Sunteți pe pagina 1din 22

Aplicatii practice

1 .La infiintarea bancii X, se inregistreaza un aport in numerar al actionarilor in suma de 500.000.RON

10I = 508 500.000


Casa Actionari sau asociati

2. La banca X se majoreaza capitalul social cu 200.000 RON

101 = 508 200.000


Casa Actionari sau asociati

3. Se depun 140.000 RON in contul curent al titularului si 300.000 RON. in contul de depozit al acestuia.

101 = % 440.000
Casa 2511 140.000
Conturi curente
253 300.000
Conturi de depozite

4.Se alimenteaza casa cu numerarul ridicat de la BNR in suma de 1.000.000.000 RON.

1 0 1 = 1 1 1 1.000.000.000

5. Se rascumpara actiuni in valoare de 200.000.000 lei.

508 = 101 200.000.000


Actionari sau asociati Casa

6. Un client retrage din contul curent de la banca X suma de 150.000.000 RON

2511 = 101 150.000.000


Conturi curente Casa

7. Un client retrage din contul sau de depozit de la banca X suma de 250.000.000 RON

253 = 101 250.000.000


Conturi de depozite Casa

8. Banca X depune numerar din propriile casierii in contul sau curent la BNR in suma de 200.000.000
RON.

111 = 101 200.000.000


Cont curent la BNR Casa

9. La banca X se ridica numerar ( se alimenteaza casa ) din contul sau curent la BNR in suma de 30.000.000 RON.

101 = 1 1 1 200.000.000

Casa Cont curent la BNR

10. Labanca X se alimenteaza cu numerar in suma de 230.000.000 RON casele altor unitati ale societatii
bancare.

341= 101 230.000.000


Decontari intrabancare Casa

11 .Se plateste din casieria bancii suma de 300.000,000 RON, reprezentand sume retrase de catre clientii bancii din conturile de depozit
(100.000.000 RON) si din conturile curente (200.000.000 RON).

% = 101 300.000.000
2511 Casa 200.000.000
Conturi curente
253 100.000.000
Conturi de depozite

12.Se platesc in numerar dobanzile aferente conturilor de depozit in suma de 100.000.000 RON

2537 = 101 100.000.000


Datorii atasate Casa

13.Se remit centralei bancii X de catre subunitatile sale 4.000 euro cumparati Ia un curs de 1 EUR = 3.40 RON
Sume in RON Sume in devize 341 = 101-E 13.600.000 4 000
14.Se cumpara de la o persoana fizica suma de 2.000 EUR, la un curs de 1 EUR = 3.40 RON si i se achita persoanei respective
contravaloarea devizelor cumparate.

101-EUR = 3721 2.000 EUR

1
3722 = 101 6.800 RON Contravaloarea pozitiei de
schimb Casa
15.Un client al bancii isi deschide un cont curent in devize (EUR), prin depunerea sumei de 1.500 EUR (la un curs de 3.40 RON/ EUR).

101- EUR = 251 1 - EUR I.500 EUR


Casa Conturi curente

16.Se vand unei persoane juridice 3.000 EUR, la un curs de 1 EUR = 3.40 RON si se incaseaza contravaloarea devizelor vandute.

3721 = 101-EUR 3.000 EUR


Pozitie de schimb Casa

101 = 3722 10.200 RON


Casa Pozitie de schimb

17.La Banca Y se deruleaza urmatoarele operatiuni:

Se alimenteaza contul de carti de plata al unui client al bancii pe baza numerarului depus de acesta la casieria bancii, in suma de
5.000 RON. Pentru deschiderea acestui cont se percepe un comision de 15 RON.

101 = 2511-card 5.000 RON


Casa Conturi curente

101 = 702 15 RON


Casa Venituri din operatiunile cu clientela

Se alimenteaza contul de carti de plata al unui client al bancii pe baza disponibilului din contul curent 2511 = 2511 - card
Conturi curente Conturi curente

18.Se alimenteaza aparatul automat de banca (ATM) cu suma de 2.000 RON.

367 = 101 2.000 RON


Alte stocuri si asimilate Casa

19. Detinatorii de carti de plata cu cont deschis la societatea bancara X efectueaza retragere de numerar prin aparatele automate ale bancii in
valoare de 40.000.000 RON. De asemenea, de la aceleasi aparate se fac retrageri de numerar si de catre clientii altor banci ce poseda carti de plata
emise de catre acestia, in suma de 15.000.000 RON.

% = 367 55.000.000
2511-CPAlte stocuri si asimilate 40.000.000 Conturi curente
3712 15.000.000
Valori primite la incasare

Detinatorii de carti de plata cu cont deschis la o alta societatea bancara efectueaza retragere de numerar prin aparatele automate ale
bancii X

3712 = 367 /ATM


Valori primite la incasare Alte stocuri si asimilate

Diminuarea disponibilului din contul clientului in urma retragerii de numerar de la ATM-ul altei banci

2511-card = 2611 Conturi curent


e
Aplicatii practice

1 .Banca X constituie un depozit bancar la banca Y in suma de 600.000.000 RON pe termen de 2 luni, dobanda
aferenta fiind de 20% pe an. La expirarea termenului de 2 luni, banca X decide sa lichideze depozitul constituit, incasand
contravaloarea depozitului prin contul curent deschis la BNR, iar dobanda aferenta sa se incaseze prin contul corespondent al
bancii X deschis la banca Y in acel moment.
Se cere sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate.

a. Constituirea depozitului la termen:

1312 = 111 600.000,000


Depozite la termen la Conl curent la BNR
institutii de credit

b. inregistrare

a dobanzii:

-prima luna:
1317 = 70132 10.000.000
Creanta atasate Dobanzi la depozite la termen

-a doua luna:

1317 = 70132 10.000.000


Creanta atasate Dobanzi la depozite la termen

c. Lichidarea depozitului:
111 = 1312 600.000.000
Cont curent la BNR Depozite la termen la
institutii de credit

d. incasarea dobanzii:

121 = 1317 20.000.000


Conturi de corespondent Creante atasate
la institutii de credit (nostro)

2.Societatea bancara X atrage de la banca Z un depozit in suma de 800.000.000 RON, pe un termen de 35 de zile,
dobanda fiind de 10% pe an. La expirarea termenului, banca Z isi lichideaza depozitul, iar sumele se achita prin intermediul
contului curent al bancii X deschis la BNR.

Se cere sa se inregistreze in contabilitatea societatii bancare X operatiunile enuntate.


a. Atragerea depozitului:

111 = 1321 800.000.000


Cont curent la BNR Depozite la vedere ale institutiilor de credit

b. inregistrarea dobanzii:

60131 = 1327 767.123


Dobanzi la depozite la vedere Datorii atasate
c. Lichidarea depozitului

1321 = 111 800.000.000


Depozite la vedere ale Cont curent la BNR
institutiilor de credit

d. Plata dobanzii:
1327 = 111 767.123
Datorii atasate Cont curent la BNR

3.Societatea bancara X obtine la data de 01.09,2000 un imprumut de la banca Y in valoare de 27.000 u.m., pe un
termen de 3 luni cu o dobanda de 10% pe an. Rambursarea se va face lunar in rate egale.
Sa se intocmeasca tabloul de rambursare a imprumutului si sa se inregistreze in contabilitatea ambelor banci
operatiunile generate de acest imprumut.

9.225
9.000
225
Perioada Tablou deRata
Valoarea de rambursare Dobanda Valoarea
ramasa de
rambursat rambursat

01.10 27.000 9.000 225 18.000


01.11 18.000 9.000 150 9.000
01.12 9.000 9.000 75 -

Total 27.000 450 -

inregistrarile contabile efectuate de banca X:


a. Primirea imprumutului:

111 = 1422 27.000


Cont curent la BNR imprumuturi la termen
primite de la banci
b. inregistrarea dobanzii:
6014 = 1427 225
Dobanzi la imprumuturile de la banci Datorii atasate

c. Plata primei rate si a dobanzii:

% = 111 9.225
1422 Cont curent la BNR 9.000
imprumuturi la termen primite de la institutiile de credit
1427 ' 225
Datorii atasate
A

inregistrarile contabile efectuate de banca Y:

a.Acordarea creditului;

1412 = 111 27.000


Credite la termen acordate Cont curent la BNR
institutiilor de credit

b. inregistrarea dobanzii:

1417 = 7014

c. Incasarea primei rate si a dobanzii:

111 = %
1412
147
4. La Banca X se deruleaza urmatoarele operatiuni:
se acorda un credit interbancar de de pe o zi pe alta in suma de 23.000 RON.

1411 = 111 23.000


Credite de pe o zi pe alta acordate Cont curent la BNR Institutiilor de credit

se inregistreaza dobanda aferenta de 23 RON

1417 = 7014 23
se incaseaza dobanda
111 = 1417 23
225

rambursarea creditului
111 = 1411
Cont curent la BNR Credite de pe o zi pe alta acordate
Institutiilor de credit
se obtine un imprumut la termen de Ia o alta banca in suma de 45.000 RON
111 = 1422 45.000

5. La Banca Z se deruleaza urmatoarele operatiuni:

se constituie un depozit la termen la o alta banca in suma de 12.000 RON


1312 = 111 12.000
Depozite la termen la Cont curent la BNR Institutii de credit 1317 = 7013

se incaseaza dobanda

111 = 1317
Cont curent la BNR Creante atasate

se lichideaza depozitul

111 = 1312
Cont curent la BNR Depozite la termen la
Institutii de credit

se constituie un depozit la vedere pentru o alta banca in suma de 19.000 RON

111 = 1321 19.000


se inregistreaza dobanda de platit

6013 = 1327
plata dobanzilor
1327 = 111

se lichideaza depozitul

1312 = 111

La Banca A se deruleaza urmatoarele operatiuni:

se acorda un credit pe o luna catre o alta banca in baza unor titluri primite in pensiune la termen, in valoare de 4000
RON, cu o dobanda de 12% pe an.
1512 = 111 4000 RON
Valori primite in pensiune Cont curent la BNR la termen

se inregistreaza dobanda de incasat


1517 = 7015 40 RON

3
Creante atasate Dobanzi de la valorile primite in
pensiune
se dau in pensiune de pe o zi pe alta titluri in vederea obtinerii unui imprumut

111 = 1521
Cont curent ia BNR Valori date in pensiune
de pe o zi pe alta

se inregistreaza dobanda de platit


6015 = 1527
Dobanzi la valori Datorii atasate date in pensiune

plata dobanzilor 1527 = 111


Datorii atasate Cont curent ta BNR

rambursarea imprumutului si recuperarea valorilor date in pensiune


1521 = 111
Valori date in pensiune Cont curent la BNR de pe o zi pe alta

Aplicatie practica

La Banca B se deruleaza urmatoarele operatiuni: -se inregistreaza un cec refuzat la plata ce


urnmeaza a fi recuperat ulterior in suma de 100 RON:
1611 = 3712 100 RON
Valori de recuperate Valori primate spre incasare

-se incaseaza dobanzi de 300 RON la sumele de recuperat

111 = 1617 3OORON


Cont curent la BNR Creante atasat
e-se incaseaza suma de 200 RON la vanzarea cecurilor de calatorie emise de alte banci
101 = 1621 2OORON

Aplicatie practica
La Banca B se deruleaza urmatoarele operatiuni:

se inregistreaza credite nerambursate la scadenta devenite restante


1811 = 1412
Credite restante Credite la termen acordate
institutiilor de credit

se inregistreaza depozite la banci nerambursate


1811 = 1312
Credite restante Depozite la termen la
institutiile de credit

se inregistreaza dobanzi neplatite la scadenta devenite restante


1812 = 1417
Dobanzi restante Creante atasate

se inregistreaza dobanda pentru creante restante


1817 = 7018
Creante atasate Dobanzi de la credite restante si
indoielnice

se ramburseaza creantele restante


111 = 1811

Cont curent la BNR Credite restante

se incaseaza dobanzile restante


111 = 1812
Cont curent la BNR Dobanzi restante
se incaseaza dobanzi calculate pentru creantele si dobanzile restante
111 = 1817
Cont curent la BNR Creante atasate
se acopera din provizioane creantele restante ce nu pot fi recuperate
667 = 1811
Pierderi din creante nerecuperabile Credite restante acoperite cu provizioane
se inregistraza creante restante devenite indoielnice
1821 = 1811
Creante indoielnice Credite restante
. se inregistreaza un credit interbancar acordat de pe o zi pe alta care a devenit creanta indoielnica
1821 = 1411
Creante indoielnice Credite de pe o zi pe alta acordate
institutiilor de credit
se inregistraza dobanzi restante devenite indoielnice
1822 = 1812
Dobanzi indoielnice Dobanzi restante
se percep dobanzi penalizatoare pentru creantele si dobanzile indoielnice
1827 = 7018
Creante atasate Dobanzi de la credite
restante si indoielnice
se inregistreaza creante indoielnice rambursate
111 = 1821
Cont curent la BNR Creante indoielnice
se incaseaza dobanzi penalizatoare pentru creantele si dobanzile indoielnice
111 - 1827
Cont curent la BNR Creante atasate
se inregistreaza creante indoielnice neacoperite cu provizioane acceptate ca pierderi
668 = 1821
Pierderi din creante nerecuperabile Creante
indoielnice neacoperite cu provizioane
se inregistreaza dobanda indoielnica neacoperita cu provizioane acceptata ca pierdere
668 = 1822
Pierderi din creante nerecuperabile Dobanzi indoielnice
neacoperite cu provizioane

Aplicatie practica
La Banca C se deruleaza urmatoarele operatiuni:

se constituie/majoreaza provizionul pentru riscul de credit


6611 = 1911
Cheltuieli cu provizioane specifice Provizioane
specifice
de risc de credit de risc de credit
se constituie/majoreaza provizionul pentru riscul de dobanda
6612 = 1912 Cheltuieli cu
provizioane specifice Provizioane specifice
de risc de dobanda de risc de dobanda
se anuleaza/diminueazaza provizionul pentru riscul de credit
1911 = 7611
Provizioane specifice Venituri din provizioane specifice
de risc de credit de risc de credit
se anuleaza/diminueazaza provizionul pentru riscul de dobanda
1912 = 7612
Provizioane specifice Venituri din provizioane specifice
de risc de dobanda de risc de doband
aAplicatii practice:

La Banca X au loc urmatoarele operatiuni:

.Se acorda un credit de export prin mobilizarea creantelor in suma de 150 RON:
2042 = 2511 150 RON
Credite pentru export Conturi curente

2.Se acorda un credit de import in suma de 100 RON:

2041 = 2511 100 RON


Credite pentru import Conturi curente

Aplicatii practice:

La Banca X au loc urmatoarele operatiuni:

1 .Se acorda un credit pentru echipament in suma de 1000 RON:


2052 = 2511 1000 RON
Credite pentru echipament Conturi curente

2.Se inregistreaza dobanda aferenta in suma de 10 RON:

2057 = 70216 100 RON


Creante atasate Dobanzi la creditele pentru echipaamente

Aplicatii practicc:

La Banca X au loc urmatoarele operatiuni:

1 .Se acorda un credit pentru amenajarea locuintei in suma de 1500 RON:


2061 - 2511 1500 RON
Credite pentru investitii imobiliare Conturi curente

2.Se acorda un credit ipotecar in suma de 10000 RON:

20611 = 2513 10000 RON


Credite ipotecar Conturi curente

3.Se inregistreaza dobanda aferenta in suma de 100 RON:

2067 = 70216 100 RON


Creante atasate Dobanzi la creditele pentru investitii imobiliare

Aplicatii practice:

La Banca X au loc urmatoarele operatiuni:

1 .Se acorda un credit la termen unei institutii financiare printr-un cont de corespondent in suma de 1500 RON:

2312 = 121 1500 RON


Credite la termen acordate institutiilor financiare Cont de corespondent

2.Se inregistreaza un imprumut la termen primit de la o institutie financiara in suma de 10000 RON:
111 = 2322 10000 RON
Cont curnet la BNR imprumuturi la termen de la institutiile financiare
Aplicatii practice

1. S.C. A depune la casieria bancii X suma de 10.000.000 RON in vederea deschiderii unui cont curent.
101 = 2511A 10.000.000
Casa Conturi curente
2. Se incaseaza in contul S.C. A suina de 15.000.000 RON, reprezentand o plata efectuata de clientul C, cu contul
deschis la o alta unitate a bancii X.
341 C = 251 IA 15.000.000
Decontari intrabancare Conturi curente
3. Se incaseaza in contul S.C. A suma de 10.000.000 RON, reprezentand o plata efectuata de clientul S.C. B, cu
contul deschis la aceeasi unitate a bancii X.

2511 B = 2511 A 10.000.000


Conturi curente Conturi curente
4. Se vireaza din contul curent al S.C. A suma de 50.000.000 RON, reprezentand o plata catre un furnizor (S.C.
O), cu contul deschis la o alta unitate a bancii X.
2511 A = 341 50.000.000
Conturi curente Decontari intrabancare
5. Se vireaza din contul curent al S.C. A suma de 50.000.000 RON, reprezentand o plata catre un furnizor (S.C.
M), cu contul deschis la aceeasi unitate a bancii X.
2511 A = 2511 M 50.000.000
Conturi curente Conturi curente
6. Persoana fizica A decide sa-si constituie un depozit la vedere la banca X, prin depunerea sumei
de 250.000.000 RON, dobanda fiind de 15% pe an. Dupa o luna se plateste dobanda cu capitalizare, in acelasi moment
retinandu-se si impozitul pe dobanzi de 1%. Totodata, clientul decide sa-si lichideze depozitul constituit.

a. Constituirea depozitului:
101 = 2531 250.000.000
Casa Depozite la vedere

b. inregistrarea dobanzii:
6025 A = 2537 3.125.000
Dobanzi la conturi de depozite Datorii atasate

c. Plata dobanzii iara capitalizare:


2537 = % 3.125.000
Datorii atasate 101 A 3.093.750
Casa
3536 31.250
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

d. Lichidarea depozitului:
2531 = 101 250.000.000
Depozite la vedere Casa

7. Persoana fizica B decide sa-si constituie un depozit la termen pe o perioada de o luna la banca X,
prin transferarea sumei de 400.000.000 RON, din contul curent, dobanda fiind de 25% pe an. Dupa 20 de zile, B isi
lichideaza depozitul inainte de termen, pentru care se calculeaza si achita dobanda la vedere (10%).

a. Constituirea depozitului:
2511 B = 2532 B 400.000.000
Conturi curente Depozite la termen

b.Lichidarea depozitului inainte de termen.


2532 = 2511 B 400.000.000
Depozite la termen Conturi curente
c.Dobanda la vedere:
6024 = 25172 2.222.222,222
Dobanzi la conturi curente Datorii atasate

d.Plata dobanzii:
25172 = 2511 B 2.222.222,222

8. Persoana fizica C cu cont curent la banca X isi constituie un depozit pe termen de o luna, prin transferarea din
contul curent a sumei de 80.000.000 RON, dobanda fiind de 15% pe an. Dupa o luna se inregistreaza dobanda cu
capitalizare. Totodata, clientul decide sa-si lichideze depozitul constituit.
a. Constituirea depozitului:
2511 C = 2532 C 80.000.000
Conturi curente Depozite ia termen

b. inregistrarea dobanzii:
6025 C = 2537 1.000.000
Dobanzi la conturi de depozite Datorii atasate

c. Plata dobanzii fara capitalizare: 2537 = % 1.000.000


Datorii atasate
2532 C 900.000
Depozite la termen
3536 10.000
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

d.Lichidarea depozitului
2532 = 2511 C 80.000.000
Depozite la termen Conuri curente

9.Persoana fizica D isi constituie un certificat de depozit prin depunerea sumei de 180.000.000 RON, dobanda
fiind de 15% pe an. Dupa o luna se plateste dobanda Iara capitalizare, in acelasi moment retinandu-se si impozitul pe
dobanzi de 1%. Totodata, clientul decide sa-si lichideze depozitul constituit.

a.Cumpararea certificatului de depozit:


101 = 2541 180.000.000
Casa Certificate de depozit

b.Inregistrarea dobanzii:
6026 = 2547 2.250.000
Dobanzi la certificatele de depozit, Datorii atasate carnetele si libretele
de economii

a. Plata dobanzii tara capitalizare:


2547 = % 2.250.000
Datorii atasate 101 D 2.227.500
Casa
3536 22.500
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

b. Lichidarea certificatului de depozit:


2541 = 101 180.000.000
Certificate de depozit Casa

10.S.C. A dispune bancii X, printr-un ordin de plata constituirea unui acreditiv unui furnizor de bunuri (cu cont
deschis Ia o alta subunitate a bancii X), in suma de 100.000.000 RON.
Furnizorul B , prezinta la banca sa Y documente ce atesta livrarea unor bunuri in valoare de 60,000.000 RON, pe
baza carora banca efectueaza plata din acreditivul deschis.
Furnizorul B se prezinta la banca sa Y cu o alta factura ce atesta livrarea de bunuri, in valoare de 20.000.000
RON, pe baza carora banca efectueaza plata din acreditivul deschis.
in urma unui litigiu, cele 2 societati comerciale isi intrerup relatiile si se decide inchiderea acreditivului si virarea
sumelor neutilizate catre banca cumparatorului.
S.C. A angajeaza un gestionar pentru magazia de produse finite. Conform contractului incheiat, aceasta persoana
depune suma de 5.000.000 RON drept garantie materiala.
Se calculeaza si se capitalizeaza dobanzile la depozitele din garantii ale gestionarilor in suma de 2.000.000 lei.

a. Virarea sumei pentru acreditiv :


2511 A = 341 100.000.000
Conturi curente Decontari intrabancare
b.Deschiderea acreditivului:
341 = 25331 100.000.000
Decontari intrabancare Depozite pentru deschiderea de acreditive

c.Plati prin acreditiv:


25331 =2511 B 60.000.000
Depozite pentru Conturi curente
deschiderea de acreditive

d.Plati prin acreditiv:


25331 = 2511 B 20.000.000
Depozite pentru Conturi curente
deschiderea de acreditive
e.inchiderea acreditivului:
25331 = 341 20.000.000
Depozite pentru Decontari intrabancare
deschiderea de acreditive
f.Primirea sumei ramase din acreditiv:
341 = 2511 A
Decontari intrabancare Conturi curente
g.Depozit garantii, gestionari:
101 = 25335
Casa Depozite pentru garantii gestionari
h.Dobanda depozit, garantii gestionari:
6025 = 2537
Dobanzi la conturile de depozite Datorii atasate
i.Capitalizarea dobanzilor:
2537 = 25335 2.000.000
Datorii atasate Depozite pentru garantii gestionari

Aplicatie practica
La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:

se acorda un credit unui client printr-o operatiune de primire in pensiune livrata


3011! = 2511
Titluri primite in pensiune livrata Conturi curente

se acorda un credit catrc o alta banca printr-o operatiune de primire in pensiune


30111 111 .
Titluri primite in pensiune livrata Cont curent la BNR

se obtine un imprumut de la o alta banca printr-o operatiune de dare in pensiune livrata


111 = 30121
Cont curent la BNR Titluri date in pensiune livrata

se inregistreaza dobanda de incasat


30117 = 7031
Creante atasate Dobanzi de la titlurile primite in pensiune livrata

se inregistreaza dobanda de platit


6031 = 30127
Dobanzi la titlurile date in pensiune livrata Datorii atasate

se incaseaza dobanda la creditul acordat


2511 = 30117
se ramburseaza creditul acordat clientului printr-o operatiune de primire in pensiune livrata
2511 = 30111
Conturi curente Titluri primite in pensiune livrata

se ramburseaza imprumutul de la o alta banca printr-o operatiune de cedare in pensiune livrata


30121 = 111
Titluri date in pensiune livrata Cont curent la BNR

Dupa o saptamana se mai achizitioneaza 200 actiuni la S.C. A, prin intermediul unei societati de valori mobiliare,
la pretul de 48.000 RON/actiune, plata urmand a se face ulterior. Cheltuielile de achizitie percepute de societatea de valori
mobiliare se ridica la 1.400.000 RON.
Dupa o luna. in urma analizei portofoliului si a cresterii pretului actiunilor, se decide reevaluarea titlurilor S.C. A
la pretul pietei de 53.000 RON/actiune. iar titlurile S.C. B la pretul pietei de 82.000 RON/actiune.
Ulterior banca X vinde titlurile sale la S.C. B prin intermediul societatii de valori mobiliare la un pret negociat de
83.000 RON/actiune. Totodata decide pastrarea titlurilor la S.C. A in portofoliu pentru inca 6 luni, reclasand astfel actiunile
respective.

a. Achizitionarea titlurilor de tranzactie la S.C. A:


3021 = 111 31.000.000
Titluri de tranzactie Cont curent la BNR

b. Achizitionarea titlurilor de tranzactie la S.C. B:


3021 = 111 ' 42.000.000
Titluri de tranzactie Cont curent la BNR

c. Achizitionarea titlurilor de tranzactie la S.C. A:


3021 = 333 11.000.000
Titluri de tranzactie Conturile societatilor de bursa

d. Reevaluarea titlurilor S.C. A:


3021 = 7032 400.000
Titluri de tranzactie Venituri din titlurile de tranzactie

e. Reevaluarea titlurilor S.C. B:


6032 = 3021 1.000.000
Pierderi la titlurile de tranzactie Titluri de tranzactie

f. Vanzarea titlurilor
333 = % 41.500.000
Conturile societatilor de bursa 3021 41.000.000
Titluri de tranzactie
7032 500.000
Venituri din titlurile de tranzactie
g.Reclasarea titlurilor:
3031 = 3021 42.400.000
Aplicatie practica

Banca X emite un ordin de cumparare adresat unei societati de valori mobiliare, prin care doreste achizitionarea a
1.500 actiuni ale S.C. A la un pret de 50.000 RON/actiune cu scopul de a le detine in portofoliu 1 an de zile.
Se achizitioneaza cele 1.500 actiuni de pe piata bursiera, la pretul de cumparare de 50.000 RON/actiune,
cheltuielile de achizitie fiind de 1.500.000 RON.
Dupa trei saptamani, in urma analizarii portofoliului se decide reevaluarea actiunilor detinute in portofoliu la un
pret de 53.000 lei/actiune.
La sase luni de la achizitionare, conducerea bancii decide vanzarea a 300 de actiuni a S.C. A pe piata bursiera la un
pret de 52.800 RON/actiune.
Ulterior conducerea bancii decide vanzarea pe piata bursiera a altor 1,200 actiuni ale S.C. A ramase, la un pret de
54.000 RON/actiune.

a. Ordinul de cumparare de actiuni:


9219 = 999 75.000.000
Alte titluri de primit Contrapartida

b. Achizitia actiunilor la S.C. A:


3031 = 333 75.000.000
Titluri de plasament Conturile societatilor de bursa

c. Cheltuieli de achizitie:
60331 = 333 1.500.000
Cheltuieli de achizitie Conturile societatilor de bursa

d. Primirea actiunilor:
999 = 9219 75.000.000
Contrapartida Alte titluri de primit

e. Reevaluarea actiunilor:

3031 = 7033 3.000.000


Titluri de plasament Venituri din titlurile de plasament

f.Vinzarea actiunilor:
% = 3031 15.900.000
333 15.840.000
60336 60.000

g. Vanzarea actiunilor:
333 = % 64.800.000
3031 63.600.000
7033 1.200.000

Aplicatie practica

La data de 01.Ol.00, banca X emite un ordin de cumparare adresat societatii de valori mobiliare, prin care doreste
achizitionarea a 1.000 de titluri cu venit fix la un pret de 50.000 RON/obligatiune, cu scopul de a Ic tine in portofoliu pana
Ia scadenta.
La data de 03.01.00 se achizitioneaza cele 1.000 de titluri de pe piata bursiera la pretul de 50.000
RON/obligatiune, cheltuielile de achizitie fiind de 1.500.000 RON
La data de 12.10.00, conducerea societatii decide sa dea cu imprumut titlurile cumparate in luna ianuarie unei alte
societati bancare, pe o perioada de 1 an contra unei dobanzi de 15% pe an, ce se va achita la scadenta.
La data de 12.10.01 se restituie societatii bancare X titlurile date cu imprumut si se calculeaza in acelasi timp si
dobanda cuvenita.
La data de 13.10.01 se incaseaza dobanda cuvenita pentru titlurile date cu imprumut, prin contul curent
al BNR.
a.Ordinul de cumparare a titlurilor:
9219 = 999 50.000.000

b. Achizitia titlurilor:
3041 = 333 50.000.000
c. Cheltuieli de achizitie :
60331 = 333 1.500.000
Cheltuieli de achizitie Conturile societatilor de bursa

d. Primirea titlurilor:
999 = 9219 50.000.000
Contrapartida Alte titluri de primit

e. Titluri date cu imprumut :


3045 - 3041 50.000.000
Titluri date cu imprumut Titluri de investitii

f. Calculul dobanzii;
3047 = 7034 7.500.000
Creanta atasate Venituri din titlurile de investitii

g. Restituirea titlurilor:
3041 = 3047 50.000.000
Titluri de investitii Titluri date cu imprumut

h. incasarea dobanzii:
111 = 3047 7.500.000
Cont curent la BNR Creante atasate
Aplicatie pracatica:
La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:
se emite un certificat de depozit cu dobanda platita la final
111 = 3221
se emite un bilet de trezorerie cu dobanda platita in avans
% = 3221
111
375
Cheltuieli inregistrate in avans

se emite o obligatiune cu prima de emisiune


% = 3251
111 Obligatiuni
3741

se subscrie o obligatiune
3556 = 3251
Alti debitori diversi Obligatiuni
se face plata obligatiunii subscrie
111 = 3556
Cont curent la BNR Alti debitori diversi

inregistrarea periodica a dobanzii de platit in fine sau la o data ulterioara emisiunii la o obligatiune
60363 = 3257
Dobanzi privind obligatiunile Datorii atasate

plata dobanzii la o obligatiune


3257 = 111
Datorii atasate Cont curent la BNR
amortizarea primei de emisiune la obligatiune
60369 = 3741
Alte cheltuieli privind datoriile Prime de emisiune privind
constituite prin titluri titlurile cu venit fix

se ramburseaza la scadenta certificatul de depozit


3221 = 111
Titluri de creante negociabile Cont current la BNR

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:


se acorda avansul din salariu
3514 = 2511
Avansuri acordate personalului Cont curent

se inregistreaza salariu brut datorat personalului


611 = 3511
Cheltuieli cu salariile personalului Personal - salarii datorate
sc plateste in numerar salariul net datorat personalului
3511 = 101
Personal - salarii datorate Casa
Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:

Constituirea de depozite de garantii si cautiuni la alte banci


3551 = 111
Depozite de garantii varsate Cont curent la BNR

Garantii si cautiuni restiuite bancii


111 = 3551
Cont curent la BNR Depozite de garantii varsate

Se primesc garantii pentru operatiuni de leasing si locatie simpla


2511 = 3561
Conturi curente Depozite de garantii pentru leasing

Se restituie de catre banca garantia constituita pentru operatiuni de leasing si locatie simpla
3561 = ' 2511
Depozite de garantii pentru leasing Conturi curente

Aplicatie practica

La banca comerciala X au Ioc urmatoarele operatiuni:

Se achizitioneaza aur de la populatie

361 = 101
Valori din aur, metale si pietre pretioase

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni :

Se acorda un credit subordonat la termen catre o alta institutie de credit


401 = 111
Credite subordonate la termen Cont curent la BNR

Se acorda un credit subordonat pe o durata nedeterminata catre o alta institutie de credit


402 = III
Credite subordonate pe durata nedeterminata Cont curent la BNR

Se inregistreaza dobanda la creditul subordonat la termen


407 = 7051
Creante atasa Dobanzi de la creditele subordonate la termen

Rambursarea creditului subordonat la termen si incasarea dobanzii


111 = %
401
407
Se achizitioneaza titluri de participare de la o alta institutie de credit
4121 = 111
Titluri de participare la institutiile de credit Cont curent la BNR

Se vand titlurile de participare la o valoare mai mica decat valoarea lor contabil
a% = 4121
111
6462

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:


Se achizitioneaza programe informatice de la un client
4419 = 2511
Amortizarea imobilizarilor necorporale
651 = 4611
Cheltuieli cu amortizarile Amortizarea imobilizarilor necorporale imobilizarilor necorporale

Scoaterea din evidenta a imobilizarilor necorporale complet amortizate


4611 ' - 441
Amortizarea imobilizarilor necorporale Imobilizari necorporale
Se achizitioneaza un mijloc de transport pentru activitatea de baza
44233 = 3566

Se amenajeaza un teren pe parcursul mai multor exercitii


432 - 7494
Imobilizari corporale in curs Venituri din productia de imobilizari

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:

Se constituie/majoreaza un provizion pentru deprecierea titlurilor de participare


6641 = 491
Se constituie/majoreaza un provizion pentru deprecierea imobilizarilor

6642 = 492
Diminuarea sau anularea unui provizion pentru operatiuni de leasing

493 = 7041

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:


Se subscrie capitalul in lei de catre actionari sau asociati
508 = 5011
Actionari sau asociati Capital subscris nevarsat

Se varsa capitalul social subscris de catre actionari sau asociati


5011 = 5012
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat

Se majoreaza capitalul social prin includerea profitului net si a rezultatului reportat din anii anteriori
% = 5012
581
592
Se reduce capitalul social pentru acoperirea unor pierderi reportate sau a unor pierderi inregistrate la
sfarsitul exercitiului

5012 =%

581
592
Se inregistreaza prime de conversie aparute la obligatiuni convertibile in actiuni
3251 = 5115
Se includ in capitalul social primele de emisiune

5111 = 5012

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:


Se constituie rezerva legala din profitul brut
592 = 5121
Repartizarea profitului Rezerve legale din profitul determinat
inainte de deducerea impozitului pe profit
Se constituie rezerva generala pentru riscul de credit din profitul brut
592 = 5141
Repartizarea profitului Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul
determinat inainte de deducerea impozitului pe profit
Utilizarea rezervei legale pentru acoperirea unei pierderi
5121 = 591
Utilizarea rezervei generale de risc pentru acoperirea unor credite nerecuperabile
5141 = 2821

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:


Se constituie un provizion pentru riscul de tara
6653 = 553
Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara Provizioane pentru riscuri de tara

Se diminueaza/anuleaza un provizion pentru riscul de tara


553 = 7653
Provizioane pentru riscuri de tara Venituri din provizioane pentru risc de tara

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:


Se descarca conturile de cheltuieli la sfarsitul exercitiului
591 = %
Profit sau pierdere 601
689
Se descarca conturile de veniturii la sfarsitul exercitiului
% =591
701
789 Comisioane
Se constituie rezerve din profitul brut
592 = %
Repartizarea profitului 512
5141
Se inregistreaza si se deduce impozitul pe profit
691 = 3531
Cheltuieli cu impozitul pe profit Impozitul pe profit
591 = 691
Profit sau pierdere Cheltuieli cu impozitul pe profit
Se constituie rezerve din profitul net
592 = %
Repartizarea profitului 512
513
519
Se repartizeaza dividende catre actionari592 - 354
Repartizarea profitului Dividende de plata

Se inregistreaza profit net ramas nerepartizat din anul anterior


581 = 591
Rezultatul reportat Profit sau pierdere

Se inchide contul de rezultate la inceputul exercitiului urmator


591 = 592

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:

Se inregistreaza dobanzi la un depozit la termen deschis de catre o alta institutie de credit


60132 = 1327
Dobanzi la depozitele la termen Datorii atasate

Se inregistreaza dobanzi la un imprumut de pe o zi pe alta primit de la o alta institutie de credit


60141 = 1427
Dobanzi la imprumuturile de pe o zi pe alta Datorii atasate

Se platesc comisioane pentru operatiuni inrterbancare


6 0 1 9 = 1 1 1
Se inregistreaza dobanzi creditoare la contul curent al unei persoane fizice
6024 = 25172
Dobanzi la conturile curente Datorii atasate

Se inregistreaza dobanzi la un depozit la termen deschis de un agent economic


60252 = 2537
Dobanzi la depozitele la termen Datorii atasate

Se platesc in avans dobanzi la certificatele de depozit


6026 = 375
Se reevalueaza un titlu de tranzactie in urma scaderii cursului
6032 = 3021

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:


Se constituie provizioane pe risc de dobanda pentru operatiuni interbancare
6612 = 1912
Se constituie provizioane pe risc de credit pentru operatiuni interbancare
6611 = 1911
Se constituie provizioane pe risc de credit pentru operatiuni cu clientela
6621 =2911

Se constituie provizioane pe risc de dobanda pentru operatiuni cu clientela


6622
= 2912
Se constituie provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament si a titlurilor de investitii
6631 = 391
Se constituie provizioane pentru creante restante si indoielnice
6637= 399
Se constituie provizioane pentru creante restante si indoielnice in devize
6637= 3722

681

1
Aplicatie practica
La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:

Se inregistreaza dobanzi din operatiuni cu BNR


1171 = 7011
Creante atasate Dobanzi de la Banca Nationala a Romaniei

Se inregistreaza dobanzi de la credite


acordate bancilor corespondente
1271 = 7012
Creante atasate Dobanzi de la conturile de corespondent

Se inregistreaza dobanzi dela un credit la termen


acordat altei banci
1417 = 70142
Creante atasate Dobanzi de la creditele la termen

Se inregistreaza dobanzi dela un credit la termen acordat altei banci


3722 = 70142
Se inregistreaza dobanzi la operatiuni de
primire in pensiune
1517 = 7015
Se inregistreaza dobanzi la operatiuni de scontare
376 = 70211
Venituri inregistrate in avans Dobanzi de la operatiunile de scont, forfetare si alte creante comerciale

Se inregistreaza dobanzi la operatiuni de factoring


376 = 70212
Venituri inregistrate in avans Dobanzi de la operatiunile de factoring

Se inregistreaza dobanzi debitoare Ia contul unei persoane fizice


25171 = 7024
Creante atasate Dobanzi de la conturile curente debitoare
Aplicatie practica
La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:

Se inregistreaza venituri din cesiunea imobilizarilor necorporale


3556 =7461
Alti debitori diversi Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor necorporale

Se inregistreaza venituri din cesiunea imobilizarilor corporale


3556 = 7462
Alti debitori diversi Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor corporale

Se inregistreaza venituri din valorificarea unor bunuri la executarea garantiilor


3556 = 7495
Alti debitori diversi Venituri privind bunurile mobile si imobile din executarea creantelor

Aplicatie practica

La banca comerciala X au loc urmatoarele operatiuni:

Se diminueaza/anuleaza provizioanele constituite pentru operatiunile interbancare


1911 = 761
Provizioane specifice de risc de credit Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni interbancare

Se diminueaza/anuleaza provizioanele constituite pentru operatiunile cu clientela


2912 = 7622
Provizioane specifice de risc de dobanda Venituri din provizioane specifice de risc de dobanda

Se diminueaza/anuleaza provizioanele constituite in devize pentru riscul de tara

2
553 = 7653
Provizioane pentru riscuri de tara Venituri din provizioane pentru risc de tar
arenta