Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE PENTRU NSCRIEREA/VERIFICAREA ACTELOR DE DARE N PLAT NCHEIATE N

CONDIIILE LEGII NR.77/2016

ANEXAI

REGISTRUL NAIONAL DE EVIDEN A ACTELOR DE DARE N PLAT


Denumire/Nume i prenume notar public/solicitant __________________

Sediu/Domiciliu
TeL/Fax _______
E-mail ________
Nr.lnreg./data_

nscriere

Verificare

1. Date privind persoanele fizice beneficiare ale Legii nr. 77/2016 DA |

1.1 Debitor : | | NU

Proprietar Neproprietar

Nume i prenume

CNP/NIF

1.2. Codebitor : DA NU

Proprietar | | Neproprietar

Nume i prenume

CNP/NIF ________________________

1.3. Copititor: DA j|
Proprietar j j Neproprietar Nume i

prenume ________________________

CNP/NIF

Cererea va cuprinde datele de identificare ale tuturor persoanelor din actul de dare n plat, beneficiare ale Legii nr.77/2016,
indiferent de calitatea lor.

Rubricile Proprietar se vor bifa n mod obligatoriu doar n cazul persoanelor care au calitatea de proprietar pentru bunurile care se
transmit prin dare n plat. Rubricile Neproprietar se vor bifa n mod obligatoriu doar n cazul persoanelor care NU au calitatea de
proprietar pentru bunurile care $e transmit prin dare n plat.

Prezenta anexa se va completa numai n format electronic, iar dup semnarea olograf i aplicarea sigiliului notarului public, se va
transmite n format .pdf, semnat electronic, pe baza certificatului digital ai notarului public.

Se vor comunica NUMAI actele de dare n plat, ncheiate n condiiile Legii 77/2016, privind darea n plat a unor bunuri
imobile n vederea stingerii obligaiilor asumate prin credite.
CERERE PENTRU NSCRIEREA/VERIFICAREA ACTELOR DE DARE N PLAT NCHEIATE N
CONDIIILE LEGII NR.77/2016

1.4. Garani personali (fidejusori): DA | |

Proprietar |^j Neproprietar j j

Nume i prenume ____________________________

CNP/NIF ___________________________________ 1.5. Garani ipotecari:

Nume i prenume ______

CNP/NIF

2. Date de identificare imobil/imobile

Adresa potal ______________________


Numr cadastral _____________________
Numr carte funciar _________________
3. Date de identificare creditor

Denumire ______________________________________________________________
CUI __________________________
Numr de nregistrare la Registrul Comerului _________________________________
Sediu __________________________________________________________________
4. Notar public/instana judectoreasc
Denumire __________________________________________________________________________
Sediul _____________________________________________________________________________
5. Acte de dare n plat/hotrre judectoreasc
Numr autentic __________________________________
Numr hotrre judectoreasc ____________________
Data __________________________________________
Notar public / solicitant tampila
i semntura/Semntura

Cererea va cuprinde datele de identificare ale tuturor persoanelor din actul de dare n pia, beneficiare ale Legii nr.77/2016,
indiferent de calitatea lor.

Rubricile Proprietar se vor bifa n mod obligatoriu doar n cazul persoanelor care au calitatea de proprietar pentru bunurile care se
transmit prin dare n plat. Rubricile Neproprietar se vor bifa n mod obligatoriu doar n cazul persoanelor care NU au calitatea de
proprietar pentru bunurile care se transmit prin dare n plat.

Prezenta anexa se va completa numai n format electronic, iar dup semnarea olograf aplicarea sigiliului notarului public, se va
transmite n format .pdf, semnat electronic, pe baza certificatului digital al notarului public.

Se vor comunica NUMAI actele de dare n plat, ncheiate n condiiile Legii 77/2016, privind darea n plat a unor bunuri
imobile n vederea stingerii obligaiilor asumate prin credite.