Sunteți pe pagina 1din 2

Acord pentru detaare n interesul nvmntului n anul colar 2017-2018

Nr. ___________ /_______2017

Verificat exactitatea datelor


Director,
______________________________________________
Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.
(pentru cadrele didactice titulare solicitate pentru
detaare n interesul nvmntului n alte judee)

Inspector colar General/Domnule Director,

Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)___________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________,
______________________________________________nscut() la data de __________________________________________,

COD NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul n localitatea______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, strada
_____________________________________________________, nr.____, bl.____, scara _____, ap.______, judeul (sect.)
____________________________,TELEFON ___________________, posesor al B.I. / carte de identitate seria _______,
nr.__________, eliberat() de Poliia ______________________________________, la data de _______________, prin prezenta
v comunic acordul meu privind ncadrarea cu statut de cadru didactic detaat n interesul nvmntului pentru anul colar 2017-
2018, pe/la postul/catedra de_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, de la (unitatea/unitile de nvmnt)
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, localitatea
________________________________________________________________________________________________________ .

1. Sunt titular() pe/la postul/catedra de __________________________________________, de la (unitatea/unitile de


nvmnt)_______________________________________________________________________________________________,
localitatea_________________________________________________________________________________________________,
judeul (sect.) ___________________________, din anul _______ .
2. Sunt absolvent() al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, c. postliceale, c. de maitri, Lic. Ped.
etc.)_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Facultatea ______________________________________________________________________________________ nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de
masterat, universitare de lung durat)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f.,
i.d.), promoia ________, cu specializarea principal_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
secundar ______________________________________________________________________________________ cu media de
absolvire a studiilor ____________; absolvent() al(a) cursurilor postuniversitare_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, specialitatea_______________________________________________________________, promoia
_________ cu media de absolvire ______________.
3. Am obinut definitivatul n anul________, cu media __________, gradul II n anul ________, cu media ___________,
gradul I n anul ________, cu media __________, doctoratul n anul _______, n specialitatea___________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
4. La 1 septembrie 2016 am avut __________ ani ntregi vechime n nvmnt.
5. Sunt/nu sunt cstorit(); soul (soia) este/nu este n prezent ncadrat() permanent n funcia de__________________
__________________________________________________________________________________________________ de la
_________________________________________________________________________________________________, localitatea
_________________________________________________________________, judeul (sect.) ___________________, am/avem
____________copii n ntreinere.

96
6. n perioada 01.09.2007 31.08.2017 am fost detaat() astfel (*):
- An c. 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
- An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2014-2015 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An c. 2015-2016 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An c. 2016-2017 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.

7. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu
modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, republicat, Codul Muncii, cu modificrile i
completrile ulterioare.
8. Performanele profesionale sunt prezentate n curriculum vitae anexat.

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele originale, respectiv n copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de
ctre directorul unitii de nvmnt unde sunt titular()/detaat()*:
1) curriculum vitae n care prezint performanele profesionale, n original, nsoit de copii ale documentele justificative;
2) copii de pe actele de studii i foile matricole/suplimente de diplom;
3) copii ale actelor doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
4) copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
5) adeverine/adeverin privind calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2014/2015 i
2015/2016 (conform fiei de evaluare), n original;
6) adeverin eliberat de unitatea de nvmnt unde sunt titular() din care s rezulte situaia postului (structura pe ore
i discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu pentru anul colar 2017-
2018), n original;
7) copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2007 31.08.2017 (dac este cazul);
8) adeverin de vechime n nvmnt, n original;
9) copie de pe buletinul/cartea/adeverina de identitate;
10) copii ale avizelor i atestatelor necesare ocuprii postului didactic/catedrei, dac este cazul.
11) adeverina de salariat a soului/soiei (cu specificarea clar a locului de munc la care este ncadrat(), n original;
12) copia certificatelor de natere ale copiilor (dac este cazul).
*Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul i la depunerea dosarului, n acest caz fiind necesar prezentarea documentului n
original i a unei copii a acestuia.

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.

Data _____________________ Semntura___________________

97