Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul(a) ...
CNP ..................., salariat la ...
cu fraciune de norm de /zi si salariu de .../luna, declar pe propria
rspundere c realizez venituri din salarii sau asimilate salariilor n baza a dou sau mai
multe contracte individuale de munc, iar baza lunar de calcul cumulat aferent
acestora este cel puin egal cu salariul minim brut pe ar.

In cazul in care intervin modificari, ma oblig sa anunt ..


. in cel mai scurt timp.

Data, Semntura,

S-ar putea să vă placă și