Sunteți pe pagina 1din 23

Agenda de activitati a studentului

Ungureanu Sergiu la intreprinderea


UNIVERSCOOP

Data Activitatile Semnatura

Schiarea planului concret de aciuni pentru perioada de


05.07.2010 practic.Am facut cunostinta cu personalul intreprinderii si
cu ce activitati ma voi ocupa pe parcursul practicii de
initiere.

Am facut cunostinta cu organe de conducere. Subdiviziuni


06.07.2010 care le voi studia pe parcurs.

Am verificat care este lista dislocarii unitatilor de comert


07.07.2010 Si le-am studiat pe fiecare in parte.

In urmatoare zi de practica am analiza activitii financiar-


08.07.2010 economice a ntreprinderii si am vazut care este bilantul
contabil pe anul 2009.

Am fost la unitatea de comert Bar MILLENIUM


09.07.2010 s.Selemet si am verificat care sunt vinzarile totale ale
acestui bar si totodata am ascultat si opinia unor clienti
privitor la deservire.

Am asistat la sedinta care a avut loc la intreprindere in


12.07.2010 frunte cu administratorul Omelianovici Vasile. Dupa care
am vazut care este sistemul informaional al ntreprinderii.

M-am deplasat la unitatea Alimentara Nr.15


13.07.2010 s.Costangalia si am vazut care sunt condiiile de munc.
Si cum este motivat personalul care activeaza la acea
unitate.
Managerul m-ia prezentat echipa managerial. Tehnici
14.07.2010 manageriale adoptate la ntreprindere.

M-ia fost prezentata organigrama ntreprinderii. Tabele.


15.07.2010 Diagrame.etc.

Impreuna cu contabilul sef am calculate totalurile de


16.07.2010 vinzari la toate unitatile de comert a intreprinderii.

Ziua de lucru a primei zi din saptamina a inceput cu o


19.07.2010 sedinta la care au fost prezenti toti membrii unitatilor de
comert la care am asistat si eu.

O alta zi a inceput cu prezentarea clienilor ntreprinderii.


20.07.2010 Care sunt partenerii de afaceri si cu ce furnizori are
incheiate contracte.

Am analizat care sunt conditiile de munca si cum este


21.07.2010 motivat personalul pentru a lucra eficient si la un nivel
avansat.

Impreuna cu managerul am analizat implimentarea unor


22.07.2010 tehnologii noi la unile din unitatile de dislocare a
intreprinderii.

In ultima zi de practica am mai facut o mica generalizare


23.07.2010 la tot ceea ce am studiat pe parcursul practicii de
initiere.Adica dispozoii finale si alte probleme care au
tinut de practica mea de initiere.
Cuprins

INTRODUCERE6

CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE.7

MEMBRII COOPERATORI: DREPTURILE SI OBLIGATIILE...9

CAPITOLUL 2

INSTRUIREA SI DEZVOLTAREA PROFESIONALA A PERSONALULUI12

POLITICI DE ORGANIZARE A MUNCII CU CARACTER SOCIAL LA


UNIVERSCOOP..12

MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI (ORGANIGRAMA)...............13

PERSONALUL ORGANIZATIEI.13

ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL15

MOTIVAREA PERSONALULUI..17

CAPITOLUL 3

ANALIZA PROBLEMELOR LA INTREPRINDERE..........................................18

INCHEIRE..........................................................................................................24

ANEXE...25
Introducere

n scopul aprofundrii cunotinelor teoretice i obinerea experienei practice,


am efectuat practica n cooperativa de consum din Cimislia
UNIVERSCOOP.

Aici am luat cunotin cu activitatea de baz a intreprinderii ct i a subdiviziunii


nominalizate. Totodat, am selectat si generalizat informaii necesare pentru efectuarea
prezentului raport.

Pe parcursul celor trei saptamni de practica nu au aparut nici un fel de probleme


majore care sa perturbe n vreun fel activitatea firmei. Ba mai mult, cei cu care am lucrat
au dat dovada de foarte multa rabdare si ntelegere, ajutndu-ma putin cte putin sa ma
deprind cu ce se ocupa aceasta firma si cui se adreseaza.

Faptul ca am putut sta lnga anumite persoane cu o experienta profesionala mi-a fost de
mare ajutor, impulsionndu-ma sa-mi doresc sa cunosc din ce n ce mai multe lucruri
legate de cum este sa conduci o anumita firma, cum anume trebuie sa te comporti cu
angajatii tai pentru ai determina sa fie ct mai competenti si sa dea un randament ct mai
mare. Pe parcursul acestui an am nvatat foarte multe lucruri noi despre cum anume ti
poti ncepe o afacere, cui te adresezi n momentul n care ai scos pe piata un produs, care
sunt atributiile tale n calitate de director, pe ce criterii trebuie sa-ti alegi angajatii, cum
anume i stimulezi pentru a da rezultate ct mai bune, care sunt rolurile managerilor si ce
functie ndeplineste fiecare si multe alte informatii care au fost deprinse din cursuri.
Datorita acestui lucru am putut sa vad si sa experimentez o mica parte din ceea ce am
nvatat eu n anul I de facultate.
Aceasta perioada ma va determina sa merg mai departe n ceea ce priveste studiul acestui
obiect pentru a acumula mult mai multe informatii utile pe care sa le aplic n viitorul
apropiat, cine stie poate chiar n propia mea firma. Sau daca nu, sa dobandesc suficiente
cunostinte pentru a avea sansa sa lucrez ntr-o ntreprindere n care sa ma ocup de o
anumita activitate si pe care sa o coordonez dupa cum cred eu ca e mai bine n scopul de
avea un profit ct mai mare si de a satisface n totalitate clientii care vor apela la
serviciile mele, pentru a reveni.

Ceea ce am nvatat la cursuri mi-a fost de mare ajutor n momentul n care am intrat n
aceasta societate, si a trebuit sa nteleg ce anume se ntmpla acolo.
Sunt ferm convinsa ca pe viitor teoria pe care o voi studia n facultate se va mbina foarte
bine cu practica care va trebui sa o fac sau locul de munca pentru care voi opta sa-l aleg.
Fiecare din noi si doreste sa ajunga cineva, sa duca o viata mai buna, sa lucreze ntr-un
domeniu bine platit si mai presus de orice sa-si ndeplineasca visele. Dorinta de a merge
mai departe, de a razbate ntr-un anumit domeniu, sau de a-mi urma pur si simplu visele,
mpreuna cu anumite informatii pe care le obtin pe parcursul anilor de facultate,
incluznd aici si practica pe care sunt indrumata sa o fac ma vor ajuta sa ajung ceea ce
mi-am dorit dintotdeauna.
CAPITOLUL 1

DISPOZITII GENERALE

Cooperativa raionala de consum UNIVERSCOOP din or.Cimislia,abreviat


UNIVERSCOOP din Cimislia ,este o asociatie autonoma si independenta de personae
fizice,create prin principiul liberului consimtamint,prin cooperarea de parti sociale ale
membrilor sai,care desfasoara activitati economice pentru satisfacerea intereselor
acestora si necisitatilelor de consum.
Cooperativa raionala de consum este o organizatie neguvernamentala, apolitical si
necomerciala.
UNIVERSCOOP din Cimislia isi are sediul adresa: MD 4125, Republica Moldova
raionul Cimislia ,s.Mihailovca,str.Stefan Voda, 174.
UNIVERSCOOP din Cimislia se constitue pe baza hotaririi membrilor fondatori
potrivit Legii cooperatiei de consum si statutului-cadru aprobat de Congresul Cooperatiei
de consum.
UNIVERSCOOP din Cimislia se infiinteaza prin hotarirea adoptata de adunarea de
constituire ,la care trebuie sa participe cel putin sapte persoane.
Adunarea de constituirea cooperativei rationale de consum procedeaza la urmatoarele:
a) intocmeste lista persoanelor care depun parti sociale si se indica numarul
partilor sociale subscrise;
b) adopta statutul cooperativei rationale de consum;
c) alege organelle de conducere si de control ale cooperativei rationale de consum;
d) solutioneaza alte probleme vizind constituirea cooperativei rationale de consum
si demararea activitatii ei.
Hotarirea Adunarii de constituire se consemneaza intr-un process-verbal anume si se
semneaza de presedintele si secretarul acesteia.
UNIVERSCOOP din Cimislia se considera organizata ,dobindeste personalitatea
juridical si isi desfasoara activitatea pe o durata nelimitata de la momentul inregistrarii
de stat in ordinea stabilita pe baza actului de constituire si a statutului propriu,elaborate in
conformitate cu statutul-cadru,aprobat de Congresul Cooperatie de Consum side
Consiliul de Administratie MOLDCOOP, in conformitate cu Legea cooperatiei de
consum.
UNIVERSCOOP din Cimislia este succesorul drepturilor si obligatiilor ale
Cooperativei de consum din s.Valea Perjei si din s.Gura Galbena (CONSUMCOOP
Valea Perjei si CONSUMCOOP din s. Gura Galbena).
Forma organizatorico-juridica a UNIVERSCOOP din Cimislia este
cooperativ de consum.
Scopul UNIVERSCOOP din Cimislia este acoperirea intereselor si necesarului de
consum al membrilor cooperatori,imbunatatirea starii lor economice si sociale din contul
surselor financiare accumulate .

Obiectul de activitate al UNIVERASCOOP din cimislia consta, in principal in


urmatoarele :
a) comert cu amanuntul, cu ridicata si de consignatie;
b) alimentatie publica ;
c) achizitionarea produselor agricole, materiilor prime si a produselor de alta
natura;
d) producer marfurilor de larg consum;
e) activitatea de asigurare,activitatea hotiliera,turismul intern si extern,prestare de
alte servicii;
f) activitatea investitionala;
g) infiintarea de institutii medicale, balneo-climaterice si de recuperare a sanatatii
pentru membrii cooperatori si pentru alte categorii de consumatori;
h) actiuni cultural-educative si sportive,sponsorizarea unor
manifestariculturale,stiintifice,tehnice,sportive;
i) infiintarea de institutii de invatamint pentru cooperatia de consum,dezvoltarea si
intretinerea lor;
j) pregatirea de personal pentru cooperarea raionala de consum,perfectionarea lui;
k) activitatea economica externa ,promovarea parteneriatului economic cu
organizatii cooperatiste din strainatate;
l) exportul si importulde marfuri,de produse si servicii,schimbul de marfuri cu
organizatii cooperatiste ,cu personae fizice si juridice din strainatate;
m) comertul cu amanuntul a metalelor pretioase si bijuteriilor;
n) alte activitati neinterzise de legislatia in vigaore a Republicii Moldova .

UNIVERSCOOP din Cimislia isi desfasoara activitatea in mod autonom potrivit


reglementarilor legale si prezentului statut,avind dreptul sa:
a) posede,foloseasca si sa dipuna, in conditiile legii,de bunurile din proprietatea sa
pentru scopurile si sarcinile proprii,precum si ale cooperatie de consum;
b) desfasoare activitati pentru satisfacerea necesitatilor membrilor cooperatori;
c) desfasoare activitatea de intreprinzator pentru realizarea scopurilor si sarcinilor
proprii,precum si ale cooperatiei de consum;
d) aiba filiale si alte structuri, sa creeze intreprinderi cooperatiste si sa le
administreze, in modul prevazut de legislatie;
e) participle la fondarea unor subecti ai activeitatii de intreprinzator;
f) creeze diferite fonduri, inconditiile Legii cooperatiei de consum, in conformitate
cu prevederile statutare si cu legislatia;
g) ia imprumuturi si credite de la membrii cooperatori,de la alte organizatii
cooperatiste de consum, de la personae fizice sau juridice;
h) acorde imprumuturi membrilor cooperatori in mod stabilit de legislatie si de
statutul sau;
i) desfasoare activitatile economice externe sis a intretina relatii economice cu
partenerii straini;
j) atace actele autoritatilor publice care ii lezeaza drepturile si interesele;
k) se asociaza in uniune si sa se retraga din ea;
l) coopereze cu organizatii similare,cu personae fizice si juridice din tara si
strainatate, sa participle la capitalul social al unor unitati comerciale.

Cooperativa raionala de consum din or.Cimislia asociata in uniune are dreptul:


a) beneficieze de asistentza economica,financiara, juridical, tehnica din partea
uniunii, de pregatire profesionala a personalului, precum si de avantajele
materiale si social-culturale ale activitatii in uniune;
b) participle, prin reprezentanti alesi, la activitatea organelor de conducere si de
control ale uniunii;
c) adreseze organelor de conducere si de control ale uniunii cereri, sesizari si
propuneri referitoare la inbunatatirea activitatii acesteia.

UNIVERSCOOP din Cimislia asociata in uniune are urmatoarele obligatii:


a) sa depuna in termen taxa de inscriere, partile sociale subscrise si cotizatia de
membru annual stabilita;
b) sa prezinte uniunii bilantul contabil,datele statistice si alte informatii despre
activitatea sa;
c) sa participe la finantarea actiunilor commune;
d) sa respecte prevederile statutului uniunii;
e) sa indeplineasca hotariile organelor de conducere si de control ale uniunii so ale
MOLDCOOP.
UNIVERSCOOP din Cimislia benificiaza de alte drepturi si obligatiuni prevazute de
statutul si hotaririle organelor de conducere a uniunii.

MEMBRII COOPERATORI: DREPTURILE SI OBLIGATIILE

Poate fi membru cooperator al UNIVERSCOOP din Cimislia orice persoana fizica cu


capacitatea de exercitiu, fara deosebire de sex si nationalitate , convingeri politice sau
religioase, care a implinit virsta de 16 ani, a accceptat actul constitutiv si statutul acesteia,
este cetatean al Republicii Moldova, domicilizaza sau lucreaza in raza de activitate a
UNIVERSCOOP din Cimislia.
Nu poate fi membru cooperator persoana fizica ale carei interese si activitate sunt
contrare celor ale cooperativei raionale de consum sau care la face concurenta.
Pentru a fi inscris in UNINERSCOOP din Cimislia,persoana solicitanta depune o
cerere , in care indica numele si prenumele,domiciliul,locul de munca sau de studii
,numarul de parti sociale pe care le doreste sa le subscrie, precum si suma pe care o
depune incontul lor.
Biroul Executiv al UNIVERSCOOP din Cimislia la sedinta ulterioara decide asupra
cereriii de inscriere a solicitantului, cu aprobarea ulterioara de catre Adunarea Generala
a membrilor cooperatori, care nu poate fi respinsa decit daca solicitantul nu indeplineste
conditiile prezentului statut.
Decizia Biroului Executiv asupra cererii de inscriere in UNIVERSCOOP din
Cimislia se comunica oral sau in scris solicitantului in termen de 30 zile de la data
inregistrarii acesteia.
La inscrierea in cooperative de consum raionala de consum membrul cooperator este
dator sa depuna cel putin 50 la suta din valoarea partilor sociale subscrise, restul urmind
a fi depus in decurs de sase luni la aprobarea admiterii asociatului de catre Biroul
Executiv.
Evidenta membrilor cooperatori si a partilor sociale subscrise si varsate de acestea
se tine de UNIVERSCOOP din Cimislia intr-un registru special.
Membru asociat al UNIVERSCOOP din Cimislia, care a achitat intreaga parte sociala ,
are urmatoarele drepturi:
sa voteze,sa aleaga si sa fie alesi in organelle de conducere si de control potrivit
principiului un asociat un vot;
sa participle la activitatea cooperativei raionale de consum;
sa propuna masuripentru imbunatatirea activitatii cooperativei rationale de consum
si lichidarea neajunsurilor constatate in activitatea acesteia si a persoanelor cu
functii de raspindere;
sa aiba prioritate la cumpararea marfurilor si deservirea in unitatile de profil ale
cooperatiei de consum, desfacerea garantata, in baza de contrac, aproductiei
agricole si mestisugaresti proprii prin intermediul organizatiilor de achizitie si
comert, altor unitati ale cooperatiei de consum;
sa fie angajat in mod prefential in serviciu la unitatile UNIVERSCOOP din
Cimislia in corespundere cu calificarea si instruirea profisionala;
sa beneficieze de indreptari la institutiile de invatamint cooperatiste;
sa lase prin mostenire partile sociale subscrise;
sa se retraga din cooperative.
Adunarea Generala a Rereprezentatilor membrilor cooperativei poate stabili pentru
membrii cooperatori si alte inlesniri si facilitate (in functie de posibilitatile existente).
Membrul UNIVERSCOOP din Cimislia are urmatoarele obligatii:
sa cunoasca sis a respecte prevederile statutului cooperativei rationale de consum
si sa indeplineasca hotaririle organelor selective ale acesteia;
sa depuna in termen si modul stability partile sociale subscrise;
sa aiba grija de bunurile cooperativei rationale de consum;
sa indeplineasca atributiile ce ii revin in activitatea cooperativei;
sa fie raspunzator pentru obligatiile cooperativei raionale de consum din care face
parte in limita partilor sociale subscrise;
sa contribuie la pastrarea patrimoniului cooperatiei de consum.
Calitatea de membru cooperator inceteaza prin retragere, excludere, in cazul decesului
membrului cooperator sau incetarea activitatii cooperativei rationale de consum.
Pentru a se retrage din cooperative de consum membrul cooperator semneaza o cerere,
care o adreseaza Biroului Executiv al UNIVERSCOOP din Cimislia .
Biroul Executiv al cooperativei raionale de consum examineaza cererea si ai decizia
corespunzatoare, care o adduce la cunostinta solicitantului si Adunarii Generale a
Reprezentatilor membrilor cooperatori imediat urmatoare.
In cazul retragerii, membrului cooperator i se restitue partile sociale , din care se tine
parte ace ii revine din paguba suportata de UNIVERSCOOP din Cimislia, potrivit
ultimului bilant contabil aprobat de organul supreme de conducere al acesteia.
Hotarirea de excludere a membrului cooperator se adopta de Adunarea Generala a
Reprezentatilor membrilor cooperatori a UNIVERSCOOP.
Membrul cooperator exclus poate contesta hotarirea in instanta de judecata.
Hotarirea de excludere, adoptata de organul suprem de conducere,se remite recomandat
membrului cooperator exclus, in termen de 30 zile de la data aprobarii.
In cazul excluderii din UNIVERSCOOP din Cimislia, membrul cooperator i se
restitue, la cerere, partile sociale, din care se retine partea cei revine din paguba suportata
de cooperativa raionala de consum, potrivit ultimului bilant contabil abordat de organul
suprem al conducerii acestuia.
Calitatea de membru cooperator a persoanei decedate inceteaza la data decesului,iar
drepturile sucesorilor ei se stabilesc dupa aprobarea bilantului contabil anual .
Hotarirea asupra incetarii calitatii de membru cooperator in caz de deces se adopta de
Biroul Executiv si s e adduce la cunostinta Adunarii Generale a Reprezentantilor
membrilor cooperatori a UNIVERSCOOP din Cimislia.
In caz de deces al membrului cooperator, mostenitorii lui au dreptul la restituirea
partilor sociale .
Contravaloarea partilor sociale ne-solicitate de fostii asociati sau de mostenitorii
acestora ramin in proprietate a UNIVERSCOOP din Cimislia, in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova in vigoare.
CAPITOLUL 2

Instruirea i dezvoltarea profesional a personalului


Personalul reprezinta o activitate indispensabil ce contribuie la asigurarea unei
competitiviti sporite a intreprinderii.
Resursele umane reprezint factorul-cheie n asigurarea
succesului oricrei ntreprinderi. Valoarea personalului sporete pe msur ce acesta
acumuleaz noi cunotine i abiliti ce i permit realizarea eficient a sarcinilor i
responsabilitilor de munc. La rndul su, realizarea unor sarcini de munc cu un
grad sporit de dificultate i asumarea unor responsabiliti mai mari poate avea loc
n urma instruirii profesionale a angajailor. Asigurarea performanei att la nivel
individual, ct i organizaional, se poate realiza de salariaii care dein cunotinele
i abilitile profesionale cele mai nalte.
n comparaie cu investiiile n alte forme ale capitalului, investiiile
n capitalul intelectual ofer ntreprinderilor mai multe avantaje socialeconomice.
n primul rnd, aceasta se caracterizeaz prin faptul c personalul
ntreprinderii, prin nivelul intelectual pe care l-a acumulat, devine mai flexibil,
nu opune rezisten la schimbrile care au loc n ntreprindere i poate spori
competitivitatea acesteia. n al doilea rnd, investiiile n capitalul uman ofer
ntreprinderii o valoare mai mare pe pia. n al treilea rnd, investiiile n
capitalul intelectual creeaz mai multe oportuniti angajailor pentru
dezvoltare personal.

Politici de organizare a muncii cu carater social la


UNIVERSCOOP

Pentru a da cele mai bune rezultate organizarea moderna a muncii trebuie sa tina
seama, pe de o parte de rolul economic pe care l are ntreprinderea, iar pe de alta parte de
rolul social al acesteia.
n acest context larg, politica de organizare a muncii trebuie astfel conceputa nct sa
satisfaca cerintele de ordin economic privind realizarea unei competitivitati ct mai nalte
dar avnd n vedere existenta unor factori de ordin social care sa satisfaca aspiratiile
personalului din ntreprindere.
Satisfacerea nevoilor acestora rezolva de fapt problemele privind relatiile umane la
nivelul ntreprinderii.
Ca orice organism social, si ntreprinderea se confrunta cu doua aspecte si anume:
dialogul si conflictul social.
Conflictele sociale sunt naturale si necesita aplicarea unor proceduri specifice pentru
rezolvarea lor. Realitatea aparitiei lor are n vedere divergentele aparute n legatura cu
punctele de vedere, obiectivele sau interesele diferitielor salariati, grupuri, conducerea
ntreprinderii.
Managementul organizaiei

Structura organizatoric (organigram) ;

Organigrama societii, la acest moment cuprinde, urmtoarele compartimente:


Secretariat ;
Financiar contabilitate ;
Serviciu Juridic Resurse Umane Protectia Muncii ;
Marketing .

Personalul organizaiei

UNIVERSCOOP acord o atenie deosebit susinerii i consilierii fiecrui


angajat. Succesul intreprinderii depinde numai de succesul profesional personal al
personalului. Intreprinderea are personal calificat cu experienta acumulata de-a lungul
timpului i o politic managerial ndreptat ctre susinerea intereselor clientului.
Profesionitii angajati stau la dispoziia clienilor permanent, entuziati i motivai.
Sunt deschii ideilor noi i metodelor neconvenionale care contribuie la succesul
serviciilor , asigurnd totodat notificri rapide i sigure n soluionarea cazurilor, oferind
soluii personalizate, care s satisfac cerinele i nevoile tuturor clienilor. Toate tranzaciile
sunt tratate cu maxim rspundere i seriozitate, asistate de notari. Prin colaboratorii
ageniei se asigur acoperire att naional ct i internaional .
Cooperativa de consum din Cimislia UNIVERSCOOP are un personal stabil cu
experien profesional. Personalul este structurat corespunztor necesitilor actuale att
din punctul de vedere al vrstei ct i al calificrii :
Echipa intreprinderii este format din manageri si contabili cu experien n
domeniu, profesioniti permanent motivai i adaptabili la evoluia comertului, capabili s
ofere potenialului client: ncredere, punctualitate, eficien, consultan i asisten.
Logistica de care dispune organizaia, aflat permanent n pas cu evoluia
tehnologic actual, permite personalului s fac fa chiar i celui mai exigent client,
plasndu-se astfel n topul ageniilor de profil.
o Manageri generali : Aculova Nina
Rotaru Petru

o Contabil : Vasilachi Dorin

o Contabil : Sirbu Tatiana

o Consilier juridic : Cretu Eugen

o Administrator : Omelianovici Vasile

Agenii imobiliari ai organizaiei n cauz sunt adevrai profesioniti. Fiecare


dintre ei cunosc foarte bine zona pe care o acoper, au cunotiine psihologiei a
vanztorului i a cumprtorului, au putere de convingere, sunt persevereni, astfel am
reuit s devenim ntr-un timp att de scurt una dintre intreprinderile de success din
Cimislia.
Valorile care susin la realizarea misiunii i scopurilor propuse de agenie deriv
din RESPONSABILITATEA SOCIAL pe care societatea i-o asum fa de angajai i
colaboratori prin :
susinerea formrii i dezvoltrii profesionale a acestora;
preocuparea pentru bunstarea social a angajatilor si familiile acestora;
respectarea prevederilor legislaiei;
program de lucru stabil.
acordarea unor crade de calificare.
remunirari si oferirea cadourilor datorita succesului.
Analiza sistemului informational

Analiza sistemului informational existent la cooperativa de consum din Cimislia


UNIVERSCOOP a fost necesara pentru a fundamenta directiile de perfectionare si
modernizare ale acestuia, si de asemenea pentru a satisface toate cerintele informationale
ale conducerii companiei si ale structurilor functionale ale acesteia.

n realizarea analizei sistemului informational existent la cooperativa de consum din


Cimislia UNIVERSCOOP s-a tinut cont de respectarea urmatoarelor etape:

Documentarea pentru analiza sistemului informational

Alegerea procedeelor de analiza a sistemului informational

Studiul componentelor sistemului informational existent

Evaluarea critica a sistemului informational existent

Elaborarea variantelor de realizare a sistemului informatic

Declansarea analizei sistemului informational existent a fost comandata de conducerea


companiei sub forma unui misiuni de audit intern neplanificate (care nu este cuprinsa n
planul anual de audit intern), realizata de auditorii interni ai compartimentului de Audit
Intern. Dat fiind complexitatea acestei analize a sistemului informational, auditorii interni
au solicitat colaborarea unor specialisti din domeniul IT.

Constituirea colectivului pentru analiza sistemului informational existent

Colectivul pentru realizarea analizei sistemului informational este alcatuit din auditorii
interni ai compartimentului de Audit Intern si sefii structurilor functionale supuse analizei
si specialisti de sisteme informationale.

Participarea sefilor structurilor functionale este impusa de necesitatea identificarii


informatiilor utile, eliminarea celor de prisos, inclusiv formularea cerintelor
informationale pentru viitorul sistem, cerinte care se vor regasi n concluziile formulate
de auditorii interni n Raportul de Audit Intern.

Aceasta colaborare a sefilor de structuri functionale ce fac obiectul analizei, este impusa
de cunoasterea detaliata a tuturor activitatilor si operatiilor desfasurate, ceea ce ajuta la
sesizarea neajunsurilor segmentului de sistem informational de care raspunde fiecare
persoana din structura respectiva.

Documentarea pentru analiza sistemului informational existent


Activitatea de documentare necesara analizei sistemului informational s-a desfasurat
conform procedurilor de audit intern,, Culegerea si prelucrarea informatiilor si a urmarit
ndeosebi studierea problemelor de organizare ale companiei rezultate din analiza
organigramei, si alte documente relevante, particularitatile fiecarei activitati, fluxurile
informationale precum si cadrul legislativ normativ impus functionarii sistemului
informational.

S-au avut n vedere urmatoarele:

Modul de organizare si de conducere a companiei

Obiectele principale de activitate

Particularitatile proceselor desfasurate n cadrul companiei

Strategia si tactica conducerii n realizarea sarcinilor de serviciu

Principalele optiuni pentru dezvoltarea activitatilor, a serviciilor oferite

Principalele documente folosite

Structurile functionale implicate

Frecventele si termenele de realizare a documentelor

Dotarea existenta cu tehnica de calcul

Posibilitatea de asimilare a acesteia n conditiile imbunatatirii sistemului informatic

Procedee de analiza a sistemului informational existent

Alegerea procedeelor de analiza s-a facut n functie de complexitatea si particularitatile


sistemului informational existent, conditiile concrete de lucru si experienta auditorilor
interni.

Ca procedeu de analiza s-a utilizat observarea directa a activitatilor vizate si s-a urmarit
modul de realizare a operatiilor de prelucrare a datelor din documentelor utilizate, timpul
necesar realizarii fiecarei operatii, gradul lor de dificultate.

Un alt procedeu de analiza a fost chestionarul care a avut la baza o serie de ntrebari care
au fost adresate personalului din compartimentele analizate. Chestionarele au fost
elaborate de auditorii interni si au cuprins maxim 20 ntrebari.

Acest procedeu a prezentat avantajul ca a permis culegerea de informatii ntr-un timp


scurt, simultan cu mai multe structuri functionale.
Motivarea personalului

Unul din aspectele importante ale sistemului de management al calitii este motivaia,
necesar pentru lucrul eficient al colaboratorilor, fiind o verig fundamental n
metodologiile contemporane de conducere a personalului.

Motivaia n management este un proces de corelaie a necesitailor, aspiraiilor si


intereselor personalului cu realizarea obiectivelor si exercitarea sarcinilor organizaiei.

Sistemul de motivare trebuie s fie elaborat i implementat n cadrul strategiei generale


a organizaiei. De menionat, c strategia nsi se realizeaz la locurile concrete de
munc. Este necesar de un echilibru ntre interesele generale ale organizaiei i a
colaboratorilor n particularitate. Sistemul de motivare trebuie argumentat i adus la
cunotina fiecrui colaborator al organizaiei.

Necesitatea examinrii sistemului de motivare n managementul calitii este


determinat de faptul, c trebuie de studiat cum are loc comertul la cooperative de
consum UNIVERSCOOP. Acest principiu prevede instruirea, pregtirea i reciclarea
personalului, dar ntr-un fel sau altul, sistemul trebuie s includ un spectru mai larg de
dezvoltare a personalului, inclusiv motivarea.

Valoarea cea mai mare a oricrei organizaii este mai nti de toate lucrtorii si
aceast afirmaie a fost de mult demonstrat n practic. i ntr-adevr, activitatea
eficient a specialitilor poate contribui la prosperarea ntreprinderii i la atingerea
obiectivelor propuse. Motivarea personalului la ntreprindere este orientarea principal n
politica organizatoric a oricrei ntreprinderi.

Astfel, pentru majorarea eficacitii activitii ntreprinderii de UNIVERSCOOP,


rezultatelor ei financiare este necesar implementarea sistemul de motivare, care este
orientarea-cheie n politica de cadre a oricrei ntreprinderi.

n cooperative de consum din Cimislia UNIVERSCOOP motivaia personalului se


efectueaz prin ridicarea responsabilitii colaboratorilor (reflectat n fiele de post),
controlul neconformitilor i devierilor, monitorizarea permanent a calitii produselor
i serviciilor prestate, repartizarea mputernicirilor i responsabilitilor personalului
(reflectate n regulamentele subdiviziunilor).
CAPITOLUL 3

Anliza problemelor la intreprindere

Probleme deosebite aprute n desfurarea practici de initiere la


UNIVERSCOOP pot spune ca nu au existat.
Dar am putut observa strategia managerului n problemele aprute la
cooperativa de consum.
Ca de exemplu, mbolnavirea unui angajat. Managerul ageniei a
trebuit s soluioneze aceast problem ntr-un timp ct mai scurt ncercnd
s evite situaiile conflictuale care ar fi putut aprea. Astfel, persoanei
bolnave i s-a acordat un concediu medical pentru 15 zile, urmnd ca orele de
serviciu rmase libere sa fie suplinite de un coleg.
Este foarte important relaia dintre ef i subaltern. Aceasta trebuie
s fie una de cooperare i nu una de autoritate excesiv.
Un manager superior, n loc s-i pun n valoare aptitudinile
conceptuale de orientare strategic a organizaiei , consider c postul
ocupat n administraia organizaiei i confer n mod automat i
autoritatea de cel mai bun specialist, lund o serie de decizii n domenii
particulare, n locul managerilor care au, n mod normal, autoritatea
adoptrii acestor hotrri. Cel mai adesea, astfel de decizii duc la rezultate
cu mult sub cele scontate, dar datorit faptului c hotrrile au fost adoptate
de managerul superior, iar acesta nu este dispus s-i asume eroarea,
deciziile continu sa fie puse n aplicare. Dac implicaiile negative tind s
ia amploare, n astfel de situatii, responsabilitatea este transmis spre cel
mai de jos nivel ierarhic posibil. Climatul organizational tinde s se
tensioneze i se declaneaz o adevrat vnatoare de posibili vinovai, ce
vor fi gsii, n primul rnd, printre cei care contientizeaz erorile i sursa
acestora.
O alta problema pe care eu am observato in timpul desfasurarii practice de intiere in
cooperative de consum din Cimislia este lipsa unor masini adecvate pentru distribuirea
marfurilor la unitatile de comert,adica respectarea acelor norme standarte de igiena.
Cred ca UNIVERSCOOP ar tine de cuviinta sa procure niste masini conform
standartelor europene,caci de aceasta depinde sanatatea consumatorilor si o intreprindere
de success cred ca pe prim plan intotdeuna pune clientul si satisfacerea capriciilor lui.

De aici si apare toata straduita managerului Omilianovi Vasile,participarea lui la diferite


conferinte,prezentarea unor proecte care pot aduce la dezvoltare cooperativei de consum.
Ata este si doovada ca anagerul este raspunzator pentru activitatea sa si cea a
subordotilor. Acesta trebuie sa elaboreze obiective concrete si criterii de evaluare pentru a
face actiunile lor cat mai eficiente. De asemenea, managerul este responabil de actiunile
subordonatilor, pentru ca realizarile sau nerealizarile acestora din urma sunt considerate o
reflectare a succesului sau insuccesului managerului.

Managerul trebuie sa asigure un echilibru intre scopuri si prioritati aflate in competitie.


In situatiile in care obiectivele organizationale, problemele si necesitatile firmei nu sunt
in concordanta cu resursele de care dispune, trebuie sa-si elaboreze o ordine de prioritate,
acordand atentie, in primul rand, problemelor cele mai importante.

Gandeste analitic si conceptual. Pentru a trata problemele ce apar pe parcursul


activitatii, trebuie sa procedeze la sectionarea si analiza problemelor in elemente
componente, dar trebuie sa nu piarda din vedere ansamblul problemei si implicatiile unei
anumite solutionari.

Actioneaz ca mediator.. Este important sa existe o armonizare intre interesele


individuale, de grup, si cele ale organizatiei, in ansamblul ei, deci sa existe o comunicare
stransa intre manager si restul salariatilor UNIVERSCOOP

Aplica un stil adecvat fiecarei situatii in parte. Managerul trebuie sa asigure suportul
motivational al grupului de salariati pentru a-i incuraja in activitatea lor si astfel, afacerea
sa fie mai profitabila.

Reprezinta un simbol, de aceea, corectitudinea si loialitatea acestuia fata de firma pot fi


insuflate si celorlalti salariati.
Ia decizii eficiente. In acest scop, managerul, trebuie sa analizeze si sa compare
ansamblul de informatii si sa le treaca prin filtrul propriilor rationamente.

Inca o mica problema pe care am observato pe parcursul practicii este ca managerul nu


prea tine o legatura de prietenie cu angazatii,adica lipsa unei comunicari cu ei,insa asta
este foarte important pentru succesul intreprinderii.
Comunicarea reprezinta un factor cheie in asigurarea succesului si a bunei functionari a
organizatiei. Comunicarea poate fi de doua tipuri, in functie de interlocutori: orizontala si
verticala. Comunicarea verticala se imparte la randul ei in comunicare ascendenta si
comunicare descendenta.

Comunicarea orizontala nu pune atat de multe dificultati ca cea verticala. Aceasta se


realizeaza intre persoane de ierarhii egale, de la subordonat la subordonat, de la manager
la manager. Comunicarea in acest caz este libera, neingradita, deoarece nici o autoritate a
raspunsului corect nu este asteptata imediat. Acest tip de comunicarea faciliteaza
impartasirea intelegerii, opiniilor, parerilor, atitudinilor. In schimb, intervine comunicarea
seriala. Mesajele care circula in organizatie se transmit din prisma propriei persoane,
anumite detalii sunt accentuate, altele uitate. Acest lucru duce la aparitia zvonurilor.

Comunicarea ascendenta se realizeaza de la subordonat la superior, de la pozitiile


ierarhice inferioare la cele superioare. Acest tip de comunicare este adesea ocolit
deoarece subordonatul evita de multe ori sa se puna in pozitia de initiator in procesul
comunicarii. Acest lucru poate avea cateva motive, cel mai important si des intalnit fiind
reprezentat de teama ca cele spuse l-ar putea defavoriza mergand pana la amenintarea
postului. Asa cum managerul trebuie sa ceara subordonatilor opinii pentru luarea celor
mai bune decizii, este de dorit ca si subordonatii sa fie initiatori in comunicare pentru a-si
defini eficient solutiile la diverse probleme. Acest tip de comunicare trebuie incurajat
deoarece atrage doar beneficii.

Comunicarea ascendenta are rol in acordarea feedback-ului de catre subordonati,


managerului. Aceasta actiune atrage dupa sine o mai stransa si buna legatura intre parti,
dezvaluie atitudini, valori, motivatii, comportamente, toate fiind importante in
desfasurarea eficienta a activitatii. Totodata, motivatia angajatilor poate creste deoarece
acestia au oportunitatea de a-si prezenta opiniile si de a contribui la rezolvarea
problemelor.

Managerii, trebuie in schimb sa fie eficienti deoarece subordonatii pot ascunde informatii
importante, selectandu-le pe cele ce nu-i pot afecta negativ. De aceea managerii sunt
nevoiti sa analizeze bine situatiile de comunicare si sa dea atentie diverselor distorsiuni
ce se pot ivi.

Totodata este estential ca subordonatii sa selecteze informatiile inainte de a merge la


manager. Prioritare sunt principalele probleme cu care angajatul se confrunta. Facand
selectia corect, timpul acordat este folosit intr-un mod util.

Comunicarea descendenta se realizeaza de la manager catre subordonat, de la pozitiile


ierarhice superioare catre cele inferioare. Acest tip de comunicare are rolul de a asigura
feedback-ul catre angajati, prezentarea obiectivelor muncii, comunicarea deciziilor, etc.
Feedback-ul este un element foarte important intr-o organizatie. Managerul trebuie sa se
foloseasca de el atunci cand scopurile aferente muncii nu sunt corect indeplinite dar nu
trebuie sa ignore feedback-ul pozitiv. Acesta din urma aduce multe avantaje privind
eficienta, climatul de munca si motiveaza angajatii in efortul depus, simtindu-se apreciati
si utili.

Este de dorit ca managerii sa initieze cat mai des acte de comunicare cu subordonatii. La
fel de important este ca managerul sa se faca inteles, sa se asigure ca mesajul este
perceput corect de catre angajati. Un manager eficient adapteaza si gaseste cele mai bune
metode de comunicare ce se pot plia pe angajat. De asemenea este de dorit ca managerii
sa utilizeze politica usilor deschise . Astfel, angajatii se vor simti mult mai aproape
de solutionarea diverselor probleme cu care se confrunta. Este util ca acestia sa stie ca pot
sa-si exprime parerile, nemultumirile ori de care ori se confrunta cu situatii-problema.
Totodata politica usilor deschise este un mod eficient, la indemana managerului, de
initiere a comunicarii.

Ca si la toate intreprinderile a fost bine vazut situatia financiara a acestea si cred ca


tot e o problema a UNIVERSCOOPcu care se confrunta la moment si cauta o
solutionare cit mai rapida a acestei probleme.

Si dupa cum se stie fiecare intreprindere se confrunta cu o serie de probleme care


vizeaza in principal stabilirea locului pe care aceasta il ocupa in spatiul economic concret
in care activeaza, obiectivul major spre care se indreapta, sansele de izbanda si costurile
implicate.

Analiza starii de fapt a intreprinderii antrenate in tranzitia spre economia concurentiala de


piata aduce aduce in fata unui analist probleme comune majoritatii acestora, facand
imposibila formularea unor concluzii cu vocatie generala. Motivatia o constituie faptul ca
orice firma isi desfasoara activitatea intr-un mediu concurential agresiv, cea ce o
determina sa se raporteze permanent la cererea de piata, sa anticipeze miscarile
concurentei, sa-si autoevalueze limitele si resursele de care dispune.
Intreprinderea reprezinta o entitate socio economica de sine statatoare, cu o structura
proprie delimitata in spatiu ai carei parteneri sunt considerati ca fac parte din interiorul
sau, iar altii din exteriorul sau.

Problema gestionarii si administrarii intreprinderii, indiferent de obiectul de activitate si


de scopul propus este foarte complexa.
Intrprinderea isi desfasoara activitatea fiind influentata de factori externi (economici,
sociali, politici, tehnologici, economici) asupra carora nu poate avea nici o influenta
directa. In schimb ea poate actiona si influenta asupra elementelor discretionare ale
mediului (clienti, furnizori, competitori, etc.), amortizandu-le intr-o anumita masura
efectele.

Pentru a putea supravietui, intreprinderea are nevoie de informatii, fara de care procesul
decizional prin care se conduce intreprinderea nu ar avea loc. In cadrul intreprinderii, in
ceea ce priveste obtinerea informatiilor, un loc aparte revine sistemului financiar contabil.
Subsistemul financiar contabil, la nivelul intreprinderii, are ca obiective stabilirea
modului de obtinere a fondurilor necesare desfasurarii activitatii si de utilizare a lor,
pregatirea situatiilor financiare, comunicarea rezultatelor publicului, obtinerea de
informatii statice din exterior.
Pentru bunul mers al intreprinderii este necesara elaborarea unor decizii corecte, care sa
corespunda pe deplin realitatii si complexelor probleme ale activitatii economico
financiare. Elaborarea unor astfel de decizii este dependenta de cantitatea si calitatea
informatiilor furnizate prin intermediul sistemului informational economic.

Inca o problema concreta pe care am intilnito si pe care am incercat so o solutionam


impreuna cu managerul intreprinderii o fost atunci cind la cooperative de consum sa
prezentat un client de al unitatii pe care o deservim noi adica UNIVERSCOOP,clientul
a venit cu unele plingeri ca la unitate din s.Mihalovca Alimentara Nr.2, nu a fost deservit
cu respect de angajatul acelei unitate in urma caruia a aparut un conflict intre ei.

Nu ma tirziu de adoua zi eu impreuna cu managerul ne-am deplasat la acea unitate si am


solutionat aceasta problema, adica am intrat in detalii din ce cauza a aparut acea
problema dintre vinzator si client,managerul i-a facuto mustrare vinzatorului si a cerut
scuze de la clientul dat in numele intreprinderii.

De aci putem trage concluzii ca permanent trebuie respectat clientul si trebuie de


atirnat cu o seriozitate deosebita fata de el,caci de clienti depinde succesul
intreprinderii,asta si ne spune ca trebuie sa avem un personal bine antrenat in domeniu
dat.

Vnzarea implic un proces de construire a unor relaii de ncredere cu partenerii.


Aceasta n-ar trebui s fie ceva trector sau doar o tehnic de vnzare ci chiar un mod de
via. Relaiile care se dezvolt cu clienii determin n final nivelul succesului n vnzri.
Exist cteva sugestii pentru construirea unor relaii de ncredere cu clienii:
Construirea unor relaii mai bune prin autoperfecionare. Prima etap n
construirea unor relaii efective presupune ca vnztorul s se cunoasc pe sine,
s-i cunoasc atuurile, dar i limitele, ncercnd s evalueze ce ar putea s fie
mbuntit. Este clar c clienii nu pot fi controlai i nu pot fi cunoscui ntru-
totul, dar se poate ti cum s se interacioneze cu ei. Acest lucru reprezint cheia
construirii unor relaii de afaceri durabile.
Construirea unui parteneriat. Orice vnzare trebuie privit ca pe un parteneriat,
vnztorul fiind partenerul cumprtorului. Chiar i n situaia n care o vnzare nu
este realizat, relaiile ntre oameni trebuie dezvoltate, ele putndu-se transforma
n timp ntr-un avantaj competitiv, dar i un beneficiu pentru client, dac aceste
relaii sunt construite pe ncredere, loialitate i onestitate.
Construirea ncrederii. Construirea ncrederii are ca scop loialitatea
consumatorilor, aceasta reprezentnd un element cheie deoarece prin ea se poate
obine un succes mai mare in vnzri. ncrederea se construiete pe competen i
credibilitate. Competena se exprim prin cunotinele legate de nevoile clientului,
iar credibilitatea const n caracterul, integritatea i onestitatea vnztorului. De
asemenea, ncrederea se construiete printr-o comunicare permanent i prin
ascultarea nevoilor i problemelor clientului. Acest lucru genereaz ncredere,
deoarece arat ct de mult este preuit clientul. Alte modaliti de a preui
ncrederea sunt:
ascultarea;
returnarea prompt a convorbirilor telefonice;
rezolvarea plngerilor cu solicitudine;
expedierea de mesaje de mulumire;
oferirea de suport clientului;
creativitatea.

Construirea de relaii prin adugare de valoare. Un avantaj competitiv poate fi


obinut i prin gsirea unor modaliti de a deveni o resurs valoroas pentru
client. De aceea, este foarte important identificarea problemelor de baz, nu a
simptoamelor, i gsirea soluiilor care adaug valoare. (ex.: Pe lng sistemul
de calcul oferit, v putem ajuta i la instruirea personalului).
ncheiere

n prezentul raport efectuat n cadrul practicii de initiere la UNIVERSCOOP din or.


Cimislia , au fost examinate toate compartimentele posibile conform programei.

n urma studierii detaliate a ntrepriinderii, a genurilor de activitate, a modului de


organizare a contabilitii pot s menionez c ntreprinderea nu are numai scopul de obinere
a venitului ci i satisfacerea necesitii consumatorului

ntreprinderea necesit un volum foarte mare de lucru, fiindc are un volum nalt al
informaiilor contabile.

La UNIVERSCOOP din or. Cimislia obectivele principale activitate sunt bine


evidentiate si se tine cont de comertul cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vinzarea
predominanta de produse alimentare ,bauturi si produse din tutun,cit si alte tipuri de comert.

La UNIVERSCOOP din or. Cimislia responsabilitatea pentru organizarea o poart


conductorul Cooperativei de Consum, el are responsabilitatea de a crea condiii optime
pentru a se ine corect comertul cu amanuntul in magazinele nespecializate

De asemenea o latur important n organizarea activitii unitii economice este


problema asigurrii i evidenei operative a personalului. Este necesar s se asigure necesarul
de personal att din punct de vedere cantitativ, ct i din punct de vedere a gradului de
calificare a personalului angajat, pentru a putea asigura desfurarea eficient a activitii
ntreprinderii.

ntreprinderea are si unele puncte slabe dar n general prioritate o dein punctele forte:
- contabilitatea este bine dezvoltata;
- se ntocmesc toate documentele necesare;
- dispun de condiii favorabile pentru desfurarea activitii de ctre muncitori.
ANEXE