Sunteți pe pagina 1din 9

CONTRACT DE SERVICII

Nr. _______ / L / din ____________

Preambul
Prezentul contract se ncheie n temeiul prevederilor art. 19 din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i
completrile ulterioare i n baza Procesului Verbal cu rezultatele cercetrii de pia, nregistrat
sub nr. ________/___________.

Art. 1. Prile contractante:

Autoritatea contractant:

MUNICIPIUL BISTRIA, cu sediul n municipiul Bistria, Piaa Central nr. 6, cod potal 420040,
telefon/fax 0263 - 237323, cod unic de nregistrare 4347569, cont nr.
RO..deschis la Trezoreria municipiului Bistria, reprezentat prin
PRIMAR Ovidiu Teodor CREU, n calitate de Achizitor,

i
(completati date)

_________________ cu sediul n _________, str. ____________, jud.____________, cod potal


______________, telefon ____________, fax ________________, numr de nmatriculare la
Registrul Comerului ________________, cod fiscal _____________, cont nr.
__________________ deschis la Trezoreria municipiului ___________ reprezentat prin
_______________, n calitate de Prestator.

Art. 2. Definiii
n prezentul contract, urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a.contract - actul juridic care reprezint acordul de voin al celor dou pri, ncheiat ntre o
autoritate contractant - n calitate de achizitor i un prestator de servicii - n calitate de prestator;
b.achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul
contract;
c.preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d.servicii - totalitatea activitilor a cror prestare face obiectul contractului, aa cum sunt
cuprinse n caietul de sarcini;
e.fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau
culpei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enuniativ. Nu
este considerat fort major un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;

1
f. caietul de sarcini/tema de proiectare - descrierea obiectiv a serviciilor necesare autoritii
contractante. Contine n mod obligatoriu specificaii tehnice.
g. proiect tehnic - documentaie (piese scrise i desenate) ce cuprinde soluiile tehnice i
economice de realizare a obiectivului de investiii, pe baza creia se execut lucrrile autorizate;
h. detalii de execuie - documentaia care st la baza executrii lucrrii i cuprinde toate
elementele de detaliu necesare executantului;
i. zi - zi calendaristic;
j. an - 365 de zile.

Art. 3. Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific n mod diferit.

Clauze obligatorii

Art. 4. Obiectul contractului

4.1 - Prestatorul se oblig s presteze Servicii ...................................................................,


conform oferta anexat, n perioada convenit i n conformitate cu cerinele caietului de sarcini, a
temei de proiectare i obligaiile asumate prin prezentul contract.

5. Preul contractului

5.1. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil Prestatorului de ctre Achizitor este de
_____________lei total, din care _______ lei fr TVA, la care se adaug T.V.A. ______ lei,
defalcat astfel:

5.1(1)Faza 1: _________ lei total, din care ________ lei fr TVA, la care se adaug TVA
___________ lei.

5.1(2)Faza 2 :_________ lei total, din care _______ lei fr TVA, la care se adaug TVA
_________ lei.

5.1(3)Faza 3 :
- asisten tehnic pe parcursul executrii lucrrilor ............ lei la care se adaug TVA
____________ lei.

5.1.(4). Valoarea cheltuielilor diverse i neprevzute _______ lei la care se adaug TVA
____________ lei

5.2 - Preul contractului cuprinde cuantumul cheltuielilor pe obiectiv la care se adaug cuantumul
cheltuielilor diverse i neprevzute. Din valoarea aferent procentului de diverse si neprevazute
se vor deconta, doar dac apar, cheltuielile cu serviciile de proiectare care pot fi incidente pe
parcursul derulrii contractului i care sunt acceptate de beneficiar.

2
5.3 - Plata se va efectua n termen de 30 zile de la data primirii facturii, avnd ca documente
justificative procesele verbal de recepie. Preul rmne ferm pe toat durata contractului

Art. 6. Durata contractului


6.1 - Durata prezentului contract de servicii este de la data semnrii acestuia si se intinde pe toata
perioada proiectarii si executarii lucrarilor de reabilitare.aferente obiectivului de investitii.
6.2. Contractul nceteaz s produc efecte odat cu semnarea proceselor verbale de recepie la
terminarea lucrrilor.
6.3. In cazul in care in termen de maxim 36 luni de la data predarii documentatiei de proiectare
aceasta nu este aprobata de achizitor sau nu se finanteza inceperea executiei lucrarilor, contractul
de servicii inceteaza sa mai produca efecte. Incetarea contractului de servicii se face prin acordul
partilor, printr-un act aditional semnat de ambele parti, la solicitarea scrisa a achizitorului.

Art. 7. Executarea contractului


7.1. Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie i emiterea
ordinului de ncepere a prestrilor de servicii.
7.2. Durata de prestare este de 9,5 luni si se etapizeaza astfel:
7.2.1. Durata de prestare a etapei I este de 3,5 luni defalcata astfel:
- Elaborare Faza I de proiectare maxim 45 zile calendaristice de la ordinul de
ncepere a contractului.
- 30 zile calendaristice verificarea documentatie de beneficiar si supunere avizare
C.T.E.
- 15 zile calendaristice termenul de rezolvare a tuturor observaiilor Comisiei tehnico
economice de la prima susinere de ctre proiectant n faa acestei comisii.
- 15 zile calendaristice verificarea documentatiei predate de proiectant dupa
rezolvarea observatiilor CTE si pregatirea documentelor pentru supunerea aprobarii
Consiliului local. Plata se va efectua in termen de maxim 45 zile de la aprobarea
DALI .
7.2.2. Durata de prestare a etapei II este de 6 luni defalcata astfel :

- Elaborare Faza II de proiectare maxim 120 zile calendaristice de la indeplinirea


cumulativa a urmatoarelor conditii:
comunicarea aprobarii Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii de
ctre beneficiarul si investitorul proiectului , respectiv Consiliul local al
municipiului Bistria ;
aprobarea fondurilor prin bugetul local;
- 30 zile calendaristice verificarea documentatie de beneficiar si supunere avizare
C.T.E.
- 15 zile calendaristice termenul de rezolvare a tuturor observaiilor de la prima
susinere de ctre proiectant n faa C.T.E.
- 15 zile calendaristice verificarea documentatiei predate de proiectant dupa
rezolvarea observatiilor CTE .

7.2.3. Durata de prestare a etapei III se va ntinde pe toat durata de realizare a lucrrilor de
reabilitare.

Art. 8. Documentele contractului

3
8.1. Documentele contractului (parte integrant a acestuia) sunt:
a) Propunerea financiar;
b) Propunerea tehnica;
c) Tema de proiectare i Caietul de sarcini;
d) Dovada constituirii garaniei de bun execuie;
e) Alte anexe

9. Obligaiile principale ale prestatorului


9.1. Standarde
Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i / sau performanele prezentate n
Tema de proiectare, Caietul de sarcini i propunerea tehnic, anexe la contract.
9.2. Drepturi de proprietate intelectual
Toate drepturile de proprietate intelectual asupra documentaiei care face obiectul prezentului
contract se transmit achizitorului odat cu predarea documentaiei.
Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru/sau n legatur cu produsele
achiziionate, i
ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur aferente, cu exceptia situaiei
n care o astfel de nclcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de
ctre achizitor.

9.3. Caracterul confidenial al contractului


(1) O parte contractant nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte pri:
a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei tere pri, n afara acelor
persoane implicate n ndeplinirea contractului;
b) de a utiliza informaiile i documentele obinute sau la care are acces n perioada de derulare
a contractului, n alt scop dect acela de a-i ndeplini obligaiile contractuale.
(2) Dezvluirea oricrei informaii fa de persoanele implicate n ndeplinirea contractului se va
face confidenial i se va extinde numai asupra acelor informaii necesare n vederea ndeplinirii
contractului.
(3) Prile contractante vor fi exonerate de rspunderea pentru dezvluirea de informaii
referitoare la contract dac:
a) informaia era cunoscut prii contractante nainte ca ea s fi fost primit de la cealalt parte
contractant; sau
b) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri contractante
pentru asemenea dezvluire; sau
c) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.

10. Obligaiile principale ale achizitorului


10.1. Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau
informaii/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consider necesare ndeplinirii
contractului.
10.2. Achizitorul se oblig s recepioneze, potrivit clauzelor 13 i 15, serviciile prestate n
termenul convenit.
10.3. Achizitorul se oblig s plteasc ctre prestator preul convenit n prezentul contract pentru
serviciile prestate n termenele prevzute la clauza 17.

4
Art .11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate,
atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca penaliti, o sum echivalent
cu dobnda legal penalizatoare calculat potrivit art.3, alin.2^1 din Ordonana Guvernului nr.
13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii bneti, precum i
pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul bancar cu modificrile i
completrile ulterioare.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acestuia i revine obligaia de a plti, ca penaliti, pentru suma
neachitat, dobnda legal penalizatoare calculat potrivit art.3, alin.2^1 din Ordonana
Guvernului nr. 13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare pentru obligaii
bneti, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul bancar cu
modificrile i completrile ulterioare.
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod
culpabil, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea
contractului i de a pretinde plata de daune-interese n condiiile prevederilor art. 1535-1536 din
Legea nr.287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificrile i completrile ulterioare.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a denuna unilateral contractul, printr-o notificare scris
adresat prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca
aceast denunare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
prestator.
11.5 - n toate cazurile, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru
partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art. 12. Garanii


12.1. Garania de bun execuie a contractului
(1) Prestatorul are obligaia de a constitui garania de bun execuie a contractului n termen de
cel mult 5 zile lucrtoare de la data semnrii contractului.
(2) Cuantumul garaniei de bun execuie este de _______ din valoarea fr T.V.A. a contractului
de servicii, respectiv ______ lei, i se va constitui prin reineri succesive din sumele datorate
pentru facturi pariale. Prestatorul are obligaia de a deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la
dispoziia autoritii contractante.
Suma iniial care se depune de ctre Prestator n contul de disponibil astfel deschis trebuie s fie
de 0,5% din preul contractului respectiv ______ lei. Pe parcursul ndeplinirii contractului,
Achizitorul urmeaz s alimenteze acest cont prin reineri succesive din sumele datorate i
cuvenite Prestatorului, pn la concurena sumei stabilite drept garanie de bun execuie. Contul
astfel deschis este purttor de dobnd n favoarea contractantului.
(3) Achizitorul are obligaia de a emite ordinul de ncepere a contractului numai dup ce
Prestatorul a fcut dovada constituirii garaniei de bun execuie, aa cum este prevzut la clauza
12.1.(1) i 12.1. (2).
(4) Garania aferent se constituie pe toat durata valabilitii contractului i se restituie astfel:
- Pentru sumele aferente Fazelor 1 i 2, n termen de 14 zile de la data receptionarii
prevazute la punctul 4.2 daca Achizitorul nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

5
- Pentru sumele aferente Fazei 3, n termen de 14 zile de la data procesului verbal de
recepie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului semnat fr obieciuni, dac
Achizitorul nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei.
(5) Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita
prejudiciului creat, dac Prestatorul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie, Achizitorul are obligaia de a
notifica acest lucru Prestatorului, preciznd totodat obligaiile care nu au fost respectate.

13. Alte responsabiliti ale prestatorului


13.1. Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic i
caietul de sarcini.
13.2. Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane,
materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie
definitiv cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevazut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
13.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul
de prestare convenit - anex la contract. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor
operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat
durata contractului.
13.4. Prestatorul are obligaia de a presta serviciile de proiectare fr a modifica preul
contractului.
13.5. Prestatorul are obligaia de a ntocmi i depune documentele elaborate astfel:
Documentatia de avizare pentru lucrari de interventii se pred beneficiarului, pe suport de
hrtie n 6 exemplare semnate si stampilate(4 originale i 2 copii ) i 2(doua) exemplare semnate
si stampilate(iar apoi scanate) n format electronic. Devizul general se va preda si intr-un fisier
Microsoft Excel-editabil.
Documentatia geotehnica se preda beneficiarului in 6(sase) exemplare semnate si stampilate
pe suport de hartie i 2(doua) exemplare semnate si stampilate(iar apoi scanate) pe suport
electronic;
Scenariul de securitate la incendiu se va elabora in 6(sase)exemplare semnate si stampilate pe
suport de hartie si 2(doua) exemplare semnate si stampilate(iar apoi scanate)pe suport
electronic ;
Documentaiile pentru obinerea avizelor i acordurilor solicitate prin certificatele de
urbanism n 2 exemplare pe suport de hartie i un exemplar pe suport electronic pentru fiecare
avizator n parte. Acestea se vor supune aprobarii/avizarii institutiilor si organelor abilitate,de catre
proiectant;
Prezentarea sintetica(text editabil) a investitiei cu descrierea pe scurt a solutiei care sa include
randari ale zonei studiate-1(un)exemplar in format electronic;
Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini i Detaliile de execuie, se predau beneficiarului pe
suport de hrtie n 8 exemplare ( 6 originale si 2 copie)semnate si stampilate,2(doua) exemplare
planse semnate si stampilate in original si 2(doua) exemplare pe suport electronic scanate(din
cele semnate si stampilate);
Documentaia pentru obinerea autorizaiei de construire n 2 exemplare pe suport de hrtie,
precum i n format electronic scanate(semnate si stampilate).

La faza PT ,devizul general insotit de devizele confideniale n 2 exemplare pe suport de hrtie i


n format electronic .

6
Proprietatea asupra documentatiilor apartine beneficiarului.Acesta va achita contravaloarea
avizelor/autorizatiilor necesare.

14. Alte responsabiliti ale achizitorului


14.1 Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe care
acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului.
14.2 Achizitorul se obliga sa comunice prestatorului data inceperii executiei lucrarilor .

15. Recepie i verificri


15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic, caietul de sarcini i tema de proiectare.
15.2. (1) Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si
mputernicii pentru acest scop.
(2) Termenul de verificare, de modificare sau completare a documentaiei este de maxim
30 zile de la comunicrile fcute n scris ntre pri,in concordanta cu termenele din caietul de
sarcini.

16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare


16.1. (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor la termenul comunicat de ctre
Achizitor n Ordinul de ncepere a contractului. Ordinul de ncepere a contractului va fi emis de
Achizitor dupa data comunicrii deschiderii contului pentru constituirea garaniei de bun execuie
i dovada depunerii sumei prevzute la clauza 12.1.(4).
(2) In cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare,
datorate n exclusivitate achizitorului prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adauga la preul contractului.
(3) Pentru faza 2 de proiectare,durata de elaborare decurge de la comunicarea
achizitorului ca, s-a aprobat Studiu de fezabilitate si sunt alocate resursele financiare prin buget.
16.2. (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n
termenul convenit de pri, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) In cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea
contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei
faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un
act adiional.
16.3. Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect graficul de prestare in
conformitate cu prevederile art.7, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util,
achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu
acordul prilor, prin act adiional.
16.4. n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie,
orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti
prestatorului.

7
17. Documente i modaliti de plat
17.1. Plata sumelor aferente serviciilor prestate conform pct. 5.1. se va face astfel:
- Plata aferent serviciilor prevzute la faza 1 se va face n termen de maxim 30 de zile de la
primirea facturii fiscale, dup aprobarea DALI.
- Plata aferent serviciilor prevzute la faza 2 se va face n termen de maxim 30 de zile de la
primirea facturii fiscale, insotita de actul de constatare si receptie semnat de achizitor.
- Plata aferenta serviciilor prevzute la faza 3 se va face esalonat, corelata cu executia lucrarilor
n termen de maxim 30 de zile de la primirea facturii fiscale, nsotita de raportul de activitate si la
finalizarea blocurilor de certificatul de performan energetic.

18. Ajustarea preului contractului


18.1. Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n
propunerea financiar, anex la contract.
18.2. Preul contractului este ferm i nu se actualizeaz.

Art. 19. Amendamente


19.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata derulrii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractuale, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstante care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii
contractului.
19.2 - Partile contractante de comun acord convin modificarea si completarea clauzelor
contractuale printr-un act aditional, privind elaborarea documentatiei de
proiectare(DALI+PT+CS+DE) in corelare cu cerintele care vor fi prevazute in Ghidul solicitantului
din cadrul POR 2014-2020 si cu prevederile legale conexe acestuia;
19.3 - Modificarea si completarea prevazuta la 17.2 vizeaza elaborarea PT+CS+DE si asistenta
tehnica pe parcursul executiei lucrarilor, pretul contractului, durata contractului, executarea
contractului, garantia contractului, predarea documentatiei si orice alte clauze care vizeaza sau au
legatura cu acestea.

20. Subcontractani
20.1. Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia
contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu
Achizitorul.
20.2. Prestatorul are obligatia de a prezenta la ncheierea contractului, toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai. Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale
acestora, ct i contractele ncheiate cu acetia se constituie n anexe la contract.
20.3. Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul. Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract. Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese
subcontractanilor dac acetia nu i ndeplinesc partea lor din contract.
20.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dac acesta nu i-a ndeplinit partea sa din
contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va fi notificat achizitorului.

21. Cesiunea

8
21.1. Conform prevederilor art 204 1 din OUG 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare,
este permis doar cesiunea creanelor nscute din contract, obligaiile nscute rmnnd n
sarcina prilor contractante, astfel cum au fost stipulate n contract.
22. Fora major
22.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
22.2. Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta acioneaz.
23. Soluionarea litigiilor
23.1. Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur
cu ndeplinirea contractului.
23.2. Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul
nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa
s se soluioneze de ctre instanele judectoreti din Romnia.
24. Limba care guverneaz contractul
24.1. Limba care guverneaz contractul este limba romn.
24.2. Rapoartele i alte documente solicitate se vor redacta n limba romn.
25. Comunicri
25.1.Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris i nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii.
25.2. Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail, cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, reprezint voina prilor i nltur orice nelegere
verbal dintre acestea, anterior i ulterior ncheierii lui.
Prezentul contract se ncheie la sediul Achizitorului azi, _______________n 4 exemplare, din
care unul a fost nmnat Prestatorului iar celelalte 3 rmn la autoritatea contractant.
ACHIZITOR, PRESTATOR,
MUNICIPIUL BISTRIA SC SRL
PRIMAR, DIRECTOR,
Ovidiu Teodor CREU
DIRECIA ECONOMIC
Director ex. Maria ALBU
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
Director ex. adj. Nicolae SCURTuU
DIRECIA INTEGRARE EUROPEAN
Director ex. Liliana Alunia COCEIU
DIRECIA TEHNIC
Director ex. Valentina FECHETE
VIZAT JURIDIC,
Director ex. Dumitru-Matei CINCEA
SERVICIUL ACHIZIII PUBLICE
Leontin FILIPOI

Primria municipiului Bistria Prestator


Nr._________/__________ Nr.__________/__________

S-ar putea să vă placă și