Sunteți pe pagina 1din 2
GRILA DE CORECTARE la proba scrisă de examinare a cunoștințelor teoretice pentru concursul de ocupare

GRILA DE CORECTARE

la proba scrisă de examinare a cunoștințelor teoretice

pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de asistent medical generalist

1.Colica renală: simptomatologie, conduită de urgenţă – 2 puncte Simptomatologie - 1,0 p

Durerea acuta - 0,2 p

Greata, varsaturi, meteorism, oprirea tranzitului intestinal - 0,2 p

Neliniste, agitatie, anxietate - 0,2 p

Disurie, polakiurie - 0,2 p

Semne generale (bolnav agitat, palid, transpirat, cu extremităţi reci, pulsul mai des tahicardic, rareori bradicardic) - 0,2 p Conduita de urgenta 1,0 p

Repaus la pat 0,2 p

Calmarea durerii cu antispastice si antialgice 0,4 p

Caldura locala 0,2 p

Bolnavii cu colici rebele se trimit la spitale 0,2 p

2. Primul ajutor in caz de fracturi reguli generale 1 punct

Imobilizare provizorie imediata, chiar la locul accidentului cu atele confectionate din scanduri, bastoane si bete invelite in material moale - 0,5 p

Administrarea unui calmant si/sau sedativ - 0,3 p

Trimiterea la spital - 0,2 p

3. Insolatia semne clinice si primul ajutor la nivelul cabinetului medical 2

puncte Semne clinice 1 p: cefalee - 0,1 p, ameteli 0,1 p, fotofobie 0,1 p, dureri ale globilor oculari 0,1 p, congestia fetei 0,1 p, neliniste - 0,1 p, greturi 0,1 p, varsaturi 0,1 p, inapetenta - 0,1 p, convulsii 0,1 p. Primul ajutor in cabinetul medical 1 p: aplicarea de comprese reci/punga cu gheata pe cap - 0,2 p, administrarea de antalgice si antiflogistice - 0,2 p; controlul functiilor vitale in caz de coma sau stari convulsive - 0,2 p; oxigenoterapie - 0,1 p; hidratare prin perfuzii - 0,2 p; trimiterea la spital - 0,1 p.

4. Hemoragiile digestive superioare (H.D.S.): definiţie, cauze, simptomatologie

2 puncte Definiţie - 0,5 p

Sângerarea din: - Esofag 0,1 p

- Stomac 0,1 p

- Jejun 0,1 p

- Duoden 0,1 p

Se exteriorizeaza prin:

- hematemeza, melena 0,1 p

Cauze – 0,5 p: Boli ale esofagului – 0,1 p / stomacului - 0,1 p

Cauze 0,5 p: Boli ale esofagului 0,1 p / stomacului - 0,1 p / duodenului 0,1 p/ intestinului subţire - 0,1 p / ciroza - 0,1 p. Simptomatologie - 1,0 p În hemoragii mici, simptomatologia este absenta sau, uneori, slăbiciune, transpiraţii reci, hipotensiune arterială, eventual lipotimie – 0,3 p În hemoragii moderate: ameţeli, vedere ca prin ceaţă, tahicardie, hipotensiune, lipotimie; în clinostatism pot lipsi 0,3 p În hemoragiile masive: semne de şoc hipovolemic (paloare intensă, polipnee, anxietate, extremităţi reci, puls rapid şi filiform, sudori reci, sete intense, greţuri, adinamie hipotensiune, tendinţă de pierdere a cunoştinţei – 0,4 p.

5. Menţionaţi cel puţin cinci drepturi pe care le au funcţionarii publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prevăzute de Legea nr. 293/2004, republicată - 2 punct Se acordă 0,4 puncte pentru fiecare drept al FPSS corect menţionat. Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la:

a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul

corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi

psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate

recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului****) şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;

d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii;

e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în

condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului*****);

f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în

concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;

g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la

vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte

situaţii, în condiţiile stabilite de lege;

h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a

Guvernului*); odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei; i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială;

j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi

decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege;

k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în

cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când

domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km.

Total punctaj = 9 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu