Sunteți pe pagina 1din 3

LABORATOR 9

/2
L9/1. S se calculeze integrala I = 4 e 4 x sin( x 3 )dx cu ajutorul metodei trapezelor, folosind
0
pasul p1 = 0,01. S se recalculeze integrala utiliznd un pas p 2 = 0,0001.
/2
L9/2. S se calculeze integrala J = sin( x 2 ) /(1 x)dx cu ajutorul metodei Simpson.
0
7
L9/3. S se calculeze (56 x 3x 74 x 3)dx prin metoda trapezelor (cu pasul p=0,05) i prin
5 2

0
metoda Simpson. S se calculeze eroarea de calcul pentru cele 2 valori aproximative obinute
calculnd analitic integrala cu ajutorul instrumentelor din modulul Symbolic Math.
5 1.5
L9/4. S se calculeze ((6 x 25 3 x ) y)dxdy .
0 2.5

L9/5. Prin calcul simbolic i utiliznd instrumentele din modulul Symbolic Math, s se determine
1
x (0, 1) astfel nct, s se verifice ecuaia f ( x)dx f ( x) , unde f ( x) e x .
2

L9/6. S se calculeze lungimea curbei graficului funciei t ( x) ln(45 sin(x2 ) cos( x)) pentru x
[0, /2].
b
L 1 ( f (x ) ) 2 dx
a

L9/7. S se determine aria suprafeei laterale i volumul corpului de rotaie construit prin rotirea
curbei funciei r(x)= cos(x) n jurul axei OX, pentru x [0, 1].
b
A 2 f ( x) 1 ( f ( x)) 2 dx
a
b
V f (2x ) dx
a

L9/8. S se calculeze poziia centrului de greutate a plcii delimitate de graficul funciei r(x), axa
OX i dreptele x=0 i x=1.
L9/9. Prin calcul simbolic i utiliznd instrumentele din modulul Symbolic Math, s se calculeze
d x 1
derivata dt . S se calculeze valoarea derivatei n x=1 i s se verifice reprezintnd
dx 1 t 6 1
graficul derivatei cu ajutorul comenzii ezplot.
1
L9/10. S se calculeze derivata funciei s(x)= 3 sin( x 2 ) 46 x 2 27 pe intervalul [-2,2].
x x3
S se calculeze valoarea derivatei funciei n x=3,5 i s se traseze graficul funciei i al derivatei
acesteia.
Calcul Numeric Asistat de Calculator

Indicaii i soluii pentru Laborator 10:


S10/1.
x1=0:.01:pi/2
y1=4*exp(4*x1).*sin(x1.^3)
I1=trapz(x1,y1)
I1 = 147.6136
x2=0:.0001:pi/2
y2=4*exp(4*x2).*sin(x2.^3)
I2=trapz(x2,y2)
I2 = 146.7601

S10/2.
fctJ=inline('sin(x.^2)./(1+x)')
fctJ =
Inline function:
fctJ(x) = sin(x.^2)./(1+x)
J=quad(fctJ,0,pi/2)
J = 0.4094

S10/3.
Metoda trapezelor:
x=0:0.05:7
y=56*x.^5+3*x.^2-74*x-3
IT=trapz(x,y)
IT = 1.096706398987500e+006

Metoda lui Simpson:


fctIS=inline('56*x.^5+3*x.^2-74*x-3')
fctIS =
Inline function:
fctIS(x) = 56*x.^5+3*x.^2-74*x-3
IS=quad(fctIS,0,7)
IS = 1.096581668942174e+006

Analitic:
syms x
fct=56*x^5+3*x^2-74*x-3
fct =
56*x^5+3*x^2-74*x-3
int(fct,0,7)
ans =3289699/3
3289699/3
ans = 1.096566333333333e+006

S10/4.
FCT=inline('(6*x.^25-3.^x).*y')
FCT =
Inline function:
FCT(x,y) = (6*x.^25-3.^x).*y
Int=dblquad(FCT,-2.5,-1.5,0,5)
Int = -6.405140383552968e+010

S10/5.
syms x
f=exp(-x^2)
solve(int(f,0,1)-f)
ans =
[ 1/2*(-2*log(1/4*erf(1)^2*pi))^(1/2)]
[ -1/2*(-2*log(1/4*erf(1)^2*pi))^(1/2)]
1/2*(-2*log(1/4*erf(1)^2*pi))^(1/2)
ans = 0.54030135376129
-1/2*(-2*log(1/4*erf(1)^2*pi))^(1/2)
ans = -0.54030135376129

Sau:
syms x
f=exp(-x^2)
f =
exp(-x^2)
int(f,0,1)
ans =
1/2*erf(1)*pi^(1/2)
1/2*erf(1)*pi^(1/2)
ans = 0.74682413281243
solve('0.74682413281243-exp(-x^2)')
ans =
[ -.54030135376128958575526788259977]
[ .54030135376128958575526788259977]

S10/6.
syms x
t=log(45*sin(x^2)+cos(x))
t =log(45*sin(x^2)+cos(x))
functie=sqrt(1+diff(t)^2)
functie =
(1+(90*cos(x^2)*x-sin(x))^2/(45*sin(x^2)+cos(x))^2)^(1/2)
Lungime=int((1+(90*cos(x^2)*x-sin(x))^2/(45*sin(x^2)+cos(x))^2) ^(1/2),0,pi/2)
Warning: Explicit integral could not be found.
> In C:\PROGRAME\MATLABr11\toolbox\symbolic\@sym\int.m at line 58

2
CNAC - LABORATOR 2

Pentru a determina lungimea graficului funciei (pentru calculul integralei) trebuie ca s folosim o metod
aproximativ pentru calculul intergalei. Mai jos se utilizeaz metoda lui Simpson:
fintegrat=inline('(1+(90*cos(x.^2).*x-sin(x)).^2./(45*sin(x.^2)+cos(x)) .^2 ).^(1/2)')
fintegrat =
Inline function:
fintegrat(x) = (1+(90*cos(x.^2).*x-sin(x)).^2./(45*sin(x.^2)+cos(x)).^2).^(1/2)
quad(fintegrat,0,pi/2)
ans = 4.73864614590249 2
1/3/(1+x )-...+1/3/(1+(2 x+31/2)2)

Sau metoda trapezelor:


x=0:0.001:pi/2 1
y=(1+(90*cos(x.^2).*x-
sin(x)).^2./(45*sin(x.^2)+cos(x)).^2).^(1/2)
0.8
trapz(x,y)
ans = 4.73539817901245
0.6
S10/7.
syms x
r=cos(x) 0.4
r =cos(x)
arie=2*pi*int(r*sqrt(1+diff(r)^2),0,1)
arie = 0.2
2*pi*(1/2*sin(1)*(1+sin(1)^2)^(1/2)-1/2*log(-
sin(1)+(1+sin(1)^2)^(1/2)))
2*pi*(1/2*sin(1)*(1+sin(1)^2)^(1/2)-1/2*log(- 0
sin(1)+(1+sin(1)^2)^(1/2)))
ans = 5.85740905084699 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
volum=pi*int(r^2,0,1) x
volum =pi*(1/2*cos(1)*sin(1)+1/2)
pi*(1/2*cos(1)*sin(1)+1/2)
ans = 2.28495685580581

S10/8. Relaiile de calcul pentru coordonatele centrului de greutate sunt:


b
a xf ( x )dx 1/(x3+x+3)+sin(x2)+46 x2+27
xG b
a f ( x )dx 200

1 b 2
a f ( x )dx 150
2
yG b
a f ( x )dx 100

50

S10/9. 0

syms t
f=1/(t^6+1) -50
syms x -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
deriv=diff(int(f,1,x)) x
deriv =
1/3/(1+x^2)-1/12*3^(1/2)*(2*x-3^(1/2))/(x^2-3^(1/2)*x+1)+1/3/(1+(2*x-
3^(1/2))^2)+1/12*3^(1/2)*(2*x+3^(1/2))/(x^2+3^(1/2)*x+1)+1/3/(1+(2*x+3^(1/2))^2)
ezplot(deriv,0,2)
grid on
x=1
x = 1
1/3/(1+x^2)-1/12*3^(1/2)*(2*x-3^(1/2))/(x^2-3^(1/2)*x+1)+1/3/(1+(2*x-
3^(1/2))^2)+1/12*3^(1/2)*(2*x+3^(1/2))/(x^2+3^(1/2)*x+1)+1/3/(1+(2*x+3^(1/2))^2)
ans = 0.50000000000000

-1/(x3+x+3)2 (3 x2+1)+2 cos(x2) x+92 x


200
S10/10.
syms x 100
s=1/(x^3+x+3)+sin(x^2)+46*x^2+27
s = 0
1/(x^3+x+3)+sin(x^2)+46*x^2+27
derivata=diff(s)
-100
derivata =
-1/(x^3+x+3)^2*(3*x^2+1)+2*cos(x^2)*x+92*x
ezplot(s,-2,2) -200
grid on
ezplot(derivata,-2,2) -300
grid on
x=3.5
-400
x =
3.50000000000000 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
-1/(x^3+x+3)^2*(3*x^2+1)+2*cos(x^2)*x+92*x x
ans =
3.286371112315086e+002