea
curn i se las mihnit in pmlnt. i ezu o clip cufunciat,
fr de nici o Indoial, in eugetri amare despre starea
fetei sale. Pe urm ridic meet capul i imi spuse Cu glas
de mhnire nemrginit:
Allah pstreze-i tkiereea i binecuvinteze-te pururea
Cu milele sale, 0, fiul meu! Ci fata pe care o am
in casa mea, sub perdeaua curiei, este fr de ndejde!
i nu se poate face nimic cu ea, i nimic flu se poate
stepta. TntrucIt...
Ci cu, o, doamne sultane al rneu, Ii luai vorba numai
deelt, ca s griesc:
Eu sint mulumit! eu sint mulumit!
i preacinstitul btrin imi spuse:
tnv1uiasc-te Allah cu milele sale, o, fiul meu! Da
ata mea flu e pe potriva unui flcu frumos ca tine, pun
de 1nsuiri plcute, de putere i de sntate. IntrucIt ea
este o biat pocit, pe care maic-sa a nscut-o Inainte
de soroc, din pricina unui pojar. si-i atita de scl1mb
i de slut pe cit ei tu de frumos i de bine fcut. i,
ntrucIt se cade s Lii lmurit asupra pricinhi care ma
face s nu-ti implinese cererea, a putea, dac vrei, s i-o
zugravesc aa curn este, cci teama de Allah slluiete
n inirna mea i n-as vroi nicidecum s te ajut a cdea
n grea1!
Ci eu strigai
0 iau cu toate cusururile ei, i. slot rnu1uinit, intrU
totul mullumit!
Ci @1 irni puse:
Ah, fiul rneu, nu-l sili pe un printe, care tine Ia
cinstea sufletului sau, sati vorbeasc despre fiica Iui Cu
nite vorbe grele! Ci struin1a ta ma nevoiete sa-ti spun
c, dac te-ai Insura cu fata mea, te-ai Insura cu podania
cea mai infricostoare a vremurilor acestea. Intrucit
este o fptur pe care numai dac ai vedea-o...
CI eu, temindu-m de iniruirea cea cumplit de metehne
Infiicotoare cu care se pregatea s-mi munceasc
auzul, ii tiai vorba, ca s strig cu Ufl glas In care Imi
pusei tot sufletu i tot dorul
Eu sint mu1turnit! eu sint mulumit!
Si adugai:
Allah fie cii tine, o, printe al nostru, crut.ii-te de
durerea de a vorbi despre preacinstita.-i I at cii nite
vorbe grele, intrucit, once mi-ai spune tu i oricIt de
sIloas ar fi zugrvirea pe care mi-ai fcea-.o, eu tot as
urma s i-o cer de sotie, :intrucIt mie hidoseniile Icmi
piac mai Cu osebire decIt once, atunci cmnd sint de felul
acelora de care sufer fiiva ta, i, Ii mai spun o data,
o primesc aa cum e, i sint multumit de ea, sInt rnulWmit,
mulumit!
Cind $eicul al-Islam mA auzi vorbind aa, i dupA ce
pricepu CA hotArIrea mea era de neclintit Si dorinta mea
de nestrmutat, Ii plesni palmele una de alta de uimire
i de minunare, .i imi spuse
Mi-am uurat sufletul dinaintea lui Allah i dmaintea
ta, o, liii meu, i flu vei avea sA dai vina dealt
numai pe tine pentru fapta ta smintitA. Ci, pe de altA
parte, pravilele cele dumnezeie.ti nu-mi IngAduie sA
opresc o dorinA de a se Implini, i nru pot decIt sA-ti
dau inAcuuina inea.
Jar eu, peste mAsurA de fericit, Ii sArutai mina, i inui
ca nunta sA fie incheiatA i sArbAtoritA In chiar ziua
aceea. Ian ci Imi spuse oftind:
Nu mai este nimica impotnivA!

287
Si senetul fu scris Si egiuit cu martori i fu Insem
nat in el Ca 0 primeSc pe soia mea Cu oate cusururile,
s1uen iile, beteuguri1e, pocelil&, lipsurile, tmturi1e,
hidoenii1e i celelalte asemeriea ale ei. 5i tot asa fu insemnat
c dac, dintro pricin sau alta, m-a despiii
de ea, urma s-i pltesc, ca daune de despranie i ca
zestre, douzeci de pungi de cite o mie de dinari de aur.
lar eu, cle bun searna, primii din toat iniina invoielile.
$i de aitminteri a fi primit oricite altele i mai
pguboase.
Or, dup ce senetul fu scris, socrul meu, tatl soiei
mete, mi spuse
0, Cutare, mai bine este ca nunta s se petreac
In casa mea, i aci s Va aezai i rosturile casniciei.
IntrucIt mutarea de aici a soiei tale oloage tocmai la casa
ta ar cere anevointa grea.
lar eu rspunsei:
Ascult i n-ia supun!
Jar In sine-mi ardeam de nerbdare i mi ziceam
,,Pe Allah! este oare Cu putinta ca eu, un negutora
de rind, s fi ajuns stpinul acelei copile a desvIrsitej
iubiri, fiica preacinstitului $eic alIslam? 5i eu sInt oare
cel care cu adevrat are s se bucure de frumusetea ei,
si s fac ce-mi place cu ea, i s-i mistui pe saturate
nurii cei tainici, i s-i sorb pe saturate i s ma dedulcesc
cu ei pin la satiu?
$i cind, intr-un sfirit, veni i noaptea, intrai In odaia
miresei, dup ce rostii rugaciunea de sear i, cu inima
zvicnind de tulburare, ma apropiai de sotia mea si ii
dedei la o parte iamacul de pe fat, i ii dezvluii obra
zul. 5i ma uitai cu sufletul si cu ochii mei.
btu-1-ar Allah pe Cel-viclean, 0, doamne sultane
al meu, i nicicind nu te-aduc el s vezi o privelite
,:i,wmenj cu aceea ce se ivi atunci privirilor mele! vzui
faptura omeneasc cea mai scIrboas, cea mai Ingreo
toare, cea mai sIloas, cea mai jegoas i cea mai
urduroas ce s-ar putea vedea pIn i in visul eel rnai
urit. i, hotlirIt! era de o urIenie cu mult mai spimInttoare
decIt curn mi-o zugrvise copilancira, i o dabul
de hidoenie, i 0 f1eoac atita de nclit in scirbe de
mi-ar fi cu neputin, o, doamne al meu, s ti-o zugrvesc
fr a ma npdi greaa i fr a ma prbui pierit
la picioarele tale. Cl-i de ajuns s-ti spun c aceea care
ajunsese soia mea, de bunvoia mea, aduna In fptura
sa inglat toate ticloii1e sense i toate. scIrboseniile
nescrise, toate murdariile, toate imputiciunile, toate scIriiviile,
toate grozviile, toate hIzeniile i toate b1oe-
niile cite ar putea s loveasc o ftur peste care s-a
ahtut blestemul. Jar eu, astupIndu-mi nasul i IntorcInd
capul, lsai iarnacu1 s ead la loc i fugii de lIn.g ea
tocmai In ungherul eel mai deprtat al odii, IntrucIt
de-a Ti fost eu chiar i vreun jegos de prin Tthaida,
inInctor de crocodili, i tot n-as Ti izbutit s-mi Induplec
sufletul a se apropia cu tru:pul de o fptur ce spurca
pIn intr-atIta chipul Zami:slitorului su.
i, ezInd jos in ungherul meu, CU fata intoars inspre
perete, simtearn cum toate spaimele Imi napadeau mintile
i cum toate durerile de pe lume Imi sfiiau luntrurile.
i gemui din adncul ghemului inimii mele. Ci flu aveam
temei s crIcnesc 0 vorba, on s rostesic nici cea mai
mica plingere, de vrerne ce o primisem de sotie nesiit
tie nimeni. tntrucIt numai eu, cu chiar gura mea, ii
oprisem de fiecare data pe preacinstitul printe, strigind:
,,Eu sint multumit! Eu smnt multumit ! i Imi ziceam:
,,Ei, da! iact-o, dar, pe copila desvIritei iubiri! Ah!
mor, mor! mor! oh, smintitul de mine! ah, vita fr de
minte! ah, dobitocul dobitocilor ! i Imi mucam degetele,
i Imi ciupeam mIinile in tcene. i o mInie Impotriva
mea Insurni dospea in mine dintr-o clip in alta, i
rni petrecui pe jraticnoaptea aceea a ursitei mele, de
n9
parc as fi fost in nprasna schingiuirilor din temnila
inedului on a deilamitului 2

Cind povestea ajunse aici. $eherezada vizu zonil mjind l,


sftoas, tcii

Ci intr-a opt sute pat ruzecea noapte

Urm:

...i o minie impotriva flea insurni dospea in mine


dintr-o clip in alta, i Imi petrecui pe jratic noaptea
eea a ursitei mere, de parc a fi lost In nprasna
schingiuirilor din temnita med uui on a deilamitului.
?ncIt, de Cu zori, flu pregetai s pier din odaia de
nunt i s dau fuga la hammam s ma curt do atmgerea
cu soia aceea a grozvniciei. Si, dup ce Irni fcui
&p1rile urmInd datina Ghosl pentru strile de necurie,
mA lsai oleac furat de Somfl. Dup care ma intorsei
Ia prAvAlia rnea i ezui jos, cu capul cuipnins de arneea
A, beat fAri sA fi but yin.
i in curind prietenii mei i negustorii care ma cunos
teau, i muteriii cei mai d seam din suk Incepur sA
intre Ia mine, cIte unii singuri, ian alUi doi cite dol, on
trei cite trel, on mai mu1i d-eodatA, i veneau ca s ma
liritiseascA i smi rostesc urrile br. $i Imi spuneau
,,O binecuvIntare! o binecuvintare! o binecuvintarc!
Bucuria lie cu tine! bucuria lie cu tine! bucuria fie en

Mezzi vechii locuitori ai Iranuhii de azi; prin extindere,


peniL.
2 Deilamitii erau locuitorli din Deilam, o regiune dIn partea
de apus a Iranulul.
tine! lar a1ii Imi spuneau: ,,Hei, vecine, flu te tiam
atIta de zgircit! Undei ospu1, unde sint buntAturile,
uncle sint sorbeturile, unde sint p1cinile, unde sint t
vile Cu halva, unde este cutare lucru, i unde este cutare
lucru? Pe Allah, mi se pare c nurii copilaridrei, so41a
ta, ti-au cam tutburat mintile i te-au fcut s4i uiti
prietenli i s nu-ti rnai aduci aminte de indatoririle cele
de rind! Da flu-i nimica! Bucuria fie cu tine! bucuria
fie cii tine !
Tar eu, o, doamne at meu, neizbutind s-mi dau seania
daca 1i bat joe de mine on dac ma firitisesc cu a4e-.
vrat, flu tiam ce InItiare s iau i mA multumeam s
fac nite semne nelmunite i sA rAspund cu cIteva vorbe
fr de cap. i sirnteam nasul Cum mi se inciltuie de
mInie InfundatA, i ochii gata s se topcasc in lacrirni
de dezndejde.
5i chinul meu avea sA tin aa de dimineata pinA Ia
ceasul rugciunii de amiaz, jar cei mai multi dintre negustori
.plecaser la geamie on mncau de prinz, cind iactA:
la cItiva pai dinaintea mea, copila desAviritei iiibin,
cea adevrat, aceea care era izvoditoarea prApAduui
meu i pnicina chinunilor mete! 5i venea Inspre mine,
zimbitoare, Intre cele cinci roabe ale ei, i se pieca moale,
i se legana duke Ia dreapta i la stInga, cu vlurile i
cu matasurile ei, miAdie ca o ramurA frageda de ban In
mijiocul unei grAdini de miresme. Si era IncA i mai str
lucit ImpodobitA decit in ziua cle dinainte, i atita de
tulburatoare in umbletul ei melt, ca s-o vadA mai bine,
oamenii din suk se rlnduiau ca nite ciorchini la trecerea
ei. 5i, cu infAtiare de copil, intrA In prAvalia mea i irni
aruncA salamalekul eel mai ginga, i Imi spuse cezInd
jos:
Zuua aceasta sA tie pentnu tine o bineetwlntare, 0,
stApine at meu Ola Ed-Din, i Allah sA-ti tie bun-starea
i tfericirea i sA puie virf la multumirea ta! 5i buctnia
fie cu tine ! bucuria cu tine

291,
Or, eu, o, doamne al rneu, cle cum o zrisem, Imi si
incruntasei sprincenele i mormiam nite afurisenii In
inima rnea. Da cInd vzui cu cit eutezan Ii rI.dea de
mine, i cum venea s ma stIrneasc, dup napasta pe
care mio precugetase, flu putui s ma stpInesc mai mult:
i toat neciopleala mea de odinioara, de pe cInd eram
copil neprihnit, Imi veni pe buze, i izbucnii in sudalmi,
zicIndui
0, ceaun pun de smoal, o, tingire de pcur, o,
fIntIn de vicienii! au ce ti-am fcut eu de m-ai btut
cu tic1oia asta i m-ai afundat Intr-o genune fr de
ieire? Blestema-te-ar Allah, i biestemare-ar ceasul cind
te-am vazut, i ctrni-ti-ar chipl pe veci, o, ticloaso!
Ci ea, fr s se arate tulburat In vreun fel, rspunse
zImbind:
Da ce; o, daireao, ai i uitat de necazurile cite mi
le-ai fcut, si cum ti-ai btut joc de stihurile mele Intru
lauda ta, i ce-a indurat de la tine trimisa mea, arapoaica
aceea rnicut i sudalmele p care i le-ai aruncat, i lovitura
de picior cu care ai cinstit-o, i ocriie pe care
mi le-ai trimis prin ea?
Si, dup ce rosti acestea, feticana Ii strInse vlurile
i se scul s piece.
Ci eu, o, doamne al meu, pricepui atunci e flu culegeam
decit ce semanasem, i sirnii toat povara rautt,ii
mele trecute, i ce lucru de. scirb este virtutea cea posornorIt,
i ce lucru de blestem este cuvioia prefcut.
5i, fr a mai zabovi, ma aruncai la picioarele copilei
desviritei iubiri, i o rugai fierbinte s ma ierte, spu
nIndui
M ciesc! M ciesc! Cu adevarat ma ciesc intru
totul
5i ii spusei cuvintele acestea la fel de dulci i de induio
toare ca picturile de ploaie Intr-un pustlu ineins.
$i, Intr-un sfIrit, o Indup1ecai s rmIni; iar ea binevdi
sa ma ierte i Imi spuse :
De data aceasta m mnduplec s te iert, da s nu
mai faci
Jar eu stri.gai, srutindu-i poala rochiei i coperindu-mi
cu ea fruntea:
0, stpIna mea, ma aflu sub ocrotirea ta i sint
robul tau care ii ateapt slobozenia din ceca ce tii tu,
cu ajutorul tu!
Jar ea imi spuse, zimbind a ride
. Mam i gindit la asta. i Intocmai cum am t
s te prind in nvoadele mele, tot aa am s tiu s te
i scap!
Jar eu strigai
Yallah ! yallah ! grbete-te ! gribete-te!
Atunci ea irni spuse:
Ia arninte la vorbele mele Si s faci intocmai cum
te povuiesc. i ai s izbuteti s te descotoroseti fr
de necaz de soia ta.
Jar eu ma plecai
0, boboc de trandafir! o, rcoareo!
Jar ea urrn:
Iact! Ridic-te i du-te la poalele cettuii s-i
cauti pe saltimbanci, pe scamatori, pe pehlivani, pe mscrici,
pe dntuitori, pe panglicari, pe caraghiozi, pe maimut
ari, pe ursari, pe toboari, pe c1arinetiti, pe gorniti,
pe timpinari i pe ceilali ipochimeni i invoiete-te Cu
ei sa vin fr de zbav la tine la saraiul eicului
al-Islam, tatl soiei tale. Jar hi, la venirea br, s te
afli stInd ling eic i luInd niscaiva rcoritoare cu el,
sub umbrarul din curte. Jar ei, de cum ar intra, s te
i firitiseac i s-t,i ureze, strigInd : ,,O, fiu al moului
nostru, o, singele nostru, o, vin din ochiul nostru, ne
bucurm laolalt cu tine In ziua aceasta binecuvIntat
a Insurtorii tale! Tntr.-adevr, o, flu al moului nostru,
ne bucurm pentru tine de cinul la care ai rzbit. i
dac hi te-i ruina de noi, apoi noi ne socotim cinstiti
c sIntem de-ai t%i; i chiar dac tu, uitindu-i pe cei
93
care teau adus pe lume, ai sii ne alungi i ai s te lepezi
de noi, apoi noi tot n-o s te prsim; mntrucIt eti fiul
mou1u1 nostru, singe din sIngele nostru i vil, din ochiul
nostru. Jar tu atunci s te faci a Li tare Incurcat de
dezvluirea rubedeniei tale Cu aceia i, ca s te descotorose
ti de ei, s Incepi s arunci cu pumnii, peste ci,
drahmele i dinarii. i, Ia prive1itea accea, eicul
at-Islam are s inceap a te mntreba fr de nici o. indoial;
jar ft s-i rspunzi, IsInd capu-n jos: ,,Trebuie
s mrturisesc adevrul, de vreme ce rudele inele se afl
aid ca s ma dea de gol. Printele meu a Lost, Intr-adevr,
un mscarici arttor de uri i de maimue, i-aceasta-i
meseria neamului alor mei, i obIria br. Ci, pe urm,
Atoateimpritoru1 ne-a deschis poarta bogiei, jar noi
am dohindit preWirea negustorilor din suk i a starosteluj
br. Jar tatl sotiei tale are s-i spun: ,,Aadar,
eti fecior de mscrici, din breasla caraghiozilor i a
arttorilor de rnaimute ? Jar tu s rspunzi : ,,Nu am
curri sil ma lepd de obiria i de neamul meu, intru
dragostea de copila ta i intru cinstirea ei. Intrucit singele
flu poate s-i tagacluiasca singele, cum nici rul nu
poate s-i tagadiiiasc izvorul ! Jar el are s-i spun,
fr de nici o Indoial! ,,Dac-i a.a, o, tinere, senetul de
nunt flu este Intocmit cum cere legea, IntrucIt ne-ai tinuit
vita i thlria ta. i flu se cade s rmii soul fetei
Seicului al-Islam, capul cel mai Inal1 al cadiilor, care
jade pe chilimul legii i care este Un erif i un saed
dintr-o spi care suie pin la prinii profetului lul
Allah! i flu se cade ca fiica lui, cit ar Li ea de uitat
de binefacerile Atoateinipr1itoru1ui, s Lie la cherernul
unui fecior de mserjcj. ar tu s io ,Intorci: ,,He! he!
ya efendi, fiica ta este sotia mea legiuit, i fiecare fir
de par dc-a ei preuiete cit o mie de vieti. Jar eu, pe
Ailah! nu am s ma despart de ea, chiar de mi-al da
toate ImparaWle lumli! Ci, Incet-Incet, s te Iai Induplecat,
iar cind are s Lie rostit vGrba despre desprenie,
tu s te invoieti anevoie a t.e despri de sotia ta. i s
rosteti, de trei on, de fa cu Seicu1 al-Islam i cu doi
martori, vorbele de desprenie. i dezlegat In felul acesta,
s vii s ma cauti aici. Tar Allah are s (win duiasc tot
ce Va mai Li de oninduit
Eu atunci, Ia sfatul acesta al copiiei desviritei iub!rl,
sinitii curn mi se zbat strafundunile inimii, i strigai
0, sultnit a desteptciunii si a frumusetil, iat
ma-s gata s ma supun tie, pe capul i pe ochii mei...
Cind povestea ajunse aki, $ehcrezada vzu zorii rnjind I,
sfoas, teu.

Ci Intr-a opt sute pat ruzeci i una noapte

Uim:

...la sfatul acesta al copilei desviritei iubiri, s!n:


cum mi se zbat strfundunile inimii, i stnigai
0, sultni a deteptciunii i a frumuseii. iatma-s
gata sA ma supun tie, pe capul i pe ochii mei!
i, luindu-mi rmas bun de la ea, o lsai in prvlie
i ma dusei liT piaa de sub cettuie unde intrai in vorb
cu starostele isnafului panglicarilor, al cairaghiozilor. al
nscnicilor, al dntuitorilor, al urnbltorilor pe sirmA,
al comediant,ilor, al maimutarilor, al ursarilor, al toboarHor,
al clarinetitilor, al titeritilor, al fiuieraiIor. al
clntretilor i al tuturor celorlalti pehlivani, .i ma inte
lesei cu starostele acela s ma ajute in necazul meu. LAgAduindu-i
o rspiatA gras. i, dupA ce cApAtai fgduiala
ajutorului lui, plecai inaintea sa Ia saraiul eicu1ui
al-Islam, printele soiei mele, i ma dusei sA stau jos,
llngA el, sub unibrarul din curte.
51 flu sezui de taini cu el acolo mai mult de un ceas,
bind sorbeturi, pIn cc, pe poarta cea mare lsat deschis,
Ii fcu intrarea, cu patru mscrici ce mergeau in
frunte, i cu patru dnt.uitori pe sirm ce clcau In virful
degetelor, i cu patru ghidui ce mergeau in mImi,
Intr-o zarv fr de asemuire, toat liota vuvitoare, duduitoare,
ur1toare, dntuitoare, ametitoare i pestri1 a
aiurelilor care ii aveau slaele la poalele cettuii. 51
veniser toi, mairnutarii cu mairnuele, mscricii Cu tinichelutele
br, panglicarii cu tichiile br lungi de pIsl
i cIntrelii CU sculele br vuitoare din care se revirsa
un trboi fr de capt. 5i venir de se Iniruir in
curte rinduiti frumos cu maimutele i cu urii la mijloc,
si fiecare lucrInd In felul su. Ci deodat rsun 0 bubuitur
nprasnic de tingire, i toat hrmlaia se stinse
ca prntr-o vrajii. 5i cpetenia liotei veni la pragul scrii
i, In numele tuturor nemoteniilor mele adunate, Incepu
s predice cu un glas mret, urindu-mi spor i viat lungli,
i bLilrnjindumi poliboghia pe care 11 invtasem.
Si, intr-adevr, o, doamne al meu, totul se petrecu
aa cum prevestise copilandra. Intrucit 5eicul al-Islam,
cInd auzi, din chiar gura ciipeteniei liotei, pricina acelut
zulum, Imi ceru s-l 1muresc. Tar eu 11 incredintai cii,
aa, eram var, dup tat i dup mama, Cu toti inii aceia,
si c eu Insumi sInt fiul uflul rnscrici maimuoi i Ii
Inirai toate vorbele parastisiei pe care mi-o dedese feti
cana s-o inv, i pe care ti-am mai spus-o, o, rege
al vremibor. Iar 5eicul al-Islam, schimbindu-se amarnic
la fat i suprat ru, Imi spuse:
Nu poi s mal rmii In casa si In neamul 5eicului
al-Islam, IntrucIt mi-e frica s flu Lii scuipat In obraz
i s flu se arate oamenii fat de tine mai ru dccit fat
de un dine de ghiaur on fata de un pore de gIldan.
Jar eu, dintru-Intli, rspunsei
Pe Allah, n-am s ma despresc de sotia meat nici
dac mi-ai da tu Impiiria Irakului!
Jar eicu1 al-Is1am care tia prea bine Ca desprira
cu sila este oprit de ariat, ma luil deoparte i ma rug
fierbinte cu tot felul de vorbe dulci, sil primesc despiirt,enia,
spunindu-mi:
Acopere-mi cinstea, i Allah are s-o acopere pe
a ta!
Jar eu, pInA la urma, ma induplecai s primesc desparenia,
i rostii, de fatil cu martorii, vorbind despre fata
Seicului al-Islam:
Ma leapd de ea o data, de dou or de trei on,
nj leapd de ea!
Or, acestea erau vorbele pentru desprenia cea fara
de mntoarcere. i rostindu-le, intrucit fuseser cerute st
ruitor de chiar printele sotiei, ma vedeam totodat sea-
pat i de plata despgubirii i a zestrei, i izbvit din
cel mai Infricotor vis de spaim care s-a abtut peste
pieptul vreunei fpturi omeneti.
i, fr a mai zbovi smi iau ziuabun de la acel
care fusese vreme de o noapte tatl sotiei mele, Imi sbbozii
picioarele In vint i ajunsei, cu sufletul la gur,
In prvlia mea, unde ma atepta neclintit copila desvir
itei iubiri. Jar ea, cu limba ei cea mai dulce, Imi
ur bun-venit i, din toat bun creterea purtarilor sale,
ma finitisi pentru izbInd i Irni spuse
Acum, iat c a sosit i clipa Imperecherii noastre.
Ce zici de asta, o, stpine al meu?
lar eu raspunsei:
S-o facem In prAvlia mea, on la tine acas?
Jar ea zImbi i Imi spuse
0, bietul de tine! au tu flu tii cite griji trebuie
s aib fat de sine o femeie, ca s fac lucrunile aa
cum se cuvine? Aa ca se cade sa mergem acas la mine!
Jar eu rspunsei:
Pe Allah, o, sultnit a mea, au de cInd- se dce
ennui la hammarn i trandafirul la scald? Pravalia mea

297
este destu) de mare ca s te mneap, fie cnn., tie trandasir.
5i dac prvlia mea ar arde, ar fi ca inima mea.
lar ea irni rspunse, rizInd:
Sclipeti, Intr-adevr! Si ia uite cum te-ai scuturat
de purtrile tale cle odinioar, cele atita de grosoMnesti!
$i bine te rnai pricepi s tieluieti o drglenie.
5i adaug.:
Acuma, ridicte, incuie prvlia i vin dup mine.
Or eu, care nu ateptam decIt vorbele acestea, rspunsel
zorit:
Ascult i ma supun ! -
5i ieind apoi din prvlie, Inchisei cu cheia i porni?
Ia zece pai in urm de grupul alctuit de copilandr
i de roabele sale. 5i ajunserm in felul acesta dinaintea
unui palat la care se deschise poarta de cum ne apropia
ram. 5i, de la intrare, doi hadImbi venir la mine, i
ma rugar s ma due cu ei la hammam. lar eu, hotrit
s fac toate fr a cere vreo lmurire, ma lsai dus de
hadImbi la hammam, unde mi se fcu o scald de curatenie
i de rcoreal. Dup are, Imbrcat cu haine subtin
i inmiresmat cu ambrA chinezeasc, fusei dus in iatacurile
din luntru, unde ma atepta, tolnit galq pe
un pat de atlaz, copila dorurilor mele i a desvIritei
jubiri.
Or, de indat ce ramaseram singuni, Imi spuse
Vino Incoace, o, vino! Pe Allah! tu pesemne c
eti un prostovan de la captul captului prostovanilor,
dac te-ai lepdat odinioar de 0 noapte ca aceasta de
acum! Ci, ca s flu te tulbur, n-am s-i mai aduc aminte
ce-a fost.
lar eu, o, doamne al meu, la vederea aceiei copilandre
goale toata, i alb toat, i-atita de subpric, i la yeclerea
podoabelor prilor ei cele gingae, i a mrimii
clolofanului ei, i a minunatei Intocmini dintre felurftele-i
haruri, sim1ii curn se rstoarnA In mine toate zbivnfciile
mele de a1tdat.

Cind povestea ajunse aid. Sthereiadi vIzu zorli mijind 1,


fioas, tcu. /

Ci mntr-a opt sute pat ruzeci i doua nba pIe

Urm:

i ne hrtuirrn, o, doamne sultane al rneu, pIn se


ficu lumina deplin, cind ne oprirm ca s ne facem
indtinata rug i s plecm Ia hammam in fug.
i cInd ieirm de la hammam i ne IntIlnirm iari,
la masa de dirnineat, copila desIritei iubiri Imi spuse:
Pe Allah, o, cotoiule, chiar c ai lost strAlucit, i
soarta rn-a binecuvIntat cIhd rn-a fcut s-mj pun ochii
pe tine. Or, acuma, se cade s Iegiuim legtura noastr.
Ce zici? Vrei s rmIi cu mine, dup legea lui Allah,
on vrei s alegi pe totdeauna a nu ma rnai vedea?
Jar eu raspunsei:
Mai degrab indur rnoartea cruntat decit s flu
ma mai bucur de chipul tu de lumin, o, stpin a mea!
Jar ea Imi spuse:
Daca-i aa, s vin cadiul i martorii!
i trirnise dup cadiu i dup rnartori, tot atunci, s
scrie fr de zbav senetul nostru de csAtorie. Dup
care, mIncarm Impreun cea dintli masa a noastr, i
ateptarm s se Indeplineasc mistuirea, i s treac
toat prirnejdia vreunei tulburri de pintece pentru ca
apoi s luin de Ia cap zbtaniile i desftrile, i a Iandi
noaptea cu ziua.
i trii o viai ca accea, o, doamne al meu, cu copila
desviritei iubiri, vreme de treizeci de nopi i treizeci
de zile, geluind ceea ce era de geluit, i 1efuind ceea
ce era de le1uit, i umplind ceea cc era de umplut, pin
cc Intr-o zi, de un fel de ametea1, m scipai s-i spun
soatei mele:
Nu tiu, da, pe Allah! astzi flu pot s-mi arunc
i cea de a dousprezecea sulit!
Jar ea strig
Ce? Ce? Pi aceast a dousprezecea este cea mai
de trebuint ! Celelalte nici flu se socotesc!
lar eu spusei:
Cu neputin, cu neputint.!
Ea atunci Incepu s rId i Imi spuse:
Tti trebuiete odihn! Noi ti-o dm!
Jar eu flu ateptai mai mult. Cci puterile ma lasara,
ya sidi, i ma prvlii la pamInt Ca Ufl magar fr c-.
pstru.
i cind ma deteptai din adormirea cea grea, ma VaZUi
legat cu lanturi In maristanul de colea, alturi cle acesti
tovari ai mei, doi preacumini tineri. Jar paznicii, cInd
ii intrebai, imi spuser Intr-un grai: ,,Asta-i spre odihna
ta! asta-i spre odihna ta! Or eu, pe viata ta, o, doamne
sultane al meu, ma simt acuma destul de hodinit si de
Inzdrvenit, i cer de la mrinimia ta s orInduieti Impacarea
mea cu copila desvIritei iubiri. Dar a-ti spune
numele sau stepena ei, acesta-i Un lucru care trece dincob
de ceea ce tiu eu.
Si tiam povestit tot ce-am tiut. 5i-aceasta-i, In orinduiala
i curgerea mntImplrilor ei, povestea mea de la
Inceput, aa cum s-a petrecut. Ci Allah este mai tiutor!

Dup cc sultanul Mahmud si vizirul su, sultanulervi


de mai inainte, auzira povestea aceasta a cehi dc
al doilea flacau, se minunar pIn peste marginile mi
nunrii de rinduiala i de limpezimea cu care le fusese
istorisit. Jar sultanul Ii spuse tInrului
Pe viaa mea! chiar i dac pricina Intemnirii
tale n-ar fi fost atita de nedovedit eu tot te-as fi slohozit,
dup ce te-a fi ascultat.
i adugi:
Ai putea s ne eluzeti Ia palatul copilandrei?
El rspunse
Pot cu ochii Inchii
Atunci sultanul i vizirul i cmrasul care era nobunul
de mai Inainte se ridic; jar sultanul ii spuse tInrului,
dup ce porunci s i se dea jos lanturile:
Ia-o inaintea noastr pe drumul care duce Ia casa
soiei tale
$i se gteau tuspatru s piece, cInd eel de al treilea
tinr, care Inca mai avea lanturile la git, strig
0, stpInii mci, pe Allah care ne vede! Inainte do
a pleca, ascultati i povestea mea, IntrucIt este i rnai
ciudat decIt povetile tovari1or mei!
Jar sulianul Ii spuse
Insenineazti inima i 1initetei sufletul, intr
cit nu avem s zbovim mult, i ne intoarcem.
5i pornir la drum, cii tmnanul Inaintea ion, pIna
ajunser la poarta unui palat, pe care, cInd 11 vazu, sultanul
strigil
Allahu akbar! Afurisit s lie Eblis eel amagitor!
Saraiul acesta, o, prietenii mei, este casa celei de a treia
fete a socrului meu, rAposatul sultan. Mrire Aceluia en
rele impreunt ceea cc era desparit i carele Injghebeaz
Ia be ceea cc era Imprtiat!
Si intr In palat, urmat de tovarii si, si trirnise
s se dea tire de sosirea lui fiicei socrului su, care zornicI
s se Infaiieze dinaintea-i.
Or, chiar Ca fata era Intr-adevar copila desaviritei
iubiri ! 5i-i saruta mIna sultanului, sotul suroril ci, i
spuse Ca stla porueile sale. Jar sltanul ii spuse:
301
0, copil a socrului rneu, ti-i aduc pe soul tu,
istetul acesta minunat, pe care II cftnesc tot acum in
slujba de eel de at doilea cmra al meu, i care de
aci mnainte are s-mi fie oaspete la mas i tovar de
pahar. Intrucit Ii tiu povestea i cunose necazul eel tre
ctor care s-a petrecut Intre voi. Ci dc aici Inainte lucrul
acesta flu are s se mai Intimple, IntrucIt acuma este
hodinit i inzdrvenit.
Jar copilandra rspunse:
Ascult i ma supun! 5i, de vreme ce se afl sub
ocrotirea i sub slava ta, i dac ma incredintezi c s-a
intremat, primesc s triesc iari cu el!
Jar sultanul Ii spuse:
Fie-ti rspltit bunatatea, o, fiic a socrului meu!
Imi ridici o greutate mare de pe inim!
Si adug:
tngaduie-ne numai s1 iau cu mine vreme de un
ceas. IntrucIt avem a asculta Iaolalt o poveste care trebuie
s fie Intru totul nemaipomenita!

POVESTEA CELUI DE AL TREILEA NEBUN

Af1ai, o, doamne i stpIne al meu, i tu, o, vizire bun


dc sfat, i voi, preacinstii cinrai, tovari de lanturi
cu mine de mat inainte, aflati ca povestea mea flu are
nimica asemeni cu cele ce au fost istorisite pIna acum,
intrucit dac cei doi soti at mei au pit-o de pe urma
unor feticane, apoi eu am dat de bucluc din cu totul
alt pricin. 5i, Ia sfIrit, aveti s cintariti singuri spusele
mele, in cumpna judectii voastre.
Aadar, o, domniilor voastre, Inca cram copil atunci
cInd tatl i mama mea au rposat Intru mila Atoate
dtAtorului. Jar eu am fost strIns de pe drumuri de nite
vecini mi1oi, sraci ca i noi, care, neavind de nici unele,
flu puteau s plteasc vreun ban cu invtura mea, i
mA lAsau sA bat uli1eIe, cu capul i cu picioarele goale,
i purtInd pe mine, drept toatA ImbrAcArnintea, numai jumAtate
dintr-o cAmaA de stambA albastrA. 5i pesemne Ca
flu erarn urit la InfAiare, de vrerne ce trecAtorii care
mA vedeau prAjindu-mA la soare se opreau deseori ca sA
rosteascA: ,,FereascA-l Allah de deochi pe copilul acesta!
CA e mIndru ca un ciob de lunA! Si, de multe on, cite
unii dintre ei Irni cumpArau halva cu nAut on acadele
galbene de zahAr moale, din cele care se Intind ca aa;
i, cInd mi le dAruiau, mA bAteau pe obraz, sau mA mm
giiau pe cap, sau ma trAgeau drAgAstos de motul de pAr
pe care ii aveam chiar pe cretetu1 cApAInii mele rase.
tar eu cAscam o gurA cit o urA i inghieam dintr-o infulecAturA
toatA zaharicala. Lucru care ii fAcea sA strige
de uimire pe oti cei care mA priveau, lar pe toi tincii
care se jucau Cu mine sAli zgiiascA ochii de zavistie.
Or, intr-o bunA zi, rn-am dus Cu tovarAii mei obinuiti
sA cAutAm cuiburi de gAi i de don pe la nite case
nAruite, cInd am vAzut Intr-o cocioabA copenit cu rAmuni
uri de palmier, in fundul unei curti pArAsite, chipul
nedesIuit i nernicat al unei fAptuni vii. 5i, cunoscind
cA ginnii i marezii sAlA1uiesc prin casele pustii, am cugetat:
,,Acela este un mared ! 5i, cuprins de spaimA,
mi-am dat drumul dinvIrful easel pArAginite i am vrut
sA-mi iau cAicliele la spinare i sA atern depArtarea Intre
mine i maredul acela. Ci un glas tare dulce, care venea
din colibA, rn-a strigat zicInd i
De ce fugi, copilule frumos? Vino sA te infrupi
din Int,elepciune! Vino fArA de teamA la mine. Nu sint
nici ginn, nici efrit, ci o fiintA omeneascA, i care trAiete
In schivnicie i In cugetare. Vino, copilul meu, si am s
te InvAt ineepciunea...

CInd povestea ajunse aid, $ehcrczada vzu znrii mijind si,


sfLoas, tcu.

303
Ci Int i-a opt sute pat ruzeci i treia noapte

Urni:

...Vino, copilul rneu, i am s te inv inelepciunea!


Jar eu, oprit deodat din fuga mea de o putere de neinfrmt,
rn-am intors indrt i am pornit inspre coliba,

peamcIndvzut
glasul eel dulcce facel
oarte Imichip
optea mainemicat
departe: , Vino,era
copilualle fruunui
mos, vinmoneag
o! Si am intrat intare
colib i
btrmn, care prea s aib un numr de ani fr de socoat.
Jar chipul lui, In pofida acelei virste man, era ca
soarele. 5i btnInul mi-a spus:
Binevenit fie orfanul care vine s dobindeasc de
rnotenire invttura mea!
5i mi-a rnai spus:
Am s-ti fiu i tat i mama.
rn-a luat de rnIn i a adugat:
Jar tu ai s fii ucenicul meu. 5i, Intr-o zi, ai s
ajungi i tu dascl pentru alti ucenici.
5i, rostind acestea, mi-a dat srutul pacii, i rn-a poftit
s ed ling el, i a Inceput pe data s ma dscieasc.
Jar eu ma simteam robit de vorba i de frumusetea invt
turii lui, i, pentru el, rn-am desprit de jocurile i
de tovarii rnei. lar el mi-a fost i tat i mama. lar
eu ii artam o cinstire adInc, o dragoste pln peste poate
i o supunere fr de margini. 5i Cinci ani s-au scurs,
vreme In care am dobIndit o invtur minunat. Jar
mintea mea s-a hrnit cu inelepciunea.
Ci, o, doamne al meu, oriice Intelepciune este zadarnic
dac flu e insmIntat intr-un ogor Cu pmintul sniitos.
Intrucit se pierde de la cea dintli vinturare a ne-.
buniei, care rscolete stratul cel rodnic. 5i flu mai
ramine dedesubt decIt uscciunea i sterpiciunea.
i avearn s simt in curInd, pe chiar pielea mea, pu.terea
pornirilor firil care biruiete inv1turi1e.
Intr-o zi, iact, Ine1eptu1 cel btrmn, dasclul meu,
trimimndu-m s ceresc In curtea gearniei buctica noastr
de pline, eu Imi Indeplinii sarcina; i, dup ce fusei
miluit de drnicia drept.credinciosilor, plecai de la geamie
i luai calea mnspre sihstria noastr. Ci, pe cale, o, doamne
al meu, ma mncruciai cu o liot de hadImbi Intre care
se legana o copilandra invluit In iarnac, jar ochii ci
de sub vl mi se prur c poart In ei cerul. Jar hadImbii
aveau nite ciornege lungi cu care Ii loveau pe
umeri pe trectori, ca s-i dea la o parte din drumul
urmat de stpina br. i din toate pr1i1e auzeam lumea
cum optea: ,,Fata sultanului! Fata sultanului! Jar eu,
o, doamne al meu, ma mntorsei Ia dascalul meu, cu sufletul
tulburat i cu creierii vIntuiti. i dintr-odat uitai
poveele dasclului meu, i cei cinci ani ai mei de Invatatura,
i pildele InfrInarii.
Jar InvItorul meu se uita la mine cu durere, pe cind
eu plIngeam. i ne trecurm noaptea toat unul 1ing
altul, fr a rosti o vorb. Jar dimineaa, dup ce ii srutai
dreapta, dupa deprinderea mea, Ii spusei:
0, taic al meu i maic, iart-i nevoTnicului tu
de ucenic! Da trebuie ca sufletul rneu s-o mai vad 0
data pe fata sultanului, macar de-ar fi s-i mai arunC
baremi o privire.
Jar dasclul meu irni spuse:
0, fecior al ttInelui tu si al maicii tale, o, copilul
rneu, de vreme ce aa vrea sufletul tu, ai s-o vezi pe
fata sultanului. Da cuget la deprtarea care se afl Intre
schivnicii Ine1epciunii i regil pmintului! 0, fiu al tatalui
tu i al maicii tale, o, tu, eel hranit cu dragostea
mea, au uii cIt de nepotrivit este Inelepciunea fa de
incIrduirea cu miaditele Jul Adam, mai ales dac-s fete
de regi? i oare teai lepdat de pacea inimii tale? i
vrei oare ca eu s mor Incredintat ca odat cu moartea
305
mea are s piar i cel mai de pe urm sipet al poveeIor
schivniciei? 0, fiul meu, nimic flu este atIta de pun de
bogie ca InfrIngerea, i nimic flu este atIta de muItumitor
ca singurtatea!
Ci eu rspunsei
0, taic a! meu f maic, dac n-am s pot s-o
d pe domniI, macar fie i numai cit s-i mai arunc
o privire, am s mor.
Atunci dasclul rneu, care ma Indrgea, vzIndu-mi
-jalea ii mihnirea, Irni spuse:
Copile, dac ai vedea-o pe dornnia o data ti-ar
domoli clorurile toate?
mr eu rspunsei:
Fr de nici o Indoial!
Atunci InvtoruI meu veni suspinInd ling mine,
ma freca peste arcul sprincenelor CU Ufl fel de alifie
i, In chiar clipita aceea, o parte din trupul meu pieri i
flu mai rmase la vedere din mine decIt jumtate de
om. un trunchi druit cu micare. Tar dasclul meu zise
Acuma du-te In cetate. 5i ai sa ajungi In felul
acesta Ia Iint pe care o jinduieti.
lar cu rspunsei c ascult i Ca ma supun, i ajunsei
Intr-o clipire de ochi in inima sukului, unde, de cum
ajunsei, mu i vzui Inconjurat de o multime fr de
numr. 51 fiecare se uita la mine cu uimire. $i, din
toate part1ile, veneau oamenii fuga s cerceteze acea fptur
ciudal care nu avea dintr-un om decIt jumtate
i care se mica atIt de sprinten. 5i zvonul acelei artri
ciudate se Imprtie Indata In cetate, i rzbtu i la saraiul
in care sta fata sultanului cu mama sa. 5i amindou
dorir s-i potoleasc nedumerirea asupra mea, i tnmiser
hadimbii s ma ia si sa ma duc dinaintea ion. 5i
fusel dus la palat Si cluzit In harem, unde domnia i
mama ei ii potolir nedumerirea asupra mea, In vreme
ce eu priveam. Dup care ii pusera pe hadImbi s ma ia
de acolo, jar acestia ma dusera Indrt, de unde ma lua
ser. lar eu, cu sufletul mai chinuit ca niciodat i Cu
mintile i mai rvsite ma Intorsei Ia dasclul meu, in
colib.
i ii gsii culcat pe rogojin, cu pieptul chinuit i cu
chipul galben, de parc s-ar fi aflat pe moarte. Ci eu
aveam iflima prea rtcitA aiurea ca s ma Ingrijorez in
privina lui. Jar el ma intreb cu Ufl glas slab
Ai vazut-o, o, copilul meu, pe fata sultanulul?
i eu raspunsei
Am vzut-o, cia e rnai ru decit dac flu a fi vzut-o.
i de-acuma Inainte sufletul meu flu are s-i poat gsi
tihna, dac flu am s ajung s stau linga ea i smi
satur ochii de plLicerea de a o privi!
i el irni spuse, scoInd un suspin adInc:
0, preaiubite invtcel al meu, tare mai tremur
pentru tihna inimii tale! Of, ce legtur poate sa fie
vreodat intre cei insingurai i cei puternici?
Jar eu rspunsei:
0, printe al meu, pIn ce n-am s-rni odihnesc
timpla ling tImpla ei, pin ce n-am S ma uit 1a ea i
n-am s-i ating gItul cel vrjitor cu mIna mea, ahi s ma
socotesc peste poate de nenorocit, i am s mor de jale.
Atunci stpInul meu, care ma avea drag, ingrijorat
i de min1e mele i de tihna inimii mele, Imi spuse,
pe cind sughi1uriIe Ii zguduiau amarnic.
0, fiu al ttIne-tu i al maic-ti, o, copil ce porti
In tine viata i uii cit de tulburtoare i de stricAtoare
este femeia, hai, du-te de-ti fmplinete toate darurile! Ci,
ca pe cea mai de pe urm mil, ma rog tie sa-mi sapi
chiar aici mormintul i s ma Ingropi fr a pune nici
un fel de piatr de pomenire pe locul sub care am s ma
hodinesc. Apleaca-te, fiul meu, ca sa-ti druiesc puterea
de a-ti ajunge tinta.
Jar eu, o doamne al meu, ma plecai Inspre dasclul
meu, care ma frec pe plepe cu un fel de kohl dtntr-un
praf negru i tare mrunt, i Imi spuse
307
0, ucenic al meu, iact c mullumit puterilor
acestui kohl ai ajuns nevzut pentru ochii oamenilor.
$i poIi acuma, fr de nici o team, s-ti IrnpIineti
toatc dorurile! 5i binecuvIntarea lui Allah s Lie asupra
capului tu Si S te fereasc, pe cit este cu putin, de
vicleuguri1e blestem1ii1or care imprtie tulburarea
printre cci menii sihstriei
5i dup ce rosti acestea, preacinstitul meu dascl Lu
tie parc n-ar Li lost vreodat. Jar eu detei zor sii-l Ingrop
mntr-o groap pe care o spai In coliba in care truise
ingiduiasc-l Allah Intru mila sa i deie-i bc de fal!
Dup care, grbii s zbor Ia palatul fetei sultanului.
Or. curn cram de nevzut pentru once ochi, intrai In
palat fr a li zrit si, urmindu-mi drumul, ajunsei la
harem i rnersei dc-a dreptul la odaia dornnitei. Si o gsii
pe dornnit culcat in patul ci, fcindu-si somnul de dupamiaz
i, i neavInd pe ea, drept once vemInt, decit 0
cmas lucrat dintr-o testur de la Mossul. Jar eu, 0,
doamne al meu, care nu inai avusesem prilejul In viata
mea s vild goliciunea unei fernei, fusei cuprins de o Infrigurare
cc ma fcu sA uit toate Intelepciunile i toate
invtturile. $i strigai : ,,Allah ! Allah ! Si strigai cu un
gias atIta de tare incIt fata deschise ochii pe jumatate,
scotind un suspin admnc i IntorcIndu-se in pat. Da atita
tot, spre norocul rneu. $i rmsei uluit Ca o fat atIta
de ginga i de subtire avea un dolofnel atIt de mare.
Si, tare nedumerit, ma apropiai i mai mult de ea, tiindu-ma
de nevzut, si, Incetior de tot, imi pusei degetul
pe dolofnelul acela, spre a-i pipi i spre a-mi mul
umi inima In privina lui. 5i simtii c era pun, i dunclullu,
i untos, i brobonos. Ci flu izbuteam sa ma dezrneticesc
din ululala in care ma aflam In ce privete
mirimea lui, Si ma intrebam: ,,De cc este asa de mare?
pentru ce este aa de mare? $i, tot cugetind In privina
aceasta,. fara a gsi rspunsul multmitor, flu pregtai
s tn Hpesc cu totul de fat. 5i fcui lucrul acesta Cu
mare grij s n-o trezcsc. Si, cInd socotii c primejdia
dintli trecuse, ma incurnetai la citeva micri de Inceput.
5i binior, binior, copilul pe care-i tii, o, doamne al rneu,
intr i el in joe la rIndu-i. Ci se len s lie cumva bAdran,
on sa se siujeasc de mijioace vinovate, In nici un chip;
si se mu1umi si el numai s dea ochii cu ceea ce pIn
atunci flu mai viIzuse. 5i nimic mai muit, o, doamne al
meu. 5i gIndirm amIndoi c, de aceast data dintli, era
prea Indestul c ne-am putut Intocmi o judecata.
Ci iact! Tarnan in clipita cInd dam s ma scoi, mA
impinse PIrdalnicul s-o ciup pe fata, chiar in mijiocul
uneia dintre rotunjiturile acelea uluitoare care ma lasara
niiuc cu mrimea br, i flu putui s ma Impotrivesc ispi..
tei, i iact! o ciupii pe fat de vIrful rotunjituril aceleia.
alungat fie Cel-viclean! durerea pe care domnit
o simti fu atita de ascutita Incit, trezit acuma de-a binelea,
sari din pat scotInd un tipt de spaim, i 0 chemA
pe maic-sa cu st.rigte amarnice...
Cmnd povestea ajunse aid, eherezada vzu zorli mijind II,
sfloas tcu.

Ci intr-a opt sute patruzeci i patra noapte

Urm:

...durerea pe care domnita o simti fu atIta de ascutitA


melt, trezit acuma de-a binelea, sari din pat scotInd un
tipt de spaim, i o chem pe maic-sa cu strigte amarnice.
Or, auzind strigtele de chemare ale fetei sale i i.
petele ei de spaim, i rcnetele dup ajutor, maica-.sa o
lu la fug prinzmndu-i picioarele In fuste i urmat de-ao9
proape de btrina doic a fetei i de hadImbi. Tar fata ipa
Intr-una, ducindu-i mina acolo unde fusese ciupit:
Ma adapostcsc intru Allah de eitan cel btut cu
pietre!
Tar rnaic-sa i btrIna doic o intrebar amIndou
deodat:
Ce-ai pit! Ce-ai pl,it? 5i pentru ce Ui mina Ia
preacinstitul? Si ce-a ptit preacinstitul? 5i ce i s-a
IntImplat prcacinstitului? Ta arat-ne cc-a pit preacinstitul?

Tar doica se intoarse inspre hadImbi, aruncindu-le o


privire ponci, i le strig
Duceti-v mai Incolo!
5i hadimbii se dusera mai incolo, blestemInd-o printre
dinti pe afurisita de bab.
5i-aa! Tar eu vedeam fr s flu vzut, multumjta
kohlului de la rposatul meu dascl aiba-1 Allah Intru
mult rnila lui
Or, aadar, dup ce maic-sa .i doica, intr-o clipitLi,
o npdir cu Intrebrile acelea repezite, lungindu-i
gItul ca s vad cam ce treab putea s fie, fata, roie
de ruine i de durere, rosti intr-un sfIrit
Colea! Colea! ciupitura ! ciupitura!
lar cle dou femei se uitar i vzur pe doloThnel
urma roie i umflat lasata de degetul meu eel gros i
de eel mijlociu. 5i se traser cu spaim i cu mirare pIn
peste poate, strigInd
0, afurisito, cine U-a fcut asta? cine ti-a facut
asta?
Tar fata Incepu s pling, spunindi
Habar flu am! habar flu am!
$i adAug:
Am lost ciupit aa, pe cmnd visam, in somn, ca
mIncatn un castravete mare
Si cele dou fernel, cind auzir vorbele acestea, se
aplecar amIndou deodat i se uitar pe sub perdele,
i pe sub chilimuri, i pe sub poloage; i, dac flu gsir
rumic ciudat, ii spuser fetei:
Eti bine Incredintat Ca flu te-ai ciupit singur,
pe cind dormeai?
Ea rspunse:
Mai degrab a muri decIt s ma ciup aa de
amarnic!
Atunci btrina manc ii dete cu gIndui, zicInd:
Nu este ajutor i scpare deeit Intru Allah preainaltul
i atotputernicul. Acela care a ciupit-o pe fata
noastr este vreun Fr-de-nume dintre cei Fr-denume
care 1Iuiesc in vzduhuri! $i pesemne Ca 0 fi
Titrat aiCi prin fereastra deschis i, dac a vzut-o pe
fata noastr curn dorinea cu funduletul gol, n-a putut
s-si lnlrIneze indemnul de-a o ciupi de ci. 51-asta-i ceea
ce s-a IntImplat, hotrit!
5i, vorbind acestea, se repezi s inchid fereastra
i ua, i adug:
Inainte dca o obloji pe fata noastr cu o cIrp
inmuiata in ap rece i in oet, trebuie s dam zor si
s1 izgonitn pe Prociet. 5i nu-i decit un mijioc in stare
s-1 zgorneasc i-anume dr-a arde in odaie nite balig
de ciii1a. Intrucit baligile de cmil flu priesc nasurilor
de ginni, de marezi i de toti cei fara-de-nume. Tar eu
.tiu vorbele care trebuie s se vorbeasc in vreme ce se
face afumarea!
$i numaidecit strig la hadImbii inghesuii dupii u:
Dati fuga de ne-aducei o tIrn de balig de crnil!
5i pe cInd hdimbii erau dui s indeplineasca porunca,
mama se apropie de fat i o intrebA:
Eti 1-ncredintat, o, fata rnea, c Pfrdalnicul nu
-a mai fcut i aitceva? i nai sirr4it nimic din cc
vreau s spun?
311
Fata spuse:
Nu tiu!
Atunci mama i doica Ii coborIrI capetele i o cercetar
pe fat. 5i, o, doamne al meu, vzur c, aa cum
ii spusei, toate erau la bc i c nu se afla nici un let
de urm de vreo siluire nici pe dos, nici pe fat. Ci
nasul afurisitei de doici, care era tare ptrunztor, o
ficu s spun
Am simit la fata noastr mireasma unul ginn de
parte brbteasc!
5i strig la hadimbi:
Unde-s baligile, o, b1estemai1or?
Si, tot atunci, hadImbii se i ivir cu cou1; i grbir
s i-i dea btrinei, prin crAptura uii deschise o clipit.
Atunci baba doic, dup ce strInse preuri1e aternute
pe jos, vrs cou1 de baleg pe lespezile de marmur Si
le dete foe. Si de indat ce fumul Incepu s se ridice,
baba porni s bolboroseasc peste foe nite vorbe strine,
fcInd In vmnt nite semne vrjitoreti.
5i iact! Fumul de la baligile aprinse, umplind pe
data iatacul, imi intr in ochi Intr-un chip atita de greu
de Indurat, Incit mi se umplur de lacriini i fusei nevoit
s mi-i terg de mai multe on cu pulpana hainei. $i
nu ma gindii, o, doamne al meu, c tergIndu-m aa,
treptat-treptat luam i kohiul care cu puterile lui ma
fcuse de nevazut i din care, In nesocotinta mea, uitasern
s iau cu mine vreun pie inainte de moartea dasclului
meu.

5i-aa c deodat be auzii pe cele trei femei cum scot


tustrele Intr-un glas nite ipete de spaima. IndreptIndu-
i degetul Inspre minet
Ta uite efnitul ! ia uite efnitul ! ia uite efritul
5i-i strigar in ajutor pe hadImbi, care numaidecIt
nvlirA in odaie i se repezir la mine, dint! sa ma
omoare. Ci eu stnigai Ia ei cu glasul meu eel mai cumplit i
Dac Imi facei vreun ru cit de cit, am s-i chetii
in ajutor pe fraii mei ginni, care au s v stIrpeasc
de pe fata pmIntului l-au s driine palatul acesla
peste capetele celor care ed aici!
Lor atunci ii se fcu fric i se multumir s ma lege
burduf. Jar baba strig la mine:
Toate cinci degetele mele In ochiul tu drept, i
toate celelalte cinci degete ale mele in ochiul tu stIng!
Jar eu ii zisei
Taci, o, vrjitoare afurisit, on ii chem pe fratii
mei ginni, care au s-ti amestece lurigirnea cu 1imea!
Ei i se fcu fric atunci i tcu. Da numai ca s strige
lar, peste o clipit:
IntrucIt acesta-i un efrit, flu putem s-l omorim.
fla putem s-i punem In lant,uni, pe toate zilele lui!
i le spuse hadimbilor:
Luati-l i duceti-l la maristan, i punei-i un lant
de git, i ferecati lantul in zid. i spunei-le paznicilor
c, dac 1-ar lsa s scape, moartea br va fi fara de izbav!

i hadimbii, o, mrite sultan, pe cind eu stam cu


nasu-n pmInt, ma aduser cunind i ma aruncar In
acest maristan avan, unde ii gsii pe cei doi soti ai mel
de mai inainte, care acuma-s preacinstiii ti cmrai.
Si-acesta-i, o, sultan al meu bun, temeiui intemnirii
mele in temnita aceasta de nebuni, i tot atit este i-a
lantuiui pe care-i port la git. i ti-am povestit tot, de
la cap la cap, ndjduind de la Allah i de Ia tine c aa
am s scap din buclucul care mi-a czut pe cap, i c
buntatea ta cea mare are s ma scoat din aceste fiare,
s ma due unde-oi vedea In zare, afar din aceast inchisoare.
i eel mai birLe, pe cit ml se pare, ar fi s-o iau
cu. insuitoare pe domnia clup care sufletul meu moare.
Ian Cel-prea-inalt, mai apoi. este mai presus de noi

313
Dup ce ascult istorisrea aceasta, sultanul Mahmud
se intoarse inspre vizirul sau, sultanuldervi de odi
nioar, i ii spuse:
lact cum cliizete soarta intimplrile rudelor
mele! Cci domnia de care s-a indragit tinrul acesta
este fata cea mai mica a rposatului sultan, printele
soiei mele! Si acuma flu ne mai ramine decit sa dam
acestei Intimplri urmarea ce i se cuvine!
Pe urm, se intoarse mnspre flcu i ii spuse:
tntr-adevr, povestea ta este o poveste dea mirrile,
i chiar dac flu ai fi cerut-o de sotie pe fata socrulul
meu, eu tot ti-as fi dat-o, spre a- dovedi mulWmirea
pe care am sirnit-o Ia vorbele tale!
$i porunci s i se dea jos pe datA lanurile, i ii
spuse
De-acurna Inaint ai sA hi cel de al treilea cAmAras
al mcu ; i am sA i dau poruncile pentru sArbAtorirea
nunlii tale cu domnita ale cArei Insusiri Ic cunosti.
Jar fiAcul sArutA dreapta multdarnicului sultan. 5i
ieir Cu totii din maristan i se duserA la palat, unde
se deteiA oaspee man i maui petreceri obteti, cu priejul
celor douA impAcAri de rnai inainte i a InsurAtoarei
flAcAului cu domnia. 5i toatA luinea din ora, i mici
i man, furA irnhiai sA vinA Ia ospeele care aveau sA
lin patruzeci de zile i patruzeci de nopi, In cinstea
mAritiu1ui fetei sultanului cu ucenicul ineleptului, .i
a adunArii la bc a acelora pe care ursita ii despartise.
5i vecuirA cu totii In desfAtArile inimii i In bucunlile
pnieteniei, pInA Ia despAiirea cea de neabAtut.

Si-aceasta-i, o, preafericitule rege, urm $eherezada, P0-


vestea cea intortocheat a bunulul copil din lion, care a ft
sultan i s-a fcut dervLj cltor, pentru ca pe urm s ftc nflduit
vizir de sultanul Mahmud, i despre cele ce I s-au mai irirnplat
Cu priet.enui siu l Cu eel trel tineri 1nchii ca neburi Ia
maristan. CL Allah ste cel mat mare, l eel mai darnic, j ccl mat
tiutor!
Pe urina adug, fr a se opri:
Ci flu care cumva s crezi c povestea aceasta ar fi mat
minunat on mat pilduitoare decit Vorbcle de sub cel nouzeei
i noun de capete taiate f
Tar regele ahriar se minun:
Care sInt vorbele acelea, Seherezada, i care slat capetele
acelea tiate despre care eu habar flu am?

/
C UP It INS

DIViI.NUL NAZBITIILOR UURAT1CE I Af


INTELEPCIUNII VESELE 6
Papucii care nu se mal prpdesc 5
Bahiul, mscriciul Iui A1-Raid 11)
Chernarea la pace peste tot pIrnintu1 14
Brcinarele Innodate 20
Povestea celor doi rnInctori de hai .
Povestea Cadiului Tuta-al Vinturilor 3t
Mgarul cadiu 48
Cadiul i mgruu1 . 57
Cadiul cel istet (ii.
Povetele unuia care se pricepe la femei 7
Judecata mInctorului de hai . . 82
POVESTEA DOMNITEI NURENNAHAR I A
FRUMOASEI GENNIA , 87
POVESTEA DULCEI SCLIPIRE-DE MARGARITAR i3
CELE DOUA VIETI ALE SULTANULUI MAHMUD 16
COMOARA CEA FARA DE SFIRilT 176
POVESTEA CEA INTORTOCHEATA A BLAJ1NULUI
COPIL DIN FLORI . . . . . . . 207
Povestea maimutoiului flcu . 238
Povestea celui dintli nebun 238
Povestea celui de al doilea nebun . a 271
Povestea celul de al treilea ncbun . . 3)2
Iector: NICOLAE TEICA
Tehnoredactor : - ELENA CALUGARU
BU de tipar 17.X.1974. Tlraj 87 090 ex. brocate
Coli ed. 15,63. Colt tipar 10.

Tiparul executat sub comanda ni.


40 559 la Combinatul Poligratic .,Casa
ScInteAi, Piata Scinteii nr. 1.
Bucure$ti
Repubilca Socialist Romnia