Sunteți pe pagina 1din 147
DUMITRU CEACANICA Insemnarile unui criminalist EDITURA MILITARA, BUCURESTI, 1980 CCOPERTA : STi BOGDAN PREFATA Pentru mine, lectura unei citi polifiste in- ‘seamna trecerea de la o climi intrmalta cu o vitezd earaeteristica acestui sfirgit de secol. O arte polifista bund © 0 noapte pierdula fasci- ant, Nervii omului modern, suprasolicitayi de aventura zilnied, mai mult sau mai putin cap- livantd, iitafi, “zdruncinati, Intinsi, rascolifi, ‘tinjese permanent dupa un strop de ricoare, dupa un petec de umbra inmiresmaté, dupa o ‘clipa_de odihna pe cave medicina o prescrie fctiva, probabil conform principiulul e& lumea nu trebuie sf se oprensea din drum nici un Singur minut si daeh tolusi se opreste cit ai sparge sub limba unul din sutele de hapuri menile s8-ti linisteasea gindurile sau jumatate din orele de somn, atunct si faca bine si-si ixpeaseabocaneli sau sisi -maseze circell Plingem dupa insule trandafirsi,scaldate de ze- Tai, dar captusim perefit veacului cu ofel. $8 credem e& ne faurim un destin in care contem- platia va juea rolul unei farfurii vechiatir~ hate pe pereiele unui colectionar bizar? Nu, hhotaeit nu |. Sintem un. veae indrimet, atit in bine elt si in rau. De aici un lanj intreg de poradoxui, Isté unul : cind nervii ni se string {ghem, cei mai multi apeldrh — fifi atengi ! — Ia fo caste cu getiane vertiginoasé, cu suspans, fichurmae! ufultoare de tual ete, Ey da rel, up leat ardcese, sce! cul pe cul ae Seoate al omulul eare-si drege mahonureala, E Ssetea noastnd Ge a frit simultan dowd sa fai mute viel. Pe aceasta fnclinatie, conside- Fatt de uni! ugraticd sau cel putin eludat, de Pie ling nervil sting eur sufletul Incordat st Sssunares (aid, a. iuat nastere.urisa in- Sustrie «cir poitiste. Sent negre, violete, galbene ; rommne de grossA, romane de spiona) | ime si senate de felevigune cu comisart in- feligenti si ctiminall diabolld. Personajele din Geni au ‘eipatat identitate precisa. in minien Shllonnelor de eititor! — ves! Ia Londra muzeul I Sherlock Holmes, iar in Belgia statula Tui Maigiel Vrsrr-snu nu vrem, dir cei mai mull Wee erature politsta face parte inegrantd Gin via(a noasts lar eceea, eu toful aparte, Gare se bareaal pe documentul strict autentc, be foptul tall, vine se demonsireze adev- Ful vochi ef vinta posed ‘cca, mai fastuoass ITinginetie, ed mu pone #1 egalata de nich un ant. Treen alist ale colonellui Dunit Gexcaiea se consttuie into care, Gupt singe mea, pint aa ub In erat, SU's Glattiate Bat ait fof cine este Duml- SORSSREY) TE vecimal mea de mash sf al ‘Mos soniton (1 nu bes nicodata mai mult de Gouk ‘pehare) cares ascultém ulmif, povestlle Bhuvice lorena, el mind cu vorbo, dea valma, Frohotijur, plese atinge de Yuigere, selntel de Ftetenfeepave, palate crengi de soar, ca Sidemonctreze, de fecare det, ct finga uman, fatunen, Baral im ep, Set ot oprate Et Gbegatie # de multe ori eu eroism de cei Se sraarehinot viata luptet impotriva infrac- floslomulus a vitsta cind alli cop, dorese Er devind marinas, aviatorl, explorator, pare Suuis spune Ceacaniea, eu na visam sf devin \ ecit detectiv si nimie altceva". © voeatie cde rein i s-a daruit, sbieligent si cu patima, timp fe aproape treizeel de ani. A intrat in acest r&z~ bot fara trangee, eu batalit palpitante, dar si cu alunecdri spre piel, alaturi de comisarul Tom Sules, ucis in Plata Palatulul la B -noiembrie iss" Creseut de partidul comunist, prin ani Dumitru Ceacanica a ajuns un fel de personaj Jegendar al milifiel noastre, contestat de unit, Yaudat sau admirat de alfi, dar mereu prezent acolo unde situajia era mai grea, Mindria lal Taimine una: aceea de a fi stat neclintit tn Siujba logalitaji socialiste. Perfect eunoseator al. criminalistic, al psihologiei judiciare si chiar al, medicinet legate, Dumitru Ceacanica a rezolvat in sarin. sa péste 1000 de cazurt din acest potop, cunoseinasT guvive Hazlitt atbia Tul tragic#, d& la iveald aceasta carte in Gaze nt pie te id noranty sabia ie tiul ca taluaje pe brafele crimel, si indriimeste sere ‘Carter € Sena ot smolts Tor cu gravitate, cu lumini de lagi (Ca inchelere, aceste cuvinfe care-1 definese total pe Dumitru Ceacanica : .,S8 nu eread® cineva cd in activitates mea de’ofifer judiciar fam obfinut numai succese. Am avut sf destule secur! Pot spune, la sfirgit de carieré, c& am fudit o viata dominata de surprize si neprevazut, Interesantd i atractiva, gi de aceea marturisese cu toala convingerea ¢@, de-ar fi so iau de la Snceput, tot ofifer judielar mas face" Fénug Neagu