Sunteți pe pagina 1din 24

DIRECTO

PROF.
BERES
LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU,
CLUJ-NAPOCA
MONICA
________
________
________
__

CONSILIERE I ORIENTARE Clasa a VII-a A


PLANIFICARE ANUAL I CALENDARISTIC 2016-2017

CLASAaVII-aAN COLAR2016-2017

PROF. DIRIGINTE,
IONUT CIMPEANU
__________________________________
1
Obiective cadru

1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive fa de sine ca persoan unic i valoroas.


2. Formarea atitudinilor, achiziionarea cunotintelor i abilitilor inter-personale.
3. Dezvoltarea abilitilor de utilizare a informaiilor n procesul de nvare.
4. Dobndirea abilitilor de explorare i planificare a carierei.
5. Exersarea abilitilor de management al unui stil de via de calitate.

Valori si atitudini:

v respect si ncredere n sine si n ceilalti;


v recunoasterea unicitatii fiecarei persoane;
v receptivitate la emotiile celorlalti;
v valorizarea relatiilor interpersonale;
v valorificarea critica si selectiva a informatiilor;
v adaptare si deschidere la noi tipuri de nvatare;
v motivatie si flexibilitate n elaborarea propriului traseu educational si profesional;
v responsabilitate si disponibilitate pentru decizii si actiuni privind propria cariera;
v interes pentru nvatare permanenta ntr-o lume n schimbare si n societatea cunoasterii;
v orientare spre o viata de calitate, n prezent si n viitor.

2
La sfrsitul
clasei a VII-a
elevii vor fi
Clasa a VII-a capabili:
Obiective de referinta si exemple de activitati de nvatare 5.1
sa
1. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine evalu
Obiective de referinta Exemple de activitati de nvatare eze
La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi capabili: impa
ctul
factor
ilor
social
Exemple de activitati de nvatare i,
La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi capabili: cultur
ali,
econ
2.2 sa exerseze tehnici de comunicare eficienta, n contexte variate din - tehnici de ascultare activa, a oferirii de feedback, de adresare a ntrebarilor aplicate n perechi/ grup;
punct de vedere social si cultural - promovarea prin materiale informative (poster, pliant etc.) a relatiilor pozitive ntre copii si parinti;
- realizarea unor postere, pliante despre diversitate si diferentele culturale.
3. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor n procesul de nvatare
Obiective de referinta

omici
si de
mediu asupra
propriilor
optiuni
La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi capabili: profesionale si
3.1 resursa, pentru a obtine succes n nvatare asupra
evolutiei n
3.2 sa aplice tehnici de stimulare a creativitatii n propria activitate de cariera
nvatare
1.1 sa dovedeasca ncredere n sine, n diferite situatii
4. Dobndirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei
Obiective de referinta
2. Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare n contexte variate La sfrsitul clasei a VII-a elevii vor fi capabili:
4.1 sa analizeze diferite meserii si ocupatii din perspectiva cerintelor
Obiective de referinta
educationale
4.2 sa si analizeze propriile optiuni privind diferite meserii/ ocupatii,
2.1 sa analizeze caracteristicile comportamentului de lider, n cadrul
grupurilor de apartenenta utiliznd diferite criterii

5. Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate


Obiective de referinta
3

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:


- compuneri pe tema ncrederii n sine si a reusitei;
- analiza unor personaje celebre, din diferite domenii, prin prisma ncrederii n sine;
- interviuri, desene, fotografii cu tema: Povestea unei reusite.

Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:


- scenarii aplicate n clasa/ n afara clasei, pentru exersarea rolurilor de conducere, n cadrul grupului;
- jocuri de rol, cu asumarea formala/ informala a rolului de lider;

Exemple de activitati de nvatare


Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:
- fise de lucru individual sau pe echipe, realizarea planului individual de lucru si al clasei,
elaborarea
orarului zilei, saptamnal sau semestrial, pentru toate tipurile de activitati;
- exercitii de stimulare a creativitatii.

Exemple de activitati de nvatare


Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:
- vizite n institutii de nvatamnt si n alte institutii/ companii pentru familiarizarea cu diferite
trasee
educationale si cu locuri de munca/ ocupatii alternative de insertie pe piata muncii;
- studii de caz, pentru identificarea criteriilor de alegere a unei meserii;
- discutii cu membrii comunitatii, cu privire la criterii de alegere a traseului educational, a meseriei/
ocupatiei.

Exemple de activitati de nvatare


Pe parcursul clasei a VII-a se recomanda urmatoarele activitati:
- dezbateri, problematizari, studii de caz pe tema influentelor factorilor sociali, culturali, economici
si
de mediu asupra evolutiei n cariera;
- discutii de grup, pe tema problematicii de gen n dezvoltarea carierei.
Coninuturile nvrii

1. Autocunoastere si dezvoltare personala


1.1 Autocunoastere:
ncredere n sine, reusita personala.

2. Comunicare si abilitati sociale


2.1 Abilitati sociale:
Cum recunoastem un lider?
2.2 Comunicarea:
Ce nseamna comunicare eficienta?Abilitati de comunicare: ascultare, feedback pozitiv, adresarea ntrebarilor
Grija si sprijin n familie
Diversitatea culturala si etnica. Interculturalitate

3. Managementul informatiilor si al nvatarii


3.1 Elemente de management al timpului
3.2 nvatare eficienta Tehnici de stimulare a creativitatii

4. Planificarea carierei
4.1 Explorarea carierei:
Pregatirea educationala necesara unei ocupatii/ angajarii
Criterii de analiza si de alegere a unei meserii. Decizie personala, informata si responsabila cu privire la alegerea meseriei.

5. Calitatea stilului de viata


5.1 Calitatea relatiilor sociale si a mediului de munca:
Factorii sociali, culturali, economici n formularea unor optiuni profesionale si n dezvoltarea carierei
Stereotipurile de gen si planificarea carierei

4
5

Clasa a VII-a Total ore


Anul colar 2016-2017
Nr. de ore: 1 or pe sptmn
Not! n
sptmna
dedicat
activitilor
extracurricula
PLANIFICARE ANUAL e i
extracolare
CONSILIERE I ORIENTARE S tii mai
multe, s fii
mai bun,
Nr.crt care are un
orar specific,
MODULUL Semestrul I Semestrul al II-lea Anual ora de Consil
Numr de ore Numr de ore Numr de ore orientare este
Autocunoatere i dezvoltare personal 4 3 7 n aceasta.

Comunicare i abiliti sociale 4 4 8


1
Managementul informaiilor i al 4 3 7
nvrii
Planificarea carierei 2 1 3

Calitatea stilului de via 5 5 10

19 16 35

4
5
contexte variate din punct de - unor postere,
vedere social i cultural; ima pliante
3.1 s foloseasc eficient gina despre
timpul, ca resurs, pentru a rea diversitate i
obine succes n nvare; si diferenele
3.2 s aplice tehnici de disc culturale;
stimulare a creativitii n utar -fie de lucru
propria activitate de nvare ea individual sau
uno pe
5.1 s evalueze impactul r grupe, realizarea
situ planului
PLANIFICARE CALENDARISTIC CONSILIERE I ORIENTARE
aii individual de
SEMESTRULI CLASAa VII-a AN COLAR 2016-2017 care lucru, elaborarea
factorilor sociali, culturali, nec orarului zilnic,
economici i de mediu asupra esit sptmnal
propriilor opiuni profesionale pentru
Modulul Coninuturile i asupra evoluiei n carier. Te
auto toate tipurile de
nvrii cont ma
activiti;
1. Autocunoatere 1.1 Autocunoatere rol;
i dezvoltare -exerciii de
- stimulare a
personal crea D
creativitii;
rea r
-dezbateri, e
uno
problematizri, p
r
2.Comunicare i 2.1 Abiliti sociale situ studii de t
abiliti sociale caz pe tema u
aii
influenelor r
de factorilor
com i
2.2 Comunicarea sociali,
unic economici
are
asupra evoluiei
aser i
Obiective de referin Strategii de mediului
tiv; nconjurtor;
3. Managementul 3.1 Elemente de lucru -
informaiilor i al management al 1.1 s dovedeasc ncredere n -discuii,
prez dezbateri pe
nvrii timpului sine, n diferite situaii; -compuneri pe tema enta
3.2 nvare eficient tema vulnera-
ncrederii n re
Tehnici de bilitii
sine i a reuitei; PPT
stimulare a ; mediului n care
-dezbateri; trim;
creativitii -chestionare i fie de -dez
5. Calitatea 5.1 Calitatea 2.1 s analizeze caracteristicile autoevaluare bate
stilului de via relaiilor sociale i a comportamentului de lider, n pentru identificarea ri;
mediului de munc cadrul grupurilor de punctelor tari, a -
apartenen celor slabe i a intereselor; reali
2.2 s exerseze tehnici de zare
comunicare eficient, n a
responsabiliti 6

Colegi i colegialitate
S3
1 26.09.

tiu s nv? S4
Nr. 1 Data/ 3.10.
de Sptmna Obs
ore .

1 S1
12.09
Viitorul meu m
preocup

1 S2
19.09.

abiliti sociale i
sociale

2.2 Comunicarea
5. Calitatea 5.1 Calitatea
stilului de via relaiilor sociale i a
mediului de munc
1. Autocunoatere 1.1 Autocunoatere
3. Managementul i dezvoltare 2.Comunicare i 3.1 Elemente de 2
informaiilor i al personal abiliti sociale management al .
nvrii timpului 1
3.2 nvare eficient A
Tehnici de b
stimulare a il
4. Planificarea creativitii 4.1 Explorarea it
carierei carierei

2.Comunicare i 2.1 Abiliti sociale


5.1 s evalueze impactul educaionale i cu locuri de munc;
factorilor sociali, culturali, -studii de caz, pentru identificarea
economici i de mediu asupra criteriilor de alegere a unei meserii;
propriilor opiuni profesionale -discuii, dezbateri pe tema -discuii cu membrii comunitii, cu
i asupra evoluiei n carier. alimentaiei sntoase; privire la criterii de alegere a Mnncsntos? 1 S
3.1 s foloseasc eficient traseului educaional, a meseriei /
timpul, ca resurs, pentru a ocupaiei; 5 S8
obine succes n nvare; -imaginarea si discutarea unor 31.10.
1
3.2 s aplice tehnici de -fie de lucru individual sau situaii care necesit autocontrol; 0
stimulare a creativitii n pe gru- -exerciii de autocontrol; tiu s-mi organizez 1 .
propria activitate de nvare pe, realizarea planului -crearea unor situaii de comunicare timpul 1
individual de 0
2.1 s analizeze caracteristicile lucru i al clasei, elaborarea .
comportamentului de lider, n S9
oraru-
cadrul grupurilor de 7.11.
lui zilnic, sptmnal sau
apartenen semestri-
2.2 s exerseze tehnici de al, pentru toate tipurile de Rolul meu n familie 1 S
comunicare eficient, n activiti;
contexte variate din punct de -exerciii de stimulare a 6
vedere social i cultural; creativitii; 1
1.1 s dovedeasc ncredere n -crearea unor situaii de 7
sine, n diferite situaii; comunicare .
asertiv; 1 S 10
-promovarea prin materiale 0 14.11.
informative a relaiilor Povestea unui succes 1 .
pozitive
ntre copii i prini;
4.1 s analizeze diferite -dezbateri;
meserii i ocupaii din
perspectiva cerinelor
educaionale; -compuneri pe tema
4.2 s i analizeze propriile S
ncrederii n Ce mi-ar plcea s fiu 1
opiuni privind diferite sine i a reuitei;
meserii/ ocupaii, utiliznd 7
-analiza unor personaje 2
diferite criterii celebre, din
4
diferite domenii, prin prisma
.
ncrederii n sine;
2.1 s analizeze caracteristicile 1
-desene, fotografii cu tema:
comportamentului de lider, n 0
Povestea unei reuite;
cadrul grupurilor de .
-vizite n instituiile de
apartenen nvmnt
i n alte instituii/companii Violena verbal i 1
pentru autocontrolul
familiarizarea cu diferite
trasee 7
2.2 Comunicarea 2.2 s exerseze tehnici de asertiv;
comunicare eficient, n -realizarea unor postere, pliante
contexte variate din punct de despre violen;
vedere social i cultural; -dezbateri;
4. Planificarea 4.1 Explorarea 4.1 s analizeze diferite -vizite n instituiile de nvmnt
carierei carierei meserii i ocupaii din i n alte instituii/companii pentru Dicionarul profesiilor 1 S 11
perspectiva cerinelor familiarizarea cu diferite trasee 21.11.
educaionale; educaionale i cu locuri de munc;
4.2 s i analizeze propriile -studii de caz, pentru identificarea
opiuni privind diferite criteriilor de alegere a unei meserii;
meserii/ ocupaii, utiliznd -discuii cu membrii comunitii, cu
diferite criterii privire la criterii de alegere a
traseului educaional, a meseriei /
ocupaiei;
5. Calitatea 5.1 Calitatea 5.1 s evalueze impactul -studiu de caz pe tema cunoaterii
stilului de via relaiilor sociale i a factorilor sociali, culturali, drepturilor copilului; Drepturile copilului 1 S 12
mediului de munc economici i de mediu asupra 28.11.
propriilor opiuni profesionale
i asupra evoluiei n carier.

3. Managementul 3.1 Elemente de 3.1 s foloseasc eficient -activiti de prezentare a


informaiilor i al management al timpul, ca resurs, pentru a informaiilor n forme diverse n Surse de informaii 1 S 13
nvrii timpului obine succes n nvare; grup; 5.12.
3.2 nvare eficient 3.2 s aplice tehnici de -exerciii de stimulare a
Tehnici de stimulare a creativitii n creativitii;
stimulare a propria activitate de nvare -activiti de explorare a surselor de
creativitii informaii;
2.Comunicare i 2.1 Abiliti sociale 2.1 s analizeze caracteristicile -imaginarea si discutarea unor
abiliti sociale comportamentului de lider, n situaii care necesit autocontrol; Mai e politeea la 1 S 14
cadrul grupurilor de -exerciii de comportament; mod? 12.12.
apartenen -crearea unor situaii de comunicare
2.2 Comunicarea 2.2 s exerseze tehnici de asertiv;
comunicare eficient, n -promovarea prin materiale
contexte variate din punct de informative a relaiilor pozitive
vedere social i cultural; ntre copii i aduli;
5. Calitatea 5.1 Calitatea 5.1 s evalueze impactul -prezentare PPT;
stilului de via relaiilor sociale i a factorilor sociali, culturali, -desene, confecionare mti; Datini i obiceiuri 1 S 15
mediului de munc economici i de mediu asupra -dramatizri, program artistic etc; romneti 19.12.
propriilor opiuni profesionale
i asupra evoluiei n carier.
1.1 Autocunoatere 1.1 s dovedeasc ncredere n -compuneri pe tema ncrederii n
1. Autocunoatere sine, n diferite situaii; sine i a reuitei; Fiecare este unic n felul 1 S 16
i dezvoltare -analiza unor personaje celebre, din lui 9.01.
personal diferite domenii, prin prisma
ncrederii n sine;
5.1 Calitatea 5.1 s evalueze impactul -dezbateri, problematizri, studii de
5. Calitatea relaiilor sociale i a factorilor sociali, culturali, caz pe tema influenelor factorilor Satisfacia de a 1 S 17
stilului de via mediului de munc economici i de mediu asupra sociali, culturali, economici i de consuma timpul liber 16.01.
propriilor opiuni profesionale mediu asupra evoluiei n carier;
i asupra evoluiei n carier.
3.1 Elemente de 3.1 s foloseasc eficient -discuii de grup privind avantajele
3. Managementul management al timpul, ca resurs, pentru a i limitele utilizrii TIC; Avantaje i limite ale 1 S 18
informaiilor i al timpului obine succes n nvare; -exerciii de stimulare a folosirii TIC 23.01.
nvrii 3.2 nvare eficient 3.2 s aplice tehnici de creativitii;
Tehnici de stimulare a creativitii n -fie de lucru, dezbateri,
stimulare a propria activitate de nvare prezentare PPT;
creativitii
1.1 Autocunoatere 1.1 s dovedeasc ncredere n -chestionare i fie de autoevaluare
1. Autocunoatere sine, n diferite situaii; pentru identificarea punctelor tari, a Autoevaluarea 1 S 19
i dezvoltare celor slabe i a intereselor; propriilor capaciti 30.01.
personal

9
economici i de mediu asupra crea care necesit
propriilor opiuni profesionale tivit autocontrol;
i asupra evoluiei n carier; ii; -exerciii de
2.1 s analizeze caracteristicile - autocontrol;
comportamentului de lider, n dez -crearea unor
cadrul grupurilor de bate situaii de
apartenen ri; comunicare
2.2 s exerseze tehnici de asertiv;
comunicare eficient, n - -realizarea unor
contexte variate din punct de postere, pliante
dez despre
PLANIFICARE CALENDARISTIC CONSILIERE I ORIENTARE diversitate i
SEMESTRULal II-lea CLASAaVII-a AN COLAR 2016-2017 bate diferenele
vedere social i cultural; culturale
1.1 s dovedeasc ncredere n ri; -compuneri pe
sine, n diferite situaii; -
Modulul Coninuturile tema ncrederii Te
prez n
nvrii ma
enta sine i a reuitei;
1. Autocunoatere 1.1 Autocunoatere
re
i dezvoltare
PPT
personal Cu
;
- no
conf at
3. Managementul 3.1 Elemente de eci ere
informaiilor i al management al onar a
nvrii timpului e de de
3.2 nvare eficient mr sin
Tehnici de io e-
stimulare a are ch
creativitii i eia
5. Calitatea 5.1 Calitatea feli su
stilului de via relaiilor sociale i a Obiective de referin Strategii de lucru cit cc
mediului de munc ri; es
1.1 s dovedeasc ncredere n -compuneri pe tema ncrederii ul
sine, n diferite situaii; n - ui
2.Comunicare i 2.1 Abiliti sociale sine i a reuitei; ima ca
abiliti sociale -chestionare i fie de gina pa
autoevaluare rea cit
3.1 s foloseasc eficient pentru identificarea punctelor si i
2.2 Comunicarea timpul, ca resurs, pentru a tari, a disc
obine succes n nvare; celor slabe i a intereselor; utar
3.2 s aplice tehnici de -activiti de prezentare a ea
stimulare a creativitii n informaiilor n forme diverse uno
1. Autocunoatere 1.1 Autocunoatere propria activitate de nvare n r
i dezvoltare grup; situ
5.1 s evalueze impactul -exerciii de stimulare a aii
factorilor sociali, culturali,
Ce nseamn s fii cult 10
i civilizat

S 22
1 27.02.
E primvar -e
mrior!

S 23
1 6.03.
Toleran i intolerana

Nr. Data/
de Sptmna Obs
ore .
S 24
1 S 20
1
13.02.
Relaia dintre respectul

1 S 21
20.02.

4. Planificarea 2.2 Comunicarea asc cr


carierei eficient ea
timpul, tiv
personal ca it
5.1 Calitatea resurs, ii
relaiilor sociale i a pentru n
3. Managementul 5. Calitatea 3.1 Elemente de mediului de munc 3 a pr
informaiilor i al stilului de via management al . obine op
nvrii timpului succes ria
1
n ac
3.2 nvare eficient s
5.1 Calitatea nvar tiv
Tehnici de ita
relaiilor sociale i a e;
stimulare a f te
5. Calitatea mediului de munc 3.2 s
creativitii o de
stilului de via aplice
l tehnici n
2.Comunicare i 2.1 Abiliti sociale o v
abiliti sociale de
s ar
4.1 Explorarea stimula
e e
carierei re a
-cunoaterea msurilor de prim- S 27
ajutor n caz de catastrofe naturale: 3.04.
2.1 s analizeze caracteristicile cutremur etc;
comportamentului de lider, n -chestionare i fie de -vizite n instituiile de nvmnt de sine i emoii 1
cadrul grupurilor de autoevaluare i n alte instituii/companii pentru capaciti 3
apartenen pentru identificarea punctelor familiarizarea cu diferite trasee .
2.2 s exerseze tehnici de tari, a educaionale i cu locuri de munc; 0 S 28
comunicare eficient, n celor slabe i a intereselor; -studii de caz, pentru identificarea Cartea cel mai bun 1 3 10.04.
contexte variate din punct de criteriilor de alegere a unei meserii; prieten al meu
-activiti de prezentare a .
vedere social i cultural; -discuii cu membrii comunitii, cu
informa-
5.1 s evalueze impactul privire la criterii de alegere a
iilor n forme diverse n
factorilor sociali, culturali, traseului educaional, a meseriei /
grup;
economici i de mediu asupra ocupaiei; S 29
-exerciii de stimulare a S
propriilor opiuni profesionale 1.05.
creativitii;
i asupra evoluiei n carier.
-discuii de grup despre 2
utilitatea Cum s m neleag 1 5
5.1 s evalueze impactul informaiilor dintr-o carte i prinii 2
factorilor sociali, culturali,
nsemntatea ei pentru copii, 0
economici i de mediu asupra .
pentru
propriilor opiuni profesionale oameni; 0
i asupra evoluiei n carier. 3
-crearea unor situaii de
comunicare .
4.1 s analizeze diferite
asertiv;
meserii i ocupaii din Minte sntoas n corp 1
perspectiva cerinelor -promovarea prin materiale
informative a relaiilor sntos
educaionale;
4.2 s i analizeze propriile pozitive
opiuni privind diferite ntre copii i prini;
meserii/ ocupaii, utiliznd -jocul de rol; -dezbateri;
-chestionare; S
diferite criterii Primele msuri care 1
-dezbateri, problematizri, trebuie luate n caz de 2
studii de catastrof natural 6
caz pe tema influenelor 2
factorilor 7
sociali, culturali, economici .
i de Cheia carierei mele 1 0
mediu asupra evoluiei n 3
carier; .
-jocul de rol; -chestionare;

-discuii, dezbateri pe tema


vulnerabilitii mediului n
care
trim;
11
3. Managementul 3.1 Elemente de 3.1 s foloseasc eficient -activiti de prezentare a informa-
informaiilor i al management al timpul, ca resurs, pentru a iilor n forme diverse n grup; M informez: de unde, 1 S 30
nvrii timpului obine succes n nvare; -exerciii de stimulare a cnd, cum? 8.05.
3.2 nvare eficient 3.2 s aplice tehnici de creativitii;
Tehnici de stimulare a creativitii n -activiti de explorare a surselor de
stimulare a propria activitate de nvare informaii;
creativitii
2.Comunicare i 2.1 Abiliti sociale 2.1 s analizeze caracteristicile -crearea unor situaii de comunicare
abiliti sociale comportamentului de lider, n asertiv; Portretul familiei mele 1 S 31
cadrul grupurilor de -promovarea prin materiale 15.05.
apartenen informative a relaiilor pozitive
2.2 Comunicarea 2.2 s exerseze tehnici de ntre copii i prini;
comunicare eficient, n -dezbateri; -chestionare;
contexte variate din punct de
vedere social i cultural;
2.Comunicare i 2.1 Abiliti sociale 2.1 s analizeze caracteristicile -crearea unor situaii de comunicare
abiliti sociale comportamentului de lider, n asertiv; Diversitatea i 1 S 32
cadrul grupurilor de -realizarea unor postere, pliante diferenele culturale 22.05.
apartenen despre diversitate i diferenele
2.2 Comunicarea 2.2 s exerseze tehnici de culturale;
comunicare eficient, n -chestionare; jocul de rol;
contexte variate din punct de
vedere social i cultural;
5. Calitatea 5.1 Calitatea 5.1 s evalueze impactul -studiu de caz pe tema cunoaterii
stilului de via relaiilor sociale i a factorilor sociali, culturali, drepturilor copilului etc. Copil sunt i eu... 1 S 33
mediului de munc economici i de mediu asupra -dezbateri; jocuri n aer liber; 29.05.
propriilor opiuni profesionale -desene pe asfalt; -chestionare;
i asupra evoluiei n carier.
5. Calitatea 5.1 Calitatea 5.1 s evalueze impactul -dezbateri, problematizri, studii de
stilului de via relaiilor sociale i a factorilor sociali, culturali, caz pe tema influenelor factorilor Micul pieton... 1 S 34
mediului de munc economici i de mediu asupra sociali, culturali, economici i de 5.06.
propriilor opiuni profesionale mediu asupra evoluiei n carier;
i asupra evoluiei n carier. -chestionare; -prezentare PPT;
-studiu de caz; -jocul de rol;
-cunoaterea regulilor de circulaie;
1. Autocunoatere 1.1 Autocunoatere 1.1 s dovedeasc ncredere n -chestionare i fie de autoevaluare
i dezvoltare sine, n diferite situaii; pentru identificarea punctelor tari, a Autoevaluarea 1 S 35
personal celor slabe i a intereselor; propriilor capaciti 12.06.

12
D l i b m a e
i e i ic n a l a
TEMATICA ORELOR DE DIRIGENIE
CLASAa VII-a SEMESTRULI AN COLAR 2016-2017 c c M ei fe e p
i o a u l ti f r
Nr. S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
o p i ri u m o o
1 X
n il e r l p l p
crt. X
a u p o l u o ri
X
r l o m u l s il
2
X
u u li i li i o
3
X
l i te n S b r r
4
X
p S e e a e ii
5 c
X
r u a t ti r T
6 a
X
o r l i sf A I
7 p
X
f s a F a v C
8 a
X
e e m ie c a A
9 TEMA c
X
si o c i n u
10 Drepturi i responsabiliti d it
il d a a t t
11 Colegi i colegialitate e
o r d a o
12 tiu s nv? i i
r ? e j e
13 Viitorul meu m preocup n e
D D a e
14 f e v
Mnncsntos?
r a
15 tiu s-mi organizez timpul o st a
e ti c i
16 Rolul meu n familie r e l
p n o li
17 Povestea unui succes m u u
t i n m
18 Ce mi-ar plcea s fiu a n a
u i s it
19 Violena verbal i autocontrolul ic r
ri o u e
X

1
3

S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35

1 X

10 15 TEMATICA ORE
8 13
N 11 16 CLASAa VII-a
TEMA SEM
c 9 14 lea AN
12
C

14