Sunteți pe pagina 1din 2

Model 2016 ITL 054 Anexa nr.

A B
Denumirea organului fiscal local
Denumirea organului fiscal local CONTRACT DE Vnztorul nu are debite la
CIF/Cod SIRUTA
Adresa NSTRINARE - DOBNDIRE data de nti a lunii urmtoare
Tel/fax/e-mail
REMTII1)
A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT nregistrrii actului de
nstrinare-dobndire2)
Nr. ../..20 (se completeaz i pe copii):
Rol nr.: ..
Prenumele ...
Original Copie Numele .
Funcia ..
LS.

(1) PERSOANA CARE NSTRINEAZ Subsemnatul(a)3) SEVICI DAN cu domiciliul n ROMNIA/ OHABA , judeul
MEHEDINTI , municipiul/oraul/comuna - , satul/sectorul OHABA , identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria MH nr.
463507 , C.N.P. 4) 1710905250015 , tel./fax 0724752881 , n calitate de proprietar/coproprietar/motenitor 6)/mandatar/acionar
unic/asociat/administrator/mputernicit cu domiciliul fiscal n ROMNIA/ OHABA , judeul MEHEDINTI , identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria MH nr. 463507 , C.N.P 1710905250015 , tel./fax. 0724752881 , e-mail ..........................
,
_____________________________________________________________________________________________________
(2) PERSOANA CARE DOBNDETE Subsemnatul(a)3) SOCEANU ION , municipiul/oraul/comuna BALOSANI ,
identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria GZ nr. 558384 , C.N.P. 1800928181118 , tel./fax 0720478661 , reprezentat prin
SOCEANU ION .5), n calitate de proprietar/coproprietar/motenitor 6)/mandatar/acionar unic/asociat/administrator/mputernicit
cu domiciliul fiscal n ROMNIA , judeul GORJ , municipiul/oraul/comuna BALOSANI , identificat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport seria GZ nr. 558384 , C.N.P. 1800928181118 , tel./fax. 0720478661 , e-mail
________________________________________________________________________________________________________
(3) OBIECTUL CONTRACTULUI
Mijlocul de transport: marca IVECO tipul EUROCARGO 75E14 , numr de identificare ZCFA75A0002302843 Serie motor .
seria asiu ZCFA75A0002302843 capacitatea cilindric 3908 cm, greutate maxim admis (pentru remorci/semiremorci) 7490
tone, numr de nmatriculare/nregistrare MH98SEV , data la care expir inspecia tehnic periodic 19.10.2017 , numrul crii
de identitate a vehiculului J 783772 , anul de fabricaie 1999
____________________________________________________________________________________________________
(4) PREUL n cifre 5000 lei , n litere CINCI MII LEI
________________________________________________________________________________________
(5) Persoana care nstrineaz menionat la punctul (1) declar ca mijlocul de transport este proprietatea sa, liber de orice sarcini.
De asemenea, declar ca a predat persoanei care dobndete menionat la punctul (2) vehiculul, cheile, certificatul de nmatriculare
i cartea de identitate a vehiculului, primind de la acesta preul prevzut la punctul (4).
Persoana care dobndete menionat la punctul (2) declar ca a primit de la vnztorul menionat la punctul (1) mijlocului de
transport, cheile, certificatul de nmatriculare i cartea de identitate a vehiculului, achitnd persoanei care nstrineaz preul
menionat la punctul (4).
Anexe la contract : Da Nu
Att persoana care nstrineaz, ct i dobnditorul declar, cunoscnd prevederile Codului penal privind falsul i uzul de fals c
toate informaiile nscrise n prezentul document corespund realitii.
ncepnd cu data semnrii, dobnditorul are calitatea de proprietar de drept i de fapt asupra mijlocului de transport ce face
obiectul prezentului contract de nstrinare-dobndire, prelund toate obligaiile prevzute de lege, inclusiv cele legate de
transcrierea vehiculului pe numele sau, n maxim 30 de zile, de la data ncheierii prezentului act.
Data si locul incheierii actului : 09.09.2017 , MOTRU

Semntura persoanei care nstrineaz .. Semntura persoanei care dobndete

1) REMTII - Registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse nmatriculrii/nregistrrii de la organul fiscal local al
persoanei care nstrineaz;
2) Prin completarea de ctre organul fiscal local a cartuului B se atest ndeplinirea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea
Copie 1 4 Conform cu originalul
nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, nemaifiind necesar eliberarea (Se semneaz doar pe copii)
unui certificat de atestare fiscal. Cartuele A i B se completeaz de organul fiscal local unde este nregistrat mijlocul de
transport al persoanei care nstrineaz;
Semntur
3) Se completeaz n cazul persoanelor fizice;
4) Se completeaz: codul de identificare fiscal (codul numeric personal, numrul de identificare fiscal, dup caz);. Vnztor Cumprtor
5) Se completeaz n cazul persoanelor juridice; .
6) Motenitorii trebuie s fac dovada proprietii cu certificatul de mot enitor sau, n lipsa acestuia-cuVERSO
sentina -
judectoreasc, dup caz;

C
Prenumele ...
Denumirea organului fiscal local Numele .
CIF/Cod SIRUTA
Funcia ..
Adresa
Tel/fax/e-mail
LS.
REMTII7)
Nr. ../..20
Rol nr.: ..
7) REMTII - registrul de evidenta a mijloacelor de transport supuse nmatriculrii/nregistrrii de la organul fiscal local al persoanei care dobndete. Se completeaz pe exemplarul original care rmne la dobnditor, pe
exemplarul-copie care nsoete declaraia de impunere i pe exemplarul-copie care se depune la organul competent privind nmatricularea/nregistrarea/radierea mijloacelor de transport.
Cartuul C se completeaz de organul fiscal local de la domiciliul persoanei care a dobndit mijlocul de transport.