Sunteți pe pagina 1din 1

ACT DE REZILIERE din data_______________

la contractul de arenda nr.____________/__________________

In baza prevederilor contractului de arenda nr. __________/____________ incheiat


intre__________________________________________________________________ si
________________________________________________________________________

(denumirea persoanei juridice si C.U.I. al acesteia sau numele si prenumele persoanei


fizice si Codul Numeric Personal dupa caz)

Partile convin rezilierea contractului de arenda nr. _______/____________incepand


cu data ___________________________________.

(motivul rezilierii il constituie

nu este obligatoriu de completat pe baza urmatoarelor documente___________________


__________________________________anexate in copii dupa verificarea cu originalele.)

Prezentul act de reziliere a fost incheiat azi in trei exemplare originale, toate cu
aceeasi valoare juridica, respectiv cate un exemplar pentru fiecare parte si unul pentru
Consiliul Local _______________________.

ARENDATOR, ARENDAS,

-nu este obligatoriu de completat