Sunteți pe pagina 1din 2

Despre numerele reale algebrice

Silviu BOGA1
n cele ce urmeaza, cadrul de studiu este inelul polinoamelor cu coeficienti rationali
n care s-au definit conceptul de divizibilitate, cel mai mare divizor comun a doua
polinoame, numar real algebric si polinom minimal asociat unui numar real algebric.
Rezultata imediat din algoritmul lui Euclid si deosebit de utila n rationamentele ce
vor urma este proprietatea: f, g Q[X] u, v Q[X] nct u f + v g = (f ; g).
Propozitia 1. Daca doua polinoame f, g Q[X] au o radacina comuna C,
atunci (f ; g) 6= 1.
Demonstratie. Presupunnd prin absurd ca (f ; g) = 1, conform proprietatii
anterior enuntata, u, v Q[X] nct u f + v g = 1. n acest caz, cum f () =
g() = 0, vom obtine ca (u f + v g) () = 1, deci 0 = 1, contradictie.
Propozitia 2. Daca doua polinoame f, g Q[X] au o radacina comuna C
si h = (f ; g), atunci h() = 0.
Demonstratie. Fie f = f h, g = g h si atunci, cum (f; g) = 1, u, v Q[X]
nct u f+v g = 1 si astfel (u f+v g)h = h uf +v g = h (uf +v g) () =
h() h() = 0.
Propozitia 3. Fie f Q[X], f = X p + a1 X p1 + a2 X p2 + + ap1 X + ap ,
pentru care
(i) f este de grad impar;
(ii) f este ireductibil n Q[X];
(iii) f are o radacina R de semn contrar cu termenul liber ap 6= 0;
(iv) a21 + a22 + + a2p1 6= 0.
n conditiile (i) (iv), pentru orice n N , n este numar real irational.
Demonstratie. Vom presupune, fara a restrnge generalitatea, ca termenul liber
este pozitiv. Din cele mentionate, evident ca R \ Q. n acest caz, daca pentru
un anume n N ar avea loc n = a Q, polinomul g = X n a Q[X] avnd
o radacina comuna cu polinomul f nu va fi prim cu f si, cum f este ireductibil, ar
.
rezulta g .. f . Dar radacinile x1 , x2 , . . . , xn C ale polinomului g au |x1 | = |x2 | =
p .
= |xn | = n |a| si astfel, din g .. f , arprezulta ca si radacinile polinomului f sunt

toate de acelasi modul, implicit || = p |ap | si, din conditia (iii), = p ap . n

aceasta situatie, din exprimarea f = (X p + ap )+X a1 X p2 + a2 X p3 + + ap1
se va deduce ca polinoamele v = X p + ap si w = a1 X p2 + a2 X p3 + + ap1 au
radacina comuna . Dar w = a1 X p2 + a2 X p3 + + ap1 este neconstant conform
cu (i) si (iv) si, datorita radacinii comune, v si w nu ar fi prime ntre ele, ceea ce ar
face ca f sa nu fie ireductibil n Q[X], n contradictie cu (ii). Ramne ca n R \ Q.
Observatie. Chestiuni de genul: Daca x R verifica x3 + 2x + 2 = 0, sa se
arate ca x2006 R \ Q, imediat justificate de Propozitia 3, apar n mai multe rnduri
printre subiectele de bacalaureat, sesiunile 2006 si 2007 (a se vedea [1]).
Urmnd pas cu pas demonstratia Propozitiei 3 (adaptarile necesare sunt evidente!)
vom obtine imediat
1 Profesor, Liceul "V. Alecsandri", Iasi

33
Propozitia 4. Fie f Q[X], f = X p + a1 X p1 + a2 X p2 + + ap1 X + ap ,
pentru care
(i) f este de grad par;
(ii) f este ireductibil n Q[X];
(iii) f are o radacina R si ap < 0;
(iv) a21 + a22 + + a2p1 6= 0.
n conditiile (i) (iv), pentru orice n N , n este numar real irational.
Observatie. Analog cu prima observatie, prin Propozitia 4 se demonstreaza
imediat afirmatii de genul: Daca x R verifica x4 + x3 + x2 + x = 2007, sa se arate
ca xn R \ Q, n N .
Propozitia 5. Daca R este un numar real algebric si exista n N nct
.
n Q atunci n .. p, unde p = grad f , f fiind polinomul minimal asociat lui
(adica polinomul din Q[X] de grad minim si care admite ca radacina ).
Demonstratie. Fie n = a Q; atunci g = X n a are radacina comuna cu f ,
.
deci (g; f ) = h 6= 1. Dar f fiind polinom minimal, este ireductibil si astfel g .. f ,
.
de unde n .. grad f .

Propozitia 6. Daca R este un numar real algebric si exista n N nct
Q, atunci polinomul minimal asociat lui este de forma f = X p p , unde
n

p = min {n | n Q}.
Demonstratie. n cazul Q se observa ca f = X . n cazul R \ Q,
evident {n | n Q} 6= si fie f = X p + a1 X p1 + a2 X p2 + + ap1 X + ap
.
polinomul minimal al lui . Cum n Q, conform propozitiei anterioare n .. p si
totodata , 2 , . . . , p1 R\Q, deoarece n caz contrar f nu ar mai fi minimal.p Dar
n acest caz n p si analog cu rationamentul din propozitiile anterioare || = p |ap |,
deci ||p = |ap | Q. Astfel p Q si considernd g = a1 X p1 + a2 X p2 + +
ap1 X + (ap + p ), deducem ca g() = f () = 0 si cum f este minimal, atunci
g = 0, prin urmare f = X p p .
Observatie. Conform ultimei propozitii, orice radacina reala irationala a unui
polinom f Q[X] ireductibil si care nu este de forma f = X p a, are proprietatea
n R \ Q, n N .
Concluzie. Oricare ar fi R\Q radacina a unui polinom ireductibil f Q[X],
f = X p + a1 X p1 + a2 X p2 + + ap1 X + ap , are loc exact una din situatiile:
a) a21 + a22 + + a2p1 6= 0 si n acest caz n R \ Q, n N ;
b) a21 + a22 + + a2p1 = 0 si n acest caz n R \ Q n N este nedivizibil
prin p.

Bibliografie
1. http://www.subiecte2007.edu.ro bacalaureat, subiecte M11, variantele 47 si 84.
2. C. Nastasescu, C. Nita - Teoria calitativa a ecuatiilor algebrice, Ed. Tehnica,
Bucuresti, 1982.

34

S-ar putea să vă placă și