Sunteți pe pagina 1din 43

ABECEDARUL

MUZICII
I
SOLFEGIU
CLASA A VI.

1
TEMA 1. TABELUL INTERVALELOR N CADRUL
UNEI OCTAVE.
Tabelul intervalelor n cadrul unei octave. Intervalele
stabile i instabile n mod. Rezolvarea modal a
intervalelor. Septacordurile de sensibil. Modurile major
i minor i varietile lor. Moduri alternative, eterojene,
diatonice. Msurile simple i compuse binare, ternare i
mixte( 2/4; 3/8;3/4; 4/4; 6/8; 7/16;8/8,) Rezolvarea
cvartelor perfecte i mrite, a trisonului VII i a
rsturnrilor lor.
Distana dintre dou sunete se numete interval. Intervalul, al
crui sunete se scriu sau se cnt pe rnd( unul dup altul) se
numete interval melodic.Intervalul al crui sunete se cnt
sau se scriu mpreun( simultan) se numete interval
armonic. Snt opt denumiri de intervale simple n cadrul unei
octave. Denumirea intervalelor provine de la numrul
treptelor cuprinse ntre baza i vrf, iar calitatea intervalelor-
de la numrul tonurilor i a semitonurilor.
a) Baza i vrful intervalului.

Denumirea n-trepte int,mari int, mici int, perfecte int, mrite int, micora
prima 1 - - 0 tonuri tonuri -

secunda 2 1ton 1/2ton - 11/2ton 0ton.


tera 3 2ton 11/2tonuri - 21/2ton 1ton
cvarta 4 - - 21/2ton 3ton 2ton
cvinta 5 - - 31/2ton 4ton 3ton
sexta 6 41/2ton 4ton - 5 ton 31/2ton
septima 7 51/2ton 5ton - 6ton 41/2ton
octava 8 - - 6ton 61/2ton 51/2ton

2
b) Notai mrimea calitativ i cantitativ a intervalelor
urmtoare:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

1. Scrii gama La major natural, armonic, melodic,


mixsolidic, cvartele perfecte i rezolvaile.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3
2.Transpunei melodia urmtoare cu o secund mrit mai
sus:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3.Cntai la pian gama La major natural, armonic, melodic


mixolidic, cvartele perfecte i urmtoarele acorduri.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T D6 T S6 D7 T D6/4 T6 S S6 T6/4 D7 T S6 T6/4 S D6 T S6/4 T

4.Intonai gama La major natural, armonic, melodic, dublu


armonic i mixolidic, ascendent i descendent.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4
5. Intonai secvenele diatonice.
A dur
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

6.Intonai urmtoarele trepte:


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

I VIII V VI II VII I IV VI III I V VII I II III IV VI V I

7. Intonai n tonalitatea La major natural i armonic


cvartele perfecte i trisonul treptei VII; VII6; VII6/4 de jos n
sus i de sus n jos cu vocea i rezolvai-le

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

8. Intonai n tonalitatea La major natural i armonic


cvartele perfecte ( simultan un sunet cu vocea i altul la pian),
trisonurile treptei VII; VII6; VII6/4(simultan un sunet cu
vocea i dou la pian) i urmtoarele acorduri.

5
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T D6 T D6/4 T6 S S6 T 6/4 D7 T T6 D6/4 T S6/4 T

9.Dictarea muzical.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

10. Facei analiza auditiv a intervalelor disonante.


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

6
TEMA 2. INTERVALE STABILE I INSTABILE N
MOD.
Gama fa #minor i treptele ei. Modul doric. Moduri
alternative eterogene, diatonice. Msurile simple i
compuse, binare, ternare i mixte. Rezolvarea cvartelor
perfecte i a trisonului treptei VII; VII6;VII6/4.

Intervalele care snt formate din dou sunete stabile(din


sunetele trisonului de tonic) se numesc intervale stabile.
Intervalele formate din dou sunete instabile sau dinr-un sunet
stabil i altul instabil se numesc intervale instabile.
a)Intervalele stabile n tonalitatea Do major.Sunetele
trisonului de tonic.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

1p 3M 5p 8p 3m 6m 8p 4p 6M 8P

b)Intervalele consonante instabile n tonalitatea Do major.


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3m 5p 6M 8p 3M 6M 8p 4p 6m 4p 6M 4p 4p 3m 5p 5p

c)Intervalele disonante(mari i mici) n tonalitatea Do major


armonic.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

7
1.Scriei gama fa diez minor natural, armonic, melodic,
doric, cvartele perfecte i urmtoarele acorduri:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

nsemnai intervalele armonice din melodia urmtoare.


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

8
2.Cntai la pian gama fa # minor natural, armonic,
melodic, doric cvartele perfecte i urmtoarele acorduri.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

t s6/4 t D6 t D7 t D6/4 t6 s s6 t6/4 D t6 D6/4 t s6/4 t

3 Intonai gama fa # minor natural, armonic, melodic,


dublu armonic i doric, ascendent i descendent.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Intonai secvenele diatonice.


fis moll
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

9
5. Intonai urmtoarele trepte
fis moll
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

I VI VII I IV III V IV III VII I III V II VII V VI VII III II I

6. Intonai n tonalitatea fa# minor(natural i armonic)


cvartele perfecte, i trisonul treptelor VII; VII6; VII6/4 de jos
n sus i de sus n jos cu vocea i rezolvaile.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

7.Intonai n tonalitatea fa# minor natural i armonic


cvartele perfecte (simultan un sunet cu vocea i altul la pian)
i trisonul treptei VII; VII6; VII6/4 ( simultan un sunet cu
vocea i dou la pian) i urmtoarele acorduri:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

t s6/4 t D6 t D6/4 t6 s s6 t6/4 D7 t s6 D t D6 t s6/4 t

8. Dictarea muzical.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

10
TEMA 3 . REZOLVAREA MODAL A
INTERVALELOR.
Gama Mi bemol major i treptele ei. Modul mixolidic.
Moduri alternative eterojene, diatonice.Msurile simple i
compuse, binare, ternare i mixte. Rezolvarea cvartelor mrite
i a trisonului treptei II; II6; II6/4.

Intervalele snt de mai multe feluri: stabile, instabile,


consonante i disonante. Intervalele formate din treptele
stabile ale modului( I, III, V) se numesc intervale stabile.
Intervalele formate din dou sunete instabile sau unul stabil,
se numesc intervale instabile. Toate intervalele stabile snt
consonante. Intervalele instabile snt consonante i disonante.
Secundele, septimele, i toate intervalele mrite i micorate
snt disonante.

a) Intervalele stabile n tonalitatea Do major


( sunetele trisonului de tonic)
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

1p 3M 5p 8p 3m 6m 8p 4p 6M 8p

b) Intervalele consonante instabile n Do major.


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3m 5p 6M 8p 3M 6M 8p 4p 6m 4p 6M 4p 3m 5p 5p

11
c) Intervalele disonante n tonalitatea la minor.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2M 7m 2M 7m 2M 7m 2m 7M 2M 7m 2m 7m 2m 7M
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2mr 7m 4mr 5m 4m 5mr 4mr 5m

1. Scriei gama Mi bemol major natural, armonic,


melodic, mixsolidic, cvinta mrit i cvarta micorat i
rezolvai-le.

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

12
2.Cntai la pian gama Mi bemol major natural, armonic,
melodic, mixsolidic, cvinta mrit i cvarta micorat i
urmtoarele acorduri:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T D6/4 T6 S S6 T6/4 D D7 T D6 T S6/4 T7

3Intonai gama Mi bemol major natural, armonic,


melodic, dublu armonic i mixsolidic ascendent i
descendent.

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

13
4. Cntai secvenele diatonice.
Es dur
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5 Intonai urmtoarele trepte


Es dur
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

I VIII III VI V VII IV II V VI VII I II VI IV VI


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

VII I VII VI V VII I

6. Intonai n tonalitatea Mi bemol major natural, armonic,


cvartele i trisonul treptei II; II6; II6/4; de jos n sus i de sus
n jos cu vocea i rezolvaile.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

14
7.Intonai n tonalitatea Mi bemol major natural i armonic
cvartele mrite(simultan un sunet cu vocea i altul la pian) i
trisonul treptei a II; II6; II6/4;(simultan un sunet cu vocea i
dou la pian) i urmtoarele acorduri.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T D6 T D6/4 T6 S S6 T6/4 D D7 T D6 T D6/4


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

T6 S T6 D6/4 T S6/4 T7

8 Scrii dictarea muzical.


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

9. Facei analiza auditiv i rezolvai intervale.

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

15
TEMA 4. SEPTACORDURILE DE SENSIBIL.

Gama do minor i treptele ei.Modul frigic. Moduri alternative


eterogene, diatonice. Msurile simple i compuse, binare,
ternare, i mixte. Rezolvarea cvartelor mrite i a trisonului
treptei II; II6; II6/4.

Septacordul de sensibil i rezolvarea lui.


Septacordul care se construiete pe treapta a VII-a a modului
se numete septacord mic de sensibil. Denumirea
septacordului de sensibil provine de la septima i trison.
a) Septacordul care se construietepe treapta a VII-a a
modului major naturalse numete- septacord mic de
sensibil sau mic micorat de sensibil( septima mic i
trisonul micorat).
b) Septacordul care se construiete pe treapta a VII-a a
modului major i minor armonic se numete septacord
micorat de sensibil( trison i septima micorat)
c) Septacord mic de sensibil n tonalitatea Do major
natural:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

VII7- - VII
d) Intervalele componente ale septacordului mic de
sensibil n tonalitatea Do major natural:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

3m 3m 3M 3m 3m 3M 7m

16
e) Septacordul micorat de sensibil n tonalitatea Do
major
f) i la minor armonic:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

f) Intervalele componente ale septacordului micorat de


sensibil n tonalitatea Do major i la minor.
Do major armonic la minor armonic
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3m 3m 3m 3m 3m 3m 7m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 7m

g) Exemplu de melodie cu folosirea septacordului mic de


sensibil .
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

h) Rezolvarea septacordului mic i micorat de sensibil n


tonalitile Do major i la minor . Septacordul de sensibil i
rsturnrile lui se rezolv n tonic cu tera dublat.
Do major la minor
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

VII 7 T VII 7 t

17
1. Constatai modul melodiei urmtoare i nsemnai
intervalele i acorduri:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Nota: n modul minor septacordul de sensibil se folosete


mai rar.
2. Scriei gama do minor natural, armonic, melodic,
frigic, cvartele mrite, septacordul de sensibil i
rsturnrile lui i rezolvaii-le.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

3 Cntai la pian do minor natural armonic, melodic,


frigic, cvartele mrite, DVII7, i urmtoarele acorduri.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

t s6/4 t D6 DVII7 t D6/4 t6 s s6 t6/4 DVII4/3 D2 t6 D6/4 t s6/4 t

18
4 Intonai gama do minor natural, armonic, melodic,
dublu-armonic, frigic, ascendent i descendent pe
motivul de mai jos.

5. Cntai secvenele diatonice.


moll
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

6. Intonai urmtoarele trepte:


moll
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

VIII I IV VII VI III IV V II VI VII I VI II III VII V III II I

7. Intonai n tonalitatea do minor natural i armonic


cvartele mrite i trisonul treptelor II; II6; II6/4; de jos n
sus i de sus n jos cu vocea i rezolvai-le.

19
8.Intonai n tonalitatea do minor natural i armonic
cvartele mrite(simultan un sunet cu vocea i dou la pian)
i urmtoarele acorduri:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

t s6/4 t DVII7 D6 t D6/4 t6 s s6 D7 t s6/4 t

9 Scrim dictarea muzical:


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

10. Facei analiza auditiv a septacordurilor de sensibil.


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

20
TEMA 5. TABELUL TONALITILOR MAJORE
I MINORE PARALELE CU DIEZI.
GAMA MI MAJOR I VARIETILE EI.

Modurile major i minor i varietile lor. Moduri


alternative omogene i eterogene, diatonice i cromatice.
Msurile simple i compuse binare, ternare i mixte(2/4;
3/8; 3/4; 4/4; 6/8; 7/16; 8/8) . Rezolvarea intervalelor i a
acordurilor. Melodii pentru solfegiere.Rezolvarea cvartei
micorate, a trisonului de S; S6; S6/4. DVII7, i alte
acorduri.
a) Poziia modului pe portativ se numete tonalitate.
Natural Armonic Melodic
Do major-la minor VI VI VII
1# Sol major-mi minor VI VI VII
2#Re major-si minor VI VI VII

3#La major-fa#minor VI VI VII

4#Mi major-do#minor VI VI VII


5 Si major-sol#minor VI VI VII
6Fa#major-re#minor VI VI VII
7Do#major-la#minor VI VI VII

21
Natural Armonic Melodic
Fa major-re minor VI VI VII

Si bemol major-sol minor VI VI VII

Mi bemol major-do minor VI VI VII

La bemol maj.-fa minor VI VI VII

Re bemol maj.-si bem min VI VI VII

Sol bemol maj.-mi bem min VI VI VII

Dobem maj-la bem major VI VI VII

d) Tetracordurile gamelor.Turaia melodic din patru sunete


n ordinea succesiv, n cadru unei cvarte, se numete
tetracord.
e) Tetracordurile gamei Do major.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

f) Tetracordurile gamei la minor.


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

1.Scriei gamele majore i minore naturale, armonice i


melodice cu cinci dieji i cinci bemoli la cheie i mprii
le n tetracorduri. Scriei trisonul tonicii n toate tonalitile
majore i minore paralele.

22
2.Cntai la pian gama Mi major natural, armonic,
melodic, lidic, cvinta micorat i urmtoarele acorduri:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T DVII7 D6 T D6/4 T6 S S6 T6/4 D DVII4/3 T S6 D6 T S6/4 T

3. Intonai gama Mi major natural, armonic, melodic.


Dublu-armonic i lidic, ascendent i descendent.
4. Cntai secvenele diatonece.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5.Intonai urmtoarele trepte.


E dur
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

I VIII VI III IV VIII VI II V IV VII III VIII II VI VII I V III VII II V I

23
6 Intonai n tonalitatea Mi major cvarta micorat, iar
trisonul S S6 S6/4 n Mi major natural i armonic de jos
n sus i de sus n jos, cu vocea i rezolvae-le.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Intonai n tonalitatea Mi major armonic cvarta micorat


( simultan un sunet cu vocea i altul la pian) iar trisonul S, S6,
S6/4 n Mi major nat. armon. (simultan un sunet cu vocea i
dou la pian) i urmtoarele acorduri.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T D6 DVII7 T D6/4 T6 S SII6 T6/4 D7 T


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

S6 D T6 D6/4 T S6/4 T

8 Dictarea muzical.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

24
TEMA 6. INTERVALELE CARACTERISTICE N
MODUL MINOR ARMONIC.
Gama do #minor i treptele ei. Modul frigic. Moduri
alternative omogene i eterogene, diatonice i
cromatice.Msurile simple i compuse, binare, ternare, i
mixte.Rezolvarea cvartei micorate i a trisonului de S; S6;
S6/4.

Intervalele mrite i micorate care se formeaz de la treapta a


VII-a urcat a modului minor se numete intervalele
caracteristice modului minor armonic. n componena
intervalelor caracteristice ntr urmtoarele: secunda mrit i
rsturnarea ei, septima micorat, cvinta mrit i rsturnarea
ei, cvarta micorat.
a) La minor armonic.
2+ 7- 5+ 4- 7- 2+ 4- 5+
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2mr 7m 5mr 4m 7m 2mr 4m 5mr

n exemplul de mai sus acestea dou perechi de intervale


caracteristice se rstoarn reciproc:2mr-7m -2mr; 5mr-4m;
4m-5mr.
b) Rezolvarea intervalelor caracteristice. La rezolvarea
intervalelor caracteristice sunetele instabile se mic lin
convergent sau divergent, iar cele stabile rmn pe loc.
La minor armonic.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2mr- 4p; 7m- 5p; 5mr- 6M; 4m- 3m;

25
1.Scriei gama do #minor natural, armonic, melodic,
frigic, intervalele caracteristice, septacordul de sensibil i
rezolvaile.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Cntai la pian gamele do # minor natural, armonic,


melodic, frigic, intervalele caracteristice, septacordul
de sensibil i rezolvai-le i urmtoarele acorduri:
cis moll
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

t s6/4 t D6 DVII7 t D6/4 t6 s s6 D7 t t6


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

s s6 t6/4 D7 t s6/4 t

3. Intonai gama do# minor natural, armonic, melodic,


dublu armonic i frigic ascendent i descendent.
4. Cntai secvenele diatonice.
cis moll
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

26
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

5. Intonai urmtoarele trepte:


cis moll
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

VIII I VII I IV VI II III V VI VII I V II VII IV VII II I III V I

6. Intonai n tonalitatea do #minor armonic- 4m, iar n


tonalitatea do # minor natural trisonul S; S6, S6/4; de
jos n sus i de sus n jos cu vocea i rezolvaile.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

7. Intonai n tonalitatea do # minor armonic


4m(simultan un sunet cu vocea i altul la pian) iar n
do#minor natural trisonul S; S6; S6/4, rezolvaile i
urmtoarele acorduri.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

t s6/4 t DVII7 D6 t D6 t D6/4 t6 S S6 T6/4 D D7 t t6 s SII6 DVII4/3

27
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

t6 t s6/4 t

8 Scrii dictarea muzical .


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

TEMA 7. MSURILE ALTERNATIVE.


Gama La bemol major i treptele ei. Modul mixsolidic.
Moduri alternative omogene i eterogene, diatonice i
cromatice. Msurile simple i compuse, binare, ternate i
mixte. Rezolvarea cvintelor perfecte i a trisonului de D; D6;
D6/4.

Msurile n care numrul timpilor metrici se schimb pe


parcursul lucrrii muzicale sau a unei pri ale ei, se numesc
msuri alternative. Msurile alternative snt periodice i
neperiodice.
Msurile n care numrul timpilor se schimb dup anumite
perioade de timp se numesc msuri alternative periodice.
Msurile alternative periodice se noteaz o singur dat

28
pentru ntreaga lucrare muzical prin una sau trei fracii
succesive:
a) Exemplu de melodie scris n msur alternativ
periodic:
4/4+3/4
Msurile n care numrul timpilor metrici se schimb
neregulat dup diferite perioade de timp se numesc msuri
alternative neperiodice. Ele se noteaz pe parcursul
melodiei ori de cte ori apare i se schimb metrul.
1. Scriei gama La bemol major natural, armonic,
melodic, mixsolidic, cvintele perfecte, D7;D;D6; D6/4.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

D7 D D6 D6/4

29
2. Transcriei melodia urmtoare i constatai tonalitatea,
msura, grupai notele, punei barele de msur i
nsemnai intervalele caracteristice.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

3. Cntai la pian gama La bemol major i varietile ei,


modul mixolidic, cvintele micorate i urmtoarele
acorduri.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

T S 6/4 T DVII 7 D6 T D6/4 T6 S SII6 T6/4 D DVII4/3 T6 D6/4 T S6/4 T

30
4. Intonai gama La bemol major natural, armonic,
melodic, dublu armonic i mixolidic, ascendent i
descendent de mai jos.
5. Intonai secvenele diatonice:
As dur
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

6. Intonai urmtoarele trepte:


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

I VIII V VII IV II VI V III VII I IV V II VII V VI VII IV VI V I

7.Intonai n tonalitatea La bemol major natural i


armonic cvintele perfecte i trisonul D;D6; D6/4; de jos n
sus i de sus n jos cu vocea i rezolvai-le.

8. Scrii dictarea.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

31
TEMA 8. CADENELE.

Gama fa minor i treptele ei. Modul hipofrigic. Moduri


alternative omogene i eterogene, diatonice i cromatice.
Msurile simple i compuse, binare, ternare, i mixte.
Rezolvarea cvintelor perfecte i a trisonurilor: D; D6; D6/4.

Turaia armonic sau melodic cu care se ncheie


construciile muzicale se numete- cadena. Mai frecvent se
folosesc trei feluri de caden: perfecte, imperfecte i
semicadene.
a)Cadena perfect. Cadenele perfecte ncheie melodia cu
urmtoarele trepte: III- I
IV-I
VI
II- I
VII- I
b)Melodie care se termin cu o caden.(I tonicii)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

c)Cadena imperfect.Cadena care ncheie construcia


muzical cu ter sau cvinta tonicii se numete cadena
imperfect. Treptele cu care se termin cadena imperfect.
II-III
IV-III
V-III
VI-V
IV-V

32
c) Exemplu de melodie n care snt folosite cadenele
imperfecte(adic oprire pe treptele III i V)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

e)Semicadenele. Oprirea pe sunetele instabile n interiorul


construciilor muzicale se numete semicaden.
f) V(Dominanta-D)
VII(Sensibila-DVII)
II (Treapta a II-a- SII)
IV(Treapta a IV-a-S)

1Analizai melodiile urmtoare i nsemnai cadenele.


2. Scriei gama La bemol major i varietile ei, modul
hipofrigic DVII7; D6;D6/4; cu rezolvare, secunda mrit i
septima micorat.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

33
3. Cntai la pian gama La bemol major i varietile ei,
modul hipofrigic, secunda mrit i septima micorat i
urmtoarele acorduri:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T D6 DVII7 T D6/4 T6 S SII6 T6/4 D DVII4/3 T6


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

D6/4 T D7 T S6/4 T

4.Intonai gama fa minor natural, armonic, melodic,


dublu armonic i hipofrigic, ascendent i descendent.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

34
5. Intonai secvenele diatonice.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

6. Intonai urmtoarele trepte.


f moll
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

I V IV VII I III VI V IV VI V VII III V VI VII III IV V II I

7. Intonai n tonalitatea fa minor natural i armonic


cvintele perfecte i trisonul D; D6; D6/4; de jos n sus i
de sus n jos cu vocea i rezolvai-le.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

8. Intonai n tonalitatea fa minor:


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

t s6/4 t D6 DVII7 t D6/4 t6 s SII6 t6/4 D7 t s6/4 t

35
TEMA 9. TONALITATEA SI MAJOR.

Modul major n care sunetul Si este tonic se numete


tonalitatea Si major. Tonalitatea Si major are cinci # la
cheie: fa#, do#, sol#, re#, la#.
a) Sunetele din care este format gama Si major
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

b) Armura tonalitii Si major.


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

c) Gama Si major natural i treptele ei.


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

d) Gama Si major armonic:


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

e) Gama Si major melodic:


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

f) Sunetele instabile n tonalitatea Si major i rezolvarea lor


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

36
g) Trisonul tonicii, subdominantei i a dominantei n
tonalitatea Si major.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

I III V T ; IV VI I S ; V VII II D ;

1. Scriei gama Si major i varietile ei.Modul lidic.


Rezolvai sextele mici i trisonurile de subdominant i
dominant i rsturnrile lor.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Intonai la pian gama Si major natural, armonic,


melodic, lidic, sextele mici i urmtoarele acorduri:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

37
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T D6 DVII7 T D6/4 T6 S SII6 T6/4 D DVII4/3 T6 D6/4 T S6/4 T

3. Intonai gama Si major- natural, armonic, melodic,


dublu-armonic i lidic, ascendent i descendent.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4. Intonai secvenele diatonice:


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Intonai urmtoarele trepte


H dur
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

I VIII VII I III VI VII I IV II VII VI III II V VI III IV II III VII I

38
6. Intonai n tonalitatea Si major natural i armonic
sextele mici i trisonul treptei II; II6; II6/4; de jos n sus
i de sus n jos cu vocea i rezolvai-le.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Intonai urmtoarele acorduri n Si minor.


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

T S6/4 T D7 T D6 DVII7 T D6/4 T6 S6 SII6 T6/4 D DVII4/3 T6


_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

D6/4 T S6/4 T

8. Scriei dictarea muzical:


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

9.Facei analiza auditiv a intervalelor mrite i micorate.

39
TEMA 10. TONALITATEA SOL# MINOR.

Modul minor n care sunetul sol# este tonic se numete


tonalitatea sol# minor. Tonalitatea sol # minor este paralela cu
tonalitatea Si major i are la cheie 5#- fa#, do#, sol#, re# , la#.
a) Sunetele din care este format gama sol # minor:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

b) Gama sol# minor i treptele ei:


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

I II III IV V VI VII I I VII VI V IV III II I

c) Gama sol#armonic:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

d) Gama sol# minor melodic:


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

e) Sunetele instabile i rezolvarea lor n tonalitatea sol#


armonic.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

40
f) Trisonul tonicii subdominantei i al dominantei n
tonalitatea sol # minor armonic.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

I III V t ; IV VI I S ; V VII II D;

1. Cntai cu vocea i la pian urmtoarea melodie:


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

2. Scriei gama sol# minor natural, armonic, melodic,


doric, cvinta mrit i cvarta micorat. Rezolvai
trisonul, sextacordul i cvartsextacordul subdominantei i
al dominantei.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

41
3.Cntai la pian gama sol#minor natural, armonic,
melodic, doric, cvarta micorat i cvinta mrit i
urmtoarele acorduri.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

4.Intonai gama sol#minor natural, armonic, melodic,


dublu-armonic i doric, ascendent i descendent.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

5. Intonai secvenele diatonice.


Gis moll
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

42
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

6. Intonai urmtoarele trepte.


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

I IV III VII I V VI II I VII VI V III VI VII V III II IV V I

7. Intonai n tonalitatea sol# minor natural i armonic


sextele mici i trisonul treptelor II; II6; II6/4;
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

8. Cntai urmtoarele acorduri:


____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

t s6/4 t DVII7 D6 t D6/4 t6 s s II6 t6/4 D7 t

9 Scriti dictarea muzical


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

43

S-ar putea să vă placă și