Sunteți pe pagina 1din 185

-

E L I S A I. B R A T I AN U

'

Edijlune a Consiliului Superlox- al Industx-iei Casnice


I

-
l

MARV AN -BucugESTI
1 g 4 3

..

..

II
... ..


Jzvoadele infati~ate in aceasta carte aduc cusatu'ri de pe cama~i
tarane~ti, aflate - cele mai mulfe - in colectfile mele, iar cateva in
colecfi ile raposafu lu i Alexandru Bellio. Am ales, drntre acestea, cusa-
turile care mi-au paruf ca exp rima mai credincios caracter'ul rom anesc
al arfei cu care tarancile noastre i~i 1mpodobesc porf u].
Sunt cusafuri pe care le-am ales acum mai bine de treizeci de
ani din Iumea safelor romanesf i ale 1' arii libere ~i. pe alocuri, ale
Bucovinei, pe atunci au pusa - ca ~i Ardealul nosf ru si Basarabia
I
noastra - unor nedrepte sfapaniri sfra ine, Si daca le dau azi la tveala,
e ca sa nu las pierzarii aceste cafeva. expresiuni ale artei noasfre ta
ra nesfi, ale acesfei ar te geomefrizate ~i absfracfe ce ne vine din vre-
muri sfravechi, din for,dul de indaratnica tenacifa te al Dacilor cari
rie-a u fost sframosi. Le mai dau la iveala si fiindca as vrea ca ele sa
fie de folos: sa aju te femeilor romance, asa de dibace in arf.a cusatw-
rilor, sa coase - folosind izvoadele din car tea acea sta - dupa fip icu]
adevaratef noastre a rte populare.
Cartea aceasta nu nazuesfe sa fie o lucrare de arfa, ci doar sa
redea cu limpezime - prin techrrica ce folose~te - cusaturile noasfre
romanesfi, asemanatoare adesea -- ca desen - cu acelea ale unora
dinfre popoarele ce ne sunt vecine, dar asa de deosebite de cusaf.ur'ile
acestora, prin sobrfetatea :?i discrefia colorrlor ~i prin migaloasa in
grijire a form el or geometrice care au. adesea, talc simbolic. A sa, bu
naoara, nu se poate inchipui ca adevarat romaneasca 0 camase femeiasca
ce nar fi cusuta in negru, in rosu - rare ori ~i in albastru - ~i n'ar
observa o anumita oranduire, ~i anume nar observa ca riurile de pe
maneci sa nu fie aceleasi cu cusatu.ri le de pe p iepf, Abaterea dela
aceasta orandu.ire este dovada unei inrauriri venife mai tarziu.
Izvoadele care aduc cusafuri policromice sau stilizari de flori
infati~eaza. mai trrtofdea una, camasi din partile margina~e ale tarii,
din preajma hotarelor, ~i marf.ur isesc despre oarecare inrauriri str aine,
slave in deosebi,

*
* *

La migaloasa l ucrare de reproduce-re a f rumoaselor noasfre cu ..


saturi m'au ajuf.at D-na Elisa Crivat ~i D=~oara Filofteia Georgescu
- asfazi raposa ta.
Cartea vede lumina zilei prin cheltuiala si sfaruinta Consiliului
Superior al Indusfriei Casnice.
0 inchin tarancii romane.
lo<
0
M

""o
4)
,......
"'
- 4)
.....
(/>

""a
>rd
.....;
0..
>CO
M
:I
o ... .
Q)
or
0.. ....i:i ~

"'
</)
Q) ~
0.. 0
~
Q) .E
0
M ""d <(I\
(.) ....,
Q)

....,
cO ~
Cl)
0 Q)
()
......Q)4)
()
''co
N "'
0
I.I
...... c::
a
4)

s:;j
Q)
<cd
a
4)
lo<
0.. 0
...... c::
~
""'Q)
Jo

-"'
frM c::

"'
Q)
Cl)
Q)
0..
O>
e-,
'"O ,...-(

"'
z. .
-
4)
4)

-
II>
Q
(11

a.
~

--
-
e
....... :::s

---
e (l) et..
(lj
0.. o
~ (/) ....Cl
.
-r c0'"~
t
o"'
:!..
,,..!:::s
't;

+--
t ;;;
.2
...
(I)

+ Q..
VI "'
-r-
=;;;
r:

,,.
o0
...
s
~
w

+ ,I

::.
" "e
~c "'E
.a
>CJ ~

oj
-! s
.iii~ .,,..E
..: 0

"
..D
<
-- --~- ---

...
~J 'O 'I ,,UtNVVo4.,
.,u
'' a.
-
~
r+ t

ill
0
!-+-
~ ~
~
~ ~
.m ':!! ~
~JIM
~3~
. :.&8

. . .,.
l.t ,.. ~
. WWW

1,t -L i
i
r
t t f
H +

t + +
+-

L ~
t
! +-

t
+
<O
~ ~

'-'-'-'-' 0
'i
~
~~~W---l-< _,_,_,_._w..._.______,_.,___~'-'---1 -0
:J
i....;..~-1-'-J.4-1-_,_._l-.-+<4~"~ .~~'-'-'--_._, ..:

Ci
. ....~....
a
:J
V>

.:!
~
c3
f
CD
-0
W-'-~'-W-1~~..J.!..LJ;.!.Lll.LW-Ll...!..J.......W -
,_,_.,_...,_,_ U.-'-'-"~...W..C.1-..W..U _!!
~

"
!
~
c ...
:;:
-
E
"'
;; 0
~
m
........... ~. :s
.......... ,._,., ;:
.................. !
..,..,_,_._.....___,._, V)
"
..............--..-. ~
n:++~tn;t11 +j- ~-- ~

~~*~ill~:.tt::~:tttt+t -~f+-1-..-1 ~

~~+.+H++-.-f--,....Jl-++..+i-i1-+-+.-H-i--H+Jh++ ~
"ti

~
JI

t
.j_ i

+
~

z
~
t

CIJ ~

H
~ -+
0

+
+-
+-

..-
r~
1 + :;::
.-H ~ w"
......- """
t I - "
e E
.l! 0

0
~ ~;::
-
>C
];

-.; .
....: 0
-e
E
IIi
' ' l+++ .. ~
"'
.
~,,;,,+;.+-:-He-+H'o

,ft;t;;~~t:t:tl:a
::>
-'-'-'-'-'-'-0
,.;...,...1-HE
.1-H-.J..l-1-+-r.i.+i--t-H-.i-.t<O

mm:ttt::t:tJ~
ROMANIAN TRADITIONAL EMBROIDERY
-CUSATURI ROMANESTI-Elisa Bratianu, 1943

z ~
t

~
-"
0
(!:) ~
++ t-

0 ..
+
.. +

...

'i-...c
~ e
: 0
~

t
ti
t-
t t
1 l- t
t
~

t ...
t +
r r !-
,. ~
1
-+ r-
!- +
... +

.'-0
..:
,_ I
til .:
<
(I)

~
~
++ ;:".,
!- "'
0
~ :...e...
....
j.
'
r- I + ~ -J.+
.,,::s...
.s
;;;
H- ...0
;;;

+ &.
::s
V)

l- t+
~1-J: 1
1'
=c
;;;

o0
+ t
1{ ,,....
(I)

j t ; ~
+ Ji
.. - .j.

I. t+ t

r
.; l- ++
t
+ +
t +

~
-+ t
z
~

H
~

0
., a ~s 11 uoAJo~"

~
~ .03
;,:

:2
~
"'
-0
..E
..
-.;
0

.,,g.
;.:

-a
1.:
;;;

0
s
C>
-0
-;
:t:
t
;E

t
ti-

. . +
1- l-
.... t I-

-1-
-t
+ ~
~

z(il
~

~
~

0
8
s.,
"'
r
..... o
:i
.::
,,"'::s
.:.
0
~
.2~
'Cl>
.a..
r V)
::s
1 :;
~
"";;;c
rr
,,..
+ o0
~ '~

--.
'U
LU

~ ~ .
~

z
.....c
"
T
'~ -,
,. -e-
~ I ;
~ i t
+ ;

0 -1-

-1-

,_...~_._,~...._.......,.
-r- +

+"*""'"'"'-"

..
"'~
c
+ "~ "'eo
t
l.~ " o<

-"
~ -;:
+
0, "" ~
...: 0
...: .,
+ ,;!
-0

t
ill E:> ..,
<
r-, ~
c:8
~
u"'
.s
.t;
-t- -e"
.s.
+ Ci

.
. ;j: a
;:::
t &.
VI"'
~
4-

-r
.fJ

- ..
o0

t
-r
+
-+

+
-
-e

~
+ +
.;.
...
+
t-

t +

t.

.
.;.

tt-
.;.. .l-

ie
~ 'll

~ - ~ -..
e
~
:.: J.
..:; ~
+t-
~1 0 ~
-
:>
t-] t - - '1 o
..;
1 t- :!l
"
-e
J(. "" .!e
w

=<
. ~ . ~~--------------~~----- ----~

-
r:IJ
J 0 .,
.. "~' ~vr .,o
0 r-
+ .o.
c:
~ T
...
;::
-:;;
::J
"'C
+ .=
+

.
-.;
..
0
'i:Cl)
-e- a.
::J
II)

:;
-t r ~
c
0
+ 0

........
Cl>
"'C

+ ...,~
l.IJ

Kt:
,....... '

z
~ .2
~ <3 .,.
~> I-

.....
...: 0

"
iii
.. - ------

. s.,..
o
..
o;

.,,.s"'.
....
;:

-.;
...0
;:
8.
VI "'
.:!
~ <;
0
o

..........
Q
r -o

:a.
"c ..c
.! E
~:
.... ~
0 ;;
_,: ;
-' 0
i: -e
ffi E
"
-"
<
- -----

I.
'

r
+
t

t I-

t .
'J e 'S ,,UOAJOVi"

' . ~B
0
. ,
u; e
~ 5
0
c;
~
:J
"'tJ
c:

+
~ Ci
..
.:0
..,,x."'
"S

... . "'c:
::

+-
o0
- 4>

.. ""

t- ;B
-r
. -r
t 1" +

-z

~

Cil ((0
~~
~
+
0

..L

+
.L '

+
B
0 5
~ u
l.,,"
...!:
-;;
..
0
x.
"
V>

"3
:.:
.E
0

.,,..
0

...

J3
r-,
..
o
~
OJ o
0

-J:...
~;;

.,,
::J

.s
....
'lO

+
..,.
S?
Q.
V>
"3
~
~
o
0

......,
ll>
"'O
t-
t-

..
+;- ~

f.
...
... .... ,.,.. "
~
"'"
~ ...
+ c: E

05 "'
+ ~
;:
2
0 ;
...
...: o
...: e
!! "'
+ . 00 .0e
"
<
~, o 'j IJtN
rH-t-tt-++t-'-r--T'"">TrHT'""H"t-H-"r-t~1"1"'..,.....,~t-rl 3
5
0
J-t+t+f :s
~
-t-+-H-++++-t-H-T-t-.,..,_,..,..,_,..._.,_,~,..._, ]"
-H-..-M+~..,.._,-+-+-_,_,......,_-............,..,.......----r.-rt--r-e

..
I;
c

t T
-t
"'
r
.t -t

i.0

~l
+ .""" .0-
3 -ez
()

tt """ ..,
~ E
Wj
<

'
,i 'O 'I ,,UVNVvif''
t.

~ ~
t+ +
~

~ ..- .._
.,
+
+ 1-
,
++
I
....

"'~~~
l! 'a
.,. ..- "']
~
0

...
..: a
0
..: ...
-+- .. 0

e
ffi"
"'
.D
<
.~---

, ~
0
.:.,
0..
r :J
V'l
+
+
:~~
e
0

.,
(.)

-0
.....,
:!::
Jl

z (0

-:.>
~
Q
~
<l'O

0
:l
t

:e.c..
,

..- "",
es O
.! E
~ 0

. -e
(,)
....;
...~;
.o
..
-;;;
0
'i
-.
r: :s
"':s
E
c
o0
.,,
t>

...
s
~

~
0

>;->-.-.+-H-H-+1+- .i
"'
Vl

. t :;
""c
i;;

. .
0.,
l+!--l-J..;--l-H-4-1 ~

t-H-!-t-'-.-...4++-I '<;
~~ ~
+.-.-4-'' ~ -6
.s
~

-~c~.,
I ()

~ i"tl
f t I f t t
., o .,uOAJty1f'
".I e 'I .,UeAJOVi"
""e
::r' t ;t
m
<.i
--
"
m
c
0

'fr
..!!
o0
1

-t

z
~

+
~
+
8
~

0
~
-
.....
lO
a
IO

zCJ 8
~
0

-.a 0:

o ::s
~
4)
"O
1'-1
~

z
~

Q
~
......c
~

-
;::"'
"l! v s .. NVAllVY'i''
'J v s .,UtNO~"

I
"J 'I ,. UDAJOW"

~~11~1!:i
'-H-h-!+ .:..W..:..J-1.-W+i.++ I
;..;+.:..J.+~+ ~"-'-I- 0
H-'-+++ 0
..
.... 'ii
~.-!+h+I ~H-h-1-> ""'O
~' ~ '-J-l-.!-1.-'.L'+-I -;
.
. I w

f +
.. -4

- ~
- ' .
,..,...,..
H
-s ...,,
~ E
w~
t

~
.!:?
i
~
W+n+ttt:I :~
"'
e:
0
~
~
"c

..,e
.! e
"'~ ""
~ 0
.. -I .

-
'.T#~::]ili~~m!tlt$@IJ ~
"J q 'I ,.UIAJO~"

0
r.n +
.,.
.... !
,.. as
0
!- . t+'
f-
j..
~+t+ - :!.t:
.-g"
..
-;;;
0
;::
"'
o,
"
VI

.~
;;;
c
0
0
G)

...s
"\!

tr
~ ~

-z
~

Cil
30

,
'

"
c
~ E
~
-
..
:::

....,!;
0

.o .;:;"'-~
~
. ..:
"
.. ..
0
' ..:
t- T -0
~
1 UI
"
..0
<
'J 'I "UOAJO;"f'
------- - ------- ........

.,, fi> uoAJVW"

.. ~.
~
('(')
[{') +- '
... .._ (.)

-l- .. ;;;

.
.; t ~
... :I
"'O

I-
.E
.....
. .....
1
4-. H- ~

.,,
Q.

..
:I
t
~ .:!
;:;
-l- c
,0
(.)

. + + ..,,e
...
't" ~
t
.. ~
.....
!. . ~ ~ +
-+-
+
+ +- -
+ t +

~
t

:z; ::::.g
~

(il 3
~
a0
~
Cl:
0
_,

. ""'-e
.!
0

:; "'
<Ii c
0 ...-"-..
,.. - 0....
.iil....
..!

E
I
"
..a
<
~ a8
....
l()
o
;.;
:s
,,"'
:I

.
..
<;
0
;;:
(0
0..
:I
V)

"3
>=
;;;
c:
0
o

--

-0


;E
~l "O -s .,UO-"OV<rl:"

+ ~+

. I

'

]
s
t !- 0

I
c
....
..
c ...
~ e
~~ ""
c
c
0 ;;
.
-0
;
..:
,,.
r-,
to
0
c
..
.!:!
...

-
:i~
...::J
-0
.s
0
~
~
.,,Q.
::J

.:?
:::
c
...
0
o
t
~
-..
:<::
-0
w

~
0
c
~ 'E
...
.. 0
~ IX

o. i;;
~ ...:. 0
-' "
..........~ ...., ~.. ::ie
,,_ I.I.I ;.
T ,.._._........_,_. :fl
-c
~O~ANIAJ{ TRAOITIONA~ EMBROIDERY
CUSATURI R011tANES'T'I Elisa Bratia11u, 194-3
rsurla: www.soribd.com/ndles$Traditiort
-grup:Oltenia coaie iiel

..

.. ...
..:

~
.
E
"' <" ..0
......... ~
'i
ROMANIAN TAADIT~ONAL E"fBRbtDERV 0
is
l+i-i-h-..-CUSATIJRI RO~IAIH:ST-I ~lisit, Brat1a,nu t 19t -e
;;;
sur-sar www-. s-cr:iQd. com/ Eople$sTr~d1t~o..._._, ....... :I
-grop :llltenia 'C:O~se' ;iie r "O
-="ii
t ...:
~
Q

' . 8.
;s
"""
cl!-
.:!.
~
w

-
-+-t-++---+++--+-t-+-t....,.....,_._._,_ ~
~ H-H+i-'-f. l
~
w
->-ft-R
]
0 '3
..:
...; 0
"
.. 3 ~
m e,
...
<
3
J..,,..
GI

~
1
0
I!
~
'f .,,
"3

J
-t- '
...
~
...
~
w

-
6

.. -r

~
c
l- 1
.~" 0
if "'
,. "' ;
ti "i

....
..: d
..:
0

ffi ...~
<
"
.!! "
-c
iii e
.s
"<
'J 'O 't , UOAJtt~
r-,
\0
.. ."..
~
c

cli
c5
_,
...:
.;'1
ill

6"
i
~

I
!- i

cu
lo-4
+- t
t

z
lo-4

cu r-

H ...
z
c
-
~

- f
CiJ -
~
0

z .a(I)
..
D
lo-4
"O
::I
,.......

0
(iJ
~

z....... I
Q
CiJ
lo-4
i l
lo-4

J 0
..
.l!
c
~
o
~10
.,,"
~
;;


;~
..
0.

t "';g"
t t
t
... e
~
.,,
~ t .
.
~
JI
11 'v 's ,.NVAllVl'I'"
"J 'O ' .,\lONO~
'

O> 8
<O t
J-
t .
!
,...
t
"Q
.8
.,.
~
+ . 0
... .~
J
J..
"Q

""
~
'6
"'
'J o 'J .,UOAJO~''

..
.2
i
Jl
:;
:i
;+r-H ~
.,,
Cl)

...: .
-~ ~
m .l
<
~
~

z
~

ril:::
E:-10 j- t

z
D
~
"J o 'J ,.UOA.111~'1

~~::-;::::::_+'"~:rrfi'.i~T+'.imll";T.l"!rn:TI"'"'~~~77!""~,.......-::......,._..~".Ti71n-THT""f;--~tr-:---t
~~L ~ ~

_..._._._._ROffANIA R_!'(>:(TfO"NAI. l'M.!R(?ID~V O


Ci.!.SA TUR.I R!lMAf1EST.I ~E.l:i sa era,.ttt"~
-surs-a: W'.\tw.srlribd.~om/EndlessT
.
ad~tio!t_i
1m I :!i~
Qfup:o:i;ten~a-e ase fie i
~~~~
0
"'
;::
~ (I)
Q.
~

..
~~""-"-'.::!
~..__.......:;;
3
()
(I)

~"'-'-!- '"'<)
<I>
"'O

~
....................-............ ..,._, ~
<I>
"'O

~
....................-............ ..,._, ~
c~,,.
(fj
r-.... o
..
:!.
s
"I:>
...:
-..
.i
0

:s
V)

:;
L:
;;;
e
0
0

...s
~

Ji
co
e-, ~Cl
0
-et;
....,:s
.!:
4i
.. :s
c
.,,,!:s
:;
f;
i0
0
.....
::5-
"O
Cl

!-
...~=
~ s
J
j , ~j
l I _, -3
,! e
... .a
<
--

x
-z ..
~
~t
x
~
Ho
z
p
~

x
x

t
~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .
1
-
- - t~
f II
~
I I
i
1
_d:
fctt
I
~ ~

~tset
~$*~*~~~
ROMA~lAN TRADITlONAt,' .
EM8ROIDeRY
CUSAT1,IRI l!QMA~f~ffI--lllfSa Br~t'.iaou, 1~43
sursa: www :sc-rTil)d. 0011/ Endless.Traditioh
-grup:OX-tenia co~se iie

.
~

-z
~

Cil
Ho-~
z
p
=s

I. 'zl I
Fm1~~~~iii~~iii~Tn~~~~~~~~--~:::p:;~~G33~--~~li$~~~Em~m:J~+:i+:mif+.ht~, .~s
!:.t.!:Ji:l:!j~i:il u
-i+t++i+r+

., ~1m',- l
~~ff~*tE~goo
T VI

~~~~EtIBmf!I ~
ttt g.

~
....
:+:-t+!+!..!-i++H-1~-l+l-i-l~I i

~
~ '~
-
~ 0e
;; 0(

. e
.i!
o
-. "...
..:
'ii
()

lit ....
::. E
w "
..Q

<
~

z
~ .....
~

z
tJ
~
~~--- -------~

~
0
,..,_,._,_,.....,_, ;:
8.
::J
v>
3
...,.+-;-.--t-t : ~

c3
.,,_._............. .,,.,
,.._,..,_,_,_H ,._
.s
'ti
w

z
1~~-~1
~8 5- ~;~~"1' "'"'''""""
z
b
~

"
- 0
<o"

~ "'~
c:
.s E
~ 0

1 0 ;;
~:;:
.
.o

5
H-->+++-H-R0f44NJAH TRAOITI()N~L MBROIDER'(t ..
;:

. .,
0
CD'SATIJROOMA~ESTI-~l;(sa 8ratianu., l9!4.3
-sursat ~ww.scribd.co~/~dlessTradito
-g~up:Olteniar-c;oase 11-e- ~
....,
:;J

..!:;
-..;
~
L
0
L

8..
"
ti)

.?'
~
s:
0
(.)
'1>
....
-"'
"'O

J "ij
w

c
(.)
~
i ...;
. (.)
..
"J o -s ,.UCIN~

+
+

,.
~
+ .,. ~
~
+
+
+ .,
c0
Q.,
.,. :>
"'
:;
.... :~
0
u
..,
-t-

-e-
.,,
t

+
"t

;- + + . -
-t

+ t

+- i
+ +

~
+

+ - '
""" +
+ , ~0
.,
~ cc:
'i
~
.
.!
O r;

0.i!~
T ~
.j
<..i

-: .,,
~ ..:

+ ffi JJE,
+ t
<
..
....
'c
o
u

R()_fl~NIAN TRADiJ:tONAL ENBRO)Dli~Y : :!.t;


-ausAruat ROMANESTt-Elis.a,&r.atianu1 1943 t ~
-~ursa.; www.seribd.com/tpdli,~~Tr<iditj.on "ti"'
-gr~p,;(llten.~a c~~!!e i-ill., -=
"'....0
;::
I 8.
V>"'
=c;
I:

......
0
o
"ti
- .,
~
w

t
~ c"
~
clJ ...""~
~- 0
--
~ .3
iii
t
c
I
6
..
'fr
~
o

~
+.

zrrJ
~

E-4 t
z +- +-
....~
tJ
~

- ....
-
~
CI) 0
z- ;;:$

o
Q)
'ti
;j
~ ~

CJ
(IJ
+
OJ I-

z"""""
Q
'1:J
~
~

,,;
u
;;
~
e
u
;
-
:s
...."
-=...
~
0

...
i:

.;:
~
:;:
e
t3
....
0

+- 'ii~
w
11 'V 'S .. NVA'IJVY'I"
-+ + t

.
1 f.
r
l 1

.+
;1 -e -s ,.,lHt..VOf'f'

- +

nqMANl!ANTRADITIUNA!- EMEIROitlERY'.-dUSATURIROMANESII-Elisa Brat.ianu, .:1,943


~u~sa: ww'w .-s&ribd. com/Endl~sTradit.i.f}n
-JJrUP.:01 te_nia c~ue iie
>
iT
c !!!
3 &"
0..
0 :-

t1 :-
-
;Ip
c ...
::?. i:.r

"'3 ""'
0

"'
..

<:
"
i

c
~

10
..... z
-
~
.....
Cl.
..-3
tl)
z
-
(I)
..... ~
(1)
~

<O
0
,,Morvan" s. a. r.
..
...
ol5
0
...:

i
-00
f .

+
li--4 - .. . .. .. .
tiJ
..l

...
!- l

z
~
~.

-r -t
~

H
z
o
-j-
+ t
.
=s
+ + ~
+ r.- t

~
t

z --
~
1~ tf.
Cil
l-

:i + tt-
!-

(!)
-r-
0 "O
::i

o
li--4 ~
~-
tl:J
~ i
z
~

Q
(il
~
..
t -~
0
;
~
....
"
+ "t ~. .!:


.l
~
' +
l5
"ia.
+ . "'~"
~
t tt- 0
s

-

+
'
+ r- ....
t.+
~
~
'll 'v s .,NYAllYW"
s
5
0
:!
~
::s
'"O

.....
.s
0
ttu:l:tld1jj::rt,_,_'-'-'-H4-'-"--1-..._,__"'-'--h-.W..W ~
Q.

JJ
'4-~~:_:_i-..,.i--!..\..l-J.h-h-~~--r.-:--t++-H~+,--i-+ri-rl-~f-H++,._;...._,_~~~~~_,_,_,
ttt~~.t.J:Fjttt!ttt.t:tt.tttt1:::t.i:tttt:.!.i!:ti:tiLLI~
w...w..w..w..w..u...w -~
g
0
.,
'"O

'f
"'~0
... ..s
0
t
IX
;; ~
.i!
0 "'
..:0
ROMA~~ .rR~o:crroNAL eti'BROlD.E,RY .:: 1
T i
0
-cusA'T'IJRJ-; ROM"NEST~-Eltsja+--Sr-atian,...;-A G,...,._~___, ;
--sJ:Jts~ww, scrib(I. com /emll-ei> Sir-adittio ~
-grup:oil.tenir ~O'Ue i;;,e . 11T
W..W-!-W.U-W..il..W~.W..U -;;;
~
ttt:t.tl:i:t:l:tttttt.t:l:littf'jj ~
~,;_i_;_j..J..!..l_J.
- H+T+H-:-;+;--H-Y-.-l
1"
Ill

J
l-H-h-.-1......H+H-i-'-~.h+l~ ~
0
Q
.,

~.W.W..W..W..Z. . ..W_;...J
-
""~.
;B
"J 'll '$ ,.U~AleY'l'
' I I

t
ROMANIAN TRAD~11IONAL EM~ROibEflV
CUS~TUR:r+ROMA~EST!Elisa "Br~ti~nu, ARG~S
-sursa: www.scribd.cpm/ndlessT~adi~i-0r
-grup:Oltenia ooase iie If
I t

z(IJ
1--4
(/)I
Q)
O>
~ ____._

-H---'- _.,_,.
H ~

z
~

D
=s
~

I-'(

z l- .

++
....
+-H

~ ~

z
tJ
:E

..i..

++
..
:.;
,e ...c
..
~ ,
"'
e0
~

ti -
to
e
.... ~ o~"
...: ~
...:
0

~ -~
u;
"O
E
~ ii
" :(
- - -
ROMANIAN TRAQITIONl)L EMBRO}DERV
-CUSATURf RO~A~f:STX:- ~lis~ Br~tia,nu 1 1'94~
- sursa: www .scr il)cLcpm/E~dl.essTradi t.i<.1n
-9rup:Olteniii co~s~ ~ie I .
r .

-
~
I,;
'"

r:;~I ' ! ,~ :;1t:: ;M11 ~~;'I


lj

Illll
+=!I II
~11~ l
l lJ
nf f1 t1 f
u
11 ll
nu ~11
u~I Wfn
TI
u
HllfH1Hil1{!If;:t 11HH- ll~Hl+HJ-

:.-tiJ ~(rt! )~:, 11"~1.. ln1i:J--~ ~


,,JU,lht11~ .. , u .. n m1ll1t~=::::::= .....~....-
ll1 u u li.+:r
II'.
I= IJ l u; 11 1_:+.I
t
I

ll 1 H I ti ll r1 It l H~ I:H

11 Ii f 111 II It

fffl'
==========~It~ :'. 'I Ji~ttr11111;il ~Tiit[ g
H,11 u n.;.i1f lt [. -j

'#-:-
#'\; #'
'#~ #'
'# '' '2#
#' #'
~' # -:-' #'
# ~ '#-:-'#iOa'#-:-'1#-:-'#..:-~
#1\b ~~ ;11,r
#'\; #1\; ~
-c-"#
., o s ,,Uto'\.JtW"

:;
~]
~-'-h+l 0
4rl+-4+1-l o
rM++-P+++I ~
...s
Ji
--------

-
~
......
w

t-

~ ~
_._

-. ..
z
t

cq
H
z
p
~

1
'J 'O 'I ,,UOAJOY'f"

..,......,.., t
~...__._.,..._...,~-----.-.-.. +t~:r:::u:LJ:-1 l
T-M-H.;-1 "'
++-tTH- II)
t

m,
I

l
---~-------- ---

..
' z:
-
J o t .,VOAI~

:=.
...
G

J
"
.z
...
:2
~ i:

ti
...: j
...:
-e
.w~e E
"
J>
<
'J o '$ .,uoA~ow

+ +

~
., Ji"E
~

~.."
e
:;: 0
a<

<5 ;;
-' "'
-~,
-'
0
e -0
..
ffi E

<"
-"
..
:e.
..
e

" e
c 0
.,, ~
:.::
<Ii
"
' 0 t.
;
...: 0
-.e.. -e
iii
e
-t ~ "
JI
<
..
..
l-t
.
i

,,,.: ::+

1-i
H
-
r I
H t
u.. ~ I
,_

-~
t, .d!!I, ' I
I
,_ .: t .l'l t,

t,
t, I'!

It
,j

'

,. ,,,, r-
t 1-. ,
o -s ueAJQY'f'

"'.J~J
J

"'
"
'~"'"''ft
.i:
~
..-I
'~"I
-etf~lll r1
i"~a$tlb~l'.t~a .. ;;i. ~
al I fi:\~qrl ;J o
li1

~~ril
...-1
r:S .a~ WWW~ SIC:ll~b: ell\/~n e L $~ .i
!.Qitl!n_r dl)a e.t [I.lie 'l:
i .
_ t;
-0"
_!;

l
....~

I r
.2..
<!>
1: ~ 0.
"
\f)

.C!
:;;
c
...
.....
0
o
r "U

.......
k

Ji

<-H-1+ .~
'J'.Ll+t-1++H-++Hi-l!-
l-++t-t1+t

...l-
e

-......--.
.s" ~E
to ;
0 ~~
...: 0
. ~~----~:--- ....
~
.j.,
...

~
t. t
z
~
f
t
~ t:i)

z~
~ ).J

p
~
...
ls
;:

wi .,,8."
.~
;;;
c
t')
,,...
al

.:z
~

l-e
~ _e
0 0

~
. '.
+++...__CQ.i!
~ A!
~ :::
-'-'-'~~...._....~ <) =
~......__......,_._,_............., ...: <3
'iii

...,i
..:
-;;
a
'i
"'
V>
""3
-l+H~+-h-1 ~j!
0
-3

'E.
~
"c 'E0
~ --
:!
... ~
0::

.
d~
...: 0 "
.. ...
...:
~ E
iii "
~
...

... ~-.ir.tr+t-A-++:+i+t++++l-Hf H+ti-o+<>-H->-++++.-H-<-<-++t-- ~4++-h'-1-'++-'-++


H--+-<-i-;t-++-!~H-+H + ._,_...,....,_.._.t--'-'+-HU:~;.i..+++r+~+:t:lt-!:-1=:.:t:.:~+-J-H-Jf-1

Q()
......
......
0
z......
--
.....Q)
+~.
J o -s .. uo ..... ew
..
0 ;:u
~
~
~ ~ t t 0
:!ii.::
.,,.."c:

T

....~
c0
.,,!~
.:!
;;
c
0
0
.,
-0

., ....
~
~ :E
t


~
-c0
8-
:>
IA

~
;;;

o"
0
l

t-
...
..
ii

.." 3
"'rli'"..
.i

1
-..-+ 0
,,; J
..:
,.~ ...
...,"' ,.
.0
<
a:8,,
u
..
. ~~~
"tl"
.!.
"
'"i
~
;)
.i
,..,t~
~
5
~.
~:;
s
o
..
..
-0
....
~
.;u
w

+ +

-e-

,_
' ~ -t- -t-

+ j ,. ~
t +t +

-t
.....
+ :
- e g
1 ""
..,

"'
JJ ;:.,
ti
...
--' "
<J
..: ...,
Cl


'=
ill ..z~
".(
-' q 'I , UVNV "
..
."
;:
~
a;
:::..
"
-0
..E
J.;;
()
.,
;:
Q.
V>"
t-
]. .,
r
+
0"..
~

~
.1
-..
-0

....
>ij
<iJ

+ +.
+

z
~
-e- +
..,..
ril (/J
+-i

z
~~

t)
~

.....
:I'

...
~ 6
"
.!
:;;
.,';~
.0

;t
(i !l
'...; 0
-r- ....
!!
;ji
..D
<

~ eo
Cf) '2
~
~ o"'

-
:!~
.,,c:>
Ci
~
i:

8..
::i
VI

:=~
"
0

.,,..
0

-Ji
...e

~-
:.:
e-
e
~
c ~
.I- ,.,:1a; "'.
J.
:
0 ':l
~
..: 0
-!l .:
.. ffi J>e=
~
<
'J o
r-, .~s
OJ
~
.,
0
;

.,,ic
:i

;;;
~
0
;;:

.,,8.
:i

=c
;;
0
0
.,,...
d)

s
' jj
-t-
+
r-
+ ..L ,.
't' ....
!- +
t

z
(IJ -
""-I

Q) ~
oen

z
~
~

D
I- .

'
~

I-

+ ... - ::..
" ...ee
c
-1 0

~ t'!- l "'
+ 0 i .. e
-_, "~
~. :I
0
.
....
., ;;; E

tT
A"
:<:

++<1-... J

....
I

+ +
+ 't

~ t
! t
l
0 ,,
1

~
~ o
..
c:.,,

:!
~

"-.;"c
~
0
;::
1
c..

"'"'
-e-

....
j..
=-~
o0
-
;. 1

+ + -0

s
~
... t j..

~
+
j..

~+
.... ... T + + +
+ +

~ +
+
~

z
~
.,..
wH .... +

z + ,,-

D
r-

ea

-~
"',_
0

l<
0

"'
"
;!
0

J
......
E
"
.D
<
-
., o 1 UONO "

1-

e le
c "'
~ ~
'" ."'.,
.a
. .z
."
o~
t
.
-0
..;
:! ...,
- E
ill "
I +
.D
:;i:
0 " t as..
Cf) <)
~
;;

.,,"'.
t- ... '$
1
+ +
..E

. ..;::
+ .j. , -e
~ 0
~ +
~
+ 8.
' - ~
V)
"'
... + +
=c
;;;

.,,.....
0
0

~
+ ... :ii
r- ,;- .. ~
+ ...
'
j... .. +

+- +

z
~

~ +
~ o .j.
(/)
::i +
z :a
~

D
::E

+ t-

l..

...
~ ..
~-
c
"'
c 0E

. ""~,,
~
:;;
c...
" "
+
t5 ~
...: 0
...:
Ii
...
$

+ tB e
:S
<(
..-
o
.."'
0
c

'i
;:

.,,.s
1;;
::>

-.;
...
~
.,,Q,
::>
:;
==
;;;
+ c
0
0
.,,
-
.,,w...-.

-
0
m

~
....-
4)

+ i-
+

"~'
0
c
~ c e O

'2 0
,,. ot:
1
di
1
+ <.) 10~
.J.. ..: o
H-
...:
0

-e
::E E
w
....
.....i.
<
._, e 'f Ultl\lt

I-
c.n .!!
('(')
~ 0
!
s
'.
-a.s
;a'
(li
c
"0.
:)
V>
:i
r ."".,,
0
"'
I)

.....
Cl>
'"O

~
'"O
w

.... ""e
c
.! 0
~

~~
,.'! .i
. 'e. -
.....
0
-" 0
-e
ffi ; ..0
<

+......>-+-++
tt

,_..
~ l-

z
l t-

Li) ..Cl

z Cl
~ <~

o
~

I- l-
1
J v '-S ,..._UIN~~

~3
. ~ 0
! . . ;
ROMAIUAN TEIAD.I,TIONAL EMBROIDJ~RY
.,cusATURI ROMANESTI-Eli.sa Bi>atianuJ 1.s43....
-stirs~: www.seribd.c~11/E~dl~s.:srra~iti-0n
tL~.:'. ~
-e
gruptOltenia C9ilSe 1i~ ~ : ..!:
4-h-++++'-I Ci

?"-I"';<.."'" f
:!:tt::t:;::tm;t.r.;:j~:t::
ROMANIAN TRAfiI;IOMAL ~~BROIDERY'
CUSATitRI RO!lANESTr~ Ell:lla Br"ati-anu J 1943-
" sur sa: VIWVI. s4ribd, com/ Enl!lessTradi tl.on
-_g,rup:Oltenia coase iie
- -----~~~~~~

j o ~ "VO'AJOV1
C)

0
.
0
+ ~ r ;:
~
~
....-.! o
a;
:t:~
::i
-g
..
-.;
0
't:
+-
8..
:>

.. .
-1. V>
"S
:.::
;;;
-1. <:
-t- 0
-..
Cl>
"\'J

~ - ' :!:
~

-+ -+ ....

...
-1

-t- .
~

z(il
1--4 r-
1
(0
C)

E--1 -
-;-
lh
IO

z ?
-r +
D
~
~A~IA~ t~~oJAL ~r~irorJ:Jtti
~cusA.TU~l R-OMAN:es~t-~t~sa arati&n ~.
t +..
19~3 a;
www. s-c1i!:>d_,_{9m!iJmdl~s~Trad"itijm
l-
-sur-s a :
-grup:Olteni~ coa:se 11~
c
.+-+..,-i-..+-1 Ci
~.:..i-+-1 ~
;+ -l-++-1 ;:
G>
t"+-H '
V)
-'++"-h'h-1-1"'3

- i+ -~~- ....-~,
~
I,:

0
+ ~++Ho
...
-8
- ~
~
w
I c ,, UOAJOW"

....

t +- ...
+-t ++-

~
10
I 8
.. I 5
ROMANIAN TRADITIQNAJ.1 EMBl\OIDERV O
-CUSATOR!. ROM.0.tn:sr~ - ~lisll BratJ:i{nu.~ 19~3, ]!
-s.ur~; www.s<:f>ibd,corE~dlesiiTrJ.adi~iq-i;i ~
r
1
-grup-:Oltenia cease iie . . -6
.s
..
cl5
':. &.
:s
VI
:;
~
~_8
. .
..
-0

t
'

C
~ c
i
<O
-1 e
... 0
<Ii "'
i
, e
0

.~ "',
e E ~
"'" ~
<) ;:;~
..: 6
-....~ 0
-e

w E
"
..0
<
1
ROMAN!AN l'RADITtONAL EMBROil>ERY l
CUSATURI ROMANESTIElisa Brati~nu~ 1943
-sursa~ WW\l'.scribd,com/Endle~sTradition
-{lr4p:Oltenia ~oase iie

l
...; 0
~,-"'t .., -0
::E E
_______ ......__..__..............._.....____.__.........__, w
<"
.0

: . .2'
. ~;:::;
~ 5
. ,_ ()
-..
ta
U.J

z
"""""
r.IJ
E--1
zo
~ ...
~
-z
~

cO
~ 0

-
Cl'I'
H > \0

z
D
=s
, 10 ,,ueNY'f ..
..
~
l{")
~
t
t I
~"e
........ 0
'i
+
..,~"
..:
0
~
l
"
.+-
II)

.
-;
e

..,..
+- ~

...
";
11-r r-
I-
!!

-
I- ....

m
+

+1
~

zCiJ
~

z
~

:J
~

:e.
,.. 4
.~
" e
0

. .-..
+ c
0
~ "':::
t ;;

"
0 ;
...: 0
r -r ...:
....
:!
iii J>e
<
"
H ~ -~-~ -i-M+--
z

..
" ....
.e
ill E
.s
<
-
:;::

,, E
...05- "'.:,

.! e-

u
..;
.. ,
0

..: .,,
3
e,
ffi ..0
<
" t ,.vtA.lV.."

....

-r

.. . .
-t '- +

~
+
r<t:
z
~
t-

(r'; c o

zs"
E-4
L

:J
:;
t.
-r +
+
. ' 'ti
+
1 '"I

1
+
" ....
-r + ... ..
t'

:i:
0
.{i
c" :e
...
0
:;::

*'0 "'"-
0

..: 0"

~
..: .,,

~+
+
-"
0
ifj E
-"
i-
<
"J 'O 't .,UONOV<t''

.,
...
0
:+-1-1-4~1 'i
Q.

+-+-H "
II>

le

.; J
l. =;;
(.)
...:
...:

~ E
.
;
()
.,,
WJ
-c
...0
t
.,,o."

....
!-
..I

~
e
-
,..,
...."
~
acl; "'..,
O
+-
+-r ,.,z
.,,
0
...: 0
-.. -e 0

ffi E,
+ ~
ROMANIAN TRADITIONAL EMBR~IDERY
NOTA: se va citi impreuna cu pl. 157 -CUSATURI ROMANESTI-Elisa Bratianu, 1943
-su~sa: www.scribd.com/Endl~s~Tradition
-grup:Oltenia coase iie

"'
--.
"O

~
~

r-,
U")
......
0
~
z
z
~

....-_.-
i.::
(0

Cil s
Q)
i:,.

.....::l
z~
~~
0..
Q)

Q;
tJ
t;;E

..
~
c:
<.O
o E
I ~ o
~ or:

...'f. .:;~"
0 ;

.. ...,..
...! 0
....:
::'E
w E 0
.0
<
.
T

~ tl
z
~
c
(0

~
e
t.
0

z8
~ Q)
......
Q)

D
:g

~ L
~ ~ ~
J I I I I I I
"1
~~-;
~ r~ ~~ ~ ~ ~ ~ -~ +-~

.,
0
.o
..-
.
.<?
c:
0
o
c;
..
'.F-
.s"
""O

.
-;;

.,
0
;::
c,
::>
VI
-:1
!..':
"Ii\
e
0
o

-
(!)

"~
-i:i
l.!J
'

i I-

....
~

z
~

Cil 8 t- t-r-

z~
~~

D E-1
-r-

+
~

+
+
+
I-

-1-r
======:1= ~!:~~:" u~~~~, :~!lH' (ji:
>
1 +

-~:
l++H-hH-i+-1--1 :;
~~u+:-l-Ll~' :=
w

E:Et!WHJHW:ti!tt:l:tl. ~
~--- .J-l++t+rt+~-l-1 ~
-+-~--<f-'-<H 0
.........
+++--++-.-H'i
0.
_,_,_,_,,__.'---<f-'4H~

+-'++++~ ....:!
~
-H++--1--f<)

lc
...
j
J o ~ "UtAJOW"

-t- +.----.... +-t--'-'-4~ I~~


;.++Li~
RPl;IA~IAN_ TRA!)'tTI01fAL4-E~110fDEll'T"' ' .. '
CUSATU~* ROMANESTI-~l~sa 8~~tiaou,W19~~
- su-rs-a-;- wvrw, scr:f;l>d ac 011TEIJ"di.-e-s-s't r ad:x t,j;on
~PTO.r~el'l~a 1!oa:se- l.e, I
.. 1

1
.., ,."9Al0 ... ''

+t+rt+r+-t ti)

~H-t+-t++..++-+r+ lli!IEEtEEEE!Iiiln: i
.J O 1 , UOAJOW"

:
0
..-c :ll-1&-~ ...._..11..:ia....~ 1'L"1iL"".I-ii...,,_-+..._""IL.,._ ;+ . I
+
:U..'1L ""ll..IL ")LIL ""'lL)I........_~~ "11...ii-;;.....1Lil-a.. ~

' 44@T~ ~ ~ ~ --
0
.,
c:
a.
"
VI
'

z
~

t>
0
0 . ...
:::r
' +
..,
,
++
+
.
-.;
0
;:
.
a,.
"'
t I . ;;;
:.E
c
0
(.)

..-..
...,e
!ij
w

+ I-
-;
~~~1;i; ""'
0
H-,-h~~ "'

.g
~_,_.,_,.~.__I
...

iB
. ~ .. ~ ..
;
...~
i:

"
-e
..!:
-;;;
~
0
i::

~
"'
Cl.

:;
""
:;:
c
0.,
t .. --.
"'O

:.0
w
'
Kt: [

z......... .,.
I

>
.I

0 T

C)
D
~ '
+
"J '9 S UONO. 11

-t

trttti.
--;;

'J q 1 UONOVi"

S-ar putea să vă placă și