Sunteți pe pagina 1din 22

Consiliul Superior al Magistraturii

Regulament
din 15/06/2006
Versiune actualizata la data de 16/07/2013

privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului Naional al Magistraturii

@Text actualizat la data de 18.06.2012. Actul include modificrile din urmtoarele acte:
- Hotrrea nr. 144/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 05/04/2007.
- Hotrrea nr. 475/2007 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 08/08/2007.
- Hotrrea nr. 538/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13/06/2008.
- Hotrrea nr. 869/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 12/06/2009.
- Hotrrea nr. 228/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 18/05/2011.
- Hotrrea nr. 381/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 21/06/2011.
- Hotrrea nr. 278/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 20/04/2012.
- Hotrrea nr. 513/2012 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 405 din 18/06/2012.
- Hotrrea nr. 546/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 19/06/2013.
- Hotrrea nr. 715/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 16/07/2013.

CAPITOLUL I
Concursul de admitere la Institutul Naional al Magistraturii

SECIUNEA 1
Dispoziii generale

Art. 1. - (1) Admiterea in magistratura si formarea profesionala iniiala in vederea ocuprii funciei de
judector sau de procuror se realizeaz prin Institutul Naional al Magistraturii.
(2) Admiterea la Institutul Naional al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparentei si
egalitii, exclusiv pe baza de concurs.
Art. 2. - Poate fi admisa la Institutul Naional al Magistraturii persoana care ndeplinete condiiile prevzute
la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judectorilor si procurorilor, republicata, cu
modificrile si completrile ulterioare.
___________
Art. 2. - a fost modificat prin punctul 1. din Hotrrea nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

Art. 3. - Cursanii Institutului Naional al Magistraturii au calitatea de auditori de justiie.

SECIUNEA a 2-a
Organizarea concursului

Art. 4. - (1) Concursul de admitere se organizeaz anual, la data si locul stabilite de Institutul Naional al
Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Data si locul in care se organizeaz concursul se stabilesc prin hotrre a Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului Naional al Magistraturii.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Hotrrea nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(21) Modul de desfurare a concursului de admitere, calendarul de desfurare, numrul de locuri scoase la
concurs, taxa de nscriere, tematica si bibliografia de concurs, precum si cererea de nscriere tipizata se stabilesc
prin hotrre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naional al Magistraturii sau a
Direciei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dup caz.
___________
Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 2. din Hotrrea nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(3) Datele prevzute la alin. (2) si (21) se publica in Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, pe pagina de
internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului Naional al Magistraturii, cu cel puin 60
de zile nainte de data stabilita pentru concurs.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 3. din Hotrrea nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(4) Data, locul, modul de desfurare a concursului de admitere, numrul de locuri scoase la concurs si taxa de
nscriere se aduc la cunotina si printr-un comunicat de presa care se publica in 3 cotidiene centrale.
(5) Cererile de nscriere tipizate, dup aprobarea de ctre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, se
nainteaz tribunalelor si parchetelor de pe lng acestea, odat cu tematica si bibliografia concursului.
(6) La nscriere candidaii primesc cererea tipizata, tematica si bibliografia stabilite pentru concurs.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 3. din Hotrrea nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(7) Cererile pentru nscrierea la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data publicrii datelor
prevzute la alin. (2) si (21) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului
Naional al Magistraturii, la tribunalele sau, dup caz, la parchetele de pe lng acestea, in ale cror
circumscripii domiciliaz candidaii.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 3. din Hotrrea nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(8) La cererea de nscriere se anexeaz urmtoarele acte:


a) certificatul de natere, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
b) actul de identitate, in copie certificata pentru conformitate de candidat;
c) diploma de licena sau adeverina provizorie, in copie legalizata;
___________
Litera c) a fost modificata prin punctul 1. din Hotrrea nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

d) chitana de plata a taxei de nscriere;


e) certificatul de cazier judiciar;
f) certificatul de cazier fiscal.
g) Abrogata prin punctul 2. din Hotrrea nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.
___________
Litera g) a fost introdusa prin punctul 1. din Hotrrea nr. 228/2011 ncepnd cu 18.05.2011.

h) Abrogata prin punctul 2. din Hotrrea nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.


___________
Litera h) a fost introdusa prin punctul 2. din Hotrrea nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 3. din Hotrrea nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(9) Cuantumul taxei de nscriere la concurs se stabilete prin hotrre a Consiliului Superior al Magistraturii,
in funcie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se pltete la casieria tribunalului sau,
dup caz, a parchetului la care se face nscrierea. Pentru ncasarea taxei se va utiliza chitanier separat de cel
folosit pentru activitatea curenta. Chitanele se ntocmesc in 3 exemplare, dintre care originalul si al doilea
exemplar se vor nmna candidatului. Sumele astfel obinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii
prin ordin de plata.
(10) Taxa de nscriere la concurs se restituie candidailor care au fost respini pentru nendeplinirea condiiilor
prevzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificrile si completrile
ulterioare, sau a condiiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevzute la art. 14 alin. (2)
lit. c) din aceeai lege, precum si candidailor retrai anterior afirii listelor finale cu rezultatele verificrii
ndeplinirii acestor condiii. Taxa se restituie si in cazul in care candidatul decedeaz mai nainte de susinerea
primei probe din cadrul primei etape a concursului ori in cazul altor situaii obiective de mpiedicare a
participrii la concurs, intervenite anterior afirii listelor finale cu rezultatele verificrii ndeplinirii condiiilor
menionate in teza anterioara. Cererea de restituire se depune la Direcia resurse umane si organizare din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii si se soluioneaz in termen de 30 de zile de la nregistrare de ctre
Direcia economica si administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
___________
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 1. din Hotrrea nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(11) Preedinii tribunalelor si, dup caz, prim-procurorii parchetelor de pe lng acestea vor preda dosarele
candidailor la comisia de admitere a concursului in cel mult 5 zile de la data expirrii termenului prevzut la
alin. (7).
Art. 5. - (1) Consiliul Superior al Magistraturii numete comisia de admitere a concursului, comisia de
elaborare a subiectelor si comisia de soluionare a contestaiilor.
(2) Nu vor fi numite in comisii persoanele care au soul sau soia, rude sau afini pana la gradul al patrulea
inclusiv in rndul candidailor. Toi membrii comisiilor vor completa declaraii pe propria rspundere in acest
sens. Aceeai persoana poate face parte dintr-o singura comisie.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 4. din Hotrrea nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(3) Daca incompatibilitatea prevzuta la alin. (2) se ivete ulterior desemnrii membrilor comisiilor, membrul
in cauza are obligaia sa comunice de ndat aceasta situaie preedintelui comisiei, in vederea nlocuirii sale.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

Art. 6. - (1) Comisia de admitere a concursului se constituie prin hotrre a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Direciei resurse umane si organizare si a Institutului Naional al Magistraturii, si
coordoneaz organizarea si desfurarea concursului.
(2) Comisia de admitere a concursului se compune din:
- preedinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct ori directorii
Direciei resurse umane si organizare, dup caz;
- vicepreedini: secretarul general adjunct, directorii Institutului Naional al Magistraturii si/sau directorii
Direciei resurse umane si organizare, dup caz;
- membri: directori, efi de serviciu, judectori si procurori detaai in cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii sau Institutului Naional al Magistraturii, personal de specialitate juridica asimilat judectorilor si
procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experi ai Institutului Naional al Magistraturii,
funcionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului
Naional al Magistraturii;
- reprezentanii instituiilor cu care Consiliul Superior al Magistraturii colaboreaz pentru organizarea si
desfurarea concursului.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

Art. 7. - (1) Comisia de admitere a concursului are in principal urmtoarele atribuii:


1. transmite cererea tipizata de nscriere, tematica si bibliografia de concurs ctre tribunale si parchetele de pe
lng acestea;
2. verifica ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d) din Legea nr. 303/2004,
republicata, cu modificrile si completrile ulterioare, precum si a condiiei privind lipsa antecedentelor penale
si a cazierului fiscal prevzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeai lege, centralizeaz dosarele candidailor,
ntocmete si afieaz lista candidailor care ndeplinesc condiiile de mai sus, afieaz lista finala a
candidailor;
___________
Punctul 2. a fost modificat prin punctul 4. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

3. controleaz si ndrum aciunile privind organizarea si desfurarea concursului, identificarea si, dup caz,
nchirierea spatiilor adecvate pentru susinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite,
asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfurrii concursului si a pazei necesare pentru pstrarea ordinii
publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna, dup caz,
pentru membrii comisiilor;
___________
Punctul 3. a fost modificat prin punctul 3. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

4. asigura paza subiectelor si a lucrrilor scrise, la sediul comisiei si in timpul transportului acestora;
5. asigura confecionarea tampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;
6. instruiete cu 24-48 de ore naintea datei concursului persoanele care asigura supravegherea in slile de
concurs, responsabili de sala si supraveghetori, numite prin hotrre a preedintelui comisiei de admitere;
7. preia de la preedintele comisiilor de elaborare a subiectelor si examinare, pe baza de delegaie nominala,
subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si de notare, in plicuri distincte, nchise si sigilate;
8. pstreaz in condiii de deplina sigurana subiectele si baremele de evaluare si notare;
9. coordoneaz multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, in funcie de numrul candidailor, sigilnd
apoi plicurile coninnd necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
10. distribuie candidailor subiectele multiplicate pentru probele scrise;
11. repartizeaz candidaii pe sli, pentru probele scrise, in ordine alfabetica, dispune afiarea listelor
respective cu cel puin 24 de ore nainte de fiecare proba pe paginile de internet ale Consiliului Superior al
Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii, precum si pe uile slilor in care se desfoar probele;
12. afieaz baremul de evaluare si notare la centrele de concurs dup ncheierea fiecrei probe scrise si
asigura publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului
Naional al Magistraturii.
___________
Punctul 12. a fost modificat prin punctul 2. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

13. organizeaz transportul lucrrilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si rspunde de
securitatea acestora;
___________
Punctul 13. a fost modificat prin punctul 4. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

14. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfoar probele scrise de concurs sa nu ptrund persoane
strine neautorizate de comisie sau neprevzute de prezentul regulament;
15. calculeaz mediile generale si ntocmete listele finale;
16. asigura respectarea procedurii de evaluare si notare;
161. efectueaz verificri privind ndeplinirea condiiei bunei reputaii prevzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificrile si completrile ulterioare, dup afiarea rezultatelor definitive
ale concursului;
___________
Punctul 161. a fost introdus prin punctul 5. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

17. analizeaz desfurarea si rezultatele concursului si prezint concluziile Consiliului Superior al


Magistraturii;
18. informeaz de ndat conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaie deosebita
a crei rezolvare nu este prevzuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situaie care impune
anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
19. asigura afiarea si publicarea simultana pe paginile de internet, de ctre Consiliul Superior al Magistraturii
si Institutul Naional al Magistraturii, a rezultatelor concursului si asigura transmiterea rezultatelor ctre
tribunale si parchetele de pe lng acestea;
20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificri in modul de organizare si desfurare
a concursului.
(2) Comisia de admitere a concursului exercita orice alte atribuii necesare bunei desfurri a concursului.
___________
Art. 7. a fost modificat prin punctul 5. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

Art. 8. - (1) Preedintele comisiei de admitere a concursului ia toate masurile necesare ducerii la ndeplinire a
atribuiilor prevzute la art. 7.
(2) In acest scop, preedintele comisiei de admitere a concursului stabilete fisa de atribuii pentru
vicepreedinii, membrii comisiei si pentru supraveghetori, precum si sarcinile ce revin tribunalelor si
parchetelor de pe lng acestea, in vederea bunei desfurri a concursului.
(3) Preedinii tribunalelor si prim-procurorii parchetelor de pe lng acestea rspund de ducerea la ndeplinire
a acestor sarcini, sub coordonarea preedintelui comisiei de admitere a concursului.
Art. 9. - (1) Elaborarea subiectelor de concurs si a baremelor de evaluare si notare se realizeaz de comisia de
elaborare a subiectelor, iar soluionarea contestaiilor la barem si a contestaiilor la punctaj, de comisia de
soluionare a contestaiilor. Evaluarea si notarea lucrrilor la probele scrise eliminatorii se realizeaz prin
procesare electronica.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotrre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la
propunerea Institutului Naional al Magistraturii, si sunt conduse de cate un preedinte. Preedintele comisiei de
elaborare a subiectelor vegheaz la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabilete timpul de concurs
si coordoneaz activitatea comisiei.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(3) Abrogat prin punctul 7. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.
(4) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe baza consimmntului scris, exprimat anterior.
(5) Membrii comisiilor vor fi numii de regula dintre persoanele care au fost nscrise in baza de date a
Institutului Naional al Magistraturii si a Consiliului Superior al Magistraturii si care au urmat cursurile
Institutului Naional al Magistraturii privind metodele si tehnicile de evaluare.
(6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor si de soluionare a contestaiilor vor semna contracte de
participare in comisii cu privire la modalitile de plata si respectarea atribuiilor ce le revin potrivit dispoziiilor
prezentului regulament.
(7) Declaraiile si contractele de participare in comisii vor fi centralizate de comisia de admitere a concursului
si se pstreaz alturi de celelalte documente de concurs.
(8) In comisiile prevzute la alin. (1) vor fi numii si membri supleani, care vor nlocui de drept, in ordinea
stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotrrea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri
ai comisiei care, din motive ntemeiate, nu i pot exercita atribuiile. nlocuirea se efectueaz de preedintele
comisiilor de concurs.
___________
Alineatul (8) a fost modificat prin punctul 8. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

Art. 10. - (1) Comisia de elaborare a subiectelor este compusa din: comisia de elaborare a subiectelor pentru
testul grila de verificare a raionamentului logic, comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de
verificare a cunotinelor juridice si comisia de examinare.
(2) Numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor va avea loc cu cel puin 30 de zile naintea datei de
desfurare a primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(3) Propunerile Consiliului tiinific al Institutului Naional al Magistraturii vor fi transmise cu cel puin 10
zile anterior termenului prevzut la alin. (2).
___________
Art. 10. a fost modificat prin punctul 6. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

Art. 11. - Comisiile de elaborare a subiectelor pentru testul grila de verificare a raionamentului logic si de
elaborare a subiectelor pentru testul-grila de verificare a cunotinelor juridice au in principal urmtoarele
atribuii:
1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea urmtoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii
si de Institutul Naional al Magistraturii;
b) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aib grad de complexitate corespunztor
coninutului tematicii si bibliografiei, pentru a putea fi tratate in timpul de lucru stabilit;
c) sa se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;
d) sa asigure o repartizare echilibrata a rspunsurilor corecte si a numrului de rspunsuri corecte intre
variantele de rspuns;
e) timpul necesar rezolvrii subiectelor sa nu depeasc timpul alocat desfurrii probei de concurs;
f) sa se asigure unitatea de evaluare la nivel naional;
g) subiectele nu pot conine probleme controversate in doctrina sau in practica;
2. predarea ctre comisia de admitere a concursului, cu cel puin 12 ore nainte de desfurarea probelor scrise
eliminatorii, a subiectelor si baremelor de evaluare si de notare, in plicuri sigilate.
___________
Art. 11. a fost modificat prin punctul 7. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

Art. 12. - Comisia de examinare are urmtoarele atribuii:


a) elaborarea criteriilor ce vor fi avute in vedere la aprecierea interviului si a punctajului orientativ de
evaluare;
a1) elaborarea subiectelor pe baza crora vor fi examinai candidaii;
___________
Litera a1) a fost introdusa prin punctul 8. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

b) intervievarea candidailor, in scopul identificrii aptitudinilor, motivaiilor si elementelor de etica specifice


profesiei.
Art. 13. - (1) Comisia de soluionare a contestaiilor se constituie prin hotrre a Consiliului Superior al
Magistraturii, la propunerea Institutului Naional al Magistraturii, fiind compusa din comisia de soluionare a
contestaiilor formulate mpotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a raionamentului logic si din
comisia de soluionare a contestaiilor formulate mpotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a
cunotinelor juridice.
(2) Fiecare dintre aceste comisii este alctuit din 4 membri care, in cazul comisiei de soluionare a
contestaiilor formulate mpotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunotinelor juridice, sunt
specializai pe cele 4 discipline de concurs.
(3) Numirea membrilor comisiei de soluionare a contestaiilor va avea loc odat cu numirea membrilor
comisiei de elaborare a subiectelor.
(4) Comisiile de soluionare a contestaiilor formulate mpotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a
raionamentului logic si, respectiv, mpotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunotinelor juridice
au urmtoarele atribuii:
a) soluionarea contestaiilor la barem la testul-grila de verificare a raionamentului logic, respectiv la testul-
grila de verificare a cunotinelor juridice, motivarea soluiei contestaiilor la barem si adoptarea baremului
definitiv;
b) soluionarea contestaiilor formulate mpotriva rezultatelor obinute la fiecare dintre cele doua teste-grila.
___________
Art. 13. a fost modificat prin punctul 9. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.
Art. 14. - (1) Verificarea ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) si d), precum si a
condiiei privind lipsa antecedentelor penale si a cazierului fiscal prevzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 303/2004, republicata, cu modificrile si completrile ulterioare, se realizeaz de comisia de admitere a
concursului.
(2) Rezultatele verificrii se afieaz la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lng acestea si se publica
simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii,
cel mai trziu cu 15 zile nainte de data susinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului.
(3) Candidaii respini in urma verificrii pot formula contestaii in termen de 48 de ore de la publicarea listei
pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(4) Contestaiile se depun la tribunale si parchetele de pe lng acestea si se nainteaz de ndat, prin fax,
comisiei de admitere a concursului.
(5) Contestaiile se soluioneaz prin hotrre definitiva de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Lista finala a candidailor se afieaz la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lng acestea si se publica
simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii.
___________
Art. 14. - a fost modificat prin punctul 6. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

SECIUNEA a 3-a
Desfurarea concursului

Art. 15. - (1) Examinarea candidailor se face in doua etape.


(2) Prima etapa este eliminatorie si consta in susinerea urmtoarelor probe scrise eliminatorii:
1. un test-grila de verificare a cunotinelor juridice, susinut la urmtoarele discipline:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal;
2. un test-grila de verificare a raionamentului logic.
(3) La testul-grila de verificare a raionamentului logic participa numai candidaii declarai admii la testul-
grila de verificare a cunotinelor juridice.
(4) Nota obinuta la prima etapa este suma notelor obinute la probele prevzute la alin. (2), calculata in raport
cu urmtoarea pondere: testul-grila de verificare a cunotinelor juridice - 70%, testul-grila de verificare a
raionamentului logic - 30%. Sunt declarai admii in etapa a II-a candidaii admii la fiecare dintre cele doua
probe, in ordinea descresctoare a notei obinute la prima etapa, in limita dublului numrului de locuri scoase la
concurs, atunci cnd acesta este mai mare de 100, respectiv in limita triplului numrului de locuri scoase la
concurs, atunci cnd acesta este mai mic sau egal cu 100.
(5) Numrul candidailor admii in etapa a II-a se suplimenteaz in cazul mediilor egale cu cea a ultimului
candidat admis.
(6) A doua etapa consta in susinerea unui interviu.
___________
Art. 15. - a fost modificat prin punctul 7. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

Art. 16. - (1) Testul-grila de verificare a cunotinelor juridice cuprinde 100 de ntrebri, cate 25 pentru
fiecare dintre disciplinele de concurs menionate la art. 15 alin. (2) pct. 1.
(2) La testul-grila de verificare a cunotinelor juridice fiecare rspuns corect primete 1 punct, care are ca
echivalent 10 sutimi in sistemul de notare de la 1 la 10.
(3) Timpul necesar pentru formularea rspunsurilor la ntrebrile din testul-grila de verificare a cunotinelor
juridice este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru aceasta proba si nu poate depi 4 ore,
socotite din momentul in care s-a ncheiat distribuirea testelor ctre toi candidaii.
(4) Lucrrile se noteaz cu Admis sau Respins, in funcie de punctajul obinut de candidat. Sunt declarai
admii la aceasta proba candidaii care au obinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7.
___________
Art. 16. - a fost modificat prin punctul 8. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

Art. 17. - (1) Accesul candidailor in slile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora
stabilita de comisia de admitere, cel mai trziu pana la momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de
concurs.
(2) Se interzice candidailor sa dein asupra lor pe timpul desfurrii probei orice surse de informare care ar
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare. nclcarea acestor
dispoziii constituie frauda si atrage eliminarea din concurs.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(3) In vederea elaborrii lucrrilor scrise candidaii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare
neagra.
(4) Candidaii se aaz in ordine alfabetica, conform listelor afiate. Fiecare candidat primete o teza de
concurs tipizata, cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii, coninnd testul-grila, pe care i scrie cu
majuscule numele si prenumele si completeaz cite celelalte date. Coltul tezei de concurs va fi lipit si stampilat
la momentul predrii lucrrii, numai dup ce persoanele care supravegheaz in sala au verificat identitatea
candidailor si completarea corecta a tuturor datelor prevzute si dup ce responsabilii de sala au semnat in
interiorul poriunii care urmeaz a fi sigilata.
(5) Din momentul deschiderii plicului in care se afla tezele de concurs niciun candidat nu mai poate intra in
sala si niciun candidat nu poate prsi sala dect daca preda lucrarea scrisa si semneaz de predarea acesteia.
Candidaii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susine proba
respectiva.
(6) Pe toata durata desfurrii probei este interzisa prsirea slii de concurs de ctre candidai. In cazuri
excepionale, daca un candidat solicita prsirea temporara a slii, el trebuie sa fie nsoit de una dintre
persoanele care supravegheaz, pana la napoierea in sala de concurs.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 14. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(7) Niciun membru al comisiei de admitere a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica in
exterior coninutul subiectelor de concurs pana la ncheierea probei scrise.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 14. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

Art. 18. - (1) Pe parcursul desfurrii probei membrii comisiei de admitere a concursului si supraveghetorii
de sli nu pot da candidailor indicaii referitoare la rezolvarea testului si nu pot aduce modificri acestuia si
baremului de evaluare si notare. Orice nelmurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a
subiectelor.
(2) In cazul in care unii candidai doresc s i transcrie lucrarea, fr s depeasc timpul stabilit, primesc
alte teste tipizate. Acest lucru este consemnat de ctre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a
lucrrilor scrise. Colile folosite iniial se anuleaz pe loc de ctre supraveghetori, menionndu-se pe ele
"Anulat", se semneaz de 2 supraveghetori si se pstreaz in condiiile stabilite pentru lucrrile scrise.
(3) Fiecare candidat primete attea teste tipizate cate ii sunt necesare.
(4) La expirarea timpului acordat, candidaii predau lucrrile sub semntura in faza in care se afla, fiind
interzisa depirea timpului stabilit potrivit art. 16 alin. (3). Ultimii 3 candidai rmn in sala pana la predarea
ultimei lucrri.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 9. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.
(5) Toi candidaii semneaz, la momentul predrii lucrrilor, in procesele-verbale de predare-primire a
acestora.
(6) Preedintele comisiei de admitere a concursului preia lucrrile sub semntura de la supraveghetori.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 15. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(7) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. Se considera frauda si nscrierea numelui candidatului pe
teza de concurs in afara rubricii care se sigileaz si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea
lucrrii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaz intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar
lucrarea se anuleaz cu meniunea "Frauda". Procesul-verbal se comunica comisiei de admitere si candidatului
respectiv.
(71) Sanciunea prevzuta la alin. (7) se aplica si pentru depirea timpului de concurs, stabilit potrivit art. 16
alin. (3).
___________
Alineatul (71) a fost introdus prin punctul 16. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(8) Pentru fiecare sala de concurs se ntocmete un proces-verbal.


Art. 19. - (1) Baremul de evaluare si notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de
verificare a cunotinelor juridice se afieaz la centrele de concurs dup ncheierea probei si se publica
simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii.
In termen de 24 de ore de la afiarea baremului la centrele de concurs, candidaii pot face contestaii la acesta,
care se depun la Institutul Naional al Magistraturii. Contestaiile la barem se soluioneaz de comisia de
soluionare a contestaiilor formulate mpotriva rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunotinelor
juridice, in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluia se motiveaz in termen de 3 zile
de la expirarea termenului pentru soluionarea contestaiilor. Baremul stabilit in urma soluionrii contestaiilor
se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al
Magistraturii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 10. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

(2) In situaia in care, in urma soluionrii contestaiilor la barem, se anuleaz una sau mai multe ntrebri din
testul-grila, punctajul corespunztor ntrebrilor anulate se acorda tuturor candidailor.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 5. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(3) In ipoteza in care, in urma soluionrii contestaiilor la barem, se apreciaz ca rspunsul corect la una
dintre ntrebri este altul dect cel indicat in barem, se corecteaz baremul si se va acorda punctajul
corespunztor ntrebrii respective numai candidailor care au indicat rspunsul corect stabilit prin baremul
definitiv.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(31) In situaia in care, in urma soluionrii contestaiilor la barem, se apreciaz ca rspunsul indicat ca fiind
corect in baremul iniial nu este singurul rspuns corect, punctajul corespunztor ntrebrii respective se acorda
pentru oricare dintre variantele de rspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 6. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(32) In cazul in care concursul de admitere la Institutul Naional al Magistraturii se desfoar in acelai timp
cu concursul de admitere in magistratura si exista ntrebri identice, admiterea unei contestaii la vreuna dintre
aceste ntrebri la concursul de admitere in magistratura produce efecte si in privina concursului de admitere la
Institutul Naional al Magistraturii, in condiiile alin. (2)-(31).
___________
Alineatul (32) a fost introdus prin punctul 3. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(4) In cazul admiterii contestaiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor pentru testul-grila de
verificare a cunotinelor juridice care sunt rspunztori pentru aceasta situaie suporta consecinele, care pot
consta fie in reducerea drepturilor bneti cuvenite pentru activitatea prestata in cadrul comisiei, fie in
interdicia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioada de pana la 3 ani.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 10. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

(5) Masurile prevzute la alin. (4) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii in urma unei analize a
cauzelor care au determinat aceasta situaie.
___________
Art. 19. a fost modificat prin punctul 14. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

Art. 20. - Rezultatele probei prevzute la art. 16 se afieaz la sediul Institutului Naional al Magistraturii si la
sediile tribunalelor si parchetelor de pe lng acestea si se publica pe paginile de internet ale Institutului
Naional al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii.
___________
Art. 20. a fost modificat prin punctul 18. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

Art. 21. - (1) Candidaii pot contesta punctajul obinut la proba prevzuta la art. 16. Contestaia se depune,
prin fax, la Institutul Naional al Magistraturii, in termen de 3 zile de la data publicrii rezultatelor pe paginile
de internet ale Institutului Naional al Magistraturii si Consiliului Superior al Magistraturii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 19. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(2) In vederea soluionrii contestaiilor, coltul lucrrii se va sigila din nou.


(3) Contestaiile se soluioneaz de ctre comisia de soluionare a contestaiilor formulate mpotriva
rezultatelor de la testul-grila de verificare a cunotinelor juridice, in termen de 3 zile de la expirarea termenului
prevzut la alin. (1).
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

(4) Nota acordata de comisia menionata la alin. (3) este definitiva si nu poate fi mai mica dect nota
contestata.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 19. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

Art. 22. - (1) Testul-grila de verificare a raionamentului logic din cadrul primei etape a concursului cuprinde
100 de ntrebri la care se puncteaz rspunsurile si 20 de ntrebri supuse pretestrii in condiii de concurs.
ntrebrile suplimentare sunt prestabilite, nu sunt evideniate ca fiind supuse pretestrii, iar rspunsurile la
aceste ntrebri nu se puncteaz. Baremul publicat nu include rspunsurile la ntrebrile suplimentare.
(2) Pentru ntrebrile al cror rspuns se puncteaz, fiecare rspuns corect valoreaz 0,1 puncte.
(3) Dispoziiile art. 16 alin. (3) si ale art. 17-21 se aplica in mod corespunztor.
(4) Lucrrile se noteaz cu Admis sau Respins, in funcie de punctajul obinut de candidat. Pentru a fi
declarat admis la aceasta proba, candidatul trebuie sa rspund corect la minimum 30 de ntrebri din cele 100
de ntrebri ale cror rspunsuri se puncteaz.
___________
Art. 22. - a fost modificat prin punctul 12. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

Art. 23. - (1) Candidaii susin un interviu in fata comisiei de examinare din care fac parte un psiholog, un
judector, un procuror, un cadru didactic universitar selectat, de regula, din rndul celor ce au gradul didactic de
profesor universitar si un pedagog, desemnai de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului
Naional al Magistraturii. Numrul comisiilor de interviu se stabilete in funcie de numrul candidailor
declarai admii dup prima etapa eliminatorie. Membrii care vor activa in comisii se stabilesc, pe fiecare
categorie, in ordinea aprobata de Consiliul Superior al Magistraturii, prin hotrrea de numire a comisiilor de
concurs. In situaia in care activeaz mai multe comisii, componenta nominala a fiecreia dintre ele va fi
stabilita prin tragere la sorti, in ziua desfurrii probei. Membrii comisiilor neactivate dobndesc calitatea de
membru supleant, in ordinea stabilita de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotrrea de numire a
comisiilor, dispoziiile art. 9 alin. (8) aplicndu-se in mod corespunztor.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(11) Interviul consta in:


a) elaborarea in scris a unei analize cu privire la subiectul extras de ctre candidat si susinerea orala a
acestuia;
b) analiza orala a unei spete cu elemente de etica specifice profesiei.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 22. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(12) Analiza prevzuta la alin. (11) lit. a) se preda comisiei de examinare dup susinerea orala a acesteia si va
fi avuta in vedere pentru aprecierea interviului.
___________
Alineatul (12) a fost introdus prin punctul 22. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(13) Metodologia privind organizarea si desfurarea interviului, elaborata de Institutul Naional al


Magistraturii, se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional
al Magistraturii, odat cu anunul privind organizarea concursului.
___________
Alineatul (13) a fost introdus prin punctul 22. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(14) Se interzice candidailor sa dein asupra lor pe timpul desfurrii probei orice surse de informare care ar
putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloace de comunicare ori mijloace de
transmitere de date. nclcarea acestor dispoziii constituie frauda.
___________
Alineatul (14) a fost introdus prin punctul 5. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(15) Se considera frauda si depirea neautorizata a timpului stabilit prin Metodologia privind organizarea si
desfurarea interviului pentru elaborarea analizei prevzute la alin. (11) lit. a).
___________
Alineatul (15) a fost introdus prin punctul 5. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(16) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs. In aceste cazuri faptele si masurile luate se consemneaz
intr-un proces-verbal care se comunica comisiei de admitere a concursului si candidatului respectiv.
___________
Alineatul (16) a fost introdus prin punctul 5. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(2) Aprecierea interviului se face, in baza grilei de evaluare elaborate de comisia de examinare, cu note de la 1
la 10, cu doua zecimale. Nota 1 se acorda atunci cnd punctajul obinut de candidat este mai mic sau egal cu
aceasta nota.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 23. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(3) Nota obinuta la aceasta proba reprezint media aritmetica a notelor acordate de membrii comisiei de
examinare. Nota astfel acordata este definitiva.
(31) Sunt declarai admii la aceasta proba candidaii care au obinut nota minima 7.
___________
Alineatul (31) a fost introdus prin punctul 24. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(4) Rezultatele de la proba constnd in interviul candidailor se afieaz la sediul Institutului Naional al
Magistraturii, la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lng acestea si se publica pe paginile de internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii.
___________
Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 17. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

Art. 24. - (1) Cu cel puin 24 de ore nainte de desfurarea interviului, comisia de admitere a concursului
ntocmete lista alfabetica a candidailor, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte grupele de candidai, si
dispune publicarea listelor candidailor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si
Institutului Naional al Magistraturii.
(2) Accesul candidailor in sala de concurs este permis pe baza unui act de identitate, in ordinea afiata,
respectndu-se ora prevzuta pentru fiecare grupa.
(3) nregistrarea probelor orale este obligatorie, cel puin prin mijloacele tehnice audio.
(4) nregistrrile se pstreaz timp de un an, dup care se distrug.
Art. 25. - Nota obinuta la concurs este suma notelor obinute in cele doua etape, calculata in raport cu
urmtoarea pondere: nota de la prima etapa 75%, interviul 25%.
___________
Art. 25. a fost modificat prin punctul 25. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

Art. 26. - (1) Lista cuprinznd rezultatele definitive ale concursului se publica simultan pe paginile de internet
ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii si se transmite in vederea
afirii la sediile tribunalelor si parchetelor de pe lng acestea.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 13. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

(2) Clasificarea candidailor urmeaz a se face in ordinea descresctoare a notelor obinute la concurs.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 26. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(3) Departajarea candidailor cu note egale se face in ordinea descresctoare a notelor obinute la cele 3 probe
de concurs, in succesiunea susinerii acestora. Cnd notele obinute de candidai la toate cele 3 probe de concurs
sunt identice, departajarea se face in funcie de vechimea in specialitate juridica, de deinerea titlului tiinific
de doctor in drept, a calitii de doctorand in drept, de activitatea publicistica de specialitate.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 6. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

Art. 27. - (1) Dup afiarea rezultatelor definitive ale concursului, candidaii admii dup cele doua etape ale
concursului vor fi verificai sub aspectul ndeplinirii condiiei bunei reputaii prevzute la art. 14 alin. (2) lit. c)
din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificrile si completrile ulterioare, si vor fi programai pentru a se
prezenta la vizita medicala si la testarea psihologica.
(2) Testarea psihologica consta in susinerea unui test scris si a unui interviu in fata unui psiholog desemnat de
Consiliul Superior al Magistraturii din rndul specialitilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii,
naltei Curi de Casaie si Justiie, curilor de apel, precum si din tabelul psihologilor acreditai de Colegiul
Psihologilor din Romnia. Rezultatele testrii psihologice sunt concretizate intr-un raport, care cuprinde profilul
psihologic al fiecrui candidat, precum si calificativul Admis sau Respins.
(3) In funcie de numrul candidailor, acetia vor putea fi repartizai pe grupe dup criteriul alfabetic, urmnd
ca fiecare grupa sa susin testarea psihologica in fata cate unui psiholog.
(4) In vederea publicrii rezultatelor testrii psihologice, fiecrui candidat ii va fi atribuit un cod alctuit dintr-
o litera si 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunotina prin publicarea pe paginile de internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii.
(5) Candidaii nemulumii de calificativul acordat pot formula, in termen de 48 de ore de la publicarea
rezultatelor, contestaii, care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Contestaiile se soluioneaz de comisia de reexaminare psihologica, formata din 3 psihologi, alii dect
cei care au examinat candidaii iniial. Reexaminarea psihologica se realizeaz prin reevaluarea testului scris,
aplicarea unui nou test scris si susinerea unui nou interviu.
(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologica este definitiv si se publica in condiiile alin.
(4).
___________
Art. 27. - a fost modificat prin punctul 14. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

Art. 271. - (1) Verificrile privind ndeplinirea condiiei bunei reputaii se vor face cu respectarea dispoziiilor
Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulaie a acestor date, cu modificrile si completrile ulterioare.
(2) In vederea verificrii ndeplinirii condiiei bunei reputaii, candidaii au obligaia de a depune la
tribunalele, respectiv la parchetele de pe lng tribunalele in a cror circumscripie domiciliaz, in termen de 10
zile de la data publicrii rezultatelor definitive ale concursului, urmtoarele documente:
- curriculum vitae care sa cuprind datele de identificare, datele de stare civila, datele cu privire la studiile
absolvite si locurile de munca anterioare;
- caracterizarea de la ultimul loc de munca sau, dup caz, caracterizarea de la unitatea de nvmnt absolvita,
pentru candidaii care nu au fost anterior ncadrai in munca, care sa cuprind inclusiv meniuni privind
existenta ori inexistenta unor eventuale sanciuni disciplinare sau administrative;
___________
Linia a fost modificata prin punctul 7. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

- adeverine eliberate de primarii si/sau, dup caz, de administraiile financiare de la domiciliile avute in
ultimii 3 ani anterior datei susinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care sa rezulte, daca
este cazul, natura si tipul contraveniilor comise si sanciunile contravenionale aplicate in aceasta perioada;
- declaraia pe propria rspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 3 ani anterior datei sustinerii
primei probe din cadrul primei etape a concursului;
- orice alte nscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea ndeplinirii condiiei bunei reputaii.
(3) La expirarea termenului prevzut la alin. (2), tribunalele, respectiv parchetele de pe lng tribunalele in a
cror circumscripie domiciliaz candidaii centralizeaz documentele depuse in vederea verificrii ndeplinirii
condiiei bunei reputaii si le transmit de ndat comisiei de admitere a concursului.
(4) In vederea verificrii ndeplinirii condiiei bunei reputaii, comisia de admitere a concursului solicita
Inspectoratului General al Politiei Romane comunicarea datelor rezultate din evidenta operativa a organelor
judiciare cu privire la candidai, Direciei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii date privind o eventuala eliminare a candidatului, in ultimii 5 ani anterior datei susinerii primei
probe din cadrul primei etape a concursului, din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al
Magistraturii si poate solicita, in msura in care considera necesar, relaii si de la alte instituii.
(5) Comisia de admitere a concursului verifica documentele prevzute la alin. (2) si (4) si, atunci cnd este
cazul, sesizrile primite cu privire la candidai. In cazul persoanelor care au mai ndeplinit anterior funcia de
judector sau procuror, vor constitui obiect al verificrii privind buna reputaie si datele cuprinse in dosarul
profesional al acestora.
(6) Rezultatele verificrii se consemneaz in cuprinsul raportului referitor la ndeplinirea condiiilor de
admitere la Institutul Naional al Magistraturii, care se nainteaz Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotrte cu privire la ndeplinirea condiiilor prevzute la art.
27 alin. (1) si valideaz rezultatele concursului. Candidaii inapi pentru exercitarea funciei din punct de vedere
medical sau psihologic, precum si cei care nu se bucura de o buna reputaie sunt declarai respini.
(8) Pentru stabilirea condiiei bunei reputaii sunt analizate faptele pentru care candidailor li s-au aplicat
sanciuni contravenionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din
Codul penal, sanciuni disciplinare in alte profesii in ultimii 3 ani anterior datei susinerii primei probe din
cadrul primei etape a concursului, faptele pentru care candidailor li s-au aplicat sanciuni de drept penal,
precum si faptele pentru care candidaii au fost eliminai din concursurile de admitere organizate de Consiliul
Superior al Magistraturii, in ultimii 5 ani anterior datei susinerii primei probe din cadrul primei etape a
concursului.
(9) La verificarea condiiei bunei reputaii sunt avute in vedere urmtoarele criterii: tipul si mprejurrile de
svrire a faptei, forma de vinovie, tipul de sanciune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetrii
disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza,
precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanciunii disciplinare, contravenionale, administrative
sau de la rmnerea definitiva a condamnrii.
___________
Art. 271. - a fost introdus prin punctul 15. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

Art. 272. - Abrogat prin punctul 8. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.
___________
Art. 272. - a fost introdus prin punctul 15. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

Art. 273. - Lista definitiva a candidailor declarai admii la Institutul Naional al Magistraturii se comunica
pentru afiare la sediul Institutului Naional al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si la
sediile tribunalelor si parchetelor de pe lng acestea si se publica pe paginile de internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii.
___________
Art. 273. - a fost introdus prin punctul 15. din Hotrre nr. 513/2012 ncepnd cu 18.06.2012.

Art. 28. - (1) Candidaii care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) si art. 23 alin.
(31), dar care nu au fost declarai admii in limita locurilor scoase la concurs, pot ocupa, in ordinea
descresctoare a notei obinute la concurs, stabilita conform art. 25, posturile vacante de personal de specialitate
juridica asimilat judectorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului
Naional al Magistraturii, menionate in lista prevzuta la alin. (4), dup promovarea probei constnd in
verificarea cunotinelor de limba strina, reglementata de Regulamentul Institutului Naional al Magistraturii,
aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificrile si completrile
ulterioare, si de Regulamentul de organizare si funcionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin
Hotrrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, cu modificrile si completrile ulterioare.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 28. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(2) Dispoziiile art. 26 alin. (3) se aplica in mod corespunztor.


(3) Rezultatele concursului pot fi valorificate in termen de un an de la data finalizrii concursului, posturile de
personal asimilat magistrailor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului Naional al
Magistraturii care se vacanteaz ulterior validrii concursului putnd fi ocupate de candidaii care ndeplinesc
condiiile prevzute la art. 16 alin. (4), art. 22 alin. (4) si art. 23 alin. (31) si care nu au ocupat posturi conform
alin. (1). Dispoziiile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunztor.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 28. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(4) Lista posturilor vacante de personal de specialitate juridica asimilat magistrailor din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii si Institutului Naional al Magistraturii se publica odat cu anunul referitor la
concursul de admitere la Institutul Naional al Magistraturii.
Art. 281. - (1) Lucrrile de concurs ale candidailor declarai admii, inclusiv analiza prevzuta la art. 23 alin.
(11) lit. a), se pstreaz, in original, la dosarele profesionale ale acestora.
(2) Restul lucrrilor scrise, precum si toate celelalte documente privind desfurarea concursului se arhiveaz
si se pstreaz in arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direciei resurse umane si organizare.
Lucrrile scrise anulate pentru frauda se arhiveaz si se pstreaz separat.
(3) Originalele documentelor in privina crora prezentul regulament dispune ca se nainteaz Direciei resurse
umane si organizare prin fax se transmit de ctre tribunale sau parchetele de pe lng acestea, prin grija
preedinilor tribunalelor si a prim-procurorilor parchetelor de pe lng acestea, dup caz, in cel mai scurt timp,
si se arhiveaz la mapele de concurs.
___________
Art. 281. - a fost introdus prin punctul 29. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

SECIUNEA a 4-a
Dispoziii speciale privind testarea psihologica

Art. 29. Abrogat prin punctul 5. din Hotrre nr. 228/2011 ncepnd cu 18.05.2011.
(11) Abrogat prin punctul 5. din Hotrre nr. 228/2011 ncepnd cu 18.05.2011.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 11. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(2) Abrogat prin punctul 5. din Hotrre nr. 228/2011 ncepnd cu 18.05.2011.
(3) Abrogat prin punctul 5. din Hotrre nr. 228/2011 ncepnd cu 18.05.2011.
(4) Abrogat prin punctul 5. din Hotrre nr. 228/2011 ncepnd cu 18.05.2011.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 12. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(5) Abrogat prin punctul 5. din Hotrre nr. 228/2011 ncepnd cu 18.05.2011.
___________
Art. 29. a fost modificat prin punctul 20. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

CAPITOLUL II
Examenul de absolvire a Institutului Naional al Magistraturii

Art. 30. - (1) Dup ncheierea cursurilor in cadrul Institutului Naional al Magistraturii, auditorii de justiie
susin un examen de absolvire, constnd in probe teoretice si practice, cu subiecte distincte pentru judectori si
procurori, prin care se verifica nsuirea cunotinelor necesare exercitrii funciei de judector sau de procuror.
(2) Disciplinele la care auditorii de justiie sunt evaluai pe parcursul anului si modalitile de evaluare,
precum si disciplinele la care susin examen de absolvire si data examenului se propun de Consiliul tiinific al
Institutului Naional al Magistraturii si se aproba prin Hotrre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii,
odat cu aprobarea programului de formare iniiala. Calendarul de desfurare, tematica si bibliografia
examenului se propun de Consiliul tiinific al Institutului Naional al Magistraturii si se aproba prin Hotrre a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puin 60 de zile nainte de data examenului de absolvire.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 13. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.
___________
Art. 30. a fost modificat prin punctul 1. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 301. - (1) Consiliul tiinific al Institutului Naional al Magistraturii numete comisia de organizare a
examenului. Consiliul Superior al Magistraturii numete comisia de elaborare a subiectelor, comisia de
corectare si comisia de soluionare a contestaiilor.
(2) Dispoziiile art. 5 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunztor.
___________
Art. 301. a fost introdus prin punctul 2. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 302. - (1) Comisia de organizare a examenului se constituie prin Hotrre a Consiliului tiinific al
Institutului Naional al Magistraturii, la propunerea directorului Institutului.
(2) Comisia de organizare a examenului coordoneaz organizarea si desfurarea examenului si se compune
din:
- preedinte: directorul adjunct al Institutului Naional al Magistraturii, responsabil cu formarea profesionala
iniiala;
- vicepreedinte: seful Departamentului de formare profesionala iniiala al Institutului Naional al
Magistraturii;
- membri: experi, funcionari publici si personal contractual din cadrul Institutului.
___________
Art. 302. a fost introdus prin punctul 2. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 303. - (1) Comisia de organizare a examenului are, in principal, urmtoarele atribuii:
1. verifica ndeplinirea de ctre candidai a condiiilor legale de participare la examen, ntocmete si afieaz
lista candidailor care ndeplinesc si a celor care nu ndeplinesc aceste condiii;
2. controleaz si ndruma aciunile privind organizarea si desfurarea examenului, identificarea si, dup caz,
nchirierea spatiilor adecvate pentru susinerea probelor de examen si procurarea necesarului de rechizite,
asigurarea pazei necesare pentru pstrarea ordinii la centrele de examen, asigurarea cheltuielilor de transport,
cazare si diurna, dup caz, pentru membrii comisiilor;
___________
Punctul 2. a fost modificat prin punctul 9. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

3. asigura paza subiectelor si a lucrrilor scrise, la sediul comisiei, si ia masuri pentru pstrarea ordinii publice
la centrul de desfurare a examenului;
4. instruiete, cu 24 de ore naintea datei examenului, persoanele care asigura supravegherea in slile de
examen - responsabili de sala si supraveghetori;
5. preia, de la oricare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, subiectele si baremele de evaluare si
notare, in plicuri distincte, nchise si sigilate;
___________
Punctul 5. a fost modificat prin punctul 9. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

6. pstreaz in deplina sigurana subiectele si baremele de evaluare si notare;


7. coordoneaz multiplicarea subiectelor, in funcie de numrul candidailor, sigilnd apoi plicurile care conin
necesarul de subiecte pentru fiecare sala;
8. distribuie candidailor subiectele multiplicate;
9. repartizeaz candidaii pe sli, in ordine alfabetica, dispune afiarea listelor respective cu cel puin 24 de
ore nainte de fiecare proba, pe uile slilor in care se desfoar probele si ia masuri pentru publicarea acestor
liste pe pagina de internet a Institutului Naional al Magistraturii in acelai termen;
10. afieaz baremul de evaluare si notare la centrul de examen dup ncheierea fiecrei probe si asigura
publicarea acestuia pe pagina de internet a Institutului Naional al Magistraturii.
___________
Punctul 10. a fost modificat prin punctul 9. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

11. ia masuri pentru ca in spatiile in care se desfoar probele de examen sa nu ptrund persoane strine
neautorizate de comisie sau neprevzute de prezentul regulament;
12. informeaz de ndat conducerea Institutului Naional al Magistraturii cu privire la orice situaie deosebita
a crei rezolvare nu este prevzuta in prezentul regulament, precum si cu privire la orice situaie care impune
anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;
13. calculeaz mediile generale si ntocmete listele cu rezultatele examenului;
14. asigura afiarea la sediul Institutului Naional al Magistraturii si publicarea pe pagina de internet a
Institutului a rezultatelor examenului.
(2) Comisia de organizare a examenului exercita orice alte atribuii necesare bunei desfurri a examenului.
___________
Art. 303. a fost introdus prin punctul 2. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 304. - (1) Preedintele comisiei de organizare a examenului ia masurile necesare ducerii la ndeplinire a
atribuiilor prevzute la art. 303.
(2) In acest scop, preedintele comisiei de organizare a examenului stabilete atribuiile pentru vicepreedinte
si membrii comisiei.
___________
Art. 304. a fost introdus prin punctul 2. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 305. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de soluionare a contestaiilor se numesc
prin Hotrre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului tiinific al Institutului
Naional al Magistraturii, distinct pentru judectori, respectiv pentru procurori.
(2) Fiecare comisie pentru judectori este alctuita din 2 judectori si un formator al Institutului Naional al
Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se susine
examenul, sau, dup caz, un tutore de practica.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 14. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(3) Fiecare comisie pentru procurori este alctuita din 2 procurori si un formator al Institutului Naional al
Magistraturii, selectat dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care se susine
examenul, sau, dup caz, un tutore de practica.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 14. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(4) In componenta comisiilor se numesc si membri supleani, care ii vor nlocui de drept, in ordinea stabilita
de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotrrea de numire a comisiilor de examen, pe acei membri ai
comisiei care, din motive ntemeiate, nu i pot exercita atribuiile. nlocuirea se efectueaz de preedintele
comisiilor de examen.
___________
Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 30. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.
___________
Art. 305. a fost introdus prin punctul 2. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 306. - (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de soluionare a contestaiilor au un


preedinte comun, pentru judectori, respectiv pentru procurori, membru al comisiei de elaborare a subiectelor.
Preedintele vegheaz la respectarea regulilor enumerate la art. 307 pct. 1 si coordoneaz activitatea celorlalte
comisii. Preedintele instruiete corectorii, nu poate corecta lucrri si nu poate soluiona contestaii.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 15. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(2) Aceeai persoana, cu excepia preedintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de o comisie.
(3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimmntului scris, exprimat anterior.
(4) Membrii comisiilor sunt numii, de regula, dintre persoanele care au fost nscrise in baza de date a
Institutului Naional al Magistraturii si au urmat cursurile acestuia privind metodele si tehnicile de evaluare.
(5) Numirea membrilor comisiilor se face cu cel puin 14 zile nainte de data desfurrii examenului.
(6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de soluionare
a contestaiilor, prin care se stabilesc atribuiile ce le revin si modalitile de plata, se ncheie intre acetia si un
reprezentant al Institutului Naional al Magistraturii, potrivit dispoziiilor prezentului regulament.
(7) Declaraiile si contractele de participare in comisii se centralizeaz de comisia de organizare a examenului
si se pstreaz alturi de celelalte documente de examen.
___________
Art. 306. a fost introdus prin punctul 2. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 307. - Comisia de elaborare a subiectelor are, in principal, urmtoarele atribuii:


1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea urmtoarelor reguli:
a) sa fie in concordanta cu tematica si bibliografia publicate de Institutul Naional al Magistraturii;
b) sa evidenieze operaiile gndirii - analiza, sinteza, generalizare - in trsturi ale procesului de gndire, cum
ar fi: flexibilitatea, dimensiunea critica;
c) sa fie formulate astfel nct tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibiliti de analiza, de sinteza si de
generalizare din partea candidailor;
d) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aib grad de complexitate corespunztor
coninutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate in timpul stabilit;
e) sa se evite repetarea subiectelor de la examenele anterioare;
f) timpul necesar rezolvrii subiectelor sa nu depeasc timpul alocat pentru desfurarea probei de examen;
g) sa indice pentru fiecare subiect att punctajul prevzut in barem, cat si timpul recomandat pentru rezolvare;
h) sa se evite, pe cat posibil, subiectele ce conin probleme controversate in doctrina si in practica sau, in
cazul unor astfel de situaii, sa se puncteze toate soluiile a cror corectitudine poate fi argumentata logic si
coerent din punct de vedere legal;
i) sa se pun accent in notarea lucrrilor pe motivarea soluiei alese de candidat; in barem pot sa fie punctate
modaliti alternative de motivare a soluiei alese de candidat;
2. elaborarea a cate 3 variante de subiecte pentru fiecare materie, a baremelor de evaluare si notare si a
ghidurilor de corectare;
3. predarea ctre comisia de organizare a examenului, cu cel puin 12 ore nainte de desfurarea probei, a
subiectelor si baremelor de evaluare si notare pe discipline de examen, in plicuri distincte, nchise si sigilate;
4. predarea ctre comisia de corectare, cel trziu la momentul nceperii corectrii lucrrilor, a ghidurilor de
corectare.
___________
Art. 307. a fost introdus prin punctul 2. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 308. - (1) Pe durata desfurrii probelor este permisa consultarea legislaiei indicate in bibliografie, cu
excepia celei comentate si adnotate.
(2) Timpul necesar pentru rezolvarea subiectelor pentru fiecare proba de examen este cel stabilit de comisia de
elaborare a subiectelor si nu poate depi 4 ore, socotite din momentul in care s-a ncheiat distribuirea
subiectelor ctre toi candidaii.
(3) Accesul candidailor in slile de examen este permis pe baza unui act de identitate, pana la ora stabilita de
comisia de organizare a examenului, cel mai trziu pana la momentul deschiderii plicurilor in care se afla
subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sala de examen.
(4) In vederea elaborrii lucrrilor scrise candidaii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare
neagra.
(5) Candidaii se aaz in ordine alfabetica, conform listelor afiate. Fiecare candidat primete o teza de
examen tipizata, cu stampila Institutului Naional al Magistraturii, pe care i scrie cu majuscule numele si
prenumele si completeaz cite celelalte date. Coltul tezei de examen va fi lipit la momentul predrii lucrrii,
numai dup ce persoanele care supravegheaz in sala au verificat identitatea candidailor si completarea corecta
a tuturor datelor prevzute si dup ce responsabilii de sala au semnat in interiorul poriunii care urmeaz a fi
sigilata.
(6) Din momentul deschiderii plicurilor in care se afla subiectele de examen multiplicate pentru fiecare sala de
examen niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate prsi sala dect daca preda
lucrarea scrisa si semneaz de predarea acesteia. Candidaii care nu se afla in sala in momentul deschiderii
plicului pierd dreptul de a mai susine proba respectiva.
(7) Pe toata durata desfurrii probei este interzisa prsirea slii de examen de ctre candidai. In cazuri
excepionale, daca un candidat solicita prsirea temporara a slii, el trebuie sa fie nsoit de una dintre
persoanele care supravegheaz, pana la napoierea in sala de examen.
(8) Pe parcursul desfurrii probei membrii comisiei de organizare a examenului si supraveghetorii de sli nu
pot da candidailor indicaii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificri acestora si baremului
de evaluare si notare. Orice nelmurire legata de subiecte se discuta direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(9) In cazul in care unii candidai doresc sa i transcrie lucrarea, fr sa depeasc timpul stabilit, primesc
alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de ctre supraveghetori in procesul-verbal de predare-primire a
lucrrilor scrise. Tezele folosite iniial se anuleaz pe loc de ctre supraveghetori, menionndu-se pe ele
Anulat, se semneaz de supraveghetor si se pstreaz in condiiile stabilite pentru lucrrile scrise.
(10) Fiecare candidat primete attea teze tipizate cate ii sunt necesare.
(11) La expirarea timpului acordat, candidaii predau lucrrile sub semntura in faza in care se afla, fiind
interzisa depirea timpului stabilit potrivit alin. (2). Ultimii 3 candidai rmn in sala pana la predarea ultimei
lucrri.
(12) Toi candidaii semneaz, la momentul predrii lucrrilor, in procesele-verbale de predare-primire a
acestora.
(13) Preedintele ori vicepreedintele comisiei de organizare a examenului preia lucrrile sub semntura de la
supraveghetori.
(14) Se interzice candidailor sa dein asupra lor pe timpul desfurrii probei orice mijloace de comunicare,
precum si orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu excepia celor
prevzute la alin. (1). nclcarea acestor dispoziii constituie frauda si atrage eliminarea din examen.
(15) Frauda dovedita atrage eliminarea din examen. Se considera frauda si nscrierea numelui candidatului pe
teza de examen in afara rubricii care se sigileaz si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea
lucrrii. In aceste cazuri responsabilul de sala consemneaz intr-un proces-verbal faptele si masurile luate, iar
lucrarea se anuleaz cu meniunea Frauda. Procesul-verbal se comunica comisiei de organizare a examenului
si candidatului respectiv.
(16) Sanciunea prevzuta la alin. (15) se aplica si pentru depirea timpului de examen, stabilit potrivit alin.
(2).
(17) Pentru fiecare sala de examen se ntocmete un proces-verbal.
___________
Art. 308. - a fost modificat prin punctul 10. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

Art. 309. - (1) Comisia de corectare evalueaz si noteaz lucrrile conform baremelor definitive de evaluare si
notare si ghidurilor de corectare.
(2) Baremele de evaluare si notare se afieaz la centrul de examen, dup ncheierea probelor scrise.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 31. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(3) In termen de 24 de ore de la afiare, candidaii pot face contestaii la barem, care se soluioneaz de
comisia de corectare in cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluia se motiveaz in
termen de 3 zile de la stabilirea baremului definitiv.
___________
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 16. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(4) Baremul stabilit in urma soluionrii contestaiilor se publica pe pagina de internet a Institutului Naional
al Magistraturii.
(5) Corectarea lucrrilor se face separat de ctre 2 membri ai comisiei de corectare, pentru fiecare dintre
disciplinele de examen.
(6) Lucrrile scrise se noteaz pentru fiecare dintre disciplinele de examen cu note de la 0 la 10, cu doua
zecimale.
___________
Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 31. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.

(7) Notarea pe baza baremului se nregistreaz in borderoul de notare, separat de ctre fiecare corector, semnat
de ctre acetia pe fiecare pagina. Nota finala la fiecare disciplina o reprezint media celor doua note acordate,
calculata cu doua zecimale. Daca intre notele acordate diferena este mai mare de un punct, nota finala va fi
stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori si un arbitru desemnat dintre ceilali corectori de ctre
preedintele comisiilor, prin tragere la sorti. Nota data la reevaluare se consemneaz intr-un borderou de notare
distinct, sub semntura celor 3 membri ai comisiei, si se trece pe lucrare, in rubrica speciala a foii de examen, cu
cerneala neagra, sub semntura, de ctre comisia de organizare a examenului. Nota 1 se acorda atunci cnd
punctajul obinut de candidat, ca medie sau in urma reevalurii, este mai mic sau egal cu aceasta nota.
___________
Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 11. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.
(8) Nota finala este media cu doua zecimale a notelor obinute la fiecare dintre disciplinele de examen.
(9) Rezultatele examenului de absolvire se nscriu intr-un tabel care se afieaz la sediul Institutului Naional
al Magistraturii si se publica pe pagina de internet a Institutului.
(10) Rezultatele pot fi contestate in termen de 48 de ore de la afiare.
(11) Comisia de soluionare a contestaiilor reevalueaz lucrrile ale caror note iniiale au fost contestate si
acorda note conform baremelor de evaluare si notare si ghidurilor de corectare.
(12) Fiecare lucrare a crei nota iniiala a fost contestata se recorecteaz de ctre 2 membri ai comisiei de
soluionare a contestaiilor. In cazul in care se constata o diferen mai mare de un punct intre notele celor 2
corectori si cel puin una dintre note este de minimum 5 sau daca diferena dintre media stabilita de comisia de
corectare si de comisia de contestaii este mai mare de 1,5 puncte, in favoarea candidatului, nota finala va fi
stabilita de o comisie formata din cei 2 corectori, membri ai comisiei de contestaii, si un arbitru desemnat
dintre ceilali corectori prin tragere la sorti de ctre preedintele comisiilor.
___________
Alineatul (12) a fost modificat prin punctul 16. din Hotrre nr. 869/2009 ncepnd cu 12.06.2009.

(13) Nota acordata in urma soluionrii contestaiei este definitiva si nu poate fi mai mica dect nota
contestata.
___________
Alineatul (13) a fost modificat prin punctul 11. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(14) Rezultatele finale ale examenului se afieaz, la sediul Institutului Naional al Magistraturii si se publica
pe pagina de internet a Institutului.
(15) Pentru absolvirea Institutului Naional al Magistraturii candidatul trebuie sa obin media generala de
minimum 7 si cel puin nota 5 la fiecare dintre materiile de examen.
(16) Absolvenilor Institutului Naional al Magistraturii li se elibereaz un atestat, care certifica absolvirea
Institutului, promoia si media generala obinut.
___________
Art. 309. a fost introdus prin punctul 2. din Hotrre nr. 144/2007 ncepnd cu 05.04.2007.

Art. 3010. - (1) Anterior numirii lor ca judectori sau procurori stagiari, absolvenii Institutului Naional al
Magistraturii sunt verificai sub aspectul ndeplinirii cerinei de avea o buna reputaie, in conformitate cu art. 12
din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificrile si completrile ulterioare.
(2) In termen de 10 zile de la susinerea ultimei probe a examenului de absolvire a Institutului Naional al
Magistraturii, auditorii de justiie depun la Institutul Naional al Magistraturii urmtoarele documente:
- adeverine eliberate de primarii si/sau, dup caz, de administraiile financiare de la domiciliile avute in
ultimii 2 ani din care sa rezulte, daca este cazul, natura si tipul contraveniilor comise si sanciunile
contravenionale aplicate;
- certificatul de cazier judiciar;
- declaraia pe propria rspundere privind precizarea domiciliului avut in ultimii 2 ani;
- orice alte nscrisuri pe care le considera relevante pentru verificarea ndeplinirii cerinei de buna reputaie.
(3) In vederea verificrii ndeplinirii cerinei bunei reputaii, Institutul Naional al Magistraturii solicita
Direciei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuala
eliminare, pe parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului Naional al Magistraturii, din concursurile de
admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al Magistraturii si poate solicita, in msura in care
considera necesar, relaii de la alte instituii.
(4) Institutul Naional al Magistraturii verifica documentele prevzute la alin. (2) si (3). Constituie obiect al
verificrii privind buna reputaie si datele cuprinse in dosarul profesional al auditorilor, ntocmit pe durata
urmrii cursurilor in cadrul Institutului Naional al Magistraturii, inclusiv eventualele sanciuni disciplinare
aplicate in aceasta perioada, soluiile privind sesizrile primite cu privire la absolveni, precum si orice alte date
relevante.
(5) Rezultatele verificrilor prevzute la alin. (4) se consemneaz in cuprinsul unui raport unic cu privire la
toi absolvenii, in care se prezint distinct situaia acelor candidai despre care se contureaz indicii ca nu s-ar
bucura de o buna reputaie. Pe baza acestui raport, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotrte cu
privire la ndeplinirea cerinei privind buna reputaie. Prevederile art. 271 alin. (1) se aplica in mod
corespunztor.
(6) Absolvenii Institutului Naional al Magistraturii care nu se bucura de o buna reputaie nu pot fi numii ca
judectori sau procurori stagiari.
(7) Pentru stabilirea cerinei bunei reputaii sunt analizate faptele pentru care absolvenilor li s-au aplicat
sanciuni contravenionale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din
Codul penal, sanciuni disciplinare pe durata urmrii cursurilor in cadrul Institutului Naional al Magistraturii,
faptele pentru care acestora li s-au aplicat sanciuni de drept penal, precum si faptele pentru care candidaii au
fost eliminai din concursurile de admitere in magistratura organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pe
parcursul celor 2 ani de formare in cadrul Institutului Naional al Magistraturii.
(8) La verificarea cerinei bunei reputaii sunt avute in vedere urmtoarele criterii: tipul si mprejurrile de
svrire a faptei, forma de vinovie, tipul de sanciune aplicata, conduita adoptata in timpul cercetrii
disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei in cauza,
precum si perioada de timp care a trecut de la aplicarea sanciunii disciplinare, contravenionale, administrative
sau de la rmnerea definitiva a condamnrii.
(9) Absolvenii Institutului Naional al Magistraturii care nu au fost numii judectori sau procurori stagiari
pentru nendeplinirea cerinei de buna reputaie sunt obligai sa restituie bursa de auditor de justiie si
cheltuielile de colarizare.
___________
Art. 3010. - a fost introdus prin punctul 1. din Hotrre nr. 715/2013 ncepnd cu 16.07.2013.

Art. 31. - (1) In cazul in care un auditor de justiie nu promoveaz examenul de absolvire in prima sesiune,
acesta are dreptul sa participe la urmtoarea sesiune, organizata pentru urmtoarea promoie de auditori.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Hotrre nr. 715/2013 ncepnd cu 16.07.2013.

(11) In cazul prevzut la alin. (1), precum si in cazul in care auditorul de justiie nu a susinut examenul de
absolvire in prima sesiune, acesta nu beneficiaz de bursa si de alte drepturi ale auditorilor pana la promovarea
examenului.
___________
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 12. din Hotrre nr. 546/2013 ncepnd cu 19.06.2013.

(2) Absenta nejustificata sau nepromovarea examenului la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi
numit judector sau procuror. Persoana aflata in aceasta situaie este obligata sa restituie bursa si cheltuielile de
colarizare.
Art. 32. - (1) Absolvenii Institutului Naional al Magistraturii care se bucura de buna reputaie sunt numii de
ctre Consiliul Superior al Magistraturii in funciile de judectori sau procurori stagiari, dup caz, in funcie de
opiunea exprimata si cu respectarea art. 19 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificrile si
completrile ulterioare, pe baza mediei generale, calculata cu 3 zecimale, care reprezint media aritmetica a
rezultatelor finale ale fiecrui an de studiu si ale examenului de absolvire a Institutului. La egalitate de medii au
prioritate candidaii care au obinut nota finala mai mare la examenul de absolvire.
(2) In cazul in care exista o imposibilitate obiectiva de a asigura numrul de posturi de judectori sau
procurori stagiari, corespunztor numrului de posturi pentru care au formulat opiuni, auditorii de justiie vor fi
numii in alta funcie dect cea pentru care au optat dup primul an de cursuri in cadrul Institutului Naional al
Magistraturii.
___________
Art. 32. - a fost modificat prin punctul 3. din Hotrre nr. 715/2013 ncepnd cu 16.07.2013.

Art. 321. - Lucrrile de examen ale auditorilor de justiie care au promovat examenul de absolvire se
pstreaz, in original, la mapele profesionale ale acestora.
___________
Art. 321. - a fost introdus prin punctul 32. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.
CAPITOLUL III
Dispoziii finale

Art. 33. - Termenele prevzute de prezentul regulament se calculeaz potrivit dispoziiilor art. 101 din Codul
de procedura civila.
Art. 34. - (1) Pentru cazurile in care prezentul regulament stipuleaz ca un document urmeaz sa fie afiat la
sediile instanelor sau ale parchetelor, anunul se va afia de ndat la ua de intrare a instanei sau parchetului,
iar procesul-verbal de afiare va fi naintat de ndat comisiei de admitere.
___________
Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 21. din Hotrre nr. 538/2008 ncepnd cu 13.06.2008.

(2) Preedinii tribunalelor sau, dup caz, prim-procurorii parchetelor de pe lng acestea transmit
documentele primului grefier ori grefierului nsrcinat cu activitatea de registratura, pentru a fi afiate, indicnd
perioada pentru care vor fi afiate. In momentul afirii, precum si al retragerii documentului grefierul va nota
ora si data afirii sau retragerii pe document, nsoite de semntura sa. Grefierul transmite de ndat
documentul retras preedintelui tribunalului sau conductorului parchetului.
Art. 35. Abrogat prin punctul 33. din Hotrre nr. 278/2012 ncepnd cu 20.04.2012.