Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA JUDEUL CONSTANA

PRIMRIA ADAMCLISI

Str. Traian, nr. 39, Adamclisi COD 907110


e-mail: primariaadamclisi@yahoo.com

DISPOZITIE
Privind stabilirea componenei comisiei de selecionare a documentelor din arhiva proprie a
Primriei Comunei Adamclisi

Burcea Anton Tudorel primarul comunei Adamclisi, Judetul Constanta;


Avnd n vedere:
- Prevederile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 16 / 1994 a Arhivelor Naionale;
- Procesul verbal nr. D 9472 / 01.10.2015 incheiat de catre Directia Publica Judeteana de Evidenta
a persoanelor Constanta si inregistrat la Primaria comunei Adamclisi cu nr. 19663 / 22.09.2015;
n temeiul art. 63 i a art. 68 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare;

DISPUN:
Art. 1: Se stabilete componena comisiei de selecionare a documentelor din arhiva proprie a
Primriei Comunei Adamclisi, inclusiv a cotoarelor de la carnetele de certificate de stare civila n
urmtoarea componen:

Preedinte: SERIF SIBEL secretar al comunei Adamclisi;


Secretar: Zamfir Marian referent;
Membru: Sarghi Cornelia inspector.
Art. 2: Comisia va inventaria i analiza unitile arhivistice existente, formulnd propunerile
necesare n vederea pstrrii sau distrugerii documentelor, dup caz.
Art. 3. La data intrarii in vigoare a acestei dispozitii isi inceteaza efectele Dispozitia primarului
comunei Adamclisi nr. 205 / 24.07.2015 privind stabilirea comisiei de selectionare a documentelor din
arhiva proprie a Primariei comunei Adamclisi.
Art. 4: Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre Prefecturii Judeului Constana pentru
control i verificarea legalitii i persoanelor interesate pentru ducerea la ndeplinire.

ADAMCLISI 31.03.2016
NR. 93
PRIMAR:

BURCEA ANTON TUDOREL Avizat conform art. 117


lit. a din Legea nr. 215/2001
SECRETAR:

SERIF SIBEL