Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL MUNCII I JUSTIIEI SOCIALE

Clarificri privind aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice
Nr.
crt. Problema solicitat Articolul din Legea-cadru nr. Propunere de rspuns
153/2017
1. Salariile de baz se stabilesc de Art. 10 Potrivit prevederilor art. 10 alin.(3), salariile sunt stabilite la
ctre Consiliul local pentru (3) Salariile de baz prevzute gradaia 0, urmnd a se aduga prin nmulire succesiv
gradaia 0 i se adaug ulterior n anexele nr. I - VIII pentru cotele procentuale prevzute la alin.(4).
procentele de gradaii (deinute funciile de execuie sunt la Fiecrei funcii, fiecrui grad/treapt profesional i
de fiecare salariat) sau se gradaia 0. corespund 5 gradaii, corespunztoare tranelor de vechime
stabilesc pentru fiecare gradaie n munc.
n parte?V
2. Cum se determin salariul de baz Art. 10 Stabilirea salariului de baz pentru personalul care
la avansarea ntr-o nou tran de (4) Tranele de vechime n avanseaz in gradaie se face prin aplicarea majorrii
vechime n munc sau la munc n funcie de care se aferente tranei de vechime la salariul de baz deinut.
angajare? acord cele 5 gradaii, precum Pentru personalul nou incadrat se aplica prevederile art. 39
i cotele procentuale alin. (1) i (2).
corespunztoare acestora,
calculate la salariul de baz
avut la data ndeplinirii
condiiilor de trecere n
gradaie i incluse n acesta
ART. 39
(1) Pn la aplicarea
integral a prevederilor
prezentei legi, pentru
personalul nou-ncadrat, pentru
personalul numit/ncadrat n
aceeai instituie/autoritate
public pe funcii de acelai
fel, inclusiv pentru personalul
promovat n funcii sau n
grade/trepte profesionale,
salarizarea se face la nivelul de
salarizare pentru funcii
similare.
(2) n situaia n care nu
exist funcie similar n plat,
nivelul salariului de baz,
soldei de funcie/salariului de
funcie, indemnizaiei de

1
ncadrare pentru personalul
nou-ncadrat, pentru personalul
numit/ncadrat n aceeai
instituie/autoritate public pe
funcii de acelai fel se
stabilete prin nmulirea
coeficientului prevzut n
anexe cu salariul de baz minim
brut pe ar garantat n plat n
vigoare, la care se aplic, dup
caz, prevederile art. 10 privind
gradaia corespunztoare
vechimii n munc.
3. n situaia n care nu exist o Art. 39 n situaia n care nu exist o funcie similar n plat,
funcie similar n plat, cum se (2) n situaia n care nu exist salariul de baz pentru personalul nou-ncadrat se stabilete
determin salariul de baz la funcie similar n plat, nivelul prin nmulirea coeficientului prevzut n anexe cu salariul
angajare? salariului de baz, soldei de de baz minim brut pe ar garantat n plat n vigoare, la
funcie/salariului de funcie, care se aplic succesiv majorrile aferente tranelor de
indemnizaiei de ncadrare vechime n munc.
pentru personalul nou-ncadrat,
pentru personalul
numit/ncadrat n aceeai
instituie/autoritate public pe
funcii de acelai fel se
stabilete prin nmulirea
coeficientului prevzut n
anexe cu salariul de baz minim
brut pe ar garantat n plat n
vigoare, la care se aplic, dup
caz, prevederile art. 10 privind
gradaia corespunztoare
vechimii n munc.

2
4. Prin hotrrea consiliului local sau Art. 11 Prin hotrrea consiliului local sau judeean se stabilete o
judeean se stabilesc grile de (1) Pentru funcionarii publici gril de salarizare (care cuprinde salarii de baz la gradaia
salarizare pentru fiecare i personalul contractual din 0, att pentru funcia public, ct i pentru personalul
direcie/serviciu sau se stabilete cadrul familiei ocupaionale contractual) conform Nomenclatoarelor funciilor prevzute
o singur gril de salarizare "Administraie" din aparatul n Anexa VIII, necesare desfurrii activitilor specifice
conform Nomenclatorului propriu al consiliilor judeene, fiecrei instituii sau autoriti a administraiei publice
funciilor necesare desfurrii primrii i consilii locale i din locale.
activitilor specifice fiecrei serviciile publice din
instituii/autoriti a subordinea acestora, salariile
administraiei publice locale? de baz se stabilesc prin
hotrre a consiliului local, a
consiliului judeean sau a
Consiliului General al
Municipiului Bucureti, dup
caz, n urma consultrii
organizaiei sindicale
reprezentative la nivel de
unitate sau, dup caz, a
reprezentanilor salariailor.

5. Cine stabilete salariile Art. 11 Stabilirea salariilor lunare individuale se stabilesc de


individuale pentru personalul din alin. (3) Stabilirea salariilor ordonatorul de credite, inclusiv pentru secretar i
administraia public local ? lunare potrivit alin. (1) se administrator public.
realizeaz de ctre ordonatorul
3
de credite, cu respectarea
prevederilor art. 25.
6. Veniturile salariale ale Art. 11 Salariile de baz ale personalului din cadrul administraiei
personalului din administraia alin. (4) Nivelul veniturilor publice locale se stabilesc prin hotrre a consiliului local, a
public local pot depi nivelul salariale se stabilete, fr a consiliului judeean sau a Consiliului General al Municipiului
indemnizaiei lunare a funciei de depi nivelul indemnizaiei Bucureti, dup caz, conform limitelor stabilite la art.11
viceprimar? lunare a funciei de viceprimar alin(4),astfel nct , acestea mpreun cu celelalte elemente
sau, dup caz, a indemnizaiei salariale prevzute de lege, s nu depeasc indemnizaia
lunare a vicepreedintelui lunar corespunztoare funciei de
consiliului judeean, sau, dup viceprimar/vicepreedinte al consiliului judeean/viceprimar
caz, a viceprimarului al Municipiului Bucureti.
municipiului Bucureti. Limita minim = salariu minim brut pe ar 1.450 lei (in
2017)
Limita maxim = indemnizaia lunar corespunztoare
funciei de viceprimar/vicepreedinte al consiliului
judeean, exclusiv majorarea de la art. 16 alin. (2)

7. Se mai pot acorda stimulente n art.1 Potrivit art.3 al alin.(1), drepturile salariale ale personalului
baza art. 14 din Legea nr. alin. (3) din Legea-cadru nr. din sectorul bugetar pltit din bugetul general consolidat al
285/2010? 153/2017, ncepnd cu data statului sunt i rmn, n mod exclusiv, cele prevzute n
intrrii n vigoare a prezentei prezenta lege.
legi, drepturile salariale ale Precizm c, n coninutul legii nu exist nicio prevedere n
personalului prevzut la alin. baza creia s se constituie i s se acorde stimulente, ca
(1) sunt i rmn, n mod atare acestea nu se mai acord.
exclusiv, cele prevzute n
prezenta lege.
8. n situaia n care indemnizaiile Art. 13 ncepnd cu luna iulie 2017, indemnizaiile lunare ale
funciilor de demnitate public alin. (1) Indemnizaiile lunare personalului care ocup funcii de demnitate public se
determinate potrivit prevederilor pentru funciile de demnitate stabilesc prin nmulirea coeficienilor din anexa nr. IX cu
art. 13 alin. (1) i art. 38 alin. (2) public se determin prin salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat, i se
lit. c) rezult indemnizaii mai nmulirea coeficienilor din acord ca atare cuantumul rezultat.
mici dect cele aflate n plat, se anexa nr. IX cu salariul de baz
acord acestea sau se pstreaz minim brut pe ar garantat n
cele acordate pentru luna iunie plat n vigoare.
4
2017?
O asemenea prevedere se
regsete i in art. 38 alin. (2)
lit. c)
9. Prin hotrrea consiliului local, a Art. 11 alin. (1) Art. 11 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 nu prevede n
consiliului judeean sau a mod expres stabilirea salariilor att n valoare nominal, ct
Consiliului General al Municipiului i sub form de coeficieni, dar apreciem c pentru
Bucureti, dup caz, se stabilesc flexibilitate, ar fi util a fi inclui, pe lng salariile
pe langa salariul de baz si nominale, i coeficienii afereni fiecrei funcii.
coeficientii corespunztori?
10. Pana la ce data trebuie stabilite Art 38 alin. (2) Potrivit prevederilor art. 38 alin. (2), ncepnd cu data de 1
salariile pentru personalul din b) prin excepie de la lit. a), iulie 2017 salariile lunare ale personalului prevzut la art. 11
administraia public local salariile lunare ale personalului se stabilesc n conformitate cu prevederile acestui articol.
conform art 11 alin (1)? prevzut la art. 11 se stabilesc Prin urmare, salariile lunare ale personalului prevzut la art.
n conformitate cu prevederile 11 trebuie stabilite in cursul lunii iulie 2017, astfel incat sa
acestui articol. poata fi acordate personalului din cadrul administraiei
publice locale incepand cu aceasta luna, neexistnd temei
legal pentru meninerea salariilor anterioare.
11. Cum se acorda sporul pentru titlul ART. 14 ncepnd cu luna iulie 2017, potrivit art. 39 alin. (3), sporul
tiinific de doctor, indiferent (1) Personalul care deine pentru titlul tiinific de doctor, aflat n plat sub form de
dac rezult un salariu mai mare titlul tiinific de doctor spor sau inclus in salariul de baza ca sum compensatorie, nu
sau mai mic n urma aplicrii art. beneficiaz de o indemnizaie se mai acord, personalul care deine titlul tiinific de
14? lunar pentru titlul tiinific de doctor, indiferent de data obinerii acestuia, beneficiind de
doctor n cuantum de 50% din o indemnizaie lunar pentru titlul tiinific de doctor,
nivelul salariului de baz minim conform prevederilor art. 14.
brut pe ar garantat n plat, In cazul in care luna iunie in salariul de baza era inclusa
dac i desfoar activitatea suma compensatorie aferent titlului stiintific de doctor,
n domeniul pentru care deine incepand cu luna iulie salariul de baza se recalculeaza prin
titlul. Cuantumul salarial al eliminarea din acesta a sumei compensatorii si se acorda
acestei indemnizaii nu se ia n indemnizatia prevazuta la art. 14.
calcul la determinarea limitei In cazul in care luna iunie titlului stiintific de doctor se
sporurilor, compensaiilor, acorda ca spor, incepand cu luna iulie cuantumul sporului de
primelor, premiilor i doctor nu se mai acorda si se acorda indemnizatia prevazuta
indemnizaiilor prevzut la la art. 14.
art. 25.
5
Art. 39 (3) Sporul pentru titlul
tiinific de doctor, acordat ca
sum compensatorie sau ca
spor la salariul de baz, solda
de funcie/salariul de funcie,
indemnizaia de ncadrare,
dup caz, de la data aplicrii
prevederilor prezentei legi nu
se mai acord, personalul care
deine titlul tiinific de doctor,
indiferent de data obinerii
acestuia, beneficiind de
prevederile art. 14.
12. Pentru persoana care exercit Art.38 alin.(2) lit.a): Potrivit alin. (2) lit. a) al art. 38 din Legea-cadru nr.
activitatea de control financiar (2) ncepnd cu data de 1 iulie 153/2017, ncepnd cu data de 1 iulie 2017, se menin n
preventiv, se menine salariul de 2017: plat la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, pn la 31
baz din iunie 2017, la care se a) se menin n plat la decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baz,
adaug majorarea de 10%? nivelul acordat pentru luna soldelor de funcie/salariilor de funcie i indemnizaiilor de
Persoanele care exercit aceast iunie 2017, pn la 31 ncadrare, precum i cuantumul sporurilor, indemnizaiilor,
activitate de mult timp, decembrie 2017, cuantumul compensaiilor, primelor i al celorlalte elemente ale
beneficiau de o majorare de 25%, brut al salariilor de baz, sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
acum venitul salarial al acestora precum i cuantumul sporurilor, salariul brut lunar, indemnizaia brut de ncadrare, solda
se va diminua? indemnizaiilor, compensaiilor, lunar de care beneficiaz personalul pltit din fonduri
primelor i al celorlalte publice, n msura n care personalul ocup aceeai funcie
elemente ale sistemului de i i desfoar activitatea n aceleai condiii, fr a se
salarizare care fac parte, acorda majorarea prevzut de art. 15.
potrivit legii, din salariul brut
lunar, n msura n care
personalul ocup aceeai
funcie i i desfoar
activitatea n aceleai condiii.

13. Pentru o persoana care exercita Art. 15 Incepnd cu data de 1 iulie 2017, personalul care desfoar
activitatea de cfp ca activitate Personalul care exercit activitate de control financiar preventiv ca activitate nou
nou? activitatea de control financiar va beneficia de o majorare a salariului de baz al funciei
6
preventiv, pe perioada de respective de 10% pe perioada de exercitare a activitii de
exercitare a acesteia, control financiar preventiv, potrivit prevederilor Legii-cadru
beneficiaz de o majorare a nr. 153/2017.
salariului de baz cu 10%.
14. Cum se aplic prevederile art. 17 Incepand cu luna iulie 2017, potrivit art. 38 alin. (2) lit. a),
alin. (1)? se menin n plat la nivelul acordat pentru luna iunie 2017,
pn la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de
baz i indemnizaiilor de ncadrare, precum i cuantumul
sporurilor, indemnizaiilor, compensaiilor, primelor i al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac
parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaia
brut de ncadrare, solda lunar de care beneficiaz
personalul pltit din fonduri publice, n msura n care
personalul ocup aceeai funcie i i desfoar activitatea
n aceleai condiii.

15. Cine i cum stabilete procentul Art.16 alin. (11) Potrivit art. 16 alin. (11) din legea-cadru, conductorul
de majorare pentru un numr Conductorul instituiei/autoritii publice are obligaia de a asigura
anume de ore? Spre exemplu ce instituiei/autoritii publice respectarea condiiilor i limitelor stabilite prin prevederile
majorare se acord pentru 9 ore are obligaia de a asigura prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte
lucrate ntr-un proiect? respectarea condiiilor i organizate n cadrul instituiei/autoritii publice pe care o
limitelor stabilite prin conduce.
prevederile prezentei legi la Ca atare , conductorul instituiei/autoritii publice va
nivelul tuturor echipelor de stabili procentul de majorare a salariilor de baz de care vor
proiecte organizate n cadrul beneficia membri ecchipelor de proiect, n funcie de timpul
instituiei/autoritii publice pe alocat n proiect.
care o conduce.

16. Preedinii i vicepreedinii Art 16 Potrivit art. 16 alin. (3), conductorul instituiei/autoritii
consiliilor judeene i (1) Indemnizaiile lunare ale publice nominalizeaz prin act administrativ persoanele care
primarii/viceprimarii unitilor preedinilor i fac parte din echipele de proiect, iar activitile prestate de
administrativ-teritoriale care vicepreedinilor consiliilor ctre persoanele nominalizate trebuie s fie reflectate n
implementeaz proiecte finanate judeene i cuprinsul fiei postului.
din fonduri europene primarilor/viceprimarilor Primarul i viceprimarul nu sunt nominalizai n echipele de
nerambursabile trebuie s fie unitilor administrativ- proiect, atribuiile acestora fiind de a coordonare i controla
7
nominalizai n echipele de teritoriale care implementeaz activitatea desfurat pe fiecare proiect n parte.
proiect pentru a beneficia de proiecte finanate din fonduri
majorarea indemnizaiei lunare europene nerambursabile se
de 25%? majoreaz cu 25%.
(3) Pentru fiecare proiect
contractat n condiiile alin.
(1), conductorul
instituiei/autoritii publice
nominalizeaz, prin act
administrativ, persoanele care
fac parte din echipa de proiect.

17. Prevederile art.16 se aplic numai Art. 16 Art. 16 alin. (1) prevede c pot fi acordate majorri salariale
pentru proiectele n care (1) Personalul din instituiile pentru implementarea proiectelor finanate din fonduri
rambursarea salariilor este i/sau autoritile publice europene nerambursabile , numai n situaia n care
eligibil ? nominalizat n echipele de cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din
proiecte finanate din fonduri fonduri europene.
europene nerambursabile,
beneficiaz de majorarea
salariilor de baz, soldelor de
funcie/salariilor de funcie,
indemnizaiilor de ncadrare,
cu pn la 50%, indiferent de
numrul de proiecte n care
este implicat. Aceast majorare
se aplic proporional cu timpul
efectiv alocat activitilor
pentru fiecare proiect i se
acord numai dac cheltuielile
de personal sunt eligibile a fi
rambursate din fonduri
europene.

8
18. Sporul acordat persoanelor cu Art.22 Persoanele care au beneficiat de sporul prevzut la art. 19
handicap potrivit art. 22 cnd Pentru activitatea desfurat din legea-cadru nr. 284/2010 (nevztori) beneficiaz n
intr in vigoare? de persoanele cu handicap grav continuare in 2017 i 2018 de acest drept n baza art. 38
sau accentuat, n cadrul alin. (2) lit. a) si alin (3) lit. a).
programului normal de lucru se n situaia n care vor fi cuprinse n Hotrrea de Guvern i
acord un spor de 15% din alte categorii de personal dect nevztorii cu handicap grav
salariul de baz/solda de i accentuat, acestea urmeaz s beneficieze de acest spor
funcie/salariul de potrivit art. 38.
funcie/indemnizaia de
ncadrare. Categoriile de
persoane cu handicap care vor
beneficia de acest spor se
stabilesc prin hotrre a
Guvernului.

19. Sporul pentru condiii Art. 23 Sporul de care beneficiaz personalul contractual i
vtmtoare se stabilete de Locurile de munc i categoriile funcionarii publici din administraia public local este
ctre Consiliul local sau se acord de personal, precum i prevzut la Anexa VIII Cap. I Lit. B) i Cap. II Lit. I.
de ctre primar, n sum fix sau mrimea concret a sporului n vederea acordrii sporului, trebuie respectate prevederile
procent? M pentru condiii de munc art. 23 i art. 25.
prevzut n anexele nr. I - VIII i
condiiile de acordare a
acestuia se stabilesc, n cel Art.11 alin. (3) prevede c stabilirea salariilor lunare potrivit
mult 60 de zile de la publicarea art.11 alin. (1) se realizeaz de ctre ordonatorul de credite,
prezentei legi n Monitorul cu respectarea prevederilor art. 25.
Oficial al Romniei, Partea I, Potrivit prevederilor art.7 lit.e), salariul lunar cuprinde
prin regulament-cadru elaborat salariul de baz, compensaiile, indemnizaiile, sporurile,
de ctre fiecare dintre adaosurile, primele, premiile, precum i celelalte elemente
ministerele coordonatoare ale ale sistemului de salarizare corespunztoare fiecrei
celor 6 domenii de activitate categorii de personal din sectorul bugetar;
bugetar, respectiv
nvmnt, sntate i Precizm c, n perioada urmtoare, urmeaz a fi aprobat
asisten social, cultur, Hotrrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului de
diplomaie, justiie, sporuri pentru condiii de munc pentru personalul din
administraie, de ctre administraia public local.
9
instituiile de aprare, ordine
public i securitate naional,
precum i de ctre autoritile
publice centrale autonome,
care se aprob prin hotrre a
Guvernului, la propunerea
fiecruia dintre ministerele
coordonatoare, a fiecreia
dintre instituiile de aprare,
ordine public i securitate
naional sau a fiecreia dintre
autoritile publice centrale
autonome.
Art.11
(3) Stabilirea salariilor lunare
potrivit alin. (1) se realizeaz
de ctre ordonatorul de
credite, cu respectarea
prevederilor art. 25.
20. Ce se ntmpl cu sporul pe care Art. 23 n anul 2017, potrivit art. 38 alin. (2) lit. a),
l primea asistentul maternal care se menin n plat la nivelul acordat pentru luna iunie 2017,
avea n plasament un copil cu pn la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de
handicap? baz i indemnizaiilor de ncadrare, precum i cuantumul
sporurilor, indemnizaiilor, compensaiilor, primelor i al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac
parte, potrivit legii, din salariul brut lunar de care
beneficiaz personalul pltit din fonduri publice, n msura
n care personalul ocup aceeai funcie i i desfoar
activitatea n aceleai condiii.

21. Dac prevederile art. 25 alin (2) ART. 25 Art. 25 alin (2) se refer numai la personalul din cadrul
se aplic i personalului din (1) Suma sporurilor, instituiilor din sistemul sanitar i pentru cel din sistemul de
domeniul asistenei sociale compensaiilor, adaosurilor, aprare, ordine public i securitate naional
10
primelor, premiilor i
indemnizaiilor, inclusiv cele Personalul din domeniul asistenei sociale, alturi de
pentru hran i vacan, celelalte categorii de personal, intr sub incidena
acordate cumulat pe total prevederilor art. 25 alin (1).
buget pentru fiecare ordonator
de credite nu poate depi 30%
din suma salariilor de baz,
gradaiilor, a indemnizaiilor de
ncadrare i a indemnizaiilor
lunare, dup caz.
(2) Prin excepie de la
prevederile alin. (1), pentru
instituiile din sistemul sanitar
i cele din sistemul de aprare,
ordine public i securitate
naional, suma sporurilor,
compensaiilor, adaosurilor,
primelor, premiilor i
indemnizaiilor, inclusiv cele
pentru hran i vacan,
acordate cumulat pe total
buget pentru fiecare ordonator
principal de credite nu poate
depi 30% din suma salariilor
de baz, a soldelor de
funcie/salariilor de funcie,
soldelor de grad/salariilor
gradului profesional deinut,
gradaiilor i a soldelor de
comand/salariilor de comand
i a indemnizaiilor lunare,
dup caz.
22. Daca se pot utiliza in cadrul Art 28 Potrivit art 28, autoritile, instituiile publice i celelalte
administraiei publice locale si (1) Autoritile, instituiile uniti bugetare pot include n statele de funcii i unele
alte functii decat cele din publice i celelalte uniti funcii specifice altor domenii de activitate bugetar,
11
nomenclator? bugetare pot include n statele prevzute n anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi
de funcii i unele funcii necesare desfurrii activitii. Pentru astfel de funcii
specifice altor domenii de care nu se regasesc in cadrul familiei ocupaionale
activitate bugetar, prevzute "Administraie", salariile se stabilesc potrivit art. 38 alin. (2)
n anexele la prezenta lege, lit. a) i 39 alin. (1) i (2), dup caz.
care se dovedesc a fi necesare
desfurrii activitii.

23. Cum se procedeaz n cazul n Art. 28 alin. (1) Potrivit art. 28 alin.(1) - Stabilirea salarizrii pentru funcii
care unele funcii necesare Autoritile, instituiile publice specifice- autoritile, instituiile publice i celelalte uniti
desfsurrii activitii nu se i celelalte uniti bugetare pot bugetare pot include n statele de funcii i unele funcii
regsesc n anexele aferente include n statele de funcii i specifice altor domenii de activitate bugetar, prevzute n
fiecrei instituii sau autoriti unele funcii specifice altor anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare
publice locale dar exista n domenii de activitate bugetar, desfurrii activitii.
organigrama i statul de funcii prevzute n anexele la Potrivit alin.(2), salariile de baz ale personalului ncadrat
(asistent medical comunitar, prezenta lege, care se n funcii specifice, care nu sunt prevzute n prezenta lege,
agent de turism, bibliotecar, dovedesc a fi necesare se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul
asistent personal) desfurrii activitii. Ministerului Muncii i Justiiei Sociale, al Ministerului
(2) Salariile de baz ale Finanelor Publice i al Ageniei Naionale a Funcionarilor
personalului ncadrat n funcii Publici pentru funcionarii publici, prin asimilare cu funciile
specifice, care nu sunt i salariile de baz prevzute n anexele la prezenta lege i
prevzute n prezenta lege, se aplicabile categoriei de personal respective.
stabilesc de ordonatorii n cazul funciilor prevzute n statul de funcii care sunt
principali de credite cu avizul preluate din alte anexe din lege, salariile se vor stabili
Ministerului Muncii i Justiiei potrivit art. 38 alin. (2) lit. a) i 39 alin. (1) i (2), dup caz.
Sociale, al Ministerului
Finanelor Publice i al Ageniei
Naionale a Funcionarilor
Publici pentru funcionarii
publici, prin asimilare cu
funciile i salariile de baz
prevzute n anexele la
prezenta lege i aplicabile
categoriei de personal
respective.
12
24. Modul de rencadrare i modul de Art.36 Art. 36 alin. (1) prevede c la data intrrii n vigoare a legii,
calcul al salariului de baz, (1) La data intrrii n vigoare a rencadrarea personalului salarizat potrivit legii se face pe
conform art. 36 din lege (referitor legii, rencadrarea personalului noile funcii, grade/trepte profesionale, gradaie
la reincadrare), pentru o persoana salarizat potrivit legii se face corespunztoare vechimii n munc i vechime n
care este la gradatia 5, care pe noile funcii, grade/trepte specialitate/vechime n nvmnt avute, cu stabilirea
beneficiaz de salariu de baza profesionale, gradaie salariilor de baz, soldelor de funcie/salariilor de funcie,
(inclusiv stimulent) i spor condiii corespunztoare vechimii n indemnizaiilor de ncadrare i indemnizaiilor lunare
de munc. munc i vechime n potrivit art. 38, respectiv se pstreaz salariul de baz din
specialitate/vechime n luna iunie 2017.
nvmnt avute, cu stabilirea
salariilor de baz, soldelor de
funcie/salariilor de funcie,
indemnizaiilor de ncadrare i
indemnizaiilor lunare potrivit
art. 38.
25. Un ef de serviciu ncadrat gradul art. 38 alin. (2) lit. a) La rencadrarea personalului, potrivit art. 36 alin. (1),
I poate fi rencadrat pe gradul II Art. 19 alin. (1) conductorul instituiei publice poate modifica gradul n
dac directorul instituiei Salariul de baz pentru raport cu responsabilitatea, complexitatea i impactul
consider c aceasta este funciile de conducere se deciziilor impuse de atribuiile corespunztoare activitii
ncadrarea corect, in raport cu stabilete de ctre desfurate, cu meninerea drepturilor salariale potrivit art.
responsabilitatea, complexitatea conductorul instituiei 38 alin. (2) lit. a).
i impactul deciziilor. Dac da, publice, n raport cu
atunci salariul de baz va fi cel responsabilitatea,
aferent funciei corespunztoare complexitatea i impactul
(grad II) n plat n luna iunie deciziilor impuse de atribuiile
2017? corespunztoare activitii
desfurate.

13
26. Incepnd cu 1 iulie 2017 se acord Art. 38 alin. 2 Art. 38 alin. (1) prevede c Legea-cadru nr. 153/2017 se
sporul de pn la 20% din salariul aplic etapizat, ncepnd cu data de 1 iulie 2017.
de baz pentru sigurana Acelai articol, prevede la alin. (2) lit. a) c n anul 2017 se
navigaiei, sigurana feroviar, menin n plat la nivelul acordat pentru luna iunie 2017,
sigurana rutier i sigurana pn la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de
aeronautic, prevzut de art. 10 baz, precum i cuantumul sporurilor, indemnizaiilor,
lit e) din Anexa VII? compensaiilor, primelor i al celorlalte elemente ale
MV sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut lunar de care beneficiaz personalul pltit din
fonduri publice, n msura n care personalul ocup aceeai
funcie i i desfoar activitatea n aceleai condiii.
Precizm c, sporul de pn la 20% din salariul de baz
pentru sigurana feroviar i pentru sigurana rutier va
deveni aplicabil n etapa n care salariul va fi determinat n
raport cu salariul de baz prevzut n anexe, iar sporurile vor
fi aplicate la noile salarii.
27. Care este nivelul de salarizare n Art. 39 Pn la aplicarea integral a prevederilor legii, pentru
situaia n care nu exist funcie (1) Pn la aplicarea integral a personalul nou-ncadrat, pentru personalul numit/ncadrat
similar n plat pentru personalul prevederilor prezentei legi, n aceeai instituie/autoritate public pe funcii de acelai
promovat n funcii sau n pentru personalul nou-ncadrat, fel, inclusiv pentru personalul promovat n funcii sau n
grade/trepte profesionale ? pentru personalul grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de
numit/ncadrat n aceeai salarizare pentru funcii similare.
instituie/autoritate public pe n situaia n care nu exist funcie similar n plat,
funcii de acelai fel, inclusiv nivelul salariului de baz, soldei de funcie/salariului de
pentru personalul promovat n funcie, indemnizaiei de ncadrare pentru personalul nou-
funcii sau n grade/trepte ncadrat, pentru personalul numit/ncadrat n aceeai
profesionale, salarizarea se instituie/autoritate public pe funcii de acelai fel se
face la nivelul de salarizare stabilete prin nmulirea coeficientului prevzut n anexe cu
pentru funcii similare. salariul de baz minim brut pe ar garantat n plat n
(2) n situaia n care nu vigoare, la care se aplic, dup caz, prevederile art. 10
exist funcie similar n plat, privind gradaia corespunztoare vechimii n munc.
nivelul salariului de baz, Apreciem c prevederile art.39 alin.2 de mai sus (referitor
soldei de funcie/salariului de la situaia n care nu exist funcie similar n plat) se
funcie, indemnizaiei de aplic de asemenea i pentru personalul promovat n
ncadrare pentru personalul funcii sau n grade/trepte profesionale.
14
nou-ncadrat, pentru personalul
numit/ncadrat n aceeai
instituie/autoritate public pe
funcii de acelai fel se
stabilete prin nmulirea
coeficientului prevzut n
anexe cu salariul de baz minim
brut pe ar garantat n plat n
vigoare, la care se aplic, dup
caz, prevederile art. 10 privind
gradaia corespunztoare
vechimii n munc.

28. Unde este prevazut functia de Anexa II Funcia de farmacist ef se regsete n Anexa Nr.-II FAMILIA
conducere pentru farmacist ntr- OCUPAIONAL DE FUNCII BUGETARE SNTATE I
o unitate sanitar (spital) cu ASISTEN SOCIAL Cap. I (funcii de conducere)
paturi?
29. Cum va fi salarizat personalul din Anexa III Cap. I pct. I Pentru anul 2017 salariile personalului din instituiile de
instituiile de cultur de cultur de importan naional se stabilesc potrivit art. 38
importan naional Anexa III? alin. (2) lit. a).
30. Ageniile judeene de mediu pot Art.38 alin.(2) lit.a) Potrivit alin. (2) lit. a) al art. 38 din Legea-cadru nr.
beneficia ncepnd cu 1 iulie 2017 ncepnd cu data de 1 iulie 153/2017, ncepnd cu data de 1 iulie 2017, se menin n
de majorarea salariului de baz 2017, se menin n plat la plat la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, pn la 31
cu 15% pentru complexitatea nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baz,
muncii conform prevederilor pct. iunie 2017, pn la 31 soldelor de funcie/salariilor de funcie i indemnizaiilor de
2 din subsolul grilei de salarizare decembrie 2017, cuantumul ncadrare, precum i cuantumul sporurilor, indemnizaiilor,
prevzute n Anexa nr. VIII Cap. I brut al salariilor de baz, compensaiilor, primelor i al celorlalte elemente ale
Lit.A soldelor de funcie/salariilor de sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
funcie i indemnizaiilor de salariul brut lunar, indemnizaia brut de ncadrare, solda
ncadrare, precum i cuantumul lunar de care beneficiaz personalul pltit din fonduri
sporurilor, indemnizaiilor, publice, n msura n care personalul ocup aceeai funcie
compensaiilor, primelor i al i i desfoar activitatea n aceleai condiii.
celorlalte elemente ale Precizm c, majorarea salarial de 15% pentru
sistemului de salarizare care complexitatea muncii va deveni aplicabil n etapa n care
fac parte, potrivit legii, din salariul va fi determinat n raport cu salariul de baz
15
salariul brut lunar, prevzut n anexe.
indemnizaia brut de
ncadrare, solda lunar de care
beneficiaz personalul pltit
din fonduri publice, n msura
n care personalul ocup
aceeai funcie i i desfoar
activitatea n aceleai condiii.

31. Cum se stabileste salariul de baz Art. 11 alin. (1) i (4) Conform Notei din Anexa VIII, pct. III lit b) salariul de baz
i venitul salarial pentru individual al administratorului public se stabilete de ctre
administratorul public? primar, preedintele consiliului judeean sau primarul
general al municipiului Bucureti, n condiiile legii, n
funcie de tipul unitii administrativ-teritoriale i de
atribuiile stabilite n fia postului, ntre limite, astfel: limita
minim este nivelul salariului de baz al secretarului unitii
administrativ-teritoriale, iar limita maxim este
indemnizaia viceprimarului, a vicepreedintelui consiliului
judeean sau a viceprimarului municipiului Bucureti, dup
caz, astfel nct mpreun cu celelalte elemente salariale
prevzute la art. 25 s nu depeasc indemnizaia
viceprimarului/vicepreedintelui consiliului judeean..
32. Cum vor fi salarizate funciile de La pct. C din Anexa nr. IX la La pct. C din Anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017 sunt
primar/viceprimar pentru Legea-cadru nr. 153/2017 se prevzute funciile alese din administraia public local,
municipiile sub 20.001 locuitori? regasesc: structurate n funcie de numrul de locuitori.
Primar/viceprimar municipiu Conforma cestei structuri, municipiile sunt prevzute la
(cu 20.001 pana la 50.000 nivelul de peste 20.001 locuitori.
locuitori)
Primar/viceprimar municipiu
(cu 50.001 pana la 100.001
locuitori)
Primar/viceprimar municipiu
(peste 100.001 locuitori)
33. Cum se face reincadrarea si Art.36 alin.(1)
salarizarea pentru functia publica La data intrrii n vigoare a
16
de inspector, grad asistent, prezentei legi, rencadrarea Rencadrarea personalului se face pe noile funcii,
avand atributii de asistenta personalului salarizat potrivit grade/trepte profesionale, gradaie corespunztoare
sociala (conform art. 11 sau prezentei legi se face pe noile vechimii n munc. Ca atare se va pastra functia, gradul si
conform Anexei nr. II, Cap. I, funcii, grade/trepte gradatia, iar salariul de baza va fi stabilit prin Hotararea
pct.3.2 salarii de baza pentru profesionale, gradaie Consiliului Local sau Hotararea Consiliului Judetean potrivit
personalul din asistenta sociala) ? corespunztoare vechimii n art. 38 alin. 2 lit b).
munc i vechime n
specialitate/vechime n
nvmnt avute, cu stabilirea
salariilor de baz, soldelor de
funcie/salariilor de funcie,
indemnizaiilor de ncadrare i
indemnizaiilor lunare potrivit
art. 38.

34. Cum va fi salarizat personalul Art. 11 si art. 38 alin. 2 lit b). Salariile de baz ale personalului din cadrul poliiei locale se
politiei locale, avand in vedere ca vor regsi n grila de salarizare elaborat i aprobat de
a beneficiat pana la aparitia noii Consiliul local/consiliul judeean, i ca atare vor fi salarizai
legi, de diferentieri salariale de potrivit acestei grile, i a celorlalte prevederi ale art. 11.
pana la 7,5 clase de salarizare,
fata de restul personalului ?
35. Pentru functiile de ofer, Anexa VIII, cap.II, lit.C alte Pentru funciile menionate se prevd nivel de studii M
muncitor calificat/necalificat, funcii comune din sectorul medii i G- generale. Acest nivel de studii permite
legislaia anterioar nu prevedea bugetar rencadrarea personalului pe funcii pe care anterior nu era
condiii de studii. Cum aplicm specificat un anumit nivel de studii.
Legea nr. 153/2017 pentru
personalul deja angajat n
funciile de mai sus ?
36. Cum se face angajarea i Statute, legi speciale sau H.G. Precizm c, HG nr. 286/2011 se aplic n continuare pentru
promovarea personalului nr. 286/2011 acele categorii de personal contractual pentru care nu exist
contractual? reglementri prin statute sau legi speciale.

37. Acordarea sporului de izolare de art.1 alin.3 din L 153/2017 Potrivit art.1 alin.3 din L 153/2017 drepturile salariale ale
pn la 60% din salariul de baz personalului platit din fonduri publice sunt acordate numai in
cf. art. 5 din OG. Nr.27/1996 baza acestei legi. In continutul acestei legi nu se regasesc
17
pentru aleii locali, primari, prevederi prin care primari si viceprimari sa beneficieze de
viceprimari. spor de izolare, si ca atare nu pot beneficIa de acest spor.

38. Cine stabilete ncadrarea pe NOT: Conform Notei din Anexa VIII, pct A pct I lit a) ordonatorul
gradul I sau gradul II a nalilor 1. Gradul I al funciei de principal de credite este cel care stabilete in functie de
funcionari publici din instituiile secretar general i secretar gradul de complexitate a activitatii la care dintre instituiile
sau autoritile publice aflate n general adjunct se utilizeaz, subordonate se poate utiliza gradul II pt functiile de secretar
coordonarea, sub autoritatea sau de regul, la nivelul general si secretar general adjunct.
n subordinea ordonatorului autoritilor i instituiilor
principal de credite din publice din subordinea sau
administraia public central? coordonarea ordonatorilor
principali de credite din
administraia public central.
2. Gradul II al funciei de
secretar general i secretar
general adjunct se utilizeaz la
nivelul autoritilor i
instituiilor publice care sunt
ordonatori principali de credite
din administraia public
central i pentru Agenia
Naional de Administrare
Fiscal, Casa Naional de
Pensii Publice, Casa Naional
de Asigurri de Sntate,
Agenia Naional pentru
Ocuparea Forei de Munc,
Inspecia Muncii, Agenia
Naional pentru Pli i
Inspecie Social, Institutul
Naional de Statistic i altele
asemenea, cu un grad ridicat
de complexitate a activitii,
stabilite de ctre ordonatorii
principali de credite.
18
39. Personalul care la data de ART. 39 n anul 2017, rencadrarea se va face la data relurii
01.07.2017 se afl n concediu (1) Pn la aplicarea integral a activitii, cu respectarea art. 39 (1) similar n plat sau
pltit pentru creterea i prevederilor prezentei legi, alin.(2) prin nmulirea coeficienilor, dup caz.
ngrijirea copilului n vrst de pentru personalul nou-ncadrat,
pn la 2 ani, respectiv 7 ani, n pentru personalul
cazul copilului cu handicap, numit/ncadrat n aceeai
precum i personalul ale crui instituie/autoritate public pe
raporturi de munc sau raporturi funcii de acelai fel, inclusiv
de serviciu sunt suspendate din pentru personalul promovat n
alte cauze, potrivit legii, va fi funcii sau n grade/trepte
rencadrat la data de 01.07.2017 profesionale, salarizarea se
cu stabilirea salariului face la nivelul de salarizare
corespunztor, sau la data relurii pentru funcii similare.
activitii cu pstrarea gradului (2) n situaia n care nu
sau treptei profesionale n care a exist funcie similar n plat,
fost ncadrat anterior suspendrii? nivelul salariului de baz,
n cazul n care rencadrarea va fi soldei de funcie/salariului de
fcut la data relurii activitii i funcie, indemnizaiei de
nu exist nivel de salarizare ncadrare pentru personalul
pentru funcia similar, cum va fi nou-ncadrat, pentru personalul
stabilit salariul? numit/ncadrat n aceeai
instituie/autoritate public pe
funcii de acelai fel se
stabilete prin nmulirea
coeficientului prevzut n
anexe cu salariul de baz minim
brut pe ar garantat n plat n
vigoare, la care se aplic, dup
caz, prevederile art. 10 privind
gradaia corespunztoare
vechimii n munc.

40. Care va fi modalitatea de ART. 38 Potrivit art. 38 alin. 2 lit a), ncepnd cu data de 1 iulie
acordare a sporului de frontier alin. 2 lit a) se menin n plat 2017, se menin n plat la nivelul acordat pentru luna iunie
pentru personalul vamal? Dar la nivelul acordat pentru luna 2017, pn la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al
19
pentru personalul nou-ncadrat n iunie 2017, pn la 31 salariilor de baz, precum i cuantumul sporurilor,
situaia n care nu exist n decembrie 2017, cuantumul indemnizaiilor, compensaiilor, primelor i al celorlalte
instituie un salariu similar n brut al salariilor de baz, elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit
plat? soldelor de funcie/salariilor de legii, din salariul brut lunar, de care beneficiaz personalul
funcie i indemnizaiilor de pltit din fonduri publice, n msura n care personalul ocup
ncadrare, precum i cuantumul aceeai funcie i i desfoar activitatea n aceleai
sporurilor, indemnizaiilor, condiii.
compensaiilor, primelor i al Prin urmare, n cazul n care n luna iunie 2017 n salariul de
celorlalte elemente ale baz al personalului vamal era inclus suma compensatorie
sistemului de salarizare care aferent sporului de frontier, se va aplica art. 38 alin. (2)
fac parte, potrivit legii, din lit. a).
salariul brut lunar, Personalul nou-ncadrat beneficiaz de prevederile art. 39
indemnizaia brut de alin. (2), iar sporul de frontier nu se poate acorda, nefiind
ncadrare, solda lunar de care prevzut de lege.
beneficiaz personalul pltit
din fonduri publice, n msura
n care personalul ocup
aceeai funcie i i desfoar
activitatea n aceleai condiii;
ART. 39
(1) Pn la aplicarea integral
a prevederilor prezentei legi,
pentru personalul nou-ncadrat,
pentru personalul
numit/ncadrat n aceeai
instituie/autoritate public pe
funcii de acelai fel, inclusiv
pentru personalul promovat n
funcii sau n grade/trepte
profesionale, salarizarea se
face la nivelul de salarizare
pentru funcii similare.
(2) n situaia n care nu exist
funcie similar n plat, nivelul
salariului de baz, soldei de
20
funcie/salariului de funcie,
indemnizaiei de ncadrare
pentru personalul nou-ncadrat,
pentru personalul
numit/ncadrat n aceeai
instituie/autoritate public pe
funcii de acelai fel se
stabilete prin nmulirea
coeficientului prevzut n
anexe cu salariul de baz minim
brut pe ar garantat n plat n
vigoare, la care se aplic, dup
caz, prevederile art. 10 privind
gradaia corespunztoare
vechimii n munc.

41. n situaia n care art. 39 alin. (2) ART. 39 Potrivit Notei din Anexa VIII pct A pct I 2. Salariile de
se aplic nalilor funcionari (2) n situaia n care nu exist baz cuprind sporul de vechime n munc la nivel maxim..
publici, la salariul de baz funcie similar n plat, nivelul Nota se refer la funciile corespunztoare categoriei
rezultat se va aduga i salariului de baz, soldei de inaltilor functionari publici prevzute la pct. a) i b).
majorarea corespunztoare funcie/salariului de funcie, Prin urmare, prevederile art. 10 nu se aplic personalului
tranelor de vechime n munc? indemnizaiei de ncadrare care ocup funcii de nalt funcionar public.
(Ex. pentru funcia de secretar pentru personalul nou-ncadrat,
general adjunct gradul II rezult pentru personalul
un salariu de baz brut de 7526 numit/ncadrat n aceeai
lei, calculat prin nmulirea instituie/autoritate public pe
coeficientului 5,19 cu 1450 lei sau funcii de acelai fel se
un salariu de baz brut de 7256 la stabilete prin nmulirea
care se adauga suma pentru coeficientului prevzut n
trana de vechime n munc? ) anexe cu salariul de baz minim
brut pe ar garantat n plat n
vigoare, la care se aplic, dup
caz, prevederile art. 10 privind
gradaia corespunztoare
vechimii n munc.
21
42. Pn la data de 01.01.2018 ART. 10
prevederile art.10 se aplic si (2) Fiecrei funcii, fiecrui Potrivit alin. (2) lit. a) al art. 38 din Legea-cadru nr.
personalului care ocup funcii grad/treapt profesional i 153/2017, ncepnd cu data de 1 iulie 2017, se menin n
publice de conducere? corespund 5 gradaii, plat la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, pn la 31
corespunztoare tranelor de decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de baz,
vechime n munc, cu excepia soldelor de funcie/salariilor de funcie i indemnizaiilor de
funciilor de demnitate public ncadrare, precum i cuantumul sporurilor, indemnizaiilor,
i funciilor de conducere compensaiilor, primelor i al celorlalte elemente ale
pentru care gradaia este sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
inclus n indemnizaia salariul brut lunar, indemnizaia brut de ncadrare, solda
lunar/salariul de baz lunar de care beneficiaz personalul pltit din fonduri
prevzut pentru aceste funcii publice, n msura n care personalul ocup aceeai funcie
n anexele nr. I - IX, precum i i i desfoar activitatea n aceleai condiii
a personalului militar, De menionat c, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) ,
poliitilor i funcionarilor pentru funciile de conducere , gradaia este inclus n
publici cu statut special din salariul de baz prevzut pentru aceste funcii n anexele
sistemul administraiei nr. I - VIII.
penitenciare.

22