Sunteți pe pagina 1din 7

Avizat

Responsabil comisie metodica,


Prof. Strin Aurelian

Avizat
Director,
Prof. Dr. Grigora Liana Lcrmioara

Unitatea de nvmnt: Liceul Teologic Penticostal Logos Nr. de ore pe spt./anul: 2 or pe spt./2017-2018
Profesor Violeta Popescu Programa colar aprobat prin O.MEC. Nr. 3252 /13.02.2006
Disciplina: tiine Filiera Vocationala, profil Teologic, specializarea teologie
Clasa: a XI-a

PLANIFICAREA CALENDARISTIC
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Nr. ore


Competene specifice vizate Coninuturi Sptmna Obs.
U.. nvare alocate
1. Notiuni 1.1. Descrierea factorilor care au generat 4 S1 S2
introductive apariia diferitelor descoperiri tiinifice, 11.09-22.09
Teorii legate de originea si evolutia
n diverse contexte socio-istorice Universului
3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n
Structura atomului.Legaturi
vederea descrierii i explicrii unor
chimice.Fenomene optice
procese i fenomene din mediul natural i
social Test de evaluare initiala

1
3. 1.1. Descrierea factorilor care au generat 6 S3-S5
apariia diferitelor descoperiri tiinifice, 25.09-13.09
Teoria heliocentric a lui Copernic. Legile
Reprezentari n diverse contexte socio-istorice lui Kepler .
ale universului 2.1 Structurarea informaiilor tiinifice
Sistemul solar. Explorarea Cosmosului n
relevante pentru explicarea fenomenelor
secolul al XX-lea. Expansiunea Universului.
naturale i sociale semnificative pentru
Legea lui Hubble Deplasarea spre rou . Big
evoluia umanitii
Bang. Temperatur minim.. Newton i legea
3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n
atraciei universale.
vederea descrierii i explicrii unor
procese i fenomene din mediul natural i Excursie la Planetariu.
social Evaluare

3. Lumina 1.2 Identificarea de relaii de determinare 8 S6 - S10


fenomene ntre descoperirile tiinifice din diverse 16.10-17.11
interpretabile domenii Fenomene optice observabile n natur.
clasic si cuantic 2.2 Utilizarea metodei tiinifice, n Fenomene optice ondulatorii.
vederea obinerii explicaiilor tiinifice
Curcubeul. Ionizarea n atmosfer. S7
3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n Aurorele polare. 23.10-
vederea descrierii i explicrii unor
Teoria corpuscular. 27.10
procese i fenomene din mediul natural i
social Dualismul und-corpuscul. Principiul de Scoala
nedeterminare. Altfel
3.2 Structurarea informaiei tiinifice n
diverse tipuri de comunicri orale i/sau Despre gurile negre.
scrise: argumentaie tiinific, referat, Evaluare
proiect, dizertaie, dezbatere, eseu etc

3. Materia 1.1 Descrierea factorilor care au generat Modele atomice 6 S11 - S13
componenta a apariia diferitelor descoperiri tiinifice, Structura nveliului electronic al 20.11-08.12
universului n diverse contexte socio-istorice atomului. Completarea straturilor cu
1.2 Identificarea de relaii de determinare electroni. Principiul Aufbau. Principul Pauli.
ntre descoperirile tiinifice din diverse Tabelul periodic, reflectare a structurii
domenii electronice a elementelor.
2.1. Structurarea informaiilor tiinifice Legturile chimice.
relevante pentru explicarea fenomenelor Proprietile nucleului atomic -
naturale i sociale semnificative pentru radioactivitatea, fisiunea i fuziunea
evoluia umanitii nuclear.
2
2.2 Utilizarea metodei tiinifice, n
vederea obinerii explicaiilor tiinifice
3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n
vederea descrierii i explicrii unor
procese i fenomene din mediul natural i
social
3.2 Structurarea informaiei tiinifice n
diverse tipuri de comunicri orale i/sau
scrise: argumentaie tiinific, referat,
proiect, dizertaie, dezbatere, eseu etc.
4. Materia 1.1 Descrierea factorilor care au generat Teorii acido-bazice 6 S14 S16
componenta a apariia diferitelor descoperiri tiinifice, Catalizatori i enzime 11.12-19.01
universului n diverse contexte socio-istorice Evaluare
1.2 Identificarea de relaii de determinare
ntre descoperirile tiinifice din diverse
domenii
2.1. Structurarea informaiilor tiinifice
relevante pentru explicarea fenomenelor
naturale i sociale semnificative pentru
evoluia umanitii
2.2 Utilizarea metodei tiinifice, n
vederea obinerii explicaiilor tiinifice
3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n
vederea descrierii i explicrii unor
procese i fenomene din mediul natural i
social
3.2 Structurarea informaiei tiinifice n
diverse tipuri de comunicri orale i/sau
scrise: argumentaie tiinific, referat,
proiect, dizertaie, dezbatere, eseu etc.
5. Resurse 1.2 Identificarea de relaii de determinare Resurse energetice (surse convenionale 4 S17-S18
energetice ntre descoperirile tiinifice din diverse petrol, gaze naturale, crbune etc.; surse de 22.01-02.02
domenii energie neconvenional energia eolian,
2.2 Utilizarea metodei tiinifice, n energia luminoas, energia nuclear etc.;
vederea obinerii explicaiilor tiinifice Cicluri naturale ciclul oxigenului/
3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n dioxidului de carbon, carbonului, azotului,

3
vederea descrierii i explicrii unor circuitul apei; poluarea, efectul de ser)
procese i fenomene din mediul natural i
social
3.2 Structurarea informaiei tiinifice n
diverse tipuri de comunicri orale i/sau
scrise: argumentaie tiinific, referat,
proiect, dizertaie, dezbatere, eseu etc

4
Unitatea de nvmnt: Liceul Teologic Penticostal Logos Nr. de ore pe spt./anul: 2 or pe spt./2017-2018
Profesor Violeta Popescu Programa colar aprobat prin O.MEC. Nr. 3252 /13.02.2006
Disciplina: tiine Filiera Vocationala, profil Teologic, specializarea teologie
Clasa: a XI-a

PLANIFICAREA CALENDARISTIC
SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de Nr. ore


Competene specifice vizate Coninuturi Sptmna Obs.
U.. nvare alocate
3. Mediul de viata .1 Descrierea factorilor care au generat apariia Medii biotice i abiotice. 14 S19 - S25
diferitelor descoperiri tiinifice, n diverse Habitate i nie 12.02-30.03
contexte socio-istorice Tipuri majore de biomi de pe
1.2 Identificarea de relaii de determinare ntre Terra.
descoperirile tiinifice din diverse domenii Diversitatea lumii vii specii,
2.1. Structurarea informaiilor tiinifice relevante rase
pentru explicarea fenomenelor naturale i sociale Poluarea. Efectul de ser.
semnificative pentru evoluia umanitii Dezvoltarea durabil
2.2 Utilizarea metodei tiinifice, n vederea Teorii asupra evoluiei apariiei i
obinerii explicaiilor tiinifice evoluiei mediului, omului. Religia
3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n vederea i apariia lumii
descrierii i explicrii unor procese i fenomene Cicluri naturale
din mediul natural i social
Evaluare
3.2 Structurarea informaiei tiinifice n diverse
tipuri de comunicri orale i/sau scrise:
argumentaie tiinific, referat, proiect,
dizertaie, dezbatere, eseu etc.
4. Populatii si .1 Descrierea factorilor care au generat apariia Genetica populaiilor, densitatea 16 S26 - S33
ecosisteme diferitelor descoperiri tiinifice, n diverse populaiilor, natalitate, mortalitate 11.04-31.05
contexte socio-istorice .Adaptarea populaiilor la mediul
1.2 Identificarea de relaii de determinare ntre de via
descoperirile tiinifice din diverse domenii Selecia natural. Creterea
2.1. Structurarea informaiilor tiinifice relevante numeric a populaiei
pentru explicarea fenomenelor naturale i sociale Ecosistemul. Evoluia
semnificative pentru evoluia umanitii ecosistemului
5
2.2 Utilizarea metodei tiinifice, n vederea Principiul competiiei
obinerii explicaiilor tiinifice Ecosisteme antropizate
3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n vederea Ritmuri biologice
descrierii i explicrii unor procese i fenomene Relaii biologice
din mediul natural i social Relaii trofice
3.2 Structurarea informaiei tiinifice n diverse Evoluia i autoreglarea
tipuri de comunicri orale i/sau scrise: sistemelor
argumentaie tiinific, referat, proiect,
Impactul aciunii omului asupra
dizertaie, dezbatere, eseu etc. mediului nconjurtor
5. Recapitulare si 3.1 Utilizarea informaiilor tiinifice, n vederea Sesiune referate 4 S34-S35
Evaluare descrierii i explicrii unor procese i fenomene 04.06-15.06
din mediul natural i social
3.2 Structurarea informaiei tiinifice n diverse
tipuri de comunicri orale i/sau scrise:
argumentaie tiinific, referat, proiect,
dizertaie, dezbatere, eseu etc.

6
Avizat
Responsabil comisie metodica,
Prof. Strin Aurelian

Avizat
Director,
Prof. Dr. Grigora Liana Lcrmioara

Unitatea de nvmnt: Liceul Teologic Penticostal Logos


Nr. de ore pe spt./anul: 2 or pe spt./2017-2018
Profesor Violeta Popescu
Programa colar aprobat prin O.MEC. Nr. 3252 /13.02.2006
Disciplina: tiine
Filiera Vocationala, profil Teologic, specializarea teologie
Clasa: a XI-a
PLANIFICARE ANUAL
NR. NR.
SEMESTRUL UNITI DE NVARE OBSERVAII
CRT. ORE

1. Noiuni introductive. Test 4

2. Reprezentari ale Universului 6


I
(34ore) Lumina fenomene
3. 8
interpretabile clasic si cuantic
Materia componenta a
4. 6
universului
5. Resurse energetice 4

7. Mediul si viata 16

II 8. Populatii si ecosisteme 14
(34 ore)

9. Recapitulare final si evaluare 4

TOTAL 68