Sunteți pe pagina 1din 92
DEEPAK CHOPRA eA Sy Ay @ Py = > 0 DA Se VS “Ci sisvt EDITURA FOR YOU Coperta: Monica Vigan ‘Tehnoredactare computerizati: Monica Vigan DEEPAK CHOPRA Vindecarea sufletului de tricé si suferinfé Traducere Olivia Sténeseu ‘Monica Vigan EDITURA FOR YOU Eitan limba engle ‘The Deeper Wound, ‘Recovering the Soul from Fear and Sulfering bby Deepak Chopra Copyright ©2001 by Deepak Chopra ublicarea aceste efi in limba romdnd s-a ficut cu acordsl edituri Harmony Books, a division of Random House, Inc. Copyright ©2002 EDITURA FOR YOU Descrcrea CIP Bibliotsi Nafonalea Remit ‘CHOPRA DEEPAK ‘Viedosoren suet de ca suing Bucuep = For You, 2002 pesen. ISBN 973-45348.9-5 159.961 ‘Toate dreprrile asupea versiunii fo Limbs romén apartin Editor For You. Reproducerea integral seu partial, sub orice for, a textu- Jui din aceasta carte este posbils nama cu acordol prealabil si Editar For You. Tel fax. 656225; 094352963; e-mail monica visan@Sx.:0 bnpliewwoditurs-oryou.r0 Printed in Romania ISBN 973-85348.9.5 cuvanr DE RECUNOSTINTA [Ay wren i folosese acest ocazie pentru 8 maljuni, um toarelor persoane; editors mes, Peter Guzzi carat neoboit penta ade acest text Ia dstvarire; inde! Lowen caeaavt pri- 1a idea soa i Shaye Area, Chip Gibson, Tine! Cansable ‘Ronde Dunn de la Harmony Books si Crown Publishers, care mau spent tot ipa; Carolyne’ Range, fr de care vat mea a fi com let hate; Pulte Coe, pent marce ei crs dediere cu care xploreazisuferina profundt provoestS de mages ui Richard Per, per cine sprint pe Paulette pe mine; iin final, fie me, Pentru Ruth si Paige si Juliana ‘Shiu cf va ven za J core nu voi mai vedea aceasta lume. aa it va lua bun rdimas in tcer, Tragand ulima cortind inaintea ochllor mek Totus, nogplea selele vor strdluct $i diminetile se vor naste ea $i pdind acum, lar orele se vor Ina ca valurile mari Adueéind eu ele bucurit si durer. lind ma gdndese lo acest sfirgi al clipelor mele, Zagazl timpuli se sparge prin lumina mor, ztrese Lumea ta eu comorile sale inciferente, Rare sunt viele lipsite de importanta, Rareor satin ultima rind, Lueruri dupa care am tain zadar $i erate pe care le-am objinut - ducts, Lasd-ma sd am cu adevart, rumai Luerurile pe care le-am dlspefuit gi le-am trecut intotdeauna eu vederea, RABINDRANATH TAGORE, 1913 Daapok Capra »De ce? Spune-mi de ce?” .. Semaificaia mori. infeisarea raul nde ft agin PREFATA \¢ 11 Septembrie 2001, aga cum ere sont, plriseam oragul ‘New York intoun avon care a decolat eh 45 de minute ‘nsinta istmplislr la eare nen nu s-aglndit vreodats. La vreres ‘nd am aterzat la Deoit, haosul se dezltuse deja, Cand am Inees {aptul cl ssteml american de secuitate a fost dst alt de rags, la nceput na er avut nici oreacfc. Sofia gi il meu eru ic in ae, in itd fie, Num puteam gfnd I liceve deci a sguranfa lr ~ sa ‘necut cltova ore pln cl am alate zor lr au fot deviate ict ‘emf ea sigue. ciudat of, anc ind as soit vege bune, Sn i simfeam ‘rupal cag cum a fost lovit de wn camin, Preach ste, de a sine tee, suferif mul mai mare—cea ear it lovitpe mile de oameni ‘are au supavifut pe zee de mi care or supravitui dar cas. ‘ease ini sani de costar. Si atu’ m-am fnebat de ce ma mam ‘Simp stl siptimine treat? De ce tpul mew naa inepeit, anc ‘ind cameninevinovei eu murit in alte (5 in eaua violent? Pest {otis lume, afi wes i cca i spuima si nalinitea mea de acum. ‘Mamele png din caueaunor perder cumple, civil sunt bombard ‘rk mila efi sunt lps de ceea oe Inseam casi sau plat ‘atl, De oe nu le-am smite, chinul~ att de mut inet 8 fac cova ent a opr aeeste grozivi? cert ctnimeni nu are nisi ores, tunel cnd aude tebe je imbunittsistemal american de socurtats i o terri trebuie 1K se rlspundl ex atscur mitre ined gi mai curplt. Tots, ne sim- fim obliga si punem citeva tne. “Toate Irae au ocauzh, deci treaie sire care a fost sua acest? Nu trebuie 0 afl ota mod superficial, ane Despatches mn stele ue viu peste ot n ‘ell eel ma profimd, Fi india fame geste chiar slavit Se nage oare acest ru dnsufeinjasichinurilesimgte de om meni pe aren cunoastem ~ $i pe care gnorim, tems din acest mo- tiv? One el tliese de mult timp in acess stare? Se presupune ci cei care at prtclpat a acest ase srt ou ne ‘impicatt pentra Ameria. De ce am fest ales ni st fim cena suf Fini? ‘Tet sczast ri sueringl pres aft la baz eigia. Nu este ‘ngrozitor de gresit st se desfgoare jihaduri si sizbose in numele hi Diamnczsu? Nu ete Dumnezau invocat ou ur in Inada, in Sri Lanka, Inia, Paste, Israel, Palestina gi chiar pine seeele intolerante din America? Poste oare reste in fo #8 modifice cu ceva eauza finda ‘menial? Nu exist oae o ran profund in nima omen? Dac ese 0 rang profindt, aceasta nu ne afecteazl oaze pe no oi? Dac sate cx ‘oft ni, poate fi efcientérizbunarex? Pedespse aplicattorcu, sub ‘orice forma, va vindeca care rana ~ sau Va arava? Ochi penta och, dine peat dite, brat pentru bra, mi ne vor Iisa oare pe toi obi Aig intr? ‘Rizhosile rita se desfigeara de mi ean, ar acum suntam- plificae pe plan global. Pot &riaboeel ribale oprite? Est oae posit ‘2 —eoum, cind ne indzeptim toi spe vitor ~sh ne putem transcende natura tribal, indiferent de ras, eligi, sau chiar njonalitate? ‘Ce avem de pind si facom ~ us eu, ca persoane indviduale— fn legit cu coes ces itdmpl4? Ne mai ptm permite i lism inch cenit ana ma profund8 38 supareze? ‘Am fostmartori unui tac oil asupa Ameri, dar mu cumva reprezin el i fisur in sufletl nostra coletiv? Nu este acess un alae In acres civilizaiei~ att cn exterior, cit id interior? ‘Dupe ne vom § consolidatdin now spararea gi vom avea git m= lsc ara livers fo ea pofesinit gens striduias- ‘stn ,Deserescona pe care de bia i psi, spus reporter 1a fn mcrofoln fgfemcia cts ua ispuns bun, end, nko dats, expesia ees modicat nceput pings Repoterl ma 2 spas: fnerpe mares, sa Hs hao pauzd” A imbrsgao cu repeiciune yi ub och cei um, ea comin plang. A S05 pling cit a rut si am lds i eu alu deca Spitl ne deschide acces! la un sentiment care nu poate f Sim i fase ~ compesionen, Compasiunea prove dn cove ‘Adicnt ya suftmpreund eu ~ g acest este motel poor care uli camen se tem de eu Un paripant lao confrn In Boston, Ino sear emi i plioast, a inet: ,Cun pots sint eu com Fesiune penn vieimele une tagedi, i ea acest Iuera sh Meceze? Nu vreau sini fie ao, ves dors oft bie paca" Era o frebre fea cine area am rapuns, sper, la fel de ens 4 act a compas, uri wel vb compat com = cxtpaisanvicen NT scat Cle logic fa esi rete, Las- inte nun is sufi Te a a i afta de a ncecarea dea te eri de ree ss vine din ca pet propria a sigurani in oumelesguane! ne ‘eager a satel propre nosse idu. Da, dev ete o ire- rents durere vitimelor sunt iri impreund Imprean vi fie fi CCompasiunea este unul dine cele mat cinsite 54 inate senti- mente, pentru ce se indrespl ete zona in car se afasuftrnta si spu- ne: ,Primeste-m." Tn aceasta derive ata exist o trie diretd« dure> ‘iar, fn rue exist bir. Asti, compasionen are feta de a di> 2zolva dire ~ ni evitind-o, ci avid Inerederea ef jbiteaofertcxa mai mare protec. Descopernd ci exist realitate~iubiea ~ ma po- temicd deit orice due, fai construit cea mai formidabila spire nde fle didi Anatomia fricii otmele aflate fn zona eto pe data de 11 septembrie su so fest cel maf mut, ns noi tof am sufi int-un fel. Am sit strinsoarea de gheapi a tei, chiar dae, de fap, pereoulfizie ropa na creseut sernifeai,Ineritudinea gi ipsa de siguren a ‘event sentiments obipuite gi, pentru mul, ele nu vor dspirea ~ cel jn nu complet [n evolu natural arse, stature de ea sufe- Tin au iepit a supra. Dace acest proces este negt sat neexprimat, ‘rauma se transform’ nto rand profinds gi de dart Din eal je les provoscl dure, toa lumea ete tentaté sh sar peste aceast fiz; tof i opun resist vf anit noutzei eram cu tot adormii, 2 spus tnt, dup stacurt terorist. Tram nintrioral unui lon protejt. At irap ot drat balonl, nimeni mu a fost it Prosperitatea era fc fyi fer ree ne steps tn vitor Stim etotul ere ieal, ine ma mam asteptt icodst ca balonul sfc stripuns din exterior Acur,nimeni mt pare Hi lie ce fied" {in fa tage, cet mat simplu seamen este minia. Ca toate sentimentele, minia nu tebuie sie nega — dar ea mu va fun substi- ‘ot pentru manifestrea suri mai profunde, nit mai cumplit, ‘Vindesarea neces cur. Atunc end eram copii, exist un de ‘rag Ine urate de care ne era fica gi coea ce era adevrat iar dac, in acel moment, noi nu ne dideam seama de asa In mijlocul nop ping ne putea ing dace visa writ ne asgura ci exsta bou-bau, ne protejau de fintomee inventate de mingle noasr. ‘Aduli cau sceeai protect, ash petrs nol est, clteodas, sult mai greu si astupim bresa dine fics relitate,Cnd puvernul a ‘eacfinat In ataculasupra World Trade Cente, ca gin el esupra Wa shinglonulu gifs deturareaavionululeare sa sri prio colziune tn Pennsylvania, urd ese va abun pe terri in fteaga lume, Deepak Copa pra din socetateanoasrd au noereat si fe psn bunt gi protee- ‘or. Da namic nog, iceau eer inviibil gt ascundeny in in- tuner. Nimeni musta eu adevirt ce eras, dup un timp, a fost wor sine imaginkm et sunt pest tot Dect, protecfia nee fost ref ~chiar ‘in moment in care aveam cea mai are nevoie de ea fn ziele umd toate, bursa de mifuri a rsbusit Deg avioanele cbureu din nou, prin seroporur ge auzeau zvoruri din toate ple despre eolapeul exeno mil Ineredereaseodes rapid (Deoarece sri acestea Ia spins dup tage, nu giv ce ‘nme ait ace sentimentul de srg lumii Aver, inten aseme- ‘nex moment, senzajia c& ar putea ff mai ri, insite de a fi mai bine. read spunea ci nici oemojie nu ese mai pun de drt dectnelngte. a sosste refi si pleceIn faa terol grease opeet.Siste- mele de aptvare ale copuli lnseazS avertismente puternice i gheare ‘iii pe stipe po tot, Senzajia ics de frie est, in elit, alia- ‘al mst in momente de cia, penta c& pune ia migare sistema hor- ‘monal care reacjioneaz® a mod ,upt sau fi". Nu tim eum spn eau psihologic strimosii nos le emenin, dar putem f sigur purl lor erauechipate 2 lute sous fugl de peico rice adopt o spiral descendent, atuneicind ameninrile ms dispar — aa eum observam In exzl copilor cares pot sa de volen- {Hi sbuzur. Daren este tit, poste, cel mai evident, i timp rizboit- Iu, Am fost a Sarajevo ca merbrv al uneimisiuni umanitare, la mijlo- ‘al anilor nowize’", mia spus, de curdnd, un bat, ,Imaginea era groaznil, TipXtori yf descireau ammele din clair, Bombardamentele de atlere eau coidiene. Oamenii se limba, deg gau ob pot mari ‘cumpirind fructedint- pig, sau, par simple, mergind de a parcare spre serviciu (Caviztatrfnacest ind feat doom, am simi fea ce mut sey niciodats.Atunci cid i ie prin sau belo ceage de cafe a © afenea,vaja nonmald este doar un val ansparen. Ceea ce am simi ‘ot timpal a fost ca ~ a repezenta fundamental refit Jima mea sen un moti sé bad putemic eel putin de zece on pe iar 8 ador- mi nospies era aproape imposiil, dach nu esi extent pin la punctl Tica trupul nu mal ave nei oat alterativl.” Stine din zonele de rizboiadeveresc toate acete sentiment nares ded ayn Int, chiar dat evenimentele exteroare creel conde pent ci, ‘cami pot situaile care le provosedingrijoraretntt-an mod dest e dite. Bibatul a continut.,Populaia din Sarajevo a sufetit mult ‘mai mult imp sul mai intens dec a pura eu vreadata, ca Viaitator Ere cudat cum uni pteau ft aproape bine dspusi si normal, in timp ce alti erau eufndat into large profunds, comportindu-se cane somnambuli. Barbi, mai ales, i manifesan fica prin mine. Pate auzidscuti despre inne evans peste tot pe unde mergeai — sida ncerai si atragi tenga asupa devil vielen dl neste ia viol, risa si bau FFemeile, pe deal pare, eraueufundat int- stare elie de ‘neajutorare, Nui da seama de lumina gi vioiciunea pe care femelle le ave exstenfi de ecare 2, dee tune nd acestea nu mai exist. fa Sarajevo nimie au era lumigos gi pin de vs. Apreape chm venea si ced ef m se ver mai putea nase niciodati fee nevinovate, Va i doar onegurt nes, vesnic.” ‘As wre si tatez separa ecare ins acest simptome din ana- ‘omia fii, deomecevindeverea dif, in funete de fiza do nelinit in care se all o person side refi individual la aee fe, ‘oe $1 amoral: Mintea este folesité penis a se proeja de ameninfi~trecéndu-le cu vederea gi neplnd-e, Char dacs -ar putea brevedes eu upurin ef unmeai si seintimple ceva fort ro boald (Ge nid, de exerplu, in eazul une pesoane ere ms face niciodat mi care, fumeazd i manic’ numai grsimi — tot, grea ot este pe pune tal de a se Intmpla ceva fatal soseste cu un go, Dac mintea a eusit si seamigeased indeajuns,o canta urag de suena fst malt timp iobusis eupe acum dint-o det. Acest ses este mult prea mare ‘entra a pues fi accepat. Reugind si se amerfease, mintea ete capa ‘ili stlvieasd, pentru 0 vreme, torentul seine ‘Dupl un timp, soca i amoreaa iu fit. Aga cum am menti- ‘nat anterior, aceasia este doar prima fi, Ener bloate ale mniei, fie risteli vor si fac drum spre ese. Cu toate cesta, operon re poote opi revirsarea tual, alepind smn amor Ba pos te decide, fs un anumit nivel, ef rezstenis este singurul mod de supra efit Ca rez, fumes ei ntsiourd se comprimd Intuedt nei unl Ainwee noi ru pote spune of sa eliberat eomplet de aumle eesti, Deepak Chopra psthiauitdascopertrezervoare imense de durere In cameni care aveau impresia 8 singura lor problem era insomnia, sau incapactetea de 2 pista o cela. Problema amtorfli este mult mai important decit ne dim seams, Constinja comprimati vrdpeste in multe modu bertatea. Ea fste cao menghing inviibil, care vi restringe recta emojional,redu- ndu-va Ta minimum fora vital Dey unt abstract, contin compri- ‘mati provoocd gam lagi de probleme. Ele fncep cu iniferent:cind te fore sn simgi, nu po sons fal deaf. Nu poi simp empa- tie pentru stuatan cares afl; nest deschis fi de panctul de vedere al celui. Ozmenilincifereni par distan gio. Blas impresia cl rule pas de sentimenteleniménui ~ end, in elite, nu sunt capabili io fac. Contin lorcomprimata ese foclizatt total pe rezolverea, ‘eongtonts sau subeonstcnt a propitlor sufi ‘Negiutarare $1 vulnerabiltate: kn cazulcsior mai mul date roi, dap ce trece socul nil, mintea incearc si actvezevechie sis- teme de apirare ~ ins, adesea, ele mu mei finefonezz4.Impacul sre sul ese prea putenc, emi care izbuenes, refs mal fie opr. (Cand Ii dai seama ot nu mat at aptrare impotiva propre tl fii, Sncep ste simgi vunersbil, Din multe puncte de vedere, este sins 6 te simgivulerabil,Accasa arti ch mu eq zoat—nic fade tne isu Simei fd af. Ini este extrem de greus taiegt eu sentiment ‘eajuori El nssi poate produce team ~f mintea se lupe tige controll Panic: Daca tu et capabil s8 redobindeyt contol, ur toareafizs este panica.Panica se nasteatuncicind mintea este ait de Impovirati de suern, inet mu rai este coerent rica bntie mitea ups ple, diimdnd toate bicerle.inruedt sisteml mintesrup este adaptat 8 restbilessesecilibrul prin orice mijloace aceast incoerengs total dura door pen sour imp Pania este una dine cal mai it~ ‘icostoare expziene pe cae le paste aveacineva, dar este aproape I~ {oldeauna temporra wcurle de panied ce-ilovese pe un cameni fir nici o caus mint une traume anterioare —a fel eum intima gi cu stacurle fii. Hain generate in ntrirul mini devin mecansme de decangare, ca i cum arf evenimente extrem 2 nde sled fe ering interne ~ si reafaf lan «il pores, hl.a mal putea fi opt. Din atk ch imagine veshi pot reveni gi pat produce vitimare, mult dup ce au fost vzionate, est de importana vital 8 ne pote copa i ‘i msi lasim sh vad filme inspaimanatoare pe cae posture de tee Vialune le transit in tmpal eatastrofslr. Copii care par 8 nu manifes- te eam Tn evenimente ca cele de la 11 septembrie, If amin adesea re acfile pind mult mai tru. Acea diate no care eu crescut in timpul Tboialu rece pot confirma orosrea pe care em simtt-o mali ani dup ce am vizt fotografi cu bomb atomied—cu tate acestea, mui amin~ teoe ale fi arta vreodtl paring mel acest teamd iterioad Era ceva inim ~ gin special din acest moti, inspaiminatoare. (rie le acu s-ar manifest in exterior, pasiea n este unitaten de migra gravitii rie, Cnd avioanee sunt pe punetl dea =p busi — i aceasta sa intimplat at cu aviooncle asda, implicate in saculterorit, ct jn interior tumurilor gemene ~eameni devin ti- ‘fg eintore spe celalalt, entra ai spune cSt de mult ubeste, Un semenea calm conduce, deseor la acte de cur din converse pete lefoanelecellare, esfurate in avional care sa pebusit In Pennsy- vvaia, am aft cl, cel putin inteaul dine avieane,pesigeii av opus recisten terovigilo, chiar daca ga et centudine 8 vor muri. ‘Mane: Maia poate fo emofe primar — dar, umes Si, en cexte un mecinism secunéar de apdrare. Oaménil devin misiog,atnel ‘cad sunt neapabil 8 spineascaserimentele de neputings. Exteri= rizarea est folsioare pentru dou scopur. Eat faces sim ca ite "gi control ssupra aia, fr sipnire de sine, uni omen a ial-o ‘nicl total, In al doles rind, ea drejcneazt emosile spre entero, ‘sind un namic extem viii, bun de atacat. “Trebuie #8 devi eongtient de emoja primar, liber, Dad gi et emofia primar este neajtoeea~ i Fite, aceasta era foarte wor de acceptat-mnia poate sti gi ob servath ea coon ce este ea in ealitate, un mecanism e apare. Dac r= fiz sl accepic i pute perde reodat stpnirea de sine, devenind eajutorat, mania se jst pe sine cand Sspunsal coret” De aici, ‘ala pnd la ntoleran gi violey este scart. ‘Nelnsle: rica conief,co care te trezetenoupea gloves fi i avertizate fn visa de fccare 2, este denuritl nein. Ea est una Despat Chaps intr cee mai rispindite forme ale suferngl in scietates noes a= plifcats dups atcurl eroriste~ dar prezeti gi cu mul timp inate, Nelinigtea se percep eso groam firs sume. Ea poate fing pe cale medics, dar tranchlizantle nu inseam vindecare. Ea poate firesimjt ta continua fr forme moderate, mentinnd o stare de mervo- Zitate constant senzafia cd est tot imp gute 8 piezi contol — Sau poate fsimpitascut, stunt clnd o persoan este nunca de fed, Aa un metv aparent. Frica devine nein tun edd oareninire muri et imi neni, dar nu poste i uit. Nelinigtes este Baza pe memori, Ea nit vine din exterior, ci din lamea noastdinteroar. Deosrece se dezvoltt in real primare pe ear le aver fide wn perco! fic nelnitea imine egal de evenimentele exteroare. Ofereie cea ise spune & ‘umoara ela si este maligna, se va cufirda in nlinige— si strea de neinste continu, pind cind se foce din nou sinitast. ‘Depresia: Desi sar putea st mu ge manifese ea sare, dpresia aren baz fea nena. Depresia este dureres indent impotriva Snel. rivindexpresie de pe feel osmenilordeprimai, inlet eit de Posomorai,retmasi extenuai iri te simt. Ei sbordeaz via eu psi vitae sf resemnare. Aver tending 38 uitim acest er gi 3 tratim de resis special pecza propre —ca peo slabiciune; daca psese Fercirea tn vist, considertin ea este vina noast ed nu am reugt. Atel

S-ar putea să vă placă și