Sunteți pe pagina 1din 9

MEMORIU TEHNIC

INSTALATII ELECTRICE
DATE GENERALE
DENUMIREA INVESTITIEI
AMENAJARE TERASA ACOPERITA CONSTRUCTIE PROVIZORIE DIN LEMN CU DURATA
DE AMPLASARE 6 ANI CU DESTINATIA DE SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA - INTRARE IN
LEGALITATE, STR. N. TITULESCU, NR.8A, CRAIOVA
Proprietar
SC CRISTUS TRANS SRL prin PIRJOL SIMONA MARIA
PROIECTANT GENERAL
S.C. ARHITERRA S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE
DILTIO S.R.L.
BAZA DE PROIECTARE
Documentatia tehnica a fost intocmita pentru obinerea autorizaiei de construire, conform
Legii 50/1991 - reactualizata si republicata si nu tine loc de proiect tehnic pentru lucrrile de
execuie.
Soluiile tehnice stabilite n documentaie in vederea realizarii instalatiilor electrice
pentru prezentul obiectiv sunt n conformitate cu legislaia n vigoare i ndeplinesc
cerinele eseniale de calitate stabilite de:

I7-2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea


instalatiilor electrice aferente cladirilor.
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea i execuia reelelor de cabluri
electrice.
SR CEI 60364 4 Instalaii electrice n construcii. Mijloacele de protecie pentru
asigurarea securitii.
SR HD 60364-4-41 Instalaii electrice de joas tensiune. Partea 4-41: Msuri de
protecie pentru asigurarea securitii. Protecia mpotriva
ocurilor electrice.
SR CEI 60364 5 Instalaii electrice n construcii. Alegerea i montarea
echipamentelor electrice
SR HD 60364554 / Instalaii electrice de joas tensiune. Partea 5-54: Alegerea i
CEI60364554 montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la
pmnt. Conductoare de protecie i conductoare de
echipotenializare
SR CEI 60364 7 Instalaii electrice n construcii. Reglementri pentru instalaii
i amplasamente speciale.
Legea nr.10/1995 . Legea privind calitatea n construcii (actualizat).
P 118-99 Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor
privind protecia la aciunea focului.
Legea 307/2006 Legea privind aprarea mpotriva incendiilor
*** Norme generale de aprare mpotriva incendiilor aprobate
prin ordinul M.A.I. 193/2007.
OBIECTUL PROIECTULUI
Prezenta documentatie cuprinde datele tehnice necesare pentru realizarea
instalatiilor electrice aferente obiectivului pe care-l trateaza aceasta documentatie
enumerate mai jos:
- Alimentarea cu energie electrica;
- Distributia energiei electrice;
- Instalatia electrica de iluminat;
- Iluminat de securitate;
- Instalatia electrica de prize;
- Protectia de baza si protectia la defect;
Plansele desenate aferente prezentului proiect sunt:
E01 Instalatii electrice de securitate la incendiu
E01 - Schema elctrica monofilara TG

DESCRIEREA INSTALATIILOR

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SI DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE


Distributia energiei electrice catre toti consumatorii ce deservesc prezentul obiectiv
se face prin intermediul tabloului electric terasa TT, tablou care conf. desen E02 Schema
elctrica monofilara TT, va fi de constructie metalica prevazut pe intrare cu un intreruptor
automat de sarcina cu protectie trmica, electromagntica, diferentiala (300mA, conf. art.
4.2.2.8 din NP I7-2011).
Instalatiile electrice aferente obiectivului care face obiectul prezentului proiect au o
putere instalata totala de 5,00kW iar puterea ceruta este de 3,00kW.
Regimul de nul este TN-S
Alimentarea TT se va face din tabloului electricgeneral restaurant TG prin
intermediul unui cablu din cupru de tip CYYF 3x6mm 2, tras in teava metalica montata
aparent pe constructia terasei.
Pentru circuitele de iluminat si forta se prevede protectia la scurtcircuit cu
intreruptoare automate cu protectie magnetotermica.
Pentru protectia in caz de defect (protectie la atingere indirecta) in afara de
masura de legare la pamant specifica regimului de nul TN, s-a ales ca masura tehnica
suplimentara, protectia prin dispozitiv de curent diferential rezidual DDR (30mA).
Alimentarile din tablourilor electrice se fac cu cabluri de tip CYYF al caror nul de
lucru este separat de nulul de protectie P+N+PE.

INSTALATII PENTRU ILUMINAT


Instalatiile electrice de iluminat au fost proiectate astfel incat sa fie asigurat un nivel
de iluminat corespunzator specificului activitatii de spatii comerciale si cerintelor
arhitecturale.
Iluminatul artificial va fi de tip arhitectural cu corpuri de iluminat echipate cu surse
de iluminat fluorescente cu LED sau compactfluo.
Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor simple si
comutatoarelor montate aparent.
Circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri de tip CYYF conf. desen E02
Schema elctrica monofilara TT.
Pozarea acestor cabluri se va face in teava metalica montata aparent pe
constructia terasei.

INSTALATII PENTRU ILUMINAT DE SECURITATE


Iluminatul de securitate al prezentului obiectiv trateaza:
Iluminatul de evacuare din cladire;
. Iluminatul de securitate de impotriva panicii
Iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire (subcap. 7.23.7/I7/2011) -
destinat sa asigure identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cilor de evacuare
din cladiri) se va realiza conform I7/ 2011 si SR 12294 pe toate traseele de evacuare si
anume se vor prevedea pentru marcarea cilor de evacuare deasupra tuturor usilor de
evacuare(distan maxim 15 m ntre lmpi) corpuri de iluminat tip luminobloc, conforme cu
prevederile HG 971-2006 i SR ISO 3864-1/2009.
Conform tabel 7.23.1/I7/2011: timp intrare in functiune - 5s, autonomie minim 1 ora.
Iluminatul de securitate de impotriva panicii (subcap. 7.23.9/I7/2011) este prevazut
la terasa pentru ca persoanele aflate inauntru sa poata identifica obstacolele de pe caile
de evacuare in cazul caderilor de tensiune. In acest sens s-a prevazut in tabloul electric TE
un circuit de iluminat special care va alimenta corpurile de iluminat impotriva panicii.
Aprinderea acestora este autmata in cazul caderilor de tensiune sau voita prin butoane de
panica b1 iar stingerea prin butoane de dezactivare panica b2.
Timpul de punere in functiune al corpului de iluminat la intreruperea tensiunii, conf.
tab. 7.23.1. din I7-2011, este de 5s iar timpul de functionare 1 ora.
Toate corpurile de iluminat ce constituie iluminatul de securitate de evacuare se vor
alimenta din circuitele de iluminat normal montate inaintea intrerupatoarelor.
Circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri de tip CYYF 3x1,5mm 2.
Pozarea acestor cabluri se va face in teava metalica montata aparent pe
constructia terasei.

PROTECTIA DE BAZA SI PROTECTIA LA DEFECT


Protectia contra tensiunilor accidentale de contact direct si indirect se realizeaza
conform STAS 12.604/4-89; STAS 12.604/5-90 si normativului I7-2011.
Rezistenta de dispersie corespunzatoare prizei de pamantare a instalatiei electrice
nu trebuie sa depaseasca valoarea de 4.
La priza de pamant pentru instalatiile electrice se va lega tabloul TT.
Toate elementele conducatoare de curent ale instalatiei electrice (parti active)
trebuie sa fie inaccesibile unei atingeri directe astfel:
- izolatia cablurilor si conductelor sa fie conform STAS 11388/3;
- carcasele aparatelor si tablourilor electrice sa fie conform STAS 5325;
Toate elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune
(carcase metalice, sustineri metalice, etc) dar care pot intra sub tensiune in mod accidental,
vor fi prevazute cu urmatoarele masuri de protectie la atingeri indirecte:
- legarea la nul de protectie conform STAS 12604/4,5
- legarea la pamant conform STAS 12604/4,5
Suprafetele accesibile ale instalatiei electrice (cutii, panouri, muchii, suprafete
rugoase, etc) trebuie sa nu produca raniri cu nici o parte a lor si sa nu deterioreze izolatia
electrica a cablurilor sau echipamentelor.

NOTA
Instalatiile electrice vor respecta, fara exceptie, Normativul I7-2011 pentru
proiectarea, executie si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, cap. 7.20. si
recomandarile SR HD 384.4.42 S1 si SR HD 384.4.482 S1.
Cablurile care vin in contact direct cu lemnul(sau orice material inflamabil) trebuie sa
fie cu intarziere la propagare a flacarii si obligatoriu din cupru.
Incarcarea cablurilor va fi de cel mult 85% din curentul maxim.
Tablourile electrice vor fi confectionate din materiale incombustibile sau cu intarziere
la propagare a flacarii cu satisfacerea probei cu fir incandescent la 960 grade Celsius si sa fie
nehigroscopice
Dozele de derivatie vor fi din metal sau materiale plastice care satisfac proba cu fir
incandescent la 960 grade Celsius.
Corpurile de iluminat montate direct pe lemn vor fi indice minim IP5x executate din
materiale cu intarziere la propagarea flacarii.
Tuburile, plintele, canalele de protectie si accesoriile lor trebuie sa fie metalice sau din
materiale plastice omologate pentru montaj in constructii din lemn cu sau fara halogeni.
Cablurile se fixeaza la maxim 10 cm de intrarea in doza sau aparate si la 50cm sau 1m
pentru montajul orizontal sau vertical.
Aceste prevederi sunt cele minimale iar in momentul executiei se vor respecta
obligatoriu toate reglementarile si normativele in vigoare, indiferent ca sunt stipulate sau nu
in prezenta documentatie.

NORME REGLEMENTARI
Soluiile tehnice la realizarea instalatiilor electrice pentru prezentul obiectiv sunt n
conformitate cu legislaia n vigoare i ndeplinesc cerinele eseniale de calitate stabilite de:
NP-I7-2011 Normativ privind proiectarea,executia si exploatarea instalaiilor
electrice aferente cladirilor
*** H.G. pentru aprobarea normelor metodologice i a
documentelor prevzute la art. 69 din Legea 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor
NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de
iluminat artificial din cldiri
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea i execuia reelelor de cabluri
electrice.
SR CEI 60364 4 Instalaii electrice n construcii. Mijloacele de protecie pentru
asigurarea securitii.
SR HD 60364-4-41 Instalaii electrice de joas tensiune. Partea 4-41: Msuri de
protecie pentru asigurarea securitii. Protecia mpotriva
ocurilor electrice.
SR CEI 60364 5 Instalaii electrice n construcii. Alegerea i montarea
echipamentelor electrice
SR HD 60364554 Instalaii electrice de joas tensiune. Partea 5-54: Alegerea i
/ montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la
CEI60364554 pmnt. Conductoare de protecie i conductoare de
echipotenializare
SR CEI 60364 7 Instalaii electrice n construcii. Reglementri pentru instalaii i
amplasamente speciale.
Legea nr.10/1995 . Legea privind calitatea n construcii (actualizat la 12.05.2007).
Legea 307/2006 Legea privind aprarea mpotriva incendiilor
*** Norme generale de aprare mpotriva incendiilor aprobate prin
ordinul M.A.I. 193/2007.
Legea 319/2006 Legea securitii i sntii n munc
*** STAS 7132 - 86; I13 - 2002; P118 - 99; C145 - 85; C139 - 8;
Prescriptii tehnice ISCIR C31;
Ordin 9/N/15 - 93 Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.
MLPAT
*** STAS 1478 / 1990, STAS 1795 / 1986,STAS 7132-86
I13-2002 , P 118-99
I9 -1994 Normativ de prevenirea incendiilor pe durata executrii
lucrrilor de construcii i instalaii aferente

INSTRUCTIUNI DE TEHNICA SECURITII MUNCII


Prezentele instructiuni de tehnica securitii muncii vor fi definitivate dup
completarea lor de ctre intreprinderea de construcii - montaj i benificiar de comun
acord la punerea in functiune a instalaiei. Lucrrile de montaj i exploatare a instalaiilor
prevzute in prezentul proiect se vor desfaura cu respectarea prevederilor din urmatoarele
norme:
-Legea nr.10/1995, legea calitatii in constructii;
-Legea Protectiei muncii Nr.90/96 republicata;
-Normativ PSI,MAI;
-PE 107/95 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor in cabluri electrice;
-IRE Ip -I0/1990 -Indrumar de proiectare si executie a instalatilor de legare la
pamint.
-I7/2011 - Normativ privind proiectarea,executia si exploatarea instalaiilor electrice
aferente cladirilor
-GP052/2000 Ghid pentru instalatii electrice cu tensiunea pina la 1000V
-Normativele de mai sus nu sunt limitative, fiind obligatorie respectarea tuturor
prescriptiilor i normelor de protecie a muncii in vigoare la data punerii in funciune sau la
exploatare pe masura apariiei acestora, dac sunt aplicabile instalaiilor proiectate. In
situaiile in care, pentru aceei prescripie exist prevederi diferite, se va aplica cea mai
severa.
Instalaia de legare la pamnt i la nul se va menine n permanen n stare perfect.
Este interzis cu desavarire restabilirea oricrui circuit de semnalizare sau protecie
prin suntarea contactelor.

MASURI PENTRU PROTECTIA LA FOC


Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor de
P.S.I..
In proximitatea tablourilor electrice se vor prevede, ca mijloace de prima interventie,
stingatoarele cu praf si bioxid de carbon.
In caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se actiona pentru stingerea
acestuia se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate.
La instalatiile electrice, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingatoare
cu praf si bioxid de carbon.
Mijloacele de prima interventie in caz de incendiu trebuie sa fie in perfecta stare de
utilizare in permanenta, amplasate in locuri vizibile, usor accesibile si ferite de inghet.
AMPLASARE ECHIPAMENTE
Tablourile electrice se amplaseaza conform planurilor anexate.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

MASURI COMUNE
Este obligatorie legarea la pamant a aparatelor ce se pot afla in mod accidental sub
tensiune.
La montajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei ce face
obiectul prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice
lucrarilor ce se executa.
Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru
aceste tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de validitate a
instructajului general.
Alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va face numai de la prize
cu contact de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de impamantare. Pentru
lucrul la inaltimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, schelete metalice
si centuri de siguranta. La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare vizuala.
Pe timpul executiei lucrarilor se vor aplica prevederile urmatoarelor normative:
- Legea 319/2006 Legea securitii i sntii n munc
- Ordin nr.665/10.09.1997 al MMPS privind "Norme specifice de protectie a
muncii pentru transportul si distributia energiei electrice", ed. 1997.
- STAS 12217 Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si
echipamentele electrice mobile. Prescriptii.
- STAS 12604 Protectia mpotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii
- STAS 2612 Protectia de separatie impotriva electrocutarii. Limite
admisibile.
Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici macar pe
timp limitat, inainte de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igienei muncii.
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele
de protectia muncii prevazute in normativele in vigoare.
Se vor monta dispozitive de protectie cu chei speciale la usile tablourilor electrice si
se prevad placute avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la
circuitele electrice.
MASURI SPECIALE
Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice
tuturor locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit, sau pentru care
normele existente nu dau prescriptii suficiente, care sa conduca la securitatea investitiei si a
personalului .

MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

MASURI COMUNE
Pentru prevenirea izbucnirii si dezvoltarii incendiilor in timpul executarii si
exploatarii echipamentelor si instalatiilor electrice se vor respecta prevederile din
normativele republicane si departamentale de prevenire si stingere a incendiilor.
Beneficiarul va lua masuri ca dotarile cu mijloace PSI si instalatiile de prevenire si
stingere a incendiilor sa fie in perfecta stare de functionare.
In cazul in care beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin
proiect nu sunt suficiente, vor cere odata cu observatiile ce trebuiesc facute la proiect sa se
introduca in proiect masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor pe care le
considera necesare.
Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de prevenire si
stingere a incendiilor, a instructajului si pregatirii personalului, potrivit atributiilor ce le
revin, o au cei ce conduc, organizeaza si controleaza productia.
MASURI SPECIALE
In cazul in care normativele si instructiunile departamentale nu cuprind prevederi
pentru unele locuri de munca, sau daca prevederile existente nu pot fi aplicate in conditiile
specifice, comisia tehnica PSI a beneficiarului va dispune sarcinile si masurile necesare
specifice, aplicarea lor se va face dupa ce au fost aprobate de conducerea societatii.
In mod expres, la executarea lucrarilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cere avizul
beneficiarului, intocmind permisul de lucru cu foc deschis.

SURSE DE POLUANTI, PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU SI


RECONSTRUCTIE ECOLOGICA

PROTECTIA CALITATII SOLULUI, SUBSOLULUI, APELOR SI A AERULUI


Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu contin surse de poluanti pentru
sol, subsol, ape si aer si nu contin surse de zgomot sau radiatii.
PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE I ACVATICE
Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu contin surse care sa influenteze
ecosistemele terestre sau acvatice.
PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES
PUBLIC
Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu infuenteaza asezarile umane si
alte obiective de interes public, aflate in imediata apropiere.
GOSPODARIREA DESEURILOR
In timpul executiei instalatiilor se vor colecta toate deseurile de materiale
reprezentand resturi de cabluri, mase plastice, ambalaje, etc. ce rezulta si vor fi depozitate
temporar pana la preluarea lor de societati comerciale specializate in valorificarea
deseurilor.
GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE
In instalatiile ce se vor executa nu se utilizeaza substante toxice sau periculoase.
LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
Datorita faptului ca nu exista surse de poluare a mediului, nu sunt necesare lucrari
de reconstructie ecologica si pentru monitorizarea mediului.

RECEPTIA SI ACCEPTAREA LUCRARILOR


In conformitate cu standardele in vigoare in Romania la punerea in functiune a
retelei se va aplica urmatoarea procedura :
- Se va verifica existenta buletinelor de verificare a prizelor de pamant si
conformitatea valorilor continute cu normativele in vigoare;
- Se va verifica continuitatea conductoarelor si conectarea corecta la
echipamente;
- Se va verifica legarea nulului de protectie si legarea la priza de pamant
(unde este cazul) a echipamentelor electrice;
- Se va verifica tensiunea de alimentare a echipamentelor sa fie
coresponzatoare cu cea inscrisa pe eticheta aparatajului sau a echipamentului electric;
- Se va verifica functionarea corecta a tuturor instalatiilor si echipamentelor
electrice.

INTOCMIT
ing. Dirva Toma - Electrician Autorizat ANRE IIIA - leg. 35178/2014

VIZAT
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCII DOLJ

Beneficiar: SC CRISTUS TRANS SRL prin PIRJOL Investitia: AMENAJARE TERASA ACOPERITA CONSTRUCTIE
SIMONA MARIA PROVIZORIE DIN LEMN CU DURATA DE AMPLASARE
6 ANI CU DESTINATIA DE SPATIU ALIMENTATIE
PUBLICA - INTRARE IN LEGALITATE, STR. N.
TITULESCU, NR.8A, CRAIOVA
Obiectiv: Instalatii electrice
Faza: D.T.A.C.

PROGRAMUL DE URMARIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR


SI FAZELE DETERMINANTE
INSTALATII ELECTRICE
In conformitate cu Legea 10/1995, Regulamentul privind controlul de stat al calitatii
constructiilor, aprobat prin HG 272/1994, Procedura privind controlul statului in fazele de executie
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T.
31/N/1955 si Normativele tehnice in vigoare, se stabileste prezentul program pentru controlul
lucrarilor de constructii
Nr. Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se Docume Daca reprezinta Nr. si data
crt. receptioneaza calitativ si pentru care se ntele ce faza determinanta intocmirii
intocmesc documente se vor si cine intocmeste actului
intocmi si semneaza actul incheiat
1 Masurare rezistenta de dispersie priza de BV E, B
pamint
2 Verificari si incercari tablouri electrice BV E, B
3 Montaj la pozitie echipamente electrice PV E, B
4 Verificare racordari cabluri forta si comanda PV E, B
5 Probe functionale PV E, B
6 Receptie la terminarea lucrarilor PV E, B, P

Nota: Termenele la care vor avea loc controale, verificare sau receptie conform fazelor continute
in prezentul program vor fi stabilite de beneficiar si executant si vor fi comunicate de executant cu
cel putin 10 zile inainte tuturor participantilor.
Executarea prizei de pamantare se va face numai de societati autorizate ANRE
Legenda:
P.V. - proces verbal
PVR proces verbal de receptie
BV buletin de verificare
F.D. - faza determinanta
E. executant
P. - proiectant
B. beneficiar

PROIECTANT BENEFICIAR EXECUTANT


ing. Dirva Toma
- Electrician Autorizat ANRE IIIA
- leg. 35178/2014

S-ar putea să vă placă și