Sunteți pe pagina 1din 16
Limbajul artistic al ui Liviu Rebreamn se individualizeaza prin spectul pentru adevtir, de unde reiese obiectivarea si realismul omanului, precum si prin preciza termenilor, acuratee2 $i co sxprimari, inscriindu-se in modernism. Tot ca o noutatc, sobrictatea stilului anticalofil (mpotriva scrisului frumos),lpsit de imagini artiste, relicfearA crezul provatomului c& ,strilucitile artistice, cel putin in opere de creat, se fac mai totdeauna in detrimentul precizici si al migedrii de viafi [..],e mule mai usor a serie frumos, decat a exprima exact.” ‘Despre monumentalitatea modernist a romanufui lui Liviu Rebreanu, George Cilinescu opina ca ,Jon” este un poem epic, [...] ‘© capodoperii de marefie linistita =PADUREA SPANZURATILOR™ de Liviu Rebreane roman interblic @ roman realist (prozd realist) © roman modern obieetiv © roman obiecti de analiad pstkologicd Liviu Rebreanu (1885-1944) a scris initial proza scurta, dar nimic din aceste crea{ii nu prevestea uriagul talent de romancier. Nuvelele care preced romanul »Pidurea spanzuratilor” sunt .Catastrofa”, , Tic Strul dezertor” si Hora mortii”, pe baza cirora ed, Liviu Rebream creeazi primul roman de analizi psihol obiectv si realist din literatura romana. Geneza. Romanul este inspirat dini-o tragedic_persomll, ‘fratele_scritorului, Emil, ofifer in_armata_austro-ungari,_fusese condaninat si spinzarat pentru ci incercase si react linia fromtului la ‘of go inlimplar coajuncturll_s_anume aceon cf-Rebreain viuse_0 10 aginea_repreventind 0 ie. Prozaiom deo8fSce protagonistul romanului mu are nimic din acesta_ cel poate Galea Tristan extenoare sruncle momente de exaltare[..), in ‘Apostol Bologa am vrut si sinletizez prototipul propriei mele ‘genera, sovlrile lui sunt sovairile waste, ale tuuror.” Ca orice roman, ,,Pidurea spinzurajilor” este o specie a gemului epic, in procd, die mare tntindere, cu actiune complext rtd pe mai multe planuri narative, organizate prin alternanti san Mnldnquire, cu 0 intrigd amplé si complicati. Personajele 116 numeroase, de ‘angrenaie in cor profileazit o imagin de expumere este 2 descriere yi indirext dialogului, ai mor _ghimpait Constiuie sue fee ale filor™ sunt baza carom # propriei mele 0 specie a complexit an alternangit Personajele numeroase, de diverse tipologii si bine individualizate, sunt ‘angrenate in conflicte puternice, iar structura narativi: realist profileaza o imagine consistentd si profinda a viet. Principalul mod de expunere este naratiunea, iar personajele se contureazé direct prin descriere si indireet, din propriile fapte, gdnduri si vorbe, cu ajutorul dialogului, a! monologului interior si al introspectiei auctoriale ‘Tema_romanului_se inscric in_modernism, relicf’ind evocarea realista si obiectivi a Pri oi Mondial in_care accentul Cade pe conditia tragic’ a intelectualului_a 2 weste silt si Tupie sub sieag Sirin impotriva propriului_ neam: spinauafifor” este __,monografia_incertitudinii—chinaitoa (G. Calinescij Rebreamn este in-avest-roman-un-analistal stiilor de constinf{,_al_invalmiselilor de ginduri, al_obsestilor tiranice” cor Viamy TOM oF A oS , ii fulgeri prin minte"), cuvintele persorajulnt ce s sogiuie in mitursici ale propriilor conceptii (,Lege, datorie Jurimnt sunt valabile mai pin in clip cdnd if imun o eng fafa de constinfa ta, nicio datorie din inme n-arc dreptul si calce in picioare sufletul omului"), caracterizarea flcutl direct de cltre autor (-Apostol Bologa se ficu rosu de luare-aminte si privirca ise lipise pe fafa condamnatului. isi auzea battle inimii ca niste ciocane."), introspectia invilmiselilor de ginduri si obsesii ce nase situa