Sunteți pe pagina 1din 121

Nr.

9, aprilie 2017, ediie nou

www.adrnordest.ro/finantare

Catalogul Surselor de Finanare


- Aprilie 2017 -

APL ONG IMM Clustere


Cuprins
Surse de finanare pentru APL ......................................................................................... 5
Actiuni Urbane Inovatoare.................................................................................................................. 6
Programul privind efectuarea de lucrri destinate eficienei energetice, beneficiari persoane
juridice Casa Verde PLUS pentru persoane juridice............................................................................ 7
Programul privind gestionarea deeurilor Componenta COMPOST................................................... 8
PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE LOCAL ............................................................................ 9
Programul Operational Capital Uman (POCU) .................................................................................. 14
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 .................................................................. 17
Programul Operational Regional 2014-2020 .................................................................................... 20
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME ........................................... 30
Programul Transnational DUNAREA ................................................................................................. 31
Programul ERASMUS......................................................................................................................... 32
Programul educaia i contientizarea publicului privind protecia mediului nconjurtor ............. 33
Programul privind conservarea biodiversitii i administrarea ariilor naturale protejate .............. 34
PROGRAMUL OPERAIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIV .......................................................... 35
Surse de finanare pentru ONG ...................................................................................... 36
Actiuni Urbane Inovatoare................................................................................................................ 37
Programul privind efectuarea de lucrri destinate eficienei energetice, beneficiari persoane
juridice Casa Verde PLUS pentru persoane juridice.......................................................................... 38
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 ...................................................... 39
Programul Operational Capital Uman (POCU) .................................................................................. 42
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 .................................................................. 45
Programul Operational Regional 2014-2020 .................................................................................... 46
Programul ERASMUS......................................................................................................................... 51
Programul educaia i contientizarea publicului privind protecia mediului nconjurtor ............. 52
Programul privind conservarea biodiversitii i administrarea ariilor naturale protejate .............. 53
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020....................................... 54
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 ............................................................................ 57
PROGRAMULOPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 .......................... 59
Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si
internationala.................................................................................................................................... 60
Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea
competitivitatii economiei romanesti prin CDI ................................................................................. 61
Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului
national de cercetare-dezvoltare...................................................................................................... 62

pag. 2 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Surse de finanare pentru SOCIETI COMERCIALE ........................................................ 63
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 .................................................................. 64
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 ......................................................................... 66
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME ........................................... 70
Programul Transnational DUNAREA ................................................................................................. 71
Programul ERASMUS......................................................................................................................... 72
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020....................................... 73
PROGRAMUL OPERAIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIV .......................................................... 76
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 ............................................................................ 78
PROGRAMULOPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020 .......................... 80
Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cooperare Europeana si
internationala.................................................................................................................................... 81
Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Cresterea
competitivitatii economiei romanesti prin CDI ................................................................................. 82
Schema de ajutor de stat Finantarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului
national de cercetare-dezvoltare...................................................................................................... 83
Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din
sectorul intreprinderilor mici si mijlocii ............................................................................................ 84
Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului.......................... 85
Programul national multianual de microindustrializare ................................................................... 86
Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor
de piata ............................................................................................................................................. 87
Programul pentru stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii Start-up Nation - Romania 88
Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani .................................. 89
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea societatilor prin investitii realizate de investitorii
individuali in conditiile Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali - business
angels ................................................................................................................................................ 90
Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si
mijlocii ............................................................................................................................................... 91
Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii 2017 TIMM 2017 .......... 92
Programul Primul centru de agrement.......................................................................................... 93
Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obinere a materialelor i/sau produselor cu
impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale i/sau materii prime
reciclate............................................................................................................................................. 94
Programul Pilot Start-Up Mediu Ecoturism ...................................................................................... 95
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020, PN III Proiecte EUREKA
Tradiional (Network), EUREKA-Cluster, Eurostars ........................................................................... 96
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020 ...................................................... 97

pag. 3 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Competitivitate 2014-2020 ...................................................................... 111
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 ................................................................ 114
PROGRAMUL DE FINANTARE A CONSULTANTEI IN AFACERI BAS ROMANIA ................................. 116
Programul Progress (Mobilise SME) ............................................................................................... 117
Surse de finanare pentru CLUSTERE ............................................................................ 118
Programul de competitivitate pentru intreprinderi si IMM-uri COSME ......................................... 119
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020, PN III Proiecte EUREKA
Tradiional (Network), EUREKA-Cluster, Eurostars ......................................................................... 120

pag. 4 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Surse de finanare
pentru

APL

pag. 5 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Actiuni Urbane Inovatoare
Categorie
APL
Descriere program
ONG
IMM
Obiectiv
Obiectivul general este de a oferi mediului urban din Europa resursele de
Clustere
a implementa solutii noi si inovatoare pentru a face fata provocarilor cu
care se confrunta zonele orasenesti, pentru a evalua modul in care aceste
solutii
functioneaza in practica si raspund la complexitatea vietii reale.

Categorii solicitanti eligibili


Administratii publice locale urbane, democratic alese, cu cel putin 50.000
locuitori si grupuri sau asociatii de administratii publice locale (incluzand
gruparile transfrontaliere, zonele metropolitane, etc.) cu cel putin 50.000
locuitori.
Parteneri:
Institutii publice sau private, agentii, organizatii, institutii de educatie, etc.

Activitati eligibile Finanator


Proiectele UIA trebuie sa fie inovatoare, participative, transferabile,
masurabile, de calitate, sa furnizeze autoritatilor urbane capacitatea de Comisia European
a-si asuma riscuri si de a experima solutiile cele mai inovatoare si mai
creative si sa furnizeze zonelor urbane din Europa resursele necesare
pentru a experimenta solutii inovatoare la provocarile lor majore urbane.
Prioritati /Teme:
integrarea migrantilor si refugiatilor; Buget 2014-2020
economia circulara;
mobilitate urbana sustenabila.
50 milioane euro

Valoare grant:
Maxim 5.000.000 euro/ proiect Finanare primit (%)

Informatii suplimentare 80%

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Termen limit
14 aprilie 2017

pag. 6 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul privind efectuarea de lucrri destinate
eficienei energetice, beneficiari persoane juridice
Casa Verde PLUS pentru persoane juridice Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea consumului de energie utilizata in Clustere
cladiri, eficientizare energetica prin stimularea utilizarii materialelor izolatoare
fabricate din surse regenerabile si fara Compusi Organici Volatili.

Categorii solicitanti eligibili


Uniti Administrativ-Teritoriale,
Instituii Publice,
Organizaii nonguvernamentale;

Activitati eligibile
Obiectul programului il reprezinta efectuarea de lucrari destinate eficientei
energetice prin finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu
Tipuri de imobile eligibile:
Unitati si institutii de invatamant, Unitati medicosanitare si spitale, Centre
maternale, Camine pentru persoane varstnice, Centre reabilitare, Cantine
sociale, Adaposturi de noapte, Centre de plasament ale copilului
Finanator
Valoare grant:
Guvernul Romaniei
(1) Finanarea programului se realizeaz din veniturile Fondului pentru Mediu n
limita creditelor de angajament i bugetare prevzute cu aceast destinaie prin
bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii.
(2) Programul are caracter multianual i se desfoar la nivel naional.
(3) Valoarea finanarii este de pn la maximum 500 000 lei, aferent Buget apel
cheltuielilor eligibile.
Variabil
Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-07-
26_ORDIN_CASA_VERDE_PLUS_JURIDICE.pdf Finanare primit (%)

90%

Termen limit
Apel nelansat

pag. 7 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul privind gestionarea deeurilor
Componenta COMPOST
Categorie
Descriere program APL
ONG
IMM
Obiectiv
Scopul Programului l reprezint mbuntirea calitii mediului prin reducerea Clustere
cantitii de deeuri transportat i depozitat la rampele de deeuri prin
compostarea
individual - descompunerea aerob a biodeeurilor, n propriile gospodrii.
Reciclarea individual prin digestie aerob i conversie n fertilizator organic a
biodeseurilor rezultate din propriile gospodrii;

Categorii solicitanti eligibili

Unitatile administrativ teritoriale

Activitati eligibile

Fiecarei gospodarii ii va reveni o singura unitate de producere a compostului. In


functie de nevoi, tipurile de unitati eligibile care pot fi achizitionate in cadrul
Programului sunt:
a) Unitatile individuale de producere a compostului de tip monobloc, special Finanator
concepute pentru descompunerea aeroba a biodeseurilor si conversia in
compost fertilizator organic, cu volum cuprins intre 200 l si 400 l; Guvernul Romaniei
b) Unitati individuale de producere a compostului cu tambur rotativ special
concepute pentru descompunerea aeroba a biodeseurilor si conversia in
fertilizator organic.

Valoare grant: Buget apel


- Finanarea programului se realizeaz din veniturile Fondului pentru Mediu n Variabil
limita creditelor de angajament i bugetare prevzute cu aceast destinaie prin
bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii.
- Programul are caracter multianual i se desfoar la nivel naional. Finanare primit (%)
Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul- 100%
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-
gestionarea-deseurilor/2011

Termen limit
Apel nelansat

pag. 8 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NAIONAL DE DEZVOLTARE
LOCAL
Categorie
Descriere program APL
ONG
Obiectiv IMM
Programul Naional de Dezvoltare Local, coordonat de Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice, stabilete cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de
Clustere
importan naional, care susin dezvoltarea regional prin realizarea unor lucrri de
infrastructur rutier, tehnico-edilitar i socio-educativ.

Categorii solicitanti eligibili


Subprograme i beneficiari eligibili
Subprogramul Modernizarea satului romnesc: beneficiarii eligibili sunt unitile
administrativ-teritoriale reprezentate de autoritile administraiei publice locale ale
comunelor, precum i unitile administrativ-teritoriale membre ale asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar, constituite n condiiile legii, pentru investiiile realizate prin asociaiile de
dezvoltare intercomunitar, reprezentate de autoritile administraiei publice locale ale
comunelor;
Subprogramul Regenerarea urban a municipiilor i oraelor: beneficiarii eligibili sunt
unitile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritile administraiei publice locale ale
municipiilor i oraelor, inclusiv pentru satele componente ale acestora, precum i unitile
administrativ-teritoriale membre ale asociaiilor de dezvoltare intercomunitar, constituite n
condiiile legii, pentru investiiile realizate prin asociaiile de dezvoltare intercomunitar,
reprezentate de autoritile administraiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale Finanator
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraelor, inclusiv pentru satele
componente ale acestora; Guvernul Romniei
Subprogramul Infrastructur la nivel judeean: beneficiarii eligibili sunt unitile
administrativ teritoriale reprezentate de autoritile administraiei publice locale judeene,
precum i unitile administrativ-teritoriale membre ale asociaiilor de dezvoltare
intercomunitar, constituite n condiiile legii, pentru investiiile realizate prin asociaiile de
dezvoltare intercomunitar, reprezentate de autoritile administraiei publice locale
judeene. Buget apel
Activitati eligibile
Obiectivele de investiii care pot fi finanate n cadrul programului trebuie s vizeze lucrri de 2.270.000 mii lei
realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre
urmtoarele domenii specifice:
sisteme de alimentare cu ap i staii de tratare a apei;
sisteme de canalizare i staii de epurare a apelor uzate; Finanare primit (%)
uniti de nvmnt preuniversitar, respectiv: grdinie, coli generale primare i
gimnaziale, licee, grupuri colare, colegii naionale, coli profesionale, coli postliceale,
uniti de nvmnt special de stat; 100%
uniti sanitare;
drumuri publice clasificate i ncadrate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare, ca
drumuri judeene, drumuri de interes local, drumuri comunale i/sau drumuri publice din
interiorul localitilor;
poduri, podee sau puni pietonale;
obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale
multifuncionale, teatre;
platforme de gunoi;
Termen limit
piee publice, comerciale, trguri, oboare;
modernizarea bazelor sportive; 2020
sediile instituiilor publice ale autoritilor administraiei publice locale, precum i a instituiilor
publice din subordinea acestora;
infrastructura turistic dezvoltat de autoritile publice locale ca instrument de punere n
valoare a potenialului turistic local, pentru obiectivele de investiii aflate n proprietatea
public sau privat a unitilor administrativ-teritoriale sau n administrarea acestora.

Valoare grant:
Programul se finaneaz din transferuri de la bugetul de stat, n limita fondurilor aprobate
anual n bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu aceast destinaie n bugetele
locale ale unitilor administrativ-teritoriale beneficiare i din alte surse legal constituite.

Informatii suplimentare
http://www.mdrap.gov.ro/lucrari-publice/pndl

pag. 9 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020
Submasura 4.3 A Investitii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice
Componenta Infrastructura de acces AGRICOL Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea


accesibilitatii exploatatiilor agricole;
Modernizarea si adaptarea cailor de acces;
Asigurarea unei bune aprovizionari si un acces mai facil catre
consumatori si pietele de desfacere

Categorii solicitanti eligibili

Unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite


conform legislatiei nationale in vigoare

Activitati eligibile
Finanator
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole
catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).
UE (FEADR) si
Guvernul Romniei
Valoare grant:

100% din totalul cheltuielilor eligibile, i nu va depi 1.000.000 Euro/ Buget apel
proiect pentru drumurile agricole de acces.
32,8 mil. Euro
Informatii suplimentare:
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr Finanare primit (%)
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_acces_agricola
100%

Termen limit
30.06.2017

pag. 10 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 2020
Schema de Ajutor de Stat Sprijin acordat intreprinderilor pentru
investitii necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii
infrastructurii silvice submasura 4.3 Categorie
Componenta - Infrastructura de acces silvic APL
ONG
IMM
Descriere program Clustere
Obiectiv

Sprijinirea investitiilor de modernizare si infiintare de drumuri pentru


accesibilizarea padurilor.

Categorii solicitanti eligibili

Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de


padure si/sau asociatiile acestora, constituite conform legislatiei in
vigoare
Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora,
proprietari de padure, constituite conform legislatiei in vigoare Finanator
Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului, constituit
conform legislatiei in vigoare UE (FEADR) si
Guvernul Romniei
Activitati eligibile

Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere.


Sunt eligibile n cadrul schemei urmtoarele costuri: Buget apel
(a) construcia, extinderea i/sau modernizarea drumurilor forestiere;
(b) achiziionarea sau dezvoltarea de software i achiziiile de brevete, 88,7 mil.Euro
licene, drepturi de autor i mrci;
(c) costurile generale legate de cheltuielile menionate la literele (a) i (b),
cum ar fi onorariile pentru arhiteci, ingineri i consultani, onorariile Finanare primit (%)
pentru consiliere n domeniul durabilitii mediului i al sustenabilitii
economice, inclusiv studiile de fezabilitate. 100%
Valoare grant:

Maxim 1.500.000 Euro/proiect

Informatii suplimentare
Termen limit
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4
_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acc
30 iunie 2017
es_silvica

pag. 11 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 7.6 Investitii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Susinerea investiiilor de restaurare, conservare i accesibilizare


a patrimoniului cultural imobil de interes local, a aezmintelor
monahale inclusiv a aezmintelor culturale;
Punerea n valoare a motenirii culturale locale, la promovarea
turismului rural, conducnd astfel la creterea nivelului de trai n
zonele rurale;
Dezvoltare local sustenabil;

Categorii solicitanti eligibili

Comunele, conform legislaiei naionale n vigoare; Finanator


ONGurile, conform legislaiei naionale n vigoare;
Unitile de cult conform legislaiei naionale n vigoare; UE (FEADR) si
Persoanele fizice autorizate/societile comerciale, care dein n Guvernul Romniei
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate public,
de clas (grup) B.

Activitati eligibile Buget apel


100,4 mil.Euro
restaurarea, conservarea i dotarea cldirilor / monumentelor din
patrimoniul cultural imobil de interes local de clas B;
restaurarea, conservarea i / sau dotarea aezmintelor Finanare primit (%)
monahale ce au n componen monumente istorice de clas B i
construcia, extinderea i/sau modernizarea drumurilor de acces
ale aezmintelor monahale de clas B; 80% - 100%
modernizarea, renovarea i / sau dotarea cminelor culturale.
achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de
brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Valoare grant:
Termen limit
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
public, negeneratoare de profit, dar nu va depi 500.000 euro; 30 iunie 2017
80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
public, generatoare de profit, dar nu va depi 200.000 euro;

Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO

pag. 12 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-
2020
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru cooperare
orizontal i vertical ntre actorii din lanul de Categorie
aprovizionare n sectoarele agricol i pomicol
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
SCOPUL investiiilor sprijinite n cadrul acestei submsuri este cooperarea
dintre actori n sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru
a comercializa produsele din lanurile scurte de aprovizionare i a facilita
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor i atragerea
unor categorii noi de consumatori.
OBIECTIVELE submsurilor 16.4 i 16.4a, nu presupun numai cooperarea
dintre fermieri, procesatori, comerciani alimentari cu amnuntul,
restaurante, hoteluri i alte forme de cazare n mediul rural, ci i
Realizarea de parteneriate cu organizaii neguvernamentale i
autoriti publice;
Promovarea cooperrii ntre actorii locali, n scopul comercializrii
produselor agoalimentare prin intermediul lanurilor scurte de Finanator
aprovizionare.
UE (FEADR) si
Categorii solicitanti eligibili
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un
Guvernul Romniei
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul
agricol/pomicol, in functie de submasura. Buget apel
Fermieri;
Microintreprinderi si intreprinderi mici; apel nelansat
Organizatii neguvernamentale;
Consilii locale;
Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de
Finanare primit (%)
agrement si de alimentatie publica.
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 100%
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, ntreprindere
individuala, ntreprindere familiala).

Activitati eligibile
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin
Termen limit
doua entitati care coopereaza pentru: apel nelansat
Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu
produse alimentare), si/sau
Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare)
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi.

Valoare grant:
Maxim 100.000 euro

Informatii suplimentare
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola

pag. 13 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritar 4: Incluziunea social i combaterea srciei
Prioritatea de investiii 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea
numrului de persoane aparinnd grupurilor vulnerabile prin Categorie
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de APL
formare profesional adecvate nevoilor specifice - BUNICII
COMUNITII - Servicii sociale i socio-medicale pentru vrstnici ONG
IMM
Descriere program Clustere

Obiectiv
Reducerea numrului de persoane aparinnd grupurilor vulnerabile prin
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare
profesional adecvate nevoilor specifice.

Categorii solicitanti eligibili


Furnizori de servicii sociale acreditai n condiiile legii singuri sau
n parteneriat cu actorii sociali relevani (de ex. organizaii ale
vrstnicilor)
Autoriti publice locale n parteneriat cu actorii sociali relevani
(de ex. organizaii ale vrstnicilor)

Activitati eligibile Finanator


Sprijinirea dezvoltrii/ furnizrii de servicii/ accesului la servicii (ex.
consiliere, servicii psiho-socio-medicale, pentru persoanele n situaii de UE (FEDR) si
dependen msuri de acompaniament, etc.) n concordan cu nevoile Guvernul Romaniei
specifice, inclusiv prin utilizarea de soluii inovatoare n furnizarea
serviciilor de baz.
Buget apel
Valoare grant:
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 15.000.000 Euro
totala de 400.000 Euro.

Informatii suplimentare Finanare primit (%)


Apelul de proiecte este apel de tip competitiv.
Apelul este destinat exclusiv dezvoltrii reelei naionale de servicii Variabila
sociale de proximitate destinate persoanelor vrstnice dependente sau
aflate n risc de excluziune social, precum i promovrii mbtrnirii
active.

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2159-fonduri-
europene-pentru-ingrijirea-varstnicilor-aflati-in-dificultate
Termen limit
apel nelansat

pag. 14 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritar 4: Incluziunea social i combaterea srciei
Prioritatea de investiii 9.iv, Obiectivul specific 4.12 Reducerea
numrului de copii i tineri plasai n instituii prin furnizarea de Categorie
servicii la nivelul comunitii, 4.13 Creterea numrului tinerilor APL
care prsesc sistemul instituionalizat (cu vrsta de pn la 18
ani) pregtii pentru a avea o via independent, 4.14 Creterea ONG
numrului de asisteni maternali i sociali la nivelul comunitii IMM
COPIII MAI NTI 2016 Apelul 1 Clustere
Descriere program
Obiectiv
Interveniile din cadrul Prioritii de investiii 9iv - Creterea accesului la servicii
accesibile, sustenabile i de nalt calitate, inclusiv asisten medical i servicii
sociale de interes general, se vor concentra pe dezinstituionalizarea copiilor
aflai n 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice funcionale la
30.06.2016, cu prioritate: n judeele care nu au nchis nici un centru de
plasament n judeele n care funcioneaz peste 3 centre de plasament clasice
sau a centrelor de plasament clasice n care sunt ngrijii peste 100 copii.

Categorii solicitanti eligibili


Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului in
parteneriat cu furnizori de servicii sociale.
Finanator
Activitati eligibile
Furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea asigurarii tranzitiei de la UE si Guvernul
servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii Romaniei
Orice alte masuri care vin in sprijinul dezinstitutionalizarii si al furnizarii de
servicii la nivelul comunitatii
Furnizarea de programe de asistenta tinerilor (cu varsta pana in 18 ani sau
pana la 26 ani daca urmeaza programe de educatie/formare) Buget apel
Furnizarea de servicii si masuri preventive si de interventie timpurie pentru copii
in vederea prevenirii separarii copilului de familie si a institutionalizarii 13.000.000 Euro
Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti sociali si a celei de asistenti
maternali la nivelul comunitatii, inclusiv prin furnizarea de programe de formare
si de schimb de experienta; dezvoltarea cu prioritate a asistentei maternale Finanare primit (%)
pentru copiii cu dizabilitati; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de tip familial,
identificare si monitorizare copii aflati in risc de separare de familie (ex. aplicare
fisa de identificare a riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr 691/2015,
Variabila
identificarea nevoilor acestor copii, referirea lor catre serviciile de sanatate si de
educatie etc).

Valoare grant:
Valoare minima proiect 450.000 euro
Valoarea maxima 1.300.000 euro.
Termen limit
Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv restrans, cu depunere continu. apel nelansat
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

pag. 15 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritar 6: Educaie i competene;
Prioritatea de investiii 10.i. Reducerea i prevenirea abandonului
colar timpuriu i promovarea accesului egal la nvmntul Categorie
precolar, primar i secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de APL
nvare formale, non formale i informale pentru reintegrarea n
educaie i formare; ONG
EDUCAIE DE CALITATE N CREE IMM
Clustere
Descriere program
Obiective specifice:
- O.S.6.2. Creterea participrii la nvmntul anteprecolar i precolar, n
special a grupurilor cu risc de prsire timpurie a colii, cu accent pe copiii
aparinnd minoritii roma i a celor din mediul rural
- O.S.6.6. mbuntirea competenelor personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor i a unei coli incluzive

Categorii solicitanti eligibili


Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i agenii, structuri/ alte
organisme aflate n subordinea/ coordonarea MENCS i alte organisme publice
cu atribuii n domeniul educaiei i formrii profesionale, inclusiv asigurarea
calitii n nvmntul preuniversitar.
Finanator
Parteneri eligibili:
i. Agenii, structuri/alte organisme aflate n subordinea/coordonarea UE si Guvernul
MENCS i alte organisme publice cu atribuii n domeniul educaiei i formrii Romaniei
profesionale, inclusiv asigurarea calitii n nvmntul preuniversitar;
ii. Instituii de nvmnt (ISCED 0-2) acreditate, publice i private, din
reeaua colar naional
iii. Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere colar i servicii Buget apel
alternative, publici i privai;
iv. Autoritile publice locale cu atribuii n domeniul educaiei de nivel 13.511.937 Euro
preuniversitar;
v. ONG uri;
vi. Parteneri sociali din nvmntul preuniversitar (ex. organizaii Finanare primit (%)
sindicale).

Activitati eligibile 100%


formarea profesionala a cadrelor didactice, a managerilor scolari si a
personalului de ingrijire din crese;
amenajarea spatiilor educationale pentru crese sau pentru grupe de
anteprescolari infiintate in cadrul gradinitelor;
testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national obligatoriu pentru
invatamantul anteprescolar in crese pilot.
Termen limit
Valoare grant:
n cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect apel nelansat
n valoare de 13.511.937 euro.

Informatii suplimentare
Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip necompetitiv, fr termen
limit de depunere.

http://www.fonduri-ue.ro/presa/arhiva-noutati/2032-13-5-milioane-de-
euro-pentru-educatie-de-calitate-in-crese
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/05.09/Educatie_de_calitate_in_crese_2016.pdf

pag. 16 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP3OS 3.1 Reducerea numrului depozitelor
neconforme i creterea gradului de pregtire pentru
Categorie
reciclare a deeurilor n Romnia
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Axa Prioritar 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu n condiii de management Clustere
eficient al resurselor, prin prioritatea de investiii 6i - Investiii n sectorul
deeurilor, pentru a ndeplini cerinele acquis-ului de mediu al Uniunii i pentru a
rspunde unor nevoi de investiii identificate de statele membre care depesc
aceste cerine i Obiectivul Specific (OS) 3.1 Reducerea numrului depozitelor
neconforme i creterea gradului de pregtire pentru reciclare a deeurilor n
Romnia vizeaz promovarea investiiilor n sectorul de deeuri n vederea
conformrii cu prevederile acquis-ului european i a angajamentelor asumate
prin sectorul de mediu.

Categorii solicitanti eligibili

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara prin Consiliile Judetene


Primaria Municipiului Bucuresti

Activitati eligibile
A. Proiecte integrate de consolidarea i extinderea sistemelor integrate de Finanator
management al deeurilor, cu respectarea ierarhiei deeurilor
(prevenire, pregtirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de UE (FC) si Guvernul
valorificare, inclusiv tratare i eliminare): nchiderea i reabilitarea de Romaniei
depozite neconforme i deschiderea/extinderea de noi depozite,
implementarea sistemelor de colectare selectiv, construcia de instalaii
de transfer i valorificare/tratare, inclusiv platforme de compostare i
uniti de compostare individual i staii de tratare mecano-biologic Buget apel
.a.:
Proiecte fazate integrate de consolidarea i extinderea sistemelor integrate de 4,2 mld. Euro
management al deeurilor
Proiecte noi a cror pregtire a fost derulat n perioada 2007-2013, dar nu au
fost finalizate n timp pentru demararea implementrii Finanare primit (%)
B. Implementarea unui sistem integrat de management al deeurilor la
nivelul municipiului Bucureti;
C. Sprijin pentru pregtirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014- 98%
2020 i post 2020 (dup caz).

Valoare grant:

Nu exista plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor.

Informatii suplimentare Termen limit


Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte pe baz de
list de proiecte prioritare sau preidentificate. 31 decembrie 2018
Solicitrile se vor primi n perioada: 25.04.2016 31.12.2018

http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

pag. 17 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP6Promovarea energiei curate i eficienei energetice
n vederea susinerii unei economii cu emisii sczute de Categorie
carbon
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse
APL
regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogas, ONG
geotermal) sectorul productie IMM
Clustere
Descriere program

Obiectiv
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate,
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse
regenerabile.

Categorii solicitanti eligibili


Unitati administrativ teritoriale
Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie
in scopul comercializarii Finanator
Activitati eligibile UE (FEDR) si
Achiziionarea i amenajarea terenului n scopul amplasrii Guvernul Romaniei
echipamentelor/instalaiilor proiectului;
Execuia cldirilor i/sau construciilor necesare amplasrii i
montrii utilajelor, instalaiilor i echipamentelor aferente Buget apel
proiectului
Achiziia i montajul de utilaje, instalaii, echipamente noi, inclusiv 83.858.824 Euro
a echipamentelor de monitorizare continu necesare ndeplinirii
obiectivului proiectului;
Organizarea de antier Finanare primit (%)
Lucrari de racordare la reeaua Sistemului Electroenergetic
Naional variabila
Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect
tehnic, documentaie de atribuire,obinere avize, autorizaii,
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; aciuni
de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub
incidenta ajutorului de stat.
Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz Termen limit
Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a
energiei termice pe baza de energie geotermala apel nelansat
Valoare grant:
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea
totala de 50.000.000 Euro.
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000
Euro

Informatii suplimentare (ghid revizuit)


http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

pag. 18 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP3OS 3.2 Dezvoltarea structurii integrate de apa si apa
uzata Categorie
Descriere program
APL
ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
Promovarea investitiilor in sectorul de apa/apa uzata in vederea
conformarii cu cerintele directivelor din sector.

Categorii solicitanti eligibili

Operatorii regionali din sectorul de apa/ apa uzata


Primaria Municipiului Bucuresti
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in parteneriat cu
Administratia Nationala Apele Romane si Ministerul Sanatatii

Activitati eligibile

Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate)


Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea Finanator
monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei
potabile UE (FEDR) si
Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei Guvernul Romaniei
2014-2020 si post 2020 (dupa caz)

Valoare grant: Buget apel


Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale 4,2 mld. Euro
proiectelor. Dac valoarea costurilor totale eligibile depete 50
milioane euro, proiectul trebuie s se regseasc pe lista proiectelor
majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplic la Finanare primit (%)
costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu
depesc acest proiect sunt proiecte non-majore. variabila
Informatii suplimentare
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

Termen limit
31 decembrie 2018

pag. 19 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Regional 2014-2020 Categorie
AXA PRIORITAR 3 APL
PRIORITATEA DE INVESTIII 3.1 ONG
OPERAIUNEA B CLDIRI PUBLICE IMM
Clustere
Descriere program

Obiectiv program/apel
Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si
sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri
energetice mari.

Categorii solicitanti eligibili


Autoriti publice centrale
Autoriti i instituii publice locale

Criterii de eligibilitate
mbuntirea izolaiei termice a anvelopei cldirii (perei exteriori, ferestre, Finanator
tmplrie, planeu peste ultimul nivel, planeu peste subsol), a arpantelor i
nvelitoarelor, inclusiv msuri de consolidare a cldirii; Uniunea Europeana
introducerea, reabilitarea i modernizarea, dup caz, a instalaiilor pentru
prepararea, distribuia i utilizarea agentului termic pentru nclzire i a apei si Guvernul
calde menajere, a sistemelor de ventilare i climatizare, a sistemelor de Romaniei
ventilare mecanic cu recuperarea cldurii, inclusiv sisteme de rcire pasiv,
precum i achiziionarea i instalarea echipamentelor aferente i racordarea la Buget apel
sistemele de nclzire centralizat, dup caz;
utilizarea surselor de energie regenerabil, pentru asigurarea necesarului de 326,14 milioane euro
energie a cldirii; (50,85 mil euro pt Regiunea
implementarea sistemelor de management energetic avnd ca scop NE)
mbuntirea eficienei energetice i monitorizarea consumurilor de energie
(ex. achiziionarea, instalarea, ntreinerea i exploatarea sistemelor inteligente
Valoare minim eligibil:
pentru gestionarea i monitorizarea oricrui tip de energie pentru asigurarea 100 000 euro/ proiect
condiiilor de confort interior); Valoare maxim eligibil:
nlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent i incandescent cu corpuri de 25 milioane euro/ proiect
iluminat cu eficien energetic ridicat i durat mare de via, cu respectarea
normelor i reglementrilor tehnice;
orice alte activiti care conduc la ndeplinirea realizrii obiectivelor proiectului
Finanare primit (%)
(nlocuirea/repararea/modernizarea lifturilor, nlocuirea circuitelor electrice,
lucrri de demontare/montare a instalaiilor i echipamentelor montate, lucrri 98% FEDR si bugetul de
de reparaii la faade etc.); stat
realizarea de strategii pentru eficien energetic (ex. strategii de reducere a 2% autoriti i instituii
emisiilor de CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 2020. publice locale,
Informatii suplimentare respectiv
Apelurile de proiecte au la baz principiul competitivitii, cu termen limit de
85% FEDR si bugetul de
depunere a cererilor de finanare.
stat
Proiectele respinse n cadrul etapei de verificare a conformitii administrative 15% autoriti publice
i eligibilitii pot fi redepuse n cadrul apelului de proiecte n care au fost centrale
depuse iniial, cu condiia respectrii termenului limit sau condiiile de
nchidere a apelului n conformitate cu ghidurile specifice. Nu pot fi redepuse
proiectele dup ce au fost respinse n cadrul etapei de evaluare tehnic i
financiar.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html Termen limit


http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-3.1b
28.08.2017, ora 10

pag. 20 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020 Categorie
AXA PRIORITAR 4 APL
Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile ONG
IMM
Descriere program Clustere

Obiectiv program/apel
Finantarea proiectelor de dezvoltare urbana in baza unor strategii integrate de
dezvoltare urbana (SIDU) care abordeaza provocarile economice, de mediu,
climatice, demografice si sociale din orase.
SIDU constituie cadrul pentru selectarea operatiunilor (proiectelor) individuale
de dezvoltare urbana.

Categorii solicitanti eligibili


Municipiile resedinta de judet sau parteneriatele dintre acestea si unitatile
administrativ-teritoriale (UAT) din zona functionala urbana.

Criterii de eligibilitate
Conditiile pentru acordarea finantarii prin intermediul Axei prioritare 4 a POR
2014-2020 sunt:
Finanator
Existenta unei strategii integrate de dezvoltare urbana
Fundamentarea investitiilor propuse in cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana
Uniunea Europeana
Durabila si Guvernul
(PMUD) Romaniei
Existenta Documentului Justificativ pentru finantarea din Fonduri ESI 2014-
2020, care Buget apel
reprezinta planul de investitii aferent SIDU cu finantare din Fondurile ESI 2014-
2020 Prin intermediul acestor documente strategice, municipiile isi stabilesc 638,79 milioane euro
domeniile pe care intentioneaza sa le dezvolte, din cele patru prioritati de (223,70 mil euro pt
investitii aferente Axei prioritare 4:
Regiunea NE)
mobilitate urbana durabila (PI 4.1),
reconversia terenurilor urbane degradate (PI 4.2),
revitalizarea comunitatilor defavorizate (PI 4.3), Finanare primit (%)
infrastructura de educatie (PI 4.4).
Dupa evaluarea si aprobarea documentelor programatice de dezvoltare urbana
(SIDU, PMUD si Document Justificativ pentru finantarea din Fonduri ESI 2014-
2020), proiectele prioritizate si selectate de catre Autoritatea Urbana, respectiv
municipiul resedinta de judet/ADI, dupa caz vor fi depuse pentru finantare in
cadrul apelurilor de
proiecte deschise pentru prioritatile de investitie/axele prioritare ale Termen limit
programelor operationale specifice, cu respectarea conditiilor specifice de
finantare a apelurilor de proiecte respective. Data inceperii depunerii
de documente strategice
http://www.inforegionordest.ro/axa-4 (SIDU si PMUD):
20 februarie 2017

Data inchiderii apelului de


documente strategice
(SIDU si PMUD):
21 august 2017

pag. 21 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020
AXA PRIORITAR 5 Categorie
PRIORITATEA DE INVESTIII 5.2 Apel 2
Realizarea de aciuni destinate mbuntirii mediului urban,
APL
revitalizrii oraelor, regenerrii i decontaminrii terenurilor ONG
industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), IMM
reducerii polurii aerului i promovrii msurilor de reducere
a zgomotului
Clustere

Descriere program
Obiectiv program/apel
Reconversia i refuncionalizarea terenurilor i suprafeelor degradate, vacante
sau neutilizate din oraele mici, mijlocii i municipiul Bucureti.

Categorii solicitanti eligibili


1. Unitile administrativ teritoriale din mediul urban, cu excepia municipiilor
reedin de jude, finanate n cadrul axei prioritare dedicate dezvoltrii
urbane.
2. Parteneriate ntre unitile administrativ teritoriale menionate anterior i UAT
jude, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorial din mediul urban.

Activitati eligibile:
Finanator
demolarea cldirilor situate pe terenurile supuse interveniilor aflate ntr-o stare Uniunea Europeana
avansat de degradare, care nu aparin patrimoniului naional cultural;
realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliti, creare trotuare; si Guvernul
amenajare spaii verzi (defriarea vegetaiei existente; modelarea terenului; Romaniei
plantarea cu plante perene /gazonarea suprafeelor, inclusiv plantare arbori i
arbuti);
Buget apel
crearea de faciliti pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale
amenajate pentru sport, locuri de joac pentru copii, etc.); 89,96 milioane euro (15,75
achiziionarea i montarea elementelor constructive de tipul alei, foioare, mil euro pt Regiunea NE)
pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaii pentru ntreinere/vestiare, scene; Valoare minim eligibil:
instalare Wi-Fi n spaiile publice; 100 000 euro/ proiect
instalare sisteme de supraveghere video a spaiilor amenajate prin proiect; Valoare maxim eligibil:
dotare mobilier urban (bnci, couri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare
biciclete, mprejmuire etc); 5 milioane euro/ proiect
modernizarea strzilor urbane care conduc n mod direct la terenul supus
interveniei (Strzile urbane sunt eligibile n situaii excepionale, numai n
msura n care astfel de investiii sunt necesare pentru facilitarea accesibilitii Finanare primit (%)
la obiectivul de investiii, i n limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor
eligibile aferente Cap.1, Cap.2, Cap.4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul
98% FEDR si bugetul de
5.1.1, din bugetul proiectului);
nlocuirea i/sau racordarea la utiliti publice a terenului obiect al investiiei;
stat
realizare sistem de irigaii/sistem de iluminat pentru spaiile amenajate prin 2% UAT
proiect.

Informatii suplimentare
Finanarea proiectelor n cadrul actualelor apeluri de proiecte POR 2017/5/5.2/2
se va face avnd la baz principiul competitivitii n ordinea punctajului obinut Termen limit
doar dup parcurgerea tuturor etapelor de selecie din primul apel POR
2016/5/5.2/1 i n limita sumelor ce rmn disponibile.
15.10.2017, ora 12
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/axa-5-prioritatea-5-2

pag. 22 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020
AXA PRIORITAR 7
PRIORITATEA DE INVESTIII 7.1 Apel 2
Categorie
Sprijinirea unei creteri favorabile ocuprii forei de munc, prin APL
dezvoltarea potenialului endogen ca parte a unei strategii ONG
teritoriale pentru anumite zone, care s includ reconversia
regiunilor industriale aflate n declin, precum i sporirea
IMM
accesibilitii i dezvoltarea resurselor naturale i culturale Clustere
specifice (Investiii n infrastructura de turism)

Descriere program
Obiectiv program/apel
Creterea numrului mediu de salariai n staiunile turistice

Categorii solicitanti eligibili


3. Unitile administrativ teritoriale
4. Parteneriate ntre unitile administrativ-teritoriale.

Activitati eligibile:
Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (staiuni turistice
balneare, climatice sau balneoclimatice conform prevederilor OG Nr.
109/2000, cu modificrile i completrile ulterioare); Finanator
Crearea i extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitilor
aferente; Uniunea Europeana
Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate public precum i si Guvernul
crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate public;
Dezvoltarea de infrastructuri publice la scar mic pentru valorificarea Romaniei
atraciilor turistice; Buget apel
Activiti de marketing i promovare turistic a obiectivului finanat.

Informatii suplimentare 97,35 milioane euro (17,05


Activitile propuse n cadrul proiectelor nu trebuie s intre sub incidena ajutorului mil euro pt Regiunea NE)
de stat. Valoare minim eligibil:
Apelul de proiecte are la baz principiul competitivitii, cu termen limit de 100 000 euro/ proiect
depunere a cererilor de finantare. Valoare maxim eligibil:
Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redus n cazul n care bugetul
5 milioane euro/ proiect
apelului este consumat mai devreme.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html Finanare primit (%)


http://www.inforegionordest.ro/axa-7-prioritatea-7-1
98% FEDR si bugetul de
stat
2% UAT

Termen limit

21.10.2017, ora 12

pag. 23 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020
AXA PRIORITAR 6, Categorie
PRIORITATEA DE INVESTITII 6.1
STIMULAREA MOBILITII REGIONALE PRIN
APL
CONECTAREA NODURILOR SECUNDARE I TERIARE ONG
LA INFRASTRUCTURA TEN-T, INCLUSIV A NODURILOR IMM
MULTIMODALE
Clustere

Descriere program
Obiectiv program/apel
Obiectivul specific al acestei prioriti l reprezint cresterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate n proximitatea retelei TEN-T
prin modernizarea drumurilor judetene.
Categorii solicitanti eligibili
Unitatile administrativ-teritoriale din judete, precum si parteneriate intre acestea
sau parteneriate intre o unitate administrativ teritoriala de judet si unitati
administrativ teritoriale la nivel de municipiu, oras, comuna.

Criterii de eligibilitate
modernizarea si reabilitarea pentru mbuntirea parametrilor Finanator
relevanicreterea vitezei, siguranei rutiere, portanei etc. reelei de drumuri
judeene (inclusiv poduri i podee, acces la proprieti - aflate n domeniul Uniunea Europeana
public ) care asigura conectivitatea, directa (drumuri judeene sau trasee
compuse din mai multe drumuri judeene legate direct) sau indirecta (drumuri si Guvernul
judeene/trasee legate de reea prin intermediul unui drum naional modernizat) Romaniei
cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum judeean pentru
conectarea la autostrzi sau drumuri expres. Buget apel
construcia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeean
ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de 807,78 milioane Euro
sensuri giratorii i alte elemente pentru creterea siguranei circulaiei (parapei (139,16 mil. Euro pt
de protecie, limitatoare de vitez - inclusiv marcaje rezonatoare), semnalistic Regiunea NE)
orizontal i vertical, reorganizare de intersecii.
construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea Finanare primit (%)
doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TENT a drumurilor
judeene) i construirea pasarelelor pietonale; 98%
construirea/modernizarea de staii i alveole (n cazul n care proiectul vizeaz
un drum judeean/traseu deservit de transportul public de cltori) pentru
transport public pe traseul drumului judeean;
realizarea de investiii destinate siguranei rutiere pentru pietoni i biciclisti
(construire/modernizare trasee pietonale i piste pentru biciclisti acolo unde
geografia terenului permite acest lucru), inclusiv semnalistica luminoas
vertical pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaic Termen limit
realizarea de alianiamente de arbori situate de-a lungul cilor de transport i
parapei pentru protecie, aprri de maluri i consolidri de versani, realizarea 06.07.2017, ora 15:00
de investiii suplimentare pentru protecia drumului respectiv fa de efectele
generate de condiii meteorologice extreme (provocate de schimbri climatice
sau alte cauze excepionale) inundaii, viscol etc.

Informatii suplimentare

Valoare minima eligibila: 1.000.000 Euro


Valoarea maxima eligibila este de 50.000.000 Euro, Exceptie: proiectele care
se realizeaza in parteneriat, intre mai multe unitati administrative (judete), caz
in care valoarea maxima eligibila este de 69.500.000 Euro.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/axa-6-prioritatea-6-1

pag. 24 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sntate i
sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiiile n infrastructurile Categorie
sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel APL
naional, regional i local, reducnd inegalitile n ceea ce
privete starea de sntate i promovnd incluziunea social ONG
prin mbuntirea accesului la serviciile sociale, culturale i IMM
de recreare, precum i trecerea de la serviciile instituionale Clustere
la serviciile prestate de colectivitile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creterea gradului de acoperire cu
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane vrstnice

DESCRIERE PROGRAM

Obiectiv program/apel
Creterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Grupul vulnerabil
pentru acest apel: persoanele vrstnice. n nelesul prezentului
document, persoanele vrstnice sunt persoanele care au mplinit vrsta
de 65 de ani (n conformitate cu art 6 alin. b al Legii nr. 292 din 20
decembrie 2011 a asistenei sociale). Finanator
Categorii solicitanti eligibili Uniunea Europeana
A. Uniti administrativ-teritoriale, alte entiti de drept public; si Guvernul
B. Entitai de drept privat:
asociaii i fundaii constituite n conformitate cu prevederile
Romaniei
Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu
modificrile i completrile ulterioare, inclusiv filiale ale asociaiilor i Buget apel
fundaiilor internaionale recunoscute n conformitate cu legislaia n 26,79 milioane euro (4,69
vigoare n Romnia mil. Euro pt Regiunea NE)
uniti de cult/ structuri ale cultelor aparinnd cultelor religioase
recunoscute n Romnia i constituite conform statutului sau codului
canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaii i asociaii constituite de
Finanare primit (%)
culte.
C. Parteneriate ntre oricare dintre entitile menionate la punctele A i 98%
B

Criterii de eligibilitate
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
sociale fr component rezidenial, destinat persoanelor vrstnice,
n care, prin infrastructur se nelege cldirea cu utiliti i dotri. Termen limit
Servicii sociale: centre de zi pentru persoane vrstnice, uniti de
ngrijire la domiciliu pentru persoane vrstnice, centre de preparare i 29.08.2017, ora 12,00
distribuire a hranei pentru persoane n risc de srcie.

Informatii suplimentare

Finanarea se va acorda pe principiul competitivitii, cu termen limit de


depunere a cererilor de finanare, cu prag de respingere i cu prag de
calitate.
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanare/ fiecare membru al
parteneriatului, dup caz, trebuie s aib personalitate juridic.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3

pag. 25 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sntate i
sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiiile n infrastructurile Categorie
sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel APL
naional, regional i local, reducnd inegalitile n ceea ce
privete starea de sntate i promovnd incluziunea social ONG
prin mbuntirea accesului la serviciile sociale, culturale i IMM
de recreare, precum i trecerea de la serviciile instituionale Clustere
la serviciile prestate de colectivitile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creterea gradului de acoperire cu
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane cu dizabilitati

DESCRIERE PROGRAM

Obiectiv program/apel
Creterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este
dedicat persoanelor cu dizabilitati.

Categorii solicitanti eligibili


A. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Finanator
B. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in
parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale si /sau ONG-uri. Uniunea Europeana
si Guvernul
Criterii de eligibilitate
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de zi, Romaniei
destinate persoanelor cu dizabilitati
constructia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de locuinte
Buget apel
protejate pentru persoane cu dizabilitati. 16,65 milioane euro
Informatii suplimentare

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv i este destinat obiectivului Finanare primit (%)
de dezinstituionalizare a persoanelor cu dizabiliti din centrele
rezideniale mari (capacitate de 120 - 200 de beneficiari) i foarte mari 98%
(capacitate de peste 200 de beneficiari), de tip vechi.
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare i selecie i obin
punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate n ordinea
depunerii cererii de finanare, conform principiului primul venit, primul
servit.
O cerere de finanare respins n etapa de verificare a conformitii
administrative i eligibilitii, poate fi corectat i redepus n cadrul
Termen limit
prezentului apel de proiecte n limita termenului de depunere proiecte. nelansat
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b

pag. 26 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sntate i
sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiiile n infrastructurile Categorie
sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel APL
naional, regional i local, reducnd inegalitile n ceea ce
privete starea de sntate i promovnd incluziunea social ONG
prin mbuntirea accesului la serviciile sociale, culturale i IMM
de recreare, precum i trecerea de la serviciile instituionale Clustere
la serviciile prestate de colectivitile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creterea gradului de acoperire cu
servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii

DESCRIERE PROGRAM
Obiectiv program/apel
Creterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat grupului
vulnerabil copii, in vederea dezinstitutionalizarii copiilor aflati in centre de plasament
care urmeaza sa fie inchise cu prioritate si care functioneaza in judetele care nu au
inchis nici un centru de plasament, in judetele in care functioneaza peste 3 centre de
plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice in care sunt ingrijiti peste 70
copii.
Finanator
Categorii solicitanti eligibili
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Uniunea Europeana
Copilului din judetele selectate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor si Guvernul
Copilului si Adoptie pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea
pot incheia parteneriate cu: Romaniei
A. Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea
UAT si care desfasoara activitati in domeniul social. Buget apel
B. Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii,
conform legislatiei aplicabile in vigoare:
asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in
conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, Finanare primit (%)
unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in
Romania si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, 98%
inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte
In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului va face parte in mod obligatoriu din
parteneriat.
Criterii de eligibilitate
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale
fara componenta rezidentiala, destinata copiilor
constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial/ Termen limit
apartamente, etc., pentru copii
nelansat
Informatii suplimentare
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limit de depunere (6
luni) i este destinat proiectelor ce decurg din ndeplinirea cerinei Comisiei Europene
de cartografiere a nevoilor de servicii sociale pentru copii, desfurat de ctre
Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului i Adopie (ANPDCA), prin
intermediul proiectului Elaborarea planului de dezinstituionalizare a copiilor din
instituii i asigurarea tranziiei ngrijirii acestora n comunitate, SIPOCA 2.
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare i selecie, obinnd punctajul minim
de 50 puncte, vor putea fi contractate n ordinea depunerii cererii de finanare, conform
principiului: primul venit, primul servit.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c

pag. 27 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014 -2020
Axa Prioritara 2 mbuntirea competitivitii
ntreprinderilor mici i mijlocii
Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor.

Categorii solicitanti eligibili

Fondatori ai incubatorului de afaceri (autoritati ale administratiei


publice locale, institutii sau consortii de institutii de invatamant
superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare
dezvoltare, camerele de comert sau persoanele juridice de drept
privat care infiinteaza un incubator de afaceri)
Parteneriate intre fondatorii incubatorului de afaceri
Asocierile in participatie intre un fondator autoritate publica si
persoanele juridice de drept privat, asociatii si fundatii, patronate,
sindicate, camere de comert Finanator
Activitati eligibile UE (FEDR) si
Guvernul Romniei
Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea,
extinderea spatiilor aferente Buget apel
Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale
20,60 mil.Euro
Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri
Finanare primit (%)
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si
maxim 7.000.000 Euro
variabila
Informatii suplimentare:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-
2020.html

Termen limit
Apel nelansat

pag. 28 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa Prioritara 1 Promovarea Transferului Tehnologic
Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Clustere
Obiectiv

Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer


tehnologic in domenii de specializare inteligenta

Categorii solicitanti eligibili

Infrastructurile de inovare si transfer tehnologic acreditate conform


legislatiei in vigoare
Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare

Activitati eligibile

crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer


tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, Finanator
respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu
echipamente si software necesare; UE (FEDR) si
achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv Guvernul Romniei
consultanta specializata in afaceri;
investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al
cercetarii inovarii in parteneriat cu un ITT.
Buget apel
Apelul pentru scrisori de intentie s-a incheiat in data de 24 martie 2017. 36,15 mil.Euro
Portofoliul de scrisori de intentie a fost avizat de Consortiul Regional de
Inovare si va fi aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala.
Dupa finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru
Finanare primit (%)
apelul de proiecte aferent Axei 1 POR.
Important: Potentialii aplicanti pentru finantare in cadrul axei prioritare
1 POR promovarea transferului tehnologic vor fi conditionati de variabila
depunerea, in prealabil, a unei scrisori de intentie.

Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si
maxim 3.000.000 Euro
Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/axa-1
Termen limit
Apel nelansat

pag. 29 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul de competitivitate pentru intreprinderi
si IMM-uri
COSME Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

COSME este programul UE pentru competitivitatea ntreprinderilor i a IMM-


urilor care se desfoar n perioada 2014 - 2020, avnd un buget de 2,3
miliarde EUR.

COSME va sprijini IMM-urile n urmtoarele domenii:


facilitarea accesului la finanare;
sprijinirea internaionalizrii i a accesului la piee;
crearea unui mediu favorabil competitivitii;
promovarea culturii antreprenoriale.
Programul COSME pune n aplicare iniiativa n favoarea ntreprinderilor
mici (SBA), reflectnd voina politic a Comisiei de a recunoate rolul central
pe care l dein IMM-urile n cadrul economiei UE. Finanator
Categorii solicitanti eligibili Comisia European
Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile
Buget 2014-2020
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 2.3 miliarde euro
Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii Finanare primit (%)
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta variabila
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE
Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei
ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii
administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru
pentru afaceri
Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru Termen limit
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la
nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din variabil
Europa.

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit
ies/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1
/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED
/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc

pag. 30 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Transnational DUNAREA
Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

mbuntirea politicilor publice si a cooperrii instituionale, implementate


de un parteneriat transnaional extins.

Categorii solicitanti eligibili

Autoriti locale / regionale / naionale;


Organisme de drept public;
Grupri Europene de Cooperare Teritoriala (GECT);
Organizaii internaionale si organisme private, inclusiv IMM-uri.
Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: Austria,
Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si
Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Finanator
Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile
Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa). Comisia European

Activitati eligibile

Axa prioritara 1 Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Buget 2014-2020


Dunrii
222 milioane euro
Axa prioritara 2 Responsabilitatea fata de mediu si cultura in
Regiunea Dunrii
Finanare primit (%)
Axa prioritara 3 Conectivitatea in Regiunea Dunrii
max. 85%
Axa prioritara 4 Buna guvernan in Regiunea Dunrii

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498;
Termen limit
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme-main-
documents variabil

pag. 31 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul ERASMUS
Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

mbuntirea anselor de angajare ale tinerilor prin dobndirea de


competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si
mbuntirea competentelor lingvistice.

Categorii solicitanti eligibili

Autoriti publice
Companii / ntreprinderi
Instituii publice/private
Instituii colare
Instituii universitare
Organizaii nonguvernamentale Finanator
Activitati eligibile Comisia European

Aciuni gestionate de Agenia Naionala pentru Programe Comunitare in


Domeniul Educaiei si Formarii Profesionale:
Proiecte de mobilitate Buget 2014-2020
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 57,7 milioane euro
tineret

Aciuni gestionate de Agenia Executiva pentru Educaie, Audiovizual si Finanare primit (%)
Cultura de la Bruxelles:
Aliantele cunoasterii variabila
Aliantele competentelor sectoriale
Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
Termen limit
variabil
Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

pag. 32 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul educaia i contientizarea publicului
privind protecia mediului nconjurtor
Categorie
Descriere program APL
ONG
Obiectiv IMM
Prin program se finaneaz activiti de educaie i contientizare care s vizeze
unul sau mai multe dintre domeniile de finanare ale programului, identificate ca Clustere
msuri-cheie n procesul de tranziie la economia verde,din una sau mai multe
dintre urmtoarele categorii:
a) ecoturism i turism durabil
b) economia circulara i managementul deeurilor
c) regenerare urbana i cldiri verzi
d) eco-antreprenoriat i eco-inovare
e) achiziii verzi

Categorii solicitanti eligibili


Organizaii neguvernamentale

Parteneri pot fi:


a) organizaii neguvernamentale i nonprofit
b) universiti, alte instituii de educaie sau institute de cercetare nonprofit
c) institutii ale administratiei publice locale judetene, sau centrale
Finanator
Activitati eligibile
a) dezvoltarea de activiti de nvare practic i n scopuri demonstrative, ateliere, Guvernul Romaniei
cursuri, competiii, programe n natur i activiti pe teren i altele similare care s
conduc la contientizare i educare prin abordare participativ a grupului-int cu ajutorul
iniiativelor concrete. Acestea vor implica participarea direct a publicului int vizat i vor
avea un nivel nalt de interactivitate;
b) dezvoltarea de produse, servicii, aplicaii web i mobile i alte activiti concrete
dedicate educrii i contientizrii publicului cu privire la domeniile de finanare ale acestui Buget apel
apel;
c) activiti specifice de educaie/sensibilizare/contientizare orientate ctre categorii de Variabil
grupuri-int eligible cu scopul obinerii angajamentului acestora pentru atingerea scopului
programului i contribuia la domeniile de finanare profesori, educatori, lideri de opinie
formali i informali, mediul de afaceri;
d) organizarea de activiti mobile de tip caravan i campanii la firul-ierbii pentru Finanare primit (%)
constientizare, educare si incurajare a actiunii efective;
e) organizarea de conferine, evenimente, festivaluri;
f) organizarea i derularea de campanii media cu diverse componente tv, presa, internet 95%
(pagina web aferenta proiectului si media sociale), outdoor, utilizarea de tiprituri - pentru
contientizare i de educare;
g) realizare concept grafic, strategie, design i creaie de identitate, plan de campanie,
informare, promovare, organizare de eveniment.

Valoare grant:
(1) Finanarea Programului se realizeaz de ctre Administraia Fondului pentru Mediu.
(2) Programul se deruleaz multianual n limita creditelor de angajament i creditelor Termen limit
bugetare prevzute cu aceast destinaie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu,
aprobat conform legii. Apel nelansat
(3) Suma alocat sesiunii se public odat cu anunarea deschiderii sesiunii de depunere
a dosarelor de finanare, prin dispoziie a preedintelui Administraiei Fondului pentru
Mediu.
(4) Valoarea finanarii este de pn la maximum 450.000 lei, aferent cheltuielilor
eligibile.

Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-
educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-
inconjurator/1824

pag. 33 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul privind conservarea biodiversitii i
administrarea ariilor naturale protejate
Categorie
Descriere program APL
ONG
Obiectiv IMM
mbuntirea si meninerea strii de conservare a ariilor naturale protejate din
Romnia i implicit a speciilor i habitatelor de interes conservativ, care au stat Clustere
la baza declarrii ariilor naturale protejate.

Categorii solicitanti eligibili


Uniti administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ -
teritoriale ale acestora,
Instituii publice,
Organizaii neguvernamentale,
Muzee,
Institute de cercetare-dezvoltare de drept public,
Instituii de nvmnt superior acreditate.

Activitati eligibile
Programul i propune s finaneze proiecte ce contribuie la mbuntirea i meninerea
strii de conservare a ariilor naturale protejate din Romnia i implicit a speciilor i
habitatelor de interes conservativ, care au stat la baza declarrii ariilor naturale protejate,
astfel nct: Finanator
a) s realizeze implementarea de msuri de conservare destinate speciilor i habitatelor
de interes conservativ care au stat la baza declarrii ariilor naturale protejate de pe
teritoriul Romniei, cu scopul mbuntirii i/sau meninerii strii de conservare a
Guvernul Romaniei
acestora;
b) s promoveze implementarea de abordri demonstrative i bune practici n domeniul
conservrii biodiversitii, adresate ariilor naturale protejate din Romnia;
Tipurile de activiti cuprinse n proiectele finanate sunt urmtoarele:
a) activiti pregtitoare prin intermediul crora se asigur baza teoretic pentru Buget apel
implementarea activitilor concrete de conservare. Activitile vizeaz elaborarea de
studii de fezabilitate, ce includ realizarea i realizarea studiilor subsecvente, care
fundamenteaz n mod detaliat msurile de conservare ce vor fi implementate.
Variabil
b) activiti/msuri concrete de conservare adresate speciilor, habitatelor i elementelor
de interes conservativ ale ariilor naturale protejate din Romnia. Se urmrete ca prin
intermediul acestor activiti s se obin rezultate, cum ar fi Finanare primit (%)
reconstrucia ecologic/ refacerea unor habitate - se cuantific suprafa restaurat n ha,
protejarea unor specii, numrul speciilor vizate.
c) activiti de informare i contientizare a factorilor interesai vizai de msurile de 100%
conservare implementate n cadrul proiectului.

Valoare grant:
(1) Finanarea Programului se realizeaz de ctre Administraia Fondului pentru Mediu.
(2) Programul se deruleaz multianual n limita creditelor de angajament i creditelor
bugetare prevzute cu aceast destinaie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu,
aprobat conform legii.
(3) Suma alocat sesiunii se public odat cu anunarea deschiderii sesiunii de depunere Termen limit
a dosarelor de finanare, prin dispoziie a preedintelui Administraiei Fondului pentru
Mediu. Apel nelansat
(4) Valoarea finanarii este de pn la maximum 2.250.000 lei, aferent cheltuielilor
eligibile.

Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-
conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-
protejate/1828

pag. 34 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL OPERAIONAL CAPACITATE
ADMINISTRATIV
Obiectivul Specific 2.2: Creterea transparenei, eticii i
Categorie
integritii n cadrul autoritilor i instituiilor publice
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Creterea transparenei, eticii i integritii n cadrul autoritilor i instituiilor
Clustere
publice;

Categorii solicitanti eligibili


Ministerul Justitiei;
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Parteneri eligibili pot fi:
Autoritati si institutii ale administratiei publice centrale;
Unitati administrativ-teritoriale judete si orase organizate ca municipii;
Subdiviziuni administrativteritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului
Bucuresti;
Autoritati administrative autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali (organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si formele
de asociere ale acestora cu personalitate juridica); Finanator
Institutii de invatamant superior acreditate.
Activitati eligibile UE (FSE) si
Capacitatea administrativa de a preveni si a reduce coruptia: Guvernul Romaniei
actualizarea cadrului general pentru definirea si monitorizarea conformitatii
cu normele de conduita;
sprijinirea dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze
punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii; Buget apel
masuri de sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate
de legislatia nationala si monitorizate de catre SNA; 40.000.000 Lei
cresterea capacitatii operationale a Secretariatului tehnic al SNA de a
actiona ca un centru autentic de resurse anticoruptie;
dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a Finanare primit (%)
riscurilor pe planuri sectoriale de actiune de combatere a coruptiei;
efectuarea de sondaje privind perceptia publica, studii, analize si cercetari Variabila
stiintifice privind aspecte legate de coruptie;
elaborarea si implementarea unor mecanisme de cooperare cu
intreprinderile si societatea civila, precum si intre autoritatile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie;
Educatie anticoruptie:
cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din
autoritatile si institutiile publice;
cursuri de formare privind etica si integritatea care se adreseaza in special
Termen limit
personalului din autoritatile si institutiile publice.
Apel nelansat
Informatii suplimentare
Prezenta cerere de proiecte, din cadrul mecanismului non-competitiv, este cu
termen limit de depunere i are o alocare financiar eligibil orientativ de
40.000.000,00 lei.

Suma minim aferent unui proiect: 700.000,00 lei


Suma maxim aferent unui proiect: 12.000.000,00 lei

http://poca.ro/solicitare-finantare/lansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-
nr-ip-72016/

pag. 35 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Surse de finanare
pentru

ONG

pag. 36 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Actiuni Urbane Inovatoare
Categorie
APL
Descriere program
ONG
IMM
Obiectiv
Obiectivul general este de a oferi mediului urban din Europa resursele de
Clustere
a implementa solutii noi si inovatoare pentru a face fata provocarilor cu
care se confrunta zonele orasenesti, pentru a evalua modul in care aceste
solutii
functioneaza in practica si raspund la complexitatea vietii reale.

Categorii solicitanti eligibili


Administratii publice locale urbane, democratic alese, cu cel putin 50.000
locuitori si grupuri sau asociatii de administratii publice locale (incluzand
gruparile transfrontaliere, zonele metropolitane, etc.) cu cel putin 50.000
locuitori.
Parteneri:
Institutii publice sau private, agentii, organizatii, institutii de educatie, etc.

Activitati eligibile Finanator


Proiectele UIA trebuie sa fie inovatoare, participative, transferabile,
masurabile, de calitate, sa furnizeze autoritatilor urbane capacitatea de Comisia European
a-si asuma riscuri si de a experima solutiile cele mai inovatoare si mai
creative si sa furnizeze zonelor urbane din Europa resursele necesare
pentru a experimenta solutii inovatoare la provocarile lor majore urbane.
Prioritati /Teme:
integrarea migrantilor si refugiatilor; Buget 2014-2020
economia circulara;
mobilitate urbana sustenabila.
50 milioane euro

Valoare grant:
Maxim 5.000.000 euro/ proiect Finanare primit (%)

Informatii suplimentare 80%

http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Termen limit
14 aprilie 2017

pag. 37 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul privind efectuarea de lucrri destinate
eficienei energetice, beneficiari persoane juridice
Casa Verde PLUS pentru persoane juridice Categorie
Descriere program APL
ONG
IMM
Obiectiv
Imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea consumului de energie utilizata in Clustere
cladiri, eficientizare energetica prin stimularea utilizarii materialelor izolatoare
fabricate din surse regenerabile si fara Compusi Organici Volatili.

Categorii solicitanti eligibili


Uniti Administrativ-Teritoriale,
Instituii Publice,
Organizaii nonguvernamentale;

Activitati eligibile
Obiectul programului il reprezinta efectuarea de lucrari destinate eficientei
energetice prin finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu
Tipuri de imobile eligibile:
Unitati si institutii de invatamant, Unitati medicosanitare si spitale, Centre
maternale, Camine pentru persoane varstnice, Centre reabilitare, Cantine
sociale, Adaposturi de noapte, Centre de plasament ale copilului
Finanator
Valoare grant:
Guvernul Romaniei
(1) Finanarea programului se realizeaz din veniturile Fondului pentru Mediu n
limita creditelor de angajament i bugetare prevzute cu aceast destinaie prin
bugetul anual al Fondului pentru Mediu, aprobat conform legii.
(2) Programul are caracter multianual i se desfoar la nivel naional.
(3) Valoarea finanarii este de pn la maximum 500 000 lei, aferent Buget apel
cheltuielilor eligibile.
Variabil
Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-07-
26_ORDIN_CASA_VERDE_PLUS_JURIDICE.pdf Finanare primit (%)

90%

Termen limit
Apel nelansat

pag. 38 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 4.3 A Investitii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice Categorie
Componenta Infrastructura de acces AGRICOL APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Cresterea competitivitatii sectorului agricol prin imbunatatirea


accesibilitatii exploatatiilor agricole;
Modernizarea si adaptarea cailor de acces;
Asigurarea unei bune aprovizionari si un acces mai facil catre
consumatori si pietele de desfacere

Categorii solicitanti eligibili

Unitati administrativ teritoriale si/ sau asociatii ale acestora constituite


conform legislatiei nationale in vigoare

Activitati eligibile
Finanator
Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces agricole
catre ferme (cai de acces din afara exploatatiilor agricole).
UE (FEADR) si
Guvernul Romniei
Valoare grant:

100% din totalul cheltuielilor eligibile, i nu va depi 1.000.000 Euro/ Buget apel
proiect pentru drumurile agricole de acces.
32,8 mil. Euro
Informatii suplimentare:
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr Finanare primit (%)
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_acces_agricola
100%

Termen limit
30.06.2017

pag. 39 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 7.6 Investitii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Susinerea investiiilor de restaurare, conservare i accesibilizare


a patrimoniului cultural imobil de interes local, a aezmintelor
monahale inclusiv a aezmintelor culturale;
Punerea n valoare a motenirii culturale locale, la promovarea
turismului rural, conducnd astfel la creterea nivelului de trai n
zonele rurale;
Dezvoltare local sustenabil;

Categorii solicitanti eligibili

Comunele, conform legislaiei naionale n vigoare; Finanator


ONGurile, conform legislaiei naionale n vigoare;
Unitile de cult conform legislaiei naionale n vigoare; UE (FEADR) si
Persoanele fizice autorizate/societile comerciale, care dein n Guvernul Romniei
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate public, de
clas (grup) B.

Activitati eligibile Buget apel


100,4 mil.Euro
restaurarea, conservarea i dotarea cldirilor / monumentelor din
patrimoniul cultural imobil de interes local de clas B;
restaurarea, conservarea i / sau dotarea aezmintelor monahale Finanare primit (%)
ce au n componen monumente istorice de clas B i construcia,
extinderea i/sau modernizarea drumurilor de acces ale
aezmintelor monahale de clas B; 80% - 100%
modernizarea, renovarea i / sau dotarea cminelor culturale.
achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de
brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Valoare grant:
Termen limit
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
public, negeneratoare de profit, dar nu va depi 500.000 euro; 30 iunie 2017
80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
public, generatoare de profit, dar nu va depi 200.000 euro;

Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO

pag. 40 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru
cooperare orizontal i vertical ntre actorii din Categorie
lanul de aprovizionare n sectoarele agricol i APL
pomicol ONG
IMM
Descriere program
Clustere
Obiectiv
SCOPUL investiiilor sprijinite n cadrul acestei submsuri este cooperarea
dintre actori n sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru
a comercializa produsele din lanurile scurte de aprovizionare i a facilita
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor i atragerea
unor categorii noi de consumatori.
OBIECTIVELE submsurilor 16.4 i 16.4a, nu presupun numai cooperarea
dintre fermieri, procesatori, comerciani alimentari cu amnuntul,
restaurante, hoteluri i alte forme de cazare n mediul rural, ci i
Realizarea de parteneriate cu organizaii neguvernamentale i
autoriti publice;
Promovarea cooperrii ntre actorii locali, n scopul comercializrii
produselor agoalimentare prin intermediul lanurilor scurte de Finanator
aprovizionare.
UE (FEADR) si
Categorii solicitanti eligibili
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un
Guvernul Romniei
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul
agricol/pomicol, in functie de submasura. Buget apel
Fermieri;
Microintreprinderi si intreprinderi mici; apel nelansat
Organizatii neguvernamentale;
Consilii locale;
Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de
Finanare primit (%)
agrement si de alimentatie publica.
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 100%
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, ntreprindere
individuala, ntreprindere familiala).

Activitati eligibile
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin
Termen limit
doua entitati care coopereaza pentru: apel nelansat
Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu
produse alimentare), si/sau
Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare)
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi.

Valoare grant:
Maxim 100.000 euro

Informatii suplimentare
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s
m_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola

pag. 41 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritar 4: Incluziunea social i combaterea srciei
Prioritatea de investiii 9.ii, Obiectivul specific 4.4 Reducerea
numrului de persoane aparinnd grupurilor vulnerabile prin Categorie
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de APL
formare profesional adecvate nevoilor specifice - BUNICII
COMUNITII - Servicii sociale i socio-medicale pentru vrstnici ONG
IMM
Descriere program Clustere

Obiectiv
Reducerea numrului de persoane aparinnd grupurilor vulnerabile prin
furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare
profesional adecvate nevoilor specifice.

Categorii solicitanti eligibili


Furnizori de servicii sociale acreditai n condiiile legii singuri sau
n parteneriat cu actorii sociali relevani (de ex. organizaii ale
vrstnicilor)
Autoriti publice locale n parteneriat cu actorii sociali relevani
(de ex. organizaii ale vrstnicilor)

Activitati eligibile Finanator


Sprijinirea dezvoltrii/ furnizrii de servicii/ accesului la servicii (ex.
consiliere, servicii psiho-socio-medicale, pentru persoanele n situaii de UE (FEDR) si
dependen msuri de acompaniament, etc.) n concordan cu nevoile Guvernul Romaniei
specifice, inclusiv prin utilizarea de soluii inovatoare n furnizarea
serviciilor de baz.
Buget apel
Valoare grant:
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea 15.000.000 Euro
totala de 400.000 Euro.

Informatii suplimentare Finanare primit (%)


Apelul de proiecte este apel de tip competitiv.
Apelul este destinat exclusiv dezvoltrii reelei naionale de servicii Variabila
sociale de proximitate destinate persoanelor vrstnice dependente sau
aflate n risc de excluziune social, precum i promovrii mbtrnirii
active.

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2159-fonduri-
europene-pentru-ingrijirea-varstnicilor-aflati-in-dificultate
Termen limit
apel nelansat

pag. 42 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritar 4: Incluziunea social i combaterea srciei
Prioritatea de investiii 9.iv, Obiectivul specific 4.12 Reducerea
numrului de copii i tineri plasai n instituii prin furnizarea de Categorie
servicii la nivelul comunitii, 4.13 Creterea numrului tinerilor APL
care prsesc sistemul instituionalizat (cu vrsta de pn la 18
ani) pregtii pentru a avea o via independent, 4.14 Creterea ONG
numrului de asisteni maternali i sociali la nivelul comunitii IMM
COPIII MAI NTI 2016 Apelul 1 Clustere
Descriere program
Obiectiv
Interveniile din cadrul Prioritii de investiii 9iv - Creterea accesului la servicii
accesibile, sustenabile i de nalt calitate, inclusiv asisten medical i servicii
sociale de interes general, se vor concentra pe dezinstituionalizarea copiilor
aflai n 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice funcionale la
30.06.2016, cu prioritate: n judeele care nu au nchis nici un centru de
plasament n judeele n care funcioneaz peste 3 centre de plasament clasice
sau a centrelor de plasament clasice n care sunt ngrijii peste 100 copii.

Categorii solicitanti eligibili


Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniul protectiei copilului in
parteneriat cu furnizori de servicii sociale.
Finanator
Activitati eligibile
Furnizarea de servicii integrate de sprijin in vederea asigurarii tranzitiei de la UE si Guvernul
servicii de ingrijire institutionalizate catre servicii la nivelul comunitatii Romaniei
Orice alte masuri care vin in sprijinul dezinstitutionalizarii si al furnizarii de
servicii la nivelul comunitatii
Furnizarea de programe de asistenta tinerilor (cu varsta pana in 18 ani sau
pana la 26 ani daca urmeaza programe de educatie/formare) Buget apel
Furnizarea de servicii si masuri preventive si de interventie timpurie pentru copii
in vederea prevenirii separarii copilului de familie si a institutionalizarii 13.000.000 Euro
Sprijin pentru dezvoltarea retelei de asistenti sociali si a celei de asistenti
maternali la nivelul comunitatii, inclusiv prin furnizarea de programe de formare
si de schimb de experienta; dezvoltarea cu prioritate a asistentei maternale Finanare primit (%)
pentru copiii cu dizabilitati; sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de tip familial,
identificare si monitorizare copii aflati in risc de separare de familie (ex. aplicare
fisa de identificare a riscurilor aprobata prin anexa nr. 2 a HG nr 691/2015,
Variabila
identificarea nevoilor acestor copii, referirea lor catre serviciile de sanatate si de
educatie etc).

Valoare grant:
Valoare minima proiect 450.000 euro
Valoarea maxima 1.300.000 euro.
Termen limit
Informatii suplimentare
Apelul de proiecte este apel de tip competitiv restrans, cu depunere continu. apel nelansat
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

pag. 43 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman (POCU)
Axa prioritar 6: Educaie i competene;
Prioritatea de investiii 10.i. Reducerea i prevenirea abandonului
colar timpuriu i promovarea accesului egal la nvmntul Categorie
precolar, primar i secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de APL
nvare formale, non formale i informale pentru reintegrarea n
educaie i formare; ONG
EDUCAIE DE CALITATE N CREE IMM
Clustere
Descriere program
Obiective specifice:
- O.S.6.2. Creterea participrii la nvmntul anteprecolar i precolar, n
special a grupurilor cu risc de prsire timpurie a colii, cu accent pe copiii
aparinnd minoritii roma i a celor din mediul rural
- O.S.6.6. mbuntirea competenelor personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor i a unei coli incluzive

Categorii solicitanti eligibili


Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice i agenii, structuri/ alte
organisme aflate n subordinea/ coordonarea MENCS i alte organisme publice
cu atribuii n domeniul educaiei i formrii profesionale, inclusiv asigurarea
calitii n nvmntul preuniversitar.
Finanator
Parteneri eligibili:
i. Agenii, structuri/alte organisme aflate n subordinea/coordonarea UE si Guvernul
MENCS i alte organisme publice cu atribuii n domeniul educaiei i formrii Romaniei
profesionale, inclusiv asigurarea calitii n nvmntul preuniversitar;
ii. Instituii de nvmnt (ISCED 0-2) acreditate, publice i private, din
reeaua colar naional
iii. Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere colar i servicii Buget apel
alternative, publici i privai;
iv. Autoritile publice locale cu atribuii n domeniul educaiei de nivel 13.511.937 Euro
preuniversitar;
v. ONG uri;
vi. Parteneri sociali din nvmntul preuniversitar (ex. organizaii Finanare primit (%)
sindicale).

Activitati eligibile 100%


formarea profesionala a cadrelor didactice, a managerilor scolari si a
personalului de ingrijire din crese;
amenajarea spatiilor educationale pentru crese sau pentru grupe de
anteprescolari infiintate in cadrul gradinitelor;
testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national obligatoriu pentru
invatamantul anteprescolar in crese pilot.
Termen limit
Valoare grant:
n cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect apel nelansat
n valoare de 13.511.937 euro.

Informatii suplimentare
Cererea de propuneri de proiecte este un apel de tip necompetitiv, fr termen
limit de depunere.

http://www.fonduri-ue.ro/presa/arhiva-noutati/2032-13-5-milioane-de-
euro-pentru-educatie-de-calitate-in-crese
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/05.09/Educatie_de_calitate_in_crese_2016.pdf

pag. 44 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP6Promovarea energiei curate i eficienei energetice n vederea
susinerii unei economii cu emisii sczute de carbon
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile Categorie
mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) sectorul APL
productie
ONG
IMM
Descriere program
Clustere

Obiectiv
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate,
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse
regenerabile.

Categorii solicitanti eligibili


Unitati administrativ teritoriale
Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie
in scopul comercializarii Finanator
Activitati eligibile UE (FEDR) si
Achiziionarea i amenajarea terenului n scopul amplasrii Guvernul Romaniei
echipamentelor/instalaiilor proiectului;
Execuia cldirilor i/sau construciilor necesare amplasrii i
montrii utilajelor, instalaiilor i echipamentelor aferente Buget apel
proiectului
Achiziia i montajul de utilaje, instalaii, echipamente noi, inclusiv 83.858.824 Euro
a echipamentelor de monitorizare continu necesare ndeplinirii
obiectivului proiectului;
Organizarea de antier Finanare primit (%)
Lucrari de racordare la reeaua Sistemului Electroenergetic
Naional variabila
Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect
tehnic, documentaie de atribuire,obinere avize, autorizaii,
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; aciuni
de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub
incidenta ajutorului de stat.
Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz Termen limit
Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a
energiei termice pe baza de energie geotermala apel nelansat
Valoare grant:
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea
totala de 50.000.000 Euro.
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000
Euro

Informatii suplimentare (ghid revizuit)


http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

pag. 45 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Regional 2014-2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sntate i
sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiiile n infrastructurile Categorie
sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel APL
naional, regional i local, reducnd inegalitile n ceea ce
privete starea de sntate i promovnd incluziunea social ONG
prin mbuntirea accesului la serviciile sociale, culturale i IMM
de recreare, precum i trecerea de la serviciile instituionale Clustere
la serviciile prestate de colectivitile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creterea gradului de acoperire cu
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane vrstnice

DESCRIERE PROGRAM

Obiectiv program/apel
Creterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Grupul vulnerabil
pentru acest apel: persoanele vrstnice. n nelesul prezentului
document, persoanele vrstnice sunt persoanele care au mplinit vrsta
de 65 de ani (n conformitate cu art 6 alin. b al Legii nr. 292 din 20
decembrie 2011 a asistenei sociale). Finanator
Categorii solicitanti eligibili Uniunea Europeana
A. Uniti administrativ-teritoriale, alte entiti de drept public; si Guvernul
B. Entitai de drept privat:
asociaii i fundaii constituite n conformitate cu prevederile
Romaniei
Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu
modificrile i completrile ulterioare, inclusiv filiale ale asociaiilor i Buget apel
fundaiilor internaionale recunoscute n conformitate cu legislaia n 26,79 milioane euro (4,69
vigoare n Romnia mil. Euro pt Regiunea NE)
uniti de cult/ structuri ale cultelor aparinnd cultelor religioase
recunoscute n Romnia i constituite conform statutului sau codului
canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaii i asociaii constituite de
Finanare primit (%)
culte.
C. Parteneriate ntre oricare dintre entitile menionate la punctele A i 98%
B

Criterii de eligibilitate
Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii
sociale fr component rezidenial, destinat persoanelor vrstnice,
n care, prin infrastructur se nelege cldirea cu utiliti i dotri. Termen limit
Servicii sociale: centre de zi pentru persoane vrstnice, uniti de
ngrijire la domiciliu pentru persoane vrstnice, centre de preparare i 29.08.2017, ora 12,00
distribuire a hranei pentru persoane n risc de srcie.

Informatii suplimentare

Finanarea se va acorda pe principiul competitivitii, cu termen limit de


depunere a cererilor de finanare, cu prag de respingere i cu prag de
calitate.
Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanare/ fiecare membru al
parteneriatului, dup caz, trebuie s aib personalitate juridic.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3

pag. 46 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sntate i
sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiiile n infrastructurile Categorie
sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel APL
naional, regional i local, reducnd inegalitile n ceea ce
privete starea de sntate i promovnd incluziunea social ONG
prin mbuntirea accesului la serviciile sociale, culturale i IMM
de recreare, precum i trecerea de la serviciile instituionale Clustere
la serviciile prestate de colectivitile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creterea gradului de acoperire cu
servicii sociale GRUP VULNERABIL: persoane cu dizabilitati

DESCRIERE PROGRAM

Obiectiv program/apel
Creterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este
dedicat persoanelor cu dizabilitati.

Categorii solicitanti eligibili


C. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Finanator
D. Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in
parteneriat cu Unitatile Administrativ Teritoriale si /sau ONG-uri. Uniunea Europeana
si Guvernul
Criterii de eligibilitate
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor de zi, Romaniei
destinate persoanelor cu dizabilitati
constructia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de locuinte
Buget apel
protejate pentru persoane cu dizabilitati. 16,65 milioane euro
Informatii suplimentare

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv i este destinat obiectivului Finanare primit (%)
de dezinstituionalizare a persoanelor cu dizabiliti din centrele
rezideniale mari (capacitate de 120 - 200 de beneficiari) i foarte mari 98%
(capacitate de peste 200 de beneficiari), de tip vechi.
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare i selecie i obin
punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate n ordinea
depunerii cererii de finanare, conform principiului primul venit, primul
servit.
O cerere de finanare respins n etapa de verificare a conformitii
administrative i eligibilitii, poate fi corectat i redepus n cadrul
Termen limit
prezentului apel de proiecte n limita termenului de depunere proiecte. nelansat
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3b

pag. 47 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
POR 2014-2020
Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sntate i
sociale
Prioritatea de Investitii 8.1 Investiiile n infrastructurile Categorie
sanitare i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel APL
naional, regional i local, reducnd inegalitile n ceea ce
privete starea de sntate i promovnd incluziunea social ONG
prin mbuntirea accesului la serviciile sociale, culturale i IMM
de recreare, precum i trecerea de la serviciile instituionale Clustere
la serviciile prestate de colectivitile locale
Obiectivul Specific 8.3 - Creterea gradului de acoperire cu
servicii sociale - Dezinstitutionalizare copii

DESCRIERE PROGRAM
Obiectiv program/apel
Creterea gradului de acoperire cu servicii sociale. Acest apel este dedicat grupului
vulnerabil copii, in vederea dezinstitutionalizarii copiilor aflati in centre de plasament
care urmeaza sa fie inchise cu prioritate si care functioneaza in judetele care nu au
inchis nici un centru de plasament, in judetele in care functioneaza peste 3 centre de
plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice in care sunt ingrijiti peste 70
copii.
Finanator
Categorii solicitanti eligibili
Solicitantii de finantare sunt Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Uniunea Europeana
Copilului din judetele selectate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor si Guvernul
Copilului si Adoptie pentru implementarea planurilor de dezinstitutionalizare. Acestea
pot incheia parteneriate cu: Romaniei
A. Unitati administrativ-teritoriale, alte entitati de drept public aflate in subordinea
UAT si care desfasoara activitati in domeniul social. Buget apel
B. Entitati de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale pentru copii,
conform legislatiei aplicabile in vigoare:
asociatii si fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare, inclusiv filiale ale asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute in
conformitate cu legislatia in vigoare in Romania, Finanare primit (%)
unitati de cult/ structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in
Romania si constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, 98%
inclusiv fundatii si asociatii constituite de culte
In cazul in care solicitantul de finantare este un parteneriat, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului va face parte in mod obligatoriu din
parteneriat.
Criterii de eligibilitate
reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale
fara componenta rezidentiala, destinata copiilor
constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial/ Termen limit
apartamente, etc., pentru copii
nelansat
Informatii suplimentare
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limit de depunere (6
luni) i este destinat proiectelor ce decurg din ndeplinirea cerinei Comisiei Europene
de cartografiere a nevoilor de servicii sociale pentru copii, desfurat de ctre
Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului i Adopie (ANPDCA), prin
intermediul proiectului Elaborarea planului de dezinstituionalizare a copiilor din
instituii i asigurarea tranziiei ngrijirii acestora n comunitate, SIPOCA 2.
Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare i selecie, obinnd punctajul minim
de 50 puncte, vor putea fi contractate n ordinea depunerii cererii de finanare, conform
principiului: primul venit, primul servit.

http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/apeluri-proiecte.html
http://www.inforegionordest.ro/prioritatea-8.1-obiectivul-specific-8.3c

pag. 48 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020
Axa Prioritara 2 mbuntirea competitivitii
ntreprinderilor mici i mijlocii
Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor.

Categorii solicitanti eligibili

Fondatori ai incubatorului de afaceri (autoritati ale administratiei


publice locale, institutii sau consortii de institutii de invatamant
superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare
dezvoltare, camerele de comert sau persoanele juridice de drept
privat care infiinteaza un incubator de afaceri)
Parteneriate intre fondatorii incubatorului de afaceri
Asocierile in participatie intre un fondator autoritate publica si
persoanele juridice de drept privat, asociatii si fundatii, patronate,
sindicate, camere de comert Finanator
Activitati eligibile UE (FEDR) si
Guvernul Romniei
Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea,
extinderea spatiilor aferente Buget apel
Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale
20,60 mil.Euro
Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri
Finanare primit (%)
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si
maxim 7.000.000 Euro
variabila
Informatii suplimentare:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-
2020.html

Termen limit
Apel nelansat

pag. 49 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020
Axa Prioritara 1 Promovarea Transferului Tehnologic
Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Clustere
Obiectiv

Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic


in domenii de specializare inteligenta

Categorii solicitanti eligibili

Infrastructurile de inovare si transfer tehnologic acreditate conform


legislatiei in vigoare
Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare

Activitati eligibile

crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer


tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, respectiv Finanator
constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu echipamente si
software necesare; UE (FEDR) si
achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanta Guvernul Romniei
specializata in afaceri;
investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al
cercetarii inovarii in parteneriat cu un ITT.
Buget apel
Apelul pentru scrisori de intentie s-a incheiat in data de 24 martie 2017. 36,15 mil.Euro
Portofoliul de scrisori de intentie a fost avizat de Consortiul Regional de
Inovare si va fi aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala.
Dupa finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru
Finanare primit (%)
apelul de proiecte aferent Axei 1 POR.
Important: Potentialii aplicanti pentru finantare in cadrul axei prioritare 1
POR promovarea transferului tehnologic vor fi conditionati de depunerea, variabila
in prealabil, a unei scrisori de intentie.

Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si
maxim 3.000.000 Euro
Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/axa-1
Termen limit
Apel nelansat

pag. 50 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul ERASMUS
Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

mbuntirea anselor de angajare ale tinerilor prin dobndirea de


competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si
mbuntirea competentelor lingvistice.

Categorii solicitanti eligibili

Autoriti publice
Companii / ntreprinderi
Instituii publice/private
Instituii colare
Instituii universitare
Organizaii nonguvernamentale Finanator
Activitati eligibile Comisia European

Aciuni gestionate de Agenia Naionala pentru Programe Comunitare in


Domeniul Educaiei si Formarii Profesionale:
Proiecte de mobilitate Buget 2014-2020
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 57,7 milioane euro
tineret

Aciuni gestionate de Agenia Executiva pentru Educaie, Audiovizual si Finanare primit (%)
Cultura de la Bruxelles:
Aliantele cunoasterii variabila
Aliantele competentelor sectoriale
Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
Termen limit
variabil
Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

pag. 51 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul educaia i contientizarea publicului
privind protecia mediului nconjurtor
Categorie
Descriere program APL
ONG
Obiectiv IMM
Prin program se finaneaz activiti de educaie i contientizare care s vizeze
unul sau mai multe dintre domeniile de finanare ale programului, identificate ca Clustere
msuri-cheie n procesul de tranziie la economia verde,din una sau mai multe
dintre urmtoarele categorii:
f) ecoturism i turism durabil
g) economia circulara i managementul deeurilor
h) regenerare urbana i cldiri verzi
i) eco-antreprenoriat i eco-inovare
j) achiziii verzi

Categorii solicitanti eligibili


Organizaii neguvernamentale

Parteneri pot fi:


a) organizaii neguvernamentale i nonprofit
b) universiti, alte instituii de educaie sau institute de cercetare nonprofit
c) institutii ale administratiei publice locale judetene, sau centrale
Finanator
Activitati eligibile
a) dezvoltarea de activiti de nvare practic i n scopuri demonstrative, ateliere, Guvernul Romaniei
cursuri, competiii, programe n natur i activiti pe teren i altele similare care s
conduc la contientizare i educare prin abordare participativ a grupului-int cu ajutorul
iniiativelor concrete. Acestea vor implica participarea direct a publicului int vizat i vor
avea un nivel nalt de interactivitate;
b) dezvoltarea de produse, servicii, aplicaii web i mobile i alte activiti concrete
dedicate educrii i contientizrii publicului cu privire la domeniile de finanare ale acestui Buget apel
apel;
c) activiti specifice de educaie/sensibilizare/contientizare orientate ctre categorii de Variabil
grupuri-int eligible cu scopul obinerii angajamentului acestora pentru atingerea scopului
programului i contribuia la domeniile de finanare profesori, educatori, lideri de opinie
formali i informali, mediul de afaceri;
d) organizarea de activiti mobile de tip caravan i campanii la firul-ierbii pentru Finanare primit (%)
constientizare, educare si incurajare a actiunii efective;
e) organizarea de conferine, evenimente, festivaluri;
f) organizarea i derularea de campanii media cu diverse componente tv, presa, internet 95%
(pagina web aferenta proiectului si media sociale), outdoor, utilizarea de tiprituri - pentru
contientizare i de educare;
g) realizare concept grafic, strategie, design i creaie de identitate, plan de campanie,
informare, promovare, organizare de eveniment.

Valoare grant:
(1) Finanarea Programului se realizeaz de ctre Administraia Fondului pentru Mediu.
(2) Programul se deruleaz multianual n limita creditelor de angajament i creditelor Termen limit
bugetare prevzute cu aceast destinaie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu,
aprobat conform legii. Apel nelansat
(3) Suma alocat sesiunii se public odat cu anunarea deschiderii sesiunii de depunere
a dosarelor de finanare, prin dispoziie a preedintelui Administraiei Fondului pentru
Mediu.
(4) Valoarea finanarii este de pn la maximum 450.000 lei, aferent cheltuielilor
eligibile.

Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-vizand-
educatia-si-constientizarea-publicului-privind-protectia-mediului-
inconjurator/1824

pag. 52 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul privind conservarea biodiversitii i
administrarea ariilor naturale protejate
Categorie
Descriere program APL
ONG
Obiectiv IMM
mbuntirea si meninerea strii de conservare a ariilor naturale protejate din
Romnia i implicit a speciilor i habitatelor de interes conservativ, care au stat Clustere
la baza declarrii ariilor naturale protejate.

Categorii solicitanti eligibili


Uniti administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ -
teritoriale ale acestora,
Instituii publice,
Organizaii neguvernamentale,
Muzee,
Institute de cercetare-dezvoltare de drept public,
Instituii de nvmnt superior acreditate.

Activitati eligibile
Programul i propune s finaneze proiecte ce contribuie la mbuntirea i meninerea
strii de conservare a ariilor naturale protejate din Romnia i implicit a speciilor i
habitatelor de interes conservativ, care au stat la baza declarrii ariilor naturale protejate,
astfel nct: Finanator
a) s realizeze implementarea de msuri de conservare destinate speciilor i habitatelor
de interes conservativ care au stat la baza declarrii ariilor naturale protejate de pe
teritoriul Romniei, cu scopul mbuntirii i/sau meninerii strii de conservare a
Guvernul Romaniei
acestora;
b) s promoveze implementarea de abordri demonstrative i bune practici n domeniul
conservrii biodiversitii, adresate ariilor naturale protejate din Romnia;
Tipurile de activiti cuprinse n proiectele finanate sunt urmtoarele:
a) activiti pregtitoare prin intermediul crora se asigur baza teoretic pentru Buget apel
implementarea activitilor concrete de conservare. Activitile vizeaz elaborarea de
studii de fezabilitate, ce includ realizarea i realizarea studiilor subsecvente, care
fundamenteaz n mod detaliat msurile de conservare ce vor fi implementate.
Variabil
b) activiti/msuri concrete de conservare adresate speciilor, habitatelor i elementelor
de interes conservativ ale ariilor naturale protejate din Romnia. Se urmrete ca prin
intermediul acestor activiti s se obin rezultate, cum ar fi Finanare primit (%)
reconstrucia ecologic/ refacerea unor habitate - se cuantific suprafa restaurat n ha,
protejarea unor specii, numrul speciilor vizate.
c) activiti de informare i contientizare a factorilor interesai vizai de msurile de 100%
conservare implementate n cadrul proiectului.

Valoare grant:
(1) Finanarea Programului se realizeaz de ctre Administraia Fondului pentru Mediu.
(2) Programul se deruleaz multianual n limita creditelor de angajament i creditelor
bugetare prevzute cu aceast destinaie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu,
aprobat conform legii.
(3) Suma alocat sesiunii se public odat cu anunarea deschiderii sesiunii de depunere Termen limit
a dosarelor de finanare, prin dispoziie a preedintelui Administraiei Fondului pentru
Mediu. Apel nelansat
(4) Valoarea finanarii este de pn la maximum 2.250.000 lei, aferent cheltuielilor
eligibile.

Informatii suplimentare
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-
de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-
conservarea-biodiversitatii-si-administrarea-ariilor-naturale-
protejate/1828

pag. 53 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020
Premierea participarii la Orizont 2020 Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv Clustere
Cresterea vizibilitatii Romaniei la nivel international in domeniul
cercetarii si inovarii;
Consolidarea sistemului national de CDI prin intensificarea
colaborarii in Cercetarea europeana de excelenta;
Cresterea calitatii proiectelor cu participanti romani la Orizont
2020, precum si a rolului jucat de catre acestia in viitoarele
proiecte Orizont 2020;
Cresterea sustenabilitatii participarii institutiilor romanesti in
proiecte cu finantare internationala;
Cresterea ponderii finantarii externe in totalul cheltuielilor
nationale de cercetare-dezvoltare

Categorii solicitanti eligibili


Finanator
Organizatii de cercetare de drept public sau privat din Romania care
implementeaza proiectele castigate la competitiile Orizont 2020 Guvernul Romniei

Activitati eligibile

Finantarea nationala se aloca pentru activitati suport in sprijinul Buget apel


activitatilor de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de
cercetare, cheltuieli cu logistica, participari la conferinte etc.). depunere continua
Aceasta finantare va fi alocata departamentului din universitate sau
institutului, care deruleaza proiectul finantat de Comisia Europeana.
Activitatile propuse trebuie sa conduca la consolidarea capacitatii Finanare primit (%)
institutionale de a participa in mod sustinut la noi competitii organizate in
cadrul Programului Cadru Orizont 2020. 100%
Valoare grant:

25% din valoarea grantului de tip ERC;


15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair;
Pentru restul instrumentelor de finantare din Programul Orizont 2020:
10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei gazda Termen limit
din Romania in calitatea de coordonator al proiectului;
7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei depunere continua
gazda din Romania in calitatea de coordonator de pachet de
lucru.

Informatii suplimentare:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-
Orizont2020.html

pag. 54 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020, PN III
Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare si inovare Cecuri de inovare Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Clustere
Obiectiv

Sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de


inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata

Categorii solicitanti eligibili

IMM-uri care:
- au avut activitate in ultimul exercitiu financiar incheiat
- au o cifra de afaceri cel putin egala cu valoarea solicitata de la bugetul
de stat
- au personal angajat in ultimul exercitiu financiar

Furnizorii de servicii sunt unitati de cercetare de drept public. Finanator


Activitati eligibile Guvernul Romniei
Cecurile de inovare trebuie sa conduca la o accelerare a transferului
tehnologic intre organizatiile publice de cercetare (Furnizori de servicii) si
IMM-uri (Beneficiari);
Buget multianual
Cecurile de inovare trebuie sa rezolve probleme CDI punctuale ale anual
beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern si care necesita o abordare cu 20.250.000 lei, din care
potential real pentru noi produse /servicii cu impact in piata. 6.750.000 lei in 2017

Cecurile de inovare pot fi eliberate domeniile de specializare inteligenta. Finanare primit (%)

Categoriile de activitati eligibile sunt: max.90%


- cercetare industriala
- dezvoltare experimentala
- studii de fezabilitate tehnica
- protectia drepturilor de proprietate intelectuala conform specificatiilor
proiectului
- inovare de proces si organizationala in servicii
- procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare Termen limit
Valoare grant: maxim 50.000 lei
depunere continua
Informatii suplimentare

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4823/Pachet-de-informatii.html

pag. 55 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020, PN III
Proiecte de cercetare ERA-NET / ERA-NET Cofund
Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Consolidarea sistemului naional de CDl prin intensificarea
Clustere
colaborrii in cercetarea europeana de excelenta;
Consolidarea sistemului naional de CDl prin intensificarea
cooperrii internaionale lansarea de apeluri tematice comune in
parteneriat cu alte tari, activiti comune de cercetare, echipe de
cercetare mixte, in vederea accesrii altor fonduri disponibile prin
programele de cercetare-dezvoltare la nivel international;
Cresterea vizibilitatii Romniei la nivel international in domeniul
cercetarii si inovarii.

Categorii solicitanti eligibili


Institutii de invatamant superior publice si private acreditate;
Institute Nationale de CDl;
Alte organizatii de cercetare de drept public sau privat;
Agenti economici (IMM-uri si intreprinderi mari); Finanator
Unitati de administratie publica locala sau centrala;
Organizatii nonguvernamentale.
Guvernul Romniei
Entitatile mentionate mai sus pot participa la competitia trans-
nationala ca unic partener (parte romana) sau in parteneriat cu alte
institutii din Romania.
Institutiile, altele decat cele prevazute in OG 57/2002 cu Buget multianual
modificarile si completarile ulterioare, pot participa in acest tip de anual
proiecte doar cu finantare proprie. 68.025.500 lei
Activitati eligibile
Proiectele declarate ctigtoare in urma competitiilor trans-nationale Finanare primit (%)
ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt finantate din fonduri publice, respectiv
din Planul National de CercetareDezvoltare si Inovare pentru perioada 100%
2015 2020 (PNCDl III), Programul 3 Cooperare europeana si
internationala, Subprogramul 3.2 Orizont 2020.
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA-NET Cofund in cadrul
Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019
este urmatorul:
2016: 3.575.500 lei;
2017: 17.000.000 lei; Termen limit
2018: 22.450.000 lei;
2019: 25.000.000 lei.
depunere continua
Valoare grant:
Maxim 250.000 euro, in situaia in care Romania este coordonator al
proiectului transnational;
Maxim 200.000 EUR, in situaia in care Romania este partener in proiectul
transnaional.

Informatii suplimentare
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%2
0INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2
009062016_1.pdf

pag. 56 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie si competente Categorie
PI 10i Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i
promovarea accesului egal la nvmntul precolar, primar i
APL
secundar de calitate ONG
CURRICULUM NAIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU IMM
NVMNTUL GIMNAZIAL
Clustere
Descriere program

Obiectiv
O.S.6.3. - Reducerea prsirii timpurii a colii prin msuri integrate de
prevenire i de asigurare a oportunitilor egale pentru elevii aparinnd
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparinnd minoritii roma i elevii
din mediul rural/ comunitile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.5. - Creterea numrului de oferte educaionale orientate pe formarea
de competene i pe utilizarea de soluii digitale/de tip TIC n procesul de
predare;
O.S.6.6. - mbuntirea competenelor personalului didactic din nvmntul
pre-universitar n vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor i a unei coli incluzive.

Categorii solicitanti eligibili


Finanator
Ministerul Educaiei Naionale si Cercetrii tiinifice si agenii, structuri/alte
organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme UE (FSE) si
publice cu atribuii in domeniul educaiei si formarii profesionale, inclusiv Guvernul Romaniei
asigurarea calitii in nvmntul preuniversitar.
Parteneri eligibili:
Agenii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si
alte organisme publice cu atribuii in domeniul educaiei si formarii Buget apel
profesionale, inclusive asigurarea calitii in nvmntul preuniversitar;
Instituii de nvmnt (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din reeaua apel nelansat
colara naionala;
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere colara si servicii
alternative, publici si privai; Finanare primit (%)
Autoritile publice locale cu atribuii in domeniul educaiei de nivel
preuniversitar; variabila
ONG-uri;
Parteneri sociali din nvmntul preuniversitar (ex. organizaii sindicale).

Activitati eligibile
Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru copiii in risc de abandon
scolar, in special prin programe de sprijin individualizat si adaptare
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare.
Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului national scolar obligatoriu Termen limit
(inclusiv pentru invatamantul special si invatamantul de tip a doua sansa) in
vederea orientarii pe formarea de competente cheie si pe nevoile de apel nelansat
dezvoltare ale elevilor pentru invatamantul primar si secundar, inclusiv prin
utilizarea de solutii digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educationale pentru elevi si cadre didactice), in
special cele de tipul resurselor educationale deschise.
Perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din
invatamantul preuniversitar gimnazial

Valoare grant:
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur
proiect in valoare de 38.250.000 euro.

Informatii suplimentare
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

pag. 57 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie si competente Categorie
PI 10i Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i
promovarea accesului egal la nvmntul precolar, primar i
APL
secundar de calitate ONG
IMM
Descriere program Clustere
Obiectiv

O.S.6.2. - Creterea participrii la nvmntul anteprecolar i precolar, n


special a grupurilor cu risc de prsire timpurie a colii, cu accent pe copiii
aparinnd minoritii roma i a celor din mediul rural;

O.S.6.6. - mbuntirea competenelor personalului didactic din nvmntul


pre-universitar n vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor i a unei coli incluzive

Categorii solicitanti eligibili

Ministerul Educaiei Naionale si Cercetrii Stiintifice si agentii, structuri/alte


organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme
publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv
Finanator
asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar.
UE (FSE) si
Parteneri eligibili: Guvernul Romaniei
Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS
si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii
profesionale, inclusive asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;
Institutii de invatamant (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din Buget apel
reteaua scolara nationala
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii apel nelansat
alternative, publici si privati;
Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel
preuniversitar; Finanare primit (%)
ONG-uri;
Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale). variabila
Activitati eligibile
formarea profesionala a cadrelor didactice, a managerilor scolari si a
personalului de ingrijire din crese;
amenajarea spatiilor educationale pentru crese sau pentru grupe de
anteprescolari infiintate in cadrul gradinitelor;
testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national
obligatoriu pentru invatamantul anteprescolar in crese pilot
Termen limit
Valoare grant: apel nelansat

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur


proiect in valoare de 13.511.937 euro.

Informatii suplimentare
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

pag. 58 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMULOPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI
MARITIME 2014-2020
Masura II.3 Investitii productive in acvacultura eficienta
utilizarii resurselor, reducerea utilizarii apei si a substantelor Categorie
chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizarii apei (OS
2.3)
APL
ONG
IMM
Descriere program
Clustere
Obiectiv

Obiectivul general pentru acvacultura este de a imbunatati viabilitatea


economica a intreprinderilor, de a garanta siguranta si sanatatea
alimentara, de a construi avantaje competitive pentru acest sector.

Categorii solicitanti eligibili

Intreprinderile cu activitate economica din domeniul acvaculturii


ONG-uri

Activitati eligibile

Investitii care conduc la o reducere substantiala a impactului intreprinderilor Finanator


din domeniul acvaculturii asupra consumului si calitatii apei.
UE (FEPAM) si
POPAM poate sprijini promovarea sistemelor de acvacultura inchise in care Guvernul Romniei
produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea
apei, reducandu-se la minimum cantitatea apei utilizate.

Sprijinul poate fi acordat pentru cresterea productiei si/sau modernizarea Buget apel
intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi
astfel de intreprinderi, cu conditia ca acest lucru sa fie in conformitate cu apel nelansat
Planul Strategic National Multianual pentru dezvoltarea acvaculturii, postat
pe site-ul www.ampeste.ro.
Finanare primit (%)
Valoare grant:
30% - 50%
Valoarea maxim i minim eligibil aferent unui proiect va fi precizat n
anunul de lansare a apelului. n cadrul acestor valori este inclus TVA ul
doar n cazul solicitanilor nepltitori de TVA. Pentru solicitanii pltitori de
TVA, n cadrul plafonului nu este inclus TVAul.
50% pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONGuri
cu activitate economica in domeniul acvaculturii Termen limit
70% pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-uri
si ONG-uri cu activitate economica in domeniul acvaculturii apel nelansat
Informatii suplimentare

http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-
consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-
productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-
utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-
minimizare-a-utilizarii.html

pag. 59 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Schema de ajutor de stat Finantarea
proiectelor CDI conform Programului
Cooperare Europeana si internationala Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in
Clustere
atragerea finantarii externe pentru cercetare;
Consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si
inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale;
Participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele
Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru
Inovare (EIP) etc;
Reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene
si internationale de cercetare;
Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si
inovarii

Categorii solicitanti eligibili


Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare Finanator
Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale
acestora Guvernul Romniei
Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si
regiilor autonome Buget anual
Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza
unor acorduri internationale 500.000.000 lei
Activitati eligibile
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza Finanare primit (%)
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare: variabila
cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.
Tipuri de proiecte finantate:
Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Termen limit
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice
depunere continua
Valoare grant: variabila
Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;
Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;
Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.
Informatii suplimentare
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf

pag. 60 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Schema de ajutor de stat Finantarea
proiectelor CDI conform Programului
Cresterea competitivitatii economiei Categorie
romanesti prin CDI APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a
Clustere
parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii
adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare
stiintifica;
Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de
ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-
tinta;
Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat;
Sustinerea proceselor de specializare inteligenta;
Categorii solicitanti eligibili
Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare
Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale
acestora
Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de Finanator
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si Guvernul Romniei
regiilor autonome
Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza
unor acorduri internationale
Activitati eligibile Buget anual
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 250.000.000 lei
urmatoare:
cercetare fundamentala;
cercetare industriala; Finanare primit (%)
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate; variabila
activitati de inovare.
Tipuri de proiecte finantate:
Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect
de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul
economic /Proiect de valorificare la operatorul economic
Cecuri de inovare
Cluster inovativ
Termen limit
Centru de competenta
Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic
Parc stiintific
depunere continua
Valoare grant: variabila
Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;
Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;
Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.
Informatii suplimentare
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf

pag. 61 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Schema de ajutor de stat Finantarea
proiectelor CDI conform Programului
Dezvoltarea sistemului national de Categorie
cercetare-dezvoltare APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de
profil;
Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin
dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si
relevantei activitatilor CDI;
Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de
cercetare catre comunitatea internationala;
Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii.

Categorii solicitanti eligibili


Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare
Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale Finanator
acestora
Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de Guvernul Romniei
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza Buget anual
unor acorduri internationale
600.000.000 lei
Activitati eligibile
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile Finanare primit (%)
urmatoare:
cercetare fundamentala; variabila
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.
Tipuri de proiecte finantate:
Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare
constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din Termen limit
diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare)
Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si depunere continua
interconectare)

Valoare grant: variabila


Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;
Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;
Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.
Informatii suplimentare
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf

pag. 62 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Surse de finanare
pentru

SOCIETI
COMERCIALE

pag. 63 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP6Promovarea energiei curate i eficienei energetice n vederea
susinerii unei economii cu emisii sczute de carbon
OS 6.1 Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile Categorie
mai putin exploatate (biomasa, biogas, geotermal) sectorul APL
productie
ONG
IMM
Descriere program
Clustere

Obiectiv
Promovarea de actiuni orientate spre cresterea productiei de energie
regenerabila, cu accent pe resursele regenerabile mai putin exploatate,
respectiv: biomasa, biogaz si geotermie, dar si actiuni de sprijin pentru
intarirea retelei de distributie pentru a prelua energie produsa din surse
regenerabile.

Categorii solicitanti eligibili


Unitati administrativ teritoriale
Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara
Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie
in scopul comercializarii Finanator
Activitati eligibile UE (FEDR) si
Achiziionarea i amenajarea terenului n scopul amplasrii Guvernul Romaniei
echipamentelor/instalaiilor proiectului;
Execuia cldirilor i/sau construciilor necesare amplasrii i
montrii utilajelor, instalaiilor i echipamentelor aferente Buget apel
proiectului
Achiziia i montajul de utilaje, instalaii, echipamente noi, inclusiv 83.858.824 Euro
a echipamentelor de monitorizare continu necesare ndeplinirii
obiectivului proiectului;
Organizarea de antier Finanare primit (%)
Lucrari de racordare la reeaua Sistemului Electroenergetic
Naional variabila
Pregatirea proiectului (elaborare studiu de fezabilitate, proiect
tehnic, documentaie de atribuire,obinere avize, autorizaii,
acord de mediu, etc); management proiect; audit proiect; aciuni
de promovare proiect -numai pentru proiectele care nu intra sub
incidenta ajutorului de stat.
Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a
energiei electrice si/sau termice din biomasa si biogaz Termen limit
Realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a
energiei termice pe baza de energie geotermala apel nelansat
Valoare grant:
Costul total eligibil al proiectului (inclusiv TVA) nu depaseste valoarea
totala de 50.000.000 Euro.
Valoarea finantarii solicitate din fonduri UE nu depaseste15.000.000
Euro

Informatii suplimentare (ghid revizuit)


http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

pag. 64 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP3OS 3.2 Dezvoltarea structurii integrate de apa si apa
uzata Categorie
Descriere program
APL
ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
Promovarea investitiilor in sectorul de apa/apa uzata in vederea
conformarii cu cerintele directivelor din sector.

Categorii solicitanti eligibili

Operatorii regionali din sectorul de apa/ apa uzata


Primaria Municipiului Bucuresti
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in parteneriat cu
Administratia Nationala Apele Romane si Ministerul Sanatatii

Activitati eligibile

Proiecte integrate de apa si apa uzata (noi si fazate)


Dezvoltarea unui laborator national pentru imbunatatirea Finanator
monitorizarii substantelor deversate in ape si a calitatii apei
potabile UE (FEDR) si
Sprijin pentru pregatirea portofoliului de proiecte aferent perioadei Guvernul Romaniei
2014-2020 si post 2020 (dupa caz)

Valoare grant: Buget apel


Prin program sau ghidul solicitantului se propun valori maxime ale 4,2 mld. Euro
proiectelor. Dac valoarea costurilor totale eligibile depete 50
milioane euro, proiectul trebuie s se regseasc pe lista proiectelor
majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplic la Finanare primit (%)
costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu
depesc acest proiect sunt proiecte non-majore. variabila
Informatii suplimentare
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

Termen limit
31 decembrie 2018

pag. 65 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
Axa Prioritara 2 mbuntirea competitivitii
ntreprinderilor mici i mijlocii
Apel 2.1/B Incubatoare de afaceri Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Sprijinirea structurilor suport de incubare a afacerilor.

Categorii solicitanti eligibili

Fondatori ai incubatorului de afaceri (autoritati ale administratiei


publice locale, institutii sau consortii de institutii de invatamant
superior acreditate, institutele, centrele si statiunile de cercetare
dezvoltare, camerele de comert sau persoanele juridice de drept
privat care infiinteaza un incubator de afaceri)
Parteneriate intre fondatorii incubatorului de afaceri
Asocierile in participatie intre un fondator autoritate publica si
persoanele juridice de drept privat, asociatii si fundatii, patronate,
sindicate, camere de comert Finanator
Activitati eligibile UE (FEDR) si
Guvernul Romniei
Investitii finantabile prin ajutor de stat regional:
Crearea/ extinderea incubatoarelor de afaceri, prin construirea,
extinderea spatiilor aferente Buget apel
Dotarea incubatoarelor de afaceri cu active corporale, necorporale
20,60 mil.Euro
Investitii finantabile prin ajutor de minimis:
Dezvoltarea serviciilor prestate in cadrul incubatoarelor de afaceri
Finanare primit (%)
Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si
maxim 7.000.000 Euro
variabila
Informatii suplimentare:
http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghiduri-specifice-2014-
2020.html

Termen limit
Apel nelansat

pag. 66 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020
Axa Prioritara 1 Promovarea Transferului Tehnologic
Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Clustere
Obiectiv

Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer


tehnologic in domenii de specializare inteligenta

Categorii solicitanti eligibili

Infrastructurile de inovare si transfer tehnologic acreditate conform


legislatiei in vigoare
Parcuri stiintifice si tehnologice acreditate conform legislatiei in vigoare

Activitati eligibile

crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer


tehnologic (ITT), inclusiv parcuri stiintifice si tehnologice, Finanator
respectiv constructia, modernizarea, extinderea si dotarea cu
echipamente si software necesare; UE (FEDR) si
achizitionarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv Guvernul Romniei
consultanta specializata in afaceri;
investitii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al
cercetarii inovarii in parteneriat cu un ITT.
Buget apel
Apelul pentru scrisori de intentie s-a incheiat in data de 24 martie 2017. 36,15 mil.Euro
Portofoliul de scrisori de intentie a fost avizat de Consortiul Regional de
Inovare si va fi aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala.
Dupa finalizarea acestei etape, se va lansa Ghidul solicitantului pentru
Finanare primit (%)
apelul de proiecte aferent Axei 1 POR.
Important: Potentialii aplicanti pentru finantare in cadrul axei prioritare
1 POR promovarea transferului tehnologic vor fi conditionati de variabila
depunerea, in prealabil, a unei scrisori de intentie.

Valoare grant: Valoarea eligibila este cuprinsa intre minim 100.000 Euro si
maxim 3.000.000 Euro
Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/axa-1
Termen limit
Apel nelansat

pag. 67 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 2020
Axa Prioritara 2 - mbuntirea competitivitii
ntreprinderilor mici i mijlocii
Categorie
Apel 2.1/A Microintreprinderi
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domenii competitive
identificate in Strategia Nationala de Competitivitate si Planurile de
Dezvoltare Regionala

Categorii solicitanti eligibili


Societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in
categoria microintreprinderilor,
Solicitantul a desfurat activitate pe o perioad corespunztoare
cel puin unui an fiscal integral, a avut cel puin un angajat cu
norm ntreag pe perioada acestui an fiscal i/sau are cel puin
un angajat cu norm ntreag la data depunerii cererii de
finanare, Finanator
Locul de implementare a proiectului este situat in mediul urban, in
regiunea de dezvoltare in care este depusa cererea de finantare. UE (FEDR) si
Guvernul Romniei
Activitati eligibile
lucrari de construire/ extindere/modernizare a spatiilor de
productie/prestare de servicii ale microintreprinderilor, inclusiv a Buget apel
utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI); 40,99 mil.Euro
achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de
lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura
mijloacelor fixe;
Finanare primit (%)
achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul
obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care max.90%
utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita
a 15% din valoarea eligibila a proiectului;
investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale,
programe informatice, alte drepturi si active similare;
investitii in realizarea de website-uri pentru prezentarea activitatii Termen limit
si a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de
comercializare on-line. 27 aprilie 2017
Valoare grant: Valoarea maxim a ajutorului, n regim de minimis, ce
poate fi acordat unei ntreprinderi unice pe o perioad de 3 ani fiscali
consecutivi este de 200.000 de euro

Informatii suplimentare
http://www.inforegionordest.ro/pagini/por-2014-2020

pag. 68 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMULOPERATIONAL REGIONAL 2014 -2020
Axa Prioritara 2 mbuntirea competitivitii
ntreprinderilor mici i mijlocii
PI 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor Categorie
avansate de productie si dezvoltarea serviciilor APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii
muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia
Nationala pentru Competitivitate si Planurile de Dezvoltare Regionala

Categorii solicitanti eligibili


Solicitantul este societate sau societate cooperativ care se ncadreaz
n categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a ntreprinderilor mijlocii din
mediul rural;
Vor fi finantate investiii numai n domeniile de activitate eligibile (clase
CAEN), aa cum sunt enumerate n Anexa 2 la Ghidul specific;
Solicitantul a desfurat activitate pe o perioad corespunztoare cel
puin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendat temporar
oricnd n anul curent depunerii cererii de finanare i n anul fiscal Finanator
anterior i a nregistrat profit din exploatare (>0 lei) n anul fiscal anterior
depunerii cererii de finanare. UE (FEDR) si
Solicitantul a nregistrat un numr mediu de salariai de cel puin 3, n
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanare. Guvernul Romniei

Activitati eligibile
Proiectul propus n cererea de finanare trebuie s cuprind, n mod Buget apel
obligatoriu, investiii n active corporale finanabile prin ajutor de stat
regional. Este opional includerea, n proiect, a investiiilor finanabile 30,28 mil.Euro
prin ajutor de minimis i/sau a investiiilor finanabile prin ajutor de stat
regional n active necorporale.
Investiii finanabile prin ajutor de stat regional: investiii in active Finanare primit (%)
corporale (lucrri de construire/modernizare si extindere a spatiilor de
producie/prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilitilor
generale aferente; achiziionarea de echipamente tehnologice, utilaje, max.70%
instalaii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura
mijloacelor fixe; achiziionarea de instalaii/ echipamente specifice in
scopul obinerii unei economii de energie), investiii in active
necorporale). Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiii n
active necorporale ori lucrri de modernizare.
Investiii finanabile prin ajutor de minimis: Certificarea/recertificarea
produselor, serviciilor, proceselor, de ctre un organism de certificare Termen limit
acreditat; certificarea/recertificarea sistemelor de management al
calitii (ISO 9001), al mediului (ISO14001), al siguranei alimentelor 23 august 2017
(ISO 22000), al sntii i securitii ocupaionale (OHSAS 18001), al
securitii informaiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al
calitii pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT
(ISO/IEC 20000), al responsabilitii sociale (SA 8000), simple sau
integrate; investiii specifice procesului de internaionalizare
(participarea, la nivel internaional, nafara Romniei, la trguri, misiuni
comerciale, expoziii, n calitate de expozant).

Valoare grant: Valoarea grantului este cuprinsa intre minim 200.000 Euro si
maxim 1.000.000 Euro
Informatii suplimentare: http://inforegionordest.ro/por-2014-2020

pag. 69 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul de competitivitate pentru intreprinderi
si IMM-uri
COSME Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

COSME este programul UE pentru competitivitatea ntreprinderilor i a


IMM-urilor care se desfoar n perioada 2014 - 2020, avnd un buget
de 2,3 miliarde EUR.

COSME va sprijini IMM-urile n urmtoarele domenii:


facilitarea accesului la finanare;
sprijinirea internaionalizrii i a accesului la piee;
crearea unui mediu favorabil competitivitii;
promovarea culturii antreprenoriale.
Programul COSME pune n aplicare iniiativa n favoarea ntreprinderilor
mici (SBA), reflectnd voina politic a Comisiei de a recunoate rolul
central pe care l dein IMM-urile n cadrul economiei UE. Finanator
Categorii solicitanti eligibili Comisia European
Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile
Buget 2014-2020
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 2.3 miliarde euro
Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii Finanare primit (%)
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta variabila
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE
Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru
cei ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea
poverii administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea
conditiilor-cadru pentru afaceri
Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru Termen limit
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale
la nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor variabil
din Europa.

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportu
nities/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMI
NG/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/C
LOSED/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc

pag. 70 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Transnational DUNAREA
Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

mbuntirea politicilor publice si a cooperrii instituionale,


implementate de un parteneriat transnaional extins.

Categorii solicitanti eligibili

Autoriti locale / regionale / naionale;


Organisme de drept public;
Grupri Europene de Cooperare Teritoriala (GECT);
Organizaii internaionale si organisme private, inclusiv IMM-uri.
Aria eligibila a programului este constituita din 14 state: Austria,
Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si
Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Finanator
Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina
(oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Comisia European
Odessa).

Activitati eligibile
Buget 2014-2020
Axa prioritara 1 Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea
Dunrii 222 milioane euro
Axa prioritara 2 Responsabilitatea fata de mediu si cultura in
Regiunea Dunrii Finanare primit (%)
Axa prioritara 3 Conectivitatea in Regiunea Dunrii max. 85%
Axa prioritara 4 Buna guvernan in Regiunea Dunrii

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498; Termen limit
http://www.interreg-danube.eu/relevant-documents/programme- variabil
main-documents

pag. 71 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul ERASMUS
Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

mbuntirea anselor de angajare ale tinerilor prin dobndirea de


competente suplimentare apreciate de angajatori, precum si
mbuntirea competentelor lingvistice.

Categorii solicitanti eligibili

Autoriti publice
Companii / ntreprinderi
Instituii publice/private
Instituii colare
Instituii universitare
Organizaii nonguvernamentale Finanator
Activitati eligibile Comisia European

Aciuni gestionate de Agenia Naionala pentru Programe Comunitare in


Domeniul Educaiei si Formarii Profesionale:
Proiecte de mobilitate Buget 2014-2020
Parteneriate strategice
Dialogul structurat - Intalniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de 57,7 milioane euro
tineret

Aciuni gestionate de Agenia Executiva pentru Educaie, Audiovizual si Finanare primit (%)
Cultura de la Bruxelles:
Aliantele cunoasterii variabila
Aliantele competentelor sectoriale
Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului
Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat
Jean Monnet
Masterat in cotutela
Sprijin pentru politici
Sport
Termen limit
variabil
Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

pag. 72 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020
Premierea participarii la Orizont 2020 Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Clustere
Obiectiv

Cresterea vizibilitatii Romaniei la nivel international in domeniul


cercetarii si inovarii;
Consolidarea sistemului national de CDI prin intensificarea
colaborarii in Cercetarea europeana de excelenta;
Cresterea calitatii proiectelor cu participanti romani la Orizont
2020, precum si a rolului jucat de catre acestia in viitoarele
proiecte Orizont 2020;
Cresterea sustenabilitatii participarii institutiilor romanesti in
proiecte cu finantare internationala;
Cresterea ponderii finantarii externe in totalul cheltuielilor
nationale de cercetare-dezvoltare

Categorii solicitanti eligibili Finanator


Organizatii de cercetare de drept public sau privat din Romania care
Guvernul Romniei
implementeaza proiectele castigate la competitiile Orizont 2020

Activitati eligibile
Buget apel
Finantarea nationala se aloca pentru activitati suport in sprijinul
activitatilor de cercetare (ex: costuri de personal, inclusiv burse de depunere continua
cercetare, cheltuieli cu logistica, participari la conferinte etc.).
Aceasta finantare va fi alocata departamentului din universitate sau
institutului, care deruleaza proiectul finantat de Comisia Europeana. Finanare primit (%)
Activitatile propuse trebuie sa conduca la consolidarea capacitatii
institutionale de a participa in mod sustinut la noi competitii organizate in 100%
cadrul Programului Cadru Orizont 2020.

Valoare grant:

25% din valoarea grantului de tip ERC;


15% din valoarea grantului acordat de CE de tip ERA Chair;
Pentru restul instrumentelor de finantare din Programul Orizont 2020: Termen limit
10% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei gazda
din Romania in calitatea de coordonator al proiectului; depunere continua
7.5% din valoarea bugetului acordat de CE asociat institutiei
gazda din Romania in calitatea de coordonator de pachet de
lucru.

Informatii suplimentare:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/4440/Premierea-participarii-la-
Orizont2020.html

pag. 73 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020, PN III
Subprogramul 2.1 Competitivitate prin cercetare,
dezvoltare si inovare Cecuri de inovare Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Clustere
Obiectiv

Sustinerea IMM-urilor prin finantarea proiectelor cu grad ridicat de


inovare, cu rezultate concrete si impact real pe piata

Categorii solicitanti eligibili

IMM-uri care:
- au avut activitate in ultimul exercitiu financiar incheiat
- au o cifra de afaceri cel putin egala cu valoarea solicitata de la bugetul
de stat
- au personal angajat in ultimul exercitiu financiar

Furnizorii de servicii sunt unitati de cercetare de drept public. Finanator


Activitati eligibile Guvernul Romniei
Cecurile de inovare trebuie sa conduca la o accelerare a transferului
tehnologic intre organizatiile publice de cercetare (Furnizori de servicii) si
IMM-uri (Beneficiari);
Buget multianual
Cecurile de inovare trebuie sa rezolve probleme CDI punctuale ale anual
beneficiarilor, care nu pot fi rezolvate intern si care necesita o abordare cu 20.250.000 lei, din care
potential real pentru noi produse /servicii cu impact in piata. 6.750.000 lei in 2017

Cecurile de inovare pot fi eliberate domeniile de specializare inteligenta. Finanare primit (%)

Categoriile de activitati eligibile sunt: max.90%


- cercetare industriala
- dezvoltare experimentala
- studii de fezabilitate tehnica
- protectia drepturilor de proprietate intelectuala conform specificatiilor
proiectului
- inovare de proces si organizationala in servicii
- procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare Termen limit
Valoare grant: maxim 50.000 lei
depunere continua
Informatii suplimentare

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4823/Pachet-de-informatii.html

pag. 74 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020, PN III
Proiecte de cercetare ERA-NET / ERA-NET Categorie
Cofund APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Consolidarea sistemului naional de CDl prin intensificarea
Clustere
colaborrii in cercetarea europeana de excelenta;
Consolidarea sistemului naional de CDl prin intensificarea
cooperrii internaionale lansarea de apeluri tematice comune in
parteneriat cu alte tari, activiti comune de cercetare, echipe de
cercetare mixte, in vederea accesrii altor fonduri disponibile prin
programele de cercetare-dezvoltare la nivel international;
Cresterea vizibilitatii Romniei la nivel international in domeniul
cercetarii si inovarii.

Categorii solicitanti eligibili


Institutii de invatamant superior publice si private acreditate;
Institute Nationale de CDl;
Alte organizatii de cercetare de drept public sau privat;
Agenti economici (IMM-uri si intreprinderi mari); Finanator
Unitati de administratie publica locala sau centrala;
Organizatii nonguvernamentale.
Guvernul Romniei
Entitatile mentionate mai sus pot participa la competitia trans-
nationala ca unic partener (parte romana) sau in parteneriat cu alte
institutii din Romania.
Institutiile, altele decat cele prevazute in OG 57/2002 cu Buget multianual
modificarile si completarile ulterioare, pot participa in acest tip de anual
proiecte doar cu finantare proprie. 68.025.500 lei
Activitati eligibile
Proiectele declarate ctigtoare in urma competitiilor trans-nationale Finanare primit (%)
ERA-NET/ERA-NET Cofund sunt finantate din fonduri publice, respectiv
din Planul National de CercetareDezvoltare si Inovare pentru perioada 100%
2015 2020 (PNCDl III), Programul 3 Cooperare europeana si
internationala, Subprogramul 3.2 Orizont 2020.
Bugetul alocat instrumentului ERA-NET/ERA-NET Cofund in cadrul
Subprogramului 3.2 Orizont 2020 al PNCDl III, pentru perioada 2016-2019
este urmatorul:
2016: 3.575.500 lei;
2017: 17.000.000 lei; Termen limit
2018: 22.450.000 lei;
2019: 25.000.000 lei.
depunere continua
Valoare grant:
Maxim 250.000 euro, in situaia in care Romania este coordonator al
proiectului transnational;
Maxim 200.000 EUR, in situaia in care Romania este partener in proiectul
transnaional.

Informatii suplimentare
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P3_cOOPERARE%2
0INTERNATIONALA/Orizont%202020/Pachet%20de%20informatii%2
009062016_1.pdf

pag. 75 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL OPERAIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIV
Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea i introducerea de sisteme i
standarde comune n administraia public ce optimizeaz
procesele decizionale orientate ctre ceteni i mediul de afaceri Categorie
n concordan cu SCAP APL
Descriere program
ONG
IMM
Obiectiv
Obiectivele specifice ale axei prioritare 1 sprijin msuri ce vizeaz adaptarea
Clustere
structurilor, optimizarea proceselor i pregtirea resurselor umane pentru
realizarea i punerea n aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi, corelarea
planificrii strategice cu bugetarea pe programe, simplificarea legislaiei i
reducerea sarcinilor administrative, consolidarea capacitii autoritilor i
instituiilor publice pentru implementarea transparent i eficient a achiziiilor
publice precum i mbuntirea eficienei sistemului judiciar.

Categorii solicitanti eligibili


A) Categorii de solicitani eligibili
Pot depune proiecte n cadrul acestei cereri de proiecte urmtoarele instituii:
ONG-uri;
Parteneri sociali.
B) Categorii de parteneri eligibili
Pot fi parteneri n cadrul acestei cereri de proiecte urmtoarele tipuri de instituii,
care au expertiza i competenele necesare i dovedite pentru a sprijini
realizarea obiectivelor proiectului propus: Finanator
ONG-uri;
Parteneri sociali; UE si Guvernul
Instituii de nvmnt superior acreditate i de cercetare; Romaniei
Academia Romn.

Activitati eligibile
Msuri pentru susinerea ONG-urilor i a partenerilor sociali: Buget apel
dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare i evaluare a
politicilor publice; 35.000.000 Lei
dezvoltarea de mecanisme/instrumente de consolidare a dialogului social i
civic;
dezvoltarea de aciuni de formulare i promovare de propuneri alternative Finanare primit (%)
la politicile publice iniiate de Guvern, conform SCAP;
dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susinerea i promovarea Variabila
iniiativelor de reform a administraiei publice i de interaciune cu
autoritile i instituiile administraiei publice;
dezvoltarea capacitii partenerilor sociali i a ONG prin instruiri, activiti
ntreprinse n comun, participarea i dezvoltarea de reele tematice
locale/naionale/europene;
dezvoltarea responsabilitii civice, de implicare a comunitilor locale n
viaa public i de participare la procesele decizionale, de promovare a
egaliti de anse i nediscriminrii, precum i a dezvoltrii durabile. Termen limit
Informatii suplimentare Apel nelansat
Prezenta cerere de proiecte este cu termen limit de depunere i are o alocare
financiar de 35.000.000,00 lei:
Alocarea financiar pentru regiunea mai puin dezvoltat: 28.224.000,00
lei;
Alocarea financiar pentru regiunea mai dezvoltat : 6.776.000,00 lei.
Suma minim aferent unui proiect: 250.000,00 lei
Suma maxim aferent unui proiect: 1.000.000,00 lei

http://www.fonduriadministratie.ro/lansare-in-consultare-a-ghidurilor-
solicitantului-nr-ip-32015-si-cp-22015/

pag. 76 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL OPERAIONAL CAPACITATE
ADMINISTRATIV
Obiectivul Specific 2.2: Creterea transparenei, eticii i
Categorie
integritii n cadrul autoritilor i instituiilor publice
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Creterea transparenei, eticii i integritii n cadrul autoritilor i instituiilor
Clustere
publice;

Categorii solicitanti eligibili


Ministerul Justitiei;
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;
Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Parteneri eligibili pot fi:
Autoritati si institutii ale administratiei publice centrale;
Unitati administrativ-teritoriale judete si orase organizate ca municipii;
Subdiviziuni administrativteritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului
Bucuresti;
Autoritati administrative autonome;
ONG-uri;
Parteneri sociali (organizatii sindicale, organizatii patronale, precum si formele
de asociere ale acestora cu personalitate juridica); Finanator
Institutii de invatamant superior acreditate.
Activitati eligibile UE (FSE) si
Capacitatea administrativa de a preveni si a reduce coruptia: Guvernul Romaniei
actualizarea cadrului general pentru definirea si monitorizarea conformitatii
cu normele de conduita;
sprijinirea dezvoltarii si implementarii de mecanisme care sa faciliteze
punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul eticii si integritatii; Buget apel
masuri de sprijin pentru implementarea masurilor anticoruptie reglementate
de legislatia nationala si monitorizate de catre SNA; 40.000.000 Lei
cresterea capacitatii operationale a Secretariatului tehnic al SNA de a
actiona ca un centru autentic de resurse anticoruptie;
dezvoltarea capacitatii analitice de a efectua activitati de evaluare a Finanare primit (%)
riscurilor pe planuri sectoriale de actiune de combatere a coruptiei;
efectuarea de sondaje privind perceptia publica, studii, analize si cercetari Variabila
stiintifice privind aspecte legate de coruptie;
elaborarea si implementarea unor mecanisme de cooperare cu
intreprinderile si societatea civila, precum si intre autoritatile publice privind
monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie;
Educatie anticoruptie:
cresterea nivelului de educatie anticoruptie pentru personalul din
autoritatile si institutiile publice;
cursuri de formare privind etica si integritatea care se adreseaza in special
Termen limit
personalului din autoritatile si institutiile publice.
Apel nelansat
Informatii suplimentare
Prezenta cerere de proiecte, din cadrul mecanismului non-competitiv, este cu
termen limit de depunere i are o alocare financiar eligibil orientativ de
40.000.000,00 lei.

Suma minim aferent unui proiect: 700.000,00 lei


Suma maxim aferent unui proiect: 12.000.000,00 lei

http://poca.ro/solicitare-finantare/lansarea-in-consultare-a-ghidului-solicitantului-
nr-ip-72016/

pag. 77 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie si competente Categorie
PI 10i Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i
promovarea accesului egal la nvmntul precolar, primar i
APL
secundar de calitate ONG
CURRICULUM NAIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU IMM
NVMNTUL GIMNAZIAL
Clustere
Descriere program

Obiectiv
O.S.6.3. - Reducerea prsirii timpurii a colii prin msuri integrate de
prevenire i de asigurare a oportunitilor egale pentru elevii aparinnd
grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparinnd minoritii roma i elevii
din mediul rural/ comunitile dezavantajate socio-economic;
O.S.6.5. - Creterea numrului de oferte educaionale orientate pe formarea
de competene i pe utilizarea de soluii digitale/de tip TIC n procesul de
predare;
O.S.6.6. - mbuntirea competenelor personalului didactic din nvmntul
pre-universitar n vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor i a unei coli incluzive.

Categorii solicitanti eligibili


Finanator
Ministerul Educaiei Naionale si Cercetrii tiinifice si agenii, structuri/alte
organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme UE (FSE) si
publice cu atribuii in domeniul educaiei si formarii profesionale, inclusiv Guvernul Romaniei
asigurarea calitii in nvmntul preuniversitar.
Parteneri eligibili:
Agenii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si
alte organisme publice cu atribuii in domeniul educaiei si formarii Buget apel
profesionale, inclusive asigurarea calitii in nvmntul preuniversitar;
Instituii de nvmnt (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din reeaua apel nelansat
colara naionala;
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere colara si servicii
alternative, publici si privai; Finanare primit (%)
Autoritile publice locale cu atribuii in domeniul educaiei de nivel
preuniversitar; variabila
ONG-uri;
Parteneri sociali din nvmntul preuniversitar (ex. organizaii sindicale).

Activitati eligibile
Masuri de asigurare a oportunitatilor egale pentru copiii in risc de abandon
scolar, in special prin programe de sprijin individualizat si adaptare
curriculara, dezvoltare de resurse si materiale noi de invatare.
Reformarea/validarea/pilotarea curriculumului national scolar obligatoriu Termen limit
(inclusiv pentru invatamantul special si invatamantul de tip a doua sansa) in
vederea orientarii pe formarea de competente cheie si pe nevoile de apel nelansat
dezvoltare ale elevilor pentru invatamantul primar si secundar, inclusiv prin
utilizarea de solutii digitale/de tip TIC.
Elaborarea de materiale didactice care sprijina implementarea curriculumului
revizuit (ghiduri, resurse educationale pentru elevi si cadre didactice), in
special cele de tipul resurselor educationale deschise.
Perfectionarea profesionala specializata pentru personalul didactic din
invatamantul preuniversitar gimnazial

Valoare grant:
In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur
proiect in valoare de 38.250.000 euro.

Informatii suplimentare
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

pag. 78 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
AP6 Educatie si competente Categorie
PI 10i Reducerea i prevenirea abandonului colar timpuriu i
promovarea accesului egal la nvmntul precolar, primar i
APL
secundar de calitate ONG
IMM
Descriere program Clustere
Obiectiv

O.S.6.2. - Creterea participrii la nvmntul anteprecolar i precolar, n


special a grupurilor cu risc de prsire timpurie a colii, cu accent pe copiii
aparinnd minoritii roma i a celor din mediul rural;

O.S.6.6. - mbuntirea competenelor personalului didactic din nvmntul


pre-universitar n vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate
orientate pe nevoile elevilor i a unei coli incluzive

Categorii solicitanti eligibili

Ministerul Educaiei Naionale si Cercetrii Stiintifice si agentii, structuri/alte


organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS si alte organisme
publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii profesionale, inclusiv
Finanator
asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar.
UE (FSE) si
Parteneri eligibili: Guvernul Romaniei
Agentii, structuri/alte organisme aflate in subordinea/coordonarea MENCS
si alte organisme publice cu atributii in domeniul educatiei si formarii
profesionale, inclusive asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar;
Institutii de invatamant (ISCED 0-2) acreditate, publice si private, din Buget apel
reteaua scolara nationala
Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere scolara si servicii apel nelansat
alternative, publici si privati;
Autoritatile publice locale cu atributii in domeniul educatiei de nivel
preuniversitar; Finanare primit (%)
ONG-uri;
Parteneri sociali din invatamantul preuniversitar (ex. organizatii sindicale). variabila
Activitati eligibile
formarea profesionala a cadrelor didactice, a managerilor scolari si a
personalului de ingrijire din crese;
amenajarea spatiilor educationale pentru crese sau pentru grupe de
anteprescolari infiintate in cadrul gradinitelor;
testarea resurselor didactice aferente curriculum-ului national
obligatoriu pentru invatamantul anteprescolar in crese pilot
Termen limit
Valoare grant: apel nelansat

In cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur


proiect in valoare de 13.511.937 euro.

Informatii suplimentare
http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program

pag. 79 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMULOPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI
MARITIME 2014-2020
Masura II.3 Investitii productive in acvacultura eficienta
utilizarii resurselor, reducerea utilizarii apei si a substantelor Categorie
chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizarii apei
(OS 2.3)
APL
ONG
IMM
Descriere program
Clustere
Obiectiv

Obiectivul general pentru acvacultura este de a imbunatati viabilitatea


economica a intreprinderilor, de a garanta siguranta si sanatatea
alimentara, de a construi avantaje competitive pentru acest sector.

Categorii solicitanti eligibili

Intreprinderile cu activitate economica din domeniul acvaculturii


ONG-uri

Activitati eligibile

Investitii care conduc la o reducere substantiala a impactului intreprinderilor Finanator


din domeniul acvaculturii asupra consumului si calitatii apei.
UE (FEPAM) si
POPAM poate sprijini promovarea sistemelor de acvacultura inchise in care Guvernul Romniei
produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea
apei, reducandu-se la minimum cantitatea apei utilizate.

Sprijinul poate fi acordat pentru cresterea productiei si/sau modernizarea Buget apel
intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi
astfel de intreprinderi, cu conditia ca acest lucru sa fie in conformitate cu apel nelansat
Planul Strategic National Multianual pentru dezvoltarea acvaculturii, postat
pe site-ul www.ampeste.ro.
Finanare primit (%)
Valoare grant:
30% - 50%
Valoarea maxim i minim eligibil aferent unui proiect va fi precizat n
anunul de lansare a apelului. n cadrul acestor valori este inclus TVA ul
doar n cazul solicitanilor nepltitori de TVA. Pentru solicitanii pltitori de
TVA, n cadrul plafonului nu este inclus TVAul.
50% pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONGuri
cu activitate economica in domeniul acvaculturii Termen limit
70% pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-uri
si ONG-uri cu activitate economica in domeniul acvaculturii apel nelansat
Informatii suplimentare

http://www.ampeste.ro/informari/248-a-fost-publicata-varianta-
consultativa-a-ghidului-solicitantului-masura-ii-3-investitii-
productive-in-acvacultura-eficienta-utilizarii-resurselor-reducerea-
utilizarii-apei-si-a-substantelor-chimice-recirculare-sisteme-de-
minimizare-a-utilizarii.html

pag. 80 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Schema de ajutor de stat Finantarea
proiectelor CDI conform Programului
Cooperare Europeana si internationala Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Cresterea competitivitatii internationale a cercetarii romanesti in
Clustere
atragerea finantarii externe pentru cercetare;
Consolidarea sistemului national de cercetare dezvoltare si
inovare prin intensificarea cooperarii stiintifice internationale;
Participarea Romaniei la Programul Orizont 2020, la Initiativele
Comune de Programare (JPI), la Parteneriatele Europene pentru
Inovare (EIP) etc;
Reprezentarea Romaniei in organizatii si programe paneuropene
si internationale de cercetare;
Cresterea vizibilitatii Romaniei in domeniul cercetarii, dezvoltarii si
inovarii

Categorii solicitanti eligibili


Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare Finanator
Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale
acestora Guvernul Romniei
Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si
regiilor autonome Buget anual
Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza
unor acorduri internationale 500.000.000 lei
Activitati eligibile
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza Finanare primit (%)
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile
urmatoare: variabila
cercetare fundamentala;
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.
Tipuri de proiecte finantate:
Proiecte demonstrative, integrate, inovative
Termen limit
Proiecte CD si suport specifice
Proiecte suport specifice
depunere continua
Valoare grant: variabila
Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;
Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;
Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.
Informatii suplimentare
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-3-coop-europeana.pdf

pag. 81 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Schema de ajutor de stat Finantarea
proiectelor CDI conform Programului
Cresterea competitivitatii economiei Categorie
romanesti prin CDI APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Stimularea progresului intreprinderilor pe lanturile de valoare si a
Clustere
parteneriatelor cu universitatile publice, prin maximizarea valorii
adaugate din productia de bunuri inovatoare bazate pe cercetare
stiintifica;
Cresterea capacitatii intreprinderilor de a absorbi tehnologie de
ultima generatie si de a adapta aceste tehnologii la nevoile pietelor-
tinta;
Crearea unui mediu stimulativ pentru initiativa sectorului privat;
Sustinerea proceselor de specializare inteligenta;
Categorii solicitanti eligibili
Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare
Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale
acestora
Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de Finanator
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si Guvernul Romniei
regiilor autonome
Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza
unor acorduri internationale
Activitati eligibile Buget anual
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile 250.000.000 lei
urmatoare:
cercetare fundamentala;
cercetare industriala; Finanare primit (%)
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate; variabila
activitati de inovare.
Tipuri de proiecte finantate:
Proiect experimental-demonstrativ (demonstrare concept) / Proiect
de dezvoltare experimentala / Proiect de transfer la operatorul
economic /Proiect de valorificare la operatorul economic
Cecuri de inovare
Cluster inovativ
Termen limit
Centru de competenta
Platforme tehnologice / Centre de transfer tehnologic
Parc stiintific
depunere continua
Valoare grant: variabila
Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;
Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;
Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.
Informatii suplimentare
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-2-competitivitate.pdf

pag. 82 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Schema de ajutor de stat Finantarea
proiectelor CDI conform Programului
Dezvoltarea sistemului national de Categorie
cercetare-dezvoltare APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
Dezvoltarea resurselor umane, a infrastructurii si a institutiilor de
profil;
Cresterea eficientei utilizarii resurselor in organizatiile publice, prin
dezvoltarea mecanismelor de monitorizare si evaluare a calitatii si
relevantei activitatilor CDI;
Cresterea atractivitatii sistemului si deschiderea organizatiilor de
cercetare catre comunitatea internationala;
Modernizarea administratiei publice din sectorul cercetarii.

Categorii solicitanti eligibili


Unitati de cercetare dezvoltare organizate ca intreprinderi
Intreprinderi care realizeaza activitati de cercetare dezvoltare
Institutii de invatamant superior private acreditate sau structuri ale Finanator
acestora
Organizatii neguvernamentale care realizeaza activitati de Guvernul Romniei
cercetare-dezvoltare Institute sau centre de cercetare-dezvoltare
organizate in cadrul societatilor nationale, companiilor nationale si
regiilor autonome
Centre internationale de cercetare-dezvoltare infiintate in baza Buget anual
unor acorduri internationale
600.000.000 lei
Activitati eligibile
Partea din proiectul de cercetare, dezvoltare si inovare care beneficiaza
de ajutor trebuie sa se incadreze intr-una sau mai multe din categoriile Finanare primit (%)
urmatoare:
cercetare fundamentala; variabila
cercetare industriala;
dezvoltare experimentala;
studii de fezabilitate;
activitati de inovare.
Tipuri de proiecte finantate:
Proiecte de cercetare (Doctorat/ post-doctorat, stimulare
constituire echipe independente, reintegrarea cercetatorilor din Termen limit
diaspora, burse pentru cercetatori debutanti, mobilitatea
cercetatorilor, premiere rezultate cercetare)
Suport CDI (Dezvoltare institutionala, investitii, integrare si depunere continua
interconectare)

Valoare grant: variabila


Cercetare fundamentala maxim 40 mil. euro;
Cercetare industriala maxim 20 mil. euro;
Dezvoltare experimentala maxim 15 mil. euro;
Studii de fezabilitate maxim 7,5 mil. euro;
Activitati de inovare maxim 7,5 mil. euro.
Informatii suplimentare
http://www.research.ro/uploads/programe-nationale/pn-cdi-
iii/scheme-ajutor-de-stat/schema-1-capacitate-sistem.pdf

pag. 83 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul national multianual pentru dezvoltarea
antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul
intreprinderilor mici si mijlocii Categorie
APL
Descriere program
ONG
Obiectiv IMM
Clustere
Stimularea si sprijinirea demararii si dezvoltarii structurilor economice private
infiintate de catre femei, promovarea unui sistem de informare si instruire, care
sa faciliteze mobilitatea femeilor pe piata fortei de munca si dezvoltarea
aptitudinilor antreprenoriale ale acestora in scopul implicarii lor in structuri
economice private.

Categorii solicitanti eligibili

Microintreprinderile; Persoanele fizice autorizate (PFA) care desfasoara activitati


economice in mod independent; Intreprinderile individuale care au au cel putin 6
luni de la inregistrarea la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei de
inscriere on-line in Program;
cel putin unul dintre asociati sa fie femeie si sa detina cel putin 50% din partile
sociale ale societatii in cazul microintreprinderilor aplicante, sau reprezentantul
persoanei fizice autorizate (PFA)/ intreprinderii individuale (II) care desfasoara
activitati economice, sa fie femeie; codul CAEN pe care acceseaza programul Finanator
este eligibil.
Guvernul Romniei
Activitati eligibile

Se asigura participarea gratuita la conferinte regionale si internationale,


workshop-uri, pentru aplicantii selectati in urma inscrierii in program.
Buget apel
Din bugetul alocat desfasurarii activitatilor specifice programului se pot
suporta urmatoarele: 1.000.000 lei
cheltuielile de transport si cheltuielile de cazare pe perioada desfasurarii
conferintelor regionale si internationale, workshop-uri pentru aplicantii
selectati, speakeri, organizatori si reprezentantii ministerului, precum si Finanare primit (%)
pentru membrii retelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din
Romania, max. 90%
cheltuielile de transport si cheltuielile de cazare pentru participarea la
evenimentele Comisiei Europene dedicate antreprenoriatului feminine a
membrilor retelei ambasadorilor antreprenoriatului feminin din Romania,
editare/multiplicare de brosuri, materiale de promovare si prezentare,
cheltuieli de inchiriere sali, cheltuieli de protocol si alte cheltuieli necesare
organizarii.
Termen limit
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul
www.aippimm.ro cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de apel nelansat
inregistrare.

Informatii suplimentare
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/

pag. 84 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul national multianual pentru
sustinerea mestesugurilor si artizanatului
Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Sustinerea micilor mestesugari in promovarea produselor proprii si


conservarea si stimularea promovarii mai largi a traditiilor autohtone.

Categorii solicitanti eligibili

Societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile


cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care
desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile
individuale, intreprinderile familiale, asociatii profesionale sau fundatii si
au ca scop promovarea mestesugurilor si a meseriilor care presupun un
numar mare de operatii executate manual, a produselor si serviciilor cu
specific traditional, inclusiv din domeniul artei populare si artizanatului.
Finanator
Activitati eligibile
Guvernul Romniei
Programul consta in organizarea Targului National pentru Artizanat si
Mestesuguri 2017, pe durata a 3 zile.

Perioada de desfasurare a Targului precum si locatia vor fi afisate pe site- Buget apel
ul institutiei cu cel putin 5 zile inainte de desfasurarea evenimentului.
890.000 lei
In cadrul targului national beneficiarii eligibili vor putea prezenta
produsele proprii (mestesugaresti si/sau de artizanat) si vor putea
desfasura activitati economice in conditiile legislatiei in vigoare. De Finanare primit (%)
asemenea, beneficiarii prezenti la targ vor putea organiza la standul
propriu pentru vizitatorii interesati, sesiuni de ateliere de lucru. 100%
In cadrul atelierelor de lucru artizanii si mestesugarii vor explica si
demonstra practic cum se pregatesc si se obtin produsele lor.

Valoare grant

Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va


depasi 2000 lei pentru targ. Termen limit
Suma maxima aferenta cazarii pentru beneficiari este de maxim 1600
lei/beneficiar pentru patru nopti de cazare. apel nelansat
Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul
www.aippimm.ro cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de
inregistrare.

Informatii suplimentare
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/

pag. 85 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul national multianual de
microindustrializare
Categorie
Descriere program APL
ONG
Obiectiv IMM
Sustinerea investitiilor in sectoarele economice prioritare, cresterea Clustere
volumului de activitate si a competitivitatii IMM din aceste sectoare
Categorii solicitanti eligibili
Microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii ce au cel putin 2 exercitii
financiare incheiate si codul CAEN pentru care solicita finantare este
eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul
inscrierii online.

Activitati eligibile
Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din
urmatoarele categorii eligibile:
Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru);
Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru
cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru
etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de Finanator
teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu
modificarile si completarile ulterioare; Guvernul Romniei
Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de
inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare
ecologica, licente), software-uri;
Echipamente IT tehnica de calcul; Buget apel
Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie;
Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 74.359.000 lei
3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor
umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale Finanare primit (%)
de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile
ulterioare; max. 90%
Realizarea unei pagini web;
Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul
obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care
utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea
activitatilor pentru care a solicitat finantare;
Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente
spatiului de lucru sau productie;
Termen limit
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale;
apel nelansat
Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei,
datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.);
Consultanta.

Valoare grant: Maxim 450.000 lei


Informatii suplimentare
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/

pag. 86 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul de dezvoltare si modernizare a
activitatilor de comercializare a produselor
si serviciilor de piata Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv Clustere
Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si
serviciilor de piata
Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de
servicii de piata

Categorii solicitanti eligibili


Operatorii economici (ntreprinderi mici i mijlocii definite conform
prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare),
respectiv societi si societi cooperative care au ca obiect de activitate
comercializarea produselor si serviciilor de piata si au cel putin 2 ani
calendaristici de la infiintare.

Activitati eligibile
achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul; Finanator
achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;
achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru Guvernul Romniei
etichetare;
achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;
achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si
instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii Buget apel
de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor
pentru care a solicitat finantare; 49.949.000 lei
achizitionarea de electro si motostivuitoare;
investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie,
marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), Finanare primit (%)
software pentru comertul on-line, software-uri necesare
desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si max. 90%
serviciilor de piata;
achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier,
3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor
umane si materiale;
achizitionarea de autoutilitare, cu exceptia vehiculelor de
transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost,
solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de Termen limit
marfuri in contul tertilor sau contra cost;
certificarea unui sistem de management al calitatii/ apel nelansat
mediului/sanatatii si securitatii ocupationale/sigurantei
alimentelor;
realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si
a produselor sau serviciilor promovate;
achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul
obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care
utilizeaza surse regenerabile/ alternative de energie pentru
eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare; etc.
Valoare grant: max.250.000 lei
Informatii suplimentare
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/

pag. 87 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul pentru stimularea infiintarii
intreprinderilor mici si mijlocii
Start-up Nation - Romania Categorie
APL
Descriere program
ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
Cresterea numarului de afaceri si revigorarea mediului economic,
cresterea numarului de salariati, reducerea numarului de someri si
cresterea consumului.

Categorii solicitanti eligibili

Intreprinderile infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare


a ordonantei de urgenta nr. 10/30.01.2017.
Codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul
Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul decontului.

Activitati eligibile
Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara TVA aferente
achizitionarii de corporale si/sau necorporale: Finanator
Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv
software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a Guvernul Romniei
solicitat finantare;
Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de
bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de
marcat electronice fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren Buget apel
simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si
completarile ulterioare, exceptand vehiculele de transport rutier de apel nelansat
marfuri in contul tertilor sau contra cost;
Echipamente IT tehnica de calcul;
Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Finanare primit (%)
Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si
materiale, conform Hotararii Guvernului nr. 2139/2004; 100%
Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei
economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse
regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a
solicitat finantare;
Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului
de desfasurare a activitatii de comert, productie sau servicii;
Cheltuielile aferente chiriilor pentru spatii de lucru, spatii de productie si Termen limit
spatii pentru prestari servicii si comert;
Realizarea unei pagini web;
apel nelansat
Achizitionarea de active necorporale referitoare la software pentru
comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care
se solicita finantare;
Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale;
Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii
finantarii.

Valoare grant: max.200.000 lei


Informatii suplimentare
http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/actualizare-proiect-
hotarare-a-guvernului-privind-aprobarea-normelor-de-
implementare-a-oug-nr-10-2017/

pag. 88 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul de sustinere a internationalizarii
operatorilor economici romani
Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
Conform OUG nr. 8/2017 privind Programul de sustinere a
internationalizarii operatorilor economici romani, se va facilita
promovarea produselor si serviciilor IMM-urilor pe pietele externe,
stimuland comunicarea si parteneriatul in afaceri si pregatind
intreprinzatorul in domeniul tehnicilor de promovare pe noi piete.

Categorii solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii.

Activitati eligibile

Participari la targuri si expozitii internationale, organizate in Finanator


strainatate, cu stand propriu;
Participari la misiuni economice organizate in strainatate; Guvernul Romniei
Crearea identitatii vizuale a unei firme (marca, sigla, slogan);
Realizarea unui site pe Internet/aplicatie pentru mobil, pentru
prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in
limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala;
Participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in
Buget apel
domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi apel nelansat
piete;
Documentare de piata si alte tipuri de activitati de promovare si
sustinere a internationalizarii. Finanare primit (%)
Valoare grant 100%
Maxim 50.000 lei/an pentru fiecare beneficiar.

Informatii suplimentare
http://gov.ro/ro/stiri/program-de-promovare-a-firmelor-romane-ti-
pe-pietele-externe
Termen limit
apel nelansat

pag. 89 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea
societatilor prin investitii realizate de
investitorii individuali in conditiile Legii nr. Categorie
120/2015 privind stimularea investitorilor APL
individuali - business angels ONG
IMM
Descriere program
Clustere
Obiectiv

Obiectivul schemei este de a sprijini dezvoltarea microintreprinderilor


si a intreprinderilor mici prin investitii de capital financiar realizate de
investitorii individuali business angels in conditiile Legii nr. 120/2015

Categorii solicitanti eligibili

Microintreprinderi si intreprinderi mici care realizeaza investitii in


domeniile eligibile prevazute de schema.

Activitati eligibile

Prin acordarea ajutorului de minimis, se intelege recunoasterea Finanator


caracterului de ajutor de minimis pentru investitia, efectuata intr-o
societate, prin majorare de capital social, de catre o persoana fizica, Guvernul Romniei
beneficiara de facilitati fiscale conform Legii nr. 120/2015.

Investitia efectuata este asimilata cu acordarea unui ajutor de minimis,


intrucat este realizata in vederea acordarii de facilitati fiscale persoanei Buget apel
fizice, in calitate de investitor, implicandu-se astfel resurse bugetare de
stat prin renuntarea la incasarea unor venituri sub forma de impozite. apel nelansat
Investitorul, asociatii societatii si societatea solicitanta vor incheia, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 120/2015, un acord de contributie in Finanare primit (%)
care se va mentiona obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea
de parti sociale si prima de emisiune. In acordul de contributie se va 100%
mentiona si planul de afaceri pentru care investitorul va investi si care va
fi intocmit intr-o forma agreata in comun de investitor si societate.

Societatea va stabili cu investitorul suma, adusa ca aport in numerar la


majorarea capitalului social, ce va constitui ajutor de minimis pentru
societate.
Termen limit
Societatea va declara pe proprie raspundere suma convenita, in baza
careia investitorul va beneficia de prevederile Legii nr. 120/2015. apel nelansat
Valoare grant

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate societatii nu poate


depasi echivalentul in lei a 200.000 Euro, pe o perioada de trei ani
fiscali consecutivi

Informatii suplimentare
http://economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-
dezbatere-publica

pag. 90 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania
pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor
mici si mijlocii Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, crearea de noi locuri


de munca, cresterea numarului de intreprinderi mici si mijlocii capabile sa
faca fata competitiei si fortelor concurentiale in conditiile
globalizarii pietelor.

Categorii solicitanti eligibili

Persoane fizice antreprenori existenti sau potentiali precum si top


manageri

Activitati eligibile

Prin Program se finanteaza workshop-urile UNCTAD EMPRETEC


Finanator
Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii in
domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in
Guvernul Romniei
scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica,
necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri.

Workshop-urile UNCTAD EMPRETEC vor fi organizate sub coordonarea Buget apel


celor 5 centre EMPRETEC (un centru national EMPRETEC Romania
si 4 centre regionale EMPRETEC Transilvania, EMPRETEC Sud-Est, 504.000 lei
EMPRETEC Oltenia-Banat si EMPRETEC Moldova) si se vor desfasura
in 4 locatii (arondate celor 4 OTIMMC organizatoare: Cluj-Napoca,
Constanta, Craiova, Iasi). Finanare primit (%)
Perioadele de desfasurare a workshop-urilor si locatiile vor fi afisate pe 100%
site-ul www.aippimm.ro. Numarul maxim de beneficiari este de 30
participanti/workshop.

Informatii suplimentare
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de- Termen limit
implementare-2017/
apel nelansat

pag. 91 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul pentru organizarea Targului
Intreprinderilor Mici si Mijlocii 2017 TIMM
2017 Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv Clustere
Obiectivul Programului il constituie organizarea a opt Targuri pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii - TIMM 2017, prin promovarea spiritului
antreprenorial, stimularea dezvoltrii afacerilor i ocuprii forei de munc
n domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenialii
ntreprinztori/ntreprinderi mici i mijlocii (IMM) i agenii
economici/instituiile publice sau private care ofer servicii pentru sectorul
IMM, n scopul creterii numrului ntreprinztorilor de succes i
mbuntirii performanelor economice i tehnice ale IMM, stimularea i
susinerea IMM inovative, promovarea produselor i serviciilor romneti,
stimularea i susinerea internaionalizrii IMM.

Categorii solicitanti eligibili


Societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile
cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care
desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile Finanator
individuale, intreprinderile familiale, precum si asociatiile profesionale sau
fundatiile. Guvernul Romniei
Activitati eligibile
Programul consta in organizarea celei de-a VIII-a editii nationale a
Targului Intreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2017, in regiunile de Buget apel
dezvoltare ale Romaniei, pe o perioda de minim 3 zile.
Actiunile desfasurate in cadrul Programului sunt: 5.000.000 lei
organizarea unei expozitii structurata pe sectiuni concomitente
organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri
si prezentari in scopul cresterii numarului intreprinzatorilor de Finanare primit (%)
succes si a competentelor antreprenoriale, imbunatatirii
performantelor economice si tehnice ale IMM, stimularii Max 100%
intreprinderilor inovative, promovarii produselor si serviciilor
romanesti, precum si stimularii si sustinerii internationalizarii IMM;
diseminarea de materiale informative referitoare la initierea si
dezvoltarea afacerilor.

Valoare grant:
Suma maxima acordata unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va Termen limit
depasi pentru targ 2000 lei.
Suma maxima acordata pentru cheltuielile aferente este de maxim 1600 apel nelansat
lei/beneficiar pentru patru nopti de cazare.

Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul


institutiei cu minim 5 zile inainte de data inceperii procesului de
inregistrare.

Informatii suplimentare
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-de-
implementare-2017/

pag. 92 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Primul centru de agrement

Categorie
Descriere program APL
ONG
Obiectiv
IMM
Clustere
Stimularea initiativei private, prin facilitarea accesului la finantare (statul
garanteaza pentru investitii considerate de catre institutiile de creditare
ca fiind de risc, pentru ca antreprenorii nu au capacitatea de a oferi
suficiente garantii), crearea si mentinerea de locuri de munca, precum si
extinderea sezonului turistic

Categorii solicitanti eligibili

IMM-urile din sectorul turismului, care isi propun sa infiinteze/dezvolte


centre de agrement

Activitati eligibile

Programul sustine realizarea de investitii pentru crearea infrastructurii


necesare desfasurarii activitatilor de agrement, prin acordarea de garantii
Finanator
de catre stat in procent de maximum 80% (echivalent valoric maxim
240.000 de euro/1milion de lei/investitie) pentru creditele de investitii
Guvernul Romniei
destinate infiintarii si dezvoltarii centrelor de acest tip.

Valoare grant
Buget apel
Garantii pentru creditele de investitii in procent de maximum 80%,
echivalent valoric maxim 240.000 de euro/1 milion de lei/investitie apel nelansat
Informatii suplimentare
Finanare primit (%)
http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/programul-primul-centru-
de-agrement-prima-politica-publica-din-turism-a-actualei-guvernari max.80%

Termen limit
apel nelansat

pag. 93 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Pilot Start-Up Mediu pentru
tehnologii de obinere a materialelor i/sau
produselor cu impact redus asupra mediului Categorie
prin utilizarea de materii prime naturale APL
i/sau materii prime reciclate ONG
Descriere program
IMM
Obiectiv
Clustere
Reducerea impactului asupra mediului prin ncurajarea obinerii de
materiale i/sau produse din materii prime naturale i/sau materii prime
reciclate.

Categorii solicitanti eligibili

Persoana juridica romana, care desfasoara activitati economice pe


teritoriul Romaniei, functioneaza si are activitate economica de cel putin 1
an, la data depunerii dosarului de finantare, si are cel putin un exercitiu
financiar anual incheiat iar obiectul/ele de activitate autorizat/autorizate
permite/permit productia materialelor si/sau produselor rezultate din
utilizarea investitiilor finantate.

Activitati eligibile Finanator


Investitii in tehnologii de obtinere a materialelor si/sau produselor cu Guvernul Romniei
impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale
si/sau materii prime reciclate.

Cheltuielile eligibile in cadrul schemei de ajutor de minimis sunt:


a) investitii legate de infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati Buget multianual
existente, diversificarea productiei unei unitati, prin realizarea de produse anual
apel nelansat
noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de
productie al unei unitati existente;
b) realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii
utilajelor, instalatiilor si echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului, Finanare primit (%)
cu dotarile aferente;
c) achizitia de utilaje, instalatii, echipamente noi necesare indeplinirii 100%
obiectivelor prezentului proiect;
d) montajul utilajelor si echipamentelor tehnologice;
e) instalare si punerea in functiune;
- pregatirea personalului de exploatare - cheltuielile necesare
instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte si eficiente a
utilajelor si tehnologiilor;
- probe tehnologice si teste - cheltuielile aferente executiei
Termen limit
probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor, expertizelor la apel nelansat
receptie, omologarilor;
f) studii de fezabilitate, proiect tehnic, in limita a 8% din cheltuielile eligibile
pentru investitia de baza.
Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile
daca activele achizitionate sunt noi.

Valoare grant: max.200.000 Euro

Informatii suplimentare:
http://afm.ro/eco_business.php

pag. 94 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Pilot Start-Up Mediu Ecoturism

Descriere program Categorie


APL
ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
Stimularea conservarii naturii in contextul tranzitiei la economia verde
prin implementarea conceptului de destinatie de ecoturism in zonele ce
au asociate/care includ arii naturale protejate.

Categorii solicitanti eligibili

Unitati administrativteritoriale, inclusiv subdiviziuni administrativ -


teritoriale ale acestora, institutii publice, organizatii neguvernamentale,
operatori economici, muzee, institutii din sistemul national de cercetare
dezvoltare, institutii de invatamant superior acreditate

Activitati eligibile

Programul isi propune sa finanteze proiecte pentru crearea unor trasee Finanator
tematice integrate si a infrastructurii adiacente in scopul dezvoltarii
destinatiilor de eco-turism, pe urmatoarele teme de finantare: Guvernul Romniei
Tema de finantare A - dezvoltarea de infrastructura de acces, de puncte
de informare turistica si protectia mediului/refugii, de infrastructura de
informare si interpretare a naturii si culturii locale si facilitati pentru servicii
locale de ecoturism: Buget multianual
A.1. Proiecte privind activitati de constructie / amenajare / dotari anual
apel nelansat
A.2. Proiecte ce includ activitati complementare

Tema de finantare B - programe de crestere a capacitatii resurselor


umane pentru managementul si administrarea destinatiei la nivelul zonelor Finanare primit (%)
ce au asociate arii naturale protejate - cursuri de pregatire si specializare
profesionala pentru personalul autoritatii publice locale, al ariei protejate si 100%
al operatorilor de activitati turistice sau de planificare turistica in aria
dedicata proiectului, inclusiv cu privire la modalitatea de organizare de
evenimente culturale, sportive, gastronomice cu caracter responsabil
avand impact negativ de mediu si social minim

Valoare grant: max.200.000 Euro


Termen limit
apel nelansat
Informatii suplimentare:
http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-
proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-
programului-pilot-start-up-mediu-ecoturism/2025

pag. 95 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020, PN III
Proiecte EUREKA Tradiional (Network), EUREKA-
Cluster, Eurostars
Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
Susinerea participrii companiilor din Romnia, in parteneriat cu
organizaii de cercetare, la programe internaionale de cercetare care
faciliteaz mobilitatea cercettorilor, circulaia ideilor si a cunotinelor,
accesul la reele transnaionale de colaborare.

Categorii solicitanti eligibili

n cadrul proiectelor EUREKA, coordonatorul romn al proiectului este o


ntreprindere mica, mijlocie sau mare, cu activitate principala sau
secundara de cercetare.

Ca si partener in cadrul unui proiect pot participa att ntreprinderi, ct si


organizaii de cercetare..
Finanator
Activitati eligibile
Guvernul Romniei
Iniiativa EUREKA are ca obiectiv principal facilitarea dezvoltrii de
proiecte internaionale pentru companiile din Romnia in colaborare cu
alte state membre EUREKA.

Proiectele EUREKA sunt de urmtoarele tipuri: Buget multianual


Proiect EUREKA Traditional (Network); anual
38.834.496 lei
Proiect EUREKA Cluster;
Proiect Eurostars.
Finanare primit (%)
In Romnia, finanarea naionala se face in cadrul Programului Cooperare
Europeana si Internaionala PNCDI III, in urma seleciei, in regim de
competiie, pentru proiecte EUREKA Tradiional si proiecte EUREKA
variabila
Cluster, in limita bugetului anual alocat acestor tipuri de proiecte.

Bugetul alocat subprogramului 3.5 Alte iniiative i programe europene i


internaionale - proiecte EUREKA Tradiional (Network), EUREKA-
Cluster, Eurostars se prezint altfel:
2016: 3.400.000 lei; Termen limit
2017: 7.270.399 lei;
2018: 20.164.097 lei
depunere continua
Valoare grant:

Maxim 500.000 lei / an / proiect EUREKA Tradiional


Maxim 700.000 lei / an / proiect EUREKA Cluster
Maxim 700.000 lei / an / proiect Eurostars

Informatii suplimentare

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html

pag. 96 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-
2020
Schema de Ajutor de Stat Sprijin acordat intreprinderilor pentru
investitii necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii Categorie
infrastructurii silvice submasura 4.3 APL
Componenta - Infrastructura de acces silvic ONG
IMM
Descriere program Clustere
Obiectiv

Sprijinirea investitiilor de modernizare si infiintare de drumuri pentru


accesibilizarea padurilor.

Categorii solicitanti eligibili

Persoane juridice de drept privat/alte forme de organizare, proprietari de


padure si/sau asociatiile acestora, constituite conform legislatiei in
vigoare
Unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora,
proprietari de padure, constituite conform legislatiei in vigoare Finanator
Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului, constituit
conform legislatiei in vigoare UE (FEADR) si
Guvernul Romniei
Activitati eligibile

Constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor forestiere.


Sunt eligibile n cadrul schemei urmtoarele costuri: Buget apel
(a) construcia, extinderea i/sau modernizarea drumurilor forestiere;
(b) achiziionarea sau dezvoltarea de software i achiziiile de brevete, 88,7 mil.Euro
licene, drepturi de autor i mrci;
(c) costurile generale legate de cheltuielile menionate la literele (a) i (b),
cum ar fi onorariile pentru arhiteci, ingineri i consultani, onorariile Finanare primit (%)
pentru consiliere n domeniul durabilitii mediului i al sustenabilitii
economice, inclusiv studiile de fezabilitate. 100%
Valoare grant:

Maxim 1.500.000 Euro/proiect

Informatii suplimentare
Termen limit
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_4
_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastructura_de_acc
30 iunie 2017
es_silvica

pag. 97 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 7.6 Investitii asociate cu Categorie
protejarea patrimoniului cultural APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Susinerea investiiilor de restaurare, conservare i accesibilizare


a patrimoniului cultural imobil de interes local, a aezmintelor
monahale inclusiv a aezmintelor culturale;
Punerea n valoare a motenirii culturale locale, la promovarea
turismului rural, conducnd astfel la creterea nivelului de trai n
zonele rurale;
Dezvoltare local sustenabil;

Categorii solicitanti eligibili

Comunele, conform legislaiei naionale n vigoare; Finanator


ONGurile, conform legislaiei naionale n vigoare;
Unitile de cult conform legislaiei naionale n vigoare; UE (FEADR) si
Persoanele fizice autorizate/societile comerciale, care dein n Guvernul Romniei
administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate public, de
clas (grup) B.

Activitati eligibile Buget apel


100,4 mil.Euro
restaurarea, conservarea i dotarea cldirilor / monumentelor din
patrimoniul cultural imobil de interes local de clas B;
restaurarea, conservarea i / sau dotarea aezmintelor monahale Finanare primit (%)
ce au n componen monumente istorice de clas B i construcia,
extinderea i/sau modernizarea drumurilor de acces ale
aezmintelor monahale de clas B; 80% - 100%
modernizarea, renovarea i / sau dotarea cminelor culturale.
achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de
brevete, licente, drepturi de autor, marci.

Valoare grant:
Termen limit
100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
public, negeneratoare de profit, dar nu va depi 500.000 euro; 30 iunie 2017
80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
public, generatoare de profit, dar nu va depi 200.000 euro;

Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_7_6_protejare_patrimoniu_cultural?amp;lang=RO

pag. 98 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 16.4 si 16.4a - Sprijin acordat pentru
cooperare orizontal i vertical ntre actorii din Categorie
lanul de aprovizionare n sectoarele agricol i APL
pomicol ONG
IMM
Descriere program
Clustere
Obiectiv
SCOPUL investiiilor sprijinite n cadrul acestei submsuri este cooperarea
dintre actori n sectorul agro-alimentar, inclusiv din sectorul pomicol, pentru
a comercializa produsele din lanurile scurte de aprovizionare i a facilita
utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor i atragerea
unor categorii noi de consumatori.
OBIECTIVELE submsurilor 16.4 i 16.4a, nu presupun numai cooperarea
dintre fermieri, procesatori, comerciani alimentari cu amnuntul,
restaurante, hoteluri i alte forme de cazare n mediul rural, ci i
Realizarea de parteneriate cu organizaii neguvernamentale i
autoriti publice;
Promovarea cooperrii ntre actorii locali, n scopul comercializrii
produselor agoalimentare prin intermediul lanurilor scurte de Finanator
aprovizionare.
UE (FEADR) si
Categorii solicitanti eligibili
Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare din cel putin un
Guvernul Romniei
partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de
producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul
agricol/pomicol, in functie de submasura. Buget apel
Fermieri;
Microintreprinderi si intreprinderi mici; apel nelansat
Organizatii neguvernamentale;
Consilii locale;
Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de
Finanare primit (%)
agrement si de alimentatie publica.
Sunt eligibile si parteneriatele formate doar din fermieri. In cadrul unui Acord 100%
de Cooperare cel putin unul dintre fermieri trebuie sa desfasoare activitati
agricole autorizate (inclusiv persoana fizica autorizata, ntreprindere
individuala, ntreprindere familiala).

Activitati eligibile
Sprijinul se acorda pentru costuri de cooperare si investitii tangibile si/sau
intangibile pentru promovarea unor proiecte comune care implica cel putin
Termen limit
doua entitati care coopereaza pentru: apel nelansat
Crearea/dezvoltarea unui lant scurt de aprovizionare/piete locale (cu
produse alimentare), si/sau
Activitati de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea unui lant
scurt (sau lanturi scurte) de aprovizionare (cu produse alimentare)
si la piata locala deservita de acest lant/aceste lanturi.

Valoare grant:
Maxim 100.000 euro

Informatii suplimentare
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sm_16_4_si_16_4a_sprijin_pentru_cooperare_agricola_si_pomicola

pag. 99 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 6.4 Investitii in crearea si Categorie
dezvoltarea de activitati neagricole APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
Sprijin pentru microntreprinderi i ntreprinderi mici din mediul rural, care i
creeaz sau dezvolt activiti non-agricole n zonele rurale.
Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creterea numrului
de activiti non-agricole desfurate n zonele rurale;
Dezvoltarea activitilor non-agricole existente; crearea de locuri de munc,
creterea veniturilor populaiei rurale i diminuarea disparitilor dintre rural
i urban;

Categorii solicitanti eligibili


Micro-ntreprinderile i ntreprinderile mici existente, din spaiul rural;
Micro-ntreprinderile i ntreprinderile mici nou-nfiinate, din spaiul
rural, care fac dovada cofinanrii; Finanator
Fermierii sau membrii unor gospodrii agricole care i diversific
activitatea de baz agricol prin dezvoltarea unei activiti non- UE (FEADR) si
agricole n cadrul ntreprinderii deja existente ncadrabile n
microntreprinderi i ntreprinderi mici
Guvernul Romniei

Activitati eligibile
Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non- Buget apel
agricole (fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de
marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor 35 mil.Euro
chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor
lemnoase; fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si
echipamente; fabricare produse electrice, electronice; Finanare primit (%)
Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte
activitati traditionale non-agricole olarit, brodat, prelucrare max. 90%
manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii, etc);
Investitii legate de furnizarea de servicii: medicale, sociale, sanitar-
veterinare; servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
servicii de consultanta, contabilitate, audit; activitati de servicii in
tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice,
administrative, etc.
Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro-
Termen limit
turistice, proiecte de activitati de agrement; apel nelansat
Investitii pentru productia de combustibil din biomasa in vederea
comercializarii.

Valoare grant: max. 90% din costul total al proiectului, dar nu mai mult
de
200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali, cu conditia respectarii
prevederilor Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s
m_6_4_modernizare_activitati_neagricole?amp;lang=RO

pag. 100 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014 - 2020
Submasura 9.1 Infiintarea grupurilor de Categorie
producatori in sectorul agricol APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
Adaptarea produciei i a produselor productorilor care sunt
membri ai acestor grupuri la cerinele pieei;
Introducerea n comun a produselor pe pia, inclusiv pregtirea
pentru vnzare, centralizarea vnzrilor i aprovizionarea
cumprtorilor en-gros;
Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra produciei,
acordnd o atenie deosebit recoltrii i disponibilitii;
Realizarea unor activiti care pot fi desfurate de ctre grupurile
de productori, cum ar fi dezvoltarea competenelor n materie de
exploatare i de comercializare, precum i organizarea i facilitarea
proceselor de inovare i pentru protejarea mediului.

Categorii solicitanti eligibili


Grupurile de productori care se ncadreaz n definiia IMM-urilor i care sunt Finanator
recunoscute conform legislaiei naionale n vigoare, pentru urmtoarele sectoare:
culturi de cmp; UE (FEADR) si
horticultur (exceptnd grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol); Guvernul Romniei
creterea animalelor i psrilor, mixte;

Activitati eligibile
Sunt sprijinite cheltuielile rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de Buget apel
producatori din sectorul agricol, prevazute in Planul de afaceri, necesare pentru
atingerea obiectivelor propuse. 5 mil.Euro
Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile
planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate
mai jos: Finanare primit (%)
adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai
acestor grupuri la cerintele pietei;
introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru 100%
vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
stabiliriea unor norme comune privind informarea asupra productiei,
acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum
ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de
comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.
Solicitantul trebuie sa stabileasca in planul de afaceri minimum un obiectiv aferent Termen limit
activitatilor mentionate anterior.
apel nelansat
Valoare grant: va fi de 100% dar nu va depi:
anual 10% din valoarea produciei comercializate
100.000 euro/ an
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producia
comercializat prin intermediul grupului astfel: Anul I - 10%; Anul II - 8%;
Anul III - 6%; Anul IV - 5%; Anul IV - 4%;
Sprijinul nerambursabil se va plti sub forma unui ajutor forfetar
degresiv, n trane anuale, pe o perioad care nu poate depi cinci ani
de la data la care grupul de productori a fost recunoscut.
Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_s
m_9_1_grupuri_de_producatori_in_sectorul_agricol

pag. 101 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 9.1a Infiintarea grupurilor de Categorie
producatori in sectorul pomicol APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
mbuntirea performanelor generale ale exploataiilor pomicole;
O mai bun integrare pe pia a productorilor primari;
Creterea veniturilor productorilor prin comercializarea n comun a
produciei;
Crearea i promovarea lanurilor scurte;
Respectarea standardelor comunitare de mediu si clim, siguran
alimentar etc;

Categorii solicitanti eligibili


Grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform Ordonantei
Guvernului nr. 37/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care au ca scop
principal comercializarea in comun a produselor agricole, deservesc interesele
membrilor prin investitiile prevazute in proiect, se incadreaza in definitia IMM-urilor
(microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/2004 privind
stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si
Finanator
completarile ulterioare), si care au fost recunoscute oficial de catre autoritatea
competenta dupa 1 ianuarie 2014 si inainte de solicitarea sprijinului. UE (FEADR) si
Guvernul Romniei
Activitati eligibile
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de
producatori din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru
atingerea obiectivelor propuse si care trebuie sa detalieze activitatile planificate
Buget apel
ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos:
adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai
2 mil.Euro
acestor grupuri la cerintele pietei;
introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatire
pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros; Finanare primit (%)
stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei
acordand atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori
100%
cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare,
precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.
Solicitantul trebuie sa stabileasca in planul de afaceri minimum un obiectiv aferent
activitatilor mentionate anterior.

Valoare grant: Termen limit


100% i nu poate s depeasc anual 10% din valoarea produciei
comercializate n primii 5 ani i 100.000 euro/an. apel nelansat
Sprijinul nerambursabil se pltete sub forma unui ajutor forfetar degresiv, n
trane anuale, pe o perioad care nu poate depi cinci ani de la data la care
grupul de productori a fost recunoscut.
Sprijinul nerambursabil se calculeaz pe baza produciei comercializate anual
prin intermediul grupului. n primul an, se poate plti un sprijin calculat pe baza
valorii medii anuale a produciei comercializate de membrii acestuia, n ultimii
trei ani nainte de aderarea la grup.
Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producia comercializat
prin intermediul grupului, in diferite procente.
Informatii suplimentare
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_
sector_pomicol_sm_9_1a_grupuri_de_producatori_in_pomicultura?
amp;lang=RO

pag. 102 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
mbuntirea performanelor generale ale exploataiilor agricole
prin creterea competitivitii activitii agricole, a diversificrii
produciei agricole i a caliti produselor obinute;
Restructurarea exploataiilor de dimensiuni mici i medii i
transformarea acestora n exploataii comerciale;
Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor
de investiii;
Creterea valorii adugate a produselor agricole prin
procesarea produselor la nivelul fermei i comercializarea
direct a acestora n vederea crerii i promovrii lanurilor
alimentare integrate.

Categorii solicitanti eligibili


Fermierii, cu excepia persoanelor fizice neautorizate; Finanator
Cooperativele (cooperativele agricole i societile cooperative
agricole), grupuri de productori, constituite n baza legislaiei UE (FEADR) si
naionale n vigoare care deservesc interesele membrilor; Guvernul Romniei
Activitati eligibile
Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile Buget apel
prevazute prin submasura:
Construcia, extinderea, modernizarea i dotarea
construciilor din cadrul fermei, destinate activitii productive;
105 mil.Euro
Amenajarea i dotarea spaiilor de desfacere i
comercializare, precum i alte cheltuieli de marketing, n cadrul unui lan Finanare primit (%)
alimentar integrat;
Achiziionarea, inclusiv prin leasing de maini/ utilaje i
echipamente noi, n limita valorii de pia a bunului respectiv;
variabila
Achiziionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de
transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci i semiremorci specilizate
n scopul comercializrii produselor agricole n cadrul unui lan alimentar
integrat;
Cheltuieli generate de nfiinarea plantaiilor pentru
struguri de mas i alte culturi perene; Termen limit
Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele
comunitare n cazul tinerilor fermieri; apel nelansat
Achiziionarea sau dezvoltarea de software i
achiziionarea de brevete, licene, drepturi de autor, mrci.

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_1_exploatatii_agricole?amp;lang=RO

pag. 103 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 4.1a Investitii in exploatatii Categorie
pomicole APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
Cresterea competitivitatii exploatatiilor pomicole prin dotarea cu utilaje si
echipamente, infiintarea, modernizarea si/ sau extinderea unitatilor de
procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor
existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole

Categorii solicitanti eligibili


fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate;
grupurile de productori i cooperative (societilor cooperative
agricole i cooperativelor agricole, constituite n baza legislaiei
naionale n vigoare, care activeaz n sectorul pomicol, cu
condiia ca investiiile realizate s deserveasc interesele
propriilor membri.
Activitati eligibile
investitii in infiintarea si modernizarea fermelor pomicole, inclusiv
Finanator
in infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole si modernizarea parcului UE (FEADR) si
de masini si utilaje agricole;
investitii in infiintarea si modernizarea pepinierelor pomicole,
Guvernul Romniei
inclusiv in cresterea suprafetelor ocupate de material saditor;
infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare la nivelul
fermelor si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele la Buget apel
poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate
exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componenta secundara a 100 mil.Euro
proiectului;
investitii in producerea si utilizarea energiei din surse
regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea produsa cu Finanare primit (%)
ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in cadrulfermei, ca si
componenta secundara inc adrul unui proiect de investitii, iar energia variabila
obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu;
investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica
si/sau termica, prin utilizarea biomasei, ca si componenta secundara in
cadrul unui proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata exclusiv
consumului propriu;
infiintarea si/sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei,
inclusiv utilitati si racordari;
Termen limit
investitii in scopul indeplinirii standardelor comunitare in cazul apel nelansat
tinerilor fermieri in conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 in care
sprijinul poate fi acordat pe o perioada maxima de 24 luni de la momentul
instalarii;
investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software
si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci

Valoare grant: variabila


Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sector_pomicol_sm_4_1a_exploatatii_pomicole?amp;lang=RO

pag. 104 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014-
2020
Submasura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea
sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice Categorie
Componenta infrastructura de irigatii APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Imbunatatirea performantei economice a tuturor fermelor si facilitarea


restructurarii si modernizarii fermelor, in special in vederea cresterii
participarii si orientarii catre piata, cat si a diversificarii agricole.
Eficientizarea utilizarii apei in agricultura.

Categorii solicitanti eligibili

Organizaii/ Federaii ale Organizaiilor Utilizatorilor de Ap pentru Irigaii,


constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole conform legislaiei
n vigoare

Activitati eligibile
Finanator
Modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente
statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare
UE (FEADR) si
a apei, inclusiv constructia/ modernizarea bazinelor de colectare si Guvernul Romniei
stocare a apei de irigat.

Valoare grant: Buget apel


Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente 150 mil.Euro
statiilor de punere sub presiune (SPP)

Maxim 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii Finanare primit (%)
aferente statiilor de pompare si repompare (SPA, SRP)

Informatii suplimentare: 100%


http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_3_infrastructura_agricola_si_forestiera_sm_4_3_infrastruct
ura_de_irigatii

Termen limit
apel nelansat

pag. 105 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
2014- 2020
Submasura 4.2 Sprijin pentru investitii in
procesarea/marketingul produselor agricole Categorie
APL
Descriere program
ONG
IMM
Obiectiv Clustere
nfiinarea i / sau modernizarea unitilor de procesare i
comercializare;
Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi
produse;
Aplicarea msurilor de protecia mediului inclusiv scderea
consumului de energie i a emisiilor GES;
Promovarea investiiilor pentru producerea i utilizarea energiei
din surse regenerabile;
Categorii solicitanti eligibili
ntreprinderile definite conform legislaiei naionale n vigoare;
Cooperativele (societi cooperative agricole, societi
cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de
productori constituite n baza legislaiei naionale n vigoare, care
deservesc interesele membrilor; Finanator
Activitati eligibile
nfiinarea, extinderea i/sau modernizarea i dotarea unitilor de UE (FEADR) si
procesare, inclusiv investiii privind marketingul produselor (ex. Guvernul Romniei
etichetare, ambalare);
nfiinarea, extinderea i/sau modernizarea de reele locale de
colectare, recepie, depozitare, condiionare, sortare i capaciti
de ambalare;
Buget apel
mbuntirea controlului intern al calitii i conformarea cu noile 100 mil.Euro
standarde impuse de legislaia european pentru prelucrarea i
comercializarea produselor agro-alimentare;
Producerea i utilizarea energiei din surse regenerabile (solar, Finanare primit (%)
eolian, geotermal), a energiei produs cu ajutorul pompelor de
cldur, n cadrul unitii procesatoare exclusiv pentru consumul
propriu i investiii pentru mbuntirea eficienei energetice, ca variabila
i operaiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiii;
Valoare grant:
50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri i grupuri de
productori/cooperative
40% pentru alte ntreprinderi
si nu va depi: Termen limit
1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, n cazul proiectelor care nu
presupun investiii care conduc la un lan alimentar integrat; apel nelansat
1.500.000 Euro/ proiect pentru alte ntreprinderi pentru proiectele care
nu presupun investiii care conduc la un lan alimentar integrat;
2.500.000 Euro/ proiect pentru investiiile care conduc la un lan
alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum i pentru
forme asociative (cooperative i grupuri de productori) n cazul
proiectelor care nu presupun investiii care conduc la un lan alimentar
integrat.

Informatii suplimentare
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_4_2_procesare_produse_agricole?amp;lang=RO

pag. 106 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
2014- 2020
Submasura 4.2a Investitii in procesarea si marketingul
produselor din sectorul pomicol Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
modernizarea i crearea de uniti de procesare; Clustere
introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse i
procese tehnologice;
creterea valorii adugate a produselor din sectorul pomicol;
scderea consumului de energie i a emisiilor de GES.
Categorii solicitanti eligibili
ntreprinderile micro, mici, mijlocii i mari, definite conform legislaiei
naionale n vigoare;
Cooperativele i grupurile de productori care realizeaz investiii
corporale i necorporale pentru procesarea i marketingul produselor
agricole cuprinse n Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunitii
Europene (TFUE), cu excepia produselor pescreti.
Activitati eligibile
Infiintarea, extinderea si modernizarea unitatilor ce colecteaza,
conditioneaza si/ proceseaza materie prima provenita din sectorul
pomicol mentionata in Anexa I de la TFUE, inclusiv pentru producerea Finanator
bauturilor alcoolice
Achizitionarea, inclusiv in leasing, de utilaje noi, instalatii, echipamente si UE (FEADR) si
mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime. Guvernul Romniei
Achizitionarea, inclusiv in leasing, de mijloace de transport specializate in
scopul comercializarii produselor din fructe in cadrul lanturilor scurte
Investitii in energie regenerabila pentru uz propriu* si/sau eficienta
energetica, sisteme de economisire a apei si in tehnologii de eliminare a Buget apel
deseurilor in unitatea proprie.
Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si 12 mil.Euro
conformarea cu noile standarde impuse de legislatia europeana pentru
prelucrarea si comercializarea produselor agroalimentare.
Cheltuieli cu activitati de marketing (ex. echipamente pentru etichetarea, Finanare primit (%)
ambalarea produselor, magazin la poarta unitatii, automate).
Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale
variabila
Valoare grant:
Intreprinderi micro i mici - intensitatea sprijinului este de 50% din
totalul cheltuielilor eligibile, fr a depi:
600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiii care acoper tot
lanul alimentar;
900.000 euro pentru investiiile care acoper tot lanul alimentar (colectare,
depozitare, condiionare, procesare i comercializare); Termen limit
ntreprinderi mijlocii - intensitatea sprijinului este de 50% din totalul
cheltuielilor eligibile, fr a depi: apel nelansat
800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiii care conduc la un
lan alimentar integrat;
1.100.000 euro pentru investiiile care conduc total un lan alimentar integrat
(colectare, depozitare, condiionare, procesare i comercializare).
ntreprinderi mari - intensitatea sprijinului este de 40% din totalul cheltuielilor
eligibile, fr a depi:
1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiii care conduc la un
lan alimentar integrat;
1.500.000 euro pentru investiiile care conduc la un lan alimentar integrat;

Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sector_
pomicol_sm_4_2a_procesare_produse_pomicole?amp;lang=RO

pag. 107 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de Categorie
activitati neagricole in zone rurale APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere

Obiectiv
Crearea de noi activiti non agricole, n special, pentru fermierii de
mici dimensiuni sau membrii familiilor lor i n general, pentru micii
ntreprinztori din mediul rural;
Diversificarea economiei rurale prin creterea numrului de
microntreprinderi i ntreprinderi mici n sectorul non-agricol,
dezvoltarea serviciilor i crearea de locuri de munc n spaiul rural;
ncurajarea meninerii i dezvoltrii activitilor tradiionale;

Categorii solicitanti eligibili


Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care i diversific
activitatea prin nfiinarea unei activiti non-agricole pentru prima Finanator
dat n spaiul rural (autorizai cu statut minim de PFA);
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; UE (FEADR) si
Micro-ntreprinderi i ntreprinderi mici existente din spaiul rural,
care i propun activiti non-agricole pe care nu le-au mai
Guvernul Romniei
efectuat pn la data aplicrii pentru sprijin;
Micro-ntreprinderi i ntreprinderi mici noi, nfiinate n anul
depunerii aplicaiei de finanare sau cu o vechime de maximum 3 Buget apel
ani fiscali consecutivi, care nu au desfurat activiti pn n
momentul depunerii acesteia (start-ups). 18,3 mil.Euro

Activitati eligibile
Sprijinul se acord pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea Finanare primit (%)
obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse n
Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru i capitalizarea intreprinderii 100%
si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de
afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.
Tipurile de operatiuni si cheltuieli eligibile vor fi in conformitate cu Lista
codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sub-masurii 6.2, Anexa
7 la Ghidul solicitantului.

Valoare grant: Termen limit


acordat sub form de prim n dou trane astfel:
70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanare;
apel nelansat
30% din cuantumul sprijinului n maximum trei ani de la primirea
deciziei de finanare.
n valoare de:
70.000 Euro/ proiect n cazul activitilor productive, servicii medicale,
sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de
agrement i alimentaie public;
50.000 Euro/ proiect n cazul altor activiti;

Informatii suplimentare
http://portal.apdrp.ro/informatii_institutionale_dezbatere_publica_
documente_supuse_dezbaterii_publice

pag. 108 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 6.1 Sprijin pentru instalarea Categorie
tinerilor fermieri APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere

Obiectiv
Creterea numrului de tineri fermieri care ncep pentru prima
dat o activitate agricol ca efi/conductori de exploataie, fiind
ncurajai s devin competitivi, s se asocieze, s participe la
lanurile alimentare integrate;
mbuntirea managementului, creterea competitivitii
sectorului agricol i sprijinirea procesului de modernizare i
conformitate cu cerinele pentru protecia mediului, igien i
bunstarea animalelor i sigurana la locul de munc;
Crearea posibilitii tinerilor fermieri rezideni, cu un minim de
cunotinte de baz, n vederea instalrii ca efi/ conductori ai
exploataiei agricole. Finanator
UE (FEADR) si
Categorii solicitanti eligibili
Guvernul Romniei
Tineri fermieri care se instaleaz ca unic ef al exploataiei
agricole
Persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar fermier se Buget apel
instaleaz i exercit un control efectiv pe termen lung n ceea
ce privete deciziile referitoare la gestionare, beneficii i riscuri 170 mil.Euro
financiare n cadrul exploataiei respective

Activitati eligibile Finanare primit (%)


Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru implementarea
obiectivelor prevazute in planul de afaceri pentru a facilita tanarului 100%
fermier inceperea activitatilor agricole.
Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
sa aiba dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 50.000
SO
sa fie inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare
APIA, in Registrul agricol si/sau in Registrul exploatatiilor Termen limit
ANSVSA
sa fie inregistrata ca microintreprindere/intreprindere mica apel nelansat
Valoare grant: max.50.000 euro va fi acordat sub form de prim n
dou trane, astfel:
- 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanare
- 25% din cuantumul sprijinului n maximum trei ani de la
primirea deciziei de finanare;

Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr
_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri?amp;lang=RO

pag. 109 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA 2014- 2020
Submasura 6.5 - Schema pentru micii fermieri
Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Clustere

Comasarea exploatatiilor agricole


Reducerea gradului de fragmentare a exploatatiilor agricole

Categorii solicitanti eligibili

Micii fermierii ale caror exploatatii agricole indeplinesc conditiile din


cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I si au aplicat
cel putin un an aceasta schema, detin in proprietate terenul/animalele ce
urmeaza a fi transferate si sa se angajeze sa transfere definitiv catre alt
fermier intreaga exploatatie (detinuta in proprietate) si drepturile de plata
corespunzatoare.
Solicitanii (persoane fizice/ reprezentanii legali) eligibili pentru sprijinul
financiar nerambursabil acordat prin aceast submsur trebuie s Finanator
ndeplineasc urmtoarele condiii obligatorii:
s fie persoane fizice sau juridice romne; UE (FEADR) si
s acioneze n nume propriu; Guvernul Romniei
s aib vrsta de cel puin 18 ani mplinii la data depunerii Cererii
de Finanare;
s fi aplicat cel puin un an Schema simplificata pentru micii fermieri Buget apel
din Pilonul I;
s dein integral n proprietate exploataia (cel putin terenurile sau
terenurile i animalele care au fcut obiectul sprijinului n cadrul
Plata anuala
Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) ce urmeaz
a fi transferat/ care a fost transferat; Finanare primit (%)
s se angajeze s transfere definitiv / s fi transferat definitiv ctre
alt fermier ntreaga sa exploataie (cel putin terenurile sau terenurile
i animalele care au fcut obiectul sprijinului n cadrul Schemei max.85%
simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I) i drepturile de plat
corespunztoare;
s nu creeze condiii pentru a obine n mod necuvenit un avantaj, n
sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu
modificrile i completrile ulterioare, n orice etap de derulare a
proiectului. Termen limit
Activitati eligibile 15 mai 2017
Sprijinul public nerambursabil se acorda anual, incepand cu data
transferului si pana la data de 31.12.2020 si reprezinta 120% din suma
anuala calculata a sprijinului pe care beneficiarul a primit-o in ultimul an in
cadrul Schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I.

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare
http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_5
_schema_pentru_micii_fermieri?amp;lang=RO

pag. 110 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Competitivitate 2014-2020 Categorie
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare APL
(CDI) n sprijinul competitivitii economice i ONG
dezvoltrii afacerilor IMM
Actiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu actiunile de Clustere
CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al
Uniunii Europene i alte programe CDI
internationale
Descriere program

Obiectiv
Sprijinirea proiectelor de CD si Inovare care participa direct la
competitiile ORIZONT 2020, care sunt complementare prin
activitatile propuse unor proiecte finantate prin ORIZONT 2020 sau
care se adreseaza intaririi capacitatii administrative a institutiilor de
CD si Inovare din Romnia de a realiza aplicatii pentru proiecte
pentru competitii organizate la nivel european si mondial.
Finanator
Categorii solicitanti eligibili UE (FEDR) si
Entitati din Romania cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea,
care pot fi de tip organizatie de cercetare sau ntreprindere, indiferent Guvernul Romaniei
de forma juridic i de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie,
mare).
Buget apel
Activitati eligibile
Proiectele se pot adresa numai urmatoarelor domenii tematice variabil
prioritare:
Specializare inteligenta
o Bioeconomia Finanare primit (%)
o Tehnologia informatiei i a comunicatiilor, spatiu si
securitate variabila
o Energie, mediu si schimbari climatice
o Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

Tipuri de proiecte:
Proiecte de cercetare-inovare atat pentru organizatii de
cercetare cat si pentru intreprinderi Termen limit
Proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si
mijlocii
variabil
Proiecte suport pentru organizatii de cercetare
Proiecte de investitii in infrastructura CD pentru organizatii de
cercetare

Valoare grant: difera in functie de proiect

Informatii suplimentare
http://www.poc.research.ro/actiuni-1-1-3

pag. 111 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Competitivitate 2014-2020
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI) n
sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii afacerilor,
Actiune 1.2.1 Proiect tehnologic inovativ
Categorie
APL
)Descriere program ONG
IMM
Obiectiv Clustere
Incurajarea investitiilor private in CDI, prin cresterea numarului de intreprinderi
care urmaresc introducerea inovarii in activitatea proprie prin proiecte care
dezvolta produse si/sau procese noi sau substantial imbunatatite, in scopul
productiei si comercializarii, bazate pe cercetare
sau pe drepturi de proprietate industriala.

Categorii solicitanti eligibili


Intreprinderile mari, mijlocii sau mici din Romania cu activitate de cercetare-
dezvoltare, dar pentru care activitatea de cercetare-dezvoltare nu constituie
obiectul principal de activitate
Propunerile de proiect se depun individual de catre un singur solicitant
ntreprindere sau in consortiu de catre un solicitant intreprindere, care
este coordonator al proiectului, si una sau maxim doua organizatii de cercetare
partenere, cu care se realizeaza activitati de cercetare-dezvoltare in colaborare
efectiva. Organizatiile de cercetare pot fi:
- institutii de invatamant superior Finanator
- institutii cu activitate principala cercetarea-dezvoltarea (cod CAEN 72)
- institutii cu activitate principala diseminarea la scara larga a rezultatelor unor UE (FEDR) si
activitati CD prin predare, publicare sau transfer de cunostinte Guvernul Romaniei
Activitati eligibile
Cercetare industriala
Dezvoltare experimentala Buget apel
Realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile CD
Activitati de inovare privind obtinerea, validarea si protejarea brevetelor apel nelansat
si altor active necorporale
Alte activitati de inovare: - detasarea de personal cu inalta calificare -
achizitia de servicii de consultanta in domeniul inovarii - achizitia de Finanare primit (%)
servicii de sprijinire a inovarii
Inovare de proces si organizationala variabila
Investitii initiale pentru inovare in vederea introducerii in productie a
rezultatelor obtinute din cercetare-dezvoltare
Prezenta in proiect a activitatilor de dezvoltare experimentala este obligatorie.
Prezenta in proiect a activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor
cercetarii (investitii initiale pentru inovare) este obligatorie.

Pentru ca propunerea de proiect a unui consortiu sa fie eligibila pentru finantare,


activitatea desfasurata de solicitantul intreprindere, coordonator al proiectului, Termen limit
trebuie sa reprezinte cel putin 70% din costurile eligibile ale proiectului prin
asistenta financiara nerambursabila ce revine intreprinderii si contributia privata apel nelansat
a acesteia la cheltuielile eligibile.

Valoare grant: max.15.000.000 lei


Contributia beneficiarului este variabila. Pentru activitatile realizate de
organizatiile de cercetare partenere 0%. Pentru intreprinderi, cotele de finantare
se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de
activitati si in functie de tipul intreprinderii (mare, mijlocie, mica).

Informatii suplimentare
http://www.poc.research.gov.ro/uploads/Ghiduri%20noi/tehnologic
_ghid_v5_29_11_2016.pdf

pag. 112 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Competitivitate 2014-2020
AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare (CDI)
n sprijinul competitivitii economice i dezvoltrii Categorie
afacerilor APL
ntreprinderi inovatoare de tip start-up i spin-off (A ONG
1.2.1) IMM
Clustere

Descriere program

Obiectiv
Realizarea de produse, tehnologii/procese si/ sau servicii noi sau
semnificativ imbunatatite.

Categorii solicitanti eligibili


Start-up-uri inovatoare: intreprindere unica, inregistreaza o vechime de
maximum 3 ani in anul depunerii proiectului

Spin-off-uri inovatoare: intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe


baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public
(institutie de CD sau de invatamant superior).
Finanator
UE (FEDR) si
Solicitantul detine:
Un brevet Guvernul Romaniei
Cerere de brevet
Teza de doctorat a directorului de proiect, angajat al start-up-
ului Buget apel
Drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetarii
apel lansat
Activitati eligibile
activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau
dezvoltare experimentala) Finanare primit (%)
achizitia de servicii pentru cercetare dezvoltare (cercetare
industriala si/sau dezvoltare experimentala) Max.90%
achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la:
asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si
comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea
standardelor
achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari
si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare Termen limit
si certificare; studii de piata
activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ depunere continua
proces/ tehnologie/ serviciu
activitati de procurare de materii prime si materiale necesare
realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si
activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/
tehnologie/ serviciu)
activitati de informare si publicitate privind proiectul.
activitati pentru infiintarea si inregistrarea Spin-off-urilor
Valoare grant: max.840.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a
200.000 Euro

Informatii suplimentare
http://www.poc.research.gov.ro/actiuni-1-2-1

pag. 113 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP6Promovarea energiei curate i eficienei energetice n vederea
susinerii unei economii cu emisii sczute de carbon
OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor Categorie
industriali APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv
Capacitate intarita a producatorilor industriali de a identifica si
implementa masuri de eficienta energetica prin introducerea de sisteme
de monitorizare, in vederea inregistrarii de economii in consumul de
energie si evitarea emisiilor de gaze cu efect de sera la nivelul societatilor
sprijinite

Categorii solicitanti eligibili


Societatile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite
drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie
implementate sisteme de monitorizare, n vederea identificrii rapide a
soluiilor imediate de reducere a consumurilor i pentru care trebuie s
existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale
aplicrii msurilor de cretere a eficienei energetice Finanator
Activitati eligibile UE (FEDR) si
Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului Guvernul Romaniei
de energie la nivelul platformei industriale;
Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor,
autorizatiilor etc);
- Sisteme de monitorizare (hardware i software): senzori
Buget apel
pentru instrumente de msur i/sau instrumente de msur i 11.752.941 Euro
dispozitive de control pentru date de proces industrial;
- RTU (Remote Terminal Units) Unitate de prelevare date
din proces industrial sau din cmp, sistem de comunicare date, Finanare primit (%)
staie;
- Sistem de comunicare date;
- Staie master (staia la care ajung toate comunicaiile i
100%
care este legat de toate echipamentele i subsistemele);
- Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare
a unor soluii sau aciuni i/sau optimizarea acestor aciuni.
- Alte echipamente, numai dac sunt necesare
implementrii proiectului (ex. autolaboratoare de msurri
energetice, analizoare de gaze, etc). Termen limit
Managementul proiectului, auditul proiectului;
Informare si publicitate. 17 octombrie 2017
Valoare grant:
Valoarea maxim eligibil a finanrii nerambursabile acordate pentru o
ntreprindere unic (indiferent de tipul acesteia- mic, mijlocie sau mare)
nu poate depi echivalentul n lei a 200.000 euro, calculat la cursul
Inforeuro din luna anterioar depunerii cererii de finanare.

Informatii suplimentare:
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri-beneficiari

pag. 114 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AP6Promovarea energiei curate i eficienei energetice n vederea
susinerii unei economii cu emisii sczute de carbon
OS 6.4 Cresterea economiilor in consumul de energie primara Categorie
produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

Promovarea de actiuni de reducere a emisiilor de carbon si de crestere a


eficientei energetice prin instalarea de noi capacitati /modernizarea
capacitatilor de cogenerare de inalta eficienta.

Categorii solicitanti eligibili

Societatile comerciale din industrie care inregistreaza consumuri


energetice de peste 200 tep/an si care pot dovedi un necesar util
de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de
minim 4.000 h/an;
Reprezentantul desemnat al unui parc industrial care Finanator
inregistreaza consumuri energetice de peste 200 tep/an si care
poate dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele UE (FEDR) si
industriale cu o durata de minim 4.000h/an, pentru investitiile Guvernul Romaniei
privind productia de energie prin cogenerare de inalta eficienta.

Activitati eligibile
Buget apel
Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de
inalta eficienta (maximum 8 MWe) pe gaz natural si biomasa la
63.529.412 Euro
nivelul intreprinderilor;
Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de
inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din
Finanare primit (%)
procese industriale la nivelul intreprinderilor.
variabila
Valoare grant:

Ajutorul se acord n lei sub forma rambursrii cheltuielilor efectuate i nu


poate depi 15.000.000 euro echivalent n lei la cursul Inforeuro din luna
anterioar depunerii cererii de finanare / proiect de investiii.

Informatii suplimentare:
Termen limit
http://www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-ghiduri- apel nelansat
beneficiari

pag. 115 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PROGRAMUL DE FINANTARE A
CONSULTANTEI IN AFACERI BAS
ROMANIA Categorie
Descriere program
APL
ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
Susine dezvoltarea si creterea competitivitii companiilor private din
Romania prin cofinanarea costurilor pentru proiecte de consultanta
efectuate de specialiti locali.

Sprijin dezvoltarea industriei locale a serviciilor de consultanta prin


ncurajarea firmelor romaneti in utilizarea consultantei in afaceri.

Categorii solicitanti eligibili.

Firme care activeaz in sectorul serviciilor, cat si al produciei.

Activitati eligibile Finanator


Programul BAS cofinaneaz o gama foarte larga de proiecte de Ministerul Federal de
consultanta, ajutnd la mbuntirea performantei economice si la Finante al Austriei
creterea competitivitii beneficiarilor.

Sunt eligibile proiecte cum ar fi:


Restructurare / reorganizare; Buget
Studii de fezabilitate;
Identificarea de parteneri comerciali si strategici;
Consultanta in dezvoltarea planului de afaceri;
Implementarea si perfecionarea sistemelor de management Finanare primit (%)
informaional (MIS);
Consultanta in marketing; max.75%
Consultanta tehnica;
Audituri si bilanuri energetice;
Bilanuri de mediu;
Proiectarea si modernizarea liniilor de producie;
Alte servicii de consultanta.

Valoare grant: Termen limit


Maxim 10.000 Euro.
depunere continua
Informatii suplimentare

http://www.basromania.ro/information-for-enterprises/3

pag. 116 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul Progress (Mobilise SME)
Categorie
Descriere program APL
ONG
Obiectiv IMM
Clustere
Acordarea de sprijin financiar pentru stagii de mobilitate internationale
dedicate perfectionarii angajatilor intreprinderilor mici si mijlocii europene

Categorii solicitanti eligibili

Intreprinderile mici si mijlocii


Firmele mari pot avea numai rolul de gazda pentru angajatii unei
intreprinderi

Activitati eligibile

Sunt asigurate cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru schimburi


de
experienta in care:
ambele companii participante la schema primesc si trimit angajati Finanator
in schimburi de experienta transfrontaliere
numai o companie isi trimite angajatii, iar cealalta companie are Comisia European
rolul de gazda.
IMM-urile pot trimite si/sau pot primi maxim doi angajati.

Programele de mobilitate se pot desfasura pe o perioada cuprinsa intre Buget


doua saptamani si doua luni. Acestea pot fi impartite in maxim patru vizite
a cate minim o saptamana fiecare.

Fiecare angajat poate primi o singura data sprijin financiar prin


MobiliseSME si fiecare companie poate trimite la instruire maxim doua Finanare primit (%)
persoane. Nu exista limita cu privire la numarul de angajati pe care ii poate
primi companiile gazda. variabila
Pentru a fi eligibili in cadrul acestei scheme, angajatii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele criterii de calificare:
trebuie sa aiba minim cinci ani vechime (se calculeaza inclusiv
vechimea de la locurile de munca anterioare) sau trebuie sa aiba
minim trei ani vechime (se calculeaza inclusiv vechimea de la
locurile de munca anterioare) si o diploma de absolvire a unui Termen limit
colegiu tehnic sau o diploma universitara.
trebuie sa fie angajat cu norma intreaga la un IMM, cu contract pe 30 iunie 2017
durata nedeterminata.

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare

http://mobilisesme.eu/index.php/en/home/

pag. 117 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Surse de finanare
pentru

CLUSTERE

pag. 118 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Programul de competitivitate pentru intreprinderi
si IMM-uri
COSME Categorie
APL
ONG
Descriere program IMM
Clustere
Obiectiv

COSME este programul UE pentru competitivitatea ntreprinderilor i a IMM-


urilor care se desfoar n perioada 2014 - 2020, avnd un buget de 2,3
miliarde EUR.

COSME va sprijini IMM-urile n urmtoarele domenii:


facilitarea accesului la finanare;
sprijinirea internaionalizrii i a accesului la piee;
crearea unui mediu favorabil competitivitii;
promovarea culturii antreprenoriale.
Programul COSME pune n aplicare iniiativa n favoarea ntreprinderilor
mici (SBA), reflectnd voina politic a Comisiei de a recunoate rolul central
pe care l dein IMM-urile n cadrul economiei UE. Finanator
Categorii solicitanti eligibili Comisia European
Intreprinderi mici si mijlocii
Clustere
Autoritati publice

Activitati eligibile
Buget 2014-2020
COSME furnizeaza urmatoarele tipuri de asistenta: 2.3 miliarde euro
Garantii la imprumuturile pentru IMM-urile care au dificultati in
obtinerea de imprumuturi din sistemul bancar
Capital pentru fondurile de capital de risc ce furnizeaza investitii Finanare primit (%)
pentru IMM-urile aflate in stadiul de extindere si crestere
Informatii practice gratuite si servicii directe pentru firmele ce cauta variabila
parteneri, finantare, informatii despre noile piete sau despre
legislatia sau programele UE
Actiuni de cooperare in retea sau de schimb de experienta pentru cei
ce elaboreaza politicile relevante, avand ca scop reducerea poverii
administrative asupra IMM-urilor si imbunatatirea conditiilor-cadru
pentru afaceri
Stabilirea de elemente de referinta si realizarea de studii pentru Termen limit
imbunatatirea cunostintelor si monitorizarii sectoarelor industriale la
nivel european sau global sau a politicilor in domeniul IMM-urilor din variabil
Europa.

Valoare grant: variabila

Informatii suplimentare

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunit
ies/cosme/index.html#c,calls=CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/1
/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED
/0/1/0&+PlannedOpeningDate/asc

pag. 119 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
PLANUL NAIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE I INOVARE 2015-2020, PN III
Proiecte EUREKA Tradiional (Network), EUREKA-
Cluster, Eurostars
Categorie
APL
Descriere program ONG
IMM
Obiectiv
Clustere
Susinerea participrii companiilor din Romnia, in parteneriat cu
organizaii de cercetare, la programe internaionale de cercetare care
faciliteaz mobilitatea cercettorilor, circulaia ideilor si a cunotinelor,
accesul la reele transnaionale de colaborare.

Categorii solicitanti eligibili

n cadrul proiectelor EUREKA, coordonatorul romn al proiectului este o


ntreprindere mica, mijlocie sau mare, cu activitate principala sau
secundara de cercetare.

Ca si partener in cadrul unui proiect pot participa att ntreprinderi, ct si


organizaii de cercetare..
Finanator
Activitati eligibile
Guvernul Romniei
Iniiativa EUREKA are ca obiectiv principal facilitarea dezvoltrii de
proiecte internaionale pentru companiile din Romnia in colaborare cu
alte state membre EUREKA.

Proiectele EUREKA sunt de urmtoarele tipuri: Buget multianual


Proiect EUREKA Traditional (Network); anual
38.834.496 lei
Proiect EUREKA Cluster;
Proiect Eurostars.
Finanare primit (%)
In Romnia, finanarea naionala se face in cadrul Programului Cooperare
Europeana si Internaionala PNCDI III, in urma seleciei, in regim de
competiie, pentru proiecte EUREKA Tradiional si proiecte EUREKA
variabila
Cluster, in limita bugetului anual alocat acestor tipuri de proiecte.

Bugetul alocat subprogramului 3.5 Alte iniiative i programe europene i


internaionale - proiecte EUREKA Tradiional (Network), EUREKA-
Cluster, Eurostars se prezint altfel:
2016: 3.400.000 lei; Termen limit
2017: 7.270.399 lei;
2018: 20.164.097 lei
depunere continua
Valoare grant:

Maxim 500.000 lei / an / proiect EUREKA Tradiional


Maxim 700.000 lei / an / proiect EUREKA Cluster
Maxim 700.000 lei / an / proiect Eurostars

Informatii suplimentare

http://uefiscdi.gov.ro/articole/4405/Pachet-de-informatii.html

pag. 120 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare
Catalogul Surselor de Finanare
- Aprilie 2017 -
Contact
Agenia pentru Dezvoltare Regional Nord-Est
Birou Regional de Informare
Str. Lt. Drghiescu nr. 9
Piatra Neam 610125
Tel. 0233.218.071
E-mail: info@adrnordest.ro

pag. 121 Catalogul surselor de finanare 9/2017, ediie nou


www.adrnordest.ro/finantare