Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de nvmnt: coala Gimnazial General Nicolae ova Poduri

Disciplina: Limba i Literatura Englez


Clasa: a II-a
Anul colar: 2016-2017
Nr. Ore/sptmn: 1 Avizat ,
Manual orientativ: Comunicare n limba englez Clasa a II-a, Arthur Director nv. Ioan Busuioc
Profesor: Amirei Diana-Maria
Nr. nregistrare:

Planificare pe uniti de nvare


(Realizat n conformitate cu Programa de Limba Englez pentru clasa a II-a, aprobat prin ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013)

Semestrul I
Nr. UNITI CONINUTURI COMPETENE Nr. Activiti de nvare Evaluare
crt. DE SPECIFICE de
NVARE ore

1.1. Oferirea unei reacii adecvate, n Introducing oneself - listen & repeat
Hello again! Coninuturile situaii de comunicare uzuale, la o Exerciii de pronunie -act out the dialogue
1. REVISION nvate n clasa I ntrebare/instruciune simpl rostit 2 Exerciii de reproducere -match the pairs
Whats your name? clar i foarte rar. de cuvinte, sintagme, -look at the pictures and
Colours 1.2. Recunoaterea poziiilor de baz propoziii say the name
Numbers ale unor obiecte din universal Rspunsuri la ntrebri -say the poem
I can/I like imediat, n mesaje articulate clar i Realizarea de dialoguri
Animals rar. simple profesor-elev,
Seasons 2.2. Prezentarea unei personae/unui elev-elev (cu sprijin)
The Weather personaj cunoscut, folosind cteva Rspunsuri nonverbale
Shapes detalii familiar. la comenzi
2.3. Participarea la jocuri de Recitarea de poezii
comunicare n care reproduce sau cunoscure;
creaz rime/mesaje scurte.
2.4.Cererea i oferirea unor informaii
scurte i referitoare la localizarea
obiectelor din universal familiar.

Pets: dog 1.1. Oferirea unei reacii adecvate, n


Animals on the situaii de comunicare uzuale, la o Exerciii de pronunie - listen & repeat
2. UNIT 1 farm: horse, cock, ntrebare/instruciune simpl rostit Exerciii de reproducere -act out the dialogue
Big friends, chicken, dog, donkey clar i foarte rar. de cuvinte, sintagme, -count, match and
Little Expressing likes 1.2. Recunoaterea poziiilor de baz propoziii colour
friends Identifying colours: ale unor obiecte din universal 4 Rspunsuri la ntrebri
black, brown imediat, n mesaje articulate clar i Rspunsuri nonverbale
Locating things rar. la comenzi
Identifying animals 1.3. Manifestarea curiozitii fa de Realizarea de dialoguri
Describing animals: sesizarea semnificaiei globale a unor simple profesor-elev,
It has/You can ride it, filme i a unor cntece pentru copii n elev-elev (cu sprijin);
big, small, long, short limba englez.
Expressing abilities: 2.1. Reproducerea unor
Lets go/We can sing cntece/poezii simple pentru copii.
2.2. Prezentarea unei personae/unui
personaj cunoscut, folosind cteva
detalii familiar.
2.3. Participarea la jocuri de
comunicare n care reproduce sau
creaz rime/mesaje scurte.
2.4.Cererea i oferirea unor informaii
scurte i referitoare la localizarea
obiectelor din universal familiar.
3.1. Manifestarea curiozitii pentru
decorarea unor mesaje scrise simple
i scurte din universal imediat
4.1. Participarea la proiecte de
grup/la nivelul clasei n care
elaboreaz cu sprijin scurte mesaje
scrise.

My ABC book:
UNIT 2 letters 1.1. Oferirea unei reacii adecvate, n
3 Autumn and Expressing abilities: situaii de comunicare uzuale, la o
Winter I can read ntrebare/instruciune simpl rostit Exerciii de pronunie - listen & repeat
Colours: orange, clar i foarte rar. 5 Exerciii de reproducere -act out the dialogue
white, purple 1.2. Recunoaterea poziiilor de baz de cuvinte, sintagme, -answer the questions
Expressing likes: I ale unor obiecte din universal propoziii -complete each word
like painting/Whats imediat, n mesaje articulate clar i Rspunsuri la ntrebri with missing letter
your favourite rar. Rspunsuri nonverbale
colour? 1.3. Manifestarea curiozitii fa de la comenzi
The seasons: sesizarea semnificaiei globale a unor
November, summer, filme i a unor cntece pentru copii n
autumn, winter, limba englez.
spring 2.1. Reproducerea unor
Expressing likes: cntece/poezii simple pentru copii.
birthday, ski, go 2.2. Prezentarea unei personae/unui
sledging personaj cunoscut, folosind cteva
Expressing abilities: detalii familiar.
Can you ski? No, I 2.3. Participarea la jocuri de
cant. comunicare n care reproduce sau
The story Snow creaz rime/mesaje scurte.
Queen: reindeer, 2.4.Cererea i oferirea unor informaii
tears scurte i referitoare la localizarea
Expressing obiectelor din universal familiar.
commands: I cant 3.1. Manifestarea curiozitii pentru
come/Who are decorarea unor mesaje scrise simple
you?/Lets go i scurte din universal imediat
home/Go away. 4.1. Participarea la proiecte de
grup/la nivelul clasei n care
elaboreaz cu sprijin scurte mesaje
scrise.

Unit 3 Food: flour, butter, 1.1. Oferirea unei reacii adecvate, n


4. Guests sugar, eggs, cake, situaii de comunicare uzuale, la o
chocolate cake, ntrebare/instruciune simpl rostit Exerciii de pronunie - listen & repeat
orange juice clar i foarte rar. Exerciii de reproducere -act out the dialogue
Locating things: in 1.2. Recunoaterea poziiilor de baz de cuvinte, sintagme, -match the letter with
Expressing abilities: ale unor obiecte din universal 4 propoziii the picture that begins
I can make a cake/ I imediat, n mesaje articulate clar i Rspunsuri la ntrebri -look at the pictures and
have/Ican run/you rar. Realizarea de dialoguri say the name
cannot eat me/Im 1.3. Manifestarea curiozitii fa de simple profesor-elev, -learn the song
hungry sesizarea semnificaiei globale a unor elev-elev (cu sprijin)
Expressing likes: It filme i a unor cntece pentru copii n Rspunsuri nonverbale
smells good. limba englez. la comenzi
Free time activities: 2.1. Reproducerea unor Intonarea cntecului din
wild horse, computer, cntece/poezii simple pentru copii. manual;
film, watch a 2.2. Prezentarea unei personae/unui
film/play a game personaj cunoscut, folosind cteva
Asking for detalii familiar.
information: what 2.3. Participarea la jocuri de
about a film? comunicare n care reproduce sau
The story The creaz rime/mesaje scurte.
Gingerbread 2.4.Cererea i oferirea unor informaii
Man: arms, scurte i referitoare la localizarea
legs, oven, obiectelor din universal familiar.
cow, 3.1. Manifestarea curiozitii pentru
gingerbread, decorarea unor mesaje scrise simple
eat i scurte din universal imediat

Exerciii de pronunie
Revision: pets, Exerciii de reproducere - listen & repeat
animals on the farm, de cuvinte, sintagme, -act out the dialogue
colours, food, propoziii -match the pairs
describing things, Rspunsuri la ntrebri -look at the pictures and
locating things, Realizarea de dialoguri say the name
expressing abilities simple profesor-elev,
elev-elev (cu sprijin)
Rspunsuri nonverbale
la comenzi
Repetarea unor rime

Semestrul II

Nr. Uniti de Coninuturi Competenespecifice Nr. Activiti de nvare Evaluare


crt. nvare ore

The seasons/The 1.1. Oferirea unei reacii adecvate, n Exerciii de pronunie - listen & repeat
5. Unit 4 weather/Asking for situaii de comunicare uzuale, la o Exerciii de reproducere -act out the dialogue
In the wild information: nature, ntrebare/instruciune simpl rostit 4 de cuvinte, sintagme, -match the letter with
wild animals, cold, clar i foarte rar. propoziii the picture that end
warm, hot, what are 1.2. Recunoaterea poziiilor de baz Rspunsuri la ntrebri -colour using code
the seasons of the ale unor obiecte din universal Realizarea de dialoguri numbers
years? imediat, n mesaje articulate clar i simple profesor-elev,
The rar. elev-elev (cu sprijin)
circus/describing 1.3. Manifestarea curiozitii fa de Completarea cuvintelor
animals/expressing sesizarea semnificaiei globale a unor lacunare;
likes and dislikes: filme i a unor cntece pentru copii n
circus, tiger, clown, limba englez.
tall, short, scared, I 2.1. Reproducerea unor
dont like tigers cntece/poezii simple pentru copii.
Wild animals/giving 2.2. Prezentarea unei personae/unui
information: desk, personaj cunoscut, folosind cteva
whiteboard, monkey, detalii familiar.
black panther, my 2.3. Participarea la jocuri de
project is about comunicare n care reproduce sau
monkeys creaz rime/mesaje scurte.
The story The 2.4.Cererea i oferirea unor informaii
jungle book: jungle, scurte i referitoare la localizarea
man, snake, silence obiectelor din universal familiar.
Identifying 3.1. Manifestarea curiozitii pentru
characters decorarea unor mesaje scrise simple
i scurte din universal imediat
4.1. Participarea la proiecte de
grup/la nivelul clasei n care
elaboreaz cu sprijin scurte mesaje
scrise.

6.
Unit 5 Breakfast/food/gree 1.1. Oferirea unei reacii adecvate, n Exerciii de pronunie - listen, repeat and do
All day ting people/asking situaii de comunicare uzuale, la o Exerciii de reproducere -learn the poem
long for things, ntrebare/instruciune simpl rostit de cuvinte, sintagme, -sing the song
(thanking): its clar i foarte rar. propoziii -complete the words
morning, sun, bread, 1.2. Recunoaterea poziiilor de baz Rspunsuri la ntrebri with missing letter
cheese, its ale unor obiecte din universal 4 Realizarea de dialoguri - look, read and say
morning/Good imediat, n mesaje articulate clar i simple profesor-elev, -complete the
morning! rar. elev-elev (cu sprijin) phrases with missing
Parts of the 1.3. Manifestarea curiozitii fa de Completarea cuvintelor
words
day/greeting sesizarea semnificaiei globale a unor lacunare;
people/identifying filme i a unor cntece pentru copii n ndeplinirea unei
parts of the day: its limba englez. instruciuni simple
noon, its afternoon, 2.1. Reproducerea unor Recitarea poeziei din
its evening, forest, cntece/poezii simple pentru copii. manual;
Good afternoon! 2.2. Prezentarea unei personae/unui
Good evening personaj cunoscut, folosind cteva
Night/describing detalii familiar.
things: its night, its 2.3. Participarea la jocuri de
dark, sky, moon, star, comunicare n care reproduce sau
there are so many creaz rime/mesaje scurte.
stars in the 2.4.Cererea i oferirea unor informaii
sky/goodbye!/Sleep scurte i referitoare la localizarea
well! obiectelor din universal familiar.
The story Hansel 3.1. Manifestarea curiozitii pentru
and Gretel: sweets, decorarea unor mesaje scrise simple
she, he, witch, he is i scurte din universal imediat
Hansel/she is 4.1. Participarea la proiecte de
Gretel/my sister grup/la nivelul clasei n care
Identifying people elaboreaz cu sprijin scurte mesaje
scrise.

7.
Unit 6 Nature/asking for 1.1. Oferirea unei reacii adecvate, n Exerciii de pronunie - listen & repeat
information: flower, situaii de comunicare uzuale, la o Exerciii de reproducere -act out the dialogue
water, water lily, ntrebare/instruciune simpl rostit de cuvinte, sintagme, -read and say
lake, butterfly,tree, clar i foarte rar. propoziii -answer the question
broken, spider, 1.2. Recunoaterea poziiilor de baz Rspunsuri la ntrebri -count and write
A blanket, ill, bird, ale unor obiecte din universal 4 Realizarea de dialoguri -read and draw
wonderful wing/where do they imediat, n mesaje articulate clar i simple profesor-elev,
world live? rar. elev-elev (cu sprijin);
Locating things: in 1.3. Manifestarea curiozitii fa de Rezolvarea exercitiilor
front of, Where are sesizarea semnificaiei globale a unor din manual
they? filme i a unor cntece pentru copii n Memorarea poeziei date
Expressing abilities: limba englez.
I can make beautiful 2.1. Reproducerea unor
blankets. cntece/poezii simple pentru copii.
The story 2.2. Prezentarea unei personae/unui
Thumbelina: mole, personaj cunoscut, folosind cteva
sad, to marry, rich detalii familiar.
Describing people 2.3. Participarea la jocuri de
comunicare n care reproduce sau
creaz rime/mesaje scurte.
2.4.Cererea i oferirea unor informaii
scurte i referitoare la localizarea
obiectelor din universal familiar.
3.1. Manifestarea curiozitii pentru
decorarea unor mesaje scrise simple
i scurte din universal imediat
4.1. Participarea la proiecte de
grup/la nivelul clasei n care
elaboreaz cu sprijin scurte mesaje
scrise.
8. REVISION Exerciii de pronunie - listen & repeat
3 Exerciii de reproducere -act out the dialogue
de cuvinte, sintagme, -read and say
propoziii -answer the question
Rspunsuri la ntrebri -complete the text
Realizarea de dialoguri with the given words
simple profesor-elev,
elev-elev (cu sprijin)
Rezolvarea exercitiilor
din manual
Memorarea poeziilor
date

1.1. Oferirea unei reacii adecvate, n


situaii de comunicare uzuale, la o Exerciii de pronunie - listen
& repeat
9. FINAL Coninuturile nvate ntrebare/instruciune simpl rostit Exerciii de reproducere -act out the dialogue
REVISION pe parcursul clar i foarte rar. de cuvinte, sintagme, -read and say
ntregului semestru 1.2. Recunoaterea poziiilor de baz 1 propoziii -answer the question
ale unor obiecte din universal Rspunsuri la ntrebri -count and write
imediat, n mesaje articulate clar i Realizarea de dialoguri -read and draw
rar. simple profesor-elev,
1.3. Manifestarea curiozitii fa de elev-elev (cu sprijin)
sesizarea semnificaiei globale a unor Rezolvarea exercitiilor
filme i a unor cntece pentru copii n din manual
limba englez.
2.1. Reproducerea unor
cntece/poezii simple pentru copii.
2.2. Prezentarea unei personae/unui
personaj cunoscut, folosind cteva
detalii familiar.
2.3. Participarea la jocuri de
comunicare n care reproduce sau
creaz rime/mesaje scurte.

S-ar putea să vă placă și