Sunteți pe pagina 1din 20

VIZAT DIRECTOR, VIZAT SEF DE CATEDRA,

Prof. Cristina Rnjea prof. Ctlina Stoica

Anul colar:2017-2018
Disciplina: Limba Englez, L1
Clasa: a VIII-a
Nr. de ore/sptmn: 2
Manualul: High Flyer Upper Intermediate
Profesor:Budeanu Ramona Andreea
Scoala Gimnaziala com Stefesti

PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE

SEMESTRUL INTAI ( 18 SAPTAMANI), 36 ORE

Nr UNITATI DE CONTINUTURI SAPTAMA METODE MIJ VALORI EVA-


NA LOA- SI
crt INVATARE LUARE
NR ORE CE ATITUDINI

COMPETENTE SPECIFICE

1. Recapitulare Recapitularea cunostintelor asimilate S1-S2- - completare de Fise toate individual


TEST initial in anul scolar precedent S3 tabel;
-completare de
6 ore text lacunar;
Integrated skills ntrebri viznd
Direct and indirect items nelegerea me-
sajului;exerciii
cu alegere
dual /multipl /
de tip
adevrat/fals;
- descrieri cu
support verbal
sau vizual;

1
- Exerciii de
formulare de
ntrebri;

-Activiti de
selectare i
ordonare a
informaiei;
-Activiti de
argumentare
folosind
conectori;
-Exerciii de
transpunere din
stilul direct n
stilul indirect

2. A. Journeys 1. Progres i schimbare: invenii S4-S5 -Descrieri cu Man Dezvoltarea unei responsabiliti continuous
civice i sociale fa de bunul
past and i descoperiri 4 ore suport verbal i ual comun, fa de proprietate, i
vizual; diversitatea cultural;
present 2. Oameni i locuri: personaliti
de seam 2.1Oferirea si solicitarea unor
Activiti de explicatii pe teme cunoscute,
3. F1: a descrie un obiect, un argumentare referitoare la activitati, intamplari si
personaj, o personalitate folosind situatii din universul imediat
2.2Argumentarea unei idei, pareri,
4. Present perfect: simple and conectori; afirmatii
continuous 2.3Participarea semnificativa la
Activiti de interactiuni verbale in contexte
5. Collective nouns corelare a unor familiare
2.4*Exprimarea clara a unui punct
Grammar: Present Perfect Simple and cuvinte cu de vedere/opinii proprii pe teme
Continuous; Collective nouns definia familiare
Reading: Skimming High Flyers; corespunztoar 3.1Recunoasterea legaturii logice
e; (de tip cauza-efect)intre
Journeys past and present in London secventele unui text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte
Writing: stages in writing Exerciii de citite, a unor informatii relevante,
Speaking: Get talking: asking for transpunere din necesare pentru realizarea unei
stilul direct n sarcini de lucru
clarification; Describing a picture 3.4Deducere, pe baza contextului,
Vocabulary: Forms of transport stilul indirect a semnificatiei
sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
naratiune

2
3. B. The 1. Incursiuni n lumea artei: lumea S6 Descrieri cu Dezvoltarea interesului pentru continuous
descoperirea unor aspecte socio-
worlds a culorilor i a sunetelor 2 ore suport verbal i culturale
vizual;
stage 2. Mijloace de comunicare n 1.1Intelegerea unor instructiuni
detaliate prin executarea lor
societatea modern: publicitate i Activiti de 1.2 Identificarea elementelor
chei/informatiilor esentiale dintr-un
anunuri de pres argumentare mesaj rostit in limbaj standard, cu
3. F5: a prezenta un punct de vedere/ o folosind viteza normala
2.1Oferirea si solicitarea unor explicatii
opinie conectori; pe teme cunoscute, referitoare la
activitati, intamplari si situatii din
4. Positions of adverbials Activiti de universul imediat
2.3Participarea semnificativa la
5. Verbs followed by gerunds corelare a unor interactiuni verbale in contexte familiare
Grammar: Position of adverbials; cuvinte cu 2.4*Exprimarea clara a unui punct de
vedere/opinii proprii pe teme familiare
Verbs followed by gerunds definia 3.1Recunoasterea legaturii logice (de

Reading: Scanning Oresteia corespunztoar tip cauza-efect)intre secventele unui


text citit
e; 3.2Selectarea, din mai multe texte
Writing: Dialogues citite, a unor informatii relevante,
Listening: Listening to conversations Exerciii de necesare pentru realizarea unei sarcini
de lucru
Speaking: Get talking: inviting, transpunere din 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
accepting, refusing stilul direct n necunoscute dintr-un text citit
Pronunciation: Intonation rise, fall, stilul indirect 4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
naratiune
level 4.3 exprimarea unor opinii/puncte de
vedere/ argumente asupra unor teme
Vocabulary: Drama de interes din universul apropiat

4. C. Get better Universul personal: viaa sntoas S7 Exerciii de Dezvoltarea interesului pentru
descoperirea unor aspecte socio-
continuous
soon 2 ore nelegere
F4: a preveni, a avertiza global;
culturale
Obligation/advice/prohibition Exerciii de 2.2Argumentarea unei idei, pareri,
afirmatii
Passives with two objects formulare de 2.3Participarea semnificativa la
interactiuni verbale in contexte familiare
Grammar: Obligation/ advice / ntrebri; 2.4*Exprimarea clara a unui punct de
Activiti de vedere/opinii proprii pe teme familiare
prohibition; Passives with two objects corelare a unor 3.1Recunoasterea legaturii logice (de
Reading: Winter bugs and what to do cuvinte cu
tip cauza-efect)intre secventele unui
text citit
about them; The enemy within definiia 3.2Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informatii relevante,
Speaking: Get talking : offering, corespunztoar necesare pentru realizarea unei sarcini
accepting, refusing; Expressing trust e; de lucru
3.3 Identificarea si transpunerea unor
Exerciii de
Vocabulary: Word watch: aches and transpunere din
informatii din texte in tabele, scheme,
grafice, diagrame etc
pains; Symptoms of illness stilul direct n 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
stilul indirect necunoscute dintr-un text citit

5. D. Revision Recapitularea elementelor S8 Exerciii de

3
studiate in capitolele A, B, C 2 ore nelegere
1. Are you an optimist or a pessimist? global;
Exerciii de
2. Grammar practice: Present Perfect formulare de
or Present Perfect Continuous, ntrebri;
Infinitive or Gerund Activiti de
corelare a unor
cuvinte cu
definiia
corespunztoar
HALLOWEEN PARTY e;
Exerciii de
transpunere din
stilul direct n
stilul indirect
6. Progres i schimbare: ocupaii i S9 - exerciii de Caset Contientizarea importanei
cunoaterii unor aspecte
Observaia
Unit 1: 2 ore nelegere a sistematic
profesiuni, invenii i descoperiri geografice specifice spaiului
global de anglo-saxon; Evaluarea
Crossing Mijloace de comunicare n societatea mesaje audiate, 1.1Intelegerea unor instructiuni frontal
borders modern: publicitate i anunuri de - completare de Text detaliate prin executarea lor
1.2 Identificarea elementelor
pres table/ text book chei/informatiilor esentiale dintr-un Aprecierea
Oameni i locuri:* diversitatea lacunar; mesaj rostit in limbaj standard, cu pozitiv a
viteza normala
-exerciii cu Gramm 1.3Recunoasterea organizarii logice a rspunsurilor
spaiului anglo-saxon alegere componentelor unui mesaj audiat
F2: a iniia o conversaie dual /multipl /
ars 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
Tema pentru
dintr-un mesaj audiat
F5: a prezenta un punct de vedere/ o de tip 3.1Recunoasterea legaturii logice (de acas
adevrat/fals; tip cauza-efect)intre secventele unui
opinie text citit
- activiti n 3.2Selectarea, din mai multe texte
Past tenses: revision perechi/grup citite, a unor informatii relevante,
necesare pentru realizarea unei sarcini
- exerciii de de lucru
Grammar: Past tenses revision; conversaie 3.3 Identificarea si transpunerea unor
informatii din texte in tabele, scheme,
Negative statements and questions - rspunsuri la grafice, diagrame etc
ntrebri; 3.4Deducere, pe baza contextului, a
Reading: Predicting style from first semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
- formulare de
paragraph; The new speakers of propoziii;
necunoscute dintr-un text citit
4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
English; The Global Schoolhouse naratiune

project
Writing: The structure of an article
Listening: Predicting structure and
content of a radio programme; The
Young Internationals
Vocabulary: Adapting to a new culture

4
4.4*Redactarea unor scurte texte
So near, yet so far apart structurate (mini-eseuri) de diverse
Mijloace de comunicare n societatea tipuri, pe teme din universul referential

modern calculatorul.
A descrie un proces.
A raporta spusele unei persoane.
Vorbirea indirect enunuri
7. Unit 2: Oameni i locuri: personaliti de S10 activiti de Contientizarea importanei
cunoaterii unor aspecte
Evaluare
Exporing the 2 ore selectare i cd frontal
seam geografice specifice spaiului
ordonare a anglo-saxon; ncurajri
world Mijloace de comunicare n societatea informaiei utile permanente
modern: scrisoarea prin parcur-
F1: a descrie un obiect, un personaj, gerea mai Observaia
o personalitate multor para- sistematic
grafe dintr-un
F5: a prezenta un punct de vedere/ o text / a mai Tema n
opinie multor texte; clas de
Be/get used to - exerciii de 2.1Oferirea si solicitarea unor explicatii
pe teme cunoscute, referitoare la
continuat
Clauses of concession: even though, identificare a activitati, intamplari si situatii din acas
elementelor ne- universul imediat
despite cunoscute pe 2.2Argumentarea unei idei, pareri,
afirmatii
Grammar: Be/ get used to; Clauses of baza celor 2.3Participarea semnificativa la
concession: even though, despite cunoscute; interactiuni verbale in contexte familiare
2.4*Exprimarea clara a unui punct de
Reading: Polar expeditions; Phantom - exerciii de vedere/opinii proprii pe teme familiare

travelers corelare a 3.1Recunoasterea legaturii logice (de


tip cauza-efect)intre secventele unui
unor cuvinte cu
Writing: An informal letter of advice definiia
text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte
Speaking: Get talking: negotiating a corespunztoar citite, a unor informatii relevante,
necesare pentru realizarea unei sarcini
solution to a problem e de lucru
(matching); 3.3 Identificarea si transpunerea unor
Pronunciation: Word stress informatii din texte in tabele, scheme,
Vocabulary: Explorers and expeditions grafice, diagrame etc
3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
Phantom Travellers 4.4*Redactarea unor scurte texte
structurate (mini-eseuri) de diverse
Cultura i civilizaie - personaliti de tipuri, pe teme din universul referential
seam.
Vorbirea indirect enunuri.
A raporta spusele unei persoane.
A descrie o persoan.

5
8. Obiceiuri i tradiii:* superstiii S11 Exerciii de Hand Disponibilitatea pentru acceptarea
Evaluare
2 ore formulare de Outs frontal
F1: a descrie un obiect, un personaj, ntrebri;
diferenelor i pentru manifestarea
ncurajri
toleranei prin abordarea critic
o personalitate a diverselor stereotipuri culturale ; permanente
Unit 3. Thats F4: a preveni, a avertiza Exerciii de
what friends Adjective + preposition combination: formulare de Man Observaia
are for ntrebri i ual sistematic
so/such....that
rspunsuri;
1.1Intelegerea unor instructiuni
Grammar: Adjective + preposition Activiti de detaliate prin executarea lor
Tema n
combinations; So/ such that potrivire a 1.2 Identificarea elementelor clas de
cuvintelor cu CD chei/informatiilor esentiale dintr-un continuat
Reading: Pen friend questionnaire; mesaj rostit in limbaj standard, cu
definiiile viteza normala acas
The green eyed monster; Vision of corespunztoar 1.3Recunoasterea organizarii logice a
Danger: Episode One e;
componentelor unui mesaj audiat
1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
Listening: Identifying a speakers Redactare de dintr-un mesaj audiat
2.1Oferirea si solicitarea unor explicatii
attitude; Discussing pen friends paragrafe; pe teme cunoscute, referitoare la
activitati, intamplari si situatii din
Speaking: Get talking: expressing universul imediat
your attitude 2.2Argumentarea unei idei, pareri,
afirmatii
Pronunciation: Using intonation to 2.3Participarea semnificativa la
interactiuni verbale in contexte familiare
convey your attitude 2.4*Exprimarea clara a unui punct de
Vocabulary: Attitudes and vedere/opinii proprii pe teme familiare
3.1Recunoasterea legaturii logice (de
relationships tip cauza-efect)intre secventele unui
text citit
Whos afraid of the green eyed 3.2Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informatii relevante,
monster necesare pentru realizarea unei sarcini
Universul personal - gusturi i de lucru
3.3 Identificarea si transpunerea unor
preferine. informatii din texte in tabele, scheme,
grafice, diagrame etc
Vorbirea indirect enunuri. 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
A raporta spusele unei persoane. necunoscute dintr-un text citit
A exprima gusturi i preferine.
THANKSGIVING

9. Universul personal: gusturi i S12 Descrieri cu Text Disponibilitatea pentru acceptarea


diferenelor i pentru manifestarea
Evaluare
2 ore suport vizual i book frontal
preferine toleranei prin abordarea critic
verbal; a diverselor stereotipuri culturale

6
Unit 4: Kicks F1: a descrie un obiect, un personaj, Exerciii de Gramm ncurajri
and thrills formulare de ars permanente
o personalitate, un proces
ntrebri i
F5: a prezenta un punct de vedere/ o rspunsuri; Observaia
opinie Activiti de sistematic
F11: a raporta spusele unei persoane potrivire a
cuvintelor 1.2 Identificarea elementelor Tema n
Indirect questions chei/informatiilor esentiale dintr-un
cu definiiile clas de
Reported speech: revision corespunztoare;
mesaj rostit in limbaj standard, cu
viteza normala continuat
Grammar: Indirect questions; Activiti de 1.3Recunoasterea organizarii logice a
componentelor unui mesaj audiat
acas
Reported speech: revision transpunere din 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
stilul direct n dintr-un mesaj audiat
Reading: Martial arts; Bungee stilul indirect
2.2Argumentarea unei idei, pareri,
afirmatii
jumping 2.3Participarea semnificativa la
Writing: A report interactiuni verbale in contexte familiare
2.4*Exprimarea clara a unui punct de
Listening: Enquiries about bungee vedere/opinii proprii pe teme familiare
3.1Recunoasterea legaturii logice (de
jumping tip cauza-efect)intre secventele unui
Speaking: Get talking: expressing text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte
concern, reassuring and persuading citite, a unor informatii relevante,
necesare pentru realizarea unei sarcini
people de lucru
3.3 Identificarea si transpunerea unor
Vocabulary: Word watch: suffixes informatii din texte in tabele, scheme,
which change grammatical meaning; grafice, diagrame etc
3.4Deducere, pe baza contextului, a
Luarea de
Sports and emotions notie n timpul
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
The ultimate thrill ascultrii; 4.4*Redactarea unor scurte texte
structurate (mini-eseuri) de diverse
Mijloace de comunicare n societatea Exerciii de tipuri, pe teme din universul referential
modern - publicitatea, anunuri n descriere cu
suport vizual i
pres.
verbal/ exerciii
Vorbirea indirect enunuri. de formulare de
A raporta spusele unei persoane. ntrebri;
Redactare de
paragrafe
10. Universul personal: viaa sntoas S13 Exercii de Dezvoltarea respectului fa de cei
din jur, demonstrat prin grija fa
Observaia
Unit 5: 2ore argumentare sistematic
F1: a descrie un obiect, un personaj, folosind
de bunstarea i sntatea lor;
Parents in the o personalitate conectori; 1.1Intelegerea unor instructiuni
classroom F3: a exprima gusturi, preferine Exerciii de detaliate prin executarea lor
1.2 Identificarea elementelor
F4: a preveni, a avertiza formulare de chei/informatiilor esentiale dintr-un Evaluare
ntrebri i mesaj rostit in limbaj standard, cu frontal
Reporting advice: advice, rspunsuri;
viteza normala
1.3Recunoasterea organizarii logice a
recommend, suggest componentelor unui mesaj audiat

7
Grammar: Reporting advice: advise, Activiti de
recommend, suggest, urge; transpunere din
stilul direct n ncurajarea
Preferences and recommendations stilul indirect; permanent
Reading: Efficient reading; Redactare de a elevilor
Teenagers and how to survive them; paragrafe
Vision of Danger: Episode Two Tema pentru
Writing: Designing a poster 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului acas
dintr-un mesaj audiat
Listening: Parents and teenagers 3.1Recunoasterea legaturii logice (de
tip cauza-efect)intre secventele unui
report back text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte
Vocabulary: Word watch: easily Exerciii cu citite, a unor informatii relevante,
confused advice/ advise, practice / alegere necesare pentru realizarea unei sarcini
de lucru
practice; Family relationships multipl; 3.3 Identificarea si transpunerea unor
Exerciii de informatii din texte in tabele, scheme,
grafice, diagrame etc
Teenagers argumentare 3.4Deducere, pe baza contextului, a
folosind semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
Univers personal - planuri de viitor. conectori; necunoscute dintr-un text citit
Vorbirea indirect enunuri. Activiti de
4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
naratiune
A raporta spusele unei persoane. potrivire a
cuvintelor cu
definiiile
corespunztoare;
Activiti de
transpunere din
stilul direct n
stilul indirect
11. Unit 6: Recapitularea cunostintelor studiate S14-S15 Exerciii de Observaia
Revision 4 ore formulare de sistematic
in capitolele 1-5
ntrebri i
Reading: The Elephant Princess rspunsuri; Aprecieri
Grammar practice: Past Simple, Past Activiti de pozitive
Continuous, Present Perfect, Present potrivire a
Perfect Continuous, Past Perfect, cuvintelor cu Tema pentru
definiiile acas
Reported Speech
corespunztoare;
Activiti de
Christmas party transpunere din
stilul direct n
stilul indirect;
Redactare de
paragrafe

8
Winter holiday 23.12- 14.01.2018

12. Oameni i locuri: personaliti de S16 Exercii de Man Evaluare


2 ore argumentare ual frontal
seam Facilitarea nelegerii lumii i
folosind gsirea unor modaliti de a
Incursiuni n lumea artei: lumea conectori; contribui la mbuntirea ei; Aprecieri
Unit 7: Dont culorilor i a sunetelor pozitive
judge a book F1: a descrie un obiect, un personaj,
by its cover o personalitate Exerciii de
formulare de Fise
F5: a prezenta un punct de vedere/ o ntrebri i Tema n
opinie rspunsuri; clas de
F6: a povesti o ntmplare/ un continuat
eveniment 1.1Intelegerea unor instructiuni acas
Activiti de detaliate prin executarea lor
Defining relative clauses with transpunere din
1.2 Identificarea elementelor
chei/informatiilor esentiale dintr-un
prepositions stilul direct n mesaj rostit in limbaj standard, cu
Non-defining clauses stilul indirect; viteza normala
1.3Recunoasterea organizarii logice a
componentelor unui mesaj audiat
Grammar: Defining relative clauses 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
with prepositions; Non-defining Redactare de
dintr-un mesaj audiat
2.4*Exprimarea clara a unui punct de
relative clauses paragrafe vedere/opinii proprii pe teme familiare
3.1Recunoasterea legaturii logice (de
Reading: Books can become tip cauza-efect)intre secventele unui
addictive; Reading a long text A text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte
summary of Jane Eyre citite, a unor informatii relevante,
necesare pentru realizarea unei sarcini
Writing: A contemporary story de lucru
3.4Deducere, pe baza contextului, a
Listening: Using key words to aid semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
understanding; Book at Bedtime necunoscute dintr-un text citit
4.1 redactarea unei povestiri, urmand
Speaking: Presenting a plan of action un plan narativ
to the class
Vocabulary: Reading
A summary of Jane Eyre
Propoziiile subordonate.
Vorbirea indirect enunuri.
A raporta spusele unei persoane

9
13. Progres i schimbare: ocupaii i S18-S19 Descrieri cu Man Formarea unor atitudini i
concepii care s dezvolte
Evaluare
4ore suport vizual i ual frontal
profesiuni, invenii i descoperiri respectul de sine;
verbal; oral
Oameni i locuri: personaliti de Exerciii de
Unit 8: seam formulare de caset Observaia
Puzzling F1: a descrie un personaj, o ntrebri i a sistematic
puzzles personalitate rspunsuri;
Activiti de Aprecieri
F5: a prezenta un punct de vedere/ o potrivire a 1.1Intelegerea unor instructiuni pozitive
opinie cuvintelor detaliate prin executarea lor
1.2 Identificarea elementelor
Past Perfect Continuous cu definiiile chei/informatiilor esentiale dintr-un Tema n
Possesive forms corespunztoar mesaj rostit in limbaj standard, cu clas de
viteza normala
e; 1.3Recunoasterea organizarii logice a continuat
Grammar: Past Perfect Continuous; Activiti de componentelor unui mesaj audiat acas
Possessive forms transpunere din 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
dintr-un mesaj audiat
Reading: Topic sentences; Flying stilul direct n 3.1Recunoasterea legaturii logice (de

machines; Vision of Danger: Episode stilul indirect tip cauza-efect)intre secventele unui
text citit
Three 3.2Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informatii relevante,
Writing: A dialogue necesare pentru realizarea unei sarcini
de lucru
Listening: Solving a puzzle 3.3 Identificarea si transpunerea unor
informatii din texte in tabele, scheme,
Vocabulary: Word watch: combining grafice, diagrame etc
two nouns 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
Flying machines necunoscute dintr-un text citit
4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
Past Perfect Continuous. naratiune
Formele posesive.
Vorbirea indirect enunuri.
A raporta spusele unei persoane.

10
SEMESTRUL AL DOILEA 16 SAPTAMANI in total S10( SCOALA ALTFEL) , 30 ORE curs

14. Mediul nconjurtor: aciuni pentru S1/S19 Descrieri cu Evaluare


2 ore suport vizual i frontal
protecia mediului
verbal; Formarea simului de rspundere oral
Unit 9: Home Mijloace de comunicare n societatea pentru pstrarea mediului natural
and away modern: scrisoarea Exerciii de
F1: a descrie un personaj, o formulare de Observaia
personalitate ntrebri i sistematic
rspunsuri;
F4: a preveni, a avertiza
F 10: *a argumenta Activiti de
1.1Intelegerea unor instructiuni
detaliate prin executarea lor Aprecieri
The Article potrivire a 1.2 Identificarea elementelor
chei/informatiilor esentiale dintr-un
pozitive
cuvintelor mesaj rostit in limbaj standard, cu viteza
Grammar: Conservation camps: you cu definiiile normala
1.3Recunoasterea organizarii logice a
can make a difference! corespunztoar componentelor unui mesaj audiat
Tema n
e; 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului clas de
Writing: A formal letter dintr-un mesaj audiat continuat
Listening: Listening in an intelligent Activiti de
3.1Recunoasterea legaturii logice (de
tip cauza-efect)intre secventele unui acas
way; Discussing foreign exchanges transpunere din text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte citite,
Pronunciation: The : / / or / / stilul direct n a unor informatii relevante, necesare
Vocabulary: Word watch: countable stilul indirect pentru realizarea unei sarcini de lucru
3.3 Identificarea si transpunerea unor
and uncountable nouns; Conservation informatii din texte in tabele, scheme,
grafice, diagrame etc
and exchanges 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
Conservation camps necunoscute dintr-un text citit
4.4*Redactarea unor scurte texte
Scrisoarea formal. structurate (mini-eseuri) de diverse
tipuri, pe teme din universul referential
Substantive numrabile i
nenumrabile.
Vorbirea indirect enunuri.
A raporta spusele unei persoane.

11
15. Obiceiuri i tradiii:* superstiii S2/S20 Activiti de Man Manifestarea curiozitii fa de
tradiiile i obiceiurile specifice
Observaia
2ore confirmare a ual sistematic
Incursiuni n lumea artei: lumea nelegerii;
spaiului de cultur i civilizaie
Unit 10: anglo-saxon;
culorilor i a sunetelor
Myths and F1: a descrie un personaj fise Evaluare
legends F5: a prezenta un punct de vedere/ o Exerciii de frontal
formulare de
opinie
ntrebri;
Expressing purpose: in order to, so as Aprecieri
not to, so too, enough Exerciii de pozitive
Grammar: Expressing purpose: (in formulare de
order)to, in order/ so as not to, so ntrebri i
rspunsuri; Tema pentru
(that); too enough acas
Reading: Finding specific information; Activiti de 2.3Participarea semnificativa la
interactiuni verbale in contexte familiare
An encyclopedia entry; Annie Oakley transpunere din 2.4*Exprimarea clara a unui punct de
stilul direct n vedere/opinii proprii pe teme familiare
Writing: A biography 3.1Recunoasterea legaturii logice (de
Speaking: Get talking: narrating a stilul indirect; tip cauza-efect)intre secventele unui
text citit
myth Redactare de
3.2Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informatii relevante,
Vocabulary: Myths and legends paragrafe necesare pentru realizarea unei sarcini
de lucru
3.3 Identificarea si transpunerea unor
An encyclopedia entry Annie Oakley informatii din texte in tabele, scheme,
grafice, diagrame etc
Nararea miturilor. 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
Structura unei biografii. necunoscute dintr-un text citit
Vorbirea indirect enunuri. 4.1 redactarea unei povestiri, urmand
un plan narativ
A raporta spusele unei persoane.

16. Unit 11: Incursiuni n lumea artei: lumea S3/S21 Activiti de Man Dezvoltarea interesului pentru
descoperirea unor aspecte socio-
Observaia
Rockingnro 2 ore confirmare a ual sistematic
sunetelor culturale
nelegerii; Evaluare
lling Mijloace de comunicare n 1.1Intelegerea unor instructiuni frontal
societatea modern: telefonul Exerciii de detaliate prin executarea lor
1.2 Identificarea elementelor
Progres i schimbare: profesiuni, formulare de Cd chei/informatiilor esentiale dintr-un
ntrebri; mesaj rostit in limbaj standard, cu
invenii viteza normala

12
Grammar: need to do, need doing / to Aprecieri
be done; Phrasal verbs: transitive Exerciii de pozitive
formulare de
separable/ inseparable ntrebri i
fise 1.3Recunoasterea organizarii logice a
componentelor unui mesaj audiat Tema pentru
Reading: Zooropa and U2; Virtual rspunsuri; 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
acas
dintr-un mesaj audiat
reality concerts; Vision of Danger: 2.2Argumentarea unei idei, pareri,
afirmatii
Episode four Activiti de 2.3Participarea semnificativa la
Listening: A conversation about a pop transpunere din interactiuni verbale in contexte familiare
stilul direct n 2.4*Exprimarea clara a unui punct de
concert stilul indirect;
vedere/opinii proprii pe teme familiare
3.1Recunoasterea legaturii logice (de
Speaking: Get talking: expressing tip cauza-efect)intre secventele unui
preferences Redactare de text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte
Vocabulary: Pop concerts and new paragrafe; citite, a unor informatii relevante,
necesare pentru realizarea unei sarcini
technology de lucru
3.3 Identificarea si transpunerea unor
Zooropa and U2. Virtual reality informatii din texte in tabele, scheme,
concerts grafice, diagrame etc
3.4Deducere, pe baza contextului, a
Verbele frazale. semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
Vorbirea indirect enunuri.
A raporta spusele unei persoane.
A exprima gusturi i preferine.
17. Unit 12: Recapitularea cunostintelor S4/S22 Exerciii de
Revision formulare de
studiate in capitolele 7-11
ntrebri i
Reading: Todays cub reporters, 2 ore rspunsuri;
tomorrows newshounds Activiti de
Grammar practice: Past Perfect potrivire a
Continuous or Past Simple cuvintelor cu
definiiile
Writing: Formal letter, Biographies
corespunztoare;
Activiti de
transpunere din
stilul direct n
stilul indirect;
Redactare de
paragrafe
18. Unit 13: Universul personal: gusturi i S5/S23 - exerciii de Man Formarea unor atitudini
Whats on the formulare de ual
preferine constructive care s rezolve
ntrebri; conflictele dintre indivizi
box?

13
Mijloace de comunicare n societatea -exerciii de
2ore completare a Cd
modern: publicitate i anunuri n
informaiei;
pres -activiti de
F1: a descrie un obiect ordonare a
F3: a exprima gusturi, preferine informaiei Activ 1.1Intelegerea unor instructiuni
detaliate prin executarea lor
- activiti de ity
Present Simple as future 1.2 Identificarea elementelor
proiect book chei/informatiilor esentiale dintr-un
mesaj rostit in limbaj standard, cu
viteza normala
Grammar: Present Simple as future; 1.3Recunoasterea organizarii logice a
Stative verbs componentelor unui mesaj audiat
1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
Reading: Reviews of television dintr-un mesaj audiat
2.2Argumentarea unei idei, pareri,
programmes; Staying in: Pick of the afirmatii
2.3Participarea semnificativa la
day; Vision of Danger: Episode Five interactiuni verbale in contexte familiare
Writing: Reviews: the best of a days 2.4*Exprimarea clara a unui punct de
vedere/opinii proprii pe teme familiare
television programmes 3.1Recunoasterea legaturii logice (de
tip cauza-efect)intre secventele unui
Listening: Deciding what to watch on text citit
television 3.2Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informatii relevante,
Speaking: Get talking : asking for, necesare pentru realizarea unei sarcini
de lucru
making and reacting to suggestions 3.3 Identificarea si transpunerea unor
informatii din texte in tabele, scheme,
Vocabulary: Types of programmes grafice, diagrame etc
3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
Staying in: Pick of the day necunoscute dintr-un text citit
4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
Verbe stative. naratiune
4.3 exprimarea unor opinii/puncte de
A descrie un proces. vedere/ argumente asupra unor teme
A raporta spusele unei persoane. de interes din universul apropiat

Vorbirea indirect enunuri

19. Progres i schimbare: ocupaii i S6/S24 Exerciii de Man Formarea unor atitudini i
concepii care s dezvolte socio-
Observaia
formulare de ual sistematic
profesiuni cultural individul
ntrebri; Evaluarea
Oameni i locuri: personaliti de frontal
Unit 14: Just seam 2 ore Exerciii de 1.1Intelegerea unor instructiuni
detaliate prin executarea lor
a job F1: a descrie un obiect formulare de Cd 1.2 Identificarea elementelor Tema pentru
ntrebri i chei/informatiilor esentiale dintr-un acas
F2: a iniia o conversaie mesaj rostit in limbaj standard, cu
rspunsuri; viteza normala
Conditional sentences 1.3Recunoasterea organizarii logice a
fise componentelor unui mesaj audiat

14
Grammar: Conditional sentences with Activiti de
unless, provided/ providing (that), as potrivire a
cuvintelor cu
long as; Conditions in the past definiiile
Reading: Words which avoid corespunztoar 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
repetition; Making it as a model; An e; dintr-un mesaj audiat
archaeologist at work 2.3Participarea semnificativa la
interactiuni verbale in contexte familiare
Listening: Guessing what speakers Activiti de 2.4*Exprimarea clara a unui punct de
transpunere din vedere/opinii proprii pe teme familiare
have been talking about stilul direct n 3.1Recunoasterea legaturii logice (de
tip cauza-efect)intre secventele unui
Speaking: Get talking: describing stilul indirect text citit
something; Describe your job 3.2Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informatii relevante,
Vocabulary: Occupations: a model and necesare pentru realizarea unei sarcini
de lucru
an archaeologist 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
Staying in: Pick of the day necunoscute dintr-un text citit
Verbe stative.
A descrie un proces.
A raporta spusele unei persoane.
Vorbirea indirect enunuri
20. Unit 15: A Obiceiuri i tradiii:* superstiii S7/S25 Exerciii de Man Manifestarea interesului pentru
cunoaterea unor aspecte
Evaluare
slice of life formulare de ual frontal
F6: a povesti o ntmplare/ un ntrebri;
semnificative ale spaiului cultural
2 ore anglo-saxon;
eveniment Observaia
Sequence of adjectives Exerciii de
3.1Recunoasterea legaturii logice (de
tip cauza-efect)intre secventele unui sistematic
Phrasal verbs formulare de text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte
ntrebri i Fise citite, a unor informatii relevante,
Grammar: Sequence of adjectives; rspunsuri; necesare pentru realizarea unei sarcini
Phrasal verbs 2: transitive and Activiti de de lucru
3.4Deducere, pe baza contextului, a
ncurajarea
intransitive potrivire a semnificatiei sintagmelor/cuvintelor permanent
Reading: People in my life : a story ; cuvintelor cu necunoscute dintr-un text citit a elevilor
4.1 redactarea unei povestiri, urmand
definiiile cd
Its a funny old world! corespunztoar
un plan narativ
4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
Writing: Describing someone e; naratiune
Tema pentru
Vocabulary: Word watch: adjectives Redactare de acas
with similar meanings; Descriptive paragrafe;
words1

15
People in my life: a story
Verbe frazale tranzitive i intranzitive.
Secvene de adjective.
A descrie persoane.
A raporta spusele unei persoane.
Vorbirea indirect enunuri
21. Progres i schimbare: ocupaii i S8/S26 Man Disponibilitatea pentru acceptarea
diferenelor i pentru manifestarea
Evaluare
- exerciii de ual frontal
profesiuni toleranei prin abordarea critic
identificare a a diverselor stereotipuri culturale
Universul personal: gusturi i 1 ora elementelor ne- Observaia
Unit 16: preferine cunoscute pe sistematic
Dreams and F1: a descrie un obiect, un personaj, baza celor Caset
worries o personalitate cunoscute; a
- exerciii de imagi
F3: a exprima gusturi, preferine, corelare a ncurajarea
*dorine unor cuvinte cu
ni permanent
1.1Intelegerea unor instructiuni
Wish/ if only+past tense definiia detaliate prin executarea lor a elevilor
corespunztoar 1.2 Identificarea elementelor
chei/informatiilor esentiale dintr-un
e mesaj rostit in limbaj standard, cu
Grammar: Wish/ if only + past tense, (matching); viteza normala Tema pentru
1.3Recunoasterea organizarii logice a
wish + would; neednt, dont have / componentelor unui mesaj audiat
acas
1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
need to, neednt have, didnt have/ dintr-un mesaj audiat
need to 3.1Recunoasterea legaturii logice (de
tip cauza-efect)intre secventele unui
Reading: Dear diary; A Change of text citit
3.2Selectarea, din mai multe texte
Heart citite, a unor informatii relevante,
Writing: A summary using linkers; The necesare pentru realizarea unei sarcini
de lucru
next scene of a play 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
Listening: A scene from a play necunoscute dintr-un text citit
4.1 redactarea unei povestiri, urmand
Pronunciation: Emphasizing words to un plan narativ
show your feelings 4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
naratiune
Vocabulary: Teenage dreams and 4.3 exprimarea unor opinii/puncte de
vedere/ argumente asupra unor teme
worries de interes din universul apropiat

VACANTA PRIMAVARA 02.04-10.05

16
Universul personal: viaa sntoas S8/S26 Exercii de Man Dezvoltarea respectului fa de cei
Evaluare
argumentare ual frontal
Progres i schimbare: invenii i folosind
din jur, demonstrat prin grija fa
de bunstarea i sntatea lor
descoperiri conectori; Observaia
Unit 17: In F1: a descrie un obiect, un personaj, 1 ora Exerciii de sistematic
the dead of o personalitate formulare de cd
the night ntrebri i
F2: a iniia o conversaie
rspunsuri;
F3: a exprima *dorine Activiti de ncurajarea
Wish/ if only+Past Perfect, transpunere din permanent
regret+verb-ing stilul direct n a elevilor
stilul indirect;
Grammar: Wish/ if only+ Past
Redactare de 1.1Intelegerea unor instructiuni
Perfect, regret + verb-ing paragrafe detaliate prin executarea lor Tema pentru
Reading: Understanding connectors 1.2 Identificarea elementelor
chei/informatiilor esentiale dintr-un
acas
to predict what follows; Sleeping like mesaj rostit in limbaj standard, cu
viteza normala
a baby; Vision of Danger: Episode 1.3Recunoasterea organizarii logice a
six componentelor unui mesaj audiat
1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
Listening: Listening and note- dintr-un mesaj audiat
3.1Recunoasterea legaturii logice (de
taking ; A dream tip cauza-efect)intre secventele unui
text citit
Speaking: Get talking: degrees of 3.2Selectarea, din mai multe texte
(dis)agreement citite, a unor informatii relevante,
necesare pentru realizarea unei sarcini
Pronunciation: Poetry: tone groups de lucru
3.4Deducere, pe baza contextului, a
Vocabulary: Sleeping and dreaming; semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
Word watch: verb+ -ing or to + necunoscute dintr-un text citit
4.1 redactarea unei povestiri, urmand
infinitive un plan narativ
4.2Ordonarea logica a ideilor intr-o
naratiune
4.3 exprimarea unor opinii/puncte de
vedere/ argumente asupra unor teme
de interes din universul apropiat

22. Unit 18: Recapitularea cunostintelor studiate S9/S27 Exerciii de fise Evaluare
Revision formulare de frontal
in capitolele 13-17
ntrebri i
Grammar practice: Present Simple or rspunsuri; Observaia
Present Continuous, Conditional 2 ore Activiti de sistematic
Reading: I cant understand what potrivire a
theyre talking about! cuvintelor cu
definiiile
Writing: Describe peoples general
corespunztoar ncurajarea
appearance and character. Summaries e; permanent
Activiti de a elevilor

17
transpunere din
stilul direct n
stilul indirect; Tema pentru
Redactare de acas
paragrafe
SCOALA ALTFEL S10/S28
23. Progres i schimbare: invenii i S11/S29 Exercii de Hand Facilitarea nelegerii lumii i
gsirea unor modaliti de a
Evaluare
argumentare Outs frontal
descoperiri contribui la mbuntirea ei;
folosind
Incursiuni n lumea artei: lumea conectori; Observaia
Unit 19: How culorilor i a sunetelor 2 ore DVD sistematic
was it done? F1: a descrie un obiect, un personaj,
o personalitate
Exerciii de
F6: a povesti o ntmplare, un formulare de 1.1Intelegerea unor instructiuni ncurajarea
eveniment ntrebri i
Man detaliate prin executarea lor
permanent
The Passive voice rspunsuri; ual 1.2 Identificarea elementelor
chei/informatiilor esentiale dintr-un a elevilor
mesaj rostit in limbaj standard, cu
Grammar: The Passive voice: viteza normala
1.3Recunoasterea organizarii logice a
revision; modals and impersonal it Activiti de componentelor unui mesaj audiat Tema pentru
Reading: The Sony Walkman; Vision transpunere din 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului
acas
of Danger: Episode Seven stilul direct n
fise dintr-un mesaj audiat
2.1Oferirea si solicitarea unor explicatii
pe teme cunoscute, referitoare la
Writing: A report on scientific stilul indirect; activitati, intamplari si situatii din
development universul imediat
2.4*Exprimarea clara a unui punct de
Listening: A talk: making use of vedere/opinii proprii pe teme familiare
3.1Recunoasterea legaturii logice (de
extra listening time to predict what Redactare de tip cauza-efect)intre secventele unui
text citit
will follow paragrafe; 3.2Selectarea, din mai multe texte
Speaking: Get talking: giving a talk; citite, a unor informatii relevante,
necesare pentru realizarea unei sarcini
Pronunciation: Using stress to de lucru
3.3 Identificarea si transpunerea unor
emphasize meaning informatii din texte in tabele, scheme,
Vocabulary: Gadgets and inventions grafice, diagrame etc
3.4Deducere, pe baza contextului, a
The Sony Walkman semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
A discuta despre dispozitive i 4.4*Redactarea unor scurte texte
structurate (mini-eseuri) de diverse
invenii. tipuri, pe teme din universul referential
Diateza pasiv.
Impersonalul it.
Vorbirea indirect enunuri.
A raporta spusele unei persoane.

18
24. Unit 20: Oameni i locuri: personaliti de S 12/S30 Activiti de Man Disponibilitatea pentru acceptarea
diferenelor i pentru manifestarea
Evaluare
Young people confirmare a ual frontal
seam toleranei prin abordarea critic
nelegerii; a diverselor stereotipuri culturale ;
in the news Progres i schimbare: ocupaii i 2 ore Exerciii de Observaia
profesiuni formulare de sistematic
F1: a descrie un obiect ntrebri; Fise
F5: a prezenta un punct de vedere/ o
Exerciii de
opinie formulare de ncurajarea
As , like as, as....as ntrebri i
cd permanent
rspunsuri; 2.2Argumentarea unei idei, pareri, a elevilor
Grammar: Fixed phrases with Activiti de afirmatii
prepositions; As, like, asas if/ as transpunere din
2.3Participarea semnificativa la
interactiuni verbale in contexte familiare
though stilul direct n 3.1Recunoasterea legaturii logice (de Tema pentru
tip cauza-efect)intre secventele unui
Reading: Identifying the outlook of a stilul indirect; text citit acas
newspaper; The runaway; The Junior Redactare de 3.2Selectarea, din mai multe texte
paragrafe citite, a unor informatii relevante,
Golf World Champion necesare pentru realizarea unei sarcini
de lucru
Speaking: Get talking: taking part in 3.3 Identificarea si transpunerea unor
informatii din texte in tabele, scheme,
a discussion grafice, diagrame etc
Vocabulary: Word watch: prefixes to 3.4Deducere, pe baza contextului, a
semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
form (near) opposites; Words which necunoscute dintr-un text citit

reflect a newspapers attitude


The Junior Golf World Champion
The runaway.
Identificarea formatului uni ziar.
Vorbirea indirect enunuri.
A raporta spusele unei persoane.
25. Incursiuni n lumea artei: lumea S13/S31 Activiti de Fise Facilitarea nelegerii lumii i
gsirea unor modaliti de a
Evaluare
confirmare a frontal
culorilor i a sunetelor contribui la mbuntirea ei;
nelegerii;
Unit 21: Progres i schimbare: ocupaii i 2 ore 3.1Recunoasterea legaturii logice (de Observaia
Behind the profesiuni, invenii i descoperiri Exerciii de tip cauza-efect)intre secventele unui sistematic
text citit
scenes F6: a povesti o ntmplare, un formulare de Activ 3.2Selectarea, din mai multe texte

eveniment ntrebri; ity citite, a unor informatii relevante,


necesare pentru realizarea unei sarcini
F9: *a exprima cantitatea book de lucru
Exerciii de 3.3 Identificarea si transpunerea unor
The Participle formulare de informatii din texte in tabele, scheme,
grafice, diagrame etc

19
Grammar: Participle clauses; See/ ntrebri i ncurajarea
hear somebody do/ doing something rspunsuri; permanent
a elevilor
Reading: Reading techniques to suit Activiti de 3.4Deducere, pe baza contextului, a
your purpose; Good thinking, transpunere din semnificatiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit
Batman; Special effects stilul direct n 4.1 redactarea unei povestiri, urmand Tema pentru
Writing: A story stilul indirect; un plan narativ acas
Vocabulary: Word watch: similar
words; The cinema and special Redactare de
effects paragrafe
26. Unit 24: Recapitularea cunostintelor studiate S14-S16/ Exerciii de fise all Observaia
Revision+ S32-S34 formulare de sistematic
in capitolele 19-23
ntrebri i
Testare finala Grammar practice: Passive voice; rspunsuri;
Present and Participle Clauses, Activiti de
Evaluare
Phrasal Verbs; Future 6 ore potrivire a scris
Reading: Twentieth-Century Spies cuvintelor cu
definiiile
Reports/ Accounts corespunztoar
Writing: Write a story e;
Activiti de
Integrated skills transpunere din
stilul direct n
stilul indirect;
Redactare de
paragrafe;

20