Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 7.1.

4 ITI
APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNRII

GRILA DE ANALIZ A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC (PT)

Nr. Criterii DA NU NA Obs1


crt.
I Criterii generale privind coninutul PT
1 Prile scrise cuprind foaia de titlu n care sunt prezentate titlul
proiectului, faza, beneficiarul, datele proiectantului, data
elaborrii proiectului?
2 Prile scrise conin lista cu semnturi ale reprezentantului legal
al proiectantului, sefului de proiect, elaboratorilor pe
specialiti?
3 Exist memoriu general (descrierea general a lucrrilor) care
prezint sintetic toate aspectele care caracterizeaz investiia?
4 Exist memorii tehnice pentru toate specialitile obiectivului de
investiie, prezentate separat (ex: -arhitectura, rezistenta,
instalaii interioare, reele edilitare, tehnologie dup caz? )
5 Exist caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?
6 Caietele de sarcini conin breviare de calcul pentru
dimensionarea elementelor de construcie i a instalaiilor?
7 Caietele de sarcini descriu lucrrile i materialele prevzute n
cadrul fiecrui proiect de specialitate n parte?
8 Caietele de sarcini conin instruciuni de execuie, montaj,
specificaii tehnice referitoare la folosirea materialelor,
utilajelor, teste i verificri, cu indicarea standardelor,
normativelor si a prescripiilor tehnice ce trebuiesc respectate?
9 Exist centralizator de cheltuieli pe obiectiv de investiie?
(formular F1) ?
10 Exist centralizator de cheltuieli pe categorii de lucrri, pe
obiecte ( formularele F2 )?
11 Exist listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri
(inclusiv pentru construcii provizorii) (Formularele F3) ?
12 Exist listele cu cantitile de utilaje i echipamente
tehnologice, inclusiv dotri ( formularul F4 )?
13 Exist fisele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice,
inclusiv dotri (formularele F5 )?
14 Graficul general de realizare a investiiei (formularul F6) este
inclus n documentaie?
15 Sunt ataate referatele de verificare tehnica a PT pentru toate
specialitatile obiectivului de investiie, pentru care verificarea
este obligatorie conform legislatiei?
16 Documentaia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af
daca este cazul, i alte studii de specialitate necesare realizrii
investiiei ?
17 Exist plane ale obiectelor de investiie, pentru toate
specialitile?
18 Exist plane de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote,
dimensiuni, distane, funciuni, arii, precizri privind finisajele ?
19 Exist plane de structura pentru fiecare obiect , cu toate
caracteristicile; planurile de infrastructura, suprastructura i
seciunile caracteristice cotate ?
1
Va fi inclusa solicitarea de clarificari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte,
precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la solicitantul de finanare
Nr. Criterii DA NU NA Obs
crt.
20 Exist plane de instalaii explicitate pentru fiecare obiect ?
21 Exist plane de coordonare a instalaiilor?
22 Exist plane cu utilajele si echipamentele tehnologice ?
23 Exist plane cu dotri ?
24 Exist planuri topografice pentru lucrri de sistematizare
vertical?
25 n situaia construciilor existente exist relevee detaliate,
msurtori topometrice ale gabaritelor i ale elementelor
componente, dup caz?
26 Exist plane de trasare a axelor, planse de sptur -
umplutur, dac este cazul?
27 Exist planuri pentru construciile subterane, dac e cazul?
28 Planele sunt numerotate/codificate, prezint cartu cu format
i coninut conform standardelor 2 i includ semnturile
proiectanilor.
29 Cuprinde proiectul pentru organizarea de antier (parte scris i
desenat) cu descrierea sumar, demolri, devieri de reele, cai
de acces provizorii, alimentare cu apa, energie electrica,
termica, telecomunicaii?
30 Sunt anexate avize, acorduri (inclusiv pentru racorduri si
bransamente la retele publice de ap, canalizare, gaze,
termoficare, energie electric, telefonie etc;), aprobri,
certificatul de urbanism Aviz si Acord ISC, Autorizatia de
Construire/Demolare, agremente tehnice - dup caz?*
31 Sunt obinute avizele pentru devierile de reele necesare de la
proprietarii / operatorii lor, dac este cazul?
II Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT
1 Exista coresponden intre obiectele de investiie din cadrul PT
si cele descrise n cererea de finanare?
2 Exista coresponden intre obiectele de investiie din cadrul PT
si cele descrise n DALI/SF
3 Memoriul tehnic general (descrierea general a lucrrilor) este
corelat cu memoriile tehnice pe specialiti ?
4 La proiectul tehnic partea scris este corelat cu partea
desenat ?
5 Graficul general de realizare a lucrrii este corelat cu cel
prezentat n cadrul Cererii de Finanare (se va avea n vedere
termenul limit de implementare a proiectului care nu poate
depi termenul prevzut n documentele de programare) Este
corect estimat ca i perioade de realizare ( conform tehnologiilor
de execuie, etc), i este elaborat conform Ordinului 863/2008
6 PT este verificat de verificatori tehnici atestai pe specialiti/
expert tehnic, cf. Legii nr. 10/1995, republicat cu modificrile
ulterioare i a Regulament de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor si a construciilor
- H.G. 925/1995; M.O. 286/1995? Exist tampila i semntura
verificatorului de proiect/expert tehnic pe fiecare pagin, n
seciunile din proiect (pri scrise i pri desenate) unde acest
lucru este obligatoriu prin lege?
7 Devizele pe obiect/centralizatoarele pe obiective de investiii
sunt realizate conform Indicatoarelor de norme de deviz/
articolelor comasate, detaliate pentru toate elementele
componente ale obiectului?
8 Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv de investiie (formular

2
Se pot accepta plane cu cartu diferit, dar cu respectarea coninutului standard i existena
semnturilor.

2
Nr. Criterii DA NU NA Obs
crt.
F1), Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe
obiecte ( Formularele F.2), Listele cu cantitile de lucrri pe
categorii de lucrri (Formularele F.3), Lista cu cantitile de
utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri ( Formularul
F.4), sunt corelate ntre ele i cu Devizul General i Bugetul
proiectului? Formularele F.1, F.2, F.3, F.4, Devizul general sunt
completate corect conform prevederilor Ordinului 863/2008 i
HG 28/2008/legislaiei n vigoare?
9 Corelarea specialitilor proiectului este concretizat prin planse
(plase cu goluri pentru instalatii) sau alte documente
concludente?
10 Proiectul tehnic a fost elaborat respectnd recomandrile
expertului tehnic asupra soluiei optime (n cazul lucrrilor de
intervenie), studiilor geotehnice, topografice, alte studii de
specialitate necesare realizrii investiiei, avizelor furnizorilor
de utiliti, acordurilor, autorizaiilor etc.
11 La proiectul pentru organizarea de antier exist corelare ntre
partea scris i partea desenata ?

Nota: Formularele F1 - F5 se regsesc in Ordinul 863/2008

Proiectul va fi respins automat pentru situaia bifrii cu NU la unul din urmtoarele


criterii:

la punctul II criteriile 2, 6, 10

** n cazul bifrii cu NU la oricare dintre celelalte criterii proiectul nu se va


respinge, se vor cere clarificri, n funcie de prevederile ghidului specific i se vor
formula recomandri de mbuntire a documentaiei tehnico-economice. Proiectul
se va puncta n baza documentaiei tehnico-economice anexat la depunerea cererii
de finanare
Sumar recomandri/ clarificri cu privire la calitatea Proiectului Tehnic

..............................................................................................

Data:
..

Nume, prenume expert ..

Semntura:
.