Sunteți pe pagina 1din 10

COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC

Disciplina: Limba Engleza Aviz Director____________


Clasa: a XII-a A
Nr. Ore/ Saptamana: 2h
Profesor: Gelatu Cristina
Manual: Upstream Proficiency Aviz Sef Catedra _________

PLANIFICARE PE UNITATI DE INVATARE


Anul Scolar 2017-2018
UNIT 1: GETTING THE MESSAGE ACROSS
NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
ore
Mijloace de Analizarea unor situaii descrise in texte exercii de exersare a activitate observare
comunicare, audiate sau citite, in scopul unui studiu vocabularului nou(ex. de
individuala, manual, sistematica
expresii faciale; aprofundat sau al lurii unor decizii asociere, ex. de completare a
moduri de a vorbi; Expunerea oral i/sau n scris a unei idei, unui text lacunar, ex. cu alegere CD Evaluare S1
internetul; opinii i puncte de vedere proprii i multipla,ex. de collocation, 6 11-15sept.
activitate formativa
conversatii susinerea lor cu argumente i exemple idoms, fixed phrases, phrasal
telefonice Elaborarea, oral/n scris, prin sintetizarea de verbs) individuala, manual S2
informaii din diferite surse, a unui -dialoguri Prezentare 18 22 sept.
-activitate pe perechi
A specula; a raport/referat/eseu /prezentare, argumentate -ex. de listening comprehension orala fisa de
evalua; a sugera logic i susinute de exemple pertinente din si in grup, manual evaluare S3
alternative experiena personala sau din alte surse -ex. de lectura dirijata individuala 25-29 sept.
Ilustratii, manual
Prepozitii Redactarea unor texte funcionale variate
Expresii fixe si mai complexe, structurate i cu folosire de -ex. de reformulare, ex. de Fise de lucru, Compunere
idiomuri conectori completare a textului lacunar, scrisoare
manual, caiet de
Phrasal verbs act, Exprimarea opiniei in eseuri, articole si ex. de asociere, ex. error formala/infor
break scrisori correction, ex. cu alegere exercitii mala
Cuvinte cu mai multipla Evaluare
Manualul, modele
multe intelesuri -ex. de summary writing sumativa test
- ex. de redactare de scrisori, de scrisori cu itemi
eseuri si articole obiectivi
UNIT 2: THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES

NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
ore
Viata personala, Exprimarea si discutarea de opinii exercii de exersare a activitate observare
aspecte din viata Expunerea oral i/sau n scris a unei idei, vocabularului nou(ex. de
individuala, manual sistematica
contemporana opinii i puncte de vedere proprii i asociere, ex. de completare a
aspecte legate de susinerea lor cu argumente i exemple unui text lacunar, ex. cu alegere

domeniul Elaborarea, oral/n scris, prin sintetizarea de multipla,ex. de collocation, CD Evaluare


ocupational: informaii din diferite surse, a unui idoms, fixed phrases, phrasal
activitate formativa
cariera, success; raport/referat/eseu /prezentare, argumentate verbs) S4
educatie; studii logic i susinute de exemple pertinente din -dialoguri individuala, manual 6 2 -6 oct.
universitare; experiena personala sau din alte surse -ex. de listening comprehension Prezentare
-activitate pe perechi
sisteme Redactarea unor texte funcionale variate orala fisa de S5
educationale mai complexe, structurate i cu folosire de -ex. de lectura dirijata si in grup, manual evaluare 9 13 oct.
Prepozitii conectori individuala
Ilustratii, manual
Expresii fixe si Participarea la conversaii folosind un -ex. de reformulare, ex. de S6
idiomuri limbaj adecvat funcional la context i completare a textului lacunar, Fise de lucru, Compunere 16 -20 oct.
Phrasal verbs respectand normele socio-culturale, n ex. de asociere, ex. error scrisoare
manual, caiet de
come, call funcie de rol i de relaia cu interlocutorii correction, ex. cu alegere formala/infor
Cuvinte cu mai multipla exercitii mala
multe intelesuri
Manualul, modele
de scrisori

Evaluare
sumativa
test cu itemi
obiectivi
UNIT 3: EXTRA! EXTRA!

NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
Ore
Viata personala, Elaborarea de scrisori adresate vocabularului nou(ex. de activitate observare
aspecte din viata autoritatilor/presei asociere, ex. de completare a
individuala, manual, sistematica
contemporana Rezumarea, n scris, ntr-un numar de unui text lacunar, ex. cu alegere S7
aspecte legate de cuvinte dat, a unui text multipla,ex. de collocation, CD Evaluare 23 -27 oct.
domeniul Parafrazarea unui citat folosind exemple idoms, fixed phrases, phrasal
activitate formativa
journalistic; ziare; personale/ prin raportare la experina verbs) S8
reclame; personal -dialoguri individuala, manual 30 oct-03
redactarea de stiri Expunerea, oral i / sau n scris, a unor idei, -ex. de listening comprehension Prezentare 6 nov.
-activitate pe perechi
Prepozitii opinii i puncte de vedere proprii i orala fisa
Expresii fixe si susinerea lor cu argumente i exemple -ex. de lectura dirijata si in grup, manual de evaluare S9
idiomuri Utilizarea conveniilor folosite n comunicarea individuala 6-10 nov.
Ilustratii, manual
Phrasal verbs do, oral i n scris, formal i informal, adecvnd -ex. de reformulare, ex. de
drive formatul i limbajul la context i la tipul de text completare a textului lacunar, Fise de lucru, Compunere .
Cuvinte cu mai Participarea la conversaii folosind un ex. de asociere, ex. error scrisoare
manual, caiet de
multe intelesuri limbaj adecvat funcional la context i correction, ex. cu alegere formala
respectnd normele socio-culturale, n multipla exercitii
funcie de rol i de relaia cu interlocutorii
Manualul, modele
de scrisori

Evaluare
sumativa
test cu itemi
obiectivi
UNIT 4: PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES
NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
ore
Viata personala, Identificarea, n texte audiate/citite, a exercitii de predictie si activitate Systematic
aspecte din viata punctelor de vedere, atitudinilor i verificarea acestora prin observation
individuala, manual,
contemporana: sentimentelor exprimate ascultarea unui mesaj oral Homework
mijloace de -exercitii de asociere CD Project
Extragerea esenialului din rapoarte orale,
transport; Formative S10
discursuri, interviuri, talk-show-uri activitate
tehnologie; -ex. de comparare evaluation 13-17 nov
calatorie Analizarea unor situaii descrise n texte -exercitii cu alegere multipla, individuala, manual Cumulative
Prepozitii audiate sau citite, n scopul unui studiu exercitii de completare a evaluation S11
Expresii fixe si aprofundat sau al lurii unor decizii propozitiilor lacunare 20-24 nov
idiomuri multipla, exercitii de completare
Expunerea, oral i / sau n scris, a unor idei,
Phrasal verbs get, a propozitiilor lacunare S12
opinii i puncte de vedere proprii i activitate pe perechi
fall 27 30
susinerea lor cu argumente i exemple
Cuvinte cu mai si in grup, manual nov.
multe intelesuri -exercitii de lectura dirijata
Identificarea elementelor structurale ale 6
textului literar (tem, subiect, mesaj, -exercitii de asociere
personaj, fundalul aciunii)
Expunerea, oral i / sau n scris, a unor idei, Ilustratii, manual
opinii i puncte de vedere proprii i -conversatie
susinerea lor cu argumente i exemple
Fise de lucru,
manual, caiet de
exercitii
Exercitii de redactare dirijata

-exercitii de completare ex. de


asociere, ex. cu alegere multipla
Manualul, modele
de urmat
UNIT 5: THE SCIENCE OF LIFE
NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
ore
Viata personala, Extragerea esenialului din rapoarte orale, exerciii de predicie pe baza individual, manual, observare
aspecte din viata discursuri, interviuri, talk-show-uri imaginilor-domeniilor de
caseta sistematica
contemporana Analizarea unor situaii descrise in texte activitate i de verificare cu
aspecte legate de audiate sau citite, in scopul unui studiu ajutorul unui mesaj oral p.99 - individual, manual - evaluare
domeniul aprofundat sau al lurii unor decizii -ex. de lectura dirijata p 100- sumativa:
- pe perechi,
ocupational: Expunerea oral i/sau n scris a unei idei, 101 test
cariera, success, opinii i puncte de vedere proprii i -exercii de exersare a manual, fisede lucru, S13
sanatate; boal, susinerea lor cu argumente i exemple vocabularului nou(ex. de 4 8 dec
workbook
medicin, Elaborarea, oral/n scris, prin sintetizarea de asociere, ex. de completare a 6
exerciiu, informaii din diferite surse, a unui unui text lacunar, ex. cu alegere - perechi, individual, S14
mncatul sntos raport/referat/eseu /prezentare, argumentate multipla,ex. de collocation, 11-15 dec.
manual, workbook
logic i susinute de exemple pertinente din idoms, fixed phrases, phrasal
Aspecte legate de experiena personala sau din alte surse verbs) p 102-104 -caseta S15
profesiuni i de Redactarea unor texte funcionale variate -dialoguri p105 18-22dec..
- pe perechi,
viitorul mai complexe, structurate i cu folosire de -ex. de listening comprehension
profesional; conectori p 106-107 manual,
Aspecte teoretice Participarea la conversaii folosind un
- individual, manual,
i practice ale limbaj adecvat funcional la context i
specialitii; respectand normele socio-culturale, n -ex. de lectura dirijata p108-109 -perechi, fise de
Locuri de munc, funcie de rol i de relaia cu interlocutorii
lucru
echipamente, Rezumarea, n scris, ntr-un numar de -ex. de reformulare, ex. de
activiti, cuvinte dat, a unui text completare a textului lacunar,
operaiuni, Parafrazarea unui citat folosind exemple ex. de asociere, ex. error
-manual, workbook
comportament personale/ prin raportare la experina correction, ex. cu alegere
profesional, personal multipla p110-112
deontologie
profesional; -ex. de summary writing p.113

- text de informare - ex. de redactare de rapoarte


generala p.114-118

-phrasal verbs,
idioms
-text oral de
informare
generala(listening
comprehension)
UNIT6; THE ART OF ENTERTAINMENT
NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
ore
Viata personala, exercitii de predictie si activitate observare
Extragerea esenialului din rapoarte orale,
aspect legate de verificarea acestora prin
discursuri, interviuri, talk-show-uri individuala, manual, sistematica
arta si forme de ascultarea unui mesaj oral
distractie; Analizarea unor situaii descrise n texte -exercitii de asociere CD - evaluare
evenimente audiate sau citite, n scopul unui studiu sumativa: test 6
activitate
cultural; aprofundat sau al lurii unor decizii -ex. de comparare
festivaluri -exercitii cu alegere multipla, individuala, manual S16
Sustinerea de monologuri
Prepozitii exercitii de completare a 15-19 ian..
Elaborarea in scris a unor recenzii de film,
Expresii fixe si propozitiilor lacunare
festivaluri, carti, restaurant si produse
idiomuri multipla, exercitii de completare S17
Phrasal verbs a propozitiilor lacunare 22-27 ian..
activitate pe perechi
make, look
Cuvinte cu mai si in grup, manual S18
multe intelesuri -exercitii de lectura dirijata 29 ian-
2febr.
-exercitii de asociere
Ilustratii, manual
-conversatie
Fise de lucru,
manual, caiet de
exercitii
Exercitii de redactare dirijata

-exercitii de completare ex. de


asociere, ex. cu alegere multipla
SEMESTRUL II

UNIT 7: BORN TO WIN


NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
ore
Viaa personal, Identificarea, n texte audiate/citite, a exerciii de predicie pe baza - individual, manual, - observare
universul punctelor de vedere, atitudinilor i imaginilor - domeniilor de
CD sistematic
adolescenei sentimentelor exprimate activitate i de verificare cu
(cultur, sport, ajutorul unui mesaj oral p.145 - individual, manual
Extragerea esenialului din rapoarte orale,
timp liber) -ex. de lectur dirijat p. 146-
discursuri, interviuri, talk-show-uri - pe perechi,
personaliti 147, 154-155 S1
sportive, recorduri Analizarea unor situaii descrise n texte manual, fise de 12-16febr.
sportive audiate sau citite, n scopul unui studiu -exerciii de exersare a
lucru, workbook
-emisiune aprofundat sau al lurii unor decizii vocabularului nou (ex. de S2
radiofonic: asociere, ex. de completare a - perechi, individual, 19-23 febr
Expunerea, oral i / sau n scris, a unor idei,
nelegerea unui text lacunar, ex. cu alegere 8
opinii i puncte de vedere proprii i manual, workbook
textului audiat multipl, ex. de collocation, S3
susinerea lor cu argumente i exemple
idoms, fixed phrases, phrasal -CD 26-3 mart.
-text de informare verbs) p. 148-150
- pe perechi, - evaluare
general: Identificarea elementelor structurale ale -dialoguri p151 S4
textului literar (tem, subiect, mesaj, sumativ:
Keeping His -ex. de listening comprehension manual, 5-9 mart.
personaj, fundalul aciunii) Test
EyeOn the Ball p 152-153
Expunerea, oral i / sau n scris, a unor idei, - individual, manual,
-A exprima o
hotrre sau o opinii i puncte de vedere proprii i -perechi, fise de
promisiune; susinerea lor cu argumente i exemple -ex. de reformulare, ex. de
Utilizarea conveniilor folosite n comunicarea lucru
a solicita opinii / completare a textului lacunar,
puncte de vedere oral i n scris, formal i informal, adecvnd ex. de asociere, ex. error -manual, workbook
personale; formatul i limbajul la context i la tipul de text correction, ex. cu alegere
a solicita i a Participarea la conversaii folosind un multipl p156-158
formula limbaj adecvat funcional la context i
propuneri, respectnd normele socio-culturale, n -ex. de summary writing p.159
sugestii; funcie de rol i de relaia cu interlocutorii
a cere i a da Utilizarea limbajului adecvat n negocierea - ex. de redactare de propuneri
clarificri pentru sensului ntr-o interaciune oral/scris p.160-163
nelegerea unui Transferul informaiilor din texte referitoare
mesaj; aformula la domeniul de specializare n diverse forme de
concluzii prezentare
Redactarea de scrisori / alte texte
-relative clauses;
funcionale pe diferite teme, ctre diveri
- proposals destinatari, n diferite scopuri de comunicare
(a obine ceva, a informa, a convinge, a
invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului
i a limbajului la subiect i la cititorul
intenionat
UNIT 8: RESPECT!
NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana.
ore
Aspect din viata exercitii de predictie si activitate observare
Extragerea esenialului din rapoarte orale,
contemporana; verificarea acestora prin
discursuri, interviuri, talk-show-uri individuala, manual, sistematica
aspect sociale si ascultarea unui mesaj oral
politice; rasism; Analizarea unor situaii descrise n texte -exercitii de asociere CD - evaluare .
globalizare audiate sau citite, n scopul unui studiu sumativa: test
activitate
Prepozitii aprofundat sau al lurii unor decizii -ex. de comparare S5
Expresii fixe si -exercitii cu alegere multipla, individuala, manual 6 12 -16
Expunerea, oral i / sau n scris, a unor idei,
idiomuri exercitii de completare a mart.
opinii i puncte de vedere proprii i
Phrasal verbs see, propozitiilor lacunare
susinerea lor cu argumente i exemple
settle multipla, exercitii de completare S6
Redactarea de scrisori / alte texte funcionale
Cuvinte cu mai a propozitiilor lacunare 19-23 mart
pe diferite teme, ctre diveri destinatari, n activitate pe perechi
multe intelesuri
diferite scopuri de comunicare (a obine
Future tenses si in grup, manual S7
ceva, a informa, a convinge, a invita, a
-exercitii de lectura dirijata 26-30 mart
refuza etc.), cu adecvarea formatului i a
limbajului la subiect i la cititorul intenionat
-exercitii de asociere
Ilustratii, manual
-conversatie
Fise de lucru,
manual, caiet de
exercitii
Exercitii de redactare dirijata

-exercitii de completare ex. de


asociere, ex. cu alegere multipla
UNIT 9: ANOTHER DAY, ANOTHER DOLLAR
NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
ore
Viata personala, exercitii de predictie si activitate observare
Extragerea esenialului din rapoarte orale,
aspecte din viata verificarea acestora prin
discursuri, interviuri, talk-show-uri individuala, manual, sistematica
contemporana ascultarea unui mesaj oral
aspecte legate de Analizarea unor situaii descrise n texte -exercitii de asociere CD - evaluare
domeniul audiate sau citite, n scopul unui studiu sumativa: test
activitate
ocupational aprofundat sau al lurii unor decizii -ex. de comparare
Aspecte legate de -exercitii cu alegere multipla, individuala, manual 6 S8
Expunerea, oral i / sau n scris, a unor idei,
profesiuni i de exercitii de completare a 11-13 apr.
opinii i puncte de vedere proprii i
viitorul propozitiilor lacunare
susinerea lor cu argumente i exemple
profesional; multipla, exercitii de completare S9
Redactarea de scrisori / alte texte funcionale
Aspecte teoretice a propozitiilor lacunare 16-20 apr.
pe diferite teme, ctre diveri destinatari, n activitate pe perechi
i practice ale
diferite scopuri de comunicare (a obine
specialitii; si in grup, manual S10
ceva, a informa, a convinge, a invita, a
Locuri de munc, -exercitii de lectura dirijata 23-27 apr
refuza etc.), cu adecvarea formatului i a
echipamente,
limbajului la subiect i la cititorul intenionat
activiti, -exercitii de asociere
operaiuni,
Ilustratii, manual
comportament
profesional, -conversatie
deontologie
Fise de lucru,
profesional;
Prepozitii manual, caiet de
Expresii fixe si
exercitii
idiomuri Exercitii de redactare dirijata
Phrasal verbs
take, tell
Cuvinte cu mai -exercitii de completare ex. de
multe intelesuri asociere, ex. cu alegere multipla
Future tenses
UNIT10: OUR PLANET, OUR HOME
NR.CRT. CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE Nr. Saptamana
Ore
Aspect din viata Analizarea unor situaii descrise in texte ex. de comparare activitate observare
contemporana: audiate sau citite, in scopul unui studiu -exercitii cu alegere multipla,
individuala, manual, sistematica
aspect ecolocige; aprofundat sau al lurii unor decizii exercitii de completare a
reciclare; problem Expunerea oral i/sau n scris a unei idei, propozitiilor lacunare CD - evaluare
legate de mediu opinii i puncte de vedere proprii i multipla, exercitii de completare sumativa:
activitate
Prepozitii susinerea lor cu argumente i exemple a propozitiilor lacunare test
Expresii fixe si Elaborarea, oral/n scris, prin sintetizarea de individuala, manual 8
idiomuri informaii din diferite surse, a unui S11
Phrasal verbs turn, raport/referat/eseu /prezentare, argumentate -exercitii de lectura dirijata 30 apr-
wear logic i susinute de exemple pertinente din 4mai
Cuvinte cu mai experiena personala sau din alte surse -exercitii de asociere
activitate pe perechi
multe intelesuri Redactarea unor texte funcionale variate S12
Derivare de mai complexe, structurate i cu folosire de si in grup, manual 7-11 mai
cuvinte conectori -conversatie
Exprimarea opiniei in eseuri, articole si S13
scrisori 14-18 mai
Ilustratii, manual
S14
Exercitii de redactare dirijata 21-25 mai
Fise de lucru,
-exercitii de completare ex. de manual, caiet de
asociere, ex. cu alegere multipla
exercitii

OBSERVATII
Saptamana Scoala Altfel va avea loc in perioada