Sunteți pe pagina 1din 156

Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-

Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Contents
1. INTRODUCERE .......................................................................................................... 6

2. STANDARD DE REFERINTA ...................................................................................... 9

3. MATERIALE FOLOSITE .............................................................................................10

3.1 Beton....................................................................................................................10

3.1.1 Rezistena betonului..........................................................................................10

3.1.2 Caracteristice elastice a betonului .....................................................................12

3.1.3 Clasa de expunere ............................................................................................12

3.1.4 Durabilitatea betonului si Stratul de acoperire ...................................................13

3.1.5 Fluaj si Contractie .............................................................................................16

3.2 Oel ......................................................................................................................19

3.2.1 Armatur ...........................................................................................................19

3.3 Oel pentru armtura pretensionat ......................................................................20

3.3.1 Pierderea tensiunii ............................................................................................20

3.4 Coeficieni Pariali referitori la materiale folosite ..................................................22

4. ANALIZA NCRCRILOR .........................................................................................23

4.1 Incrcri permanente ...........................................................................................23

4.1.1 Greutate Proprie a structurii ..............................................................................23

4.1.2 Incrcri Permanente ........................................................................................23

4.1.3 Actiunea Vantului ..............................................................................................24

4.2 Pretensionare .......................................................................................................25

4.2.1 Pierderi imediate rezultate din prestrangere pentru pretensionare ....................25

4.2.2 efectele pretensionarii la limita periferica ...........................................................27

4.2.3 efectele pretensionarii la limita de servisabilitate ...............................................27

4.3 Actiuni ale Traficului Rutier ...................................................................................28

Pag. 1/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

4.3.1 Diviziunea cii de rulare n ci teoretice. ...........................................................28

4.3.2 Localizarea i numerotarea cilor pentru proiectare ..........................................29

4.3.3 ncrcri Verticale Valori caracteristice ...........................................................30

4.3.4 ncrcri orizontale Valori caracteristice .........................................................32

5. COMBINAIA NCRCARILOR ...............................................................................33

5.1 Verificri de rezisten la suprastructura (SLU) ....................................................33

6. Criterii de Verificare pentru elemente de Beton Armat ................................................35

6.1 Verificri de rezisten (SLU) ................................................................................35

6.1.1 Verificarea la ncoviere (SLU)............................................................................35

6.1.2 Verificare la forfecare (SLU) ..............................................................................35

6.1.3 Verificari la exploatare (SLS) .............................................................................35

7. Analiza Longitudinala Tablier tip 1 ..............................................................................38

7.1 Model de calcul ....................................................................................................38

7.2 Solicitrile Grinzilor precomprimate ......................................................................42

7.3 Verificarile la incovoiere Grinzilor precomprimate .................................................52

7.3.1 Verificari la starea limita de exploatare ..............................................................52

7.3.2 Verificari la starea limita ultima ..........................................................................56

7.4 Verificarile la forfecare Grinzilor precomprimate ...................................................57

7.5 Cioc gerber............................................................. Error! Bookmark not defined.

7.5.1 Criterii ...............................................................................................................58

7.5.2 Verificari ............................................................................................................60

7.5.3 Verificari globale ...............................................................................................61

7.6 Antretoazele .........................................................................................................62

7.6.1 Solicitarile pe antretoazele ................................................................................62

7.6.2 Antretoazele in Camp........................................................................................63

Pag. 2/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.6.3 Antretozele pe reazeme ....................................................................................65

7.7 Deplasarile Grinzilor precomprimate....................... Error! Bookmark not defined.

8. Analiza Longitudinala Tablier tip 2 ..............................................................................67

8.1 Model de calcul ....................................................................................................67

8.2 Solicitrile Grinzilor precomprimate ......................................................................71

8.3 Verificarile la incovoiere Grinzilor precomprimate .................................................82

8.3.1 Verificari la starea limita de exploatare ..............................................................82

8.3.2 Verificari la starea limita ultima ..........................................................................87

8.4 Verificarile la forfecare Grinzilor precomprimate ...................................................88

8.5 Cioc gerber...........................................................................................................89

8.5.1 Criterii ...............................................................................................................89

8.5.2 Verificari globale ...............................................................................................92

8.6 Antretoazele .........................................................................................................93

8.6.1 Solicitarile pe antretoazele ................................................................................93

8.6.2 Antretoazele in Camp........................................................................................94

8.6.3 Antretozele pe reazeme ....................................................................................97

9. Analiza si Verificarea transversala tablierului ............................................................100

9.1 Predala...............................................................................................................100

9.1.1 analiza incarcarii .............................................................................................100

9.1.2 VERIFICARI ....................................................................................................102

9.2 Armare tablier si verificari ...................................................................................104

9.3 Armarea curburii drumului si verificari.................................................................111

9.3.1 Criterii .............................................................................................................111

9.3.2 verificari ..........................................................................................................113

9.4 Analiza Placa in faza de ridicare (ecceptional) ...................................................117

Pag. 3/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

10. Analiza si Verificarea consola Gerber .......................................................................121

10.1 Model de calcul ..................................................................................................121

10.2 Eforturile pentru Consola Gerber ........................................................................130

10.2.1 Solicitarile la ULS .........................................................................................130

10.2.2 Solicitarile la SLS .........................................................................................131

10.3 Verificari structural consola Gerber ....................................................................132

10.3.1 Verificarea Grinzile longitudinale ..................................................................132

10.3.2 Verificarea cioc Gerber ................................................................................137

10.4 Analizare Deplasarile Consola Gerber................................................................139

11. Aparat de Reazem ....................................................................................................144

11.1 Descrierea sistem de Reazemare ......................................................................144

11.2 Actiuni statice pe Aparat de Reazem ..................................................................144

11.3 Actiuni seismice pe reazeme ..............................................................................147

11.3.1 Actiuni seismice pe Poduri Isostatice ...........................................................147

11.3.2 Actiuni seismice pe Poduri cu Izolatori .........................................................148

11.4 Deplasarea pe Aparat de Reazem .....................................................................150

11.4.1 Deplasarea datorit actiuni termice ................................................................150

11.4.2 Deplasrile datorit curgerii lente i contraiei betonului ...............................150

11.4.3 Efectul traficului de calcul.............................................................................151

11.4.4 Dimensionare Aparat de Reazem ................................................................151

12. Dimensionarea Rosturi de dilatare ............................................................................152

12.1 Descrierea Rosturi..............................................................................................152

12.2 Deplasarea Rosturi.............................................................................................153

12.2.1 Deplasare datorit aciunii termice ...............................................................153

12.2.2 Efecte din curgere lent i contracie ...........................................................153

Pag. 4/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

12.2.3 Deplasri din aciunile traficului ....................................................................154

12.3 Deplasarile din Proiect a Rosturilor ....................................................................154

13. CONCLUZII ..............................................................................................................156

Pag. 5/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

1. INTRODUCERE

Obiectivul prezentului Breviar de calcul este proiectarea elementelor suprastructurilor


podurilor, in particolar a grinzilor din beton precomprimat in forma unui dublu T.
In particular in urmatoarele este prezentate, analizate si verificate elementele structurale
pentru tablierul denumit tip 1, adica cu distante interax dintre grinzi egala cu 3,00m. Inaltimea
fiecareia din grinzile principale este de 2,00 m.
Suprastructura este simplu rezemata pe culee si pile. Deschiderile dintre pile sunt egale cu
40,00m, respectiv de 36,00 pentru deschiderile laterale dintre pile si culee.
Solutia structurala propusa este de a atinge lungimea de 40,00m cu ajutorul unei console de
4.00 m a banchetelor pileor. Considerand grosimile pilelor (2.10m) si vutele din banchete de
0.50m, lungimea de calcul a consolelor rezulta egala cu 4,00-1,05-0,50m = 2,45m.
Astfel, grinzile precomprimate sunt cu 8 m mai scurte (lungimea redusa de 4,00m pe ambele
laturi) avand deschiderea de 32,00m intre reazeme (0,50+32,00+0,50m=33,00 total).

Fig. 1 Sectiune longitudinala tip 1 in aliniament

Grinzile mai scurte permit reducerea considerabila a costurilor si a timpului necesar


procesului de prefabricare si transport. De la punctul central al podului pana la marginile
libere, grosimea placii tablierului este in mod constant egala cu 300 mm.
Se pot evidentia doua tipuri de tabliere, in functie de latimea totala, latimea carosabilului si
distanta interax a grinzilor prefabricate.

Pag. 6/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Tablier tip 1:
Latimea totala a placa tablierului este de 15.00m si latimea carosabilului este de 13.50 m.
Distanta interax ntre grinzile principale este de 3.00 m si placa in consola la fiecare margine
de maxim de 3.00m.
In figura 2 este prezentata o sectiune transversala tip prin tablier.
Fortele de precomprimare se aplica asupra grinzilor folosind toroane interne.

Fig. 2 Sectiune transversal tip 1 in aliniament

Tablier tip 2:
Latimea totala a tablierului este de 15.90 m, latimea carosabilului este de 14.40m. Distanta
interax intre grinzile principale este de 3.30 m si placa in consola la fiecare margine de
maxim de 3.00m. In figura 3 este prezentata o sectiune transversala tip prin tablier.

Pag. 7/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Fig. 3 Sectiune transversal tip 2 cu latimea maxima a tablierului

In acest breviar de calcul se vor verifica elementele principale a tablierului in functie de


tipurile prezentate mai sus.

Pag. 8/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

2. STANDARD DE REFERINTA

Calculele i proiectarea structural au fost realizate lund n considerare urmtoarele


standarde:

- EN 1990 Eurocod: Bazele proiectrii structurale (Anexa Naional)


- EN 1991 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor (Anexa Naional)
- EN 1992 Eurocod 2: Proiectarea structurilor din beton (Anexa Naional)
- EN 1997 Eurocode 7: Proiectare Geotehnic (Anexa Naionala)
- EN 1998 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistena antiseismic (Anexa
Naional)
- Indicativ P 100-1:2013 : Cod de Proiectare Seismic
- SR EN 1998-5:2004
- NP 124-2010: Normativ privind proiectarea geotehnic a lucrrilor de susinere
- NP 123-2010: Normativ privind proiectarea geotehnic a fundaiilor pe piloi
- CP 012/1-2007 - SR EN 206-1 Beton Cod de Practic Pentru Producerea Betonului

Pag. 9/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

3. MATERIALE FOLOSITE

3.1 Beton
A fost luate n considerare urmtoarele clase de beton:

- C45/55: Grinzi precomprimate


- C35/45: Plac de beton;
- C35/45: Banchete pile;

3.1.1 REZISTENA BETONULUI


Rezistena la compresiune a betonului este in fucntie de de clasele de rezisten ale
betonului legate de rezistena caracteristic ncercrii pe cilindrii (5%) fck, sau rezistena pe
cub fck,cube, n concordan cu EN 206 -1. Clasele de rezisten se bazeaz pe rezistena
caracteristic ncercrii pe cilindrii fck determinat la 28 zile. Rezistenele caracteristice
pentru fck i caracteristicile mecanice corespunztoare utilizate n proiectare sunt date n
Tabelul nr.1.

CLASA C35/45 C45/55 Relatia Analitica

Rck MPa 45 55

fck MPa 35 45

fcm MPa 43 53 fcm = fck + 8(MPa)

fctm = 0.30 fck(2/3) <C50/60


fctm MPa 3.20 3.79
fctm=2.12ln(1+(fcm/10))>C50/60

Tabelul 1 Parametrii betonul folosit

Pag. 10/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Rezistena la compresiune si la ntindere a betonului variaz n timp cu relaia indicat n


punctul 3.1.2 (6) din SR-EN 1992-1-1:2004:

fcm (t) = cc(t) fcm

cc(t) =exp (s (1 (28/t) )

Rezistena la ntinderea a betonului variaz n timp cu relaia indicat la punctul 3.1.2 (6) din
SR-EN 1992-1-1:2004:

fctm t = cc(t) fctm

unde fctm este rezistenta medie la intindere a clasei la 28 zile, cc(t) coeficientul utilizat in
formula rezistentei la comprsiune, un coeficient cu valoarea de 1 pentru t < 28 zile,
respectiv 2/3 pentru t 28 zile

Pag. 11/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

3.1.2 CARACTERISTICE ELASTICE ALE BETONULUI


Modulul de elasticitate al betonului este controlat de modulele de elasticitate ale
componentelor sale.

Valorile aproximative ale modulelor de elasticitate Ecm , valoare medie intre valorile c = 0 si
0,4 fcm, pot fi calculate cu urmtoarea formul i sunt date n Tabelul nr.2

Ecm = 22000 [(fcm)/10] 0.3

CLASA C35/45 C45/55 Relatia Analitica

Ecm MPa 34077 36283 Ecm = 22000 [(fcm)/10] 0.3

3.1.3 CLASA DE EXPUNERE


3.1.3.1 Elemente din tablier

Conform SR EN 1992-2/NA, tabelul 7.102(RO), combinaia de clase pentru elementele din


tablier (grinzi prefabricate, placa i consola gerber) este:

Pag. 12/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Tablier+Consola pila: Comb. de clasa III.b ------->XC4&/XD3&/XF3&/XA1(*)&/XM2.

Diametru maxim al agregatelor Dmax = 25mm;

3.1.4 DURABILITATEA BETONULUI SI STRATUL DE ACOPERIRE


O structur durabil trebuie s ndeplineasc cerinele de funcionare, rezisten i stabilitate
pe tot parcursul duratei de viata proiectat, fr pierdere semnificativ de utilitate sau de
lucrari de ntreinere excesive neprevzute.

Acoperirea cu beton este distana ntre suprafaa armturii i cea a betonului ctre exterior
(inclusiv agrafe i etrieri).

Acoperirea nominal cnom = cmin + cdev

unde:

cmin = acoperire minim = max[cmin,b; cmin,dur+cdur, -cdur,st-cdur,add;10mm]

cmin,b = acoperire minim datorat conditilor locale:

Pag. 13/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

armtur bare separate cmin,b = diametrul maxim al barelor (se consider 32mm)

cmin,dur = minimum acoperire datorit condiiilor de mediu:

Determinarea clasei structurale pentru toate elementele:

Clasa recomandat (pentru o durat de viat de 50 ani) e S4

Pe toate clasele de expunere, durat de exploatare 100 ani crete clasa cu 2

o Control Special Calitate a betonului doar pentru Grinzile precomprimate realizate n


fabrica: reduce clasa cu 1
o Clasa de rezisten:
o Grinzi b.a.p XD3 C45/45 reduce clasa cu 1
o Elemente din b.a. monotlit :
o Placa tablier reduce clasa cu 1

cdur, = aditiv = 0

cdur,st = 0, fr oel inoxidabil

cdur,ad = 0, fr protecie adiional (ex. cptueal)

cdev = permite abaterile = 5-10mm (ref. Anexa Naional)

Pag. 14/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Acoperirea pentru durabilitate este dat funcie de armtur:

CLASA max c min,dur + c dur, -


CLASA CLASA c min,b C nom
Elemente
BETON
DE
structural (max) c dur,st - c dev (mm)
EXPUNERE c dur,add

Placa
beton C35/45 XD3 S4 25 45 5 50
b.a.

45-barele
Grinzii 45-bare
C45/55 XD3 S4 25 0 55-
b.a.p. 55- toroane
toroane

Pentru toate structurile de beton armat se considera o valoare de 50mm.

Pentru Grinzile de beton armat precomprimat se considera o valoare de 45mm pentru


armatura moale si de 55mm pentru toroane.

Pag. 15/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

3.1.5 FLUAJ SI CONTRACTIE


Fluajul si contractia betonului depind de umiditatea ambiental, dimensiunile elementului i
compoziia betonului. Fluajul este de asemenea influenat de varsta betonului cnd
ncrcarea este aplicat pentru prima dat i depinde de durata i mrimea ncrcrii.

Coeficientul de fluaj, (t,to) este legat de Ec, modulul de elasticitate tangent, care poate fi
considerat drept 1,05 Ecm. Atunci cnd nu se cere un grad de acuratee foarte ridicat,
valoarea gsit n Fig.nr.1 poate fi considerat drept coeficient de fluaj, dat fiind faptul ca
betonul nu este supus unei presiuni mai mari de 0,45 fck n margine, i innd cont de vrsta
betonului la momentul ncrcrii.

Deformarea la fluaj a betonului cc(,t0) la momentul t = la o tensiune constant de


compresiune c aplicat funcie de vrsta betonului t0, este dat de

Cand rezistena la compresiune a betonului funcie de vrsta acestuia depete valoarea


de 0,45 fck, atunci trebuie luat n calcul fluajul neliniar. O presiune att de mare poate rezulta
ca urmare a rezultatului pretensionrii, de ex. n cazul componentelor din beton prefabricat la
nivelul toroanelor. n astfel de cazuri coefientul de fluaj neliniar poate fi obinut dup cum
urmeaz:

Pag. 16/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Fig. 2 Metoda de determinare a coeficientului de fluaj pentru beton in conditii normale de mediu si in conditii in afara conditiilor
normale de mediu RH = 80%.

Valorile date n Fig.2 sunt valabile pentru temperaturi ale mediului intre -40C i +40C i
desemneaz o umiditate relativ medie intre RH = 40% i RH = 100%. Sunt utilizate
urmtoarele simboluri:

- (, t0) este coeficientul de fluaj final


- t0 este vrsta betonului la momentul incrcrii exprimat n zile
- h0 este raza medie =2Ac/u, unde Ac este aria seciunii transversale a betonului i u
este perimetrul prii care este expus la uscare.
- S este ciment Clasa S , N este ciment clasa N , R este ciment clasa R.

Coeficientul total de contracie este compus din dou pari: coeficientul de contracie la
uscare i coeficientul de contracie endrogen. Coeficientul de contracie la uscare se
dezvolt n timpul ntririi betonului. Coeficientul de contracie la uscare se dezvolt ncet,
ntruct el depinde de migrarea apei prin betonul ntrit. Coeficientul de contracie endrogen
se dezvolt n timpul ntririi betonului: cea mai mare parte se dezvolt n primele zile dup
turnare. Contracia endrogena este o funcie liniar a rezistenei betonului. Ar trebui s fie
luat n considerare n mod specific cand noul beton este turnat peste betonul ntrit. Mai jos
sunt valorile coeficientului total de contractie cs rezultate din

cs = cd + ca

unde:

- cs este coeficientul total de contracie

Pag. 17/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

- cd este coeficientul de contracie la uscare


- ca este coeficientul de contracie endrogen

Valoarea final a coeficientului de contracie la uscare, cd este egal cu kh cd,0 cd,0 fiind
luata din Tabelul nr.2 (valori medii cu o variaie a coeficientului de cca. 30%).

Umiditatea Relativ( in %)

Tab. 1 Valori nominale nelimitative ale contraciei la uscare cd,0 (n %) pentru beton cu
ciment CEM Clasa N

Dezvoltarea coeficientului de contracie la uscare n timp este dup cum urmeaz:

unde

- kh este un coeficient ce depinde de mrimea teoretic h0 n funcie de Tabelul nr.


Tab. 2

Unde:

- t este vrsta betonului la momentul considerat, n zile


- ts este vrsta betonului (zile) la nceputul contraciei la uscare.
- h0 este marimea teoretic (mm) a seciunii transversale = 2Ac/u unde Ac este aria
seciunii transversale a betonului, u este perimetrul acelei pri a seciunii transverale
care este expus la uscare.

Pag. 18/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Tab. 2 Valori pentru kh

Coeficientul la contracie endrogen rezult din :

unde:

Unde t este dat n zile.

3.2 Oel
3.2.1 ARMATUR
Oelul este de tip BST 500s , cu urmtoarele carateristici mecanice

- fyk = 500 MPa limita de curgere;


- ftk = 600 MPa rezistena caracteristic la ntindere.

Limita de curgere fyk ( f0,2k - efortul unitar corespunztor unei deformaii remanente de 0,2%)
si rezistenta la tractiune ftk sunt definite respectiv drept valori caracteristice ale ncarcarii i
caracteristici ale ncrcrii maxime n tensiunea axial teoretic, fiecare fiind divizat de
suprafete secionale nominale.

Armarea va avea ductilitatea corespunztoare, dup cum este definit prin raportul ntre
rezistena la traciune, raportul (ft/fy)k si alungirea la for maxim, uk .

Pag. 19/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

3.3 Oel pentru armtura pretensionat


Otelul este de tip Y1860 , cu urmtoarele carateristici mecanice:

- fptk = 1860 MPa;


- fptk0,1 = 1670 MPa
- Ep = 196000 MPa

Clasa care indic comportarea la relaxare a toroanelor este clasa 2 (relaxare sczut), si
conform SR-EN 1992-1-1 pierdele de tensiune prin relaxare la 1000h este egal cu 2.5%

3.3.1 PIERDEREA TENSIUNII


Pierderile precomprimrii iniiale n timp se calculeaz n conformitate cu relaia 5.46
a Eurocodului2 1992-1-1: 2004:

Pag. 20/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Pierderile de tensiune datorate relaxrii armturii se calculeaz conform formulei


3.29 a Eurocodului 2 1992-1-1: 2004, valabil pentru armturi cu relaxare redus:

Pag. 21/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

3.4 Coeficieni Pariali referitori la materiale folosite


Valoarea de calcul a rezistenei la compresiune pentru beton luat n calculul de proiectare
este definit ca:

fcd = fck/c

unde:

c este factor de siguran parial pentru beton.

Valoarea rezistenei la ntindere pentru oel luat n calculul de proiectare este definit ca:

Fyd = fyk/s

unde:

s este factor de siguranta partiala pentru otel.

Coeficieni pariali referitori la materiale folosite pentru stri limit ultime sunt indicate la
punct 2.4.2.4 de la SR:EN1992-1-1:2004 n tabelul 2.1N:

Pag. 22/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

4. ANALIZA NCRCRILOR

Urmtoarele cazuri de ncarcare au fost luate n considerare la analiza ncrcrii:

- ncrcri permanente;
- ncrcri variabile;
- ncrcri din trafic;
- Actiunea vantului

4.1 Incrcri permanente


4.1.1 GREUTATE PROPRIE A STRUCTURII
Incarcarea din greutatea proprie se refer la elementele structurale de beton, greutatea
specifica a betonului este de 25 kN/m3 .

Pe zona cu grosime 30cm: 25x0.30 = 7.5 kN/ml

Pe zona cu grosime 45cm(de latime 75cm): 25x0.45 = 11.5 kN/ml

4.1.2 INCRCRI PERMANENTE


n modelul global a fost considerat geometria efectiv n care s-au implementat valorile
ncrcrii elementare de mai jos:

structura Rutier (Cale):

- Asfalt +Bitum 22 kN/mc x 0.10 m = 2.2 kN/mq

- Hidroizolati: 14 kN/mc x 0.005 m = 0.07 kN/mq

total = 2.27 kN/mq

Pag. 23/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Parapet = 1,0 kN/m

Bordura = 1,4 kN/m

4.1.3 ACTIUNEA VANTULUI

Vantul actioneaza ortogonal pe axului longitudinal al autostrazii. Presiunea datorata actiunea


vantului este egale cu 2250 N pe metru patrat (N/m2). Aria pe care se exercita aceasta
presiune este egala cu inaltimea grinzilor plus grosimea placii plus 2,00m deasupra nivelului
superior al carosabil.

Pag. 24/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

4.2 Pretensionare
In timpul dat t si pe o distanta x (sau lungime de arc) din capatul activ al toronului, forta
medie de pretensionare Pm,t(x) este egala cu forta maxima Pmax impusa la capatul activ
minus pierderile instantanee si pierderile care depind de timp.

Valuarea fortei de pretensionare initiale Pm0(x) (la momentul t = t0) aplicata asupra betonului
imediat dupa tensionare si ancorare (post-tensionare) sau dupa transferul pretensionarii se
obtine prin extragerea din forta la tensionarea Pmax a pierderilor instantanee Pi(x) si nu ar
trebui sa depaseasca urmatoarea valoare:

unde
pm0(x) este tensiunea in toron imediat dupa tensionare = min (0.75; fpk ; 0.85 fp0,1k)
In calcul, pierderile instantanee Pi(x) si urmatoarele efecte au fost luate in considerare:
- pierderi datorate deformatiei elastice a betonului Pel
- pierderi datorate relaxarii pe termen scurt Pr
- pierderi datorate frecarii Pi(X)
- pierderi datorate alunecarii din ancoraje Psi
In plus pierderile imediate, pierderile de pretensionare dependente de timp Pc+s+r(x) ca
rezultat al fluajului si contractiei betonului si a relaxarii pe termen lung a otelului pretensionat
au fost luate in considerare si Pm,r(x) = Pm0(x) - Pc+s+r(x)

4.2.1 PIERDERI IMEDIATE REZULTATE DIN PRETENSIONARE PENTRU PRECOMPRIMARE


Urmatoarele pierderi au loc dupa luarea in considerare a pretensionarii:

a) in timpul procesului de tensionare: pierdere datorate frecarii la coturi (in cazul liniilor
sau directiilor curbe) si pierderi datorate panelor -in cazul dispozitivelor de ancorare.
b) Inaintea trasferului pretensionarii asupra betonului: pierdere datorata relaxarii
toroanelor pretensionate in timpul perioadei care s-a scurs intre tensionarea
acestorar si precomprimarea betonului.
c) la transferul pretensionarii asupra betonului: pierdere datorata deformarii elastice a
betonului ca rezultat al actiunii toroanelor pretensionate

Pag. 25/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Piederile dependente de timp au fost calculate prin luarea in considerare a urmatoarelor


reduceri ale efortului:

a) datorate reducerii precomprimarii urmare a deformarii betonului din cauza fluajului si


a contractiei sub incarcari permanente .

b) reducerea tensiunii in otel datorita relaxarii sub intindere.

O metoda simplificata data de Eurocod 2 pentru a evalua piederile dependente de timp in


locatia x sub incarcari permanente este data de urmatoarea expresie:

unde:

- sp,C+S+r este valoarea absoluta a variatiei tensiunii in toroane datorate fluajului,


contractiei si relaxarii la locatia x, la momentul t

- cs este deformatia estimata la fluaj in valoare absoluta

- Ep este modulul de elasticitate pentru otelul pretensionat

- Ecm este modulul de elasticitate pentru beton

- pr este valoarea absoluta a variatiei tensiunii in toroane la locatia x, la momentul t,


datorita relaxarii otelului pretensionat. Este determinat pentru o tensiune de p = p (
G+Pm0 + Q) unde peste este tensiunea initiala in toroane datorita pretensionarii
initiale si actiunilor cvasi-permanente.

- t,t0) este coeficientul de fluaj la momentul t si aplicarea incarcarilor la momentul t0

- c,QP este efortul in betonul adiacent toroanelor, datorita greutatii proprii si


pretensionarii initiale si alte actiuni cvasi-permanente daca sunt relevante. Valoarea
c,QP poate fi efectul unei parti a greutatii proprii si a tensiunilor initiale sau efectul unei
intregi combinatii cvasi-permanente de actiuni (c ( G+Pm0 + Q)), depinzand de
etapa constructiei luata in considerare.

- Ap este aria tuturor toroanelor pretensionate la locatia x

- Ac este aria sectiunii de beton.

Pag. 26/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

- Ic este momentul de inertie al sectiunii grinzii de beton.

- zcp este distanta dintre centrul de greutate al sectiunii de beton si cel al toroanelor.

4.2.2 EFECTELE PRETENSIONARII LA STAREA LIMITA ULTIMA

Valoarea proiectata a fortei de pretensionare poate fi determinata de Pd,t(x) = p Pm,t(x) unde


p este egala cu 1, pentru ca pretensionarea in cele mai multe situatii se intentioneaza a fi
favorabila.

4.2.3 EFECTELE PRETENSIONARII LA STAERA LIMITA DE SERVICIU

Calculul rezistentei la oboseala se va efectua in mai multe variante posibile. Doua valori
caracteristice ale fortei de pretensionare la limita de servisabilitate sunt estimate din:

Pk,sup = rsup Pm,t (x)

Pk,inf = rinf Pm,t (x)

unde

- Pk,sup este valoarea caracteristica superioara

- Pk,inf este valoarea caracteristica inferioara

- rsup si rinf sunt egale cu 1.10 si 0.90 respectiv.

Pag. 27/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

4.3 Actiuni ale Traficului Rutier


Deasemenea ncrcarea din trafic a tablierului este luat n considerare, principiile de calcul
ale aciunilor traficului rutier fiind prezentate mai jos.

ncrcrile datorate traficului rutier, constnd convoaie de calcul produc fore verticale i
orizontale, statice i dinamice.

Aa cum este prezentat n Eurocod 1, modelele de ncrcare folosite n analize nu descriu


ncrcrile efectiv. Ele au fost selectate i calibrate astfel nct efectele lor s reprezinte
efectul traficului.

4.3.1 DIVIZIUNEA PARTII CAROSABILE IN BENZI.


Tablier tip 1:

Limea Carosabilului este de 13.50 m:

Limea w1 a benzilor teoretice este egal cu 3 m, numrul (ntreg) de benzi ale carosabilului
este egal cu 4, cu o zona ramasa de 1.50m. Dispunerea benzilor de trafic sa va considera
pentru a maximiza efectele asupra grinzilor marginale, care vor fi considerate in verifcarile
urmatoare.

Pag. 28/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Tablier tip 2:

Limea Carosabilului este de 14.40 m:

Limea w1 a benzilor teoretice este egal cu 3 m, numrul (ntreg) de benzi ale carosabilului
este egal cu 4, cu o zona ramasa de 2.40m. Dispunerea benzilor de trafic sa va considera
pentru a maximiza efectul asupra grinzilor marginale, care vor fi considerate in verifcarile
urmatoare.

4.3.2 DISPUNEREA I NUMEROTAREA BENZILOR TEORETICE


Dispuenrea i numerotarea benzilora fost stabilit n concordan cu urmtoarele reguli:

1. Pozitionarea benzilor teoretice nu ar trebui s fie n mod necesar legat de numerotarea lor.
2. Pentru fiecare verificare individual (de ex. Pentru verificarea strii ultime de rezisten la
ncovoiere a seciunii transversale), numrul benzilor de luat n considerare pe masur ce sunt
ncrcate, locaia lor pe calea de rulare i numerotarea lor ar trebui n aa fel alese nct efectele din
modelele de ncarcare sa fie cele mai defavorabile.
3. Pentru valorile i modelele reprezentative la oboseal, locaia i numerotarea cilor ar trebui s fie
selectionat astfel nct s depind de traficul estimat n condiii normale.
4. Banda careia ii este atribuit cel mai defavorabil efect este numerotat Banda Nr.1, banda careia i se

Pag. 29/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

atribuie urmatorul efect cel mai defavorabil este numerotata Banda nr.2, etc.

Fig. 1 w Latimea partii csarosabile, w1 Banda teoretica Nr. 1,Banda teoretica Nr.2, Banda Teoretica Nr.3 , Zona Ramasa

4.3.3 NCRCRI VERTICALE VALORI CARACTERISTICE


Modelul de ncrcare luat n calcul este urmtorul:

Modelul de ncrcare 1 (LM1) : ncrcri care acoper cele mai multe efecte ale traficului
camioanelor i mainilor. Este modelul utilizat pentru verificare general i local.

4.3.3.1 Modelul de ncrcare nr.1

Modelul de ncarcare Nr.1 const din dou sisteme pariale:

a. ncrcri concentrate dublu-axiale (sisteme n tandem: TS), fiecare ax avnd


greutatea QQk, unde Q sunt factori de variaie. Se ia n calcul un singur sistem
tandem pentru o banda teoretic. Suprafaa de contact a fiecrei roi a fost
considerat ca fiind ptrat i are mrimea de 0,40 m.
b. ncrcri uniform distribuite (sistem UDL), avnd urmtoarea greutate pe metru ptrat
a benzii teoretice: qqk
unde q este factor de variaie.

ncrcrile uniform distribuite sunt aplicate numai n prile defavorabile ale suprafeei de
influenta, att longitudinal ct i transversal.

Pag. 30/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

LM1 este aplicat pe fiecare band teoretic i pe zonele rmase. Pe banda teoretic nr.i,
mrimea ncrcrii la care ne referim ca QiQik i qiqik (A se vedea Tab. 3). Pe zone rmase,
mrimea ncrcrii se refera la qrqrk.

Tab. 3 Modelul de ncrcare LM1 Valori Caracteristice

Detaliile Modelului de ncrcare nr.1 folosite n analiz sunt ilustrate mai jos:

Fig. 2 Aplicarea Modelului de Incarcare Nr.1

Pentru verificare local, se aplic un sistem n tandem n pozitia cea mai defavorabil.

Pag. 31/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Fig. 3 Aplicarea sistemelor in tandem pentru verificri locale

4.3.4 NCRCRI ORIZONTALE VALORI CARACTERISTICE


4.3.4.1 FORE DE ACCELERARE I DE FRNARE

O for de frnare, Qlk, este luat in considerare ca o for longitudinal acionnd la nivelul
cii de rulare. Valoarea caracteristic Qlk, limitat la 900 kN pentru ntreaga structura, ar
trebui sa fie calculata ca o fraciune din ncrcrile verticale maxime corespunztoare
Modelului de ncrcare nr 1. posibil a fi aplicate pe banda nr.1, dup cum urmeaz:

Qlk = 0.6q1(2Q1k) + 0.10 q1 q1k wl L

180 Q1 (kN) < Qlk < 900 (kN)

Unde:

L este lungimea tablierului prii luate n considerare

Forele de accelerare sunt luate n considerare cu aceeai mrime ca i forele de frnare,


ns n direcii opuse.

Pag. 32/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

5. COMBINAIA NCRCARILOR

5.1 Verificri de rezisten la suprastructura (SLU)

Factorii pariali asupra aciunii, pentru parametrii de pmnt i factorii de rezisten parial
pentru piloti sunt prezentati mai jos:

In listele de mai jos sunt prezentate combinatii de calcul folosite pentru verificarea
elementelor structurale principale ale suprastructurii.

Pag. 33/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

+============================================================+
| MIDAS(Modeling, Integrated Design & Analysis Software) |
| midas Gen - Load Combinations |
| (c)SINCE 1989 |
+============================================================+
| MIDAS Information Technology Co.,Ltd. (MIDAS IT) |
| Gen 2015 |
+============================================================+

-----------------------------
DESIGN TYPE : General
-----------------------------

LIST OF LOAD COMBINATIONS

1 SLS
Self Weight( 1.000) + Wet Concrete( 1.000) + Pavement( 1.000)
+ Barriers( 1.000) + Wind( 0.600) + LM1( 1.000)
---------------------------------------------------------------------------------------------
2 SLS_frequent
Self Weight( 1.000) + Wet Concrete( 1.000) + Pavement( 1.000)
+ Barriers( 1.000) + LM1-1( 1.000)
---------------------------------------------------------------------------------------------
3 SLS_unfrequent
Self Weight( 1.000) + Wet Concrete( 1.000) + Pavement( 1.000)
+ Barriers( 1.000) + LM1( 0.800) + Wind( 0.200)
---------------------------------------------------------------------------------------------
4 SLS_cvasi permanenta
Self Weight( 1.000) + Wet Concrete( 1.000) + Pavement( 1.000)
+ Barriers( 1.000)
---------------------------------------------------------------------------------------------
5 SLU Add
Self Weight( 1.350) + Wet Concrete( 1.350) + Pavement( 1.500)
+ Barriers( 1.500) + Wind( 0.900) + LM1( 1.350)
---------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. 34/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

6. Criterii de Verificare pentru elemente de Beton Armat

6.1 Verificri de rezisten (SLU)


Verificrile de rezisten la proiectarea seimis se vor face conform punctului 5.6.2. din SR-
EN 1998-2:2006, pentru structuri cu comportare ductil limitat.

6.1.1 VERIFICAREA LA NCOVIERE (SLU)


Se considera un moment ncovoietor uniaxial sau biaxial cu for axial corespunzatoare.

Condiia ce trebuie satisfacut este:

Ed Rd

n care:

Ed este valoarea de calcul a efectului aciunii la starea limita ultim inclusiv imperfeciunile
geometrice (precizate anterior).

6.1.2 VERIFICARE LA FORFECARE (SLU)


Valori ale rezistenei la forfecarea elementelor din beton se obine n conformitate cu SR-
EN1992-1-1:2004 la punctul 6.2.

VEd VRd

VRd =[0.18*k*(100.0*l*fck)1/3/c+0.15*cp]*bw*d > (vmin+0.15*cp)*bw*d

VRsd =0.9*d*Asw/s*fyd*(ctg+ctg)*sin

VRcd =0.9*d*bw*c*fcd'*(ctg()+ctg()/(1.0+ctg2)

Cu:

bw = grosimea minima a elementului

d = nlimea util a seciunii

fcd'=0.5*fcd

k=1+(200/d)1/2

vmin=0.035* k3/2 * fck1/2

6.1.3 VERIFICARI LA EXPLOATARE (SLS)

Pag. 35/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Conform Tabelul 7.102 (RO) combinaii de clase de expunere determin limitele de verificare
a tensiunilor i deschiderea limit a fisurilor n elementele podurilor din beton armat.

Pag. 36/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

6.1.3.1 Verificarea eforturilor (SLS):

Elemente din beton armat precomprimat clasa (III-b):

Grupare de ncrcare cvasipermanent Decomprimare: c 0

Grupare de ncrcare frecven-rar c,max 0 MPa

Grupare de ncrcare caracteristic (rar) c 1.0 fctk0.05 = 2.7 MPa

Pentru toate fazele de execuie i transport: c 0.6 fck (t).

n care fck(t) se determin pe baza coeficientului cc prezentat anterior.

Efort limit pentru oel 0.80 fyk = 400 MPa

Elemente din beton armat, toate clasele:

Limita la compresiune pentru beton este c 0.6 fck.

CLASA fck c min


Elemente
BETON (MPa) (MPa)

Placa
Tablier C35/45 35 21
db.a.

Tensiunea limit pentru oel 0.80 fyk = 400 Mpa

6.1.3.2 Verificari la Fisurare (SLS):

Elemente din suprastructura i consola (clasa III-b):

Grupare de ncrcare cvasipermanent wlimit = 0.075 mm

Grupare de ncrcare frecvent wlimit = 0.10 mm

Grupare de ncrcare caracteristic (rar) wlimit = 0.15 mm

Pag. 37/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7. Analiza Longitudinala Tablier tip 1

7.1 Model de calcul


Pentru determinarea solicitarilor asupra grinzilor prefabricate s-a facut un model special cu o
singura deschidere considerand geometria relativa a tablierului denumit tip 1, cu
urmatoarele dimensiuni geometrice:

Lungimea deschidere 0.5+32.0+0.5 m (32.0m intre reazeme)

Latimea tablierului este de 3.0m(consola)+3x3.0(intre grinzi)+3.0 (consola max) = 15.0m

Model de calcul 3D Vedere 1

Pag. 38/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Model de calcul 3D Vedere 2

Model de calcul 3D elemente unidimensionale

In figurele urmatoare sunt prezentate incarcarile datorate traficului rutier pentru a determina
eforturile maxime la incovoiere pe grinda marginala.

Pag. 39/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

In figurele urmatoare sunt prezentate incarcarile datorate traficului rutier pentru a determina
eforturile maxime la incovoiere pe grinzile interioare.

Pag. 40/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

In figura urmatoare sunt prezentate incarcarile datorate traficului rutier pentru a determina
eforturile maxime la torsiune pe antretoazele de pe reazeme.

In figura urmatore sunt prezentate incarcarile datorate traficului rutier pentru a determina
eforturile maxime la forfecare pe antretoazele de pe reazeme.

Pag. 41/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.2 Solicitrile Grinzilor precomprimate


In figurile urmatoarele se arata eforturile pentru grinzile longitudinale, pentru fiecare din
incarcarile caracteristice.

Moment incovoietor Greutate Proprie

Pag. 42/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Greutate Proprie

Moment incovoietor Greutate Proprie+ Placa de suprabetonare

Pag. 43/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Greutate Proprie + Placa de suprabetonare

Moment incovoietor Incarcarile permanente

Pag. 44/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Incarcarile permanente

Moment incovoietor Incarcarile din trafic (maxim pe fiecare element)

Pag. 45/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Incarcarile din trafic (maxim pe fiecare element)

Moment incovoietor Actiunea Vantului

Forta Taietoare Actiunea Vantului

Pag. 46/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment- Moment-


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) y (kN*m) z (kN*m)

1000 SLS_raraMax 42827 8 37 -1 48 -2.72 13.43


1001 SLS_raraMax 42827 1211 87 -814 65 973.51 11.91
1002 SLS_raraMax 42827 1203 110 -789 84 1796.79 32.51
1003 SLS_raraMax 42827 1158 113 -732 113 3157.76 40.37
1004 SLS_raraMax 42827 1118 105 -651 128 4712.19 52.13
1005 SLS_raraMax 42827 1085 96 -567 134 6139.97 65.17
1006 SLS_raraMax 42827 1054 83 -487 135 7438.9 75.96
1007 SLS_raraMax 42827 1026 66 -388 131 8610.21 86.84
1008 SLS_raraMax 42827 1000 43 -292 125 9654.12 100.35
1009 SLS_raraMax 42827 975 29 -197 118 10574.04 150.31
1010 SLS_raraMax 42827 950 27 -104 109 11377.46 251.36
1011 SLS_raraMax 42827 925 50 -15 95 12070.68 429.97
1012 SLS_raraMax 42827 856 363 -76 169 12593.52 387.6
1013 SLS_raraMax 42827 819 280 9 148 13134.08 212.52
1014 SLS_raraMax 42827 780 213 96 132 13569.73 118.8
1015 SLS_raraMax 42827 739 167 187 116 13892.44 80.26
1016 SLS_raraMax 42827 699 138 280 99 14098.57 66.18
1017 SLS_raraMax 42827 660 114 375 82 14186.62 59.93
1018 SLS_raraMax 42827 622 91 471 65 14157.53 61.46
1019 SLS_raraMax 42827 585 68 568 50 14010.07 67.94
1020 SLS_raraMax 42827 547 49 666 40 13743.73 80.72
1021 SLS_raraMax 42827 509 39 763 40 13359.87 120.56
1022 SLS_raraMax 42827 469 40 859 40 12861.43 209.98
1023 SLS_raraMax 42827 425 63 954 37 12259.12 378.1
1024 SLS_raraMax 42827 455 341 962 151 11618.48 449.84
1025 SLS_raraMax 42827 402 259 1055 152 10850.09 285.2
1026 SLS_raraMax 42827 349 192 1152 156 9968.53 178.04
1027 SLS_raraMax 42827 296 144 1254 157 8962.69 118.94
1028 SLS_raraMax 42827 243 116 1362 156 7823.72 92.8
1029 SLS_raraMax 42827 190 98 1475 154 6558.23 77.68
1030 SLS_raraMax 42827 137 84 1596 151 5154.34 59.67
1031 SLS_raraMax 42827 82 73 1725 147 3595.38 44.18
1032 SLS_raraMax 42827 27 56 1865 116 1871.04 31.64
1033 SLS_raraMax 42827 18 37 1966 86 464.63 12.37
1034 SLS_raraMax 42827 9 21 -7 83 2.8 7.58

Pag. 47/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment- Moment-


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) y (kN*m) z (kN*m)
1000 SLS_frequenteMax 42827 5 27 -9 28 -3.33 9.18
1001 SLS_frequenteMax 42827 695 56 -854 42 681.67 6.25
1002 SLS_frequenteMax 42827 691 71 -825 53 1464.71 16.8
1003 SLS_frequenteMax 42827 665 74 -764 66 2662.62 18.56
1004 SLS_frequenteMax 42827 643 69 -687 73 3915.89 22.39
1005 SLS_frequenteMax 42827 624 61 -613 75 5067.61 28.69
1006 SLS_frequenteMax 42827 607 49 -525 74 6116.8 35.68
1007 SLS_frequenteMax 42827 592 34 -438 70 7061.86 46.1
1008 SLS_frequenteMax 42827 578 12 -354 66 7904.45 63.01
1009 SLS_frequenteMax 42827 565 -6 -271 60 8647.5 105.99
1010 SLS_frequenteMax 42827 553 -18 -190 53 9296.75 193.27
1011 SLS_frequenteMax 42827 539 -13 -113 42 9857.46 341.42
1012 SLS_frequenteMax 42827 500 277 -145 121 10301.22 313.6
1013 SLS_frequenteMax 42827 477 214 -71 105 10733.18 164.54
1014 SLS_frequenteMax 42827 452 160 6 94 11080.3 78.63
1015 SLS_frequenteMax 42827 427 122 85 82 11336.15 40.56
1016 SLS_frequenteMax 42827 403 97 167 70 11497.73 20.83
1017 SLS_frequenteMax 42827 380 76 249 57 11563.72 11.85
1018 SLS_frequenteMax 42827 358 56 332 44 11534.75 12.96
1019 SLS_frequenteMax 42827 336 35 415 32 11409.87 22.04
1020 SLS_frequenteMax 42827 316 15 498 21 11188.78 40.66
1021 SLS_frequenteMax 42827 295 -1 580 19 10872.62 79.19
1022 SLS_frequenteMax 42827 274 -11 662 16 10463.83 161.68
1023 SLS_frequenteMax 42827 250 -6 741 10 9970.81 305.26
1024 SLS_frequenteMax 42827 268 259 754 110 9433.07 350.85
1025 SLS_frequenteMax 42827 237 197 833 108 8799.98 213.47
1026 SLS_frequenteMax 42827 205 144 914 108 8076.27 122.39
1027 SLS_frequenteMax 42827 173 104 1000 108 7253.27 70.37
1028 SLS_frequenteMax 42827 142 80 1090 105 6324.18 51.31
1029 SLS_frequenteMax 42827 110 63 1183 102 5293.96 38.64
1030 SLS_frequenteMax 42827 79 50 1281 100 4153.87 27.29
1031 SLS_frequenteMax 42827 48 40 1384 97 2891.74 20.23
1032 SLS_frequenteMax 42827 15 28 1494 83 1500.44 15.78
1033 SLS_frequenteMax 42827 10 18 1570 61 372.98 6.61
1034 SLS_frequenteMax 42827 5 11 -12 62 -0.14 4.17

Pag. 48/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment- Moment-


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) y (kN*m) z (kN*m)

1000 SLS_nefrequentMax 42827 6 31 -5 38 -3.12 11.25


1001 SLS_nefrequentMax 42827 951 71 -830 52 834.83 8.2
1002 SLS_nefrequentMax 42827 944 90 -804 67 1624.44 23.22
1003 SLS_nefrequentMax 42827 909 92 -745 88 2878.62 26.22
1004 SLS_nefrequentMax 42827 879 85 -668 99 4275.13 32.84
1005 SLS_nefrequentMax 42827 852 76 -588 103 5557.88 41.58
1006 SLS_nefrequentMax 42827 829 64 -512 102 6725.16 50.11
1007 SLS_nefrequentMax 42827 807 47 -421 98 7778.05 60.88
1008 SLS_nefrequentMax 42827 787 25 -332 93 8716.84 76.74
1009 SLS_nefrequentMax 42827 768 9 -244 86 9544.44 125.84
1010 SLS_nefrequentMax 42827 750 2 -158 78 10267.07 221.17
1011 SLS_nefrequentMax 42827 730 15 -75 66 10890.11 384.63
1012 SLS_nefrequentMax 42827 676 315 -120 141 11371.11 349.16
1013 SLS_nefrequentMax 42827 646 244 -41 123 11857.13 187.6
1014 SLS_nefrequentMax 42827 614 184 41 109 12247.78 97.17
1015 SLS_nefrequentMax 42827 582 142 125 95 12536.32 56.22
1016 SLS_nefrequentMax 42827 550 114 212 81 12719.66 38.97
1017 SLS_nefrequentMax 42827 519 92 300 66 12796.45 31.2
1018 SLS_nefrequentMax 42827 489 71 389 51 12767.38 32.37
1019 SLS_nefrequentMax 42827 460 48 478 38 12631.48 40.21
1020 SLS_nefrequentMax 42827 431 29 568 29 12388.39 56.27
1021 SLS_nefrequentMax 42827 402 16 657 28 12039.32 98.01
1022 SLS_nefrequentMax 42827 371 11 746 27 11586.81 184.61
1023 SLS_nefrequentMax 42827 338 24 833 24 11039.72 339.98
1024 SLS_nefrequentMax 42827 361 296 845 130 10453.27 399.61
1025 SLS_nefrequentMax 42827 319 225 931 130 9757.3 247.96
1026 SLS_nefrequentMax 42827 277 166 1020 132 8959.34 148.17
1027 SLS_nefrequentMax 42827 234 122 1114 133 8050.16 92.08
1028 SLS_nefrequentMax 42827 192 97 1212 131 7022.43 66.38
1029 SLS_nefrequentMax 42827 150 79 1315 128 5881.28 52.52
1030 SLS_nefrequentMax 42827 108 66 1424 125 4617.06 38.6
1031 SLS_nefrequentMax 42827 65 55 1540 121 3216.33 28.36
1032 SLS_nefrequentMax 42827 21 41 1664 95 1670.81 21.42
1033 SLS_nefrequentMax 42827 14 27 1752 70 414.63 8.6
1034 SLS_nefrequentMax 42827 7 15 -9 68 1.41 5.79

Pag. 49/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment- Moment-


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) y (kN*m) z (kN*m)
1000 SLS_qp 42827 0 7 -23 -2 -4.91 1.52
1001 SLS_qp 42827 31 13 -945 2 202.59 -6.18
1002 SLS_qp 42827 31 17 -907 4 894.48 -17.58
1003 SLS_qp 42827 31 15 -840 -2 1768.45 -34.09
1004 SLS_qp 42827 30 10 -773 -6 2575.12 -48.08
1005 SLS_qp 42827 31 2 -707 -11 3315.32 -56.75
1006 SLS_qp 42827 31 -9 -642 -16 3989.83 -57.85
1007 SLS_qp 42827 33 -23 -578 -21 4599.43 -48.52
1008 SLS_qp 42827 34 -41 -515 -25 5144.99 -24.71
1009 SLS_qp 42827 37 -64 -453 -29 5627.51 19.09
1010 SLS_qp 42827 39 -93 -391 -32 6048.21 89.3
1011 SLS_qp 42827 40 -119 -331 -39 6408.69 189.56
1012 SLS_qp 42827 38 128 -310 34 6727.36 186.76
1013 SLS_qp 42827 35 102 -250 26 7009.17 79.12
1014 SLS_qp 42827 30 73 -189 22 7231 1.59
1015 SLS_qp 42827 25 48 -127 17 7391.49 -49.3
1016 SLS_qp 42827 22 28 -65 11 7489.7 -79.49
1017 SLS_qp 42827 20 10 -3 4 7525.05 -93.56
1018 SLS_qp 42827 19 -7 60 -4 7497.26 -93.89
1019 SLS_qp 42827 19 -24 122 -11 7406.32 -80.53
1020 SLS_qp 42827 21 -44 184 -17 7252.5 -51.23
1021 SLS_qp 42827 24 -69 245 -22 7036.38 -1.58
1022 SLS_qp 42827 26 -97 306 -27 6758.87 74.12
1023 SLS_qp 42827 28 -122 366 -35 6421.33 179
1024 SLS_qp 42827 29 117 393 38 6043.36 180.61
1025 SLS_qp 42827 26 92 454 30 5621.76 83.91
1026 SLS_qp 42827 22 65 515 26 5139.83 16.35
1027 SLS_qp 42827 18 41 578 23 4595.98 -25.19
1028 SLS_qp 42827 14 23 641 18 3989.02 -46.72
1029 SLS_qp 42827 10 9 705 13 3317.96 -53.38
1030 SLS_qp 42827 7 -2 770 9 2581.97 -48.93
1031 SLS_qp 42827 4 -10 836 4 1780.32 -36.16
1032 SLS_qp 42827 1 -14 903 -2 912.29 -18.06
1033 SLS_qp 42827 1 -11 940 -1 224.14 -7.5
1034 SLS_qp 42827 0 -6 -22 3 -5.14 -2.37

Pag. 50/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment- Moment-


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) y (kN*m) z (kN*m)
1000 SLUMax 42827 10 50 -3 65 -4.02 18.13
1001 SLUMax 42827 1643 119 -1123 88 1312.89 15.91
1002 SLUMax 42827 1632 149 -1088 113 2441.35 43.19
1003 SLUMax 42827 1571 153 -1008 152 4299.93 53.32
1004 SLUMax 42827 1518 143 -897 173 6417.69 68.78
1005 SLUMax 42827 1472 130 -782 182 8362.6 86.1
1006 SLUMax 42827 1431 112 -672 182 10131.74 100.57
1007 SLUMax 42827 1393 89 -537 177 11726.83 115.48
1008 SLUMax 42827 1357 56 -405 169 13148.22 134.44
1009 SLUMax 42827 1324 37 -276 159 14400.58 203.3
1010 SLUMax 42827 1291 34 -149 146 15494.05 342.09
1011 SLUMax 42827 1256 64 -27 128 16437.21 586.75
1012 SLUMax 42827 1163 495 -110 230 17149.62 529.74
1013 SLUMax 42827 1113 382 6 201 17886.77 289.33
1014 SLUMax 42827 1059 290 125 179 18480.78 159.94
1015 SLUMax 42827 1004 227 249 157 18920.78 106.04
1016 SLUMax 42827 950 187 376 134 19201.81 85.92
1017 SLUMax 42827 897 154 506 110 19321.82 76.97
1018 SLUMax 42827 845 124 638 87 19282.08 79.01
1019 SLUMax 42827 794 91 770 66 19080.91 88.25
1020 SLUMax 42827 743 64 903 53 18717.67 106.58
1021 SLUMax 42827 691 50 1036 53 18194.18 162.21
1022 SLUMax 42827 637 51 1168 52 17514.46 285.77
1023 SLUMax 42827 578 81 1297 48 16693 516.72
1024 SLUMax 42827 619 466 1306 204 15820.14 613.05
1025 SLUMax 42827 546 354 1434 206 14774.39 387.39
1026 SLUMax 42827 474 262 1566 211 13574.31 240.46
1027 SLUMax 42827 402 196 1705 212 12204.86 159.39
1028 SLUMax 42827 330 158 1853 210 10654.01 123.51
1029 SLUMax 42827 258 133 2008 207 8930.67 103.01
1030 SLUMax 42827 186 114 2172 204 7018.74 78.96
1031 SLUMax 42827 112 99 2349 198 4895.65 58.54
1032 SLUMax 42827 36 75 2540 157 2547.43 42.32
1033 SLUMax 42827 24 50 2677 115 632.21 16.38
1034 SLUMax 42827 12 28 -10 112 3.38 10.08

Pag. 51/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.3 Verificarile la incovoiere ale Grinzilor precomprimate


7.3.1 VERIFICARI LA STAREA LIMITA DE EXPLOATARE
In tabelul urmatoar se arata caracteristice mecanice si elastice a grinzilor precomprimate.

Toroanele folosite sunt de tip 15.7mm (Ap=150mmp), si sunt


dispuse:

Rand 1: 5 toroane (d1=67.5mm)


Rand 2: 15 toroane (d2=114.5mm)
Rand 3: 15 toroane (d3=161.5mm)
Rand 4: 9 toroane (d4=208.5mm)
Rand 5: 3 toroane (d5=255.5mm)
Rand g (sup): 2 toroane (dg=1650mm)
Distantele sunt de la fibra inferioara a sectiunii.

Dati Calcestruzzo Trave Dati Trefoli Strand


Rck= 55 Mpa fptk = 1860 Mpa z1= 67.5 mm n linia = 5
fck= 45 Mpa fptk0,1= 1670 Mpa z2= 114.5 mm n linia = 15
Ecm,trave = 36283 Mpa Ep = 210000 Mpa z3= 161.5 mm n linia = 15
Ecinf,trave = 14000 Mpa cmin,trefoli = 45 mm z4= 208.5 mm n linia = 9
fctk0.05 = 2.7 Mpa trefoli 15.7 mm z5= 255.5 mm n linia = 3
Ap = 150 mmq zg= 1650 mm n linia = 2
Sezione Trave n trefoli = 49 szt Np = -9734 kN
Ea= 210000 Mpa Mp = -7072 kNm
Ac= 8.90E+05 mmq Ra= 500 Mpa
Ic = 4.42E+11 mm4 cmin,sol = 40 mm
zinf= 955 mm cmin,trave = 45 mm Resitenza calcestruzzo al tiro
zsup= 1045 mm staffa 12 mm t= 3 gg
Htrave = 2000 mm n(trefoli) t=inf 15 - CLASSE R
fctm= 3.795 Mpa n_iniz 6 - s 0.2 -
Perimetro 7112 mm s 1.15 - bcc(t) 0.663 -
h= 250.42 mm c 1.50 - fck (t) 29.8 Mpa
Dati Calcestruzzo Soletta c 0.00350 fctk (t) 2.05 MPa
Rck,soletta= 45 Mpa
fck= 35 Mpa
Ecm,soletta = 34077 Mpa
Ecinf,soletta = 14000 Mpa

Dati Campata Dati Viscosit / Ritiro


LUCE 32.0 m c = 0.035
h sol 0.25 m cs = 3.31E-04
z sol 0.05 m (t=inf) = 2.0
i_travi 3.00 m Fr = 3475.5 kN Considera Ritiro? Y
Btrave 0.8 m

Tensione al tiro
Pmax = 217.5 kN Tensione di tiro 0.868
max = 1450 Mpa c = 12.0 MPa 0.27 Rbt <0.6fck OK

Pag. 52/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

X 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

yg
694.7 linia g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cable

-700 linia 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
-747 linia 4 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
-794 linia 3 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
-841 linia 2 5 3 3 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
-888 linia 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Properties

A 9.10E+05 9.09E+05 9.09E+05 9.18E+05 9.23E+05 9.23E+05 9.27E+05 9.33E+05 9.33E+05 9.33E+05 9.33E+05 9.33E+05 9.33E+05 9.33E+05 9.33E+05 9.33E+05 9.33E+05
n= 5.788

zinf,om 941 942 942 934 930 930 927 921 921 921 921 921 921 921 921 921 921
Ic,om 4.54E+11 4.53E+11 4.53E+11 4.59E+11 4.62E+11 4.62E+11 4.64E+11 4.68E+11 4.68E+11 4.68E+11 4.68E+11 4.68E+11 4.68E+11 4.68E+11 4.68E+11 4.68E+11 4.68E+11
zsup,om 1059 1058 1058 1066 1070 1070 1073 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079

N,G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNm KNm
Girder Erection
kN,

M,G 175 345 668 968 1247 1503 1736 1948 2137 2304 2449 2571 2671 2749 2805 2838 2850
I
N ,0 -4800 -4383 -4383 -6679 -7722 -7722 -8766 -10227 -10227 -10227 -10227 -10227 -10227 -10227 -10227 -10227 -10227
kN,

MI,0 -2794 -2302 -1979 -3315 -3823 -3567 -4067 -4951 -4762 -4595 -4450 -4328 -4228 -4150 -4094 -4061 -4050
c,0,sup 1.2 0.6 -0.2 0.4 0.5 -0.1 -0.1 0.4 0.0 -0.4 -0.7 -1.0 -1.2 -1.4 -1.5 -1.6 -1.6
N/m
mq

c,0,inf -11.1 -9.6 -8.9 -14.0 -16.1 -15.6 -17.6 -20.7 -20.3 -20.0 -19.7 -19.5 -19.3 -19.1 -19.0 -19.0 -18.9

N,G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/mmq KNm KNm
kN,
Slab Casting

M,G 353 694 1343 1947 2507 3021 3491 3917 4297 4633 4924 5170 5371 5528 5640 5707 5730
NI,0 -4569 -4172 -4172 -6357 -7350 -7350 -8344 -9734 -9734 -9734 -9734 -9734 -9734 -9734 -9734 -9734 -9734
kN,

MI,0 -2616 -1953 -1304 -2337 -2563 -2048 -2312 -2983 -2602 -2266 -1975 -1729 -1528 -1371 -1259 -1192 -1170
c,0,sup 1.1 0.0 -1.5 -1.5 -2.0 -3.2 -3.7 -3.6 -4.4 -5.2 -5.9 -6.4 -6.9 -7.3 -7.5 -7.7 -7.7
c,0,inf -10.4 -8.7 -7.3 -11.7 -13.1 -12.1 -13.6 -16.3 -15.6 -14.9 -14.3 -13.8 -13.4 -13.1 -12.9 -12.8 -12.7

Pag. 53/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

X 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

yg
694.7 linia g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cable

-700 linia 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
-747 linia 4 5 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
-794 linia 3 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
-841 linia 2 5 3 3 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
-888 linia 1 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

A 9.4E+05 9.4E+05 9.4E+05 9.6E+05 9.7E+05 9.7E+05 9.8E+05 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06
Properties

n=15

zinf,om 919 923 923 903 894 894 886 873 873 873 873 873 873 873 873 873 873
Ic,om 4.73E+11 4.70E+11 4.70E+11 4.84E+11 4.90E+11 4.90E+11 4.96E+11 5.06E+11 5.06E+11 5.06E+11 5.06E+11 5.06E+11 5.06E+11 5.06E+11 5.06E+11 5.06E+11 5.06E+11
zsup,om 1081 1077 1077 1097 1106 1106 1114 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127 1127

N,SLS = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forces

kN, kNm

M,SLS = 1 220 1414 3196 4823 6306 7640 9368 10353 11216 11965 12605 13122 13843 14168 14375 14465
N",t,inf = 869 746 707 1276 1544 1469 1754 2296 2223 2160 2104 2057 2015 1970 1946 1931 1925
ENV SLS_max RARA

M",t,inf = 721 438 925 2796 4192 5061 6260 8227 8738 9182 9569 9902 10163 10669 10851 10973 11032
c,supsol = 0.5 2.7 2.3 1.3 0.5 -0.2 -0.8 -1.9 -2.3 -2.6 -2.9 -3.2 -3.4 -3.8 -3.9 -4.0 -4.1
Stresses

N/mmq

c,infsol = 1.3 2.8 2.5 1.9 1.4 0.9 0.5 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8
c,trsup = -2.1 -3.2 -5.0 -5.5 -6.5 -8.1 -9.0 -9.5 -10.7 -11.7 -12.6 -13.3 -13.9 -14.5 -14.9 -15.1 -15.2
c,inf = -7.3 -5.9 -4.0 -5.8 -5.6 -3.5 -3.6 -4.0 -2.7 -1.6 -0.6 0.3 0.9 1.8 2.2 2.5 2.6

xt (mm) - - - - - - - - - - - 38.063 125 220 259 282 291


cracks check on PSC

Ft (kN) - - - - - - - - - - - 4 47 158 229 279 301


a,max - - - - - - - - - - - 10 15 50 73 89 96
ENV SLS_max Frequente

x Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp 1962 1875 1780 1741 1718 1709
Beam

Act,eff - - - - - - - - - - - 10150 33460 58641 68984 75072 77523


ct,eff - - - - - - - - - - - 0.0000 0.0695 0.0872 0.0792 0.0727 0.0704
sm-cm - - - - - - - - - - - #DIV/0! 0.004% 0.014% 0.021% 0.025% 0.027%
srmax - - - - - - - - - - - #DIV/0! 362 316 334 352 359
wk - - - - - - - - - - - #DIV/0! 0.02 0.05 0.07 0.09 0.10

N,SLS = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forces

kN, kNm

M,SLS = 0 177 1130 2561 3871 5068 6147 7549 8350 9054 9667 10191 10629 11212 11476 11644 11717
ENV SLS_QuasiPermanente

N",t,inf = 869 746 707 1276 1544 1469 1754 2296 2223 2160 2104 2057 2015 1970 1946 1931 1925
M",t,inf = 720 395 641 2161 3239 3823 4767 6408 6735 7020 7270 7487 7670 8038 8159 8242 8284
c,supsol = 0.5 0.6 0.4 -0.3 -1.0 -1.4 -1.9 -2.7 -3.0 -3.3 -3.5 -3.7 -3.8 -4.1 -4.2 -4.3 -4.3
Stresses

N/mmq

c,infsol = 1.3 1.3 1.2 0.7 0.3 0.0 -0.3 -0.8 -1.0 -1.2 -1.4 -1.5 -1.6 -1.9 -1.9 -2.0 -2.0
c,trsup = -2.1 -3.2 -4.8 -5.2 -6.1 -7.6 -8.3 -8.7 -9.7 -10.7 -11.5 -12.2 -12.8 -13.3 -13.6 -13.8 -13.9
c,inf = -7.3 -6.0 -4.4 -6.6 -6.7 -5.0 -5.4 -6.1 -5.0 -4.1 -3.2 -2.5 -1.9 -1.2 -0.9 -0.7 -0.6

N,SLS = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forces

kN, kNm

M,SLS = -3 106 687 1574 2394 3148 3836 4748 5276 5741 6144 6488 6802 7181 7357 7470 7521
N",t,inf = 869 746 707 1276 1544 1469 1754 2296 2223 2160 2104 2057 2015 1970 1946 1931 1925
M",t,inf = 717 323 198 1175 1763 1903 2456 3607 3660 3707 3748 3784 3843 4006 4040 4067 4088

c,supsol = 0.5 0.7 0.7 0.4 0.1 0.0 -0.3 -0.8 -0.8 -0.9 -1.0 -1.0 -1.1 -1.2 -1.3 -1.3 -1.3
Stresses

N/mmq

c,infsol = 1.3 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
c,trsup = -2.1 -3.1 -4.6 -4.7 -5.4 -6.7 -7.2 -7.3 -8.3 -9.1 -9.8 -10.4 -11.0 -11.4 -11.7 -11.9 -12.0
c,inf = -7.3 -6.1 -4.9 -7.9 -8.5 -7.3 -8.1 -9.3 -8.5 -7.9 -7.3 -6.8 -6.3 -5.9 -5.6 -5.5 -5.4

Pag. 54/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Pag. 55/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.3.2 VERIFICARI LA STAREA LIMITA ULTIMA


Pentru verificare la starea limita ultima se pune echilibriu al sectiune cu ipoteza stress block
pentru rezistenta betonului, si calculand tensiunea efectiva in fiecare toron si armatura
moale. Punand echilibriu prin T (component de tensiune) si C (forta interna de compresiune)
se determina axa neutra, inaltimea zonei comprimate si momentul ultim al sectiunii.

X 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
'sup 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
''sup
Slab rebars

co,max 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
As, (cmq) 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
'inf 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
''inf
co,max 100 100 100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
As, (cmq) 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10
Rebars
Girder

inf

'inf 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20
As, (cmq) 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42

linia g c,j s,j c,j c,j s,j T


linia 5 0.62% 0.11% 0.90% 1.63% 1452 653 z Ap = 150 mm
linia 4 0.64% 0.11% 0.93% 1.68% 1452 1960
linia 3 0.65% 0.11% 0.95% 1.71% 1452 3267 H* 2067
linia 2 0.65% 0.11% 0.98% 1.73% 1452 3267 MRDU 23989
linia 1 0.61% 0.11% 1.00% 1.72% 1452 1089
LENTA 10 314 434.8 1366 MSDU 22104
T 11604 SF 1.09
XC(mm) 207.21 C 11604

Pag. 56/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.4 Verificarile la forfecare Grinzilor precomprimate


In tabelul urmator sunt prezentate verificarile la forfecare pe sectiunile caracteristice ale
grinzi cel mai solicitata.
Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi
Sectiune Rectangulara Rck 55.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 2.00 m Fck 45.0 MPa s 1.00
heq 1.95 m fcd 37.5 MPa fywd 500 MPa
b 0.80 90
bw 0.80 m c 1.2
d 1.90 m fcd 37.5 MPa
c= 0.05 m f'cd 18.8 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.324 fctm 3.8 MPa Diametru 12 mm
k1 = 0.15 fctd 2.2 MPa n.bare long. 10
vmin = 0.358 Asl = 1131 mm2
1.00 l 0.07%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU x=0 2723 3000 1.26 832.0 0.24 1.0 21.82 2 16 0.1 402.1 18298 8587 8587 3.15

Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi


Sectiune Rectangulara Rck 55.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 2.00 m Fck 45.0 MPa s 1.00
heq 1.95 m fcd 37.5 MPa fywd 500 MPa
b 0.25 90
bw 0.25 m c 1.2
d 1.90 m fcd 37.5 MPa
c= 0.05 m f'cd 18.8 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.324 fctm 3.8 MPa Diametru 12 mm
k1 = 0.15 fctd 2.2 MPa n.bare long. 10
vmin = 0.358 Asl = 1131 mm2
1.00 l 0.24%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU x=2.0m 2396 2000 0.26 226.8 0.08 1.0 33.14 2 14 0.1 307.9 7390 4031 4031 1.68

SLU x=4.0m 2047 2000 0.26 226.8 0.09 1.0 28.28 2 12 0.1 226.2 6736 3594 3594 1.76

SLU x=7.0m 1594 2000 0.26 226.8 0.11 1.0 23.51 2 10 0.1 157.1 5905 3087 3087 1.94

Pag. 57/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.5 Console pila


Metoda de calcul la forta taietoare este adoptata pentru proiectarea consolelor scurte.

Mai jos sunt prezentate criteriile si verificarile.

7.5.1 CRITERII
7.5.1.1 Armare orizontala

Prima metoda de calcul la forta taietoare ia in considerare armarea orizontala.

Verificarea este satisfacuta daca rezistenta otelului este mai mare decat forta de proiectare
si rezistenta betonului este mai mare decat rezistenta otelului, pentru a satisfice capacitatea
de proiectare.

with

Verificarea este satsifacuta daca

with c=1

Pag. 58/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificarea este satisfacuta daca if

7.5.1.2 Armatura inclinata

A doua metoda de calcul la forta taietoare ia in calcul armatura inclinata.

Verificarea este satisfacuta daca rezistenta betonului este mai mare decat cea a otelului

Verificarea este satisfacuta daca

7.5.1.3 Criterii Globale (Armare orizontala si inclinata)

Forta de rezistenta globala a consolei este:

Verificarea este satisfacuta daca ,

Pag. 59/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.5.2 VERIFICARI
7.5.2.1 Verificari la armare orizontala

Geometria Sezione
h= 1.00 m Altezza della Sezione
b= 0.80 m Larghezza della Sezione

Armatura Longitudinale Tesa


nbarre= 8 Numero Barre orizzontali
= 25 mm Diametro Barre dello strato
Af= 0.00393 m2 Area Armatura dello strato
cteso = 0.07 m Copriferro Armatura Tesa dal Lembo Teso (Asse Barre)

Caratteristiche del Calcestruzzo


fck= 45 MPa Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
c= 1.5 Coefficiente parziale di sicurezza sul calcestruzzo
fcd = 30.00 MPa Resistenza a Compressione di calcolo

Caratteristiche dell'Acciaio
fyk = 500 MPa Resistenza caratteristica di snervamento
c= 1.00 Coefficiente parziale di sicurezza sull'acciaio
fyd = 500.00 MPa Resistenza di calcolo

d= 0.9 m Altezza Utile della sezione


a= 0.50 m Distanza filo trave-applicazione forza
l= 0.686 m Distanza asse puntone veticale-applicazione forza
= 0.82 - ctg(psi)
c= 1.0 - c=1 per sbalzi di piastre senza staffatura; c=1.5 per sbalzi travi con staffatura

Sollecitazione di Progetto
HEd = 0.0 kN Azione di calcolo orizzontale
PEd = 2818.0 kN Azione di calcolo verticale

Verifica puntone con tirante orizzontale


PRs = 2395.69 kN Resistenza armatura
PRc = 5340.56 kN Resistenza puntone di calcestruzzo VERIFICATO

Pag. 60/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.5.2.2 Verificari la armarea inclinata

Armatura Obliqua Tesa


nbarre= 16 Numero Barre inclinate
= 25 mm Diametro Barre dello strato
A'f= 0.00785 m2 Area Armatura dello strato
c'teso = 0.05 m Copriferro Armatura Tesa dal Lembo Teso (Asse Barre)
= 35 deg Inclinazione barre oblique
d= 0.95 m Altezza Utile della sezione

Verifica puntone con tirante inclinato


PRs = 2252.43 kN Resistenza armatura
PRc = 3192.95 kN Resistenza puntone di calcestruzzo VERIFICATO

7.5.3 VERIFICARI GLOBALE


Verifica totale mensola
PR,tot = 4197.64 kN Resistenza globale mensola
cs= 1.5 Coefficiente di Sicurezza VERIFICATO

Pag. 61/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.6 Antretoazele
7.6.1 SOLICITARILE PE ANTRETOAZELE
Mai jos sunt prezentate solicitarile pe antretoaze la starea limita ultima.

Pag. 62/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.6.2 ANTRETOAZELE IN CAMP


Mai jos sunt prezentate verificarile la incovoiere:

Verificarile la SLU:

S-au prevazut urmatoarele barele de armaatura longitudinala: 525 inferioare costante si


525 superioare costante cu 525 pe al II-lea rand. Nu s-au considerat toate barele de pe
laterale decat pentru verificarile la torsiune.

Antretoazele in camp

Comb B H Asup Ainf M Mrdcm cm cm cm kNm kNm

SLU 40 200 525+520(2rand) 525 -1703 -3231 1.90

SLU 40 200 525+520(2rand) 525 704 2034 2.89

Verificarile SLS:

Antratoazele pe reazeme

B H Asup Ainf M c,min s,max wk


Comb
cm cm cm cm kNm MPa MPa mm

SLS_rara 40 200 525+520(2rand) 525 -1250 -5.2 179 0.14

SLS_rara 40 200 525+520(2rand) 525 532 -2.1 118 0.11

Pag. 63/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Mai jos sunt prezentate verificarile la forfecare si la torsiune:

Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi


Sectiune Rectangulara Rck 45.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 2.00 m Fck 35.0 MPa s 1.00
heq 1.95 m fcd 29.2 MPa fywd 500 MPa
b 0.40 90
bw 0.40 m c 1.2
d 1.90 m fcd 29.2 MPa
c= 0.05 m f'cd 14.6 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.324 fctm 3.2 MPa Diametru 20 mm
k1 = 0.15 fctd 1.9 MPa n.bare long. 10
vmin = 0.316 Asl = 3142 mm2
1.00 l 0.41%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU x=0 550 0 0.00 367.9 0.54 1.0 21.82 2 12 0.2 226.2 6884 2415 2415 4.39

EC 2: 6.3 - Torsiune ULS


Efort Sectiune resistente Armare Verifica combinata

Tsdu u A t Ak uk Asl n TRd,max T/ TRd,max V/ VRd,max check


kNm m mq m mq m mmq mm bars kNm

100 4.6 0.76 0.1652 0.577 4.270 1849 16 10 605 0.165 0.080 0.245

Pag. 64/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

7.6.3 ANTRETOZELE PE REAZEME


Mai jos sunt prezentate verificarile la incovoiere:

Verificarile la SLU:

S-au prevazut barele longitudinale de armatura dupa cum urmaza: 516 inferioare constante
si 520 superioare constante. Nu s-au considerat toate barele de pe laterale decat pentru
verificarile la torsiune.

Antretoazele pe reazeme

Comb B H Asup Ainf M Mrdcm cm cm cm kNm kNm

SLU 100 100 820 816 -387 -1000 2.58

SLU 100 100 820 816 137 652 4.76

Verificarile SLS:

Antratoazele pe reazeme

B H Asup Ainf M c,min s,max wk


Comb
cm cm cm cm kNm MPa MPa mm

SLS_rara 100 100 820 816 -285 -2.54 128 0.15


SLS_rara 100 100 820 816 100 -1.0 69.5 0.10

Pag. 65/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Mai jos sunt prezentate verificarile la forfecare si la torsiune:

S-au prevazut etreri la distanta constanta 12/20 si armaturi longitudinale 1820 distribuite
pe toate lature din sectiune.

Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi


Sectiune Rectangulara Rck 45.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 1.00 m Fck 35.0 MPa s 1.00
heq 0.95 m fcd 29.2 MPa fywd 500 MPa
b 1.00 90
bw 1.00 m c 1.2
d 0.90 m fcd 29.2 MPa
c= 0.05 m f'cd 14.6 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.471 fctm 3.2 MPa Diametru 20 mm
k1 = 0.15 fctd 1.9 MPa n.bare long. 10
vmin = 0.370 Asl = 3142 mm2
1.00 l 0.35%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU x=0 380 0 0.00 457.5 0.96 1.0 21.82 2 12 0.2 226.2 8152 1144 1144 3.01

EC 2: 6.3 - Torsiune ULS


Efort Sectiune resistente Armare Verifica combinata

Tsdu u A t Ak uk Asl n TRd,max T/ TRd,max V/ VRd,max check


kNm m mq m mq m mmq mm bars kNm

460 3.8 0.9 0.2368 0.689 3.326 5546 20 18 1214 0.379 0.047 0.426

Pag. 66/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8. Analiza Longitudinala Tablier tip 2

8.1 Model de calcul


Pentru determinarea solicitarile asupra grinzilor prefabricate s-a facut un model special de o
singura deschidere considerand geometrie relativa tablier denumit tip 1, cu urmatoarele
dimensiuni geometriche:

Lungimea deschidere 0.5+32.0+0.5 m (32.0m dintre reazeme)

Latimea tablierului este de 3.0m(consola)+3x3.3(intre grinzil)+3.0 (consola max) = 15.9m

Latimea totala carosabil este de 14.40m.

Model de calcul 3D Vedere 1

Pag. 67/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Model de calcul 3D Vedere 2

Model de calcul 3D elemente monodimensionale

In figurele urmatoare sunt monstrate incarcarile datorit traficului vehicular pentru determina
eforturile maxime la incovoiere pe grinda esterioara.

Pag. 68/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

In figurele urmatoare sunt monstrate incarcarile datorit traficului vehicular pentru determina
eforturile maxime la incovoiere pe grinzi interiore.

Pag. 69/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

In figurele urmatoare sunt monstrate incarcarile datorit traficului vehicular pentru determina
eforturile maxime la torsiune pe antretoazele pe reazeme.

In figurele urmatoare sunt monstrate incarcarile datorit traficului vehicular pentru determina
eforturile maxime la forfecare pe antretoazele pe reazeme.

Pag. 70/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8.2 Solicitrile Grinzilor precomprimate


In figurele urmatoarele se arata eforturile pentru grinzile longitudinale, pentru fiecare din
incarcariile caracteristice.

Moment incovoietor Greutate Prioprie

Pag. 71/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Greutate Prioprie

Moment incovoietor Greutate Prioprie+ Placa de suprabetonare

Pag. 72/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Greutate Prioprie + Placa de suprabetonare

Moment incovoietor Incarcariile Permanente

Pag. 73/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Incarcariile Permanente

Moment incovoietor Incarcariile din traffic (maxim pe fiecare element)

Pag. 74/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Incarcariile din traffic (maxim pe fiecare element)

Moment incovoietor Actiunea Vantului

Pag. 75/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Forta Taietoare Actiunea Vantului

Pag. 76/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment-y Moment-z


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m)

1000 SLS Rara Max 42827 8 16 -19 76 -2.97 10.86


1001 SLS Rara Max 42827 603 219 -1023 690 1160.75 107.15
1002 SLS Rara Max 42827 599 186 -985 583 1875.73 67.98
1003 SLS Rara Max 42827 569 265 -899 427 3356.14 36.85
1004 SLS Rara Max 42827 541 221 -805 353 5004.89 33.71
1005 SLS Rara Max 42827 514 172 -698 304 6620.38 29.37
1006 SLS Rara Max 42827 489 121 -587 268 8088.74 32.01
1007 SLS Rara Max 42827 465 66 -473 238 9398.8 46.54
1008 SLS Rara Max 42827 443 20 -359 211 10559.46 74.42
1009 SLS Rara Max 42827 421 -11 -246 185 11572.76 139.07
1010 SLS Rara Max 42827 399 -25 -136 160 12446.67 282.98
1011 SLS Rara Max 42827 377 -16 -33 133 13202.9 555.73
1012 SLS Rara Max 42827 377 589 -117 348 13883.52 572.93
1013 SLS Rara Max 42827 349 452 -21 304 14538.77 264.58
1014 SLS Rara Max 42827 322 333 79 275 15079.79 125.14
1015 SLS Rara Max 42827 297 247 186 244 15486.47 54.88
1016 SLS Rara Max 42827 274 188 299 211 15748.44 24.58
1017 SLS Rara Max 42827 253 144 416 177 15860.94 9.4
1018 SLS Rara Max 42827 235 102 535 143 15824.38 7.83
1019 SLS Rara Max 42827 220 57 656 111 15637.31 20.22
1020 SLS Rara Max 42827 207 17 777 83 15300.22 47.63
1021 SLS Rara Max 42827 196 -8 898 59 14817.27 99.8
1022 SLS Rara Max 42827 186 -17 1016 37 14197.52 242.2
1023 SLS Rara Max 42827 176 -5 1128 14 13461.76 540.69
1024 SLS Rara Max 42827 147 572 1084 247 12753.38 556.23
1025 SLS Rara Max 42827 131 434 1194 209 11901.38 275.94
1026 SLS Rara Max 42827 114 312 1307 185 10918.56 143.43
1027 SLS Rara Max 42827 97 223 1429 158 9787.12 93.12
1028 SLS Rara Max 42827 84 157 1557 129 8495.74 75.14
1029 SLS Rara Max 42827 74 96 1689 115 7038.73 81.83
1030 SLS Rara Max 42827 69 53 1823 95 5439.8 104.35
1031 SLS Rara Max 42827 67 29 1954 79 3684.41 145.62
1032 SLS Rara Max 42827 71 17 2077 65 1806.48 247.35
1033 SLS Rara Max 42827 72 24 2169 61 573.24 365.62
1034 SLS Rara Max 42827 4 115 -19 235 -3.59 27.61

Pag. 77/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment-y Moment-z


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m)
1000 SLS_frequenteMax 42827 5 1 -20 55 -3.63 3.95
1001 SLS_frequenteMax 42827 345 169 -1025 496 770.36 86.03
1002 SLS_frequenteMax 42827 342 145 -987 410 1529.14 47.25
1003 SLS_frequenteMax 42827 324 205 -906 294 2863.59 9.48
1004 SLS_frequenteMax 42827 307 170 -817 238 4231.42 -10.79
1005 SLS_frequenteMax 42827 292 127 -721 202 5537.7 -26.25
1006 SLS_frequenteMax 42827 278 83 -622 174 6722.75 -29.02
1007 SLS_frequenteMax 42827 265 37 -522 150 7781.9 -14.86
1008 SLS_frequenteMax 42827 254 -9 -422 128 8719.34 18.26
1009 SLS_frequenteMax 42827 243 -45 -323 108 9537.83 77.57
1010 SLS_frequenteMax 42827 233 -72 -227 88 10244.39 216.46
1011 SLS_frequenteMax 42827 221 -81 -137 64 10855.97 457.69
1012 SLS_frequenteMax 42827 220 462 -191 255 11408.61 466.16
1013 SLS_frequenteMax 42827 203 358 -105 221 11930.01 210.68
1014 SLS_frequenteMax 42827 185 264 -16 200 12359 67.65
1015 SLS_frequenteMax 42827 168 194 78 177 12680.08 2.67
1016 SLS_frequenteMax 42827 153 143 176 152 12885.2 -34.27
1017 SLS_frequenteMax 42827 141 104 277 125 12970.59 -52.48
1018 SLS_frequenteMax 42827 130 68 379 98 12936.46 -53.93
1019 SLS_frequenteMax 42827 122 28 482 73 12781.73 -38.4
1020 SLS_frequenteMax 42827 116 -11 584 49 12506.83 -4.33
1021 SLS_frequenteMax 42827 112 -42 685 28 12115.09 57.05
1022 SLS_frequenteMax 42827 108 -65 784 9 11613.57 190.72
1023 SLS_frequenteMax 42827 104 -72 878 -13 11018.28 436.74
1024 SLS_frequenteMax 42827 88 446 850 186 10420.7 450.34
1025 SLS_frequenteMax 42827 77 342 943 155 9723.22 214.18
1026 SLS_frequenteMax 42827 65 246 1039 135 8921.06 90.28
1027 SLS_frequenteMax 42827 53 173 1140 114 8000.36 32.27
1028 SLS_frequenteMax 42827 44 116 1246 89 6952.25 8.05
1029 SLS_frequenteMax 42827 37 63 1355 65 5772.08 9.76
1030 SLS_frequenteMax 42827 34 23 1464 48 4477.02 30.15
1031 SLS_frequenteMax 42827 33 -1 1571 28 3054.64 65.74
1032 SLS_frequenteMax 42827 36 -6 1672 3 1523.72 142.88
1033 SLS_frequenteMax 42827 36 -3 1742 1 436.38 228.7
1034 SLS_frequenteMax 42827 2 81 -20 175 -3.98 20.22

Pag. 78/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment-y Moment-z


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m)

1000 SLS_nefrequentMax 42827 6 8 -20 60 -3.25 7.03


1001 SLS_nefrequentMax 42827 492 188 -1019 577 991.13 94.47
1002 SLS_nefrequentMax 42827 489 161 -981 485 1706.01 54.59
1003 SLS_nefrequentMax 42827 464 227 -899 352 3078.85 18.76
1004 SLS_nefrequentMax 42827 441 189 -810 288 4570.9 5
1005 SLS_nefrequentMax 42827 419 143 -710 246 6022.19 -5.62
1006 SLS_nefrequentMax 42827 399 96 -607 214 7341.45 -5.65
1007 SLS_nefrequentMax 42827 380 46 -502 187 8519.73 9.21
1008 SLS_nefrequentMax 42827 362 2 -397 163 9564.23 40.87
1009 SLS_nefrequentMax 42827 346 -32 -292 140 10476.75 109.48
1010 SLS_nefrequentMax 42827 329 -53 -191 118 11263.99 250.87
1011 SLS_nefrequentMax 42827 311 -55 -95 94 11943.79 505.71
1012 SLS_nefrequentMax 42827 311 516 -163 291 12557.65 518.69
1013 SLS_nefrequentMax 42827 288 397 -73 253 13145.64 235.46
1014 SLS_nefrequentMax 42827 265 291 20 228 13628.92 97.54
1015 SLS_nefrequentMax 42827 243 215 120 202 13990.91 24.01
1016 SLS_nefrequentMax 42827 223 160 225 173 14222.98 -10.53
1017 SLS_nefrequentMax 42827 206 119 332 143 14321.14 -27.54
1018 SLS_nefrequentMax 42827 191 80 442 113 14285.59 -29.04
1019 SLS_nefrequentMax 42827 178 38 553 85 14115.18 -14.82
1020 SLS_nefrequentMax 42827 168 -1 664 60 13810.39 16.74
1021 SLS_nefrequentMax 42827 160 -29 774 38 13374.76 74.9
1022 SLS_nefrequentMax 42827 153 -46 882 19 12815.83 213.95
1023 SLS_nefrequentMax 42827 145 -45 986 -2 12150.7 487.65
1024 SLS_nefrequentMax 42827 122 499 950 209 11500.58 500.3
1025 SLS_nefrequentMax 42827 108 380 1051 176 10729.95 241.04
1026 SLS_nefrequentMax 42827 93 272 1156 154 9841.35 110.17
1027 SLS_nefrequentMax 42827 78 191 1267 131 8820.07 54.48
1028 SLS_nefrequentMax 42827 67 131 1384 105 7656.79 32.48
1029 SLS_nefrequentMax 42827 59 75 1503 92 6346.8 36.88
1030 SLS_nefrequentMax 42827 54 34 1624 73 4909.04 59.89
1031 SLS_nefrequentMax 42827 53 10 1743 55 3331.95 102.69
1032 SLS_nefrequentMax 42827 56 3 1855 36 1643.09 194.33
1033 SLS_nefrequentMax 42827 57 8 1935 26 509.02 296.65
1034 SLS_nefrequentMax 42827 3 96 -20 189 -3.76 23.22

Pag. 79/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment-y Moment-z


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m)
1000 SLS_qp 42827 0 -26 -21 -5 -4.75 -6.96
1001 SLS_qp 42827 -52 57 -1049 142 174.9 40.47
1002 SLS_qp 42827 -52 51 -1012 112 967.78 1.14
1003 SLS_qp 42827 -51 71 -941 67 1935.2 -55.35
1004 SLS_qp 42827 -50 53 -869 41 2839.8 -113.67
1005 SLS_qp 42827 -48 25 -796 24 3670.89 -151.75
1006 SLS_qp 42827 -45 -6 -722 8 4427.57 -164.98
1007 SLS_qp 42827 -40 -38 -648 -6 5109.65 -151.42
1008 SLS_qp 42827 -34 -75 -575 -18 5717.48 -107.23
1009 SLS_qp 42827 -26 -119 -503 -29 6251.98 -25.5
1010 SLS_qp 42827 -19 -170 -431 -38 6714.68 102.92
1011 SLS_qp 42827 -13 -215 -362 -55 7107.86 282.88
1012 SLS_qp 42827 -14 214 -366 71 7468.15 285.91
1013 SLS_qp 42827 -17 169 -297 54 7801.07 103.37
1014 SLS_qp 42827 -21 120 -225 45 8064.53 -28.34
1015 SLS_qp 42827 -25 78 -153 34 8256.21 -114.89
1016 SLS_qp 42827 -28 43 -80 22 8374.53 -166.33
1017 SLS_qp 42827 -29 14 -6 7 8418.48 -190.5
1018 SLS_qp 42827 -29 -14 67 -7 8387.55 -191.53
1019 SLS_qp 42827 -26 -43 141 -21 8281.72 -169.64
1020 SLS_qp 42827 -22 -77 214 -34 8101.45 -121.1
1021 SLS_qp 42827 -16 -118 287 -45 7847.69 -38.54
1022 SLS_qp 42827 -10 -166 358 -56 7521.98 87.58
1023 SLS_qp 42827 -6 -209 428 -72 7126.55 262.54
1024 SLS_qp 42827 -2 200 430 49 6703.02 260.7
1025 SLS_qp 42827 -6 156 500 32 6240.01 89.7
1026 SLS_qp 42827 -10 105 571 22 5707.41 -30.57
1027 SLS_qp 42827 -15 60 643 11 5103.15 -103.76
1028 SLS_qp 42827 -18 20 715 -2 4425.9 -137.63
1029 SLS_qp 42827 -20 -15 788 -16 3675.01 -137.98
1030 SLS_qp 42827 -20 -48 861 -33 2850.42 -108.54
1031 SLS_qp 42827 -19 -70 933 -58 1952.82 -54.87
1032 SLS_qp 42827 -18 -57 1004 -98 986.93 2.11
1033 SLS_qp 42827 -18 -62 1041 -131 215.03 45.3
1034 SLS_qp 42827 0 21 -21 6 -4.69 6.06

Pag. 80/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Axial Shear-y Shear-z Torsion Moment-y Moment-z


Elem Load Part
(kN) (kN) (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m)
1000 SLUMax 42827 11 21 -28 102 -4.34 14.5
1001 SLUMax 42827 806 298 -1407 937 1560.77 145.65
1002 SLUMax 42827 800 253 -1354 791 2548.09 91.72
1003 SLUMax 42827 761 359 -1236 580 4568.53 47.88
1004 SLUMax 42827 723 300 -1107 479 6815.76 41.81
1005 SLUMax 42827 687 232 -961 413 9016.23 34.7
1006 SLUMax 42827 653 163 -809 363 11016.16 37.74
1007 SLUMax 42827 622 88 -654 322 12800.47 57.61
1008 SLUMax 42827 592 25 -498 284 14381.2 96.38
1009 SLUMax 42827 563 -19 -344 250 15761.11 185.91
1010 SLUMax 42827 535 -40 -193 216 16951.01 383.86
1011 SLUMax 42827 504 -28 -52 179 17980.29 757.34
1012 SLUMax 42827 504 802 -168 471 18907.32 781.08
1013 SLUMax 42827 467 615 -36 412 19800.5 359.28
1014 SLUMax 42827 431 452 101 373 20537.74 167.08
1015 SLUMax 42827 397 336 247 331 21091.8 69.65
1016 SLUMax 42827 366 255 402 286 21448.65 27.23
1017 SLUMax 42827 338 194 561 239 21601.82 6.02
1018 SLUMax 42827 314 137 724 193 21551.87 3.89
1019 SLUMax 42827 294 75 889 150 21296.83 21.28
1020 SLUMax 42827 276 20 1054 111 20837.38 59.76
1021 SLUMax 42827 262 -14 1219 77 20179.16 132.69
1022 SLUMax 42827 249 -29 1380 48 19334.44 328.75
1023 SLUMax 42827 236 -13 1534 16 18331.35 737.06
1024 SLUMax 42827 197 778 1473 334 17366 757.81
1025 SLUMax 42827 175 590 1623 283 16206.01 374.47
1026 SLUMax 42827 152 423 1777 249 14867.67 192.22
1027 SLUMax 42827 130 302 1944 213 13326.88 122.38
1028 SLUMax 42827 112 212 2118 173 11568.31 97.36
1029 SLUMax 42827 99 129 2298 155 9584.26 106.63
1030 SLUMax 42827 91 70 2480 127 7406.78 138.18
1031 SLUMax 42827 89 37 2660 104 5016.24 195.75
1032 SLUMax 42827 94 20 2827 85 2458.76 335.2
1033 SLUMax 42827 96 30 2953 76 775.33 496.55
1034 SLUMax 42827 5 156 -28 318 -5.17 37.52

Pag. 81/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8.3 Verificarile la incovoiere Grinzilor precomprimate


8.3.1 VERIFICARI LA STAREA LIMITA DE EXPLOATARE
In tabelul urmatoar se arata caracteristice mecanice si elastice a grinzilor precomprimate.

Toroanelor folosite sunt de tip 15.7mm (Ap=150mmp), si sunt


dispuse:

Linia 1: 5 toroane (d1=67.5mm)


Linia 2: 15 toroane (d2=114.5mm)
Linia 3: 15 toroane (d3=161.5mm)
Linia 4: 15 toroane (d4=208.5mm)
Linia 5: 5 toroane (d5=255.5mm)
Linia g (sup): 2 toroane (dg=1650mm)
Distantele sunt de latura inferioare a sectiunii.

Dati Calcestruzzo Trave Dati Trefoli Strand


Rck= 55 Mpa fptk = 1860 Mpa z1= 67.5 mm n linia = 5
fck= 45 Mpa fptk0,1= 1670 Mpa z2= 114.5 mm n linia = 15
Ecm,trave = 36283 Mpa Ep = 210000 Mpa z3= 161.5 mm n linia = 15
Ecinf,trave = 14000 Mpa cmin,trefoli = 45 mm z4= 208.5 mm n linia = 15
fctk0.05 = 2.7 Mpa trefoli 15.7 mm z5= 255.5 mm n linia = 5
Ap = 150 mmq zg= 1650 mm n linia = 2
Sezione Trave n trefoli = 57 szt Np = -11255 kN
Ea= 210000 Mpa Mp = -8164 kNm
Ac= 8.90E+05 mmq Ra= 500 Mpa
Ic = 4.42E+11 mm4 cmin,sol = 40 mm
zinf= 955 mm cmin,trave = 45 mm Resitenza calcestruzzo al tiro
zsup= 1045 mm staffa 12 mm t= 7 gg
Htrave = 2000 mm n(trefoli) t=inf 15 - CLASSE R
fctm= 3.795 Mpa n_iniz 6 - s 0.2 -
Perimetro 7112 mm s 1.15 - bcc(t) 0.819 -
h= 250.42 mm c 1.50 - fck (t) 36.8 Mpa
Dati Calcestruzzo Soletta c 0.00350 fctk (t) 2.36 MPa
Rck,soletta= 45 Mpa
fck= 35 Mpa
Ecm,soletta = 34077 Mpa
Ecinf,soletta = 14000 Mpa

Dati Campata Dati Viscosit / Ritiro


LUCE 32.0 m c = 0.035
h sol 0.25 m cs = 3.13E-04
z sol 0.05 m (t=inf) = 2.0
i_travi 3.30 m Fr = 3615.15 kN Considera Ritiro? Y
Btrave 0.8 m

Pag. 82/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

X 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0

yg
694.7 linia g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cable

-700 linia 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
-747 linia 4 2 2 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
-794 linia 3 3 3 5 5 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15
-841 linia 2 3 3 3 5 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15
-888 linia 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Properties

A 9.06E+05 9.06E+05 9.10E+05 9.21E+05 9.30E+05 9.31E+05 9.31E+05 9.31E+05 9.36E+05 9.36E+05 9.40E+05 9.40E+05 9.40E+05 9.40E+05 9.40E+05 9.40E+05 9.40E+05
n= 5.788

zinf,om 945 945 941 933 925 924 924 924 920 920 916 916 916 916 916 916 916
Ic,om 4.51E+11 4.51E+11 4.54E+11 4.60E+11 4.65E+11 4.66E+11 4.66E+11 4.66E+11 4.69E+11 4.69E+11 4.72E+11 4.72E+11 4.72E+11 4.72E+11 4.72E+11 4.72E+11 4.72E+11
zsup,om 1055 1055 1059 1067 1075 1076 1076 1076 1080 1080 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084

N,G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNm KNm
Girder Erection
kN, kN,

M,G 175 345 668 968 1247 1503 1736 1948 2137 2304 2449 2571 2671 2749 2805 2838 2850
I
N ,0 -3734 -3734 -4771 -7261 -9335 -9750 -9750 -9750 -10788 -10788 -11825 -11825 -11825 -11825 -11825 -11825 -11825
I
M ,0 -1992 -1823 -2229 -3642 -4867 -4935 -4701 -4490 -5017 -4850 -5458 -5336 -5236 -5158 -5102 -5069 -5058
c,0,sup 0.5 0.1 0.0 0.6 1.2 0.9 0.4 -0.1 0.0 -0.4 0.0 -0.3 -0.5 -0.7 -0.9 -0.9 -1.0
N/m
mq

c,0,inf -8.3 -7.9 -9.9 -15.3 -19.7 -20.2 -19.8 -19.4 -21.4 -21.0 -23.2 -22.9 -22.8 -22.6 -22.5 -22.4 -22.4

N,G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/mmq KNm KNm
kN,
Slab Casting

M,G 0 157 837 1669 2447 3164 3817 4686 5183 5618 5992 6308 6615 6967 7129 7228 7265
NI,0 -3554 -3554 -4542 -6911 -8886 -9281 -9281 -9281 -10268 -10268 -11255 -11255 -11255 -11255 -11255 -11255 -11255
kN,

MI,0 -2168 -2010 -2060 -2942 -3666 -3274 -2620 -1752 -1971 -1536 -1915 -1599 -1292 -940 -779 -679 -642
c,0,sup 1.1 0.8 -0.2 -0.7 -1.1 -2.4 -3.9 -5.9 -6.4 -7.4 -7.6 -8.3 -9.0 -9.8 -10.2 -10.4 -10.5
c,0,inf -8.5 -8.1 -9.3 -13.5 -16.9 -16.4 -15.2 -13.4 -14.8 -14.0 -15.7 -15.1 -14.5 -13.8 -13.5 -13.3 -13.2

A 9.3E+05 9.3E+05 9.4E+05 9.7E+05 9.9E+05 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06 1.0E+06
Properties

n=15

zinf,om 928 928 919 899 882 878 878 878 870 870 862 862 862 862 862 862 862
Ic,om 4.66E+11 4.66E+11 4.72E+11 4.86E+11 4.99E+11 5.02E+11 5.02E+11 5.02E+11 5.07E+11 5.07E+11 5.14E+11 5.14E+11 5.14E+11 5.14E+11 5.14E+11 5.14E+11 5.14E+11
zsup,om 1072 1072 1081 1101 1118 1122 1122 1122 1130 1130 1138 1138 1138 1138 1138 1138 1138

N,qp = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Forces

M,qp = 0 175 968 1935 2840 3671 4428 5431 6003 6501 6928 7286 7649 8065 8256 8375 8418
Np,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Losses of prestress (10000 days)

Mp,0 0 17 131 266 392 507 610 745 820 883 936 978 1034 1098 1128 1146 1154
c,QP -0.5 -0.8 -1.8 -2.9 -3.9 -4.9 -6.0 -7.3 -8.0 -8.7 -9.1 -9.6 -10.1 -10.7 -10.9 -11.1 -11.2
linia
1g

Pc+s+r,1 18.7 19.1 20.8 22.9 24.5 26.3 28.1 30.5 31.6 32.8 33.6 34.4 35.3 36.2 36.7 36.9 37.0
c,QP -7.2 -7.0 -8.0 -11.6 -14.5 -14.2 -13.1 -11.8 -13.0 -12.3 -13.8 -13.3 -12.8 -12.3 -12.0 -11.9 -11.8
linia
5

Pc+s+r,1 30.3 29.8 31.5 37.8 42.7 42.2 40.5 38.1 40.2 39.1 41.6 40.8 39.9 39.0 38.6 38.3 38.2
c,QP -7.5 -7.2 -8.2 -11.9 -14.8 -14.5 -13.4 -11.9 -13.2 -12.4 -14.0 -13.4 -12.9 -12.3 -12.1 -11.9 -11.8
linia 4

Pc+s+r,1 30.6 30.2 31.9 38.2 43.3 42.8 40.9 38.3 40.5 39.3 41.9 41.0 40.1 39.1 38.6 38.3 38.2
c,QP -7.7 -7.4 -8.4 -12.2 -15.2 -14.8 -13.6 -12.1 -13.3 -12.6 -14.1 -13.6 -13.0 -12.4 -12.1 -11.9 -11.9
linia
3

Pc+s+r,1 31.0 30.5 32.2 38.7 43.9 43.3 41.3 38.6 40.8 39.5 42.1 41.2 40.2 39.2 38.7 38.3 38.2
c,QP -7.9 -7.6 -8.6 -12.4 -15.5 -15.1 -13.9 -12.2 -13.5 -12.7 -14.3 -13.7 -13.1 -12.4 -12.1 -12.0 -11.9
linia 1 linia 2

Pc+s+r,1 31.4 30.9 32.6 39.2 44.5 43.8 41.7 38.8 41.0 39.6 42.4 41.4 40.4 39.2 38.7 38.4 38.3
c,QP -8.1 -7.8 -8.8 -12.7 -15.9 -15.4 -14.1 -12.4 -13.7 -12.8 -14.4 -13.8 -13.2 -12.5 -12.2 -12.0 -11.9
Pc+s+r,1 53.6 52.1 56.5 73.9 87.8 85.8 80.0 72.2 78.1 74.2 81.4 78.7 76.0 72.9 71.5 70.6 70.2
kN, kNm

Np,tinf = 598 588 787 1419 2061 2205 2100 1961 2284 2209 2578 2519 2461 2394 2363 2344 2336
Mp,tinf = 762 747 991 1767 2556 2739 2599 2414 2798 2699 3146 3070 2993 2906 2866 2841 2831
4.8% 4.7% 6.3% 11.4% 16.6% 17.8% 16.9% 15.8% 18.4% 17.8% 20.8% 20.3% 19.8% 19.3% 19.1% 18.9% 18.8%

Pag. 83/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Pag. 84/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

N,SLS = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forces

kN, kNm

M,SLS = 1 1161 1876 3356 5005 6620 8089 10075 11157 12100 12914 13601 14277 15080 15486 15748 15861
N",t,inf = 598 588 787 1419 2061 2205 2100 1961 2284 2209 2578 2519 2461 2394 2363 2344 2336
ENV SLS_max RARA

M",t,inf = 763 1750 2030 3454 5114 6195 6871 7802 8773 9181 10068 10362 10655 11019 11224 11361 11428
c,supsol = 0.2 1.5 1.4 0.8 0.1 -0.5 -1.0 -1.7 -2.2 -2.5 -2.8 -3.0 -3.3 -3.5 -3.7 -3.8 -3.8
Stresses

N/mmq

c,infsol = 1.0 1.8 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 -0.2 -0.5 -0.7 -0.9 -1.1 -1.2 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7
c,trsup = -2.1 -2.9 -3.9 -4.6 -5.4 -7.1 -9.0 -11.5 -12.2 -13.5 -13.8 -14.7 -15.5 -16.5 -17.0 -17.3 -17.4
c,inf = -5.4 -3.8 -4.5 -6.9 -8.2 -6.6 -4.6 -1.8 -2.2 -0.9 -1.7 -0.8 0.1 1.1 1.7 2.0 2.1

xt (mm) - - - - - - - - - - - - 12 129 178 207 219


cracks check on PSC

Ft (kN) - - - - - - - - - - - - 0 59 119 166 187


a,max - - - - - - - - - - - - 0 19 38 53 60
x Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp 1988 1871 1822 1793 1781
Beam

Act,eff - - - - - - - - - - - - 3132 34414 47518 55210 58323


ct,eff - - - - - - - - - - - - 0.0000 0.0675 0.0856 0.0737 0.0996
sm-cm - - - - - - - - - - - - #DIV/0! 0.005% 0.011% 0.015% 0.017%
srmax - - - - - - - - - - - - #DIV/0! 369 320 349 294
wk - - - - - - - - - - - - #DIV/0! 0.02 0.03 0.05 0.05

N,SLS = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forces

kN, kNm
ENV SLS_max Frequente

M,SLS = 0.8 770.4 1529.1 2863.6 4231.4 5537.7 6722.8 8322.0 9196.6 9957.9 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
N",t,inf = 598 588 787 1419 2061 2205 2100 1961 2284 2209 2578 2519 2461 2394 2363 2344 2336
M",t,inf = 763 1360 1684 2961 4340 5113 5505 6050 6812 7039 7770 7934 8095 8298 8417 8498 8537
c,supsol = 0.2 -0.2 -0.3 -0.8 -1.4 -1.8 -2.1 -2.6 -2.9 -3.1 -3.4 -3.5 -3.6 -3.8 -3.9 -4.0 -4.0
Stresses

N/mmq

c,infsol = 1.0 0.7 0.6 0.4 0.1 -0.2 -0.5 -0.8 -1.0 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.7 -1.7 -1.8
c,trsup = -2.1 -2.7 -3.7 -4.4 -5.1 -6.7 -8.4 -10.7 -11.4 -12.5 -12.8 -13.6 -14.4 -15.4 -15.8 -16.1 -16.2
c,inf = -5.4 -4.3 -5.0 -7.5 -9.1 -7.8 -6.1 -3.9 -4.4 -3.3 -4.2 -3.5 -2.7 -1.9 -1.4 -1.2 -1.1

xt (mm) - - - - - - - - - - - - - - - - -
cracks check on PSC

Ft (kN) - - - - - - - - - - - - - - - - -
a,max - - - - - - - - - - - - - - - - -
x Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp
Beam

Act,eff - - - - - - - - - - - - - - - - -
rct,eff - - - - - - - - - - - - - - - - -
esm-ecm - - - - - - - - - - - - - - - - -
srmax - - - - - - - - - - - - - - - - -
wk - - - - - - - - - - - - - - - - -

N,SLS = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENV SLS_QuasiPermanente
Forces

kN, kNm

M,SLS = 0 175 968 1935 2840 3671 4428 5431 6003 6501 6928 7286 7649 8065 8256 8375 8418
N",t,inf = 598 588 787 1419 2061 2205 2100 1961 2284 2209 2578 2519 2461 2394 2363 2344 2336
M",t,inf = 762 764 1122 2033 2949 3246 3209 3159 3618 3582 4082 4048 4027 4004 3993 3987 3985

c,supsol = 0.2 0.2 0.0 -0.2 -0.5 -0.6 -0.6 -0.7 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9 -0.9 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0
Stresses

N/mmq

c,infsol = 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
c,trsup = -2.1 -2.5 -3.5 -4.0 -4.5 -5.9 -7.4 -9.5 -10.0 -11.1 -11.2 -12.0 -12.7 -13.5 -13.9 -14.1 -14.2
c,inf = -5.4 -5.1 -5.7 -8.6 -10.7 -10.0 -8.8 -7.2 -8.0 -7.2 -8.3 -7.8 -7.2 -6.6 -6.3 -6.1 -6.1

xt (mm) - - - - - - - - - - - - - - - - -
cracks check on PSC

Ft (kN) - - - - - - - - - - - - - - - - -
a,max - - - - - - - - - - - - - - - - -
x Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp Comp
Beam

Act,eff - - - - - - - - - - - - - - - - -
rct,eff - - - - - - - - - - - - - - - - -
esm-ecm - - - - - - - - - - - - - - - - -
srmax - - - - - - - - - - - - - - - - -
wk - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pag. 85/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Pag. 86/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8.3.2 VERIFICARI LA STAREA LIMITA ULTIMA


Pentru verificare la starea limita ultima se pune echilibriu a sectiune cu ipoteza strress
block pentru rezistenta betonului, si calcoland efectiva tensiune prezent in fiecare toron si
armatura lenta. Punend echilibriu prin T (component de trectiune) si C (Actiune interna de
compresiune) se determina axul neutru si valorile a Inaltimea cupla interioara si moment
ultima a sectiunii.
X 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0
'sup 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
''sup
Slab rebars

co,max 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
As, (cmq) 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
'inf 16 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
''inf
co,max 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
As, (cmq) 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10
Rebars
Girder

inf

'inf 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20
As, (cmq) 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42

1650 linia g c,j s,j c,j c,j s,j T


255.5 linia 5 0.63% 0.11% 0.90% 1.64% 1452 1089 z Ap = 158 mm
208.5 linia 4 0.64% 0.11% 0.93% 1.68% 1452 3267
161.5 linia 3 0.64% 0.11% 0.95% 1.70% 1452 3267 H* 2055 mm
114.5 linia 2 0.64% 0.11% 0.98% 1.73% 1452 3267 MRDU 27426 MSH
67.5 linia 1 0.60% 0.11% 1.00% 1.71% 1452 1089 MSDU 21634 2656
67.5 LENTA 10 314 434.8 1366 24290
T 13346 SF 1.13
XC(mm) 216.66 C 13346
0

Verificare la mijloc dschiderii e satisfacuta

Pag. 87/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8.4 Verificarile la forfecare Grinzilor precomprimate


In tabelul urmator se riporta verifciarile la forfecare pe sectiunile caracteristice ale grinzi cel
mai solicitata.
Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi
Sectiune Rectangulara Rck 55.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 2.00 m Fck 45.0 MPa s 1.00
heq 1.95 m fcd 37.5 MPa fywd 500 MPa
b 0.80 90
bw 0.80 m c 1.2
d 1.90 m fcd 37.5 MPa
c= 0.05 m f'cd 18.8 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.324 fctm 3.8 MPa Diametru 12 mm
k1 = 0.15 fctd 2.2 MPa n.bare long. 10
vmin = 0.358 Asl = 1131 mm2
1.00 l 0.07%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU x=0 2723 3000 1.26 832.0 0.24 1.0 21.82 2 16 0.1 402.1 18298 8587 8587 3.15

Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi


Sectiune Rectangulara Rck 55.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 2.00 m Fck 45.0 MPa s 1.00
heq 1.95 m fcd 37.5 MPa fywd 500 MPa
b 0.25 90
bw 0.25 m c 1.2
d 1.90 m fcd 37.5 MPa
c= 0.05 m f'cd 18.8 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.324 fctm 3.8 MPa Diametru 12 mm
k1 = 0.15 fctd 2.2 MPa n.bare long. 10
vmin = 0.358 Asl = 1131 mm2
1.00 l 0.24%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU x=2.0m 2396 2000 0.26 226.8 0.08 1.0 33.14 2 14 0.1 307.9 7390 4031 4031 1.68

SLU x=4.0m 2047 2000 0.26 226.8 0.09 1.0 28.28 2 12 0.1 226.2 6736 3594 3594 1.76

SLU x=7.0m 1594 2000 0.26 226.8 0.11 1.0 23.51 2 10 0.1 157.1 5905 3087 3087 1.94

Pag. 88/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8.5 Cioc gerber


Metoda de calcul la forta taietoare este adoptata pentru proiectarea ciocului Gerber.

Mai jos sunt prezentate criteriile si verificarile.

8.5.1 CRITERII
8.5.1.1 Armare orizontala

Prima metoda de calcul la forta taietoare ia in considerare armarea orizontala.

Verificarea este satisfacuta daca rezistenta otelului este mai mare decat forta de proiectare
si rezistenta betonului este mai mare decat rezistenta otelului, pentru a satisfice capacitatea
de proiectare.

with

Verificarea este satsifacuta daca if

Pag. 89/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

with c=1

Verificarea este satisfacuta daca if

8.5.1.2 Armatura inclinata

A doua metoda de calcul la forta taietoare ia in calcul armature inclinata.

Check is satisfied if concrete reistant is greater than steel resistant, to satisfied capacity
design.

Verificarea este satisfacuta daca

8.5.1.3 Criterii Globale (Armare orizontala si inclinata)

Forta de rezistenta globala a ciocului este:

Verificarea este satisfacuta daca ,

Pag. 90/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificari

8.5.1.4 Verificari la armare orizontala

Geometria Sezione
h= 1.00 m Altezza della Sezione
b= 0.80 m Larghezza della Sezione

Armatura Longitudinale Tesa


nbarre= 8 Numero Barre orizzontali
= 25 mm Diametro Barre dello strato
Af= 0.00393 m2 Area Armatura dello strato
cteso = 0.07 m Copriferro Armatura Tesa dal Lembo Teso (Asse Barre)

Caratteristiche del Calcestruzzo


fck= 45 MPa Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo
c= 1.5 Coefficiente parziale di sicurezza sul calcestruzzo
fcd = 30.00 MPa Resistenza a Compressione di calcolo

Caratteristiche dell'Acciaio
fyk = 500 MPa Resistenza caratteristica di snervamento
c= 1.00 Coefficiente parziale di sicurezza sull'acciaio
fyd = 500.00 MPa Resistenza di calcolo

d= 0.9 m Altezza Utile della sezione


a= 0.50 m Distanza filo trave-applicazione forza
l= 0.686 m Distanza asse puntone veticale-applicazione forza
= 0.82 - ctg(psi)
c= 1.0 - c=1 per sbalzi di piastre senza staffatura; c=1.5 per sbalzi travi con staffatura

Sollecitazione di Progetto
HEd = 0.0 kN Azione di calcolo orizzontale
PEd = 2884.0 kN Azione di calcolo verticale

Verifica puntone con tirante orizzontale


PRs = 2395.69 kN Resistenza armatura
PRc = 5340.56 kN Resistenza puntone di calcestruzzo VERIFICATO

Pag. 91/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificari la armarea inclinata

Armatura Obliqua Tesa


nbarre= 16 Numero Barre inclinate
= 25 mm Diametro Barre dello strato
A'f= 0.00785 m2 Area Armatura dello strato
c'teso = 0.05 m Copriferro Armatura Tesa dal Lembo Teso (Asse Barre)
= 35 deg Inclinazione barre oblique
d= 0.95 m Altezza Utile della sezione

Verifica puntone con tirante inclinato


PRs = 2252.43 kN Resistenza armatura
PRc = 3192.95 kN Resistenza puntone di calcestruzzo VERIFICATO

8.5.2 VERIFICARI GLOBALE


Verifica totale mensola
PR,tot = 4197.64 kN Resistenza globale mensola
cs= 1.5 Coefficiente di Sicurezza VERIFICATO

Pag. 92/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8.6 Antretoazele
8.6.1 SOLICITARILE PE ANTRETOAZELE
Mai jos sunt monstrat solicitarile pe antreatoazele la starea limita ultima.

Pag. 93/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8.6.2 ANTRETOAZELE IN CAMP


In figure de mai jos sunt individuate sectiunile transversale caracteristice cu dispunere a
barelor de armare principale.

Pag. 94/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Mai jos sunt prezentate verificarile la incovoiere:

Verificarile SLU:

S-au prevazut barele de armare longitudinale urmatoare:425+425 inferiore costante si


425 superiore costante cu 425 in II rand, s-au transcurat tot barele pe latura laterale care
s-au considerat pe verificari la torsiune.

Antretoazele in camp

Comb B H Asup Ainf M Mrdcm cm cm cm kNm kNm
2.05
SLU 40 230 425+425(2rand) 425+425 -1579 -3231
7.71
SLU 40 230 425+425(2rand) 425+425 453 3491

Verificarile SLS:

Antratoazele pe reazeme

B H Asup Ainf M c,min s,max wk


Comb
cm cm cm cm kNm MPa MPa mm

SLS_rara 40 230 425+425(2rand) 425+425 -1250 -4.3 165 0.13


SLS_rara 40 230 425+425(2rand) 425+425 532 -1.9 75 0.06

Pag. 95/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Mai jos sunt prezentate verificarile la forfecare si la torsiune:

Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi


Sectiune Rectangulara Rck 45.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 2.30 m Fck 35.0 MPa s 1.00
heq 2.25 m fcd 29.2 MPa fywd 500 MPa
b 0.40 90
bw 0.40 m c 1.2
d 2.20 m fcd 29.2 MPa
c= 0.05 m f'cd 14.6 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.302 fctm 3.2 MPa Diametru 25 mm
k1 = 0.15 fctd 1.9 MPa n.bare long. 8
vmin = 0.307 Asl = 3927 mm2
1.00 l 0.45%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU cost 700 0 0.00 429.4 0.49 1.0 45.00 2 16 0.1 402.1 11550 3981 3981 5.69

EC 2: 6.3 - Torsiune ULS


Efort Sectiune resistente Armare Verifica combinata

Tsdu u A t Ak uk Asl n TRd,max T/ TRd,max V/ VRd,max check


kNm m mq m mq m mmq mm bars kNm

115 5.2 0.88 0.1692 0.667 4.862 838 16 5 1012 0.114 0.061 0.174

Pag. 96/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

8.6.3 ANTRETOZELE PE REAZEME

Mai jos sunt prezentate verificarile la incovoiere:

Verificarile SLU:

S-au prevazut barele de armare longitudinale 825 inferiore costante si 825 superiore
costante, s-au transcurat tot barele pe latura laterale care s-au consdierat pe verificari la
torsiune.

Pag. 97/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Antretoazele pe reazeme

Comb B H Asup Ainf M Mrdcm cm cm cm kNm kNm

SLU 100 130 825 825 -387 -2430 6.28

SLU 100 130 825 825 137 1560 11.39

Verificarile SLS:

Antratoazele pe reazeme

B H Asup Ainf M c,min s,max wk


Comb
cm cm cm cm kNm MPa MPa mm

SLS_rara 100 100 825 825 -285 -1.54 65 0.07

SLS_rara 100 100 825 825 100 -0.7 30 -

Pag. 98/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Mai jos sunt prezentate verificarile la forfecare si la torsiune:

S-au prevazut etrerile costante 12/20 si armature longitudinale minim de1025 distributie pe
toate lature din sectiune.
Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi
Sectiune Rectangulara Rck 45.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 1.30 m Fck 35.0 MPa s 1.00
heq 1.25 m fcd 29.2 MPa fywd 500 MPa
b 1.00 90
bw 1.00 m c 1.2
d 1.20 m fcd 29.2 MPa
c= 0.05 m f'cd 14.6 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.408 fctm 3.2 MPa Diametru 25 mm
k1 = 0.15 fctd 1.9 MPa n.bare long. 8
vmin = 0.346 Asl = 3927 mm2
1.00 l 0.33%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU cost 680 0 0.00 571.4 0.67 1.0 45.00 2 16 0.1 402.1 15750 2171 2171 3.19

EC 2: 6.3 - Torsiune ULS


Efort Sectiune resistente Armare Verifica combinata

Tsdu u A t Ak uk Asl n TRd,max T/ TRd,max V/ VRd,max check


kNm m mq m mq m mmq mm bars kNm

792 4.4 1.2 0.2727 0.919 3.855 3323 25 7 2528 0.313 0.043 0.356

Pag. 99/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

9. Analiza si Verificarea transversala tablierului

In directia transversal se va verifica placa in doua faze diferite:

- Faza 0, turnarea Placa peste predale (verificarea Predalele);


- Faza 1, Grosimea finala a placii su incarcarile din proiect.

In verificarile de mai jos s-a considerat sectiune cu consola maxima egal cu 3.0m.

9.1 Predala
Verificare predalei este prezentata mai jos.

9.1.1 ANALIZA INCARCARII

INCARCARI CONSTANTE

Incarcarea constanta datorata elementelor structurale este calculata in mod automat cu


ajutorul metodei elementului finit folosit pentru calcul, pornind de la volumul elementelor
structurale si a urmatoarei greutati specifice a materialelor structurale.S-a luat in calcul
greutatea tablierului si a predalelor.

- 25 kN/m3 pentru beton si beton precomprimat;

- 78.5 kN/m3 pentru elemenete din otel .

INCARCARI ACCIDENTALE

Incarcarile datorate traficului lucrarilor, constand in utilaje de constructii, este luat in calcul
considerand o unitate de incarcare de 1 kN/m2.

Pag. 100/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Pag. 101/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

9.1.2 VERIFICARI
Este prevazuta turnarea betonului tablierului intr-o singura faza.

Mai jos sunt prezentate criteriile si verificarile predalei,


. =
1
. =
2

=
2 sin 1 sin 2


1 =
2


2 =

, =

, =

1
=
(2 _2 )0.5

= 0.5[1 + ( 0.2) + _2 ]

= 0.49


_ = ( )
1

0
=
/4
0.5
235
1 = 93.9 ( )

Pag. 102/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Msd Vsd fyd i h p d


kNm kN Mpa m m m m
61 54 500 0.3 0.1902 0.121 0.21

NSd bar Abar NRd CHECK


Position Bar kN mm m2 kN -
Up/tension 96.21 12 0.000452 226.19 OK
Down/compr. 48.11 20 0.001257 100.45 OK

l0 1 _
Position Bar - m - - - - -
Up/tension - - - - - - -
Down/compr. 0.16 1.10 220.0 64.37 3.42 0.49 7.13

Nd bar Abar NRd CHECK


Diagonal Bar kN mm m2 kN -
tension 19.53 8 0.000201 100.53 OK
compression 19.53 8 0.000201 60.51 OK

l0 1 _ 1 2
Diagonal Bar - m - - - - - rad rad
tension - - - - - - - 0.67 0.74
compression 0.60 0.23 112.76 64.37 1.75 0.49 2.41 0.67 0.74

Pag. 103/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

9.2 Armare tablier si verificari


Tablierul este verificat la ULS, SLS si impactul accidental al vehiculelor

Eforturile la ULS :

Pag. 104/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Eforturile la SLS:

Pag. 105/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificari M/N:

Pag. 106/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificari la Forfecare:

Armatura Trasversale
s= 8 mm Diametro Staffe
nb = 6.67 Numero bracci
Asw= 0.00034 m2 Area dell'armatura trasversale posta all'interasse s
s= 0.10 m Passo Staffe

Sollecitazione di Progetto
N= 0 kN Sforzo Normale di calcolo (Negativo di Compressione)
Msdu = 340.0 kNm Momento flettente di calcolo (Sempre Positivo)
Vsdu = 258.0 kN Taglio di calcolo (Sempre Positivo)
e= Inf m Eccentricit

Verifica per Elementi che non richiedono Armatura a Taglio


d= 0.27 m Altezza Utile della sezione
bw= 1.00 m Larghezza della membratura resistente a taglio
k= 1.86
Asl = 0.00314 m2 Area dell'armatura longitudinale di trazione ancorata secondo normativa
l= 0.01 Asl/(bwd)
NEd = 0.0 kN Forza assiale dovuta ai carichi o alla precompressione (Positivo di Compressione)
cp = 0.00 Mpa NEd/Aid
vmin = 0.49 MPa

VRd,c-min = 131.37 kN 197.02221


VRd,c= 197.02 kN Taglio Ultimo NON VERIFICATO - necessaria armatura a taglio
cs= 0.8 Coefficiente di Sicurezza

Verifica per Elementi che richiedono Armatura a Taglio


= 79 Inclinazione delle staffe [45<<90] 1.38 rad
= 45.00 Inclinazione del puntone compresso [21.81<<45] 0.79 rad
fy,staffe/fyk 1.00

Verifica dell'Armatura Trasversale d'Anima


VRd,s= 477.60 kN Resistenza a taglio della sola armatura

Verifica della Biella di Calcestruzzo


SI Considerare l'effetto dello sforzo normale [SI/NO]
Tensione media di compressione, considerata positiva, nel calcestruzzo
cp = 0.00 kPa
(omogeneizzato),dovuto alla forza assiale di progetto
Coefficiente che tiene conto dell'interazione tra tensione corrente compresso
cw= 1.00
e

VRd,max= 1451.17 kN Resistenza a taglio della sola biella

VRd = 477.60 kN TAGLIO RESISTENTE VERIFICATO


cs= 1.9 Coefficiente di Sicurezza

Pag. 107/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificari de Tensiune:

Antratoazele pe reazeme

B H Asup Ainf M c,min s,max wk


Comb
cm cm cm cm kNm MPa MPa mm

SLS_rara 100 30 1020 520 -198 -13.8 287 0.14

Pag. 108/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificari la Fisurare:

VERIFICA AMPIEZZA DELLE FESSURE


s= 268.00 MPa Tensione armatura

Mcr = 52.1 kNm Momento di prima fessurazione (solo sezione di cls)

As,tot= 0.00314 m2 Area Armatura tesa totale


Ac,eff1= 0.07500 m2 Area efficace tesa di calcestruzzo 1
Ac,eff2= 0.06407 m2 Area efficace tesa di calcestruzzo 2
Ac,eff3= 0.15000 m2 Area efficace tesa di calcestruzzo 3
Ac,effmin = 0.06407 m2 Area efficace tesa di calcestruzzo min

p,eff= 0.0490 - Rapporto tra l'area di acciaio teso e quella di calcestruzzo teso
kt= 0.6 - Fattura di durata del carico (LUNGA = 0,4 ; BREVE = 0,6)
[sm-cm]min = 0.0008040 - Differenza tra min la deformazione nell'acciaio e nel cls
[sm-cm]calc= 0.0010325 - Differenza di caclolo tra la deformazione nell'acciaio e nel cls
[sm-cm]max= 0.0010325 - Differenza max tra la deformazione nell'acciaio e nel cls

s= 0.10 m Spaziatura tra le barre (calcolata tra i baricentri dei ferri)


eq= 20 mm Diametro equivalente delle barre
smax,rif= 0.15 m Spaziatura massima di riferimento

k1= 0.8 - Coefficiente k1 (BARRE LISCE = 1,6 ; ADERENZA MIGL.= 0,8)


k2= 0.5 - Coefficiente k2 (DEFORM. FLESSIONE = 0,5 ; TRAZIONE PURA = 1)
k3= 3.4 - Coefficiente k3 (per NTC08 = 3,4)
k4= 0.4 - Coefficiente k4 (per NTC08 = 0,425)

sr,max,1= 0.137 m Distanza massima tra le fessure 1


sr,max,2= 0.250 m Distanza massima tra le fessure 2
sr,max= 0.137 m Distanza massima tra le fessure max
w lim= 0.300 mm Ampiezza limite delle fessure
w k= 0.142 mm Ampiezza di calcolo delle fessure
VERIFICATO

Pag. 109/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificari M/N (impactul la vehicul):

Pag. 110/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

9.3 Armarea curburii drumului si verificari


9.3.1 CRITERII
Fortele de Impact la Vehicul:

O forta orizontala de coliziune de 100 kN, transferata de la vehicule catre tablier, aplicata
transversal si orizontal la 100 mm deasupra nivelului de sincronizare (in acest caz se aplica
la 1.26m de planul median al tablierului).

tipo di sezione resistente: rettangolare;

dimensioni sezione elemento c.a.: bxH = m

altezza utile della sezione: h=;

larghezza (minima) della sezione: bw = ;

tensione di progetto acciai armature: fyd

tensione caratteristica conglomerato: fck

tensione di progetto conglomerato: fcd

forza assiale di progetto: NEd = (si considera solo compressione);

forza tagliante di progetto: VEd = ;

momento torcente di progetto: TEd = ;

Armature di cucitura a taglio-torsione: sole staffe/spille

Diametro staffe/spille utilizzato: =;

numero bracci resistenti per sezione: Nb = ;

passo (longitudinale) staffe/spille: s=;

area staffatura complessiva presente: (Asw/s)eff = (dovuta al numero totale di bracci);

area staffatura su perimetro sezione: (Asw/s)torsione = (su cui contare per sola torsione);

Pag. 111/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

inclinazione staffe/spille: = 90 (rispetto asse elemento strutturale);

area sezione trasversale sezione: AC = bwH =

tensione media di compressione: cp NSd / Ac (avendo tenuto conto del contributo

delle sole armature longitudinali in compressione);

coefficiente maggiorativo (compr.): C = 1,00 (E.C.2. #6.2.3);

Resistenze al taglio: in caso di taglio puro (nelleventualit di torsione nulla)

Asw
(E.C.2. #6.2.3 eq. 6.13) VRd ,s 0,9h fyd (cot cot ) sin
s

(E.C.2. #6.2.3 eq. 6.14) VRd,max cw bw 0,9h 1fcd (cot cot ) /(1 cot 2 )

(E.C.2 6.2.2 eq. 6.5.a e 6.6.N) VEd lim 0,5bw h 0,6 1 fck / 250 fcd

Armature a torsione

Area sezione trasversale trave: Atot H bw

perimetro sezione trasversale trave: pest 2 (H bw ) ;

distanza baricentro armature longit.: h = H h = ;

spessore parete cava equivalente: t Atot / pest

area sezione parete cava equiv.: Ak = ;

perimetro medio sez. cava equiv.: uk = ;

fck
fattore efficienza calcestruzzo: 0,6 1 (E.C.2 eq. 6.6N);
250

2 cw fcd Ak t
Momento torcente resistente: TRd ,max ;
cot tan

Pag. 112/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Taglio resistente: VRd ,max cw bw 0,9h 1fcd (cot cot ) /(1 cot 2 )

Presenza di interazione taglio-torsione

VEd T
Non schiacciamento bielle conv. cls: Ed <= 1 (soddisfacente);
VRd ,max TRd ,max

f1s VEd
armatura necessaria per solo taglio: ;
ts taglio 0,9h fyd (cot cot ) sin

2 F1s TEd
armatura necessaria per sola torsione: 2 ;

t
s torsione k fyd cot
2 A

Asw
staffatura disposta reagente a torsione: ;
s torsione

(in termini di cm2 di sezione orizzontale per metro lineare).

Asw f1s 2 F1s


Staffatura totale necessaria: ,
s ts taglio ts torsione

(in termini di cm2 di sezione orizzontale per metro lineare).

Asw
Staffatura complessiva disposta: s ;
eff

TEd uk cot
Armature longitudinali a torsione: F il min
2 Ak fyd
;

9.3.2 VERIFICARI

VEd [kN] = 100.00


TEd [kNm] = 126.00

Pag. 113/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

fck = 37 MPa
fyd = 500 Mpa
fcd = 24.7 MPa
f cd = 0,5fcd = 12.3 MPa
H= 400 mm
bw = 750 mm
d= 336 mm
NEd = 0.E+00 N (compr)
VEd = 100,000 N
cotg = [1; 2,5] (per VRds e VRcd) 1.00 (accettabile)
2
(cotg = 1.00

staffe = 16 mm
numero bracci resistenti sezione: 4
passo "s " = 20 cm passo staffe ok!
2
Staffatura complessiva presente: As /s = 40.20 cm /m (soddisfacente) >=
= 90 = 1.5708 rad
AC = bwH = 300,000 mmq
cp = NSd/Ac = 0.000 Mpa
C =
VERIFICHE TAGLIO PURO.
1.00
VRsd = (eq. 6.13 - E.C.2)<staffe e solo taglio> 6.E+05 N = 608.01 kN
VRd,max = (eq. 6.14 - E.C.2) 1.E+06 N = 1398.60 kN
VEd lim = 0,5bwd 0,6(1 fck /250)fcd = 2.E+06 N = 1588.81 kN
(eq. 6.5 - E.C.2)

VEd = 100.00 kN < VRds = 608.01 kN (soddisfacente)


VEd = 100.00 kN < VRd,max = 1398.60 kN (soddisfacente)
VEd = 100.00 kN < VEd lim = 1588.81 kN (soddisfacente)

Pag. 114/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

(VSd/VRd,max ) + (TSd/TRd,max ) = 0.53 <= 1


2
staffatura necessaria per solo taglio: 6.61 cm /m
2
staffatura necessaria per sola torsione: 15.09 cm /m
staffatura complessiva necessaria: 21.70 cm2/m
barre longitudinali per la torsione (min.) 13.42 cm2
massimo interasse staffe in torsione: 25.2 cm
2
staffaura (presente) reagente a sola torsione: 20.10 cm /m
OK! Passo staffe sufficiente (almeno per la torsione pura).

Area sezione trasversale: Atot = bH = 300,000 mmq

Perimetro sez. trasversale: pest = 2,300 mm

calcolo distanza baricentro ferri long. h = 64 mm

Spess. parete cava equivalente t = Atot/pest = 130 mm > (ok) 2h = 128 mm (soddisfacente)

Area parete equivalente Ak = 167,013 mmq


Perimetro medio area parete eq. uk = 1,778 mm

fattore efficienza calcestruzzo: = 0.5112

TRd,max = (eq. 6.30 - E.C.2) 3.E+08 Nmm = 274.69 kNm

Pag. 115/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verifica non schiacciamento bielle cls (taglio+torsione)

(VSd/VRd,max ) + (TSd/TRd,max ) = 0.53 <= 1 (soddisfacente)

Calcolo staffatura (minima) necesaria per taglio-torsione


2

VERIFICHE TORSIONE E TAGLIO.


Armature necessarie per solo taglio: (f1s/ts)taglio = 6.61 cm /m (staffe)

2
Armature necessarie per sola torsione:
(2F1s/ts)torsione = 15.09 cm /m (staffe)

Armature staffe necessarie:


2
(f1s/ts)taglio + (2F1s/ts)torsione = 21.70 cm /m (staffe)

Calcolo armature integrative longitudinali (solo torsione)

2
Armature longitudinali per la torsione:( Fil)min = 13.42 cm
(somma complessiva longitudinali).

Rispetto vincoli disposizione armature a torsione (E.C.2 -EN 1992-1-)

massimo interasse staffe in presenza di torsione: 25.2 cm

Pag. 116/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

9.4 Analiza Placa in faza de ridicare (ecceptional)

In acest paragraf se vor verifica parte din placa de suprabetonare care reazema direct pe
pilele, care vor fi solicitata numai in siutatii particolare, care de exemplu este faza de
substituie aparatele de reazeme in care, toata placa vine ridicata.

In aceasta configuratie partea din placa mentionata devine o consola bidimensionala


solicitata de urmatoarele incarcarii:

- Greutata proprie;
- Pachet stradal si bordura;

Se va face referire la stare limite ecceptionala.

S-a implementat un model de calcul special pentru aceasta situatia eceptional, care se
riporta in figurele de mai jos.

Pag. 117/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Solicitarile care devine din analiza structurala sun cele prezentate mai jos.

Pag. 118/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Se prevede o armatura simetrica de 120/10, care devine de 120/20 la 3.0m de


antretoazele.

Placa in faza de ridicare

Comb B H Asup Ainf M Mrdcm cm cm cm kNm kNm

SLU 100 30 1020 1020 -297 -344 1.15

Pag. 119/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

S-au prevazut agrafele verticale 8/20x20 (258/mp) pe primi 2,0m din antretoaze, si
/40x40 (128/mp) in rest.
Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi
Sectiune Rectangulara Rck 45.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 0.30 m Fck 35.0 MPa s 1.00
heq 0.25 m fcd 29.2 MPa fywd 500 MPa
b 1.00 90
bw 1.00 m c 1.2
d 0.20 m fcd 29.2 MPa
c= 0.05 m f'cd 14.6 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 2.000 fctm 3.2 MPa Diametru 20 mm
k1 = 0.15 fctd 1.9 MPa n.bare long. 5
vmin = 0.586 Asl = 1571 mm2
1.00 l 0.79%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

SLU x=0.0 187 0 0.00 181.1 0.77 1.0 21.82 5 10 0.2 392.7 1812 441 441 2.36

Pag. 120/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

10. Analiza si Verificarea consola Gerber

10.1 Model de calcul


Cu referirea situatia cea mai defavorabile in termen de latimea carosabilului si interax grinzile
prefabricate, s-a analizat structurile din consola gerber necesara pentru a obtine reducerea
lungimea grinzile precomprimate la 32,0m tinand costant deschiderea intre pilele la 40,0m.

Consola gerber e constituita din o structura casetata cu 4 nervuri longitudinale alinate cu axul
grinzile prefabricate din tablier (si cu aul aparat de reazemare) de grosimea egal cu 50cm
pentru nervuri interioare si de 95cm pentru nervuri laterale, asa cum se arata in sectiunea
transversala de mai jos. Inaltimea in aliniament vor fi de 230cm.

Pag. 121/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

In transversal s-au prevazut 4 nervuri transversale de grosime 50cm si pozitia lor e stabilita
in aliniamente cu pereti din sectiunea pilelor (casetata) si cu limite esterior a consola, asa
cum se arata in sectiunea longitdinala de mai jos.

Aparate de reazem sunt suportat pe mijloc din un cioc gerber (sa gerber).

Sectiunile nervuri din consola a fost luat in calcul conform prevederile din 5.3.2. a SR-EN-
1992-1-1 din care se poate consider ape grinzilor in forma de T latimea participant a placii
egal cu:

Pag. 122/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Cu l= egal cu lungimea eistenta din doua puncta adiacnete din zero din moment la
incovoiere. In cazul de fata distanta este egal cu 8,0m.

Nervuri centrale (I=3.30m):

beff1 = 0.2x(1.65-0.25)+ 0.1x8.0 = 1.08 m

beff2 = 0.2x(1.60-0.25)+ 0.1x8.0 = 1.08 m

Beff = 1.08+1.08 +0.5 = 2.66 m

Pag. 123/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Grinzi laterale (I=3.30m):

beff1 = 0.2x(1.65-0.25) + 0.1x8.0 = 1.08 m

Beff = 1.08 +0.95 = 2.03 m

Ansamblu nervurilor longitudinale se arata in sectiunea de mai jos.

Pag. 124/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Acelasi criteriu conform Eurcodul 2 s-a folosit pentru nervuri transversale, considerand egal
cu interaxul nervuri longitudinale (3.30m) distanta intre doua punct de zero a momentului
incovoietor.

Grinzi transversal centrale (I=3.30m):

beff1 = 0.2x(2.65-0.25) + 0.1x3.3= 0.80 m

beff2 = 0.2x(1.60-0.25) + 0.1x3.3= 0.60 m

Beff = 0.8+0.6 +0.5 = 1.9 m

Pag. 125/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Grinzi transversal laterale (I=3.30m):

beff1 = 0.2x(2.65-0.25) + 0.1x3.3= 0.80 m

Beff = 0.80 +0. 5 = 2.03 m

Ansamblu nervurilor longitudinale se arata in sectiunea de mai jos.

Determinarea eforturilor pe consola s-a determinat cu referirea o situatia tipica din model
global cu doua deschidere, care, datorit schema iso-statica determina o distributie din

Pag. 126/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

eforturile car epot fi consdierate valabile pentru toate viaductele.

Vedere 3d a modelul de baza pentru consola Gerber.

Elemente din consola, ata nervuri longitudinale cat transversale au fost legat cu elementele
din capul pilei cu element de tip rigid elastic link, cu tot aceasta distributie eforturile depinde
de rigiditatea elementele din pila ca au fost modelat cu elemente bidimensionale, asa cum se
vede in figura de mai jos.

Legaturile interne prin nervurii consolei si capul pilei

Pag. 127/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Vedere 3d a modelul monodimensional.

CU referirea actiunile varibile din traffic, s-au determinat cu ajutorul software Mdas-Gen
eforturile caracteristice maxime prin pozitiile cel mai defavorabile a convoiul de calcul LM1
din Eurocod.

Incarcariile din traffic pentru maxim Torsiune la grinzilor longitudinale din consola Gerber

Pag. 128/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Incarcariile din traffic pentru maxim Incovoiere la grinzilor longitudinale din consola Gerber

Pag. 129/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

10.2 Eforturile pentru Consola Gerber


10.2.1 SOLICITARILE LA ULS

Pag. 130/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

10.2.2 SOLICITARILE LA SLS

Pag. 131/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

10.3 Verificari structural consola Gerber


10.3.1 VERIFICAREA GRINZILE LONGITUDINALE
Sectiunea ce mai defavorabile pentru verificarile la incovoiere si la forfecare este cea
indicate in figura urmator.

Verificari la incovoiere M/N

S-a considerat o armatura asa cum se arata in figura urmator, si specificata in tabelele de
verifica.

Pag. 132/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Grinda exterioara longitudinala

Nervuri Longitudinala Exterioare

Comb B H Asup Ainf Mx My Mrdcm cm cm cm kNm kNm kNm

SLU 95 230 2x1532+932(2rand) 1525 -10196 1100 -17528 1.72

Grinda interioara longitudinala

Nervuri Longitudinala Interioare

Comb B H Asup Ainf Mx My Mrdcm cm cm cm kNm kNm kNm

SLU 50 230 2x1532 2x1520 -8863 -1341 -13815 1.55

Pag. 133/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificarea la SLS la Tensiune:

In figurele de mai jos se arata verificarea tensiunile si deschiderea fisurele pentru pila cea
mai solicitata.

Grinda exterioara longitudinala

B H Mx My c,min s,max wd wlim


Comb
cm cm kNm kNm MPa MPa mm mm

SLS_RARA 95 230 -7453 35 -5.1 120 0.13 0.15

SLS_freq 95 230 -6255 23 -4.2 101 0.10 0.10

SLS_qp 95 230 -4170 11.2 -2.8 66 0.067 0.075

Pag. 134/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Grinda interioara longitudinala

B H Mx My c,min s,max wd wlim


Comb
cm cm kNm kNm MPa MPa mm mm

SLS_ RARA 50 230 -6519 234 -3.5 105 0.11 0.15

SLS_freq 50 230 -5695 185 -3.3 98 0.10 0.10

SLS_qp 50 230 -4373 128 -2.3 70 0.07 0.075

Pag. 135/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Verificari la Forfecare:

Pentru verificarile la forfecare s-au considerat doar partile din sectiune di inima in afara
latimea talpilor.

Etrierii prevazut sunt: 16 la pas de 20 cm cu doua brate.

Grinda interioara longitudinala

Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi


Sectiune Rectangulara Rck 45.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 2.30 m Fck 35.0 MPa s 1.15
heq 2.25 m fcd 23.3 MPa fywd 434.8 MPa
b 0.50 90
bw 0.50 m c 1.5
d 2.20 m fcd 23.3 MPa
c= 0.05 m f'cd 11.7 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.302 fctm 3.2 MPa Diametru 25 mm
k1 = 0.15 fctd 1.5 MPa n.bare long. 20
vmin = 0.307 Asl = 9817 mm2
1.00 l 0.89%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

centrale z=0 3364 0 0.00 541.1 0.13 1.0 22.22 2 16 0.2 402.1 8088 4237 4237 1.26

Grinda exterioara longitudinala


Caracteristice Geometrie Caracteristice Beton Caracteristice Otel Armaturi
Sectiune Rectangulara Rck 45.0 MPa fyk 500 MPa
H/D 2.30 m Fck 35.0 MPa s 1.15
heq 2.25 m fcd 23.3 MPa fywd 434.8 MPa
b 0.95 90
bw 0.95 m c 1.5
d 2.20 m fcd 23.3 MPa
c= 0.05 m f'cd 11.7 MPa Barele de armare Longitudinale
k= 1.302 fctm 3.2 MPa Diametru 25 mm
k1 = 0.15 fctd 1.5 MPa n.bare long. 30
vmin = 0.307 Asl = 14726 mm2
1.00 l 0.70%

EC 2: 6.2 - Forfecate ULS


Ver. fara armare Ver. sect. armata la forfecare
Sectiune Vsdu Nsdu scp Vrd,c F s Asw Vrcd VRd,s Vrd
Combinatii c brate
de calcul kN kN Mpa kN mm m mm2 kN kN kN

laterale z=0 3820 0 0.00 950.1 0.20 1.0 21.82 2 16 0.2 402.1 15145 4323 4323 1.13

Verificarile sunt satisfacute.

Pag. 136/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

10.3.2 VERIFICAREA CIOC GERBER

Imode IImode

Geometrical properties Forces


a [mm] 650 Ped [kN] 3835
d [mm] 950 H [kN] 0
h [mm] 1000
l [mm] 840 Rebars
b [mm] 900 Horizontal
[] 48.5 n. rebars [-] 10
l = cot [-] 0.88 Diameter [mm] 32
As [mm 2] 8038.4
Material properties Bent Rebars
Concrete C35/45 [] 45
f cd [MPa] 23.3 n. rebars [-] 10
Steel Bst500s Diameter [mm] 25
f yd 2
[MPa] 434.8 A' s [mm ] 4906.3

Steel Rebars Check


I Mode P Rs [kN] 3953

II Mode P Rs [kN] 1508


Total shear strenght P RTOT [kN] 5159
check PRT > PED OK
Safety Factor 1.35

Concrete Strut Check


I Mode P Rc [kN] 6718
check PRc > PRs OK

II Mode P Rc [kN] 3990


check PRc > PRs OK

Pag. 137/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Imode IImode

Geometrical properties Forces


a [mm] 650 P [kN] 2786
d [mm] 950 H [kN] 0
h [mm] 1000
l [mm] 840 Rebars
b [mm] 500 Horizontal
[] 48.5 n. rebars [-] 10
l = cot [-] 0.88 Diameter [mm] 25
As [mm 2] 4906.3
Material properties Bent Rebars
Concrete C35/45 [] 45
f cd [MPa] 23.3 n. rebars [-] 10
Steel Bst500s Diameter [mm] 25
f yd [MPa] 434.8 A' s 2
[mm ] 4906.3

Steel Rebars Check


I Mode P Rs [kN] 2412

II Mode P Rs [kN] 1508


Total shear strenght P RTOT [kN] 3619
check PRT > PED OK
Safety Factor 1.30

Concrete Strut Check


I Mode P Rc [kN] 3732
check PRc > PRs OK

II Mode P Rc [kN] 2217


check PRc > PRs OK

Pag. 138/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

10.4 Analizare Deplasarile Consola Gerber


Pentru a determina deplasarile in conditiile de exploatare a elementelor din consola Gerber
s-a implementat un model 3d special pentru consola cu elmente de tip SOLID, care s-a facut
eact dupa geometria din consolele si pile in aliniament, considerand latimea maxima din
tablier si incarcariile maxime datorite prezinta tablierului.

In figure urmatoarele se arata modelul 3D, si incarcarille datorite tablierului pentru greutate
proprie si incarcariile variabile din traffic.

Vedere a) eterioara Vedere b) sectiune orizontala a consola (cu nervuri)

Vedere 3D a modelul SOLID pentru consola.

Pag. 139/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Incarcariile din tablier pentru TRAFFIC incarcare mnaxima prina apparat de reazem laterale dreapta.

Incarcariile din tablier pentru TRAFFIC incarcare mnaxima prina apparat de reazem laterale Stanga.

Pag. 140/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Deplasarile datorit incarcarile permanenta (umax = 1.5mm)

Deplasarile datorit incarcarile din traffic 1 (umax = 4.0mm)

Pag. 141/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Deplasarile datorit incarcarile din traffic 1 (umax = 3.0mm)

Deplasarile datorit incarcarile din traffic 3 (umax = 3.10mm)

Pag. 142/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Deplasarile vertical datorit combinatie SLS_RARA (umax = 5.84mm)

Valorile tensiunilor maxima pentru combinatie SLS_RARA (max = 3.94MPa)

Armturile s-au dimensionat astfel nct sectiunea s rmn n limitele intervalului de


fisurare, n toate condiiile de exploatare, nct s nu apar deformaii nedorite n elementele
supuse la ncovoiere.

Pag. 143/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

11. Aparat de Reazem

11.1 Descrierea sistem de Reazemare


In acest paragraph se vor arata caracteristice aparatele de reazeme care vor fi valide pe
toate Podurile cu deschidere de 32.0m, pe tot cele alte viaducte (2 sau mai multe deschideri)
aparat de reazeme vor fi verificate dintr un breviar special pentru fiecare viaduct.

Viaduct cu singura deschidere sunt indicate in tabel urmator:

tip de
Interax
Pod km Carosabil Tablier tip aparat de
Reazeme
reazem
stanga 3.30 Tip 2
05 14+110 ISOSTATIC
dreapta 3.00 Tip 1
stanga 3.30 Tip 2
10 18+500 IZOLATORI
dreapta 3.00 Tip 1
stanga 3.00 Tip 1
14 22+609 IZOLATORI
dreapta 3.00 Tip 1
stanga 3.00 Tip 1
15 23+821 IZOLATORI
dreapta 3.30 Tip 2

In paragrafi urmator se vor monstra actiunile prezent pe aparatele de reazeme pe fiecare din
tablie tip.

11.2 Actiuni statice pe Aparat de Reazem


In tabelele urmatoarele s-a riportat valorile obtinute din modelele de calcul prezentate mai
sus pentru tablier tip 1 si tip 2, a descarcariile datorite tablierului prin fiecare aparat de
reazem.

Aceste valorile caracteristice vori fi combinati pentru obtinerea valorile din calcul pentru
dimensionarea apratele de reazem.

Pag. 144/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Node Load Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN)


10001 Self Weight 2 0 376 10005 Self Weight 0 0 379
10001 Wet Concrete -27 0 471 10005 Wet Concrete 0 0 464
10001 Pavement -1 0 112 10005 Pavement 0 0 112
10001 Barriers -7 0 36 10005 Barriers 0 0 34
10001 Wind -87 0 41 10005 Wind 0 0 37
10001 MVmaxLM1Fz1 -507 0 1115 10005 MVmaxLM1Fz1 0 0 448
10001 MVmaxLM1Fz2 -390 0 492 10005 MVmaxLM1Fz2 0 0 319
10001 MVmaxLM1Fz3 405 0 104 10005 MVmaxLM1Fz3 0 0 132
10001 MVmaxLM1Fz4 542 0 28 10005 MVmaxLM1Fz4 0 0 35
10001 Braking1 -104 0 -2 10005 Braking1 0 0 7
10001 Braking2 -232 0 3 10005 Braking2 0 0 -5
10002 Self Weight -2 0 377 10006 Self Weight 0 0 380
10002 Wet Concrete 23 -1 384 10006 Wet Concrete 0 0 390
10002 Pavement 0 0 111 10006 Pavement 0 0 111
10002 Barriers 5 0 5 10006 Barriers 0 0 7
10002 Wind -23 -27 9 10006 Wind 0 0 8
10002 MVmaxLM1Fz1 -159 -161 318 10006 MVmaxLM1Fz1 0 0 232
10002 MVmaxLM1Fz2 -97 -121 857 10006 MVmaxLM1Fz2 0 0 295
10002 MVmaxLM1Fz3 75 119 376 10006 MVmaxLM1Fz3 0 0 225
10002 MVmaxLM1Fz4 127 161 194 10006 MVmaxLM1Fz4 0 0 180
10002 Braking1 -192 -9 -6 10006 Braking1 0 9 -1
10002 Braking2 -114 53 -3 10006 Braking2 0 -53 4
10003 Self Weight -2 0 377 10007 Self Weight 0 0 380
10003 Wet Concrete 24 0 384 10007 Wet Concrete 0 1 390
10003 Pavement 1 0 111 10007 Pavement 0 0 111
10003 Barriers 6 0 5 10007 Barriers 0 0 7
10003 Wind 23 0 -10 10007 Wind 0 27 -8
10003 MVmaxLM1Fz1 128 0 190 10007 MVmaxLM1Fz1 0 161 176
10003 MVmaxLM1Fz2 78 0 372 10007 MVmaxLM1Fz2 0 121 222
10003 MVmaxLM1Fz3 -97 0 860 10007 MVmaxLM1Fz3 0 -119 298
10003 MVmaxLM1Fz4 -161 0 322 10007 MVmaxLM1Fz4 0 -161 236
10003 Braking1 -96 0 -2 10007 Braking1 0 0 4
10003 Braking2 -61 0 -10 10007 Braking2 0 0 14
10004 Self Weight 2 0 376 10008 Self Weight 0 0 379
10004 Wet Concrete -20 0 471 10008 Wet Concrete 0 0 465
10004 Pavement 0 0 112 10008 Pavement 0 0 112
10004 Barriers -5 0 36 10008 Barriers 0 0 34
10004 Wind 87 0 -41 10008 Wind 0 0 -36
10004 MVmaxLM1Fz1 539 0 32 10008 MVmaxLM1Fz1 0 0 39
10004 MVmaxLM1Fz2 410 0 107 10008 MVmaxLM1Fz2 0 0 135
10004 MVmaxLM1Fz3 -383 0 489 10008 MVmaxLM1Fz3 0 0 316
10004 MVmaxLM1Fz4 -508 0 1111 10008 MVmaxLM1Fz4 0 0 444
10004 Braking1 -68 0 -2 10008 Braking1 0 0 3
10004 Braking2 -53 0 -3 10008 Braking2 0 0 0

Pag. 145/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Node Load Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Node Load Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN)
1001 Self Weight -5 0 381 1005 Self Weight 0 0 385
1001 Wet Concrete 36 0 598 1005 Wet Concrete 0 0 586
1001 Pavement 2 0 135 1005 Pavement 0 0 135
1001 Barriers 7 0 40 1005 Barriers 0 0 38
1001 Wind 71 0 45 1005 Wind 0 0 33
1001 Braking1 -104 0 -2 1005 Braking1 0 0 7
1001 Braking2 -232 0 3 1005 Braking2 0 0 -5
1001 MVmaxLM1Fz1004 -626 0 -119 1005 MVmaxLM1Fz1004 0 0 -5
1001 MVmaxLM1Fz1003 -325 0 61 1005 MVmaxLM1Fz1003 0 0 143
1001 MVmaxLM1Fz1002 281 0 531 1005 MVmaxLM1Fz1002 0 0 328
1001 MVmaxLM1Fz1001 636 0 1445 1005 MVmaxLM1Fz1001 0 0 495
1002 Self Weight 5 0 384 1006 Self Weight 0 0 388
1002 Wet Concrete -36 0 434 1006 Wet Concrete 0 0 446
1002 Pavement -2 0 128 1006 Pavement 0 0 128
1002 Barriers -7 0 1 1006 Barriers 0 0 3
1002 Wind 21 25 9 1006 Wind 0 -25 7
1002 Braking1 -192 -9 -6 1006 Braking1 0 9 -1
1002 Braking2 -114 53 -3 1006 Braking2 0 -53 4
1002 MVmaxLM1Fz1004 -220 -226 159 1006 MVmaxLM1Fz1004 0 226 149
1002 MVmaxLM1Fz1003 -113 -117 364 1006 MVmaxLM1Fz1003 0 117 206
1002 MVmaxLM1Fz1002 95 100 971 1006 MVmaxLM1Fz1002 0 -100 292
1002 MVmaxLM1Fz1001 184 222 152 1006 MVmaxLM1Fz1001 0 -222 205
1003 Self Weight 5 0 384 1007 Self Weight 0 0 388
1003 Wet Concrete -36 0 434 1007 Wet Concrete 0 0 446
1003 Pavement -2 0 128 1007 Pavement 0 0 128
1003 Barriers -7 0 1 1007 Barriers 0 0 3
1003 Wind -21 0 -14 1007 Wind 0 0 -3
1003 Braking1 -96 0 -2 1007 Braking1 0 0 4
1003 Braking2 -61 0 -10 1007 Braking2 0 0 14
1003 MVmaxLM1Fz1004 202 0 183 1007 MVmaxLM1Fz1004 0 0 140
1003 MVmaxLM1Fz1003 107 0 982 1007 MVmaxLM1Fz1003 0 0 267
1003 MVmaxLM1Fz1002 -102 0 387 1007 MVmaxLM1Fz1002 0 0 225
1003 MVmaxLM1Fz1001 -202 0 141 1007 MVmaxLM1Fz1001 0 0 204
1004 Self Weight -5 0 381 1008 Self Weight 0 0 385
1004 Wet Concrete 36 0 598 1008 Wet Concrete 0 0 586
1004 Pavement 2 0 135 1008 Pavement 0 0 135
1004 Barriers 7 0 40 1008 Barriers 0 0 38
1004 Wind -71 0 -41 1008 Wind 0 0 -37
1004 Braking1 -68 0 -2 1008 Braking1 0 0 3
1004 Braking2 -53 0 -3 1008 Braking2 0 0 0
1004 MVmaxLM1Fz1004 645 0 1511 1008 MVmaxLM1Fz1004 0 0 541
1004 MVmaxLM1Fz1003 331 0 591 1008 MVmaxLM1Fz1003 0 0 378
1004 MVmaxLM1Fz1002 -275 0 109 1008 MVmaxLM1Fz1002 0 0 147
1004 MVmaxLM1Fz1001 -618 0 -57 1008 MVmaxLM1Fz1001 0 0 -29

Pag. 146/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

11.3 Actiuni seismice pe reazeme


11.3.1 ACTIUNI SEISMICE PE PODURI ISOSTATICE
Actiunea seismica pe poduri isostatice este prezent in valorile diferite la directia transversala
si longitudinala.

In directia transversala valoare a reactiune seismica se riparteze uniform pe ambele axuri


prin aparate de reazem blocat in directia transversal (una dintre cele doua grinzi centrale).

IN directia longitudinala aparetele de reazem blocati longitudinal sunt doar dintr un singur ax.

Valoare total a actiunea seismica pot fi calculat:

Sd,max = 0.30 ag/g

Wtot,E = G1 + G2 + 0.2 Qtraffic = (7720+0.2x3000) = 8320 kN

VE,tot = Sd,max x W tot,E = 2500 kN

NSW+G2 Nmax Nmin Vx Vy ULS displacement Seismic displacement


Reazem
kN kN kN kN kN Ex Ey mm mm
1.1 1000 2900 880 600 0 35 15 25 10
1.2 1000 2850 860 600 0 35 - 25 -
Ax 1

1.3 1000 2400 880 600 1250 35 15 25 10


1.4 1000 2400 860 600 0 35 15 25 10
2.1 1000 2900 860 0 0 - 15 - 10
2.2 1000 2400 800 0 1300 - - - -
Ax 2

2.3 1000 2400 820 0 0 - 15 - 10


2.4 1000 2900 880 0 0 - 15 - 10

Pag. 147/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

11.3.2 ACTIUNI SEISMICE PE PODURI CU IZOLATORI


Datorit prezint izolatorii seismici, actiunile seismica au o reductia semnificativa datorita doua
fenomene principale:

- Prezinta amortizarea >5%, care reduce de mult valorile ag/g din spetrucl de respuns,
asa cum se arata in figurele de mai jos;
- Ridicare periodul propriu de raspuns (care depinde doar de izolator), care reduce
inca o data valorile ag/g pentru ca se intercepteaza spectul in partea mai scazuta a
acceleratiile seismice.

In tabelul urmator se riporta calcul raspuns izolaturului, si determinarea caracteristice


mecanice a aparatului.

Proiectare Izolatori seismici

TIP Friction Pendulum LOW FRICTION


Raggio di curvatura R= 2500 mm
Incarcarea Verticala permanenta NSd = 965 kN
Incarcarea Verticala maxima Ned,max = 2000 kN
Coeff de frictiune = 4.59%

deplasarea de calcul seismica d= 34.00 mm

Pag. 148/156
rigiditatea echivalent orizontala ke,h= 3.50 kN/mm
rigiditatea echivalent verticala ke,v = 2800.45 kN/mm

smorzamento equivalente xe = 49.1%


Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Proiectare Izolatori seismici
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
TIP Friction Pendulum LOW FRICTION nr.92/30792
km 0+000-km 25+500,
Raggio tronson 3A2,
di curvatura R = km 2500
8+700-km
mm 25+500,
Incarcarea Verticala permanenta NSd = 965 kN data de26.05.2016
Incarcarea
Jud. Cluj, Verticala maxima
Romania Ned,max = 2000 kN
Coeff de frictiune = 4.59%

deplasarea de calcul seismica d= 34.00 mm

rigiditatea echivalent orizontala ke,h= 3.50 kN/mm


rigiditatea echivalent verticala ke,v = 2800.45 kN/mm

smorzamento equivalente xe = 49.1%


periodo proprio equivalente Te = 1.5163 sec

a/g 0.12
gammE 1.50
curgerea 3.29E-03 4.27 mm
retragere dSH= 5.32 mm
depl. temperatura dt= 4.00 mm
d sism 34.00 mm
dmax 62.59 mm

Actiunile pe aparate de reazemare de tip izolatori dat doar din periodu proprie a aparatului,
proportional cu deplasare de calcul determinate mai sus.

De fapt actiunea pe aparat de reazem in faza seismica este egal cu acceleratie in functie de
periodu propriu a aparatului:

Te = 1.52 sec ------------------> Se (T) = 0.0595 ag/g

In functie de masa tablierului actiunile pe aparat de reazeme de tip izolatori sunt egal cu:

V,E,IZO = 0.0595 x (7720+0.2x3000)/8 kN = 63 kN

Se foloseste factorul de amplificare prevazut din Eurocod 8: E = 1.5

VD,IZO = 1.5 x 63 kN = 100 kN/izolator.

In tabelul urmator se arata ansabmlu reactiunile determinate pentru un pod cu izolatori


seismice.

Viaduct 15- carosabil DX


NSW+G2 Nmax Nmin Vx Vy ULS displacement Seismic displacement
Reazem
kN kN kN kN kN dSLUx dmax,X
1.1 1000 3500 1300 100 200 50 70
1.2 900 2700 1000 100 320 50 70
Ax 1

1.3 900 2700 1000 100 320 50 70


1.4 1000 3500 1300 100 200 50 70
2.1 1000 3500 1300 100 200 50 70
2.2 900 2700 1000 100 320 50 70
Ax 2

2.3 900 2700 1000 100 320 50 70


2.4 1000 3500 1300 100 200 50 70

Pag. 149/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

11.4 Deplasarea pe Aparat de Reazem


11.4.1 DEPLASAREA DATORIT ACTIUNI TERMICE
Deplasrile pe aparatul de reazem datorit aciunii termice uniforme pot fi calculate cu
formula urmtoare:

unde:

- coeficient de dilataie a betonului egal cu 1.0X10-5 C-1;


- L lungimea deschiderii, 32,0m
- T variaia termic egal cu, ncepnd din zero, Tmin= -25C,Tmax = +20C

n mod general, avnd n vedere lungimea costant a deschiderii, i schema static de grind
simplu rezemat, deplasrile datorit aciunii termice uniform sunt egale cu:

dT- = 9.0 mm,

dT+ = 7.2 mm,

Datorit aciunii termice diferenial dintre latura superioar i inferioar a tablierului, avnd
n vedere schema static aleas, exist o rotaie la aparatele de reazem.

Lund aciunea termic diferenial egal cu 5, se pot evalua rotaiile pe reazem:

y,GradT = * DiffT * L / Htot = 7.83 x 10-4 rad

Cu:

L = lungimea deschiderii

Htot = nlimea grinzii plus placa tablier, egal cu 2300mm.

11.4.2 DEPLASRILE DATORIT CURGERII LENTE I CONTRAIEI BETONULUI


Avnd n vedere schema static aleas, deplasrile datorit curgerii lente a betonului pe
reazem sunt egale cu 0. Singurul efect datorit curgerii betonului este o rotaie, care este

Pag. 150/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

egal cu cea datorit ncrcrii permanente multiplicat cu coeficientul f.

Avnd n vedere deschiderea standard de 32.00 m, interaxul grinzilor de 3.30m din modelul
de calcul, rezult:

y,SW+G2 = 2.2 x 10-3 rad

Care, multiplicat cu coeficientul de curgere egal cu 1.5, rezult:

y,CR = 3.29 x 10-3 rad

Deplasrile privind contracia betonului se poate evalua considernd deformaiunea maxim


de contracie, egal cu:

sh = 3.00x10-4

Multiplicnd pe lungimea deschiderii L=32m, rezult:

ush = 3.00*10-4 x 32000 mm = 9.6 mm (pe poduri isostatice)

Pe poduri cu sistem di izolare seismica punctul de contratie este la mijloc deschiderii, si


rezulta:

ush = 3.00*10-4 x 32000/2 mm = 4.8 mm (pe poduri cu izolatori)

11.4.3 EFECTUL TRAFICULUI DE CALCUL


Efectul traficului de calcul pe aparatul de reazem este de dou tipuri diferite:

- Rotaie datorit aciunii verticale din trafic, egal cu 1.60*10-3 n situaia cea mai
defavorabil,
- Deplasarea orizontal datorit aciunii de frnare, n funcie de rigiditatea culele se
gsete ntre 0.2-0.5 mm.

11.4.4 DIMENSIONARE APARAT DE REAZEM


Deplasarile aparatele de reazem sunt date tinand cont de deplasarile a rosturi de dilatatie pe
care s-a facut calcul in paragraful urmator.

Pag. 151/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

12. Dimensionarea Rosturi de dilatare

In paragraful de fata se vor monstra calculele facut pentru dimensionare rosturi de dilatare
pentru poduri de o singura deschidere

12.1 Descrierea Rosturi


Rosturi de dilatatie sunt de tip in cauciuc armat fixat pe suport (placa de suprabetonare) si
care permit o deplasare relativa maxima pana +-75mm.

In functie de caracteristice prezentate mai jos se poate alege dintre cele tre clase a rosturi de
dilatatie monstrat in tabelul urmator.

Pag. 152/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

12.2 Deplasarea Rosturi


12.2.1 DEPLASARE DATORIT ACIUNII TERMICE
Deplasare datorit aciunii termice n rosturi de dilataie trebuie considerat cu referire la
lungimea de 32m la culele, rezult:

Pod isostatice: dT- = 8.0 mm, dT+ = 6.4 mm,

Pe poduri cu sistem de izolare seismica lungimea de dilatatie devine la sumatate adica 16m,
si rezulta:

Pod cu izolatori: dT- = 4.0 mm, dT+ = 3.2 mm,

Deplasarea datorit aciunii termice diferenial este egal cu:

y,GradT *(ztot - Zbearings) = 0.9 mm (egal pentru ambele sisteme de reazemare)

12.2.2 EFECTE DIN CURGERE LENT I CONTRACIE


Avnd n vedere schema static aleas, deplasrile pe rosturi de dilataie datorit aciunii
curgerii lente a betonului este egal cu 0, dar se genereaz o rotaie pe aparatul de reazem,
care determin deplasarea la cota tablierului.

Rotaia datorit curgerii este egal cu:

y,CR = 3.29 x 10-3 rad

Deplasarea orizontal la nivelul tablierului este:

uy,CRy,CR * (ztot - Zbearings) = 3.29 x 10-3 rad x 1300 mm = 4.3 mm (egal pentru ambele
sisteme de reazemare)

Efectul contraciei este egal cu deformaia specific nmulit cu deschiderea de referin:

sh = 3.00x10-4

ush = 3.00*10-4 x 32000 mm = 9.6 mm

Pe poduri cu sistem di izolare seismica punctul de contratie este la mijloc deschiderii, si


rezulta:

ush = 3.00*10-4 x 32000/2 mm = 4.8 mm (pe poduri cu izolatori)

Pag. 153/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

12.2.3 DEPLASRI DIN ACIUNILE TRAFICULUI


Efectul traficului de calcul pe rosturi de dilataie sunt de dou tipuri:

- Rotaie pe aparat de reazem care genereaz deplasarea la nivelul tablierului:


uTR =y,TR x (ztot - Zbearings) = 1.60 x 10-3 rad x 1300 mm = 2.1 mm
- Deplasarea orizontal datorit aciunii de frnare, funcie de rigiditatea a culeelor,
care este cuprins ntre valorile 0.2-0.5 mm.

12.3 Deplasarile din Proiect a Rosturilor


Deplasarile seismice din rosturi depind din rigiditatea a supportului (pilee sau culee), si din
prezinta sau nu din reazemare fix pe ambele axuri a rostului.

Toate deplasarile seismica vor fi evaluata considerand q0=1.

Combinatia sesmica asa cum este definita in Eurocod 8 este:

Coeficient de combinatie pentru actiunea termica este egal cu 0.5. Coeficienti pentru curgere
lenta si restragere sunt egal cu 1.

Pe cat spus caracteristice a rosturilor sunt urmatoarele.

Pag. 154/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

Pe Poduri cu aparate de reazeme fixe (ROST 2) si mobile (ROST 1):

Rosturi T+ T- GradT Curgere Retragere Trafic Frenare Ex (q=1) ULS Seismic


displacement displacement

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

1 -6.4 8.0 0.9 4.3 9.6 2.1 0.5 5 +35 / -15 +25 / -10
2 -0.8 1.0 0.9 4.3 1.2 2.1 0 0 +15 / -5 +10 / -5

Pe Poduri cu Izolaori seismice:

Viaduct 14 - km 11+560
ULS Seismic
Rosturi T+ T- GradT Curgere Retragere Trafic Frenare Ex (q=1)
displacement displacemen
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

S1 1 -3.2 4.0 0.9 4.3 4.8 2.1 -16 34 +40 / -25 +65 / -40

S2 2 -3.2 4.0 0.9 4.3 4.8 2.1 -16 34 +40 / -25 +65 / -40

Pag. 155/156
Proiectarea si constructia Autostrazii Brasov-Targu Mures-
Contract
Cluj-Oradea, Sector 3A: Cluj Vest (Gilau)-Mihaiesti,
nr.92/30792
km 0+000-km 25+500, tronson 3A2, km 8+700-km 25+500,
data de26.05.2016
Jud. Cluj, Romania

13. CONCLUZII

Dupa cum s-a artat n paragrafele anterioare, toate verificrile sunt satisfcute. Structurile
sunt verificate pe baza cerinelor normativelor tehnice n vigoare.

ef echip de proiectare Reprezentant Antreprenor

Ing. Aldo Giordano Domenico Serafini

Pag. 156/156