Sunteți pe pagina 1din 7

PLANIFICARE CALENDARISTIC LA DISCIPLINA LIMBA ENGLEZ L1

ANUL COLAR 20172018


Programa aprobat cu O.M. nr. 3393/28.02.2017

Unitatea de nvmnt:
Clasa: a v-a
Profesor:Chijar Andreea - Georgiana
Manual: Limba Modern 1 Limba englez pentru clasa a V-a,
Ana Magdalena Iordchescu Mariana Stoenescu, Editura Litera, 2017

Modulul i Teme i elemente de Competene specifice Nr. Sptmna Observaii


unitatea de construcie a comunicrii ore
nvare
1. Starter Introductions 1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 2 S1
module Demonstrative pronouns dialoguri uzuale, clar articulate
The alphabet and spelling 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi 1115. 09
Times verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
Classroom objects care interlocutorul ofer ajutor pentru
Colours a facilita nelegerea
2.1. Prezentarea simpl a unei persoane/a unui
personaj
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaionale simple (salut, bun
rmas, prezentare, mulumire, instruciuni)
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
participarea la dialog
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 6 S 24
2. Module 1 dialoguri uzuale, clar articulate
My World 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi 18.0906.10
verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
Vocabulary Countries and care interlocutorul ofer ajutor pentru
nationalities a facilita nelegerea
Families 1.3. Manifestarea curiozitii fa de unele
Grammar be: present simple elemente specifice spaiului cultural al limbii
Unit 1a Subject pronouns and studiate
Countries and possesssive adjectives 2.1. Prezentarea simpl a unei persoane/a unui
Possessive s personaj
nationalities Question words 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Speakin Giving personal information formule conversaionale simple (salut, bun
Making friends rmas, prezentare, mulumire, instruciuni)
Writing A personal profile 2.3. Exprimarea preferinelor
Culture After-school clubs 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
CLIL Literature participarea la dialog
Unit 1b
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt,
Families nsoit de ilustraii
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 6 S 57
3. Module 2 dialoguri uzuale, clar articulate
Vocabulary Parts of the body 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi 09-27.10
Appearance Adjectives of physical verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
description care interlocutorul ofer ajutor pentru
Unit 2a Grammar have got a facilita nelegerea
Parts of the Singular and plural 1.3. Manifestarea curiozitii fa de unele
body nouns elemente specifice spaiului cultural al limbii
Speaking Looking after pets studiate
Giving instructions 2.1. Prezentarea simpl a unei persoane/a unui
Unit 2b Writing Describing people personaj
Adjectives Culture Pets 2.3. Exprimarea preferinelor
of physical CLIL Science 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
description participarea la dialog
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt,
nsoit de ilustraii
3.3. Identificarea informaiilor din mesaje scrise
simple de la prieteni sau de la colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii cotidiene
(oameni, locuri, coal, familie, hobby-uri),
folosind propoziii scurte
4. Class Group Project 1 S8
portfolio 1 Our favourite singer or group 30.10 01.11

5. Progress Revision Modules 12 2 S 8-9


check 1 Modular assessment test 2 8.11

1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 5


6. Module 3 dialoguri uzuale, clar articulate S 9-11
Vocabulary Places in town 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi 09 29.11
Places in town Landscape features verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
Grammar there is / there are care interlocutorul ofer ajutor pentru
Unit 3a Prepositions of place a facilita nelegerea
Places in town Prepositions of 1.3. Manifestarea curiozitii fa de unele
movement elemente specifice spaiului cultural al limbii
a / an, some, any studiate
Unit 3b Question words 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Landscape Speaking A day out formule conversaionale simple (salut, bun
features Giving directions rmas, prezentare, mulumire, instruciuni)
Writing Describing places 2.3. Exprimarea preferinelor
A city guide 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
Culture New Years Eve participarea la dialog
CLIL History 3.1. Identificarea informaiilor din panouri i
semne aflate n locuri publice pentru
facilitarea orientrii
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt,
nsoit de ilustraii
3.4. Manifestarea curiozitii pentru lectura de
orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii cotidiene
(oameni, locuri, coal, familie, hobby-uri),
folosind propoziii scurte
4.3. Manifestarea disponibilitii pentru schimbul
de mesaje scrise simple
7. Class Group Project 1 S 12
portfolio 2 Nature in our area 0406.12
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 6 S 1214
8. Module 4 dialoguri uzuale, clar articulate
Vocabulary Food 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi 620.12
Healthy Free-time activities verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
living Grammar Countable care interlocutorul ofer ajutor pentru
S 1314
Uncountable nouns a facilita nelegerea
Present simple 2.1. Prezentarea simpl a unei persoane/a unui 0817.01
Unit 4a
Food Expressing likes and personaj
dislikes 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Speaking At the caf formule conversaionale simple (salut, bun
Unit 4b Ordering food rmas, prezentare, mulumire, instruciuni)
Free-time Writing Writing a blog 2.3. Exprimarea preferinelor
activities Culture British food 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
CLIL Physical Education participarea la dialog
3.1. Identificarea informaiilor din panouri i
semne aflate n locuri publice pentru
facilitarea orientrii
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt,
nsoit de ilustraii
4.3. Manifestarea disponibilitii pentru schimbul
de mesaje scrise simple
9. Progress Revision Modules 34 3 S 1517
check 2 End of term revision 1823.01

10. Lets have Sketch 1 class performance 2 S 1819


fun! Tongue twisters and jokes 25.0102.02

1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 6 S 2022


11. Module 5 dialoguri uzuale, clar articulate 12.O2 02.03
Vocabulary Daily routines 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi
School life School subjects verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
Grammar Adverbs of frequency care interlocutorul ofer ajutor pentru
Word order: questions a facilita nelegerea
Unit 5a Expressing ability can 2.1. Prezentarea simpl a unei persoane/a unui
Daily routines Speaking Buying a ticket personaj
Writing A magazine article 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Culture Performing arts formule conversaionale simple (salut, bun
CLIL Maths rmas, prezentare, mulumire, instruciuni)
Unit 5b 2.3. Exprimarea preferinelor
School subjects 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
participarea la dialog
3.1. Identificarea informaiilor din panouri i
semne aflate n locuri publice pentru
facilitarea orientrii
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt,
nsoit de ilustraii
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii cotidiene
(oameni, locuri, coal, familie, hobby-uri),
folosind propoziii scurte
4.3. Manifestarea disponibilitii pentru schimbul
de mesaje scrise simple
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 6 S 2325
12. Module 6 dialoguri uzuale, clar articulate 0523.03
Vocabulary Sport 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi
Sport for all Adjectives of opinion verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
Grammar Present continuous care interlocutorul ofer ajutor pentru
Present simple and a facilita nelegerea
Unit 6a Sport present continuous 2.1. Prezentarea simpl a unei persoane/a unui
Speaking Going out personaj
Making arrangements 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Unit 6b Writing Writing an e-mail formule conversaionale simple (salut, bun
Adjectives Culture Traditional sports rmas, prezentare, mulumire, instruciuni)
of opinion CLIL Language 2.3. Exprimarea preferinelor
2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
participarea la dialog
3.1. Identificarea informaiilor din panouri i semne
aflate n locuri publice pentru facilitarea orientrii
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt,
nsoit de ilustraii
3.3. Identificarea informaiilor din mesaje scrise
simple de la prieteni sau de la colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii cotidiene
(oameni, locuri, coal, familie, hobby-uri),
folosind propoziii scurte
4.3. Manifestarea disponibilitii pentru schimbul
de mesaje scrise simple
13. Class Group Project 1 S 26
portfolio 3 Sport is fun and Healthy 2628.03

14. Progress Revision Modules 56 3 S 2627


Check 3 Modular assessment test 29.036.04

1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 6 S 2729


15. Module 7 Vocabulary Rooms and furniture dialoguri uzuale, clar articulate
Gadgets 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi 23.0411.O5
House Grammar Defi nite and verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
and home indefinite articles care interlocutorul ofer ajutor pentru
Imperative a facilita nelegerea
Speaking Asking for information 2.1. Prezentarea simpl a unei persoane/a unui
Unit 7a Giving instructions personaj
and performing 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
Rooms and commands participarea la dialog
furniture Writing Telling a story starting 3.1. Identificarea informaiilor din panouri i
from pictures semne aflate n locuri publice pentru
Unit 7b Culture The White House facilitarea orientrii
Gadgets CLIL Art 3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt,
nsoit de ilustraii
4.3. Manifestarea disponibilitii pentru schimbul
de mesaje scrise simple
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje i 6 S 3032
16. Module 8 Vocabulary Clothes and accessories dialoguri uzuale, clar articulate 1431.05
Weather and seasons 1.2. Identificarea semnificaiei unor schimburi
Celebrate! Grammar Asking for permission verbale uzuale i clar articulate, n situaia n
may / may not care interlocutorul ofer ajutor pentru a
Present simple and facilita nelegerea
Unit 8a present continuous 1.3. Manifestarea curiozitii fa de unele
Clothes and (extensive practice) elemente specifice spaiului cultural al limbii
Speaking Going to a party studiate
accessories Making and accepting 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
invitations formule conversaionale simple (salut, bun
Unit 8b Writing Writing an e-message rmas, prezentare, mulumire, instruciuni)
Weather and Culture Festivals around the 2.3. Exprimarea preferinelor
seasons world 2.4. Manifestarea disponibilitii pentru
CLIL Music participarea la dialog
3.1. Identificarea informaiilor din panouri i
semne aflate n locuri publice pentru
facilitarea orientrii
3.2. Extragerea informaiilor dintr-un text scurt,
nsoit de ilustraii
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieii cotidiene
(oameni, locuri, coal, familie, hobby-uri),
folosind propoziii scurte
4.3. Manifestarea disponibilitii pentru schimbul
de mesaje scrise simple
17. Class Group Project 1 31.0501.06
portfolio 4 Festivals around the world

18. Progress Revision Modules 78 2 S 34


Check 4 0408.06

19. Final Vocabulary and grammar 1 S 35


Revision 1 assessment 1 11.06

20. Final Vocabulary and grammar 1 S 35


Revision 2 assessment 2 14.06

21. Final Vocabulary and grammar 1 S 36


Revision 3 assessment 3 18.06

22. Lets have Sketch 2 class performance 1 S 36


fun! Tongue twisters and jokes 21.06

Not: Aceast planificarea anual este orientativ i este proiectat conform noii programe colare pentru limba englez L1, clasa a V-a.
Ea urmrete structura anului colar 20172018, programul naional coala altfel, zilele libere/srbtorile legale i este n concordan
cu ghidurile metodologice de curriculum i proiectare didactic.