Sunteți pe pagina 1din 45

Etapa 1:

1..Alegerea sistemului construuctiv de zabrele.Distanta dintre noduri.


Constructie izolata termic p%=5%

L 24 LT 9
H 8
1 1 24 24 1 1
h
8 12 8 12
h 3

L 24
adm 0.096
250 250
2 2
L 24
hmin 1.279
5190 adm 2 L 5190 0.096 2 24


hmin Ceil hmin 0.05 1.3 m

rezulta:
h1 hmin 1.3 1.3 m
h1 1.3
h2 h h1 3 1.3 1.7 m tg explicitALL 0.108
L 24
distanta dintre noduri: 2 2

a = max 3 m 6.18
a ( 1 1.2) h 3 ( 1 1.2) 3 ( 1 1.2)
cos 0.9987
a 3
sin 0.0490
numar de panouri:
L 24
8 panouri
a 3
conditia de transport tronsoane:

Daca L<12 m si h < 3,6 m => 1 tronson


Daca L>12 m si h > 1.25 m < 3.6 m => 2 tronsoane
2..Stabilirea inaltimii stalpului: Lc
Df 1 m
Lcs H Df adm h2 explicitALL 8 1 0.096 1.7 10.796


Lcs Ceil Lcs 0.5 11 m

Valori caracteristice pe metru patrat:


Incarcari permanente (qk)
daN
greutate invelitoare: ginv 10
2
m
greutate proprie a panei:
daN
gU30 46.2
2
m
gU30 46.2 daN
explicitALL 15.4
a 3 m
2
gU30 daN
gp 15.4
a m
2
greutate contravantuire:
daN
gcv 5
2
m
greutate instalatii electrice:
daN
gel 10 2
m
greutate profil industrila:
daN
gpi 10
2
m
rezulta:

ginv daN
10
qk gp gcv gel gpi 15.4 5 10 10 50.413 2
cos 0.9987 m
Incarcari variabile:

din vant => efect de suctiune


din zapada:
i 0.8 C e 1 C t 1 s0k 200 daN/m2

sk i Ce Ct s0k 0.8 200 160 daN/m2


Incarcari de calcul:
SLU


qd 1.35 qk 1.5 sk a ( 1.35 50.413 1.5 160) 3 924.173 daN/m

qyd qd cos 924.173 0.999 922.971 daN/m

qzd qd sin 924.173 0.049 45.284 daN/m

SLS


qk qk sk a ( 50.413 160) 3 631.239 daN/m

qyk qk cos 631.239 0.999 630.418 daN/m

qzk qk sin 631.239 0.049 30.931 daN/m

Determinare solicitarilor de calcul:

2 2
LT 9 3 daNm
MyEd qyd 922.971 4.673 10
16 16

2
LT 2 9
2
2
1.3 1.3
MzEd qzd
3 45.284
3 86.097 daNm
8 8
3
VyEd 0.5 qyd LT 0.5 922.971 9 4.153 10 daN/m
LT 9
VzEd 1.1 qzd 1.1 45.284 149.439 daN/m
3 3

Determinare sectiunii:
7
k 4.667 pentru profile I
1.5
5 daN/m2
fyd 235 10

Wplnec 221 3
cm

Wpl
MyEd k MzEd 106 4.673 103 4.667 86.097 106 215.929
3
cm
fyd 5
235 10

Wplnec
MyEd k MzEd 221
3
4.673 10 4.667 86.097
1
3
cm
fyd 5
235 10
3
Alegem un profil: IPE 200 Wply 221 cm

h 200 mm Iy 1940 cm4

b 100 mm iy 8.26 cm
tw 5.6 mm
Wply 221 cm3
tf 8.5 mm Iz 142 cm4
r2 12 mm iz 2.24 cm
3
A 28.5 mm2 Wplz 44.5 cm
g 22.4 Kg/m 7
fyd 2.35 10

Verificarea clasei sectiunii:


d h 2 r2 tf 200 2 ( 12 8.5) 159 mm

c
b


2 r2 tw


100 2 12 5.6
35.2 mm
2 2 2 2
fyd
1 N/mm2
5
235 10
c 35.2
f 4.141
tf 8.5

f 9 4.141 9 1
d 159
w
tw 5.6
clasa 1
159
w 72 72 1
5.6

Verificarea sectiunii propuse:


Verificarea de rezistenta (SLU):

6 6 5 3 daNm
MplyRd Wply10 fyd 221 10 235 10 5.193 10
6 6 5 3
MplzRd Wplz10 fyd 44.5 10 235 10 1.046 10 daNm

MyEd MzEd 3
4.673 10 86.097
1 1 1
MplyRd MplzRd 3 3
5.193 10 1.046 10

b tf tf tw 100 8.5 8.5 5.6 2


AVy A 2 2 2 r2 28.5 2 2 2 12 cm
15.376
10 10 10 10 10 10 10 10
4 4
fyd 10 5
235 10 10 4
VplyRd AVy 15.376 2.086 10
3 3

3 4
VyEd VplyRd 4.153 10 2.086 10 1

d tw 159 5.6 2
AVz A 28.5 19.596 cm
10 10 10 10

10 10 4 daN
VplzRd AVz235 19.596 235 2.659 10
3 3

4
VzEd VplzRd 149.439 2.659 10 1
Influenta fortei taietoare asupra momentului plastic:

3 4
VyEd 0.5 VplyRd 4.153 10 0.5 2.086 10 1
4
VzEd 0.5 VplzRd 149.439 0.5 2.659 10 1

Verificarea la stabilitate generala:

zf zveltetea barei intre doua legaturi laterale,tiranti

Lc 0.2 LT explicitALL 0.2 9 1.8 pentru 2 tiranti

k.c factor de corectie al zveltetii


1
kc 0.625
1.6

co 0.50

1 93.9 93.9
ifz raza de giratie a sectiunii formate de talpa comprimata a inimii in raport cu axa minima
de zveltete a sectiunii
zG 0.326 cm
4
Ifz 76.28 cm
2
Af 10.208 cm
Ifz
ifz 2.734 cm
Af

kc 0.625
zf Lc 1.8 0.412
ifz 2.734

zf fyd 5
0.412 235 10
zf. co Wply 0.5 221 1
1 MyEd 93.9 3
4.673 10
Verificarea la starea limita de serviciu:
-sageata maxima:

2 4 2 4
10 LT 10 9
y 0.15 qyk 0.15 630.418 3.198
Iy 3
1.94 10

4
LT 2 9
4
2
1.3 10 1.3 10
z 0.63 qzk
3 0.63 30.931
3 0.317
I z 142

LT100 9 100
2 2 2 2
max y z 3.198 0.317 1 se verifica
200 200
Dimensionarea pana in camp marginal

Solicitarile de calcul:

2 2
LT 9 3
MyEdII qyd 922.971 6.796 10 daNm
11 11
LT
2 2
9
qzd 1.3 3 45.284 1.3
daNm
MzEdII

3
86.097
8 8

Predimensionarea sectiunii campului marginal:

16
k 1.455
11

Wplynec
MyEdII k MzEdII
3
6.796 10 1.455 86.097 4
2.945 10 m
3
fyd 5
235 10

6 4
Wplynec10 294.539 cm

h 4
6 4 6 200 3 cm
Iynec Wplynec10 2.945 10 10 2.945 10
2 10 2 10
3 3 3 4
Iy22U Iynec Iy 2.945 10 1.94 10 1.005 10 cm

Iy22U 3
1.005 10 4
Iy2 502.693 cm
2 2

Se alege UPN 140:

hu 140 mm mm4 4
Iyu 605 Izu 62.7 mm
bu 60 mm
Welyu 86.4 mm3 Welzu 14.8 mm3
twu 7 mm
mm Wplyu 103 mm3
tfu 10 Wplzu 28.3 mm3
mm iyu 5.45 mm
r1u 10
2
izu 1.75 mm
AVzu 10.41 mm
ru2 5 mm

Au 20.40 mm2
du 98 mm
kg/m
Gu 16

Caracteristicile elastice:
2
At A Au 2 28.5 20.40 2 69.3 cm
3 3
Iyt Iy Iyu2 1940 605 2 3.15 10 cm
3
Izt Iz Izu2 142 62.7 2 267.4 cm

Caracteristicile plastice:
3
Wplyt Wply Wplyu2 explicitALL 221 103 2 427 cm

tw 5.6 cm3
Wplzt Wplz 2 Wplzu Au izu 44.5 2 28.3 20.40 1.75 286.74
2 2
Lungimea suplimentului este intersectia dintre parabola cu dreapta;

4 X
0.875 LT X
q
LT
2
LT
2

0.875 LT yd 11 qyd
16

X1 0.192 LT 0.192 9 1.728 m

X2 0.682 LT 0.682 9 6.138


m
Suplimentul se prelungeste departe si de alta de unde rezulta lungimea supliment:

Ls X2 X1 2 0.3 6.138 1.728 2 0.3 5.01 m

Verificarea sectiunii propuse:

6 6 5 4
MplyRd Wplyt10 fyd 427 10 235 10 1.003 10 daNm

6 6 5 3
MplzRd Wplzt10 fyd 286.74 10 235 10 6.738 10 daNm

MyEdII MzEdII 3
6.796 10 86.097
1 1 1
MplyRd MplzRd 4 3
1.003 10 6.738 10

Sageta maxima (SLS):


4 4
L
2 T 2 9
yu 0.307 qyk 10 0.307 630.418 10 4.031 mm
Iyt 3
3.15 10
4
LT 2 9
4
2
1.3 10 1.3 10
zu 0.601 qzk
3 0.601 30.931
3 0.161 mm
I zt 267.4

LT100 9 100
maxu yu zu 4.031 0.161 1
200 200
Dimensionare tiranti

LT 9
tb 9
3 3
a 3

83.65 cos 0.11062

N 1 0.5 VzEd 0.5 149.439 74.719 daN

N 2 N 1 VzEd 74.719 149.439 224.158 daN

N 3 N 2 VzEd 224.158 149.439 373.597 daN

N 4 N 3 VzEd 373.597 149.439 523.036 daN

N 5 N 4 VzEd 523.036 149.439 672.474 daN

N5 672.474 3
N 55 6.079 10 daN
cos 0.111

-efort maxim in tirant:


NmaxEd max N5 N55 max 672.474 6.079 10
3 3
6.079 10 daN

-dimensionare tirant:

M2 1.25

fu 3700 daN/cm2 ( S235)

N maxEd N tRd
rezulta N tRd N maxEd

NtRd 3
6.079 10
ds 4 M2 4 1.25 1.705
0.9 fu 3
0.9 3.7 10

ds 1.705 0.5 2
rezulta : d Ceil 0.5 Ceil cm
0.89 0.89
Evaluarea actiunilor -- valori caracteristice pe cadrul transversal.

1 Actiuni permanente:

acoperis : ginv. 10 daN/m2

nrpane 10
g 22.4 daN/m2
gpana nrpane 10 24.889
LT 9

gcv 5 daN/m2

gel 10 daN/m2

gzi 10 daNm2

qka ginv gpana gcv gel gzi 10 24.889 5 10 10 59.889 daN/m2

qa qka LT 59.889 9 539 daN/m2

stalpi : gs 15 11 165 daN/m2

ginv ginv.LT 10 9 90 daN/m2

LT 9
grigle 3 40 3 40 98.182 daN/m
Lcs 11

qs gs ginv grigle 165 90 98.182 353.182 daN/m


2. Actiuni variabile:

a) zapada uniforma:
3
zk sk LT 160 9 1.44 10 daN/m

a) zapada neuniforma:
sk1 0.5 i Ce Ct s0k 0.5 0.8 200 80 daN/m2

zk1 sk1 LT 80 9 720 daN/m2

2 0.965

sk11 2 Ce Ct s0k 0.965 200 193


3 daN/m2
zk11 sk11 LT 193 9 1.737 10
b)vant:

cez --coeficinet de expunere functie de categoria de teren si inaltimea z


categoria de teren II
z Lcs h1 11 1.3 12.3 m

cez 2.5

b0 35 m/s
csezon 1 factor de anotimp
cdirectie 1 coeficient de directie
1.25 daN/m3 densitatea aerului

Vb cdirectiecsezon b0 1 35 35
1 2 1 1 2 1 daN/m2
qb Vb 10 1.25 35 10 76.563 presiunea vitezei de referinta
2 2
qpze cezqb 2.5 76.5625 191.406 valoarea de varf a presiunii vitezei

we qpzecpe

vant transversal:

h Lcs 11

d L 24
h 11
0.458
d 24

b 8 9 72

e min(b 2 h ) min(72 2 11) 22

D: cpe10 0.75 cpe1 1


1 1 daN/m2
weD qpzecpe10 10 191.406 0.75 10 14.355

qD weD LT 14.355 9 129.199 daN/m2

E: cpe10 0.4 cpe1 0.4


1 1 daN/m2
weE qpzecpe10 10 191.406 0.4 10 7.656

qE weELT 7.65625 9 68.906 daN/m2


H: cpe10 0.566 cpe1 1.1
1 1 daN/m2
weH qpzecpe10 10 191.40625 0.566 10 10.834

daN/m2
qH weHLT 10.833593749999999 9 97.502

I: cpe10 0.578 cpe1 0.578


1 1 daN/m2
weI qpzecpe10 10 191.40625 0.578 10 11.063

qI weI LT 11.06328125 9 99.57 daN/m2

Vant longitudinal:
e min(b 2 h ) 22

e d 22 24
B: cpe10 0.8 cpe1 1.1
1 1 daN/m2
weB qpzecpe10 10 191.40625 0.8 10 15.313

qB weBLT 15.3125 9 137.813 daN/m2

H: cpe10 0.689 cpe1 1.2


1 1 daN/m2
weH qpzecpe1 10 191.40625 1.2 10 22.969

qH weHLT 22.96875 9 206.719 daN/m2


c)actiuni seismice:
Ct 0.085

Lcs 11
3 3
4 4
T1 Ct Lcs 0.085 11 0.513 s

Evaluarea masei seismice:

-acoperis 4
macoperis qa L 539 24 1.294 10 daN
3
-stalp mstalp qs Lcs 353.182 11 3.885 10
daN

ferma 3
qo 1.35 qa 1.3 1.5 zk 1.35 539 1.3 1.5 1440 3.106 10 daN
2 2
L 24 5 daNm
Mmax0 qo 3105.945 2.236 10
8 8
Mmax0 223628.04 3
Wynec 9.516 10
fyd 5
235 10
h 3
h
Iynec Wynec 0.014
2
Wynec 3
9.516 10 3
Acnec explicitALL 1.586 10
2 h 2 3

rezulta LPN: 100 x 75x 10

gc 13


mferma 4 gc gc gc L ( 4 13 13 13) 24 1.872 10
3
daN

unde g.diagonala = g.montant = g.c :

mstructura macoperis mstalp mferma

4
mstructura 12936 3885 1872 1.869 10 daN

4
m mstructura 0.4 zk L 12936 3885 1872 0.4 1440 24 3.252 10 daN
Forta seismica:
m
S I sdT1
g
Iasi :
ag 0.2 g
T1 0.41 g 9.81
Tc 0.7 s TB 0.1 Tc 0.07 s

TD 3 s I 1
T1 2.75 1

0 T1 2.75

q 2.5

0 1
q
SdT1 ag 1 T1 1.839
TB

4
m 3.252 10 3
S I SdT1 1.839 6.096 10 daN
g 9.81
etapa 6:

Pregatire date pentru modelarea numerica


Determinarea incarcarilor concentrate.

Incarcari permanente:

3
Qa qa a 539 3 1.617 10 daN

Incarcari variabile:
a) zapada uniforma:
3
z zk a 1440 3 4.32 10 daN

b) zapada neuniforma:
3
z1 zk1 a 720 3 2.16 10
3
z11 zk11 a 1737 3 5.211 10
c) vant transversal:
Lcs 11
HD 3 qD 3 129.199 532.947 daN
8 8
Lcs 11

HE 3 qE
8
3 68.90625
8
284.238 daN


VH qH a ( 206.71875) 3 620.156 daN


VI qI a ( 99.56953125) 3 298.709 daN
d) vant longitudinal:

Lcs 11
HB 3 qb 3 76.5625 315.82 daN
8 8


VH qH a ( 206.71875) 3 620.156
daN
Grupari de incarcari:

G1= 1.35xG+1.5xZuniforma;
G2 =1.35xG+1.5xZaglomerata+1.05xVtransv
G3=1.35xG+1.5xVtransv.+1.05xZaglomerata
G4=1.5xG+1.5xVtransv+1.05xZuniforma
G5=G+0.4xZuniforma+S
G6(SLSD)=G+Z

etapa 7

Dimensionarea barelor grinzii cu zabrele

Determinarea lungimilor de flambaj

talpa superioara :T.S.


Lcy=l (=lungimea barei)
Lcz=(distanta intre doua puncte fixe)=3l

diagonale (D) si montanti (M)


Lcy=0.9l
Lcz=l

talpa inferioara
Lcy=l
Lcz=(distanta intre doua antretoaze)

alegerea grosimii guseului:

tg 15

dimensiuniinime ale cornierelor:


aripi egale:
LPN 50x50x6
aripi inegale:
LPN 60x50x6
Determinarea barelor comprimate
talpa superioara
N TS 93589.1 l 3.018

Lcy l 3.018 3.018 m

Lcz 2 l 2 3.018 6.036 m


-barele comprimate cedeaza datorita pierderii stabilitatii
flambaj prin incovoiere (Euler)
flambaj prin incovoiere-rasucire
-predimensionarea:flambaj datorita compresiunii:

fy 235 fy
NEd NbRd o A
M0 1 M0
fy 10 235 10 3 daN/mm2
fyd 2.35 10
M0 1

impunem o 0.8

NTS 93589.1 Anec 49.781 2


Anec 49.781 A1. 24.891 cm
fyd o 2350 0.8 2 2

Propunem LPN 100x75x8

A1 13.50 A 2 A1 27

Iy1 64.1 ez1 3.10 Iy Iy12 128.2

iy1 2.18 iy iy1 2.18

Iz1 133 1 2
tg10
iz1 3.14 Iz 2 Iz1 A1 ez1 666.207
2
Iz
iz 4.967
A
verificarea sectiunii propuse

Lcy100 1 93.9
3.018 100 0.46
y 138.44
iy 2.18 1

Lcz100 6.036 100


z
iz

4.967
121.514 max
max y z 138.44
max 138.44
. 1.474
1 93.9

2

0.5 1 . 0.2 . 0.5 1 0.46 ( 1.474 0.2) 1.474 1.88
2

1 1
0.328
2 2 2 2
. 1.88 1.88 1.474

fy 10 235 10 4
NbRd A 0.328 27 2.083 10
M0 1

4 4
NTS NbRd 9.359 10 2.083 10 1

propunem

med
o
0.8 0.328
0.564
2 2

NTS 4
9.359 10 2
Anec 70.595 cm
med fyd 3
0.564 2.35 10
Anec 2
cm
A1 35.298
2

Propunem LPN 150x15 corniere cu aripi egale

A1 43 ez1 4.25 A 2 A1 86
3
Iy1 898 ey 4.25 Iy Iy12 1.796 10

iy1 4.57 iy iy1 4.57

Iz1 898 1 2
tg10 3
iz1 4.57 Iz 2 Iz1 A1 ez1 3.946 10
2
t 1.5 Iz
b 31.5 iz 6.774
A
hc 15 t 1.5
zo ey 4.25 3.5
2 2 cm
2 2
t 1.5 4
It A 86 64.5 cm
3 3
moment de inertie la rasucire libera

b 3 t3 4 h 3 t3 3 3 3 3
Iw
c
31.5 1.5 4 15 1.5 3
1.049 10 cm
4
144 144
moment de inertie la rasucire impiedicata

io zo
2

Iy Iz explicitALL 3.5
2
3
1.796 10 3.946 10
79.017
3

A 86
raza polara fata de centrul de forfecare

Verificarea sectiunii propuse la flambaj prin incovoiere-rasucire

5 daN/cm2
G 8.110
6 daN/cm2
E 2.110

LcrT l 100 301.8 m

1 Iw 3
2
NcrT GIt E 1 8.1 105 64.5 2 2.1 106 1.049 10 daN
6.642 10
5
io LcrT
2 79.017 2
301.8
Lcrz 2 l 100 603.6

Iz 3
2 2 6 3.946 10 5
Ncrz E 2.1 10 2.245 10 daN
2 2
Lcrz 603.6

22
zo 3.5
1 1 0.845
io 79.017

NcrFT
Ncrz NcrT 1 1
4 NcrTNcrz

2
2
NcrT Ncrz
5
2.245 10 6.642 10
5 4 0.845 6.642 10 2.245 10
5 5
1
5
1 daN
2.095 10
2 0.845
6.642 105 2.245 10
5 2

N crFT N crT 1
fy 10 235 10
T. A 86 0.982
2.245 10 6.642 10 4 0.845 6.642 10 2.245 10
NcrFT 5 5 5 5
1 1
2 0.845
6.642 10
5
2.245 10
5 2

2

T 0.5 1 T. 0.2 T. 1.162 1.162
1 1
T 2

2
0.622
T T T. 1.162 1.162 0.982

fy 10 235 10 5
NbRd med A 0.564 86 1.14 10
M0 1
4 5
NTS NbRd 9.359 10 1.14 10 0

Solidarizarea barelor:
l1 mai mic decat 15imin1 bare comprimate


imin1 min iy1 iz1 15 68.55
rezulta imin1 60 cm

Diagonala
4
N D 51651.8 daN NEd ND 5.165 10

l 3.448 m

Lcy 0.9 l 3.103 cm

Lcz l 3.448 cm
predimensionarea :

N Ed N bRd A fyd

0.8
NEd
51651.8 Anec 27.474
Anec 27.474 A1 13.737
fyd 0.8 2350 2 2
Propunem LPN 70x50x6

A1 6.89 ez 2.23 A 2 A1 13.78

Iy1 14.2 ey 1.25 Iy Iy12 28.4

iy1 1.43 iy iy1 1.43

Iz1 33.4 1 2
tg10
izi 2.20 Iz 2 Iz1 A1 ez 189.172
2
t 0.6 Iz
iz 3.705 cm
b 122 1.5 25.5 A
hc 8

verificarea sectiunii propuse

Lcy100 1 93.9
3.1032 100 0.46
y 217.007
iy 1.43 1

Lcz100 3.448 100


z
iz

3.7051322817092123
93.06 max
max y z 217.007

max 217.007
. 2.311
1 93.9

2

0.5 1 . 0.2 . 0.5 1 0.46 ( 2.311 0.2) 2.311 3.656
2

1 1
0.154
2 2 2 2
. 3.656 3.656 2.311

fy 10 235 10 3
NbRd A 0.154 13.78 4.991 10
M0 1

4 3
NEd NbRd 5.165 10 4.991 10 1

propunem

med
o
0.8 0.154
0.477
2 2
NEd 4
5.165 10 2
Anec 46.073 cm
med fyd 3
0.477 2.35 10
Anec
2
A1 23.037 cm
2

Propunem LPN 150x75x12

A1 25.7 ez1 5.4 A 2 A1 51.4

Iy1 588 ey 1.69 Iy Iy1 588

iy1 4.78 iy iy1 4.78

Iz1 99.6
1 2 1 2
tg10 15 10
iz1 I1.97 2.143 103
z 2 Iz1 A1 ez1 2 99.6 25.7 5.4
2 2
t 0.8
Iz
b 21.5 iz 6.457
A
hc 5
t 0.8
zo ey 1.69
cm 1.29
2 2

2 2
t 0.8 4
It A 51.4 10.965 cm
3 3
moment de inertie la rasucire libera

b 3 t3 4 h 3 t3 3 3 3 3
Iw
c
21.5 0.8 4 5 0.8
37.114 cm
4
144 144
moment de inertie la rasucire impiedicata

io zo
2

Iy Iz
1.29
588 2.143 10
2
3
54.802
A 51.4
raza polara fata de centrul de forfecare

Verificarea sectiunii propuse la flambaj prin incovoiere-rasucire

5 daN/cm2
G 8.110
6 daN/cm2
E 2.110

LcrT l 100 344.8 m


1 2
Iw
1 8.1 105 10.965 2 2.1 106 37.114 1.622 105
N crT G It E
io 2 54.802 2
LcrT 344.8
3
Lcrz 3 l 100 1.034 10

Iz 3
2 2 6 2.143 10 4
N crz E 2.1 10 4.152 10 daN
Lcrz
2
1.034 103 2

2 2
zo 1.29
1 1 0.97
io 54.802

NcrFT
Ncrz NcrT 1 1
4 NcrTNcrz

2
NcrT Ncrz 2
4
4.152 10 1.622 10
5 4 0.97 1.622 10 4.152 10
5 4

1 1 4.109 10
4
2 0.97
1.622 105 4.152 104 2
N crFT N crT 1

fy 10 235 10
T. A 51.4 1.714
4.152 10 1.622 10 4 0.97 1.622 10 4.152 10
NcrFT 4 5 5 4
1 1
2 0.97
1.622 10
5
4.152 10
4 2

2

T 0.5 1 T. 0.2 T. 2.318 2.318

1 1
T 0.258
2 2 2 2
T T T. 2.318 2.318 1.714

fy 10 235 10 4
NbRd med A 0.477 51.4 5.762 10
M0 1
4 4
NEd NbRd 5.165 10 5.762 10 0

imind.comprimate min iy1 iz1 15 29.55


imind.comprimate 25 cm


imind.intinse min iy1 iz1 40 78.8

imind.intinse 70 cm
montan
4
N M 13789.6 daN NEd NM 1.379 10

l 2.675 m

Lcy 0.9 l 2.407 m

Lcz l 2.675 m

predimensionarea :

N Ed N bRd A fyd

0.8

NEd 13789.6 Anec 7.335


Anec 7.335 A1 3.667
fyd 0.8 2350 2 2

Propunem LPN 75x50x6

A1 7.19 ez 1.21 A 2 A1 14.38

Iy1 40.5 ey 2.44 Iy Iy12 81

iy1 2.37 iy iy1 2.37

Iz1 14.4 1 2
tg10
iz1 1.42 Iz 2 Iz1 A1 ez 84.042
2
t 0.6 Iz
iz 2.418
b 16.5 16.5 A cm
hc 5 t 0.6
zo ey 2.44 2.14 cm
2 2
verificarea sectiunii propuse

Lcy100 1 93.9
2.407 100 0.46
y 101.582
iy 2.37 1
Lcz100
z
2.675 100
110.651 max
max y z 101.582
iz 2.418

max 101.582
. 1.082
1 93.9

2

0.5 1 . 0.2 . 0.5 1 0.46 ( 1.082 0.2) 1.082 1.288
2

1 1
0.503
2 2 2 2
. 1.288 1.288 1.082

fy 10 235 10 4
NbRd A 0.503 14.38 1.701 10
M0 1

4 4
NEd NbRd 1.379 10 1.701 10 0

2 2
t 0.6 4
It A 14.38 1.726 cm
3 3
moment de inertie la rasucire libera

b 3 t3 4 h 3 t3 3 3 3 3
Iw
c
16.5 0.6 4 5 0.6
7.488
4
cm
144 144
moment de inertie la rasucire impiedicata

2
io zo
Iy Iz 2.14
2 81 84.042
16.057
A 14.38
raza polara fata de centrul de forfecare

Verificarea sectiunii propuse la flambaj prin incovoiere-rasucire

5 daN/cm2
G 8.110
6 daN/cm2
E 2.110

LcrT l 100 267.5 m

1 2
Iw
1 8.1 105 1.726 2 2.1 106 7.488 8.718 104
N crT G It E
io 2 16.057 2
LcrT 267.5
Lcrz l 100 267.5

Iz
2 2 6 84.042 4
N crz E 2.1 10 2.434 10 daN
2 2
Lcrz 267.5

2 2
zo 2.14
1 1 0.715
io 16.057

NcrFT
Ncrz NcrT 1 1
4 NcrTNcrz

2
NcrT Ncrz 2
2.434 10 8.718 10
4 4 4 0.715 8.718 10 2.434 10
4 4

1 1 2.218 10
4
2 0.715
8.718 104 2.434 104 2
N crFT N crT 1

fy 10 235 10
T. A 14.38 1.234
2.434 10 8.718 10 4 0.715 8.718 10 2.434 10
NcrFT 4 4 4 4
1 1
2 0.715
8.718 10
4
2.434 10
4 2


T 0.5 1 T. 0.2 T. 1.5 1.5
2

1 1
T 0.425
2 2 2 2
T T T. 1.5 1.5 1.234

fy 10 235 10 4
NbRd A 0.503 14.38 1.701 10
M0 1

4 4
NEd NbRd 1.379 10 1.701 10 0


imind.comprimate min iy1 iz1 15 21.3
imind.comprimate 20 cm

imind.intinse min iy1 iz1 40 56.8

imind.intinse 50 cm

Dimensionarea barelor intinse:


Talpa inferioara:
N TI 84470 l 6

Lcy l 6 6 m

Lcz l 6 6 m
-barele comprimate cedeaza datorita pierderii stabilitatii
flambaj prin incovoiere (Euler)
flambaj prin incovoiere-rasucire
-predimensionarea:flambaj datorita compresiunii:

fy 235 fy
NTI NbRd o A
M0 1 M0
fy 10 235 10 3 daN/mm2
fyd 2.35 10
M0 1

impunem o 0.8

NTI 84470 Anec 44.931 2


Anec 44.931 A1. 22.465 cm
fyd o 2350 0.8 2 2

Propunem LPN 100x75x8

A1 25.7 A 2 A1 51.4
ey1 5.4
3
Iy1 588 ez1 3.10 Iy Iy12 1.176 10

iy1 4.78 iy iy1 4.78

Iz1 99.6 1 2
tg10
izi 1.97 Iz 2 Iz1 A1 ez1 961.077
2
Iz
iz 4.324
A
verificarea sectiunii propuse

Lcy100 1 93.9 0.46


6 100
y 125.523
iy 4.78 1

Lcz100 6 100
z 138.757 se verfica
iz 4.324116832524644

Diagonale:

N D 68076.4 l 3.448

Lcy l 3.448 3.448 m

Lcz l 3.448 3.448 m

-barele comprimate cedeaza datorita pierderii stabilitatii


flambaj prin incovoiere (Euler)
flambaj prin incovoiere-rasucire
-predimensionarea:flambaj datorita compresiunii:

fy 235 fy
ND NbRd o A
M0 1 M0
fy 10 235 10 3
fyd 2.35 10 daN/mm2
M0 1

impunem o 0.8

ND 68076.4 Anec 36.211 2


Anec 36.211 A1. 18.105 cm
fyd o 2350 0.8 2 2

A1 19.1
LPN 150x75x9 ey1 4.88

ez1 1.42

Montanti:

N M 8663 l 3.448

Lcy l 3.448 3.448 m

Lcz l 3.448 3.448 m


-barele comprimate cedeaza datorita pierderii stabilitatii
flambaj prin incovoiere (Euler)
flambaj prin incovoiere-rasucire
-predimensionarea:flambaj datorita compresiunii:

fy 235 fy
NM NbRd o A
M0 1 M0
fy 10 235 10 3
fyd 2.35 10 daN/mm2
M0 1

impunem o 0.8

NM 8663 Anec 4.608 2


Anec 4.608 A1. 2.304 cm
fyd o 2350 0.8 2 2

2
LPN 70x50x6 A 6.89 cm

etapa 8:Alcatuirea nodurilor:


Calculul si prinderea diagonalelor de guseu

Nodul 1

D 51651.8 daN N 1 D

N1 N2 D N 2 D

N 1 e
N 2 hc e
Nodul 1
LPN 150x75x9 hc 7.5 cm fuw.Rd 3600 daN/cm2
w 0.8
tg 1.5 cm ey 5.4 cm

tc 1.2 cm


a1 max 0.7 tg 0.8 tc 1.05 rezulta a 0.4 cm

hc ey
7.5 5.4
hc

l1.c CeilN1 1 Ceil 5.165 10
4 7.5
1 9 mm
fuw.Rd 3.6 10
3

2 a 2 0.4

3 3

l1 Ceil l1.c 2 a 1 Ceil( 9 2 0.4 1) 10

ey
5.4

hc
l2.c CeilN2 1 Ceil 51651.8
7.5
1 23
fuw.Rd 3600
2 a 2 0.4
3 3


l2 Ceil l2.c 2 a 1 Ceil( 23 2 0.4 1) 24

Nodul 2

M 13789.6 daN

N1 N2 M

N 1 e
N 2 hc e
LPN 75x50x6 hc 5 cm fuw.Rd 3600 daN/cm2

tg 1.5 cm ey 1.25 cm
w 0.8
N1 M

hc ey N2 M
ey

tc 0.6 cm hc hc


a1 max 0.7 tg 0.8 tc 1.05 rezulta a 0.4 cm

hc ey
5 1.25

hc 5 1.25
l1.c CeilN1 1 Ceil 13789.6
5
1 5 mm
fuw.Rd 5 3600
2 a 2 0.4
3 3


l1 Ceil l1.c 2 a 1 Ceil( 5 2 0.4 1) 6

ey
1.25

hc 1.25
l2.c CeilN2 1 Ceil 13789.6
5
1 1
fuw.Rd 5 3600
2 a 2 0.4
3 3


l2 Ceil l2.c 10 2 a 1 Ceil( 10 2 0.4 1) 11 mm
40 mm din conditii constructive
Nodul 3

M 32064.4 daN

N1 N2 M

N 1 e
N 2 hc e
LPN 150x75x12 hc 15 cm fuw.Rd 3600 daN/cm2

tg 1.5 cm ey 5.4 cm
w 0.8
N1 M
hc ey N2 M
ey

tc 1.2 cm hc hc


a1 max 0.7 tg 0.8 tc 1.05 rezulta a 0.4 cm

hc ey
15 5.4

hc 15 5.4
l1.c CeilN1 1 Ceil 32064.4
15
1 8 mm
fuw.Rd 15 3600
2 a 2 0.4
3 3


l1 Ceil l1.c 10 2 a 1 Ceil( 8 10 2 0.4 1) 81 mm

ey
5.4

hc 5.4
l2.c CeilN2 1 Ceil 32064.4
15
1 3
fuw.Rd 15 3600
2 a 2 0.4
3 3


l2 Ceil l2.c 10 2 a 1 Ceil( 3 10 2 0.4 1) 31 mm
40 mm din conditii constructive

Nodul 4

M 13789.6 daN

N1 N2 M

N 1 e
N 2 hc e
LPN 75x50x6 hc 5 cm fuw.Rd 3600 daN/cm2

tg 1.5 cm ey 1.25 cm
w 0.8
N1 M
hc ey N2 M
ey

tc 0.6 cm hc hc


a1 max 0.7 tg 0.8 tc 1.05 rezulta a 0.3 cm
hc ey
5 1.25

hc 5 1.25
l1.c CeilN1 1 Ceil 13789.6
5
1 7 cm
fuw.Rd 5 3600
2 a 2 0.3
3 3


l1 Ceil l1.c 10 2 a 1 Ceil( 7 10 2 0.3 1) 71

ey
1.25

hc 1.25
l2.c CeilN2 10 Ceil 13789.6
5
10 10
fuw.Rd 5 3600
2 a 2 0.3
3 3


l2 Ceil l2.c 10 2 a 1 Ceil( 10 10 2 0.3 1) 101 mm
4 mm din conditii constructive

nodul 5 il dimensionam la fel ca nodul 3,iar nodul 6 la fel ca nodul 2

Efortul rezistent al surubului:Fb.Rd min Fs.Rd fv.Rd
Fs.Rd efort rezistent la lunecare
nF 1 numarul suprafetei de lunecare
0.5
ds 0.89 20 17.8
M2 1.25
fu.b 10000 daN/cm2 pentru clasa 10.9

2
17.8 2
As 248.846 mm
4
4
Fpc 0.7 100 As 1.742 10 daN
Fpc 4 daN
1.742 10 3
Fs.Rd nF 0.5 6.968 10
M2 1.25
Fv.Rd efort rezistent la forfecare in tija

As 248.84555409084754 3
Fv.Rd 0.5 100 0.5 100 9.954 10 daN
M2 1.25


Fb.Rd max Fs.Rd Fv.Rd 9.954 10
3
daN
numarul de suruburi
NTS 4
9.35910
2 2
nsurub 4.701
Fb.Rd 3
9.954 10
NTS
2
nsurub Ceil 1 5
Fb.Rd
Verificarea ariei nete:
fy LPN 150x75x9
NTI Npl.Rd A
A 25.7
Mo

fu Anet 3
NTI Nv.Rd A
M2

3 0.6
daN/cm2
fu 3600
M2 1.25

Anet 2 ( 25.7 0.5 0.9 2.2) 21.74


fy 3
Npl.Rd A 6.04 10
M0
mai mic de N TI
fu Anet 3 3600 21.74 0.6 4
Nv.Rd 3.757 10
M2 1.25

LPN 75x50x6
3 0.6
daN/cm2
fu 3600
M2 1.25

Anet 2 ( 7.19 0.9 2.2) 10.42

fu Anet 3 3600 10.42 0.6 4


Nv.Rd 1.801 10
M2 1.25
mai mare de NTI
Verificaraea guseului
hg 200
36 sin =0.588 cos =0.809
ec 40
4
Ved 51651.8 0.588 13789.6 4.416 10 do 2.2
4 daN tg 1.5
Ned 51651.8 0.809 8.663 4.179 10
5
Med Ned 6 2.508 10 daNcm
hg
eo ec 60
2
Anet 1.5( 20 2.2) 26.7

tg hg 0.1 do
2
Wnet 118.815
6

Ned Med 3
3.676 10
Anet Wnet

Dimensionare si verificarea stalpului


Eforturile sunt luate de pe infasuartoarea minmax din Axis:
Nxmax 54702 daN
Mmax 1319.2 daNcm
Vmax 119.9 daN

Lungimi de flambaj

Ls 11 m

Lcr.y 0.85 Ls 9.35 m

Lcr.z Ls 11
Predimensionare sectiunii

Mmax
Wpl.y
fy
Mmax 1319.2 5 3
Wpl.y 5.614 10 m
5 5
fy 10 235 10
metoda razelor de giratie: iy yh
Iz zb

impunem : y 0.45
z 0.25
o 90

Lcr.y 9.35 Lcr.y


y 6.926 h Ceil 0.001 0.231 m
y3
iy y o
Lcr.z Lcr.z
11 b Ceil 0.001 0.489 m
z 2.544
iz 4.324 z o
propunem

HEA 600:
3
Wpl.y 5350 cm
2
Ap 399 cm

stabilitate generala
o. 0.96 0.34 o rezulta


o 0.5 1 o. 0.2 o. 2

0.5 1 0.34 ( 0.96 0.2) 0.96 1.09


2

1
o 0.623
2 2
o o o.

ky 1.8 valoare maxima

cmy 0.6

LT 0.95 impunem

Nxmax Mmax 4 3
5.47 10 1.319 10 4
1.8 cmy 1.8 0.6 2.205 10
2 2 2 3 2
o Ap 10 LT Wpl.y10 0.623 399 10 0.95 5.35 10 10

Verificarae sectiunii propuse:


verificare de rezistenta
2 5 2 5 7
Npl.Rd Ap 10 fy 10 399 10 235 10 9.377 10 daN
Nxmax 4
5.47 10
1 1 1
Npl.Rd 7
9.377 10
5 5
2 10 2 10 7
Vpl.Rd Ap 10 fy 399 10 235 5.414 10
3 3

Vmax 119.9
1 1 1
Vpl.Rd 7
5.414 10

6 5 6 5 5
Mpl.Rd Wpl.y10 fy 10 5350 10 235 10 1.257 10

Mmax 3
1.319 10
1 1 1
Mpl.Rd 5
1.257 10

verificarea influentei fortei taietoare si axiale asupra reducerii momentului plastic rezistent

4 7
Ned 0.25 Npl.Rd 4.179 10 0.25 9.377 10 1 daN

Aw 0.013 0.6
5 4 5
Ned 0.5 Aw fy 10 4.179 10 0.5 0.013 0.6 235 10 1
4 7
Ved 0.5 Vpl.Rd 4.416 10 0.5 5.414 10 1

Verificarea de stabilitate iy yh 0.104

Lcr.y iz zb 0.122
9.35
y 89.947
iy 0.10395
y
y. 0.958 nu apare flambaj
1
y 1
Lcr.z 11
z 89.98 z 0.45
iz 0.122
Lt 1
z
z. 0.958 nu apare flambaj
1
5 4 5
Nb.y.Rd yfy 10 Ap 10 9.377 10 daN

4 5 5
Nb.z.Rd zAp 10 fy 10 4.219 10 daN

6 5 5
Mb.y.Rd LT Wpl.y10 fy 10 1.194 10 daNcm
coeficienti de intereactiune
Nxmax 54702
ny 0.058
Nb.y.Rd 937650
Nxmax 54702
nz 0.13
Nb.z.Rd 421942.5

K y 1 0.8 ny 1.047 Ky 1

nz 0.13
K zy 1 0.1 z. 1 0.1 0.958 0.965
0.6 0.25 0.6 0.25


q 1 y. 0.2 ny 1 ( 0.958 0.2) 0.058 1.044

w 1 0.8 ny 1 0.8 0.058 1.047

K zy q w 1 1

Ned Mmax 4 3
4.179 10 1.319 10
Kycmy 0.6 0.051
Nb.y.Rd Mb.y.Rd 5 5
9.377 10 1.194 10

Ned Mmax 4 3
4.179 10 1.319 10
Kzycmy 0.965 0.6 0.105
Nb.z.Rd Mb.y.Rd 5 5
4.219 10 1.194 10

verificarea de rezistenta

Ned 4
4.179 10
0.25 0.25 1
Npl.Rd 7
9.377 10

Ved 4
4.416 10
0.5 0.5 1
Vpl.Rd 7
5.414 10

Mmax 3
1.319 10
1 1 1
Mpl.Rd 5
1.257 10
verificarea de stabilitate

Ned Mmax 4 3
4.179 10 1.319 10
Kycmy 1 0.6 1 1
Nb.y.Rd Mb.y.Rd 5 5
9.377 10 1.194 10

Ned Mmax 4 3
4.179 10 1.319 10
Kzycmy 1 0.965 0.6 1 1
Nb.z.Rd Mb.y.Rd 5 5
4.219 10 1.194 10

5 4 5
Nb.y.Rd yfy 10 Ap 10 9.377 10 daN
4 5 5
Nb.z.Rd zAp 10 fy 10 4.219 10 daN
6 5 5
Mb.y.Rd LT Wpl.y10 fy 10 1.194 10 daNcm

Nxmax 54702
ny 0.058
Nb.y.Rd 937650
Nxmax 54702
nz 0.13
Nb.z.Rd 421942.5

Ned Mmax 4 3
4.179 10 1.319 10
Kycmy 0.6 0.051
Nb.y.Rd Mb.y.Rd 5 5
9.377 10 1.194 10

Ned Mmax 4 3
4.179 10 1.319 10
Kzycmy 0.965 0.6 0.105
Nb.z.Rd Mb.y.Rd 5 5
4.219 10 1.194 10

Baza stalpului:
eforturile de calcul in zona comprimata si zona intinsa a capitelului
h 60 tf 2.5

Ned Med 4 5
4.179 10 2.508 10 3
Fc.Ed 6.261 10 daN
e h tf 22 60 2.5

Ned Med 3
Ft.Ed 2.461 10 daN
e h tf
rezistenta surubului
se propun 2 suruburi in zona intinsa de clasa 5.6 fub 5000 daNcm2
M2 1.25 nb 2
fub 3
2 2 5 10 3
Ftb.Rd 0.9 As 10 0.9 248.846 10 8.958 10
M2 1.25

Ft.Ed nb Ftb.Rd 2.461 103 28.958 103 1


rezulta dnec 0.89 cm

Vom adopta M24 d 28 mm


do 30 mm
cu aceste date stabilim dimensiunile placii

b 7 do 2 3.5 do 420 mm
3
l h 10 4 3.5 do 1.02 10 mm

tp 20 mm

Verificare baza stalp la eforturi axiale maxime

Nmax.Ed Nj.rd Aeff fjd


fyd 2350

fyd fjd 112


2350
c tp 35.2 20 1
3 fjd 3 112

fyd
rezulta c tp 0.1 5.289 c 5 cm
3 fjd

leff 2 c tf 2 5 2.5 12.5 cm

Leff 2 c b 0.1 2 5 420 0.1 52 cm


Aeff 2 leff Leff 2 c tw h 2 c 2 tf 2.002 10 3
cm
2

5
Nj.Rd Aeff fjd 2002 112 2.242 10 daN

Nxmax Nj.Rd 54702 224224 1


Moment incovoietor
Med 5
2.508 10
e 6
Ned 4
4.179 10
e 400 cm
L100
400
6
Fc.l.Rd efort de rezistenta al placii la compresiune
Fc.r.Rd efrot de rezistenta al placii la intindere
2 2
l 1020 7
Mc.Rd b fyd 420 2350 7.283 10 daNcm
6 6
Mc.Rd 72825650 4
Fc.fc.Rd 7.157 10 daNcm
l tf 1020 2.5
4
Fc.pl.Rd fjd Leff leff 112 52 12.5 7.28 10 daNcm


Fc.l.Rd min Fc.pl.Rd Fc.fc.Rd 7.157 10
4
daNcm
Fc.r.Rd min Fc.pl.Rd Fc.fc.Rd
4
7.157 10

zona intinsa + zona comprimata


z h tf 60 2.5 57.5 cm

zc.l 0.5 z 28.75


cm
zc.r 0.5 z 28.75


Mj.Rd min Fc.l.Rd
z
Fc.r.Rd
z 1.085 106 daNcm
zc.r zc.l
1 1
e e
Mc.Rd 72825650 6
Fc.fc.Rd 1.267 10
h tf 60 2.5 nx 10.5
4
Fj.Rd leff Leff fjd 12.5 52 112 7.28 10 daN
ex e
2 2
tp 20 5
Mpl.Rd 1 fyd 2350 2.35 10 daNcm
4 4
b1 4 nx 1.25 e 49.5
b2 e 2 nx 0.625 ex 84.75

b3 0.5 b 210

b4 0.5 w 2 nx 0.625 ex 14.74 cm

b5 4 nx 131.947
b6 2 nx 4 e 89.973
b7 2 nx 2 w 68.067


beff min b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 14.74
beff 3 14.74 3
F1.2.pl.Rd 2 fyd 2 2.35 10 6.598 10 daN
nx 10.5

Forta taietoare
cf.d 0.2 coeficient de frecare pentru mortar de nisip si ciment
fyd 3000 daN/cm
Ft.Rd rezultanta la frecare dintre placa si mortar

b 0.0003 fyd 0.9

Vmax.Ed Ff.Rd nb Fvb.Rd


3
Ff.Rd cf.d Ned 8.359 10 daN

fub 3
5 10 3
Fvb.Rd b 0.9 3.6 10 daN
M2 1.25
4
Vmax.Ed Ff.Rd nb Fvb.Rd 1.556 10 daN

S-ar putea să vă placă și