Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie

Subsemnatul, ..., legitimat cu C.I. seria ......... nr.


.........................., declar ca am primit suma de ... lei, ce
reprezinta returnarea avansului achitat pentru rezervarea a
doua camere la ...., in perioada ...
Acest lucru s-a intamplat intrucat am renuntat la
rezervarea la ....

28.07.2017 Subsemnatul,

S-ar putea să vă placă și