Sunteți pe pagina 1din 1

SWIFT: BTRLRO22

C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. nreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

RAPORT CURENT conform Reg. C.N.V.M. nr. 1/2006


Data: 15.09.2017
BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

Sediul social: Cluj-Napoca, str.G.Baritiu nr.8


Numar tel./fax: 0264/407150/407179
Numar/data inregistrarii la ORC: J12/4155/1993
CUI: 5022670
Capital soc.subscris si varsat: 4.341.435.921 lei
Piata regl. de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale nu este cazul.


b) Achizitii sau instrainari substantiale de active nu este cazul
c) Procedura falimentului nu este cazul
d) Alte evenimente:

Banca Transilvania informeaza investitorii ca negocierile privind achizitia Bancpost


continua.
Detalii privind rezultatul negocierilor vor fi comunicate dup parcurgerea etapelor
necesare i obinerea aprobrilor.

Finalizarea negocierilor este estimat la finalul lunii octombrie a.c.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR EXECUTIV DGCC


MER TETIK IOANA OLANESCU

Sediul Central: str. George Bariiu, nr. 8, 400027, Cluj-Napoca


Banca Oamenilor ntreprinztori Tel: + 40 264 407 150; Fax: + 40 264 301 128; www.bancatransilvania.ro

S-ar putea să vă placă și