Sunteți pe pagina 1din 45

MC LC

- Li ng - trang 03
- Cu nguyn l g? - trang 04
- Ti sao chng ta cn cu nguyn trang 09
- Xy dng mt i sng cu nguyn hiu qu trang 13
- Mc ch ca cu nguyn l g? trang 15
- Nhng thnh qu ca vic cu nguyn trang 18
- Cung cch cu nguyn trang 22
- Lc no nn cu nguyn - trang 26
- Cn cu nguyn bao lu trang 29
- Cc hnh thc cu nguyn trang 33
- Nhng li cu nguyn trang 39
- Kinh tha th ngn trang 46
- Kinh trn chin thing ling trang 48
Li Ng:

Rt nhiu ngi v ngay c chnh chng ti thng t cu


hi:
Cu nguyn l g?
Cu nguyn nh th no?
Ti sao li cu nguyn khng c Cha nhn li?
Lm sao bit c thnh Thin Cha? v.v...

Sau khi cu nguyn v c Cha Thnh Thn soi sng,


chng ti tm c ti liu qu gi ny, p ng c nhng
khao kht ca cu nguyn v tr li tho ng cho cc cu
hi trn. Chng ti xin gi n Qu v ti liu ny nh l mt
hnh trang trong i sng cu nguyn v theo Cha. Xin
c chm ri trong tm tnh cu nguyn v suy nim, ng
thi xin Cha gip nh ng v linh ng nhng mc khi
thnh v t tng ca Cha qua tng dng ch

Xin cu nguyn v t n Cha cng vi chng ti c chia


s trong i sng tm linh vi Qu v.

Mng Li Cu Nguyn hn hnh gii thiu bi vit rt hay


v cu nguyn sau y. Xin gip chng ti ph bin ti liu
ny, bng cch copy tng cho ngi thn. Chn thnh cm
n anh ch em cng tc hon thnh ti liu ny v qu v
c gi.

thanhlinh.net
mangluoicaunguyen@yahoo.com
Cu nguyn cn thit cho i sng tm linh ca chng ta
cng nh hi th cn cho i sng t nhin ca con ngi.
Chng ta khng th sng trn vn cho Cha nu khng c
i sng cu nguyn lnh mnh, v cng vy chc chn
chng ta khng th hon thnh bt c mc v no nu
khng c i sng cu nguyn lin l.
1- NH NGHA IU KHNG NH NGHA C:
CU NGUYN L G?

Khi bt u chia s mt vi nguyn tc cn


bn, ti xin th thc t trong thm tm
rng c nhiu iu v cu nguyn m ti
tin rng s cn huyn b cho ti khi chng
ta c trc din vi Thin Cha trn thin
ng, nh trong Thnh Kinh dy chng ta:
By gi ti bit ch c ngn c hn, mai
sau ti s c bit ht, nh Thin Cha
bit ti (1Cor.13:12)

Mc d chng ta c th bit rt nhiu v cu nguyn, v c


kh nng ging dy nhiu s thc tuyt diu v ti y
thch th, y b n, v nhng thc mc kh m hu nh
khng c cu tr li tha ng. Ti tin chc mi ngi l con
ci Cha u c mt s thc mc mun hi Cha v nhng
huyn b ca cu nguyn, v v nhng iu con ngi cu
xin cha c p tr.

Mc d vy, chng ta bit c th xy dng v thc


hnh mt i sng cu nguyn c kt qu yu v phng
s Cha vi ht kh nng ca chng ta.

a) Cu nguyn cn thit cho hot ng tm linh.

l s din t tm linh ca chng ta vi Cha m chnh


ngi l Thn Kh. l mt s kt hp v ha nhp tm linh
ca thn tr chng ta vi Thn Kh Cha. L mt s gp g
v kt hp rng ngi ca thn tr chng ta vi Thn Kh
Cha. cng l mt s m thoi thing ling gia cc
thn tr. Tm linh nhn loi ha nhp v tr chuyn thn
mt vi Thn Kh Cha, v khi Cha vi chng ta. c
g ti c th lm sng t s kin ny bo m cho bn
hiu cn k v t lng bit n v iu ny.

Cu nguyn khng phi l mt hot ng ca tr tu. Cu


nguyn ch thc khng phi l sn phm ca tri thc con
ngi, hay cc kh nng thuc v tr tu, mc d tri thc v
t tng ca chng ta c gp phn vo vic cu nguyn.
Cu nguyn l s kt hp ca thn tr chng ta vi Thn Kh
ca Cha trong hot ng sng to ca s m thoi tm
linh h tng gia con ngi v Thin Cha.

Thn tr l trng tm ca thn xc con ngi chng ta. l


thn kh thing ling trong phn ca con ngi chng ta.
Chng ta l nhng sinh vt linh thing cn thit v quan
trng bao bc bi th xc bn ngoi, v tr tu chi phi cc
hot ng thn xc chng ta. Tr khi tm linh ca bn gp
g Cha, m thoi vi Cha v Ngi vi bn, nu khng
th bn cha thc s cu nguyn ch thc.

b) Cu nguyn l n gn bn Cha

Hy n gn Thin Cha, Ngi s n gn anh em.(Gc


4:8)

Khi cu nguyn l chng ta qua mt bn tt c nhng


bn rn ca cuc sng, v ch ch tm hon ton vo Cha.
l mt hnh ng c t b mi iu cn thit v i
hi s ch tm ca chng ta, chng ta c thi gi vi
Cha. i khi u ny rt kh thc hin i vi ngi lm
cc cng tc mc v, v chng ta thng hay l lun rng
sut cuc i chng ta tn ty lm vic ca Cha, v nhng
iu i hi s ch tm ca chng ta tt nhin cng nm
trong c mun ca Ngi. Tht ng bun bi v bn rn vi
cng vic ca Cha, m hu nh chng ta c rt t hoc
khng cn thi gi c th gn Cha trong cu nguyn.
y l mt ci by tinh vi v nguy him m nhiu mc t
nhit tm, thin ch sa vo. cng l nguy him ngh
nghip trong mc v m v chng ta qu bn rn trong cc
cng vic ca Cha n ni chnh mng, l l hay thm
ch li bing trong vic cu nguyn, th phng cch ring
t vi Cha. Nh vy l chng ta b ra nhiu thi gi
phng s Cha, nhng hu nh li chng c thi gi bu
bn vi Ngi. (Ngi dch thm vo: chng ta lm cng vic
ca Cha, nhng chng ta li qun mt Cha ca cng
vic).

C) Cu nguyn l dng thi gi qi bu vi Cha.

Cu nguyn hu mang li hiu qa khng th lm qa vi


vng. Hin nhin c nhng lc t xut th ch trong mt tc
tc ngn ngi thi, cu nguyn vn c kt qa. Chng hn
nh khi chng ta gp phi tai nn bt thn xy ra v ku xin
vi Cha, Ngi s nghe li ta v cng p tr ngay tc th.
Tuy nhin, nh l mt lut l chung thc hnh cu
nguyn cn c thi gian v khng nn vi vng. Bi v
nhng li khi ta cu nguyn khng nhiu bng iu Cha
mun ni vi ta, v c nhng g Cha mun hon thnh ni
chng ta khi chng ta ng trc nhan thnh Ngi vi thi
u phc v ph thc l vic m cu nguyn ch thc
i hi ni chng ta.

Cu nguyn ring t rt quan trng n chng ta phi


t ln hng u mi u tin trong nhng vic chng ta
lm, tm quan trng ca n khin bt c vic g khc cng
phi ng sau danh sch lm vic.

d) Cu nguyn l i thoi hai chiu.

iu ngi ta thng hiu lm nhiu nht v cu nguyn l


t tng cho rng "cu nguyn l cuc tr chuyn vi
Cha. T tng ny nguy him ch n ch ng mt
phn thi, nhng khng hon ton l hn nh vy. Hin
nhin v mt phng din, m l phng din quan trng,
cu nguyn l truyn tr vi Cha. Nhng v pha bn kia
ca phng trnh (bi ton), th cu nguyn cng l dp
Cha ni v chia s tm tnh vi chng ta. Phng din sau
ny quan trong hn (v khi cu nguyn l chng ta i tm
Cha ni chng ta, khng phi tm chng ta ni Cha).
Nhng g ti ni vi Cha khng quan trng. Nhng
quan trng l NHNG G CHA NI VI TI. Cho nn
khi bn bc vo ni chn v thi gian cu nguyn, hy i
vi mt tm tnh rng, bn cn lm nhiu hn l ch ni vi
Cha; bn cn c thi gi ch i Cha, lng nghe Cha, v
hiu iu g Cha mun ni vi bn.

e) Cu nguyn l chia s tm tnh vi Cha.

Kinh Thnh thng ni Hy m ht tri tim ra cho Cha.


Vua David l mt th d in hnh, v Thnh vnh 51 l minh
chng r rng nht. Rt nhiu ln vua David thy lng bi
ri vi nhng kh khn phin mun trong i, v chnh
nhng lc y Vua khn ngoan n trc nhan thnh Cha
v ni:

"T cng ci a cu, con ku ln Cha, tm thn ang mn


mi r ri. Trn tng kia cao vi vi, xin Ngi dn con
ln." (Tv61:2) Nhng lc David th l ht tm t vi
Cha. Vua m ht tri tim ra ku cu Cha lng nghe. "Ly
Cha Tri, xin lng nghe li con cu nguyn, con khn ni,
xin ng n lm ng, xin n con v thng p li".
(Tv 55:22)

f) Cu nguyn l phi i Cha.

David thng to thi quen ch i Cha. iu ny cho


thy ngay l ta khng th vi vng n vi Cha ri cng vi
vng ri xa thnh nhan Cha, nhng tt hn l hy c
thi gi kin nhn ch i Ngi. Quan nim ch i ni
ln cung cch ca mt ti t hay mt tip vin kin nhn v
khim tn ch lnh ca Ch. Anh ta ng kin nhn ch cho
ti lc thch hp khi Ch ra lnh hoc by t mun ca
ng.

g) Cu nguyn l phc tng mun ca Ch.


Thc hnh ch thc ca cu nguyn l mt hnh ng vng
phc Cha. L do chnh m chng ta cu nguyn l v chnh
Cha truyn cho chng ta hy lm nh vy. Nn khi
chng ta em mnh ti trc nhan thnh Cha cu
nguyn, chng ta hy lm vi mt tinh thn u phc v
ph thc cho Thnh Cha. Ch mt thi ny thi cng
l l do chnh ng cu nguyn ri. Tm hn chng ta
cn c canh tn u phc Cha v tun phc Thnh
Ngi.

2- TI SAO CHNG TA CN CU NGUYN?

a) Bi v Cha mun chng ta ng


hnh vi Ngi.

y l kha cnh ng ch nht trong


chng trnh cu ln lao ca Cha, l
mt Thin Cha Ton Nng, ng to dng
v lm ch v tr bao la, nhng li t h
mnh xung tr chuyn vi mt trong nhng th to nh
b nht ca Ngi lm nn. Thin Cha ton nng hng hu
dnh thi gian v n lc tr chuyn thn mt vi mt
ngi chng l g nh bn v ti. Ngi cn ch n nhng
chi tit nh nht trong tng giy pht ngn ngi ca cuc
i chng ta, v sn sng truyn t vi chng ta v nhng
chi tit ny. Ti lun lun ngc nhin v nhng n hu k
trn, v do trong ti dy ln nim knh s su xa i vi
Thin Cha cao c.

b) Bi v chng ta cn h mnh xung khi cu nguyn.

Cu nguyn l linh thao (tp th thao tm linh) mang li li


ch tm linh, v khi n vi Cha chng ta khim nhng
trc nhan Thnh Ngi, nhn bit s hin din ca chng ta
l cn ti Ngi v chng ta bt lc khng th lm c iu
g cho c ngha v kt qu, nu khng c s gip sc ca
Ngi. Trong cu nguyn, chng ta t coi mnh nh thi
ca nhng ti t ng i lnh ch. Chng ta t h thn
phn v nhng kh nng ca con ngi ca mnh xung
bng cch t t mnh di chn Cha trong khim nhng,
u phc v thnh khn cu xin.

c) Bi v chng cn rn luyn tm hn chng ta khi


cu nguyn

Cu nguyn l mt hot ng tm linh cho nn cn c mt


s rn luyn xc tht ca chng ta hu c th thc hin
c. Bn tnh con ngi t nhin l khng cm thy hng
khi trong vic cu nguyn, c mun v khuynh hng ca
con ngi cn c rn luyn hu mang ti s u phc
bit dnh thi gi cu nguyn trc nhan thnh Cha. S
thc hnh rn luyn ny rt cn thit cho vic tng trng
v pht trin tm linh. Chng ta lm cho tm linh con ngi
c phong ph mi ln chng ta cu nguyn st sng vi
Cha.

d) Bi v chng ta cn nhn bit v by t s l thuc


ca chng ta vo Cha.

Hnh ng n trc nhan Cha trong cu nguyn l ni ln


s l thuc ca chng ta vo Cha. Mi ln chng ta tm
Cha v n vi Ngi bng con ngi v nhng nhu cu ca
chng ta, l chng ta t cho Ngi bit chng ta l thuc vo
Ngi. l mt hot ng hu ch gip chng ta lun c
thi khim nhng chnh ng vi Cha.

e) Bi v khi cu nguyn chng ta cn t b chnh bn


thn mnh.

K no mun lm mn ta, k y hy t b chnh mnh


m vc thnh ga theo ta. (Mt16,24). Cu nguyn cho c
ngha lun i hi chng ta phi t b chnh mnh. Trong
cuc sng c rt nhiu iu chng ta cn phi lm hn l
dnh thi gi cho cu nguyn, v vy c thi giv c
hi cu nguyn, chng ta phi t b mnh. Lm c nh
vy l chng ta p ng iu Cha Gisu mun ni mi
mn ch thc.
f) Bi v cu nguyn l kha cnh cn thit trong mi
lin lc ca ta vi Cha.

Cha Gisu lun l mt th d v gng mu ton thin nht


trong vic cu nguyn ca chng ta. Kinh Thnh ghi li cuc
i Cha khi cn trn th cho thy Ngi lun lun trung
thnh cu nguyn cng Cha Cha. Nhiu ln, chng ta thy
Cha Gisu lui khi cc hot ng, khi m ng dn
chng, v ngay c cc mn ca Ngi na c th mt
mnh cu nguyn cng Thin Cha Cha. Nu Cha Gisu
phi lm nh th duy tr mi lin h tt p vi Cha
Cha, th phn chng ta cn phi lm nhiu hn bao nhiu
na to c mi lin h ny? Mt s lin kt gn b khi
cu nguyn rt cn thit thng tin trong mi lin h ca
chng ta vi Cha.

g) Bi v Cha p ng nhng nhu cu ca chng ta


qua cu nguyn.

By gi chng ta hy bn v iu rt cn bn ca cu
nguyn. Ni trng ra l ti sao chng ta phi cu nguyn.
ch thc l v trong s khn ngoan v mc ch ca Thin
Cha, Ngi ha s p tr nhu cu ca chng ta trc
nhng li van xin Ngi.

Dothi 11,6 cho chng ta bit: Khng c c tin, th khng


th lm p lng Thin Cha, v ai n gn Thin Cha, th
phi tin l c Thin Cha v tin Ngi l ng ban phn
thng cho nhng ai tm kim Ngi. y l mt trong
nhng nhim mu ti ni trc y. Chc chn l Cha
bit mi nhu cu v hon cnh ca chng ta ri, nhng ti
sao Cha li cn chng ta phi ni ra khi cu nguyn? Ti tin
l cu tr li cho iu ny nm trong mt mc no
m ti ni n trn... Cha mun tnh bn ng hnh,
mun chng ta nhn ra s cn l thuc vo Cha, v trn
thc t, Cha mun chng ta dnh thi gi lin h mt thit
vi Ngi.
h) Bi v Cha nhn li cu nguyn ca chng ta

D nhng nhu cu chng ta xin cho c nhn, cho gia nh


hoc cho tha nhn hay cho kt qu ca mt mc v, Thin
Cha s nhn li p tr li li cu nguyn thnh tm
ca chng ta. Nu chng ta cu nguyn th s vic s xy
ra, cn nu khng cu nguyn th chng g tn ti hay gi tr
c th xy ra c. Cng vic ca Cha ch c tin bc qua
li cu nguyn.

III- XY DNG MT I SNG CU NGUYN HIU


QU

Mc ch chnh ca cu nguyn l xy
dng mt mi lin h ring t vi Thin
Cha. Mi lin h ny ch c th hon
thnh c khi chng ta bit ch i
trc s hin din ca Cha, Ngi c
th chia s vi chng ta nhng iu
thm kn trong tri tim Ngi.

c c mi lin lc mt thit vi Cha, chng ta cn


bit thnh v nhng mc ch ca Cha mun cho dn ca
Ngi, cho nhn loi ang sng trong lm lc, hay cho nhng
g c lin quan n hnh trnh hng ngy ca chng ta vi
Cha. Khi chng ta bu bn vi Cha trong cu nguyn, th
c th nhng khao kht ca Cha s tr thnh nhng khao
kht ca chng ta. (Tv 37:4 Hy ly CHA lm nim vui ca
bn, Ngi s cho c ph ch toi lng).

ng John Wesdley c ln ni: Dng nh Thin Cha b


gii hn bi i sng cu nguyn ca chng ta - Ngi
chng lm g c cho nhn loi nu khng c ai cu xin
Ngi. (C ngi th ni: cu nguyn l sc mnh ca con
ngi v l s yu ui ca Thin Cha). Thot mi nghe th
cu ny xem ra c v nghch l. Tuy vy, c sch Sng Th
chng 1, chng ta thy sau khi dng nn ngi nam, Cha
cho con ngi quyn cai qun mi s do tay Ngi lm nn.
V th, Adong thng tr mt t v mi loi th to do
Cha lm nn, quyn hnh c chnh Cha ban cho ng.
Sau khi Satan la di Ev, Adong phm ti phn nghch
cng Cha v theo Satan, Satan tr thnh cha t ca
th gian ny.

Khi nhn vo tnh trng th gii chung quanh ta, vi nhng


au kh, chin tranh, i kht, o c suy i, lun l sai
lm, th ght, bo ng v..v.. chng ta nhn ra rng nu
Cha ang iu khin th gii ny, th nhng g xy ang
xy ra nht nh l khng ng theo ng li ca Ngi ri.
Nhng Khng, Satan ang l cha ca th gii ny trong
mt thi k, cho ti khi ht hn nh.

(1Cor4:4 Vy xin anh em ng vi xt x iu g trc k


hn, trc ngy Cha n. Chnh Ngi s a ra nh sng
nhng g n khut trong bng ti, v phi by nhng nh
trong thm tm con ngi). Th nhng, Cha cho chng ta
mt kh gii ln lao b gy thnh tr ca Satan, thay mt
cho nhn loi v cc quc gia trn th gii. V KH L
CU NGUYN V CU THAY. Satan c Adong mt thi k,
Cha khng lm g c nu di trn gian ny khng c ai
ku cu Ngi.

2 Sb 7,14 ni rng: Nu dn Ta, dn vn ku cu Danh Ta,


m bit h mnh xung khn nguyn v tm kim Nhan Ta,
t b nhng con ng xu xa m tr li, th Ta, t tri, Ta
s nghe v th tha ti li n v s phc hng x s ca n".

IV- MC CH CA CU NGUYN L G?

1. Lm mc v cho Cha.

Chng ta c gi l nhng t t -
Anh em l dng ging c la chn,
l chc t t vng gi, l dn thnh.
Pr 2:9.

Chng ta l t t ca Cha. Mc v ca chng ta cho Cha


phi vt trn tt c cc cng vic khc.
Chng ta lm mc v cho Cha qua ca ngi, th phng v
m o vi Cha qua cu nguyn.

Chng ta c th m nhim cc bn phn t t nh Mu


Chu bu Cha Gisu. Mu Thnh Ngi lm chng ta nn
cng chnh i vo s thnh ca cc thnh.

1 Pr 2:5 Hy Thin Cha dng anh em nh nhng vin


sng ng m xy nn ngi n Th thing ling, v hy
Thin Cha t anh em lm hng t t thnh, dng
nhng l t thing ling p lng Ngi, nh c Gisu
Kit.

Eph1:4,5 Trong c Kit, Ngi chn ta trc c khi to


thnh v tr, trc thnh nhan Ngi, ta tr nn tinh
tuyn thnh thin, nh tnh thng ca Ngi. Theo mun
v lng nhn i ca Ngi, Ngi tin nh cho ta lm
ngha t nh c Gisu Kit.

Cn15:8 C CHA gh tm hy l ca a c, nhng a


thch li cu ca k ngay.

2 Cor 5:21 ng chng h bit ti l g, th Thin Cha


bin Ngi thnh hin thn ca ti li v chng ta, lm
cho chng ta nn cng chnh trong Ngi.

Dt4:16 Bi th, ta hy mnh dn tin li gn ngai Thin


Cha l ngun n sng, c xt thng v lnh n tr
gip mi khi cn.

2) Lm bn vi Cha - hay kt hp vi Cha.

Hy dnh thi givi Cha v bn yu Ngi. Tr truyn, c


ngha l ni v nghe Ngi. Lm nh vy s kt hp i su
hn khi bn chia s tm tnh v nhng ngh thm kn nht
ca mnh vi Cha. Nh Cha t cho ng MS nhng cch
ca Ngi cu dn Israen, th Ngi cng chia s nhng
c Vng ca Ngi vi bn qua Cha Thnh Linh.
Xh 33:11-14 C CHA m o vi ng M-s, mt gip
mt, nh hai ngi bn vi nhau. Ri ng M-s tr v tri;
nhng ph t ca ng l chng thanh nin Gi-su, con ng
Nun, th c trong Lu, khng ri khi . ng M-s tha
vi C CHA: "Xin Ngi coi, chnh Ngi phn vi con:
"Hy a dn y ln, vy m Ngi li khng cho con bit
Ngi s c ai i vi con. Tuy nhin chnh Ngi phn: Ta
bit ch danh ngi, v hn na ngi c ngha vi
Ta. Vy by gi, nu qu tht con c ngha vi Ngi,
xin khng t cho con bit ng li ca Ngi, con bit
Ngi, v c ngha vi Ngi. Xin cng coi dn tc ny l
dn ca Ngi."

3) Cu nguyn l nhim v ca mi tn hu.

Mc ch ca cu nguyn l xc nh Thnh Cha trong


mi hon cnh v cu nguyn thnh Cha c th
hin. Cu nguyn l u tin trong i sng ca Cha Gisu.
Ngi t u tin cu nguyn trn s ngh ngi ca thn xc,
trn s tip xc vi m ng v n ung. Cu nguyn l s
lin lc gia Cha Gisu v Cha Cha; chng ta cu nguyn
cng phi c s hip thng nh vy.

Mt14:23 Gii tn h xong, Ngi ln ni mt mnh m cu


nguyn. Ti n Ngi vn mt mnh.

Lc6:12 Trong nhng ngy y, c Gisu i ra ni cu


nguyn, v Ngi thc sut m cu nguyn cng Thin
Cha.

4) Cm thng vi nhng au bun ca tha nhn.

Nhn danh tha nhn m cu thay cho h, cho nhng ngi


thn yu ang bun phin, nhng k v thn, nhng k mt
nim tin, nhng ngi cha chy n vi Cha, nhng
ngi cn c cha lnh, nhng ngi ang tht vng.
Ngay c chng ta phi bit cm t trong nhng hon cnh
, v cho nhng ngi chc phc cho chng ta.
Eph1:15,16 Bi vy, c ti na, t khi c nghe ni v lng
tin ca anh em vo Cha Gisu, v v lng mn ca anh em
i vi ton th dn thnh, ti khng ngng t n Thin
Cha v anh em, khi nhc ti anh em trong nhng li cu
nguyn ca ti.

V- NHNG THNH QU CA VIC CU NGUYN

1). Cu nguyn em n thnh


qa cho nc Cha v lm vui
lng Cha.

Khi bn bt u cu nguyn v
lin lc vi Cha, Ngi s tr
truyn vi bn, cho bn bit
hng i, s khn ngoan, hiu bit, sc mnh, v che ch.

Col 1:9-11 V th, t ngy chng ti nghe bit nh vy,


chng ti cng khng ngng cu nguyn v ku xin Thin
Cha cho anh em c am tng thnh Ngi, vi tt c
s khn ngoan v hiu bit m Thn Kh ban cho. Nh vy,
anh em s sng c nh Cha i hi, v lm p lng
Ngi v mi phng din, s sinh hoa tri l mi th vic
lnh, v mi ngy mt hiu bit Thin Cha hn. Nh sc
mnh vn nng ca Thin Cha vinh quang, anh em s nn
mnh m kin tr chu ng tt c.

Tv 40:1,2 Ti ht lng trng i CHA, Ngi nghing


mnh xung v nghe ting ti ku. Ngi ko ti ra khi h
dit vong, khi vng ly nh nhp, t chn ti ng trn
tng , lm cho ti bc i vng vng.

Ga 15:7,8 Nu anh em li trong Thy v li Thy li


trong anh em, th mun g, anh em c xin, anh em s c
nh . iu lm Cha Cha c tn vinh l: Anh em sinh
nhiu hoa tri v tr thnh mn ca Thy.

2) Cu nguyn m i mt tm linh ca bn ra.


S hiu bit trong lnh vc Thn Kh s n khi bn rn
luyn bn thn trong vic cu nguyn, ca ngi, n chay v
suy nim Li Cha, khi ch i trc nhan thnh Ngi. Hy
xin Cha mc khi cho bn bit iu g ang xy ra trong
lnh vc tm linh nh xa tin tri lisa lm khi ng xin
Cha m i mt cho ngi ti t ca Ngi.

2Vua 6:16,17 ng -li-sa cu xin rng: "Ly C CHA, xin


m mt cho n thy! " C CHA m mt ngi y t ca
ng v ngi y thy ni y nhng nga v xe nh la
vy quanh ng -li-sa.

3) Cu nguyn lm ngui cn gin ca Cha.

Mc d chng ta thng cm thy s phn ca th gii nm


trong tay cc nh c ti, cc chnh tr gia, thng c, vua
cha v..v.. th nhng nhiu lc cc tn hu cu nguyn c
th lm thay i cc bin c lch s. Ti v bn cng c th
c nh hng mnh m nh Apraham v Danien trong thi
Cu c xa. Tht l mt iu thch th khi ngh n nhng
li cu nguyn ca chng ta c th thay i cc bin c ca
quc gia cng nh ca th gii, khi chng ta ku xin ln tri
cao.

Xh32:14 C CHA thng, khng ging pht dn Ngi


nh Ngi e.

4) Qua cu nguyn bn nhn c s mc khi ca


Cha

Thin Cha s mc khi cho chng ta qua Thnh Thn iu


g Ngi mun chng ta cu xin, v Ngi c th lm sng
t mt lnh vc tr ngi trong i sng mt ngi, hay
trong mt tnh hung c bit no . Cha cho php bn
bit mt cht xu s hiu bit ca Ngi. Phn bn, bn phi
tm kim s hng dn sng t ca Ngi lin quan n cch
ng ph vi li mc khi m Cha ban cho bn khi cu
nguyn.
Mt11:25,26 Vo lc y, c Gisu ct ting ni: "Ly Cha l
Cha T tri t, con xin ngi khen Cha, v Cha giu
khng cho bc khn ngoan thng thi bit nhng iu ny,
nhng li mc khi cho nhng ngi b mn. Vng, ly Cha,
v l iu p Cha.

Lc 10,22 "Cha ti giao ph mi s cho ti. V khng ai


bit ngi Con l ai, tr Cha Cha, cng nh khng ai bit
Cha Cha l ai, tr ngi Con, v k m ngi Con mun
mc khi cho."

Phil 3:15 Vy tt c chng ta l nhng ngi hon thin,


chng ta hy ngh nh vy; v gi nh c im no anh em
ngh khc, th Thin Cha s mc khi cho anh em.

5) Cu nguyn gip bn c ngh ngi trong Cha.

Cha mi gi bn em nhng bun phin, lo u, gnh nng


n cho Ngi. Khi bn lm iu ny bng tm tnh cu
nguyn t n, Ngi ha s ban an bnh cho tm hn bn.

Pl4:6,7 Anh em ng lo lng g c. Nhng trong mi hon


cnh, anh em c em li cu khn, van xin v t n, m gii
by trc mt Thin Cha nhng iu anh em thnh nguyn.
V bnh an ca Thin Cha, bnh an vt ln trn mi hiu
bit, s gi cho lng tr anh em c kt hp vi c Kit
Gisu.

1Pr5:7 Mi u lo, hy trt c cho Ngi, v Ngi chm sc


anh em.

Mt6:25,26 "V vy Thy bo cho anh em bit: ng lo cho


mng sng: ly g m n; cng ng lo cho thn th: ly g
m mc. Mng sng chng trng hn ca n, v thn th
chng trng hn o mc sao?

Tv55:22 Hy trt nh gnh lo vo tay CHA, Ngi s


n cho, chng chnh nhn phi nghing nga bao gi.
6) Cu nguyn kinh trn chin thing ling, bn c
th nh thnh tr ca Satan.

Cha Gisu chin thng Satan khi b cm d trong sa


mc, bn cng c th chin thng ma qi nh Cha Gisu
thng. Trc khi i rao ging cho dn chng, Cha
giao chin vi Satan. Phn bn, bn cng phi thng trc
khi bn c th hon ton hot ng nhng vic Cha ku
gi bn. S thnh cng ca chng ta ty thuc vo s chin
thng... trong vic cu nguyn.

Gisu 1:3,11,15 Mi ni bn chn cc ngi dm ln th Ta


ban cho cc ngi ri, nh Ta phn vi M-s. "Cc
anh hy ro khp tri v truyn cho dn: Hy chun b
lng thc, v cn ba ngy na anh em s qua sng Gio-an
kia vo chim t m C CHA, Thin Cha ca anh
em, cho anh em chim hu." cho n khi C CHA ban
cho anh em cng nh anh em ca anh em c an c lc
nghip, cho n khi chnh h cng chim hu phn t m
C CHA, Thin Cha ca anh em, ban cho h. By gi
anh em s tr v phn t m anh em chim hu. Anh
em s chim hu phn t m ng M-s, ti trung ca
C CHA, ban cho anh em bn kia sng Gio-an, pha
mt tri mc.

Mc 3:27 Khng ai vo nh mt ngi mnh m c th cp


ca c, nu khng tri ngi mnh y trc , ri mi
cp sch nh n.

Danien 10:12,13 Ngi cn bo ti: "a-ni-en, ng s, bi


v ngay t hm u, khi ngi em ht lng tm hiu v n
chay hm mnh trc nhan Thin Cha ca ngi, th Thin
Cha nghe nhng li ngi ni, v chnh v nhng li y
m ta n. Thin s lnh o vng quc Ba-t ng chng
li ta hai mi mt ngy. V ny Mi-ca-en, mt trong cc
thin s lnh o cao cp, n tr lc ta. Ta ngi
, bn cnh cc vua Ba-t.
VI- CUNG CCH CU NGUYN

Ni chn cu nguyn khng quan


trng bng vic lm theo li gio hun
v cu nguyn ca Cha Gisu.

Mt 6:5-6, Cha ni: Cn anh, khi cu


nguyn, hy vo phng, ng ca li,
v cu nguyn cng Cha ca anh, ng
hin din ni kn o. V Cha ca anh,
ng thu sut nhng g kn o, s tr
li cho anh. Cha Gisu ni cu nguyn trong phng.

Phng trong, hay bung trong thng l ni c che ch


di mi nh. Ni ny cng c th dng lm chi canh qun
ch hay cng l mt ch cao c th t bn th, hay
mt ni cu nguyn. Thnh kinh dy rng d bn cu
nguyn kn o, nhng Cha cng vn tr cng cho bn
cch cng khai. Mc du khng cn phi ch cu nguyn hay
kt hp vi Cha trong phng, nhng ngay c khi chng ta
i ng, li xe, hoc khi c nhiu ngi chung quanh,
chng ta vn c th hip thng vi Cha. Khi Thnh Thn
thc gic bn cu nguyn, bn hy nng tm hn v tm tr
ln vi Cha. Tt nhin, mi ngy nn dnh thi gi ring
thnh lng cu nguyn l mt iu tt v cn thit, nhng
cng cn nhy bn bit khi no Thnh Thn thi thc
bn cu nguyn ngay cho mt nhu cu cp bch, v khng
cn bit bn ang u. Sau y l mt s ni chn ngi
ta thng cu nguyn c nhc ti trong Kinh Thnh:

. Trong phng trn

Cv1:13.14 Tr v nh, cc ng ln lu trn, l ni cc ng


tr ng. l cc ng: Ph-r, Gio-an, Gia-c-b, An-r,
Phi-lp-ph, T-ma, Ba-t-l-m-, Mt-thu, Gia-c-b con
ng An-ph, Si-mn thuc nhm Qu Khch, v Giu-a con
ng Gia-c-b. Tt c cc ng u ng tm nht tr,
chuyn cn cu nguyn cng vi my ngi ph n, vi b
Ma-ri-a thn mu c Gisu, v vi anh em ca c Gisu.
. Trong nh

Cv10:30 ng Co-n-li- tr li: "Cch y bn hm, vo


khong gi ny, lc ti ang c kinh gi chn ti nh, bng
c mt ngi ng trc mt ti, y phc rc r.

Cv12:5-7 ang khi ng Ph-r b giam gi nh th, th Hi


Thnh khng ngng dng ln Thin Cha li cu nguyn
khn thit cho ng. Trong m trc ngy b vua H-r-
em ra x, ng Ph-r ng gia hai ngi lnh, v b kho
vo hai ci xing. Trc ca ngc li c lnh canh. Bng
thin s ca Cha ng bn cnh ng, v nh sng chi rc
c phng giam. Thin s p vo cnh sn ng Ph-r,
nh thc ng v bo: "ng dy mau i! " Xing xch lin
tut khi tay ng.

. Bn b sng

Cv16:13 Ngy sa-bt, chng ti ra khi cng thnh, men


theo b sng, n mt ch chng ti on chng c ni cu
nguyn. Chng ti ngi xung ni chuyn vi nhng ph n
ang hp nhau ti .

. Trn bi bin Cv21:5 Nhng khi ht thi gian , chng


ti ra i v ln ng, c tt c cc mn cng vi v con
h tin chn n tn ngoi thnh. Chng ti qu xung trn
bi bin m cu nguyn.

. Ni hoang a Lc5:16 Ting n v Ngi ngy cng lan


rng; m ng l lt tun n nghe Ngi v c
cha bnh. Nhng Ngi lui vo ni hoang vng m cu
nguyn.

. Mt mnh ni thanh vng

Mc1:35 Sng sm, lc tri cn ti mt, Ngi dy, i ra


mt ni hoang vng v cu nguyn .
Luka 4:42 Sng ngy, Ngi i ra mt ni hoang vng. m
ng tm Ngi, n tn ni Ngi n, v mun gi
Ngi li, ko Ngi b h m i.

. Trn ni

Mt 14:23 Gii tn h xong, Ngi ln ni mt mnh m cu


nguyn. Ti n Ngi vn mt mnh.

Mc6:46 Sau khi t bit cc ng, Ngi ln ni cu nguyn.


Lc 5:16 Nhng Ngi lui vo ni hoang vng m cu
nguyn.

. Ring mt mnh

Mt6:6 Cn anh, khi cu nguyn, hy vo phng, ng ca


li, v cu nguyn cng Cha ca anh, ng hin din ni kn
o. V Cha ca anh, ng thu sut nhng g kn o, s
tr li cho anh.

Mt26:39 Ngi i xa hn mt cht, sp mt xung, cu


nguyn rng: "Ly Cha, nu c th c, xin cho con khi
phi ung chn ny. Tuy vy, xin ng theo con, m xin
theo Cha."

Mc14:32-42 Sau , c Gisu v cc mn n mt tha


t gi l Ght-s-ma-ni. Ngi ni vi cc ng: "Anh em
ngi li y, trong khi Thy cu nguyn." Ri Ngi em cc
ng Ph-r, Gia-c-b v Gio-an i theo. Ngi bt u cm
thy hi hng xao xuyn. Ngi ni vi cc ng: "Tm hn
Thy bun n cht c. Anh em li y m canh thc."
Ngi i xa hn mt cht, sp mnh xung t m cu xin
cho mnh khi phi qua gi y, nu c th c. Ngi ni:
"p-ba, Cha i, Cha lm c mi s, xin ct chn ny xa
con. Nhng xin ng lm iu con mun, m lm iu Cha
mun." Ri Ngi tr li, thy cc mn ang ng, lin ni
vi ng Ph-r: "Si-mon, anh ng ? Anh khng thc ni
mt gi sao? Anh em hy canh thc v cu nguyn ko sa
chc cm d. V tinh thn th hng hi, nhng th xc li
yu ui." Ngi li i cu nguyn, ku xin nh ln trc.
Ri Ngi tr li, thy cc mn vn ng, v mt h nng
tru. Cc ng chng bit tr li lm sao vi Ngi. Ln th
ba, Ngi tr li v bo cc ng: "Lc ny m cn ng, cn
ngh sao? Thi, ri. Gi im. Ny Con Ngi b np
vo tay phng ti li. ng dy, ta i no! Ka k np Thy
ti! "

Lc6:12 Trong nhng ngy y, c Gisu i ra ni cu


nguyn, v Ngi thc sut m cu nguyn cng Thin
Cha.

Lc9:18 Hm y, c Gisu cu nguyn mt mnh. Cc mn


cng vi Ngi, v Ngi hi cc ng rng: "Dn
chng ni Thy l ai?"

VII- LC NO NN CU NGUYN

Tv 55:17-18 Phn ti, ti ku khn


Cha Tri, CHA s thng cu .
Sm tra chiu, ti than su rn r,
Ngi s nghe ting ti.

Khi Cha Thnh Thn thi thc bn


cu nguyn, hy vng li s cp bch ny ca Thnh Thn.
Ngi s ban cho bn bng chng trong ni tm, hoc s thi
thc cu nguyn cho mt ngi, cho mt tnh hung c
bit no . S vng phc ca bn c th cu c mt
tnh trng bi t v c th thay i ngc chiu hng i
sng ca mt ngi no mang n vinh quang cho
Cha.

Cu nguyn em li kt qu hn bt c phng php no


khc. Mt thi s ngi Anh, ng Alfred Tennyson c vit C
th gii ny m c cng khng em li nhiu li ch
cho bng li cu nguyn. Cu ny vit hn mt trm
nm ri, nhng th k 21 m chng ta ang sng vn cn
ng. S la chn thi gian cu nguyn ty vo hon
cnh mi ngi. Hy xin vi Cha cho bit lc no Ngi
mun chng ta hn huyn vi Ngi.

- Cu nguyn bui sng:

Tv5:4 Vng, ly CHA, chnh Ngi l ng con van v, ngay


t sm, Ngi nghe ting con. Ngay t sm, con t by
c nguyn, ri chm ch i trng.

Tv88:14 Phn con y, con ku ln Ngi, ly CHA, mi tinh


sng ch chc nguyn xin.

Mc1:35 Sng sm, lc tri cn ti mt, Ngi dy, i ra


mt ni hoang vng v cu nguyn .

Cv 2:1-4 Khi n ngy l Ng Tun, mi ngi ang t tu


mt ni, bng t tri pht ra mt ting ng, nh ting gi
mnh a vo y c cn nh, ni h ang t hp. Ri h
thy xut hin nhng hnh li ging nh li la tn ra u
xung tng ngi mt. V ai ny u c trn y n
Thnh Thn, h bt u ni cc th ting khc, tu theo kh
nng Thnh Thn ban cho.

- Cu nguyn bui tra

Tv55:18 Sm tra chiu, ti than su rn r, Ngi s nghe


ting ti.

- Cu nguyn bui ti

Mt14:23 Gii tn h xong, Ngi ln ni mt mnh m cu


nguyn. Ti n Ngi vn mt mnh.

Mc6:47 Sau khi t bit cc ng, Ngi ln ni cu nguyn.


Chiu n, chic thuyn ang gia bin h, ch cn mt
mnh Ngi trn t.
Cv16:25 Vo qung na m, ng Phao-l v ng Xi-la ht
thnh ca cu nguyn vi Thin Cha; cc ngi t nghe hai
ng ht.

- Cu nguyn lun lun

1Sam12:23 Phn ti, khng i no ti phm ti nghch


cng C CHA l thi cu nguyn cho anh em. Ti s cho
anh em bit ng ngay no chnh.

Neh1:6 Xin lng tai nghe v gh mt nhn m nhm li cu


nguyn ca con l ti t Ngi gi y dng ln trc Tn
Nhan, li cu nguyn m ngy m con dng ln Ngi cho
cc ti t Ngi l con ci t-ra-en.

Tv72:15 Tn Vng vn vn tu! Thin h s em vng -


rp tin dng ln, v cu xin cho Ngi lun mi, ngy li
ngy chc phc cho Ngi.

Lc2:37 B khng ri b n Th, nhng n chay cu


nguyn, sm hm th phng Thin Cha.

Lc6:12 Trong nhng ngy y, c Gisu i ra ni cu


nguyn, v Ngi thc sut m cu nguyn cng Thin
Cha.

Cv10:2 ng l ngi o c v knh s Thin Cha, cng


nh c nh ng; ng rng tay cu tr dn v lun lun cu
nguyn cng Thin Cha.

Eph 6:18 Theo Thn Kh hng dn, anh em hy dng mi


li kinh v mi ting van ni m cu nguyn lun mi.
c nh vy, anh em hy chuyn cn tnh thc v cu xin
cho ton th dn thnh.

1Thx3:10 m ngy chng ti tha thit ni xin Cha cho


c thy mt anh em v b tc nhng g cn thiu trong
c tin ca anh em.
VIII- CN CU NGUYN BAO LU?

Ngy xa, Cha mun cc mn


ca Ngi cu nguyn vi Cha t l
mt gi ng h. Vo lc Cha cn
cc tng h tr tinh thn th cc
ng li b ri Cha v chnh cc ng
cng khng bit v khng chun b
cho tnh hung sp sa xy ra. Cc
tng chn gic ng thay cho vic h tr v canh thc vi
Cha. C nhiu lc bn c th cu nguyn lu hn mt gi.
Nhng cng c nhng lc bn ch c th cu nguyn trong
10 hay 15 pht m thi. Th nhng nn nh rng, cu
nguyn d ngn ngi vn cn hn l khng cu nguyn cht
no.

iu l tng l cu nguyn cho ti khi no nhn c


s tr li (ngy ny qua ngy khc) hoc cho ti khi no bn
c c s bo m ca Cha rng th l trong lnh
vc tm linh. Bng cch no ch? Bng cch cu nguyn
lin tc cho ti khi Cha cho bn s bnh an v vn y.
Mt khi bn cm nghim c s bnh an ri, cch tt nht
hy bt u ca tng Cha i. Ca tng em n chin thng,
vy hy ca tng Ngi v cm n s chin thng va t
c.

Nhiu khi Cha khng p ng li cu nguyn ngay m phi


ch i rt lu mi c, th nhng ng nn lng b cuc.
Nn nh rng s tr li ca Cha khng da theo s i hi
ca chng ta, nhng tu theo thi gian tuyt ho ca Ngi.
Cha khng bao gi chm tr, ngay c khi chng ta ngh
rng Ngi l ra phi tr li sm hn! Hy bt chc ngi
n b ga Cha ni trong d ngn thnh Luca.

Lc18:1-8 c Gisu k cho cc mn d ngn sau y,


dy cc ng phi cu nguyn lun, khng c nn ch.
Ngi ni: "Trong thnh kia, c mt ng quan to. ng ta
chng knh s Thin Cha, m cng chng coi ai ra g. Trong
thnh , cng c mt b go. B ny nhiu ln n
tha vi ng: "i phng ti hi ti, xin ngi minh xt cho.
Mt thi gian kh lu, ng khng chu. Nhng cui cng,
ng ta ngh bng: "Du rng ta chng knh s Thin Cha,
m cng chng coi ai ra g, nhng m go ny quy ry
mi, th ta xt x cho ri, ko m y c n hoi, lm ta
nhc u nhc c." Ri Cha ni: "Anh em nghe quan to
bt chnh y ni !7 Vy chng l Thin Cha li khng
minh xt cho nhng k Ngi tuyn chn, ngy m
hng ku cu vi Ngi sao? L no Ngi bt h ch i
mi? Thy ni cho anh em bit, Ngi s mau chng minh
xt cho h. Nhng khi Con Ngi ng n, liu Ngi cn
thy lng tin trn mt t na chng?"

Trc khi cu nguyn, hy suy xt xem chng ta nn


trong thi no. Chng hn nh c nhiu ni cu
nguyn, cng nh c nhiu nhu cu khc nhau cu
nguyn cho. iu quan trng l lc cu nguyn phi c
thoi mi tp trung vo Cha, khng b chia tr bi mi
trng chung quanh hay thn th nhc nhi kh chu. Nhiu
on trong Thnh kinh cho chng ta bit cc t th cu
nguyn nh: ngi, qu, ci u, ng, gi cao hai tay, i,
sp mnh xung.

- Ngi

1Sb17:16 Vua a-vt vo ngi chu trc nhan C CHA


v tha: "Ly C CHA l Thin Cha, con l ai v nh ca
con l g, m Ngi a con ti a v ny?

- Qu

1Vua 8:54 Sau khi dng tt c nhng li cu nguyn v ni


van y ln C CHA, th vua Sa-l-mn ph phc ri ng
ln trc bn th C CHA, gi hai tay ln tri, quay
xung, ct ln ting chc lnh cho ton th cng on t-ra-
en.
Et9:5 Vo gi , ti mi ra khi cn su kh, tri dy; o
di trong, o chong ngoi x rch, ti qu gi, gi tay ln
C CHA, Thin Cha ca ti.

Cv9:40 ng Ph-r cho mi ngi ra ngoi, ri qu xung


cu nguyn.

- Ci u

Xh34:8 ng M-s vi vng phc xung t th ly v tha:


"Ly Cha, nu qu tht con c ngha vi Cha, th xin
Cha cng i vi chng con.

Tv72:11 Mi qun vng ph phc trc b rng, mun dn


nc thy u phng s.

Neh 8:6 Ri h sp mt st t m th ly C CHA.

- ng

Neh 9:5 Cn cc thy L-vi th ni: "Mi anh em ng ln


chc tng C CHA, Thin Cha ca anh em."

Mc11:25 Khi anh em ng cu nguyn, nu anh em c


chuyn bt bnh vi ai, th hy tha th cho h, Cha ca
anh em l ng ng trn tri, cng tha li cho anh em.

Lc18:13 Cn ngi thu thu th ng ng xa, thm ch


chng dm ngc mt ln tri, nhng va m ngc va
tha rng: "Ly Thin Cha, xin thng xt con l k ti li.

- Gi cao hai tay

2Sb6:12 Ri vua Sa-l-mn ng trc bn th C CHA,


trc ton th cng ng t-ra-en v giang tay ra.

Tv63:5 Sut c i con, nguyn dng li chc tng, v gi


tay cu khn danh Ngi.
1Tm2:8 Vy ti mun rng ngi n ng hy cu nguyn
bt c ni no, tay gi ln tri, tm hn thnh thin, khng
gin hn, khng xung khc.

- i b

2Vua 4:33-35 ng i vo ch cu b, ng ca li, ch c


hai ngi bn trong, ri cu nguyn vi C CHA. ng
ln ging nm ln trn a tr, k ming ng trn ming
n, k mt ng trn mt n, t bn tay ng trn bn tay
n. ng c nm trn a tr, da tht n nng ln. ng i i
li li trong nh, ri li ln nm trn n; cu b ht hi n
by ln, v m mt ra.

- Xp mnh

Hs7:6 ng Gi-su x o mnh ra, v cng vi cc k mc


t-ra-en sp mt xung t trc Hm Bia C CHA, cho
n chiu.

Et10:1 Trong khi ng t-ra khc lc v ph phc trc Nh


Thin Cha, m cu nguyn v th nhn ti li.

Mt 26:39 Ngi i xa hn mt cht, sp mt xung, cu


nguyn rng: "Ly Cha, nu c th c, xin cho con khi
phi ung chn ny.

IX- CC HNH THC CU NGUYN

1. Chc tng v cm t

Thnh Vnh ch cho chng ta Hy vo


ca thnh in ct ting t n, ti
khun vin n vng dng li ca ngi,
t n Cha v chc tng danh
Ngi". Tv100:4

Vua David l mt gng mu tuyt vi trong Thnh kinh c


v cu nguyn v ca tng Cha. Trong Tv103, vua vit
Chc tng Thin Cha, hi hn ti v tt c nhng g trong
ti, hy chc tng danh Thnh Cha. Ri vua ni tip Chc
tng CHA i, hn ti hi, ch kh qun mi n hu ca
Ngi. CHA tha cho ngi mun ngn ti li,
thng cha lnh cc bnh tt ngi. Cu ngi khi chn
vi y huyt, bao bc ngi bng n ngha vi lng hi
h, ban cho i ngi cha chan hnh phc, khin tui xun
ngi mnh m ta chim bng".

Vua David bit ng m vua ca tng chnh l Cha sng


ng trong ngi. Nh vua khng tn th mt v thn thnh
no xa vi, nhng l ng ban cho vua nhng iu vua cn.
Mi s trong i vua dng li ca tng Cha Hng Sng, v
nh vua cm nghim c Cha l ng tha th v cha
lnh, tnh yu, lng nhn t v cu ca Cha ta nh
dng sui khoan dung bt tn xung cho con ci Ngi.
Vua khng ni nhng li ny mt cch nh nhng. Vua bit
th no l b tn thng, b hnh h, b nn, b qun th
bao vy t pha, hoc cm thy nh b b ri, v xa ri Cha
v nhng li cu xin ca ngi khng c Cha chp nhn.
Nhng trong tt c mi hon cnh, nh vua mt lng CA
NGI CHA.

Nhiu bi Thnh vnh, vua David va cu xin, va ca tng


Cha. Vua khng ngn ngi n trc nhan Cha mnh dn
ni ln nhu cu ca vua. Vua khng h tht vng v vua bit
quyn nng v s trung tn ni Cha v v vy vua tin cy
vo Cha.

Ngun ca tng l do Thnh Thn tc ng vo thn tr bn


biu l lng tn knh cao c ca Cha. Bn hy pht huy
thi quen ca tng Cha lc cu nguyn.

2. Xng ti v tha th

vic cu nguyn khng b cn tr, chng ta cn phi bit


chc mnh khng mc ti hy li phm lm ngn cch chng
ta vi Cha. Tin tri Isaia ni: Ny, khng phi C
CHA ngn tay khng th cu,cng chng phi Ngi nng
tai khng nghe c, m chnh li lm ca cc ngi
phn cch cc ngi vi Thin Cha cc ngi; chnh ti li
cc ngi khin Ngi n mt khi nhn, khi nghe
cc ngi".

Do , chng ta bit ti li ngn cn li cu nguyn ca


chng ta khng c Cha oi nghe, v v vy, xin m
khng c. Khi bt u cu nguyn, hy xin Cha Thnh
Thn soi sng cho bit c iu g lm ngn cch ta vi s
hin din ca Cha hay khng. Hy lm nh vua David cu
nguyn: Xin Cha hy xem xt con, xt x tr khn v tm
t con. V lng khoan dung ca Ngi ang trc mt con.

Nu Cha Thnh Thn ch cho iu lm li no trong i


mnh, bn cn phi xng th vi Cha trong s n nn hi
ci c Ngi tha th. Mt khi bng ti c em ra
nh sng ca Li Cha v dc lng thng hi th ti li c
gii quyt, Mu chu bu Cha Gisu s bao ph v chng
ta bit Cha khng cn nh ti ti ca ta na. ng bao gi
xng li ti c tha th ri. Cha ni Ngi chn vi
v qun n ri. Nu chng ta xng ti, Cha cng thng
tha th cho chng ta v ra sch mi iu bt chnh ni
chng ta.

Mt trong nhng mu m ca Satan l c xi dc chng ta


ngh n nhng ti li trong qu kh c Cha tha ri.
N ct cho chng ta ch tm vo mnh m tht tn n
cu , lng thng xt ca Cha. Khi xng ti, mt kinh
nghim cm xc l bn c tha ri thng khng lun
n theo sau. n gin l hy xin v n nhn bng c tin
trong Li Cha l Ngi s lm nhng g Ngi ni. Ngi trung
tn, cng minh v hay tha th.

3. Tha th

C chp khng tha th l vn lun lun ngn cch bn v


s lin lc trn vn vi Cha.
Mc11:25 ni: Khi anh em ng cu nguyn, nu anh em c
chuyn bt bnh vi ai, th hy tha th cho h, Cha ca
anh em l ng ng trn tri, cng tha li cho anh em. Li
trong sch Thnh ny xc quyt rng chng ta cn Cha tha
th li cu nguyn tr ln c hiu qu. Chng ta ch c
tha th nu chng ta cng tha th cho k khc. Tha th
cng gii thot cho k khc hoc lm thay i hon cnh
gy ra s bt ha. iu ny chng ta cho Cha Thnh
Thn lm vic, ch cho thy r ti, s cng chnh v xt x.

ng lng t ph lm mt i cm nghim mt mi lin


h mt thit vi Cha. Tha th cho k gy thit hi cho
mnh, bt k s au n, xc phm mc no. Khi bn
s cm thy tm hn nh nhng v mi giao ha vi Cha
c hi phc.

Ba lnh vc c th tha th nh sau:

a) Tha th cho k xc phm ti mnh.

b) Khng trch Cha. (tuyn b Ngi v can) v trong s xt


on ca chng ta, Ngi khng can thip theo chng ta
mun.

c) Tha th cho chnh mnh.

Mc cm ti li v t kt n mnh v vic gy ra cho


mnh hoc cho tha nhn au kh.

Nhiu khi chng ta thy tha th cho Cha hay cho ngi
khc d hn l tha th cho chnh mnh. Bn gi ly s ch
trch v kt n mnh trong lng, nhng s tha th hon ton
bao gm tha th cho chnh mnh, l iu cn thit
chng ta cu nguyn c hiu qa.

Chng ta hy quyt nh bc i trong tha th mi ngy.


Tha th cho tha nhn chnh mnh c Cha tha th, tha
th ngay giy pht b xc phm nh Cha lm. Tha th
v hi li phi i i vi nhau. Hi li l cm thy hi tic v
n hn v t tng v hnh ng ca mnh, hy ci tri cho
tha nhn hoc cho chnh mnh ra khi nhng ng cay dn
vt p trong lng.

Nu t tng chng ta lun c thi tiu cc v mt ngi


m chng ta chn tha th, chng ta cn tr t nhng t
tng ca mnh. Hy truyn cho tm tr bn, nhn danh
Cha Gisu khi nhng t tng tiu cc v thay th
bng nhng tng ngay tht, trung tn, ng n, tinh
tuyn, tt lnh, bit ca tng Cha.

Sau khi c Thnh Thn soi sng ni vi tm hn bn,


hy n nhn s thanh ty v tha th ca Cha. Xin Ngi
trn Thnh Thn vo trong chng ta.

4. Cu thay

Cha Gisu l Thy c Thng Phm cho chng ta mt tm


gng v cu thay cho ngi khc. Ngay khi cn trn
gian, Cha cu thay, v vn tip tc cu thay cho chng
ta trn Thin ng. Dt7:24-25 "Cn c Gisu, chnh v
Ngi hng sng mun i, nn phm v t t ca Ngi
tn ti mi mi. Do , Ngi c th em n cu vnh
vin cho nhng ai nh Ngi m tin li gn Thin Cha.
Tht vy, Ngi hng sng chuyn cu cho h".

Bi vy, khi chng ta cu thay cho ngi khc, th chng ta


cng theo gng Cha. Cu thay cho k khc c m t
nh l mt tnh yu p li s khi dy ca Cha Thnh
Thn cho mt nhu cu cp bch no . cng c th l
mt li ku cu ln Thin Cha thay cho ngi chng ta yu
mn.

Anh em hy mang gnh nng cho nhau, nh vy l anh em


chu ton lut c Kit. Gl6:2. Cha vui lng khi chng ta
cu nguyn cho nhau, nhn danh anh em mnh m cu thay
cho h.
Tin tri Danien thut li trong chng 10 rng khi Thin
Cha bt thn cho ng mt thng ip v cuc i chin
gia cc thin thn h th ca cc dn tc. Thng khi
Cha cho chng ta mt thng ip trong gnh nng
trn chng ta, l chng ta cu nguyn cho gnh nng
tr thnh hnh ng. C lc Cha hng dn chng ta cu
nguyn vi Li Cha. Lc khc, chng ta c th cm thy
c mun mnh lit cu nguyn kinh trn chin thing ling
chng li nhng th lc ca bng ti.

cu thay cho tha nhn, chng ta sn sng nhn t Thin


Cha gnh nng cu nguyn. y l mt s tn thc thn
thing khi Thin Cha mc khi s mu nhim ca Ngi
cho chng ta bng cch ny. ng coi nh iu ny, m
chng ta phi t ra xng ng vi s tn thc . Khi chng
ta cm nhn Cha Thnh Thn ang tc ng trong tm
hn mnh lin quan ti mt tnh trng m Ngi t ra cho
chng ta, hy tun theo m ku cu Cha cho tnh trng .
Nhiu khi l Ngi hng dn chng ta cu thay cho nhng
v linh hng ang b s d tn cng, cho cc nh truyn
gio nhng vng th t thn, cho k ang b nguy him
hoc cho ngi ang au bnh trm trng. Nhiu khi ngi
ta khng bit g v hon cnh cn c cu thay, ngoi s
hng dn ca Cha Thnh Thn.

Lm sao mnh bit phi cu nguyn cho ai? Mt cch


bt u l t cu hi vi Cha. Cha i, iu g ang
c trong tim Cha? Hon cnh no quan trng nht? C th
chng ta t hi lm th no bit rng Thnh Thn ang
ku gi chng ta cu nguyn. Thnh Thn s ch bo chng
ta bng li, bng thng ip hay cm ngh thi thc tm tr
chng ta. Ng cng c th gi ra trong tm tr ca chng ta
mt khun mt, tn mt ngi, mt gia nh, mt nh th,
mt quc gia v.v... nh nhng hnh nh trong tr tng ca
chng ta.

Cu thay cho k khc bt u v cng kt thc t Thin


Cha. Sau khi Ngi cho chng ta mt ti cu nguyn,
hy cu nguyn cho n khi cm thy Ngi mun chng ta
chuyn sang mt tnh hung khc. C nhng kinh nghim
cm xc nh vui ci, rn r, khc lc, ku than khng phi
l iu bt thng.

Gl4:19 "Hi anh em, nhng ngi con b nh ca ti, m ti


phi qun au sinh ra mt ln na cho n khi c Kit
c thnh hnh ni anh em".

iu ny khng thng xy ra, nhng c th cng s din


ra khi chng ta cu thay su m cho ngi khc. Nhiu khi,
chng ta thy mnh cu thay trong mt thi c uy quyn
trn nhng thn thing v quyn lc ca th gii s c v
hnh.

X- NHNG LI CU NGUYN

Cu xin gin d c ngha l nu ra mt


yu cu, hay u phc trong khim
nhng cho ngi c quyn hnh (ch
bo). Vy khi chng ta cu xin vi Cha,
chng ta hy xin cho mt nhu cu c
bit. Nhiu ngi khng t ti cch
cu nguyn ny, nhng chnh Cha dy
chng ta cu nguyn nh th.

1Ga 5:15 L do khin chng ta c mnh dn trc mt


Thin Cha, l: Ngi nhm li chng ta, khi chng ta
xin iu g hp Ngi. Nu chng ta bit rng Ngi nhm
mi li chng ta xin, th chng ta cng bit rng chng ta s
c nhng g chng ta xin Ngi.

Cu xin l mt yu cu c bit. Th d: khi b Anna n xin


Cha cho b mt ngi con trai, v ha s cho con mnh
theo phng s Cha. Cha nghe v nhn li cu xin ca
b; phn b, b gi trn li ha. t lu, b Anna
mong c mt con trai, b ln ting ku cu Cha ht lng
mnh v b c p ng trn vn li cu xin.
1Sam1-2 B Anna ng dy sau khi h n ung ti Si-l.
T t -li ang ngi trn gh ca n th C CHA.
Tm hn cay ng, b cu nguyn vi C CHA v khc
nc n. B khn ha rng: "Ly C CHA cc o binh,
nu Ngi oi nhn n ni kh cc ca n t Ngi y, nu
Ngi nh n con v khng qun n t Ngi, nu Ngi cho
n t Ngi mt mn con trai, th con s dng n cho C
CHA mi ngy i n, v dao co s khng ng ti u
n."

Cha khuyn khch chng ta cu xin vi Ngi khi ni: Xin s


c, Tm s thy, G s m cho, Nu chng ta lm ng
nh vy, Ngi ha s nhn li chng ta.

Ti sao i khi cu nguyn hu nh khng c p


tr?

C l cu hi trn tt hn nn ni nh th ny ti sao li
cu xin ca ti li c p tr khc vi ti mong mun?

Khng ai c th gii thch c ti sao c mt s li cu xin


khng c p tr. Nhng ln xy ra nh vy l lc
chng ta phi ci u trc thnh Cha, tin tng vo
Ngi v bit rng ng li ca Cha l ton thin. Chc
chn chng ta khng th bit ht c nhng iu ny,
nhng chng ta c c vi cu tr li cn c vo Li Cha,
chng ta c cu tr li. Di y lit k mt s l do ti sao
chng ta cu nguyn khng c Cha nhn li:

1. Khng tin tng.

Giacb 1:5-6,7 "Nu ai trong anh em thiu c khn


ngoan, th hy cu xin Thin Cha, Ngi s ban cho. V
Thin Cha ban cho mi ngi cch rng ri, khng qu
trch. Nhng ngi y phi cu xin vi lng tin khng cht
do d, v k do d th ging nh sng bin b gi y ln vt
xung. Ngi y ng tng mnh s nhn c ci g ca
Cha: h l k hai lng, hay thay i trong mi vic h lm".
2. Khng kt hp cng Cha.

Ga15:7 Nu cc con trong Ta th li Ta s trong cc


con, v cc con xin g th s c.

3. Khng xin theo Cha.

Thnh Cha thng c t ra cho chng ta khi chng ta


dnh thi gi suy nim Li Cha, v cho Cha ni vi
chng ta. C nhng iu nh s cu chuc c t by r
rng trong Li Cha. Khi cu nguyn chng ta cn bit v
iu Cha mong i ni chng ta.

Xh32:11-14 ng M-s c lm cho nt mt C CHA,


Thin Cha ca ng, du li. ng tha: "Ly C CHA, ti
sao Ngi li bng bng ni gin vi dn Ngi, dn m Ngi
gi cnh tay mnh m uy quyn a ra khi t Ai-cp?
Ti sao ngi Ai-cp li c th ru rao: Chnh v c tm m
Ngi a chng ra, git chng trong min ni v tiu
dit chng khi mt t? Xin Ngi ngui cn thnh n v xin
Ngi thng ng hi dn Ngi. Xin Ngi nh n cc ti t
Ngi l p-ra-ham, I-xa-c v t-ra-en; Ngi ly chnh
danh Ngi m th vi cc v y rng: Ta s lm cho dng di
cc ngi ng c nh sao trn tri, v s ban cho dng
di cc ngi tt c min t y, l min t Ta ha;
chng s c tha hng min t y n mun i."
C CHA thng, khng ging pht dn Ngi nh
Ngi e.

1Ga 5:14-15 L do khin chng ta c mnh dn trc mt


Thin Cha, l: Ngi nhm li chng ta, khi chng ta
xin iu g hp Ngi. Nu chng ta bit rng Ngi nhm
mi li chng ta xin, th chng ta cng bit rng chng ta s
c nhng g chng ta xin Ngi.

Trong nhiu trng hp khc, Cha c th tit l Thnh


Cha trong tm hn hay tm tr chng ta khi chng ta thinh
lng ch i trc Nhan Thnh Ngi. V t nhin chng ta
s nhn ra nhn ra Ngi ban cho chng ta.
4. Tha th.

Mtthu 6:14,15 l mt phn trong vic cu nguyn m


Cha Gisu dy cc mn phi lm. "Tht vy, nu anh
em tha li cho ngi ta, th Cha anh em trn tri cng s tha
th cho anh em. Nhng nu anh em khng tha th cho
ngi ta, th Cha anh em cng s khng tha li cho anh
em.

Mt18:21,22 By gi, ng Ph-r n gn c Gisu m hi


rng: "Tha Thy, nu anh em con c xc phm n con,
th con phi tha n my ln? C phi by ln khng? " c
Gisu p: "Thy khng bo l n by ln, nhng l n
by mi ln by."

Isaiah 43:25 Ta s xo b cc ti phn nghch ca ngi, v


khng cn nh n li lm ca ngi na.

5. Khng xmg ti hay khng thng hi ti

T ban u, ti ngn ngn cch nhn loi vi Cha, t


trong vn a ng v ngay c n by gi.

Tv66:18 ni iu gian c, nu lng ny p , chc hn l


Cha chng nghe u.

Isaiah 59:2 cng ni chnh li lm ca cc ngi phn


cch cc ngi vi Thin Cha cc ngi; chnh ti li cc
ngi khin Ngi n mt khi nhn, khi nghe cc
ngi".

Chng ta phi t vn lng tm v xin Cha cho chng ta


bit cn c iu g ngn tr li chng ta cu xin v chng ta
cha thng hi.

6. Nn lng, b cuc qa sm.

Nhiu li cu xin khng c p tr l v chng ta nn


lng, b cuc mt cch qu l d dng. Cha mun chng
ta ch i Ngi mt cch trung thnh khng min cng.
Ngi ni hy xin, hy tm, hy g ca (Mt7:7 "Anh em c
xin th s c, c tm th s thy, c g ca th s m ra
cho. V h ai xin th nhn c, ai tm th s thy, ai g ca
th s m ra cho) nh l mt tin trnh cu nguyn thnh
khn. Chng ta hy nh cu chuyn mt ngi n g ca
nh hng xm mnh gia m khuya xin mt bnh.
Lng nhn ni ca ngi y c kt qu (li cu xin c
chp nhn). l iu Cha khuyn chng ta khi cu
nguyn, ng nn lng cho ti khi c xin. (Ngi mun
chng ta ch i kin tr chng ta bit chng ta cn
Cha, v rn luyn chng ta. Tri cy cng cn c thi
gian chn ti th mi cho tri n thm ngon, khng kin
nhn trong cu nguyn th cng nh hi tri cn xanh
m n vy).

7. Thiu hp nht.

Cng nhau cu nguyn s c nhiu sc mnh hn, nhng


c c hiu qa, cn s hip nht gia nhng ngi
cu nguyn. Mtthu 18:19 ni nu hai ngi trong cc con
ng tm vi nhau di t m cu xin bt c vic g, Cha
thy trn tri cng s ban cho.

8. Gi li ca ci, ng gp cho Cha.

Mal 3:8-11 "Ngi phm c c php lng gt Thin


Cha khng? Vy m cc ngi lng gt Ta. - Cc
ngi ni: "Chng ti lng gt Ngi ch no? " - V thu
thp phn v phn trch dng. Chnh cc ngi ang mc tai
ho, th m cc ngi li lng gt Ta, cc ngi v ton
dn. Cc ngi hy em tt c thu thp phn vo nh kho,
c lng thc trong Nh Ta. Hy lm th th xem Ta c
m cng tri cho cc ngi, hoc c tun phc lnh d
dt xung trn cc ngi khng? - C CHA cc o binh
phn. V cc ngi, Ta ngn cn khng cho co co ph
hoi hoa mu rung t ca cc ngi, khng cho nho
ngoi ng khng sinh tri, - C CHA cc o binh
phn".
Cha ban n phc cho nhng ai trung thnh ng gp cho
Gio hi v ban n pht cho k no cm gi li nhng g l
ra thuc v Cha. Hi Thnh thi s khai cng khuyn khch
ng gp. Cha Gisu thng ni v vic b th, lm phc
v n lnh s n tip theo s b th.

9. Khng nhn danh Cha Gisu m cu xin.

Khi Cha dy cc mn cu nguyn, Ngi t ra mt


mu mc cho cc ng theo, v chng ta nn theo ng s
ch dy ca Cha. ng li ca Cha khng thay i.
Ga16:23 Ngy y, anh em khng cn phi hi Thy g na.
Tht, Thy bo tht anh em: anh em m xin Cha Cha iu
g, th Ngi s ban cho anh em nhn danh Thy". Khi
chng ta n vi Cha Cha, nn nh rng chng ta ch c
th lm c nh vy v nh Cha Con. Vy hy n vi
Cha Cha qua danh Cha Gisu.

Nhn Danh Cha Gisu m xin s g c ngha l xin Cha


Cha qua quyn nng ca Danh Gisu. Danh Gisu c nh
hng ln lao i vi Cha Cha (v Cha Gisu p lng
Cha Cha, v khng c Danh no trng hn). l cha
kha m ca kho chu bu n hu ca Thin Cha.

Nhng nhn Danh Cha Gisu m xin cng c ngha l xin


cho Danh Cha c tn vinh. Do vy, khi xin Cha iu g,
mc ch ca chng ta khng ch k v c tnh cch trn tc.
iu chc chn khng phi l c nhn chng ta c li
cch no , nhng gin d l lm cho Danh Gisu c vinh
hin.

10. Khng hip thng, ng hnh vi


Cha.

Nhiu ln chng ta cu nguyn nh nh


in tn, gi email vy - gi i, gi v o o
trc s hin din ca Cha. Lm nh vy
chng khc no chng ta xc phm n
ng Ton Nng. Cha cn tnh yu, tnh bn v s ng
hnh ca chng ta.

(Li ngi dch: Cha khng phi l my pht n, my ATM


cn th bm ly tin. Cha cng c cm tnh, cm xc nh
con ngi chng ta. Khng ai gh ngang nh cha m mnh
xin qu ri b i ngay). Ngi mun chng ta b thi
gi trc s hin din ca Ngi, vui thch vi Ngi.
Cha Gisu dnh nhiu thi gi vi Cha Cha, v chng
ta cng nn lm nh vy. (Li ngi dch: Cha Gisu phi
mt 33 nm mi hon tt vic cu chuc nhn loi. Chng
trnh Thin Cha di nh th vi bao nhiu thng trm t
lc th u phi trn sang Aicp cho ti hnh trnh trn
ng thng kh ln ni s. Hy i vi Cha con ng
di, ng i ng tt).

Mt trong nhng l do sau y lm cho li cu


nguyn v hiu qa:

- Cu xin iu sai tri.


- Ni xu k khc.
- Bt tn trong i sng giao c hn nhn, n gi.
- H hng vi tnh yu ca Cha.
- Khng tun theo l lut Cha.
- Tn th ngu tng.
- T tng khng ngay thng v th ght.
- Phm n ng c Cha sc du.
- S hi. K no s hi khng c tnh yu trn vn.
- Khng t xt mnh: k no khng t xt ti li mnh m n
mnh v ung mu Cha s mang n pht cho mnh.
- Coi thng Li Cha.
- Khng c lng thng xt.
XI- PH LC

Kinh Tha Th Ngn


(Tm t kinh ca Lm DeGrandis)

Ly Cha Gisu, iu chng con xin hm nay l tha th. Nh


Cha tha th v cht cho ti li ca con, con cng xin tha
th cho ngi khc. Xin Cha ban sc mnh v quyn nng
ca Thnh Thn cho con gip con tha th c cho
ngi khc, khng cn nh n li lm ca h na, m lun
cu nguyn v chc lnh cho h.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho chnh con v nhng


ti li con phm; nhng tht bi con lm; nhng au kh
con gy ra cho ngi khc; nhng ni xu, vu oan, hnh h
lm tn thng n ngi khc. Con xin chp nhn con
ngi tht ca con, nhng bt ti ca con, hnh dng kh
coi, thng tch, yu im v tt nguyn ca con.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho cha m ca con v


nhng s trng pht, kht khe, cm on i vi con;
nhng s b b gia nh, con ci; nhng s chi bi,
nguyn ra, nh p con; i s khng cng bng vi con;
cha m nghin ngp, ly d lm gng xu cho con, cng
hip, hnh h con; ch bai ni con v tch s, ui con ra
khi nh.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho anh ch em con v


nhng s n hip, nh p, vu oan, li cho con; ghen
ght, tranh ginh tnh yu, gia ti ca cha m vi con;
nguyn ra, ni xu con.

Ly Cha Gisu, con xin tha th ngi v / ngi chng


ca con v s thiu chung thu, nh p, hnh h con;
thiu sn sc, thng cm; la di, xc phm danh d con;
b ri, ch bai, x v con v cha m con, ly d con.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho con ci ca con v s


khng vng li, bt hiu, thiu knh trng con; gy au kh
cho con; s b b hc hnh; theo bn b, theo bng ng,
nghin ngp; khng chm sc, hi thm con; lm tiu tn
ti sn gia nh, b nh ra i.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho cha m chng / cha


m v ca con nhng s i s t bc, khinh d, ni xu,
ci ch con; ni ngi yu b con; cng hip, hnh h
con; xi dc, can thip vo ni b gia nh con.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho b con, bn b,


hng xm ca con v s ni xu, vu khng, t gic, kin
tng con; n cp, git tin, qut n ca con; nguyn ra,
chc d cho con.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho ch hng, cp trn


ca con khng tr lng xng ng cho con; bt con lm
vic qu sc, i s thiu cng bnh, khng thng chc, li
dng, xc phm thn xc v sc khe ca con.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho linh mc, tu s nam


n, nhng ngi trong hi on, trong cng on i x
khng cng bnh, khng cho con phc v, tc quyn, chc
v ca con; khng tip n, cho con gia nhp, ch trch,
chi ra, ni xu con; xc phm danh d, thn xc con.

Ly Cha Gisu, con xin tha th cho mt ngi lm con


au kh nht m con khng bao gi tha th c. Con dng
ngi ny (thinh lng mt cht... ni thm tn h) gi pht
ny cho Cha. Xin Cha gip ban sc mnh tha th c
cho h.

Ly Cha Gisu, con cm t Cha gip con tha th c


cho ngi khc. Xin Cha Thnh Thn i mi, thanh ty tr
nh ca con con khng cn nh n li lm ca ngi
khc. Xin Cha tha th cho ti li ca con, v ban trn y
hoa qu tt lnh ca Thnh Thn trong tri tim con. Xin cho
con bc i trong nh sng, bnh an, yu thng v nim
hoan lc ca Cha. Amen.
KINH TRN CHIN THING LING

Ly Cha, con yu mn Cha, ngi khen v th ly Cha. Con


cm t Cha cho Con Cha l Cha Gisu xung th
chin thng ti li v s cht cu chuc con. Con cm t
Cha gi Cha Thnh Linh n ban sc cho con, dn dt
con n mt i sng sung mn. Con cm t Cha v c
M, M Thin ng hp cng cc Thin thn v cc Thnh
cu bu cho con.

Ly Cha Gisu, con qu di chn Thnh gi Cha, con xin


Mu Thnh t tri tim Cha v cc vt thng Cha bao ph
con. Xin Nc hng sng chy t tim Cha ra sch con. Xin
Cha bao bc con vi nh sng ca Cha.

Ly Cha trn tri, xin cho ngun nc cha lnh ca Php


Thnh Ty m con lnh nhn chy trn ging tc con,
thnh ty gia nh con khi ti li v t lc bng ti. Con xin
Cha Cha tha th cho con, thn nhn con, t tin con c
lc mi gi cc t lc chng chng i Cha Cha v
khng tn vinh Cha Gisu. Nhn danh cc thnh Cha
Gisu, con i li tt c cc lnh vc m con cho ma
qu chin hu. Gi y, con xin t di quyn ca Cha
Gisu l Vua.

Nh quyn lc Cha Thnh Thn, xin Cha Cha cho con


nhn ra ai con phi tha th, v nhng ti no con cha
xng ra. Xin cho con thy khong no trong cuc i con
khng p lng Cha, v ch no ma qu c th xm nhp
vo i con. Ly Cha, con dng ln Cha mi s khng tha
th, mi ti li con, mi khong trong i con m ma qu c
th chen chn vo c. Con xin cm t Cha v nhng
mc khi ny. Con cm t Cha v s tha th v tnh yu
ca Cha.

Nhn Danh Cc Thnh Cha Gisu, ta giam cm tt c cc


t lc trong khng kh, di nc, trn t, di t, di
ha ngc. Nhn Danh Cha Gisu, ta giam cm tt c cc
tay chn ca ma qu, v tuyn dng Mu Cc Thnh Cha
Gisu trong khng kh, trn khng trung, di nc, trn
t, xung quanh v di ha ngc.

Ly Cha trn tri, xin Cha Cha cho Cha Gisu xung vi
Cha Thnh linh, c M, cc Thin thn v cc Thnh gn
gi con khi mi tai ha v bo v con khi s tr th ca
ma qu. Nhn Danh Cc Thnh Cha Gisu, xin bao bc
con (thn nhn con...), cn phng ny (i im ny/ nh
ny...) v tt c mi vt s hu ca con trong Mu Cc
Thnh Cha Gisu.

- Nhn Danh Cc Thnh Cha Gisu, ta b gy v ph tan


tt c... (li ra/ m, ba ngi/ cm by/ di tr/ tr ngi/
gt gm/ chia r/ nh hng quyn lc/ ham mun v c
vng xu/ cc hu qu di truyn/ tt c cc lm lc v bnh
hon) n t mi ngun gc, t li lm, v ti li.
- Nhn Danh Cha Gisu, ta b gy tt c cc li th, giao
c, rng buc tinh thn v linh hn vi ma qu.
- Nhn Danh Cha Gisu, ta b gy v ph i tt c cc lin
h v rng buc vi... (mn thin vn/ bi ton/ phi k
nguyn mi/ coi ch tay/ bi bi/ sng bi satan/ ph thy/
woodoo).
- Nhn Danh Cha Gisu, ta ph tan tt c nh hng cu
c, t vi v tt c mi th phng khng tn vinh Danh
Cha Gisu.

Ly Cha Thnh Linh, qua n khn ngoan xin cho con bit t
thn no ang cn trong con. (Ngng nghe ting Cha
ni vi bn, v d nh: s gin d, kiu ngo, cay ng, tn
nhn, hn lon, lng gt, tham mun, s hi, ght b, bt
an, ghen t, t ho, kinh s). c li kinh sau y sau khi
thy mi t kh).

Nhn danh Cha Gisu, ta xua ui ________ (ni tn cc


t kh ra). Ta ra lnh cho ngi n quy hng Cha
Gisu, khng c lm hi ta hay mt ngi no, Cha
s nh ot ngi theo thin Cha.

Con cm t Cha Cha v tnh yu Cha cho con. Con cm t


cha Thnh Linh ban sc mnh cho con chng li satan
v quyn lc n. Con cm t Cha Gisu gii thot con t
do. Con cm t c M cu bu cho con cng vi cc
Thin thn v cc Thnh.

Xin Cha Gisu y con vi... (s bc i/ c tin/ khoan


dung/ hi vng/ khim nhng/ nim vui/ lng tt/ nh
sng/ tnh yu/ nhn ni/ bnh an/ trong sch/ an ton/ bnh
thn/ tin cy/ s tht/ hiu bit v khn ngoan). Xin Cha
gip con bc i trong nh sng v s tht ca Cha do
Cha Thnh Linh dn dt, cng vi Cha chng con s ca
ngi, tn vinh Cha Cha by gi v cho n thin thu. V
Cha ... l ng, l s tht v l s sng v Cha ... n
chng con c mt i sng sung mn.

Cha l ng cu chuc con; con tin tng v khng s


hi. Sc mnh con, can m ca con l Cha, v Cha l
ng Cu Chuc con. Amen. Allelulia. Amen.

thanhlinh.net