Sunteți pe pagina 1din 5

ACT ADITIONAL

LA
REGULEMENTUL INTERN
AL
SC. BALDOR COM IMPEX S.R.L.

completeaza Regulamentul Intern al SC. BALDOR COM IMPEX S.R.L cu urmatoare capitole:

CAPITOLUL XII

Reguli de comportament in locuintele de serviciu

12.1. In perioada in care se afla in delegare, salariatii vor beneficia de cazare in locatii puse la
dispozitie de catre S.C. BALDOR COM IMPEX S.R.L.

12.2. In spatiile de cazare, aflate in cladiri cu mai multe apartamente/incaperi, salariatii vor
respecta urmatoarele reguli de conduita:

a) Sa nu tulbure linistea celorlalti locatari sau ai vecinilor. Este interzis producerea zgomotelor
care pot afecta ceilali Locatari;

b) Sa mentina si sa asigure curatenia in spatiul aflat in folosinta exclusiva precum si in spatiile


comune;

c) Sa nu introduca in locuinta sau in cladirea in care se afla locuinta substante inflamabile,


periculoase sau urat mirositoare;

d) Sa verifice, la iesirea din locuinta, daca instalatia de iluminat este stinsa, daca robinetii de apa
sunt stransi, daca aragazul sau alt aparat cu aceeasi functiune sunt oprite;

e) Sa se asigure ca nu exista nici o sursa de caldura sau aparat electric in prize nesupraveghete.

f) Sa aiba un comportament decent si civilizat in raport cu ceilalti locatari, cu proprietarii sau


vecinii acestora

g) Este strict interzis deversarea sau depozitarea deeurilor menajere n alte locuri dect cele
special amenajate.
h) Este interzis abandonarea (inclusiv in locuinta ) a oricror obiecte care pot pune n pericol
viaa sau integritatea Proprietarilor.

12.3. Incalcarea de catre salariati a regulilor de conduit mentionate anterior, reprezinta abatere
disciplinara grava si se sanctioneaza cu concedierea respectivilor salariati. De asemenea,
salariatii vor raspunde patrimonial IN SENSUL CA VOR FI PLATI PERSONAL DESPAGUBIRI
PENTRU PREJUDICIILE PROVOCATE CA URMARE A INCALCARII OBLIGATIILOR DE MAI SUS.

CAPITOLUL XIII

Criteriile de evaluare a activitii profesionale si procedura de evaluare a personalului

13.1. Evaluarea personalului se va realiza potrivit criteriilor de evaluare si procedurii stabilite


prin prezentul Regulament.

13.2. Perioada evaluat este cuprins ntre 1 ianuarie i 31 decembrie din anul pentru care se
face evaluarea. Perioada de evaluare este cuprins ntre 1 i 31 ianuarie din anul urmtor
perioadei evaluate.

13.3. Obiectivele sistemului de evaluare a performantelor personalului sunt:

- dezvoltarea performantelor angajatilor printr-o mai buna cunoastere a punctelor tari si slabe;

- imbunatatirea comunicarii interne;

- asigurarea unui mediu de lucru care sa satisfaca cerintele personalului;

- dezvoltarea cunostintelor profesionale;

- intocmirea unor planuri de selectie, instruire si perfectionare profesionala a personalului;

13.4. Criteriile de evaluare sunt stabilite distinct pentru functiile de conducere si pentru functiile
de executie:

Criterii de evaluare pentru functii de conducere:

Criteriul de performanta Definirea criteriilor


1. Calitatea muncii prestate Nivelul calitativ al lucrarilor elaborate sau
a produselor realizate (dupa caz).
2. Pregatire profesionala Acest criteriu se analizeaza in functie de
urmatorii factori:
-nivel studii; -nivelul cunostintelor
demonstrat la testarile periodice;
-volumul de lucrari realizate (indeplinirea
volumului de munca cerut functiei)
-
3. Competenta in gestionarea resurselor Capacitatea de a utiliza eficient si la
alocate capacitate maxima resursele material si
financiare alocate.
4. Capacitatea de a organiza Capacitatea de a identifica activitile
care trebuie desfurate de structura
condus, delimitarea lor n atribuii,
stabilirea pe baza acestora a obiectivelor;
repartizarea echilibrat i echitabil a
atribuiilor catre personalul din subordine
5. Capacitatea de a conduce Abilitatea de a crea o viziune realista, de
a transpune in practica si de a sustine;
abilitatea de a planifica si de a administra
activitatea unei echipe formate din
personalitati diferite, cu nivel diferit al
capacitatii de a colabora la indeplinirea
unei atributii.
6. Corectitudine, integritate, disciplina in Respectarea legii si a normelor de lucru in
munca activitatea desfasurata
Comportamentul fata de persoanele cu
care interactioneaza
7. Competenta decizionala Capacitatea de a lua hotarari rapid, cu
simt de raspundere si conform
copententei sale, cu privire la
desfasurarea activitatii structurii conduse
8. Capacitatea de a delega Capacitatea de a transfera atributii
personalului din subordine care
corespunde din punct de vedere legal si
al competentelor proprii, in scopul
realizarii la timp, si in mod corespunzator
a obiectivelor structurii propuse.
Criterii de evaluare pentru functii de executie:
Criteriul de performanta Definirea criteriilor
1. Calitatea muncii prestate Nivelul calitativ al lucrarilor elaborate sau
a produselor realizate (dupa caz).
2. Pregatire profesionala Acest criteriu se analizeaza in functie de
urmatorii factori:
-nivel studii;
-nivelul cunostintelor demonstrat la
testarile periodice;
-volumul de lucrari realizate (indeplinirea
volumului de munca cerut functiei)
3. Competenta in gestionarea resurselor Capacitatea de a utiliza eficient si la
allocate capacitate maxima resursele material si
financiare alocate.
4. Capacitatea de a lucre independent Capacitatea de a desfasura activitati
pentru indeplinirea atributiilor de serviciu
fara a solicita coordonare, cu exceptia
cazului in care activitatile implica luarea
unor decizii care depasesc limitele de
competenta.
6. Corectitudine, integritate, disciplina in Respectarea legii si a normelor de lucru in
munca activitatea desfasurata
Comportamentul fata de persoanele cu
care interactioneaza
7. Aptitudini organizatorice Evaluarea aptitudinilor in organizarea si
planificarea muncii proprii
13.5. Notarea criteriilor de performan se face astfel: fiecare criteriu de performan se
noteaz de la 1 la 5, nota exprimnd aprecierea ndeplinirii criteriului de performan n
realizarea obiectivelor individuale stabilite.

Pentru a obine nota acordat pentru ndeplinirea criteriilor de performan se face media
aritmetic a notelor acordate pentru ndeplinirea fiecrui criteriu.

13.6. Semnificaia notelor este urmtoarea: nota 1 - nivel minim i nota 5 - nivel maxim.

Calificativul final al evalurii se stabilete pe baza notei finale, dup cum urmeaz:

a) ntre 1,00 - 2,00 - nesatisfctor; b) ntre 2,01 - 3,00 - satisfctor;

c) ntre 3,01 - 4,00 - bun; d) ntre 4,01 - 5,00 - foarte bun.

13.7. Rezultatul evalurii performanelor profesionale individuale, precum i unele concluzii se


aduc la cunotina salariatului evaluat de ctre cel care realizeaz evaluarea, avnd obligaia de
a consemna n fia de evaluare punctul de vedere al celui evaluat (n cazul n care ntre evaluator
i evaluat exist diferene de opinie pe care evaluatorul nu i le nsuete).

13.9. Calificativul acordat (de ctre evaluator) poate fi modificat conf. deciziei conductorului
ierarhic superior, atunci cnt diferenele de opinie dintre evaluator i evaluat nu au putut fi
soluionate de comun acord, i n acest caz rezultatul evalurii i se aduce la cunotin
evaluatorului i evaluatului.

13.10. Contestaiile referitoare la calificativele acordate cu ocazia evalurii se formuleaz n


termen de 5 zile de la luarea la cunotin de ctre salariatul evaluat. Contestaiile se adreseaz
conducatorului societatii. Angajatorul va soluiona contestaiile n 15 zile calendaristice,
comunicnd rezultatul n 5 zile de la soluionare.

Salariatul nemulumit de modul de soluionare a contestaiei se poate adresa instanei


competente, n condiiile legii.

13.11. Calificativele obinute la evaluarea profesional sunt avute n vedere la:

a) majorarea salariului; b) promovarea ntr-o funcie superioar; c) concedierea salariatului.


13.12. n cazul n care salariatul a obinut, pe parcursul derulrii contractului de munc,
calificativul nesatisfctor, acesta poate fi concediat pentru necorespundere profesional sau
ca sanciune disciplinar, cu respectarea dispoziiilor Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii.

Prezentul act aditional face parte integranta din Regulamentul Intern al S.C. BALDOR COM
IMPEX S.R.L

Intocmit azi, ...

SC. BALDOR COM IMPEX S.R.L,

Prin Administrator,
Voinea Gheorghe Sorinel

Am luat la cunostinta,

Salariat

__________________________